Artikelen 71 - 80 in de rubriek Belasting

Belasting (Financieel)

Waarom krijg je ongevraagd een voorlopige aanslag?

Waarom krijg je ongevraagd een voorlopige aanslag?

Niet eerder betaalde je belasting vooruit op een voorlopige aanslag. Ook heb je niet expliciet om zo’n voorlopige aanslag verzocht. En toch stuurt de Belastingdienst jou er een toe, te betalen in maxi… Serkozy, 23-01-2017
Arbeidskorting 2018: welke bedragen

Arbeidskorting 2018: welke bedragen

De arbeidskorting 2018 stimuleert u fiscaal om te gaan werken. Tot ongeveer een modaal arbeidsinkomen zorgt de arbeidskorting ervoor dat u netto meer van uw loon overhoudt. Wie werkt heeft volgens de… Zeemeeuw, 19-01-2017
Algemene heffingskorting 2018

Algemene heffingskorting 2018

De algemene heffingskorting 2018 is geen vast bedrag meer, maar een bedrag dat afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. De afbouw van de algemene heffingskorting ontmoedigt harder werken, het stre… Zeemeeuw, 19-01-2017
Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner

De aanrechtsubsidie 2018 is een extra belastingteruggave als u een relatief laag inkomen hebt. Daarom is het voor iemand met weinig of geen inkomen zeer zinvol om te bekijken of u die aanrechtsubsidie… Zeemeeuw, 18-01-2017
Zakelijke aftrekposten ondernemer 2018, 2019 en 2020

Zakelijke aftrekposten ondernemer 2018, 2019 en 2020

Uw zakelijke kosten kunnen volledig aftrekbaar zijn van de winst in 2018, 2019 en 2020, andere kosten zijn gedeeltelijk aftrekbaar van de winst en dan is er nog een groep waarvoor een ondernemer geen… Zeemeeuw, 16-01-2017
Voorlopige aanslag aanvragen bij de belastingdienst

Voorlopige aanslag aanvragen bij de belastingdienst

Normaal gesproken doet een belastingplichtige na afloop van een belastingjaar aangifte. In 2018 bijvoorbeeld over het fiscale jaar 2017. Daarna krijgt hij een aanslag in één bedrag opgelegd. Men ontva… Serkozy, 10-01-2017
Herinvesteringsreserve: voorwaarden & voorbeeld

Herinvesteringsreserve: voorwaarden & voorbeeld

De herinvesteringsreserve (HIR) helpt ondernemers (zowel eenmanszaken, personenvennootschappen als BV's) om nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen te financieren. De HIR maakt het namelijk mogelijk… Bl86g, 05-01-2017
Precarioheffing door gemeenten via de energienota

Precarioheffing door gemeenten via de energienota

Tientallen gemeenten voerden in 2016 nog snel precariobelasting op het stroomnet onder hun grond in. Ze halen op die manier miljoenen euro's op die hun inwoners via hun energienota gaan betalen. Preca… Serkozy, 03-01-2017
Kwitantie: als particulier een factuur sturen

Kwitantie: als particulier een factuur sturen

Wil je graag als particulier een factuur aan een bedrijf sturen, maar heb je (nog) geen eigen bedrijf of inschrijving bij de Kamer van Koophandel? Dan kan dat wel, alleen doe je het factureren op een… Smw101, 22-11-2016
Wet DBA: Als zzp’er werken voor een bedrijf

Wet DBA: Als zzp’er werken voor een bedrijf

Voorheen was een VAR-verklaring nodig om als zzp’er voor een opdrachtgever aan het werk te gaan. Deze is per 1 mei 2016 vervangen door de Wet DBA, waarbij een door de Belastingdienst goedgekeurde mode… Smw101, 22-11-2016