Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woning

Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woning Een schenking is in 2019 een feest door de verhoogde vrijstelling van ruim een ton die in werking treedt als uw zoon of dochter de schenking besteedt aan een eigen woning. Ook als u iemand anders geld schenkt, zijn er vrijstellingen. De tarieven van de schenkbelasting zijn het laagste als u uw eigen kind geld geeft, in andere gevallen kan de schenkbelasting oplopen tot 40%. In veel gevallen moet u aangifte schenkbelasting doen, maar niet altijd. Let dus op de schenkingsvrijstellingen die van toepassing zijn. In 2019 geld schenken betekent dat er straks minder erfbelasting is te betalen.

Schenking eigen woning


Schenking 2019

Er is sprake van een schenking als er zonder tegenprestatie een overdracht plaatsvindt van geld of goederen. Als u uw dochter een woning geeft, is ook dat dus een schenking. Iedereen mag een schenking doen. Het hoeft echter niet per se een donatie van een ouder aan een kind te zijn, broers onderling of zussen onderling mag ook, u mag ook een ver familielid of zelfs een vreemde geld schenken. Wel kunnen in al die gevallen andere vrijstellingen in 2019 gelden en andere tarieven voor de schenkbelasting. Het jaar 2019 is bijzonder door de verhoogde extra vrijstelling wanneer de gift bedoeld is voor de eigen woning van begunstigde.

Verhoogde vrijstelling schenking tot 102.000 euro aan een kind in 2019: de voorwaarden

Van deze verhoogde vrijstelling kan een kind profiteren dat minimaal 18 jaar is en nog geen 40 jaar of dat een partner heeft die de veertig nog niet heeft bereikt, maar u kunt ook voor een andere begunstigde kiezen. Bijvoorbeeld een kleinkind, belangrijk is ook dan dat de ontvanger op moment van voorwaarde jonger is dan 40 jaar. Deze verhoogde vrijstelling bedraagt in 2019 maximaal 102.000 euro. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan deze vrijstelling verbonden. Het geld moet in 2019 - 2021 worden gebruikt voor:
  • De aankoop, verbetering, verbouwing of het onderhoud van een eigen woning.
  • De aflossing van de eigenwoningschuld (hypotheek eigen woning).
  • De aflossing van een restschuld als een eerdere woning met verlies is verkocht.
  • De afkoop van erfpacht, opstal of beklemming.

En u mag niet in 2013 of 2014 gebruik hebben gemaakt van de verhoogde vrijstelling. Waar het gaat om een verbouwing zal er meer tijd zijn om tot de besteding aan de eigen woning te komen en bij een nieuwbouwwoning die nog op papier staat waarschijnlijk ook.

In delen schenken

U mag maximaal drie aaneensluitende jaren een schenking voor de eigen woning doen die oploopt tot 102.000 euro. Met andere woorden, een deel schenken in 2019 voor de eigen woning en een deel in 2021 is niet belastingvrij toegestaan. Een deel in 2019, 2020 en 2021 wel, of alles in 2019, of een deel in 2019 en een deel in 2020.

Vrijstellingen schenking aan een kind

Omdat er jaarlijkse vrijstellingen zijn en er ook een vrijstelling mogelijk is voor een dure studie, ziet het totaal aan vrijstellingen als u uw zoon of dochter schenkt, er als volgt uit (voorlopige cijfers):

Schenkbelasting 2019, de vrijstellingen bij een schenking, belastingvrij schenken:

Ontvanger van de schenkingVrijgestelde bedragen schenkbelasting 2019Voorwaarden
Kinderen5.427 euro jaarlijksvrij besteedbaar, niet samen met de verhoogde vrijstelling in hetzelfde jaar
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling 26.040 eurovrij besteedbaar
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 54.246 eurovanaf 26.040 euro te besteden aan een dure studie
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 102.000 eurovanaf 26.040 euro te besteden aan de eigen woning

De schenkingsvrijstelling is zelfs zo dat u ieder ander jonger dan 40 jaar belastingvrij 102.000 euro mag schenken op voorwaarde dat het geld gebruikt wordt voor de eigen woning. De eigen woning is de koopwoning waar de begunstigde is ingeschreven bij de gemeente, ook wel hoofdwoning genoemd.

Moet ik aangifte schenkbelasting doen?

Als u een schenking doet die onder de jaarlijkse vrijstelling valt, hoeft u geen aangifte schenkbelasting te doen. In alle andere gevallen wel en dit voor 1 maart volgend op het jaar van schenking (1 maart 2019). Bij een schenking die niet hoger is dan het vrij besteedbare bedrag (26.040 euro) hoeft u aan de schenking geen voorwaarden te verbinden, als het gaat om een dure studie of de eigen woning wel.

Tarieven schenkbelasting 2019

Wanneer een schenking hoger is dan de vrijstelling die van toepassing is, moet schenkbelasting worden betaald:

Tarieven schenkbelasting 2019

Aan wie:Bedrag schenking vanaf: Tot:Heffing:
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner0124.72710%
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner124.72712.227 plus 20% over het meerdere
Kleinkind0124.72718%
Kleinkind124.72722.450 plus 36% over het meerdere
Broer, zus, oom of tante, een vreemde0124.72730%
Broer, zus, oom of tante, een vreemde124.72737.418 plus 40% over het meerdere

Grote bedragen schenken aan een andere persoon dan een kind of pleegkind is dus ook in 2019 meestal een dure zaak, zeker als u bedenkt dat de vrijstelling dan jaarlijks maar 2.173 euro is. Uitzondering is ook hier de schenking voor een eigen woning als men jonger is dan 40 jaar. Kies zo veel mogelijk voor belastingvrij schenken in 2019 en profiteer zo van de hogere bedragen die zijn toegestaan.

Waarom een schenking doen?

Niemand moet zich verplicht voelen om te schenken. In veel gevallen wordt geld geschonken door een ouder aan een kind als een ouder voldoende geld heeft, liever met de warme hand schenkt en zo zijn zoon of dochter een te hoge erfbelasting wil besparen. Bovendien maakt de hoge vrijstelling wanneer een eigen woning wordt gekocht en aan de overige voorwaarden is voldaan, een schenking in 2019 een stuk voordeliger.

Lees verder

© 2016 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingAls u in 2021, 2022 of 2023 een schenking wilt doen aan een kind, kleinkind, uw ouders, broer of zus, of iemand anders,…
Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij schenken is ook in 2020, 2021 en 2022 zeer de moeite waard, ook al zijn de vrijstellingen in 2022 in een a…
Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2020 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen, soms kan het belastingvrij. Er zijn vrijstellin…

Erfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechtenErfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechtenErfbelasting in 2020 over een erfenis betalen is een dure zaak. Over dit geld is vaak al vele malen belasting betaald, e…
Reacties

Cochet Frans, 13-12-2019
Ik wil mijn kinderen in 2020 elk een eenmalige schenking doen van 26040, vrij te besteden. Mag ik dan bv in 2022 ook belastingvrij schenken voor een eigen woning voor een resterend bedrag van 102010 -26040 =75970. Dit zijn de tarieven van 2019 nog. Reactie infoteur, 16-12-2019
Beste Cochet Frans,
Als in 2019 een andere verhoogde vrijstelling wordt gebruikt dan die voor de eigen woning, is er in 2020 geen ruimte meer voor de verhoogde aftrek eigen woning.

Cs, 10-07-2017
In juni 2013 heb ik van mijn ouders een schenking voor eigen woning ontvangen van 50.000. Dit was voordat de verhoogde vrijstelling schenking tot 100.000 euro aan een kind in 2013 inging. Klopt het dat ik in 2017 of in 2018 gebruik kan maken van een vrijstelling voor uw eigen woning van maximaal 46.824 (ik ben tussen de 18 en 40 jaar)? Zo ja, mag ik van deze 46.824 dan 25.526 vrij besteden en het overige deel aan de eigen woning of moet het volledige bedrag aan de eigen woning besteed worden? Reactie infoteur, 25-12-2018
Beste Cs,
Uw ouders kunnen u dan niet meer belastingvrij schenken onder de 100.000 euro vrijstelling.

Greet Verhoef, 21-05-2017
In 2004 heb ik gebruik gemaakt van de eenmalige vrijstelling van 21.000 euro aan mijn dochter. Zij wil met haar partner een andere woning kopen. Hoeveel mag ik haar in 2017 schenken? Reactie infoteur, 25-12-2018
Beste Greet Verhoef,
Hebt u vóór 2010 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling en niet meer daarna, dan mag u nog 27.650 belastingvrij schenken voor de eigen woning (2017).

Js, 13-02-2017
4 eigenaren hebben 1 woning, deze woning wil ik kopen voor 100.000 de woning heeft een WOZ van 191.000 de eigenaren willen mij dan de resterende 91.000 schenken.
De 4 eigenaren zijn geen familie van mij.
Mag dit? Wat zijn de voorwaarden en belasting?

Groeten JS Reactie infoteur, 25-12-2018
Beste Js,
Dit mag en kan wellicht belastingvrij als u jonger bent dan 40 jaar. Bent u 40 jaar of ouder, dan geldt er een lagere schenkingsvrijstelling, ook in 2019.

J. F. W., 15-11-2016
L.S.,
Ik voel mij moreel verplicht in 2017 mijn zoon (50 jaar) 75.000 te schenken ter aflossing van een hypotheek. Kan en mag dat? Wat zijn de voorwaarden en belasting?

Groetend, Jfw. Reactie infoteur, 25-12-2018
Beste J. F. W.,
Het is mogelijk om vanuit een morele verplichting een belastingvrije schenking te doen. Het gaat dan om een schenking waartoe u niet wettelijk verplicht bent, maar die toch als zeer redelijk wordt gezien. Denk aan een samenwonend stel dat uit elkaar gaat, een kind heeft, maar waarbij de kinderalimentatie niet wettelijk verplicht is. Toch kinderalimentatie betalen is dan een schenking vanuit een morele verplichting. De Belastingdienst beoordeelt elke aanvraag van geval tot geval.

Corryr, 12-11-2016
In 2017 mag 5229 euro belastingvrij geschonken worden aan je kinderen. Welk bedrag geldt voor kleinkinderen? Ik kan dat niet vinden in de opsomming. Reactie infoteur, 25-12-2018
Beste Corryr,
De vrijstelling voor een kleinkind bedraagt jaarlijks 2.122 euro en loopt op tot 2.173 euro jaarlijks in 2019.

Im, 08-10-2016
Hallo,

Wanneer mijn moeder die al 30 jaar in het buitenland woont mij een schenking wil doen, zitten daar dan restricties aan vast qua hoogte, leeftijd en frequentie? Moet ik dit opgeven aan de belastingdienst wat betreft schenkbelasting / inkomstenbelasting?

Groeten,
IM Reactie infoteur, 25-12-2018
Hallo Im,
Elke schenking van uw moeder is in dat geval in Nederland belastingvrij.

Jn, 25-09-2016
Hallo,

In 2011 schenking gehad van 24.000. Is het nog steeds zo dat er dan niet nog een schenking belastingvrij mag plaatsvinden?

Groeten,

Jeroen Reactie infoteur, 25-12-2018
Hallo Jn,
Alleen de jaarlijkse lagere vrijstellingen zijn dan op u van toepassing.

J. W. de Wit, 05-07-2016
Ik heb onze 2 kinderen (jonger dan 40 jaar) in 2015 allebei 25322,00 geschonken. Nu willen wij in 2017 nogmaals allebei 100000,00 schenken, kan dit? Of is het 100- 25. Graag een reactie van u. Reactie infoteur, 25-12-2018
Beste J. W. de Wit,
Hebt u in 2015 voor het eerst gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van maximaal 25.322 tot 52.752. dan kunt u kiezen om voor 2017 of 2018 gebruik te maken van een vrijstelling eigen woning van maximaal 46.824.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 25-12-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.