Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019 Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van welke hulpmiddelen, reiskosten ziekenbezoek en behandelingen zijn de kosten een fiscale aftrekpost bij uw aangifte inkomstenbelasting 2019 of uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting en hoeveel krijgt u dan terug van de Belastingdienst? Veel uitgaven zijn niet meer aftrekbaar maar voor een chronisch zieke of gehandicapte zijn er nog allerlei fiscale mogelijkheden om nog iets van de gemaakte zorgkosten terug te krijgen in 2019. Maak optimaal gebruik van de fiscale aftrek van zorgkosten 2019.

Inhoud


Welke zorgkosten en ziektekosten zijn in 2019 aftrekbaar?

Hoofdregel is dat alle zorgkosten en ziektekosten van de leden van uw huishouding (u en uw familieleden, uw fiscale partner, kinderen jonger dan 27 jaar) fiscaal aftrekbaar zijn als ze niet door een ander worden vergoed, door u dat jaar zijn betaald, niet vallen onder een verplicht eigen risico of wanneer ze niet door de Belastingdienst met naam en toenaam van aftrek zijn uitgesloten.

Krijg ik alle zorgkosten die ik kan declareren dan terug in 2019?

U krijgt niet alles terug, want er is een inkomensdrempel die er voor zorgt dat het aftrekbare bedrag lager wordt bij een hoger inkomen. Daar staat tegenover dat iemand met een hoger inkomen door het hogere belastingtarief procentueel meer van de Belastingdienst terug kan krijgen. Door beide effecten samen hoeft per saldo het bedrag dat u terug krijgt niet erg te verschillen met dat van iemand die meer verdient.

Hoe werkt die belastingaftrek dan, een rekenvoorbeeld?

Stel u bent jonger dan de AOW-leeftijd, hebt een gezamenlijk inkomen van 19.000 euro en 2000 euro aan ziektekosten en een drempel van 130 euro, dan krijgt u 36,55% terug van 1.870 euro, ofwel ongeveer 685 euro. Hebt u een inkomen van 40.000 euro dan is uw drempel ongeveer 660 euro en krijgt u bijna 52% terug van 1.340 euro en dat is ongeveer 695 euro.

De aftrekbare zorgkosten 2019, ook uw reiskosten en vervoerskosten ziekenbezoek

Aftrekbaar zijn de volgende zorgkosten en ziektekosten, voor zover de uitgaven niet door uw verzekering worden vergoed en niet ten laste komen van uw eigen risico:
 • De kosten van behandeling voor geneeskundige en heelkundige hulp. Denk aan het ziekenhuis, uw huisarts, een specialist, de tandarts, kosten van verpleging, fysiotherapie. Een uitzondering geldt voor plastische chirurgie wanneer die niet medisch noodzakelijk is.
 • Alle zorg van een arts en alle gegeven zorg op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Dan kan het gaan om acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropraxie.
 • De medicijnen die u door een arts krijgt voorgeschreven.
 • Sommige hulpmiddelen zoals steunzolen, een kunstgebit, een gedeelte van de kosten voor een gehoorapparaat en alle uitgaven voor een prothese of prothesen. Niet een rollator, een looprek, een elleboogkruk, een gipssteun, een okselkruk en onderarmschaalkruk. Niet een bril.
 • De kosten van vervoer naar een arts of ziekenhuis. Dit zijn uw eigen kosten of die van een persoon die tot uw huishouden behoort. Ambulancevervoer komt voor een deel ten laste van uw eigen risico.
 • Uw kosten van vervoer als u iemand in een ziekenhuis bezoekt, € 0,19 per km. Aan de aftrek voor deze kosten van ziekenhuisbezoek zijn wel extra voorwaarden verbonden.
 • De kosten van een medisch noodzakelijk dieet. Overigens zijn niet alle dieetkosten aftrekbaar.
 • Gezinshulp (afhankelijk van uw inkomen).
 • De extra kosten van vervoer en reiskosten die u maakt door een ziekte of handicap. Hieronder vallen niet de diensten die onder de WMO vallen.
 • De kosten die u door een ziekte of handicap maakt voor extra kleding en beddengoed.

Wat is niet meer aftrekbaar?

Niet meer aftrekbaar zijn in ieder geval:
 • Uw eigen risico in de zorg.
 • Uw zorgpremie 2019.
 • Sommige hulpmiddelen (zie hierboven).
 • Kosten die via de WMO worden vergoed.
 • De aanpassing van uw huis en woning.
 • Kosten die via uw verzekering worden vergoed.
 • Cosmetische ingrepen.
 • Zorgmiddelen die u (deels) krijgt vergoed.

Verhoging specifieke zorgkosten 2019

Als uw gezamenlijke inkomen niet hoger is dan € 34.817, mag u de aftrekbare specifieke zorgkosten verhogen met 40 tot 113%. Uw leeftijd speelt bij deze opslag een belangrijke rol:
 • Met 40% als u op 31 december 2018 nog geen 66 plus vier maanden oud bent en dus nog geen recht hebt op AOW.
 • Met 113% als u of uw fiscale partner op 31 december 2018 wel de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Wat is de drempel in 2019, hoogte drempelinkomen zorgkosten

Dat u te maken krijgt met een drempel die afhankelijk is van uw inkomen, noemde ik al eerder. Drie schijven zijn er waarbij er een verschil is wanneer u alleenstaande bent of een fiscale partner hebt:

Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2019 voor een alleenstaande

Uw drempelinkomen 2019Drempel aftrek zorgkosten
tot en met € 7.739minimale drempel bedraagt € 133
€ 7.739 tot en met € 41.1071,65%, minimale drempel bedraagt € 133
meer dan € 41.107€ 678 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Drempel specifieke zorgkosten 2019 bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner

Drempelinkomen voor beide partners 2019Drempel aftrek zorgkosten
tot en met € 15.478minimale drempel is € 266
€ 15.478 tot en met € 41.1071,65%, minimale drempel is € 266
meer dan € 41.107€ 678 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Belastingverlaging is een belastingverhoging

Omdat de tarieven in de belastingschijven voor een deel lager worden in 2019, leidt een aftrekpost zoals die van de specifieke zorgkosten ook tot minder teruggave. Dit verlies wordt niet door het kabinet gecompenseerd.

Slot aftrekpost specifieke zorgkosten 2019

Wie zorgkosten maakt doet er goed aan om ook te bekijken in hoeverre deze uitgaven als zorgkosten in 2019 aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting. Er is minder aftrekbaar dan een aantal jaren terug, maar er zijn nog tal van mogelijkheden voor een forse aftrekpost. Maak dus van deze fiscale mogelijkheden gebruik. Vooral chronisch zieken en gehandicapten kunnen zo nog een belangrijk deel van de zorgkosten terug krijgen.

Lees verder

© 2015 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingBelastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingVaak is het belastbare inkomen zo laag dat u geen voordeel heeft van alle heffingskortingen in 2020 en 2021. U hebt bijv…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021Ook al hebt u over 2022 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting blijven belangrijk bij uw belastingaangifte in…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020De fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020 leidt in veel gevallen tot een lagere belastingteruggave dan in 2019. H…
Belastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstBelastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstWelke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2023 en 2024? Let op de…

Aftrek studiekosten 2020 en 2021Aftrek studiekosten 2020 en 2021U kunt u in 2020 en 2021 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte st…
Waar gaat ons inkomen naar toe?Waar gaat ons inkomen naar toe?Nederlanders hebben een hoog inkomen, maar hiervan verdwijnt maar een klein gedeelte in onze eigen portemonnee. Het groo…
Reacties

Seth, 25-06-2020
Vraag 1:
Ik kom erachter dat ziektekosten die ik in 2018 maakte, niet door mijn voormalige partner zijn verwerkt als aftrekpost in dat jaar.
Mag ik deze in de aangifte van 2019 alsnog als aftrekpost verwerken?

Vraag 2: Mijn voormalige partner vertrok met ons kind in december. Later hoorde ik dat uitschrijving mogelijk eerder al was geregeld. (Ik krijg geen duidelijk antwoord hierop. Kans bestaat dat dit al op 1 juli was).
In de aangifte wordt de vraag gesteld of ons kind langer dan een half jaar bij mij heeft gewoond.
Is bij uitschrijving per 1 juli de halfjaar termijn overschreden of juist niet? Ofwel: heeft ze korter dan een half jaar bij me ingewoond of langer dan een half jaar? Reactie infoteur, 26-06-2020
Beste Seth,
1. Een aftrekpost ziektekosten kan alleen worden opgevoerd in een jaar waarin de kosten ook echt betaald zijn. Wellicht is een herziening van uw belastingaangifte 2018 nog mogelijk.
2. Uitschrijving per 1 juli zou net voldoende zijn om de vereiste zes maanden vol te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 21-04-2020
Hoi, mijn vader is ernstig ziek waardoor hij heel weinig kracht heeft om zelf op te kunnen staan. De stoel die hij tot op heden had kon hij niet meer goed in zitten. Ik heb daarom een relaxstoel gekocht (handmatig met een knopje). Gezien zijn ziekte (hersenmetastasen vanuit de longen) was deze aankoop voor hem echter zeer noodzakelijk gezien zijn fysieke gesteldheid en de verminderde kans op epileptische aanvallen. Ik vroeg mij daarom af of hier iets mee te regelen valt met de belastingdienst. Reactie infoteur, 22-04-2020
Hoi Johan,
Als de stoel op maat gemaakt is, is die aftrekbaar. Anders helaas niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Welter, 29-03-2020
Goedemiddag,

Met een verklaring van de diëtist kan je een vast bedrag aftrekken.
De kosten van noodzakelijke voorgeschreven supplementen blijkbaar niet.
Maar kan ik de kosten van de consulten en de door de diëtist andere aangegeven onderzoekkosten wel declareren?

Mvg. R Welter Reactie infoteur, 04-04-2020
Beste R. Welter,
De kosten van consult van een diëtist zijn aftrekbaar als u die niet vergoed krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Lammers, 26-03-2020
Goedemiddag,

Mijn zoon heeft in januari 2019 zijn knie uit de kom gehad.
Hier heb ik voor hem na het revalideren een speciale knie brace moeten kopen. kosten Euro 123,86
Is dit aftrekbaar?
mvg. A. Lammers Reactie infoteur, 28-03-2020
Beste A. Lammers,
Als de knie brace door een arts is voorgeschreven zijn de kosten aftrekbaar. Loophulpmiddelen zijn overigens niet fiscaal aftrekbaar (krukken en dergelijke).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Konk, 21-03-2020
Goedemiddag,
Waar dienen de laboratoriumkosten die in aanmerking komen voor aftrek neergezet te worden. Bij Zorgkosten vakje geneeskundige hulp e.d of bij voorgeschreven medicatie het is tbv meting van bepaalde medicatie of bepaalden waarden bij bestaand ziektebeeld Dank U! Reactie infoteur, 24-03-2020
Goedemiddag J. Konk,
Laboratoriumkosten vallen onder geneeskundige hulp.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tiny Piette, 12-03-2020
L.S.,
Mijn moeder is overleden in oktober 2019. Zij had uitgaven voor specifieke zorgkosten. Doorloop ik dan eerst de hele rekenhulp aftrekbaar bedrag specifieke zorgkosten en vermenigvuldig ik dat op het einde met 9/12 of moet ik dat al in het begin doen? Reactie infoteur, 13-03-2020
Beste Tiny Piette,
U vult de zorgkosten in die gemaakt zijn, dat hoeft niet per se een jaarbedrag maal 9/12e te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bcvm Disselhoff, 01-02-2020
Tav punt 4

wat is de belasting aftrek wanneer je ouder bent dan de pensioenleeftijd/

dank en groet Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Bcvm Disselhoff,
Het belastingpercentage waartegen u in 2019 zorgkosten kunt aftrekken, is ook afhankelijk van de hoogte van uw inkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104699-inkomstenbelasting-2019-twee-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 21-11-2019
Ik heb controle van de belastingdienst gehad met resultaat dat mijn voedingssupplementen voorgeschreven door een complementair arts niet meer voor aftrek in aanmerking komen.
Ik kan dat niet vinden in alle sites die hierover gaan.

Kunt u dit voor mij nakijken?

vriendelijke groet Reactie infoteur, 22-11-2019
Beste Ingrid,
Voedingssupplementen zijn in de regel niet aftrekbaar, wel de kosten van een dieet als u een dieetbevestiging van de Belastingdienst hebt, een dieetverklaring. U eet dan in verband met een aandoening of ziekte bijvoorbeeld eiwitverrijkt, natriumarm of energieverrijkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 14-11-2019
Beste Zeemeeuw,

Heb sinds kort Krullaards therapie dat wordt gegeven door een gespecialiseerd fysiotherapeut.
De eigen bijdrage die niet vergoed wordt is 285 euro.

Mag ik deze kosten meenemen met de aangifte 2019? Reactie infoteur, 14-11-2019
Beste Jan,
Als deze eigen bijdrage niet ontstaat door de verplichte eigen bijdrage (basispakket) of een eigen bijdrage door een vrijwillige verhoging van uw eigen risico, zijn deze kosten aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan van Rijnbach, 17-09-2019
L.S. ik heb een staaroperatie ondergaan, die wordt door de verzekering vergoed. Maar omdat ik een cylindrisch afwijking heb, moest ik een torische lens hebben. Die kostte 750 euro. Kan ik die aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 19-09-2019
Beste Jan van Rijnbach,
Een torische contactlens is niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap G., 15-09-2019
Mag ik de stroomkosten (Ca 75 euro) van mijn cpap apparatuur voor mijn slaapapneu aftrekken en tot hoeveel jaar geleden kan dat dan? Moet dat speciaal aangevraagd? Ik moet dan mijn aftrekbare kosten die ik al heb verhogen.
Met vriendelijke dank. Reactie infoteur, 16-09-2019
Beste Jaap G,
De Belastingdienst vergoedt geen stroomkosten via de aftrekpost zorgkosten, wellicht wel uw zorgverzekeraar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E., 05-06-2019
Mijn vriend heeft op verzoek van de tandarts zijn verstandskiezen laten trekken in het ziekenhuis. Dit krijgt hij niet vergoed. Kan hij deze kosten en de reiskosten aftrekken? Reactie infoteur, 06-06-2019
Beste E,
Uw vriend mag de gemaakte tandartskosten en reiskosten aftrekken, er is wel een inkomensdrempel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shirley, 18-03-2019
Ik heb fibromyalgie en overgewicht. Het is lichamelijk beter al er wat kilo's af zijn. Mijn BMI is 31.5 en wil graag een maagverkleining/gastryc bypass. Ik heb gehoord dat als het medisch is, je recht hebt om geholpen te worden als je BMI tussen 30-35 ligt. Is dit in mijn geval dan ook? Reactie infoteur, 18-03-2019
Beste Shirley,
Of een maagverkleining voor u medisch noodzakelijk is, bepaalt de arts die u in behandeling heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 14-03-2019
Goeden dag,
Zijn de reis- en verblijfskosten voor een psoriasis kuurreis naar de Dode Zee als zorgkosten aftrekbaar?
Met vriendelijke groeten,
Jan Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Jan,
Als de behandeling niet in Nederland en omstreken kon plaats vinden en u een verwijsbrief heeft van een arts, kunnen de reiskosten aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Bernadette, 14-03-2019
Beste Zeemeeuw,
Mijn partner is begin 2018 opgenomen in een GGZ instelling in Kloetinge, Zuid Beveland, Zeeland.
Wij wonen zelf in het (Zeeuwse ) Zeeuws-Vlaanderen, en de reisafstand per auto naar deze GGZ instelling om mijn partner te bezoeken is 43 km enkele reis.
Naast brandstofkosten betaal ik per bezoek euro 7.60 aan tolkosten via de Westerscheldetunnel om deze GGZ instelling te bereiken. Er zijn geen andere mogelijkheden om dit eiland te verlaten zonder tunnelkosten te betalen. Hoe kan ik naast de kilometervergoeding deze kosten opvoeren in mijn aftrekpost specifieke zorgkosten 2018? Bij contact met de Belastingdienst had men hier geen duidelijk antwoord op omdat de regelgeving hier niet in voorziet. Het gaat hier toch om de werkelijk gemaakte kosten die flink oplopen.
In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,
Bernadette Reactie infoteur, 16-03-2019
Beste Bernadette,
U kunt de extra kosten delen door het aantal kilometers en optellen, zo komt u uit op een hogere kilometervergoeding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

David, 13-03-2019
Over welke periode kan ik de zorgkosten aftrekken? Van maart 2018 tot maart 2019 of alleen alle kosten in 2018? Reactie infoteur, 14-03-2019
Beste David,
In 2018 zijn aftrekbaar de zorgkosten die in 2018 zijn betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sophie, 26-02-2019
Beste Zeemeeuw,
Onder welke voorwaarden worden psycholoogkosten aftrekbaar voor personen ouder dan 18 jaar? I.a.w. wat voor bewijs/document is nodig voor het indienen van de aangifte of eventueel bij een controle?
Hartelijk dank! Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste Sophie,
De kosten van paramedische behandelingen zijn aftrekbaar als ze worden gedaan op voorschrift en onder begeleiding van een arts. U hebt dus een verwijsbrief nodig en contact met uw huisarts.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nvdp, 25-02-2019
Ons thuiswonend kind van 10 gaat maandelijks naar logeeropvang ivm een psychische stoornis. Dit wordt deels betaald via PGB vanuit Jeugdwet. Het deel wat niet vergoed wordt, is dat aftrekbaar van de belasting (dit betreft geen wettelijke eigen bijdrage)? En de reiskosten naar de logeeropvang, is dat ook aftrekbaar? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste Nvdp,
De zorgcomponent van de logeeropvang is, voor zover niet vergoed, aftrekbaar. De reiskosten zijn niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saar, 23-02-2019
Ivm diverse gezondheidsklachten wil ik mijn borstimplantaten in het ziekenhuis laten verwijderen. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten echter niet. Mag ik deze kosten aftrekken?

Mvg Reactie infoteur, 25-02-2019
Beste Saar,
Als u uw borstimplantaten door medische noodzaak laat verwijderen, zijn deze kosten (minus drempel) fiscaal aftrekbaar als zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cri, 03-01-2019
Mijn studerende dochter van 20 jaar moet een implantaat krijgen, kosten ruim € 2.000,00. Zij kan dit natuurlijk niet betalen, dus ga ik dat doen. Kan ik deze kosten dan aftrekken?

Mvg Reactie infoteur, 04-01-2019
Beste Cri,
Als uw kind nog bij u woont, kunt u zelf deze zorgkosten aftrekken, anders niet. Leent uw kind bij u dit bedrag (u kunt dit weer terug schenken), dan zijn de kosten bij het kind aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harm de Haan, 06-11-2017
Even een vraag namens mijn schoonmoeder ( 91 jaar ) stellen. Voorheen was in de door haar bewoonde aanleunwoning ( Bij een zorgcentrum, welke nu is gesloten ) een alarmering aanwezig. Thans dient dit op persoonlijke titel te worden geregeld en betaald. Komen deze uitgaven in aanmerking voor aftrekbare zorgkosten? Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Harm de Haan,
De kosten voor een alarmsysteem in verband met een specifieke ziekte zijn aftrekbaar (bij epilepsie bijvoorbeeld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw L. van Driel, 07-10-2017
Vraag over reiskosten ziekenhuisbezoek ivm kanker in 2016. Met openbaar vervoer gereisd, per keer kostte me dat 21 euro. Mijn man ging mee ter ondersteuning. Mag ik ook zijn reiskosten ziekenhuisbezoek aftrekken? Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Mw L. van Driel,
Uw man mag ook zijn reiskosten voor het ziekenhuisbezoek aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olav, 14-08-2017
Wij hebben verschillende medische apparaten thuis staan die stroom verbruiken. Is hier een regeling voor het compenseren van de extra stroom die we verbruiken door deze apparaten, en zo ja, waar vind ik meer info of de formulieren voor het terugvragen van het extra verbruikte stroom? Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Olav,
Er is geen Rijksregeling (aftrek ziektekosten) voor de verhoogde afname van stroom, maar wellicht valt dit in uw gemeente nog wel onder de WMO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 18-05-2017
Ik wil een 2de cochleair implantaat laten plaatsen. Totale kosten van operatie, nazorg, ziekenhuisopname en cochleair implantaat zijn ca 56000 euro. Die moet ik zelf betalen. Kan ik dat als bijz. ziektekosten aftrekken en zo ja, hoeveel gaat die behandeling dan netto kosten? Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Hans,

Een tweede implantaat wordt in de meeste gevallen niet vanuit de basisverzekering of via verzekering vergoed. Als de medische noodzaak van de ingreep vaststaat, zijn de kosten minus verplicht eigen risico aftrekbaar als zorgkosten. Hoeveel u vervolgens hiervan krijgt uitbetaald, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Doordat het hier om een groot bedrag gaat, kunnen de kosten uw inkomen overstijgen wat kan betekenen dat een deel niet uitbetaald kan worden. Bekeken moet dan worden of u in aanmerking komt voor de TSZ-regeling:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12701-belastingdienst-de-verzilveringsregeling-tsz-regeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 16-05-2017
Sinds 1-1-2016 wordt pijnbestrijding niet meer vergoed. Wij kunnen wel naar Duitsland (Meppen), zijn deze kosten aftrekbaar? Gaat wel om € 3000,- of meer.
Vriendelijke groeten, Klaas Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Klaas,
Als u middelen via een arts en apotheker betrekt, zijn de kosten als zorgkosten aftrekbaar. Meppen verleent vele diensten, die kosten zijn alleen aftrekbaar als ze op medische indicatie plaatsvinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bouwman, 01-05-2017
Geachte lezer,

Mijn dochter is 38 jaar en krijgt IVF behandeling niet meer vergoed. Omdat mogelijkheden en kansen in buitenland groter zijn heeft ze eerst een behandeling in België laten doen en later in Denemarken. Zijn deze behandelings- en reiskosten aftrekbaar?

mvrgr Reactie infoteur, 17-07-2018
Geachte Bouwman,
Dat hangt er van af. Niet aftrekbaar zijn de kosten voor de 1e 2 ivf-behandelingen als de behandelde persoon op het moment van de behandeling jonger dan 38 jaar is en er per poging meer dan 1 embryo wordt teruggeplaatst. De reis- en verblijfkosten zijn geen ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geert, 22-04-2017
Goedemiddag,

in 2013 diagnose Parkinson vastgesteld, ziektekosten voor medicatie en bezoeken aan neuroloog, voorgeschreven fysio worden vergoed door Menzis middels verzekering en aanvullend pakket en Eigen Risico. Zijn reiskosten aftrekbaar en zoja hoe moet ik die kosten aantonen? Bijwerkingen van een van de medicijnen veroorzaakt erectiestoornis dus huisarts schrijft Cialis voor als hulpmiddel… Fijn maar dat vergoedt Menzis niet, zelfs niet uit coulance overwegingen. Is dus een dure grap en zorgt niet bepaald voor een betere kwaliteit van leven, eerder het tegengestelde… Is dit mogelijk bij de Belastingdienst aftrekbaar? Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Geert,
Uw reiskosten zijn aftrekbaar. Uw reiskosten zijn niet altijd goed registreerbaar, maar bij de arts is wel na te gaan of u een afspraak had (wellicht via overzicht Menzis). De extra medicijnen van de huisarts zijn aftrekbaar, uw eigen risico van de zorgverzekering niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christina, 12-04-2017
Hallo,

Bedankt voor je reactie. Kun je me misschien uitleggen wat de drempel inhoudt?

Groeten,
Christina Reactie infoteur, 13-04-2017
Hallo Christina,
De Belastingdienst berekent een bedrag afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen dat voor uw eigen rekening komt. Dit bedrag voor eigen rekening is de drempel aftrek zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcia, 09-04-2017
Hallo,
Hoe kun je retroactief zorgkosten van 2015 nog aftrekken? De aanslag over 2015 is mij nog niet definitief opgelegd. Dankuwel alvast voor uw antwoord. Reactie infoteur, 18-02-2020
Hallo Marcia,
Als de belastingaanslag nog niet is opgelegd, kunt u nog een verbeterde belastingaangifte inkomstenbelasting insturen. De laatste die is ingestuurd, telt dan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 07-04-2017
Hallo,

Worden reiskosten ook vergoed naar een fysiotherapeut in een andere plaats?

Gr. Johan Reactie infoteur, 10-04-2017
Beste Johan,
Als het om een behandeling van uzelf gaat in Nederland, hebt u recht op een vergoeding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christina, 02-04-2017
Hallo,

Ik ben in het afgelopen jaar naar de plastische chirurg geweest voor mijn neus. Ik had een botje die uitstak op mijn neus en daardoor kon ik moeilijk ademen en kon ik totaal geen geuren ruiken. Ik heb voor de operatie een verwijsbrief van mijn huisarts gekregen en ik moest uit mijn eigen zak 2500 euro betalen. De verzekering betaalde de andere helft (2500 euro). Nu vroeg ik me af, kan ik de eigen gemaakte kosten aftrekken voor 2016?

Groetjes,
Christina Reactie infoteur, 03-04-2017
Hallo Christina,
Deze 2500 euro aan zorgkosten minus drempel zijn dan inderdaad aftrekbaar in 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sterre, 02-04-2017
Hi, ik ga naar een paramedisch natuurgeneeskundig therapeut die aangesloten is bij de BATC beroepsorganisatie. Ik ben niet doorverwezen door mijn huisarts of het ziekenhuis. Een deel van de kosten krijg ik vergoed via mijn aanvullende verzekering. Een deel ook niet, kan ik dat aftrekken? En kan ik ook de reiskosten ernaartoe aftrekken? mvg, Sterre Reactie infoteur, 03-04-2017
Hi Sterre,
Zonder doorverwijzing van uw huisarts of zonder toezicht van een arts, zijn deze kosten niet aftrekbaar als zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 01-04-2017
Ik heb een maagverkleining laten doen in België (kosten 6800 euro) omdat ik er in Nederland niet voor in aanmerking kwam (bmi lager dan gestelde eisen). In België kwam ik er wel voor in aanmerking. Kan ik deze kosten aftrekken? Reactie infoteur, 03-04-2017
Beste Sonja,
U kunt de kosten alleen aftrekken als voor de maagverkleining een medische noodzaak aanwezig was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Koster, 31-03-2017
In 2014 geopereerd aan mijn darmen. Nu heb ik gehoord dat ik dan dieetkosten kan aftrekken? i.v.m. het niet meer mogen eten van rood vlees etc. Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Henk Koster,
Bepaalde dieetkosten zijn inderdaad fiscaal aftrekbaar, maar daarvoor moet u wel een dieetbevestiging van de diëtist hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 30-03-2017
Wat voor bedrag kan je aftrekken als je een adhd/autistisch kind hebt? Reactie infoteur, 31-03-2017
Beste Sandra,
Er is geen aparte aftrek voor adhd of autisme. Wel is er aftrek als er extra ziektekosten worden gemaakt (medicijnen bijvoorbeeld) die niet worden vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcia, 30-03-2017
Dag,
Ik ben chronisch ziek en mijn inkomen in 2016 was 23.048 eur. Wat is mijn drempelinkomen?
En zijn supplementen aftrekbaar?
Hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 18-02-2020
Dag Marcia,
Supplementen kunnen aftrekbaar zijn als ze door een arts zijn voorgeschreven. Als 23.048 euro uw bruto jaarinkomen was en er zijn geen andere aftrekposten en partner, dan is dit bedrag ook uw drempelinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 26-03-2017
Dag,
Zijn verstrekte maaltijden / reiskostenvergoeding aan prodeo hulp in huishouding aftrekbaar (normbedragen)?
Kinderen verrichten om toebeurt huishoudelijke werkzaamheden voor bejaarde (zieke) moeder.
Mvg Erik Reactie infoteur, 28-03-2017
Dag Erik,
Als uw moeder nog thuis woont, zijn de kosten van pro deo hulp niet aftrekbaar (maaltijden niet en reiskosten niet).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 24-03-2017
Kan ik psychische zorg voor kinderen onder de 18 aftrekken? Reactie infoteur, 26-03-2017
Beste Petra,
Met een verwijzing van de huisarts zijn de kosten van een psychiater aftrekbaar exclusief de verplichte eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margo, 23-03-2017
Bewassingkosten invallide, ik weet dat je € 300,-- bewassingkosten bij de belasting in rekening kan brengen voor wassen van beddengoed en de kleding. Wanneer kan je dan de extra bewassingkosten van € 750,-- in rekening brengen ivm incontinentie moet ik elke dag wassen maar hoe bewijs je dat bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 24-03-2017
Beste Margo,
Dat is ook lastig, daarom zal de belastingdienst kijken naar de extra kosten die u maakt voor de vervanging van kleding en beddengoed als gevolg van ziekte of handicap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nancy, 23-03-2017
Ik ben chronisch ziek. Mag ik de vervoerskosten voor tandartsbezoek ook aftrekken? En mag ik ook vervoerskosten voor artsenbezoek voor mijn 6-jarige dochter aftrekken? Reactie infoteur, 23-03-2017
Beste Nancy,
Een tandarts is inderdaad ook een arts waarvoor u vervoerkosten mag aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Rutze, 21-03-2017
Mijn vrouw heeft een thymoom. Daardoor heeft zij een spierziekte gekregen en kan moeilijk trappen lopen, om die reden hebben wij onze woning verkocht en een gelijkvloers appartement terug gekocht. Kunnen wij daar de verhuiskosten van de belasting aftrekken? Reactie infoteur, 21-03-2017
Beste Jan Rutze,
De verhuiskosten zijn niet als zorgkosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco de Groot, 20-03-2017
Mijn beide benen zijn geamputeerd en ben rolstoel afhankelijk. Mijn rijbewijs was daardoor niet meer geldig. Om mijn rijbevoegdheid terug te krijgen moest ik extra rijlessen in Heliomare nemen en een proef afleggen voor het CBR. De kosten hiervan moest ik zelf betalen en heb inmiddels weer een geldig rijbewijs. Zijn de door mij gemaakte kosten hiervoor aan te merken als buitengewone lasten? Reactie infoteur, 21-03-2017
Beste Marco de Groot,
Helaas zijn de extra kosten die u specifiek hebt moeten maken voor een geldig rijbewijs, niet als zorgkosten aftrekbaar. De extra kosten van vervoer door uw handicap kunnen wel aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 20-03-2017
Zijn de behandelkosten van de pedicure aftrekbaar? Reactie infoteur, 20-03-2017
Beste Gerard,
Alleen als het inschakelen van een pedicure om medische redenen is, kunnen de kosten als zorgkosten aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wj Bos, 17-03-2017
Zijn de reiskosten voor een prescan in Duitsland aftrekbaar als zorgkosten? En de kosten van de scan zelf? Reactie infoteur, 18-03-2017
Beste Wj Bos,
Preventieve maatregelen zoals een prescan zijn niet fiscaal aftrekbaar als zorgkosten. Reiskosten naar een arts, kosten voor uzelf, zijn aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Bos, 17-03-2017
Is paramedische natuurgeneeskunde therapie Biothopen Healing aftrekbaar als zorgkosten. Behandelaar is aangesloten bij VGAB, AGB, RBCZ en CBP Reactie infoteur, 19-03-2017
Beste W. Bos,
Dat hangt er van af. Niet van elke paramedicus zijn de kosten aftrekbaar. Wel van de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist en huidtherapeut. Bovendien moet het medische karakter van de behandeling voldoende duidelijk zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

V. Strien, 15-03-2017
Zijn de eigen bijdragen bij een dagbesteding aftrekbaar als specifieke zorgkosten? Reactie infoteur, 16-03-2017
Beste V. Strien,
De eigen bijdragen bij dagbesteding in de zorg zijn niet fiscaal aftrekbaar. Het zijn geen medische kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Sliep, 14-03-2017
Zijn de kosten van lidmaatschap van een thuiszorgorganisatie (Vierstroom) aftrekbaar van de belasting? Reactie infoteur, 16-03-2017
Beste J. Sliep,
De kosten van het lidmaatschap van een thuiszorgorganisatie zijn niet meer fiscaal aftrekbaar als zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruth, 12-03-2017
Kan ik niet vergoed incontinentiemateriaal aftrekken en eventueel tot welk bedrag? Kosten van huisapotheek kan ik die opvoeren en eventueel tot welk bedrag? Reactie infoteur, 14-03-2017
Beste Ruth,
De huisapotheek is in 2016 en 2017 niet meer aftrekbaar. Incontinentiemateriaal kan, voor zover niet vergoed, fiscaal aftrekbaar zijn evenals uw bed- en linnengoed (vast bedrag van 300 euro of zelf 750 euro als u minimaal 600 euro aan extra kosten hebt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 10-03-2017
Beste,

In 2016 hebben wij zelf een traplift (+/- 7000) aangeschaft voor mijn vrouw ivm Parkinson. Wij beide zijn 52 jaar en ons verzamelinkomen is +/- 60.000. Is er nog enige mogelijkheid van aftrek?

Gr. Frank Reactie infoteur, 13-03-2017
Beste Frank,
De kosten van aanpassing van de woning in verband met ziekte of handicap zijn helaas niet meer als zorgkosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 06-03-2017
Mijn dochter heeft een maagverkleining zelf betaald. Is deze aftrekbaar van de belasting?
Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 06-03-2017
Beste Ad,
Als de maagverkleining medisch noodzakelijk was in 2016, zijn de behandelingskosten (exclusief eigen risico) aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 14-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.