InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018 De aftrekbare specifieke zorgkosten en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog, deze fiscale regeling in de inkomstenbelasting is niet gedeeltelijk afgeschaft. Maar niet alles is aftrekbaar, zoals de rollator, het gehoorapparaat en enkele andere specifieke zorgkosten en medische hulpmiddelen. Uw zorgkosten moeten bovendien hoger zijn dan een bepaalde inkomensafhankelijke drempel. Bekijk dus wat u in 2018 nog via een teruggave van de Belastingdienst aan zorgkosten kunt terugkrijgen. Welke uitgaven voor ziekte en zorg zijn nog aftrekbaar zijn in 2018 en wat is de drempel die direct samenhangt met uw drempelinkomen?

Aftrekpost specifieke zorgkosten 2018

Wie bepaalde ziektekosten heeft voor zichzelf, fiscale partner of kinderen jonger dan 27 jaar binnen het gezin, doet er goed aan om bij de aangifte inkomstenbelasting ook te kijken naar de aftrekpost specifieke ziektekosten 2018. Niet alles is zondermeer aftrekbaar, maar een groot aantal zaken die met de zorg en ziektekosten te maken hebben wel.

Niet aftrekbare ziektekosten in 2018

Niet alles is aftrekbaar. Niet aftrekbaar zijn bijvoorbeeld:
 • De zorgpremie voor de basisverzekering of de zorgpremie voor de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering;
 • Uw bril, contactlenzen;
 • Een huisapotheek;
 • Het verplicht eigen risico;
 • Een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Denk aan de AWBZ, WMO;
 • Het vrijwillig eigen risico;
 • Kosten van een uitvaart, begrafenis of crematie;
 • De aanpassing aan uw woning in verband met ziekte of invaliditeit (traplift bijvoorbeeld);
 • Een scootmobiel of rolstoel;
 • Ziektekosten die worden vergoed.

Rollator en eigen bijdrage gehoorapparaat niet aftrekbaar in 2018 als medische hulpmiddelen?

Dan zijn er een aantal zorgkosten die niet meer in het basispakket zitten of ten dele worden vergoed. Niet meer in het basispakket zitten in 2018:
 • De rollator, looprek, okselkruk of andere loophulp;
 • Een gehoorapparaat: 75% wordt nog vergoed. De eigen bijdrage van 25% is niet aftrekbaar, eventuele meerkosten voor een duurder apparaat wel;
 • Ivf-behandelingen voor een vrouw boven de 43;

Wel aftrekbare ziektekosten in 2018, specifieke zorgkosten 2018

Maar dan nog zijn er allerlei uitgaven van een chronisch zieke, dieet en andere zorgkosten fiscaal aftrekbaar voor het deel dat niet door de verzekeraar, werkgever of gemeente wordt betaald:
 • Kosten van geneeskundige en heelkundige hulp;
 • Hulpmiddelen om zo veel mogelijk uw normale leven te kunnen leiden, anders dan de hierboven genoemde;
 • Medisch noodzakelijke aanpassingen aan het huis;
 • Vervoerskosten van uzelf naar een arts, huisarts of ziekenhuis, maar ook de kosten van vervoer voor ziekenbezoek van uw partner;
 • Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap;
 • Extra beddengoed voor een chronisch zieke en extra kleding: standaard € 300 of anders € 750 als de kosten hoger zijn dan € 600;
 • De kosten van extra gezinshulp.

Wat wordt verstaan onder geneeskundige hulp?

De Belastingdienst verstaat onder geneeskundige hulp alle heelkundige hulp van:
 • Uw huisarts, tandarts;
 • Een specialist, een fysiotherapeut, een diëtist, een ergotherapeut, een logopedist, een oefentherapeut, een orthopedist, een podotherapeut, een mondhygiënist, een huidtherapeut;
 • De verpleging in een ziekenhuis, de kosten van revalidatie of kosten van een verpleeginstelling;
 • Acupunctuur, homeopathie.

Als de behandeling door een paramedicus is, kan fiscus vragen om een verklaring van de behandelende paramedicus vragen waarin deze aangeeft wat de behandeling inhoudt. De acupunctuur en homeopathie moeten op voorschrift en onder de begeleiding van een arts plaats vinden om voor aftrek in aanmerking te kunnen komen.

Hoeveel ziektekosten zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting 2018?

Hoeveel van de toegestane kosten aftrekbaar is, hangt van twee zaken af:

Drempelinkomen 2018 en de drempel ziektekosten

Onderstaand vindt u de drempel die van toepassing is en in mindering komt op de aftrekbare zorgkosten. Zijn uw ziektekosten lager dan de drempel dan is er geen aftrek, zijn uw ziektekosten hoger dan de drempel dan zijn uw uitgaven minus de drempel aftrekbaar:

Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2018, als u alleenstaande bent

Uw drempelinkomenDrempel 2018
tot en met € 7.563€ 128
van € 7.563 tot en met € 40.2961,65%, minimale drempel bedraagt € 128
meer dan € 40.296€ 665 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Drempel specifieke zorgkosten 2018, dit bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner

Drempelinkomen voor beide partnersDrempel 2018
tot en met € 15.126€ 258
van € 15.126 tot en met € 40.2961,65%, minimale drempel is € 256
meer dan € 40.296€ 665 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Voor het inroepen van een extra gezinshulp gelden aparte drempels:

Drempel gezinshulp 2018, drempelinkomen:

Uw inkomenDrempel 2018
tot € 31.0240
van € 31.024 tot € 46.5361% van het gezamenlijke inkomen
van € 46.536 tot € 62.0412% van het gezamenlijke inkomen
€ 62.041 en hoger3% van het gezamenlijke inkomen

Extra aftrek door verhoging van de specifieke ziektekosten is mogelijk

U mag een gedeelte van de specifieke zorgkosten ophogen met een factor:
 • Met plus 40% als u op 1 januari 2018 nog geen recht hebt op AOW;
 • Met plus 113% wanneer u op 1 januari 2018 wel recht hebt op AOW.

Voorwaarde voor deze aftrek is wel dat uw gezamenlijke drempelinkomen lager moet zijn dan € 34.130. De kosten die u maakt voor geneeskundige en heelkundige hulp en de reiskosten ziekenbezoek zijn wel aftrekbaar, maar doen niet mee bij deze verhoging.

Aftrekbare vervoerskosten als ziektekosten

Bij de vervoerskosten gaat het om twee groepen van aftrekbare kosten:
 • Kosten van vervoer van uzelf of iemand uit uw huishouding naar een arts, medische hulp of ziekenhuis. In dat geval zijn uw werkelijke vervoerskosten ook zorgkosten die u bij de aftrekpost mag meenemen;
 • Kosten van vervoer per auto voor een ziekenbezoek. Hier is 19 cent per kilometer aan aftrek toegestaan, maar wel onder allerlei voorwaarden. Dan moet het gaan om een regelmatig bezoek, moet de zieke langer dan een maand worden verpleegd en moet de reisafstand minimaal tien kilometer bedragen.

Conclusie aftrekpost specifieke zorgkosten 2018

Het is vaak puzzelen met de specifieke zorgkosten om de hoogte van de aftrekpost goed te bepalen. Denk aan de afwegingen wat is al vergoed, wat niet, hoeveel mag u aftrekken en is betreffende uitgave wel aftrekbaar? Maar het is zeker de moeite waard om uw ziektekosten in 2018 bij de Belastingdienst via uw aangifte inkomstenbelasting te declareren.

Lees verder

© 2012 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijntBelastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijntDe fiscale aftrek van buitengewone uitgaven ziektekosten verdwijnt grotendeels. Sinds 2009 geldt er namelijk een nieuwe…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2011 en 2012Aftrekbare specifieke zorgkosten 2011 en 2012Let bij uw belastingaangifte 2012 en de voorlopige aanslag 2012 of 2013 vooral ook goed op de aftrekbare specifieke ziek…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2015 en WMO 2015Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2015 en WMO 2015Wat is de fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2015 nog, nu de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 vanaf 1 janua…
Belastingaangifte, checklist en documenten belastingdienstBelastingaangifte, checklist en documenten belastingdienstWelke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2016, 2017 en 2018? Let…
Betaaldata zorgtoeslag 2017 en 2018Betaaldata zorgtoeslag 2017 en 2018Wat zijn de betaaldata voor de zorgtoeslag 2017 en 2018, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2017 en zorgtoeslag 20…
Bronnen en referenties
 • Belastingdienst

Reageer op het artikel "Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Michiel, 01-10-2017 17:12 #112
Zijn in het jaar 2018 gemaakte kosten voor ivf definitief aftrekbaar bij de ib-aangifte over dat jaar of hangt dit nog af van de plannen van het nieuwe kabinet die naar ik begreep dit najaar bekend zouden moeten worden?
Bvd voor uw reactie. Reactie infoteur, 03-10-2017
Beste Michiel,
Er kunnen inderdaad nog allerlei veranderingen worden aangebracht door het nieuwe kabinet. De aftrek en/of vergoeding vanuit het basispakket 2018 is aan allerlei regels gebonden (op basis van leeftijd en het aantal behandelingen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 12-04-2017 18:12 #111
2013 zorgkosten. Was het in 2013 nog mogelijk de aanschaf en afschrijving van de auto als aftrekpost op te geven ivm chronische ziekte?
Dit was toch mogelijk in 5 jaar tijd? En als je dat al opgaf mocht je de regeling toch afmaken de resterende jaren?
Ik weet ook niet wanneer de belasting deze regeling geschrapt heeft, u wel?
Met vriendelijke groet,
Sandra Reactie infoteur, 13-04-2017
Beste Sandra,
Aanpassingen aan een auto om die geschikt te maken voor een gehandicapte of chronisch zieke, zijn in 2013 en 2014 tot en met 2017 nog aftrekbaar. Het gaat dus om de meerkosten ten opzichte van een niet aangepaste auto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daisy, 09-11-2015 15:15 #110
Geachte heer/mevrouw.

Mijn vader heeft zeer zware copd gold 4. Omdat hoger niet bestaat blijft het hier bij maar zijn behandelend arts zegt dat hij nog nooit zo'n ernstige patiënt heeft gehad. Daarnaast is hij pas 52 jaar.
Hij heeft 24/7 verwarmde zuurstof. Hierdoor lopen de energie kosten ontzettend hoog op.
Alleen de zuurstof apparatuur heeft vorig jaar 16.000 kw verbruikt. Hierdoor moesten ze 1600 euro bijbetalen en zitten ze nu met een voorschot van 488 euro per maand.
Dit zijn uiteraard niet de enige kosten die ze hebben. Daar komt nog eens bij de medicijnen die niet vergoed worden eigenbijdrage voor thuiszorg scootmobiel therapie en ga zo maar door. Dit kunnen ze echt niet meer betalen. Er blijft geen geld meer over voor boodschappen.
Waar heeft mijn pa recht op kwa vergoedingen? Wij weten absoluut geen weg kwa vergoedingen en bijdragen. Maar dit is niet meer te doen voor hun. Ik hoop dat iemand ons kan helpen. Reactie infoteur, 10-11-2015
Geachte Daisy,
Medicijnen op doktersrecept die toch niet vergoed worden, kunnen als zorgkosten worden afgetrokken. Niet aftrekbaar is een verplicht eigen risico in welke vorm dan ook. Voor hulpmiddelen kunt u in veel gevallen terecht bij de gemeente (WMO). Extra gebruik van elektriciteit ten behoeve van een hulpmiddel kunt u aftrekken. Als de kosten te hoog worden, kunt u ook de gemeente om bijstand vragen. Misschien kan de zorgverzekering nog wat extra's doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renata, 25-06-2015 00:25 #109
Goedendag,
Mijn tante en oom hebben sinds 2011 een stoma en daardoor meer kosten voor kleding en beddengoed. Wat kunnen zij als extra kosten opvoeren? Hoe moeten zij het benoemen? Zijn er speciale tabellen voor bv kosten afschrijving wasmachine, extra gebruik warm water?
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Groet Renata Reactie infoteur, 25-06-2015
Beste Renata,
Voor extra kleding en beddengoed (wassen, aanschaf) is in ieder geval een vast bedrag per persoon per jaar toegestaan van € 310. Als er hogere kosten zijn dan € 620 per jaar per persoon mag u in plaats van € 310 een bedrag van € 775 per persoon aftrekken. Bij een hogere aftrek moet u desgevraagd kassabonnen kunnen overleggen. Wat het wassen betreft bekijkt u het verbruik per extra wasbeurt. Daar is geen standaard tabel voor omdat de tarieven in het land verschillend kunnen zijn:

http://financieel.infonu.nl/belasting/136048-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2015-en-wmo-2015.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sje, 28-04-2015 14:35 #108
Mijn vader heeft al jaren lang astma, wij hebben ook extra uitgaven voor beddengoed.
Pas dit jaar zijn wij er achter gekomen dat hij daar recht op had om het terug te vragen, echter hebben wij al die tijd nooit bonnen bewaard of dergelijke. Kan ik voor 2014 dan als nog het bedrag terug vragen?

Een andere vraag hier over is dat wij in 2013 volledige renovatie hebben gedaan (huur huis) nieuwe meubels, bedden, muren geverfd etc. De reden hiervan was dat de behang niet makkelijk schoongemaakt kon worden en hebben wij er voor gekozen om alles te verven zodat het makkelijker schoongemaakt kon worden (i.v.m. zijn astma, hygiëne etc).
Mijn vraag is kunnen wij dit terug vragen of deels terug vragen? Reactie infoteur, 28-04-2015
Beste Sje,
1. Voor het beddengoed is het zo dat u, indien van toepassing, een vast bedrag mag aftrekken (2012 t/m 2015 310 euro). Als u daarboven komt, moet u het kunnen aantonen. U kunt niet in één jaar de vorige jaren corrigeren.
2. In 2013 was het nog zo dat als de aanpassing op voorschrift van de arts was, de kosten gedeeltelijk aftrekbaar waren. Daarna niet meer. Bij een behang of schilderwerk zou dan gaan om de extra kosten bovenop normaal onderhoud van een woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 22-04-2015 16:56 #107
We hebben een woningaanpassing gedaan op de grens 2013/2014.
Nu zijn in 2014 de specifieke zorgkosten voor woningaanpassingen komen te vervallen, mogen we de uitgaven die we in 2014
gedaan hebben naar voren halen. En het hele bedrag nog bij 2013 opgeven.
Is er iets van een overgangsjaar. Reactie infoteur, 23-04-2015
Beste Jan,
Er is een overgangsregeling in die zin, dat de betaalde kosten van een woningaanpassing in 2013 ook nog in de jaren erna aftrekbaar zijn. Maar wat er in 2014 of 2015 voor een woningaanpassing is betaald, valt niet onder de overgangsregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anno En Niem, 20-04-2015 07:41 #106
Wat ik een beetje verwarrend vind is of een psycholoog nou wel of niet onder heelkundige hulp of paramedisch zorg valt. In meeste plaatsen zie ik het wel in het lijstje staan, maar in het bovenstaande tekst evenals die van de belastingdienst wordt het niet bij vermeld.
En wat ik graag wil weten is kan ik de kosten van mijn behandelingen (met verwijzing van de huisarts) bij een niet BIG-geregistreerd psycholoog aftrekken als specifieke zorgkosten? Deze kosten zouden normaal gesproken vanuit de basisverzekering vergoedt worden, maar aangezien het om een niet BIG-geregistreerd psycholoog gaat is er helaas geen recht op vergoeding vanuit mijn zorgverzekering.

Om religieuze reden geef ik voorkeur voor deze psycholoog in plaats van èèn dat wel vergoed had kunnen worden vanuit de zorgverzekering. Reactie infoteur, 20-04-2015
Beste Anno En Niem,
Als de psycholoog op medische verwijzing van de arts is, zijn ze aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 14-04-2015 22:09 #105
Mijn partner heeft in 2014 drie implantaten met kronen laten plaatsen bij een implantoloog. Echter ik heb de rekening voor haar betaald. Mag ik deze kosten aftrekken als de betalende partij, of moet zij dat toch doen? We willen onze aangiftes liever gescheiden houden. Reactie infoteur, 15-04-2015
Beste Robert,
Als u een gezamenlijke huishouding met uw partner hebt, mag u de ziektekosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jet, 30-03-2015 00:04 #104
Geachte heer, mevrouw Zeemeeuw, Is een dieet als gevolg van Histamine allergie aftrekbaar? Pectine. Zit bijna overal in. Ik zie het er niet bij staan. Mijn moeder en mijn zus hebben deze allergie. Mijn zuster heeft ook nog allergie voor Lactose, Koemelkeiwit. Die zie ik wel in het lijstje staan van diëten zijn af te trekken. Dank u voor uw reactie. Reactie infoteur, 30-03-2015
Geachte Jet,
Histamine zelf komt niet op de lijst voor. Wel zit histamine in ons eten en bijvoorbeeld eiwitten. Het hangt dus van de indicatie van de arts af aan welk dieet de allergie wel logisch is te koppelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esmee, 12-03-2015 18:21 #103
Ik heb in 2014 mijn verstandskies laten trekken en mijn volledige eigen risico betaald, maar pas in februari van 2015 hoeven betalen. Moet ik dit nu invullen bij de belastingaangifte van 2014 of pas in die van 2015? Reactie infoteur, 13-03-2015
Beste Esmee,
Wat ten laste komt van uw eigen risico is niet fiscaal aftrekbaar. De rest hebt u in 2015 betaald, wat bij uw belastingaangifte 2015 (voorjaar 2016) aftrekbaar kan zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilonka, 27-02-2015 19:36 #102
Ik heb in 2014 mijn 4e en 5 e ivf poging gehad in buitenland, ik ben 28 jaar en getrouwd, totaal heb ik €3691 euro zelf betaald (dus niet vergoed door mijn zorgverzekering), Kan ik deze kosten opgeven in onze belastingaangifte? Reactie infoteur, 28-02-2015
Beste Ilonka,
Deze kosten (minus drempel) zijn aftrekbaar omdat u op het moment van de behandeling jonger dan 43 jaar bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzan, 19-02-2015 18:10 #101
Beste, ik werk in nl en men is verplicht zorgverzekering te nemen vanuit nl. Kan ik deze aftrekken in mijn belastingen in België? Reactie infoteur, 19-02-2015
Beste Suzan,
De premie van de zorgverzekering (mutualiteit) is in België of Nederland niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jac van Nispen, 02-02-2015 21:15 #100
Ik lees regelmatig: Bij bezoek aan arts/ziekenhuis mag je de werkelijk gemaakte kosten aftrekken van de belasting. Wat zijn de werkelijk gemaakte kosten?Is dat €0,36 per km.of is dat de benzineprijs of iets anders?

Jac. Reactie infoteur, 03-02-2015
Beste Jac van Nispen,
Als het een bezoek aan de arts is voor uzelf, mag u de werkelijke kosten aftrekken. Dat is de benzineprijs plus afschrijving en parkeerkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 26-12-2014 22:17 #99
Wordt de diagnose ADHD erkend voor aftrek voor chronische ziekte? En de diagnose ASS? Verder, voor een operatie van mijn kind verbleef ik enige dagen in het ziekenhuis en kwam mijn man twee keer per dag naar het ziekenhuis. Mogen we de reiskosten van die bezoeken aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 28-12-2014
Beste Anna,
1. Een ziekte is chronisch als die met de bestaande kennis en methoden nog niet te genezen is. Dat geldt ook voor adhd (kinderen) en vormen van autisme.
2. U mag de werkelijk gemaakte reiskosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 30-11-2014 15:47 #98
Ik moet enkele keren per jaar naar het ziekenhuis voor controle ivm artirtus. Nu rijdt mijn zoon mij. Kan ik deze kosten aftrekken als zorgkosten? En hoe moet ik dat dan doen? Moet ik de kilometers doorgeven?

Ik zie uw reactie tegemoet. Reactie infoteur, 01-12-2014
Beste Ingrid,
Als uw zoon tot uw huishouding behoort of als u deze vervoerskosten betaalt, zijn deze aftrekbaar. Anders zijn het kosten die uw zoon voor u maakt die niet aftrekbaar zijn. Het gaat om de werkelijk gemaakte kosten in euro's.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renes, 03-11-2014 00:12 #97
Die factor 1,4 hoe bereken ik die? Zelf betaalde zorgkosten 400, drempel 250
Wat mag ik dan aftrekken? Doe ik dan (400 x 1,4) - 250 of doe ik (400 - 250) x 1,4? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 03-11-2014
Beste Renes,
De 40% extra staat boven de streep, dus (400 x 1,4) - 250 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rudi, 08-10-2014 23:01 #96
Hallo, Hoe verhoud zich het antwoord op 95 tov 72 en 45. Ik twijfel nog steeds als ik het antwoord op deze 3 items lees.

De kosten van mijn moeder betreffen allen 2013. De belastingdienst heeft enkele weken geleden een brief gestuurd om alsnog aangifte over 2013 te doen omdat het wellicht mogelijk is dat ze belasting terugkrijgen. Ik worstel nu met de specifieke zorgkosten.
Dank alvast voor het antwoord. Reactie infoteur, 09-10-2014
Beste Rudi,
Een verplicht eigen risico is niet aftrekbaar. Helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rudi, 05-10-2014 22:18 #95
Hallo,
Ik heb 2 vragen.
Mijn moeder geeft een nota van Emergis DBC GGZ gehad in 2013 met een eigen bijdrage van eur 200, is dit aftrekbaar?
Daarnaast heeft ze eigen bijdragen van begeleid fysio. Zijn deze aftrekbaar in 2013/2014?
Bedankt alvast. Reactie infoteur, 06-10-2014
Hallo Rudi,
Een verplichte eigen bijdrage in de zorg is niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deborah, 23-08-2014 12:50 #94
Ik ben bezig met belastingaangifte 2013. Kan je de kosten van verzorging en reiskosten declaren die gemaakt zijn tijdens ziekteperiode zus.Chemo, bestraling ziekenhuisopname etc. Ze is alleenstaande en heeft 2 kinderen. Het gaat om verzorging kinderen en wekelijks vervoer naar ziekenhuis. We wonen niet op hetzelfde adres maar verbleef tijdens periode wel daar.

Vr. groet Reactie infoteur, 25-08-2014
Beste Deborah,
Helaas mag u de door u gemaakte reiskosten voor bezoek aan uw zus niet als ziektekosten aftrekken. Voorwaarde hiervoor is dat jullie bij het begin van de ziekte samen een huishouden voerden. Wel mag uw zus haar eigen vervoerskosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 03-07-2014 13:49 #93
Iemand zit in een verzorgingstehuis. Daar is weinig tijd om haren goed te wassen door de verzorging. De kosten voor het knippen eens in de 6 weken zijn normale kosten dus niet aftrekbaar lijkt me. Maar de wekelijke extra kosten voor het laten haren wassen door de kapper die in het gebouw komt zijn deze aftrekbaar? En zoja, waar voer je die op?

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 03-07-2014
Beste Joop,
Het verzorgen van het haar valt niet onder de (aftrekbare) ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Hoogeveen, 05-06-2014 12:27 #92
Mijn dementerende moeder huurt een appartement in een huis, waar ze (vanuit dat huis) zorg krijgt in de vorm van zorg zonder verblijf (thuiszorg). Een deel van de huur van het appartement is bedoeld voor deze zorg. Kan ze dit gedeelte van de huur voor de belastingen (voor het jaar 2013) aftrekken als specifieke zorgkosten? En zo ja, onder welke post valt dit dan precies (genees- en heelkundige hulp?).

Alvast heel erg bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
J. Hoogeveen Reactie infoteur, 05-06-2014
Beste J. Hoogeveen,
De eventuele extra huur die men betaalt om thuis zorg te kunnen ontvangen is niet aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Schuurman, 20-05-2014 14:32 #91
Geachte heer,

Ik ben een COPD 2/3 patient. Ik kan op een normale fiets niet fietsen i.v.m. mijn handicap.
Nu heb ik een elektrische fiets gekocht zodat ik toch nog kan functioneren. Is dit aftrekbaar als bijzondere ziektekosten?
vr.gr. gerhard. Reactie infoteur, 20-05-2014
Geachte G. Schuurman,
In de meeste gevallen wordt een elektrische fiets niet door de belastingdienst als fiscale aftrekpost ziektekosten geaccepteerd, omdat ook mensen zonder handicap een elektrische fiets kopen. Anders wordt het als u een medisch attest hebt dat u niet zonder kunt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laurence, 20-04-2014 09:53 #90
Mijn schoonmoeder heeft in 2013 een gehoorapparaat aangeschaft. Na atrek van de eigen bijdrage bleef er nog een bedrag staan van 1600 euro. Hiervan kreeg zij vanuit de basisverzekering 1200 euro vergoed (75%). Mag zij de 400 euro die zij niet vergoed heeft gekregen als specifieke ziektekosten aftrekken? Reactie infoteur, 20-04-2014
Beste Laurence,
Die 400 euro is dan onderdeel van de aftrekbare specifieke zorgkosten. Zoals bekend is er nog wel een inkomensdrempel bij de aftrek van ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra van Aken, 12-04-2014 14:15 #89
Afgelopen jaar is mijn moeder (66 jr) verhuisd naar een verzorgingshuis. Zij heeft in 2012 een herseninfarct gehad en is nu afhankelijk van zorg. Bij haar kamer zat een kleine keuken maar deze was niet toegankelijk voor haar omdat zij in een rolstoel zit. Wij hebben de keuken voor eigen kosten laten vervangen voor een rolstoelvriendelijke keuken (het verzorgingshuis gaf geen vergoeding). Kan ik deze kosten aftrekken ivm medische redenen aanpassen woning?

vr gr Petra Reactie infoteur, 13-04-2014
Beste Petra van Aken,
Deze aftrek van zorgkosten geldt inderdaad voor elke woning en aanhorigheid daarvan, ook als men huurt. Voorwaarde is wel dat het op medische aanwijzing gebeurt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Vries, 01-04-2014 12:28 #88
Kan je een spiraaltje ook aftrekken bij de belasting? Reactie infoteur, 01-04-2014
Beste De Vries,
Een spiraaltje kunt u alleen aftrekken bij de belasting als die om andere medische redenen wordt gebruikt dan ter voorkoming van een zwangerschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 01-04-2014 02:50 #87
Beste Zeemeeuw,
Mag ik bij reiskosten voor ziekenbezoek boven op de € 0,19 per km. ook de parkeerkosten opvoeren? Reactie infoteur, 01-04-2014
Beste Wim,
Neen, bij ziekenbezoek mag u niet de parkeerkosten aftrekken. Die worden geacht in die 19 cent te zitten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 30-03-2014 19:22 #86
Beste Zeemeeuw,
Wij hebben vorig jaar zorgkosten gemaakt i.v.m. een IVF behandeling, maar we hebben deze nog niet hoeven betalen, omdat we gewoonweg nog geen rekening hebben ontvangen van onze zorgverzekeraar. We weten het exacte bedrag ook nog niet. Kan ik deze zorgkosten ook in 2014 aftrekken straks? M.a.w. kan ik de zorgkosten aftrekken in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt (maar niet betaald, namelijk 2013), of kan ik de zorgkosten aftrekken in het jaar waarin ik deze heb betaald (te weten 2014)?

Alvast dank voor je reactie.
Hartelijke groeten Reactie infoteur, 31-03-2014
Beste Sandra,
U kunt de zorgkosten aftrekken in het jaar dat ze door u zijn betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 27-03-2014 14:51 #85
Ik moet vaker met mijn auto mijn broer vervoeren naar arts of ziekenhuis. Mijn broer woont zelfstandig. Zijn de autokosten voor mij aftrekbaar? Zo ja, voor welke kilometerprijs?
Een aantal keren per jaar moet ik bloed geven bij de bloedtransfusiedienst. Zijn de autokosten hiervoor aftrekbaar? Reactie infoteur, 27-03-2014
Beste Wil,
De autokosten zijn aftrekbaar voor degene die arts of ziekenhuis bezoekt voor behandeling of diens partner. Ook de eigen vervoerskosten richting bloedtransfusiedienst zijn aftrekbaar. In deze gevallen gaat het om de werkelijke vervoerkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brigitte Boot, 26-03-2014 09:52 #84
Zijn kosten van een crematie aftrekbaar voor de belasting?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 26-03-2014
Beste Brigitte Boot,
De kosten van een crematie zijn geen aftrekbare ziektekosten. Wel mag u die kosten in mindering brengen op de erfenis (erfbelasting).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrit Groeneveld, 25-03-2014 17:04 #83
Zijn de kosten van een haarstuk (pruik) voor een kankerpatiënt aftrekbaar? Zo ja, waar moet het bedrag worden opgevoerd? Reactie infoteur, 26-03-2014
Beste Gerrit Groeneveld,
De kosten van een haarstuk zijn aftrekbaar als hulpmiddel (specifieke zorgkosten).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robin, 24-03-2014 23:37 #82
Mijn vriendin heeft een prescan laten uitvoeren omdat zij medische klachten hield en in NL geen gehoor kreeg bij de artsen. Zijn de kosten van dit onderzoek aftrekbaar bij de aangifte 2013? Reactie infoteur, 25-03-2014
Beste Robin,
Als op eigen initiatief een prescan onderzoek wordt uitgevoerd, zijn de kosten niet als zorgkosten aftrekbaar. Wel als het onder verwijzing van uw arts is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wout, 24-03-2014 22:49 #81
Beste Zeemeeuw,

In 2013 hebben wij een specifieke IVF behandeling gehad in België. Dit werd niet vergoed door onze zorgverzekeraar. Kan ik deze kosten ergens aftrekken bij de aangifte van 2013?

Ik hoor heel graag uw reactie. Reactie infoteur, 25-03-2014
Beste Wout,
Dat hangt ervan af. Er is in 2013 geen aftrek bij een ivf-behandeling voor een vrouw van 43 jaar of ouder. Ook niet voor de eerste twee ivf-behandelingen voor een vrouw jonger dan 38 jaar, als het zo is dat meer dan één embryo per poging wordt teruggeplaatst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 23-03-2014 20:36 #80
Ik begeleid mijn partner bij haar regelmatige chemokuren in Duitsland. Ik verblijf dan in een hotel en heb andere verblijfskosten. Kan ik die nog ergens aftrekken bij de opgave 2013? Reactie infoteur, 24-03-2014
Beste Wim,
Daar is wel jurisprudentie over. In veel gevallen worden de verblijkosten niet vergoed als dringend noodzakelijk, maar u kunt het wel proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 22-03-2014 17:12 #79
Ik doe voor iemand de belastingaangifte 2013. Deze persoon heeft diverse behandelingen bij de pedicure gehad (voetverzorging bij diabetici) Zijn deze kosten in 2013 wel of niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten?

Mvg Ingrid Verhoef Reactie infoteur, 23-03-2014
Beste Ingrid,
De kosten van een podotherapeut zijn aftrekbaar zonder verwijzing van de arts. Bij een pedicure is een een verklaring van de arts wel nodig om de kosten aftrekbaar te doen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 18-03-2014 19:31 #78
Hallo

Door meerdere gecompliceerde heupoperatie's heb ik in 2013 een elektrische fiets gekocht (1499.00) exl 180.00 verzekering omdat ik de kracht niet meer heb om normaal te kunnen fietsen, kan ik deze kosten ook aftrekken( belastingopgave 2013 )? Reactie infoteur, 19-03-2014
Hallo Anna,
Als de WMO de fiets niet vergoedt, zijn de kosten bij u aftrekbaar als zorgkosten. Gebruikelijk is dat de kosten door u in drie jaar tijd in rekening worden gebracht met een restwaarde van 10%: elk jaar 30% dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yasmine, 18-03-2014 14:23 #77
Beste, Ik heb een aantal vragen.Ik heb in 2013 een aangepaste onderverrijdbare keuken geplaatst gekregen. De kosten werden gedekt door de WMO. Omdat ik veel kastruimte hierdoor verloor, heb ik tegen een andere muur extra kasten laten plaatsen. (Gezin 5 personen) mag ik de kosten hiervan aftrekken?

Ik heb net de belastingdienst gebeld over het volgende en ze zeiden dat stroomkosten niet worden vergoed. klopt dit? Het gaat om de accu van de badlift, accu tripple stoel, aangepaste zitstoel.
Ik heb ook in 2013 een slaapkamer unit van de WMO. De temperaturen schommelen enorm. Ondanks de verwarming, blijft het erg koud in de unit. Nu heeft de gemeente een airco geplaatst. Mag je die kosten aftrekken?

Zoja, wat kun je dan standaard hanteren? Reactie infoteur, 18-03-2014
Beste Yasmine,
1. De stroomkosten en het onderhoud van hulpmiddelen zijn aftrekbaar voor zover ze niet worden vergoed (de traplift en dergelijke), maar niet de kosten van verwarming of de airco.
2. De extra kastruimte is discutabel. Ik begrijp dat u die extra ruimte graag wilt, maar de belastingdienst zal het niet medisch noodzakelijk vinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 17-03-2014 14:28 #76
Wij doen dit jaar een eiceldonatieprogramma wat niet voor vergoeding in aanmerking komt door de zorgverzekering. Mijn partner is 43 jaar. Volgens de huidige belastingregels is een 'IVF-behandeling' aftrekbaar tot 43 jaar. De wetgever heeft deze leeftijdsgrens voor IVF ingesteld omdat de slagingskans sterk verminderd is bij vrouwen met 'oudere eicellen'. In ons geval was de eiceldonor 30 jaar en daarmee is de kans net zo groot als een vrouw van dezelfde leeftijd die met haar eigen eicellen een IVF-poging doet.

Is Eiceldonatie voor de Belastingdienst gelijkgesteld aan IVF en daarmee voor ons toch niet aftrekbaar? Reactie infoteur, 17-03-2014
Beste Wim,
Hoewel ik uw redenering begrijp, wordt eiceldonatie in de teksten over de vergoeding gemakshalve gelijksgesteld aan IVF. Uw belastinginspecteur kan u hier vooraf meer duidelijkiheid over geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Tuijl, 15-03-2014 18:18 #75
Vraagje

Heb in 2013 veel ziekenhuis bezoeken afgelegd naar mijn man in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum.

Deze kosten voor eigen auto zijn aftrekbaar voor 0,19 cent.

Vraag is kan ik ook de parkeerkosten declareren?

alvast bedabkt Reactie infoteur, 15-03-2014
Beste Van Tuijl,
U kunt dit ook meenemen bij de aftrek van de zorgkosten (onderdeel van de werkelijke vervoerskosten).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 13-03-2014 22:13 #74
Goede morgen

Ik heb in 2013 een hoog/laag keuken laten plaatsen omdat ik rolstoelafhankelijk ben.
Mag ik dit in zijn geheel aftrekken van de belasting?
hartelijke groet Kees Reactie infoteur, 14-03-2014
Goede morgen Kees,
Een dergelijke keuken kan voor u een om medische redenen noodzakelijke aanpassing aan het huis zijn en daarmee aftrekbaar als zorgkosten. Hiervoor gelden wel speciale regels (waardestijging huis of niet, vergoeding WMO). Zie voor meer uitleg hierover het artikel:

http://financieel.infonu.nl/geld/65084-aftrekbare-specifieke-zorgkosten-2011-en-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvie, 13-03-2014 20:55 #73
Ik heb een geurstoffen en parabenen allergie. Door de dermataloog ben ik doorverwezen naar een diëtiste en kan ik alleen nog verzorgings- en voedingsmiddelen gebruiken zonder parabenen en geurstoffen. En ik heb een dieet zonder smaakstoffen, citrus, kruiden en andere toevoegingen. Kan ik dieet en verzorgings-schoonmaakartikelen aftrekken? Reactie infoteur, 14-03-2014
Beste Yvie,
De verzorgingsartikelen zijn alleen aftrekbaar als ze op medische indicatie zijn en zijn verkregen via de apotheker. Er is geen aftrekbaar dieet met betrekking tot geur- en smaakstoffen, wel natriumbeperkt, eiwitrijk, lactosebeperkt en zo verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 13-03-2014 19:49 #72
Hallo,

Mijn vriendin loopt sinds 28-02-2013 bij GGZ. Nu is er op 07-03-2014 een rekening ontvangen over het nog te betalen eigen risico. Kan ik deze rekening aftrekken bij de inkomstenbelasting 2013?

Groet,
Gerard Reactie infoteur, 09-10-2014
Hallo Gerard,
Een rekening is aftrekbaar in het jaar van betaling (2014). Een verplicht eigen risico is niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bertus, 12-03-2014 22:16 #71
Hallo,
Mijn vrouw heeft ernstige copd/astma. Zijn de stroomkosten voor een zuurstof aanmaak apparaat in huis aftrekbaar? Het apparaat moet minimaal 18 uur per dag gebruikt worden door mijn vrouw. Mijn stroomkosten zijn hierdoor met +/- 1700 kwh per jaar gestegen.
Vriendelijke groet, Bertus. Reactie infoteur, 13-03-2014
Hallo Bertus,
De stroomkosten en kosten van onderhoud van dit hulpmiddel zijn aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 12-03-2014 16:43 #70
Hallo, onze zoon van 10 heeft in 2012 een hartstilstand gehad, als gevolg hiervan is er een been geamputeerd bij hem. Hij ging zelfstandig naar school, nu zit hij sinds 4-2013 op een aangepaste school op maar 4 kilometer afstand van zijn oude school, we moeten hem verplicht halen en brengen en hebben dus een tweede auto aangeschaft. Zijn hier enige kosten voor aftrekbaar, twee keer per week brengen en halen we hem naar een revalidatiecentrum op 12 km afstand. Reactie infoteur, 13-03-2014
Hallo Peter,
Extra autokilometers en een grotere auto voor iemand uit uw huishouding zijn ook aftrekbaar als ziektekosten. Let wel het gaat om de extra kosten en kilometers ten opzichte van een normale auto en een huishouding zonder zieke (de gebruikelijke kosten van vervoer).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 11-03-2014 17:43 #69
Hallo,

Mijn zoon 12 zit in een behandelcentrum (gedragsproblematiek) wat ook voort komt uit zijn ziekte. Ik bezoek hem wekelijks en haal hem om de 2 weken op om bij mij thuis te zijn.
Zijn deze reiskosten aftrekbaar? Ziekenfonds geeft niets omdat het gaat om een behandelcentrum. Zijn er hierdoor ook nog anders aftrekposten? Reactie infoteur, 12-03-2014
Hallo Jolanda,
U mag 19ct per kilometer aftrekken als het behandelcentrum minimaal 10 kilometer ver weg ligt. Andere aftrekposten zijn er niet als u kinderbijslag onvangt:

http://financieel.infonu.nl/belasting/104829-aftrekpost-kosten-levensonderhoud-kind-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard Houwer, 11-03-2014 00:16 #68
Ik doe het belastingformulier invullen voor een 82 jarige vrouw en ik heb 3 vragen:
Deze mevrouw maakt kosten voor een personenalarm die is aangesloten op een centrale. Zijn deze kosten aftrekbaar?
Deze mevrouw maakt ook gebruik van de WMO regeling, vanuit deze regeling maakt zij kosten als eigen bijdrage voor thuishulp en zij maakt gebruik van Valys vervoer voor het afleggen van bezoeken omdat zij door haar handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen. Zij maakt hiervoor extra kosten om te reizen. Zijn deze extra kosten voor vervoer aftrekbaar voor de belasting? Reactie infoteur, 11-03-2014
Beste Gerard Houwer,
1, Deze kosten zijn aftrekbaar als ze noodzakelijk zijn.
2. Een verplichte eigen bijdrage aan het CAK is niet aftrekbaar.
3. Alleen de vervoerskosten aan een arts en dergelijke zijn dan aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 10-03-2014 20:11 #67
Hallo,

Zijn de volgende kosten aftrekbaar voor een (geestes) zieke zelfstandigwonende AOW-er:
- kosten huishoudelijke hulp
- kosten RIAGG

groet,
Joop Reactie infoteur, 11-03-2014
Hallo Joop,
De kosten van de huishoudelijke hulp minus wat wordt vergoed minus verplichte bijdrage aan het CAK zijn aftrekbaar. De kosten van het RIAGG zijn aftrekbaar minus verplichte eigen bijdrage en wat wordt vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els, 10-03-2014 19:13 #66
Hallo,
Ik ben door mijn Arbo-arts verwezen naar een multidiciplinair revalidatie traject, 20km van mijn woonplaats, 3x per week. Zijn de reiskosten aftrekbaar?
mvg Els Reactie infoteur, 11-03-2014
Hallo Els,
Uw eigen reiskosten zijn inderdaad aftrekbaar als zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 06-03-2014 21:57 #65
Hallo,

Mijn moeder heeft Parkinson en zit in een verpleeghuis. Ze heeft maandelijks waskosten voor de was en ook regelmatig voor de stomerij. Zijn deze kosten aftrekbaar voor de belasting?

Groet,
Frans Reactie infoteur, 07-03-2014
Hallo Frans,
Voor (het wassen van) extra beddengoed en extra kleding door ziekte en invaliditeit is standaard € 310 aftrekbaar of € 775 zodra de kosten aantoonbaar hoger zijn dan € 620
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Hendriks, 06-03-2014 13:36 #64
Goedendag,

ik ben bezig met mijn belasting aangifte van 2013 en nu kreeg ik van iemand te horen dat ik als diabeet (type2) ook recht zou hebben op specifieke kosten.
nu kan ik in de dieet lijst van de belastingdienst niks terug vinden waarbij staat diabetes.
is dit afgeschaft of staat het anders geformuleerd?

Met vriendelijke groet
D.Hendriks Reactie infoteur, 06-03-2014
Beste D. Hendriks,
Er is niet een specifiek dieet voor diabetes.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. Koffer, 04-03-2014 14:57 #63
Ik heb de ziekte van crohn maar zie niet in de dieetlijst van de fiscus staan.
Welke specifieke aftrekbare kosten kan ik aftrekken? Reactie infoteur, 04-03-2014
Beste K. Koffer,
Kijken naar het dieettype kan ook, maar er is ook niet een dieettype dat aansluit bij de ziekte van Crohn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. de Hey-Peeters, 02-03-2014 20:04 #62
M.,
1 Maart j.l. ingelogd om onze aangifte 2013 te doen.
Vorig jaar stonden de inkomens etc. al ingevuld. Vreemd dat dit nu niet het geval is.
Doe ik iets fout?
Vandaag nogmaals ingelogd, in de hoop dat de meeste bedragen al waren ingevuld. Helaas.
Verder nog een vraag over gereden km's naar ziekenhuizen, artsen enz. Ik heb geen idee, hoe ik deze km's moet berekenen. Reactie infoteur, 03-03-2014
Beste M,
Hebt u na 1 maart 2014 ook uw gegevens gedownload?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 01-03-2014 17:18 #61
Hallo,

Ik volg op doktersadvies een moermandieet, maar dat staat niet meer in de dieetlijst van de fiscus vermeld.
Wat kan ik hier nu nog mee wat de specifieke aftrekbare kosten betreft? Reactie infoteur, 02-03-2014
Hallo Marco,
Bij gebruik van het Moermandieet mag u het vaste bedrag voor oncologie aftrekken en dat is € 850 in 2013. Zie ook de site:

http://www.aftrekbaardieet.blogspot.nl/

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jovado, 01-03-2014 04:34 #60
Onze ongetrouwde oudste zus van 86 jaar is overleden en daarvóór hebben we meerdere malen 240 km autoreiskosten gehad omdat wij als contactadres werden aangemerkt. Ook voor het opruimen en beëindigen van haar flat zijn die autokosten er in 2014. Mag ik die autokosten aftrekken? Reactie infoteur, 02-03-2014
Beste Jovado,
De reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder voorwaarden alleen aftrekbaar als u en de zieke bij de aanvang van de ziekte samen een huishouden hadden, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miran, 28-02-2014 00:05 #59
Hallo, ik ben op eigen kracht meer dan 53 kg afgevallen m.a.g. overtollige huid etc. De huisarts en de plastische chirurg waar ik ben geweest vonden het beide noodzakelijk dat er wat aan gedaan wordt. Maar de verzekering heeft de aanvraag afgewezen. Kan ik dit aftrekken? Of moet ik dan vooraf toestemming vragen bij de belasting? Hoe werkt dit precies? Reactie infoteur, 28-02-2014
Hallo Miran,
Als het een medisch noodzakelijke ingreep is en niet alleen een cosmetische, zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Vraag de arts om de medische noodzaak schriftelijk te bevestigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 26-02-2014 22:18 #58
Hallo,
Ik heb in november 2013 een brug laten plaatsen. Hiervan heb ik in januari 2014 de rekening gekregen. Dit jaar wil ik nog een paar implantaten laten plaatsen om gebruik te kunnen maken van de aftrek. Kan ik de rekening van 1900 bewaren voor aangifte 2014? (oftewel datum rekening van zorgverzekeraar) Of moet ik datum behandeling aanhouden? het laatste is minder gunstig omdat in 2013 mijn inkomen hoger was en ik net op de drempel zit. Reactie infoteur, 27-02-2014
Hallo Peter,
U moet de datum van de betaling aanhouden. De brug is ook in 2014 aftrekbaar voor het deel dat niet wordt vergoed (let op uw drempel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. W. Sipkes, 09-02-2014 14:25 #57
In 2008 kreeg ik operatief een titanium schroefje aangebracht in mijn schedel. Hierop kan ik een "BAHA" plaatsen. De "BAHA" wordt niet (meer) vergoed door de basisverzekering of de AWBZ. De kostprijs is € 4800,- en In 2014 ben ik aan vervanging toe. In 2013 heb ik een "in het oor" apparaat van € 1405,- al zelf moeten betalen. Valt de € 4800,- voor de BAHA onder aftrekbare kosten in 2014? Reactie infoteur, 09-02-2014
Beste M. W. Sipkes,
Uw eigen bijdrage en eigen risico zijn niet aftrekbaar, maar de rest van de kosten van de baha wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eveline, 06-02-2014 21:46 #56
Mijn zoon heeft duchenne dystrofie. ik heb een hele hoop elektrische apparaten in huis en maak ook extra stookkosten en waterkosten voor zijn handicap. de elektrakosten zijn hierdoor ook enorm hoog. Van alles heb ik schriftelijk bewijs. Ook dat er daardoor hoge kosten worden gemaakt. Zijn deze kosten aftrekbaar? Tevens betaal ik kosten voor een speciale rolstoelbus. Is de motorrijtuigenbelasting hiervoor aftrekbaar? Ik heb maar een Wao uitkering maar heb de bus e.d. hard nodig. Reactie infoteur, 07-02-2014
Beste Eveline,
1. Extra stookkosten en elektriciteitsgebruik zijn in zijn algemeenheid niet aftrekbaar. Wel laadkosten voor accu's van scootmobielen en elektrische rolstoelen.
2. De motorrijtuigenbelasting is niet aftrekbaar, maar u betaalt wel een lager tarief.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nathalie, 05-02-2014 08:38 #55
Hallo,
Al 8 jaar krijg ik allerlei medicatie en operaties voor chronische aangezichtspijnen echter zonder resultaat. Mijn huisarts heeft mij toen doorverwezen naar een gecontracteerd ziekenhuis in België. Nu hebben ze daar een operatie die mij een heel stuk beter zou kunnen maken maar de kosten zijn 13.000 euro en aangezien deze operatie in Nederland nog niet uitgevoerd wordt vergoed de zorgverzekering deze kosten niet. Wanneer ik het geld bij elkaar kan krijgen zou ik dan de kosten begin volgend jaar op mogen geven bij de belasting? En hoeveel van deze kosten zou ik dan terug ontvangen? Reactie infoteur, 05-02-2014
Hallo Nathalie,
Als uw arts aangeeft dat de ingreep medisch noodzakelijk is, zijn de medische kosten aftrekbaar minus de inkomensdrempel. Hoeveel u terug krijgt van de aftrekpost hangt af van de hoogte van uw inkomen. Maximaal is dit 52%, maar het kan dus ook minder zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Valeria, 03-02-2014 17:57 #54
Hi, Ik heb een chronische scoliosis en rsi (chronische pijn), sinds laatste jaar ga ik naar acupunctuur. Mijn arts heeft niet voorschrijft maar hij is wel eens dat ik daar gaat. kan ik dan de kosten van de acupunctuur aftrekken of moet ik eerste aan mijn huisarts vragen iets te doen? dank jullie wel, val Reactie infoteur, 03-02-2014
Hi Valeria,
Acupunctuur is alleen fiscaal aftrekbaar indien uitgevoerd onder begeleiing van een arts of heelkundige.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim van der Horst, 03-02-2014 11:59 #53
L.S.

Is een liesbreukband in 2013 fiscaal aftrekbaar? (met of zonder doktersverklaring?)

met vriendelijke groet,
Wim vd Horst Reactie infoteur, 03-02-2014
Beste Wim van der Horst,
Als de liesbreukband medisch noodzakelijk is, zijn de kosten hiervan ook aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arend Dijkstra, 31-01-2014 13:24 #52
Wij hebben een kleinzoon die geestelijk en lichamelijk gehandicapt is. Overdag gaat hij met een taxibusje naar een Kinderdagverblijf. Hij verblijft van 16.00 uur in de namiddag tot 8.00 uur in de ochtend 4 dagen per week bij ons en 3 dagen inclusief het weekend bij zijn ouders en broertje. Doordat hij 4 dagen bij ons 'logeert' krijgt zijn broertje meer aandacht.
Zijn de kosten van opvang, zorg, eten en huisvesting fiscaal aftrekbaar? Reactie infoteur, 31-01-2014
Beste Arend Dijkstra,
De kosten van opvang, zorg, eten en huisvesting bij u thuis zijn helaas niet fiscaal aftrekbaar omdat ze niet als verpleegkosten of medische kosten worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dz, 21-01-2014 19:18 #51
Begeleidingskosten tijdens een vakantie uitje van een verstandelijk gehandicapte, welke door de awbz-instelling waar ze verblijft in rekening wordt gebracht zijn, die aftrekbaar als specifieke ziektekosten? Reactie infoteur, 22-01-2014
Beste Dz,
De begeleidingskosten zijn niet aftrekbaar, omdat het geen medische kosten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mkk, 10-01-2014 12:47 #50
Is het laten plaatsen van een spiraaltje aftrekbaar van de belasting? Reactie infoteur, 10-01-2014
Beste Mkk,
Wat daarvan niet wordt vergoed of ten laste van het eigen risico komt, is fiscaal aftrekbaar. Let op uw inkomensdrempel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet van `t Hof, 27-12-2013 18:37 #49
L.S.,
Graag zou ik van u willen weten welk bedrag in aanmerking komt voor belastingaftrek over het bel.jaar 2013.Het betreft een traplift van € 9500,00.
Bv dank,
Piet van `t Ho Reactie infoteur, 27-12-2013
Beste Piet van `t Hof,
Het aanbrengen van een traplift is een aanpassing van uw huis waarvoor specifieke regels gelden. Hoe dat werkt heb ik voor 2012 met enkele voorbeelden uitgewerkt in een artikel voor de specifieke ziektekosten 2012. De aftrek voor 2013 werkt op eenzelfde manier:

http://financieel.infonu.nl/geld/65084-aftrekbare-specifieke-zorgkosten-2011-en-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 10-12-2013 10:53 #48
Hallo,

Mijn zoontje van 9 gaat een weerbaarheidstraining volgen. De kosten van bijna 300 euro worden niet vergoed door de zorgverzekering. Kan ik deze kosten aftrekken van de inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 10-12-2013
Hallo Caro,
Deze kosten van de weerbaarheidstraining zijn geen zorgkosten, maar kunnen onderdeel zijn van de aftrekpost kosten levensonderhoud kind:

http://financieel.infonu.nl/belasting/104829-aftrekpost-kosten-levensonderhoud-kind-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wanda, 25-11-2013 10:49 #47
Ik heb diabetes type 1, en ben overgegeaan op insulinepomp. Nu moet ik ik mijn pomp uitlezen op de computer om de gegevens door te sturen naar ZH. Ik moest speciaal een pc aanschaffen hiervoor. Is deze ook aftrekbaar onder specifieke zorgkosten? Reactie infoteur, 25-11-2013
Beste Wanda,
De kosten van de pc zijn niet aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ine, 02-11-2013 17:02 #46
Mag de eigen bijdrage voor dagactiviteiten afgetrokken worden? Het bedrag wordt niet besteed aan persoonlijke verzorging, maar aan materialen en aanvulling voor de maaltijden. Reactie infoteur, 03-11-2013
Beste Ine,
Deze verplichte eigen bijdrage is niet meer fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria Kuijpers, 16-10-2013 21:08 #45
Binnenkort moet ik geopereerd worden aan het Carpale Tunnelsyndroom aan mijn linkerpols, in 2013 nog dus, na toestemming van specialist in ziekenhuis dus op medische indicatie. Nu heb ik nog ruim 300 euro over van het eigen risico VGZ, dus zal het totaalbedrag van de ingreep wel afgetrokken worden van het eigen risico neem ik aan? Kan ik deze ingreep ook aftrekken van de inkomstenbelasting en waar valt dit dan onder?
Groeten,
Onzekere Reactie infoteur, 17-10-2013
Beste Ria Kuijpers,
Wat ten laste van uw verplicht eigen risico komt, mag u niet aftrekken als zorgkosten. Wat van uw behandeling verder nog niet vergoed wordt wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 14-10-2013 13:04 #44
Als reactie op het vorige.

Ik ben op het moment van ondergaan van de vruchtbaarheidsbehandeling nog geen 43; het is wél het jaar waarin ik 43 werd. Wat is hierbij de maatstaf? Ja, het was op aanraden van de gynaecoloog; het betrof een behandeling die niet toegestaan is in NL. Is dat nog belangrijk? Reactie infoteur, 14-10-2013
Beste Anoniem,
1. Als u 43 jaar bent, geldt daar voor geen extra maatstaf.
2. Uitwijken naar het buitenland betekent meestal dat er hogere kosten mee gemoeid zijn en dan is het goed dat u het aanraden van de gynaecoloog hebt, voor het geval dat er later vragen over komen. Dat geeft u een extra zekerheid bij eventuele vragen van de fiscus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 14-10-2013 11:13 #43
Voor een vruchtbaarheidsbehandeling zijn wij uitgeweken naar het buitenland. Begrijp ik het goed dat ik deze kosten als specifieke zorgkosten kan opvoeren bij onze belastingaangifte van 2013? Daarnaast: we zijn daarheen gegaan met het vliegtuig. Kunnen we de kosten van de tickets dan als vervoerskosten opvoeren en dus ook aftrekken? Reactie infoteur, 14-10-2013
Beste Anoniem,
Van de ivf behandelingen zijn niet meer aftrekbaar de behandeling van een vrouw van 43 jaar en ouder, en bepaalde gevallen als een vrouw jonger is dan 38 jaar (zie artikel). De reis en verblijfkosten van de vrouw zijn aftrekbaar en van de man als hij per se daarbij aanwezig moest zijn. Een aandachtspunt is wel waarom u naar het buitenland bent uitgeweken (toestemming huisarts?).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ger, 16-09-2013 12:39 #42
Goedendag,
Op advies van de paradontoloog zou ik een uitgebreide behandeling moeten ondergaan middels implantaten, kronen en brug. Hiervoor werd een richtbedrag van ca. 10.000,00 Euro opgegeven. Wij hebben geen aanvullende tandarts verzekering. Ik begrijp dat deze kosten in 2013 nog volledig aftrekbaar zijn? Ik kan de behandeling ook in Turkije laten uitvoeren. De kosten zijn dan ca. 4000 Euro + 500 Euro reis en verblijfs kosten. zijn deze kosten ( incl reis) ook aftrekbaar?
Met vriendelijke groet,
Ger Reactie infoteur, 16-09-2013
Beste Ger,
Uw reis- en verblijfkosten zijn ook aftrekbaar als het om noodzakelijke verblijfkosten gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 11-09-2013 22:46 #41
Mijn vrouw moet een ooglid correctie ondergaan en dit moeten we zelf betalen de zorgverzekeraar dekt dit niet, zijn de door ons gemaakte kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 12-09-2013
Beste Erwin,
Als de ooglidcorrectie om medische redenen is, zijn de kosten in 2013 nog aftrekbaar. In 2014 niet meer:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/105078-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2014-verdwijnt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tanja, 03-09-2013 14:26 #40
Mijn voorgverzekeraar heeft een deel van de gedeclareerde kosten niet vergoed. Een deel is eigen risico maar mag ik het resterende deel aftrekken over 2013? De vergoeding kwam overigens uit de basis verzekering. Overigens zou ik ook graag willen weten hoeveel ik per KM mag declareren aan vervoerskosten. Heb gehoord dat dit afhankelijk is van de auto waarin je rijdt. Reactie infoteur, 03-09-2013
Beste Tanja,
1. Het resterende deel mag u als ziektekosten aftrekken als het om medische kosten gaat (let op de inkomensdrempel).
2. Als u met eigen vervoer naar uw arts of een ziekenhuis gaat, mag u de werkelijke kosten aftrekken en die kunnen inderdaad per auto anders zijn omdat de ene auto duurder is dan de andere.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martine Reitsma, 03-09-2013 12:43 #39
De kosten van het plaatsen van een implantaat door de kaakchirurg worden niet volledig vergoed door mijn aanvullende ziektekostenverzekering. Kan ik de door mijzelf te maken resterende kosten hiervoor over 2013 aftrekken in mijn belastingaangifte? En zijn de te maken kosten van het plaatsen van een kroon door mijn tandarts die resteren na gebruik van de aanvullende verzekering alleen nog aftrekbaar in 2013 en niet meer in 2014? Reactie infoteur, 03-09-2013
Beste Martine Reitsma,
1. Als de behandeling vanuit uw aanvullende verzekering deels wordt vergoed, is wat u zelf betaalt in 2013 aftrekbaar als ziektekosten. Als het deels wordt betaalt vanuit de basisverzekering, gaat er ook een deel ten laste van uw verplicht eigen risico en dat deel is niet aftrekbaar.
2. De kosten van de tandarts voor een kroon zijn in 2013 aftrekbaar en zoals de plannen nu zijn, vervalt die aftrek per 1 januari 2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 23-08-2013 08:46 #38
Ik heb zojuist zowel de belastingdienst als de infolijn van de Rijksoverheid gebeld. Beide vertellen mij dat er nog niets zeker is over de afschaf van de speciefieke zorgkosten. Er hebben nog geen besluitvormingen plaatsgevonden. Zijn slechts voornemens uit het regeerakkoord. Reactie infoteur, 23-08-2013
Beste René,
1. Formeel klopt dit, maar het staat in het regeerakkoord, moet geld opleveren en 2014 is niet ver meer weg.
2. Bovendien, als de belastingdienst nu hard roept dat het doorgaat, koopt iedereen in 2013 nog snel aftrekbare zorg in en wacht niet tot 2014. Die anticipatie zou een tegenvaller voor de staatskas zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 13-08-2013 14:35 #37
Heb de belasting gebeld voor aftrek parkeerkosten eigen auto. Kreeg te horen dat dit niet mogelijk was terwijl hier op de site staat dat deze wel aftrekbaar zijn. Hoe kan dit? Reactie infoteur, 14-08-2013
Beste Jan,
Als u de eigen auto gebruikt voor uw bezoek aan een arts of ziekenhuis, mag u de werkelijke kosten van vervoer aftrekken. Dat is inclusief parkeergeld, maar wat u daarvan apart mag aftrekken, hangt af van wat u aan overige vervoerskosten in rekening brengt. Het mag niet èn in de kilometerkosten van vervoer zitten èn ook nog eens apart worden meegenomen (=dubbelop). Daarom accepteert de belastingdienst in de meeste gevallen de kosten zoals ze berekend worden door de ANWB (variabel en vast), en daarin wordt al een bedrag aan parkeerkosten verondersteld. U moet immers wel uw auto ergens kunnen laten staan en tegelijkertijd moeten de kosten redelijk zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Foekje, 08-08-2013 19:15 #36
Ik ben toe aan een nieuw hoorapparaat. Volgens mij is dat een hulpmiddel om een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden. Klopt het dat dit hulpmiddel desondanks toch niet aftrekbaar is? Daar zit dan toch een tegenstrijdigheid in, of begrijp ik het niet goed? Reactie infoteur, 09-02-2014
Beste Foekje,
Rollators en krukken zijn uitstekende hulpmiddelen voor wie ze nodig heeft, maar door bezuinigingen zijn de kosten hiervan sinds 2013 niet meer fiscaal aftrekbaar. Voor gehoorapparaten die door de verzekeraar worden vergoed is er een eigen bijdrage van 25%. Die is ook niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hoevenaar, 07-08-2013 07:33 #35
Indien dus inkomen lager dan ruim 34000 bruto, kan men nog profiteren van (65+) 213 % alleen voor hulpmiddelen. dus niet gewone medische kosten. denk met name aan brug in gebit en prothese en implantaten. veelal ( niet in het gehele land) neemt men deze post
ook voor kronen als aftrek aan. maar dat is per kantoor verschillend heb ik gemerkt in mijn aangiftes voor particulieren. maar de moeite waard is ook een checkup in klinieken
oa prescan die ook in baarn in nederland zit. kortom indien financiël haalbaar doen! Reactie infoteur, 07-08-2013
Beste Hoevenaar,
Klopt, zolang de uitgaven niet worden geboekt als geneeskundige zorg of reiskosten, is een extra aftrek mogelijk bij een jaarinkomen tot ruim 33000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mukesh, 19-07-2013 08:03 #34
Ik heb de operatiekosten betaalt voor me neefje uit Suriname. het gaat circa om € 8000. kan ik deze kosten aftrekken in mijn IB AANGIFTE Reactie infoteur, 19-07-2013
Beste Mukesh,
Als uw neefje geen deel uitmaakt van uw huishouding zijn deze kosten niet bij u aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Hollak, 14-07-2013 11:48 #33
Op advies van mijn kaakchirurg en tandarts ben ik begonnen met een grote renovatie van mijn gebid.Totale kosten van implantaten, kronen, en bruggen totaal
€ 13000. Ik ben bang dat we dit jaar daar net niet mee klaar komen maar waarschijnlijk eind januari 2014.
Als ik de rekening van mijn tandarts eind december 2013 betaal, mag ik dan deze volledig in minder brengen op mijn IB 2013? Ik betaal dus wat er nog in januari 2014 moet gebeuren dit jaar

M.v.g. C Hollak Reactie infoteur, 14-07-2013
Beste C. Hollak,
Wat u in 2013 betaalt is in 2013 aftrekbaar, ook wat u vooruit betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke, 27-06-2013 09:24 #32
2 maanden geleden heb ik een hersenbloeing gehad. Na verblijf in het ziekenhuis en revalidatiecentrum ben ik weer thuis. Ik heb wel een rollator moeten aanschaffen en heb nu een persoonlijk alarm. Ook heb ik een rolstoel en een badplank moeten huren. Tevens zal ik voor het verblijf in het revalidatiecentrum een eigen bijdrage moeten betalen, neem ik aan. Zijn bovenstaande hulpmiddelen in 2014 nog aftrekbaar als ziektekosten bij de aanslag over 2013? Reactie infoteur, 27-06-2013
Beste Janneke,
Van deze zorgkosten is over 2013 de rollator niet aftrekbaar als hulpmiddel en is de eigen bijdrage niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gre Bakker, 19-06-2013 23:15 #31
Mijn zorgverzekeraar weigert mijn buikwandcorrectie te vergoeden (na 85 kg op eigen kracht te zijn afgevallen is mijn huid nu te ruim geworden en ondervind ik daar veel hinder door. Ik ga deze ingreep nu zelf betalen (moet er wel een lening voor afsluiten) en vraag mij af of ik dit als ziektekosten af mag trekken bij mijn buitengewone lasten.
Met dank voor uw antwoord Reactie infoteur, 20-06-2013
Beste Gre Bakker,
Als u een verklaring hebt van de huisarts voor een ingreep om medisch noodzakelijke redenen, zijn de door u betaalde kosten van de ingreep minus de drempel aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. F. Dokter-Kamperman, 15-06-2013 22:28 #30
Ik heb in maart 2013 een scootmobiel gekocht, krijg van de gemeente geen vergoeding. Is deze aankoop post aftrekbaar voor de belasting? Reactie infoteur, 16-06-2013
Beste J. F. Dokter-Kamperman,
De kosten van aankoop van de scootmobiel zijn als zorgkosten aftrekbaar als hulpmiddel. U mag niet alles in één jaar aftrekken, maar moet het bedrag over een paar jaren verdelen, rekening houdend met de economische levensduur van de scootmobiel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Griethuysen, 29-05-2013 11:44 #29
Mijn moeder van 87 werd na 2 maanden ziekenhuis en 3 zware operaties verwezen naar een instelling waar ze nog enige weken verzorgd moest worden. Dit was het zorghotel de Gouden Leeuw in Laag-Keppel. De kosten voor het verblijf daar (totaal ongeveer 3200 euro) werden niet vergoed door de verzekeraar. Zijn deze kosten aftrekbaar van de belasting? Reactie infoteur, 29-05-2013
Beste Van Griethuysen,
1. Maar dan was het een zorghotel zonder status van AWBZ-instelling of bedroeg de eigen bijdrage 3200 euro?
2. De eigen bijdrage (vast te stellen door het CAK) is niet aftrekbaar.
3. De kosten van een zorghotel zonder verpleging zijn ook niet aftrekbaar. Alleen wat ook gerelateerd is aan geneeskundige of heelkundige zorg anders dan een bezoek van huisarts of fysiotherapeut kan aftrekbaar zijn.
4. In dit geval zou het alleen om huisvestingkosten kunnen gaan die niet als ziektekosten aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia de Peuter, 24-05-2013 19:32 #28
Beste,

Ik heb vanaf 30 november 2012 tm 13 mei 2013 een ivf( met embrio selectie )behandeling gehad en een zogenaamde cryo poging in het azm.

Wij zijn een keer of 10 daar heen gereden om de behandelingen te ondergaan vakt dit ook onder de aftrek vervoers kosten? Dit waren ritten van 277 km per keer dus dat loopt aardig op in totaal bijna 2800 km
Hoe kan ik dit aftrekken en wat voor bedrag krijg je ongeveer terug mijn man en ik verduensen samen ongeveer rond de 40000 bruto per jaar

Bedankt voor de reactie
Familie de peuter Reactie infoteur, 24-05-2013
Beste Saskia de Peuter,
Uw vervoerskosten zijn aftrekbaar als ziektekosten. Dit voor zover niet vergoed is en minus de geldende drempel. In jullie geval bedraagt de inkomensafhankelijke drempel ongeveer 700 euro. Een beetje afhankelijk van de verdeling van jullie inkomen zal de belastingteruggave 37% tot 42% van de aftrek zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cynthia, 21-05-2013 10:01 #27
Ik heb 2 kinderen die beiden de nodige beperkingen/handicaps hebben. Vanwege de vele medicatie hebben we de hoogst mogelijke aanvullende verzekering. De Ritalin en Melatonine wordt door die aanvullende verzekering vergoed. Mogen wij nu de kosten van medicatie wel als zorgkosten aftrekken?

We hebben plannen om in huis wat te gaan verbouwen zodat we onze zoons beter kunnen begeleiden bij het douchen. Valt dit nu onder woningaanpassing wegens handicap en mogen we dit dan volgend jaar ook aftrekken van de belasting?

Alvast bedankt voor uw hulp.
Met vriendelijke groet,
Cynthia Wendrich Reactie infoteur, 21-05-2013
Beste Cynthia,
1. Als de medicijnen worden vergoed door uw verzekering zijn de kosten niet aftrekbaar.
2. Als de aanpassingen medisch noodzakelijk zijn, vallen zij onder de regeling woningaanpassingen zoals in het artikel beschreven op voorwaarde dat dergelijke aanpassingen niet door de gemeente worden gedaan (WMO).
3. Wacht niet tot 2014, want in de planning van de regering zit dat de fiscale aftrekpost voor ziektekosten dan komt te vervallen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/105078-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2014-verdwijnt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 02-05-2013 11:28 #26
Omdat ik ernstig gehandicapt ben is er aan ons huis een woonunit geplaatst.
De unit is enkel voor mij bedoeld en moet als ik er geen gebruik meer van kan maken (overlijden of verpleeghuis) verwijderd worden.
Zijn de onderhoudskosten van deze unit aftrekbaar, bijv de buitenzijde schilderen. Reactie infoteur, 02-05-2013
Beste Jan,
Het onderhoud van hulpmiddelen in de unit zijn aftrekbaar, maar het schilderen van de unit wordt als normale kosten van onderhoud gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aaltje vd Wal, 23-04-2013 19:07 #25
Mijn man en ik zijn allebei bij de chiropractor in behandeling. Wij betalen dit zelf. We hebben geen aanvullende verzekering namelijk. Hebben een bedrijf waarbij zwaar lichamelijk werk verricht wordt. Wordt hier ook iets van vergoed bij de belasting aangifte over het jaar 2013. Reactie infoteur, 24-04-2013
Beste Aaltje vd Wal,
Als het op voorschrift van de huisarts is, zijn de kosten van de chiropractor fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 17-04-2013 10:59 #24
Valt een wettelijk kindsdeel op dezelfde manier als een erfdeel onder de belasting of is het wettelijk kindsdeel belastingvrij? Reactie infoteur, 17-04-2013
Beste Willem,
Voor de erfbelasting gelden bepaalde vrijstellingen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/103069-erfbelasting-2013-of-erfenis-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos Sleijpen, 04-04-2013 19:11 #23
Mijn zoon moet ca. € 5000 uitgeven voor een gebitscorrectie.
Deze kosten mogen blijkbaar bij mijn belastingaangifte worden afgetrokken op voorwaarde dat hij zelf niet instaat is om te betalen.De situatie is als volgt:
- Hij studeert en heeft behalve studiefinancierung geen inkomsten
- Hij is tijdelijk (tot 1juli 2013) uitwonend vanwege een stage
- Hij heeft een spaarrekening.
Is het voor deze situatie mogelijk om de uitgaven voor de gebitscorrectie af e trekken bij mijn belastingaangifte?: Reactie infoteur, 04-04-2013
Beste Jos Sleijpen,
Zorgkosten kunnen niet bij u worden afgetrokken als kosten levensonderhoud kind, omdat de kosten in beginsel bij uw zoon aftrekbaar zijn als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers I. O., 27-03-2013 06:53 #22
In tegenstelling tot wat oa belasting specialist van de telegraaf beweerde is een body scan in een kliniek aftrekbaar. wel even langs de huisarts zodat die ervan af weet. dit is ook om andere reden beter. immers ook al wordt er niets ontdekt is het voor de toekomst in specifieke zin een geruststelling.

wij hebben voor een lid dit aangekaart bij de belastingdienst en gewonnen! Reactie infoteur, 27-03-2013
Beste Vereniging,
Na doorverwijzing van de huisarts lijkt me dit geen probleem. Men kan immers ook vermoeden dat er misschien wat is. Volledig op eigen houtje een body scan laten doen, wordt een andere zaak.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacobs, 20-03-2013 21:21 #21
Ik heb enorm veel allergieën waardoor ik genoodzaakt ben veel kosten te maken op dermatologisch wassen shampoo s wasmiddel tandpasta deo alsmede op alle verzorgingsgebieden ook eten en drinken. Nu heeft mijn dermatoloog wel een briefje erbij gedaan voor de belasting maar onder welke categorie valt het er staat t volgende
atopisch exzeem allergie nikkel, paraphenylenediamine, n isopropyl, geur en smaakstoffen, tolubalsem, geraniol, bemzylcinnemate, natriummetasulfiet, farnesol, conserveermiddel etc dat dit veel extra kosten m, et zich meebrengt maar onder welke noemer? Graag advies Reactie infoteur, 21-03-2013
Beste Jacobs,
De kosten voor verzorging die u noemt zijn niet als ziektekosten aftrekbaar als het geen medicijnen zijn. Wat betreft het voedsel zijn er een paar mogelijkheden tot aftrek, maar ik vermoed dat uw allergie ook niet in een van die categorieën is onder te brengen:

http://www.aftrekbaardieet.blogspot.nl/2009/03/aftrekbaar-dieet-ziektekosten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gorissen, 15-03-2013 19:03 #20
Zijn de kosten voor elektriciteit en het waterverbruik bij gebruik van een Apneu-apparaat (CPAP) te declareren. En zo ja staat daar een vast bedrag voor? Reactie infoteur, 16-03-2013
Beste Gorissen,
De kosten van gebruik en onderhoud is, voor zover voor uw rekening, aftrekbaar. Hier is geen standaard bedrag voor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacco Stam, 06-03-2013 21:40 #19
Onder "vervoerskosten" zijn de volgende uitgaven aftrekbaar: "uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis en terug". Het gaat dan om de "werkelijke kosten". Wat houdt "werkelijke kosten" in? Is dat incl. afschrijving/rente van de auto, verbruikskosten (niet brandstof, maar bijv. onderhoud), etc? En vallen parkeerkosten hier ook onder? Reactie infoteur, 07-03-2013
Beste Jacco Stam,
Als u met de eigen auto naar een arts of ziekenhuis gaat voor een behandeling, mag u de werkelijke autokosten aftrekken. Dat is inderdaad inclusief afschrijving en parkeergeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacco Stam, 06-03-2013 21:37 #18
Ik heb in 2012 tandartskosten gemaakt, maar heb geen aanvullende tandartsverzekering (die die kosten wel zou dekken als ik die afgesloten had). Op de site van de belastingdienst staat "U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kreeg of waarvoor u geen recht hebt op vergoeding van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering (.)".

Zijn deze kosten nu wel of niet aftrekbaar? Reactie infoteur, 07-03-2013
Beste Jacco Stam,
Uw tandartskosten zijn aftrekbaar onder de gemaakte ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vin, 06-03-2013 11:25 #17
Ik heb de hulp gezocht bij een psycho/hypno therapeut. Moet een dergelijke therapeut ingeschreven staan in een register om voor aftrek ik aanmerking te komen. B.v. BIG of NIP Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Vin,
Ja bovendien moet er een medische indicatie zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Her Lupker, 05-03-2013 14:30 #16
Wat is het normbedrag wat ik als COPD patient mag aftrekken op mijn belastingformulie? Reactie infoteur, 05-03-2013
Beste Her Lupker,
Voor deze aftrek bestaat geen standaard bedrag. Uw aftrek is gelijk aan wat u hebt betaald minus eventuele vergoedingen door anderen en uw drempel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre van Oers, 03-03-2013 15:52 #15
Hoeveel kan ik als aftrekpost indienen voor vervoerskosten met eigen auto naar het ziekenhuis voor behandeling voor mijzelf en mijn partner? Voor ziekenbezoek stelt men de kosten op € 0, 19 per km, geldt dit dan ook voor bovenstaande vraag? Zo niet, hoeveel dan per Km?
Graag uw reactie.

Gr, André Reactie infoteur, 04-03-2013
Beste Andre van Oers,
Voor uzelf en partner mag u de werkelijke reiskosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 01-03-2013 22:45 #14
Als gevolg van Alzheimer draagt mijn alleenwonende moeder een persoonlijk alarm.
Kan ik deze maandelijkse kosten aftrekken onder de hulpmiddelen? Reactie infoteur, 02-03-2013
Beste Sylvia,
De aanschaf van een persoonlijk alarm, het onderhoud en de huur of abonnement hierop zijn aftrekbaar als hulpmiddel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 28-02-2013 10:07 #13
Goedemorgen, ik had een vraagje, ik ga een behandeling aan bij een tandarts, aangezien ik er niet voor verzekerd ben en pas vanaf 1 januari 2014 me kan vezekeren weer, kan ik dan wel de kosten die ik nu maak en ook zelf ga betalen terug krijgen? de kosten zijn best hoog namelijk die ik ga maken… Reactie infoteur, 28-02-2013
Beste Mariska,
U mag de kosten voor de tandarts aftrekken als ziektekosten. Dit is wel minus de inkomensafhankelijke drempel. Van de aftrekpost krijgt u altijd maar een deel terug via uw aangifte inkomstenbelasting. Ook dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jenny, 19-02-2013 23:26 #12
Ik heb ook een vraag over de ziektekosten opgeven. Hoe kan ik zien wat wel of niet betaald is via cz of wat ik zelf heb betaald? Heb dat nooit zo bijgehouden. Kun je dit nakijken op de cz pagina? Ik heb ook een ooglaserbehandeling laten doen, kan ik dit ook opgeven? Dit vergoedt cz namelijk niet. En wat gebeurd er als je iets opgeeft wat dus blijkbaar wel vergoed is? Krijg je hier problemen mee of kijkt de fiscus dit na en krijg je gewoon niets terug? Reactie infoteur, 20-02-2013
Beste Jenny,
1. Via de website van CZ kunt u uw zorgverbruik inzien.
2. Een ooglaserbehandeling is niet aftrekbaar.
3. De fiscus kan altijd om een onderbouwing van uw aftrekpost ziektekosten vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Samantha, 12-02-2013 15:31 #11
Ik heb medicijnen gekregen die de zorgverzekering niet wil vergoeden (zeldzame ziekte). Deze medicijnen zijn wel door een arts voorgeschreven. Omdat ik het nodig heb, heb ik het zelf betaald. Kan ik dit terugvragen van de belasting? Reactie infoteur, 12-02-2013
Beste Samantha,
U mag de medicijnen minus drempel aftrekken als ziektekosten. Het deel ten laste van uw verplicht eigen risico mag u niet aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Leter, 08-02-2013 17:23 #10
Ik heb een indicatie van het CIZ en krijg zorg aan huis. Ik moet daarvoor een verplichte eigen bijdrage van van €345 betalen per 4 weken. Is dit bedrag ook aftrekbaar voor de specifieke zorgkosten? Reactie infoteur, 09-02-2013
Beste R. Leter,
Uw verplichte eigen bijdrage is niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry Hanssen, 07-02-2013 14:34 #9
Goedemiddag,

Ik worstel op dit moment met een burn-out. Als een van de beste klinieken voor de oplossing van dit probleem wordt het U-Center in Epen mij door de bedrijfsarts aanbevolen. Er hangt wel een prijskaartje aan van maximaal € 7.500, - eigen bijdrage. De behandeling is dan ook intensief. 7 Weken intern en daarna 7 weken buiten de instelling. Biedt de fiscus voor 2013 in dit geval soelaas voor aftrek?

Gegroet,
Harry Reactie infoteur, 07-02-2013
Goedemiddag Harry Hanssen,
Als dit uw verplichte eigen bijdrage is, is er geen aftrek voor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 10-01-2013 16:40 #8
Goedemiddag,

Ik krijg binnenkort een voorhoofslift operatie. Dit omdat ik veel klachten heb van hoofdpijn en gezichtsveld beperking door een flinke verzakking van mijn wenkbrauw. De plastisch chirurg gaat proberen om via mijn zorgverzekering het vergoed te krijgen.had daarvoor wel een brief van mijn huisarts nodig. Kan ik ook via de belasting nog een vergoeding krijgen? Vriendelijke groeten Suzanne Reactie infoteur, 10-01-2013
Goedemiddag Suzanne,
U kunt het deel dat niet vergoed wordt minus de drempel opgeven als aftrekpost als u een medische indicatie voor de ingreep hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda Jelsma, 09-01-2013 19:46 #7
Beste M. Rijners,

Ik ben gecertificeerd Mindfulnesstrainer en ik vraag me af op men met een verwijzing van de huisarts de kosten van een training ook aftrekbaar zijn. Ik heb hier iets over gehoord maar kan niks terugvinden. Of is het gewoon een kwestie van proberen? Reactie infoteur, 09-01-2013
Beste Jolanda Jelsma,
Indien onder verwijzing van de huisarts en voor zover niet door de aanvullende verzekering vergoed, zijn de kosten van een gecertificeerd mindfulnesstrainer fiscaal aftrekbaar als ziektekosten in 2013. Let wel op de inkomensdrempel voor de aftrek van ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Rijniers, 30-12-2012 21:00 #6
Mijn dochter heeft scoliose. Omdat ze veel pijn heeft, willen we graag een speciaal matras aanschaffen zodat ze beter kan slapen. Is dit aftrekbaar in 2013? Reactie infoteur, 09-01-2013
Beste M Rijniers,
Als het speciaal matras op medische indicatie is, zijn de extra kosten ten opzichte van een gewoon matras aftrekbaar als hulpmiddel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelia H., 30-11-2012 10:32 #5
Zijn de aanschafkosten voor een verpleegbed in 2013 nog aftrekbaar, ik begrijp dat dergelijke kosten in 2014 niet meer aftrekbaar zijn als specifieke zorgkosten.
Graag uw reactie. Reactie infoteur, 30-11-2012
Beste Cornelia H.,
2013 is inderdaad het laatste jaar dat de aftrekpost specifieke zorgkosten bestaat. Aftrekbaar zijn de meerkosten ten opzichte van een normaal bed. Via het WMO (gemeente) kan wellicht ook een bed worden geleend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelia H., 29-11-2012 11:32 #4
In 2013 uitvaart en of crematie niet meer aftrekbaar als bijz ziektekosten. Vraag, zijn de aanschafkosten van een graf gedaan in 2012 dan nog wel als bijzondere ziektekosten aftrekbaar? Bij mijn weten zijn dergelijke kosten al in 2009 geschrapt. Graag uw antwoord in deze. Reactie infoteur, 29-11-2012
Beste Cornelia H.,
De kosten van een uitvaart of crematie zijn inderdaad al enkele jaren niet meer aftrekbaar als ziektekosten. Wel kunt u ze in mindering brengen op een erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 25-11-2012 14:01 #3
Bedankt infoteur, dan heb ik het helemaal verkeerd begrepen. Dus in 2014 als je aangifte gaan toen over 2013, kan je de specifieke ziektekosten nog aftrekken? Ik wist niet beter dan dat dit het laatste jaar was.

Gr. Reactie infoteur, 25-11-2012
Beste Michel,
In de belastingaangifte 2013 die u doet in het voorjaar van 2014 zijn de specifieke ziektekosten nog aftrekbaar. In 2015, wanneer u aangifte doet over 2014, niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 22-11-2012 21:16 #2
Ik doe zelfs belastingaangiftes maar vind de twee laatste zinnen verwarrend.

"Maar het is zeker de moeite waard om uw ziektekosten in 2013 bij de belastingdienst via uw aangifte inkomstenbelasting te declareren, want 2013 is het laatste jaar dat het nog mogelijk is. Uitgaven uit 2014 gaven naar voren halen, kan dan ook geen kwaad."

Waarom zou je nu nog uitgaven uit 2014 naar voren halen? Je gaat in 2013 aangifte doen over 2012. Alle specifieke zorgkosten die je maakt in 2013 zijn al niet meer aftrekbaar in 2014…

Tenzij er mee bedoeld wordt dat je nu de komende twee maanden in 2012 nog ff snel wat kosten moet maken, die je van plan was te maken in 2014, maar dat vind ik wat ver gezocht. :)

Gr.Michel Reactie infoteur, 23-11-2012
Beste Michel,
In 2013 bestaat de aftrekpost ziektekosten nog, in 2014 niet meer. Wie betalingen uit 2014 naar 2013 haalt, kan die kosten nog opvoeren bij de belastingaangifte 2013. Denk bijvoorbeeld aan enkele hulpmiddelen die nodig zijn. Ik bedoel hier dus niet 2012 en de belastingaangifte 2012:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/105078-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2014-verdwijnt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theunissen, 07-11-2012 12:09 #1
Wij zitten onder het minimumloon, maar ik moet voor mijn man zijn scootmobiel iedere maand 17.29 betalen. Kan ik die van de belasting aftrekken? Reactie infoteur, 07-11-2012
Beste Theunissen,
U mag het onderhoud van de scootmobiel aftrekken als ziektekosten, niet een aflossing of rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 18-09-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Belasting 2018
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 112
Schrijf mee!