Wat is de eigenwoningregeling

Wat is de eigenwoningregeling De eigenwoningregeling regelt de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente van de woning waarin u woont. Wat is de definitie van een eigen woning? Bij een eigen woning denken velen aan de fiscale hypotheekrenteaftrek, maar helaas doen zich nogal wat situaties voor, waarin de hypotheekrente niet of niet meer mag worden afgetrokken van de Belastingdienst. In die gevallen voldoet u namelijk niet aan de eisen van de huidige eigenwoningregeling van de Belastingdienst. Daarom alles over de eigenwoningregeling en de aftrek van de hypotheekrente. Mogelijk hebt u recht op een dubbele hypotheekrenteaftrek via de verhuisregeling.

Wat is de eigenwoningregeling (fiscale definitie eigen woning)?

De eigen woning regeling lijkt zo eenvoudig. Hoofdregel is dat eigenwoningregeling geldt voor de woning, waarvan u of uw fiscale partner eigenaar bent, die u of uw fiscale partner gebruikt als hoofdverblijf en waar u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie GBA. In beginsel is er dus fiscaal maar één hoofdverblijf toegestaan, ook als u een fiscale partner heeft. En dus is er dan maar voor één huis de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar. In beginsel, want er zijn ook een aantal uitzonderingen van tijdelijke aard.

Erfenis en een tweede huis hebben

Stel u hebt al een huis, maar u of uw fiscale partner erft een tweede huis. Wat dan? In dat geval geldt de eigenwoningregeling maximaal tot twee jaar na overlijden. U moet dan vruchtgebruiker zijn en de nalatenschap moet nog niet zijn afgewikkeld.

Erfenis en bewoning volgens vruchtgebruik

Als u via een erfenis het vruchtgebruik hebt van een woning en daar ook woont en de lasten en kosten draagt, valt de woning onder de eigenwoningregeling in box 1.

Uitzonderingen op de regel

Er nog meer interessante uitzonderingen op de regel. De eigen woning regeling geldt ook voor een pand, waarvan u of uw fiscale partner het recht van erfpacht of het recht van opstal had. Of wanneer u er voor kiest voor appartement of woning op basis van coöperatieve woonvereniging. Of wanneer u woont op een woonboot of woonwagen met een vaste lig- of standplaats.

Verhuizen en eigenwoningregeling, wat dan?

Nogal wat mensen zitten ook na hun verhuizing met een tweede woning, omdat het eerdere hoofdverblijf niet tijdig verkocht kon worden. Een geluk bij een ongeluk is dat op beide woningen de eigenwoningregeling van toepassing is voor de periode van maximaal twee jaar na het kalenderjaar, waarin u bent verhuisd. U moet het huis wel echt te koop hebben aangeboden, anders gaat het niet op. Andersom geldt ook: u hebt een tweede woning in aanbouw en wacht met verhuizen totdat het huis klaar is. De tweede woning valt ook dan onder de eigenwoningregeling, als u binnen 2 jaar na het kalenderjaar waarin u de woning kocht ook daadwerkelijk in de woning bent gaan wonen of dat van plan was te doen.

Andere baan en eigenwoningregeling

Wie voor zijn baan tijdelijk wordt uitgezonden kan eveneens een beroep doen op de regeling. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan gebonden. Zo moet de woning voor uw uitzending al minimaal één jaar uw eigen woning en hoofdverblijf zijn, moet u bij terugkeer weer in de woning gaan wonen en mag de woning tussentijds niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

Eigenwoningforfait

Een voordeel is nog dat u voor uw voormalig hoofdverblijf het eigenwoningforfait niet hoeft op te geven over de periode dat u er niet in woonde. Het zelfde geldt voor het omgekeerde geval van de in aanbouw zijnde woning en het daarbij behorende eigenwoningforfait.

Vertrek uit woning

Er kunnen nog meer redenen zijn om uit uw hoofdverblijf te vertrekken. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding. Wanneer uw fiscale partner in het hoofdverblijf blijft en u vertrekt, valt de woning toch nog maximaal gedurende twee jaar na het kalenderjaar, waarin u het pand verliet, onder de eigenwoningregeling. Als u vertrekt naar een Wlz-instelling (AWBZ-instelling), is het huis niet langer uw hoofdverblijf, maar valt hij nog twee jaar na de datum van vertrek onder de eigenwoningregeling. Uitzondering hierop is de situatie, waarin uw fiscale partner wel in het hoofdverblijf blijft. Ook een huis tussentijds verhuren is ook aan allerlei regels verbonden, als u nog van de hypotheekrenteaftrek gebruik wilt kunnen maken.

Ander huis huren

Als u een nieuw huis gaat huren dat uw hoofdverblijf wordt, terwijl de oude woning niet verkocht is, maar u het aanhoudt als uw tweede woning, verhuist de oude woning van box 1 van de inkomstenbelasting naar box 3. De hypotheekrente is van de oude woning niet langer aftrekbaar. Als het gehuurde huis uw tweede woning is verandert er voor de koopwoning niets. Als het huis leeg is en te koop staat verandert is ook niets aan de hypotheekrente-aftrek.

Verhuur en dubbele hypotheekrenteaftrek

Door het Ministerie van Financiën is bekend gemaakt dat na een periode van verhuur de hypotheekrenteaftrek van de te koop staande woning wordt hersteld voor een periode van in totaal drie jaar. In deze periode is dus een dubbele hypotheekrenteaftrek toegestaan. Deze regeling is overigens alleen van toepassing voor gevallen van verhuur die zijn ingaan na 1 januari 2010 en niet voor verhuur dat al eerder gaande was (langlopende huurcontracten). Voorts geldt dat als u verhuisde naar een andere woning, koop of huur, u voor de oude woning nog maximaal twee jaar na afloop van het jaar waarin u de woning hebt verlaten de hypotheekrente mag aftrekken en de oude woning dus nog onder de eigenwoningregeling valt. Voorwaarden daarbij zijn:
  • De oude woning die u hebt verlaten was ook uw hoofdverblijf.
  • De oude woning leeg stond vanaf de verhuizing.
  • U de oude woning ook daadwerkelijk te koop aanbood.

De verhuisregeling heeft een strekking van drie jaar. Kortom het jaar is het ingangsjaar 2021 dan geldt de regeling tot 2024.

Vervalt de hypotheekrenteaftrek wel of niet?

Omdat het lastige materie is, wordt onderstaand nog eens samengevat weergeven of de hypotheekrenteaftrek, HRA, vervalt of niet:

Zolang oude koopwoning (a) voorheen uw hoofdverblijf was, (b) leeg staat (dus niet wordt aangehouden als tweede woning of wordt verhuurd) en (c) te koop staat, blijft de HRA gehandhaafd totdat het huis verkocht is. Dit op voorwaarde dat de verkoop van de koopwoning binnen maximaal 3 jaar plus de rest van het lopende kalenderjaar plaats vindt.

Slot wat is een eigen woning?

Wanneer uw koophuis niet meer aan de toch wel ingewikkelde eisen van de eigenwoningregeling voldoet, verschuift de woning naar box 3. Hierin moet u dan de waarde van het betreffende huis opnemen. U betaalt hierover boven de belastingvrije drempel uit box 3 een tarief van gemiddeld 1,2% van de waarde. En dat is dan financieel natuurlijk een behoorlijke tegenvaller.

Lees verder

© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Erfpacht en de Wet Hillen als aftrekpost eigenwoningschuldErfpacht en de Wet Hillen als aftrekpost eigenwoningschuldWat is aftrekbaar? Wie in 2022 of 2023 weinig hypotheek op zijn huis heeft, kan met de aangepaste Wet Hillen zijn hypoth…
Het eigenwoningforfait 2020 en 2021 - aanslag onroerend goedHet eigenwoningforfait 2020 en 2021 - aanslag onroerend goedHet eigenwoningforfait 2021 en 2022 is een forse bijtelling bij uw inkomen. De hoogte van dit forfait hangt direct af va…
Tijdelijk twee woningen 2020 en 2021Tijdelijk twee woningen 2020 en 2021U kunt tijdelijk twee woningen in bezit hebben, omdat het oude huis is nog niet verkocht. Is dat voor de eigenaar dan ve…
Wat is het eigenwoningforfait?Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen afhankelijk van de waarde van uw eigen woning. Het forfaitpercentage stijg…

Fiscaal partnerschap 2019 & 2020Fiscaal partnerschap 2019 & 2020Fiscaal partnerschap reikt verder dan getrouwd zijn, geregistreerd zijn als partners en gezamenlijk belastingaangifte do…
WOZ-waarde huis: betekenis en effecten op belastingheffingWOZ-waarde huis: betekenis en effecten op belastingheffingDe WOZ-waarde van een huis is niet alleen van betekenis voor de belastingheffing door de gemeente. Die WOZ-waarde heeft…
Reacties

Mir, 31-10-2020
Beste,
We scheiden dit jaar nog. We hebben samen een koopwoning met hypotheek in Nederland. De woning gaat in de verkoop. Mijn man blijft er tot datum overdracht wonen en betaalt de hypotheekrente. Mijn helft wordt aangemerkt als partneralimentatie in natura. De verwachting is dat de woning half volgend jaar is verkocht en overgedragen.

Ik verhuis in januari naar Belgie, huurwoning. We zijn beiden met pensioen. Ik heb pensioen uit dienstbetrekking zorgenwelzijn en AOW.
Vermogen hebben we verder niet. Enige vermogen is de overwaarde van de gezamenlijke woning.

Ik word als ik het goed heb, belastingplichtig in België. Kan de eigenwoningregeling m.n. partneralimentatie in natura ook doorgevoerd worden als mijn man de aangifte ib in Nederland doet en ik in België? Reactie infoteur, 08-11-2020
Beste Mir,
Als uw totale pensioen niet hoger is dan 25.000 euro per jaar, gaat u in België belasting betalen. De woning in Nederland is voor u geen eigen woning meer als u er niet meer woont. De hypotheekrente die wordt betaald totdat de woning is verkocht, is gewoon onderdeel van de partneralimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reza, 11-06-2020
Ik heb een koophuis (met hypotheekrenteaftrek) en ik huur ook een woning in een andere gemeente voor mijn werk. Is het mogelijk om tijdelijk de hypotheekrenteaftrek stop te zetten en als ik in de toekomst in mijn koophuis intrek dit weer herstellen? Reactie infoteur, 11-06-2020
Beste Reza,
Ja dat kan maar regels kunnen uiteraard veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 05-06-2020
''Eigen woning'' zit per 1-1 ivm emigratie voorgaand jaar in box 3 en wordt verhuurd.
Bij immigratie per 1-3 blijft ''eigen woning'' verhuurd en moet eigenaar elders gaan wonen.
Hij vindt tijdelijke huurwoning voor de rest van het jaar, maar daar kan hij zich niet inschrijven staat dus wel ingeschreven op ''eigen woning'' adres. Huurder staat daar ook ingeschreven.
Aangezien de eigenaar feitelijk elders woont is het gerechtvaardigd om de ''eigen woning'' in box 3 te laten voor het hele jaar? Reactie infoteur, 06-06-2020
Beste Nicole,
Fiscaal kan een woning niet door de eigenaar bewoond zijn en tegelijkertijd volledig verhuurd zijn. Er moet dan een keuze worden gemaakt en omdat de eigenaar feitelijk elders woont, ligt box 3 voor de hand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reza, 27-05-2020
Ik heb een koophuis ( met hypotheekrenteaftrek)en ik huur ook een woning in een andere gemeente voor mijn werk. Is het mogelijk om tijdelijk de hypotheekrenteaftrek stop te zetten en als ik in de toekomst in mijn koophuis intrek dit weer herstellen? Reactie infoteur, 30-05-2020
Beste Reza,
Waarom zou u de hypotheekrenteaftrek stopzetten als u er nog bent ingeschreven? Zodra u niet meer in de woning woont, gaat er een driejaarsperiode in waarin de hypotheekrenteaftrek nog kan herleven (zelfde jaar plus drie jaar, daarna niet meer).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ghislaine, 16-04-2020
Geachte lezer, ik heb de volgende vragen. Ik ben getrouwd en woon nu in dezelfde koopwoning als mijn man. Mijn man en ik hebben nu SAMEN ook een andere woning in een andere gemeente gekocht, waar ik tezamen met onze dochter ga wonen. De oude woning hebben we nog met een overbruggingshypotheek. In ieder geval zal het oude huis nog niet gelijk te koop gezet worden daar mijn man daar voor de helft zal wonen om zijn zoon op te vangen. De andere helft woont hij bij ons met onze dochter. We blijven getrouwd.
Nu is dit een constructie die niet vaak voorkomt dus heb ik de volgende vragen?
1. we hebben op beide namen het nieuwe huis gekocht. Moet mijn man zich nu ook in deze gemeente inschrijven. Wordt dit dus ook zijn hoofdverblijf? en uitschrijven in oude gemeente
2. De rente van de oude woning kunnen we niet aftrekken. Krijgen we wel nog met extra kosten te maken vanuit de belasting, dit daar die woning niet leeg is, niet te koop staat en mijn man hier nog gedeeltelijk verblijft.
3. Zijn er nog andere fiscale aspecten waar we rekening mee moeten houden? Reactie infoteur, 19-04-2020
Geachte Ghislaine,
1. Uw man kan niet op twee plaatsen een hoofdverblijf hebben, en zal dus moeten kiezen. U hoeft ook niet op hetzelfde adres te zijn ingeschreven als uw man.
2. Het adres waar men is ingeschreven is bepalend of het een eigen woning is (met hypotheekrenteaftrek) of niet. De tijdelijk 2 woningenregel geldt niet (niet te koop, niet leeg):

https://financieel.infonu.nl/belasting/135208-tijdelijk-twee-woningen-2019-en-2020.html

3. Voor het deel dat een woning niet een eigen woning is, is dit vermogen in box 3 (gesaldeerd met de hypotheek).

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 26-01-2020
Geachte lezer, ik heb een vraag over de belastingaftrek van een eigen woning. Situatie; hoofdverblijf waar ik met mijn fiscale partner woon. Wij zijn ook nog eigendom van een appartement dat in de verkoop staat. Onze dochter woont hier tijdelijk; zonder huurcontract. Het is wel haar officiële adres. Mogen wij voor deze tweede te koop staande woning de rente gedeeltelijk aftrekken? Reactie infoteur, 29-01-2020
Geachte Marcel,
U mag alleen voor twee woningen de hypotheekrente aftrekken als de andere woning leeg te koop staat:

https://financieel.infonu.nl/belasting/135208-tijdelijk-twee-woningen-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlotte, 06-12-2019
Ik heb al 10 jaar een koophuis in gemeente A met een spaarhypotheek. Sinds kort ben ik genoodzaakt om een extra appartement te huren (vrije sector) in gemeente B gezien mijn gezinssituatie, scheiden en we co-ouderschap hebben. Ik woon nog in gemeente A met kind 1 maar moet af en toe in de week ook in gemeente B zijn voor kind 2. Vandaar de vrije sector woning, puur voor gemak en ik kan het betalen. Nu moest ik wel van de corporatie inschrijven in gemeente B waar het appartement staat. Wat zijn nu de gevolgen? het is een tijdelijke kwestie en ik wil mijn huis in gemeente A niet opgeven. Ik heb ergens een keer gelezen dat een afwijkend GBA-registratie niet perse bepalend is voor om hypotheekaftrek te behouden. Wat moet ik doen? dan maar onderverhuren in gemeente B om toch bij mijn kinderen te zijn deels in de week en waar inschrijven in een dergelijke woning niet verplicht is? dat is niet wat ik wil. Reactie infoteur, 07-12-2019
Beste Charlotte,
Het niet meer in het BRP (Basisregistratie Personen) ingeschreven staan op het adres van de koopwoning zal betekenen dat de Belastingdienst uw koopwoning niet meer als eigen woning aanmerkt. Er is wel een fiscale regeling voor tijdelijk twee koopwoningen (2 jaar hypotheekrenteaftrek), maar niet voor een koopwoning en huurwoning:

https://financieel.infonu.nl/belasting/135208-tijdelijk-twee-woningen-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frederik, 01-11-2019
Ik wil een kavel kopen op een vakantiepark en daar een woning op zetten. Maar ik mag mij niet inschrijven bij de gemeente op dit adres (GBA). Ik laat mij nu inschrijven bij familie (echtpaar). Kan ik nu toch de woning aanmerken als eigen woning en de hypotheekrente aftrekken. Ik weet dat er een uitspraak van het Hof in Den Haag uit 1997 waar de situatie vergelijkbaar was, maar kan niet vinden of die regeling nu nog van toepassing is, zeker omdat de eigen woningregelingen zo vaak zijn veranderd. Reactie infoteur, 05-11-2019
Beste Frederik,
Doorgaans wordt een vakantiewoning niet als eigen woning gezien, maar ook op 12 juni 2018 was er nog een uitspraak van het Hof van Den Haag (hoger beroep, ECLI:NL:GHDHA:2018:1416) waarin een vakantiewoning toch als eigen woning werd aangemerkt. Cruciaal daarbij was dat "de koopwoning het middelpunt van de persoonlijke belangen van belanghebbende is".
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Remco, 09-08-2019
Beste.

Mijn schoonouders zijn verhuisd naar een huurwoning en hebben op dit moment hun koopwoning te koop staan (geruime tijd). Is het dan mogelijk om over de maanden dat men gehuurd zit, en de woning niet verkocht is, huurtoeslag aan te vragen omdat men aan alle eisen voldoet? Na verkoop zal het eigen kapitaal boven de eisen uitkomen maar zolang de woning niet verkocht is, is dit niet het geval.

Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 12-08-2019
Beste Remco,
Zolang de woning leeg te koop staat (d.w.z. onverhuurd), speelt deze geen rol voor de huurtoeslag.voor de huurwoning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabi, 20-07-2019
Beste
Voor mijn huwelijk woonden mijn partner en ik in twee woningen welke naast elkaar gelegen waren en intern bereikbaar zijn door een aanpassing van deze woningen.
Woning A eigendom van mijn partner en zodanig staat mijn partner ook op dit adres ingeschreven, Woning B eigendom van mij en zodanig ben ik op dit adres ingeschreven
In het verleden heeft mijn partner de hypotheekrente van woning A afgetrokken en ik van woning B
We waren dus geen fiscaal partner.
Thans zijn we gehuwd en vragen ons af wat de mogelijkheden zijn om van beide woningen de aftrek toe te kunnen passen.
Tot heden staat ieder van ons nog apart ingeschreven bij het GBA.
De woning A en B wordt gezamenlijk gebruikt en is ook zodanig aangepast
Welke opties hebben we? Reactie infoteur, 23-07-2019
Beste Sabi,
Eenmaal gehuwd, zijn jullie fiscale partners, ook al wonen jullie op verschillende adressen. Helaas is dan nog voor 1 woning de hypotheekrente aftrekbaar. Wellicht kunnen woningen A en B nog op tijd tot 1 woning worden samengevoegd (woz gemeente, Kadaster).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Madeleine, 09-07-2019
Goedemiddag,

Mijn partner en ik tekenen binnenkort een geregistreerd partnerschap ivm een geboorte. We hebben allebei een koopwoning, waarvan de intentie is om mijn woning na mijn verlof te koop te zetten (binnen 6 mnd). Nu weet ik dat we automatisch elkaars fiscaal partner worden, waarvan 1 woning telt als hoofdverblijf. Nu is mijn koopwoning onderdeel van de koopgarant clausule, waarbij onderverhuur helaas niet is toegestaan en de woningbouw de woning automatisch van mij terugkoopt. Hierdoor maak ik dus geen aanspraak op de verhuisregeling. Mijn vraag is: kun je, ondanks het geregistreerd partnerschap, apart blijven wonen in de eigen koopwoning, zolang je ingeschreven blijft staan bij je eigen gemeente? En de hypotheekrente voor beiden aftrekbaar blijft? Reactie infoteur, 14-07-2019
Goedendag Madeleine,
U mag in uw eigen gemeente ingeschreven staan en wonen (jullie wonen dan gescheiden), maar zijn in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap nog steeds elkaars fiscale partner. Dat betekent dat voor één partner de hypotheekrente aftrekbaar is, de andere woning wordt dan vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joske, 27-06-2019
Goedenavond, ik heb een koopwoning (met hypotheek) die ik wil verhuren omdat ik bij mijn vriend intrek (zijn woning staat alleen op zijn naam) en mij op zijn adres laat inschrijven. Hoe zit het belastingtechnisch met de huurinkomsten van mijn eigen woning (in welke box?) en de hypotheekrente aftrek van mijn eigen woning? Alvast bedankt voor uw reactie. Groeten, Joske. Reactie infoteur, 30-06-2019
Goedenavond Joske,
Zodra u zicht uitschrijft uit uw woning en de woning gaat verhuren, gaat de woning naar box 3 van de inkomstenbelasting. Dat betekent geen hypotheekrenteaftrek meer, maar de huur is dan ook belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merrel, 27-03-2019
Ik loop tegen het volgende aan. Mijn ex en ik hadden samen een koopwoning sinds 2009.
In 2014 uit elkaar gegaan, en ex heeft zich uitgeschreven van het adres. Tot 2 jaar na zijn uitschrijving heb ik de volledige hypotheekrente in aftrek genomen.
In 2017 weer een nieuwe poging gewaagt, weer samen een nieuwe woning gekocht, voor een nieuwe start.
Echter ook dat is geen succes geworden, hij heeft zich nooit ingeschreven op het nieuw adres.

Mijn vraag is, hoe doe ik dat met de hypotheekrente aangezien mijn ex nooit op het nieuw adres ingeschreven was. Het was wel de intentie, maar is een ingewikkeld relatie.
En hoe doe ik met de kosten van aan en verkoop van de woningen? Mag ik de kosten bijvoorbeeld volledig bij mij aftrekken, of moet 50/50? Reactie infoteur, 29-03-2019
Beste Merrel,
Jullie kochten in 2017 opnieuw samen een woning, maar de ex woonde er niet. Als 50% van de ex was, was dit voor hem een tweede woning zonder hypotheekrenteaftrek of andere aftrek. U woonde er wel en hebt voor de andere 50% hypotheekrenteaftrek. Dit in de veronderstelling dat de eigendomsverhouding fifty-fifty was en de eerdere woning zonder overwaarde is verkocht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 22-03-2019
Goedenavond,

Ik heb een vraag over de volgende situatie. Ik heb een koopwoning en mijn vriend heeft een koopwoning. Allebei in 2 verschillende gemeenten, we wonen dus apart. We willen gaan trouwen en apart blijven wonen. Ik weet dat er maar 1 woning voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking komt. Dat wordt mijn woning, want hiervoor krijg ik het meeste geld terug. Dat is dus nu mijn hoofdverblijf en moet mijn (toekomstige) echtgenoot ook gaan aanmerken als zijn hoofdverblijf bij de belastingaangifte. Nu wil ik weten of het mogelijk is dat mijn huis zijn hoofdverblijf wordt in de belastingaangifte terwijl hij ingeschreven blijft en ook blijft wonen in zijn huidige huis en gemeente.
Met vriendelijke groet, Suzanne Reactie infoteur, 26-03-2019
Beste Suzanne,
Neen dat kan niet, de Belastingdienst ziet het adres waar men is ingeschreven als het hoofdadres.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geoffrey, 15-03-2019
Beste Zeemeeuw,

Ik kan een baan krijgen in Ierland waardoor ik daar fulltime ga werken. Ik heb wel mijn eigen woning in Nederland. Ik heb gehoord dat er een regeling is binnen de EU dat je recht hebt op hypotheekrenteaftrek (mits je je eigen woning langer dan een jaar in bezit hebt). Als deze regeling niet bestaat, is het dan voordeliger om je uit te schrijven uit Nederland?

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,
Geoffrey Reactie infoteur, 16-03-2019
Beste Geoffrey,
Er bestaat een regeling voor het laten herleven van de hypotheekrenteaftrek zodra u weer in Nederland in de woning gaat wonen. Voorwaarde is dat u tijdelijk wordt uitgezonden naar een ander land en daarna weer terugkomt. De regel is dat u zich bij uw gemeente moet laten uitschrijven als ingezetene van Nederland, als u in een jaar tijd langer dan acht maanden in het buitenland verblijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elvis, 23-01-2019
Goedendag.

Wat als mijn partner in onze koopwoning gaat wonen en ik zelf gebruik ga maken van anti-kraak wonen. Geen scheiding maar LAT.
Waarschijnlijk moet ik mij dan inschrijven op adres van anti-kraak ruimte. Is het dan nog wel mogelijk voor mij om de hypotheekrente te kunnen blijven aftrekken. Ik dacht dat voorwaarde hiervoor is om dan ook de koopwoning als hoofdverblijfplaats te hebben en dat dit dan ook moet overeenkomen met mijn inschrijfadres.
Mijn partner heeft geen inkomen dus voor is er geen mogelijkheid om de hypotheekrente af te trekken.
Graag uw deskundig advies/oordeel.

Met vriendelijke groet.
Elvis. Reactie infoteur, 27-01-2019
Goedendag Elvis,
Als u zich voor langere duur elders inschrijft en dus niet op het adres van uw eigen woning bent ingeschreven en woont, vervalt voor u de hypotheekrenteaftrek voor uw eigendomsaandeel in de woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boering, 09-12-2018
Goedendag
Ik ben van plan om bij mijn vriend in te trekken. Mijn volwassen kinderen blijven voorlopig in mijn eigen woning wonen. Heb ik dan nog recht op renteteruggave als ik mij inschrijf op een ander adres?
Vr groet H Reactie infoteur, 12-12-2018
Goedendag Boering,
Als u zelf niet meer in de woning woont, maar elders bent ingeschreven, is er geen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 21-09-2018
Goedemiddag,
Ik, haar kind tevens mantelzorger, 51 jaar woon samen met mijn moeder 81. Onlangs is mijn vader overleden.
Het huis is nu voor haar een 100% eigen woning. Ik ben geen fiscaal partner en ook geen toeslagpartner. Enkel medebewoner als ik het goed lees.
Wat gebeurt er fiscaal met de eigen woning indien mijn moeder door omstandigheden ook moet worden opgenomen in het verpleeghuis?
Blijft het huis ingaand na opname dan nog 2 jaar fiscaal haar eigen woning (box 1 woning) of verdwijnt deze direct na opname naar box 3 omdat ik daar -nu om niet- woon?
Dit is van belang voor de hoogte van de CAK bijdrage
mvg heer Janssen Reactie infoteur, 23-09-2018
Beste Janssen,
Gedurende maximaal twee jaar blijft de woning de eigen woning van uw moeder in box 1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 18-09-2018
Goedendag,

Voor mijn werk moet ik een aantal jaar naar het buitenland. Ik zal me dan ook uitschrijven in Nederland en mijn gezin blijft gewoon in Nederland. Kan mijn vrouw gewoon de hypotheek Rente blijven aftrekken? Mvg. Mike Reactie infoteur, 20-09-2018
Beste Mike,
Voor uw echtgenote is de hypotheekrente aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barbara, 18-09-2018
Beste zeemeeuw,

Ik woon voor mijn werk in een dienstwoning waar ik belasting over moet betalen. Mijn vriend heeft een koopwoning en wil zich samen met zijn minderjarige zoon bij mij inschrijven. We zijn dus verplicht fiscaal partners. Het huis van mijn vriend staat ‘onderwater’ dus wil het nu nog niet verkopen.
- is het mogelijk om deze belastingsbijtelling niet te hoeven betalen omdat het zijn koophuis is en wij fiscaal partners zijn?
- vervalt zijn hypotheekrente aftrek?
- als ik op mijn naam een huis koop, daar ingeschreven zou staan om de bijtelling vd belastingdienst niet te hoeven betalen maar dit bedrag te investeren in een eigen huis, is het dan rendabel en toegestaan om deze woning te verhuren of mag dat dan maar 60 dagen?
Ik weet dat het een hoop vragen zijn maar ik kom er zelf niet zo goed uit wat de verstandigste optie zou zijn om te doen.
Het huis van mijn vriend staat in zuid Limburg en ik woon in zuid Holland.
Alvast hartelijk dank. Reactie infoteur, 20-09-2018
Beste Barbara,
Als u en uw vriend in de dienstwoning gaan wonen als hoofdwoning, dan vervalt de woning van uw vriend vanaf dat moment als eigen woning. Dat betekent dat er geen hypotheekrenteaftrek is. Staat hij niet bij u ingeschreven, dan is zijn woning wel een eigen woning met hypotheekrenteaftrek.
Koopt u een woning zonder hypotheek, dan is verhuur toegestaan. Anders is toestemming van de bank nodig. Een verhuurde woning (meer dus dan de verhuur van een kamer of vakantieverhuur) heeft geen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bassie, 26-07-2018
Hallo,

Ik heb een koopwoning in Nederland die ik verhuur aan een expat omdat ik zelf in het buitenland werk en woon. Binnenkort willen we weer terug gaan naar Nederland. Is het mogelijk om de koopwoning te blijven verhuren en zelf in een huurwoning te gaan wonen? Reactie infoteur, 28-07-2018
Hallo Bassie,
Dat is mogelijk, in ieder geval in de vrije sector.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Almi, 19-02-2018
Beste Zeemeeuw,
Mijn man en ik hebben samen een koopwoning welke we (vooralsnog) niet willen verkopen. Mijn man werkt sinds kort 4 uur rijden per dag van ons huis vandaan. Daarom wil hij, om niet langer op hotel te hoeven, een huisje huren vlakbij zijn werk. De werkweek daar, de weekenden thuis. Nu blijkt dat dit niet zomaar kan, niet zonder (financiële) gevolgen althans. Hoe moeten we dit aanpakken zonder er financieel op achteruit te gaan?

Bij voorbaat dank,
Almi. Reactie infoteur, 20-02-2018
Beste Almi,
Denkbaar is dat uw man ingeschreven blijft op het adres van de koopwoning en de huurwoning als pied à terre aanhoudt. Bovendien gaat uzelf ook niet in de huurwoning wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leon, 15-01-2018
Hallo,

Ik "lig in scheiding" woon al een jaar niet meer "thuis", maar gun het mijn vrouw (en kinderen) dat zij in het huis kan blijven wonen.

Wanneer wij scheiden wil ik de helft van de hypotheek op mij nemen waardoor ik mede eigenaar blijf voor 50 %. De woning heeft nu een overwaarde van zeker €110.000. Wat betekent dat voor mij belasting technisch gesproken? Welke kosten kan ik verwachten?

Gr Leon Reactie infoteur, 16-01-2018
Hallo Leon,
Zodra een echtscheiding is aangevraagd en u de woning hebt verlaten, gaat een termijn van twee jaar lopen waarbinnen u nog recht hebt op hypotheekrenteaftrek, daarna is die aftrek er voor die woning niet meer. Dan verhuist uw aandeel in de woning (waarde minus hypotheek) naar box 3 van de inkomstenbelasting en gaat u hierover vermogensbelasting betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 14-12-2017
Stel, ik en mijn vriend hebben beide een koophuis, samen gaan wij een nieuw huis kopen. Als ik mij inschrijf op dit adres, en hij blijft ingeschreven op zijn adres (koopwoning) is de hypotheekrente dan bij beide huizen aftrekbaar, ten slotte sta ik in het nieuwe huis ingeschreven en hij nog in zijn oude huis? En hoe zit dat wanneer in zijn huis er nog een ander persoon staat ingeschreven, huisgenoot die blijft wonen? Mijn eigen koophuis is overigens verhuurd en afgelost, staat hier verder van buiten.

Groeten Reactie infoteur, 15-12-2017
Beste Piet,
Als jullie samen een woning kopen maar er niet allebei zijn ingeschreven, dan zal het aandeel in de woning van uw vriend box 3 vermogen zijn, voor u niet. Voor u is de hypotheekrente mogelijk aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 22-11-2017
Beste Zeemeeuw,

Mijn vriend en ik zitten er aan te denken om te gaan samenwonen.
We hebben allebei een koophuis en hebben besloten om in zijn huis te gaan samenwonen en mijn huis te koop te zetten. Verhuist mijn huis als ik ga samenwonen dan naar box 3 of blijf ik nog eigenaar en kan ik dan nog 2 of 3 jaar mijn rente bij de belasting aftrekken? en is het dan slim om mijn verzekering aan te passen aangezien mijn woning dan leeg komt te staan? Reactie infoteur, 23-11-2017
Beste Laura,
Met samenwonen alleen bent u nog geen mede-eigenaar van de woning van uw vriend. Als u bij hem ingeschreven staat en niet (gezamenlijk) op zoek bent naar een andere woning, dan verhuist uw woning naar box 3 en is er geen hypotheekrenteaftrek op uw leegstaande woning. Anderzijds kan het voor u prettig zijn om een tijdje uw woning achter de hand te houden (misschien even niet helemaal leeg laten staan en nog niet uitschrijven).
Als een woning leeg staat, is deze gevoeliger voor inbraak en schade. Verzekeraars willen dan ook graag van te voren weten dat de woning leeg zal staan en zullen waarschijnlijk een hogere verzekeringspremie vragen:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/7845-verzekeren-en-de-opstalverzekering.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rstevenson, 01-08-2017
Wij gaan verhuizen naar het buitenland met de veronderstelling dat wij over 3 tot 5 jaar terug keren naar Nederland. Onze koopwoning willen wij graag verhuren. Ik wil graag onze hypotheek aftrek behouden totdat ik een huurder gevonden heb. Waar moet ik aan denken? Reactie infoteur, 02-08-2017
Beste Rstevenson,
Denk er aan dat als u niet in Nederland bent ingeschreven, vanaf dat moment in de meeste gevallen de hypotheekrenteaftrek vervalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 29-05-2017
Ik heb met mijn ex een koopwoning, mijn nieuwe vriend en ik willen gaan samen wonen en ons inschrijven bij makelaars (particulier) Mijn ex woont nog in het huis en het huis staat nog niet te koop.
wat moet ik aangeven op inschrijfformulieren, dat ik nog een koophuis heb? en zijn er gevolgen voor mij als ik mij uitschrijf op het adres van het koophuis? Reactie infoteur, 31-05-2017
Beste Nicole,
De makelaar voor een nieuwe woning hoeft niet te weten dat u nog een woning hebt, maar als u een hypotheek nodig hebt, kan dit bezit wel een rol gaan spelen als op de bestaande woning ook nog een hypotheek rust. Uitschrijven kan betekenen dat de hypotheekrenteaftrek voor de oude woning voor u vervalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 09-04-2017
Mijn vriend heeft een huis uit een eerdere relatie, het staat alleen op zijn naam. Het staat te koop en hij woont meer hier dan daar. Mag hij zich hier inschrijven of moet hij daar ingeschreven blijven? Als hij zich hier inschrijft heeft dat consequenties voor mijn situatie, en heeft hij toch nog de woonlast van daar. Wat is wijsheid? Reactie infoteur, 11-04-2017
Beste Jessica,
Uw vriend mag zich bij u inschrijven. Hij wordt uw fiscale partner als jullie een samenlevingscontract hebben. Als uw vriend hoofdzakelijk bij u woont, is het de bedoeling dat hij zich ook bij uw inschrijft. Totdat de woning is verkocht, heeft hij ook daar zijn woonlasten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 04-04-2017
Mijn ex man is na onze scheiding in de gezamenlijke koopwoning blijven wonen, deze is gelijk na onze scheiding in de verkoop komen te staan en helaas na geruime aantal jaren nog steeds niet verkocht.
Van wegen werk (en het feit dat mijn ex-man uit een andere regio komt) verblijft hij nu geregeld vaker bij vrienden en familie dichter in de buurt van zijn werk.
Het huis is dus niet volledig meer bewoonbaar maar hij staat er uiteraard nog wel gewoon ingeschreven.
Is dit zo toegestaan, en zo nee wat zijn de consequenties en of wat kan men hier aan doen? Reactie infoteur, 07-04-2017
Beste Bianca,
Dat hangt ervan af of uw ex-man echt is verhuisd of af en toe elders vertoeft. Als u van mening bent dat ex-man ten onrechte nog steeds op het eerdere adres is ingeschreven, kunt u daarover contact opnemen met de betreffende gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annie, 25-03-2017
Vraag. Iemand uit Nederland trouwt met iemand uit Noorwegen. Beiden hebben eigen woning. Na het trouwen worden beide woningen aangehouden. Kan de vrouw in Nederland ingeschreven blijven en de man in Noorwegen. Plan meestal samen in Nederland maar ook zal er in Noorwegen "gewoond" worden. Is het legaal dat de man zich niet laat inschrijven in Nederland? Hij betaalt wel voor zijn huis -deels verhuurd- in Noorwegen,

Groet Reactie infoteur, 28-03-2017
Beste Annie,
Ook als men gehuwd is, hoeft men niet per se op hetzelfde adres te zijn ingeschreven, maar als de man voornamelijk in Nederland woont, wordt hij wel geacht zich in Nederland in te schrijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanneke, 20-03-2017
Beste Zeemeeuw,

Ik heb een koopappartement dat te koop staat, maar waar helaas nog geen koper voor is. Per 1 april ga ik verhuizen naar een huurwoning in een andere gemeente (particuliere sector) waar ik me ook dien in te schrijven. Mijn koopwoning blijft dus leeg en te-koop-staand achter. Waar moet ik nog rekening mee houden?

Groet Hanneke Reactie infoteur, 21-03-2017
Beste Hanneke,
Dat na maximaal drie jaren de hypotheekrenteaftrek vervalt en dat u ervoor moet zorgen dat de woning goed verzekerd blijft. Een woning dat leeg is is gevoeliger voor inbraak en sommige verzekeringsmaatschappijen vragen daarvoor een hoger premie:

http://financieel.infonu.nl/verzekering/161078-leegstaand-huis-verzekeren.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leonieke, 02-02-2017
Vraag (jes):
Mijn man kan gaan werken op curacao, in eerste instantie tijdelijk. Ik ga mee en de jongste dochter. Wat doen wij met onze bankrekeningen? Want deze moeten gewoon blijven bestaan want waarschijnlijk komen we terug naar NL na een bepaalde periode en ook het salaris (loondienst NL bedrijf) komt gewoon binnen op de rekeningen.
Ook hebben we net een jaar een koopwoning, ook deze willen wij behouden. Plan is om de oudste dochter ( tegen die tijd 20) hierin te laten wonen voor een kleine symbolische huurprijs, want ze is uni studente. Kan dit bij een hypotheek? Reactie infoteur, 04-02-2017
Beste Leonieke,
U kunt uw bankrekeningen gewoon bewaren en online beheren. Uw dochter mag in uw woning wonen, maar noem het geen officiële huur want dan kan een bank weer moeilijk doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 22-01-2017
Ik heb een koopwoning maar ga voor een ANBI instelling rond de wereld zeilen.
Ik blijf ingeschreven in mijn woning uiteraard en ik vaar onder de Nederlandse vlag.

Moet ik dan nog afgezien van de WOZ nog gemeentelijke belastingen betalen? Reactie infoteur, 24-01-2017
Beste Ron,
Als u op het adres blijft ingeschreven, betaalt u nog de gemeentelijke lasten. Bijvoorbeeld omdat uw afvoer van water is aangesloten op het gemeentelijke riool en de vuilnisophaaldienst elke week langskomt in de straat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claartje, 10-01-2017
Beste Zeemeeuw,

Ik woon samen met mijn vriend in een koophuis dat 100% op zijn naam staat. Nu willen we in de toekomst samen iets gaan kopen maar nu komt onze droomwoning al te koop, is het mogelijk dat ik deze ga kopen op mijn naam (inleg spaargeld + hypotheek) en kan ik dan ook hypotheekrente aftrek ontvangen en kan ik tevens ook deze woning gemeubileerd verhuren tot het moment dat we er samen intrek in kunnen nemen? (Na verkoop woning van mijn vriend?) Bij voorbaat dank voor uw reactie Reactie infoteur, 12-01-2017
Beste Claartje,
Zodra jullie fiscale partners zijn, kunnen jullie maar één eigen woning met hypotheekrenteaftrek hebben, er moet dus een keuze worden gemaakt. Bovendien is er voor een verhuurde woning in 2017 geen hypotheekrenteaftrek toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reina, 05-01-2017
Beste, een "bijzondere" vraag: ik ben in 2014 gescheiden en onze woning is verkocht. Ik huur een woning (vrije sector, hoog huurbedrag en boven de toeslaggrens) in dezelfde gemeente en wil daar graag blijven wonen, mijn ex huurt een bungalow en staat ingeschreven bij zijn zus. Nu wil mijn ex een woning kopen en krijgt dit financieel net niet voor elkaar op dit moment. Nu het bijzondere… mijn ex is mijn beste vriend en de vader van mijn 2 kinderen. Omdat ik het belangrijk vind dat hij een goede woning heeft zou ik hem graag helpen door op wat voor manier dan ook een huis te kopen. Over een aantal jaar kan hij me "uitkopen". Ik ontvang alleen wel toeslagen (zorg en kindgebonden budget) en kan deze toeslagen niet missen. Is er een manier hem financieel te helpen en mijn toeslagen te houden? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 06-01-2017
Beste Reina,
U bent waarschijnlijk bang voor de vermogenstoets, maar het kopen van een andere woning waar u niet zelf in woont hoeft niet van invloed te zijn op uw toeslagen. Of u koopt het met eigen geld en dan is de woning een vervanging voor dat geld of u koopt het met een hypotheek. Alleen de meerwaarde is dan een toevoeging aan uw vermogen. Het kan wel zo zijn dat uw vermogen ook nu al te hoog is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esam, 22-12-2016
Beste Zeemeeuw,
Vanaf 1 januari 2017 ga ik bij mijn vriendin inwonen in een andere gemeente dan de gemeente waar mijn koopwoning staat. Er staan twee mensen ingeschreven in mijn koopwoning sinds anderhalf jaar ( zijn familie leden ). Zij betalen mij geen huur maar zorgen dat er niet wordt ingebroken of gekraakt. Nu heb ik bij de belasting de voorlopig rente-teruggave stopgezet per 1 januari 2017 omdat ik er vanuit ga dat ik geen recht heb op renteaftrek. Moet ik ergens zwart op wit heb dat ik geen huur ontvang van mijn neven en wat zijn anders de gevolgen? Alvast bedankt Reactie infoteur, 23-12-2016
Beste Esam,
Als u in de andere gemeente bent ingeschreven en dus bent verhuisd zonder dat de oude woning te koop staat, verhuist de oude woning naar box 3. Dat wil zeggen dat u vermogensrendementsheffing gaat betalen over de waarde van de woning minus de hypotheek die erop rust. Daarvoor maakt het niet uit of uw familieleden u huur betalen, want u woont er zelf niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 14-12-2016
Beste heer / mevrouw,

Ik ben met mijn partner op 1 oktober naar Duitsland verhuisd voor haar werk. We weten nog niet of het wat gaat worden en houden daarom onze koopwoning even aan. Vrienden van ons hebben het huis betrokken en betalen de kosten (hypotheek en gas/water/licht etc). Ik wilde mijn voorlopige teruggaaf stopzetten, maar snap niet precies wat ik nu moet doen. Heeft u advies? We zijn beiden uitgeschreven uit de koopwoning en ingeschreven in Duitsland.

Alvast bedankt,
vriendelijke groet Reactie infoteur, 17-12-2016
Beste Michael,
U vult een nieuwe voorlopige aanslag inkomstenbelasting in en wijzigt daarin de (woon) gegevens, ook dat de woning in Nederland niet meer uw hoofdwoning is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 21-11-2016
Vraag. Ik heb een eigen tweede woning de hypotheek hierop is niet aftrekbaar. Voor mijn eigen eerste woning heb ik wel een hypotheek die aftrekbaar is.
Indien ik nu verhuis naar mijn 2e woning als hoofdverblijf en ik mijn 1e woning verkoop. Kan ik dan op de hypotheekrente op mijn 2e woning wel weer aftrekbaar maken?
Ik hoor het graag vrgr arie Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Arie,
Dan is de hypotheekrente aftrekbaar. U moet wel rekening houden met een mogelijke beperking als gevolg van de bijleenregeling:

https://financieel.infonu.nl/belasting/112720-bijleenregeling-2020-en-2021-aflossingsplicht-hypotheek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betsie, 30-10-2016
Mijn vriend wil volgend jaar bij mij komen wonen in een huurwoning, koopwoning zien we maar van af. Mijn vriend heeft een koopwoning samen met zus. Zus blijft daar wonen, mijn vriend blijft mede eigenaar. Hij komt dan toch in box drie bij de belastingdienst. Wat zijn de nadelen dan voor heb en hoe wordt dat dan berekend. Want je kunt het nergens terug vinden bij de belasting dienst, omdat het bijna nooit voorkomt dat een broer en zus samen een koopwoning hebben.
Alvast bedankt.
M.v.g
Betsie Reactie infoteur, 02-11-2016
Beste Betsie,
Als uw vriend bij u komt wonen, komt het aandeel in het koophuis dat hij heeft voor hem in box 3. Dat betekent dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is en er waarschijnlijk vermogensrendementsheffing moet worden betaald. Deze wordt berekend over zijn aandeel in de waarde van de woning minus hypotheek. Als het bedrag in box 3 hoog is, kunnen ook bepaalde toeslagen vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 23-09-2016
In september 2014 ben ik gaan samenwonen bij mijn vriendin en heb ik mijn te koop staande woning verhuurd via leegstandswet. In maart 2017 ga ik samen met mijn vriendin weer in mijn woning wonen en wordt de woning uit de verkoop gehaald. Hoe zit het met de hypotheekrente aftrek, in mijn geval spaarhypotheek. Kan ik de rente aftrek volgens de oude regels blijven aftrekken? Woning is gekocht in 2010 en hypotheek is afgesloten in 2010. Reactie infoteur, 26-09-2016
Beste Johan,
Als u de woning weer betrekt binnen uiterlijk het derde kalenderjaar sinds de eerste dag van verhuur, dan hebt u weer hypotheekrenteaftrek. Als de hypotheek van voor 2013 is, is de herleving van deze aftrek volgens de oude regels.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betsie, 22-08-2016
Ik heb een huurwoning, mijn vriend heeft samen met zijn zus een koopwoning. Nu willen wij gaan samen wonen, en zijn zus wil graag de koopwoning houden waar nog een behoorlijk hypotheek opzit, maar wil ook dat mijn vriend mede eigenaar blijft. Kan en mag dit. Het is de bedoeling dat wij over een poosje samen een woning willen kopen. Maar kan hij dan nog een lening krijgen voor een nieuwe hypotheek. En moet je zoiets doorgeven aan de belastingdienst. Leeftijden zijn mijn vriend is 53 en ik ben 49. En zijn zus is 54. Reactie infoteur, 23-08-2016
Beste Betsie,
Uw vriend mag zijn koopwoning houden, als hij huurt of met u een koopwoning wil kopen, maar er is voor hem dan geen hypotheekrenteaftrek meer op die woning en een tweede grote lening is alleen mogelijk bij een topinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claire, 15-08-2016
Ik ben eigenaar van een woning die ik hopelijk spoedig heb verkocht. Wegens een vervelende relatiebreuk en een agressieve ex op 300 meter van mijn koophuis, ben ik in februari weer bij mijn ouders gaan wonen. De woning staat per februari leeg. In het GBA heb ik mijn verhuizing naar mijn ouders echter pas in augustus doorgegeven. De woning is in juni te koop gezet. Sleuteloverdracht aan de nieuwe kopers gaat eind september plaatsvinden. Mag ik bij mijn belastingaangifte aangeven dat mijn woning per februari leeg staan ivm de eigenwoningforfait? Of pas per juni, want toen ik het pas in de verkoop gegaan? Of toch per augustus omdat ik dan pas in het GBA ben overgezet. Reactie infoteur, 16-08-2016
Beste Claire,
De Belastingdienst gaat uit van de datum waarop uw woonadres is gewijzigd bij de gemeente, augustus 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina, 04-07-2016
Beste,

Ik wil gaan samenwonen met mijn vriend. Hij heeft een eigen koopwoning en ik heb een eigen koopwoning. De woningen staan niet in dezelfde gemeente. Is het mogelijk voor mij om, als zijnde tussenstap, me in te schrijven bij mijn vriend op zijn adres maar mijn huidige koopwoning nog een poosje aan te houden? Ik begreep al dat ik dan geen hypotheekrente aftrek meer heb, maar dit geeft niet. Zijn er nog andere dingen waar ik aan moet denken?

Alvast bedankt, Reactie infoteur, 05-07-2016
Beste Sabrina,
U mag inderdaad uw koopwoning bewaren en elders wonen en ingeschreven staan. Als de woning langer onbewoond is en er wordt bijvoorbeeld ingebroken, dan kan een verzekeraar moeilijk doen als niet bekend was dat u elders bent ingeschreven (een relatief onbewoonde woning is natuurlijk kwetsbaarder voor dit soort zaken):

http://financieel.infonu.nl/verzekering/161078-leegstaand-huis-verzekeren.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 29-06-2016
Beste,
Mijn vriend en ik hebben momenteel allebei een koophuis. Wij willen binnenkort gaan samenwonen in zijn huis. Het punt is dat mijn vriend al een groot gedeelte van zijn woningschuld heeft afgelost en ik niet. Als ik mij nu voor 50% inkoop, dan kunnen we slechts aftrekken wat hij nog aan restschuld heeft. Echter, wat is de situatie als ik het huis nu volledig van hem koop en hij evt binnen 6 maanden de helft van mij terugkoopt? Ik begrijp dat hij dan geen rente meer kan aftrekken (vanwege overwaarde), maar ik wel? Zo ja, als hij zich pas weer na 3 jaar inkoopt, klopt het dat hij dan zijn hypotheek weer volledig kan aftrekken?

Ik ben erg benieuwd! Reactie infoteur, 30-06-2016
Beste Daan,
1. Samenwonen kan met en zonder notarieel contract. U kunt u zich inkopen en een hypotheek vestigen op de woning op uw naam. De hypotheekrente is dan voor u aftrekbaar als aan de voorwaarden is voldaan (annuïteit, overwaarde verkochte woning, voorwaarden contract). Als u zich inkoopt, bedoelt u, neem ik aan, dat uw vriend een deel van de woning aan u verkoopt via de notaris.
2. Als hij helemaal geen eigenaar meer is, kan hij na drie jaar zich met een hypotheek inkopen waarvan de hypotheekrente aftrekbaar is. U verkoopt dan een deel van de woning aan hem. Als jullie gaan trouwen of fiscale partners worden, wordt het weer een slag ingewikkelder (gemeenschap van goederen).
3. Het beste loopt u eens bij een notaris naar binnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 26-06-2016
Goedendag,
Ik heb een vraag, is het mogelijk om een huurwoning te hebben (via een woning coöperatie, vrije sector) en daarnaast een koopwoning te hebben?
Zoja, zitten daar dan wel consequenties aan?

Mvg. Reactie infoteur, 27-06-2016
Goedendag Maria,
Dat kan in de vrije sector. Uw koopwoning is, als u daar niet geregistreerd bent, dan box 3 vermogen zonder hypotheekrenteaftrek
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lema, 21-06-2016
Beste Zeemeeuw,
Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor uw antwoord. Ik heb nog een vraag: kan mijn broer dan in een sociale woning wonen of moet hij in een vrije sector wonen?
Albast bedankt. Reactie infoteur, 21-06-2016
Beste Lema,
Er is geen vermogenstoets, maar zijn vermogen in box 3 werkt wel door in zijn belastbare inkomen en dat kan dan te hoog uitvallen (maximaal € 34.911).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lema, 18-06-2016
Beste mensen, ik heb een vraag ik ga samen met mijn broer een huiskopen. Ik ben dan de hoofdverblijver en mijn broer blijft een huurhuis. Is dit mogelijk?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 19-06-2016
Beste Lema,
Dat kan wel, maar het aandeel van uw broer in de woning is, als hij er niet geregistreerd staat, box 3 vermogen (geen hypotheekrenteaftrek).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniella, 17-06-2016
Ik heb een vraag. Ik heb een koopwoning die ik wil onderverhuren omdat de woning te klein is voor mij en mn 2 kinderen. Zelf wil ik via vrijesector een andere woning gaan huren. en mij daar gaan inschrijven. Mn huurders schrijven zich dan in op mijn koopwoning. Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 18-06-2016
Beste Daniella,
Dat kan, maar uw verhuurde woning heeft dan geen hypotheekrenteaftrek meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanessa, 25-02-2016
Hallo,
In Nederland ben ik eigenaresse van een koophuis. Graag wil ik per 1 januari 2017 een huis in Belgie huren, zodat ik wel profiteer van de hypotheekaftrek ipv dat ik in NL ga huren. Klopt dit?
Zijn er nog gevolgen van een huis huren in Belgie in mijn situatie? (Belastingen, inschrijving in zowel NL als Belgie, e.d.)
M.v.g. Vanessa Reactie infoteur, 25-02-2016
Hallo Vanessa,
U huurt straks in België en houdt een koopwoning met hypotheek in Nederland? Dan is er hypotheekrenteaftrek zolang uw inkomsten uit Nederland komen en de koopwoning uw hoofdverblijf is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ireen, 10-02-2016
Hi, ik heb een woning gekocht in oktober, maar sta vanwege mijn huurcontract, die liep tm december, pas vanaf januari ingeschreven op mijn nieuwe huisadres. Wat betekent dit voor mijn belastingaftrek? Mag ik over november en december wel fiscaal rente aftrekken? Het is wel mijn verblijf (woonde er al), maar ik was pas later ingeschreven bij de gemeente. Alvast dank! Reactie infoteur, 10-02-2016
Hi Ireen,
U kunt uw belastingaftrek opvoeren. Als er vragen over komen kunt u uw situatie uitleggen. Geef in uw belastingaangifte uw koopwoning wel op als woonplek in oktober, november en december 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 15-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.