Erfbelasting: vrijstelling en tarief in 2020

Erfbelasting: vrijstelling en tarief in 2020 Ontvang je in 2020 een erfenis dan moet je in veel gevallen erfbelasting betalen over dit bedrag. Wel geldt er een bedrag dat is vrijgesteld van erfbelasting. De hoogte van deze vrijstelling is afhankelijk van je relatie tot de erflater. Zo is de hoogste vrijstelling voor de partner van de overledene. Deze hoeft in 2020 over de eerste € 661.328 geen belasting te betalen. Voor ouders, kinderen, broers en zussen en niet-bloedverwanten zijn de vrijstellingen een stuk lager en het tarief hoger.

Erfbelasting 2020


Erfbelasting, wat is het?

Zoals de naam al aangeeft is de erfbelasting een vorm van belasting die je moet betalen over een erfenis die je ontvangt. Het betreft een progressieve belasting waarvan de hoogte in belangrijke mate bepaald wordt door het antwoord op twee vragen:
 • Hoe hoog is het bedrag van de erfenis?
 • Wie is de ontvanger van de erfenis en welke relatie heeft deze persoon met de overledene?

Uiteraard is het zo dat hoe hoger de erfenis is, des te hoger het percentage van de erfenis dat moet worden afgedragen aan de belasting wordt. Hierop is dus het draagkrachtbeginsel van toepassing. Daarnaast is het echter ook nog van belang hoe dicht bij de overledene je staat. Zo betaal je de minste belasting wanneer je erft van je ouders, en al wat meer wanneer het gaat om een oom of tante. Ben je geen familie van degene die jou de erfenis nalaat, dat is de erfbelasting of successierecht het hoogst.

Naamsverandering van successierecht naar erfbelasting

Sommige mensen spreken nog over successierecht in plaats van erfbelasting. De twee verschillende termen voor iets waar we hetzelfde mee bedoelen zijn wellicht wat verwarrend. De belasting heeft namelijk in 2010 een naamsverandering ondergaan. Sinds 1956 kenden we de Successiewet, waarin alle regels omtrent erven zijn vastgelegd. De wijziging heet officieel 'Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)'.

De belangrijkste verandering in 2010, die samen ging met de naamsverandering, was een vereenvoudiging van de werking van het systeem. De regels voor vrijstellingen zijn hiermee bijvoorbeeld eenvoudiger geworden waardoor je beter weet waar je aan toe bent.

Vrijstelling van erfbelasting in 2020

Ontvang je een erfenis dan hoef je niet over het volledige bedrag erfbelasting te betalen. Er geldt altijd een vrijgesteld bedrag. Bedraagt het bedrag dat je erft minder dan de hoogte van de vrijstelling, dan hoef je geen erfbelasting te betalen. Ben je bijvoorbeeld een ervend kind en ontvang je € 25.000 erfenis, dan hoef je over de eerste € 20.946 geen belasting te betalen, maar over het resterende bedrag moet dat wel. Kijk voor meer informatie omtrent de regeling voor gehandicapte kinderen op de website van de Belastingdienst.

De hoogte van de vrijstellingen voor 2020* is als volgt:
 • Voor partners € 661.328
 • Voor ouders: € 49.603
 • Voor kinderen: € 20.946
 • Voor kinderen met een handicap: € 62.830
 • Voor kleinkinderen: € 20.946
 • Voor achterkleinkinderen: € 2.208
 • Voor broers en zussen: € 2.208
 • Voor niet-bloedverwanten: € 2.208
*Deze bedragen worden jaarlijks opnieuw geïndexeerd.

Tarief van erfbelasting in 2020

Het tarief van de te betalen belasting over een erfenis in 2020 is als volgt:
 • Voor partners: 10% over de eerste € 126.723 boven de vrijstelling en 20% over het restant.
 • Voor kinderen: 10% over de eerste € 126.723 boven de vrijstelling en 20% over het restant.
 • Voor kleinkinderen: 18% over de eerste € 126.723 boven de vrijstelling en 36% over het restant.
 • Voor broers en zussen: 30% over de eerste € 126.723 boven de vrijstelling en 40% over het restant.
 • Voor andere verkrijgers 30% over de eerste € 126.723 boven de vrijstelling en 40% over het restant.

Situaties waarin je geen erfbelasting betaalt

Is degene die je een erfenis nalaat geen Nederlander dan betaal je in Nederland geen erfbelasting. Mogelijk moet je dit wel doen in een ander land. Is de erflater wel Nederlander maar woonde hij of zij meer dan tien jaar in het buitenland dan betaal je ook geen erfbelasting.

Keert de werkgever van de overledene na het overlijden een eenmalige uitkering uit dan ben je hierover als begunstigde geen erfbelasting verschuldigd mits het bedrag niet hoger is dan drie maal het laatst verdiende maandsalaris van de overledene. Ook over een nabestaandenpensioen betaal je geen erfbelasting.

Hoe doe je aangifte erfbelasting?

Als er een executeur is aangewezen in het testament dan doet deze aangifte erfbelasting namens alle erfgenamen. Is dit niet het geval dan moet je het zelf doen. Je kunt er ook voor kiezen om met alle erfgenamen één persoon te kiezen die namens allen aangifte doet. Dit is wel het veiligst want hiermee voorkom je dat alle aangiftes los in totaal niet de volledige erfenis dekken en er later nog een naheffing komt. Aangifte erfbelasting doe je digitaal via de website van de Belastingdienst.

Meer weten over jouw situatie?

Binnen het erfrecht doen zich regelmatig complexe situaties voor waarbij onduidelijk is wat de hoogte van de erfsom is of hoe de relatie tussen de erflater en de begunstigde gedefinieerd moet worden. Wil je meer weten over de vraag hoeveel belasting jij moet betalen over een erfenis, dan kun je je het beste wenden tot de Belastingdienst of een in erfrecht gespecialiseerde jurist.

Lees verder

© 2010 - 2020 Dessal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Waarom erfbelasting in 2020 betalen?Waarom erfbelasting in 2020 betalen?Successierechten, waarom en wanneer moeten we in 2020 zoveel erfbelasting en successierechten betalen en wat kunt u daar…
Wat is erfbelasting?Wat is erfbelasting?Na het overlijden gaan de bezittingen van de overledene over naar één of meerdere nabestaanden. In de wet is vastgelegd…
Erfbelasting: successierechtErfbelasting: successierechtSuccessierecht heet sinds 2010 erfbelasting. De wet, die in 1956 is ingetreden, kenden zoveel moeilijkheden en sterk ver…
Erfbelasting 2018, 2019 en 2020 of erfenis belastingvrij?Erfbelasting 2018, 2019 en 2020 of erfenis belastingvrij?Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2018, 2019 en 2020 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De su…

Inkomstenbelasting 2011 & tarieven belastingen en schijvenInkomstenbelasting 2011 & tarieven belastingen en schijvenHet belastingjaar 2011 is voorbij, nu de belastingaangifte voor 2011 nog. Hoeveel loonbelasting moeten we in 2011 betale…
Geld uit neveninkomsten opgeven of verzwijgen?Veel Nederlanders verdienen extra geld naast hun reguliere baan. In de avonduren een keuken plaatsen, een badkamer beteg…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay (bewerkt)
 • https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/

Reageer op het artikel "Erfbelasting: vrijstelling en tarief in 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Annemarie, 29-03-2016 16:26 #10
Mijn moeder is 17 augustus 2015 overleden. Ze heeft 17 jaar in Frankrijk gewoond, woonde ook in Frankrijk toen ze ziek werd, om haar te verzorgen en omdat we wisten dat ze niet langer dan een half jaar zou leven, is ze 6 maart 2015 ingeschreven in Nederland, zodat ik dicht bij haar woonde om voor haar te zorgen. We hebben nu de successie rond in Frankrijk, in Frankrijk hebben we nu erfbelasting betaald. Nu schijnt het toch zo te zijn dat we ook nog in Nederland erfbelasting moeten betalen, omdat ze het laatste half jaar in Nederland ziek en voor de zorg heeft gewoond. Is dat wel zo, en is dat niet in dit geval te betwisten?

Debby, 31-08-2015 18:26 #9
Ik woon sinds 25 jaar in Frankrijk, ben getrouwd met een Fransman. In het geval dat mijn ouders komen te overlijden in Nederland, betaal ik dan erfbelasting in Nederland of in Frankrijk?

Met vriendelijke groet,
Debby

P. G. de Visser, 10-07-2013 21:49 #8
Uit dit overzicht blijkt dat voor de erfbelasting de vrijstelling voor achterkleinkinderen de zelfde is als voor kleinkinderen. De web-site van de belastingdienst stelt achterkleinkinderen gelijk met overige verkrijgers. Kunt u mij verwijzen naar een wettekst of iets dergelijks? Bvd.

Bloem Marie-Dominique, 10-07-2013 20:06 #7
Mijn moeder is overleden. Ik woon zelf in Nederland en heb een Nederlands paspoort. Ben gehuwd met een Nederlandse man. Moeder was Francaise en was woonachtig in Frankrijk.
Waar betaal ik erfbelasting in Nederland of in Frankrijk? En hoe liggen de percentages tussen de landen? Reactie infoteur, 11-07-2013
Beste Marie-Dominique,

Als de erflater (in dit geval jouw moeder) in het buitenland woonde en de afgelopen 10 jaar niet in Nederland heeft gewoond, hoef je in Nederland geen erfbelasting te betalen. Jouw woonplaats is hiervoor niet van belang.

Groet,
Dessal

Ans, 10-06-2013 13:47 #6
Uw schrijft dat er voor achterkleinkinderen ook een vrijstelling geldt van € 19.535, maar volgens de belastingdienst geldt dit alleen voor kinderen en kleinkinderen.
Achterkleinkinderen vallen onder de vrijstelling van € 2.057.
Kunt u mij zeggen, wat nu juist is?

Pieter, 31-03-2013 22:12 #5
Vraag ;

Ik en mijn broer en onze kinderen (2 kinderen van mij en 2 kinderen van mijn broer)
staan in het testament van mijn vrijgezelle peetoom.
In welke tariefgroep vallen wij want wij zijn dus wel familie maar dus geen partner, kind of kleinkind, broer of zus.
Worden wij dan beschouwt alszijnde "andere verkrijgers"?
Bij de vrijstelling voor 2013 is het mij ook niet duidelijk wat onze vrijstelling zal moeten zijn.
Neef en achterneef zie ik namelijk nergens in terug.
Sorry voor de voor u misschien wat domme vraag maar het is mij niet echt duidelijk… Reactie infoteur, 01-04-2013
Hallo Pieter,

Neven en nichten, als ook achterneven en achternichten worden door de fiscus gezien als familie in de vierde graad en zij moeten inderdaad geschaard worden onder 'andere verkrijgers'.

Met vriendelijke groet,
Dessal

Els Vaes-Jacobs, 28-12-2012 17:55 #4
In juni 2010 is onze moeder (ik ben de oudste van vier kinderen) overleden.
In juni 2012 onze vader. Na het overlijden van moeder is er geen erfenis geweest.
Volgens de notaris geldt over de nu te verdelen erfenis dat deze voor de helft als moeders part en de andere helft als vaders part geldt. Dit zou in ons geval betekenen dat we beneden de grens van 19.114 blijven. Klopt dit?

Rob van Haren, 21-09-2011 10:26 #3
De info klopt niet de vrijstellingen worden elk jaar geïndexeerd, zo is deze voor kinderen jaar 2011 geen 19.000 maar 19.114. zie http://belastingdienst.nl/particulier/erven/erven-44.html

M. de Vries, 17-05-2011 10:08 #2
Na het overlijden van mijn man zijn er succesie rechten betaaald.
Als ik kom te overlijden moeten mijn kinderen dan erfrecht belasting betalen?
Ik heb een huis zonder hypotheek.Als mijn kinderen het huis niet kunnen verkopen,
Moeten zij dan evengoed erf belasting betalen? Reactie infoteur, 19-05-2011
Mijn inschatting zou zijn van wel, maar als je zekerheid wilt kun je beste contact opnemen met de Belastingdienst.

Mvg,
Dessal

Victor, 02-05-2011 11:41 #1
Stel je erf een huis van je vader die overleden is. De waarde van het huis is volgens de WOZ 240000 euro en je hebt nog een hypotheekschuld van 122000. Betaal je dan erfbelasting over die 240000 of over die 240000-122000? Bedankt, hoor graag van u! Reactie infoteur, 02-05-2011
Hallo Victor,
De zijn naast vervelende ook nog eens ingewikkelde zaken. Er zijn allerlei verschillende dingen op van invloed, bijvoorbeeld of je moeder nog leeft en of de erfenis ook nog uit andere zaken bestaat.

Mijn beste advies is daarom om hierover contact op te nemen met de Belastingdienst of een Belastingadviseur. Voor gratis advies kun je ook bellen met bijvoorbeeld de Rechtswinkel of het Juridisch Loket. Wellicht is het in jouw geval eenvoudig en kunnen ze het zo uitleggen.

Mvg,
Dessal

Infoteur: Dessal
Laatste update: 18-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Erfenis
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 10
Schrijf mee!