Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner De aanrechtsubsidie 2018 is een extra belastingteruggave als u een relatief laag inkomen hebt. Daarom is het voor iemand met weinig of geen inkomen zeer zinvol om te bekijken of u die aanrechtsubsidie ook ontvangt. Wat zijn hierbij de voorwaarden en wat is de rol van uw leeftijd of partner hierbij? De aanrechtsubsidie, ook wel aanrechtgeld of de overdraagbare algemene heffingskorting minst verdienende partner genoemd, is een heffingskorting die u zeker kunt proberen te verzilveren bij de Belastingdienst. Deze heffingskorting wordt de komende jaren verder afgebouwd.

Inhoud


Aanrechtsubsidie of aanrechtgeld, waarom die naam?

De term aanrechtsubsidie, aanrechttoeslag of aanrechtgeld komt uit de politiek. Vooral politieke partijen die vinden dat iedereen aan het werk moet gaan, vinden deze belastingteruggave voor de minstverdienende partner eigenlijk niet juist. Dit geld komt immers in hun ogen ook terecht bij personen waar alleen de kostwinner werkt en de partner misschien wel verplicht thuis zit. Dat maakt voor velen de term wat ongelukkig of onterecht, want de aanrechtsubsidie heeft niets met het aanrecht te maken. Het is vooral een belastingmeevaller, als u zelf weinig tot geen inkomen hebt.

Aanrechtsubsidie 2018 als u een fiscale partner hebt

Iedereen heeft in beginsel recht op de algemene heffingskorting, een belastingteruggave van maximaal grofweg 2.265 euro per jaar. Maar zoals zo vaak bij de verschillende heffingskortingen van de Belastingdienst is het zo dat er wel inkomen moet zijn om de heffingskorting te kunnen uitbetalen. Als u uw belastingaangifte doet en een laag inkomen hebt, zult u zien dat u de melding krijgt dat u wel recht hebt op een bepaald bedrag aan heffingskortingen, maar dat deze helaas niet in hun geheel kunnen worden uitbetaald. De aanrechtsubsidie is hierop een uitzondering. Als u weinig tot geen inkomen hebt, maar wel een fiscale partner met voldoende inkomen, dan kan de aanrechtsubsidie alsnog worden uitbetaald. Met voldoende inkomen wordt bedoeld dat uw partner per saldo voldoende belasting moet betalen.

Voorbeeld aanrechtsubsidie minstverdienende partner 2018

Hebt u geen fiscale partner, dan is er ook geen aanrechtsubsidie. Maar stel dat uw partner per saldo, na aftrek van de aftrekposten, 10.000 euro in een jaar aan belasting betaalt, dan is dat ruim voldoende om de aanrechtsubsidie in 2018 volledig uit te keren. Sterker nog als dit per saldo 3000 euro is, zou dat ook nog voldoende moeten zijn. Als u geboren bent na 1963, zou zelfs 1000 euro genoeg kunnen zijn. De aanrechtsubsidie wordt namelijk betaald uit het positieve saldo aan belastingen dat uw partner betaalt. De Belastingdienst geeft namelijk nooit meer belasting terug dan er afgedragen is. Als uw partner per saldo 500 euro aan inkomstenbelasting betaalt, kunt u maximaal 500 euro aan aanrechtsubsidie krijgen.

De aanrechtsubsidie is de algemene heffingskorting voor de minstverdienende

Als u een eigen inkomen hebt, betaalt u loonbelasting. De werkgever houdt daarbij rekening met de heffingskortingen. De bekendste heffingskorting is wel de algemene heffingskorting van maximaal 2.265 euro. Hebt u geen inkomen dan kunt u recht hebben op het maximale bedrag aan aanrechtsubsidie. Hebt u wel inkomen dan gaat het bedrag dat u zelf al krijgt aan algemene heffingskorting af van de aanrechtsubsidie.

Hoogte aanrechtsubsidie 2018

De politiek wil in meerderheid eigenlijk af van de aanrechtsubsidie en daarom wordt het bedrag waarop u recht hebt jaarlijks afgebouwd voor de personen die geboren zijn na 31 december 1962. In 2018 heeft iemand die vanaf 1963 geboren is maximaal nog recht op 33 1/3% van het bedrag waarop iemand recht heeft die voor 1963 geboren is:

Hoogte algemene heffingskorting minst verdiende partner in 2016, 2017 en 2018, maximale bedragen, Miljoenennota 2018:

uw geboortedatum201620172018
vóór 1963€ 2.242€ 2.254€ 2.265
na 31 december 1962 € 1.047€ 902€ 754

Voorwaarden aanrechtsubsidie 2018, minst verdienende partner

De voorwaarden voor de uitbetaling aan het aanrechtgeld zijn:
  • U bent 21 jaar oud of ouder.
  • U hebt minimaal zes maanden dezelfde fiscale partner. U kunt ook een weduwnaar of weduwe zijn.
  • U hebt weinig of geen inkomen.
  • Uw fiscale partner heeft in 2018 voldoende inkomen.

Hoe vraag ik de algemene heffingskorting minstverdienende partner aan?

Als u een fiscale partner hebt, doen jullie gezamenlijk belastingaangifte inkomstenbelasting of vullen jullie gezamenlijk een voorlopige aanslag inkomstenbelasting in. Uit die invulling blijkt hoeveel inkomen er is, hoeveel belasting er wordt betaald en dus ook of en hoeveel ruimte er is om uw aanrechtsubsidie uit te betalen. U kunt recht hebben op het volledige bedrag van de aanrechtsubsidie maar ook op een gedeelte. U hebt recht op een gedeelte als u eigen inkomen hebt en dus recht op de algemene heffingskorting of als het inkomen van uw fiscale partner te laag is om het volledige bedrag te kunnen uitbetalen.

Conclusie aanrechtsubsidie 2018

De overdraagbare aanrechtsubsidie is regelmatig een vergeten belastingteruggave en dat is toch jammer als u recht hebt op de maximale bedragen. Kijk er dus goed naar als u uw belastingaangifte inkomstenbelasting doet.

Lees verder

© 2017 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Recht op de aanrechtsubsidie minstverdienende partnerRecht op de aanrechtsubsidie minstverdienende partnerDe aanrechtsubsidie is hetzelfde als de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner. Deze korting is het…
Aanrechtsubsidie 2020 minstverdienende partnerAanrechtsubsidie 2020 minstverdienende partnerAls u weinig tot geen inkomen hebt, kunt u recht hebben op de aanrechtsubsidie, voluit de algemene heffingskorting minst…
Aanrechtsubsidie 2021 minstverdienende partnerAanrechtsubsidie 2021 minstverdienende partnerIn 2021 hebt u als minst verdienende partner recht op de aanrechtsubsidie 2021, algemene heffingskorting, maar de algeme…
Aanrechtsubsidie minstverdienende partner en AOWAanrechtsubsidie minstverdienende partner en AOWDe aanrechtsubsidie is een andere naam voor de algemene heffingskorting minst verdienende partner. Iemand die minder ver…

Algemene heffingskorting 2018Algemene heffingskorting 2018De algemene heffingskorting 2018 is geen vast bedrag meer, maar een bedrag dat afhankelijk is van de hoogte van uw inkom…
Zakelijke aftrekposten ondernemer 2018, 2019 en 2020Zakelijke aftrekposten ondernemer 2018, 2019 en 2020Uw zakelijke kosten kunnen volledig aftrekbaar zijn van de winst in 2018, 2019 en 2020, andere kosten zijn gedeeltelijk…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stux, Pixabay
Reacties

Jan Jansen, 12-12-2019
Mijn vrouw is in 2018 in juli AOW gerechtigd geworden. Ze heeft daarnaast een klein pensioen. Tot juli 2018 ontving ze de aanrechtsubsidie en vanaf juli haar AOW. Bij de vooraf ingevulde aangifte bleek dat ze € 300 terug zou krijgen en om die reden de aangifte ingediend. Onlangs ontving ze een aanslag 2018 met een te betalen bedrag van € 800. De volledige aanrechtsubsidie die ze tot juli 2018 had ontvangen is in mindering gebracht als een eerder verleende voorlopige teruggave, Dit lijkt niet correct. Het betekent dat als je bijv. in december AOW gerechtigd wordt en een maand AOW ontvangt je in die situatie de volledige € 2000 ontvangen aanrechtsubsidie dient terug te betalen. Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Jan Jansen,
Wellicht ligt het iets anders. Als uw vrouw een eigen inkomen had en daarbij gebruik maakte van haar eigen algemene heffingskorting, kan het zijn dat er te veel aan aanrechtsubsidie is uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miep, 16-05-2019
Man verdient 43.000 en betaalt voldoende belasting. Ik heb een klein inkomen (3000) en hierover 263 IB en 817 premie vv betaald. In de aangifte 2018 wordt dus rekening gehouden met maximaal 1080 euro heffingskorting. Ik krijg echter maar 203 uitbetaald terwijl ik volgends de tabel 755 in 2018 zou moeten krijgen. Is het verschil al meegenomen in de uitbetaling van mijn salaris of kan ik het restant van 755-203 nog aanvragen? Reactie infoteur, 17-05-2019
Beste Miep,
Wie geen inkomen heeft, kan het maximale bedrag aan aanrechtsubsidie krijgen. U hebt wel een eigen inkomen van 3.000 euro, waarop uw eigen heffingskortingen worden toegepast waardoor u over uw inkomen per saldo geen belasting betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ger Kouwenberg, 29-04-2019
Mijn vrouw die in 1947 is geboren en ook mijn fiscale partner is, betaalt €1926 belasting en heeft een heffingskorting van €2575.
Daar blijft dus een aanrechtsubsidie van €547 over
Ik moet €8262 belasting betalen dus voldoende inkomen.

Ik heb mijn belastingaangifte van 2018 ingevuld via mijnbelasting.nl maar ik zie niets over uitbetaling van de heffingskorting, ook in de afgelopen jaren is dat niet gebeurd.

vergeet ik iets?
en zo niet hoe kan ik dan zorgen dat er wordt uitbetaald?

Bij voorbaat dank voor het antwoord. Reactie infoteur, 01-05-2019
Beste Ger Kouwenberg,
Als jullie gezamenlijk belastingaangifte doen, wordt de de verrekende heffingskortingen aan het einde van de belastingaangifte zichtbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. van den Broek, 20-04-2019
Mijn vriendin(1970) heeft vanaf eind deze maand een UVA uitkering(€600). Ik betaal voldoende loonbelasting. Kunnen wij vanaf heden aanspraak maken op de aanrechtsubsidie? Moeten wij hiervoor dan de voorlopige aangifte invullen? Reactie infoteur, 23-04-2019
Beste P. van den Broek,
Als op de uitkering de algemene heffingskorting wordt toegepast, blijft er in dit geval bij een jaarinkomen van 5.400 euro geen ruimte over voor de aanrechtsubsidie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Crienen, 01-03-2019
Hoi als mijn vrouw tot augustus de (aanrechtsubsidie) heffingskorting) heeft ontvangen en vanaf augustus is deze stopgezet en toen parttime is gaan werken, en 1800 euro heeft verdiend de rest van 2018. kan het dan kloppen dat ze het bedrag wat ze tot augustus heeft gekregen van de belasting(aanrechtsubsidie) dat deze nu terug betaald moet worden Reactie infoteur, 03-03-2019
Hoi Crienen,
Een eigen inkomen van uw vrouw betekent dat ze recht heeft op eigen heffingskortingen. Daardoor kan het gebeuren dat ze recht heeft op minder aanrechtsubsidie via uw inkomen, maar daar komen eigen heffingskortingen voor in de plaatst. Wat het per saldo effect is, zou berekend moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Verver, 28-02-2019
Ik heb mijn aanrechtsubsidie van 2018 vooraf per maand uitbetaald gekregen, moet mijn echtgenoot nu bij zijn belastingaangifte aankruisen gezamenlijke aangifte? en wat als hij nee invult? Reactie infoteur, 03-03-2019
Beste Verver,
Ja het moet een gezamenlijke belastingaangifte zijn om te kunnen bepalen of op hoeveel aanrechtsubsidie u recht hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. P. Saridin, 17-02-2019
Hallo
ik heb een vraag of ik een aanrechtsubsidie 2019 kan aanvragen.
ik ben 2,5 jaar huisvrouw daarvoor altijd gewerkt. Ik heb geen inkomen.
Nu heb ik een fiscale partner. We vullen allebei geen voorlopige aanslag meer omdat we geen aftrekbare kosten hebben. Kom ik misschien in aanmerking? Graag Uw reactie. Reactie infoteur, 19-02-2019
Hallo M. P. Saridin,
Als uw partner per saldo belasting betaalt, kunt u ook (een deel van) de aanrechtsubsidie uitbetaald krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 17-01-2019
In 2023 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner.
komt deze uitbetaling dan ook te vervallen voor minstverdienende partner geboren voor 1963, of loopt deze nog door? Reactie infoteur, 18-01-2019
Beste John,
Zover is het nog niet, de afbouw van de algemene heffingskorting minstverdienende partner geldt tot dusverre alleen voor wie na 1963 is geboren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henny, 17-01-2019
Beste zeemeeuw, ik krijg in juli dit jaar mijn aow plus mijn pensioen van in totaal 21500 bruto, mijn vrouw heeft geen inkomsten en krijg elk jaar dé aanrechtsubsidie, heeft zij ook dit jaar er recht op of draag ik niet genoeg belasting af om dit te verzilveren.met vr groet. Reactie infoteur, 17-01-2019
Beste Henny,
Dat zou berekend moeten worden. 2019 is voor u namelijk een gemengd jaar omdat u deel met de gewone tarieven te maken krijgt en vanaf juli met de tarieven voor AOW-gerechtigden. Belangrijk is ook of uw inkomen tot de maand juli ook in die 21.500 euro zit of niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Khaled, 12-01-2019
Hallo
ik heb een vraagje. Hoe kan ik voor mijn vrouw aanrechtsubsidie aanvragen.

Gr Khaled Reactie infoteur, 14-01-2019
Beste Khaled,
Dat kan door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 in te vullen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 20-12-2018
Mijn vrouw heeft al jarenlang de maximale aanrechtsubsidie, omdat ik (partner) voldoende inkomen heb.
en ze geboren is voor 1963.
Nu begrijp ik dat als het inkomen van de partner ruimschoots boven de +/- 35.000 de aanrechtsubsidie in 2019 ook gekort wordt.
Klopt dit of geldt hiervoor nog de uitzonderingsregel Geboren voor 1963, en blijft de maximale aanrecht subsidie gelden.

Ik verneem graag uw reactie,
John Reactie infoteur, 21-12-2018
Beste John,
Als uw inkomen hoger is dan 35.000 euro, halveert uw eigen algemene heffingskorting ongeveer. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de aanrechtsubsidie van uw vrouw:

https://financieel.infonu.nl/belasting/178696-algemene-heffingskorting-2018.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meta Kuilberg, 17-12-2018
Ik heb al een aantal jaren een bruto inkomen van ca.2500 waarop ca. 824 loonheffing wordt ingehouden. Daarnaast krijg ik al sinds veel jaren de algemene heffingskorting uitbetaald en die is in 2018 ca.2265. Mijn man heeft voldoende inkomen en betaald dus loonheffing. Mijn man krijgt vanaf oktober 2019 AOW en pensioen en betaald dan ook voldoende loonheffing.
Ik ben geboren in 1958. Mijn AOW komt in 2025.
Mijn vraag is of ik tot 2025 ieder jaar nog de algemene heffingskorting ( aanrechtsubsidie ) krijg uitbetaald.
Ik verneem graag uw reactie Reactie infoteur, 21-12-2018
Beste Meta Kuilberg,
Als het beleid op dit punt de komende jaren niet verandert en het inkomen van uw man inderdaad hoog genoeg is, dan houdt u tot uw AOW-datum recht op de aanrechtsubsidie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huisvrouw, 30-11-2018
Goede morgen. Mijn man krijgt Pensioen en Aow. ik zelf werk niet. Hij ontvangt dat al 2 jaar. ik zelf kreeg altijd aanrechtsubsidie maar het afgelopen jaar krijg ik dat niet meer. hoe kan dat?
gr huisvrouw Reactie infoteur, 02-12-2018
Beste Huisvrouw,
Dat kan als het inkomen van uw man is gedaald of er per saldo geen inkomstenbelasting wordt betaald, zo niet dan zou u de aanrechtsubsidie nog moeten krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Huberts, 04-11-2018
Goedemorgen
Op 18 november 2018 ga ik met pensioen
Mijn vrouw krijgt nu aanrechtsubsidie, blijft zij dat ook houden en gaat dat automatisch door of moet ik dit opnieuw aanvragen?

Vriendelijke groeten
Bert Huberts. Reactie infoteur, 05-11-2018
Goedemorgen B. Huberts,
De uitbetaling van de aanrechtsubsidie gaat dan automatisch door en hoeft niet opnieuw te worden aangevraagd. Een verandering in de hoogte van het jaarinkomen kan overigens wel van van invloed zijn op het bedrag aan aanrechtsubsidie waarop recht bestaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion, 27-10-2018
Goedemorgen,
Ik ontvang aanrechtsubsidie, hoeveel mag ik bijverdienen om toch in aanmerking te komen voor de maximale subsidie? Wordt deze per maand of per jaar berekend? Ik bedoel, als ik twee maanden werk, krijg ik dan nog over de resterende 10 maanden de subsidie?
Vriendelijke groet,
Marion Reactie infoteur, 29-10-2018
Beste Marion,
De aanrechtsubsidie wordt vaak maandelijks uitbetaald, maar is gebaseerd of het verwachte jaarinkomen. Als u een eigen inkomen hebt, vindt er een verschuiving plaats in heffingskortingen. U krijgt dan een eigen heffingskorting op basis van uw eigen inkomen (dat is gunstig), maar minder aanrechtsubsidie (dat is minder gunstig).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mg de Blanken-Zandbergen, 25-10-2018
Goedemiddag
Ik werk sinds 1-01-2018 niet meer. Mijn man heeft AOW en pensioen. Mijn vraag is heb ik recht op aanrechtgeld?
Vriendelijke groet Ria. Reactie infoteur, 26-10-2018
Beste Mg de Blanken-Zandbergen,
Waarschijnlijk wel, maar hoeveel u kunt krijgen is mede afhankelijk van het pensioen van uw man, zijn totale inkomen in 2018 dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 15-10-2018
Ik heb een vraag over of mijn vrouw recht heeft op de uitkering van aanrechtgeld.
mijn vrouw heeft geen inkomen meer sinds 01-1-2018 en mijn inkomen uit loondienst is ongeveer 77000 euro per jaar.
mocht dit zo wezen hoe vraag ik die dan aan en word deze dan (hopelijk) gecontroleerd dat we er echt recht op hebben, niet dat we bij nader inziens we weer het uitgekeerde bedrag kunnen terug storten.

mvg,
Richard Reactie infoteur, 16-10-2018
Beste Richard,
Uw vrouw zal met deze gegevens recht hebben op de aanrechtsubsidie. Als u een aanvraag doet, rolt het bijbehorende bedrag er automatisch uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. P. D. J., 08-10-2018
Mijn man heeft vanaf 1-1-2019 geen inkomen meer. Mijn inkomen is ongeveer 30500 per jaar. Heeft mijn man recht op het aanrechtgeld? Reactie infoteur, 09-10-2018
Beste A. P. D. J.,
Ja, dan heeft uw man recht op het aanrechtgeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. V. D. Zwaag, 24-09-2018
Ik krijg op 15 10 2018 aow plus een pension met elkaar ongeveer 1450 euro per maand.
Mijn vrouw heeft geen inkomen. Zij krijgt over drie jaar aow. Heeft zij nog recht op aanrechtsubsidie? Reactie infoteur, 25-09-2018
Beste K. V. D. Zwaag,
Als u 1.450 euro netto per maand ontvangt, is er ruimte voor de aanrechtsubsidie voor uw vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian Bergs, 20-09-2018
Goededag, ik ben weduwe, mijn geboortedatum 04-01-1957. Heb een pensioen van mijn man met aanvulling van de bijstand tot het minimumloon. Kom ik dan in aanmerking voor aanrechtsubsidie? Reactie infoteur, 23-09-2018
Goedendag Marian Bergs,
Helaas komt u niet voor de aanrechtsubsidie in aanmerking als u geen fiscale partner hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 15-09-2018
Mijn partner werkt, ik werk niet wegens gezondheidsredenen. Mijn vraag is als ik deze subsidie aanvraag en ik heb er recht op. Wordt dat geld dan afgetrokken van mijn partner zijn jaarlijkse teruggave belasting? Reactie infoteur, 18-09-2018
Beste Marijke,
Neen, het bedrag gaat af van de belasting die uw partner nog betaalt, ondanks zijn teruggave. Als die ruimte er is, wordt de teruggave hoger, maar wordt het deel aanrechtsubsidie aan u uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert V. D. Tol, 08-09-2018
Ik ben 75 jaar en heb een inkomen (pensioen/AOW) van 46.500 euro. Mijn vrouw, 73 jaar heeft AOW en klein pensioen van 750 euro. Komen we in aanmerking voor de 'aanrechtsubsidie'? Reactie infoteur, 10-09-2018
Beste Bert V. D. Tol,
Als uw vrouw een volledige AOW ontvangt of meer, is er geen recht op de aanrechtsubsidie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janine, 29-08-2018
Hallo,
Mijn vriend is zzp'er al 4 jaar,
Ik heb in die tijd maar 7 uur p/w gewerkt en het afgelopen jaar loop ik in de ww met een erg laag bedrag, heb ik nu ook recht op deze subsidie? Ik ben 31 jaar.
En mijn vriend doet zijn belasting via de boekhouder, moeten we het daar dan aangeven?
Groetjes Reactie infoteur, 02-09-2018
Hallo Janine,
Als hij belastingaangifte doet voor de inkomstenbelasting en jullie fiscale partners zijn, dan kunt u recht hebben op de aanrechtsubsidie. U moet dan wel (ook) belastingaangifte voor de inkomstenbelasting doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margreet, 25-08-2018
Ik, vrouw word eind december 65, nu heb ik een klein pensioentje van 4600 euro opgebouwd en dat wil de verzekeraar per 1 december uitkeren, maar ik ontvang ook nog het maximum aan aanrechtsubsidie. Mijn man heeft aow en pensioen. Ik denk dat er van dit bedrag heel weinig overblijft na aftrek belasting en teruggave aanrechtsubsidie. Kan ik dit bedrag ook in jaarlijkse kleine bedragen laten uitkeren of beter misschien helemaal van afzien, het wordt belastingtechnisch anders weer een zooitje. Reactie infoteur, 27-08-2018
Beste Margreet,
Voor de belasting is de afkoop van een klein pensioen extra inkomen. U hebt dan recht op een eigen algemene heffingskorting en de aanrechtsubsidie wordt navenant lager. Het hoeft dus niet nadelig uit te pakken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke de Jonge, 29-07-2018
Wat is de inkomensgrens van de partner, en hoe lang moet je zelf geen inkomsten hebben ontvangen? Ik ben nu 7 maanden werkeloos, maar heb geen recht op ww. Kan je dat nu al aanvragen of kan dit pas bij invullen inkomstenbelasting 2018? Reactie infoteur, 30-07-2018
Beste Joke de Jonge,
Per jaar kunt u in aanmerking komen voor de aanrechtsubsidie, als de partner (rekening houdend met aftrekposten) belasting betaalt. De aanrechtsubsidie kan gedurende het jaar maandelijks worden uitbetaald (elke maand 1/12e deel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wiljam, 26-07-2018
Hoi,

Ik heb een bruto wia van €1594 mijn partner heeft geen inkomen en ontvangt nu de volledige heffingskorting omdat zij geboren is voor 01-jan-1963.
Nu lees ik dat de uitbetaling aan de minst verdienende partner in 2024 volledig wordt afgeschaft.
Wat betekent dat dan voor ons totale inkomen?
. Reactie infoteur, 27-07-2018
Hoi Wiljam,
Tot nu toe wordt de aanrechtsubsidie jaarlijks afgebouwd voor wie na 1962 geboren is, met als laatste jaar van uitbetaling 2024. Als dit ook ook gaat gelden voor personen die voor 1962 geboren zijn, zonder compensatie hiervoor, verliest u netto € 2.265 (prijzen 2018).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw Betsy van der Pluym, 24-07-2018
Ik word volgende week 70 jaar. ben sinds 8 jaar weduwe. kan ik dan aanrechtsubsidie aanvragen? Reactie infoteur, 25-07-2018
Beste Mw Betsy van der Pluym,
U kunt alleen met succes de aanrechtsubsidie aanvragen als u ook een fiscale partner hebt. Verder ontvangt u AOW en hebt daardoor een eigen inkomen, waardoor de aanrechtsubsidie in uw geval waarschijnlijk een klein bedrag is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ali Bijl, 16-07-2018
Wordt de aanrechtsubsidie in 1 keer betaald of is het maandelijks? Reactie infoteur, 16-07-2018
Beste Ali Nijl,
De aanrechtsubsidie wordt maandelijks uitbetaald als u gebruik maakt van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, de zogenaamde voorlopige teruggaaf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sam Roskam, 12-07-2018
Goedenavond mijn vrouw kreeg 755 aanrecht korting nu gaat ze werken en verdient nu dit jaar nog een 1750 euro. nu dacht ik even checken wat ze dan nog krijgt aan aanrecht korting; wat blijkt nu, ze moet 600 terug betalen.
Zou dat kunnen kloppen ik hoop dat ik iets verkeerd heb ingevuld. Reactie infoteur, 13-07-2018
Beste Sam Roskam,
Bij een inkomen van 1.750 euro heeft uw vrouw recht op ongeveer 630 euro aan algemene heffingskorting, waardoor die 1.750 euro belastingvrij wordt. Daar staat inderdaad tegenover dat de aanrechtsubsidie een 630 euro lager zal zijn. Per saldo gaat uw vrouw er 1.120 euro netto op vooruit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Aronds, 22-06-2018
Ben per 1 juni gestopt met werken… werkte niet fulltime. heb ik dan in 2018 nog recht op aanrechttoeslag? Mijn man heeft een baan. Reactie infoteur, 25-06-2018
Beste E. Aronds,
U kunt recht hebben op de aanrechtsubsidie bij geen of een gering eigen inkomen, maar hoeveel dat is, zou berekend moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Bruins, 18-06-2018
Ik ben 71 jaar en mijn vrouw is 59 jaar, binnenkort ga ik 1 dag in de week werken. Dus buiten mijn AOW en pensioen ga ik bijverdienen, heeft dat invloed op de aanrechtsubsidie van mijn vrouw? Reactie infoteur, 20-06-2018
Beste A. Bruins,
Dat u bijverdient kan er zelfs toe leiden dat uw vrouw meer aanrechtsubsidie krijgt, als momenteel het maximale bedrag nog niet gehaald wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toos van Ostaijen, 16-06-2018
Ik ben weduwe en heb alleen weduwepensioen van mijn overleden man, heb ik nu recht op aanrechtsubsidie? Reactie infoteur, 18-06-2018
Beste Toos van Ostaijen,
U kunt in een jaar recht hebben op de aanrechtsubsidie, als u ook een partner hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jac, 07-06-2018
Hallo,

per 1 jan 2019 beland ik in de ww. Mijn vrouw werkt niet, heeft zij dan in 2019 recht op de aanrechtsubsidie?

m vr gr
Jac Reactie infoteur, 08-06-2018
Hallo Jac,
Dat hangt van de hoogte van uw ww-uitkering in 2019 af. Als die hoog genoeg is, is er ook ruimte om de aanrechtsubsidie in 2019 uit te betalen aan uw vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mel, 04-06-2018
Hallo,
mijn klanten hebben een aanvullende bijstandsuitkering. Hiernaast heeft de hoofdaanvrager een inkomen uit arbeid van gemiddeld 650,- per maand. Kan de partner aanspraak maken op de korting "minst verdienende partner? Reactie infoteur, 05-06-2018
Hallo Mel,
Zeer waarschijnlijk heeft de gemeente bij de berekening van het bedrag aan bijzondere bijstand al rekening gehouden met de heffingskortingen. Overleg met de betreffende gemeente is dus noodzakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caroline, 18-05-2018
Ik vraag me iets af…
Er wordt gezegd dat je recht hebt op aanrechtsubsidie als je de minst verdienende partner bent. Hoe zit het dan als je AOW en een klein pensioen krijgt en weduwe bent?
Ik vind de stelling "Recht op aanrechtsubsidie als minst verdienende fiscale partner" hierom ook zeer onduidelijk. Wanneer heb je er nu wel en wanneer niet recht op? Reactie infoteur, 21-05-2018
Beste Caroline,
Waar het om gaat is dat als een partner weinig inkomen heeft en daardoor niet de eigen algemene heffingskorting uitbetaald kan krijgen, er toch een mogelijkheid is om geld te krijgen van de Belastingdienst in de vorm van de aanrechtsubsidie.
Als u AOW ontvangt, krijgt u waarschijnlijk wel de volledige algemene heffingskorting uitbetaald en is er geen recht op de aanrechtsubsidie. Als iemand weinig AOW-jaren heeft opgebouwd, kan er weer wel recht bestaan op de aanrechtsubsidie, omdat het eigen inkomen dan relatief laag is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els, 18-05-2018
Ik ben sinds 3 januari weduwe heb AOW en pensioen. Kom ik dan in aanmerking? Reactie infoteur, 21-05-2018
Beste Els,
U kunt in het jaar van overlijden nog voor het fiscaal partnerschap kiezen. Vervolgens zal moeten worden berekent op hoeveel u recht hebt gegeven het inkomen in 2018.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geheim, 05-05-2018
Hoi, ik heb geen inkomen en krijg aanrechttoeslag. Mijn vriend en ik zijn 7 jaar samen en krijg al ongeveer 6,5 jaar aanrechttoeslag. Meer inkomen heb ik niet! Nu heb ik belastingaangifte gedaan en moet ik 945 euro terug betalen! Hoe kan dat!? Reactie infoteur, 08-05-2018
Beste Geheim,
Dat kan eigenlijk alleen als het verzamelinkomen van uw vriend fors is gezakt. Is dat niet het geval, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst:

https://financieel.infonu.nl/belasting/74821-bezwaar-maken-tegen-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Magdalena, 23-04-2018
Mijn broer was in eerste instantie 50% afgekeurd ivm leukemie. 2 jaar geleden is het teruggekomen en heeft hij nu chronische leukemie waardoor hij nu 100% is afgekeurd. Zijn vrouw werkt niet. Komt zijn vrouw nu hiervoor in aanmerking? Geboren voor 1963

Met vriendelijke groet,
Magdalena Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste Magdalena,
Zijn vrouw komt in aanmerking voor de aanrechtsubsidie, maar berekend zou moeten worden hoeveel dat in dit geval is. Van belang is immers of uw broer voldoende belasting betaalt om een volledige uitbetaling mogelijk te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henny Kuijt, 22-04-2018
Ik ben 15 april 65 geworden, nu de vraag tot wanneer krijg je aanrechtgeld. Reactie infoteur, 23-04-2018
Beste Henny Kuijt,
Het aanrechtgeld kan worden uitbetaald totdat u uw eerste AOW ontvangt of een ander eigen inkomen hebt
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanie, 21-04-2018
Ik heb voor de afgelopen 4 jaren een belastingaangifte gedaan ik heb (wajong) en er staat:
Heffingskortingen tussen 1500/2000 euro voor elk jaar uitgerekend. Krijg ik dan deze bedragen voor elk jaar uitbetaald in 1 keer? Reactie infoteur, 23-04-2018
Beste Hanie,
Het gaat hier om jaarlijkse bedragen. Voor een jaar dat voorbij is, is de uitbetaling in één keer, voor een lopend jaar is er een maandelijkse uitbetaling mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 15-04-2018
Ik ga binnenkort met vroegpensioen (dus geen AOW). Mijn inkomen is voldoende hoog om van alle heffingskortingen gebruik te kunnen maken C.q te kunnen verrekenen. Mijn vrouw wil eveneens haar in het verleden opgebouwde pensioen laten uitkeren. Dit gaat om een gering bedrag per jaar. Zij ontvangt thans het volledig bedrag aan aanrechtsubsidie (2265). Blijft dit bedrag volledig van toepassing of vindt er een aftrek plaats in verband met eigen inkomsten van mijn vrouw? Reactie infoteur, 17-04-2018
Beste Klaas,
Door een eigen inkomen zal uw vrouw minder aanrechtsubsidie ontvangen, maar daarvoor in de plaats komt een eigen stuk van de algemene heffingskorting (een verschuiving dus). Wellicht wordt dat pas zichtbaar bij de belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulien, 12-04-2018
Hoi, Waarom is er verschil in de hoogte van het bedrag. Als je dus voor 1963 geboren bent, heb je nog recht op een behoorlijk bedrag. En na 1963 is dat aanzienlijk lager. Waarom is dat? Wel oneerlijk vind ik zo. Reactie infoteur, 14-04-2018
Beste Paulien,
Er zijn meer leeftijdsgroepen geweest die ieder recht hadden op een ander bedrag, maar door bezuinigingen is dit in ingeperkt tot voor en na 1962. Tot de afbouw van de subsidie is al besloten onder het vierde kabinet-Balkenende, met CDA, PvdA en ChristenUnie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hein, 03-04-2018
Geachte,
Ik heb reeds aanrechtsubsidie ontvangen en het is afgebouwd. Kan ik deze opnieuw aanvragen, of is deze uitkering eenmalig? Hoor graag van u.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Hein Reactie infoteur, 04-04-2018
Geachte Hein,
Elk jaar kunt u recht hebben op de aanrechtsubsidie, dat is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en dat van uw partner. De aanrechtsubsidie hoeft dus niet eenmalig te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 24-03-2018
Hallo,
Stel dat mijn ouders recht hebben op de aanrechtsubsidie, maar ik ga als volwassen kind tijdelijk bij mijn ouders inwonen. Heeft dit gevolgen voor deze subsidie? Reactie infoteur, 26-03-2018
Hallo Sandra,
Neen als u bij uw ouders gaat wonen, heeft dat geen gevolgen voor de hoogte van de aanrechtsubsidie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fons Welsing, 20-03-2018
Mijn vrouw heeft recht op de volledige aanrechtsubsidie.
Zij wil vrijwilligerswerk gaan doen en zal daar € 1400,00 per jaar voor ontvangen.
Heeft dit gevolgen voor haar aanrechtsubsidie?
Met vr.gr. Fons Welsing Reactie infoteur, 08-02-2019
Beste Fons Welsing,
Als het uurtarief maximaal 4,50 euro is, is de 1400 euro aan inkomsten met vrijwilligerswerk geen inkomen voor de belasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67956-vrijwilligerswerk-2019-en-de-belasting-of-bijstandsuitkering.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans Kelder, 17-03-2018
Geachte Hr Zeemeeuw
Ik heb u laatst een vraag gesteld over Aanrechtsubsidie, nu wil ik u vragen
hoe vraag ik precies aanrechtsubsidie aan en is mijn man mijn fiscale partner.
dat is mijn vraag aan u alvast hartelijk bedankt.
Hoogachtend. Mevr. A. Kelder. Reactie infoteur, 19-03-2018
Beste Ans Kelder,
Uw man is uw fiscale partner. Als jullie gezamenlijk belastingaangifte doen, ook al hebt u zelf geen tot weinig inkomen, dan komt ook de aanrechtsubsidie naar voren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Me Coninx, 13-03-2018
Mijn man betaalt veel belasting. Ik ontvang ook de aanrechtsubsidie. Mijn man (1948 ) is al 'n paar jaar gepensioneerd en ontvangt mijn toeslag. Mijn vraag is ; ik ben van 1954 en krijg over ogv vier jaar ook aow. Behoud ik dan de aanrechtsubsidie of vervalt deze na mijn pensioenleeftijd? Hoe zit dit eigenlijk? M.v.g. Reactie infoteur, 14-03-2018
Beste Me Coninx,
Dat hangt af van uw jaarinkomen. Als u aan het einde van het jaar uw eerste AOW krijgt, dan kan het nog zo zijn dat u nog recht hebt op een deel van de aanrechtsubsidie. Het jaar daarna is uw inkomen dusdanig dat dat zeer waarschijnlijk niet meer het geval is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne Goossens, 08-03-2018
Wij hebben een sozawe uitkering. Heb ik als vrouw zijnde nu ook recht op de aanrechtsubsidie. wij hebben een samenlevingskontrakt. Reactie infoteur, 09-03-2018
Beste Yvonne Goossens,
Als u zelf een uitkering hebt, wordt er waarschijnlijk al met de heffingskortingen rekening gehouden. Dat verlaagt de aanrechtsubsidie, mogelijk zelfs tot nihil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 08-03-2018
Goedendag, mijn man heeft een fulltime baan en ik heb nu een ww uitkering, maar die stopt per eind april 2018, mijn vraag is: kan ik een aanrecht subsidie aanvragen, en kan ik die dan krijgen vanaf mei 2018? en hoe kan ik dit het beste aanvragen? Reactie infoteur, 09-03-2018
Goedendag Ria,
De aanrechtsubsidie kunt u aanvragen via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Door uw ww-uitkering zult u niet op het volledige bedrag recht hebben in 2018.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 07-03-2018
Beste zeemeeuw, ik heb nu in 2018 één prepensioen van 23000 euro bruto per jaar, betaal ik dan genoeg belasting om de aanrechtsubsidie voor mijn vrouw te verzilveren van 2265 euro in 2018, mijn vrouw heeft geen inkomsten. met vr groet. Reactie infoteur, 07-03-2018
Beste Henk,
Als u nog geen recht hebt op AOW, is uw belastingtarief met dit prepensioen hoog genoeg om de aanrechtsubsidie uit te betalen. Dat kan overigens veranderen als u grote aftrekposten hebt (hypotheekrente, zorgkosten en dergelijke)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 05-11-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.