Artikelen 81 - 90 in de rubriek Belasting

Belasting (Financieel)

Landbouwvrijstelling en landbouwregeling in 2017 & 2018

Landbouwvrijstelling en landbouwregeling in 2017 & 2018

Agrariërs kennen ook in 2017 enkele bijzondere fiscale regelingen, waaronder de landbouwvrijstelling (inkomstenbelasting) en de landbouwregeling (btw). Eerstgenoemde regeling stelt waardeveranderingen… Bl86g, 09-01-2017
Verliesverrekening in de Vpb: fiscale regels in 2017 & 2018

Verliesverrekening in de Vpb: fiscale regels in 2017 & 2018

Verliezen van een BV mogen in 2016, 2017 en 2018 worden verrekend met de winst die de vennootschap in het voorgaande jaar heeft behaald (achterwaartse verliesverrekening c.q. 'carry back') of met de w… Bl86g, 09-01-2017
Belastingvrij inkomen in 2017 & 2018: zzp versus werknemer

Belastingvrij inkomen in 2017 & 2018: zzp versus werknemer

Wie weinig verdient, is niet altijd over het geringe inkomen belasting verschuldigd. Vanaf 2001 kent Nederland namelijk zogeheten heffingskortingen die elke Nederlander op zijn te betalen belasting in… Bl86g, 09-01-2017
Urencriterium in 2017 & 2018: voorwaarden en regels

Urencriterium in 2017 & 2018: voorwaarden en regels

In Nederland bestaan uiteenlopende fiscale faciliteiten waarmee ondernemers belastingkortingen kunnen realiseren, waaronder met name de zelfstandigenaftrek. Zodat alleen 'echte' ondernemers van deze f… Bl86g, 09-01-2017
Fiscale ondernemersfaciliteiten in 2017 & 2018

Fiscale ondernemersfaciliteiten in 2017 & 2018

In 2016, 2017 en 2018 zijn er volop fiscale faciliteiten waar een ondernemer gebruik van kan maken om minder belasting te betalen. De twee bekendste fiscale ondernemersfaciliteiten zijn de zelfstandig… Bl86g, 09-01-2017
Verliesverrekening voor inkomstenbelasting (IB), 2017 & 2018

Verliesverrekening voor inkomstenbelasting (IB), 2017 & 2018

Het kan zijn dat iemand in een bepaald jaar een negatief inkomen uit werk en woning (box 1 van de inkomstenbelasting (IB)) realiseert. Dit kan zich niet alleen voordoen bij ondernemers die in een jaar… Bl86g, 09-01-2017
Willekeurige afschrijving starters: regels in 2017 & 2018

Willekeurige afschrijving starters: regels in 2017 & 2018

Willekeurig afschrijven maakt het voor startende ondernemers mogelijk om de te betalen belasting in de eerste ondernemingsjaren te drukken. Op deze manier kan een liquiditeitsvoordeel en rentevoordeel… Bl86g, 09-01-2017
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in 2017 & 2018

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in 2017 & 2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) maakt het voor ondernemers mogelijk om hun belastbare winst met een bepaald bedrag te verlagen wanneer zij investeren in bedrijfsmiddelen en kiezen voor to… Bl86g, 09-01-2017
Herinvesteringsreserve: voorwaarden & voorbeeld, 2017 & 2018

Herinvesteringsreserve: voorwaarden & voorbeeld, 2017 & 2018

De herinvesteringsreserve (HIR) helpt ondernemers (zowel eenmanszaken, personenvennootschappen als BV's) in 2016, 2017 en 2018 om nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen te financieren. De HIR maakt… Bl86g, 05-01-2017
Stakingsaftrek: voorwaarden en hoogte in 2017 en 2018

Stakingsaftrek: voorwaarden en hoogte in 2017 en 2018

Wanneer een ondernemer niet langer winst uit onderneming geniet (omdat hij zijn onderneming aan een ander overdraagt of geheel beëindigt omdat hij met pensioen gaat, is overleden, in loondienst gaat w… Bl86g, 05-01-2017