InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Wat is erfbelasting?

Wat is erfbelasting?

Wat is erfbelasting? Na het overlijden gaan de bezittingen van de overledene over naar één of meerdere nabestaanden. In de wet is vastgelegd wie de wettige erfgenaam is. In een testament kunnen afwijkende afspraken worden vastgelegd. Over de verkrijgingen uit een erfenis, moet de ontvanger erfbelasting betalen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoogte van de verkrijging en de relatie tussen de erfgenaam en de overledene. Na het overlijden gaat het vermogen en bezittingen naar één of meerdere erfgenamen. In de meeste gevallen zullen dit de partner en de kinderen zijn. De verkrijgers moeten hier erfbelasting over betalen. Er geldt een vrijstelling, en boven deze vrijstelling zal de Belastingdienst de verkrijger aanslaan voor erfbelasting. Ook schulden kunnen in een nalatenschap vallen. Deze belasting heette in het verleden successierechten.

Wat is erfbelasting?

Dit is een heffing over hetgeen een erfgenaam ontvangen heeft uit de nalatenschap van de overledene. Over de erfenis wordt eerst een vrijstelling afgetrokken en over het meerdere moet een percentage aan belasting worden betaald. De hoogte van de vrijstelling en de hoogte van de heffing is afhankelijk van de relatie tussen de overledene en de erfgenaam.

Wanneer moet er erfbelasting worden betaald?

Bij een verkrijging boven de vrijstelling. De belasting moet voldaan worden na het overlijden van iemand die in Nederland woont. De belasting moet ook voldaan worden na het overlijden van iemand die nog geen tien jaar in het buitenland woont, en voorheen de Nederlandse nationaliteit had.

Vrijstelling erfbelasting

Voor alle erfgenamen geldt minimaal een vrijstelling van 2.012. Bepaalde erfgenamen hebben een hogere vrijstelling. Voor de partner geldt een vrijstelling van 603.600 (2011). Voor kinderen en kleinkinderen bedraagt de vrijstelling 19.114. Bij overlijden van iemand zonder partner of kinderen, gaat de erfenis volgens de wettelijke regeling naar de ouders. De ouders hebben recht op een vrijstelling van 45.270. Voor het erfdeel dat gaat naar een gehandicapt kind, geldt er een hogere vrijstelling. De vrijstelling bedraagt in dat geval 57.342.

Hoe hoog is de erfbelasting?

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van welke tariefgroep de erfgenaam in valt. De volgende tariefgroepen worden voor de erfbelasting aangehouden.
  • Tariefgroep 1: partner en de kinderen van de overledene
  • Tariefgroep 1a: kleinkinderen van de overledene
  • Tariefgroep 2: andere erfgenamen

Om de hoogte van de erfbelasting te bepalen, wordt er een onderscheid gemaakt tussen erfenissen onder de 118.708 en boven de 118.708. Het deel onder dit bedrag wordt minder zwaar belast dan het deel boven dit bedrag.

Erfgenamen uit tariefgroep 1 moeten 10 procent belasting betalen. Over het bedrag hoger dan 118.708, moet 20 procent belasting worden betaald.

Erfgenamen uit tariefgroep 1a moeten 18 procent belasting betalen. Over het bedrag hoger dan 118.708, moet 36 procent belasting worden betaald.

Erfgenamen uit tariefgroep 2 moeten 30 procent belasting betalen. Over het bedrag hoger dan 118.708, moet 40 procent belasting worden betaald.
© 2011 - 2017 Juul, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Erfbelasting 2011  2012: vrijstellingen en tarievenErfbelasting 2011 2012: vrijstellingen en tarievenWie een erfenis ontvangt, moet daar belasting over betalen: de zogenaamde erfbelasting. In dit artikel: de erfbelasting…
Hoogte erfbelasting 2011 & 2012Hoogte erfbelasting 2011 & 2012Over verkrijgingen na het overlijden van een erflater moet erfbelasting worden voldaan. Over het meerdere boven de vrijs…
Erfbelasting 2016 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2016 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting in 2016 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want…
WOZ-waarde is ook bepalend voor de erfbelastingWOZ-waarde is ook bepalend voor de erfbelastingDe WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente. Indien u de waarde te hoog vindt, moet u bezwaar aantekenen. Een lagere WO…
Waarom erfbelasting in 2017 betalen?Waarom erfbelasting in 2017 betalen?Successierechten, waarom en wanneer moeten we in 2017 zoveel erfbelasting en successierechten betalen en wat kunt u daar…
Bronnen en referenties
  • Belastingdienst.nl

Reageer op het artikel "Wat is erfbelasting?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Juul
Gepubliceerd: 29-07-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!