Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2021

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2021 In 2021 zijn niet alle zorgkosten fiscaal aftrekbaar, welke nog wel en hoe berekent u die aftrek? Voor velen zijn de specifieke zorgkosten een belangrijke aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Toch krijgt u niet alles van uw buitengewone lasten door het gebruik van medicijnen, tandartskosten, ziekenhuisbezoek, hulpmiddelen, een gehoorapparaat en andere zorg via de Belastingdienst terug. Voor de chronisch zieken zijn er in 2021 wel nog volop fiscale mogelijkheden om een deel van de bijzondere zorgkosten van de Belastingdienst terug te krijgen. Ook in 2021 zijn er een aantal wijzigingen. Waarop hebt u nog recht?

Inhoud


Niet alle specifieke zorgkosten en bijzondere ziektekosten zijn in 2021 aftrekbaar, enkele voorwaarden voor de aftrekbaarheid

Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting komt u de post aftrek zorgkosten tegen. Daarvan kunt u gebruik maken als u bijzondere zorgkosten en ziektekosten hebt voor uzelf, uw fiscale partner en uw kinderen tot 27 jaar als ze zelf de zorgkosten niet kunnen betalen, een ernstig gehandicapt kind ouder dan 27 jaar of een ander die deel uitmaakt van uw huishouding (ouders, een broer of zus die bij u woont en afhankelijk is van uw zorg). De kosten worden aftrekbaar in het belastingjaar waarin ze betaald zijn. Maar niet alles is aftrekbaar, enkele voorwaarden zijn:
 • De gemaakte kosten houden verband met een ziekte of invaliditeit.
 • Alleen aftrekbaar kunnen zijn de gemaakte kosten zijn voor het deel waarvoor u geen vergoeding hebt gekregen via de verzekeraar of een andere instelling of regeling zoals de bijzondere bijstand of WMO. Maar let op, met een vergoeding van het Centraal Administratiekantoor (CAK) voor uw zorgkosten als chronisch zieke of gehandicapte, een tegemoetkoming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in verband met arbeidsongeschiktheid of de tegemoetkoming specifieke zorgkosten van de Belastingdienst hoeft u geen rekening te houden.
 • De kosten zijn alleen aftrekbaar voor het deel waarin ze hoger zijn dan het drempelbedrag voor de specifieke zorgkosten (zie de tabellen hierna).
 • De kosten vallen niet onder het verplicht eigen risico. Wordt u bijvoorbeeld behandeld in een ziekenhuis, dan valt hiervan 385 euro onder het verplicht eigen risico en dat deel is niet aftrekbaar.

Wat is nog meer niet aan specifieke zorgkosten aftrekbaar in 2021?

Niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zijn verder de volgende zorgkosten:
 • Uw verplicht eigen risico en uw vrijwillig eigen risico voor uw zorgverzekering, uw zorgpremie 2021.
 • Uw wettelijke eigen bijdrage voor het CAK
 • De hulpmiddelen ter ondersteuning van uw gezichtsvermogen, zoals lenzen of een bril. Ook de contactlensvloeistof is niet aftrekbaar. Ook het laten laseren van een oog ter vervanging van een bril is niet aftrekbaar, een blindengeleidehond bijvoorbeeld is dat wel.
 • Een aanpassing aan uw woning in verband met ziekte of invaliditeit (traplift).
 • Een rollator, een looprek, krukken, een loophulp met drie of vier poten, elleboogkruk, okselkruk of onderarmschaalkruk, gipssteun.
 • Een scootmobiel of rolstoel.
 • De energie- en verwarmingskosten van de woning.
 • De meerprijs die u betaalt voor specifieke voorkeuren (kleur, materiaal).
 • Cosmetische ingrepen en plastische chirurgie die niet per se medisch noodzakelijk zijn. Wel aftrekbaar zijn in 2021 de operatie van het bovenooglid als u daardoor nauwelijks nog kunt zien, een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben en een medisch noodzakelijke besnijdenis.
 • Uitgaven voor de geestelijke gezondheidszorg voor iemand die jonger is dan 18 jaar.
 • Kosten van dyslexiezorg voor een persoon die jonger is dan 18 jaar.
 • Een combinatietest voor prenatale screening als er geen sprake is van medische indicatie.

Wat kunt u opvoeren in de aftrekpost specifieke zorgkosten 2021?

Voordat u denkt dat er niets meer aftrekbaar is, het tegendeel is waar. Aftrekbaar zijn nog steeds:
 • De gemaakte kosten van behandeling voor geneeskundige en heelkundige hulp. Denk aan de behandelingskosten en verpleegkosten in een ziekenhuis, door uw huisarts, een tandarts of een specialist, de kosten van verpleging, fysiotherapie.
 • Alle zorg van een arts en de zorg op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Ook paramedische behandelingen, acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropraxie.
 • Medicijnen die zijn voorgeschreven door een arts. Let wel, uitgaven ter voorkoming van een ziekte zijn niet aftrekbaar, die ter behandeling van een ziekte wel.
 • Hulpmiddelen zoals een prothese of prothesen, een kunstgebit, steunzolen, een blindenstok, een aanpassing aan de computer in verband met slecht zicht, een dyslexiepakket, een stomadouche, het onderhoud, de reparatie en verzekering van de toegestane hulpmiddelen, een gedeelte van de kosten voor een gehoorapparaat (namelijk het deel dat u zelf hebt betaald omdat u een meerprijs moest betalen).
 • Vervoerskosten. Dan gaat het om de werkelijke kosten van vervoer naar een arts of ziekenhuis voor uzelf van een persoon die tot uw huishouden behoort (niet de parkeergelden).
 • Kosten van ambulancevervoer minus het deel dat ten laste is van uw eigen risico.
 • Uw kosten van vervoer als u iemand in een ziekenhuis bezoekt, 0,19 per km. Aan de aftrek voor deze kosten van ziekenhuisbezoek zijn wel extra voorwaarden verbonden.
 • De extra kosten van vervoer door een ziekte of handicap, exclusief de diensten die onder de WMO vallen.
 • De kosten van een medisch noodzakelijk dieet uit de dieetlijst van de Belastingdienst.
 • Gezinshulp voor zover boven het drempelbedrag voor gezinshulp.
 • De kosten die u door een ziekte, invaliditeit of handicap maakt voor extra kleding en beddengoed. Een vast bedrag is aftrekbaar van 300 euro. Maakt u meer kosten dan moet u dat aantonen en is een vergoeding tot 750 euro mogelijk.

Verhoging specifieke zorgkosten 2021 betekent dat u meer geld terug krijgt

Als uw inkomen niet hoger is dan niet hoger is dan 34.000 mag u het bedrag aan aftrekbare specifieke zorgkosten nog eens verhogen met 40 tot 113%. Uw leeftijd bepaalt de hoogte van dit bijtellingspercentage:
 • Met 40% als u op 1 januari 2021 nog geen recht hebt op AOW.
 • Met 113% als u of uw fiscale partner op 1 januari wel recht heeft op AOW.

Hoe hoog is de drempel voor de aftrekpost zorgkosten en de gezinshulp?

Er zijn twee inkomensafhankelijke drempels waarmee u te maken kunt krijgen, de inkomensdrempel voor gezinshulp (als u die gebruikt) en de drempel specifieke zorgkosten. Voor 2021 zien die er als volgt uit:

Tabel 1. Drempel gezinshulp 2021, drempelinkomen:

Uw inkomenDrempel 2021
tot 32.7690
van 32.769 tot 49.1521% van het gezamenlijke inkomen
van 49.152 tot 65.5272% van het gezamenlijke inkomen
65.527 en hoger3% van het gezamenlijke inkomen

Aftrekbaar is het aan gezinshulp uitgegeven bedrag minus de drempel.

Tabel 2. Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2021, als u alleenstaande bent

Uw drempelinkomenDrempel 2021
tot en met 7.989 139
van 7.989 tot en met 42.4341,65%, minimale drempel bedraagt 139
meer dan 42.434 700 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Tabel 3. Drempel specifieke zorgkosten 2021, dit bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner

Drempelinkomen voor beide partnersDrempel 2021
tot en met 15.978 278
van 15.978 tot en met 42.4341,65%, minimale drempel is 278
meer dan 42.434 700 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Hoe bereken ik nu mijn aftrek ziektekosten?

U telt de aftrekbare ziekte kosten op en verhoogt die met 40 tot 113%, afhankelijk van uw leeftijd. Vervolgens vermindert u het totale bedrag met de drempel die in uw geval geldt. Het saldo is het aftrekbare bedrag voor de zorgkosten 2021, de fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten.

Hoe krijg ik mijn geld terug?

U kunt zowel bij uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting als de belastingaangifte inkomstenbelasting de aftrekpost voor de zorgkosten opvoeren. Hoeveel u van dit bedrag terugkrijgt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de belasting die u betaalt. Valt uw inkomen in de belastingschijf met 49,5% dan krijgt u 46% procent terug van de aftrek die in die belastingschijf valt. U kunt dus ook alleen maar geld terugkrijgen als u ook belastingaangifte doet.

Conclusie aftrekpost specifieke zorgkosten 2021

Het is vaak een hele berekening en uitzoekpartij om alle aftrekbare zorgkosten op een rij te zetten. Maar maak van deze aftrekpost gebruik als u er recht op hebt en bewaar de bonnen en rekeningen goed. De bezuinigingen leiden ertoe dat vooral chronisch zieken en gehandicapten nog een belangrijk deel van de zorgkosten terug kunnen krijgen.

Lees verder

© 2016 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Recht op fiscale aftrekpost specifieke zorgkostenRecht op fiscale aftrekpost specifieke zorgkostenBij de fiscale aftrek specifieke zorgkosten is het van groot belang om te weten wat voor de inkomstenbelasting wel en wa…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021Ook al hebt u over 2022 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting blijven belangrijk bij uw belastingaangifte in…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van we…
Hogere zorgtoeslag 2021 bij laag inkomenHogere zorgtoeslag 2021 bij laag inkomenDe zorgtoeslag 2021 is een inkomensafhankelijke regeling. Dat betekent dat wie een relatief laag inkomen heeft meer zorg…

Aftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgavenAftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgavenDe studiekosten en scholingsuitgaven die zijn gemaakt in 2018, 2019 en 2020 kunnen fiscaal aftrekbaar zijn, eventuele st…
Wanneer geen inkomstenbelasting verschuldigd: vijf situatiesWanneer geen inkomstenbelasting verschuldigd: vijf situatiesNiet elke euro die je ontvangt wordt in Nederland belast. De meeste mensen zijn zich hiervan bewust: wanneer iemand bijv…
Bronnen en referenties
Reacties

Folkert Bron, 03-11-2018
Ik ben vorig jaar opgenomen geweest in een afkickkliniek in Zuid Afrika en de kosten van de
behandeling zijn op mijn eigen risico na volledig vergoed.

Echter de reis heb ik zelf moeten betalen 1097,26.
Ik had in die tijd een bijstandsuitkering van 985,00 incl vakantiegeld, mijn vraag is :
kan ik dat aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 29-03-2020
Beste Folkert Bron,
De reiskosten worden niet tot de ziektekosten gerekend en zijn ook niet op een andere manier fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harmke Roeland, 25-10-2018
Wanneer worden de Specifieke Zorgkosten van 2017 uitbetaald? Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste Harmke Roeland,
Als u belastingaangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, zit de aftrekpost specifieke zorgkosten verwerkt in uw belastingaanslag. Krijgt u geld terug, dan zal dat bij de uitbetaling van uw belastingaanslag of anders bij een ingediende voorlopige aanslag inkomstenbelasting plaatsvinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 23-04-2018
Hallo
mijn man is in 2016 ziek geworden, lymfeklierkanker. gelukkig is het nu goed, maar heeft wel extra kleding, beddengoed, schoeisel moeten kopen. wij waren niet op de hoogte van eventuele ziektekosten en hebben dus ook geen bonnen hiervan. we hebben een minimumuitkering. Heeft het toch zin om dit in te vullen en kunnen we ook een bedrag voor km aftrekken omdat het ziekenhuis maar 4km van ons huis ligt. overigens zijn we er minimaal 30 keer geweest.
groetjes linda Reactie infoteur, 12-07-2020
Hallo Linda,
Voor de extra kleding en beddengoed mag u sowieso een standaardbedrag aftrekken, ook als er geen bonnen zijn. Voor het ziekenhuisbezoek mag u de werkelijke reiskosten aftrekken. Omdat het om uw man gaat en niet om een vreemde die u bezoekt, is er geen ondergrens voor het aantal kilometers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margriet, 30-03-2018
Ik heb mijn uitwonende zoon van 25 jaar het hele jaar financieel onderhouden omdat hij geen bijstandsuitkering krijgt. Zijn deze kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste Margriet,
Die kosten van levensonderhoud zijn helaas niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melisonde, 25-03-2018
Ik heb een vraag over medicijnen die zijn voorgeschreven door een internist. Klopt het dat je alleen het bedrag aan zorgkosten kunt opvoeren dat niet is vergoed door de zorgverzekeraar? Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste Melisonde,
U mag zorgkosten inderdaad alleen opvoeren voor het deel dat ze niet worden vergoed. Vervolgens is er nog de drempel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hermina de Roo, 18-03-2018
Ik ben jarenlang lid geweest van de Ango daar mocht ik altijd voor het reizen naar ziekenhuizen en dat soort dingen n 0,31 cent per kilometer aftrekken, is dat bedrag zo omlaag gegaan dus 12 cent per kilometer? Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste Hermina de Roo,
De vervoerskosten bij ziekenbezoek zijn voor 19 cent per kilometer aftrekbaar. Gaat het om een bezoek aan arts of ziekenhuis voor uzelf, dan zijn de werkelijke kosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Westerink, 17-03-2018
Goede avond ik heb een eiwit dieet nr. 5 via een diëtiste waar ik ondersta is dit aftrekbaar bij de belasting? Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste Westerink,
Een eiwitrijk dieet is vaak aftrekbaar onder de zorgkosten, maar de aftrek is ook sterk afhankelijk van de aandoening of ziekte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos Plum, 07-03-2018
Is er een tegemoetkoming specifieke zorgkosten, wanneer inkomen zo laag is dat 0 euro IB wordt betaald over 2017, maar nog bv 1500 euro specifieke zorgkosten niet meer aftrekbaar zijn. Vorig jaar 2016 werd dan aangegeven dat er een extra bedrag tegemoetkoming uitgekeerd zou worden! En hoe gaat dat nu? Reactie infoteur, 29-03-2020
Beste Jos Plum,
Zeker, dan komt u uit bij bij de TSZ-regeling:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12701-belastingdienst-de-verzilveringsregeling-tsz-regeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marleen, 06-03-2018
Mijn vader verblijft sinds 2017 in een verpleeghuis. Zijn AOW ontvangt hij niet meer: dat gaat rechtstreeks naar de AWBZ. En hij betaalt nog een gedeelte bij via de CAK. De kosten aan de AWBZ mag die worden afgetrokken? Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste Marleen,
Een verplichte eigen bijdrage is niet fiscaal aftrekbaar, de overige zorgkosten zijn dat mogelijk wel, afhankelijk van de soort zorguitgaven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 04-03-2018
Voor mij moest er een nieuwe Postoel / douchestoel aangeschaft worden, kosten WMO 699,- + 199,- onderhoud en WA verzekering. Het CAK zou deze berekening maken. de kosten voor deze speciale stoel zouden voor rekening van de WMO komen, de 199,- moest ik jaarlijks betalen, dus in 3,5 jaar zou ik net zoveel voor het onderhoud als de verzekering betalen en bleef deze stoel eigendom van de gemeente, bij overlijden moest deze voorziening terug naar de gemeente.
Door mij is dezelfde stoel aangeschaft voor 699,- zonder verzekering en is deze ook nog mijn eigendom. Is er voor deze aanschaf nog een aftrekpost bij de inkomstenbelasting 2017? Zelf heb ik ruim 50 jaar chronische M.S. Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste Dirk,
Helaas zijn dergelijke aanpassingen aan uw huis niet meer fiscaal aftrekbaar als zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gre, 02-03-2018
Wat is precies ambtshalve vermindering van de inkomen belasting en wat zijn voor chronisch zieken de aftrekposten? Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste Gre,
Eem ambtshalve vermindering houdt in dat een ambtenaar bevoegd is om u een vermindering van belasting te geven, maar daartoe wettelijk niet verplicht is. Voor chronisch zieken kunnen vele aftrekposten ontstaan, denk aan een dieet, hulpmiddelen, kosten van vervoer. Zie in bovenstaand artikel een aantal voorbeelden hiervan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Kessel, 02-03-2018
Wij hebben afgelopen jaar een lift aangeschaft (dus geen traplift).i.v.m. lichamelijke beperkingen echtgenote. De lift kom ik niet tegen in de lijst wel aftrekbare kosten en niet aftrekbare kosten. mogen wij de lift aftrekken onder aftrekbare kosten? Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste Van Kessel,
Aanpassingen aan een woning in verband met lichamelijke beperkingen zijn helaas niet meer fiscaal aftrekbaar als zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hofman, 09-02-2018
Vorig jaar was 900 euro voor copd aftrekbaar en pds ook 900 euro aftrekbaar. Is dat nog steeds, ik kan het nergens terug vinden. Alvast mijn dank voor het antwoord.
vr gr mevr hofman Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste mevr. Hofman,
Een energieverrijkt dieet in combinatie met eiwitverrijkt is bij het ziektebeeld COPD aftrekbaar voor 900 euro (2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Hartkamp, 03-02-2018
Vallen kosten voor orthodontie en botox tegen overmatig transpireren (uitgevoerd door een cosmetisch huisarts) onder de aftrekpost specifieke zorgkosten 2017? In beide gevallen geen bewijs van medische noodzaak aanwezig en er heeft geen vergoeding plaatsgevonden vanuit de zorgverzekering. Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste C. Hartkamp,
De kosten van de orthodontist zijn zeer waarschijnlijk wel aftrekbaar. Als er voor de andere uitgaven geen medische noodzaak was, valt die post onder cosmetisch en is dan niet aftrekbaar als zorgkosten. Het kan dus geen kwaad om uw huisarts toch om een briefje te vragen (indien van toepassing).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van der Heij, 22-01-2018
Ik ben in december 2017 geopereerd aan mijn rug in Spanje, deze operatie werd niet vergoed door mijn zorg verzekering omdat er in Spanje een andere methode wordt gebruikt die in Nederland niet vergoed wordt. Omdat ik met 3 gebroken ruggenwervels niet vervoerd durfde te worden heb ik mij op eigen kosten laten opereren. Mag ik deze kosten aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste A. van der Heij,
Deze ziekenhuiskosten verricht door een arts zijn fiscaal aftrekbaar, er kan wel discussie ontstaan over de hoogte van het bedrag (kosten Nederlands ziekenhuis versus buitenlands ziekenhuis).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bakker-Van den Herik, 22-01-2018
Is het bedrag voor de vervanging van een (jaren geleden) door de zorgverzekering verstrekte sta-op-stoel aftrekbaar voor de aangifte belastingjaar 2017? Reactie infoteur, 23-01-2018
Beste Bakker-Van den Herik,
De fiscale aftrek van een sta-op-stoel is bij hoge uitzondering mogelijk voor zieken en gehandicapten. Het punt is dat een stoel ook door anderen kan worden gebruikt. U kunt het natuurlijk wel altijd proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arthur, 19-01-2018
Weet iemand misschien of de eigen bijdrage voor leerlingenvervoer aftrekbaar is? Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste Arthur,
De verplichte eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer is niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Gennip, 16-01-2018
Goeden dag, ik heb ruim 300,00 aan parkeergeld en ruim 2600 km aan ziekenhuis (oncoloog) bezoek voor behandeling van mijn vrouw, dit alles in 2017.
hiervan heeft zorgverzekeraar aan km 210,00 vergoed. Wat kan ik hier van aftrekken van aangiften inkomsten 2017

Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste A. van Gennip,
Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u bij de zorgkosten rekening houden met de inkomensafhankelijke drempel. In aanmerking komen de niet vergoede autokosten. Het parkeergeld is niet aftrekbaar, wel zijn dat de werkelijke autokosten aan verreden kilometers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Sits, 04-12-2017
Heb veel kilometers gemaakt voor bezoek aan ziekenhuizen. wat is het km verg per km Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste F. Sits,
Als het ziekenhuisbezoek voor uzelf was, mag u de werkelijk gemaakte kosten aftrekken. Als u een ander bezocht, is dat 19 cent per kilometer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Bussink, 01-12-2017
Mag ik de kosten van een zelf aangeschafte scootmobiel aftrekken? Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste H. Bussink,
Helaas zijn de kosten voor een scootmobiel niet meer aftrekbaar. Uitzondering hierop vormt een scootmobiel die in 2013 is gekocht en nog niet helemaal is afgeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Threo Abrahamsen, 17-10-2017
Welk bedrag mag ik aftrekken voor hoortoestel, dat ik op de vrije markt heb gekocht?
Dat bedrag is ca 3000. Ik heb dus geen vergoeding van de verzekeraar. Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste Threo Abrahamsen,
Als u zelf een hoorapparaat hebt gekocht omdat u een beter toestel wilt dan de zorgaanbieder heeft, dan is het volledige bedrag aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gre Bakker, 17-09-2017
Mag je de onderhoudskosten en verzekering voor je scootmobiel aftrekken bij de aangifte 2017?
Het gaat om een zelf aangeschafte scootmobiel.
Dank voor uw antwoord Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste Gre Bakker,
Onderhoud en verzekering van de scootmobiel zijn helaas niet (meer) aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reinarz, 28-03-2017
Ik heb in 2017 ca 12.000 aan kosten implantaten/kronen etc. Mijn inkomen box 1 is ca 50.000. Wat is voor mij aftrekbaar en het financieel voordeel?
hartelijke groet.

L. Reinarz Reactie infoteur, 12-07-2020
Beste Reinarz,
Van uw aftrekpost (kosten tandarts) krijgt u ongeveer 40% terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 01-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.