Wat is de eigenwoningregeling

Wat is de eigenwoningregeling De eigenwoningregeling regelt de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente van de woning waarin u woont. Wat is de definitie van een eigen woning? Bij een eigen woning denken velen aan de fiscale hypotheekrenteaftrek, maar helaas doen zich nogal wat situaties voor, waarin de hypotheekrente niet of niet meer mag worden afgetrokken van de belastingdienst. In die gevallen voldoet u namelijk niet aan de eisen van de huidige eigenwoningregeling van de belastingdienst. Daarom alles over de eigenwoningregeling en de aftrek van de hypotheekrente. Mogelijk hebt u in 2019 en 2020 recht op een dubbele hypotheekrenteaftrek via de verhuisregeling.

Wat is de eigenwoningregeling (fiscale definitie eigen woning)?

De eigen woning regeling lijkt zo eenvoudig. Hoofdregel is dat eigenwoningregeling geldt voor de woning, waarvan u of uw fiscale partner eigenaar bent, die u of uw fiscale partner gebruikt als hoofdverblijf en waar u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie GBA. In beginsel is er dus fiscaal maar één hoofdverblijf toegestaan, ook als u een fiscale partner heeft. En dus is er dan maar voor één huis de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar. In beginsel, want er zijn ook een aantal uitzonderingen van tijdelijke aard.

Erfenis en een tweede huis hebben

Stel u hebt al een huis, maar u of uw fiscale partner erft een tweede huis. Wat dan? In dat geval geldt de eigenwoningregeling maximaal tot twee jaar na overlijden. U moet dan vruchtgebruiker zijn en de nalatenschap moet nog niet zijn afgewikkeld.

Erfenis en bewoning volgens vruchtgebruik

Als u via een erfenis het vruchtgebruik hebt van een woning en daar ook woont en de lasten en kosten draagt, valt de woning onder de eigenwoningregeling in box 1.

Uitzonderingen op de regel

Er nog meer interessante uitzonderingen op de regel. De eigen woning regeling geldt ook voor een pand, waarvan u of uw fiscale partner het recht van erfpacht of het recht van opstal had. Of wanneer u er voor kiest voor appartement of woning op basis van coöperatieve woonvereniging. Of wanneer u woont op een woonboot of woonwagen met een vaste lig- of standplaats.

Verhuizen en eigenwoningregeling, wat dan?

Nogal wat mensen zitten ook na hun verhuizing met een tweede woning, omdat het eerdere hoofdverblijf niet tijdig verkocht kon worden. Een geluk bij een ongeluk is dat op beide woningen de eigenwoningregeling van toepassing is voor de periode van maximaal twee jaar na het kalenderjaar, waarin u bent verhuisd. U moet het huis wel echt te koop hebben aangeboden, anders gaat het niet op. Andersom geldt ook: u hebt een tweede woning in aanbouw en wacht met verhuizen totdat het huis klaar is. De tweede woning valt ook dan onder de eigenwoningregeling, als u binnen 2 jaar na het kalenderjaar waarin u de woning kocht ook daadwerkelijk in de woning bent gaan wonen of dat van plan was te doen.

Andere baan en eigenwoningregeling

Wie voor zijn baan tijdelijk wordt uitgezonden kan eveneens een beroep doen op de regeling. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan gebonden. Zo moet de woning voor uw uitzending al minimaal één jaar uw eigen woning en hoofdverblijf zijn, moet u bij terugkeer weer in de woning gaan wonen en mag de woning tussentijds niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

Eigenwoningforfait

Een voordeel is nog dat u voor uw voormalig hoofdverblijf het eigenwoningforfait niet hoeft op te geven over de periode dat u er niet in woonde. Het zelfde geldt voor het omgekeerde geval van de in aanbouw zijnde woning en het daarbij behorende eigenwoningforfait.

Vertrek uit woning

Er kunnen nog meer redenen zijn om uit uw hoofdverblijf te vertrekken. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding. Wanneer uw fiscale partner in het hoofdverblijf blijft en u vertrekt, valt de woning toch nog maximaal gedurende twee jaar na het kalenderjaar, waarin u het pand verliet, onder de eigenwoningregeling. Als u vertrekt naar een Wlz-instelling (AWBZ-instelling), is het huis niet langer uw hoofdverblijf, maar valt hij nog twee jaar na de datum van vertrek onder de eigenwoningregeling. Uitzondering hierop is de situatie, waarin uw fiscale partner wel in het hoofdverblijf blijft. Ook een huis tussentijds verhuren is ook aan allerlei regels verbonden, als u nog van de hypotheekrenteaftrek gebruik wilt kunnen maken.

Ander huis huren

Als u een nieuw huis gaat huren dat uw hoofdverblijf wordt, terwijl de oude woning niet verkocht is, maar u het aanhoudt als uw tweede woning, verhuist de oude woning van box 1 van de inkomstenbelasting naar box 3. De hypotheekrente is van de oude woning niet langer aftrekbaar. Als het gehuurde huis uw tweede woning is verandert er voor de koopwoning niets. Als het huis leeg is en te koop staat verandert is ook niets aan de hypotheekrente-aftrek.

Verhuur in 2020, dubbele hypotheekrenteaftrek

Door het Ministerie van Financiën is bekend gemaakt dat na een periode van verhuur de hypotheekrenteaftrek van de te koop staande woning wordt hersteld voor een periode van in totaal drie jaar. In deze periode is dus een dubbele hypotheekrenteaftrek toegestaan. Deze regeling is overigens alleen van toepassing voor gevallen van verhuur die zijn ingaan na 1 januari 2010 en niet voor verhuur dat al eerder gaande was (langlopende huurcontracten). Voorts geldt dat als u verhuisde naar een andere woning, koop of huur, u voor de oude woning nog maximaal twee jaar na afloop van het jaar waarin u de woning hebt verlaten de hypotheekrente mag aftrekken en de oude woning dus nog onder de eigenwoningregeling valt. Voorwaarden daarbij zijn:
  • De oude woning die u hebt verlaten in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 of 2013 ook uw hoofdverblijf was.
  • De oude woning leeg stond vanaf de verhuizing.
  • U de oude woning ook daadwerkelijk te koop aanbood.

Vanaf 2013 hebt u tot en met 2016 recht op een dubbele aftrek, zo besloot Minister Blok op 15 november 2012. In 2015 is deze verhuisregeling uitgebreid naar structureel drie jaar. Kortom het jaar waarin voor het eerst de situatie ontstond dat u twee woningen had, telt. Is dat 2019 dan geldt de regeling tot 2022, is het ingangsjaar 2020 dan geldt de regeling tot 2023.

Vervalt de hypotheekrenteaftrek wel of niet?

Omdat het lastige materie is, wordt onderstaand nog eens samengevat weergeven of de hypotheekrenteaftrek, HRA, vervalt of niet:

Zolang oude koopwoning (a) voorheen uw hoofdverblijf was, (b) leeg staat (dus niet wordt aangehouden als tweede woning of wordt verhuurd) en (c) te koop staat, blijft de HRA gehandhaafd totdat het huis verkocht is. Dit op voorwaarde dat de verkoop van de koopwoning binnen maximaal 3 jaar plus de rest van het lopende kalenderjaar plaats vindt.

Slot wat is een eigen woning?

Wanneer uw koophuis niet meer aan de toch wel ingewikkelde eisen van de eigenwoningregeling voldoet, verschuift de woning naar box 3. Hierin moet u dan de waarde van het betreffende huis opnemen. U betaalt hierover boven de belastingvrije drempel uit box 3 een tarief van gemiddeld 1,2% van de waarde. En dat is dan financieel natuurlijk een behoorlijke tegenvaller.

Lees verder

© 2009 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Erfpacht en de Wet Hillen als aftrekpost eigenwoningschuldErfpacht en de Wet Hillen als aftrekpost eigenwoningschuldWie in 2019 of 2020 weinig hypotheek op zijn huis heeft, kan met de aangepaste Wet Hillen zijn hypotheek voordelig aflos…
Het eigenwoningforfait 2019 en 2020 - aanslag onroerend goedHet eigenwoningforfait 2019 en 2020 - aanslag onroerend goedHet eigenwoningforfait 2019 en 2020 is een forse bijtelling bij uw inkomen. De hoogte van dit forfait hangt direct af va…
Tijdelijk twee woningen 2019 en 2020Tijdelijk twee woningen 2019 en 2020U kunt tijdelijk twee woningen in 2019 of 2020 in bezit hebben, omdat het oude huis is nog niet verkocht. Is dat voor de…
Eigenwoningforfait 2020Eigenwoningforfait 2020Het eigenwoningforfait 2020 is een fiscale bijtelling bij uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor uw eigen wo…

Fiscaal partnerschap 2019 & 2020Fiscaal partnerschap 2019 & 2020Fiscaal partnerschap reikt verder dan getrouwd zijn, geregistreerd zijn als partners en gezamenlijk belastingaangifte do…
WOZ-waarde huis: betekenis en effecten op belastingheffingWOZ-waarde huis: betekenis en effecten op belastingheffingDe WOZ-waarde van een huis is niet alleen van betekenis voor de belastingheffing door de gemeente. Die WOZ-waarde heeft…

Reageer op het artikel "Wat is de eigenwoningregeling"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Reza, 11-06-2020 01:20 #154
Ik heb een koophuis (met hypotheekrenteaftrek) en ik huur ook een woning in een andere gemeente voor mijn werk. Is het mogelijk om tijdelijk de hypotheekrenteaftrek stop te zetten en als ik in de toekomst in mijn koophuis intrek dit weer herstellen? Reactie infoteur, 11-06-2020
Beste Reza,
Ja dat kan maar regels kunnen uiteraard veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 05-06-2020 15:02 #153
''Eigen woning'' zit per 1-1 ivm emigratie voorgaand jaar in box 3 en wordt verhuurd.
Bij immigratie per 1-3 blijft ''eigen woning'' verhuurd en moet eigenaar elders gaan wonen.
Hij vindt tijdelijke huurwoning voor de rest van het jaar, maar daar kan hij zich niet inschrijven staat dus wel ingeschreven op ''eigen woning'' adres. Huurder staat daar ook ingeschreven.
Aangezien de eigenaar feitelijk elders woont is het gerechtvaardigd om de ''eigen woning'' in box 3 te laten voor het hele jaar? Reactie infoteur, 06-06-2020
Beste Nicole,
Fiscaal kan een woning niet door de eigenaar bewoond zijn en tegelijkertijd volledig verhuurd zijn. Er moet dan een keuze worden gemaakt en omdat de eigenaar feitelijk elders woont, ligt box 3 voor de hand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reza, 27-05-2020 18:59 #152
Ik heb een koophuis ( met hypotheekrenteaftrek)en ik huur ook een woning in een andere gemeente voor mijn werk. Is het mogelijk om tijdelijk de hypotheekrenteaftrek stop te zetten en als ik in de toekomst in mijn koophuis intrek dit weer herstellen? Reactie infoteur, 30-05-2020
Beste Reza,
Waarom zou u de hypotheekrenteaftrek stopzetten als u er nog bent ingeschreven? Zodra u niet meer in de woning woont, gaat er een driejaarsperiode in waarin de hypotheekrenteaftrek nog kan herleven (zelfde jaar plus drie jaar, daarna niet meer).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ghislaine, 16-04-2020 14:40 #151
Geachte lezer, ik heb de volgende vragen. Ik ben getrouwd en woon nu in dezelfde koopwoning als mijn man. Mijn man en ik hebben nu SAMEN ook een andere woning in een andere gemeente gekocht, waar ik tezamen met onze dochter ga wonen. De oude woning hebben we nog met een overbruggingshypotheek. In ieder geval zal het oude huis nog niet gelijk te koop gezet worden daar mijn man daar voor de helft zal wonen om zijn zoon op te vangen. De andere helft woont hij bij ons met onze dochter. We blijven getrouwd.
Nu is dit een constructie die niet vaak voorkomt dus heb ik de volgende vragen?
1. we hebben op beide namen het nieuwe huis gekocht. Moet mijn man zich nu ook in deze gemeente inschrijven. Wordt dit dus ook zijn hoofdverblijf? en uitschrijven in oude gemeente
2. De rente van de oude woning kunnen we niet aftrekken. Krijgen we wel nog met extra kosten te maken vanuit de belasting, dit daar die woning niet leeg is, niet te koop staat en mijn man hier nog gedeeltelijk verblijft.
3. Zijn er nog andere fiscale aspecten waar we rekening mee moeten houden? Reactie infoteur, 19-04-2020
Geachte Ghislaine,
1. Uw man kan niet op twee plaatsen een hoofdverblijf hebben, en zal dus moeten kiezen. U hoeft ook niet op hetzelfde adres te zijn ingeschreven als uw man.
2. Het adres waar men is ingeschreven is bepalend of het een eigen woning is (met hypotheekrenteaftrek) of niet. De tijdelijk 2 woningenregel geldt niet (niet te koop, niet leeg):

https://financieel.infonu.nl/belasting/135208-tijdelijk-twee-woningen-2019-en-2020.html

3. Voor het deel dat een woning niet een eigen woning is, is dit vermogen in box 3 (gesaldeerd met de hypotheek).

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 26-01-2020 21:06 #150
Geachte lezer, ik heb een vraag over de belastingaftrek van een eigen woning. Situatie; hoofdverblijf waar ik met mijn fiscale partner woon. Wij zijn ook nog eigendom van een appartement dat in de verkoop staat. Onze dochter woont hier tijdelijk; zonder huurcontract. Het is wel haar officiële adres. Mogen wij voor deze tweede te koop staande woning de rente gedeeltelijk aftrekken? Reactie infoteur, 29-01-2020
Geachte Marcel,
U mag alleen voor twee woningen de hypotheekrente aftrekken als de andere woning leeg te koop staat:

https://financieel.infonu.nl/belasting/135208-tijdelijk-twee-woningen-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlotte, 06-12-2019 11:09 #149
Ik heb al 10 jaar een koophuis in gemeente A met een spaarhypotheek. Sinds kort ben ik genoodzaakt om een extra appartement te huren (vrije sector) in gemeente B gezien mijn gezinssituatie, scheiden en we co-ouderschap hebben. Ik woon nog in gemeente A met kind 1 maar moet af en toe in de week ook in gemeente B zijn voor kind 2. Vandaar de vrije sector woning, puur voor gemak en ik kan het betalen. Nu moest ik wel van de corporatie inschrijven in gemeente B waar het appartement staat. Wat zijn nu de gevolgen? het is een tijdelijke kwestie en ik wil mijn huis in gemeente A niet opgeven. Ik heb ergens een keer gelezen dat een afwijkend GBA-registratie niet perse bepalend is voor om hypotheekaftrek te behouden. Wat moet ik doen? dan maar onderverhuren in gemeente B om toch bij mijn kinderen te zijn deels in de week en waar inschrijven in een dergelijke woning niet verplicht is? dat is niet wat ik wil. Reactie infoteur, 07-12-2019
Beste Charlotte,
Het niet meer in het BRP (Basisregistratie Personen) ingeschreven staan op het adres van de koopwoning zal betekenen dat de Belastingdienst uw koopwoning niet meer als eigen woning aanmerkt. Er is wel een fiscale regeling voor tijdelijk twee koopwoningen (2 jaar hypotheekrenteaftrek), maar niet voor een koopwoning en huurwoning:

https://financieel.infonu.nl/belasting/135208-tijdelijk-twee-woningen-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frederik, 01-11-2019 17:32 #148
Ik wil een kavel kopen op een vakantiepark en daar een woning op zetten. Maar ik mag mij niet inschrijven bij de gemeente op dit adres (GBA). Ik laat mij nu inschrijven bij familie (echtpaar). Kan ik nu toch de woning aanmerken als eigen woning en de hypotheekrente aftrekken. Ik weet dat er een uitspraak van het Hof in Den Haag uit 1997 waar de situatie vergelijkbaar was, maar kan niet vinden of die regeling nu nog van toepassing is, zeker omdat de eigen woningregelingen zo vaak zijn veranderd. Reactie infoteur, 05-11-2019
Beste Frederik,
Doorgaans wordt een vakantiewoning niet als eigen woning gezien, maar ook op 12 juni 2018 was er nog een uitspraak van het Hof van Den Haag (hoger beroep, ECLI:NL:GHDHA:2018:1416) waarin een vakantiewoning toch als eigen woning werd aangemerkt. Cruciaal daarbij was dat "de koopwoning het middelpunt van de persoonlijke belangen van belanghebbende is".
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Remco, 09-08-2019 20:59 #147
Beste.

Mijn schoonouders zijn verhuisd naar een huurwoning en hebben op dit moment hun koopwoning te koop staan (geruime tijd). Is het dan mogelijk om over de maanden dat men gehuurd zit, en de woning niet verkocht is, huurtoeslag aan te vragen omdat men aan alle eisen voldoet? Na verkoop zal het eigen kapitaal boven de eisen uitkomen maar zolang de woning niet verkocht is, is dit niet het geval.

Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 12-08-2019
Beste Remco,
Zolang de woning leeg te koop staat (d.w.z. onverhuurd), speelt deze geen rol voor de huurtoeslag.voor de huurwoning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabi, 20-07-2019 23:41 #146
Beste
Voor mijn huwelijk woonden mijn partner en ik in twee woningen welke naast elkaar gelegen waren en intern bereikbaar zijn door een aanpassing van deze woningen.
Woning A eigendom van mijn partner en zodanig staat mijn partner ook op dit adres ingeschreven, Woning B eigendom van mij en zodanig ben ik op dit adres ingeschreven
In het verleden heeft mijn partner de hypotheekrente van woning A afgetrokken en ik van woning B
We waren dus geen fiscaal partner.
Thans zijn we gehuwd en vragen ons af wat de mogelijkheden zijn om van beide woningen de aftrek toe te kunnen passen.
Tot heden staat ieder van ons nog apart ingeschreven bij het GBA.
De woning A en B wordt gezamenlijk gebruikt en is ook zodanig aangepast
Welke opties hebben we? Reactie infoteur, 23-07-2019
Beste Sabi,
Eenmaal gehuwd, zijn jullie fiscale partners, ook al wonen jullie op verschillende adressen. Helaas is dan nog voor 1 woning de hypotheekrente aftrekbaar. Wellicht kunnen woningen A en B nog op tijd tot 1 woning worden samengevoegd (woz gemeente, Kadaster).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Madeleine, 09-07-2019 16:52 #145
Goedemiddag,

Mijn partner en ik tekenen binnenkort een geregistreerd partnerschap ivm een geboorte. We hebben allebei een koopwoning, waarvan de intentie is om mijn woning na mijn verlof te koop te zetten (binnen 6 mnd). Nu weet ik dat we automatisch elkaars fiscaal partner worden, waarvan 1 woning telt als hoofdverblijf. Nu is mijn koopwoning onderdeel van de koopgarant clausule, waarbij onderverhuur helaas niet is toegestaan en de woningbouw de woning automatisch van mij terugkoopt. Hierdoor maak ik dus geen aanspraak op de verhuisregeling. Mijn vraag is: kun je, ondanks het geregistreerd partnerschap, apart blijven wonen in de eigen koopwoning, zolang je ingeschreven blijft staan bij je eigen gemeente? En de hypotheekrente voor beiden aftrekbaar blijft? Reactie infoteur, 14-07-2019
Goedendag Madeleine,
U mag in uw eigen gemeente ingeschreven staan en wonen (jullie wonen dan gescheiden), maar zijn in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap nog steeds elkaars fiscale partner. Dat betekent dat voor één partner de hypotheekrente aftrekbaar is, de andere woning wordt dan vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joske, 27-06-2019 20:02 #144
Goedenavond, ik heb een koopwoning (met hypotheek) die ik wil verhuren omdat ik bij mijn vriend intrek (zijn woning staat alleen op zijn naam) en mij op zijn adres laat inschrijven. Hoe zit het belastingtechnisch met de huurinkomsten van mijn eigen woning (in welke box?) en de hypotheekrente aftrek van mijn eigen woning? Alvast bedankt voor uw reactie. Groeten, Joske. Reactie infoteur, 30-06-2019
Goedenavond Joske,
Zodra u zicht uitschrijft uit uw woning en de woning gaat verhuren, gaat de woning naar box 3 van de inkomstenbelasting. Dat betekent geen hypotheekrenteaftrek meer, maar de huur is dan ook belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merrel, 27-03-2019 22:15 #143
Ik loop tegen het volgende aan. Mijn ex en ik hadden samen een koopwoning sinds 2009.
In 2014 uit elkaar gegaan, en ex heeft zich uitgeschreven van het adres. Tot 2 jaar na zijn uitschrijving heb ik de volledige hypotheekrente in aftrek genomen.
In 2017 weer een nieuwe poging gewaagt, weer samen een nieuwe woning gekocht, voor een nieuwe start.
Echter ook dat is geen succes geworden, hij heeft zich nooit ingeschreven op het nieuw adres.

Mijn vraag is, hoe doe ik dat met de hypotheekrente aangezien mijn ex nooit op het nieuw adres ingeschreven was. Het was wel de intentie, maar is een ingewikkeld relatie.
En hoe doe ik met de kosten van aan en verkoop van de woningen? Mag ik de kosten bijvoorbeeld volledig bij mij aftrekken, of moet 50/50? Reactie infoteur, 29-03-2019
Beste Merrel,
Jullie kochten in 2017 opnieuw samen een woning, maar de ex woonde er niet. Als 50% van de ex was, was dit voor hem een tweede woning zonder hypotheekrenteaftrek of andere aftrek. U woonde er wel en hebt voor de andere 50% hypotheekrenteaftrek. Dit in de veronderstelling dat de eigendomsverhouding fifty-fifty was en de eerdere woning zonder overwaarde is verkocht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 22-03-2019 21:56 #142
Goedenavond,

Ik heb een vraag over de volgende situatie. Ik heb een koopwoning en mijn vriend heeft een koopwoning. Allebei in 2 verschillende gemeenten, we wonen dus apart. We willen gaan trouwen en apart blijven wonen. Ik weet dat er maar 1 woning voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking komt. Dat wordt mijn woning, want hiervoor krijg ik het meeste geld terug. Dat is dus nu mijn hoofdverblijf en moet mijn (toekomstige) echtgenoot ook gaan aanmerken als zijn hoofdverblijf bij de belastingaangifte. Nu wil ik weten of het mogelijk is dat mijn huis zijn hoofdverblijf wordt in de belastingaangifte terwijl hij ingeschreven blijft en ook blijft wonen in zijn huidige huis en gemeente.
Met vriendelijke groet, Suzanne Reactie infoteur, 26-03-2019
Beste Suzanne,
Neen dat kan niet, de Belastingdienst ziet het adres waar men is ingeschreven als het hoofdadres.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geoffrey, 15-03-2019 10:07 #141
Beste Zeemeeuw,

Ik kan een baan krijgen in Ierland waardoor ik daar fulltime ga werken. Ik heb wel mijn eigen woning in Nederland. Ik heb gehoord dat er een regeling is binnen de EU dat je recht hebt op hypotheekrenteaftrek (mits je je eigen woning langer dan een jaar in bezit hebt). Als deze regeling niet bestaat, is het dan voordeliger om je uit te schrijven uit Nederland?

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,
Geoffrey Reactie infoteur, 16-03-2019
Beste Geoffrey,
Er bestaat een regeling voor het laten herleven van de hypotheekrenteaftrek zodra u weer in Nederland in de woning gaat wonen. Voorwaarde is dat u tijdelijk wordt uitgezonden naar een ander land en daarna weer terugkomt. De regel is dat u zich bij uw gemeente moet laten uitschrijven als ingezetene van Nederland, als u in een jaar tijd langer dan acht maanden in het buitenland verblijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elvis, 23-01-2019 11:23 #140
Goedendag.

Wat als mijn partner in onze koopwoning gaat wonen en ik zelf gebruik ga maken van anti-kraak wonen. Geen scheiding maar LAT.
Waarschijnlijk moet ik mij dan inschrijven op adres van anti-kraak ruimte. Is het dan nog wel mogelijk voor mij om de hypotheekrente te kunnen blijven aftrekken. Ik dacht dat voorwaarde hiervoor is om dan ook de koopwoning als hoofdverblijfplaats te hebben en dat dit dan ook moet overeenkomen met mijn inschrijfadres.
Mijn partner heeft geen inkomen dus voor is er geen mogelijkheid om de hypotheekrente af te trekken.
Graag uw deskundig advies/oordeel.

Met vriendelijke groet.
Elvis. Reactie infoteur, 27-01-2019
Goedendag Elvis,
Als u zich voor langere duur elders inschrijft en dus niet op het adres van uw eigen woning bent ingeschreven en woont, vervalt voor u de hypotheekrenteaftrek voor uw eigendomsaandeel in de woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boering, 09-12-2018 09:53 #139
Goedendag
Ik ben van plan om bij mijn vriend in te trekken. Mijn volwassen kinderen blijven voorlopig in mijn eigen woning wonen. Heb ik dan nog recht op renteteruggave als ik mij inschrijf op een ander adres?
Vr groet H Reactie infoteur, 12-12-2018
Goedendag Boering,
Als u zelf niet meer in de woning woont, maar elders bent ingeschreven, is er geen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 21-09-2018 15:59 #138
Goedemiddag,
Ik, haar kind tevens mantelzorger, 51 jaar woon samen met mijn moeder 81. Onlangs is mijn vader overleden.
Het huis is nu voor haar een 100% eigen woning. Ik ben geen fiscaal partner en ook geen toeslagpartner. Enkel medebewoner als ik het goed lees.
Wat gebeurt er fiscaal met de eigen woning indien mijn moeder door omstandigheden ook moet worden opgenomen in het verpleeghuis?
Blijft het huis ingaand na opname dan nog 2 jaar fiscaal haar eigen woning (box 1 woning) of verdwijnt deze direct na opname naar box 3 omdat ik daar -nu om niet- woon?
Dit is van belang voor de hoogte van de CAK bijdrage
mvg heer Janssen Reactie infoteur, 23-09-2018
Beste Janssen,
Gedurende maximaal twee jaar blijft de woning de eigen woning van uw moeder in box 1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 18-09-2018 22:54 #137
Goedendag,

Voor mijn werk moet ik een aantal jaar naar het buitenland. Ik zal me dan ook uitschrijven in Nederland en mijn gezin blijft gewoon in Nederland. Kan mijn vrouw gewoon de hypotheek Rente blijven aftrekken? Mvg. Mike Reactie infoteur, 20-09-2018
Beste Mike,
Voor uw echtgenote is de hypotheekrente aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barbara, 18-09-2018 20:35 #136
Beste zeemeeuw,

Ik woon voor mijn werk in een dienstwoning waar ik belasting over moet betalen. Mijn vriend heeft een koopwoning en wil zich samen met zijn minderjarige zoon bij mij inschrijven. We zijn dus verplicht fiscaal partners. Het huis van mijn vriend staat ‘onderwater’ dus wil het nu nog niet verkopen.
- is het mogelijk om deze belastingsbijtelling niet te hoeven betalen omdat het zijn koophuis is en wij fiscaal partners zijn?
- vervalt zijn hypotheekrente aftrek?
- als ik op mijn naam een huis koop, daar ingeschreven zou staan om de bijtelling vd belastingdienst niet te hoeven betalen maar dit bedrag te investeren in een eigen huis, is het dan rendabel en toegestaan om deze woning te verhuren of mag dat dan maar 60 dagen?
Ik weet dat het een hoop vragen zijn maar ik kom er zelf niet zo goed uit wat de verstandigste optie zou zijn om te doen.
Het huis van mijn vriend staat in zuid Limburg en ik woon in zuid Holland.
Alvast hartelijk dank. Reactie infoteur, 20-09-2018
Beste Barbara,
Als u en uw vriend in de dienstwoning gaan wonen als hoofdwoning, dan vervalt de woning van uw vriend vanaf dat moment als eigen woning. Dat betekent dat er geen hypotheekrenteaftrek is. Staat hij niet bij u ingeschreven, dan is zijn woning wel een eigen woning met hypotheekrenteaftrek.
Koopt u een woning zonder hypotheek, dan is verhuur toegestaan. Anders is toestemming van de bank nodig. Een verhuurde woning (meer dus dan de verhuur van een kamer of vakantieverhuur) heeft geen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bassie, 26-07-2018 20:26 #135
Hallo,

Ik heb een koopwoning in Nederland die ik verhuur aan een expat omdat ik zelf in het buitenland werk en woon. Binnenkort willen we weer terug gaan naar Nederland. Is het mogelijk om de koopwoning te blijven verhuren en zelf in een huurwoning te gaan wonen? Reactie infoteur, 28-07-2018
Hallo Bassie,
Dat is mogelijk, in ieder geval in de vrije sector.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Almi, 19-02-2018 22:46 #134
Beste Zeemeeuw,
Mijn man en ik hebben samen een koopwoning welke we (vooralsnog) niet willen verkopen. Mijn man werkt sinds kort 4 uur rijden per dag van ons huis vandaan. Daarom wil hij, om niet langer op hotel te hoeven, een huisje huren vlakbij zijn werk. De werkweek daar, de weekenden thuis. Nu blijkt dat dit niet zomaar kan, niet zonder (financiële) gevolgen althans. Hoe moeten we dit aanpakken zonder er financieel op achteruit te gaan?

Bij voorbaat dank,
Almi. Reactie infoteur, 20-02-2018
Beste Almi,
Denkbaar is dat uw man ingeschreven blijft op het adres van de koopwoning en de huurwoning als pied à terre aanhoudt. Bovendien gaat uzelf ook niet in de huurwoning wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leon, 15-01-2018 19:48 #133
Hallo,

Ik "lig in scheiding" woon al een jaar niet meer "thuis", maar gun het mijn vrouw (en kinderen) dat zij in het huis kan blijven wonen.

Wanneer wij scheiden wil ik de helft van de hypotheek op mij nemen waardoor ik mede eigenaar blijf voor 50 %. De woning heeft nu een overwaarde van zeker €110.000. Wat betekent dat voor mij belasting technisch gesproken? Welke kosten kan ik verwachten?

Gr Leon Reactie infoteur, 16-01-2018
Hallo Leon,
Zodra een echtscheiding is aangevraagd en u de woning hebt verlaten, gaat een termijn van twee jaar lopen waarbinnen u nog recht hebt op hypotheekrenteaftrek, daarna is die aftrek er voor die woning niet meer. Dan verhuist uw aandeel in de woning (waarde minus hypotheek) naar box 3 van de inkomstenbelasting en gaat u hierover vermogensbelasting betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 14-12-2017 08:22 #132
Stel, ik en mijn vriend hebben beide een koophuis, samen gaan wij een nieuw huis kopen. Als ik mij inschrijf op dit adres, en hij blijft ingeschreven op zijn adres (koopwoning) is de hypotheekrente dan bij beide huizen aftrekbaar, ten slotte sta ik in het nieuwe huis ingeschreven en hij nog in zijn oude huis? En hoe zit dat wanneer in zijn huis er nog een ander persoon staat ingeschreven, huisgenoot die blijft wonen? Mijn eigen koophuis is overigens verhuurd en afgelost, staat hier verder van buiten.

Groeten Reactie infoteur, 15-12-2017
Beste Piet,
Als jullie samen een woning kopen maar er niet allebei zijn ingeschreven, dan zal het aandeel in de woning van uw vriend box 3 vermogen zijn, voor u niet. Voor u is de hypotheekrente mogelijk aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 22-11-2017 13:49 #131
Beste Zeemeeuw,

Mijn vriend en ik zitten er aan te denken om te gaan samenwonen.
We hebben allebei een koophuis en hebben besloten om in zijn huis te gaan samenwonen en mijn huis te koop te zetten. Verhuist mijn huis als ik ga samenwonen dan naar box 3 of blijf ik nog eigenaar en kan ik dan nog 2 of 3 jaar mijn rente bij de belasting aftrekken? en is het dan slim om mijn verzekering aan te passen aangezien mijn woning dan leeg komt te staan? Reactie infoteur, 23-11-2017
Beste Laura,
Met samenwonen alleen bent u nog geen mede-eigenaar van de woning van uw vriend. Als u bij hem ingeschreven staat en niet (gezamenlijk) op zoek bent naar een andere woning, dan verhuist uw woning naar box 3 en is er geen hypotheekrenteaftrek op uw leegstaande woning. Anderzijds kan het voor u prettig zijn om een tijdje uw woning achter de hand te houden (misschien even niet helemaal leeg laten staan en nog niet uitschrijven).
Als een woning leeg staat, is deze gevoeliger voor inbraak en schade. Verzekeraars willen dan ook graag van te voren weten dat de woning leeg zal staan en zullen waarschijnlijk een hogere verzekeringspremie vragen:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/7845-verzekeren-en-de-opstalverzekering.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rstevenson, 01-08-2017 18:19 #130
Wij gaan verhuizen naar het buitenland met de veronderstelling dat wij over 3 tot 5 jaar terug keren naar Nederland. Onze koopwoning willen wij graag verhuren. Ik wil graag onze hypotheek aftrek behouden totdat ik een huurder gevonden heb. Waar moet ik aan denken? Reactie infoteur, 02-08-2017
Beste Rstevenson,
Denk er aan dat als u niet in Nederland bent ingeschreven, vanaf dat moment in de meeste gevallen de hypotheekrenteaftrek vervalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 29-05-2017 14:48 #129
Ik heb met mijn ex een koopwoning, mijn nieuwe vriend en ik willen gaan samen wonen en ons inschrijven bij makelaars (particulier) Mijn ex woont nog in het huis en het huis staat nog niet te koop.
wat moet ik aangeven op inschrijfformulieren, dat ik nog een koophuis heb? en zijn er gevolgen voor mij als ik mij uitschrijf op het adres van het koophuis? Reactie infoteur, 31-05-2017
Beste Nicole,
De makelaar voor een nieuwe woning hoeft niet te weten dat u nog een woning hebt, maar als u een hypotheek nodig hebt, kan dit bezit wel een rol gaan spelen als op de bestaande woning ook nog een hypotheek rust. Uitschrijven kan betekenen dat de hypotheekrenteaftrek voor de oude woning voor u vervalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 09-04-2017 06:45 #128
Mijn vriend heeft een huis uit een eerdere relatie, het staat alleen op zijn naam. Het staat te koop en hij woont meer hier dan daar. Mag hij zich hier inschrijven of moet hij daar ingeschreven blijven? Als hij zich hier inschrijft heeft dat consequenties voor mijn situatie, en heeft hij toch nog de woonlast van daar. Wat is wijsheid? Reactie infoteur, 11-04-2017
Beste Jessica,
Uw vriend mag zich bij u inschrijven. Hij wordt uw fiscale partner als jullie een samenlevingscontract hebben. Als uw vriend hoofdzakelijk bij u woont, is het de bedoeling dat hij zich ook bij uw inschrijft. Totdat de woning is verkocht, heeft hij ook daar zijn woonlasten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 04-04-2017 11:39 #127
Mijn ex man is na onze scheiding in de gezamenlijke koopwoning blijven wonen, deze is gelijk na onze scheiding in de verkoop komen te staan en helaas na geruime aantal jaren nog steeds niet verkocht.
Van wegen werk (en het feit dat mijn ex-man uit een andere regio komt) verblijft hij nu geregeld vaker bij vrienden en familie dichter in de buurt van zijn werk.
Het huis is dus niet volledig meer bewoonbaar maar hij staat er uiteraard nog wel gewoon ingeschreven.
Is dit zo toegestaan, en zo nee wat zijn de consequenties en of wat kan men hier aan doen? Reactie infoteur, 07-04-2017
Beste Bianca,
Dat hangt ervan af of uw ex-man echt is verhuisd of af en toe elders vertoeft. Als u van mening bent dat ex-man ten onrechte nog steeds op het eerdere adres is ingeschreven, kunt u daarover contact opnemen met de betreffende gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annie, 25-03-2017 20:14 #126
Vraag. Iemand uit Nederland trouwt met iemand uit Noorwegen. Beiden hebben eigen woning. Na het trouwen worden beide woningen aangehouden. Kan de vrouw in Nederland ingeschreven blijven en de man in Noorwegen. Plan meestal samen in Nederland maar ook zal er in Noorwegen "gewoond" worden. Is het legaal dat de man zich niet laat inschrijven in Nederland? Hij betaalt wel voor zijn huis -deels verhuurd- in Noorwegen,

Groet Reactie infoteur, 28-03-2017
Beste Annie,
Ook als men gehuwd is, hoeft men niet per se op hetzelfde adres te zijn ingeschreven, maar als de man voornamelijk in Nederland woont, wordt hij wel geacht zich in Nederland in te schrijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanneke, 20-03-2017 14:19 #125
Beste Zeemeeuw,

Ik heb een koopappartement dat te koop staat, maar waar helaas nog geen koper voor is. Per 1 april ga ik verhuizen naar een huurwoning in een andere gemeente (particuliere sector) waar ik me ook dien in te schrijven. Mijn koopwoning blijft dus leeg en te-koop-staand achter. Waar moet ik nog rekening mee houden?

Groet Hanneke Reactie infoteur, 21-03-2017
Beste Hanneke,
Dat na maximaal drie jaren de hypotheekrenteaftrek vervalt en dat u ervoor moet zorgen dat de woning goed verzekerd blijft. Een woning dat leeg is is gevoeliger voor inbraak en sommige verzekeringsmaatschappijen vragen daarvoor een hoger premie:

http://financieel.infonu.nl/verzekering/161078-leegstaand-huis-verzekeren.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leonieke, 02-02-2017 16:41 #124
Vraag (jes):
Mijn man kan gaan werken op curacao, in eerste instantie tijdelijk. Ik ga mee en de jongste dochter. Wat doen wij met onze bankrekeningen? Want deze moeten gewoon blijven bestaan want waarschijnlijk komen we terug naar NL na een bepaalde periode en ook het salaris (loondienst NL bedrijf) komt gewoon binnen op de rekeningen.
Ook hebben we net een jaar een koopwoning, ook deze willen wij behouden. Plan is om de oudste dochter ( tegen die tijd 20) hierin te laten wonen voor een kleine symbolische huurprijs, want ze is uni studente. Kan dit bij een hypotheek? Reactie infoteur, 04-02-2017
Beste Leonieke,
U kunt uw bankrekeningen gewoon bewaren en online beheren. Uw dochter mag in uw woning wonen, maar noem het geen officiële huur want dan kan een bank weer moeilijk doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 22-01-2017 20:22 #123
Ik heb een koopwoning maar ga voor een ANBI instelling rond de wereld zeilen.
Ik blijf ingeschreven in mijn woning uiteraard en ik vaar onder de Nederlandse vlag.

Moet ik dan nog afgezien van de WOZ nog gemeentelijke belastingen betalen? Reactie infoteur, 24-01-2017
Beste Ron,
Als u op het adres blijft ingeschreven, betaalt u nog de gemeentelijke lasten. Bijvoorbeeld omdat uw afvoer van water is aangesloten op het gemeentelijke riool en de vuilnisophaaldienst elke week langskomt in de straat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claartje, 10-01-2017 13:15 #122
Beste Zeemeeuw,

Ik woon samen met mijn vriend in een koophuis dat 100% op zijn naam staat. Nu willen we in de toekomst samen iets gaan kopen maar nu komt onze droomwoning al te koop, is het mogelijk dat ik deze ga kopen op mijn naam (inleg spaargeld + hypotheek) en kan ik dan ook hypotheekrente aftrek ontvangen en kan ik tevens ook deze woning gemeubileerd verhuren tot het moment dat we er samen intrek in kunnen nemen? (Na verkoop woning van mijn vriend?) Bij voorbaat dank voor uw reactie Reactie infoteur, 12-01-2017
Beste Claartje,
Zodra jullie fiscale partners zijn, kunnen jullie maar één eigen woning met hypotheekrenteaftrek hebben, er moet dus een keuze worden gemaakt. Bovendien is er voor een verhuurde woning in 2017 geen hypotheekrenteaftrek toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reina, 05-01-2017 08:17 #121
Beste, een "bijzondere" vraag: ik ben in 2014 gescheiden en onze woning is verkocht. Ik huur een woning (vrije sector, hoog huurbedrag en boven de toeslaggrens) in dezelfde gemeente en wil daar graag blijven wonen, mijn ex huurt een bungalow en staat ingeschreven bij zijn zus. Nu wil mijn ex een woning kopen en krijgt dit financieel net niet voor elkaar op dit moment. Nu het bijzondere… mijn ex is mijn beste vriend en de vader van mijn 2 kinderen. Omdat ik het belangrijk vind dat hij een goede woning heeft zou ik hem graag helpen door op wat voor manier dan ook een huis te kopen. Over een aantal jaar kan hij me "uitkopen". Ik ontvang alleen wel toeslagen (zorg en kindgebonden budget) en kan deze toeslagen niet missen. Is er een manier hem financieel te helpen en mijn toeslagen te houden? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 06-01-2017
Beste Reina,
U bent waarschijnlijk bang voor de vermogenstoets, maar het kopen van een andere woning waar u niet zelf in woont hoeft niet van invloed te zijn op uw toeslagen. Of u koopt het met eigen geld en dan is de woning een vervanging voor dat geld of u koopt het met een hypotheek. Alleen de meerwaarde is dan een toevoeging aan uw vermogen. Het kan wel zo zijn dat uw vermogen ook nu al te hoog is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esam, 22-12-2016 14:39 #120
Beste Zeemeeuw,
Vanaf 1 januari 2017 ga ik bij mijn vriendin inwonen in een andere gemeente dan de gemeente waar mijn koopwoning staat. Er staan twee mensen ingeschreven in mijn koopwoning sinds anderhalf jaar ( zijn familie leden ). Zij betalen mij geen huur maar zorgen dat er niet wordt ingebroken of gekraakt. Nu heb ik bij de belasting de voorlopig rente-teruggave stopgezet per 1 januari 2017 omdat ik er vanuit ga dat ik geen recht heb op renteaftrek. Moet ik ergens zwart op wit heb dat ik geen huur ontvang van mijn neven en wat zijn anders de gevolgen? Alvast bedankt Reactie infoteur, 23-12-2016
Beste Esam,
Als u in de andere gemeente bent ingeschreven en dus bent verhuisd zonder dat de oude woning te koop staat, verhuist de oude woning naar box 3. Dat wil zeggen dat u vermogensrendementsheffing gaat betalen over de waarde van de woning minus de hypotheek die erop rust. Daarvoor maakt het niet uit of uw familieleden u huur betalen, want u woont er zelf niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 14-12-2016 18:38 #119
Beste heer / mevrouw,

Ik ben met mijn partner op 1 oktober naar Duitsland verhuisd voor haar werk. We weten nog niet of het wat gaat worden en houden daarom onze koopwoning even aan. Vrienden van ons hebben het huis betrokken en betalen de kosten (hypotheek en gas/water/licht etc). Ik wilde mijn voorlopige teruggaaf stopzetten, maar snap niet precies wat ik nu moet doen. Heeft u advies? We zijn beiden uitgeschreven uit de koopwoning en ingeschreven in Duitsland.

Alvast bedankt,
vriendelijke groet Reactie infoteur, 17-12-2016
Beste Michael,
U vult een nieuwe voorlopige aanslag inkomstenbelasting in en wijzigt daarin de (woon) gegevens, ook dat de woning in Nederland niet meer uw hoofdwoning is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 21-11-2016 15:24 #118
Vraag. Ik heb een eigen tweede woning de hypotheek hierop is niet aftrekbaar. Voor mijn eigen eerste woning heb ik wel een hypotheek die aftrekbaar is.
Indien ik nu verhuis naar mijn 2e woning als hoofdverblijf en ik mijn 1e woning verkoop. Kan ik dan op de hypotheekrente op mijn 2e woning wel weer aftrekbaar maken?
Ik hoor het graag vrgr arie Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Arie,
Dan is de hypotheekrente aftrekbaar. U moet wel rekening houden met een mogelijke beperking als gevolg van de bijleenregeling:

https://financieel.infonu.nl/belasting/112720-bijleenregeling-2020-en-2021-aflossingsplicht-hypotheek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betsie, 30-10-2016 18:48 #117
Mijn vriend wil volgend jaar bij mij komen wonen in een huurwoning, koopwoning zien we maar van af. Mijn vriend heeft een koopwoning samen met zus. Zus blijft daar wonen, mijn vriend blijft mede eigenaar. Hij komt dan toch in box drie bij de belastingdienst. Wat zijn de nadelen dan voor heb en hoe wordt dat dan berekend. Want je kunt het nergens terug vinden bij de belasting dienst, omdat het bijna nooit voorkomt dat een broer en zus samen een koopwoning hebben.
Alvast bedankt.
M.v.g
Betsie Reactie infoteur, 02-11-2016
Beste Betsie,
Als uw vriend bij u komt wonen, komt het aandeel in het koophuis dat hij heeft voor hem in box 3. Dat betekent dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is en er waarschijnlijk vermogensrendementsheffing moet worden betaald. Deze wordt berekend over zijn aandeel in de waarde van de woning minus hypotheek. Als het bedrag in box 3 hoog is, kunnen ook bepaalde toeslagen vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 23-09-2016 16:52 #116
In september 2014 ben ik gaan samenwonen bij mijn vriendin en heb ik mijn te koop staande woning verhuurd via leegstandswet. In maart 2017 ga ik samen met mijn vriendin weer in mijn woning wonen en wordt de woning uit de verkoop gehaald. Hoe zit het met de hypotheekrente aftrek, in mijn geval spaarhypotheek. Kan ik de rente aftrek volgens de oude regels blijven aftrekken? Woning is gekocht in 2010 en hypotheek is afgesloten in 2010. Reactie infoteur, 26-09-2016
Beste Johan,
Als u de woning weer betrekt binnen uiterlijk het derde kalenderjaar sinds de eerste dag van verhuur, dan hebt u weer hypotheekrenteaftrek. Als de hypotheek van voor 2013 is, is de herleving van deze aftrek volgens de oude regels.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betsie, 22-08-2016 22:46 #115
Ik heb een huurwoning, mijn vriend heeft samen met zijn zus een koopwoning. Nu willen wij gaan samen wonen, en zijn zus wil graag de koopwoning houden waar nog een behoorlijk hypotheek opzit, maar wil ook dat mijn vriend mede eigenaar blijft. Kan en mag dit. Het is de bedoeling dat wij over een poosje samen een woning willen kopen. Maar kan hij dan nog een lening krijgen voor een nieuwe hypotheek. En moet je zoiets doorgeven aan de belastingdienst. Leeftijden zijn mijn vriend is 53 en ik ben 49. En zijn zus is 54. Reactie infoteur, 23-08-2016
Beste Betsie,
Uw vriend mag zijn koopwoning houden, als hij huurt of met u een koopwoning wil kopen, maar er is voor hem dan geen hypotheekrenteaftrek meer op die woning en een tweede grote lening is alleen mogelijk bij een topinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claire, 15-08-2016 09:38 #114
Ik ben eigenaar van een woning die ik hopelijk spoedig heb verkocht. Wegens een vervelende relatiebreuk en een agressieve ex op 300 meter van mijn koophuis, ben ik in februari weer bij mijn ouders gaan wonen. De woning staat per februari leeg. In het GBA heb ik mijn verhuizing naar mijn ouders echter pas in augustus doorgegeven. De woning is in juni te koop gezet. Sleuteloverdracht aan de nieuwe kopers gaat eind september plaatsvinden. Mag ik bij mijn belastingaangifte aangeven dat mijn woning per februari leeg staan ivm de eigenwoningforfait? Of pas per juni, want toen ik het pas in de verkoop gegaan? Of toch per augustus omdat ik dan pas in het GBA ben overgezet. Reactie infoteur, 16-08-2016
Beste Claire,
De Belastingdienst gaat uit van de datum waarop uw woonadres is gewijzigd bij de gemeente, augustus 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina, 04-07-2016 14:23 #113
Beste,

Ik wil gaan samenwonen met mijn vriend. Hij heeft een eigen koopwoning en ik heb een eigen koopwoning. De woningen staan niet in dezelfde gemeente. Is het mogelijk voor mij om, als zijnde tussenstap, me in te schrijven bij mijn vriend op zijn adres maar mijn huidige koopwoning nog een poosje aan te houden? Ik begreep al dat ik dan geen hypotheekrente aftrek meer heb, maar dit geeft niet. Zijn er nog andere dingen waar ik aan moet denken?

Alvast bedankt, Reactie infoteur, 05-07-2016
Beste Sabrina,
U mag inderdaad uw koopwoning bewaren en elders wonen en ingeschreven staan. Als de woning langer onbewoond is en er wordt bijvoorbeeld ingebroken, dan kan een verzekeraar moeilijk doen als niet bekend was dat u elders bent ingeschreven (een relatief onbewoonde woning is natuurlijk kwetsbaarder voor dit soort zaken):

http://financieel.infonu.nl/verzekering/161078-leegstaand-huis-verzekeren.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 29-06-2016 08:57 #112
Beste,
Mijn vriend en ik hebben momenteel allebei een koophuis. Wij willen binnenkort gaan samenwonen in zijn huis. Het punt is dat mijn vriend al een groot gedeelte van zijn woningschuld heeft afgelost en ik niet. Als ik mij nu voor 50% inkoop, dan kunnen we slechts aftrekken wat hij nog aan restschuld heeft. Echter, wat is de situatie als ik het huis nu volledig van hem koop en hij evt binnen 6 maanden de helft van mij terugkoopt? Ik begrijp dat hij dan geen rente meer kan aftrekken (vanwege overwaarde), maar ik wel? Zo ja, als hij zich pas weer na 3 jaar inkoopt, klopt het dat hij dan zijn hypotheek weer volledig kan aftrekken?

Ik ben erg benieuwd! Reactie infoteur, 30-06-2016
Beste Daan,
1. Samenwonen kan met en zonder notarieel contract. U kunt u zich inkopen en een hypotheek vestigen op de woning op uw naam. De hypotheekrente is dan voor u aftrekbaar als aan de voorwaarden is voldaan (annuïteit, overwaarde verkochte woning, voorwaarden contract). Als u zich inkoopt, bedoelt u, neem ik aan, dat uw vriend een deel van de woning aan u verkoopt via de notaris.
2. Als hij helemaal geen eigenaar meer is, kan hij na drie jaar zich met een hypotheek inkopen waarvan de hypotheekrente aftrekbaar is. U verkoopt dan een deel van de woning aan hem. Als jullie gaan trouwen of fiscale partners worden, wordt het weer een slag ingewikkelder (gemeenschap van goederen).
3. Het beste loopt u eens bij een notaris naar binnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 26-06-2016 13:56 #111
Goedendag,
Ik heb een vraag, is het mogelijk om een huurwoning te hebben (via een woning coöperatie, vrije sector) en daarnaast een koopwoning te hebben?
Zoja, zitten daar dan wel consequenties aan?

Mvg. Reactie infoteur, 27-06-2016
Goedendag Maria,
Dat kan in de vrije sector. Uw koopwoning is, als u daar niet geregistreerd bent, dan box 3 vermogen zonder hypotheekrenteaftrek
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lema, 21-06-2016 14:06 #110
Beste Zeemeeuw,
Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor uw antwoord. Ik heb nog een vraag: kan mijn broer dan in een sociale woning wonen of moet hij in een vrije sector wonen?
Albast bedankt. Reactie infoteur, 21-06-2016
Beste Lema,
Er is geen vermogenstoets, maar zijn vermogen in box 3 werkt wel door in zijn belastbare inkomen en dat kan dan te hoog uitvallen (maximaal € 34.911).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lema, 18-06-2016 20:53 #109
Beste mensen, ik heb een vraag ik ga samen met mijn broer een huiskopen. Ik ben dan de hoofdverblijver en mijn broer blijft een huurhuis. Is dit mogelijk?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 19-06-2016
Beste Lema,
Dat kan wel, maar het aandeel van uw broer in de woning is, als hij er niet geregistreerd staat, box 3 vermogen (geen hypotheekrenteaftrek).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniella, 17-06-2016 12:53 #108
Ik heb een vraag. Ik heb een koopwoning die ik wil onderverhuren omdat de woning te klein is voor mij en mn 2 kinderen. Zelf wil ik via vrijesector een andere woning gaan huren. en mij daar gaan inschrijven. Mn huurders schrijven zich dan in op mijn koopwoning. Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 18-06-2016
Beste Daniella,
Dat kan, maar uw verhuurde woning heeft dan geen hypotheekrenteaftrek meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanessa, 25-02-2016 03:54 #107
Hallo,
In Nederland ben ik eigenaresse van een koophuis. Graag wil ik per 1 januari 2017 een huis in Belgie huren, zodat ik wel profiteer van de hypotheekaftrek ipv dat ik in NL ga huren. Klopt dit?
Zijn er nog gevolgen van een huis huren in Belgie in mijn situatie? (Belastingen, inschrijving in zowel NL als Belgie, e.d.)
M.v.g. Vanessa Reactie infoteur, 25-02-2016
Hallo Vanessa,
U huurt straks in België en houdt een koopwoning met hypotheek in Nederland? Dan is er hypotheekrenteaftrek zolang uw inkomsten uit Nederland komen en de koopwoning uw hoofdverblijf is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ireen, 10-02-2016 18:41 #106
Hi, ik heb een woning gekocht in oktober, maar sta vanwege mijn huurcontract, die liep tm december, pas vanaf januari ingeschreven op mijn nieuwe huisadres. Wat betekent dit voor mijn belastingaftrek? Mag ik over november en december wel fiscaal rente aftrekken? Het is wel mijn verblijf (woonde er al), maar ik was pas later ingeschreven bij de gemeente. Alvast dank! Reactie infoteur, 10-02-2016
Hi Ireen,
U kunt uw belastingaftrek opvoeren. Als er vragen over komen kunt u uw situatie uitleggen. Geef in uw belastingaangifte uw koopwoning wel op als woonplek in oktober, november en december 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 03-02-2016 21:22 #105
Hoi, ik woon in een rijksmonument in Amsterdam met een huur beneden de huurgrens als dank voor de inzet tot behoud van het pand. Daarmee wordt het aangemerkt als een sociale huurwoning. Dat is het natuurlijk niet maar door de huurprijs weer wel. Kan ik een woning kopen en deze gaan verhuren? Hypotheekvrij. Reactie infoteur, 04-02-2016
Hoi Mirjam,
U kunt een woning kopen en deze verhuren. Voor een sociale koopwoning gelden inkomenseisen, maar op de vrije markt niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kaycey, 22-01-2016 13:31 #104
Ik heb een vraag. Ik woon zelf in het westen van het land en heb daar een koophuis, nu heb ik twee jaar geleden mijn vriend leren kennen en hij komt uit Brabant, ook met een koophuis. We overwegen nu om samen te gaan wonen ergens tussen onze huidige woonplaatsen in, makkelijker qua woon-werkverkeer en familiebezoek ed. Nu latten we al een tijdje maar de reistijden gaan opbreken! In principe willen we mijn koopappartement aanhouden en daar gaan wonen nadat hij gestopt is met werken. We denken er dus over om zijn huis te verkopen en samen voorlopig te gaan huren. Wat zijn de consequenties voor mijn koopwoning zodra ik met hem samenwoon in een huurhuis? We willen alles dan ook officieel maken met een samenlevingscontract enzo, heeft dat dan ook gevolgen voor mijn woning? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 22-01-2016
Beste Kaycey,
Als jullie gaan samenwonen met een samenlevingscontract, worden jullie fiscale partners. Het samenwonen zonder samenlevingscontract betekent nog niet dat jullie fiscale partners zijn zolang er geen kinderen zijn. In beide gevallen verhuizen de koopwoningen naar box 3 van de inkomstenbelasting zonder hypotheekrenteaftrek, als de woningen tijdens jullie huurperiode niet te koop worden aangeboden. Als ze wel te koop worden aangeboden, houdt u voor één koopwoning hypotheekrenteaftrek als jullie fiscale partners zijn en voor twee woningen als jullie geen fiscale partners zijn. Dit voor een periode van maximaal drie jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 11-01-2016 21:27 #103
Hallo,

Ik heb een koophuis maar ben 1 maart 2015 ingetrokken bij mijn vriend in Amsterdam en sta daar ook ingeschreven bij de gemeente. Ik verhuur mijn eigen woning waar is dus niet meer ingeschreven sta. Kan ik nog wel de hypotheekrente aftrekken? Zijn er nog meer gevolgen waar ik op moet rekenen?

Groet Caro Reactie infoteur, 12-01-2016
Hallo Caro,
De hypotheekrente is niet aftrekbaar als de woning niet ook te koop staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 08-01-2016 19:06 #102
Hey,

Ik heb een vraag over in welke box ik kom voor de belasting.
Ik sta ingeschreven in mijn koophuis maar ik woon bij mijn ouders thuis op het moment. Ik verhuur mijn koophuis maar sta er nog wel ingeschreven.
Ik weet dat als je het je hoofdverblijf is en je verhuurd het dat je in box 1 komt, ik sta er dus wel ingeschreven maar woon er niet. Moet ik me uitschrijven uit mn koophuis om in box 3 te komen, of kan mijn hoofdverblijf ook nu bij mn ouders zijn volgens de belasting ook al sta ik daar niet ingeschreven?

veel dank Reactie infoteur, 09-01-2016
Hey Michael,
Als het adres van het koophuis niet uw hoofdverblijf is en wordt verhuurd, is het box 3. Maar de Belastingdienst weet dat niet, omdat u daar nog bent ingeschreven. Ik weet ook niet of bij de Belastingdienst bekend is dat u de woning verhuurt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlotte, 06-12-2015 22:42 #101
Goeiedag,
ik wil een huis kopen (zeg: huis A) om die te gaan verhuren. Zelf blijf ik in mijn sociale huurhuis wonen totdat mijn nieuwbouwwhuis (zeg: huis B) over 1,5 jaar gereed is. Voor de hypotheekrenteaftrek moet ik natuurlijk straks ingeschreven staan op adres A of B.
Zijn de gegevens van de belastingdienst, de BRP en de eigenaar van mijn huidige huurhuis (soort corporatie) aan elkaar gekoppeld? Moet ik ingeschreven staan op het adres van mijn huurhuis (staat niks over in contract)? Waar moet ik op letten?

veel dank Reactie infoteur, 07-12-2015
Beste Charlotte,
Als de woningbouwcorporatie een convenant heeft met de gemeente, kan die uw gegevens raadplegen. Als u geen huurtoeslag krijgt voor de huurwoning, hoeft u er ook niet per se ingeschreven te staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 04-11-2015 00:57 #100
Beste zeemeeuw,

Ik huur een huis in Nederland woon ook in Nederland en werk in Nederland. alleen ik wil een huis in België kopen voor mijn oude dagen. nu wil ik als ik het huis koop, deze verhuren. Hoe zit het belasting technisch voor mij en waar moet ik op letten?

Mvg Linda Reactie infoteur, 04-11-2015
Beste Linda,
In Nederland wordt deze woning als vermogen in box 3 gezien waarbij de huur in Nederland onbelast is. U betaalt ook belasting in België (gemeentelijk en deels Rijk) en kunt zolang u in Nederland belastingplichtig bent, voor het Rijksdeel vragen om een voorkoming of vermindering van een dubbele belasting. In België is de huur mogelijk wel belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 16-10-2015 10:39 #99
Mijn koopwoning staat te koop en ik wil mij laten inschrijven bij mijn partner. Kan die of heeft t financiële gevolgen zoals bijvoorbeeld voor de eigenwoningforfait? Reactie infoteur, 07-12-2019
Beste Kim,
U kunt u drie jaar gebruik maken van de verhuisregeling. Dat heeft in die periode geen gevolgen voor het eigenwoningforfait of de hypotheekrenteaftrek:

https://financieel.infonu.nl/belasting/135208-tijdelijk-twee-woningen-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulina, 12-10-2015 11:52 #98
Beste, ik heb een koopwoning en mijn broertje staat bij mij ingeschreven. Ik wil z.s.m. gaan samenwonen in een andere gemeente met mijn vriend en hij heeft daar ook een eigen koopwoning. We willen e.e.a. bij de notaris gaan vastleggen dan, hetzij samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. Kan ik nu het beste eerst mijn woning te koop zetten of kan ik mij al inschrijven in de nieuwe gemeente i.v.m. HRA? Mijn broertje zal in mijn woning blijven als ik al in de andere gemeente ben ingeschreven en zal vertrekken zodra het verkocht is. Reactie infoteur, 12-10-2015
Beste Paulina,
Het is verstandiger om eerst uw woning te koop te zetten en u dan elders in te schrijven. Overigens moet de woning eigenlijk leeg en onbewoond te koop staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angele, 08-10-2015 00:07 #97
Is het raadzaam om mijn -nu nog getrouwde vriend, scheiding gaat aangevraagd worden, nu al bij me te laten inschrijven in mijn koophuis? Zelf heeft hij met zijn vrouw een koophuis in een andere gemeente.
Heeft het gevolgen voor mijn renteaftrek? Vervalt dit omdat hij ook aftrek heeft? Reactie infoteur, 08-10-2015
Beste Angele,
Als er geen notarieel samenlevingscontract is, zijn jullie bij samenwonen niet automatisch fiscale partners en heeft zijn aftrek dus geen gevolgen voor uw hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pen4ink (infoteur), 05-10-2015 11:47 #96
Geachte Zeemeeuw,
Ik ben van plan om minder dan 8 maanden naar het buitenland te gaan met mijn inwonende schoolgaande zoon. Ik heb een eigen woning in Nederland en ben alleenstaand met eigen inkomen uit loon. Wat zijn de gevolgen voor mijn renteaftrek en voor de kindgebonden subsidies? Tevens zal ik mijn zoon op school laten gaan in het buitenland ondersteund met een Nederlands erkend schoolpakket van de Wereldschool.
In afwachting en met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 05-10-2015
Geachte Pen4ink,
Gaat u daar wonen, u daar inschrijven en werken, dan zal voor die periode uw woning in Nederland niet meer de hoofdwoning zijn en verschuift deze voor de duur van uw verblijf in het buitenland naar box 3 van de inkomstenbelasting, zonder hypotheekrenteaftrek. De kinderbijslag gaat door als Nederland met dat land een verdrag heeft. Soms kan in het buitenland een gezinstoeslag (inclusief kindgebonden budget) worden aangevraagd. Als het een tijdelijk verblijf is en u hier ingeschreven blijft, zal hiervoor ook niets veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 01-09-2015 10:43 #95
Beste Zeemeeuw,
Het volgende; ik huur met mijn echtgenote een woning in Amsterdam, echter wil ik alleen op mijn naam een woning buiten kopen. Om daar de grootste tijd van de week te verblijven met mijn echtgenote. De huurwoning in Amsterdam willen wij niet opgeven,
omdat de kinderen en wij daar nog af en toe willen zijn. Om de huurwoning aan te houden zal 1 van ons ook ingeschreven moeten blijven in Amsterdam. Kan ik wel gebruik maken van de hypotheekrente aftrek, als alleen ik ingeschreven sta in de gemeente van mijn nieuw te kopen huis? Reactie infoteur, 01-09-2015
Beste Peter,
Ja voor de hypotheekrenteaftrek is het, omdat jullie getrouwd zijn, niet noodzakelijk dat uw vrouw en u niet op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Het is wel zo dat er maar één koopwoning voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking komt, maar ook dat is geen punt omdat het huis in Amsterdam een huurwoning is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 02-08-2015 21:03 #94
1 juli 2015 ben ik getrouwd. Zowel mijn vrouw als ik hebben een eigen woning. Mijn vrouw staat officieel nog ingeschreven op haar 'oude' adres maar is wel bij mij ingetrokken. Bedoeling is dat het huis van mijn vrouw eind augustus te koop gezet wordt.
Komen wij in aanmerking voor renteaftrek beide woningen in 2015, 2016 en 2017? Moeten mijn vrouw hiervoor ook officieel ingeschreven staan op mijn adres? Reactie infoteur, 14-01-2020
Beste Hans,
Als de woning van uw vrouw leeg te koop staat, valt dit huis onder de dubbele aftrek van hypotheekrente. Dan kan ze inderdaad niet tegelijkertijd in die woning wonen en ingeschreven staan:

https://financieel.infonu.nl/belasting/160563-eigenaar-van-twee-woningen-verhuisregeling-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 30-07-2015 21:49 #93
Mijn ex-partner en ik hadden een samenlevingsovereenkomst die ik per 5 januari schriftelijk heb opgezegd. Per die datum heeft hij zich ook uitgeschreven van ons gezamenlijke adres en ik ingetrokken bij zijn vader. Hij is op papier 50% eigenaar van de woning maar draagt op geen enkele manier financieel bij. Ik wil graag de woning volledig op mijn naam laten schrijven maar mijn ex doet hier enorm moeilijk over, de woning staat niet in de verkoop. Ik heb, in samenspraak met mijn belastingadviseur, mijn hypotheekrente teruggave per maand laten aanpassen. Deze staat nu voor 100% op mijn naam. Hij heeft zijn hypotheek rente niet aangepast en deze wordt nog steeds op zijn rekening gestort. Hierna stort hij deze door naar onze gezamenlijke rekening. Kan ik nu in de problemen komen? Reactie infoteur, 31-07-2015
Beste C,
Als u 100% ontvangt en hij 50%, gaat dit niet goed en zal de Belastingdienst zeer waarschijnlijk 50% terugvorderen. Het positieve is wel dat hij met het doorstorten naar u in feite ook aangeeft geen recht op de hypotheekrenteaftrek te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tanja Oostervink, 20-07-2015 11:28 #92
Hallo,

Mijn vriend en ik zijn tijdelijk uit elkaar, mogelijk gaan we voorgoed uit elkaar. Ik zou graag in de koopwoning blijven wonen. Hoewel ik de lasten wel kan betalen, is de hypotheekschuld te hoog voor mijn salaris. Mijn (ex)-vriend zal dan dus mede-eigenaar blijven, maar een ander huis huren en zich daar inschrijven. Meerdere vragen daarover:
1) Klopt het dan dat ik de aftrek van mijn deel (50/50 eigenaar) gewoon door kan laten lopen en hij ook nog de komende 2 jaar en daarna zijn deel in box 3 moet doen?
2) staat hij dan voor de belasting ingeschreven op een ander adres en kan ik de regeling voor kinderopvangtoeslag laten aanpassen op alleen mijn naam en salaris (hij heeft de kinderen minder dan 30% van de tijd.

Dank! Reactie infoteur, 20-07-2015
Hallo Tanja Oostervink,
1. Zodra hij het huis verlaat, is hij niet meer uw fiscale partner. Als bovendien het huis niet meer te koop staat, heeft hij ook geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. De termijn van twee jaar geldt bij een echtscheiding.
2. Ja dat kan, want hij is dan ook geen toeslagpartner meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 10-07-2015 23:52 #91
Hallo,

Na onze scheiding willen we weer gaan samenwonen. We zijn allebei eigenaar van de woning?
Hebben we dan gelijk weer recht op de volledige renteaftrek? Zoals het voor de scheiding was?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 11-07-2015
Hallo Hans,
Jullie worden dan weer fiscale partners. Als er in de tussentijd geen andere hypotheek is afgesloten, worden vanaf het moment dat jullie weer fiscale partners zijn de oude omstandigheden voor de renteaftrek hersteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Don, 22-05-2015 16:03 #90
Goedendag,
Mijn vrouw heeft een koopwoning, volledig op haar eigen naam waar wij nu samen in wonen en zijn logischerwijs fiscaal partner. Stel dat ik zelf een huis wil kopen, alleen op mijn naam en ook officieel alleen ingeschreven, hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek op beide woningen en wat wordt dan mijn hoofdverblijf?
Met vriendelijke groet en alvast bedankt voor uw reactie,
Don. Reactie infoteur, 03-01-2020
Beste Don,
Als fiscale partners kunnen jullie maar één woning als hoofdverblijf hebben waarop u hypotheekrenteaftrek krijgt. De enige uitzondering is een situatie waarbij een nieuwe eigen woning is gekocht voordat de oude eigen woning is verkocht:

https://financieel.infonu.nl/belasting/135208-tijdelijk-twee-woningen-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 15-04-2015 23:10 #89
Op dit moment heb een koopwoning. ivm een nieuwe baan zou ik eigenlijk moeten verhuizen van het zuiden naar het noorden. Echter wil ik graag voor de dagen dat ik niet in het noorden hoef te zijn gewoon in mijn huidige huis blijven wonen.
ik denk eraan om een klein appartement erbij te kopen in het noorden.
Zijn er speciale regelingen die het fiscaal aantrekkelijk maken om ivm werk een tweede woning aan te schaffen? Uiteindelijk zou ik twee koopwoningen hebben, een als hoofdverblijf en een als "werkverblijf"

Alvast bedankt Reactie infoteur, 16-04-2015
Beste Willem,
Helaas is hiervoor geen fiscaal vriendelijke oplossing, het is box 3 vermogen zolang het niet uw hoofdverblijf is. Als u geen onderneming hebt, is het ook geen werkverblijf (zakelijke kosten).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kaatje, 15-04-2015 11:37 #88
Goedemiddag.

Mijn man en ik gaan scheiden. Hij woont nu in afwachting van huurwoning op een kamer.
Ik blijf in de koopwoning wonen ivm de kinderen. Wij willen beide eigenaar van het koophuis blijven zolang dit gaat. Is er op dit moment, zolang de scheidingsprocedure nog niet is opgestart reden om bezorgd te zijn mbt rente aftrek.
We hebben verder geen belastingtoeslagen. Alleen de hypotheekrenteaftrek. Maar die kan blijven bestaan tot we gescheiden zijn? Gaat de termijn van 2 jaar aftrek eigen woning dan pas in. Of geldt onze situatie nu ook al. Hij woont nu 2 maanden elders.
Heeft hij recht om de woning te betreden omdat hij nog eigenaar is? Of vervalt dit omdat hij elders woont.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet Kaatje Reactie infoteur, 15-04-2015
Beste Kaatje,
Zolang er geen aanvraag tot echtscheiding is ingediend, zijn jullie fiscale partners. De volledige hypotheekrenteaftrek gaat maximaal twee jaar door, nadat uw man elders is ingeschreven. Als er ook na twee jaar geen echtscheiding is aangevraagd en hij wel elders woont, zijn jullie nog fiscale partners maar is zijn deel van de hypotheekrente niet meer aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margriet, 30-03-2015 22:01 #87
Hallo, mijn man en ik hebben tijdelijk(2 jaar) een tweede huis gehad wat niet ons hoofdverblijf was. Dit huis zat in box 3 en hebben we tijdelijk kunnen verhuren. In april 2014 is dit huis verkocht en de gedeeltelijke hypotheek hierop afgelost. Nu blijkt dat dit huis voor het hele jaar meetelt in box 3, terwijl wij er 8 maand geen huur voor hebben kunnen ontvangen. De peildatum voor dit huis (box 3) is 1 januari 2014, en niet 31 december 2014. Dit is toch niet eerlijk? Kan ik hier iets tegen doen? Alvast bedankt voor uw reactie. Met vriendelijke groet,
Margriet Reactie infoteur, 31-03-2015
Beste Margriet,
Daar is niets aan te doen. In box 3 komt de waarde van de woning per 1 januari en dat staat los van de latere verkoop. Als u de verkoopopbrengst per 1 januari 2015 nog had, komt het nog eens terug in de belastingaangifte over 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacob, 22-03-2015 20:59 #86
Hallo,
Mijn vriendin had een huis, zij heeft dat in juni verkocht. Ik was met vorige partner eigenaar van een ander huis. Dit huis heb ik met met ex verkocht aan mijn nieuwe partner. Vlak daarna heb ik een deel weer van mijn nieuwe partner teruggekocht. We zijn gaan samenwonen toe mijn nieuwe partner haar oude huis verkocht. Mijn vraag is of we voor beide huizen hypotheekrente kunnen aftrekken, omdat we toen nog niet samenwoonden. Toen we samengingen wonen hebben we een samenlevingscontract bij de notaris afgesloten. Ik heb aangegeven dat ik met mijn nieuwe vriendin voor het hele jaar (2014) fiscaal partner ben.

Met vriendelijke groet,

Jacob Reactie infoteur, 23-03-2015
Hallo Jacob,
Omdat jullie niet geheel 2014 samenwoonden, kunnen jullie er inderdaad voor kiezen om geheel 2014 als fiscale partners te worden beschouwd. U mag gezamenlijk voor beide huizen hypotheekrente aftrekken op voorwaarde dat de ex-en dit niet ook nog eens doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 18-03-2015 12:09 #85
Ik woon en werk in Portugal en heb mijn eigen woning in Nederland derhalve in box 3 moeten plaatsen.
Nu woont mijn studerende dochter sinds een jaar in de woning. Wordt de woning dan "eigen woning" omdat een van de gezinsleden er in woont en kan ik de woning nu in box 1 plaatsen?
m.vr.gr.
Peter Reactie infoteur, 18-03-2015
Beste Peter,
De woning is pas een eigen woning als de eigenaar van de woning ook zelf in de woning woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jonas, 11-02-2015 13:15 #84
Beste

Ik woon in Belgie maar werk in Nederland (100%) en ik heb samen met mijn vriending op het einde van 2014 een woning gekocht (50:50) en een hypotheek aangegaan. We zijn op deze moment nog aan het verbouwen en dus nog niet ingeschreven op de woning. Wat kan ik hiervan aftrekken bij de belasting en hoe moet ik dit aangeven?

Mvg
Jonas Reactie infoteur, 11-02-2015
Beste Jonas,
U hebt dan een tweede eigen woning (dat kan tijdelijk) en kunt de hypotheekrente die u betaalt volledig in Nederland aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ahmad, 05-02-2015 22:26 #83
Ik ben aangenomen op curaçao en maandag kan ik beginnen (jaar contract). Echter ik heb nog mijn koophuis in Nederland en niemand woont nu erin. Als ik uw verhaal goed heb begrepen ik hoef dus straks geen eigenwoningforfait betalen. Maar heb ik ook geen recht op hypotheek rente aftrek? En heeft dat verdere consequenties voor mij? Alvast heel erg bedankt! Reactie infoteur, 06-02-2015
Beste Ahmad,
Als u niet meer in Nederland woont, wordt de woning als vermogen gezien in box 3. Daarbij wordt 1,2% belasting betaald over het saldo van de waarde van de woning en de hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieveke, 12-01-2015 20:48 #82
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor uw reactie.

Echter heb ik nog 1 vraag wat nou als ik in Marokko ga trouwen en niet voor de Nederlandse wet trouw en gewoon in mijn eigen gemeente ingeschreven blijf, wat zijn dan de fiscale consequenties? Ik neem aan dat ik mijn hypotheekrenteaftrek dan wel kan behouden?

Graag hoor ik van u.
Mvg,
Lieveke Reactie infoteur, 13-01-2015
Beste Lieveke,
Als u in Nederland belastingplichtig blijft en in de woning woont, hebt u gewoon recht op hypotheekrenteaftrek. Daarvoor maakt het niet uit waar u trouwt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieveke, 28-12-2014 21:37 #81
Vraagje, ik heb in 2011 een woning gekocht en mijn ouders bij me in laten trekken. Nu ga ik trouwen en heeft mijn vriend ook een koopwoning ( in 2014 gekocht) waar wij samen in gaan wonen. Mijn eigen woning zet ik niet te koop en ik zal mijn ouders geen huur laten betalen, ik zie mijn eigen huis als investering voor in de toekomst. Nu is mijn vraag stopt nu mijn hypotheek rente aftrek of niet. Zo ja kan ik hier onderuit komen?

Met vriendelijke groet,
Lieveke Reactie infoteur, 29-12-2014
Beste Lieveke,
Zodra u getrouwd bent, kunt u samen met uw man nog maar één eigen woning in box 1 hebben. Als dat de koopwoning van uw vriend is, vervalt daarmee de hypotheekrenteaftrek van uw eigen koopwoning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 12-12-2014 14:14 #80
Vraag m.b.t. aangifte IB 2013. Situatie: Gezamelijke woning (50/50 % eigenaar). In 2013 geregistreerd partner geworden (dus fiscaal partner). Ik woon echter, sta niet ingeschreven op adres koopwoning. Ik heb o.a. BD gebeld. Zij zeggen dat aangezien er sprake is van geregistreerd partnerschap en het om 1 koopwoning gaat ik dit als hoofdverblijf mag aanmerken. Wat zou betekenen dat ik rente e.d. kan aftrekken (al naar gelang verdeling). Maar uit bovenstaand begrijp ik iets geheel anders. Verder las ik bij VEH iets wat de BD beaamd en wat anders is dan wat hierboven vermeld staat, of ik begrijp het iig anders. Kan iemand dit nader toelichten? Reactie infoteur, 13-12-2014
Beste Paul,
Bij een geregistreerd partnerschap zijn jullie een fiscale eenheid waarbij één woning een eigen woning kan zijn met renteaftrek. Daarvoor hoeven jullie niet op hetzelfde adres te wonen, maar moet er fiscaal gezien wel een keuze worden gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 03-12-2014 19:23 #79
Op dit moment heb ik een koop appartement. Begin 2015 zal ik een appartement gaan huren wat tevens mijn hoofdverblijf zal gaan worden. Hierdoor vervalt mijn HRA. Mijn koop appartement hou ik aan omdat ik nog 2x in de week daarin zal verblijven ivm werk. De overige 4 dagen zou ik graag een familielid erin laten verblijven. Hiervoor reken ik geen huur en zal daarom (volgens mij) niet onder verhuur vallen. Echter kan ik geen concrete informatie terug vinden of dit problemen op zou leveren met mijn bank. Wat ik wel kan terug vinden is dat de bank mij niet toestaat het appartement te verhuren. Wat ik dus absoluut ook niet zal gaan doen.

Zal bovenstaande situatie problemen opleveren met mijn bank? Reactie infoteur, 04-12-2014
Beste Harry,
Als er geen huur wordt betaald en er geen huurcontract is, is er officieel ook geen sprake van huren. Zeker niet als het familielid zich niet op uw adres inschrijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

An, 30-10-2014 19:01 #78
Mijn vriend heeft een koop woning en ik een huur woning.nu wil mijn vriend met zijn kleine meid hier wonen maar is het nu dan slimmer om het huis te koop te zetten of niet?zo ja moet dit dan door een makelaar of nemen ze genoegen als je zelf je huis te koop heb aangeboden via een telefoon nummer op het raam?wat zijn de eisen?wij zijn nu niet getrouwd en hebben geen samenlevingscontract.zou dat voordelen hebben als dat wel het geval Was? Reactie infoteur, 31-10-2014
Beste An.
Als uw vriend zich op uw adres inschrijft, verliest het koophuis omdat het geen hoofdwoning meer is, de fiscale benaming eigen woning. Dat kan een aantal jaren worden voorkomen door het koophuis te koop te zetten. Daarbij moet het te koop zetten door de Belastingdienst controleerbaar zijn, voor het geval die dienst er naar zou vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 12-10-2014 10:24 #77
Ik ben sindskort woonachtig in China en heb een een 100% buitenlandsinkomen. Heb nog wel een huis in Nederland waar een hypotheek op rust. Probeer inmiddels deze woning te verhuren te verhuren, kan ik nu beter mijn resterende hypotheek afbetalen of het huis te koop zetten. Ik ben wel van plan om binnenkort, exacte datum nog niet bekend, terug te keren. Reactie infoteur, 12-10-2014
Beste Andre,
Dat hangt er helemaal vanaf. Als u terug wilt keren, is het fijn om al een huis te hebben in Nederland. Als de huuropbrengst hoog genoeg is, zullen uw kosten van behoud mee kunnen vallen. Bedenk wel dat een huis verhuren, niet betekent dat u uw huis straks weer direct kunt betrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ivo, 08-10-2014 19:43 #76
Ik ben al een 20+ jaren uitgeschreven uit NL en werk/woon en betaal belasting in Brazilië… vanwege familie bezoek en vakanties in Europa denken we erover een huisje te kopen in NL.
Hoe gaat dit belast worden? Maakt het ook uit of we daar 1 maand of 11 maanden per jaar verblijven?

Mvg Reactie infoteur, 09-10-2014
Beste Ivo,
1. Het aantal maanden dat u in Nederland woont, bepaalt in beginsel of dit huis uw hoofdverblijf wordt of een tweede woning. Dat is het verschil tussen box 1 en box 3:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/5132-wel-of-niet-een-tweede-eigen-woning.html

Waarschijnlijk wordt het uw tweede woning in box 3 (met 1,2% vermogensrendementsheffing) omdat u niet op twee locaties uw hoofdverblijf kunt hebben.

2. Nederland en Brazilië hebben een ondeling belastingverdrag om een dubbele belastingheffing te voorkomen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maike, 02-10-2014 17:06 #75
Mijn vriend en ik hebben recent een nieuwbouwhuis gekocht, die ze nu aan het bouwen zijn en die volgend jaar zal worden opgeleverd. Momenteel is mijn vriend nog woonachtig in Belgie en heeft hij per 1 november werk gevonden in Nederland. We dachten dat hij zich pas in NL zou hoeven inschrijven als we daadwerkelijk in het huis kunnen en tot die tijd blijft hij ingeschreven in Belgie en logeert hij bij mij. Nu is het maar een half jaar contract, dus in het slechtse geval wordt zijn contract niet verlengd na 1 mei. Nu vroeg ik me af hoe het zit met de hypotheekrente aftrek en teruggave van de belastingdienst van de gemaakte kosten? Wat zijn de fiscale consequenties als hij per 1 mei terug moet vallen op de Belgische staat, heeft hij dan recht op teruggaaf? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 03-10-2014
Beste Maaike,
Als jullie een nieuwbouwwoning hebben gekocht om daar binnenkort te gaan wonen, is het een eigen woning met hypotheekrenteaftrek. Een vereiste is wel dat jullie (tenminste een van jullie) in Nederland belastingplichtig is. Belastingaangifte doet u in eerste instantie in het land waar u woont:

http://financieel.infonu.nl/belasting/91884-wonen-in-nederland-werken-in-belgie-en-belastingverdrag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 24-09-2014 11:07 #74
Hallo Zeemeeuw,
Mijn echtgenoot en ik willen gescheiden gaan wonen, maar wel getrouwd blijven.
Op dit moment wonen we in een koopwoning op beider naam, waar geen hypotheek meer op rust (is afbetaald). Stel dat mijn man in de huidige koopwoning blijft. Dan heb ik de volgende vragen rondom huren of kopen:
- Kan ik in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in mijn gemeente? Zijn daar voorwaarden aan verbonden? Ik heb ruime inschrijfduur bij Woningnet.
- Wat zijn de fiscale consequenties voor ons als ik/we een tweede, kleinere koopwoning in dezelfde gemeente kopen?

Met vriendelijke groet,
Caro Reactie infoteur, 24-09-2014
Hallo Caro,
Gescheiden wonen maar niet gescheiden zijn, betekent dat jullie fiscale partners blijven en er maar één eigen woning mogelijk is. U kunt een aanvraag doen voor een sociale huurwoning, waarbij uw inkomen vooral bepalend zal zijn voor een toewijzing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jef, 17-09-2014 11:59 #73
Ik ben sinds 7 jaar woonachtig in het buitenland en ook uitgeschreven uit nederland. Nu heeft een familielid na het overlijden een flat in Nederland aan mij en zus achtergelaten in het testament. Ben ik nu plichtig om vermogens belasting hierover te betalen? Reactie infoteur, 17-09-2014
Beste Jef,
Als het familielid in Nederland woonde, betaalt u erfbelasting. Als u de woning per 1 januari 2015 nog hebt, betaalt u over 2015 vermogensbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 17-09-2014 11:09 #72
Wij hebben een eigen woning met een vrij lage hypotheek, die woning wordt verhuurd en mijn fiscale partner en ik wonen zelf in een huurhuis. We willen de hypotheek graag aflossen. We kunnen het bedrag voor de hypotheekaflossing eventueel krijgen als schenking ( € 100.000 vrijstelling dit jaar) maar ik heb begrepen dat dit problemen kan opleveren omdat dit je hoofdverblijf moet zijn. Zijn hier eventueel oplossingen voor?
Klopt het dat het eigenwoningforfait voor ons ook zou vervallen omdat de woning in Box 3 zou vallen aangezien het geen hoofdverblijf is? Reactie infoteur, 17-09-2014
Beste Frank,
Het huis moet inderdaad uw eigen woning zijn of worden en als hoofdverblijf dienen. Voor de verhuurde woning hebt u geen eigenwoningforfait.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eef, 23-08-2014 15:53 #71
Ik woon in een huurwoning en heb net een huis gekocht met mijn vriend. Toch wil ik graag de huurwoning aanhouden voor in het weekend. In welke woning moet ik ingeschreven staan om hypotheekrenteaftrek te krijgen? Kan mijn vriend bijvoorbeeld in de koopwoning ingeschreven staan en ik in de huurwoning? Ondanks dat de hypotheek op de naam van ons alletwee staat? En krijg je dan net zoveel aftrek als met z'n tweeën? Reactie infoteur, 25-08-2014
Beste Eef,
1. Zodra jullie zijn ingeschreven op het adres van de koopwoning, zijn jullie fiscale partners en doen gezamenlijk belastingaangifte.
2. Als u ingeschreven blijft op het huuradres, jullie zijn niet getrouwd en het huis wordt niet verbouwd, is de koopwoning uw tweede woning en hebt u geen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michele, 29-07-2014 21:39 #70
Ik ben 7 jaar zelfstandig ondernemer geweest en in goede tijden een woning gekocht. Vorig jaar moeten stoppen met mijn bedrijfje en leef nu van bijstanduitkering. De lasten voor de woning kan ik niet meer betalen en de woning moet nu verkocht worden. Ik maak nu kans om een woning te huren in een andere gemeente.
De bedoeling is dat de huurwoning mijn hoofdverblijf wordt. Aangezien er op de koopwoning nog achterstanden zijn in erfpacht en gemeentelijke belasting over het jaar 2013 wil ik weten wat de gevolgen zijn en waar ik rekening mee moet houden. Heb ik recht op huurtoeslag. Hoe zit het met hypotheekrenteaftrek? Reactie infoteur, 07-12-2019
Beste Michele,
Zolang de woning te koop staat hebt u nog hypotheekrenteaftrek (maximaal drie jaar). Voor uw huurwoning hebt u recht op huurtoeslag zolang u daar woont (als de huur niet te hoog is). U beschikt dan tijdelijk over twee woningen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/135208-tijdelijk-twee-woningen-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deborah, 21-06-2014 22:17 #69
Ik ben met mijn man verhuisd naar Turkije vorig jaar. Nu heb ik mijn huis een jaar verhuurd. Nu wil ik mij weer inlaten schrijven bij de gemeente van mijn koopwoning en weer hypotheekrenteaftrek ontvangen. Kan dit? Ik wil namelijk regelmatig in nl zijn en dan gewoon in mijn eigen huis kunnen wonen, dit moet toch gewoon kunnen? Reactie infoteur, 22-06-2014
Beste Deborah,
In veel gevallen niet, maar als in het huurcontract staat dat de huurperiode in eerste instantie voor een jaar is, u in het buitenland verblijft en de intentie hebt om terug te keren naar uw hoofdverblijf (als dat zo is), wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco de Beer, 12-05-2014 13:11 #68
Goededag,

Ik ben in augustus 2012 verhuist naar Frankrijk, mijn huis staat nu al 3 jaar te koop. Ik heb gelezen dat je de eerste twee jaar toch belastingaftrek kan krijgen. Klopt dat of moet ik gewoon mijn huis in box 3 invullen en heb ik geen recht op hypotheekrenteaftrek?

vriendelijke groeten. Reactie infoteur, 12-05-2014
Goededag Marco de Beer,
Als Frankrijk uw principale woonplaats is (emigratie) valt uw huis in Nederland in box 3 en is er geen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merlin, 09-04-2014 13:09 #67
Momenteel ben ik ingeschreven bij mij vriend die een koopwoning heeft. Ik heb zelf een koopwoning maar wil liever behouden (verhuren) in plaats van verkopen met verlies. Waar moet ik rekening mee houden behalve van de hypotheekaftrek stop te zetten?

Mag ik het huis behouden ondanks ik daar niet in sta geschreven?
alvast dankt Reactie infoteur, 09-04-2014
Beste Merlin,
Dat de bank akkoord moet gaan met verhuur, een huurder veel rechten heeft en er vaak hogere kosten van verzekeren zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 06-04-2014 18:20 #66
Vanwege mijn werk wil ik door de week een woning in een andere stad huren. Om voor een parkeervergunning in aanmerking te komen, zal ik me daar moeten laten inschrijven. Mijn eigen huis wordt niet verhuurd omdat ik daar in het weekend en door de week af en toe nog zal zijn. Heeft dit gevolgen voor mijn hypotheek bij de bank? En mag ik de hypotheekrente blijven aftrekken als mijn eigen woning niet meer officieel door mij bewoond wordt?
Ingewikkeld!

Hans Reactie infoteur, 07-04-2014
Beste Hans,
Dit heeft geen gevolgen voor uw hypotheek zolang u netjes op tijd betaalt, maar de fiscus kan betwisten dat u nog recht hebt op hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dorothy (infoteur), 24-01-2014 21:27 #65
Ik heb een paar vragen aan u: ik heb een koopwoning maar wil graag gaan verhuizen naar een andere gemeente. De woning te koop zetten op het ogenblik is nog geen optie. Wat zijn de financiële consequenties en belasting technische zaken die ik hoor te weten in mijn geval als ik op grond van leegstand de woning wil gaan verhuren?
Ik zit zelf in de WIA (gedeeltelijk arbeidsongeschikt). Ik wil in een andere gemeente een huisje willen huren.
Welke wegen kan ik bewandelen om financieel niet zo nadelig consequenties te ondervinden?
Graag wil ik u advies hierin.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 25-01-2014
Beste Dorothy,
1. Als u een leegstaande woning verhuurt, is gedurende de periode van verhuur de hypotheekrente niet aftrekbaar.
2. Als u een woning tijdelijk verhuurt onder gebruikmaking van de Leegstandswet, kan de hypotheekrenteaftrek weer terugkeren:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/34393-is-tijdelijke-verhuur-slim-en-financieel-verstandig.html

3. Als op uw huis inderdaad een hypotheek rust, is toestemming van de bank nodig om te mogen verhuren.
4. Hebt u geen hypotheek, dan is er geen enkel bezwaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 19-11-2013 22:53 #64
We hebben vandaag een koopcontract getekend en willen nog dit jaar de akte laten passeren. We hebben namelijk geen hypotheek nodig en willen ons vermogen op 1 januari (peildatum 2014) onder de vrijstellingsgrens van box 3 hebben. Onze huurwoning verlaten we pas op 15 januari, omdat we de aan te kopen woning nog willen opknappen. Worden we nu over onze koopwoning aangeslagen in box 3 PER 1 JANUARI AS? Of geldt de eigen woningregeling toch voor het koophuis? Anders zouden we ons dit jaar nog op ons nieuwe adres in moeten laten schrijven bij de GBA.

Gaarne uw reactie? Reactie infoteur, 20-11-2013
Beste Peter,
Omdat u van huurwoning naar koopwoning gaat, kunt u zich het beste nog in 2013 in het GBA laten inschrijven in de koopwoning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 15-10-2013 13:28 #63
Beste infoteur,

In de periode 2007-2011 zijn we naar het buitenland verhuisd om daar namens een ministerie uit Nederland te gaan werken. Onze eigen woning in NLD hebben we voor de periode 2007 tot mid 2010 verhuurd. In die periode hebben we dan ook geen hypotheekrente afgetrokken van de belastingen. Van mid-2010 tot en met mid 2011 stond de woning in NLD leeg en hebben we conform artikel 6 uit wet 3.111 de hyptheekrente wel afgetrokken. De belastingdienst blijkt daar echter nu niet mee eens te zijn en vordert dit bedrag terug. Maar volgens mij (voor zover ik de hele wet inkomstenbelasting 2001 begrijp) staan we in ons goed recht…?
Als het kan, graag uw advies hierover.
Bij voorbaat dank voor uw tijd.
Met vriendelijke groet,
Wendy Reactie infoteur, 15-10-2013
Beste Wendy,
Artikel 3.111 lid 6 geeft juist aan dat de woning niet aan derden ter beschikking mag worden gesteld. Een terugkeer naar de eigenwoningregeling zoals u bedoelt zou mogelijk zijn geweest als de woning in de periode van verhuur ook te koop heeft gestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geoffrey, 22-09-2013 22:44 #62
Beste infoteur,

Ik heb een eigen woning maar ik werk nu in het buitenland, Ierland, valt onder de EU. Ik krijg hier betaald en betaal ook hier belasting. Ik verblijf hier zeker 6 maanden en misschien wel 2 jaar. Ik sta ingeschreven in Nederland op mijn eigen adres. Hoe kan ik in aanmerking komen voor hypotheekrente aftrek?

Is dat door mijn huis te verhuren en diegene te laten inschrijven op mijn adres?
Of geldt er een Europese wet?

Ik heb wel een aantal artikelen gevonden maar daar ontvingen de desbetreffende personen nog inkomen uit Nederland.

U zou mij hierbij enorm helpen mijn vaste lasten te verlagen.

Alvast bedankt voor uw tijd en antwoord.

Met vriendelijke groet,

Geoffrey Reactie infoteur, 23-09-2013
Beste Geoffrey,
1. Als u in Nederland belastingaangifte doet, kunt u in aanmerking komen voor hypotheekrentefaftrek. Daarbij is wel van belang dat u tijdelijk in Ierland zit.
2. Nederland heeft een belastingverdrag met Ierland waarmee u door verrekening een dubbele belastingheffing kunt voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 29-08-2013 08:54 #61
Beste Infoteur,

Zelf heb ik een koopappartement en ik wil gaan samenwonen bij mijn vriendin, echter vooralsnog blijf ik ingeschreven op mijn eigen adres. Ik sta dan nog ingeschreven en mijn adres is mijn hoofdadres. Betekent dit dat ik nog recht heb op hypotheekrente aftrek?
Daarbij wil ik mijn woning tijdelijk gaan verhuren en ik zou dan kunnen opvoeren dat dit kamerverhuur is echter is het huurbedrag hoger dan de vrije drempel. Wat betekent dit fiscaal?

Dank, Bert Reactie infoteur, 07-12-2019
Beste Bert,
1. Als u in uw eigen huis staat ingeschreven en de belastingdienst komt er achter dat u er niet woont, dan wordt de hypotheekrenteaftrek teruggedraaid.
2. Zie voor de kamerverhuur:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108886-belastingvrij-verhuren-kamerverhuurvrijstelling-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 28-08-2013 15:09 #60
Ben in 2009 gescheiden en het huis staat nu vier jaar te koop. Als voorwaarde dat ik in het huis kon blijven wonen, heeft de rechter bepaalt 4% per jaar over mijn deel van de overwaarde bij verkoop. Mijn ex man betaalde de gehele hypotheek, maar de woning is gezakt in marktwaarde en is nog steeds niet verkocht. Nu wil mijn ex man niet meer betalen en eist de helft van de betaalde hypotheek. Heeft beslag laten leggen op mijn rekening en wil alles wat mij is toebedeeld in de verdeling opeisen. Ook de woning met overwaarde komt hem nu toe. Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 28-08-2013
Beste Anne,
1. Als ik het goed begrijp spreekt de rechter over 4% van de overwaarde bij verkoop. Er is geen verkoop en er is geen overwaarde, dus bent u niets schuldig.
2. Uw ex is nog steeds verantwoordelijk voor de hypotheek en hoofdelijk aansprakelijk bij de bank.
3. Ik zie niet in waarom er bij u beslag zou moeten worden gelegd en vraag me af of de rechter een dergelijk beslag zou goedkeuren. Het lijkt me meer een drukmiddel om u te dwingen het huis nu snel te verkopen. Maar goed dan zal dat met verlies zijn, en daar zal uw ex ook niet blij mee zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 05-08-2013 13:20 #59
Ik ben gescheiden van mijn vrouw en heb afgesproken dat zij 2 jaar in onze koopwoning mag blijven waarvan ik hoofdelijk aansprakelijk ben (hypotheek staat op beide namen) en de maandelijkse hypotheek betaal. Nu is het geval dat ik een vrouw heb ontmoet welke gescheiden is en in een koopwoning woont (hypotheek staat op zowel haar als haar ex) maar waar zij nu alleen woont en de hypotheek betaald. Zij kan dit niet officieel maken ivm de huidige hypotheek regels (in de praktijk doet zij dit wel). Kan ik ondanks mijn eigen hypotheek op haar hypotheek akte intekenen zodat haar ex-man van de hypotheek akte verwijdert kan worden? Of moet ik eerst mn eigen woning verkopen? Reactie infoteur, 05-08-2013
Beste Peter,
Iemand mag meerdere hypotheken hebben op meerdere huizen. Dat is toegestaan maar op slechts één huis is hypotheekrenteaftrek mogelijk en de bank moet akkoord gaan. Dat akkoord van de bank is vooral afhankelijk van uw inkomenssituatie:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/115318-echtscheiding-en-hypotheekrenteaftrek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sas, 05-04-2013 09:49 #58
Beste infoteur,
ik wil gaan samenwonen met mijn vriend in zijn koophuis. Mijn koophuis staat nu te koop. Als ik formeel samenwoon (we willen geregistreerd partnerschap gaan doen) mag ik dan nog de hypotheekrente aftrekken van mijn eigen woning en zo ja voor hoelang?
Vriendelijk bedankt. Reactie infoteur, 05-04-2013
Beste Sas,
Zolang de woning te koop staat, mag maximaal drie na het kalenderjaar waarin u de woning hebt verlaten de hypotheekrente aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gast, 05-03-2013 17:30 #57
Beste infoteur,

Mijn vriend en ik willen voor een periode van 2 jaar elders in het land gaan werken (beter perspectief) en huren. Nu hebben we gezamenlijk een koopwoning en willen we gebruik maken van de leegstandswet om de dubbele lasten te kunnen dragen. De intentie is om de woning na afloop van deze periode weer zelf te betrekken. Is het mogelijk om gebruik te maken van de leegstandswet zonder je woning te koop aan te bieden? Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Gast,
Om gebruik te maken van de Leegstandswet moet de woning al enige tijd actief in de verkoop staan:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/111623-een-leegstaande-koopwoning-verhuren.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emmy, 17-01-2013 22:06 #56
Hallo,
We hebben de afgelopen drie jaar dubbele hypotheekrenteaftrek gehad. Ons hoofdverblijf was daarbij de oude woning terwijl we de nieuwe woning helemaal afgebroken en opnieuw hebben opgebouwd. We verhuizen nu naar de nieuwe verbouwde woning maar hebben de oude woning nog steeds niet verkocht. Als we deze woning nu leeg te koop laten staan blijft deze dan aangemerkt als eigen woning (en valt dan nog steeds onder de eigenwoningregeling?) of wordt deze dan aangemerkt als tweede woning en verhuist deze dan naar box 3 van de inkomstenbelasting?
We voldoen hierbij aan de drie bovengenoemde voorwaarden:
- De oude woning die we gaan verlaten was sinds 1-09-2009 ook ons hoofdverblijf.
- De oude woning blijft leeg na de verhuizing.
- De oude woning blijft te koop staan
Oftewel kunnen we dan nu weer maximaal drie jaar gebruiken maken van de hypotheekrenteaftrek voor de oude woning? Alvast bedankt voor uw reactie.

Vriendelijke groet, Emmy Reactie infoteur, 18-01-2013
Hallo Emmy,
Door de genoten dubbele aftrek kan vanaf 2013 nog één huis uw eigen woning en hoofdverblijf zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 30-12-2012 11:53 #55
Goedemorgen zeemeeuw,
We hebben op dit moment nogal wat hoofdbrekens over de aankoop van een duurdere woning. Het betreft de overwaarde van de huidige woning. We verwachten deze woning niet goed te kunnen verkopen, maar door de lage hypotheek is er wel een aardige overwaarde. De vraag is: stel het huis staat na drie jaar nog te koop en we besluiten de hypotheek af te lossen en het huis te gaan verhuren. Dus in de box 3 fase na de eigen woning regeling. Vervolgens verkopen we het huis bijvoorbeeld alsnog na vijf jaar. Moet ik dan nog steeds de overwaarde in de nieuwe woning stoppen of is dan de termijn vervallen waarbinnen dat moet. Sorry voor de ingewikkelde formulering en alvast bedankt voor de reactie.
Andre Reactie infoteur, 30-12-2012
Beste Andre,
In de periode dat de woning leeg te koop staat, wordt het nog aangemerkt als eigen woning. Als u het huis nadat het drie jaar te koop heeft gestaan, volledig gaat verhuren, verhuist de woning naar box 3 van de inkomstenbelasting. Als de woning vervolgens drie jaar in box 3 heeft gezeten, vervalt de bijleenregeling voor de aankoop van een nieuwe woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 16-12-2012 22:51 #54
Goedenavond Zeemeeuw,

Wij zijn verhuisd naar onze nieuwe koopwoning en willen onze te koop staande oude woning gaan verhuren. We willen deze te koop staande woning tijdelijk (via de leegstandswet) gaan verhuren. De rente van de bestaande woning is dan box 3 geworden en dus niet meer aftrekbaar bij deze tijdelijke verhuur. Nu is mijn vraag of bij verhuur alleen de rente van de oude bestaande hypothecaire lening niet meer aftrekbaar is, of ook de hypotheek rente van de overbruggingsfinanciering (de oude overwaarde) niet meer aftrekbaar is bij tijdelijke verhuur. Of te wel is er bij tijdelijke verhuur sprake van een (fictieve) vervreemding t.g.v. de bijleenregeling zodat de zowel de hypotheekrente van de bestaande lening als de hypotheekrente van de tijdelijke overbrugging (fictieve overwaarde) niet meer aftrekbaar is t.g.v. de tijdelijke verhuur.

Alvast bedankt voor uw reactie

met vriendelijke groet,
Martin Reactie infoteur, 17-12-2012
Goedendag Martin,
Zolang uw huis niet is verkocht en er sprake is van tijdelijke verhuur, is door de overgangsregeling de overbruggingsrente gewoon aftrekbaar. Er vindt dan geen vervreemding plaats. Bij niet tijdelijke verhuur vindt wel vervreemding voor de bijleenregeling plaats.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 25-10-2012 12:51 #53
Zeemeeuw,

Ik woon sinds twee maanden samen met mijn vriend in zijn koophuis in Amsterdam. Ik sta sindsdien ook ingeschreven bij de Gemeente Amsterdam. Mijn eigen koophuis in Den Haag staat nu leeg, maar dat wil ik op korte termijn (voor bepaalde tijd) gaan verhuren. Na het verstrijken van de huurtermijn (ong. een jaar) zal ik mijn huis te koop zetten.

Wat gebeurt er nu met mijn hypotheekrente-aftrek en vanaf welk moment (vanaf mijn inschrijving in Amsterdam of vanaf het moment van verhuur)? En, als ik het later (alsnog) te koop zet, mag ik de hypotheekrente dan weer aftrekken? Verder vraag ik me af of de huur (die ik ga ontvangen) belast is en, zo ja, voor hoeveel. Alvast veel dank voor uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Laura Reactie infoteur, 25-10-2012
Beste Laura,
1. Als uw huis niet te koop staat, is het uw tweede woning geworden op het moment dat u zich in het GBA Amsterdam liet inschrijven. Daarmee vervalt ook de hypotheekrenteaftrek per die datum.
2. De inkomsten uit huur (tweede woning) zijn fiscaal onbelast.
3. Na twee jaar is het nog steeds uw tweede woning als u zich tegen die tijd niet op dat adres laat inschrijven. Gaat u er wel wonen dan is het weer uw eerste huis met hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eugene, 12-09-2012 20:49 #52
Ik ben recentelijk getrouwd met mijn vriendin die een huurwoning heeft in een andere gemeente en stad en dit als hoofdverblijf heeft. Ikzelf heb een koop woning in een andere stad die te koop staat maar ik ben daar in die gemeente nog steeds ingeschreven en merk dit aan als mijn hoofdverblijf om de rente aftrek in stand te houden. Hoe kijkt de belasting hiertegenaan. Ik logeer regelmatig bij mijn vrouw uiteraard maar ben ook doordeweeks in mijn koopwoning. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Reactie infoteur, 13-09-2012
Beste Eugene,
Wie getrouwd is mag 1 woning als eigen woning in box 1 hebben met hypotheekrenteaftrek. Wie getrouwd is, hoeft niet per se samen met de partner in hetzelfde huis te wonen. Dat betekent dat de hypotheekrenteaftrek van uw huis doorgaat totdat het is verkocht. Voorwaarde is wel dat u uw koophuis niet verhuurt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 03-09-2012 13:25 #51
Ik woon samen met vriendin in een koophuis en heb zelf nog een koophuis. Deze staat leeg en te koop via ZUKA - dus zonder tussenkomst van een makelaar en is niet terug te vinden op bijvoorbeeld FUNDA. Is dit voldoende om recht te hebben op renteaftrek? Ik kan dit nergens terugvinden op het internet; overal staat alleen maar "de woning moet te koop staan".

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 03-09-2012
Beste Tim,
U mag ook uw huis zelf, zonder makelaar, te koop zetten. Het is wel verstandig om een print van betreffende webpagina te maken als bewijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 14-08-2012 08:33 #50
Mijn vrouw is enige tijd geleden overleden en mogelijk zou ik over enige tijd in willen trekken bij een nieuwe vriendin. In de huidige markt is mijn huis niet goed verkoopbaar. Kan ik, met behoud van rente aftrek, verhuren? Maakt dat nog uit of dat aan familie is of derden? Betaal ik dan ook belasting over de huurinkomsten?
Dank,
Martijn Reactie infoteur, 14-08-2012
Beste Martijn,
1. Als u meer verhuurt dan een kamer en er zelf niet meer woont, vervalt bij verhuur de hypotheekrenteaftrek.
2. De opbrengsten van de verhuur (geen kamerverhuur) zijn voor u niet fiscaal belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lotte, 30-07-2012 11:27 #49
Mijn partner en ik wonen wettelijk samen. Wij zouden binnenkort samen een huis willen kopen. Mijn vriend zal echter nog een tijdje bij zijn ouders blijven wonen, omdat hij dicht bij zijn werk moet wonen. Ikzelf heb geen belastbaar inkomen (student). Kan dit? Voor welke periode? Wat zijn de gevolgen (geen fiscale aftrekbaarheid of boetes, …)? Reactie infoteur, 30-07-2012
Beste Lotte,
1. Maar hoe kunnen jullie wettelijk samenwonen als jullie niet samenwonen?
2. De hypotheekrente is alleen aftrekbaar als het om de hoofdwoning gaat. Dat zou in jullie geval, ook gegeven uw inkomen, betekenen dat uw partner op het adres van deze woning moet zijn ingeschreven in het GBA. In dat geval kan het andere adres een postadres zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 11-07-2012 22:35 #48
Ls,
Onlangs hadden mijn neef en ik het idee om een huis te kopen en deze deels te verhuren aan studenten. Tevens zal hij ook in het huis verblijven (hoofdverblijf). Nu vroegen wij ons af of wij uberhaupt een huis mogen kopen met de intentie deze deels te verhuren? Zo ja, hoe zit dat met hypotheekaftrek? En heeft het ook belastingtechnisch inpact op onze salarissen? Wat ik mij ook afvroeg, wat als ik over enkele jaren eigen huis wil kopen, heeft dat nadelen?

Graag hoor ik meer van u.

Mark Reactie infoteur, 12-07-2012
Beste Mark,
1. Wie een kamer verhuurt en zelf in het huis woont, behoudt in veel gevallen zijn hypotheekrenteaftrek. Een huis aan meerdere studenten verhuren wordt een ander verhaal.
2. Om kamers aan studenten te verhuren is een vergunning van de gemeente nodig en als er een hypotheek op het huis zit, is er ook toestemming van de bank nodig. Van hypotheekrenteaftrek is geen sprake,
3. Voor een particulier zijn de inkomsten uit verhuur van een huis niet fiscaal belast, maar is het pand zelf fiscaal belast in box 3.
4. Als u voor het te verhuren pand een lening afsluit, heeft dat gevolgen voor uw leencapaciteit en de mogelijkheid om een nieuwe lening af te sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eg, 29-06-2012 19:19 #47
Ben in dec. 2010 gescheiden en heb zelf een huis gekocht van de helft van de geschatte overwaarde van onze woning en daarnaast nog een kleine hypotheek.Heb mijn ex drie jaar in het voren de helft van de hypoth.rente betaald(2jaar vgl convenant en 1jaar xtra onder druk afgedwongen).Daarna wil ik er niet meer aan mee betalen, omdat hij te weinig moeite doet om de woning te verkopen.Staat in aug 1 jaar te koop.Ik sta dus nog steeds in de hypoth.akte.Hoe gaat het daarna verder en wat moet ik doen? Reactie infoteur, 30-06-2012
Beste Eg,
1. Het huis is nog niet verkocht en u staat nog in de hypotheekakte. Helaas kan het schappen van uw naam uit de hypotheekakte alleen plaats vinden als ook de bank akkoord is of het huis is verkocht.
2. De bank zal pas akkoord gaan als uw ex voldoende inkomen heeft om de hypotheeklasten te kunnen dragen. Tot die tijd blijft ook u hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cora, 26-06-2012 11:12 #46
Te zijner tijd wil ik intrekken bij mijn vriend die boer is en in een andere gemeente op grotere afstand van mijn werk woont. Zijn woonhuis is inmiddels vrij van hypotheek. Omdat zijn huis hypotheekvrij is, schept dat voor mij positieve mogelijkheden om mijn koophuis aan te houden? Zodat ik in bepaalde gevallen ook daar nog kan wonen?
Vr. groet met bij voorbaat dank voor uw reactie Reactie infoteur, 26-06-2012
Beste Cora,
Als u intrekt bij uw vriend en dat huis het hoofdverblijf wordt, gaat uw eigen huis naar box 3 van de inkomstenbelasting als tweede woning. Zolang uw eigen woning het hoofdverblijf is met registratie in het GBA, blijft ook de hypotheekrente aftrekbaar. Dat wordt anders als jullie ook elkaars fiscale partners worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa Madern, 22-06-2012 19:12 #45
Ik heb een aantal vragen: ik ben een alleenstaande moeder en zit in de wia. Ik heb een koopwoning, en wil graag een huis in een andere gemeente gaan huren.Ik heb mijn koopwoning geprobeerd te verkopen maar het gaat niet. Ik heb besloten om de koopwoning op dit moment niet te verkopen. Stel ik krijg een huurwoning, hoe zit het met de inschrijving bij de GBA? moet ik mij uitschrijven van de gemeente waar mijn koopwoning staat en bij de gemeente inschrijven waar ik ga huren? Welk woning zal ik aangeven als hoofdverblijf?, Wat zijn de fiscale consequenties voor mijn koopwoning? En als ik mijn koopwoning ga verhuren zonder het te koop te zetten, wat zijn de financiële of fiscale consequenties?, Mag ik voor mijn huurwoning een huurtoeslag aanvragen?

Ik hoor u reactie graag en alvast bedankt. Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Melissa Madern,
1. U moet zich inschrijven in de gemeente van de hoofdwoning, dat wil zeggen de woning waar u het meeste verblijft.
2. Als de koopwoning niet uw hoofdverblijf is, het niet meer te koop staat en u daar niet bent ingeschreven, verhuist de woning naar box 3 van de inkomstenbelasting. Dat betekent geen hypotheekrenteaftrek meer.
3. U mag bij de huurtoeslag maar een bepaald bedrag aan vermogen hebben. Als uw huis overwaarde heeft, komt u waarschijnlijk boven dit bedrag uit:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2021-en-vermogen-2021.html

4. Alles over tijdelijk verhuren in plaats van het huis te verkopen, vindt u in:

http://huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30497-huis-verhuren-in-plaats-van-huis-verkopen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 18-06-2012 21:33 #44
Bezitten 2 huizen en kunnen 1 huis niet verkopen. We hebben dus 3 jaar recht voor beide huizen op hypotheek aftrek. Nu wil de oudste zoon in het 2e huis als student wonen en hoeft ook geen huur te betalen en het huis blijft te koop.
1. Kan mijn zoon zich inschrijven op dit adres en houd ik dan wel recht op hypotheekaftrek van beiden huizen? Reactie infoteur, 19-06-2012
Beste Rob,
De woning moet leeg staan om aan de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek te voldoen. Uw zoon kan zich daar dus niet inschrijven als u uw hypotheekrenteaftrek voor beide huizen wilt behouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maurice, 04-06-2012 16:00 #43
Ons huis staat te koop en mag (tijdelijk) verhuurd worden ihkv de leegstandswet. Zelf zitten wij tijdelijk in een recreatiebungalow. Dit kan/ mag niet ons hoofdverblijf worden ivm met de wetgeving recreatiewoningen. Geldt in deze situatie, dus tot wij een nieuw hoofdverblijf hebben, nog het recht op de HRA?
John Reactie infoteur, 04-06-2012
Beste Maurice,
Zolang u verhuurt is er geen HRA.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Muis, 13-05-2012 19:13 #42
Wij zijn in november 2011 getrouwd (huw.voorw). Beide hebben wij een koopwoning in 2 gemeenten. Mijn woning is al jarenlang hypotheekvrij. De woning van mijn man is op 1-1-2012 hyp.vrij gemaakt. Wij staan nog in het GBA op 2 adressen ingeschreven. De woning van mijn staat sinds jan. 2012 te koop (maar nog niet op Funda - dat gaat deze maand gebeuren). Het is de bedoeling om in mijn woning te gaan wonen. Moet hij zich vóór 1 juli 2012 officieel bij mij in het GBA inschrijven? Ergens heb ik eens iets gelezen over een termijn van minimaal 6 maanden ingeschreven staan, maar ik weet niet meer of dit ook betrekking heeft op de eigen woning. Tweede vraag: Valt de woning van mijn man in box 3 voor de aangifte 2012? Dus moeten we de waarde van de onverkochte woning van mijn man als vermogen opgeven? Graag uw advies. Reactie infoteur, 13-05-2012
Beste Muis,
1. Zodra uw woning ook de hoofdverblijfplaats van uw man is, behoort hij zich daar in te schrijven. De wet schrijft voor dat dat binnen vijf dagen moet. Overigens kan uw man ook enige tijd gescheiden van u wonen, wat enig soelaas biedt.
2. Als gehuwden kunt u maar één woning hebben die onder de eigenwoningregeling valt. De facto betekent dat in dit geval dat de woning van uw man de tweede woning is en per 1 januari 2012 deel uitmaakt van box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 08-05-2012 18:29 #41
Ik heb een vraag als een gezin een koopwoning heeft. En dit gezin verhuurt zijn koopwoning aan derden. Zij zelf zitten op een huurwoning mag dit? De bedoeling is niet om hun huidige koopwoning te verhuren. Dan heeft dit gezin toch geen recht op hypotheek rente teruggave meer neem ik aan? Moet dit niet gemeld worden bij de hypotheek verstrekker of de belastingdienst? Reactie infoteur, 09-05-2012
Beste Anoniem,
1. Meestal is er als er een hypotheek op een woning rust, toestemming van de bank nodig om het huis te kunnen verhuren.
2. Een koopwoning bezitten en zelf elders huren mag wel. Als de koopwoning daardoor niet meer de hoofdwoning is, is de hypotheekrente op de koopwoning niet fiscaal aftrekbaar. U hoeft dit de belastingdienst niet vooraf te melden, maar dit komt wel aan de orde bij het doen van de belastingaangifte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke, 03-05-2012 18:38 #40
Wij zijn vijf jaar geleden naar het buitenland vertrokken. Sinds die tijd staat onze woning leeg. Nu gaan we terug naar Nederland en willen het leegstaande huis te koop zetten en in een andere plaats een huis gaan huren. Aangezien we weer belastingplichtig worden in Nederland is mijn vraag of we dan over het te koop staande huis hypotheekrente aftrek krijgen? Reactie infoteur, 04-05-2012
Beste Ineke,
1. Als u in het buitenland was vanwege een overplaatsing en het huis was leeg, dan was de hypotheekrente voor die periode aftrekbaar. Het huis is dan nog steeds uw eigen woning.
2. In andere gevallen valt het huis pas onder de eigenwoningregeling bij terugkeer als u er eerst gaat wonen, daarna te koop zetten en verhuizen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo, 02-05-2012 23:13 #39
Geachte,
Mijn koophuis in Nederland heeft 34% hypotheek, de rest is dus overwaarde. Van de hypotheekverstrekker mag ik het huis niet verhuren. Ik werk in België en wil gaan samenwonen met mijn Nederlandse vriend, die in België een huis huurt. Hij kan niet bij mij wonen omdat zijn economische belangen in zijn woongebied liggen. Wat is nu wijsheid? Bestaat de mogelijkheid om in Nederland mijn domicilie te houden en toch in België te gaan wonen… ( dat is toch niet wettelijk?) of is er een andere oplossing? Het liefst zou ik mijn huis aanhouden om na de pensioenleeftijd in te kunnen wonen. Wat te doen? Alvast hartelijk dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 03-05-2012
Geachte Leo,
1. Omdat de bank verhuren verbiedt, zijn er twee opties als u in België verblijft: te koop zetten of leeg laten staan.
2. Als u uw eigen huist te koop zet, hebt u nog drie jaren aftrek van hypotheekrente. Ook als u zich in België inschrijft. In die periode hoeft het huis niet daadwerkelijk te worden verkocht.
3. Als u het huis niet te koop leeg laat staan, maar er wel ingeschreven blijft staan, behoudt u gewoon uw hypotheekrenteaftrek.
4. Het is ook de vraag hoeveel jaren u zo moet overbruggen en of af en toe op en neer rijden voor u een mogelijkheid is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Remko, 18-04-2012 20:03 #38
Hallo,

Mijn vrouw gaat vanaf begin volgende maand wonen en werken in London. We zijn getrouwd en hebben samen de woning gekocht. De woning willen we gaan verhuren. Om de woning te kunnen verhuren moeten we van de hypotheek een vergunning bij de gemeente aanvragen, een voorwaarde om de vergunnning te krijgen is dat het huis "leeg"staat. Meubels mogen er wel in, maar er mag niemand ingeschreven staan. Ik heb me vandaag laten inschrijven op een ander adres, om daar tijdelijk te verblijven totdat ik ook naar Londen ga verhuizen.
Samengevat:
1. koopwoning te huur.
2. Mijn vrouw uitgeschreven uit Nederland.
3. Ik ingeschreven op ander adres.
Hebben we, of heeft een van ons, nu nog recht op hypotheek rente aftrek. (de maandelijkse teruggave in ons geval)

Met vriendelijke groeten,
Remko Reactie infoteur, 18-04-2012
Hallo Remko,
1. Als de woning is verhuurd, is er geen hypotheekrenteaftrek;
2. Als de woning te huur staat, nog niet is verhuurd en u elders in Nederland woont, is er hypotheekrenteaftrek als het huis te koop staat;
3. Als jullie in Engeland wonen en niet meer in Nederland belastingplichtig zijn, is er geen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sheila, 04-04-2012 02:42 #37
Mijn vriend en ik willen graag samenwonen en een particuliere woning huren. Echter heeft mijn vriend een koopwoning die hij graag wil behouden voor eigen gebruik. Hij is zelfstandig ondernemer. De huurwoning zal in een andere gemeente zijn. De vragen hierbij zijn: Kan hij zich ingeschreven blijven staan in de gemeente waar hij de koopwoning heeft? (hoofdverblijf). Als hij met mij samen een particuliere woning gaan huren (onder contractuele medehuur), heeft dat invloed op zijn hypotheekrente aftrek? Reactie infoteur, 04-04-2012
Beste Sheila,
1. Als uw vriend en u gaan samenwonen, zullen jullie op hetzelfde adres moeten zijn ingeschreven. Bij een LAT relatie hoeft dat niet.
2. Als hij bij u is ingeschreven, is zijn koopwoning geen hoofdverblijf meer en vervalt de hypotheekrenteaftrek als het huis niet leeg te koop staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vincent, 29-03-2012 11:44 #36
Ik woon en werk in het buitenland, ben buitenlands belastingplichtig, en heb een 2e huis in west Nederland gefinancierd met een hypotheek. Binnenkort ga ik werken en wonen in noord Nederland en zal daar een huis gaan huren. Dit word dan mijn hoofdverblijf en mijn koopwoning in west Nederland blijft dan mijn 2e woning. Ik zal dus niet de hypotheekrente van dat huis kunnen aftrekken. Is hier iets aan te doen? Bijvoorbeeld eerst "even" in west Nederland gaan "wonen" zodat dat mijn hoofdverblijf word en daarna snel naar het noorden "verhuizen". Zijn er criteria hoe lang je ergens gewoond moet hebben om het een "vorige hoofdwoning" te kunnen noemen? Reactie infoteur, 29-03-2012
Beste Vincent,
Als u het koophuis enige tijd als hoofdverblijf neemt en daarna leeg te koop zet om te gaan huren in het Noorden, is de hypotheekrente maximaal drie jaar fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 13-03-2012 16:45 #35
Ik heb een koophuis en een nieuwe baan in het noorden van nederland en wil nu voor 3 nachten per week misschien een klein appartementje kopen (huren is duur!). Dit is voor een periode van 3 jaar, daarna wil ik weer gewoon alleen in mijn eigen huis wonen (hopende dat dat nieuwe appt verkoopbaar is). Is er iets te bedenken waarbij ik beide woningen kan aftrekken? Eventueel wil ik mijn huidige huis best te koop zetten en voor een hele (hele) goede prijs ook wel verkopen… maar mag ik in die tussentijd wel in beide huizen slapen? Reactie infoteur, 13-03-2012
Beste Marieke,
Als u zich inschrijft in de gemeente waar u het appartement koopt en uw huis te koop zet, is voor huis en appartement de hypotheekrente voorlopig aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieke, 12-03-2012 21:30 #34
Ik heb mijn koophuis te koop gezet om samen te gaan wonen met mijn vriend in een huurhuis.
het gehele jaar 2011 heb ik ingeschreven gestaan op de huurwoning.
Nu is de vraag, hoe doe ik nu keurig mijn belastingaangifte mbt het eigenwoningforfait?
Aangifteprogramma biedt deze mogelijkheid niet, denk ik…
Wat moeten we doen? (op de site van de belastingdienst is niets te vinden…)

Alvast bedankt,
mvg,
Lieke Reactie infoteur, 13-03-2012
Beste Lieke,
Als u wilt dat uw koophuis nog als eigen woning wordt aangemerkt zodat u de hypotheekrente kunt aftrekken, moet u daarvoor zowel het eigenwoningforfait als de hypotheekrente opgeven bij de categorie eigen woning. Ook als het niet meer uw hoofdverblijf is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hench, 03-03-2012 13:37 #33
Ik heb twee woningen. Sta in 1 gemeente ( met gezin) ingeschreven want je mag maar in 1 gemeente ingeschreven staan. Nu blijft nieuwe gemeente zeuren over dat ik daar mij moet ingeschrijven. Maar dat is voor ons niet het hoofdverblijf. Ik ben in weekenden en vakanties in tweede woning. Hoe los ik dit op? Reactie infoteur, 03-03-2012
Beste Hench,
Door uw gemeente uit te leggen dat dit uw tweede woning is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elbert, 02-03-2012 23:03 #32
Beste Zeemeeuw, wij hebben een lastig pakket. Wij willen onze oogheelkundige praktijk op het erf van mijn schoonouders laten plaats vinden. Nu heeft de gemeente een brief gezonden waarin staat dat dit alleen mag als wij op het terrein wonen. Nu wil mijn vrouw zich bij haar ouders laten inschrijven, en ik blijf in ons huis wonen.

Nu is mijn vrouw alleen eigenaar van het huis, en heb ik alleen voor de schuld meegetekend bij de hypotheek.

Hebben wij nu recht op hypotheekrente aftrek als mijn vrouw zich in schrijft bij haar ouders?

We zitten hier erg mee omdat wij voor de wet dan gescheiden zijn van Tafel en Bed.
Maar de gemeente wil op geen andere wijze meewerken, en mijn schoonouders willen niet van huis ruilen.

Ik hoor het graag van u. Reactie infoteur, 03-03-2012
Beste Elbert,
1. Het komt vaker voor dat een gemeente alleen een vergunning afgeeft voor een kantoor aan huis.
2. Jullie zijn fiscale partners, ook als u vrouw op papier elders woont.
3. Wat betreft de hypotheekrenteaftrek is minimaal de helft aftrekbaar als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, gewoonweg omdat u er woont. De andere 50% kan door de belastingdienst in twijfel worden getrokken, maar is wel uit te leggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Oscar, 31-01-2012 11:54 #31
Dank u voor de reactie op mijn eerste vraag. Maar heb ik, nu ik in Belgie woon en mijn huis in Nederland (die ik 1,5 jaar heb verhuurd) leegstaand te koop zet, recht op een hypotheekrenteaftrek? Reactie infoteur, 31-01-2012
Beste Oscar,
U kunt alleen van de regelingen in het Nederlands belastingstelsel gebruik maken als u ook binnenlands (Nederlands) belastingplichtig bent. Daarvoor is vereist dat er in Nederland inkomsten zijn waarover de belastingdienst belasting mag heffen. Ik weet niet of daarvan sprake is. In dat geval is er hypotheekrenteaftrek tot maart 2011. In 2012 zal de belastingdienst uw huis zien als een tweede woning zonder hypotheekrenteaftrek: u verhuurde het daarvoor zonder dat het te koop stond. De zaak wordt weer anders als u tijdelijk in Nederland gaat wonen en bent ingeschreven en het daarna te koop zet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Oscar, 31-01-2012 09:51 #30
Ik ben eigenaar van een woning in Nederland. Ik ben medio 2010 in België bij mijn vriendin gaan wonen en blijven werken in Nederland. Ik ben toen mijn huis gaan verhuren voor 1 jaar. In december 2010 ben ik ook in België gaan werken. Dus vanaf dat moment woon en werk ik in België. Vanaf maart 2011 tot op heden heb ik mijn huis in Nederland nog verhuurd en vanaf dit moment ga ik het te koop zetten. Zou ik voor 2011 en 2012 nog een hypotheeklastenaftrek kunnen krijgen? Reactie infoteur, 31-01-2012
Beste Oscar,
Als een huis verhuurd is, is er ook geen hypotheekrenteaftrek. Hypotheekrenteaftrek is er alleen voor wie binnenlands belastingplichtig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 15-01-2012 13:17 #29
Mijn vriend en ik willen binnenkort samen een huis kopen. Momenteel hebben wij beide een eigen koopwoning. Omdat mijn vriend een stuk ouder is dan mij heeft hij al heel wat jaren gebruik kunnen maken van de hypotheekrente aftrek. Ik daarentegen heb nog zeker recht op 25 jaar ( mits de regeling ongewijzigd blijft). Hoe zit dat dan straks als we samen een huis kopen? Moet ik zorgen dat die alleen op mijn naam staat? We zijn dan wel fiscaal partners want we willen ook gaan trouwen. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 15-01-2012
Beste Tamara,
Hier spelen een aantal dingen tegelijkertijd:
1. Als jullie fiscale partners zijn is er fiscaal gezien maar 1 eigen woning mogelijk voor hypotheekrenteaftrek.
2. Zolang een andere eigen woning leeg te koop staat, terwijl u een nieuwe huis hebt gekocht en daar woont, is voor beide woningen de hypotheekrente aftrekbaar. Als er al sprake is van een fiscaal partnerschap, moet dus worden gekozen welke te koop staande woning daarvoor in aanmerking komt. Als jullie nog geen fiscale partners zijn, hoeft niet te worden gekozen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 02-01-2012 21:10 #28
Mijn koophuis staat sinds april 2011 te koop en staat leeg. Ik ben per die datum in het koophuis van mijn vriend, tevens vader van onze kinderen, ingetrokken. Volgens mij zijn wij fiscaal partner doordat we kinderen hebben. Mijn woning is helaas nog niet verkocht.

Klopt het dat we de rente van beide woningen kunnen aftrekken van ons verzamelinkomen? Ik zelf werk namelijk parttime dus kan daarom veel minder rente aftrekken. En moeten we 2 keer woningforfait invullen? Van zowel mijn woning als zijn woning? Ik ben verder geen eigenaar van de woning van mijn vriend en hij geen eigenaar van mijn woning.

En klopt het dat doordat we fiscaal partner zijn, we meer van de belasting terug krijgen? Want als ik een rekeningvoorbeeld invul voor ons apart krijgen we ruim 1000 euro minder terug dan als we het samen invullen. Ik vind het verschil zo groot dat ik twijfel of ik alles juist invul. Reactie infoteur, 02-01-2012
Beste Irene,
1. Zolang uw huis leeg staat en te koop staat, is de hypotheekrente voor beide huizen aftrekbaar totdat het huis verkocht is.
2. Jullie zijn fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 05-12-2011 11:33 #27
Wij zijn verhuisd maar hebben ons oude appartement (waar erfpacht op rust) nog niet verkocht. We denken aan verhuur van oude appartement. We weten dat we tijdens de verhuurperiode de hypotheekrente niet kunnen aftrekken van de belasting. Hoe zit dat echter met de erfpacht die we betalen? Reactie infoteur, 05-12-2011
Beste Judith,
Uw woning wordt als tweede woning gezien, waardoor die in box 3 van de inkomstenbelasting valt. Daar mag u 17 maal de erfpacht aftrekken:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/8072-wat-is-erfpacht-en-moet-je-erfpacht-afkopen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 24-10-2011 14:25 #26
Wij kunnen de eerste woning niet verkopen omdat mijn schoonouders er nog wonen, kan hen er niet bij verkopen, zij hebben het vruchtgebruik. Mijn man staat op dit adres ingeschreven en ik in een huurwoning in een andere stad. Nu willen we beiden in de nieuwe koopwoning gaan wonen en zal de woning waar mijn schoonouders nog wonen, nog niet verkoopbaar zijn.Ze betalen ook geen huur, dus zal dan over het eerste huis vermogensbelasting betaald moeten worden?Ook als mijn schoonouders er nog wonen? Reactie infoteur, 24-10-2011
Beste Gerda,
Als uw schoonouders erin blijven wonen en uw man een andere woning koopt, wordt dit eerste huis een tweede huis in box 3 van de inkomstenbelasting. Uw man betaalt dan 1,2% over de WOZ-waarde minus hypotheek. Als het een huis op erfpacht is, mag nog voor de erfpacht worden gecorrigeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 24-10-2011 11:02 #25
Mijn man en ik wonen al 9 jaar gescheiden van elkaar en zijn en blijven getrouwd dus fiscale partners. Wij hebben een inwoon situatie op het adres waar mijn man staat ingeschreven.Zogenaamde vruchtgebruik situatie. Wij willen graag weer samenwonen en hebben een koopwoning op het oog, Wij kunnen dus in onze situatie de eerste woning niet verkopen.Hebben wij ook recht op overbruggingsregeling van 3 jaar? Of zijn we genoodzaakt om te gaan scheiden met alle fiscale voordelen die daar bij horen? bv Hij koopt mij uit en ik heb de koopwoning en hij de volledige aftrek. Graag uw idee hierover Reactie infoteur, 24-10-2011
Beste Gerda,
1. Uit uw vraag is niet duidelijk waarom u de eerste woning niet kunt verkopen en of u zelfstandig iets huurt of een koopwoning hebt.
2. Als er meerdere koopwoningen in bezit zijn, moet één woning als eigen woning zijn aangewezen. Als die eerste woning te koop wordt gezet om een nieuwe woning te kopen, bestaat er een dubbele aftrek van hypotheekrente gedurende maximaal drie jaar.
3. U en uw man worden als fiscale eenheid gezien, waardoor uw vruchtgebruik ook geen huur is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia van Veen, 01-10-2011 12:13 #24
Ik heb een koophuis maar wil gaan samenwonen in het koophuis van mijn vriend in een andere gemeente. Als ik mij dan uitschrijf uit mijn gemeente, vervalt daarmee toch ook het recht op de hypotheek aftrek voor mij? Reactie infoteur, 01-10-2011
Beste Saskia van Veen,
Als u ergens anders gaat wonen, vervalt de hypotheekrenteaftrek. Uitzondering is het geval waarbij u uw huis te koop zet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 29-09-2011 09:38 #23
In sept 2010 ben ik bij mijn partner gaan wonen in haar koophuis. Inmiddels getrouwd en kind. Nu wil ik graag via woningbouw een kamer/app huren als 2e huis in andere stad waar ik af en toe zal zijn. Kan dit en wat heeft dit voor consequenties? Reactie infoteur, 29-09-2011
Beste Bianca,
U bent getrouwd en fiscale partners. Dat betekent dat er voor het koophuis qua hypotheekrenteaftrek niets verandert als u ook een appartement huurt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 13-09-2011 23:32 #22
Beste Zeemeeuw, mijn broertje is drie maanden geleden verhuisd naar Oostenrijk. Hij is daar getrouwd en blijft daar ook. Hij heeft zijn huis nog niet verkocht. Hij verhuurd zijn huis echter wel en staat nog ingeschreven in het GBA. Is dit verstandig? Wat zijn de risico`s en wat is fiscaal gezien het verstandigste om te doen. Reactie infoteur, 14-09-2011
Beste Bob,
1. In deze situatie is het huis sinds verhuur of verhuizing een tweede woning.
2. Omdat hij een deel van 2011 in Nederland woonde en waarschijnlijk hier inkomen had, zal hij voor die maanden in Nederland belastingaangifte moeten doen, waarbij de hypotheekrenteaftrek mogelijk is tot het moment van verhuur of verhuizing.
3. Als ingezetene van Oostenrijk zal hij ook in Oostenrijk belastingaangifte moeten doen.
4. Uw broer moet zich uitschrijven als hij verwacht dat hij binnen een periode van 12 maanden minstens 8 maanden in het buitenland zal verblijven. De wijziging van adres is ook belangrijk voor een pensioenfonds en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 07-09-2011 13:36 #21
Mijn (fiscaal) partner en ik wonen nu in een huurhuis. Hebben gezamenlijk huis gekocht wat hoofdverblijf wordt. Het huurhuis willen wij aanhouden. Heeft het voor de rente-aftrek gevolgen als mijn partner zich laat inschrijven op het adres van het koophuis en ik geregistreerd blijf op het adres van het huurhuis? M.a.w. is feitelijk gebruik doorslaggevend of de vermelding in de basisadministratie? Reactie infoteur, 07-09-2011
Beste Rob,
De registratie in het GBA van wie de hypotheekrente aftrekt is een vereiste. Als jullie fiscale partners worden, mogen jullie wel gescheiden wonen, maar kan maar één koopwoning de eigen woning met hypotheekrenteaftrek zijn. Met een huurwoning erbij hoeft dat geen probleem te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanco, 17-08-2011 09:55 #20
Ik heb de woning al een jaar te koop staan, ik heb besloten om de woning te verhuren, en wij zelf gaan over de grens huuren.
Vraag is, wat zijn gevolgen voor de belastings dienst?,moet ik dan over ontvangen huur belastieng betalen of hoe ziet het?
Alfast bedankt. Reactie infoteur, 17-08-2011
Beste Sanco,
Als u het huis verhuurt, verliest u de hypotheekrenteaftrek. Als u het huis ziet als tweede woning is de huur belastingvrij, anders moet u 70% van de huur aan de belasting opgeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Brouwer, 25-06-2011 12:31 #19
Ik ben 3 jaar geleden uit ons koophuis vertrokken, mijn ex-vriendin wilde het samen met haar zoon overnemen als hij 18 was, nu wil ze het huis niet meer en staat het te koop ik moet nu zelfs de helft van de hypotheek meebetalen. Kan zij de rente van de hypotheek nu wel of niet helemaal aftrekken, omdat ze er nog in woont? Reactie infoteur, 25-06-2011
Beste J. Brouwer,
1. Als u niet gescheiden bent, bent u nog fiscale partners.
2. Als u wel gescheiden bent en de hypotheek en het huis staan op beide namen, dan kan zij alleen nog haar hypotheekrente fiscaal aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 01-06-2011 09:36 #18
Hartelijk dan voor uw reactie op mijn eerste vraag. Wat ik eigenlijk bedoelde is: Er van uitgaande dat ik een nieuwe lening zou kunnen krijgen, heb ik dan ook recht op hypotheekrente aftrek m.b.t. het nieuwe huis, gezien de situatie? Reactie infoteur, 01-06-2011
Beste Bas,
Als u een nieuwe hypotheek krijgt, is ook die fiscaal aftrekbaar. Dus hebt u maximaal 2 jaar na vertrek een dubbele aftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 31-05-2011 15:48 #17
Goedemiddag,

Mijn vrouw en ik liggen in scheiding, kwestie van een paar weken. Wij hebben een koophuis (gemeenschap van goederen) waarin we beide nog staan ingeschreven. Ik zou een ander huisje willen kopen (en dus uitschrijven hoofdverblijf) en zij huurt dan (mijn deel, komt vaker voor heb ik me laten vertellen) ons koophuis en wordt het ook te koop gezet. Kan ik hypotheek rente aftrekken, is er überhaupt een kans dat ik bij een bank terecht kan?

Hartelijk dank,

Vriendelijke groet, Reactie infoteur, 31-05-2011
Beste Bas,
1. U mag maximaal 2 jaar na vertrek uit het huis nog uw hypotheekrente aftrekken van de belasting.
2. Een andere hypotheek wordt een stuk eenvoudiger zodra het huis is verkocht. Bedenk wel dat u dan de helft van de overwaarde in uw nieuwe huis moet stoppen volgens de bijleenregeling. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/74054-hogere-hypotheek-zonder-extra-hypotheekrenteaftrek.html

3. Of u tussentijds een nieuwe hypotheek kunt afsluiten, hangt vooral af van de overwaarde van het oude huis, de prijs van het nieuwe huis en natuurlijk uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helen, 09-05-2011 14:37 #16
Wat een info allemaal. Ik wil graag mijn ingewikkelde situatie schetsen. ex-partner is blijven wonen in voormalig hoofdverblijf. woning staat te koop. vanaf 01-01-2010 geen fiscale partners en ik heb geen gebruik gemaalt van mijn deel aftrek hypotheekrente (omdat ik niks betaal en dus ook niks aftrek). Nu wil ik een woning kopen ( ex- is bezig om de huidige woning op zijn naar te zetten). Mag je dan nog gebruik maken van de hypotheek renteaftrek (want hoofdverblijf en geen andere renteaftrek) of geldt dit alleen vanaf het moment dat de woning daadwerkeljik weer de eerste woning wordt? Ik ben benieuwd! Reactie infoteur, 10-05-2011
Beste Helen,
Als u een nieuw huis koopt als hoofdverblijf, mag u daarvan de hypotheekrente aftrekken. Na 2 jaar komt de eerste woning, als die dan nog gedeeltelijk op uw naam staat, voor een deel terug in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jerry, 30-03-2011 14:58 #15
Onze situatie is als volgt. Wij hebben een huis in Amsterdam, maar wonen nu op Curaçao. Het huis is verhuurd, dus we krijgen nu geen hypotheekrente aftrek. Wij gaan echter over 3 maanden terug naar Nederland voor twee weken en gaan daarna 5,5 maand reizen door Azië. Stel dat we ons weer inschrijven op het adres in Amsterdam, maar daar dus in ieder geval 5,5 maanden niet wonen. Krijgen we dan wel hypotheekrenteaftrek? En kan ik bijvoorbeeld ergens ingeschreven staan, maar als correspondentie-adres een adres opgeven? Reactie infoteur, 30-03-2011
Beste Jerry,
1. Een huis dat eenmaal is verhuurd zonder dat het tegelijkertijd ook te koop heeft gestaan, verschuift voor altijd naar box 3 voor de hypotheek die er op dat moment op rustte.
2. Inschrijving in een gemeente hier is alleen mogelijk als u een verhuisbericht kunt tonen van de GBA in Curaçao. En dat moet op een serieus adres zijn, waar u de eerste 6 maanden minimaal 2/3e deel van de tijd bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fun, 21-02-2011 14:18 #14
Mijn vriend en ik hebben beide een koopwoning. Wij willen gaan samenwonen en mijn woning te koop zetten. Echter woningen staan tegenwoordig langer te koop en ik verwacht dat ik lange tijd nog steeds de woonkosten zal hebben. Wij zijn niet van plan om (voorlopig) een samenlevingscontract aan te gaan. Kan ik mijn rente nog steeds aftrekken? wat betekent dit als ik de woning zou gaan verhuren omdat het leegstaat? Ik heb nl geen dubbele kosten omdat ik ga samenwonen. Maar ik wil voorkomen dat de woning gekraakt wordt omdat ik ga samenwonen buiten mijn eigen gemeent. Reactie infoteur, 21-02-2011
Beste Fun,
In de periode dat wordt verhuurd is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Als u het leeg laat staan en te koop zet wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 14-02-2011 12:56 #13
Ik heb mijn woning te koop staan en wil tot het huis is verkocht een recreatiewoning huren. Blijft de hypotheekrenteaftrek op mijn koopwoning bestaan? Reactie infoteur, 14-02-2011
Beste Daniel,
Dan is gedurende maximaal twee jaar de hypotheekrente aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjaak, 13-02-2011 20:43 #12
Mijn ouders hebben een koopwoning. Alleen omdat ze ruzie hebben gaat mijn vader naar een anders huurhuisje(waarschijnlijk tijdelijk). Er komt vooralsnog geen scheiding en hypotheek wordt gewoon door mijn vader betaald. Heeft dit gevolgen voor zijn hypotheekaftrek?

groet, Sjaak Reactie infoteur, 14-02-2011
Beste Sjaak,
In 2011 heeft dat pas gevolgen als je vader een echtscheiding aanvraagt, ergens anders gaat wonen en zich elders inschrijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lineke, 01-01-2011 19:31 #11
Wij (getrouwd) wonen in Noord-Holland in een huurhuis. Wij willen een huis kopen in Groningen als 2e woning, en ook omdat onze zoon daar studeert en dan ik het huis kan wonen. We kunnen daar een hypotheek voor krijgen. Maar omdat het een 2e huis is dan geldt niet de hypotheekrente aftrek. Moeten we de woning in Groningen als eerste huis gaat betrekken zodat we wel kunnen aftrekken? Reactie infoteur, 01-01-2011
Beste Lineke,
De hypotheekrente op het huis in Groningen is alleen aftrekbaar als u er ook daadwerkelijk gaat wonen als huis van hoofdbewoning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 02-12-2010 12:26 #10
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor de bevesting en de verwijzing.

Groet,
Wim Reactie infoteur, 02-12-2010
Beste Wim,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 02-12-2010 00:32 #9
Beste Infoteur,

Wij zittten met de volgende situtatie:
Mijn vriendin en ik hebben samen een koopwoning gekocht in april 2010.
Deze is inmiddels ons hoofdverblijf.
wij hebben een samenlevingsovereenkomst en zijn dus (denk ik) financieel partners.
Mijn oude koopwoing is in juni 2010 overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
Haar oude woning staat nog te koop.
Uit het verhaal leidt ik af dat zij nog twee jaar aftrek heeft voor haar oude woning en voor haar deel van onze gezamenlijke woning.
Voor mij geldt dat mijn oude woning aftrekbaar is tm juni en ik daarnaast recht heb op aftrek van mijn deel van onze gezamenlijke woning.
Klopt dit? en zo ja hoe doe je dit in de belastingaangifte want die gaat volgens mij uit van 1 oude en 1 nieuwe woning en wij hebben dus 2 oude en 1 nieuwe.

Alvast dank voor uw reactie.
Wim Reactie infoteur, 02-12-2010
Beste Wim,
1. Het is helemaal correct zoals u aangeeft.
2. Wat betreft de belastingaangifte is het zo dat het op papier niet zal gaan, omdat er maar ruimte is voor 2 woningen. U kunt dan ook het beste gebruik maken van de digitale aangifte. Dan is er meer ruimte voor uw belastingaangifte aanwezig.
3. Bekijkt u ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/31863-de-belastingdienst-vooraf-ingevulde-belastingaangifte-ib.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 05-10-2010 21:08 #8
Situatie: ik verhuis naar een huurwoning en zet hem mijn huidige woning te koop. Doordat de verkoop niet loopt, besluit ik tot verhuur van de woning. Mijns inziens zijn de gevolgen dat ik de hypotheekrente niet meer mag aftrekken en dat de waarde van de woning (=WOZ -/- hypotheekschuld) in box 3 terecht komt. In mijn geval geen probleem daar er geen sprake is van overwaarde. Echter, indien de huurder vertrekt, heb ik dan nog wel recht op hypotheekrente aftrek en zo ja, hoe lang? Evanaf welke datum; dat ik vertrek naar de huurwoning, of wanneer de huurder de woning verlaat… Reactie infoteur, 06-10-2010
Beste Hans,
Bepalend is het moment waarop u uw koophuis verlaten hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Buisman, 13-08-2010 08:56 #7
Bedankt voor deze verhelderende informatie!

Vriendelijke groet,

Hans Reactie infoteur, 13-08-2010
Graag gedaan.

A. Nijssen, 04-07-2010 11:38 #6
Wij willen trouwen en hebben beiden een koophuis met renteaftrek waarvan er 1, die van mijn partner, te koop staat. Als mijn partner na de trouwdatum bij mij komt wonen hebben wij dan ook nog recht op aftrek van diens woning van max 2 jaar zolang deze nog te koop staat? Reactie infoteur, 04-07-2010
Beste A. Nijssen,
De woning blijft dan maximaal twee jaar na de trouwdatum en het verlaten van de woning vallen onder de eigen woning regeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gast, 21-06-2010 16:06 #5
Aha, de verwarring ontstond door de zinsnede "[als] u het [oude koophuis] aanhoudt als uw tweede woning", naast een huurwoning als hoofdverblijf.

Als een huis "leeg staat" functioneert het strikt genomen niet als "tweede woning", ik denk dat vanwege die terminologie de verwarring ontstaat. Misschien kunt u daarover nog een zinsnede toevoegen want ik vermoed dat dit voor meer mensen verwarrend is, e.g. zie de eerdere vraag van Deborah - als haar "2e huis" (het oude koophuis) leeg staat kan ook zij gewoon de aftrek blijven toepassen volgens mij.

Zolang dus de "oude koopwoning" (a) voorheen uw hoofdverblijf was, (b) leeg staat (dus niet "aanhouden als tweede woning" of "verhuren"), en (c) te koop staat, dan blijft de HRA gewoon gehandhaafd totdat het huis verkocht is (mits binnen 2 jaar + de rest van het lopende kalenderjaar). De belastingdienst (belastingtelefoon) heeft dit zojuist ook aan mij bevestigd.

Met dank voor de moeite van het bijhouden van deze informatie. Reactie infoteur, 21-06-2010
Beste Gast,
1. Dank u wel voor uw reactie.
2. Fijn dat de belastingdienst bevestigt dat het juist is weergegeven, zij het dat het inderdaad verwarrende materie is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gast, 19-06-2010 17:17 #4
In de regeling IB2009 staat het als volgt:

"Oude woning leeg en niet verkocht: Als u verhuisde naar een andere woning, valt de oude woning nog maximaal twee jaar na het kalenderjaar waarin u de woning hebt ver- laten onder de eigenwoningregeling. Dit betekent dat u in die periode bijvoorbeeld de (hypotheek)rente mag aftrekken. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
? De oude woning was in 2007, 2008 of 2009 uw hoofdverblijf.
? De oude woning stond vanaf de verhuizing leeg.
? U bood de oude woning daadwerkelijk te koop aan."

Bij de wijzigingen voor 2010 die ik eerder citeerde is de wijziging er in gelegen dat zelfs na tijdelijke verhuur van de "oude" woning, bovenstaande opnieuw van toepassing kan zijn. Over het feit of de "nieuwe" woning waarnaar ik zelf verhuis mijn eigendom is of niet wordt hierbij nergens gerept, noch in de regeling IB2009, noch in het document met wijzigingen 2010. Dit zou mij ook zeer bevreemden. Ik zal de belastingdienst hierover opbellen en om opheldering vragen, maar zie in de documenten van de belastingdienst echt niets staan wat uw gelijk in dezen zou bevestigen. Reactie infoteur, 19-06-2010
Beste Gast,
Met deze passage ben ik het wel eens. De oude woning moet dan wel te koop staan en niet als tweede woning worden aangehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gast, 17-06-2010 18:19 #3
In dit artikel lees ik: "Huis huren - Als u een nieuw huis gaat huren dat uw hoofdverblijf wordt, terwijl de oude woning niet verkocht is, verhuist de oude woning direct van box 1 van de inkomstenbelasting naar box 3. De hypotheekrente is van de oude woning niet langer aftrekbaar. Als het gehuurde huis uw tweede woning is verandert er voor de koopwoning niets."

Ik vraag me af waar dit op is gebaseerd. Nergens kan ik bij de belastingdienst namelijk een regel vinden die hier op lijkt te wijzen. In de "wijzigingen inkomstenbelastingen 2010" lees ik slechts:

Tijdelijke tegemoetkoming voor verhuur van een woning die te koop staat: Als u verhuist naar een andere woning, valt de oude woning nog maximaal 2 jaar na het kalenderjaar waarin u de woning hebt verlaten onder de eigenwoningregeling. Dit betekent dat u in die periode ook de (hypotheek)rente van die oude woning nog mag aftrekken.

U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
? De oude woning was in 2008, 2009 of 2010 uw hoofdverblijf.
? De oude woning staat vanaf de verhuizing leeg.
? De oude woning staat te koop.

Andere voorwaarden staan er niet, i.e. het lijkt mij toch ook irrelevant of ik tegelijkertijd een ander huis koop of ga huren (als hoofdverblijf). Ook in de regels van 2009 heb ik niets kunnen ontdekken met deze strekking. Daarom vraag ik mij af, klopt dat wel en zo ja, kunt u mij uitleggen waar deze uitspraak vandaan komt? Reactie infoteur, 17-06-2010
Beste Gast,
Als u uw passage goed leest ziet u dat:
1. Er sprake is van verhuur van de oude woning, die te koop staat.
2. Er is ook hypotheekrente aftrek is voor een andere woning.
3. Dus gaat het in uw passage om de situatie dat iemand tijdelijk met twee koopwoningen zit. Niet de situatie dat het koophuis te koop staat en een ander huurhuis inmiddels het hoofdverblijf is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deborah, 17-06-2010 11:17 #2
Ik heb een vraag voor mijn vriendin:
Zij heeft een koopappartement die zij te koop wilt zetten. Ze wilt namelijk verhuizen naar een andere gemeente en wilt daar gaan huren. Stel: zij vindt eerder een huurhuis dan dat haar koopappartement verkocht wordt. Haar huurhuis wordt dan haar hoofdwoning en haar koopappartement haar "2e woning". Hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek? krijgt zij deze nog? Zijn er dan nog verder consequenties wat betreft haar koopwoning? Reactie infoteur, 21-06-2010
Beste Deborah,
Als het koophuis te koop staat verandert er niets aan de aftrek van de hypotheekrente. Zie de voorwaarden uit het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Korstanje, 01-05-2010 20:58 #1
Mijn opmerking: er wordt in dit artikel niet ingegaan op de mogelijk-of onmogelijkheden in 2010 van hypotheekaftrek voor het eerste huis voor mensen die een 2e huis hebben gehuurd en al sinds 01-01-2009 met een onverkoopbaar eerste eigen huis zitten. Reactie infoteur, 02-05-2010
Beste J. Korstanje,
Als het huurhuis een tweede huis is verandert er niets voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente van de koopwoning. Voor het overige verwijs ik u naar het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 10-09-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Hypotheekrenteaftrek
Reacties: 154
Schrijf mee!