Inkomstenbelasting 2011 & tarieven belastingen en schijven

Inkomstenbelasting 2011 & tarieven belastingen en schijven Het belastingjaar 2011 is voorbij, nu de belastingaangifte voor 2011 nog. Hoeveel loonbelasting moeten we in 2011 betalen? In het belastingjaar 2011verandert ook het begrip fiscaal partnerschap van de belastingdienst en dat is belangrijk voor uw belastingaangifte. Zie hier ook de nieuwe heffingskortingen 2011 en de schijven van de inkomstenbelasting. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen mensen die jonger of ouder zijn dan 65 jaar. Bekijk hoeveel belasting u moet betalen, de hoogte van de erfbelasting, de gevolgen van Rutte 1, de zorgtoeslag, box 3 en de huurtoeslag. Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk, tot die tijd is het een vast bedrag.

Inkomstenbelasting 2011, belastingaangifte inkomstenbelasting 2011 en fiscaal partnerschap 2011

Het begrip fiscaal partnerschap is veranderd per 1 januari 2011. Velen van ons kunnen dan niet meer kiezen om als fiscale partners te worden behandeld door de belastingdienst. Dit kan fiscaal allerlei gevolgen hebben, tijdens het jaar en bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2011. Bijvoorbeeld voor kapitaalverzekering eigen woning, omdat u dan niet meer aan de vereisten voldoet. Het heeft ook effect op de schenkbelasting en erfbelasting.

Voor het wel en wee van het fiscaal partnerschap vanaf 2011 verwijs ik u naar het artikel:

Voor uw belastingaangifte 2011 verwijs ik u naar:

Belastingschijven inkomstenbelasting 2011

De belastingtarieven voor de loonbelasting 2011 zijn bekend en dus de loonheffing waarmee we te maken krijgen. Zoals tot nog toe gebruikelijk is, zijn er verschillen tussen wie jonger is dan 65 dan wel ouder is dan 65:

Tarieven en belastingschijven ib voor wie 2011 jonger is dan 65 jaar:

hoogte inkomenmaar niet hoger danbelastingtarief
-€ 18.62833%
€ 18.628€ 33.43641,95%
€ 33.436€ 55.69442%
€ 55.694-52%

en

Tarieven en belastingschijven ib voor wie in 2011 65 jaar of ouder is:

hoogte inkomen vanmaar niet hoger danbelastingtarief
-€ 18.62815,1%
€ 18.628€ 33.48524,05%
€ 33.485€ 55.69442%
€ 55.694-52%

Daarbij valt op dat de lengte van de eerste belastingschijf ten opzichte van belastingjaar 2010 iets is verlengd en het bijbehorende tarief iets is verlaagd.

Heffingskortingen 2011

Een loonheffingskorting is belangrijk, omdat het aantal heffingskortingen waarvoor u in aanmerking komt direct bepaalt hoeveel loonheffing en belasting u moet betalen. Er zijn een paar wijzigingen in 2011. In 2011 gaat de heffingskorting voor ouderen omhoog naar 739 euro, een toename met 50 euro. De maximale arbeidskorting stijgt 45 euro. De overige heffingskortingen veranderen een beetje als gevolg van de inflatie. De algemene heffingskorting blijft onveranderd 1987 euro per persoon voor wie jonger is dan 65 jaar respectievelijk 925 euro voor wie 65+ is:

De heffingskortingen 2010–2011

LoonheffingskortingenStand 2010Stand 2011
Algemene heffingskorting1.987 euro1.987 euro
Algemene heffingskorting 65+925 euro910 euro
Arbeidskorting maximaal:
tot 57 jaar1.489 euro 1.574 euro
57,58 of 59 jaar1.752 euro 1.838 euro
60 of 61 jaar2.012 euro 2.100 euro
62 jaar tot en met 64 jaar2.273 euro 2.362 euro
65 jaar en ouder1.057 euro 1.081 euro
Doorwerkbonusmaximaal 4.679 euro4.708 euro
Afbouw arbeidskorting voor hoge inkomens 56 euro 77 euro
Ouderenkorting, maximaal verzamelinkomen 34.857 euro684 euro739 euro
Alleenstaande ouderenkorting 418 euro421 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting basis775 euro780 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximum1.859 euro1.871 euro
Alleenstaande-ouderkorting jonger dan 65945 euro931 euro
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting 1.513 euro1.523 euro
Jonggehandicaptenkorting 691 euro696 euro
Levensloopverlofkorting 199 euro201 euro
Maatschappelijke beleggingen1,3%1%
Durfkapitaal en cultuur1,3%1%
Ouderschapsverlofkorting4.07 euro per uur 4.11 euro per uur

De alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting zullen worden samengevoegd tot 1 heffingskorting. De wijzigingen ten opzichte van 2010 zijn niet zo groot.

De heffingskortingen 2010–2011 voor 65 jaar en ouder

HeffingskortingenStand 2010Stand 2011
Algemene heffingskorting925 euro910 euro
Arbeidskorting1.057 euro 1.081 euro
Alleenstaande-ouderkorting440 euro427 euro
Ouderenkorting684 euro739 euro
Alleenstaande ouderenkorting 418 euro410 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximum865 euro857 euro
Doorwerkbonus:
65 jaar en 66 jaar
maximaal 936 euromaximaal 942 euro
67 jaar en oudermaximaal 468 euro471 euro
Maatschappelijke beleggingen1,3%1%
Durfkapitaal en cultuur1,3%1%

Ouderschapsverlofkorting 2011

De ouderschapsverlofkorting is een extra heffingskorting gelijk aan het aantal uren ouderschapsverlof maal maximaal €4,11 per uur. Dit is een netto voordeel op de te betalen belasting en is maximaal gelijk aan het verschil tussen uw belastbaar loon in 2010 en uw belastbaar loon in 2011. Als het ouderschapsverlof vóór 2011 is begonnen, is dat maximaal uw belastbaar loon over 2009 minus uw belastbaar loon over 2011.

Maximale uurprijs kinderopvang 2011 omhoog

Vanaf 1 januari 2011 zijn de maximum prijzen per uur voor de kinderopvang omhoog ten opzichte van 2010:

Soort opvangMaximale uurprijs 2010Maximale uurprijs 2011
dagopvang€ 6,25€ 6,36
buitenschoolse opvang€ 5,82€ 5,93
gastouderopvang€ 5,00€ 5,09

In 2011 moet door u nog meer worden betaald voor de kinderopvang. De ouderbijdrage loopt op naarmate het inkomen hoger is. Bij een inkomen 2x modaal wordt de ouderbijdrage voor de kinderopvang 323 euro per maand. Dit is een stijging met 54 euro ten opzichte van 2011:

Ouderbijdrage kinderopvang 2010 en 2011:

Verzamelinkomen 2011Ouderbijdrage per maand 2010Ouderbijdrage per maand 2011
minimum tot € 20.000€ 44€ 65
modaal ofwel € 35.000€ 86€ 113
2x modaal ofwel € 70.000€ 205€ 250
2,5x modaal ofwel € 85.000€ 269€ 323

Wat is het verzamelinkomen en toetsingsinkomen?

Het verzamelinkomen is het totaal van het inkomen in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting minus de persoonsgebonden fiscale aftrekposten zoals de aftrekbare zorgkosten en de alimentatie. U ziet de hoogte van dit inkomen op de belastingaanslag van de belastingdienst staan. Het begrip toetsingsinkomen, inhoudelijk gelijk aan het verzamelinkomen uit de inkomstenbelasting, wordt gebruikt bij de aanvraag en bepaling van toeslagen zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag.

Aftrek lijfrentepremies 2011 en 2012

Vanaf 2011 kunt u alleen de premies voor lijfrente aftrekken die u in 2011 ook werkelijk hebt betaald. Premies die u later betaalt, bijvoorbeeld in de eerste maanden van 2012, zijn niet meer aftrekbaar in 2011.

Huurtoeslag 2011

Of u een huurtoeslag krijgt, is ondermeer afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. Blijft u met uw vermogen binnen de vrijstellingen in box 3 voor sparen en vermogen, dan komt u wellicht in aanmerking voor een huurtoeslag. Deze vrijstellingen zijn mede afhankelijk van uw leeftijd en de samenstelling van uw gezin. Om de huurtoeslag te kunnen krijgen, mag uw vermogen niet hoger zijn dan:

Uw leeftijd en situatie:Toegestaan vermogen per persoon:
U bent jonger dan 65 jaar€ 20.661 + € 2.762 voor elk minderjarig kind
U bent jonger dan 65 jaar en een alleenstaande ouder. U hebt van 1 juli tot en met 31 december 2005 huursubsidie ontvangen bij een vermogen van meer dan € 20.300. In 2006, 2007, 2008 en 2009 hebt u huurtoeslag ontvangen en in 2011 hebt u recht op alleenstaande-ouderkorting€ 41.322
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is lager dan € 13.978€ 48.011
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is € 13.978 tot en met € 19.445€ 34.336
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is hoger dan € 19.445€ 20.661

Kinderbijslag 2011

De bedragen voor de kinderbijslag 2010 en 2011 zijn hetzelfde als in 2009. Het gaat hier om bedragen in euro per kwartaal en per kind:

Aantal kinderen geboren voor 1 januari 199512 tot en met 17 jaar, kinderbijslag per kind
1 € 278,55
2€ 313,25
3€ 324,81
4€ 350,23
5€ 365,47
6€ 375,64
7€ 382,90
8€ 396,22
9€ 406,57
10€ 414,85

Leeftijd kind geboren op of na 1 januari 19950 t/m 5 jaar6 t/m 11 jaar12 t/m 16 jaar
Bedrag per kind per kwartaal€ 194,99€ 236,77€ 278,55

Kindgebonden budget 2011

De bedragen voor het kindgebonden budget 2010 en 2011 blijven gelijk.

Kindgebonden budget 2010 en 2011, maximale bedragen per kind:

Aantal kinderenKindgebonden budget
1 kind1.011 euro
2 kinderen1.322 euro
3 kinderen1.505 euro
4 kinderen1.611 euro
5 kinderen1.662 euro
6 kinderen of meer51 euro extra per kind

Inkomsten uit aanmerkelijk belang 2011

Het belastingtarief op een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie, dus bij een bezit van minimaal 5% van de aandelen of daarmee overeenkomende opties, bedraagt 25%.

Vermogensrendemenstheffing op sparen en beleggen box 3 inkomstenbelasting

De vermogensrendemenstheffing op sparen en beleggen in box 3 is ook in 2011 gelijk aan 1,2%. Daarbij wordt nog steeds uitgegaan van een fictief rendement van 4 procent, terwijl dat rendement met sparen nauwelijks te halen is. De vrijstelling op sparen bedraagt in 2011 onveranderd € 20.661 per persoon. Wat wel wijzigt is dat voor het vaststellen van de hoogte van uw vermogen alleen nog 1 januari als peildatum geldt.

Tarieven erfbelasting 2011

In 2010 is het stelsel voor erfenissen en schenkingen behoorlijk vereenvoudigd. In 2011 blijft dit systeem bestaan, maar zijn de bedragen geïndexeerd. Dat betekent dat de tarieven voor de erfbelasting iets veranderen. Belastingvrij erven via de vrijstellingen is in 2011 als volgt opgebouwd:

Tarieven erfbelasting, vrijstellingen en schijven 2011:

relatie tot overledenevrijstelling in euro'starief tot maximaal 118.708 eurotarief over het meerdere boven de 118.708 euro
Ouder45.27030%40%
Partner603.60010%20%
Kind19.11410%20%
Invalide kind57.34210%20%
Kleinkind19.11418%36%
Anderen2.01230%40%

Tarieven BPM

De tarieven en schijven voor de bpm-heffing op auto's zijn als volgt in 2010 en 2011:

Tarieven BPM 20102011
basispercentage BPM in % catalogusprijs:27,4%19,0%
benzinekorting- 1.288 euro- 824 euro
dieseltoeslag+ 1.076 euro+ 1.526 euro
CO2-grens benzine eerste schijfvan 110 tot 180 gr/kmvan 110 tot 180 gr/km
CO2-grens benzine tweede schijfvan 180 tot 270 gr/km180 tot 270 gr/km
CO2-grens benzine derde schijfvanaf 270 gr/kmvanaf 270 gr/km
CO2-grens diesel eerste schijfvan 95 tot 155 gr/kmvan 95 tot 155 gr/km
CO2-grens diesel tweede schijfvan 155 tot 232 gr/kmvan 155 tot 232 gr/km
CO2-grens diesel derde schijfvanaf 232 gr/km vanaf 232 gr/km
tarief eerste schijf per gr/km34 euro61 euro
tarief tweede schijf per gr/km126 euro202 euro
tarief derde schijf per gr/km288 euro471 euro

Er is dus een volledige vrijstelling van BPM bij dieselauto’s met maximaal 95 g/km CO2 uitstoot en bij andere auto’s met een maximale CO2 uitstoot van 110 g/km. Bovendien zit er een duidelijke stijging in de heffingen naar CO2 uitstoot. In de eerste schijf is zelf sprake van een toename van het tarief in euro's met bijna 80 procent: van 35 euro naar 61 euro per gram per kilometer CO2 uitstoot. De BPM zal vanaf 2013 zelfs uitsluitend nog zijn gebaseerd op de CO2-uitstoot.

Verlaging tarief vennootschapsbelasting 2011

In 2011 wordt het algemene tarief van de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2011 met een half procent verlaagd tot 25%. Voor het MKB-tarief van 20% geldt de grens van € 200.000 aan winst:

winstMKB tarief per 2011
Winst tot € 200.000 20%
Winst boven € 200.000 25%

Zorgtoeslag 2011

De systematiek van de zorgtoeslag verandert niet in 2011. In 2013 komt er een vermogenstoets, waarover later in dit artikel meer. In 2011 is er geen recht op zorgtoeslag bij een inkomen van 33.743 euro voor een alleenstaande en 50.000 euro voor paren of meerpersoonshuishoudens.

Extra fiscale maatregelen kabinet Rutte - Verhagen in 2011 en 2012

Ook zijn een aantal fiscale maatregelen van Rutte 1 bekend:

1. Afschaffen heffingskortingen box 3 voor groen beleggen

Vanaf 2011 vervallen de extra heffingskortingen van 1,3% in vier jaar trapsgewijs tot 0% in 2014. In 2011 blijft er een voordeel van 1%, vervolgens 0,7% in 2012 en 0,4% respectievelijk 0% in 2013 respectievelijk 2014. Dat zijn de heffingskortingen voor groen beleggen, sociaal ethisch beleggen, cultureel beleggen en beleggingen in durfkapitaal. U houdt wel de gebruikelijke vrijstelling van de vermogensrendementheffing van 1,2%.

2. Doorwerkbonus één jaar opschuiven

In het Regeerakkoord stond nog dat u met ingang van 2012 pas vanaf 63 jaar in aanmerking kon komen voor de doorwerkbonus. Een jaar later dan nu. Maar met de Miljoenennota 2012 is dit voornemen bijgesteld. De bonus blijft onveranderd vanaf 62 jaar gelden, maar de korting bedraagt niet 5%, maar 1,5%.

3. Aftrek levensonderhoud kinderen beperken tot 21 jaar

Nu bestaat de aftrekpost levensonderhoud kind voor kinderen tot 30 jaar. Dat wordt in 2012 verlaagd naar 21 jaar. Dit raakt direct de mensen die kinderalimentatie betalen en alleenstaande ouders.

4. Giftenaftrek beperken tot ANBI’s met renseigneringsplicht

Giften zijn in 2011 alleen nog fiscaal aftrekbaar indien gedaan aan ANBI's. Bovendien krijgen deze instellingen een renseigneringsplicht, ofwel meldingsplicht over de gift aan de belastingdienst.

5. Leeftijdsgrens jongste kind naar 12 jaar bij alleenstaande aanvullende ouderkorting gaat niet door

Voor de alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting zou vanaf 2012 de leeftijdsgrens voor het jongste kind 12 jaar worden. In 2011 is dat voor de alleenstaande ouderkorting 27 jaar en voor de aanvullende alleenstaande ouderkorting 16 jaar. Deze wijzigingen in de eenouderkorting raken direct de alleenstaande ouder in de portemonnee. In de Miljoenennota 2012 zijn de leeftijden weer bijgesteld naar 18 jaar voor de alleenstaande ouderkorting en 16 jaar voor de aanvullende alleenstaande ouderkorting.

6. Kinderopvang fors duurder in 2013

In 2013 gaat iemand met een minimum inkomen per maand voor de kinderopvang 37 euro per maand meer betalen voor twee opvangdagen per week voor twee kinderen. Voor hoge inkomens wordt dat 290 euro meer. Dit zijn de extra bedragen voor kinderopvang ten opzichte van 2011.

7. AOW uitgesteld

Tot nu toe ontvangt iemand op de eerste dag van de maand waarop hij 65 wordt zijn eerste AOW. Met ingang van 1 januari 2012 zal dat voor iemand die voor het eerst AOW ontvangt pas zijn op de dag van de verjaardag.

8. Vermogenstoets bij de zorgtoeslag in 2013

Met ingang van 2013 komt er een vermogenstoets bij de zorgtoeslag. Bij een vermogen in box 3 van 80.000 euro plus de vrijstelling van € 20.66, hebben personen geen recht meer op zorgtoeslag. Voor wie ouder is dan 65 jaar kan de vrijstelling nog iets hoger zijn. Dezelfde vermogenstoets komt er voor het kindgebonden budget. Dus:

Vermogenstoets zorgtoeslag 2013

gezinssamenstelling:vrijgesteld vermogen als jonger dan 65:
alleenstaande€ 100.661
samen met partner€ 121.322
extra per minderjarig kind € 2.762

Wie ouder is dan 65 jaar kan afhankelijk de hoogte van het inkomen nog een extra vrijstelling van vermogen hebben. De bedragen per persoon:

Uw leeftijd en situatie:extra toegestaan vermogen per persoon:
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is lager dan € 13.97813.675 euro extra
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is meer dan € 13.978 en minder dan € 19.44527.350 euro extra
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is hoger dan € 19.4450

9. Afschaffen kindgebonden budget bij drie kinderen

Een gezin drie kinderen of meer krijgt geen kindgebonden budget meer. Vanaf 2013 wordt het kindgebonden budget afgeschaft voor ouders met een vermogen van meer dan € 100.000.

Slot

Fiscaal verandert er met de Miljoenennota 2011 niet zo veel. Het eigen risico voor de zorgverzekering bedraagt in 2011 170 euro en stijgt in 2012 naar 210 euro. Bovendien zal de premie van het basispakket met 100 euro per jaar zal toenemen. Een deel zal worden gecompenseerd via de zorgtoeslag 2011. Een meevaller is dat de btw op het arbeidsloon bij de verbouwing van uw huis omlaag gaat van 19 procent naar 6 procent. Jongeren tussen de 18 en 21 jaar zullen vooral merken dat de tandartskosten ook voor hen niet langer via het basispakket worden vergoed. Tot slot gaan de boetes in 2011 met gemiddeld 15 procent omhoog.
© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelastingVanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelastingHet kabinet Rutte 3 wil twee belastingschijven in de inkomstenbelasting voor wie nog geen recht heeft op AOW en drie bel…
Algemene heffingskorting 2020Algemene heffingskorting 2020De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 me…
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenHet tweeschijvenstelsel wordt voor wie geen AOW heeft al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieve…
Inkomstenbelasting: tarieven kabinet Rutte 2010/'20 verschilInkomstenbelasting: tarieven kabinet Rutte 2010/'20 verschilHet eerste kabinet Rutte startte in 2010 en daarom is het wel aardig om de belastingtarieven voor de inkomstenbelasting…

Huurtoeslag 2021 en vermogen 2021Huurtoeslag 2021 en vermogen 2021Hebt u in 2021 niet te veel vermogen, een niet zo hoog inkomen, maar betaalt u wel een hoge huur? Vraag dan de huurtoesl…
Geld uit neveninkomsten opgeven of verzwijgen?Veel Nederlanders verdienen extra geld naast hun reguliere baan. In de avonduren een keuken plaatsen, een badkamer beteg…
Reacties

Mattie, 07-07-2015
Ik ga waarschijnlijk over het nog lopende jaar 2015, ongeveer € 28.000 aan bruto inkomen hebben, moet ik hier inkomstenbelasting over gaan betalen? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Mattie,
Ja, u hebt wel recht op enkele heffingskortingen die in mindering komen op de te betalen belasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wouter, 27-02-2013
Mijn moeder krijgt een nabestaandenpensioen, daarover betaalt zij erg veel belasting omdat er geen arbeidskorting verrekend wordt. Nu is haar gevraagd om 3 keer per jaar een week in te vallen voor iemand die werkt voor een dame die betaald krijgt uit het PGB. het zal in totaal gaan om 9 uur per week en dus ongeveer 27 uur per jaar, tegen een tarief van 35 euro per uur, is dus 945 euro per jaar.
Kunt u me vertellen of het loont om dit aanbod aan te nemen? hoeveel belasting zal mijn moeder over die 945 euro moeten betalen, of valt dat mee omdat ze dan wel arbeidskorting toegekend krijgt? haar nabestaandenpensioen is ca. 2000 buts
alvast bedankt Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Wouter,
Bij een dergelijk arbeidsinkomen is de arbeidskorting niet zo hoog:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Kloonen, 01-11-2012
Geachte heer/mevrouw,
Mijn vrouw en ik, boven de 65 jaar, hebben een gezamenlijk inkomen van 50.000 euro per jaar, tot 33.485 euro betalen wij 24,05% IB, over de rest 42%. Mijn vrouw heeft AOW en een klein pensioen, en ik AOW en een redelijk pensioen, kunnen wij afzonderlijk aangifte doen, want dan betalen we afzonderlijk niet meer dan 24, 05% IB.

Met vriendelijke groet,
W. Kloonen Reactie infoteur, 20-07-2020
Geachte W. Kloonen,
Ook als u gezamenlijk belastingaangifte doet (en dat moet als u getrouwd bent) wordt voor de tarieven inkomstenbelasting gekeken naar uw afzonderlijke inkomens. Naar het gezamenlijk inkomen wordt wel gekeken bij sommige aftrekposten zoals de aftrekpost ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amy, 16-10-2012
Toeslagen

Dag Zeemeeuw,

Als alleenstaande flexwerker had ik vorig jaar een bruto inkomen van ca. 22.000 Euro. De jaren daarvoor ook geregeld afwisselend werkend en werkloos. Vorig jaar heb ik verschillende contracten en banen gehad, waardoor ik door onzekerheid in inkomsten had, maar uiteindelijk toch een vol jaar gewerkt heb. Logisch is dat ik teveel genoten toeslag moet terug betalen, maar het bedrag is gigantisch! Op dit moment ben ik werkloos, maar ik durf mijn toeslag die ik vorig jaar toch naar beneden heb gezet, niet te verhogen. Is er geen speciale regeling voor alleenstaande flexers? Ik weet namelijk dat ik niet de enige ben, een blik op de arbeidsmarkt is voldoende daarvoor, maar gezien alle stijgende lasten is het zo wel erg zuur. Er is natuurlijk een betalingsregeling mogelijk, maar gezien de 'dan wel en dan niet werkfasen' riskeert dat alleen maar in het opstapelen van vaste maandlasten.

Heb je nog tips?

Bedankt alvast. Reactie infoteur, 20-07-2020
Dag Amy,
Voor flexwerkers en wie onregelmatig werk heeft is het meestal aan te raden om gebruik de maken van de mogelijkheid tot middeling van de inkomens uit drie aaneengesloten jaren. Zo wordt het inkomen verlaagd naar het gemiddelde inkomen wat een belastingvoordeel zal geven als dit belastingvoordeel groter is dan 545 euro:

https://financieel.infonu.nl/belasting/16642-minder-belasting-bij-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilco, 24-08-2012
Beste Zeemeeuw,
Dank voor je (snelle) reactie. Je suggestie van de lening ga ik nog na binnen mijn familie.
Wat ik nu al wel weet, is dat ik en mijn familieleden mijn moeder sinds de dood van mijn vader op allerlei gebieden ondersteun, en dat ze me daar financieel of anderszins voor wilde (en wil) compenseren. Dat is er tot nog toe niet van gekomen. Zou het ook een optie kunnen zijn om daartoe alsnog een schuldbedrag op te voeren in box 3?

Wederom bij voorbaat dank.
Wilco. Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Wilco,
1. Er is wel een dunne lijn tussen een schenking en een schuld. Als er geen rente wordt betaald, kan de belastingdienst een bedrag al snel als schenking zien. Dan is het nog beter als een en ander netjes op papier staat.
2. Voor uw moeder hoeft dit ook geen probleem te zijn, omdat de rente die ze betaalt (6% volgens de wet) tot een bedrag van ruim 2.200 euro mag worden terug geschonken. Andersom, van ouder naar kind, gebeurt ook dikwijls, maar dan is de vrijstelling nog wat hoger:

https://financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

3. Het als aftrek op het vermogen opvoeren van een schuld in box 3 is toegestaan voor het bedrag boven de 2900 euro in 2011. Zie hiervoor de eerdere link.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilco, 24-08-2012
Huurtoeslag 2011.

Beste zeemeeuw,
Mijn bejaarde moeder had in 2011 een inkomen van 20.275. Verder een vermogen van 20.833, dus net (48 euro) boven haar vermogensgrens van 20.785. Dit heeft tot gevolg, dat ze haar ontvangen huursubsidie (1633 euro) volledig terug moet betalen. Toch wel erg zuur voor haar. Heeft u nog een suggestie om dit tij te keren?

Bedankt alvast.
Wilco. Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste Wilco,
Misschien had uw moeder nog een kleine onderhandse lening op papier bij u van 3500 euro waarvan 600 euro van het vermogen in box 3 mag worden afgetrokken en is ze dat vergeten? Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/15774-belastingaangifte-2019-spaargeld-en-ander-vermogen.html

Dit tegen 6% rente waarvan u haar jaarlijks ruim 2000 euro mag schenken. Overigens is dit bij u wel extra inkomen, maar dat is maar 42 euro belastbaar extra (1,2%).

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ana, 17-07-2012
Dag, ik heb een vraag: in 2011 heb ik gewerkt en ook partneralimentatie gekregen. Mijn verzamelling inkomen was 13869 euro. Ik moet nog steeds 33% terug aan de belasting betalen? Ik heb elke jaar rond dit bedrag, ik krijg geen alleenstanderouderkorting en daarnaast moet ik ook terug betalen. Klopt dat?
Dank je wel,
Ana Reactie infoteur, 17-07-2012
Dag Ana,
Als u verder geen aftrekposten hebt, hebt u nog wel recht op de algemene heffingskorting. Dat betekent dat u 33% belasting betaalt over per saldo ongeveer 7820 euro ofwel 2580 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vesela, 26-06-2012
Beste,
Ben een zelfstandige. Heb in 2011 in totaal 12000€ overgemaakt naar mij rekening. Dat is alles. Er was nog geen mogelijkheid tot salaris uitbetaling. Wat moet ik als loonheffing dan invullen bij mijn IB?
MVG,
Vesela Reactie infoteur, 26-06-2012
Beste Vesela,
Bij de loonheffing vult u in wat u aan loonbelasting hebt betaald. Waarschijnlijk is dat nul geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Turpijn, 09-06-2012
Kan ik de verplichte aftrek van mijn aow inkomen voor de zorg verzekeringswet opgeven aan de inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 15-12-2017
Beste G. Turpijn,
Neen, maar u kunt wel te veel bijdrage ZVw hebben betaald:

https://financieel.infonu.nl/belasting/76951-teruggave-te-veel-ingehouden-bijdrage-zvw.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 27-03-2012
Beste zeemeeuw, De sociale verzekeringbank verrekend deze ouderenkorting automatisch bij de AOW? Hier hoef je dus niet zelf achteraan? Ontvangen beide partners deze ouderenkorting? Mijn vader is van december 1952, moeder van februari 1955. Wie ontvangt nu wanneer ouderenkorting? Reactie infoteur, 27-03-2012
Beste Richard,
1. De SVB houdt bij de AOW per partner automatisch rekening met de ouderenkorting als die ervoor in aanmerking komt. Er wordt wel gekeken naar het gezamenlijke inkomen.
2. Uw ouders zijn nu nog geen 65 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. J. Houwers, 25-03-2012
Bij de aangifte voor je inkomstenbelasting kun je schuiven tussen de twee partners om een zo gunstig mogelijk belastingtarief te krijgen.
Ik wil zo schuiven dat ik het meeste terug krijg en mijn vrouw wel eits zou moeten betalen, maar slechts enkele tientallen euro's.
Maar welk bedrag moet je dan aanhouden? M.a.w. bij welk bedrag wordt er geen aanslag gestuurd?

Met vr. groeten,
G.J. Houwers Reactie infoteur, 25-03-2012
Beste G. J. Houwers.
De aanslagdrempel bedraagt in 2011 44 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bruijstens, 25-03-2012
Vraag: Wanneer gaat ouderenkorting in?Als je in april 65 wordt, krijg je dan 9/12 x 739=554.ouderenkorting. Of geldt er een peildatum?
Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Willem Bruijstens Reactie infoteur, 25-03-2012
Beste Bruijstens,
De ouderenkorting gaat in zodra u 65 jaar wordt. U hebt dan recht op 9/12 deel. Tegelijkertijd wordt de algemene heffingskorting lager.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 21-03-2012
Hoi Zeemeeuw, Ik dacht eerst dat het alleen was voor de minst verdienende partner, maar iedereen heeft er dus recht op. Maar bij mijn vader zal het uiteraard altijd verrekend zijn bij de afdracht via zijn werkgever. Van de afbouw was ik op de hoogte inderdaad, maar ik begreep dat mijn vader (1952) daar geen last van zal hebben. Wel begreep ik dat het na 65e gehalveerd word? En in 2023 word het dus helemaal afgeschaft? Dan bestaat de heffingkorting helemaal niet meer? Of verdwijnt hij dan alleen voor de minst verdienende partner? Reactie infoteur, 20-07-2020
Hoi Richard,
1. De afbouw van de algemene heffingskorting geldt alleen voor de minst verdienende partner.
2. Als iemand recht krijgt op AOW, wordt de algemene heffingskorting een stuk lager maar krijgt betrokkene mogelijk wel recht op de ouderenkorting. Bovendien gaan de belastingtarieven omlaag:

https://financieel.infonu.nl/belasting/29573-belastingdienst-de-heffingskortingen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 20-03-2012
Hoi Zeemeeuw, bedankt voor al je informatie. Ik neem aan dat wanneer mijn vader een netto inkomen heeft van 1900, alleen mijn moeder iedere maand die 170 euro ontvangt? Reactie infoteur, 20-07-2020
Hoi Richard,
1. Als je vader een netto inkomen heeft van 1.900 euro per maand, dan is dat per jaar zeker 28.000 euro bruto. Dat betekent dat zowel je moeder als je vader de algemene heffingskorting uitbetaald kunnen krijgen, omdat er genoeg belasting is afgedragen.
2. Let er wel op dat voor bepaalde leeftijdsgroepen die geen of weinig inkomen hebben, de algemene heffingskorting wordt afgebouwd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julius, 20-03-2012
Je hebt het over 'beide' heffingskortingen? Het gaat toch maar om 1 bedrag van 1900-2000 Euro zoiets die mijn moeder nu ontvangt per jaar? Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste Julius,
Ik bedoel de heffingskortingen van vader en moeder. Eerst wordt bekeken of de heffingskorting van vader kan worden uitbetaald en daarna die van moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julius, 19-03-2012
Beste zeemeeuw,
Bedankt alvast voor de reactie. Precieze bedragen enzo weet ik nog niet echt, maar gezien het huidige netto inkomen van 1800 per maand, leeftijd 59, dienstverband van 39 jaar, stel er word dan een bedrag van rond een ton? bij een Stamrecht B.V geplaatst, en hieruit moet mijn vader dan maandelijks een bedrag uit laten keren tot pensioenleeftijd (65), kunt u dan aangeven of zijn 'inkomen/uitkering' dan idd nog voldoet aan de eisen waar u het over heeft om de heffingskorting van mijn moeder te blijven ontvangen? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Julius,
1. Er zijn meerdere manieren om met een gouden handdruk of ontslagvergoeding extra inkomen op te bouwen:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/30811-gouden-handdruk-betaal-minder-aan-de-belastingdienst.html

2. Hoeveel een ton uitgesmeerd per maand wordt, hangt af van het aantal jaren dat moet worden uitgekeerd, de rente en/of beleggingsresultaten.
3. Als ik de rente en kosten even op nul zet en in zes jaren wordt uitgekeerd, is de jaarlijkse uitbetaling ongeveer 17.000 euro, wat genoeg is om beide heffingskortingen uit te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julius, 19-03-2012
Hele ingewikkelde en vervelende situatie dus ik hoop dat ik het duidelijk kan uitleggen.
Vader na 39 jaar dienstverband eruit wegens bezuinigingen. Word nu een regeling getroffen dat er iets van een stamrecht BV word opgericht. Nu zitten wij, als gezin, vol met vragen hoe nu verder. Netto inkomen vader tot nu zo rond de 1800 per maand. Word straks behoorlijk wat minder. Tot nu ontving mijn moeder, als niet-werkende partner altijd iets van 200 per maand aan algemene heffingskorting. Blijft zij deze ontvangen? Als mijn vader in de toekomst huur- en zorgtoeslag aan wil vragen, waar hij nooit recht op heeft gehad maar wellicht nu wel, word er ook gevraagd naar het toetsinginkomen van moeders. Mocht mijn moeder, en dat hoop ik, die algemene heffingskorting blijven ontvangen, moet deze dan vermeld worden als toetsinginkomen? Of valt dit (hopelijk) niet onder inkomen die ze meetellen bij het berekenen van eventuele huur- en zorgtoeslag?
Tot zover even mijn eerste vraag. Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Julius,
1. Vervelend, vervelend.
2. Uw moeder blijft de algemene heffingskorting ontvangen zolang het inkomen of de uitkering van uw vader hoog genoeg is om het uit te betalen.
3. Toeslagen zijn geen inkomen en maken dus geen onderdeel uit van het toetsingsinkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2019-en-2020-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ikke, 16-03-2012
Beste infoteur,
Ik heb in 2011 ongeveer 4000 euro uit PGB ontvangen, mevrouw die ik verzorg krijgt een budget en zonder tussenkomst van een derde partij (zorgkantoor) betaald zij mij uit. Volgens mij is over dit bedrag dus helemaal geen belasting betaald. Hoeveel zal ik ongeveer terug moeten betalen. Ik heb geen ander belastbaar inkomen, ontvang alleen studiefinanciering.
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 16-03-2012
Beste Ikke,
Over 4000 euro per jaar hoeft u per saldo geen belasting te betalen, omdat de belasting die u zou moeten betalen, lager is dan de algemene heffingskorting die u terugkrijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 16-03-2012
Hallo ik heb een vraag heb ik nu een partner of een fiscaal partner in 2011?
Het zit zo, ik leef duurzaamgescheiden van mijn man vanaf december 2010.
In 2011 zijn we niet gescheiden dat is pas in 2012 afgerond.
Maar heb ik in 2011 nu recht op alleenstaande ouder korting de kinderen staan bij mij ingeschreven of niet volgens de regels ben ik nog gehuwd in 2011 maar leven we wel duurzaam gescheiden maar is er nog geen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank.
Maar ik heb ook geen partner (zoals hierboven beschreven) die de kosten met me deelt.
Wat moet ik aangeven? Als ik opgeef dat ik ongehuwd ben krijg ik de alleenstaande ouder korting als ik zeg dat ik nog gehuwd ben niet. Ben ik in overtreding als ik zeg dat ik ongehuwd ben? Reactie infoteur, 16-03-2012
Beste Johanna,
Omdat in 2011 ook geen verzoek tot echtscheiding is ingediend, zijn jullie in 2011 nog fiscale partners. U was geheel 2011 gehuwd en dat is eenvoudig na te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 13-03-2012
Misschien een vreemde vraag, maar aangezien ik hier voor het eerst mee te maken heb bij het invullen van een aanvraag IB; moet je in de aangifte IB 2011 invullen dat je over het jaar 2011 huur- en zorgtoeslag hebt ontvangen en zo ja, waar? Vraag 2, mijn moeder is vorig jaar juli 65 geworden. Uit de aangifte IB blijkt dat zij een aardig bedrag terug zou krijgen. De enige wezenlijke verschillen t.o.v. aangifte IB over vorige jaren is dat er nu heffingkortingen (ouderen- en alleenstaandeouderkorting) van toepassing zijn. Is dát de verklaring voor het bedrag wat zij terug krijgt (of komt het toch doordat ik nog ergens de huur- en zorgtoeslagen moet invullen…). Bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 14-03-2012
Beste Martin,
1. De huurtoeslag en zorgtoeslag geeft u niet op bij de aangifte inkomstenbelasting.
2. De heffingskortingen zullen niet het grote verschil uitmaken doordat tegelijkertijd de algemene heffingskorting lager is als iemand 65 jaar wordt. Wel zijn tot een inkomen van € 33.485 de tarieven lager, omdat het premiedeel (grotendeels) wegvalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 13-03-2012
Ik zit in de i.o.a.w en krijg een verlopige terug gaaf van €280 euro
mag de gemeente de terug gaaf korten op je uitkering
bij voorbaat dank Reactie infoteur, 13-03-2012
Beste Theo,
De IOAW vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. Dit staat los van uw belastingteruggave. Kennelijk had u teveel belasting betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 09-03-2012
Mijn zoon heeft op 1 januari 2011 nog een PGB bedrag van 15000,00 euro op zijn rekening staan. Hij was nog geen 18, dus kom het bij ons vermogen? Daar betaal ik belasting over, vreemd toch, het geld is niet eens van ons. Bij: "per Saldo" geven ze aan dat ik dit bedrag weer onder schulden moet opgeven? Daarbij heb ik een drempel van 5800 euro? In een telefoontje met de belastingsdienst wordt mij verteld dat ik dit niet als schuld mag opgeven? Hoe zit het nu, kan iemand daar een duidelijk antwoord op geven? Reactie infoteur, 09-09-2019
Beste Ad,
1. Ik begrijp uw reactie, maar de belastingdienst kijkt voor box 3 naar de saldi op de spaarrekeningen en betaalrekeningen. In uw geval maakt het pgb budget daarvan onderdeel uit.
2. Boven de vrijstellingen in box 3, waarbij uw zoon een extra vrijstelling heeft, betaalt u vermogensrendementsheffing:

https://financieel.infonu.nl/sparen/64892-vermogensrendementsheffing-2018-2019-en-2020.html

3. Het pgb budget is geen schuld.
4. U behoort inderdaad de saldi van uw zoon in 2011 in uw belastingaangifte mee te nemen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Ruiswijk, 05-03-2012
Een toelichting over de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering wordt in het bovenstaande gemist. Gepensioneerden met AOW en pensioen met een inkomen van 50.000,- euro leveren per maand NETTO ca 100,- euro in. Reactie infoteur, 05-03-2012
Beste Van Ruiswijk,
De verhoging waarop u doelt, gaat in per 2012 en niet 2011. Voor deze inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering, verwijs ik u naar het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/76951-teruggave-te-veel-ingehouden-bijdrage-zvw.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Es, 03-02-2012
Beste Zeemeeuw,

Ik ben een studente en heb een bijbaantje. In 2011 heb ik aan bruto 9197,92 euro verdiend dit exclusief de studiefinanciering. Nu willen mijn ouders belastigaangifte doen. Kunt u mijn vertellen hoeveel ik van de belasting ongeveer terug zal krijgen?
Bij voorbaat dank,

Es Reactie infoteur, 04-02-2012
Beste Es,
Hoeveel je terugkrijgt, hangt er helemaal van af hoeveel aan belastingen en premies is ingehouden. Bij een inkomen van 9200 euro is ongeveer 1000 euro verschuldigd. Het hangt er een beetje vanaf waar je werkt en hoeveel uren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Regina, 28-12-2011
Beste Zeemeeuw,
ik ontvang maandelijks mijn algemene heffingskorting, mijn partner verdient ongeveer 27.000 op jaar basis en maandelijks is het nog net geen 1500 euro. We komen financieel elke keer niet lekker uit ( komt meer door wekelijkse uitbetalingen) dus wil ik graag werken, en nu mag ik in januari beginnen met schoonmaak voor 7 uurtjes in de week voor ongeveer 8,70 euro per uur (bruto). Nu is mijn vraag heeft dit gevolgen voor mijn algemene heffingskorting en mijn huurtoeslag van 72 euro en eventueel mijn zorgtoeslag? Want mijn partner is 2 jaar terug 150 euro omhoog gegaan met zijn salaris en we kregen meteen minder zorgtoeslag en 150 euro minder huursubsidie… Het zou zonde zijn als van alles wegvalt ( wat we wel echt nodig hebben) en ik voor niks aan het schoonmaken ben. Fulltime werken zit er niet in i.v.m. mijn kinderen, weinig werkaanbod en ik na de zomervakantie van 2012 ook weer naar school wil gaan. Ik hoop dat u mij duidelijkheid kan geven. Hartstikke bedankt alvast! Met vriendelijke groet Regina Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Regina,
1. Als u dit het hele jaar volhoudt, hebt u ongeveer 3000 euro extra aan bruto inkomen. Netto zal dat ongeveer 2000 euro zijn, omdat u de algemene heffingskorting al krijgt. Anders gezegd, u krijgt 3000 euro netto, maar er zal 1000 euro minder van uw algemene heffingskorting via het inkomen van uw man worden betaald. Doet u dit een half jaar dan hebt u 2000 euro bruto extra en dat is ongeveer 1350 euro netto extra.
2. Jullie gezamenlijke inkomen is niet dusdanig dat de zorgtoeslag vervalt, maar hij kan wel iets lager zijn. Bij de huurtoeslag moet u oppassen in verband met de inkomensgrens:

https://financieel.infonu.nl/geld/80086-alle-toeslagen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yasmine, 26-12-2011
Ik ben denk ik niet volledig in mijn verhaal geweest.De 6000 euro die ik verdiend heb, via alpha hulp(pgb)is netto/bruto.Ik heb dus over dat bedrag geen belasting betaald.Ik heb wel de heffingskorting volledig ontvangen.Ik hoop dat uw antwoord het zelfde blijft en niet dat ik 33% over de 6000 euro alsnog moet betalen.
met vriendelijke groet yasmine Reactie infoteur, 26-12-2011
Beste Yasmine,
De 6000 euro is netto na aftrek van de algemene heffingskorting. Als u de algemene heffingskorting ook nog eens hebt laten uitbetalen, hebt u die 2x gekregen en zult u die 1x moeten terugbetalen na de aanslag inkomstenbelasting 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yasmine, 21-12-2011
Beste,
Ik heb in 2010 als alpha hulp gewerkt en 6000 euro verdiend.De heffingskorting heb ik het hele jaar ontvangen.Ik wist niet dat ik die moest stoppen.Mijn man verdiend 45.000 per jaar.
Mijn vraag;hoeveel moet ik betalen?hoe zit het met de arbeidskorting en combinatiekorting?(2 kinderen onder de 6 jaar)Mag je van de 6000 euro onkosten aftrekken?Ik hoop dat u mij hiermee kunt helpen. Reactie infoteur, 22-12-2011
Beste Yasmine,
U hoeft geen algemene heffingskorting te stoppen als u één baan hebt. De heffingskorting geldt voor een heel jaar. Als die 6000 euro uw totale eigen inkomen is in een jaar, bent u geen belasting verschuldigd. Het inkomen van uw man speelt hierbij geen rol.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T., 21-12-2011
Beste Zeemeeuw,

Momenteel studeer ik en heb ik daarnaast een bijbaantje. Ik heb begrepen dat als ik meer dan €13.215,83 verdien, dat dat gevolgen heeft voor mijn studiefinanciering. Maar ik vroeg mij af hoeveel ik bij mag verdienen zonder dat ik hier belasting over moet betalen. Een paar maanden geleden werd er namelijk belasting ingehouden en daarna niet meer. Deze maand is er weer belasting ingehouden.
Hoeveel kan ik maximaal verdienen per jaar dat mijn salaris nog belastingvrij is?

Bedankt! Reactie infoteur, 21-12-2011
Beste T.,
Op jaarbasis gaat u vanaf ruim 6060 euro belasting betalen als u alleen recht hebt op de algemene heffingskorting. Tussentijds kan wel belasting worden berekend, maar dat kan bij uw belastingaangifte of voorlopige aanslag weer worden verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 17-12-2011
Vraag, mijn vader is in november 2011 overleden. Hier komt een erfenis van, deze is nog niet eerder in bezit dan 2012. Ik heb maximale huursubsidie vanaf 1 januarie 2011, moet ik die nu terug betalen, erfenis zal ongeveer 40000 euro. krijg ik in 2012 nog huursubsidie? wordt het vermogen uitgegaan van de 40000 of gaat de vrijstelling er nog af. Ik woon alleen met mijn 2 kinderen. jaaropgave rond 18000. Reactie infoteur, 07-04-2019
Beste M.,
1. Wat uit de erfenis komt en per 1 januari van een jaar op de rekening staat, geldt voor dat jaar als vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Bij u is dat in 2011 of 2012 niet het geval en dus heeft het in die jaren in ieder geval geen gevolgen voor de huursubsidie.
2. Zie voor de vrijstellingen van vermogen voor de berekening van de huurtoeslag ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2019-en-vermogen-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 26-11-2011
Ik ben geboren in 1943 en de eerste 2 IB tariefschijven bevatten tot en met 2010 zowel een deel inkomstenbelasting als een deel premieheffing, over 2011 kan ik die splitsing niet meer terugvinden. Is deze komen te vervallen en zit er geen IB meer in de eerste schijven? Reactie infoteur, 26-11-2011
Beste Theo,
Ik de eerste schijf zit 1,85% loonbelasting en in de tweede schijf is dat 10,8%. Het verschil in de tarieven 65 min- en 65 plus in de eerste en tweede schijf komt vooral door de AOW-premie van 17,90%. De premie Anw = 1,10% en de premie AWBZ = 12,15%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Gemmeke, 31-10-2011
Ik lees uit het artikel voor de inkomsten belasting geen antwoord op de vraag van Yuri. Ik heb dezelfde vraag: wanneer mijn inkomen hoger is dan 55.694 euro, betaal ik dan 0over dat gehele inkomen 52% belasting of betaal ik over de eerste 18.628 euro 33% tot 33.436 euro 41.95% en tot 55.694 euro 42% en over de rest 52%? Ik heb namelijk altijd gedacht dat het zo werkte maar twijfel daar nu over wanneer het artikel over de schijven lees. Reactie infoteur, 31-10-2011
Beste M. Gemmeke,
1. Neen, zoals ik bij Yuri probeerde te verduidelijken zijn er vier schijven. Over elke schijf betaalt u het belastingtarief dat daar bij hoort. Men vergist zich daar regelmatig in.
2. Wie dus 60.000 euro verdient, betaalt alleen 52% over 60.000 euro minus 55.694. Van het resterende inkomen onder de 55.794 euro valt een deel in het belastingtarief 1, een deel in het belastingtarief 2 en en een deel in belastingschijf 3.
3. Dat betekent ook dat als uw inkomen in de hoogste belastingschijf zit en u meer dan 55.694 euro verdient, de gemiddelde belasting die u betaalt over uw inkomen feitelijk lager is dan 52%.
4. Een deel van het inkomen is in 2011 voor wie jonger is dan 65 jaar tegen een tarief van 33%, een deel tegen 41,95%, een deel tegen 42% en het laatste deel tegen 52%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yuri, 25-10-2011
Klopt het dat de Belastingschijven inkomstenbelasting zo werken dat mijn salaris van 60.000 euro wordt verdeeld over de drie boxen? Dus tot 55.694 is het < of gelijk aan 42% en over de resterende 4.306 wordt 52% ingehouden? Reactie infoteur, 25-10-2011
Beste Juri,
Er zijn vier schijven voor de inkomstenbelasting. De eerste schijf loopt in 2011 tot € 18.628 met 33% belasting en zo verder. Zie het artikel voor de schijven, tarieven en de lengte van de schijven inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ralph Lobregt, 24-10-2011
Beste, we wonen nu al 5 jaar in belgie en we hebben beide inkomsten hier in belgie, we hebben in nederland alleen nog ons huis (koophuis die we helaas nog steeds niet verkocht krijgen) maar ik moet nog steeds inkomstenbelasting betalen in nederland terwijl we geen inkomsten hebben in nederland, voor jaar 2010 een aanslag van bijna 4000 euro! klopt dit? geen inkomsten = geen inkomstenbelasting denk ik dan of zie ik dit erg zwart - wit, kunt u mij informeren of dit klopt en wat ik eraan kan doen. Reactie infoteur, 24-10-2011
Beste Ralph Lobregt,
Het huis in Nederland is uw tweede huis en geen inkomen. Dat betekent dat u in Nederland niet belastingplichtig bent, maar in België. Ik zou bezwaar aantekenen bij de Nederlandse belastingdienst. Waarschijnlijk zijn ze niet goed van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rosana, 24-10-2011
Sorry ik snap er helemaal niks van haha. Ik heb van eind april ot eind september in vaste dienst gewerkt bij een bedrijf, daar verdiende ik netto ongeveer 1400 euro, toen weggaan met een extra geld bedrag van bruto 7000 euro en er is iets van 3270 van afgegaan. Hoe weet ik zeker dat dit allemaal klopt, vind wel heel erg veel en kan ik daar alsnog aangifte van doen in april had dat gehoord van een vriendinnetje dat eventueel dan ook kan. Reactie infoteur, 24-10-2011
Beste Rosana,
1. Hoeveel belasting wordt ingehouden, hangt af van de hoogte van het inkomen. Bovendien wordt bij een extra bedrag vaak meer ingehouden dan nodig is. We noemen dat het bijzonder tarief:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

2. Wat u altijd kunt doen is zelf de berekening maken of een voorlopige aangifte of aangifte inkomstenbelasting downloaden en invullen om te zien wat daaruit komt. Als u geld terug krijgt, kunt u vervolgens een voorlopige aanslag/terugvraag indienen of wachten tot de aanstaande aangifte inkomstenbelasting voor de vereffening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pontifex, 28-09-2011
Elk jaar koop ik zelf zorg (freelance) in met een PersoonsGebonden Budget. Nu meen ik mij te herinneren dat er voorheen een speciaal tarief hierover werd geheven voor de zorgverlener. Is dit nog steeds het geval en zo ja hoeveel %? En zo niet, wordt het uitbetaalde PGB dan opgeteld bij het inkomen van de zorgverlener? Alvast bedankt voor de hulp. Reactie infoteur, 28-09-2011
Beste Pontifex,
De zorgverlener betaalt normaal inkomstenbelasting over de pgb, omdat dat zijn inkomen is. Voor u als zorgvrager is het geen inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. de Vos, 21-09-2011
Ik val op dit moment nog net onder de inkomstengrens van het maximale belastingstarief van 52%. Stel dat ik volgend jaar een loonsverhoging krijg waardoor ik hier net boven kom.
Lever ik dan direct die 10% in omdat ik van 42 naar 52% ga? Dan zou een loonsverhoging dus pas interessant als die hoger is dan die 10% welke ik extra moet inleveren. Reactie infoteur, 21-09-2011
Beste T. de Vos,
Nou, ook als u over het meerdere 52% gaat betalen houdt u daarvan altijd nog 48% netto over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Voorhorst, 18-09-2011
Als ik een nieuwe auto koop in november 2011 en mijn huidige auto is reeds vijf jaar en wordt verkocht, moet ik dan 25 % bijtelling over het gehele jaar betalen of 2/12 x 25 %. Tenslotte rij ik 10 maanden in een oude auto en 2 maanden in een nieuwe auto. Als ik vol moet betalen, wacht ik tot januari 2012. Reactie infoteur, 18-09-2011
Beste A. Voorhorst,
Zodra en zolang een auto op uw naam is geregistreerd betaalt u er belasting over. U betaalt voor de nieuwe zakelijke auto dan ook een bijtelling van 2/12e deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter van Gerve, 15-09-2011
Bezorgd ben ik over de plannen van het kabinet om op de huur-en toeslag te korten.
Kunt u hierover meer gedetailleerde informatie geven? Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Peter van Gerve,
Wat nu bekend is, staat in:

https://financieel.infonu.nl/geld/77818-nieuwe-huurtoeslag-2020-maximale-inkomensgrenzen-verdwijnen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vivian, 09-09-2011
Ik heb wao en ben commissielid van de gemeente. Zo'n 8 tot 10 x per jaar hebben we 's avonds vergadering waarvoor we presentiegeld ontvangen. Nu heb ik dit netjes als neveninkomsten (270 euro in 2011) ingevuld (hoewel het geen VASTE inkomsten zijn) en ook netjes hierover inkomstenbelasting al betaald. Maar mijn vraag is, valt zoiets niet onder vrijwilligerswerk of dat ik dit bedrag belastingvrij kan ontvangen? Want door het op belasting formulier in te vullen heeft dit wel invloed op mijn toetsingsinkomen en huur subsidie heb ik al gemerkt./gezien. Van gemeente krijgt men jaaropgave om wel zelf aan belasting door te geven. Anders zou ik er beter mee kunnen stoppen. Moet ik geld toeleggen. Dat is immers niet de bedoeling voor iets wat je in je vrije tijd doet. Reactie infoteur, 10-09-2011
Beste Vivian,
Een vergoeding kan als vrijwilligersvergoeding worden uitbetaald, maar moet dan wel aan een aantal eisen voldoen. Bekijkt u hiervoor het volgende artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/67956-vrijwilligerswerk-en-de-belasting-of-bijstandsuitkering.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas Koppenaal, 06-09-2011
IK ben 62. Sinds mijn 60e krijg ik pensioen. Maar ik heb ook een fulltime baan.
Nu wordt zowel bij mijn salaris als bij mijn pensioen premie ziektekosten ingehouden.
Dat dubbel betaalde krijg ik in het volgende jaar van de fiscus terug.
Maar ik heb liever dat ik maandelijks niet dubbel premie betaal.
Volgens mijn pensioengever kan dat niet. zij zijn verplicht dat in te houden.
Is er een manier om dat toch voor elkaar te krijgen? Reactie infoteur, 15-12-2017
Beste Klaas Koppenaal,
Als u de Zvw premie bedoelt, kunt u op zijn vroegst in het derde kwartaal een voorschot op de teruggave vragen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/76951-teruggave-te-veel-ingehouden-bijdrage-zvw.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janine, 30-08-2011
Ik ben een studente en krijg eind dit jaar, december 2011, een baby. Ik woon al sinds januari 2011 samen met mn vriend. Nu begrijp ik dat wij als fiscale partners worden aangemerkt. Mijn vriend verdiend jaarlijks rond de 50.000 is dit niet juist nadelig voor mij? Ik werk zelf maar een paar dagen in het jaar en ik heb voor de rest studiefinanciering. Omdat mijn vriend een hoog inkomen heeft ga ik minder studiefinanciering krijgen en dan heb ik ook geen recht op zorgtoeslag. Of ben ik nou in de war en zie ik de voordelen over het hoofd? Ik leef zelf van mn studiefinanciering en krijg geen cent van mn vriend omdat hij ook moeilijk rond komt. Ik hoop dat u mij met uw verlichtingen kan opluchten. Reactie infoteur, 21-08-2020
Beste Janine,
1. De hoogte van uw studiefinanciering is niet afhankelijk van uw partner.
2. De zorgtoeslag is wel ook afhankelijk van het inkomen van de toeslagpartner, maar ik weet op basis van uw vraag niet of uw vriend nu uw toeslagpartner wordt of over zes maanden. Dat hangt van het samenlevingscontract af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw
.

L. Bouwman, 27-08-2011
Ik woon samen met mijn partner in Nederland. Ik heb geheel 2010 in Belgie gewerkt. Mijn vrouw heeft geheel 2010 niet gewerkt. Bij het invullen van de belastingformulieren constateer ik dat mijn vrouw geen recht meer heeft op de Algemene Heffingskorting van 1987 euro. Volgens info van de belastingdienst, omdat ik geen belasting in Bederland heb betaald. Begrijp ik het goed of doe ik iets verkeerd? Het is toch eigenlijk van de zotte, het jaar daarvoor was ik werkloos (krijg nog een uitkering van de NL staat) en dan krijg je partner wel de Algemene Heffingskorting uitgekeerd. Reactie infoteur, 27-08-2011
Beste L. Bouwman,
Omdat u in Nederland woont, moet u uw Belgische inkomsten ook in Nederland aangeven voor de inkomstenbelasting. Dan worden de belastingen verrekend, zodat u niet dubbel betaald en hebt u wel de voordelen van de Nederlandse belastingheffing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 27-08-2011
Al geruime tijd loop ik rond met deze vraag:
Mijn vrouw is aangenomen op basis van een vast netto salaris per maand. Naar mijn gevoel steekt de werkgever, door deze berekeningswijze toe te passen, de heffingskorting in zijn eigen zak. Kan dit zo maar? Reactie infoteur, 27-08-2011
Beste Fred,
1. Een heffingskorting is een individuele korting. De werkgever kan die niet in eigen zak steken. Het lijkt me wel verstandig om eens het loonstrookje te bekijken om te zien welke belasting en premies worden ingehouden door de werkgever.
2. Tot grofweg 6000 euro per jaar is bruto gelijk aan netto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sarah, 26-08-2011
Mijn partner ik wonen ongehuwd samen zonder geregistreerd partnetschap en zijn geen fiscaal partner. Ik ben (ongewild) werkloos sinds jan 2011. Op welke heffingskortingen ("huisvrouwengeld") heb ik recht en werkt dit ook met terugwerkende kracht voor 2011 (het zoeken naar een baan duurt nu al wel erg lang). Ik heb 2 schoolgaande kinderen (4 en 9) waarvoor ik een bijdrage van de vader ontvang, ook krijg ik zorgtoeslag en KGB. Wat is uw advies? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Sarah,
1. Zonder fiscaal partnerschap wordt u door de belastingdienst voor de inkomstenbelasting en heffingskortingen als alleenstaande gezien. Deze heffingskortingen kunnen alleen worden uitbetaald, als er voldoende inkomen is. U kunt denken aan de algemene heffingskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande ouderenkorting en de combinatiekorting.

2. Kijkt u eens naar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/29573-belastingdienst-de-heffingskortingen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emiel, 25-08-2011
Beste Zeemeeuw, allereerst complimenten voor uw site en al uw duidelijke antwoorden!

Graag zou ik het volgende willen weten. Ik woon samen met mijn vriendin. Zij heeft net een baan gevonden en samen werken wij full-time. Ik krijg heffingskorting en zij niet, dit scheelt (voor ons) best veel in netto. Heeft zij hier ook recht op?

Met vriendelijke groet,
Emiel Reactie infoteur, 25-08-2011
Beste Emiel,
Uw vriendin heeft in ieder geval recht op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Als het goed is, houdt de werkgever hiermee rekening bij de inhouding van belastingen en premies. Zo niet, dan zou ik de salarisafdeling zeker vragen hoe dat komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 21-08-2011
Ik krijg op een oud regime polis binnenkort een periodieke lijfrente beschikbaar met een uitkering van EUR 4000,00 per jaar. Omdat mijn nicht studeert en krap bij kas zit denk ik er over om haar dit jaar als begunstigde voor dit bedrag aan te merken. Zelf verdient zij met bijbaantjes dit jaar EUR 2000… 3000. Kunt u aangeven wat de fiscale consequenties/kosten voor mijn nicht zijn als ik het bedrag aan haar laat overmaken? Reactie infoteur, 21-08-2011
Beste John,
U mag 2012 euro belastingvrij schenken. Over het overige betaalt ze inkomstenbelasting. Als u ook het overige schenkt, betaalt ze daarover 30% schenkbelasting in plaats van inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 19-08-2011
Graag wilde ik weten of ik de ouderbijdrage voor peuterspeelzaal steps terug kan vragen aan de belasting. ik heb maar een minimum salaris van 1204 euro netto per maand. mijn parter heeft alleen een minst verdienende parnter uitkering van 160 euro pm. weet iemand of ik iets terug kan vorderen? Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Martin,
U kunt wel de kinderopvangtoeslag aanvragen:

https://financieel.infonu.nl/geld/80086-alle-toeslagen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martien, 03-08-2011
Ik ben 65 geworden en al AOW ontvangen, hierbij wordt zoals gebruikelijk de heffingskorting toegepast zodat ik hierover nauwelijks belasting betaal. Daarnaast heb ik een ABP pensioen van ruim 20.000 euro, hierbij wordt dus deze korting niet meer toegepast. Men zegt dat het voordeliger is dit te laten wijzigen dus de heffingskorting bij het veel hogere pensioen te laten toepassen. Is dat inderdaad zo? Heffingskorting is toch een bepaald bedrag aan belastingverlaging en niet een bepaald percentage! Reactie infoteur, 03-08-2011
Beste Martien,
1. U hebt gelijk, maar ik begrijp de opmerking wel. Als u met de AOW uw algemene heffingskorting niet opmaakt, blijft er een deel van de heffingskorting over dat u pas bij de aanslag inkomstenbelasting terugkrijgt. Als u geen voorlopige teruggaaf vraagt tenminste.
2. Laat u het direct met uw pensioen verrekenen, dan krijgt u de restant heffingskorting eerder in handen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brenda, 14-07-2011
Mijn zoon van 13 wil folders gaan lopen.
Tot welk bedrag hoeft hij geen belasting te betalen?
Hij krijgt dan per folder betaald en moet zelf aangifte doen.
Is het een probleem als hij dit bij meerdere verspreiders zal doen?
Groet, Brenda Reactie infoteur, 14-07-2011
Beste Brenda,
1. Tot grofweg 6.000 euro per jaar verdient iemand belastingvrij doordat de belastingteruggave even groot is als de belastingbetaling. Als belasting wordt ingehouden kan dat worden teruggevraagd.
2. Let op de kinderbijslag. Is uw zoon jonger dan 16 jaar, dan mag hij onbeperkt bijverdienen, maar eenmaal 16 of 17 bent wel verplicht om elk inkomen hoger dan € 800 netto per kwartaal aan de SVB door te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kleijn, 07-06-2011
Waar ligt de grens tussen lage en hoge inkomens? Wij hebben een gezamelijk inkomen van 55000 euro. Heeft iemand een idee? Reactie infoteur, 07-06-2011
Beste Kleijn,
Vaak hangt de kwalificatie hoog of laag af van de regeling waarnaar u kijkt. Een inkomen van 55.000 euro valt net in de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting met een belastingtarief van 52%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 08-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.