InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Mantelzorgwoning in de tuin en de WOZ waarde

Mantelzorgwoning in de tuin en de WOZ waarde

Mantelzorgwoning in de tuin en de WOZ waarde Een mantelzorgwoning in uw tuin plaatsen als zorgwoning is volgens het Besluit Omgevingsrecht sinds 1 november 2014 vergunningvrij toegestaan als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De vraag is wat dat betekent voor de WOZ waarde van uw eigen woning in 2018 en 2019, gaat die daarmee ook omhoog en zijn de kosten van de mantelzorgwoning fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting?

Een mantelzorgwoning laten bouwen in de tuin als zorgwoning

Het lijkt een eenvoudige en prettige oplossing als bijvoorbeeld uw ouders of een kind mantelzorg nodig heeft en u ze het liefste vlak bij u hebt wonen: de mantelzorgwoning in de tuin. Lange tijd was hiervoor een vergunning van de gemeente nodig, sinds november 2014 mag dit vergunning vrij. De mantelzorgwoning mag een nieuw gebouw zijn, maar ook een verbouwing van een opstal die al in de tuin staat. Denk aan een hobbyruimte, een ruime schuur of een ander vertrek. Om vergunningvrij te mogen bouwen als mantelzorger zijn er wel een aantal ruime eisen aan de mantelzorgwoning gesteld:
  • Er moet een mantelzorgrelatie tussen verzorger en verzorgde bestaan voordat er verbouwd wordt.
  • De mantelzorgwoning mag maximaal drie meter hoog zijn, met een nokhoogte van maximaal vijf meter hoog.
  • De woning mag een zolder hebben.
  • Alleen op de begane grond mag worden gewoond.
  • De woning moet de noodzakelijke voorzieningen hebben om er te kunnen wonen. Denk aan een keuken, een woonkamer, slaapkamer en badkamer.
  • De woning moet tenminste 1 meter af staan van de openbare ruimte. Dit gegeven en de grootte van uw tuin bepalen de maximale oppervlakte die voor de mantelzorgwoning is toegestaan.
  • De mantelzorgwoning is een tijdelijke voorziening en mag slechts worden bewoond totdat mantelzorg stopt. De woning mag wel blijven bestaan, maar dan zonder de voorzieningen die het bewoonbaar maken. De woning moet in de oude staat worden teruggebracht.
  • Een mantelzorgwoning mag maximaal 15 jaar blijven staan. Als daarna meer tijd nodig is, moet er tegen die tijd een vergunning worden aangevraagd.

Overigens mag een ouder bij zijn kind intrekken en dan in de mantelzorgwoning gaan wonen, maar andersom mag ook. Dan gaat de mantelzorger zelf in de mantelzorgwoning wonen.

Telt de mantelzorg mee voor de WOZ waarde van uw eigen woning?

Het verbouwen tot mantelzorgwoning of het nieuw bouwen van een mantelzorgwoning vraagt om een investering. Tegelijkertijd bepalen de regels dat de mantelzorgwoning een tijdelijke voorziening is die weer in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht zodra de mantelzorg is gestopt. Verder helpt u niet alleen de ontvanger van de zorg maar ontlast ook de zorg in Nederland. Het zou dan toch bizar zijn als u de waarde van de mantelzorgwoning bij de WOZ-waarde van uw eigen woning zou moeten optellen en zo gestraft zou worden met een hogere belastingaanslag van de gemeente en het Rijk. Toch heeft hier tot april 2016 onduidelijkheid over bestaan. Maar er is goed nieuws, de Waarderingskamer (Wet waardering onroerende zaken) heeft in april 2016 een nieuwe waarderingsinstructie bekend gemaakt, waarin staat dat tijdelijke mantelzorgwoningen die een samenstel vormen met de rest van het onroerend goed niet meetellen bij de WOZ-waardering. Is dat bij u in 2015, 2016 of 2017 wel gebeurd, dan kunt u nog bezwaar maken. Een verhoogde WOZ waarde kost u de gemeentelijke onroerende zaakbelasting, extra waterschapsbelasting en meer huurwaardeforfait.

Zijn de kosten van de mantelzorgwoning fiscaal aftrekbaar?

De mantelzorgwoning is een tijdelijke woning. Dat betekent ook dat de kosten niet aftrekbaar zijn, ook niet de hypotheekrente die u betaalt voor de hypotheek op de mantelzorgwoning. Bovendien worden de kosten van de woning niet gezien als aftrekbare zorgkosten. Als degene die zorg nodig heeft het geld voor de mantelzorgwoning betaalt en niet de eigenaar van de hoofdwoning (hoofdverblijf), kan het zijn dat er er schenkbelasting moet worden betaald.

Conclusie mantelzorgwoning bouwen, zorgwoning in de tuin

Het is fijn dat een mantelzorgwoning bouwen zonder vergunning in 2018 en 2019 is toegestaan, maar er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan moet zijn voldaan en over de financiering van het geheel moet goed worden nagedacht. Spreek goed af wie wat betaalt, zodat daarover later geen misverstand kan ontstaan.

Lees verder

© 2016 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Huurwaardeforfait 2018 berekenenHuurwaardeforfait 2018 berekenenVoor uw eigen woning betaalt u in 2018 ook een huurwaardeforfait. Het huurwaardeforfait behoort tot de woonlasten. De ge…
Huurwaardeforfait 2019 berekenenHuurwaardeforfait 2019 berekenenHet huurwaardeforfait 2019 is een bijtelling bij uw inkomen 2019 als u een eigen woning hebt. Alsof u niet al genoeg ink…
Huurwaardeforfait 2020Huurwaardeforfait 2020Het huurwaardeforfait 2020 is met de gestegen woningprijzen een forse bijtelling bij uw inkomen in 2020. Hoe hoger het h…
Eigenwoningforfait 2018Eigenwoningforfait 2018Het eigenwoningforfait 2018 stijgt in euro's, omdat de huizenprijzen zijn gestegen, maar daalt als percentage ten opzich…
Eigenwoningforfait 2020Eigenwoningforfait 2020Het eigenwoningforfait 2020 is een fiscale bijtelling bij uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor uw eigen wo…

Reageer op het artikel "Mantelzorgwoning in de tuin en de WOZ waarde"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Patrick, 11-09-2019 15:15 #17
Vanwege koop woning ouders wil ik maximaal financieren en de lening in Box 1 houden. Daarna wordt een mantelzorgwoning gebouwd voor de ouders. Deze schenken in 2 jaar tijd in de 1e schijf (tegen 10 %) en met de nettoschenking financieren wij (kind) de volledige bouwkosten.
De notaris had echter het idee om de schenking te betrekken in de aankoop van de woning. Dit door middel van leenovereenkomsten met ouders en directe kwijtschelding van de schuld. Dit zou de overdrachtsbelasting besparen.
Mijn vraag is nu of de optie van de notaris wel verstandig is, omdat de financiering dan achteraf richting de bouw van de mantelzorgwoning gaat en daarmee in Box 3 verdwijnt? Reactie infoteur, 14-09-2019
Beste Patrick,
Als aankoop woning en de schenking samenhangen, kan met de samenloopregeling worden bespaard op de af te dragen overdrachtsbelasting. De mantelzorgwoning waarin uw ouders gaan wonen, is box 3 maar tegen een waarde van nihil. Vraag de notaris hiernaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/8368-schenkingsrecht-en-samenloopregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Camiel, 04-08-2019 09:59 #16
Geachte heer,

Dank voor uw informatie! Ik heb hier echter nog wel een vraag over. Mijn schoonmoeder heeft de kosten voor de zorgwoning op ons terrein zelf bekostigd d.m.v. een familiebanklening. Dit was een flinke investering en daarom willen wij ten gunste van haar een opstalrecht vestigen. Hiermee wordt zij eigenaar van de woning. Op basis van fiscale regelgeving kunnen we deze woning aanmerken als eigen woning. De mantelzorgwoning voldoet hier nl. volledig aan. Het is logisch dat wij als perceeleigenaar geen hypotheekrenteaftrek hebben, omdat wij dit deel van het perceel niet gebruiken, echter ontstaat er nu wel een situatie dat dit voor haar wel mogelijk is. Hoe kijkt u hier tegen aan?
Vriendelijke groet,
Camiel Reactie infoteur, 06-08-2019
Geachte Camiel,
Zolang de woning van uw schoonmoeder het etiket mantelzorgwoning draagt, is het een tijdelijke woning zonder hypotheekrenteaftrek. Als de woning kadastraal als zelfstandige woning kan worden geregistreerd, is er hypotheekrenteaftrek. Het is alleen de vraag of ook de gemeente hiermee akkoord zal gaan, omdat een andersoortige opstal dan een mantelzorgwoning vergunningsplichtig is en vaak een andere ambtelijke dynamiek kent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 25-05-2019 01:14 #15
Ik heb een eigen huis met een aflossingsvrij hypotheek. mijn dochter wil het huis kopen zodat wij achter in de tuin een mantelzorgwoning kunnen plaatsen. Zij koopt mijn huis (voor de hypotheek die loopt van mij, dus ik los af) en zet voor mij de mantelzorgwoning in de achtertuin op haar kosten. is dit een mogelijkheid dat we dit zo kunnen doen zoals ik vermeld.
2e mogelijkheid: zij huurt mijn huis (na dat ze voor mij een mantelwoning heeft geplaatst)
mag dit Reactie infoteur, 27-05-2019
Beste Bert,
Uw dochter mag in beginsel uw woning kopen of huren. Fiscaal zijn er wel verschillen (hypotheekrenteaftrek) en zolang er een hypotheek op uw woning rust, moet u voor verhuur toestemming van de bank hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 27-02-2019 16:03 #14
Hallo,
Het blijft mij onduidelijk wanneer een mantelzorgwoning nu wel of niet qua waarde in box 3 valt. Enerzijds lees ik in uw reactie op Jacqueline op 8-12-18 Als de gemeente de verhuurde woning kwalificeert als mantelzorgwoning, wordt er ook geen WOZ-waarde doorgegeven aan de Rijksbelastingdienst en komt de woning, ondanks de verhuur, niet terecht in box 3 van de inkomstenbelasting.
Anderzijds lees ik in uw reactie op Harm op 2-8-2018, dat een bijgebouw omgebouwd totmantelzorgwoning in box 3 valt als het wordt verhuurd.
Wij willen een mantelzorgwoning op eigen grond realiseren en mijn ouders huur laten betalen. Valt de mantelzorgwoning dan wel of niet in box 3, en zijn de huur inkomsten dan wel of niet belasting vrij?
Met vriendelijke groet,
Esther Reactie infoteur, 03-03-2019
Hallo Esther,
Het is ook lastig. Een mantelzorgwoning is tijdelijk en valt normaliter niet in box 3, maar een bestaand bijgebouw en tweede woning ombouwen tot soort van mantelzorgwoning, zoals bij Harm, kan het anders maken. Een dergelijk gebouw heeft zeer waarschijnlijk ook al een WOZ-waarde. Wellicht is het denkbaar om gedurende de tijd dat de bestemming een mantelzorgwoning is, er geen WOZ-waarde aan toe te rekenen, maar dat moet worden overlegd met de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 08-02-2019 10:13 #13
Beste infoteur,

Onze zoon/schoondochter hebben een boerderij met 2 ha grond in eigendom. Wij willen een mantelzorgwoning plaatsen op dit erf, dat in een buitengebied ligt. De gemeente geeft toestemming voor de mantelzorgwoning (vergunning is niet nodig). De mantelzorgwoning bestaat uit een chalet van 100 m2. Het is een houten opbouw op twee frames, die aan elkaar gekoppeld worden. Er komt een eigen energieaansluiting. De vraag is of het chalet een roerende dan wel een onroerende zaak is.

Met vriendelijke groet,
Hans. Reactie infoteur, 10-02-2019
Beste Hans,
Als het chalet duurzaam met de grond is verbonden en niet is bedoeld om verplaatst te worden, is het een onroerend goed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart-Jan, 01-02-2019 22:54 #12
Beste infoteur,

Mijn tante is zorgbehoevend en ik en mijn gezin worden haar mantelzorgers. Hiervoor wil ze nu graag een mantelzorgwoning bouwen op haar erf in het buitengebied, om zelf in te gaan wonen, zodat wij in het ouderlijk huis gaan wonen. Om dit alle te kunnen financieren wil ze haar woning verkopen aan ons, zodat zij de financiën bijeen kan krijgen om een mantelzorgwoning te kunnen realiseren (op dit moment is er nog niet een geschikt bestaande bouw, die verbouwd kan worden).

Maar nu vragen wij ons af hoe dit juridisch en financieel in elkaar steekt.
Als wij het huis kopen van mijn tante en we haar een mantelzorgwoning laten bouwen op het erf, moet zij ons dan huur betalen, of kan zij vrij wonen op "ons nieuwe erf"?
Is het handiger dat mijn tante eerst een mantelzorgwoning gaat bouwen (met geleend geld) en dan het erf aan ons verkoopt?
Is het handiger dat mijn tante eerst het erf en huis aan ons verkoopt en we haar daarna een mantelzorgwoning laten bouwen?

En moet er worden vastgelegd dat mijn tante op ons erf een mantelzorgwoning gaat bouwen?

Vriendelijke groeten,
Bart-Jan Reactie infoteur, 05-02-2019
Beste Bart-Jan,
1. Als uw tante intensieve zorg nodig heeft, mag er vergunningvrij een mantelzorgwoning op het erf worden geplaatst. Als deze woning geen apart nummer krijgt en eigen adres, worden jullie als een gezamenlijke huishouding gezien. Bij verhuur met huurtoeslag zijn jullie elkaars medebewoners.
2. De volgorde eerst bouwen of eerst verkopen is aan jullie. Denkbaar is dat tante het prettiger vindt dat er via de verkoop geld vrijkomt waarmee er kan worden gebouwd zodat er niet hoeft te worden geleend, maar ook dat jullie in de buurt zijn (er al wonen indien mogelijk) om de bouw in de gaten te houden. Zodra de mantelzorgwoning er staat, kan tante naar de mantelzorgwoning gaan.
3. Het kan geen kwaad om dit op papier te zetten (mag onderhands), want dat geeft tante ook meer zekerheden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jannie, 24-01-2019 21:08 #11
Geachte infoteur,

Samen met mijn ouders zijn wij de mogelijkheden van een mantelzorgwoning aan het verkennen.
Mijn ouders hebben een koopwoning (hypotheek is volledig afbetaald). Ze willen een mantelzorgwoning bouwen op hun erf (d.m.v. het verbouwen van een van de bijgebouwen). Zij willen dan zelf in de mantelzorgwoning gaan wonen, en wij in het ouderlijk huis. Om een hoop "gedoe" te voorkomen met mijn zus, leek mijn vader het dan een goed idee om ons het ouderlijk huis te laten huren. Als mijn ouders dan komen te overlijden, moeten wij, de kinderen, de boel maar verdelen. Is dit een goed idee, welke haken en ogen zitten hieraan vast?

Vriendelijke groet,
Jannie Reactie infoteur, 27-01-2019
Geachte Jannie,
Als jullie de woning huren en uw beide ouders komen te overlijden, komt zonder nadere regeling (via een testament) de gehuurde woning in de erfenis terecht en zal deze wellicht moeten worden verkocht om de erfenis te kunnen uitbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Luby, 27-12-2018 14:39 #10
Geachte infoteur,
Mijn zoon heeft mijn huis in zijn geheel overgenomen, nu hebben we samen een mantelzorgwoning gebouwd achter in de tuin dus geheel vrijstaand, en is vergunningsvrij gebouwd en hebben van de gemeente een huisnummer gekregen ( een a nummer).
De mantelzorg woning staat als bijgebouw beschreven en er zit geen aparte WOZ waarde op.
Ik woon gratis en betaal alleen en klein gedeelte gas/elektra/water aan mijn zoon, maar nu hoor ik van verschillende kanten dat ik huur moet betalen voor de woning, omdat ik een eigen voordeur heb.
Als dit zo is wat is er dan (belasting technisch) mogelijk en is dit zo.

Met vriendelijke groet
G.Luby Reactie infoteur, 30-12-2018
Geachte G. Luby,
U bewoont een woning waarvan uw zoon eigenaar is zonder dat uw zoon er woont. Dat betekent dat de Belastingdienst het "gratis" wonen als een schenking kan zien. Nu zijn er vrijstellingen bij het schenken, zodat niet over elke schenking belasting hoeft te worden betaald. Overigens is het de vraag of de Belastingdienst dit wel zal opmerken en zo rigide zal reageren, fiscaal is voor een mantelzorgwoning immers nog niet alles uitgekristalliseerd:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2017-2018-en-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacqueline Jansen, 07-12-2018 14:18 #9
Geachte infoteur,
Hartelijk dank voor uw reactie.
De mantelzorgwetgeving biedt twee mogelijkheden; ik kan er of zelf gaan wonen of een zorgverlener mag daar gaan wonen. Ik voldoe aan alle eisen die de Mantelzorgwetgeving daaraan stelt.
Ik mag het huis niet commercieel verhuren zonder zorg tegenprestatie. De zorgverlener kan ik uit mijn PGB betalen en de zorgverlener dient mij huur te betalen net zoals een andere huurwoning.
Val ik in die situatie dan in box 3 voor de belasting?

Alvast bedankt maar weer voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Jansen Reactie infoteur, 08-12-2018
Geachte Jacqueline Jansen,
Als de gemeente de verhuurde woning kwalificeert als mantelzorgwoning, wordt er ook geen WOZ-waarde doorgegeven aan de Rijksbelastingdienst en komt de woning, ondanks de verhuur, niet terecht in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacqueline Jansen, 01-12-2018 16:13 #8
Geachte infoteur,
In het afgelopen jaar heb ik een Mantelzorgwoning in de tuin gebouwd om meer maatwerkzorg te kunnen ontvangen. Ik ben en blijf de rest van mijn leven zorgafhankelijk. De Mantelzorgwoning heb ik vergunningvrij kunnen bouwen en ik voldoe aan alle eisen daarvoor. De Mantelzorgwoning heeft geen apart huisnummer en staat op mijn perceel binnen de bebouwde kom.
Anderhalf jaar geleden zijn twee verzekeringen tot uitkering gekomen van dat geld heb ik de Mantelzorgwoning kunnen bouwen i.p.v. mijn hypotheek hier mee af te lossen. Mijn hypotheek loopt dus gewoon door. Ik blijf zelf in mijn huis wonen. In de mantelzorgwoning in de tuin gaat iemand wonen die deel uitmaakt van mijn zorgteam. Het is de bedoeling dat zij huur gaat betalen. Ik heb de volgende vragen;
1. vallen deze inkomsten voor mij in box 3 en moet ik de huurinkomsten bij mijn inkomen opgeven
2. Telt de Mantelzorgwoning mee voor de WOZ waarde
3. kan ik hypotheekrenteaftrek blijven ontvangen
Alvast dank voor uw uitleg.
Jacqueline Jansen Reactie infoteur, 08-12-2018
Geachte Jacqueline Jansen,
Een mantelzorgwoning telt niet mee bij de WOZ-waarde van uw woning. De vraag is wel aan de orde of ook fiscaal nog sprake is van een mantelzorgwoning als u er geen gebruik van maakt en deze verhuurt aan een derde. Als die persoon zich ook daar inschrijft bij de gemeente, zou de gemeente toch bij u kunnen aankloppen. Dan zou het als een gebouw in de tuin kunnen worden gezien dat in box 3 van de inkomstenbelasting hoort en een bepaalde waarde heeft. De huur is dan wel onbelast.
U woont in uw huis en dus verandert de hypotheekrenteaftrek niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harm, 01-08-2018 15:55 #7
Geachte infoteur,
Onze situatie is net weer even anders dan de voorbeelden hieronder. Wij hebben een huis gekocht in het buitengebied. Naast ons huis staat een bijgebouw / tweede woning. Deze wordt per vandaag gebruikt als mantelzorgwoning voor mijn vader. Hoewel het nu dienst doet als mantelzorgwoning is dit bijgebouw gewoon in de plaats gekomen van een oud bijgebouw dat er vroeger stond. Ik schrik nogal van wat ik hieronder lees over dat je na 15 jaar keuken, e.d. moet verwijderen. Wij hebben al toestemming van de gemeente om dit bijgebouw recreatief te verhuren in het geval dat mijn vader komt te overlijden. Onze accountant had de grootste moeite om bij de belastingdienst iemand te pakken te krijgen die uit kon leggen hoe onze situatie verandert. Ik heb begrepen dat we het bijgebouw apart moeten laten taxeren en dat dat deel naar Box 3 gaat en we over dat deel dus geen hypotheekrenteaftrek meer krijgen. Dit netto inkomstenverlies kan ik nog wel in de huurprijs verwerken. Moet ik de huurinkomsten van die woning vervolgens weer bij mijn inkomsten opgeven? Reactie infoteur, 02-08-2018
Geachte Harm,
In uw geval stond er al een gebouw in de tuin dat vervolgens is klaargemaakt om te kunnen dienen als mantelzorgwoning. Dat betekent dat het gebouw niet hoeft te worden verwijderd als de gemeente dat niet verplicht heeft gesteld. Zodra dit bijgebouw wordt verhuurd, verhuist het naar box 3, de huur is niet belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria Misset, 17-03-2018 16:53 #6
Ik heb eind nov 2017 mijn huis verkocht en een mantelzorg woning (chalet ) terug gekocht en heb deze op het terrein van mijn vader neergezet om dicht bij hem te zijn en om hem mantelzorg te kunnen geven.(dus mijn huis/zijn grond)(mijn vader blijft in zijn eigen huis wonen)
Nu moet ik mijn inkomstenbelasting 2017 opgeven maar blijf steken bij de vraag: hoe was uw situatie op 01-12-2017
woning: hoofdverblijf, woning leegstaand of vakantiewoning (het is geen vakantie woning maar mantelzorgwoning en het is mijn hoofdverblijf. de volgende vraag is wat de WOZ waarde is? ik krijg helemaal geen WOZ aanslag want dan is de gemeente bang dat ze er permanente bewoning van gaan maken. Hoe moet ik dit nu verder invullen? Reactie infoteur, 20-03-2018
Beste Maria Misset,
Vanaf het moment dat u woont in de mantelzorgwoning is dit uw hoofdverblijf. U kunt waarde nihil invullen, de fiscus volgt hierin de gegevens van de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hetty, 03-10-2017 13:46 #5
Mijn vriend is mantelzorger van zijn oom. Zij wonen samen in een eigen woning, hier rust geen hypotheek meer op. Deze woning is van hun samen. Dit is vastgelegd bij een notaris. Woning ligt in het buitengebied. Nu willen mijn vriend en ik gaan samenwonen en met goed vinden van zijn oom gaan we een mantelzorgwoning bouwen op het weiland naast het huis. Op dit stuk weiland (eigen grond) rust een agrarische bestemming. Dit schijnt niet vergunningsvrij te zijn en wij zijn nu dan ook bezig om hier een vergunning voor de krijgen. Totale oppervlakte wordt 55 m2. Nu horen we dat er vermogensbelasting over de mantelzorgwoning dient te worden betaald. En waarschijnlijk ook over de grond waar het op gebouwd wordt. Klopt dit? Reactie infoteur, 05-10-2017
Beste Hetty,
Vermogensbelasting moet er over een woning worden betaald, als de eigenaar van de woning niet in de woning woont of als de woning bijvoorbeeld verhuurd is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 15-09-2017 19:46 #4
Geachte infoteur,

Geldt uw antwoord bij punt 2 hieronder ook als de eigenaar van de hoofdwoning direct in de mantelzorgwoning trekt. Is ook dan de hypotheekrente van de hoofdwoning niet meer aftrekbaar voor de eigenaar? Als dat werkelijk het geval zou zijn schiet de overheid toch nog in veel gevallen haar doel voorbij. Wie met een redelijke hypotheek gaat en kan het dan nog doen.

Alvast bedankt voor uw reactie. Met vriendelijke groet,

Harry Reactie infoteur, 18-09-2017
Geachte Harry,
Daar snijdt u een terecht punt aan. Vaak gaat men er vanuit dat de ouder bij een kind in een aanbouw komt wonen en het kind eigenaar van de hoofdwoning is. Dan is het kind blij dat de WOZ-waarde noch hypotheekrenteaftrek hierdoor worden beïnvloed.
In het geval dat u schetst is degene die naar de aanbouw (zorgwoning) gaat eveneens de eigenaar van de hoofdwoning. Die hoofdwoning is fiscaal gezien alleen een eigen woning als de eigenaar daar ook zelf woont.
Wellicht kan dan e.e.a. via gemeente en Kadaster zo worden geregeld dat de aanbouw administratief bij de woning wordt getrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 14-09-2017 19:52 #3
Geachte infoteur,

In uw artikel staat "Als degene die zorg nodig heeft het geld voor de mantelzorgwoning betaalt en niet de eigenaar van de hoofdwoning (hoofdverblijf), kan het zijn dat er er schenkbelasting moet worden betaald". In het verlengde daarvan heb ik 2 vragen:
1 Als de zorgvragende eigenaar (van hoofdwoning en mantelzorgwoning) in de hoofdwoning blijft wonen en een vergoeding voor het gebruik van de mantelzorgwoning van de zorgverlener vraagt, is er dan mogelijk ook sprake van schenkbelasting?
2 Dezelfde personen wisselen enkele jaren daarna van woning. De zorgvragende eigenaar gaat dan alsnog naar de mantelzorgwoning en de zorgverlener komt in de hoofdwoning en gaat nu een (hogere) vergoeding betalen voor het gebruik van de hoofdwoning. a) Is er dan mogelijk ook sprake van schenkbelasting of wijzigt dan de situatie? b Kan de eigenaar ook dan nog de hypotheekrente over de hoofdwoning aftrekken?

Alvast bedankt voor uw reactie. Met vriendelijke groet,

Harry Reactie infoteur, 15-09-2017
Geachte Harry,
1. De eigenaar mag voor het gebruik van de zorgwoning door een derde een vergoeding vragen (huur). Dat is bij een realistisch bedrag geen schenking, omdat er een tegenprestatie tegenover staat (het gebruik van de zorgwoning). Is de vergoeding onevenredig laag, dan is er gedeeltelijk wel sprake van een schenking.
2.Ook dan is er geen sprake van een schenking als het om een realistische vergoeding gaat. De hypotheekrente voor de hoofdwoning is voor de eigenaar niet meer aftrekbaar zodra deze er zelf niet meer woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Md, 15-08-2017 14:35 #2
Hallo
wij hebben een huis gekocht met schuur deze schuur zijn we aan het ombouwen met eigen geld tot een zorgwoning voor mijn ouders. alle vergunning zijn binnen.
nu onze vraag omdat een zorgwoning op 0,- staat in de woz en het dus 1 perceel blijft wat natuurlijk belasting technisch voor ons beter is vragen wij ons af hoe we nu de huur kunnen gaan berekenen wat mijn ouders ons gaan betalen.
Hoop dat iemand ons hiermee verder kan helpen want wij kunnen het nergens vinden.
Vriendelijke groet MD Reactie infoteur, 17-08-2017
Hallo Md,
Omdat de WOZ-waarde voor de zorgwoning op nul staat, kunt u niet een percentage van de WOZ-waarde nemen. Dat betekent dat u uitkomt op een economische waarde van de zorgwoning. Probeer zelf daarom een inschatting te maken van wat u redelijk vindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 16-07-2017 20:40 #1
Geachte Infoteur,
Dochter heeft een eigen woning en heeft een Hypothecaire lening daar op. Op het erf staat een schuur die door het gezin word gebruikt. Haar vader is hulpbehoevend de dochter wil de schuur verbouwen tot mantelzorgwoning voor haar vader.
De verbouwing wordt door een extra hypothecaire lening betaalt.
Waarna na de verbouwing de vader intrekt voor het gebruik wordt een huur/vergoeding betaalt door de vader.
Welke mogelijk fiscale gevolgen kunnen we hierin onderkennen. Reactie infoteur, 19-07-2017
Geachte Willem,
Het deel van de hypotheek dat wordt gebruikt voor de verbouwing van het gedeelte waar vader gaat wonen, wordt fiscaal dan niet gezien als een hypotheek voor de eigen woning. Voor dat deel is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Stel voorts een huurcontract voor vader op zodat hij fiscaal niet als onderdeel van het gezin van de dochter wordt gezien en zoveel mogelijk zijn eigen fiscale rechten en toeslagen behoudt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 05-01-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Eigenwoningforfait berekenen
Reacties: 17
Schrijf mee!