Inkomstenbelasting 2011 & tarieven belastingen en schijven

Inkomstenbelasting 2011 & tarieven belastingen en schijven Het belastingjaar 2011 is voorbij, nu de belastingaangifte voor 2011 nog. Hoeveel loonbelasting moeten we in 2011 betalen? In het belastingjaar 2011verandert ook het begrip fiscaal partnerschap van de belastingdienst en dat is belangrijk voor uw belastingaangifte. Zie hier ook de nieuwe heffingskortingen 2011 en de schijven van de inkomstenbelasting. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen mensen die jonger of ouder zijn dan 65 jaar. Bekijk hoeveel belasting u moet betalen, de hoogte van de erfbelasting, de gevolgen van Rutte 1, de zorgtoeslag, box 3 en de huurtoeslag. Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk, tot die tijd is het een vast bedrag.

Inkomstenbelasting 2011, belastingaangifte inkomstenbelasting 2011 en fiscaal partnerschap 2011

Het begrip fiscaal partnerschap is veranderd per 1 januari 2011. Velen van ons kunnen dan niet meer kiezen om als fiscale partners te worden behandeld door de belastingdienst. Dit kan fiscaal allerlei gevolgen hebben, tijdens het jaar en bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2011. Bijvoorbeeld voor kapitaalverzekering eigen woning, omdat u dan niet meer aan de vereisten voldoet. Het heeft ook effect op de schenkbelasting en erfbelasting.

Voor het wel en wee van het fiscaal partnerschap vanaf 2011 verwijs ik u naar het artikel:

Voor uw belastingaangifte 2011 verwijs ik u naar:

Belastingschijven inkomstenbelasting 2011

De belastingtarieven voor de loonbelasting 2011 zijn bekend en dus de loonheffing waarmee we te maken krijgen. Zoals tot nog toe gebruikelijk is, zijn er verschillen tussen wie jonger is dan 65 dan wel ouder is dan 65:

Tarieven en belastingschijven ib voor wie 2011 jonger is dan 65 jaar:

hoogte inkomenmaar niet hoger danbelastingtarief
-€ 18.62833%
€ 18.628€ 33.43641,95%
€ 33.436€ 55.69442%
€ 55.694-52%

en

Tarieven en belastingschijven ib voor wie in 2011 65 jaar of ouder is:

hoogte inkomen vanmaar niet hoger danbelastingtarief
-€ 18.62815,1%
€ 18.628€ 33.48524,05%
€ 33.485€ 55.69442%
€ 55.694-52%

Daarbij valt op dat de lengte van de eerste belastingschijf ten opzichte van belastingjaar 2010 iets is verlengd en het bijbehorende tarief iets is verlaagd.

Heffingskortingen 2011

Een loonheffingskorting is belangrijk, omdat het aantal heffingskortingen waarvoor u in aanmerking komt direct bepaalt hoeveel loonheffing en belasting u moet betalen. Er zijn een paar wijzigingen in 2011. In 2011 gaat de heffingskorting voor ouderen omhoog naar 739 euro, een toename met 50 euro. De maximale arbeidskorting stijgt 45 euro. De overige heffingskortingen veranderen een beetje als gevolg van de inflatie. De algemene heffingskorting blijft onveranderd 1987 euro per persoon voor wie jonger is dan 65 jaar respectievelijk 925 euro voor wie 65+ is:

De heffingskortingen 2010–2011

LoonheffingskortingenStand 2010Stand 2011
Algemene heffingskorting1.987 euro1.987 euro
Algemene heffingskorting 65+925 euro910 euro
Arbeidskorting maximaal:
tot 57 jaar1.489 euro 1.574 euro
57,58 of 59 jaar1.752 euro 1.838 euro
60 of 61 jaar2.012 euro 2.100 euro
62 jaar tot en met 64 jaar2.273 euro 2.362 euro
65 jaar en ouder1.057 euro 1.081 euro
Doorwerkbonusmaximaal 4.679 euro4.708 euro
Afbouw arbeidskorting voor hoge inkomens 56 euro 77 euro
Ouderenkorting, maximaal verzamelinkomen 34.857 euro684 euro739 euro
Alleenstaande ouderenkorting 418 euro421 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting basis775 euro780 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximum1.859 euro1.871 euro
Alleenstaande-ouderkorting jonger dan 65945 euro931 euro
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting 1.513 euro1.523 euro
Jonggehandicaptenkorting 691 euro696 euro
Levensloopverlofkorting 199 euro201 euro
Maatschappelijke beleggingen1,3%1%
Durfkapitaal en cultuur1,3%1%
Ouderschapsverlofkorting4.07 euro per uur 4.11 euro per uur

De alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting zullen worden samengevoegd tot 1 heffingskorting. De wijzigingen ten opzichte van 2010 zijn niet zo groot.

De heffingskortingen 2010–2011 voor 65 jaar en ouder

HeffingskortingenStand 2010Stand 2011
Algemene heffingskorting925 euro910 euro
Arbeidskorting1.057 euro 1.081 euro
Alleenstaande-ouderkorting440 euro427 euro
Ouderenkorting684 euro739 euro
Alleenstaande ouderenkorting 418 euro410 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximum865 euro857 euro
Doorwerkbonus:
65 jaar en 66 jaar
maximaal 936 euromaximaal 942 euro
67 jaar en oudermaximaal 468 euro471 euro
Maatschappelijke beleggingen1,3%1%
Durfkapitaal en cultuur1,3%1%

Ouderschapsverlofkorting 2011

De ouderschapsverlofkorting is een extra heffingskorting gelijk aan het aantal uren ouderschapsverlof maal maximaal €4,11 per uur. Dit is een netto voordeel op de te betalen belasting en is maximaal gelijk aan het verschil tussen uw belastbaar loon in 2010 en uw belastbaar loon in 2011. Als het ouderschapsverlof vóór 2011 is begonnen, is dat maximaal uw belastbaar loon over 2009 minus uw belastbaar loon over 2011.

Maximale uurprijs kinderopvang 2011 omhoog

Vanaf 1 januari 2011 zijn de maximum prijzen per uur voor de kinderopvang omhoog ten opzichte van 2010:

Soort opvangMaximale uurprijs 2010Maximale uurprijs 2011
dagopvang€ 6,25€ 6,36
buitenschoolse opvang€ 5,82€ 5,93
gastouderopvang€ 5,00€ 5,09

In 2011 moet door u nog meer worden betaald voor de kinderopvang. De ouderbijdrage loopt op naarmate het inkomen hoger is. Bij een inkomen 2x modaal wordt de ouderbijdrage voor de kinderopvang 323 euro per maand. Dit is een stijging met 54 euro ten opzichte van 2011:

Ouderbijdrage kinderopvang 2010 en 2011:

Verzamelinkomen 2011Ouderbijdrage per maand 2010Ouderbijdrage per maand 2011
minimum tot € 20.000€ 44€ 65
modaal ofwel € 35.000€ 86€ 113
2x modaal ofwel € 70.000€ 205€ 250
2,5x modaal ofwel € 85.000€ 269€ 323

Wat is het verzamelinkomen en toetsingsinkomen?

Het verzamelinkomen is het totaal van het inkomen in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting minus de persoonsgebonden fiscale aftrekposten zoals de aftrekbare zorgkosten en de alimentatie. U ziet de hoogte van dit inkomen op de belastingaanslag van de belastingdienst staan. Het begrip toetsingsinkomen, inhoudelijk gelijk aan het verzamelinkomen uit de inkomstenbelasting, wordt gebruikt bij de aanvraag en bepaling van toeslagen zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag.

Aftrek lijfrentepremies 2011 en 2012

Vanaf 2011 kunt u alleen de premies voor lijfrente aftrekken die u in 2011 ook werkelijk hebt betaald. Premies die u later betaalt, bijvoorbeeld in de eerste maanden van 2012, zijn niet meer aftrekbaar in 2011.

Huurtoeslag 2011

Of u een huurtoeslag krijgt, is ondermeer afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. Blijft u met uw vermogen binnen de vrijstellingen in box 3 voor sparen en vermogen, dan komt u wellicht in aanmerking voor een huurtoeslag. Deze vrijstellingen zijn mede afhankelijk van uw leeftijd en de samenstelling van uw gezin. Om de huurtoeslag te kunnen krijgen, mag uw vermogen niet hoger zijn dan:

Uw leeftijd en situatie:Toegestaan vermogen per persoon:
U bent jonger dan 65 jaar€ 20.661 + € 2.762 voor elk minderjarig kind
U bent jonger dan 65 jaar en een alleenstaande ouder. U hebt van 1 juli tot en met 31 december 2005 huursubsidie ontvangen bij een vermogen van meer dan € 20.300. In 2006, 2007, 2008 en 2009 hebt u huurtoeslag ontvangen en in 2011 hebt u recht op alleenstaande-ouderkorting€ 41.322
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is lager dan € 13.978€ 48.011
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is € 13.978 tot en met € 19.445€ 34.336
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is hoger dan € 19.445€ 20.661

Kinderbijslag 2011

De bedragen voor de kinderbijslag 2010 en 2011 zijn hetzelfde als in 2009. Het gaat hier om bedragen in euro per kwartaal en per kind:

Aantal kinderen geboren voor 1 januari 199512 tot en met 17 jaar, kinderbijslag per kind
1 € 278,55
2€ 313,25
3€ 324,81
4€ 350,23
5€ 365,47
6€ 375,64
7€ 382,90
8€ 396,22
9€ 406,57
10€ 414,85

Leeftijd kind geboren op of na 1 januari 19950 t/m 5 jaar6 t/m 11 jaar12 t/m 16 jaar
Bedrag per kind per kwartaal€ 194,99€ 236,77€ 278,55

Kindgebonden budget 2011

De bedragen voor het kindgebonden budget 2010 en 2011 blijven gelijk.

Kindgebonden budget 2010 en 2011, maximale bedragen per kind:

Aantal kinderenKindgebonden budget
1 kind1.011 euro
2 kinderen1.322 euro
3 kinderen1.505 euro
4 kinderen1.611 euro
5 kinderen1.662 euro
6 kinderen of meer51 euro extra per kind

Inkomsten uit aanmerkelijk belang 2011

Het belastingtarief op een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie, dus bij een bezit van minimaal 5% van de aandelen of daarmee overeenkomende opties, bedraagt 25%.

Vermogensrendemenstheffing op sparen en beleggen box 3 inkomstenbelasting

De vermogensrendemenstheffing op sparen en beleggen in box 3 is ook in 2011 gelijk aan 1,2%. Daarbij wordt nog steeds uitgegaan van een fictief rendement van 4 procent, terwijl dat rendement met sparen nauwelijks te halen is. De vrijstelling op sparen bedraagt in 2011 onveranderd € 20.661 per persoon. Wat wel wijzigt is dat voor het vaststellen van de hoogte van uw vermogen alleen nog 1 januari als peildatum geldt.

Tarieven erfbelasting 2011

In 2010 is het stelsel voor erfenissen en schenkingen behoorlijk vereenvoudigd. In 2011 blijft dit systeem bestaan, maar zijn de bedragen geïndexeerd. Dat betekent dat de tarieven voor de erfbelasting iets veranderen. Belastingvrij erven via de vrijstellingen is in 2011 als volgt opgebouwd:

Tarieven erfbelasting, vrijstellingen en schijven 2011:

relatie tot overledenevrijstelling in euro'starief tot maximaal 118.708 eurotarief over het meerdere boven de 118.708 euro
Ouder45.27030%40%
Partner603.60010%20%
Kind19.11410%20%
Invalide kind57.34210%20%
Kleinkind19.11418%36%
Anderen2.01230%40%

Tarieven BPM

De tarieven en schijven voor de bpm-heffing op auto's zijn als volgt in 2010 en 2011:

Tarieven BPM 20102011
basispercentage BPM in % catalogusprijs:27,4%19,0%
benzinekorting- 1.288 euro- 824 euro
dieseltoeslag+ 1.076 euro+ 1.526 euro
CO2-grens benzine eerste schijfvan 110 tot 180 gr/kmvan 110 tot 180 gr/km
CO2-grens benzine tweede schijfvan 180 tot 270 gr/km180 tot 270 gr/km
CO2-grens benzine derde schijfvanaf 270 gr/kmvanaf 270 gr/km
CO2-grens diesel eerste schijfvan 95 tot 155 gr/kmvan 95 tot 155 gr/km
CO2-grens diesel tweede schijfvan 155 tot 232 gr/kmvan 155 tot 232 gr/km
CO2-grens diesel derde schijfvanaf 232 gr/km vanaf 232 gr/km
tarief eerste schijf per gr/km34 euro61 euro
tarief tweede schijf per gr/km126 euro202 euro
tarief derde schijf per gr/km288 euro471 euro

Er is dus een volledige vrijstelling van BPM bij dieselauto’s met maximaal 95 g/km CO2 uitstoot en bij andere auto’s met een maximale CO2 uitstoot van 110 g/km. Bovendien zit er een duidelijke stijging in de heffingen naar CO2 uitstoot. In de eerste schijf is zelf sprake van een toename van het tarief in euro's met bijna 80 procent: van 35 euro naar 61 euro per gram per kilometer CO2 uitstoot. De BPM zal vanaf 2013 zelfs uitsluitend nog zijn gebaseerd op de CO2-uitstoot.

Verlaging tarief vennootschapsbelasting 2011

In 2011 wordt het algemene tarief van de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2011 met een half procent verlaagd tot 25%. Voor het MKB-tarief van 20% geldt de grens van € 200.000 aan winst:

winstMKB tarief per 2011
Winst tot € 200.000 20%
Winst boven € 200.000 25%

Zorgtoeslag 2011

De systematiek van de zorgtoeslag verandert niet in 2011. In 2013 komt er een vermogenstoets, waarover later in dit artikel meer. In 2011 is er geen recht op zorgtoeslag bij een inkomen van 33.743 euro voor een alleenstaande en 50.000 euro voor paren of meerpersoonshuishoudens.

Extra fiscale maatregelen kabinet Rutte - Verhagen in 2011 en 2012

Ook zijn een aantal fiscale maatregelen van Rutte 1 bekend:

1. Afschaffen heffingskortingen box 3 voor groen beleggen

Vanaf 2011 vervallen de extra heffingskortingen van 1,3% in vier jaar trapsgewijs tot 0% in 2014. In 2011 blijft er een voordeel van 1%, vervolgens 0,7% in 2012 en 0,4% respectievelijk 0% in 2013 respectievelijk 2014. Dat zijn de heffingskortingen voor groen beleggen, sociaal ethisch beleggen, cultureel beleggen en beleggingen in durfkapitaal. U houdt wel de gebruikelijke vrijstelling van de vermogensrendementheffing van 1,2%.

2. Doorwerkbonus één jaar opschuiven

In het Regeerakkoord stond nog dat u met ingang van 2012 pas vanaf 63 jaar in aanmerking kon komen voor de doorwerkbonus. Een jaar later dan nu. Maar met de Miljoenennota 2012 is dit voornemen bijgesteld. De bonus blijft onveranderd vanaf 62 jaar gelden, maar de korting bedraagt niet 5%, maar 1,5%.

3. Aftrek levensonderhoud kinderen beperken tot 21 jaar

Nu bestaat de aftrekpost levensonderhoud kind voor kinderen tot 30 jaar. Dat wordt in 2012 verlaagd naar 21 jaar. Dit raakt direct de mensen die kinderalimentatie betalen en alleenstaande ouders.

4. Giftenaftrek beperken tot ANBI’s met renseigneringsplicht

Giften zijn in 2011 alleen nog fiscaal aftrekbaar indien gedaan aan ANBI's. Bovendien krijgen deze instellingen een renseigneringsplicht, ofwel meldingsplicht over de gift aan de belastingdienst.

5. Leeftijdsgrens jongste kind naar 12 jaar bij alleenstaande aanvullende ouderkorting gaat niet door

Voor de alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting zou vanaf 2012 de leeftijdsgrens voor het jongste kind 12 jaar worden. In 2011 is dat voor de alleenstaande ouderkorting 27 jaar en voor de aanvullende alleenstaande ouderkorting 16 jaar. Deze wijzigingen in de eenouderkorting raken direct de alleenstaande ouder in de portemonnee. In de Miljoenennota 2012 zijn de leeftijden weer bijgesteld naar 18 jaar voor de alleenstaande ouderkorting en 16 jaar voor de aanvullende alleenstaande ouderkorting.

6. Kinderopvang fors duurder in 2013

In 2013 gaat iemand met een minimum inkomen per maand voor de kinderopvang 37 euro per maand meer betalen voor twee opvangdagen per week voor twee kinderen. Voor hoge inkomens wordt dat 290 euro meer. Dit zijn de extra bedragen voor kinderopvang ten opzichte van 2011.

7. AOW uitgesteld

Tot nu toe ontvangt iemand op de eerste dag van de maand waarop hij 65 wordt zijn eerste AOW. Met ingang van 1 januari 2012 zal dat voor iemand die voor het eerst AOW ontvangt pas zijn op de dag van de verjaardag.

8. Vermogenstoets bij de zorgtoeslag in 2013

Met ingang van 2013 komt er een vermogenstoets bij de zorgtoeslag. Bij een vermogen in box 3 van 80.000 euro plus de vrijstelling van € 20.66, hebben personen geen recht meer op zorgtoeslag. Voor wie ouder is dan 65 jaar kan de vrijstelling nog iets hoger zijn. Dezelfde vermogenstoets komt er voor het kindgebonden budget. Dus:

Vermogenstoets zorgtoeslag 2013

gezinssamenstelling:vrijgesteld vermogen als jonger dan 65:
alleenstaande€ 100.661
samen met partner€ 121.322
extra per minderjarig kind € 2.762

Wie ouder is dan 65 jaar kan afhankelijk de hoogte van het inkomen nog een extra vrijstelling van vermogen hebben. De bedragen per persoon:

Uw leeftijd en situatie:extra toegestaan vermogen per persoon:
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is lager dan € 13.97813.675 euro extra
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is meer dan € 13.978 en minder dan € 19.44527.350 euro extra
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is hoger dan € 19.4450

9. Afschaffen kindgebonden budget bij drie kinderen

Een gezin drie kinderen of meer krijgt geen kindgebonden budget meer. Vanaf 2013 wordt het kindgebonden budget afgeschaft voor ouders met een vermogen van meer dan € 100.000.

Slot

Fiscaal verandert er met de Miljoenennota 2011 niet zo veel. Het eigen risico voor de zorgverzekering bedraagt in 2011 170 euro en stijgt in 2012 naar 210 euro. Bovendien zal de premie van het basispakket met 100 euro per jaar zal toenemen. Een deel zal worden gecompenseerd via de zorgtoeslag 2011. Een meevaller is dat de btw op het arbeidsloon bij de verbouwing van uw huis omlaag gaat van 19 procent naar 6 procent. Jongeren tussen de 18 en 21 jaar zullen vooral merken dat de tandartskosten ook voor hen niet langer via het basispakket worden vergoed. Tot slot gaan de boetes in 2011 met gemiddeld 15 procent omhoog.
© 2010 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelastingVanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelastingHet kabinet Rutte 3 wil twee belastingschijven in de inkomstenbelasting voor wie nog geen recht heeft op AOW en drie bel…
Recht op de algemene heffingskortingRecht op de algemene heffingskortingIedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Deze algemene loonheffingskorting is…
Algemene heffingskorting 2020Algemene heffingskorting 2020De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 me…
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenHet tweeschijvenstelsel wordt al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieven en belastingschijven v…

Huurtoeslag 2019 en vermogen 2019Huurtoeslag 2019 en vermogen 2019Hebt u in 2019 niet te veel vermogen, een niet zo hoog inkomen, maar betaalt u wel een hoge huur? Vraag dan de huurtoesl…
Erfbelasting: vrijstelling en tarief in 2020Erfbelasting: vrijstelling en tarief in 2020Ontvang je in 2020 een erfenis dan moet je in veel gevallen erfbelasting betalen over dit bedrag. Wel geldt er een bedra…

Reageer op het artikel "Inkomstenbelasting 2011 & tarieven belastingen en schijven"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Mattie, 07-07-2015 15:22 #105
Ik ga waarschijnlijk over het nog lopende jaar 2015, ongeveer € 28.000 aan bruto inkomen hebben, moet ik hier inkomstenbelasting over gaan betalen? Reactie infoteur, 08-07-2015
Beste Mattie,
Ja over de eerste bijna 20.000 euro is dat in 2015 36,5% en daarboven 42% (als u nog geen recht hebt op AOW). U hebt wel recht op enkele heffingskortingen die in mindering komen op de te betalen belasting:

http://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2015-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wouter, 27-02-2013 11:46 #104
Mijn moeder krijgt een nabestaandenpensioen, daarover betaalt zij erg veel belasting omdat er geen arbeidskorting verrekend wordt. Nu is haar gevraagd om 3 keer per jaar een week in te vallen voor iemand die werkt voor een dame die betaald krijgt uit het PGB. het zal in totaal gaan om 9 uur per week en dus ongeveer 27 uur per jaar, tegen een tarief van 35 euro per uur, is dus 945 euro per jaar.
Kunt u me vertellen of het loont om dit aanbod aan te nemen? hoeveel belasting zal mijn moeder over die 945 euro moeten betalen, of valt dat mee omdat ze dan wel arbeidskorting toegekend krijgt? haar nabestaandenpensioen is ca. 2000 buts
alvast bedankt Reactie infoteur, 27-02-2013
Beste Wouter,
Bij een dergelijk arbeidsinkomen is de arbeidskorting niet zo hoog:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/96906-inkomstenbelasting-2013-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Kloonen, 01-11-2012 12:40 #103
Geachte heer/mevrouw,
Mijn vrouw en ik, boven de 65 jaar, hebben een gezamenlijk inkomen van 50.000 euro per jaar, tot 33.485 euro betalen wij 24,05% IB, over de rest 42%. Mijn vrouw heeft AOW en een klein pensioen, en ik AOW en een redelijk pensioen, kunnen wij afzonderlijk aangifte doen, want dan betalen we afzonderlijk niet meer dan 24, 05% IB.

Met vriendelijke groet,
W. Kloonen Reactie infoteur, 01-11-2012
Geachte W. Kloonen,
Ook als u gezamenlijk belastingaangifte doet (en dat moet als u getrouwd bent) wordt voor de tarieven inkomstenbelasting gekeken naar uw afzonderlijke inkomens. Naar het gezamenlijk inkomen wordt wel gekeken bij sommige aftrekposten zoals de aftrekpost ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amy, 16-10-2012 15:29 #102
Toeslagen

Dag Zeemeeuw,

Als alleenstaande flexwerker had ik vorig jaar een bruto inkomen van ca. 22.000 Euro. De jaren daarvoor ook geregeld afwisselend werkend en werkloos. Vorig jaar heb ik verschillende contracten en banen gehad, waardoor ik door onzekerheid in inkomsten had, maar uiteindelijk toch een vol jaar gewerkt heb. Logisch is dat ik teveel genoten toeslag moet terug betalen, maar het bedrag is gigantisch! Op dit moment ben ik werkloos, maar ik durf mijn toeslag die ik vorig jaar toch naar beneden heb gezet, niet te verhogen. Is er geen speciale regeling voor alleenstaande flexers? Ik weet namelijk dat ik niet de enige ben, een blik op de arbeidsmarkt is voldoende daarvoor, maar gezien alle stijgende lasten is het zo wel erg zuur. Er is natuurlijk een betalingsregeling mogelijk, maar gezien de 'dan wel en dan niet werkfasen' riskeert dat alleen maar in het opstapelen van vaste maandlasten.

Heb je nog tips?

Bedankt alvast. Reactie infoteur, 16-10-2012
Dag Amy,
Voor flexwerkers en wie onregelmatig werk heeft is het meestal aan te raden om gebruik de maken van de mogelijkheid tot middeling van de inkomens uit drie aaneengesloten jaren. Zo wordt het inkomen verlaagd naar het gemiddelde inkomen wat een belastingvoordeel zal geven als dit belastingvoordeel groter is dan 545 euro:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/16642-belastingdienst-minder-belasting-via-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilco, 24-08-2012 19:51 #101
Beste Zeemeeuw,
Dank voor je (snelle) reactie. Je suggestie van de lening ga ik nog na binnen mijn familie.
Wat ik nu al wel weet, is dat ik en mijn familieleden mijn moeder sinds de dood van mijn vader op allerlei gebieden ondersteun, en dat ze me daar financieel of anderszins voor wilde (en wil) compenseren. Dat is er tot nog toe niet van gekomen. Zou het ook een optie kunnen zijn om daartoe alsnog een schuldbedrag op te voeren in box 3?

Wederom bij voorbaat dank.
Wilco. Reactie infoteur, 25-08-2012
Beste Wilco,
1. Er is wel een dunne lijn tussen een schenking en een schuld. Als er geen rente wordt betaald, kan de belastingdienst een bedrag al snel als schenking zien. Dan is het nog beter als een en ander netjes op papier staat.
2. Voor uw moeder hoeft dit ook geen probleem te zijn, omdat de rente die ze sinds 2010 betaalt (6% volgens de wet) tot een bedrag van ruim 2000 euro mag worden terug geschonken. Andersom, van ouder naar kind, gebeurt ook dikwijls, maar dan is de vrijstelling nog wat hoger:

http://www.financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

3. Het als aftrek op het vermogen opvoeren van een schuld in box 3 is toegestaan voor het bedrag boven de 2900 euro in 2011. Zie hiervoor de eerdere link.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilco, 24-08-2012 15:29 #100
Huurtoeslag 2011.

Beste zeemeeuw,
Mijn bejaarde moeder had in 2011 een inkomen van 20.275. Verder een vermogen van 20.833, dus net (48 euro) boven haar vermogensgrens van 20.785. Dit heeft tot gevolg, dat ze haar ontvangen huursubsidie (1633 euro) volledig terug moet betalen. Toch wel erg zuur voor haar. Heeft u nog een suggestie om dit tij te keren?

Bedankt alvast.
Wilco. Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste Wilco,
Misschien had uw moeder nog een kleine onderhandse lening op papier bij u van 3500 euro waarvan 600 euro van het vermogen in box 3 mag worden afgetrokken en is ze dat vergeten? Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/15774-belastingaangifte-2019-spaargeld-en-ander-vermogen.html

Dit tegen 6% rente waarvan u haar jaarlijks ruim 2000 euro mag schenken. Overigens is dit bij u wel extra inkomen, maar dat is maar 42 euro belastbaar extra (1,2%).

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ana, 17-07-2012 18:14 #99
Dag, ik heb een vraag: in 2011 heb ik gewerkt en ook partneralimentatie gekregen. Mijn verzamelling inkomen was 13869 euro. Ik moet nog steeds 33% terug aan de belasting betalen? Ik heb elke jaar rond dit bedrag, ik krijg geen alleenstanderouderkorting en daarnaast moet ik ook terug betalen. Klopt dat?
Dank je wel,
Ana Reactie infoteur, 17-07-2012
Dag Ana,
Als u verder geen aftrekposten hebt, hebt u nog wel recht op de algemene heffingskorting. Dat betekent dat u 33% belasting betaalt over per saldo ongeveer 7820 euro ofwel 2580 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vesela, 26-06-2012 12:28 #98
Beste,
Ben een zelfstandige. Heb in 2011 in totaal 12000€ overgemaakt naar mij rekening. Dat is alles. Er was nog geen mogelijkheid tot salaris uitbetaling. Wat moet ik als loonheffing dan invullen bij mijn IB?
MVG,
Vesela Reactie infoteur, 26-06-2012
Beste Vesela,
Bij de loonheffing vult u in wat u aan loonbelasting hebt betaald. Waarschijnlijk is dat nul geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Turpijn, 09-06-2012 12:20 #97
Kan ik de verplichte aftrek van mijn aow inkomen voor de zorg verzekeringswet opgeven aan de inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 15-12-2017
Beste G. Turpijn,
Neen, maar u kunt wel te veel bijdrage ZVw hebben betaald:

https://financieel.infonu.nl/belasting/76951-teruggave-te-veel-ingehouden-bijdrage-zvw.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 27-03-2012 01:09 #96
Beste zeemeeuw, De sociale verzekeringbank verrekend deze ouderenkorting automatisch bij de AOW? Hier hoef je dus niet zelf achteraan? Ontvangen beide partners deze ouderenkorting? Mijn vader is van december 1952, moeder van februari 1955. Wie ontvangt nu wanneer ouderenkorting? Reactie infoteur, 27-03-2012
Beste Richard,
1. De SVB houdt bij de AOW per partner automatisch rekening met de ouderenkorting als die ervoor in aanmerking komt. Er wordt wel gekeken naar het gezamenlijke inkomen.
2. Uw ouders zijn nu nog geen 65 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. J. Houwers, 25-03-2012 21:32 #95
Bij de aangifte voor je inkomstenbelasting kun je schuiven tussen de twee partners om een zo gunstig mogelijk belastingtarief te krijgen.
Ik wil zo schuiven dat ik het meeste terug krijg en mijn vrouw wel eits zou moeten betalen, maar slechts enkele tientallen euro's.
Maar welk bedrag moet je dan aanhouden? M.a.w. bij welk bedrag wordt er geen aanslag gestuurd?

Met vr. groeten,
G.J. Houwers Reactie infoteur, 25-03-2012
Beste G. J. Houwers.
De aanslagdrempel bedraagt in 2011 44 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bruijstens, 25-03-2012 15:52 #94
Vraag: Wanneer gaat ouderenkorting in?Als je in april 65 wordt, krijg je dan 9/12 x 739=554.ouderenkorting. Of geldt er een peildatum?
Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Willem Bruijstens Reactie infoteur, 25-03-2012
Beste Bruijstens,
De ouderenkorting gaat in zodra u 65 jaar wordt. U hebt dan recht op 9/12 deel. Tegelijkertijd wordt de algemene heffingskorting lager.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 21-03-2012 00:07 #93
Hoi Zeemeeuw, Ik dacht eerst dat het alleen was voor de minst verdienende partner, maar iedereen heeft er dus recht op. Maar bij mijn vader zal het uiteraard altijd verrekend zijn bij de afdracht via zijn werkgever. Van de afbouw was ik op de hoogte inderdaad, maar ik begreep dat mijn vader (1952) daar geen last van zal hebben. Wel begreep ik dat het na 65e gehalveerd word? En in 2023 word het dus helemaal afgeschaft? Dan bestaat de heffingkorting helemaal niet meer? Of verdwijnt hij dan alleen voor de minst verdienende partner? Reactie infoteur, 21-03-2012
Hoi Richard,
1. De afbouw van de algemene heffingskorting geldt alleen voor de minst verdienende partner.
2. Als iemand 65 jaar wordt, wordt de algemene heffingskorting een stuk lager maar krijgt betrokkene mogelijk wel recht op de ouderenkorting. Bovendien gaan de belastingtarieven omlaag:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/29573-belastingdienst-de-heffingskortingen-in-2011-en-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 20-03-2012 15:37 #92
Hoi Zeemeeuw, bedankt voor al je informatie. Ik neem aan dat wanneer mijn vader een netto inkomen heeft van 1900, alleen mijn moeder iedere maand die 170 euro ontvangt? Reactie infoteur, 20-03-2012
Hoi Richard,
1. Als je vader een netto inkomen heeft van 1900 euro per maand, dan is dat per jaar zeker 28000 euro bruto. Dat betekent dat zowel je moeder als je vader de algemene heffingskorting uitbetaald kunnen krijgen, omdat er genoeg belasting is afgedragen.
2. Let er wel op dat voor bepaalde leeftijdsgroepen die geen of weinig inkomen hebben, de algemene heffingskorting wordt afgebouwd:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/89401-algemene-heffingskorting-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julius, 20-03-2012 12:02 #91
Je hebt het over 'beide' heffingskortingen? Het gaat toch maar om 1 bedrag van 1900-2000 Euro zoiets die mijn moeder nu ontvangt per jaar? Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste Julius,
Ik bedoel de heffingskortingen van vader en moeder. Eerst wordt bekeken of de heffingskorting van vader kan worden uitbetaald en daarna die van moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julius, 19-03-2012 12:22 #90
Beste zeemeeuw,
Bedankt alvast voor de reactie. Precieze bedragen enzo weet ik nog niet echt, maar gezien het huidige netto inkomen van 1800 per maand, leeftijd 59, dienstverband van 39 jaar, stel er word dan een bedrag van rond een ton? bij een Stamrecht B.V geplaatst, en hieruit moet mijn vader dan maandelijks een bedrag uit laten keren tot pensioenleeftijd (65), kunt u dan aangeven of zijn 'inkomen/uitkering' dan idd nog voldoet aan de eisen waar u het over heeft om de heffingskorting van mijn moeder te blijven ontvangen? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Julius,
1. Er zijn meerdere manieren om met een gouden handdruk of ontslagvergoeding extra inkomen op te bouwen:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/30811-gouden-handdruk-betaal-minder-aan-de-belastingdienst.html

2. Hoeveel een ton uitgesmeerd per maand wordt, hangt af van het aantal jaren dat moet worden uitgekeerd, de rente en/of beleggingsresultaten.
3. Als ik de rente en kosten even op nul zet en in zes jaren wordt uitgekeerd, is de jaarlijkse uitbetaling ongeveer 17.000 euro, wat genoeg is om beide heffingskortingen uit te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julius, 19-03-2012 02:10 #89
Hele ingewikkelde en vervelende situatie dus ik hoop dat ik het duidelijk kan uitleggen.
Vader na 39 jaar dienstverband eruit wegens bezuinigingen. Word nu een regeling getroffen dat er iets van een stamrecht BV word opgericht. Nu zitten wij, als gezin, vol met vragen hoe nu verder. Netto inkomen vader tot nu zo rond de 1800 per maand. Word straks behoorlijk wat minder. Tot nu ontving mijn moeder, als niet-werkende partner altijd iets van 200 per maand aan algemene heffingskorting. Blijft zij deze ontvangen? Als mijn vader in de toekomst huur- en zorgtoeslag aan wil vragen, waar hij nooit recht op heeft gehad maar wellicht nu wel, word er ook gevraagd naar het toetsinginkomen van moeders. Mocht mijn moeder, en dat hoop ik, die algemene heffingskorting blijven ontvangen, moet deze dan vermeld worden als toetsinginkomen? Of valt dit (hopelijk) niet onder inkomen die ze meetellen bij het berekenen van eventuele huur- en zorgtoeslag?
Tot zover even mijn eerste vraag. Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Julius,
1. Vervelend, vervelend.
2. Uw moeder blijft de algemene heffingskorting ontvangen zolang het inkomen of de uitkering van uw vader hoog genoeg is om het uit te betalen.
3. Toeslagen zijn geen inkomen en maken dus geen onderdeel uit van het toetsingsinkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2019-en-2020-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ikke, 16-03-2012 20:43 #88
Beste infoteur,
Ik heb in 2011 ongeveer 4000 euro uit PGB ontvangen, mevrouw die ik verzorg krijgt een budget en zonder tussenkomst van een derde partij (zorgkantoor) betaald zij mij uit. Volgens mij is over dit bedrag dus helemaal geen belasting betaald. Hoeveel zal ik ongeveer terug moeten betalen. Ik heb geen ander belastbaar inkomen, ontvang alleen studiefinanciering.
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 16-03-2012
Beste Ikke,
Over 4000 euro per jaar hoeft u per saldo geen belasting te betalen, omdat de belasting die u zou moeten betalen, lager is dan de algemene heffingskorting die u terugkrijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 16-03-2012 20:07 #87
Hallo ik heb een vraag heb ik nu een partner of een fiscaal partner in 2011?
Het zit zo, ik leef duurzaamgescheiden van mijn man vanaf december 2010.
In 2011 zijn we niet gescheiden dat is pas in 2012 afgerond.
Maar heb ik in 2011 nu recht op alleenstaande ouder korting de kinderen staan bij mij ingeschreven of niet volgens de regels ben ik nog gehuwd in 2011 maar leven we wel duurzaam gescheiden maar is er nog geen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank.
Maar ik heb ook geen partner (zoals hierboven beschreven) die de kosten met me deelt.
Wat moet ik aangeven? Als ik opgeef dat ik ongehuwd ben krijg ik de alleenstaande ouder korting als ik zeg dat ik nog gehuwd ben niet. Ben ik in overtreding als ik zeg dat ik ongehuwd ben? Reactie infoteur, 16-03-2012
Beste Johanna,
Omdat in 2011 ook geen verzoek tot echtscheiding is ingediend, zijn jullie in 2011 nog fiscale partners. U was geheel 2011 gehuwd en dat is eenvoudig na te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 13-03-2012 21:46 #86
Misschien een vreemde vraag, maar aangezien ik hier voor het eerst mee te maken heb bij het invullen van een aanvraag IB; moet je in de aangifte IB 2011 invullen dat je over het jaar 2011 huur- en zorgtoeslag hebt ontvangen en zo ja, waar? Vraag 2, mijn moeder is vorig jaar juli 65 geworden. Uit de aangifte IB blijkt dat zij een aardig bedrag terug zou krijgen. De enige wezenlijke verschillen t.o.v. aangifte IB over vorige jaren is dat er nu heffingkortingen (ouderen- en alleenstaandeouderkorting) van toepassing zijn. Is dát de verklaring voor het bedrag wat zij terug krijgt (of komt het toch doordat ik nog ergens de huur- en zorgtoeslagen moet invullen…). Bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 14-03-2012
Beste Martin,
1. De huurtoeslag en zorgtoeslag geeft u niet op bij de aangifte inkomstenbelasting.
2. De heffingskortingen zullen niet het grote verschil uitmaken doordat tegelijkertijd de algemene heffingskorting lager is als iemand 65 jaar wordt. Wel zijn tot een inkomen van € 33.485 de tarieven lager, omdat het premiedeel (grotendeels) wegvalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 13-03-2012 13:59 #85
Ik zit in de i.o.a.w en krijg een verlopige terug gaaf van €280 euro
mag de gemeente de terug gaaf korten op je uitkering
bij voorbaat dank Reactie infoteur, 13-03-2012
Beste Theo,
De IOAW vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. Dit staat los van uw belastingteruggave. Kennelijk had u teveel belasting betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 09-03-2012 18:51 #84
Mijn zoon heeft op 1 januari 2011 nog een PGB bedrag van 15000,00 euro op zijn rekening staan. Hij was nog geen 18, dus kom het bij ons vermogen? Daar betaal ik belasting over, vreemd toch, het geld is niet eens van ons. Bij: "per Saldo" geven ze aan dat ik dit bedrag weer onder schulden moet opgeven? Daarbij heb ik een drempel van 5800 euro? In een telefoontje met de belastingsdienst wordt mij verteld dat ik dit niet als schuld mag opgeven? Hoe zit het nu, kan iemand daar een duidelijk antwoord op geven? Reactie infoteur, 09-09-2019
Beste Ad,
1. Ik begrijp uw reactie, maar de belastingdienst kijkt voor box 3 naar de saldi op de spaarrekeningen en betaalrekeningen. In uw geval maakt het pgb budget daarvan onderdeel uit.
2. Boven de vrijstellingen in box 3, waarbij uw zoon een extra vrijstelling heeft, betaalt u vermogensrendementsheffing:

https://financieel.infonu.nl/sparen/64892-vermogensrendementsheffing-2018-2019-en-2020.html

3. Het pgb budget is geen schuld.
4. U behoort inderdaad de saldi van uw zoon in 2011 in uw belastingaangifte mee te nemen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Ruiswijk, 05-03-2012 10:17 #83
Een toelichting over de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering wordt in het bovenstaande gemist. Gepensioneerden met AOW en pensioen met een inkomen van 50.000,- euro leveren per maand NETTO ca 100,- euro in. Reactie infoteur, 05-03-2012
Beste Van Ruiswijk,
De verhoging waarop u doelt, gaat in per 2012 en niet 2011. Voor deze inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering, verwijs ik u naar het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/76951-teruggave-te-veel-ingehouden-bijdrage-zvw.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Es, 03-02-2012 16:29 #82
Beste Zeemeeuw,

Ik ben een studente en heb een bijbaantje. In 2011 heb ik aan bruto 9197,92 euro verdiend dit exclusief de studiefinanciering. Nu willen mijn ouders belastigaangifte doen. Kunt u mijn vertellen hoeveel ik van de belasting ongeveer terug zal krijgen?
Bij voorbaat dank,

Es Reactie infoteur, 04-02-2012
Beste Es,
Hoeveel je terugkrijgt, hangt er helemaal van af hoeveel aan belastingen en premies is ingehouden. Bij een inkomen van 9200 euro is ongeveer 1000 euro verschuldigd. Het hangt er een beetje vanaf waar je werkt en hoeveel uren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Regina, 28-12-2011 11:55 #81
Beste Zeemeeuw,
ik ontvang maandelijks mijn algemene heffingskorting, mijn partner verdient ongeveer 27.000 op jaar basis en maandelijks is het nog net geen 1500 euro. We komen financieel elke keer niet lekker uit ( komt meer door wekelijkse uitbetalingen) dus wil ik graag werken, en nu mag ik in januari beginnen met schoonmaak voor 7 uurtjes in de week voor ongeveer 8,70 euro per uur (bruto). Nu is mijn vraag heeft dit gevolgen voor mijn algemene heffingskorting en mijn huurtoeslag van 72 euro en eventueel mijn zorgtoeslag? Want mijn partner is 2 jaar terug 150 euro omhoog gegaan met zijn salaris en we kregen meteen minder zorgtoeslag en 150 euro minder huursubsidie… Het zou zonde zijn als van alles wegvalt ( wat we wel echt nodig hebben) en ik voor niks aan het schoonmaken ben. Fulltime werken zit er niet in i.v.m. mijn kinderen, weinig werkaanbod en ik na de zomervakantie van 2012 ook weer naar school wil gaan. Ik hoop dat u mij duidelijkheid kan geven. Hartstikke bedankt alvast! Met vriendelijke groet Regina Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Regina,
1. Als u dit het hele jaar volhoudt, hebt u ongeveer 3000 euro extra aan bruto inkomen. Netto zal dat ongeveer 2000 euro zijn, omdat u de algemene heffingskorting al krijgt. Anders gezegd, u krijgt 3000 euro netto, maar er zal 1000 euro minder van uw algemene heffingskorting via het inkomen van uw man worden betaald. Doet u dit een half jaar dan hebt u 2000 euro bruto extra en dat is ongeveer 1350 euro netto extra.
2. Jullie gezamenlijke inkomen is niet dusdanig dat de zorgtoeslag vervalt, maar hij kan wel iets lager zijn. Bij de huurtoeslag moet u oppassen in verband met de inkomensgrens:

https://financieel.infonu.nl/geld/80086-alle-toeslagen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yasmine, 26-12-2011 15:15 #80
Ik ben denk ik niet volledig in mijn verhaal geweest.De 6000 euro die ik verdiend heb, via alpha hulp(pgb)is netto/bruto.Ik heb dus over dat bedrag geen belasting betaald.Ik heb wel de heffingskorting volledig ontvangen.Ik hoop dat uw antwoord het zelfde blijft en niet dat ik 33% over de 6000 euro alsnog moet betalen.
met vriendelijke groet yasmine Reactie infoteur, 26-12-2011
Beste Yasmine,
De 6000 euro is netto na aftrek van de algemene heffingskorting. Als u de algemene heffingskorting ook nog eens hebt laten uitbetalen, hebt u die 2x gekregen en zult u die 1x moeten terugbetalen na de aanslag inkomstenbelasting 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yasmine, 21-12-2011 21:20 #79
Beste,
Ik heb in 2010 als alpha hulp gewerkt en 6000 euro verdiend.De heffingskorting heb ik het hele jaar ontvangen.Ik wist niet dat ik die moest stoppen.Mijn man verdiend 45.000 per jaar.
Mijn vraag;hoeveel moet ik betalen?hoe zit het met de arbeidskorting en combinatiekorting?(2 kinderen onder de 6 jaar)Mag je van de 6000 euro onkosten aftrekken?Ik hoop dat u mij hiermee kunt helpen. Reactie infoteur, 22-12-2011
Beste Yasmine,
U hoeft geen algemene heffingskorting te stoppen als u één baan hebt. De heffingskorting geldt voor een heel jaar. Als die 6000 euro uw totale eigen inkomen is in een jaar, bent u geen belasting verschuldigd. Het inkomen van uw man speelt hierbij geen rol.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T., 21-12-2011 09:59 #78
Beste Zeemeeuw,

Momenteel studeer ik en heb ik daarnaast een bijbaantje. Ik heb begrepen dat als ik meer dan €13.215,83 verdien, dat dat gevolgen heeft voor mijn studiefinanciering. Maar ik vroeg mij af hoeveel ik bij mag verdienen zonder dat ik hier belasting over moet betalen. Een paar maanden geleden werd er namelijk belasting ingehouden en daarna niet meer. Deze maand is er weer belasting ingehouden.
Hoeveel kan ik maximaal verdienen per jaar dat mijn salaris nog belastingvrij is?

Bedankt! Reactie infoteur, 21-12-2011
Beste T.,
Op jaarbasis gaat u vanaf ruim 6060 euro belasting betalen als u alleen recht hebt op de algemene heffingskorting. Tussentijds kan wel belasting worden berekend, maar dat kan bij uw belastingaangifte of voorlopige aanslag weer worden verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 17-12-2011 00:20 #77
Vraag, mijn vader is in november 2011 overleden. Hier komt een erfenis van, deze is nog niet eerder in bezit dan 2012. Ik heb maximale huursubsidie vanaf 1 januarie 2011, moet ik die nu terug betalen, erfenis zal ongeveer 40000 euro. krijg ik in 2012 nog huursubsidie? wordt het vermogen uitgegaan van de 40000 of gaat de vrijstelling er nog af. Ik woon alleen met mijn 2 kinderen. jaaropgave rond 18000. Reactie infoteur, 07-04-2019
Beste M.,
1. Wat uit de erfenis komt en per 1 januari van een jaar op de rekening staat, geldt voor dat jaar als vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Bij u is dat in 2011 of 2012 niet het geval en dus heeft het in die jaren in ieder geval geen gevolgen voor de huursubsidie.
2. Zie voor de vrijstellingen van vermogen voor de berekening van de huurtoeslag ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2019-en-vermogen-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 26-11-2011 09:46 #76
Ik ben geboren in 1943 en de eerste 2 IB tariefschijven bevatten tot en met 2010 zowel een deel inkomstenbelasting als een deel premieheffing, over 2011 kan ik die splitsing niet meer terugvinden. Is deze komen te vervallen en zit er geen IB meer in de eerste schijven? Reactie infoteur, 26-11-2011
Beste Theo,
Ik de eerste schijf zit 1,85% loonbelasting en in de tweede schijf is dat 10,8%. Het verschil in de tarieven 65 min- en 65 plus in de eerste en tweede schijf komt vooral door de AOW-premie van 17,90%. De premie Anw = 1,10% en de premie AWBZ = 12,15%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Gemmeke, 31-10-2011 13:39 #75
Ik lees uit het artikel voor de inkomsten belasting geen antwoord op de vraag van Yuri. Ik heb dezelfde vraag: wanneer mijn inkomen hoger is dan 55.694 euro, betaal ik dan 0over dat gehele inkomen 52% belasting of betaal ik over de eerste 18.628 euro 33% tot 33.436 euro 41.95% en tot 55.694 euro 42% en over de rest 52%? Ik heb namelijk altijd gedacht dat het zo werkte maar twijfel daar nu over wanneer het artikel over de schijven lees. Reactie infoteur, 31-10-2011
Beste M. Gemmeke,
1. Neen, zoals ik bij Yuri probeerde te verduidelijken zijn er vier schijven. Over elke schijf betaalt u het belastingtarief dat daar bij hoort. Men vergist zich daar regelmatig in.
2. Wie dus 60.000 euro verdient, betaalt alleen 52% over 60.000 euro minus 55.694. Van het resterende inkomen onder de 55.794 euro valt een deel in het belastingtarief 1, een deel in het belastingtarief 2 en en een deel in belastingschijf 3.
3. Dat betekent ook dat als uw inkomen in de hoogste belastingschijf zit en u meer dan 55.694 euro verdient, de gemiddelde belasting die u betaalt over uw inkomen feitelijk lager is dan 52%.
4. Een deel van het inkomen is in 2011 voor wie jonger is dan 65 jaar tegen een tarief van 33%, een deel tegen 41,95%, een deel tegen 42% en het laatste deel tegen 52%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yuri, 25-10-2011 14:29 #74
Klopt het dat de Belastingschijven inkomstenbelasting zo werken dat mijn salaris van 60.000 euro wordt verdeeld over de drie boxen? Dus tot 55.694 is het < of gelijk aan 42% en over de resterende 4.306 wordt 52% ingehouden? Reactie infoteur, 25-10-2011
Beste Juri,
Er zijn vier schijven voor de inkomstenbelasting. De eerste schijf loopt in 2011 tot € 18.628 met 33% belasting en zo verder. Zie het artikel voor de schijven, tarieven en de lengte van de schijven inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ralph Lobregt, 24-10-2011 21:20 #73
Beste, we wonen nu al 5 jaar in belgie en we hebben beide inkomsten hier in belgie, we hebben in nederland alleen nog ons huis (koophuis die we helaas nog steeds niet verkocht krijgen) maar ik moet nog steeds inkomstenbelasting betalen in nederland terwijl we geen inkomsten hebben in nederland, voor jaar 2010 een aanslag van bijna 4000 euro! klopt dit? geen inkomsten = geen inkomstenbelasting denk ik dan of zie ik dit erg zwart - wit, kunt u mij informeren of dit klopt en wat ik eraan kan doen. Reactie infoteur, 24-10-2011
Beste Ralph Lobregt,
Het huis in Nederland is uw tweede huis en geen inkomen. Dat betekent dat u in Nederland niet belastingplichtig bent, maar in België. Ik zou bezwaar aantekenen bij de Nederlandse belastingdienst. Waarschijnlijk zijn ze niet goed van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rosana, 24-10-2011 08:58 #72
Sorry ik snap er helemaal niks van haha. Ik heb van eind april ot eind september in vaste dienst gewerkt bij een bedrijf, daar verdiende ik netto ongeveer 1400 euro, toen weggaan met een extra geld bedrag van bruto 7000 euro en er is iets van 3270 van afgegaan. Hoe weet ik zeker dat dit allemaal klopt, vind wel heel erg veel en kan ik daar alsnog aangifte van doen in april had dat gehoord van een vriendinnetje dat eventueel dan ook kan. Reactie infoteur, 24-10-2011
Beste Rosana,
1. Hoeveel belasting wordt ingehouden, hangt af van de hoogte van het inkomen. Bovendien wordt bij een extra bedrag vaak meer ingehouden dan nodig is. We noemen dat het bijzonder tarief:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

2. Wat u altijd kunt doen is zelf de berekening maken of een voorlopige aangifte of aangifte inkomstenbelasting downloaden en invullen om te zien wat daaruit komt. Als u geld terug krijgt, kunt u vervolgens een voorlopige aanslag/terugvraag indienen of wachten tot de aanstaande aangifte inkomstenbelasting voor de vereffening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pontifex, 28-09-2011 17:57 #71
Elk jaar koop ik zelf zorg (freelance) in met een PersoonsGebonden Budget. Nu meen ik mij te herinneren dat er voorheen een speciaal tarief hierover werd geheven voor de zorgverlener. Is dit nog steeds het geval en zo ja hoeveel %? En zo niet, wordt het uitbetaalde PGB dan opgeteld bij het inkomen van de zorgverlener? Alvast bedankt voor de hulp. Reactie infoteur, 28-09-2011
Beste Pontifex,
De zorgverlener betaalt normaal inkomstenbelasting over de pgb, omdat dat zijn inkomen is. Voor u als zorgvrager is het geen inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. de Vos, 21-09-2011 20:52 #70
Ik val op dit moment nog net onder de inkomstengrens van het maximale belastingstarief van 52%. Stel dat ik volgend jaar een loonsverhoging krijg waardoor ik hier net boven kom.
Lever ik dan direct die 10% in omdat ik van 42 naar 52% ga? Dan zou een loonsverhoging dus pas interessant als die hoger is dan die 10% welke ik extra moet inleveren. Reactie infoteur, 21-09-2011
Beste T. de Vos,
Nou, ook als u over het meerdere 52% gaat betalen houdt u daarvan altijd nog 48% netto over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Voorhorst, 18-09-2011 17:38 #69
Als ik een nieuwe auto koop in november 2011 en mijn huidige auto is reeds vijf jaar en wordt verkocht, moet ik dan 25 % bijtelling over het gehele jaar betalen of 2/12 x 25 %. Tenslotte rij ik 10 maanden in een oude auto en 2 maanden in een nieuwe auto. Als ik vol moet betalen, wacht ik tot januari 2012. Reactie infoteur, 18-09-2011
Beste A. Voorhorst,
Zodra en zolang een auto op uw naam is geregistreerd betaalt u er belasting over. U betaalt voor de nieuwe zakelijke auto dan ook een bijtelling van 2/12e deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter van Gerve, 15-09-2011 21:23 #68
Bezorgd ben ik over de plannen van het kabinet om op de huur-en toeslag te korten.
Kunt u hierover meer gedetailleerde informatie geven? Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Peter van Gerve,
Wat nu bekend is, staat in:

https://financieel.infonu.nl/geld/77818-nieuwe-huurtoeslag-2020-maximale-inkomensgrenzen-verdwijnen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vivian, 09-09-2011 16:44 #67
Ik heb wao en ben commissielid van de gemeente. Zo'n 8 tot 10 x per jaar hebben we 's avonds vergadering waarvoor we presentiegeld ontvangen. Nu heb ik dit netjes als neveninkomsten (270 euro in 2011) ingevuld (hoewel het geen VASTE inkomsten zijn) en ook netjes hierover inkomstenbelasting al betaald. Maar mijn vraag is, valt zoiets niet onder vrijwilligerswerk of dat ik dit bedrag belastingvrij kan ontvangen? Want door het op belasting formulier in te vullen heeft dit wel invloed op mijn toetsingsinkomen en huur subsidie heb ik al gemerkt./gezien. Van gemeente krijgt men jaaropgave om wel zelf aan belasting door te geven. Anders zou ik er beter mee kunnen stoppen. Moet ik geld toeleggen. Dat is immers niet de bedoeling voor iets wat je in je vrije tijd doet. Reactie infoteur, 10-09-2011
Beste Vivian,
Een vergoeding kan als vrijwilligersvergoeding worden uitbetaald, maar moet dan wel aan een aantal eisen voldoen. Bekijkt u hiervoor het volgende artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/67956-vrijwilligerswerk-en-de-belasting-of-bijstandsuitkering.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas Koppenaal, 06-09-2011 10:47 #66
IK ben 62. Sinds mijn 60e krijg ik pensioen. Maar ik heb ook een fulltime baan.
Nu wordt zowel bij mijn salaris als bij mijn pensioen premie ziektekosten ingehouden.
Dat dubbel betaalde krijg ik in het volgende jaar van de fiscus terug.
Maar ik heb liever dat ik maandelijks niet dubbel premie betaal.
Volgens mijn pensioengever kan dat niet. zij zijn verplicht dat in te houden.
Is er een manier om dat toch voor elkaar te krijgen? Reactie infoteur, 15-12-2017
Beste Klaas Koppenaal,
Als u de Zvw premie bedoelt, kunt u op zijn vroegst in het derde kwartaal een voorschot op de teruggave vragen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/76951-teruggave-te-veel-ingehouden-bijdrage-zvw.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janine, 30-08-2011 01:08 #65
Ik ben een studente en krijg eind dit jaar, december 2011, een baby. Ik woon al sinds januari 2011 samen met mn vriend. Nu begrijp ik dat wij als fiscale partners worden aangemerkt. Mijn vriend verdiend jaarlijks rond de 50.000 is dit niet juist nadelig voor mij? Ik werk zelf maar een paar dagen in het jaar en ik heb voor de rest studiefinanciering. Omdat mijn vriend een hoog inkomen heeft ga ik minder studiefinanciering krijgen en dan heb ik ook geen recht op zorgtoeslag. Of ben ik nou in de war en zie ik de voordelen over het hoofd? Ik leef zelf van mn studiefinanciering en krijg geen cent van mn vriend omdat hij ook moeilijk rond komt. Ik hoop dat u mij met uw verlichtingen kan opluchten. Reactie infoteur, 30-08-2011
Beste Janine,
1. De hoogte van uw studiefinanciering is niet afhankelijk van uw partner.
2. De zorgtoeslag is wel ook afhankelijk van het inkomen van de toeslagpartner, maar ik weet op basis van uw vraag niet of uw vriend nu uw toeslagpartner wordt of over zes maanden. Dat hangt van het samenlevingscontract af.
3. Zie voor meer informatie over fiscaal partnerschap 2011 en de toeslagpartner het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/31116-wat-is-fiscaal-partnerschap-2011.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw
.

L. Bouwman, 27-08-2011 12:25 #64
Ik woon samen met mijn partner in Nederland. Ik heb geheel 2010 in Belgie gewerkt. Mijn vrouw heeft geheel 2010 niet gewerkt. Bij het invullen van de belastingformulieren constateer ik dat mijn vrouw geen recht meer heeft op de Algemene Heffingskorting van 1987 euro. Volgens info van de belastingdienst, omdat ik geen belasting in Bederland heb betaald. Begrijp ik het goed of doe ik iets verkeerd? Het is toch eigenlijk van de zotte, het jaar daarvoor was ik werkloos (krijg nog een uitkering van de NL staat) en dan krijg je partner wel de Algemene Heffingskorting uitgekeerd. Reactie infoteur, 27-08-2011
Beste L. Bouwman,
Omdat u in Nederland woont, moet u uw Belgische inkomsten ook in Nederland aangeven voor de inkomstenbelasting. Dan worden de belastingen verrekend, zodat u niet dubbel betaald en hebt u wel de voordelen van de Nederlandse belastingheffing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 27-08-2011 11:37 #63
Al geruime tijd loop ik rond met deze vraag:
Mijn vrouw is aangenomen op basis van een vast netto salaris per maand. Naar mijn gevoel steekt de werkgever, door deze berekeningswijze toe te passen, de heffingskorting in zijn eigen zak. Kan dit zo maar? Reactie infoteur, 27-08-2011
Beste Fred,
1. Een heffingskorting is een individuele korting. De werkgever kan die niet in eigen zak steken. Het lijkt me wel verstandig om eens het loonstrookje te bekijken om te zien welke belasting en premies worden ingehouden door de werkgever.
2. Tot grofweg 6000 euro per jaar is bruto gelijk aan netto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sarah, 26-08-2011 17:45 #62
Mijn partner ik wonen ongehuwd samen zonder geregistreerd partnetschap en zijn geen fiscaal partner. Ik ben (ongewild) werkloos sinds jan 2011. Op welke heffingskortingen ("huisvrouwengeld") heb ik recht en werkt dit ook met terugwerkende kracht voor 2011 (het zoeken naar een baan duurt nu al wel erg lang). Ik heb 2 schoolgaande kinderen (4 en 9) waarvoor ik een bijdrage van de vader ontvang, ook krijg ik zorgtoeslag en KGB. Wat is uw advies? Reactie infoteur, 25-12-2017
Beste Sarah,
1. Zonder fiscaal partnerschap wordt u door de belastingdienst voor de inkomstenbelasting en heffingskortingen als alleenstaande gezien. Deze heffingskortingen kunnen alleen worden uitbetaald, als er voldoende inkomen is. U kunt denken aan de algemene heffingskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande ouderenkorting en de combinatiekorting.

2. Kijkt u eens naar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/29573-belastingdienst-de-heffingskortingen-in-2012-en-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emiel, 25-08-2011 11:07 #61
Beste Zeemeeuw, allereerst complimenten voor uw site en al uw duidelijke antwoorden!

Graag zou ik het volgende willen weten. Ik woon samen met mijn vriendin. Zij heeft net een baan gevonden en samen werken wij full-time. Ik krijg heffingskorting en zij niet, dit scheelt (voor ons) best veel in netto. Heeft zij hier ook recht op?

Met vriendelijke groet,
Emiel Reactie infoteur, 25-08-2011
Beste Emiel,
Uw vriendin heeft in ieder geval recht op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Als het goed is, houdt de werkgever hiermee rekening bij de inhouding van belastingen en premies. Zo niet, dan zou ik de salarisafdeling zeker vragen hoe dat komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 21-08-2011 11:05 #60
Ik krijg op een oud regime polis binnenkort een periodieke lijfrente beschikbaar met een uitkering van EUR 4000,00 per jaar. Omdat mijn nicht studeert en krap bij kas zit denk ik er over om haar dit jaar als begunstigde voor dit bedrag aan te merken. Zelf verdient zij met bijbaantjes dit jaar EUR 2000… 3000. Kunt u aangeven wat de fiscale consequenties/kosten voor mijn nicht zijn als ik het bedrag aan haar laat overmaken? Reactie infoteur, 21-08-2011
Beste John,
U mag 2012 euro belastingvrij schenken. Over het overige betaalt ze inkomstenbelasting. Als u ook het overige schenkt, betaalt ze daarover 30% schenkbelasting in plaats van inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 19-08-2011 11:30 #59
Graag wilde ik weten of ik de ouderbijdrage voor peuterspeelzaal steps terug kan vragen aan de belasting. ik heb maar een minimum salaris van 1204 euro netto per maand. mijn parter heeft alleen een minst verdienende parnter uitkering van 160 euro pm. weet iemand of ik iets terug kan vorderen? Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Martin,
U kunt wel de kinderopvangtoeslag aanvragen:

https://financieel.infonu.nl/geld/80086-alle-toeslagen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martien, 03-08-2011 11:32 #58
Ik ben 65 geworden en al AOW ontvangen, hierbij wordt zoals gebruikelijk de heffingskorting toegepast zodat ik hierover nauwelijks belasting betaal. Daarnaast heb ik een ABP pensioen van ruim 20.000 euro, hierbij wordt dus deze korting niet meer toegepast. Men zegt dat het voordeliger is dit te laten wijzigen dus de heffingskorting bij het veel hogere pensioen te laten toepassen. Is dat inderdaad zo? Heffingskorting is toch een bepaald bedrag aan belastingverlaging en niet een bepaald percentage! Reactie infoteur, 03-08-2011
Beste Martien,
1. U hebt gelijk, maar ik begrijp de opmerking wel. Als u met de AOW uw algemene heffingskorting niet opmaakt, blijft er een deel van de heffingskorting over dat u pas bij de aanslag inkomstenbelasting terugkrijgt. Als u geen voorlopige teruggaaf vraagt tenminste.
2. Laat u het direct met uw pensioen verrekenen, dan krijgt u de restant heffingskorting eerder in handen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brenda, 14-07-2011 13:36 #57
Mijn zoon van 13 wil folders gaan lopen.
Tot welk bedrag hoeft hij geen belasting te betalen?
Hij krijgt dan per folder betaald en moet zelf aangifte doen.
Is het een probleem als hij dit bij meerdere verspreiders zal doen?
Groet, Brenda Reactie infoteur, 14-07-2011
Beste Brenda,
1. Tot grofweg 6.000 euro per jaar verdient iemand belastingvrij doordat de belastingteruggave even groot is als de belastingbetaling. Als belasting wordt ingehouden kan dat worden teruggevraagd.
2. Let op de kinderbijslag. Is uw zoon jonger dan 16 jaar, dan mag hij onbeperkt bijverdienen, maar eenmaal 16 of 17 bent wel verplicht om elk inkomen hoger dan € 800 netto per kwartaal aan de SVB door te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kleijn, 07-06-2011 11:02 #56
Waar ligt de grens tussen lage en hoge inkomens? Wij hebben een gezamelijk inkomen van 55000 euro. Heeft iemand een idee? Reactie infoteur, 07-06-2011
Beste Kleijn,
Vaak hangt de kwalificatie hoog of laag af van de regeling waarnaar u kijkt. Een inkomen van 55.000 euro valt net in de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting met een belastingtarief van 52%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liesbeth Mennuti, 06-06-2011 17:39 #55
Gehuwd, wonende in frankrijk en belastingplichtig in frankrijk, gaat mijn afkoopsom ABP in Nederland belast worden. De leeftij van 65 jaar bereikend in juni 2011, welke schijf wordt op mijn inkomen toegepast, jonger dan 65 of ouder dan 65? Totaal onwetend in nederlands belastingsysteem, heb ik recht op een heffingskorting? Wordt de afkoopsom (enig in nederland belastbaar inkomen) als jaarinkomen beschouwd? Doe ik over dit inkomen in nederland een aangifte? Reactie infoteur, 06-06-2011
Beste Liesbeth Mennuti,
1. Vanaf het moment dat u 65 wordt, geldt het tarief voor die leeftijd.
2. U mag, omdat u inkomen in Nederland hebt, kiezen voor belastingaangifte in Nederland. Primair bent u buitenlands belastingplichtig, omdat u in Frankrijk woont.
3. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u voor de heffingskortingen in aanmerking komen. In beginsel is er bij de belastingaangifte geen verschil met een binnenlands wonende Nederlander.
4. In Nederland wordt gekeken naar uw wereldinkomen, dat wil zeggen inclusief uw vermogen en inkomen in Frankrijk. Geef op het belastingformulier wel aan dat u geen dubbele belastingheffing wilt.
5. Het is aan u om te bepalen wat voordeliger is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter van der Mey, 06-06-2011 10:53 #54
Beste Zeemeeuw,
De vrijstellingen in box 3 voor maatschappelijke beleggingen gelden NIET voor de huurtoeslag, dat is onder de huidige wetgeving al zo, en dat zal dan ook wel zo blijven. Maar nu vraag ik me af of deze vrijstellingen straks wel of niet gelden voor de zorgtoeslag. Of is daar verder nog niets over bekend soms, want ik heb u deze vraag al eerder voorgelegd, maar heb nooit geen reactie van u gezien. Reactie infoteur, 06-06-2011
Beste Peter van der Mey,
1. Voor de vrijstellingen verwijs ik u naar de tabel bij de tekst.
2. Ik zie uw eerdere vraag nergens staan.
3. De vrijgestelde bedragen, zoals nu bekend, staan in de twee tabellen aangegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 30-05-2011 18:24 #53
Beste infoteur,

In november verwacht ik mijn eerste kindje. Ik ben alleenstaande moeder met een full-time baan en een bovenmodaal inkomen. Daarnaast heb altijd gebruik gemaakt van de levensloopregeling (nog niks opgenomen). Nu zit ik met de vraag wat ik zometeen in 2012 het best kan doen?
* full-time blijven werken en gebruik maken van kinderopvang
* part-time werken, in minder mate gebruik maken van kinderopvang en eventueel aanvullen met levensloop
* part-time werken, met gebruik van ouderschapsverlofregeling, in minder mate gebruik maken van kinder opvang en eventueel aanvullen met levensloop.
MIjn vraag is eigenlijk wie mij van advies kan voorzien? (fiscaal adviseur?)
Groeten Marieke Reactie infoteur, 25-12-2017
Beste Marieke,
1. Een fiscaal adviseur of accountant zouden kunnen.
2. U hebt als belangrijkste variabele de werktijd. Zet een aantal varianten in werktijd op een rij met daarbij de besparing op kosten voor kinderopvang. Vul dit vervolgens zo veel mogelijk aan met de levensloopregeling en bedenk bij de heffingskortingen dat u wel een minimaal inkomen nodig hebt om optimaal van de heffingskortingen gebruik te maken. Een alleenstaande ouder heeft 3 extra heffingskortingen, maar die moeten wel uitbetaald kunnen worden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/29573-belastingdienst-de-heffingskortingen-in-2012-en-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Domien, 29-05-2011 16:56 #52
Mijn vriend en ik zijn sinds 2010 geregistreerd partner.
We leven ieder in een eigen huis in een andere stad en voeren een aparte financiële huishouding. Hebben nooit samengewoond en zijn dat niet van plan.
Mijn vriend heeft pensioen en aow, ik werk nog.
Volgens het cak zijn we samenwonende partners en daarom wordt hij gekort op zijn aow, wat onterecht is.
Wat zijn de fiscale gevolgen vanaf 2011, o.a. voor onze woningen? Reactie infoteur, 30-12-2018
Beste Domien,
1. Als jullie geregistreerde partners zijn bij de burgerlijke stand, zijn jullie in 2011 automatisch fiscale partners.
2. Fiscaal betekent dit dat maar 1 huis in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek en er geldt een gezamenlijke belastingaangifte. Daarbij kunt u nog steeds uw inkomens gescheiden houden.
3. Voor de AOW betwijfel ik of het korten terecht is, omdat jullie niet samen wonen. Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/65205-aow-bedragen-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 22-05-2011 16:26 #51
Beste infoteur, ik ben van plan naast mijn inkomen via loondienst, een deel van de zorg en administratie van een familielid op me nemen via zijn PGB (persoonsgebonden budget). Ik heb reeds naar de belastingdienst gebeld. Mij is geadviseerd om de voorlopige belastingaangifte 2011 in te vullen om te zien met welke belastingbedrag ik rekening moet houden. Het PGB inkomstendeel heb ik ingevuld bij overig inkomsten. Moet ik nog rekening houden met andere (te betalen) inhoudingen dan de belastingen over het PGB? Mijn loon ligt rond 24.000 euro bruto op jaarbasis en het PGB heb ik geschat op 4000, op jaarbasis. Ik ben alleenstaand en heb vrijwel geen aftrek posten. Kunt u mij hierover informeren? Reactie infoteur, 23-05-2011
Beste Yvonne,
1. Er zijn geen andere inhoudingen. Wel zal het extra inkomen, naast de extra belasting, gevolgen hebben voor eventuele toeslagen zoals de zorgtoeslag, omdat uw inkomen hoger is.
2. Over deze extra 4000 euro betaalt u, als er geen aftrekposten zijn en u jonger bent dan 65 jaar, circa 1680 euro extra belasting per jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ouderalleen, 07-05-2011 02:34 #50
Ik lees de verandering over de alleenstaande ouderkorting m.i.v. 2012, mijn zoon wordt dit jaar 13, wordt die vermindering van mijn maandinkomen incl.toeslagen door die regel ergens door aangevuld? Ik zit in de WAO en kan nu al amper mijn hoofd boven water houden, laat staan als ik volgend jaar met een middelbare scholier te maken heb die ook nog rond de 70 euro extra gaat kosten aan schoolvervoer? Extra zorgkosten etc etc? Reactie infoteur, 07-05-2011
Beste Ouderalleen,
Of er op een of andere manier ook een reparatie van koopkracht van getroffenen zal plaats vinden is nu nog niet te zeggen. Dat weten we pas na Prinsjesdag 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 04-05-2011 14:13 #49
Beste Zeemeeuw,
Ik heb een vraag over de algemene heffingskorting. Mijn man verdient rond de € 36.000 per jaar, ik heb het afgelopen jaar ongeveer de helft verdient. Sinds januari 2011 werk ik niet meer, maar zorg ik voor onze pasgeboren zoon. En, we hebben een koophuis. Heb ik recht op de algemene heffingskorting? Reactie infoteur, 05-05-2011
Beste Irene,
Ja, u hebt recht op de algemene heffingskorting, als u gezamenlijk belastingaangifte inkomstenbelasting doet. Omdat u niet werkt is het een lager bedrag van circa 1600 euro in 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 26-04-2011 13:30 #48
Iedereen betaald z.v.w. Nu krijg ik aow en pensioen, dus betaal ik 2x z.v.w. Hoe regel ik dat met de belasting dat ik maar 1 keer betaald? zodat ik dit maandelijks weer 1x bij mijn uitkering krijg. Reactie infoteur, 27-04-2011
Beste Jan,
1. Als bij u volgens de belastingdienst te veel bijdrage Zvw is ingehouden, zal een teruggaaf volgen. Deze teruggaaf krijgt u in het 3e kwartaal van het volgende kalenderjaar. U hoeft daar zelf niets voor te doen.
2. U kunt ook een voorschot op uw teruggaaf aanvragen. Dit kan vanaf het 3e kwartaal van 2011 tot 1 december 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 25-04-2011 09:39 #47
Ik word in mei 65 jaar, dus ik krijg aow en een beetje pensioen.
Daarvoor krijg ik ook heffingskorting.
Mijn vraag is. Mijn vrouw is 62 jaar en is afgekeurd en onvangt dus een uitkering.Heeft zij nu ook recht op heffingskorting.
Gr Jan. Reactie infoteur, 25-04-2011
Beste Jan,
Uw vrouw heeft altijd recht op haar algemene heffingskorting gehad. Als haar inkomen te laag is, kan haar heffingskorting via u worden uitbetaald door middel van een gezamenlijke belastingaangifte. Ook in 2010 en daarvoor dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lia, 16-04-2011 19:58 #46
Ik zit sinds 18 januari in de bijstand enmoet nu alleenstaande ouderkorting aanvragen
maar hoe doe ik dit? De zorgtoeslag kun je aanvragen via het gebruik van je digid is dit ook mogelijk met de alleenstaande ouderkorting? Reactie infoteur, 18-04-2011
Beste Lia,
De alleenstaande ouderenkorting gaat via de aangifte inkomstenbelasting. U vult een voorlopige aanslag 2011 in en kruist daarin de heffingskorting aan. Dit kan digitaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris Vermeulen, 14-04-2011 15:12 #45
Ik woon en werk in Belgie en ben geen binnenlans belastingplichtige voor de inkomstenbelasting. Mijn vrouw werkt in Nederland en woon ook in Belgie. Zij is wel voor de inkomstenbelasting Nederlandsbelastingplichtige. Heb ik nu recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting als zij verder aan de overige voorwaarden voldoet? Reactie infoteur, 14-04-2011
Beste Joris Vermeulen,
Omdat u niet Nederlands belastingplichtig bent, kan haar algemene heffingskorting ook niet via u worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 13-04-2011 14:23 #44
SInds kort ben ik officieel gescheiden. 2 kinderen van 5 en 3 jaar. Er is sprake van co-ouderschap (een bij mijn ex ingeschreven en een bij mij). Ik wil verder geen partneralimentatie. Ik ga in mei samenwonen met nieuwe partner. Zij heeft ook een kind (12 april 2011 12 jaar geworden). We werken beiden part-time en verdienen elk ongeveer € 2.100 bruto per maand. WOnen in een huurhuis (€ 520,- per maand)
Voor welke toeslagen/hefftingskortingen kunnen we in aanmerking komen? Vind tot nu toe geen enkele duidelijke website waarin je een duidelijk antwoord krijgt… Reactie infoteur, 25-12-2017
Beste Tamara,
1. Samen wonen alleen is onvoldoende voor een fiscaal partnerschap.
2. Qua heffingskortingen zullen dit zijn de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/29573-belastingdienst-de-heffingskortingen-in-2012-en-2013.html

3. Van de toeslagen moet u het ook niet hebben gegeven het totale inkomen. De huurtoeslag en kinderopvangtoeslag vervallen en er blijft een beetje zorgtoeslag en kindgebonden budget over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bakker H. A., 12-04-2011 19:29 #43
Als alleenstaand - gescheiden ouder - heb ik de zorg over twee inwonende kinderen 1)16 jaar 2) 19jaar. Daarbij betaal ik aan mijn ex-vrouw voor ons derde kind - 13 jaar bij haar wonend - 274.00 euro kinderbijdrage per maand. Kom ik dan in aanmerking voor afrek inkomstenbelasting en/of is dit gebonden aan hoogte inkomsten zelfstandig zonder personeel? Reactie infoteur, 25-12-2017
Beste H.A. Bakker,
Er zijn wel meerdere heffingskortingen waarvoor u in aanmerking kunt komen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/29573-belastingdienst-de-heffingskortingen-in-2012-en-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter de Groot, 12-04-2011 08:55 #42
Mijn vraag is de volgende: Ik verdien met mijn huidige baan als verpleegster 25.000 per jaar. En krijg 60,- aangevuld op mijn zorgpremie. Nu wil ik er een baantje bijnemen voor ongeveer 400 in de maand. Uiteraard betaal ik hier dan ook 42% belasting over maar wordt ook mijn premie minder dan? Dan heeft het dus geen/weinig zin om die bijbaan te nemen. Hartelijk alvast voor uw reactie. Reactie infoteur, 12-04-2011
Beste Peter de Groot,
Om welke zorgpremie gaat het?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jim, 11-04-2011 21:32 #41
Mijn vraag aan u is; ik woon in het buitenland en werk in Nederland, betaal pensoen en de belastingen wordrn gewoon van mijn loon (38350,-) ingehouden. k heb ergens gelezen dat dat ik recht heb op zorgtoeslag maar weet niet waar ik dit kan aanvragen. Ik kan ook geen Digi code aanvragen ze zeggen omdat ik in het buitenland woon. Ik heb wel een BSN nummer. Heeft u misschien antwoorden op mijn vragen? Reactie infoteur, 12-04-2011
Beste Jim,
1. Voor de zorgtoeslag is het maximaal toelaatbare inkomen € 36.022 per jaar als u alleen bent en € 54.264 als u samenwoont.
2. U kunt het beste bellen met de belastingtelefoon, 0800- 0543. Zij weten van het digid probleem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Smit, 10-04-2011 20:33 #40
Momenteel ben ik zelfstandige en ik wil gaan solliciteren op een functie in loondienst. Het bruto salaris zal zijn ongeveer €3400 per maand. Wat houd ik er ongeveer netto aan over? Volgens de belastingschijf gaat er 42% van het brutoloon af. Dan zijn er natuurlijk nog andere aftrekposten. Houd ik echt zo weinig over? Reactie infoteur, 11-04-2011
Beste M. Smit,
Wat u zegt klopt. U hebt wel nog recht op enkele heffingskortingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Bruggeman, 02-04-2011 03:23 #39
Hallo,

Ik heb deze interessante site bij toeval ontdekt, vandaar dat ik gelijk een vraag wil stellen.

Mijn vrouw, geb.datum: 28-09-1959 werkt niet en heeft dus geen inkomen. Ik als echtgenoot vraag jaarlijks voor haar via een voorlopige aanslag de loonheffingskorting per maand terug, ze krijgt al vanaf de invoering dit bedrag ( ten onrechte aanrechtsubsidie genoemd ) per maand uitbetaald.
Is het eigenlijk ook mogelijk om dat bedrag van haar achteraf terug te krijgen, gelijktijdig bij het invullen van mijn belastingformulier?

Het viel mij namelijk op dat sinds ik in de WW zit sinds december 2009, en ik nu voor 2011 de heffingskorting voor mijn vrouw heb aangevraagd, ik datzelfde bedrag als voorlopige aanslag over 2011 moet betalen, dan kan ik net zo goed niets aanvragen. Maar krijg ik het dan alsnog achteraf.

Hoe moet ik dat doen, kan ik dan jaarlijks het belastingformulier voor ons allebei invullen, dus haar als gehuwde partner invullen, en verder niets, want zij heeft geen inkomen, dat heeft toch geen zin als zij geen inkomen heeft, of wordt dan toch omdat ik haar opgeef als gehuwde partner rekening gehouden met 2 x heffingskorting.

Met vr groet,

H. Bruggeman Reactie infoteur, 02-04-2011
Beste H. Bruggeman,
U kunt de teruggave stop zetten en vervolgens gezamenlijk belastingaangifte doen. Uw vrouw betaalt dan geen belasting, maar haar algemene heffingskorting wordt op die manier automatisch via u uitbetaald als uw inkomen hoog genoeg is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lizette, 01-04-2011 20:19 #38
Ik ben huisvrouw en ontvang per maand €165 (dit is de teruggaaf van de algemene heffingskorting) totaal €1987 over het jaar 2011. Ik werk via een uitzendbureau een paar uurtjes per jaar en verdien gemiddeld €700 bruto per jaar. Het uitzendbureau past loonhffingskorting code 1 toe.Ik moet hierover €241 belasting betalen.Is dit correct?.
Zo ja, Hoeveel kan ik bijverdienen zonder dat ik extra belasting betalen moet?. Reactie infoteur, 02-04-2011
Beste Lizette,
Als die 700 euro uw enige inkomsten zijn kunt u de betaalde belasting terugvragen. Het is wel zo dat u nu bij dit inkomen maandelijks teveel algemene heffingskorting terug krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcf, 29-03-2011 13:39 #37
Complimenten voor dit duidelijke verhaal in het woud waarin iedereen altijd sterke verhalen heeft over hoe men de belastingdienst te slim af is. Dit jaar voor het eerst gerealiseerd wat het effect van Heffingskortingen is. Tot nu werd mijn vrouw nooit gevraagd om aangifte te doen. Daar zij alleen in loondienst is en verder fiancieel geen bijzondere dingen een rol spelen, nam ik altijd aan dat zij geen aangifte hoefde te doen. Ik deed dan de aangifte en gaf alleen haar gegevens (incl. jaaropgave) op in de aangifte. Samen tekenden we. Nu heb ik het programma MET aangifte door mijn vrouw erbij ingevuld. Dit levert een aanzienlijke heffingskorting en teruggaaf op.

Kan ik mijn verkeerde inschatting ook over eedere jaren nog herstellen? Zo ja, Hoe en hoe ver terug? Reactie infoteur, 29-03-2011
Beste Marcf,
1. Fijn dat ik u heb kunnen helpen.
2. Als er al een definitieve aanslag is kunt u maximaal 5 jaar terug gaan. Lees hier meer over in:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. Velde, 11-03-2011 09:20 #36
Ten eerste, een heel goed overzicht!
Maar ik heb twee vraagjes, het is nogal 'off-topic' maar ik kan het nergens vinden, en u heeft er zo te zien nogal veel verstand van.

Wat is het verschil tussen aftrekposten, vrijstellingen (=heffingsvrije voet) en heffingskortingen en in welke box(en) zitten deze?

Heel erg bedankt alvast!

Mvg. Reactie infoteur, 11-03-2011
Beste T. Velde,
1. Aftrekposten zijn uitgaven die u in mindering mag brengen op uw inkomen. Doordat uw belastbaar inkomen zo lager is betaalt u minder belasting.
2. Vrijstellingen zijn bedragen waarover u geen belasting hoeft te betalen. Die komen in alle boxen voor. Zo betaalt u over de eerste ruim 20.000 euro geen vermogensrendementsheffing. Een vrijstelling dus.
3. Een heffingskorting is een bedrag dat onder de streep van de te betalen belasting af gaat. Stel u hebt heffingskortingen van 3000 euro en zou zonder heffingskortingen 8000 euro aan belasting moeten betalen, dan is dat nu met heffingskortingen het saldo, 5000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vandeven (infoteur), 27-02-2011 10:57 #35
Hoi, mijn vriendin en ikzelf hebben een verzamelinkomen van om en bij de 55000 euro.
Hebben wij nog recht op zorgtoeslag en hoe berekent men dat?
Het maakt nu dus niet uit of je nog extra vermogen hebt? Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Vandeven,
Met dit inkomen zit u op het randje of er net overheen. Kijk maar eens naar de uitleg in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/19608-zorgtoeslag-2019-wijzigingen-en-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

G. Feenstra, 16-02-2011 09:58 #34
Een heel prettige informatieve site. Reactie infoteur, 16-02-2011
Dank je wel.

Caroline Klink, 15-02-2011 17:22 #33
Goedenavond. In 2005 zijn wij weer in Nederland komen wonen en in 2007/2008 hebben wij, getrouwd maar al lang duurzaam gescheiden levend, een brief gekregen van de Belastingdienst dat wij géén fiscaal partners zijn. Is het zo dat wij vanaf 01.01.2011 weer fiscaal partners zijn? En waarom hebben wij geen brief ontvangen van de Belastingdienst en heb ik de infomatie over deze uit De Telegraaf moeten halen? Met vriendelijke groet, Caroline Klink Reactie infoteur, 15-02-2011
Goedenavond Caroline Klink,
1. U had het ook bij mij kunnen lezen in het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/31116-wat-is-fiscaal-partnerschap.html

2. Tot en met 2010 was duurzaam gescheiden leven genoeg om geen fiscale partners van elkaar te zijn. Vanaf 2011 is daar als eis bijgekomen dat er een verzoek tot echtscheiding moet zijn ingediend, terwijl de partner elders in het bevolkingsregister staat ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dewaarheidishard, 13-02-2011 20:18 #32
Mensen, zijn jullie allemaal schapen ofzo. Jullie betalen je scheel aan belasting denk je eindelijk je HBO diploma opzak te hebben wordt opgelicht door de belasting for life time. Wat hier aan de gang is, is niet normaal mensen, word wakker voordat je als slaaf eindigt.

Mensen zeuren over criminaliteit mijn deze cijfers ontstaan juist van de mensen die geen behoefte meer heb aan 33, 42, 52% naar de belastingdienst.

Hoe kan ik nou geld sparen voor mijn kinderen en kleinkinderen, dat gaat lastig als ik 52% aan de Belastingdienst moet overmaken. Waar heb ik al die tijd voor gestudeerd om een slaaf de worden van de belastingdienst?!

Mensen word wakker kijk naar je loonstrookje en zie hoe hard je geplukt word door de belastingdienst Reactie infoteur, 14-02-2011
Beste,
Niemand zal ontkennen dat de belastingen hoog zijn in ons land:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/8450-de-belastingen-in-nederland-zijn-hoog.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 03-02-2011 09:36 #31
Ik zie dat er veel veranderd op gebied van het fiscaal partner zijn van elkaar, hiervoor moet je o.a getrouwd zijn of geregistreerd partner. Nu las ik op de site van de belastingdienst dat er voor de algemene heffingskorting niets veranderd, betekend dit dat er ook op het gebied van fiscaal partnerschap niets veranderd? Reactie infoteur, 03-02-2011
Beste Iris,
1. De algemene heffingskorting is een persoonsgebonden heffingskorting. Het fiscaal partnerschap speelt hier pas een rol, als uzelf te weinig inkomen hebt om de korting volledig uit te betalen. Dan kan dat namelijk via de fiscale partner als die voldoende inkomen heeft.
2. Daarvoor moet u vanaf 2011 wel aan de nieuwe eisen voldoen.
3. Voor de belastingaangifte 2010 speelt dit nog geen rol.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. J. Geurts, 30-01-2011 11:59 #30
Waarom is de regel om de spaargelden te middelen over 1 jan en 31 dec vervallen? Nu is het wel erg onbegrijpelijk. Is een rendement van 4% al niet haalbaar, maar als je begin januari een grote uitgave hebt gedaan (bv een auto hebt gekocht) dan is het al helemaal niet meer te begrijpen. Dan wordt verondersteld dat je 4% rendement haalt uit een groot bedrag dat je het hele jaar niet hebt gehad. Bijzonder onredelijk, lijkt op flesse… Reactie infoteur, 30-01-2011
Beste A.J. Geurts,
1. De systematiek waarbij de twee peildata voor de vermogensrendementsheffing met ingang van 2011 niet meer gelden maar alleen de stand per 1 januari zou voorkomen uit de wens om te komen tot vereenvoudiging. Er hoeft immers minder te worden ingevuld op het formulier.
2. Dit kan gunstig, maar ook ongunstig uitpakken. Het geeft in ieder geval minder de gemiddelde situatie in een jaar weer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 27-01-2011 21:49 #29
1. Wat mag ik verdienen per jaar om nog in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag?
2. Wordt uitbetaald overwerk bij inkomen geteld voor huurtoeslag toetsing? Reactie infoteur, 07-04-2019
Beste Saskia,
Zie voor het aanvragen van de huurtoeslag 2011, de voorwaarden en hoogte van de toeslag het volgende artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2019-en-vermogen-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 21-01-2011 14:48 #28
In augustus 2011 wordt ik 62 jaar en maak gebruik van 55+ prepensioenregeling, als aanvulling wordt een periodieke uitkering uit een stamrechtconstructie gedaan, wordt dit ook gezien als inkomsten uit arbeid, c.q. komt men dan ook in aanmerking voor een doorwerkbonus? Er wordt tenslotte belasting over betaald. Reactie infoteur, 21-01-2011
Beste Joop,
Neen, een pensioen wordt niet gezien als inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Het pensioen is immers in het verleden opgebouwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 19-01-2011 10:57 #27
Beste infoteur, met ingang van 2013 komt er een vermogenstoets bij de zorgtoeslag schrijft u. Ik lees echter nogal wat tegenstrijdige info overal over de ingangsdatum, 1 januari 2012 of 1 januari 2013. Staat het nu al vast dat het 2013 wordt? Reactie infoteur, 19-01-2011
Beste Harry,
In het regeerakkoord staat 2013. Daarom ga ook ik uit van 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert van Klaveren, 13-01-2011 16:21 #26
Als wij PGB ontvangen, heeft dit gevolgen voor de heffingskorting? Ik heb een inkomen van ca € 36000,- pj en mijn vrouw heeft geen inkomen. Nu gaan wij bruto per maand € 600,- pgb ontvangen. Reactie infoteur, 13-01-2011
Beste Robert van Klaveren,
Neen, uw pgb is geen inkomen. Hierover betaalt u ook geen inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sleven, 13-01-2011 13:06 #25
Als in vroeger met pensioen ga ( 62.5 jaar ) val ik dan met een pensioen van? 33.000,00 bruto per jaar in het lagere (24.05%) belastingtarief? of gaat dat pas in bij de leeftijd van 65 jaar? Reactie infoteur, 13-01-2011
Beste Steven,
Dit verlaagde belastingtarief gaat in vanaf uw 65e levensjaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert Blouw, 11-01-2011 15:13 #24
Geachte Mijnheer, Mevrouw
Hoeveel mag er maximaal verdiend worden om voor de maximale heffingskorting in aanmerking te komen?

met vriendelijke groet,
Gert Blouw Reactie infoteur, 25-12-2017
Beste Gert Blouw,
Een aantal heffingskortingen is inkomensafhankelijk, maar een aantal, zoals de algemene heffingskorting, niet. Voor een totaaloverzicht met daarbij het maximaal toegestane inkomen verwijs ik u naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/29573-belastingdienst-de-heffingskortingen-in-2012-en-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beldman, 09-01-2011 11:16 #23
Hoe werkt de heffingskorting, is dit het brutobedrag waarover geen belasting hoeft worden te betaald of is dit het vrijgestelde (netto) belastingbedrag? Reactie infoteur, 09-01-2011
Beste Beldman,
1. Een heffingskorting is het bedrag dat u onder aan de streep minder aan belasting moet betalen.
2. Stel u hebt recht op een heffingskorting van 2000 euro. Stel u zou zonder heffingskortingen en gebaseerd op uw inkomen 20.000 euro aan belasting moeten betalen. Dan moet u nu door de heffingskorting per saldo nog maar 18.000 euro betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Wijma, 26-12-2010 10:07 #22
PRIMA OVERZICHT! Reactie infoteur, 26-12-2010
Dank u wel.

G. Zuidersma, 25-12-2010 12:05 #21
Geachte heer, mevrouw,
Mijn compliment, alles goed gerangschikt en duidelijk, echter 1 ding mis ik nog, namelijk
de tabel voor aftrekbare dieetkosten.
Indien deze nog niet beschikbaar is dan zou u die voor 2010 kunnen plaatsen.
Met vriendelijke groet, g zuidersma Reactie infoteur, 26-12-2010
Beste G. Zuidema,
Kijkt u eens naar:

http://www.aftrekbaardieet.blogspot.com/2009/03/aftrekbaar-dieet-ziektekosten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nlj van Gennip, 23-12-2010 16:02 #20
Klopt het dat de doorwerkbonus niet geldt voor het hele jaar waarin je 65 wordt?Ik word in juli 65 en dacht nog recht te hebben op een gedeelte maar dit blijkt niet zo te zijn. Reactie infoteur, 25-12-2017
Beste Nlj van Gennip,
1. Vanaf uw 62e hebt u recht op de doorwerkbonus als u werkt, ook na uw 65e. Zie het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/29573-belastingdienst-de-heffingskortingen-in-2012-en-2013.html

2. De belastingdienst houdt met de doorwerkbonus rekening als het goed is, maar uw werkgever kennelijk niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed Gijsman, 22-12-2010 12:29 #19
Prima overzichten Reactie infoteur, 22-12-2010
Dank je wel.

Johan Streefkerk, 03-12-2010 10:33 #18
De, hierboven vermelde, schijven en heffingspercentages komen niet overeen met de waarden zoals opgenomen in het Aangifteprogramma voor de Vooraanslag/-aftrek 20110 van de Belastingdienst. How come? Reactie infoteur, 03-12-2010
Beste Johan Streefkerk,
In een voorlopige teruggave wordt meestal met voorlopige bedragen en percentages gewerkt als eerste schatting. De bedragen hier zijn de meest recente cijfers.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Ben van Westerop, 03-12-2010 10:23 #17
In december 2011 word ik 62 jaar en ik heb inkomsten uit arbeid. Kom ik - naast algemene heffingskorting en arbeidskorting - in 2011 in aanmerking voor doorwerkbonus? Reactie infoteur, 03-12-2010
Beste Ben van Westerop,
In 2011 verandert de regeling voor de doorwerkbonus nog niet. U hebt dan vanaf uw 62e recht op de doorwerkbonus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Bosma, 16-11-2010 08:12 #16
Hallo, Is de grens voor de ouderenkorting voor 2011 al bekend, in 2010 was dit 34.934, maar voor 2011 heb ik hem nog nergens kunnen vinden
Met vriendelijke groet,
Kees Reactie infoteur, 16-11-2010
Beste Kees Bosma,
Voor 2010 ligt de grens voor de ouderenkorting inderdaad bij een inkomen van € 34.934. Het precieze bedrag voor 2011 is nu nog niet bekend, maar zal een paar honderd euro hoger liggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 03-11-2010 08:05 #15
Nog even teruggekomend op de doorwerkbonus 2011:
Inmiddels heb ik een voorlopige teruggave voor 2011 aangevraagd. In het eindoverzicht stond de doorwerkbonus ad 2354,00 vermeld. Dat betekent twee dingen:
a) de doorwerkbonus wordt niet met je salaris verrekend
b) de oude regeling blijft voor 2011 nog bestaan. Ter info: ik wordt 62 in 2011.
Er stond overigens wel bij dat je geen rechten kunt ontlenen aan deze aanvraag voorlopige teruggaaf. Hetzelfde zeg ik ook over bovenstaande. Reactie infoteur, 03-11-2010
Beste Bart,
De doorwerkbonus wordt niet als loonheffing met je salaris verrekend maar wel bij de inkomstenbelasting met de te betalen belastingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Neuman, 01-11-2010 11:42 #14
In 2010 heb ik nog de zgn doorwerkbonus ontvangen. Ik ben van 1948. Kan ik nog in 2011 van deze regeling gebruik maken? Reactie infoteur, 01-11-2010
Beste Neuman,
Ja hoor. De regeling voor de doorwerkbonus verandert per 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nisi, 28-10-2010 01:12 #13
Hallo,
mbt de vermogenstoets zorgtoeslag vanaf 2013,
u schrift 80000 + vrijstelling van 20000, daarboven geen zorgtoelag meer,
maar, is dat per persoon op per (echt)paar.
als echtpaar heb je toch 2 x de 20000 vrijstelling,
vraag:
wat zijn de bedragen nu voor een echtpaar?

mvg
nisi Reactie infoteur, 28-10-2010
Hallo Nisi,
1. Klopt. De vermogensvrijstelling voor de zorgtoeslag is gelijk aan 80.000 euro plus de vrijstelling die in uw situatie geldt in box 3. De extra vrijstelling is afhankelijk van uw inkomen, gezinssamenstelling en leeftijd.
2. Om de vermogensvrijstelling voor de zorgtoeslag vanaf 2013 te verduidelijken heb ik twee extra tabellen in het artikel opgenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 20-10-2010 14:59 #12
Zeemeeuw, ik het niet eens met dit antwoord:
"Als het 2012 blijft, bent u dan 63 jaar en komt u inderdaad in aanmerking voor de eerste schijf van de doorwerkbonus."
en
"Als de maatregel op tijd ingaat, komt iemand die in 2011 62 jaar wordt niet meer aanmerking voor de oude regeling van de doorwerkbonus, maar pas wanneer hij of zij 63 jaar is. "
Ik lees o.a. bij Elsevier:
"De doorwerkbonus geldt vanaf 2012 voor de belastingplichtige die 63 jaar wordt (nu nog 62 jaar)."
Wie in 2011 dus 62 wordt (61 is op 1 januari 2011) krijgt dus de eerste schijf van de bonus en in 2012 de tweede enz.
Dit blijkt ook uit het financieringsplan zoals te lezen is op:
http://www.kabinetsformatie2010.nl/Documenten_formatie_2010/Bijlage_II_bij_gedoogakkoordoid@127483
Hier staat bijna onderin dat de ingeboekte 'winst' op doorwerkbonussen pas in 2012 begint (0,13). De maatregel gaat per 2012 in, dus dan mag ik toch aannemen dat de oude regeling in 2011 blijft bestaan. Reactie infoteur, 20-10-2010
Beste Bart,
Geen verschil van mening. Zoals in het artikel aangegeven en in een eerder antwoord begint de nieuwe doorwerkbonus vanaf 63 jaar met ingang van 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Mevr Bos, 19-10-2010 11:42 #11
Is dit bedrag voor 65+-ers met een inkomen tot ongeveer 20.000 niet hoger? Of gaat dit niet (meer) op. In het verleden (2010) namelijk wel (zie hieronder) Iets van € 34.000 mag je dit jaar hebben. Reactie infoteur, 19-10-2010
Beste mevr. Bos,
Om wat preciezer te zijn heb ik in het artikel een tabel opgenomen met de vrijstellingen die in verschillende situaties kunnen gelden. In uw geval ligt de grens bij 34.336 euro.
Met vriendlijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr Bos, 19-10-2010 07:08 #10
Nogmaals mevr. Bos hier (zie een na laatste reactie).
Hoe hoog (of laag) mag het vermogen zijn op 1 januari 2011 om in aanmerking te komen voor huursubsidie-toeslag? Ik ben 65+er en alleenstaand. Reactie infoteur, 19-10-2010
Beste mevr. Bos,
U hebt geen recht op huurtoeslag als uw vermogen voor de inkomstenbelasting uitkomt boven de vrijstelling van box 3. Dat is in veel gevallen € 20.661 per persoon in 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Weide, 18-10-2010 13:40 #9
Een vraag n.a.v. de vraag van mevr. Bos.
Hoe hoog mag het eigen vermogen dan zijn op 1 januari 2011 om in aanmerking te komen voor huurtoeslag? Ik ben een alleenstaande van 68 jaar? AOW met een heel klein pensioen. Reactie infoteur, 18-10-2010
Beste Van der Weide,
In 2011 is er nog geen vermogenstoets voor de zorgtoeslag. Die toets wordt naar verwachting in 2013 ingevoerd. Tot die datum speelt voor de zorgtoeslag de hoogte van uw vermogen in box 3 dus geen rol.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr Bos, 18-10-2010 09:02 #8
Hoe wordt in 2011 het eigen vermorgen voor de huurtoeslag berekend? Tot op heden is dat het gemiddelde van 1 januari-31december. Nu heb ik ergens gelezen dat het vanaf 1 januari 2011 alleen nog gaat om het saldo van 1 januari 2011 en n iet meer om die twee data. Klopt dat? Reactie infoteur, 18-10-2010
Beste mevr. Bos,
In het kader van de vereenvoudiging van de belastingwetgeving wordt inderdaad vanaf 2011 het vermogen alleen nog gemeten op 1 januari van het jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Verheij, 08-10-2010 14:55 #7
Het antwoord op de vraag over de doorwerkbonus is niet duidelijk. Komt iemand die in 2011 62 jaar wordt nog in aanmerking voor de oude regeling van de doorwerkbonus? Reactie infoteur, 08-10-2010
Beste W. Verheij,
Als de maatregel op tijd ingaat, komt iemand die in 2011 62 jaar wordt niet meer aanmerking voor de oude regeling van de doorwerkbonus, maar pas wanneer hij of zij 63 jaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Berlo, 04-10-2010 20:14 #6
Ik word in 2011 62 jaar. De regeling zegt dat met ingang van 2012 men vanaf 63 jaar in aanmerking komt voor de doorwerkbonus. Een jaar later dan nu. Betekent dit dat ik nu toch in 2011 al in aanmerking kom voor de doorwerkbonus, aangezien de nieuwe regeling pas in 2012 ingaat? Reactie infoteur, 05-10-2010
Beste M. Berlo,
Als het 2012 blijft, bent u dan 63 jaar en komt u inderdaad in aanmerking voor de eerste schijf van de doorwerkbonus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Kruizinga, 04-10-2010 16:10 #5
Ik heb voor alle zekerheid nog even gebeld met de belastingdienst en tot mijn genoegen mocht ik vernemen dat, ook bij een bedrijf dat inpandig is gevestigd, de echte bedrijfsmiddelen zoals de computer + randapparatuur, de stoel bij een schoonheidsspecialiste en de voetverzorger evenals de massage tafel fiscaal aftrekbaar is. Dus er mag op worden afgeschreven.
Vriendelijke groet, Daan Kruizinga Reactie infoteur, 04-10-2010
Beste D. Kruizinga,
En dat is dus, zoals ik al vermoedde, goed nieuws.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel Kruizinga, 03-10-2010 20:03 #4
Het is prettig om op tijd de nieuwe belastigtarieven te vernemen. Dank daar voor. In het artikel geeft u onderdermeer aan dat investeringen in een inpandig bedrijf niet mogen worden afgeschreven. Ik meen dat er een uitzondering is gemaakt betreffende de computer + randapparatuur. Daarnaast heb ik nog een andere vraag. Invesetreing in een stoel bij een schoonheidsspecialiste of voetverzoerger of een investering in een massage tafel, dit zijn investeringendie niet in prive gebruikt kunnen worden. Geldt hiervoor ook dat deze investeringen niet mogen worden afgeschreven?
Ben nieuwsgierig naar uw reactie.
met vriendelijke groet, Daniel kruizinga Reactie infoteur, 03-10-2010
Beste Daniel Kruizinga,
Mij zijn dergelijke wijzigingen niet bekend, zeker niet voor de roerende zaken waarover u spreekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Huysman, 02-10-2010 15:48 #3
De heffingskorting is op een andere site lagervoor 65 plussers! Ik mis bij u nog de arbeidskorting voor 65 plussers. Ik ben zelf 65 jaar en werk nog voor halve dagen, wat is dan de arbeidskorting en de doorwerkbonus voor 2011. Reactie infoteur, 02-10-2010
Beste E. Huysman,
Het belastingplan 2011 kondigt op dit punt geen wijzigingen aan. Voor de heffingskortingen 2010 en hun onderverdeling verwijs ik u naar het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/48616-inkomstenbelasting-2010-tarieven-belastingen-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. M. van Megen, 22-09-2010 14:11 #2
Prettig om al zo vroeg over wat fiscale gegevens voor 2011 te kunnen beschikken. Jammer alleen dat u zich met uw publicatie beperkt tot box I… Reactie infoteur, 22-09-2010
Beste J.M. van Megen,
De belangrijkste wijzigingen voor de inkomstenbelasting zitten vooralsnog in box 1 en het begrip partnerschap. Zie ook de verandering in de bpm heffing op nieuwe auto's.
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

J. van Dijk, 22-09-2010 10:10 #1
De algemene heffingskorting van 1.987 euro in 2010 blijft in 2011 gehandhaafd. De algemene heffingskorting voor ouderen van 925 euro in 2010 is in de opgave van 2011 niet opgenomen! Heeft u daar meer duidelijkheid over? Reactie infoteur, 22-09-2010
Beste J. van Dijk,
De algemene heffingkorting voor 65+ is ook in 2011 het bedrag van 925 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 08-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Reacties: 105
Schrijf mee!