Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenen

Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenen Bij uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en 2022 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftrek tegen. Met deze post kunt u de fiscale aftrekposten maximaal benutten om minder belasting te betalen. Met de persoonsgebonden aftrek kunt u ook nog in latere jaren een fiscale aftrekpost verrekenen. Bij uw belastingaangifte kunt u bijvoorbeeld nog de restant persoonsgebonden aftrek voor een studie uit eerdere jaren van uw inkomen aftrekken en verrekenen, maar hoe doet u dat slim? Deze aftrekpost wordt vermeld op uw definitieve belastingaanslag inkomstenbelasting.

Fiscaal aftrekbare posten inkomstenbelasting

In ons land is het zo geregeld dat u bepaalde aftrekposten van de belasting mag aftrekken. U krijgt dan een deel van de gemaakte kosten van de belastingdienst terug. Hoe hoger uw inkomen is hoe meer de aftrekposten u opleveren. Het rendement van deze aftrek kan oplopen tot 52% per persoon. Bij deze post kijkt de belastingdienst naar uw totale inkomen in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting. Het saldo van deze inkomsten gesaldeerd met de fiscale aftrekposten is het verzamelinkomen. De hoogte van dit verzamelinkomen bepaalt uiteindelijk hoeveel belasting u zult moeten betalen. Uw belastingschuld is bovendien afhankelijk van de hoogte van de de belastingtarieven en schijven.

Hypotheekrente aftrekken

Voor de meesten van ons is de aftrek van de hypotheekrente een grote aftrekpost. Deze aftrek zorgt ervoor dat de netto maandlasten van een huis een stuk lager zijn dan de bruto lasten. Het is prettig om gedurende het jaar door de aftrekposten geld van de belasting terug te krijgen. Het is aan u de keuze of u een jaar wilt wachten om de teruggaaf in 1 keer te krijgen of via de voorlopige aanslag 2021 en 2022 inkomstenbelasting een maandelijkse teruggave krijgt. Als u uw geld later terugvraagt, vergoedt de belastingdienst u mogelijk een rente. Als u meer aftrek hebt dan u aan belasting betaalt, krijgt u een deel van uw aftrek niet terug. Dat werkt echter anders als het om persoonsgebonden aftrekposten gaat.

Wat is de persoonsgebonden aftrek 2021 en 2022?

Een belangrijk deel van de fiscale aftrekposten bestaat wel uit een persoonlijke aftrek. De belangrijkste posten zijn:
  • De betaalde partneralimentatie 2021 en 2022;
  • Verliezen op durfkapitaal;
  • Ziektekosten en studiekosten;
  • De giften;
  • De uitgaven voor een rijksmonument in Nederland.

Deze aftrekposten hebben een extra fiscaal voordeel. Wat u door een te laag inkomen wel kunt aftrekken, maar niet krijgt uitbetaald, kunt u nog in latere jaren in mindering op de inkomstenbelasting brengen als restant persoonsgebonden aftrek. Elk jaar kan bij uw belastingaangifte blijken dat u recht hebt op deze aftrekpost. De beschikking persoonsgebonden aftrek 2020, ook aangegeven op uw aangifte inkomstenbelasting, kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte 2021, die van van 2021 voor 2022 en zo verder.

Restant persoonsgebonden aftrek verrekenen

Als u in Nederland belastingplichtig bent of woont in België, Suriname, op de voormalige Nederlandse Antillen, Aruba dan wel in Duitsland woont en valt onder de 90%-regeling, kunt u de restant persoonsgebonden aftrekposten uit een jaar verrekenen met het inkomen in latere jaren. Houdt u nog wat aftrek over na de belastingaangifte 2020, dan kunt u dit deel nog benutten voor de belastingaangifte 2021 of wat daarna nog resteert in 2022, 2023 en daarna.

Systematiek van verrekenen van de restant persoonsgebonden aftrek

Het verzamelinkomen is het totaal van de boxen 1, 2 en 3. Dat betekent ook dat u ook de aftrekposten over deze boxen mag verdelen. Dat doet u als volgt en in de volgende volgorde:
  • Eerst brengt u de persoonsgebonden aftrekposten in mindering op uw inkomen in box 1, het inkomen uit werk en woning.
  • Als uw inkomen in box 1 te laag is, brengt u wat nog overblijft van de aftrek in mindering op het inkomen in box 3, spaargeld en vermogen.
  • Als dan nog niet alle aftrek is benut en u hebt inkomen in box 2, het aanmerkelijk belang, dan kunt u wat nog overblijft in mindering brengen op uw inkomen in box 2.

Maar dan nog kan het zo zijn dat u aftrekposten overhoudt, omdat uw inkomen in box 1 tot en met 3 te laag is. In dat geval mag u de overgebleven aftrek opgeven bij uw inkomen van het volgende jaar. Hoeveel dit restant bedraagt vermeldt de belastingdienst op uw belastingaanslag. Dit kunt u herhalen totdat alle persoonlijke aftrek in mindering is gebracht. Zo kunt u bijvoorbeeld de restant persoonsgebonden aftrek 2011 tot en met 2018 nog aftrekken in 2021. Wie veel aftrek uit een eerder jaar overhoudt, doet er goed aan om van de mogelijkheid van eerder genoemde voorlopige teruggaaf gebruik te maken.

Wat is de negatieve persoonsgebonden aftrek?

De negatieve persoonsgebonden aftrek is tot slot een correctie op een in een eerder jaar opgevoerde aftrekpost. Stel u hebt giften afgetrokken en een deel terug gekregen, of alimentatie afgetrokken en minder betaald dan de aftrek in een vorig jaar dan kun u dat dit belastingjaar corrigeren

Slot restant persoonsgebonden aftrek

Benut de mogelijkheid om de restant persoonsgebonden aftrek uit eerdere jaren alsnog dit jaar fiscaal af te trekken. De fiscus biedt u die mogelijkheid. Benut die dan ook, want het kan u veel geld schelen.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelastingDrempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelastingUw drempelinkomen berekenen in 2022 of 2023, uw verzamelinkomen berekenen en het belastbaar inkomen box 1 bepalen en ber…
Berekening verzamelinkomen  veel gestelde vragenBerekening verzamelinkomen veel gestelde vragenHoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2023 en 2024? Is dit verzamelinkomen het bruto o…
Toetsingsinkomen berekenenToetsingsinkomen berekenenMensen met een laag tot modaal inkomen kunnen in aanmerking komen voor zorgtoeslag of huurtoeslag. De Belastingdienst ge…
Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021?Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021?Kwijtschelding van de belasting aanvragen bij de fiscus? Kwijtschelden in 2023 van belastingen en belastingschuld, kan d…

Letteraandelen in de BVEen BV heeft een in aandelen verdeeld kapitaal. We kennen verschillende soorten aandelen, namelijk normale aandelen, pre…
Ga in beroep tegen WOZ-aanslag en verdien snel geld terugGa in beroep tegen WOZ-aanslag en verdien snel geld terugWees kritisch op de nieuwe WOZ-beschikking van uw woning, die begin van elk jaar weer in de brievenbus valt. Want de doo…
Reacties

Ellen, 10-03-2018
Ik ben in 2016 totaal vergeten gemaakte ziektekosten op te voeren.Kan ik deze nu alsnog toevoegen aan mijn gemaakte ziektekosten over 2017? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Ellen,
Breng alsnog een correctie aan in uw belastingaangifte via een verzoek aan de Belastingdienst, zodat die correctie nog kan worden verwerkt:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke, 13-02-2017
Joke, 13-2-2017
Ik heb over 2015 persoonsgebonden aftrek te goed. nu ziet het er niet naar uit dat mijn inkomen nog stijgen daar ik samen mijn partner alleen aow heb, hoe kan ik het bedrag dan verrekenen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Joke,
Uw restant persoonsgebonden aftrek schuift dan een jaar op, totdat er wel verrekening mogelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rosan, 16-04-2016
Van 2011 t/m 2014 heb ik gestudeerd en derhalve studiekosten gemaakt. In die jaren heb ik er ook een bijbaantje naast gehad, maar omdat mijn inkomen van die bijbaan zo laag was, hoefde ik daar geen belasting over te betalen. Nu ben ik bezig met het invullen van mijn belastingaangiftes voor 2011 t/m 2015 om zo in de jaren dat ik studeerde een persoonsgebonden aftrekpost (studiekosten) te creëren. Daar mijn inkomen van 2011-2014 echter zo laag was en ik geen belasting hoefde te betalen, heb ik geen profijt van mijn aftrekpost in die jaren. Nu vroeg ik mij af of ik het restant persoonsgebonden aftrek kan inzetten in een jaar naar keuze, oftewel in 2015: het jaar waarin ik ben gaan werken en voor het eerst echt wat geld ben gaan verdienen, en dus ook belasting gaan betalen. Of moet je verplicht in je belastingaangifte het restant persoonsgebonden aftrek aftrekken van je loon, ook al heb je er geen profijt van omdat je geen belasting betaalde over dat loon? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Rosan,
Als u in het belastingjaar waarin u de studiekosten maakt, belastingaangifte doet met de aftrekpost studiekosten, berekent de belastingdienst de restant persoonsgebonden aftrek voor dat jaar. Die post neemt u vervolgens mee in uw volgende belastingaangifte en zo verder. Het restant kan in een paar jaar verder toenemen als er elk jaar aftrek voor studiekosten is en geen of weinig inkomen. U kunt niet de kosten uit eerdere jaren gewoon optellen en opvoeren in een jaar dat er wel genoeg inkomen is. Dit moet u dus jaar voor jaar opbouwen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steef Volp, 11-04-2016
Door samen wonen wordt AOW verhoogd bij mij opgeteld met pensioen ABP. Mijn partner heeft geen inkomen (inmiddels wel vermogen uit verkoop van haar woning in de loop van 2014). Al met al word ik plots belast in schijf 42%.
Het zou gunstig zijn als ik mijn inkomen mag overhevelen, maar dat lijkt alleen toegestaan voor aftrekposten wat dus niet gunstig want ik heb het (hoogste) inkomen. Reactie infoteur, 26-09-2019
Beste Steef Volp,
Uw inkomen kunt u inderdaad niet overhevelen, maar uw partner kan wel recht hebben op de zogenaamde aanrechtsubsidie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Eikemans, 01-02-2016
Wat is de zorgtoeslag die ik kan krijgen
Voor 24/24 verzorging van mijn zieke vrouw met proggrasieve mulpli sclerosis, ik verzorg vanaf 7 January 2007.
Op de dag van heden.ze kan alleen haar hoofd nog maar bewegen.wij wonen sinds 2009 in de provincie Alicante
Ik doe alles alleen, kan Ik ergens heen voor bijstand, mocht
Het zo ver komen?

hend Reactie infoteur, 26-09-2019
Beste A. Eikemans,
De zorgtoeslag staat los van van de zorg die u geeft of krijgt., maar is vooral afhankelijk van jullie inkomen. Is er in Alicante geen Thuiszorgorganisatie die u kan helpen en bijstaan?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zoe, 17-11-2014
Mijn kind (onder 18) wordt geadviseerd om naar een internationale school in plaats van een Nederlandse school. De kosten zijn hoog, dus ik ben niet in staat om alle kosten te verwijzen. Ik heb mijn eigen bedrijf, ik heb geen werkgever die de kosten in plaats van mij zou kunnen betalen. Zijn de educatieve kosten in dit geval aftrekbaar / terugbetaald uit mijn jaarlijkse betaalde belasting?

Hartelijk bedank u voor uw reactie. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Zoe,
Deze studiekosten zijn bij u helaas niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cristi, 04-10-2014
Mijn kind (onder 18) gaat naar Internationale School (niet particulier maar medegefinancieerd door een stichting/lokaale gemeente). Zijn de jaarlijkse bijdrage (ong. 7000 euro) belasting aftrekbaar? Hartelijk bedankt. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Christi,
Als u recht hebt op kinderbijslag voor uw kind, is er voor u geen aftrekpost. Als het kind zelf betaalt of daarvoor bij uw geld leent, kan het kind de kosten wel aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Solleveld, 18-06-2014
Mijn dochter is 23 jaar en bezig met opleiding aan de Vrije hoge school te Leiden. Zij maakt geen gebruik van studiefinanciering omdat deze is opgegaan aan Studie Biologie te Wageningen waar zij haar diploma Bachelor heeft afgerond. Voor de studie aan de Vrije Hoge School te Leiden waar zij als "Zij instroomsters" is toegelaten, heeft zij 4200 betaald. Volgens de belastingdienst en haar werkgever kon zij dit bedrag terug krijgen van de Belastingdienst. De realiteit is echter dat zij op dit moment niets terug krijgt omdat ze "slechts" 6000 per jaar verdiend met 2 dagen lesgeven aan de onderbouw als Vrije School leerkracht. Navraag bij de Belastingdienst leverde mij het antwoord op dat zij volgend jaar gewoon aangifte moet doen en gebruik kan maken van Persoonsgebonden aftrek Inkomstenbelasting hetgeen haar 1500 oplevert. Ik snap het even niet meer. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Solleveld,
Ze kan in het jaar dat de studiekosten worden gemaakt (en ze geen recht heeft op studiefinanciering in 2020), deze kosten aftrekken minus een drempel van 250 euro. Wat niet door haar in klinkende munt kan worden omgezet, wordt vervolgens als restant persoonsgebonden aftrek bij de Belastingdienst genoteerd en kan zij een volgend jaar opnieuw als aftrekpost opvoeren
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jonathan C., 11-06-2013
Beste Zeemeeuw,

Leuk artikel, mijn situatie is als volgt: Ik volg een HBO opleiding waarvan de kosten rond de 12.000 jaarlijks liggen. De afgelopen 3 jaar heb ik niet volledig gebruik kunnen maken van deze aftrekpost maar dat zou dit jaar wel kunnen doordat ik boven op mijn normale loon ook nog eens stagevergoeding heb gekregen. Ik heb alle jaren gewoon de aangifte gedaan en een klein bedrag teruggekregen. Voor bovenstaande opleiding ontvang ik stufi. Verder begin ik deze september aan mijn master met aankomende schoolkosten zoals lesgeld en boeken.

Wat zijn mijn opties hiervoor?

Enorm bedankt.

Jonathan Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Jonathan C,
1. De afgetrokken studiekosten (zoals aangegeven in uw belastingaangifte inkomstenbelasting) die door een te laag inkomen nog niet konden worden uitbetaald, schuiven door naar een later jaar. Op uw aanslag inkomstenbelasting is de omvang van deze restpost op het aanslagbiljet aangegeven.
2. Als u een studiebeurs (voorschot) ontvangt, is er geen aftrek meer. In alle andere gevallen zijn de verplichte studiekosten minus drempel fiscaal aftrekbaar.
3. In 2018, 2019 en 2020 is de aftrek van studiekosten en scholingsuitgaven anders geregeld:

https://financieel.infonu.nl/belasting/158419-aftrek-studiekosten-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kasim Hashimi, 03-04-2013
Sinds 2009 studeer ik bedrijfskunde aan de vrije universiteit te Amsterdam. Ik heb al die jaren netjes belastingaangiftes gedaan. Echter heb ik al die jaren nooit mijn studiekosten er afgetrokken. Mijn vraag is of ik deze kosten alsnog kan aftrekken aangezien ik al belasting aangifte gedaan heb voor al die jaren.

alvast dank voor uw reactie.

Mvg,
Kasim Hashimi Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Kasim Hashimi,
Ja, dat kan tot vijf jaren terug. Zie voor de werkwijze het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html


Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Bakker, 09-12-2012
Beste zeemeeuw
Betr.: Studiekostenaftrek in latere jaren van a.s. Chinese schoondochter
Hartelijk dank voor uw snelle en duidelijke reactie. Ik heb over deze kwestie al eerder enkele keren uitgebreid de belastingtelefoon aan de lijn gehad en steeds kreeg ik verschillende en onduidelijke antwoorden. Ik ben dan ook wat in verwarring geraakt. Ik zou u zeer erkentelijk zijn als u, geheel vrijblijvend natuurlijk, mijn zienswijze/plan van aanpak in deze, zou willen beoordelen (Zij is in de genoemde jaren in Nederland belastingplichtig, doet binnenkort het inburgingsexamen en is bezig met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit):

Omdat zij geen studiefinanciering heeft gehad is haar persoonsgebonden aftrek niet gebonden aan het maximum van 15.000.
De bewering van de belasting(telefoon) dat je deze kosten mag aftrekken tot uiterlijk 5 jaar terug is niet juist.
Over de jaren 2007 en 2008 dient zij een nieuwe aangifte in en dit keer wel met de studiekostenaftrek. Restant wordt doorgeschoven.
Vervolgens doet zij nog aangifte over de jaren 2009 t/m 2011 met vermelding van de jaarlijkse studiekostenaftrek. Restant wordt doorgeschoven
Begin volgend jaar doet zij vervolgens aangifte over 2012 met de studiekostenaftrek tot september (diploma). Zij zal dan over dat jaar iets meer betaalde loonbelasting terugkrijgen omdat zij vanaf november een baan heeft.
Begin 2014 doet zij aangifte over 2013 waarbij dan waarschijnlijk de rest van het restant wordt verrekend.

m.vr.gr.
Jan Bakker Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Jan Bakker,
1. Elk jaar kan er een restant persoonsgebonden aftrek ontstaan doordat de betreffende aftrekposten door onvoldoende inkomen niet kunnen worden verrekend met boxen 1 tot en met 3. Het kan zelfs zo zijn dat u hier pas naar een belastingaanslag achter komt.
2. De belastingdienst berekent de omvang van de resterende persoonsgebonden aftrek op basis van de gegevens in de belastingaangifte.
3. Een restant dat in jaar Y ontstaat, kunt u gebruiken in jaar Y+1. Zo kan een restant en een restant van een eerder berekend restant steeds worden doorgeschoven.
4. Belastingaangifte Y kan worden gedaan tot vijf jaar na afloop van een belastingjaar Y.
5. In de standaardstudieperiode geldt geen maximum voor de aftrek van scholingsuitgaven (meer dan de helft van de tijd in een jaar besteden aan de eerste studie).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Bakker, 07-12-2012
Onze a.s. schoondochter is Chinese en heeft in Nederland een HBO opleiding gevolgd. Dit jaar is zij geslaagd en vanaf november j.l. heeft zij een mooie baan gevonden bij een Nederlands bedrijf. Zij heeft 6 jaar over haar studie gedaan en ieder jaar 4.000 (buitenlandse buiten Europa) aan collegegeld betaald, zonder studiefinanciering. In 2007 en 2008 heeft zij enkele maanden stage gelopen en enkele duizenden euro verdiend. Zij heeft hiervan aangifte gedaan bij de belasting via een T-formulier. Zij wist echter niet dat je het collegegeld enz. ook kon aftrekken. In de jaren 2009 t/m 2011 heeft zij geen belastingaangifte gedaan en is zij daar ook niet toe uitgenodigd door de belastingdienst. Heel graag zou ik van u willen weten wat zij nu precies moet doen om (nu zij een betaalde baan heeft) alsnog zoveel mogelijk van de gemaakte studiekosten uit de voorgaande jaren te verrekenen met haar huidige en toekomstige inkomen. Ik bedoel: moet zij nu bijv. eerst van de afgelopen jaren alsnog aangifte doen en de studiekosten van die jaren aftrekken, terwijl zij geen of nauwelijks inkomen had of kan zij bijv. in een keer de kosten aftrekken van haar inkomen over bijvoorbeeld 2013.
Tot slot zou ik nog graag willen weten over hoeveel jaar terug zij de aftrekposten mag opgeven.

m.vr.gr.
Janbakker Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Jan Bakker,
Helaas moet zij eerst belastingaangifte doen voor de jaren met een laag inkomen, zodat de belastingdienst kan vaststellen dat er sprake is van een restant persoonsgebonden aftrek die vervolgens verder kan worden doorgeschoven naar latere jaren. Dat kan overigens alleen vanaf de jaren dat ze in Nederland belastingplichtige is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vicky, 06-11-2012
Beste Zeemeeuw,

Is de rente een DUO-lening aftrekbaar bij de belastingsaangifte?

Mvg,

Vicky Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Vicky,
Helaas is de rente op een DUO-lening niet aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Die aftrek is beperkt tot de hypotheekrente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerben Voorhorst, 01-11-2012
Beste Zeemeeuw,

Mijn vriendin had in 2008 een laag inkomen, waardoor zij persoonsgebonden aftrek overhield. Pas in 2011 kreeg zij inkomen. Ik zit met het volgende:

1: Ik heb de persoonsgebonden aftrek niet over 2010 opgegeven, kan ik die toch in 2011 opvoeren?
2: aangezien wij fiscale partners zijn, mag ik die persoonsgebonden aftrek in 2011 ook bij mezelf toewijzen. Door mijn hogere inkomen levert dit veel meer op, maar dan had ik dat eerder (in 2009 of 2010) ook kunnen doen als ik dat opgegeven zou hebben. Zou dit worden geaccepteerd?

ik ben benieuwd,
bvd, Gerben Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Gerben Voorhorst,
1. U kunt uw persoonsgebonden aftrek opgeven in het jaar waarin het van toepassing is en dan schuift het restant automatisch door.
2. U kunt een briefje sturen met een verzoek tot een ambtelijke herziening van de belastingaangifte. Geef daarin ook aan om welk bedrag het volgens u zou gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diederik, 07-10-2012
Beste Zeemeeuw,

In de jaren 2007 en 2008 heb ik een particuliere universitaire bedrijfskunde opleiding gedaan. De kosten hiervan bedroegen totaal zo'n 20.000 euro. Dit bedrag heb ik binnen familie kringen kunnen lenen en betaal ik momenteel af incl. rente. Inmiddels heb ik een aantal medestudenten van indertijd gehoord over het persoonsgebonden aftrek. Ik ben er nu zelf maar eens ingedoken en vraag me af of dat ook ik hier voor in aanmerking kom? Maakt het bijvoorbeeld uit dat ik de studiekosten heb geleend? Ik had overigens geen recht meer op studiefinanciering in die jaren.

Interessant om te vermelden is wellicht dat mijn mede-studenten die de kosten hebben afgetrokken tot op de dag van vandaag de belastingdienst achter hun broek aan hebben zitten. Zo hebben ze al meerdere keren de gemaakte kosten moeten aantonen. Twee personen hebben zelfs de teruggave terug moeten betalen vanwege een kleine gemaakte administratieve vergissing bij het indienen van de nota's, terwijl ze wel recht op de aftrek hebben. Zij mochten het opnieuw indienen maar pas nadat ze het geld terug betaald hadden. De belastingdienst lijkt het je niet gemakkelijk te maken.

Ik hoop op een reactie.

Mvg,

Diederik Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Diederik,
1. De gemaakte studiekosten zijn aftrekbaar minus de drempel die toen gold. Dat u die scholingsuitgaven zelf hebt gefinancierd met een lening binnen de familie maakt niet uit, maar de lening en de rente zijn niet als studiekosten aftrekbaar.
2. Een verlaat verzoek voor deze aftrekpost wordt door een ambtenaar bekeken en verdwijnt dus niet in de geautomatiseerde afdoening van een belastingaangifte. Daarom volgen er meestal allerlei vragen, maar niet geschoten is altijd mis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marte, 07-08-2012
Beste zeemeeuw,

Daar ik te oud was voor studiefinanciering toen ik ging studeren, heb ik mijn studie zelf betaald 3 jaar hbo opleiding. in 2009 heb ik dit afgetrokken als extra persoonsgebonden aftrek. nu kreeg ik een belasting aanslag dat mijn persoons gebonden aftrek niet was goedgekeurd. ik word overmorgen gebeld door de belastingen omdat ik het er niet mee eens ben.
sta ik in mijn recht? ja toch? gr. marte Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Marte,
Als uw studie werd gevolgd met het oog op verbetering van uw loopbaan of nieuwe functie, mag u de werkelijke studiekosten minus de totale drempel van 500 euro als studiekosten aftrekken. In dat geval staat u in uw recht. Als u toch recht had op studiefinanciering of zo maar een studie volgde, kan het plaatje anders zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Freek, 19-07-2012
Ik had een jaar een negatief inkomen en werd de aftrekpost ziektekosten als persoongebonden aftrek doorgeschoven. Van de 2396 euro aftrekposten werd er wel 55 euro verrekend met box 3 waardoor ik mijn recht op huurtoeslag verloor.
Kan dit zo maar? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Freek,
De persoonsgebonden aftrek wordt zo mogelijk ook verrekend met box 3 (zie artikel), maar dat gaat niet ten koste van uw huurtoeslag in dat jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vicky, 09-02-2012
Wat een fantastische site!
Van sept. 2004 t/m juli 2008 heb ik studiefinanciering ontvangen. In 2008 kreeg ik een beschikking van de ib-groep dat mijn prestatiebeurs is omgezet in gift. Echter, uit onwetenheid heb ik nooit mijn studiekosten kunnen aftrekken. Nu wil ik aangifte doen over het jaar 2011. Kan ik alsnog mijn studiekosten aftrekken (Persoonsgebonden inkomstenbelasting)?

Gr,

Vic Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Vicky,
1. Dank je wel Vicky.
2. Je kunt belastingaangifte doen. Als er dan nog iets van de aftrek overblijft, schuift die door naar een volgend jaar en zo verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisette, 22-02-2011
Wat een fantastische site is dit. Heel fijn om deze informatie te vinden. Niet helemaal duidelijk is voor mij het aftrekken van collegeld (als er geen studiefinanciering meer is) in het jaar van afstuderen waarbij in dat jaar de prestatiebeurs wordt omgezet in gift. Mijn zoon is in mei 2010 afgestudeerd. In 2010 is de prestatiebeurs omgezet in gift door IB groep. In september 2008 was zijn vier jaar studiefinanciering bereikt. Over 2009 heeft hij vorig jaar aangifte gedaan, maar uit onwetendheid toen geen collegegeld/studiekosten afgetrokken. Nu wil hij aangifte doen over 2010. Kan hij collegegeld/studiekosten over 2009 en 2010 nu aftrekken? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Lisette,
1. Fijn dat u zo tevreden bent over de site.
2. Studiekosten mogen worden afgetrokken in het jaar dat de kosten gemaakt zijn. Zijn de betaalde belastingen in dat jaar te laag voor een volledige teruggave, dan kan e.e.a naar een volgend jaar worden doorgeschoven.
3. Vergeten posten kunnen vaak nog worden ingediend. Als de aanslag nog niet definitief is gaat dit via een hernieuwde aangifte en anders via een verzoek aan de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemiek, 20-02-2011
Ik heb de eerste 8 maanden van 2010 studiefinanciering ontvangen. Van september t/ m december ben ik het volgende studiejaar ingegaan zonder studiefinanciering. Ik betaal in termijnen en heb tot nu toe voor deze vier maanden 670 euro betaald. Is deze 670 euro minus de drempel van 500 euro het bedrag dat ik mag aftrekken voor 2010? Ik moet dus als het ware het studiejaar dus verdelen in een periode van 8 maanden met studiefinanciering en 4 maanden zonder studiefinanciering? Had ik ook gelijk het gehele bedrag voor het studiejaar 2010/2011 in 1x kunnen betalen en dit kunnen aftrekken voor 2010? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Annemiek,
Bij de digitale aangifte kan dit lastig zijn, omdat die daarop niet is ingesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 26-02-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.