Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021

Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021 Ook al hebt u over 2022 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting blijven belangrijk bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2023. Een grote aftrekpost is vaak de hypotheekrenteaftrek en de aftrek particulieren voor de specifieke zorgkosten en ziektekosten. Worden deze posten voor u kleiner, dan gaat u meer belasting betalen en hebt een hoger verzamelinkomen dan het jaar ervoor. Wat zijn de andere aftrekposten van de Belastingdienst waarvan u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting gebruik kunt maken? Vergeet de aftrek reiskosten openbaar vervoer 2022 en 2023 niet.

Aftrekposten inkomstenbelasting 2021 en 2022 en uw belastingaangifte 2022 en 2023

Vaak worden pas bij de belastingaangifte inkomstenbelasting de bonnetjes verzameld en bekeken hoe groot de aftrekposten zijn. De aftrekposten kunnen er immers voor zorgen dat u belasting terug krijgt en in ieder geval minder belasting gaat betalen dan zonder de aftrekposten het geval is. Maar elk jaar zijn er wel fiscale wijzigingen, een van de belangrijkste aftrekposten in omvang is de fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten. Wie veel ziektekosten heeft, is natuurlijk blij dat hij door deze aftrekpost minder belasting betaalt en van de hoge kosten langs fiscale weg een deel terug krijgt. Dat geldt ook voor de fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten.

Welke aftrekposten belasting 2021 en 2022 dan wel?

In 2021 en 2022 bestaan voor particulieren de volgende aftrekposten:
 • De hypotheekrenteaftrek;
 • Aftrek giften;
 • Aftrek reiskosten openbaar vervoer;
 • Specifieke zorgkosten via een versoberde regeling;
 • Studiekosten en scholingsuitgaven (2021, in 2022 niet meer aftrekbaar);
 • Lijfrente;
 • Reiskosten voor het woon- en werkverkeer.

Dit is geen lange lijst meer waarbij de komende tijd ook nog een aantal aftrekposten op het punt staan om geschrapt te worden. Bovendien ziet de overheid ons graag langer doorwerken. Bij dit langer doorwerken past geen fiscale stimulering van een koopsompolis of lijfrentepolis die beide eerder stoppen met werken mogelijk kunnen maken. Er is alleen aftrek als er duidelijk sprake is van een pensioentekort, en die eisen zullen worden aangescherpt is de verwachting.

De hypotheekrenteaftrek 2021 en 2022

Bij de hypotheekrente aftrek geldt:
 • Had u al in 2012 een hypotheek en hebt u die in 2022 nog steeds, dan is de volledige hypotheekrente als aftrekpost inkomstenbelasting aftrekbaar. Ook de rente op een aflossingsvrije hypotheek.
 • Hebt u in 2021 of 2022 een nieuwe hypotheek afgesloten, dan is er alleen aftrek als u minimaal annuïtair aflost in dertig jaar tijd.

Voor alle hypotheken geldt dat de hypotheekrente aftrek tegen maximaal 43,0% in 2021 mogelijk is, in 2022 is dit maximaal nog tegen 40%. Als uw inkomen in een lagere belastingschijf zit, dan geldt voor uw aftrek tegen dat lagere tarief, maar wie een hoger inkomen in een belastingschijf met een marginaal tarief van 50%, kan nog maar 40% van de aftrek terug krijgen in 2022. De aftrek wordt elk jaar minder. In 2023 zitten we al op 36,93%.

Giften 2021 en 2022

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar, waarbij de Belastingdienst een verschil maakt tussen gewone giften die eenmalig zijn en periodieke giften. Bij de gewone giften hanteert de Belastingdienst een drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen, maar toch altijd minimaal 60 euro. Het meerdere mag u aftrekken als u ervoor zorgt dat dit bedrag niet hoger is dan 10% van uw drempelinkomen. Hierbij is een gift aan een ANBI instelling dat u schriftelijk kunt overleggen, een extra voordeel omdat dan meer aftrekbaar is: u mag het bedrag van uw gift verhogen met 25%. Voorwaarde is wel weer dat de verhoging niet meer bedraagt dan 1.250.

De aftrekbare periodieke giften verlopen via een notaris en hebben een looptijd van minimaal vijf jaar. Dit is een langere verplichting, maar hoeft niet te betekenen dat uw gift per se groter is dan bij een normale gift. Het voordeel van periodiek schenken is vooral dat voor de belasting de gehele gift een aftrekpost is.

Studiekosten 2020 en 2021 als aftrekpost

Als er geen recht is op studiefinanciering, bestaat de mogelijkheid tot aftrek van de volgende kosten voor studie en scholing:
 • Het door u in 2020 en 2021 betaalde lesgeld, cursusgeld, collegegeld en examengeld.
 • Als u promotiekosten hebt, ook de promotiekosten.
 • De verplichte leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Van deze kosten moet u nog wel 250 euro aftrekken. In 2022 vervalt de aftrekpost studiekosten.

Partneralimentatie

Wat u aan verplichte partneralimentatie betaalt is fiscaal aftrekbaar. De ontvanger van de partneralimentatie geeft het ontvangen bedrag op als inkomen.

Aftrekpost lijfrente en pensioenvoorziening

De premies die u betaalt voor een extra pensioenvoorziening via lijfrente of koopsompolis zijn aftrekbaar als uit uw berekende jaarruimte en reserveringsruimte blijkt dat u een aantoonbaar pensioentekort hebt.

Aftrekpost reiskosten voor het woon- en werkverkeer

Uw kosten voor het woon- en werkverkeer zijn aftrekbaar voor zover ze niet worden vergoed door uw werkgever. Bovendien moet u beschikken over een reisverklaring van uw werkgever. Rijdt u een auto van de zaak, dan kan dat, afhankelijk van de auto die u rijdt, juist leiden tot een fiscale bijtelling die een bepaald percentage is van de cataloguswaarde van de wagen.

Vermogen box 3

U mag uw schulden, anders dan belastingschulden of uw hypotheek in box 1, in box 3 in mindering brengen op uw vermogen. De aftrek in 2020 is gelijk aan uw schuld minus 3.100 euro. Hebt u bijvoorbeeld een consumptieve schuld van 10.000 euro, dan brengt u hiervan als aftrekpost 6.900 euro in mindering op uw vermogen in box 3. In 2021 en 2022 mag u 3.200 euro in mindering brengen in box 3. In 2023 wordt dit 3.400 euro en is de gezamenlijke aftrekpost met uw partner dus 6.800 euro.

Conclusie aftrekposten belasting 2021 en 2022

Jaren zien we de tendens van minder fiscale aftrekposten en of lagere bedragen van aftrek. Die tendens zet zich voort. Dat betekent minder mogelijkheden om minder belasting te betalen, maar vaak ook een eenvoudigere belastingaangifte. De belastingaangifte kan hierdoor ook steeds vollediger door de Belastingdienst zelf vooraf worden ingevuld, maar eventuele wijzigingen gedurende een jaar zijn vaak niet bij de Belastingdienst bekend en moeten dan door u worden aangevuld. Laat u zich ter zake altijd goed adviseren, anders betaalt u toch nog te veel belasting.

Lees verder

© 2013 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vrijstellingen box 1 en box 3 inkomstenbelasting 2020 & 2021Vrijstellingen box 1 en box 3 inkomstenbelasting 2020 & 2021Gebruik alle vrijstellingen en aftrekposten in 2019, 2020 en 2021 uit box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting, waarop u…
Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)Belastingtips voor de belastingteruggave 2020, 2021 en 2022 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particuli…
Aftrekposten belasting 2018 en 2019Aftrekposten belasting 2018 en 2019Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2018 en 2019 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte…
Elektronische belastingaangifte doen of op papier?Elektronische belastingaangifte doen of op papier?Wanneer u in 2024 belastingaangifte moet doen over het inkomen in 2023 kunt u als particulier kiezen voor digitaal en el…

Fiscaal partnerschap 2020 en 2021Fiscaal partnerschap 2020 en 2021Het fiscaal partnerschap 2022 en 2023 regelt de hoogte van uw toeslag (zorgtoeslag en dergelijke) en de inkomstenbelasti…
Belastingvrij verdienen 2019, 2020 en 2021Belastingvrij verdienen 2019, 2020 en 2021Meer belastingvrij verdienen wordt mogelijk in 2019, 2020 en 2021 doordat een aantal heffingskortingen omhoog gaat en he…
Reacties

Hundscheid, 19-03-2020
Geacht dame/ heer

Mag je als ZZP'er gebruikmakende van een gebouw, waar aftrek huur, gas en licht voor van toepassing is, ook de afvalstoffenheffing van de gemeente (gebruikersdeel gemeentelijk onroerend goed) als kosten inbrengen?

met vr gr
Wim Hundscheid Reactie infoteur, 11-04-2020
Geachte Hundscheid,
De afvalstoffenheffing die uw onderneming kan worden toegerekend, kunt u net zoals de energierekening zien als aftrekbare zakelijke kosten.

Raymond, 05-03-2020
Ik heb afgelopen jaar een maagverkleining ondergaan en daardoor veel nieuwe kleding moeten aanschaffen. Is deze kleding aftrekbaar? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Raymond,
De kosten van extra kleding kan aftrekbaar zijn als dat veroorzaakt wordt door ziekte of invaliditeit.

Loes, 26-11-2019
Zijn de kosten voor een gastric bypass operatie (zelf betaald), aftrekbaar van de belasting? Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Loes,
Als u de kosten om medische redenen maakt, zijn deze aftrekbaar. Let wel op de drempel die voor u geldt.

Henk Vermoor, 26-09-2019
Ivm aftrek specifieke ziekte kosten het volgende. door ziekte partner moeten we huish hulp, de wmo gemeente is niet scheutig want ik kan nog stofzuigen. mijn partner had vroeger al door ziekte veel uren huish hulp (detam) maar we moeten hulp dus heb ik zelf hulp ingeschakeld die ik officieel betaal. belasting dienst zegt eerst de wmo aanvragen. is dus gebeurd, maar geen soelaas. de vraag is hoe nu verder? maw kan ik die kosten opvoeren als specifieke ziekte kosten (ziekte is aantoonbaar)? Reactie infoteur, 27-09-2019
Beste Henk Vermoor,
Als u meer hulp nodig hebt dan via de WMO wordt aangeboden, zijn de kosten voor de extra gezinshulp bij ziekte en invaliditeit aftrekbaar. Tot een inkomen van 31.744 (2019) is er geen drempel, daar boven wel.

Monique, 14-03-2018
Kan ik kosten van een dieet aftrekken. ik heb al 7 jaar een gbp aan mijn maag. in 2017 2 maal geopereerd en een speciaal voedingsdieet moeten volgen is dit aftrekbaar(en nu nog steeds) Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Monique,
Dit hangt volledig van het dieet af. Voor maag-, darm- en leverziekten zijn bijvoorbeeld bepaalde bedragen aan dieetkosten aftrekbaar van 200 tot 1.200 euro.

Aad B., 05-03-2018
Maken toeslagen deel uit van je verzamelinkomen? huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget. Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Aad B,
De fiscale toeslagen maken geen deel uit van uw verzamelinkomen.

Gre, 02-03-2018
Is de hypotheek aftrek voor 2017 nu de helft van wat de bank doorgeeft, dus 50% van de betaalde jaarrente?

mvg. gre. Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Gre,
U vult bij rente de volledig betaalde hypotheekrente uit de jaaropgaaf in.

A. H. Willems, 10-01-2018
Sylvia werkt en woont 4 jaar in Nederland, en is verplicht een inburgeringscursus of Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal te doen. Zij heeft de cursus Staatsexamen Nederlands gedaan. Zijn de gemaakte studiekosten in 2017 aftrekbaar voor de belastingen? Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste A. H. Willems,
De Belastingdienst vindt een inburgeringscursus niet fiscaal aftrekbaar.

Kohler, 25-03-2015
Ik heb een gastric bypass gehad. Kan ik de kosten van speciaal dieet en kosten van een nieuwe garderobe aftrekken?

M.V.G. Carrol Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Kohler,
Niet elk dieet is fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst hanteert een heel specifieke lijst met bijbehorende bedragen van aftrek.

Naam H. Alink, 14-03-2015
Hoe hoog is de belastingaftrek buitengewone lasten per gemaakte k.m. naar een arts voor een consult?. Voorheen waren dat de werkelijke gemaakte kosten per k.m. Is dat voor de inkomstenbelastingaangifte particulieren van 2014 nog steeds van toepassing?. Gaarne uw reactie per mail. Vr. Gr. H. Alink. Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste H. Alink,
Als het om een consult voor uzelf of iemand uit uw huishouding gaat, dan zijn de werkelijk gemaakte kosten per kilometer aftrekbaar.

Josee, 05-03-2015
Tot hoeveel jaar terug mag ik vervoerskosten aftrekken die ik gemaakt heb om mijn dochter naar fysiotherapie te brengen? Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Josee,
U kunt tot maximaal vijf jaar teruggaan.

Evita, 02-03-2015
Zijn de kosten van een cosmetische ingreep/operatie ook fiscaal aftrekbaar?
Het gaat hierbij om een bedrag van 4000,-. Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Evita,
Een cosmetische ingreep is alleen aftrekbaar als hij ook medisch noodzakelijk is. Anders niet.

Lemmers, 26-02-2015
Kan ik brillenglazen aftrekken van de belasting.
L.Lemmers. Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Lemmers,
Brillenglazen zijn niet meer aftrekbaar als zorgkosten.

Senthura, 12-02-2015
Zijn de kosten voor een studie aftrekbaar als ik studiefinanciering ontving die volledig een lening was? Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Senthura,
In 2019 en 2020 niet meer.

Petra, 02-02-2015
Kan ik de reiskosten die ik heb gemaakt voor de bezoeken (2 a 3x per week) aan een dermatoloog/behandeling lichttherapie in het jaar 2014 aftrekken voor de belasting? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Petra,
Uw vervoerskosten naar een arts voor uzelf en uw gezin zijn fiscaal aftrekbaar.

W. M. Rhorst, 28-01-2015
Kan ik de huur van een alarmtoestel [echtgenote gehandicapt] aftrekken van inkomstenbelasting 2014? Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste W. M. Rhorst,
De huur van een alarmtoestel is aftrekbaar als specifieke zorgkosten.

Raymond, 10-01-2015
Kan ik gemaakte reiskosten van en naar het ziekenhuis aftrekken.
Zelf woon ik in Amsterdam en mijn vader ligt in Utrecht in het ziekenhuis.
Het betreft een opname van langer dan 6 weken.
Ik woon niet meer bij mijn ouders in huis. Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Raymond,
Als uw vader langer dan een maand wordt verpleegd, de reisafstand minimaal 10 kilometer is, mag u 19 cent per gereden kilometer aftrekken.

Turan, 23-10-2014
Mijn vrouw is verder gaan studeren. Ze krijgt geen studiefinanciering en ook heeft ze geen recht op een ov-kaart. Zijn deze kosten aftrekbaar wanneer we als fiscale partners aangifte gaan doen aan het eind van dit jaar. Los hiervan, zijn de kosten voor schoolboeken ook aftrekbaar?
MVG, Turan Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Turan,
De noodzakelijke kosten om te kunnen studeren zijn aftrekbaar minus de drempel van 250 euro. De vervoerskosten zijn niet aftrekbaar als studiekosten:

https://financieel.infonu.nl/belasting/175635-aftrek-studiekosten-2018-en-2019-en-scholingsuitgaven.html

Piet van Kalker, 01-09-2014
Van mijn ABP ouderdomspensioen moet ik maandelijks een bedrag van 229 euro aan mijn ex overmaken waarmee ik 16 jaar gehuwd ben geweest. Kan ik deze kosten als aftrekpost opvoeren op mijn aangifte? Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Piet van Kalker,
Ja voor u is deze partneralimentatie een aftrekpost, voor uw ex is het een belastbaar inkomen. Vermeld wel bij uw overboekingen waar het om gaat.

Jacqueline Lebrocquy, 09-07-2014
Heb een ING Life Pension Plan van 2012-2022. Heb het verleden jaar en dit jaar vergeten vermelden. Nog aftrekbaar? Zoja, bij welke rubriek in te vullen en hoe het naar de dienst te sturen? Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Jacqueline Lebrocquy,
De aftrek is gelijk aan 30% van de premie die u hebt betaald met een zeker maximum.

Dirk, 12-03-2014
Hebben ouders ook aftrek van studiekosten wanneer ze deze voor hun kinderen betalen? Zo ja, welke kosten mag je dan aftrekken bv. collegegeld?

Alvast bedankt, Dirk Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Dirk,
Neen alleen de studerende kan een aftrekpost hebben, maar moet dan zelf hebben betaald. Lenen bij de ouders en dan zelf boeken of collegegeld betalen, levert de student ook een aftrekpost op.

Dennis, 04-03-2014
Zijn er nog aftrekbare kosten op te voeren voor diabeet? Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Dennis,
De kosten voor insuline en medicijnen zijn voor zover niet vergoed en niet ten laste van het eigen risico aftrekbaar. Er is geen specifiek dieet voor diabetici dat aftrekbaar is.

Lonnie, 23-01-2014
Geachte infoteur,
Ik zag dat de heffingskorting hoger word als je een inkomen hebt van 19.000 en nog wat bruto. maar gaan ze dan uit van het inkomen of van het verzamelinkomen (dus in geval je een groter eigen vermogen hebt dan het vrijgestelde?

vr gr Lonnie Reactie infoteur, 02-03-2020
Geachte Lonnie,
Bij de loonbelasting wordt gekeken naar uw looninkomen en bij de aangifte inkomstenbelasting naar uw verzamelinkomen inclusief aftrekposten, eigen woning en dergelijke.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 31-05-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.