Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015 afgeschaft

Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015 afgeschaft De aftrekpost kosten levensonderhoud kind is afgeschaft in 2015. Tot 2015 kon u elk kwartaal een forfaitair bedrag aftrekken voor uw kind of kinderen. De kantonrechter hield tot 2015 ook met deze fiscale aftrek rekening om te bepalen hoeveel alimentatie u kunt betalen. Wat zijn de gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting 2015 en 2016, uw kind en uw toeslagen. Kunt u de kinderalimentatie hierdoor zelf verminderen? U gaat er immers ook op achteruit.

Hoe groot is de aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015?

De fiscale aftrekpost kosten levensonderhoud kind is altijd als een steun in de rug van ouders bedoeld geweest, omdat het levensonderhoud van kinderen een dure zaak is. Voor kinderen tot 18 jaar kon in 2014 zo nog in de meeste gevallen 290 euro per kind per kwartaal worden afgetrokken, 870 euro per jaar. Dat wilde niet zeggen dat alle kosten werden vergoed, maar het scheelde wel degelijk belasting. Deze aftrekpost was zo gemeengoed geworden dat de kantonrechter bij de vaststelling van de kinderalimentatie zelf al met deze belastingteruggave rekening hield. In 2015 bestaat deze belastingteruggave niet meer. Terwijl de kosten van levensonderhoud gewoon doorgaan, vergoedt de Belastingdienst daarvan dus ook niets meer.

Er wordt al jaren op de aftrekpost kosten levensonderhoud kind bezuinigd

Het stopzetten van de fiscale aftrek komt niet geheel als een verrassing. Het is in lijn met een ontwikkeling die gaande was en toen er door de kredietcrisis fors moest worden bezuinigd, sneuvelde ook deze aftrek. In 2011 was er nog de aftrekpost kosten levensonderhoud kind voor kinderen tot 30 jaar. Dat werd in 2012 al beperkt tot de kinderen tot 21 jaar. Tot 2014 was een aftrek van 415 euro per kind per kwartaal gebruikelijk, in 2014 werd dat het lagere bedrag van 290 euro per kwartaal en in 2015 is het helemaal afgelopen met deze aftrek.

Gevolgen voor de ouders van de afschaffing aftrekpost kosten levensonderhoud kind in 2015

Als u recht had op deze aftrek, is het directe gevolg van het verdwijnen van de aftrek kosten levensonderhoud kind dat u in 2015 meer belasting gaat betalen. Dat merkt u straks bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting in het voorjaar van 2016. Of u voelt dit al in 2015 als u recht hebt op een maandelijkse vermindering van belasting via de voorlopige aanslag inkomstenbelasting. U krijgt dan maandelijks minder geld van de Belastingdienst terug. Tegelijkertijd wordt uw belastbaar inkomen of toetsingsinkomen 2015 hoger dan in 2014 het geval was. Dat kan betekenen dat u minder zorgtoeslag of huurtoeslag in 2015 zult ontvangen en in sommige gevallen helemaal geen recht meer zult hebben op deze fiscale toeslagen. Als bij de berekening van uw toeslagen niet met deze verandering in inkomen is rekening gehouden, loopt u het risico dat u straks een deel van de toeslagen moet terug betalen. Tot slot kan een hoger inkomen problemen geven bij het vinden van een huurhuis, omdat die bij een hoger inkomen niet beschikbaar is. Of het kan zijn dat u juist meer huur gaat betalen omdat huurstijgingen inmiddels ook al inkomensafhankelijk zijn.

Gevolgen voor de kinderalimentatie

Als u kinderalimentatie betaalt, is het directe gevolg dat de kinderbijslag u netto meer geld gaat kosten. Het bruto bedrag verandert door het afschaffen van de aftrekpost niet automatisch, u mag het ook niet zelf zomaar verminderen. De alimentatie is immers door de kantonrechter vastgesteld en zolang uw kind nog minderjarig is, is de kantonrechter ook de aangewezen persoon om eventueel een nieuw bedrag op te leggen. De route naar de kantonrechter kost echter ook geld en dan moet nog maar worden afgewacht of het afschaffen van de aftrekpost voldoende aanleiding voor de rechtbank is om het bedrag van de kinderalimentatie aan te passen. De kosten van het kind zijn immers niet lager geworden. Het wordt wat eenvoudiger als de ex zeer begripvol is en zelf ook akkoord gaat met een lager bedrag, maar zo zal het in de praktijk in veel gevallen toch niet gaan.

Gevolgen voor het kind

Een kind en de ex ondervinden de gevolgen als de kinderalimentatie wordt verlaagd. Een studerend kind met studiefinanciering zal minder kunnen lenen omdat het inkomen van de ouders waaraan getoetst wordt hoger uitvalt. De noodzaak tot bijverdienen zal groter worden.

Conclusie afschaffing aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015 en 2016

Het afschaffen van de aftrekpost is een directe bezuiniging voor de overheid. Er komt meer belastinggeld binnen en het bedrag aan toeslagen kan lager uitvallen. Voor de overheid is dit een eenvoudige ingreep, voor de ouders en de kinderen die het aangaat, heeft dit vervelende gevolgen. Ook de rechtspraak zal waarschijnlijk een extra werkdruk ondervinden, omdat zij die al langer kinderalimentatie betalen dat mede doen op basis van een regeling die in 2015 en 2016 niet meer bestaat en ertoe leidt dat de netto last onbedoeld een stuk hoger is geworden. Buiten de Belastingdienst zal dan ook bijna niemand het schrappen van deze aftrekpost rechtvaardig vinden.

Lees verder

© 2015 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatieBijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatieDe kinderalimentatie is een bijdrage en gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud die u voor een kin…
Ouderbijdrage 2020 - 2021 (aanvullende beurs)Ouderbijdrage 2020 - 2021 (aanvullende beurs)De ouderbijdrage in het levensonderhoud van een studeren kind is belangrijk om te kunnen berekenen op hoeveel aanvullend…
Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?De kosten van levensonderhoud van een kind spelen een belangrijke rol om te berekenen of je recht hebt op kinderbijslag,…
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021Het is in 2021 en 2022 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen…

Heb ik recht op de algemene heffingskorting?De algemene heffingskorting geeft een verlaging van de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Iedere…
Belastingverplichtingen voor ondernemersBelastingverplichtingen voor ondernemersAls ondernemer heb je verschillende fiscale verplichten. Zo moet je verschillende aangiften doen. Wat betekenen deze aan…
Reacties

Appie, 26-04-2016
In heb in de jaren 2011 t/m 2014 mijn vrouw en haar kinderen in buitenland (Indonesie) regelmatig geld gestuurd voor levensonderhoud en scholing. Dit alles via Western Union, ik ben nu gescheiden en het is onmogelijk om met haar in contact te komen. Ik heb dus geen bewijzen of zij inkomsten had en of het voor scholing danwel levensonderhoud werd gebruikt. Ik had toen echter wel een uitkering. In hoeverre zijn de bewijzen van Western Union te gebruiken om voor die jaren opnieuw aangifte te doen. Hoe kan ik opnieuw aangifte doen voor die jaren? Is dat nog digitaal beschikbaar of moet ik alles opnieuw invullen? Ik betaal(de) geen alimentatie omdat het onmogelijk is om met haar in contact te komen. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 27-04-2016
Beste Appie,
Indonesië is een verdragsland en dus zouden de kosten van levensonderhoud bij u aftrekbaar zijn tot en met 2014. In hoeverre de Belastingdienst de bewijzen van Western Union adequaat acht, is lastig in te schatten. U kunt uw belastingaangifte voor zover niet definitief zijn vastgesteld tot vijf jaren terug corrigeren en anders stuurt u een briefje naar de belastingdienst waarin u onderbouwd om een correctie vraagt in verband met de door u vergeten aftrekpost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 24-03-2016
Ik ben 56 jaar en duurzaam gescheiden, volledig afgekeurd geen eigen vermogen.
Mijn vraag is of kinderalimentatie nog aftrekbaar is voor 2015. Op verschillende sits zie ik dat dit nog mogelijk is in box 3. Hiervoor wordt een berekeningssysteem gehanteerd in blokken van 5 jaar. Klopt dit?
Ik betaal nu 300E per maand voor 2 kinderen en moet nog 10 jaar voldoen.
Kan iemand mij hierover nader informeren aub Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Ron,
In box 3 is de kinderalimentatie in 2020 niet meer als schuld aftrekbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/100800-kinderalimentatie-aftrekbaar-partneralimentatie-afkopen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 28-02-2015
Is er nog een mogelijkheid dat dit kan worden tegengehouden? Het is toch te gek voor woorden. Alleen maar een bezuiniging over de rug van een ouder die al veel geld per maand kwijt is aan alimentatie! Reactie infoteur, 28-02-2015
Beste Petra,
Neen, de regeling is inmiddels afgeschaft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Folkert, 10-02-2015
Dit betekend voor mij en mijn vrouw dat onze in het buitenland studerende kinderen met hun studie moeten stoppen, hun kamer gaan opzeggen, terug bij ons moeten gaan wonen, en in het ergste geval niet meer door kunnen studeren.
Tja weer 2 potentiele kandidaten voor de bijstand. Reactie infoteur, 11-02-2015
Beste Folkert,
Vervelend. Als ze studiefinanciering ontvangen, was er overigens al geen aftrek mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 08-02-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.