Artikelen 71 - 80 in de rubriek Belasting

Belasting (Financieel)

Algemene heffingskorting 2018

Algemene heffingskorting 2018

De algemene heffingskorting 2018 is geen vast bedrag meer, maar een bedrag dat afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. De afbouw van de algemene heffingskorting ontmoedigt harder werken, het stre… Zeemeeuw, Inkomstenbelasting 2018, 19-01-2017
Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner

De aanrechtsubsidie 2018 is een extra belastingteruggave als u een relatief laag inkomen hebt. Daarom is het voor iemand met weinig of geen inkomen zeer zinvol om te bekijken of u die aanrechtsubsidie… Zeemeeuw, Inkomstenbelasting 2018, 18-01-2017
Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019

Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019

Uw zakelijke kosten kunnen volledig aftrekbaar zijn van de winst in 2017, 2018 en 2019, andere kosten zijn gedeeltelijk aftrekbaar van de winst en dan is er nog een groep waarvoor een ondernemer geen… Zeemeeuw, Aftrekposten ondernemer, 16-01-2017
Voorlopige aanslag aanvragen bij de belastingdienst

Voorlopige aanslag aanvragen bij de belastingdienst

Normaal gesproken doet een belastingplichtige na afloop van een belastingjaar aangifte. In 2018 bijvoorbeeld over het fiscale jaar 2017. Daarna krijgt hij een aanslag in één bedrag opgelegd. Men ontva… Serkozy, 10-01-2017
Inkomstenbelasting Duitsland (Einkommensteuer) 2017 & 2018

Inkomstenbelasting Duitsland (Einkommensteuer) 2017 & 2018

De inkomstenbelasting in Duitsland (Einkommensteuer) behoort tot één van de ingewikkeldste belastingen ter wereld. Zo zijn er in 2017 en 2018 zeven verschillende boxen en vijf tariefstructuren op basi… Bl86g, 09-01-2017
Inkomstenbelasting in België (personenbelasting) 2016 & 2017

Inkomstenbelasting in België (personenbelasting) 2016 & 2017

De inkomstenbelasting van België verschilt in 2016, 2017 en 2018 op enkele belangrijke punten van Nederland. Zo kennen onze zuiderburen weliswaar eveneens progressieve inkomstenbelastingtarieven, maar… Bl86g, 09-01-2017
Landbouwvrijstelling en landbouwregeling in 2017 & 2018

Landbouwvrijstelling en landbouwregeling in 2017 & 2018

Agrariërs kennen ook in 2017 enkele bijzondere fiscale regelingen, waaronder de landbouwvrijstelling (inkomstenbelasting) en de landbouwregeling (btw). Eerstgenoemde regeling stelt waardeveranderingen… Bl86g, 09-01-2017
Verliesverrekening in de Vpb: fiscale regels in 2017 & 2018

Verliesverrekening in de Vpb: fiscale regels in 2017 & 2018

Verliezen van een BV mogen in 2016, 2017 en 2018 worden verrekend met de winst die de vennootschap in het voorgaande jaar heeft behaald (achterwaartse verliesverrekening c.q. 'carry back') of met de w… Bl86g, 09-01-2017
Urencriterium in 2017 & 2018: voorwaarden en regels

Urencriterium in 2017 & 2018: voorwaarden en regels

In Nederland bestaan uiteenlopende fiscale faciliteiten waarmee ondernemers belastingkortingen kunnen realiseren, waaronder met name de zelfstandigenaftrek. Zodat alleen 'echte' ondernemers van deze f… Bl86g, 09-01-2017
Willekeurige afschrijving starters: regels in 2017 & 2018

Willekeurige afschrijving starters: regels in 2017 & 2018

Willekeurig afschrijven maakt het voor startende ondernemers mogelijk om de te betalen belasting in de eerste ondernemingsjaren te drukken. Op deze manier kan een liquiditeitsvoordeel en rentevoordeel… Bl86g, 09-01-2017