Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Aftrekposten belasting 2018 en 2019 Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2018 en 2019 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting in 2018 en 2019, maar ook voor uw loonheffing en teruggave inkomstenbelasting gedurende het jaar 2018 en 2019. Let op box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting. Bekijk ook digitaal of u moet bijbetalen of niet, zodat u weet waar u aan toe bent. Vergelijkbare aftrekposten gelden ook voor 2019.

Belastingaangifte 2018 en 2019 particulieren

Particulieren hebben vooral te maken met box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting. Dit zijn de posten die te maken hebben met wonen en werk, maar ook uw vermogen in spaargeld of beleggingen in box 3. U verdient dus het meeste terug van de Belastingdienst als u daar de grootste aftrekposten weet te boeken. De belangrijkste aftrekposten van de belasting 2018 en 2019 worden voor u op een rij gezet.

Aftrekposten 2018 en 2019 in box 1, inkomen uit wonen en werk

In de categorie wonen en werk, box 1 van de inkomstenbelasting, zijn de volgende aftrekposten de belangrijkste:
 • Hypotheekrente, rente op een lening die is aangegaan ter financiering van een verbouwing, de erfpachtcanon, de vooruitbetaalde hypotheekrente en een eventuele boeterente.
 • Eenmalige kosten bij de aankoop van een woning, zoals weergegeven in fiscale aftrekposten eigen woning 2021 en 2022.
 • Aftrek ziektekosten, de specifieke zorgkosten.
 • Partneralimentatie.
 • Studiekosten.
 • Giften aan ANBI.
 • Reiskosten openbaar vervoer bij regelmatig woon-werkverkeer van maximaal € 425 bij een afstand tussen de 10 en 15 km en € 1989 bij 80 km en meer.
 • Premie lijfrente bij een pensioentekort.

Aftrekbare specifieke zorgkosten belastingaangifte 2018 en 2019

U mag de uitgaven aftrekken voor de kosten van zorg van u en uw gezin voor zover ze niet door een instantie vergoed worden. Denk aan de vergoedingen door de gemeente in het kader van de WMO of de vergoedingen vanuit een zorgverzekering. Ook het verplicht eigen risico is niet aftrekbaar. De volgende aftrekposten komen wel in aanmerking voor aftrek:
 • Genees- en heelkundige hulp door arts, specialist, fysiotherapeut;
 • Voorgeschreven medicijnen;
 • Bepaalde hulpmiddelen om beter te kunnen bewegen, zoals steunzolen. Een rolstoel is sinds 2014 niet meer aftrekbaar;
 • Kosten van vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis;
 • Een voorgeschreven dieet;
 • Extra gezinshulp;
 • Extra kleding en beddengoed;
 • Reiskosten ziekenbezoek.

De meeste posten spreken wel voor zich. Waar u wel op moet letten is dat er per persoon een drempel geldt die op uw inkomen is gebaseerd. Als u in 2018 minder dan ruim 7.647 euro verdient per persoon is de drempel een vast bedrag van 131 euro. Anders bedraagt de drempel 1,65% van inkomen en boven de € 40.619 zelfs € 670 + 5,75% van uw inkomen. Met een fiscale partner wordt het drempelbedrag verdubbeld. Bij het dieet is het zo dat de Belastingdienst een lijst bijhoudt van wat wel en wat niet vergoed wordt:

Uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar is vervallen in 2015, geen aftrek kinderalimentatie meer

In geval van een kind of kinderen jonger dan 21 jaar dat niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, bestond tot 2015 de aftrekpost kosten levensonderhoud kind. Deze aftrek is in 2015 vervallen, zie het artikel aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015 afgeschaft.

Studiekosten aftrekken

Wie een studie volgt gericht op zijn loopbaan en meer dan 250 euro aan studiekosten heeft kan die studiekosten aftrekken. Daarbij gelden nog twee kanttekeningen:
 • De kosten zijn aftrekbaar bij wie de uitgaven doet en de studie volgt. Dus als de ouders voor de zoon of dochter betalen, vervalt deze aftrekpost.
 • Als er studiefinanciering is, zijn de verplichte studiekosten minus studiebeurs minus 250 euro aftrekbaar voor wie onder het oude stelsel van studiefinanciering valt (niet de studievoorschotten): aftrek studiekosten 2018 en 2019.

Aftrekbare giften 2018 en 2019

Verwar een gift niet met een schenking. Een schenking is niet aftrekbaar, maar een gift kan dat wel zijn. De giften kunnen eenmalig zijn, maar ook periodiek. Een gift aan een ANBI is fiscaal aftrekbaar.

Alimentatie als aftrekpost

De partneralimentatie is bij de betaler fiscaal aftrekbaar. Dat zijn de periodieke betalingen en een eventuele afkoopsom. Als uw ex in het voormalige huis blijft wonen, mag u uw aandeel in het eigenwoningforfait van dat huis als aftrekpost opvoeren. De alimentatie aan uw kinderen is niet aftrekbaar.

Aftrekposten in box 3, spaargeld, beleggen en vermogen

Het spaargeld en vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting kent gemiddeld een belastingheffing van 1,2%. Per persoon is in 2018 30.000 euro vrijgesteld van heffing, 30.360 euro in 2019. In 2020 bedraagt dit heffingsvrije vermogen 30.846 euro. Vele zaken worden zo door deze vervanger van de vroegere vermogensbelasting belast, zoals uw beleggingen, uw tweede huis, spaargeld beleggingsverzekeringen en spaarverzekeringen. Houdt daarom met genoemde aftrekposten rekening. Een extra aftrekpost om uw heffingsvrije vermogen te verhogen doet zich voor als u een lening hebt lopen dat niet dient ter financiering van uw huis. In dat geval mag de lening als het bedraagt meer bedraagt dan de drempel van € 3.000 aftrekken van uw spaargeld en vermogen.

Aftrekposten verdelen met uw partner

Als u fiscale partners hebt, doet u er goed aan om te bekijken hoe u uw aftrekposten het beste onderling kunt verdelen. Wie het meeste van u beiden verdient heeft ook het meeste baat bij een hoge aftrekpost. Regelmatig lukt het met het schuiven van aftrekposten dat de ene partner geen belasting meer betaalt en de ander relatief weinig. Ook de vrijstelling bij sparen en vermogen mag u naar uw partner overhevelen.

Loonbelasting 2018 en 2019 te hoog

Doordat de werkgever niet met uw aftrekposten rekening houdt, kunt u te veel belasting en premies betalen. Vraag dan het teveel betaalde zo snel mogelijk terug over 2018 of 2019 van de Belastingdienst en wacht niet tot 2020. U kunt de Belastingdienst vragen maandelijks een bedrag terug te storten. Let er wel op dat u niet teveel vraagt, want dan zult u op een later moment weer moeten bijbetalen.

Slot aftrekposten belastingaangifte 2018 en 2019 voor particulieren

Loop de aftrekposten altijd nauwkeurig na en laat u adviseren wanneer de situatie minder duidelijk is. Aftrekposten kunnen u veel geld opleveren. Bekijk ook altijd of in de belastingaangifte met alle heffingskortingen is rekening gehouden waarop u recht hebt. De digitale versie geeft u inzicht in wat u aan belasting moet betalen of terug kunt krijgen.

Lees verder

© 2011 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstBelastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstWelke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2023 en 2024? Let op de…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en 2022 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftrek t…
Aftrekposten ZZPAftrekposten ZZPZZP'ers moeten belastingaangifte van hun inkomen doen. Ze kunnen in aanmerking komen voor verschillende aftrekposten, zo…
Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)Belastingtips voor de belastingteruggave 2020, 2021 en 2022 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particuli…

Spaargeld belastingvrij in 2020 of 2021?Spaargeld belastingvrij in 2020 of 2021?Al het spaargeld belastingvrij in 2020, 2021 en 2022 zou mooi zijn, maar geen belasting betalen is dat ook realistisch?…
Verkeersboete leaseauto: wie krijgt boete leaseauto?Verkeersboete leaseauto: wie krijgt boete leaseauto?In een leaseauto rijden betekent dat je baas de kosten van je auto betaalt. Je tankt als je een leasauto hebt met een pa…
Reacties

M. Gosen, 14-02-2020
Is het bezoek naar je demente moeder in een verpleegtehuis ongeveer per rit 60 km heen en terug. aftrekbaar Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste M. Gosen,
Ja die kosten zijn fiscaal aftrekbaar als uw moeder voor langere duur daar verpleegd wordt.

Jj, 10-11-2019
Geachte
Misschien een vreemde vraag maar zijn de dierenartskosten voor mijn kat aftrekbaar? Heb alle bewijzen dat de kat officieel van mij is, zoals: aankoopbewijs, chipnr. + chipkosten, etc. Reactie infoteur, 11-11-2019
Geachte Jj,
Voor een particulier zijn de dierenartskosten niet fiscaal aftrekbaar.

Jan, 01-10-2019
Geachte
Is een verzekeringspakket van een gehoortoestel ook aftrekbaar van de belasting? Reactie infoteur, 03-10-2019
Geachte Jan,
Het verzekeringspakket van een gehoortoestel is niet aftrekbaar.

Sjors, 15-08-2019
Geachte,
Zijn de kosten voor Belastingaangifte door Belasting advies Bureau aftrekbaar als particulier? Reactie infoteur, 15-08-2019
Geachte Sjors,
Voor een particulier zijn de kosten om een belastingaangifte te doen niet fiscaal aftrekbaar.

Eric, 02-07-2019
Mijn vriendin heeft een pgb inkomen waarover zij inkomstenbelasting en Zvw betaalt. Nu is zij ook voor haarzelf begonnen maar lijdt op het moment verlies. Kan dat verlies afgetrokken worden van het pgb bedrag waarover zij belasting moet betalen? Reactie infoteur, 09-07-2019
Beste Eric,
Heeft uw vriendin een eenmanszaak, dan kan zij het resultaat van de onderneming (in dit geval een verlies) verrekenen met haar inkomen.

Suzy van den Berghe, 12-06-2019
Beste,

Is de totaalvernieuwing van de badkamer (in 2018) in eigen woonst (daterend van 1981) fiscaal aftrekbaar?

Van harte bedankt voor uw antwoord

Vriendelijke groeten,
Suzy Reactie infoteur, 13-06-2019
Beste Suzy van den Berghe,
De totaalvernieuwing van uw badkamer is in de regel niet fiscaal aftrekbaar, maar als deze verbouwing is gefinancierd met een lening of hypotheek, kan de rente fiscaal aftrekbaar zijn. Woont u in een Rijksmonument, dan kunnen er andere regels gelden.

Anny, 03-04-2019
Zijn begrafeniskosten en een steen aftrekbaar? Reactie infoteur, 05-04-2019
Beste anny,
De begrafeniskosten en een steen zijn aftrekbaar bij de erfbelasting en niet bij de inkomstenbelasting.

Mar, 30-03-2019
Onze zoon is uitgevallen op de middelbare school en volgt nu onderwijs bij een particuliere school. Is dat schoolgeld aftrekbaar en zo ja, waar kunnen die kosten worden opgevoerd? Reactie infoteur, 01-04-2019
Beste Mar.
Scholingsuitgaven en studiekosten kunnen aftrekbaar zijn bij de leerling of student die die kosten betaalt.

Caro, 27-03-2019
Beste, sinds 2 jaar weten we dat onze zoon autistisch is met normale begaafdheid. Dit heeft als consequentie dat hij intensieve huiswerkbegeleiding nodig heeft met aanleren van specifieke leerstrategieën. Zijn deze kosten (ca 300 euro per maand) op de een of andere manier aftrekbaar (zorgkosten, studiekosten.)? Indien ja, dan zal ik de reeds gedane belastingaangifte mogelijk nog kunnen corrigeren. Reactie infoteur, 28-03-2019
Beste Caro,
Helaas zijn extra kosten voor leerstrategieën en huiswerkbegeleiding niet (meer) fiscaal aftrekbaar.

A. Sinteur, 25-03-2019
Geachte: ik heb een pand welke ik verhuur. en ik heb daar zonnepanelen op laten plaatsen. Mijn vraag is kan ik deze kosten voor panelen en montage aftrekken van mijn belastingopgave?

bij voorbaat dank a.sinteur Reactie infoteur, 28-03-2019
Geachte A. Sinteur,
U kunt de investering in zonnepanelen niet aftrekken, als u de zonnepanelen hebt gefinancierd kan wel de rente fiscaal aftrekbaar zijn.

Roy, 12-03-2019
Vraagje over specifieke zorgkosten: Schoonvader in ziekenhuis opgenomen, met korte onderbreking 2 maanden. Schoonmoeder reisde daar naartoe. Maar begin 2019 kwam hetzelfde weer terug, dus weer opname van een week. Waar die reiskosten aftrekken? (aangifte gaat over 2018, maar in 2019 voldoet ze niet aan voorwaarden van aftrek…) Reactie infoteur, 13-03-2019
Beste Roy,
Schoonmoeder mag de reiskosten als vervoerskosten aftrekken onder de specifieke zorgkosten. De reiskosten die worden gemaakt in 2019 vallen onder de belastingaangifte inkomstenbelasting die in het voorjaar van 2020 wordt gedaan.

H. A. van Dullemen, 12-03-2019
Is de rente die bijgeschreven wordt op de vordering van de erven op de langstlevende aftrekbaar in box 1 of 3? Reactie infoteur, 13-03-2019
Beste H. A. van Dullemen,
De rente over deze zogenaamde overbedelingsschuld is niet fiscaal aftrekbaar.

Hans Mozer, 11-03-2019
Beste,
Ik heb een simpel vraagje over mijn belastingaangifte 2018. Mag ik rente van rood staan bij de bank aftrekken?

Ik hoop dat U mij deze vraag kunt beantwoorden. Bij voorbaat mijn dank.
Vriendelijke groet,
Hans Reactie infoteur, 12-03-2019
Beste Mozer,
De rente van rood staan bij de bank is aftrekbaar in box 1 als het rood staan is gebruikt voor aanpassingen aan de woning en u regelmatig aflost. Anders kan het bedrag dat u rood staat als lening aftrekbaar zijn in box 3:

https://financieel.infonu.nl/geld/30605-ook-een-consumptieve-lening-geeft-fiscaal-voordeel.html

Marthijs ter Haar, 04-03-2019
Ik heb in 2018 mijn huis verkocht zijn de notariskosten bij verkoop aftrekbaar en zo ja welke kosten?
bv. royement hypotheek
kosten onderzoek kadaster
kadastraal recht doorhaling hypotheek
BTW over bovenstaande posten
kosten onderzoek erfdienstbaarheden
honorarium opstellen etc volmachtkosten
aflossen hypotheek
personalia onderzoek
bankkosten
BTW Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Marthijs ter Haar,
De aflossingen en de makelaarskosten zijn niet aftrekbaar, de meeste notariskosten wel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/66790-de-fiscaal-aftrekbare-verhuiskosten.html

Bertus den Brinker, 01-03-2019
Ik ben gepensioneerd en heb bij het PMT een aanvullende ANW pensioen voor mijn vrouw afgesloten.

Mijn vraag is, mag ik de premie die ik hiervoor betaald, aftrekken bij de belastingen en onder welke aftrekpost valt het?

M.V.G.

Bertus den Brinker Reactie infoteur, 04-03-2019
Beste Bertus den Brinker,
De premies voor het ANW pensioen kunnen inderdaad fiscaal aftrekbaar zijn.

Rew van Joolen, 28-02-2019
Mag ik mijn nieuwe verwarmingsketel (€.1800,00) opvoeren als kosten bij het invullen van mijn belastingaangiften 2018. de oude was aan vervanging toe (27 jaar oud).

in afwachting van uw antwoord

bij voorbaat mijn dank voor uw moeite
REW van Joolen Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste Rew van Joolen,
Uw nieuwe verwarmingsketel is niet fiscaal aftrekbaar voor de belastingaangifte inkomstenbelasting.

C. van de Worp, 24-11-2017
Ik heb een vraag. Als predikant bewoon ik een pastorie die eigendom is van de kerk. Ik geef bij de resultaten overige werkzaamheden hiervoor een bedrag als bijtelling (€ 4500). Waarde vrij wonen. Maar ik woon niet vrij, want ik betaal € 7500 huur per jaar. Mag ik die woonbijdrage (€ 7500) als aftrekpost opvoeren? Ik hoor graag uw reactie Reactie infoteur, 31-01-2019
Beste C. van de Worp,
Als u belastingaangifte doet als pseudo-ondernemer, dan hebt u inderdaad enerzijds de WOZ-bijtelling als inkomstenpost en anderzijds de zakelijk betaalde huur als aftrekpost

Jose van Dongen, 21-03-2017
Zijn de kosten van alarmering aftrekbaar als het noodzakelijk is omdat mijn man vanwege zijn gezondheid die nodig heeft? Hartfalen en de kans van meer tia's? Reactie infoteur, 31-01-2019
Beste Jose van Dongen,
De kosten van alarmering zijn in 2018 en 2019 niet meer aftrekbaar als zorgkosten.

P. Wiersma, 12-03-2017
Beste infoteur.
Graag kom ik nog even terug op mijn vraag van 09-03-2017 j.l. Bedankt voor uw antwoord alvast. Ik wil de inkomsten en aftrekposten van het bedrijfje ook niet verdelen, maar in zijn geheel dus verplaatsen en dus vermelden bij mijn gegevens, i.p.v. bij mijn vrouw. Graag hoor ik of dit kan. Reactie infoteur, 31-01-2019
Beste P. Wiersma,
Ook dat valt onder verdelen (0 resp 100%), en is dus niet toegestaan.

P. Wiersma, 09-03-2017
Wij (mijn vrouw en ik) hebben een klein bedrijfje naast onze vaste banen, dit geef ik op bij "werk uit overige inkomsten", het gaat niet om grote bedragen en voor de belastingdienst zijn wij dan ook geen ondernemers (via ondernemerschecklist). Daar het bedrijfje op mijn vrouw haar naam staat vermeld ik deze inkomsten altijd (sinds 2010) bij haar gegevens. Ik doe echter het meeste werk voor het bedrijf. We doen gezamenlijk aangifte. Aangezien ik ook kosten/investeringen maak voor dit bedrijf, en ik deze uiteraard ook opvoer als aftrekposten kan ik volgens mij dit beter bij mijn gegevens vermelden omdat ik het hoogste inkomen geniet. Nu mijn vraag, kan ik hiermee zomaar switchen? Dus nu de gegevens van het bedrijfje bij mijn gegevens vermelden? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste P. Wiersma,
Fiscaal is het bedrijf kennelijk geen onderneming en daarmee vergelijkbaar met de bijverdiensten en inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter. Voor die categorie mogen inkomsten en aftrekposten niet worden verdeeld.

P. Wiersma, 06-03-2017
Goedenavond, wij hebben in 2015 voor onze hypotheek advies en/of afsluitkosten gemaakt. Helaas vergeten mee te nemen in de aangifte van 2015. Kan ik deze kosten nog aftrekken voor de aangifte van 2016? Reactie infoteur, 31-01-2019
Beste P. Wiersma,
De advieskosten kunt u alleen aftrekken in de belastingaangifte inkomstenbelasting uit het jaar waarin de advieskosten zijn betaald. U kunt de Belastingdienst om een correctie op uw belastingaanslag vragen.

A. Vat, 04-03-2017
Goeden dag, Mijn vrouw is haar gehoorapparaat verloren. Is een nieuw hoortoestel aftrekbaar?
A.V. Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste A. Vat,
De kosten van een nieuw gehoorapparaat kunnen gedeeltelijk aftrekbaar zijn. De verplichte eigen bijdrage is niet aftrekbaar, maar de eventuele meerkosten van bijvoorbeeld een duurder model vaak wel.

Di, 02-03-2017
Mijn man is in 2007 gescheiden van eerste vrouw. Ze hadden hun gezamenlijke zaak en huis verkocht met verlies van 47.500 euro. Die schulden heeft mijn man op zich genomen en heeft tot nu toe 15000 euro afbetaald. Is dit bedrag aftrekbaar als verlies uit werk en woning?

Mvg,
Di Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Di,
De post verlies uit werk en woning kan een aftrekpost zijn voor een ondernemer, niet een particulier. De schuld van de de verkochte woning is aftrekbaar als schuld in box 3 van de inkomstenbelasting.

Brenda, 01-03-2017
Mijn dochter van 14 krijgt bijles.
Kan ik het bedrag wat ik daarvoor betaal opvoeren bij de belasting aangifte?

Vriendwlijke groeten
Brenda Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste Brenda,
De kosten van bijles van uw dochter kunt u helaas niet opvoeren als aftrekpost bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Gert Dijkstra, 01-02-2017
Op mijn beleggingsrekening wordt per jaar 4 maal ca 10.50 € ingehouden + 2,40 € per mnd, zijn deze kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste Gert Dijkstra,
De kosten die u hebt voor het aanhouden van een rekening bij een bank zijn voor een particulier niet aftrekbaar. Financieringskosten kunnen wel een fiscale aftrekpost zijn.

Bloeme, 28-12-2016
Beste Infoteur, ik heb dit jaar een Lerarenbeurs gekregen voor een masteropleiding. Ik betaal de opleiding zelf, dus geen werkgever die een deel vergoedt. Mag ik de opleidingskosten aftrekken? Of alleen het deel minus de Lerarenbeurs? Dat laatste klinkt logisch, maar een Lerarenbeurs is officieel geen studiefinanciering, dus vandaar mijn vraag. Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Bloeme,
Klopt, omdat een lerarenbeurs wel een een financiële tegemoetkoming in de studiekosten is, is hooguit het saldo van de studiekosten, de tegemoetkoming en drempel aftrekbaar.

Jw Schoemaker, 22-12-2016
Wij wonen aangepast huurhuis met een onderrrijdbare keuken van 1998 deze keuken is aan onderhoud toe.
Zijn deze onderhoudskosten aftrekbaar bij de inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste Schoemaker,
Een onderrijdbare keuken is niet fiscaal aftrekbaar, wel kunt u bij uw gemeente (WMO) een aanvraag doen voor vervanging of verbetering.

Ria, 22-10-2016
Zijn de aanschafkosten en onderhoudskosten van de fiets die ik voor mijn werk als postbezorger gebruik aftrekbaar? Reactie infoteur, 25-10-2016
Beste Ria,
Als u zzp'er bent, zijn die kosten als zakelijke kosten aftrekbaar.

Deli, 23-09-2016
Goede dag,
Mijn man heeft een VCA en dergelijke cursuskosten € 1250 betaald. Zijn deze kosten wel aftrekbaar? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Deli,
Zakelijk zijn deze kosten aftrekbaar.

Fraanje, 12-08-2016
Vraag:
1. is een eenmalige gift aan volwassen kinderen fiscaal aftrekbaar?
2. is een lening aan volwassen kinderen fiscaal aftrekbaar? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Fraanje,
Een gift aan een kind wordt als schenking gezien en valt onder de schenkingsbelasting. Het bedrag is niet aftrekbaar. Een lening verstrekken is ook niet aftrekbaar, omdat dat nog steeds als vermogen wordt gezien. Zelf geld lenen, kan wel aftrekbaar zijn.

G. V. D. Broek, 24-06-2016
Goede dag.
Onze dochter volgt een mbo opleiding in IJmuiden.
omdat ze nog geen 18 jaar is krijgt ze geen studiefinanciering.
Door de afstand is het niet te doen om met het openbaar vervoer te gaan en zit ze daar op kamers.
Alle onkosten voor de kamer en het vervoer in het weekeinde zijn voor mijn rekening.
Zijn er onkosten die aftrekbaar zijn van de belasting

Groet Gijs Reactie infoteur, 20-07-2020
Goede dag Gijs,
Helaas niet aftrekbaar.

Jossaer, 12-06-2016
Om in orde te zijn met mijn brandverzekering heb ik een volledig nieuwe electriciteitsinstallatie laten plaatsen door een erkende elektricien, deze werd nadien goedgekeurd door bevoegde instantie. Zijn die facturen aftrekbaar?
Mvg. Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Jossaer,
Deze facturen zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Martje de Kler, 31-05-2016
Zijn gemaakte kosten voor het onderhoud van een eigen woning aftrekbaar? Zo ja welke. Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Martje de Kler,
De gemaakte kosten zijn niet aftrekbaar, wel de rente die u betaalt op een lening waarmee u de gemaakte kosten hebt gefinancierd.

De Pauw Benny, 05-04-2016
Mag ik nog onkosten aftrekken voor veiligheid, bevoorbeeld alarm installatie voor mijn woning?
Benny Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste De Pauw Benny,
De kosten van de beveiliging van uw huis zijn niet aftrekbaar.

Johan, 05-04-2016
Er bestaat een schuld aan een particulier van ca € 80.000,=. Via de rechter is -uiteindelijk- bepaald dat dit bedrag, incl. de rente en ontstane kosten geïnd wordt door een beslag op -in dit geval- de AOW uitkering tot op de beslagvrije voet, zodat de AOW uitkering al twee jaar ca € 6.000,= lager uitvalt.

De belastingdienst geeft in het aangeboden en vooraf ingevulde inkomstenformulier gewoon het totale bedrag van de AOW uitkering als inkomen op. Kan dit bedrag op mijn biljet verminderd worden met hetgeen door de beslaglegging niet wordt uitgekeerd? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Johan,
Helaas niet, want de AOW is wel door de SVB als inkomen gestort.

Mike, 03-04-2016
Ik ben van plan zonnepanelen aan te schaffen, kan ik de rente van een lening die ik daarvoor afsluit aftrekken? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Mike,
De aankoop en montage van zonnepanelen wordt gezien als investering in de eigen woning en daarom is de rente over deze lening aftrekbaar.

Nans, 01-04-2016
Goedendag,
Wij hebben een 18 jarige zoon met diverse psychische stoornissen waardoor hij niet naar school kan of werken kan. Voorheen heeft hij altijd op groepen gewoond, maar is sinds 1,5 jaar thuis. Hij heeft continu iemand om zich heen nodig waardoor ik minder ben gaan werken om voor hem te zorgen. Nu zijn alle aftrekposten komen te vervallen voor de zorg van deze kinderen. Is daar toch niet nog een post voor?
Groeten
Nans Reactie infoteur, 28-02-2019
Goedendag Nans,
Niet vervallen zijn de zorgkosten die niet worden vergoed (medicijnen, vervoer naar een ziekenhuis). Verder heeft hij mogelijk recht op een pgb-budget.

Femke, 30-03-2016
Hallo,

Wij hebben op 17 april een baby gekregen bij 29 weken zwangerschap dus veel te vroeg. Mijn dochter heeft in totaal 8 weken in Veldhoven gelegen wij wonen in Veldhoven. We hebben kosten van het Ronald McDonald huis wat de helft vergoed werd, we hebben reiskosten gemaakt. Parkeerkosten, is dit allemaal aftrekbaar en waar vul je dit dan in?

Mvg Reactie infoteur, 11-02-2020
Hallo Femke,
Als uw dochter nog deel uitmaakt van jullie huishouding, zijn de reiskosten voor het bezoek aan uw dochter in het ziekenhuis onder voorwaarden aftrekbaar als ziektekosten, anders niet.

Mark J., 23-03-2016
Mijn vrouw en ik zijn aan het onderzoeken een expat traject aan te gaan in Maleisië. Hiervoor hebben wij kosten gemaakt, door een reis te maken met een zakelijk karakter. Kunnen wij deze kosten als reis en/of verblijf kosten prive aftrekken? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Mark J,
Die kosten kunt u als particulier helaas niet aftrekken.

Frans van Koppen, 10-03-2016
Klopt het dat de jaarruimte voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 extra laag is? Mijn redenering is als volgt. De grondslag voor de jaarruimte is een aantal inkomstencomponenten (waaronder jaarsalaris) en de factor A, opgegeven door de pensioenuitvoerder, over 2014.
Nu hield de pensioenuitvoerder in 2014 (terecht) premie in volgens het oude belastingregiem. Dientengevolge ontstond een factor A volgens dit regiem.

Echter de jaarruimte 2015 is berekend volgens het nieuwe belastingregiem op het gebied van aftrekbaarheid gestorte premies. Ergo de jaarruimte was extra laag. Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Frans van Koppen,
Klopt, zie het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67492-berekening-jaarruimte-aftrek-inkomstenbelasting-2019-en-2020.html

Rowena, 29-02-2016
Hallo,
Ik ben op 29 mei 2015 moeder geworden van een premature dochter. Ik heb zelf 2 weken in het ziekenhuis gelegen mijn dochter bijna 3 maanden. Hierdoor heb ik veel reiskosten gemaakt. Zijn de gemaakte kilometers aftrekbaar? Zijn er overigens nog meer kosten aftrekbaar waar ik met een premature baby rekening mee mag houden? (Denk aan: premature kleding, borstkolf etc.) Reactie infoteur, 27-02-2020
Hallo Rowena,
Voor uw eigen vervoer of uw kind zijn de werkelijke reiskosten als ziektekosten aftrekbaar (let wel op de drempel). De kleding en borstkolf zijn niet aftrekbaar. De borstkolf kan wellicht ook via uw verzekering worden vergoed.

Jona, 28-02-2016
Beste, Ik heb een serre aan mijn huis laten bouwen. Kan ik de kosten daarvan aftrekken? Is er dus een kopje in de belastingaangifte met woningverbetering waar ik dat onder kan vermelden? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Jona,
U kunt deze investering zelf niet aftrekken, wel de rente als u hiervoor een financiering hebt afgesloten.

Moerkerken, 21-02-2016
Goede middag, heb mij huis verkocht waar 2 hypotheken op rusten - 1e is afgelost door bedrag van verkoop - 2e hypotheek van 50.000 euro heb ik bij de rabo afgekocht voor 15000 euro, zijn deze aftrekbaar voor de belasting. Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Moerkerken,
De hypotheek als schuld is hooguit in box 3 aftrekbaar, als het een tweede woning is.

Verweij, 17-02-2016
Wij wonen in Duitsland, mijn man werkt in Nl ik in Dld, nu moeten wij aangifte doen in beide landen! Hoe kan het dan, moet ik dan een gescheiden aangifte doen of gezamenlijk? Niemand die mij hier een duidelijk antwoord op geeft en ben daar flink onzeker over! Nu komt er in Dld uit dat ik toch flink terug moet betalen en werk maar parttime en ben in hoge belastingschaal ( bewust, wou op safe gaan). In nl moeten we nog aangifte doen…
Mvg
Verweij Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Verweij,
Er is een belastingverdrag met Duitsland waarin staat dat een dubbele heffing kan worden voorkomen. Tweemaal aangifte doen (Duitsland en Nederland), hoeft niet te betekenen dat er tweemaal volledig betaald moet worden. Als u belastingaangifte in Nederland doet, kruist u ook aan dat u een dubbele heffing met Duitsland wilt voorkomen.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 28-07-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.