Fiscaal partnerschap 2019 & 2020

Fiscaal partnerschap 2019 & 2020 Fiscaal partnerschap reikt verder dan getrouwd zijn, geregistreerd zijn als partners en gezamenlijk belastingaangifte doen. U kunt in 2019 en 2020 ook met een broer of zus fiscale partners zijn. U kunt niet voor fiscaal partnerschap kiezen, wel kunt u in een aantal gevallen bepalen of u het hele jaar fiscaal partner wilt zijn of een deel van het jaar. Bijvoorbeeld als jullie net getrouwd zijn, gaan scheiden of de partner komt te overlijden. Het fiscaal partnerschap is belangrijk voor de aftrek van hypotheekrente, de hoogte van de fiscale toeslagen en het verdelen van aftrekposten bij de belastingaangifte inkomstenbelasting. Fiscaal partnerschap kan u veel geld schelen bij de belastingaangifte en veel geld kosten bij de toeslagen.

Wat zijn de voorwaarden voor fiscaal partnerschap in 2019 en 2020

Er zijn meerdere voorwaarden aan het begrip fiscaal partnerschap verbonden. U bent in 2019 en 2020 zeker elkaars fiscale partners als:
 • U en uw huisgenoot in het belastingjaar onafgebroken samen woonden en een notarieel samenlevingscontract hebben.
 • Jullie samen een kind hebben.
 • U hebt een kind van uw partner erkend.
 • Samen met de twee volwassenen woont er ook nog een minderjarig kind in huis (hoeft niet een eigen kind te zijn).
 • Jullie zijn bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
 • Jullie zijn samen eigenaar van de eigen woning waarin jullie wonen.

Getrouwd met verplichting om fiscaal partner te zijn

Voor wie getrouwd is, is het simpel:
 • Gehuwden zijn automatisch en verplicht fiscale partners, of ze wel of niet op hetzelfde adres samenwonen.
 • Wie gedurende het jaar trouwt, kan eenmalig kiezen of hij in het hele belastingjaar fiscaal partner wil zijn. Hij of zij is in ieder geval fiscaal partner voor de periode dat hij getrouwd is.
 • Bij de gemeente geregistreerde partners worden fiscaal gezien gelijk behandeld als gehuwden en zijn dus fiscale partners.

Duurzaam gescheiden leven

Duurzaam gescheiden leven is iets anders dan duurzaam gescheiden zijn. U leeft namelijk duurzaam gescheiden, wanneer u blijvend niet meer met uw echtgenoot of partner in gezinsverband samenwoont en deze situatie dus niet als tijdelijk is bedoeld. Zolang er geen echtscheiding is aangevraagd, samenwoners of gehuwden nog samenwonen, blijven jullie elkaars fiscale partners zijn.

Niet getrouwd of geregistreerd als partners, maar wel samenwonend

Wanneer u niet getrouwd bent en niet een geregistreerd partnerschap hebt, maar wel samen woont en een gezamenlijke huishouding op hetzelfde adres voert, zijn jullie geen fiscale partners als niet aan enkele aanvullende voorwaarden is voldaan:
 • Er is een inwonend kind.
 • Er is een kind van de ander erkend.
 • De woning is gezamenlijk gekocht,
 • Jullie zijn pensioenpartners.

Inkomstenbelasting en aangifte doen

Het fiscaal partnerschap is zichtbaar bij een verzoek van de voorlopige teruggaaf of bij de uiteindelijke gezamenlijke belastingaangifte inkomstenbelasting. Beide fiscale partners moeten de aangifte ondertekenen. Als er eenmaal is gekozen voor fiscaal partnerschap, gaat de Belastingdienst er vanuit dat dit altijd zo zal blijven, tenzij de onderlinge persoonlijke relatie zich wijzigt. Denk aan een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of een overlijden.

Fiscaal partnerschap en inkomstenbelasting

Bij de inkomstenbelasting is een fiscaal partnerschap interessant als uw partner te weinig inkomen heeft, terwijl u wel voldoende verdient. Door gezamenlijk belastingaangifte te doen kan de algemene heffingskorting van de minst verdiende partner alsnog via u worden uitbetaald. Fiscaal partnerschap geeft u ook de mogelijkheid om fiscale aftrekposten zo onderling te verdelen dat u het maximale van de belastingdienst terug krijgt. Geef bijvoorbeeld de betaalde hypotheekrente op bij de meest verdienende partner. Dit geldt ook voor de andere fiscale aftrekposten.

Wat zijn de fiscale voordelen van fiscaal partnerschap voor uw aangifte inkomstenbelasting

Fiscaal partnerschap kan voordelen hebben, omdat u gezamenlijke inkomensbestanddelen en aftrekposten onderling kunt verdelen, zoals het u financieel het beste uitkomt. Bijvoorbeeld door de aftrekposten eigen huis via de eigenwoningregeling bij de meeste verdienende partner af te trekken. Denk ook aan de heffingskortingen. U kunt ook het vermogen en spaargeld onderling verdelen en zo verder. Een nadeel van fiscaal partnerschap kunnen de ziektekosten zijn. Daarbij geldt namelijk als eis dat de ziektekosten een bepaalde drempel te boven moeten gaan die is gerelateerd aan het gezamenlijke inkomen en niet het enkelvoudige inkomen.

Nadeel fiscaal partnerschap

Fiscale partners die bijvoorbeeld beiden een woning bezitten mogen maar één woning als de eigen woning aanmerken en dus maar voor één woning de hypotheekrente aftrekken. De andere woning valt dan in box 3. Dat betekent dat u hierover vermogensrendementsheffing, de vermogensbelasting, moet betalen. Een nadeel is er mogelijk ook bij de aftrek van ziektekosten: voor fiscale partners is er een hogere gezamenlijke drempel om ziektekosten af te trekken dan voor een alleenstaande.

Rekenvoorbeeld voordeel fiscaal partnerschap

Stel een man en vrouw zijn getrouwd met elk een zelfstandig inkomen. Ze zijn beiden jonger dan de AOW-leeftijd. De vrouw werkt parttime en verdient € 16.000 bruto per jaar. De man € 50.000 bruto per jaar. De fiscaal aftrekbare hypotheekrente minus het eigenwoningforfait bedraagt 15.000 euro. Als de vrouw deze hypotheeklasten opvoert als fiscale aftrekpost krijgt ze maar 36 procent terug van de belasting. Als de hypotheekrente bij de man wordt opgegeven bedraagt het voordeel 41 procent. Dit is een winst van 5 procent ofwel 750 euro.

Digitale belastingaangifte doen

Wie wil zien welke verdeling van inkomsten en aftrekposten voor de partners fiscaal het beste uitvalt, gaat dit het beste na door een aantal mogelijkheden met de digitale aangifte van de Belastingdienst door te rekenen. Schuiven met aftrekposten kan overigens ook nog als de belastingaanslag al binnen is. Veel beter en prettiger is het natuurlijk, om al van te voren te weten waar u aan toe bent.

Na 1 januari 2019 trouwen of samenwonen

Als jullie gedurende het jaar trouwen, maar al eerder dat jaar samenwoonden, dan worden jullie fiscale partners met terugwerkende kracht vanaf het moment dat jullie samenwoonden. Dan start het fiscaal partnerschap dus eerder dan het moment van jullie huwelijksdatum. Hetzelfde doet zich voor als jullie als samenwoonden, maar gedurende een jaar aan de eisen van het fiscaal partnerschap voldoen. Sluit u na 1 januari 2019 een samenlevingscontract af, koopt u samen een woning of meldt u uw partner gedurende 2019 aan voor uw pensioen, dan wordt u automatisch fiscale partners vanaf het moment van samenwonen. Als u bijvoorbeeld op 31 december 2019 trouwt, dan wordt u op dat moment elkaars fiscale partners of wanneer u eerder gezamenlijk op een zelfde adres was ingeschreven vanaf het moment van samenwonen.

Enkele voorbeelden van fiscaal partnerschap 2019 en 2020

Zie in onderstaande tabel nog een aantal veel voorkomende gevallen die al dan niet voor fiscaal partnerschap in aanmerking komen. In al deze gevallen is verondersteld dat u op het zelfde adres bent ingeschreven:

Uw persoonlijke situatie in 2019 en 2020 Wel niet fiscaal partnerschap
U bent getrouwd.Ja, u bent fiscale partners.
U bent geregistreerde partners door een ambtenaar van de burgerlijke stand.Ja, u bent fiscale partners.
U woont samen en hebt een notarieel samenlevingscontract.Ja, u bent fiscale partners.
U woont nog niet samen en hebt een notarieel samenlevingscontract.Nee, u bent geen fiscale partners.
U woont niet meer niet samen en hebt een notarieel samenlevingscontract.Ja, u bent fiscale partners totdat de notaris het verzoek heeft ontvangen om het contract te ontbinden.
U woont samen, maar hebt geen notarieel samenlevingscontract. Bovendien geen kind samen, geen eigen woning of bent niet als pensioenpartners aangemeld.Neen, u bent geen fiscale partners.
U woont samen en hebt een samenlevingscontract dat u niet bij de notaris hebt afgesloten. En u hebt geen kind samen, geen eigen woning of bent niet als pensioenpartner aangemeld.Neen, u bent geen fiscale partners.
U woont samen en hebt samen een kind.Ja, u bent fiscale partners.
U woont samen en hebt samen een eigen woning als hoofdverblijf.Ja, u bent fiscale partners.
U woont samen en bent pensioenpartners.Ja, u bent fiscale partners.

Erfbelasting en schenkbelasting 2019 en 2020 en fiscaal partnerschap

Voor de erfbelasting en schenkbelasting gelden grote vrijstellingen wanneer jullie fiscale partners zijn. Wonen jullie samen en zijn jullie niet elkaars fiscale partners, dan worden jullie voor de schenkbelasting en erfbelasting toch als elkaars fiscale partners gezien als jullie minimaal zes maanden voorafgaand aan het overlijden of de schenking samen woonden.

Gemeenschappelijke inkomsten en uitgaven fiscale partners 2019 en 2020

Tot de gezamenlijke inkomsten en aftrekposten voor fiscale partners worden gerekend:
 • Het saldo van het eigen woning forfait en de aftrekposten eigen woning.
 • Het inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2.
 • Bezittingen en schulden voor de grondslag in box 3, waarover u vermogensrendementsheffing betaald boven de vrijstelling van ruim 30.000 euro per persoon.
 • De persoonsgebonden aftrek en de restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren.
 • Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 • Uitgaven voor de kosten van levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar.
 • De specifieke zorgkosten.
 • De uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten.
 • Studiekosten of andere uitgaven voor scholing.
 • Kosten voor een rijksmonument.
 • Fiscaal aftrekbare giften.

Wanneer eindigt het fiscaal partnerschap

Zodra niet meer aan de voorwaarden van fiscaal partnerschap is voldaan eindigt ook het fiscaal partnerschap. Dat is bij gehuwden als de echtscheiding is aangevraagd en men niet meer samenwoont. Bij geregistreerde samenwonende partners vervalt het partnerschap zodra men niet meer hetzelfde woonadres in het BRP staat en het partnerschap is doorgehaald.

Hebt u een toeslagpartner

Wie een toeslag aanvraagt, zorgtoeslag, huursubsidie, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag, krijgt te maken met het begrip toeslagpartner. Een toeslagpartner is:
 • Een huisgenoot die ook uw fiscale partner is voor de inkomstenbelasting.
 • Een huisgenoot met wie u bij de notaris een samenlevingscontract hebt afgesloten.
 • Een huisgenoot met wie u samen een kind hebt.
 • Een huisgenoot waarbij 1 van u een kind van de ander heeft erkend.
 • Een huisgenoot die ook vorig jaar uw toeslagpartner was.
 • Een huisgenoot met wie u pensioenpartner bent.
 • Een huisgenoot met wie u samen een koopwoning hebt gekocht en samen aansprakelijk bent voor de hypotheek. Dat kan dus ook een broer of zus zijn.

Een fiscaal partner als huisgenoot is een toeslagpartner, maar dat hoeft niet andersom zo te zijn. Voor de huurtoeslag is het verder zo dat u duurzaam gescheiden van uw fiscale partner woont, deze niet uw toeslagpartner is.

Slot fiscaal partnerschap 2019 en 2020

Dat betekent dat wie ongehuwd samenwoont, een samenlevingscontract heeft, geen kinderen heeft en een huis huurt, wel in aanmerking komt voor het fiscaal partnerschap, maar zonder samenlevingscontract niet. Een notaris zal dan uitkomst bieden. Vergelijk de tarieven van notarissen onderling, want de ene notaris is een stuk goedkoper dan de andere.

Lees verder

© 2009 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Fiscaal partnerschap 2018, 2019 en 2020Fiscaal partnerschap 2018, 2019 en 2020Het fiscaal partnerschap 2018, 2019 en 2020 regelt de hoogte van uw toeslag en de inkomstenbelasting die voor u geldt. V…
Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer stopt uw fiscaal partnerschap in 2018, 2019 of 2020? Vaak is de vraag of personen elkaars fiscale partners zijn,…
Samenwonen en belasting betalenSamenwonen en belasting betalenWelke gevolgen heeft samenwonen financieel voor de belasting die u moet betalen (inkomstenbelasting, erfbelasting)? Gaat…
Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingHypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingIn hoeverre de hypotheekrente op uw hypotheek fiscaal aftrekbaar is, hangt onder andere af van de overwaarde van de eerd…

Belastingdienst & tips belastingaangifte eigen huisBelastingdienst & tips belastingaangifte eigen huisDe betaalde hypotheekrente is in 2019 en 2020 nog steeds de grote aftrekpost voor het eigen huis met hypotheek, maar er…
Wat is de eigenwoningregelingWat is de eigenwoningregelingDe eigenwoningregeling regelt de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente van de woning waarin u woont. Wat is de de…

Reageer op het artikel "Fiscaal partnerschap 2019 & 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

R. Gouka, 06-04-2020 23:35 #353
Hoi, mijn vriend en ik wonen apart. Hij heeft een koop en ik huurhuis. We werken allebei en willen vanaf januari 2021 gaan trouwen. Omdat we dan in zijn koophuis willen gaan wonen hebben we een extra hypotheek aangevraagd om het te verbouwen, waarin ik ook een stukje meeneem van de hypotheek. Wel wil ik met mijn kinderen nog in het huurhuis blijven wonen tot het opgeknapt is door de aannemer en mijn vriend die in het koophuis blijft wonen.Om mijn deel van de hypotheek hebben we een afspraak met de notaris gemaakt. Ik heb de toeslagen nog nodig om rond te komen, heb ik daar nog recht op zolang we apart wonen? Reactie infoteur, 07-04-2020
Hoi R. Gouka,
Zolang uw (aanstaande) man niet ook in het huurhuis is ingeschreven, kunt u nog recht hebben op de huurtoeslag. Voor eventuele andere toeslagen wordt, zodra jullie getrouwd zijn gekeken naar het gezamenlijke inkomen, ook als jullie apart wonen:

https://financieel.infonu.nl/geld/77818-nieuwe-huurtoeslag-2020-maximale-inkomensgrenzen-verdwijnen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van Berelingen, 27-03-2020 10:22 #352
Ik worstel toch nog met een stuk tekst hierboven. Het gaat om deze toelichting.

"Erfbelasting en schenkbelasting 2019 en 2020 en fiscaal partnerschap
Voor de erfbelasting en schenkbelasting gelden grote vrijstellingen wanneer jullie fiscale partners zijn. Wonen jullie samen en zijn jullie niet elkaars fiscale partners, dan worden jullie voor de schenkbelasting en erfbelasting tot als elkaars fiscale partners gezien als jullie minimaal zes maanden voorafgaand aan het overlijden of de schenking samen woonden."

Ik lees 'wonen jullie samen' en 'zijn jullie niet elkaars fiscale partners'. Daaruit blijkt dat er geen sprake is van getrouwd zijn en of geregistreerd partner zijn. Wat ik niet lees hierin of er sprake is van op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Punt is nu de volgende situatie. Wanneer je ongetrouwd bent, geen geregistreerd partner bent en ook niet staat ingeschreven op hetzelfde adres, maar wel in de praktijk samenwoont op een van beide adressen… hoe toon je dan aan na overlijden van 1 van de 2 dat je wel 'samenwoonde' in feite. Want daardoor zou je in aanmerking komen voor veel lagere erfbelasting immers.
Kan je in een testament opnemen dat je wil dat jouw geliefde (waar je niet mee getrouwd bent, waarmee je geen geregistreerd partner overeenkomst hebt en waarmee je niet op hetzelfde adres staat ingeschreven) wel beschouwd wordt als 'daar woon ik al lang mee samen', dus lage tarieven op erfbelasting en op grond van testament langstlevende vererven het huis van partner 1 naar partner 2.
Wat ik mis in deze toelichtingen is de wel of niet koppeling aan fiscaal partner zijn. Daar zit volgens mij de link naar lage tarieven erfbelasting. Graag jullie hulp Reactie infoteur, 01-04-2020
Beste J. van Berelingen,
Als u getrouwd bent of een geregistreerd fiscaal partner bent, bent u de fiscale partner van uw partner ook als jullie niet samen op hetzelfde adres wonen. Dat is niet zo als jullie op een andere manier samenwonen en niet op hetzelfde adres zijn ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lynette, 11-10-2016 17:47 #351
Hi, Ik heb een vraag.
Ik heb een hypotheek genomen op het woonhuis van mijn vader. Dit werd gedaan met de bedoeling om het huis te verbouwen. Er vond geen overdracht plaats maar wij wonen beiden in het huis. Heb ik het recht op hypotheek aftrek? Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 15-03-2019
Hi Lynette,
Als jullie geen fiscale partners zijn, is de hypotheekrente van uw lening niet aftrekbaar. Anders wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 07-10-2015 11:39 #350
Ik ben getrouwd met een Tsjechische en wonen in Nederland in een huurwoning nu willen mijn schoonouders uit Tsjechië een huis op haar naam zetten, moet mijn vrouw hierover dan ook belasting betalen in Nederland? Dit wordt toch al gedaan in Tsjechië? Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Carlo,
In Nederland valt het huis in box 3, maar er is een belastingverdrag met Tsjechië om een dubbele heffing te voorkomen. Dit kunt u bij de aangifte inkomstenbelasting melden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerdina, 28-07-2015 23:16 #349
Ik heb een vraag over wie is mijn toeslagpartner. Ik ben een vrouw van 81 jaar en mijn zoon van 55 woont sinds 2009 bij me in. We wonen in een huurwoning. Ik heb een AOW uitkering en mijn zoon werkt parttime. Deze vraag is vooral belangrijk voor het verkrijgen van huurtoeslag. Ik vul altijd in dat ik een toeslagpartner heb vanwege mijn zoon. Daarbij word mijn inkomen opgeteld bij mijn zoon opgeteld en dan kom er een toeslagbedrag uit. Maar is dit wel juist. Is mijn zoon wel mijn fiscale partner dus toeslagpartner. Als niet dat zou ik veel meer recht hebben op huurtoeslag. Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Gerdina,
Voor de huurtoeslag is uw zoon uw medebewoner. Zijn inkomen telt mee om te berekenen op hoeveel huurtoeslag u recht hebt. Als jullie geen fiscale partners zijn (u doet dan niet gezamenlijk belastingaangifte) is hij niet uw toeslagpartner voor bijvoorbeeld de zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vince, 09-05-2015 01:14 #348
Ik ontvang maandelijks huur en zorgtoeslag. Nu komt mijn partner volgend jaar voor een jaar naar Nederland met een studie visa. Heeft ons samenwonen invloed op de hoogte van mijn toeslagen? Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Vince,
Als zij geen inkomen heeft, heeft dat geen gevolgen. Als er wel inkomen is, wordt ze voor de huurtoeslag als medebewoner gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Milou, 06-11-2014 21:18 #347
Vraag m.b.t. navolgende casus: man en vrouw zijn gehuwd en fiscaal partners. Zij voeren een gezamenlijke huishouding, o.g.v. de huwelijkse voorwaarden geldt dit ook m.b.t. de hypotheekrentelasten. De woning is eigendom van de vrouw. Wat zijn de fiscale gevolgen voor hen wanneer zij het voldoen van de gezamenlijke hypotheekrentelasten uit de overeengekomen huwelijkse voorwaarden m.b.t. de gezamenlijke huishouding schrappen zodat deze last geheel voor rekening van de vrouw (eigenaar van de woning) komt? Reactie infoteur, 07-11-2014
Beste Milou,
De hypotheeklasten zijn kennelijk conform huwelijkse voorwaarden gemeenschappelijk en die wilt u niet meer gemeenschappelijk maken. Dit heeft geen fiscale gevolgen voor het fiscaal partnerschap (ze zijn gehuwd), noch voor de hypotheekrenteaftrek (gezamenlijke belastingaangifte blijft behouden). Je kunt je afvragen of er sprake is van een jaarlijkse schenking omdat iets wat gemeenschappelijk was, nu wordt uitgesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lois, 15-10-2014 19:18 #346
Mijn man Duitser woont al zeer lang weer in Duitsland, wij leven duurzaam gescheiden door geloofsovertuiging geen scheiding, mijn man heeft een Duits pensioen woont in Duitsland en heeft daar zijn ziektekostenverzekering en vult daar zijn belastingformulier in. Ik Nederlandse, laat het belastingformulier invullen en het koophuis heb ik gekocht en staat op mijn naam. Nu krijgt mijn man ieder jaar een formulier van afd. Buitenland om zijn wereldinkomen in te vullen (wat zeer laag is als gepensioneerde). Dit inkomen wordt nu bij de zorgtoeslag aanslag bij mijn inkomen opgeteld, waardoor ik zorgtoeslag moet terug betalen (jaar 2012). Mijn man heeft nooit een belastingformulier in Nederland ingevuld, nooit een toeslag ontvangen want toen dat werd ingevoerd woonde hij al in Duitsland. Ik heb vandaag gebeld met afdeling zorgtoeslagen en men blijft erbij dat mijn man mijn toeslagpartner is.

Het vreemde van alles is; zelf is mijn man omdat zijn inkomen te laag is in Duitsland en hij geen bezittingen heeft etc. van de Duitse belasting vrijgesteld om nog een formulier in te vullen, nu moet hij ieder jaar zijn wereldinkomen aan de Nederlandse belastingdienst opgeven, mijn vraag is; is dit alles juist? Ik hoor graag uw mening, ik weet het niet meer. Reactie infoteur, 16-10-2014
Beste Lois,
Als uw man niet in Nederland belastingplichtig is, is hij niet uw fiscale partner en niet uw toeslagpartner. Omdat de Belastingdienst toch zijn gegevens opvraagt, lijkt het wel of hij toch ook inkomen uit Nederland heeft en dus belastingplichtig is in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jane, 10-09-2014 20:00 #345
Ik, Nederlandse, ben gehuwd met een buitenlander. Mijn man is momenteel in Nederland op een studievisum en is daarom niet verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Hij is fiscaal partner van me, maar heeft geen recht op zorgtoeslag omdat hij geen Nederlandse zorgverzekering heeft. Ik ben het hier volkomen mee eens. Echter, de belastingdienst geeft aan dat ikzelf óók geen recht heb op zorgtoeslag juist omdat mijn man geen Nederlandse zorgverzekering heeft en dit volgens hen wel verplicht is. Daarom moet ik al mijn zorgtoeslag terugbetalen. Ik ben het hier niet mee eens en volgens mij hoor ik wel gewoon mijn recht op zorgtoeslag te behouden. Ik hoor graag uw mening. Reactie infoteur, 11-09-2014
Beste Jane,
Uitgezonderd van de plicht om een basisverzekering in Nederland af te sluiten is bijvoorbeeld een buitenlandse student jonger dan 30 jaar die uitsluitend voor de studie tijdelijk in Nederland woont. U geeft aan dat hij wel uw fiscale partner is en dat lijkt me in tegenspraak met elkaar als hij niet in Nederland belastingplichtig is. Ik denk dat daar de schoen wringt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 21-07-2014 21:05 #344
Ik heb een vraag,
aftrek hypotheekrente: Heb in september het huis, moet ik aangifte doen van een heel jaar dus rente van 1 jaar opgeven bij de belasting dienst of van 3 maanden? als het nou per 3 maanden is, … ik heb namelijk een berekeningen van PER jaar. dus dat is een beetje krom dan. verder vraag ik me af als ik dan 1 jaar zou invullen. dan verwachten ze dan ook dat ik in dat jaar nog van die 3 maanden een heel jaar aflos…
word er gek van… wie o wie heeft er antwoord op? Reactie infoteur, 22-07-2014
Beste Tom,
U geeft de hypotheekrente op die u in een jaar betaalt voor uw eigen woning. Als u van koopwoning naar koopwoning verhuist, blijft dit het bedrag per jaar. Als u in september uw eerste koopwoning hebt gekocht, is het de hypotheekrente van september tot en met december. Volgend jaar wordt dit dan van januari tot en met december.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzan, 10-04-2013 10:44 #343
Hallo,
Mijn vriend heeft in 2008 een huis gekocht, vanaf september 2008 sta ik daar ook ingeschreven volgens de GBA. We hebben geen samenlevingscontract. Ik ben nog steeds aan het studeren en heb dus geen inkomen. Achteraf was het dus wel voordelig geweest als we wel meteen een samenlevingscontract waren aangegaan in verband met de algemene heffingskorting. Wij voeren wel een gezamenlijke huishouding, zijn meerderjarig en staan dus vanaf september 2008 samen ingeschreven op hetzelfde adres. Voldoen wij dan in de jaren 2009 en 2010 wel aan de eisen voor fiscaal partnerschap? En zouden we dat alsnog kunnen aanvragen? Daarnaast lees ik dat je in 2011 o.a. ook fiscaal partner bent als je het voorgaande jaar fiscaal partners was. Betekent dit dat we dus (mochten we in 2009 en 2010 toch fiscaal partner zijn) in 2011 ook fiscaal partner zijn geweest?
Mijn vriend heeft over die jaren wel al belastingaangifte gedaan.
Groetjes, Suzan Reactie infoteur, 10-04-2013
Hallo Suzan,
Wat uw vriend kan doen is een brief schrijven aan de belastingdienst waarin hij aangeeft dat hij bij zijn belastingaangiftes niet wist dat u zijn fiscale partner was maar dat, nu hij dat weet, vanaf 2009 aangepast wil hebben. Als de belastingdienst dit aanpast, rolt dit partnerschap automatisch door naar de latere jaren. Het begint in maart 2009 omdat jullie dan minimaal zes maanden samenwonen op hetzelfde adres. Een fiscaal partnerschap kan wel gevolgen hebben voor de zorgtoeslag of huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 08-02-2013 10:29 #342
Ik ben gehuwd maar leef gescheiden van mijn partner, samen hebben we een koophuis en dus zijn we nog fiscale partners. Nu heb ik onlangs een sociale huurwoning toegewezen gekregen op basis van mijn inkomen, hoe zit het met huurverhogingen? worden bij de woningbouw beide inkomens getoetst terwijl ik hier alleen woon? Kan ik wel huurtoeslag krijgen omdat we nog wel fiscale partners zijn? Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste Marie,
Jullie zijn wel toeslagpartners als er geen verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend bij de rechtbank:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2019-2020-of-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 24-01-2013 15:36 #341
Mijn vrouw en ik zijn getrouwd, maar tot op de dag van vandaag hebben wij nog geen woning samen. Wij wonen dus ieder nog bij onze ouders. We hebben dus ook nooit samen gewoond. Zijn we nu fiscale partners? Reactie infoteur, 24-01-2013
Beste Bas,
Als jullie getrouwd zijn, zijn jullie fiscale partners. Daarvoor hoeven jullie sinds de wijzigingen in 2011 als gehuwden niet samen op hetzelfde adres te wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 19-12-2012 20:09 #340
Mijn vriend en ik hebben onlangs een huis gekocht. Ik ben al in dit huis getrokken echter mijn vriend bewoont zijn oude woning nog en zal volgend jaar de nieuwe woning betrekken. Wie kan de hypotheekrente aftrekken? Reactie infoteur, 20-12-2012
Beste Anita,
1. Dat hangt er vanaf af of jullie al fiscale partners zijn. Elk kan maximaal voor de helft de hypotheekrente aftrekken als het huis van jullie beiden is en bij fiscaal partnerschap kan het desgewenst worden samengevoegd en worden afgetrokken bij de partner met het hoogste inkomen.
2. Uw vriend kan zich ook op het adres in het GBA inschrijven, dan zijn jullie zeker fiscale partners.
3. Als de vriend geen fiscale partner is en waar hij nu woont geen eigen huis is, bestaat officieel voor hem nog geen hypotheekrenteaftrek als bij niet bij u is ingeschreven. Als waar hij nu woont wel een eigen huis is, heeft hij voor beide huizen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 04-12-2012 21:35 #339
Na partnerregistratie (in gemeenschap van goederen) had partner achtergehouden schulden te hebben. Heb deze toen betaald voor hem. Nu volgt scheiding. Heb ik nog ergens recht op? Reactie infoteur, 05-12-2012
Beste Karin,
U kunt altijd proberen om iets van de schulden terug te krijgen, maar u staat sterker als er over de afbetaling destijds ook iets op papier is gezet. Via afschriften kunt u wel aantonen dat u betaald hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Boer, 13-11-2012 11:14 #338
Ik heb een kamer verhuurd aan een vriend die zijn woning moest verlaten. Maar ik heb ook een minderjarig kind. Is die vriend nu ineens mijn fiscale partner? En zo ja, wat moet ik doen om dit te veranderen? Reactie infoteur, 13-11-2012
Beste H. Boer,
Als u een kamer aan iemand verhuurt, is die persoon niet automatisch uw fiscale partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Huisman, 16-08-2012 10:00 #337
Mijn ex-vriendin en ik hebben 4 jaar ongehuwd samengewoond (zonder samenlevingscontract of iets dergelijks). Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van fiscaal partnerschap heb ik haar medio 2011 aangemeld als mijn pensioenpartner. Nu wil ik het pensioenpartnerschap verbreken. Heeft dit financiële consequenties voor mij? Heeft zij recht op een deel van het tot nu toe gespaarde pensioen of op een toekomstige pensioenuitkering? Reactie infoteur, 16-08-2012
Beste D. Huisman,
Het opgebouwde pensioen verdelen bij leven kan alleen bij een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van een geregistreerd partnerschap en niet bij samenwonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelly Polak, 01-08-2012 17:05 #336
Mijn partner en ik hebben 18 Juni dit jaar een huis gekocht samen.
Hij woont tot de verbouwing klaar is gewoon nog bij zijn ouders en ik woon nog steeds in mijn huurhuis. Wij gaan ons samen inschrijven op het nieuwe adres als alles klaar is en ik mijn huurwoning verlaat. Nu zijn wij bezig met het aanvragen van de hypotheekrenteaftrek ( voorlopige aanslag aan het invullen ) Nu krijgen wij de vraag of wij over heel 2012 fiscaal partnerschap willen kiezen. Wat kunnen wij nu het beste doen? Ik heb namelijk gewoon huurtoeslag ontvangen (en nog steeds, tot ik mijn huurwoning opzeg) in 2012. Kan ik daar last mee krijgen als ik voor heel 2012 fiscaal partnerschap invul? En ook wat betreft de zorgtoeslag? Moeten wij dan terug gaan betalen over de afgelopen maanden omdat we fiscaal partners zijn over heel 2012? Ik vind het maar lastig hoor! Reactie infoteur, 01-08-2012
Beste Kelly Polak,
Als jullie het hele jaar fiscale partners zijn, wordt voor alle toeslagen gekeken naar het gezamenlijke inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ar, 15-05-2012 14:19 #335
Hallo,
Ik woon al sinds 2009 samen met mijn vriendin. We hebben in 2011 echter nooit een samenlevingscontract afgesloten en we zijn dus geen fiscaal partners voor 2011.
Is het mogelijk om nu (2012) een samenlevingscontract af te sluiten en met terugwerkende kracht voor 2011 fiscaal partners te zijn?
Alvast bedankt voor de reacties! Reactie infoteur, 15-05-2012
Hallo Ar,
Als u een notarieel samenlevingscontract afsluit in 2012, werkt dat niet met terugwerkende kracht door naar 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 03-05-2012 21:02 #334
Ik heb een vraag. Ik woon in Nederland en mijn man woont in Polen. Zijn wij nu voor 2011 fiscale partners? We zijn dus getrouwd, maar hij woont niet in Nederland en heeft hier ook nooit gewoond. Hoe werkt dat nu met de aangifte? Reactie infoteur, 04-05-2012
Beste Bianca,
Jullie zijn alleen fiscale partners als uw man ook in Nederland belastingaangifte doet of in Nederland woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henriëtte Konst, 12-04-2012 11:12 #333
Wij zijn sinds mrt. 2010 getrouwd, hebben in 2010 gescheiden aangifte gedaan. Het fiscaal partnerschap is veranderd, alleen weet ik niet hoe het in onze situatie zit. Wij zijn wel getrouwd, maar wonen niet samen, hebben ieder een eigen huis. Hoe zit dit nou met de aangifte. We hebben voor dit jaar samen aangifte gedaan, maar dan kunnen we maar een huis aftrekken. Zijn er andere oplossingen? Reactie infoteur, 12-04-2012
Beste Henriëtte Konst,
Als jullie getrouwd zijn, is dat gegeven sinds 2011 voldoende om verplicht fiscale partners te zijn. Als u een huis te koop zet, is ook de hypotheekrente van dat huis de eerste jaren nog fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 05-04-2012 09:53 #332
Geachte, Mijn partner en ik samenwonend vanaf 2002, 10 jaar op hetzelfde adres, ingeschreven, GBA. Vanaf 2009 hebben we algemene heffingskorting voor de minst verdiende partner, in 2011 zijn de regels anders. In 2011, 2012 ook fiscale partners?, hebben we nog recht algemene heffingskorting? Als het niet, moeten we het geld algemene heffingskorting 2011 terug betalen? Reactie infoteur, 05-04-2012
Geachte Maria,
Als u ook een notarieel samenlevingscontract hebt, een gezamenlijk eigen huis of kind, bent u fiscale partners in 2011. Als ten onrechte de algemene heffingskorting is uitbetaald, zult u die inderdaad moeten terugbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 02-04-2012 20:05 #331
Geachte,

Mijn ex en ik waren tot mei 2012 samenwonend met een samenlevingscontract. (eigen woning, gezamenlijke hypotheek)
Nu is ze per maart 2012 uitgetrokken en is ze woonachtig in Duitsland. Ook heeft ze haar baan in NL opgezegd en nu werkt ze in Duitsland. Kunnen wij voor geheel 2012 nog fiscaalpartnerschap opgeven of kan dit niet meer omdat zij niet meer belastingplichtig is in NL. (tot april 2012 is zij nog werkzaam geweest in NL). Dit heeft met name met de hypotheekrenteaftrek te maken. Zij loopt anders heel wat geld mis.

Met dank. Reactie infoteur, 03-04-2012
Geachte Patrick,
Uw ex is wel belastingplichtig in Nederland in 2012, omdat er inkomsten waren. In dat geval zijn jullie, als jullie dat willen, in 2012 ook nog fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa, 29-03-2012 20:06 #330
Mijn zus en ik hebben samen een huis gekocht in 2008. Wij hebben hier allebei onze eigen hypotheek voor afgesloten en houden wij onze gehele inkomens gescheiden.
Zijn wij nu toch fiscaal partner? Het is voor ons gunstiger om geen fiscale partners te zijn. Reactie infoteur, 29-03-2012
Beste Melissa,
Ja ook zussen en broers zijn vanaf 2011 voor de inkomstenbelasting elkaars fiscale partner als ze samen wonen in een gezamenlijk eigen huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huib, 29-03-2012 13:40 #329
Goedemiddag, Sinds 2011 zijn mijn vriendin en ik door de verandering in de wet geen fiscaal partner meer. Zij heeft bijna geen inkomen en kreeg voorheen wel heffingskorting (zgn. aanrechtsubsidie) uitgekeerd. Is het nu voor haar onmogelijk om deze korting voor 2011 alsnog te krijgen? Ik neem aan da tals we nu een samenlevingscontract laten afsluiten pas over 2012 weer in aanmerking komen voor deze korting, ondanks het feit dat we al die tijd op hetzelfde adres hebben gewoond en voor de wet wel al die tijd toeslagpartner zijn geweest?
Met vriendelijke groeten,
Huib Reactie infoteur, 29-03-2012
Goedemiddag Huib,
Helaas kunnen jullie niet met terugwerkende kracht voor 2011 fiscale partners worden. Een notarieel samenlevingscontract nu betekent wel een fiscaal partnerschap met ingang van januari 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 28-03-2012 13:52 #328
Vragen:
- we hebben besloten om te gaan scheiden. onze relatie is eigenlijk nog goed en we vragen ons af of scheiden van tafel en bed een optie is ipv scheiden? wat zijn de voor- en nadelen?
- we hebben nog gezamenlijk een huis. mijn vrouw gaat per 1 mei huren, maar we zijn nog niet gescheiden. de lasten van het huis neem ik voor mijn rekening. Moeten we nu vaart zetten achter de scheiding ivm de fiscus (denk aan tariefgroepen ed). we willen natuurlijk voorkomen dat we 'te veel' betalen. we maken al zoveel extra kosten. Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste M.,
Zie voor de gevolgen van scheiden van tafel en bed ook het artikel:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/67061-gevolgen-scheiding-van-tafel-en-bed.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iwan, 28-03-2012 08:45 #327
Hallo, Na 13 jaar gaan wij uit elkaar. We hebben een samenlevingscontract, 2 leuke kids en een huis. De laatste 4 jaar is mijn partner als freelancer gaan werken en heeft een eigen rekening geopend waar nu veel geld op staat. Ik dacht altijd dat we voor ons aan het sparen waren en niet voor haar. Ik maakte er daarom ook geen punt van dat ik de kinderen bracht, haalde en 's avonds het eten maakte. Onder het mom van "dit is mijn bedrijfskapitaal en dat heb ik nodig" haalt ze dus meer dan de helft van ons kapitaal uit de verdeling. Ik vind dit niet gepast, we hebben samen gezorgd dat ze dit geld kon verdienen en ook samen het risico gedragen voor als het mis zou gaan. Mag dit zomaar? Ik ben wel wat naïef, zij regelde alle geldzaken, belastingen etc. Ik heb niet eens een eigen rekening. Reactie infoteur, 28-03-2012
Beste Iwan,
1. Het samenlevingscontract geeft aan hoe het geld tussen jullie verdeeld wordt. Of alles gescheiden is of juist gezamenlijk en gemeenschappelijk. Als het gemeenschappelijk is, is ook een eigen rekening gemeenschappelijk.
2. Als ze als freelancer een eenmanszaak heeft, valt de eenmanszaak ook onder de inkomstenbelasting en (afhankelijk van het samenlevingscontract) onder de gemeenschap van goederen.
3. Het samenlevingscontract geeft ook aan wat er gebeurt bij een scheiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Femke, 21-03-2012 22:50 #326
Ik heb een vraag over hypotheekrenteafrek. Ik woon op dit moment in Nederland. Mijn vriend en ik willen samen een huis kopen in Belgie en hiervoor in Belgie een hypotheek afsluiten. Wij wonen dan dus samen in Belgie en hebben hier een hypotheek afgesloten. Ik werk in Nederland en mijn vriend werkt in Belgie. Als ik het goed begrijp mag ik mijn hypotheekrente aftrekken in Nederland omdat ik in Nederland belastingsplichtig ben. Mijn vraag is hoe dit dan werkt. Mag ik dan alleen mijn deel (wat ik aan hypotheekrente betaal) aftrekken in Nederland en mijn vriend zijn deel in Belgie? Mijn andere vraag is of je de verdeling anders mag maken wanneer je een hypotheek afsluit? Bijvoorbeeld voor 80% op mijn naam en voor 20% op de naam van mijn vriend zodat ik 80% van de hypotheekrente die we betalen van mijn Nederlandse inkomen mag aftrekken. (wat blijkbaar voordeliger is dan in Belgie) Reactie infoteur, 22-03-2012
Beste Femke,
1. Meer over wonen of werken in België en de belastingen vindt u in:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/91884-wonen-in-nederland-werken-in-belgie-en-belastingverdrag.html

2. U mag bij het afsluiten van de hypotheek de verdeling anders maken als de bank daarmee akkoord is, maar u mag niet meer aftrekken bij uzelf dan u betaalt. Uitzondering hierop is het fiscaal partnerschap, maar dan moeten beiden in Nederland aangifte inkomstenbelasting doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Symons Brigitte, 21-03-2012 11:25 #325
Mijn vader is juist overleden hij heeft een eigen huis hij is nog wel getrouwd maar ze zijn al 30 jaar uiteen en mijn moeder woont al 10 jaar samen met iemand anders op een ander adres. Heeft ze dan recht op mijn vaders huis? Hij heeft dat wel gekocht voor hij trouwde. Reactie infoteur, 21-03-2012
Beste Symons Brigitte,
1. Van belang is of er een testament is en of ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd.
2. Met zijn testament kan vader aan het huis een andere bestemming hebben gegeven en als ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd, was de helft van het huis al van moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby, 21-03-2012 08:04 #324
Bedankt voor uw reactie, ik heb alleen nog een vervolgvraag. Op grond van wat kan ik dan de hypotheekrente aftrekken? Aangezien de betreffende woning niet meer mijn hoofdverblijf is en ik er ook niet meer ingeschreven sta. Reactie infoteur, 21-03-2012
Beste Debby,
U mag maximaal tot twee jaar na het verlaten van het huis de zelf betaalde hypotheekrente aftrekken. Vergeet niet om ook uw aandeel in het eigenwoningforfait op te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B., 20-03-2012 22:47 #323
Ik heb een vraag. Mijn partner en zijn ex hebben samen een koophuis dit staat al 3,5 jaar te koop vanaf oktober 2008 heeft mijn partner ook elke maand €260 overgemaakt naar de rekening waar de hypotheek af gaat beide betalen de helft die 260 is de hypteruggave per maand. Nou geven wij wel al 3 jaar aan dat het huis maar voor 50% van hem is. Maar dus wel altijd 100% overgemaakt (omdat wij dachten dat wij dat kregen) zij zegt niks in te vullen over het huis bij haar belastingaangifte en dus niks krijgt. Kan dit? En hebben wij nu elke maand 130 euro teveel betaald 38 x en zo ja hoe kun je dit terug verhalen op de ex? Kan zijn dat zij het namelijk wel heeft ontvangen maar het achterhoudt. Reactie infoteur, 21-03-2012
Beste B.,
1. Het aandeel in de hypotheekrente van uw partner bedraagt 260 euro. Na het verlaten van het huis is deze rente bij hem maximaal twee jaar fiscaal aftrekbaar als hypotheekrente.
2. De ex woont er nog en mag nog steeds elke maand 260 euro aan hypotheekrente aftrekken.
3. Of zij de aftrek voor het huis opvoeren en hoeveel, is mij niet bekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B., 20-03-2012 19:03 #322
Ik heb ook een vraag over het partnerschap, ik en mijn partner zijn vorig jaar maart 2011 uit elkaar gegaan, hadden samen een koophuis. Nu begrijp ik dat ik tot maart sowieso financieel partner ben. Maar nu is mijn vraag omdat het koophuis nog steeds op onze naam staat (2012) of we nu nog steeds financiele partners zijn? Momenteel woon ik in een huurwoning. Tot wanneer ben ik financieel partner, en heb ik nu recht op mijn eigen toeslagen? Huurtoeslag, zorgtoeslag? Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste B.,
Als jullie niet meer op hetzelfde adres wonen en er geen sprake is van huwelijk of geregistreerd partnerschap, zijn jullie geen fiscale partners in 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby, 19-03-2012 20:38 #321
In 2011 zijn mijn partner en ik uit elkaar gegaan en eind 2011 heb ik de woning verlaten en me ingeschreven in een andere gemeente. We hebben een koopwoning waar we allebei 50% eigenaar van zijn en leefden zonder samenlevingscontract/getrouwd te zijn samen. Voor 2011 zijn we fiscaal partners en kunnen we het goed regelen. Voor 2012 is de situatie zo dat mijn ex de volledige rente betaalt (tot de woning volledig op zijn naam staat) en deze ook graag zou aftrekken, maar wij hebben begrepen dat dat niet kan en hij slechts de helft van de renteaftrek kan doen en ik, omdat de woning niet meer mijn hoofdverblijf is, niets kan aftrekken. Is er een manier om er toch voor te zorgen dat hij de volledige rente kan aftrekken of dat ik alsnog mijn deel kan aftrekken? Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste Debby,
De enige manier is dat u de hypotheekrente betaalt, aftrekt en verrekent met uw ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 19-03-2012 13:54 #320
In het jaar 2011 zijn mijn partner en ik uit elkaar gegaan. Ik heb op zijn aandringen ons koophuis verlaten ergens in maart 2011. Heb me ook op huidige adres ingeschreven.
We hadden een samenlevingscontract bij de notaris. Wij zijn toch over het jaar 2011 gewoon fiscaal partners? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Laura,
Jullie zijn verplicht fiscale partners tot het moment van uit elkaar gaan en de rest van 2011 naar keuze.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L., 18-03-2012 21:36 #319
Vorig jaar zijn mijn vriendin en ik uit elkaar gegaan. We hadden samen een koopwoning. Zij heeft zich per half januari elders ingeschreven. Het huis is halverwege het jaar volledig op mijn naam komen te staan. Mijn ex-vriendin wil geen aanspraak maken op de hypotheekrente aftrek (aangezien ik die betaald heb voor 2011). Zijn we alsnog officieel fiscaal partners voor 2011? Is fiscaal partnerschap een must? of kun je er beide voor kiezen hier afstand van te doen? Wij willen beiden liever apart aangifte doen, kan dat? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste L.,
Jullie zijn verplicht fiscale partners tot het moment van uit elkaar gaan, maar mogen kiezen voor het fiscaal partnerschap in geheel 2011. Echt afstand doen van het fiscaal partnerschap is niet mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandy, 18-03-2012 19:19 #318
Ik heb een wajong uitkering. Ben in september 2011 gaan samenwonen in een huurwoning. Geen geregistreerd partnerschap. Mijn partner is ZZPér Ik ben in november bevallen van onze eerste zoon (erkend door mijn partner). Moet ik nu individueel of voor fiscaal partnerschap kiezen met de aangifte belasting? Wat kan, wat moet en wat is voordeliger (ook ivm de bevalling en ziekenhuiskosten die niet zijn vergoed?) Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Sandy,
1. Vanaf het moment dat het kind is geboren en erkend, zijn jullie verplicht fiscale partners. Omdat jullie in september zijn gaan samenwonen kan dit worden vervroegd naar september 2011.
2. Maar het fiscaal partnerschap kan nadelig zijn voor de aftrek van de ziektekosten, omdat dan voor de drempel naar het gezamenlijke inkomen wordt gekeken. Eigenlijk zoudt u beide mogelijkheden moeten doorrekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vivian, 17-03-2012 18:45 #317
Hallo Zeemeeuw,

Ik heb de volgende vraag:

Kennissen van mij gaan uit elkaar. Ik noem ze even persoon A en persoon B.
A & B hebben samen een koopwoning en een samenlevingscontract. Zij zijn in maart 2012 uit elkaar gegaan en B woont weer bij haar ouders. A woont nog in de gezamenlijke woning tot is uitgezocht of A de woning over kan nemen of dat de woning in de verkoop moet.
B betaald nog wel de helft van de hypotheekrente.
Als B zich in het GBA inschrijft op het nieuwe adres, mag zij dan nog steeds de helft van de hypotheekrente aftrekken? Of vervalt dit zodra zij zich ergens anders heeft ingeschreven?
Bij echtscheiding is het nl zo dat degene die niet meer in de woning woont, maar wel de hypotheekrente (gedeeltelijk) betaald, de woning nog 24 maanden als eigen woning mag beschouwen.

Is dit ook het geval bij uit elkaar gaan? (dus geen echtscheiding of geregistreerd partnerschap).

Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 17-03-2012
Hallo Vivian,
B mag gedurende 2 jaar de helft van het saldo van eigenwoningforfait en hypotheekrente aftrekken. De eis hiervoor is dat men elkaars fiscale partner is geweest. Een (ex-) huwelijk of geregistreerd partnerschap voldoet hieraan, maar is hiervoor niet noodzakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlottu, 16-03-2012 21:39 #316
Hallo, Ik woon nu 6 jaar samen zonder samenlevingscontract. Mijn vriend is 100% eigenaar van de woning. We hebben wel een gezamenlijke hypotheek.
Voor zover ik het begrijp zijn we geen fiscaal partners meer. Maar we betalen beide 50% hypotheek. Wie mag/moet nu de hypotheekrente aftrek invullen? Alleen de 'eigenaar' of fifty-fifty of degene met het hoogste inkomen.
Onze inkomens zijn trouwens bijna gelijk. De een net iets hoger dan de ander. Reactie infoteur, 16-03-2012
Hallo Charlottu,
Eigenlijk betaalt u hypotheekrente voor een huis dat niet van u is en is die rente niet bij u aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 14-03-2012 16:38 #315
Hallo, ik heb een vraag. Mijn partner en ik hebben in december 2011 een samenlevingscontract laten opstellen bij de notaris. In 2011 heb ik iedere maand zorgtoeslag ontvangen (en had ik daar recht op). Echter is het salaris van mijn partner boven de toeslagengrens en vandaar mijn vraag. Zal ik nu het gehele bedrag dat ik iedere maand in 2011 heb ontvangen moeten terugbetalen (immers ben je als je in december 2011 een samenlevingscontract sluit, wel voor het hele jaar 2011 fiscaal partner) of zal ik alleen de toeslag die ik in december 'onterecht' heb ontvangen moeten terugbetalen? Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 15-03-2012
Beste Maaike,
1. Jullie zijn in december 2011 fiscale partners geworden en kunnen ervoor kiezen, maar dat is niet verplicht, om heel 2011 fiscale partners te zijn als jullie al samen woonden.
2. Dat betekent dat u, als u niet voor geheel 2011 voor het fiscale partnerschap kiest, alleen in december 2011 buiten de boot valt en de zorgtoeslag moet terugbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Macarena, 13-03-2012 21:06 #314
Ik heb geheel 2011 samengewoond, geen samenlevingscontract, koopwoning stond op naam van ex, samen een kind, dit kind is niet erkend door mijn ex. sta dus geregistreerd als alleenstaande ouder. Zijn we dan fiscale partners? Reactie infoteur, 14-03-2012
Beste Macarena,
Neen jullie zijn geen fiscale partners in 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sija, 13-03-2012 15:12 #313
Hallo Zeemeeuw, ik zit met het volgende:
Ik ben sinds jan 2009 gescheiden van mijn man. Ik was in de afgelopen "gescheiden" jaren hoofdbewoonster van onze gezamenlijke woning en ik kreeg alimentatie en heb zelf alle lasten van de woning opgehoest en ook de volledige rente afgetrokken. Nu ben ik van plan om de woning te verlaten en te gaan samenwonen met mijn vriend. Wat heeft dit voor financiële consequenties voor ons/mij als ik wil trouwen of een samenlevingscontract wil aangaan? Mijn ex heeft een andere koopwoning (op zijn naam en van zijn vrouw)en ik kom ook in een koopwoning terecht (maar die staat op naam van mijn vriend). Kan ik, omdat het belasting technisch misschien voordeliger is op mijn "oude adres"ingeschreven blijven staan als hoofdbewoonster? Mijn zoon blijft in de woning achter. Wij betalen ( mijn ex, zoon en ik ) gezamenlijk de lasten van het huis. Uw reactie zie ik graag tegemoet. Reactie infoteur, 13-03-2012
Hallo Sija,
1. Eigenlijk was na de scheiding alleen uw aandeel in de hypotheekrente bij u fiscaal aftrekbaar.
2. Als u ergens anders gaat wonen, moet u zich ook daar inschrijven.
3. Fiscaal gezien hebt u dan twee woningen (koop en huur).
4. De rente van de koopwoning is nog aftrekbaar als het huis leeg te koop wordt gezet.
5. Dan uw zoon. Als hij niet tot uw huishouding behoort, is hij feitelijk huurder en dat betekent dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 12-03-2012 19:00 #312
Nog een vraag mbt fiscaal partnerschap. Mijn vrouw woont al jaren in Zwitserland en wij waren voor de fiscus dus duurzaam gescheiden en ongehuwd. De Belastingdienst was hiervan op de hoogte en ik deed altijd alleen aangifte. Zij stond nog wel op ons adres in Nederland ingeschreven. Nav een brief van de SVB wordt zij nu (deze maand) uitgeschreven uit Nederland. Wordt mijn vrouw nu met de nieuwe regels voor fiscaal partnerschap ineens mijn fiscale partner? Reactie infoteur, 12-03-2012
Beste Pieter,
Als uw vrouw in ons land niet belastingplichtig is en geen belastingaangifte doet, is zij ook niet uw fiscale partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renee, 11-03-2012 11:33 #311
Hallo,

ik heb in 2009 en een deel van 2010 samengewoond en deze persoon was mijn toeslagpartner.

nu krijg ik rekeningen voor 2009 en 2010 voor terugvorderingen van teveel uitbetaalde toeslagen.

ben ik hier alleen aansprakelijk voor? ik verdiende in die jaren ongeveer 4000 euro per jaar en hij 18.000. ik ben nu student en heb geen inkomen en zit nu met rekeningen van in totaal meer dan 2000 euro en hij weigert zijn deel te betalen aan mij. Reactie infoteur, 11-03-2012
Hallo Renee,
1. Voor de belastingdienst is verantwoordelijk degene die de toeslagen aanvraagt.
2. Of uw vriend daarmee ook een schuld heeft die u kunt invorderen, hangt af van de inhoud van het samenlevingscontract. Als er geen samenlevingscontract is, hoeft hij niet te betalen als de vordering op uw naam staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 08-03-2012 21:12 #310
In oktober 2010 heb ik mijn relatie verbroken. Mijn ex partner heeft op 15 januari 2011 de woning verlaten en een andere woning betrokken en ook ingeschreven bij de GBA. Tot en met april 2011 stond de VT op haar naam en kreeg ze het terug. Ze heeft het toen stop gezet omdat ze daar geen recht meer op had en heb ik het op mijn eigen naam aangevraagd. Zij moest alles terugbetalen. Ik heb in april ook officieel in een document laten weten dat het samenlevingscontract officieel was beëindigd en is door beide partijen ondertekend. Op 18 juli 2011 is het huis op mijn naam gezet en sindsdien ben ik voor 100% eigenaar. Nu belt ze mij vanavond op dat ze mij als fiscaal partner wil opgeven bij de aangifte over 2011. Zij heeft maar 14 dagen in heel 2011 op mijn adres gewoond en ingeschreven. Mijn inziens zijn wij geen fiscaal partner. Klopt dat? Wat kan er nog financieel achter wegkomen en heeft het nadelige gevolgen voor mij? Reactie infoteur, 09-03-2012
Beste Dirk,
Jullie zijn fiscale partners tot 15 januari 2011 en daarna niet als u dat niet wilt. Als u het niet vertrouwt, zou ik niet voor fiscaal partnerschap kiezen na 15 januari 2011. Wie weet wat ze onder het mom van fiscaal partnerschap buiten uw weten om nog heeft geregeld?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 08-03-2012 16:13 #309
Beste Zeemeeuw,
Sinds de zomer van 2010 woont mijn (inmiddels ex) in Oostenrijk en wonen we niet meer op hetzelfde adres. Ze is financieel geheel afhankelijk van mij. We hebben een maandelijks bedrag afgesproken dat later min of meer ook door de rechter is overgenomen. Het verzoek tot echtscheiding is ingediend begin november 2011. 1) Ik ken de toelichting op vraag 1 inzake fiscaal partnerschap, maar is er echt geen uitweg? Het is anders wel erg zuur (maandbedrag 4000 euro). 2) Zou ik, los van 2011, nog een bedrag van 2010 kunnen claimen? Toen belastingaangifte als fiscale partners ingediend, maar dat was achteraf bezien niet handig. Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 08-03-2012
Beste Robert,
1. Als ik u goed begrijp, bedoelt dat u ondanks het feit dat u sinds de zomer 2010 duurzaam gescheiden woont, toch als fiscale partners aangifte hebt gedaan. Daardoor hebt u de partneralimentatie niet kunnen aftrekken.
2. Voor 2010 kunt u de belastingdienst aangegeven dat u een fout hebt gemaakt in uw aangifte. Dat u namelijk tot de zomer fiscale partners was en niet daarna.
3. In geheel 2011 woonde uw ex in het buitenland. Als ze niet in Nederland belastingplichtig was, was ze ook niet uw fiscale partner in Nederland. Dan moet zij in Oostenrijk belasting betalen en is de alimentatie volledig aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ivo, 07-03-2012 23:04 #308
Waarschijnlijk een simpele vraag, maar ik twijfel zelf enigszins:
- twee personen, A en B. Zijn voor IB 2012 fiscaal partner
- persoon A heeft vermogen box 3 van 25.000. Derhalve meer dan vrijstelling voor 1 persoon.
- bij aangifte wordt dat vermogen bij de verdeling van de gezamenlijke posten in twee maal 12.500 (eenmaal per A, eenmaal bij B). Dus geen aanslag met box 3 heffing bij A en B

vraag: recht op huurtoeslag? Reactie infoteur, 08-03-2012
Beste Ivo,
Ja u hebt recht op de huurtoeslag als aan de andere voorwaarden (hoogte huur, inkomen) is voldaan. Geef desgevraagd het vermogen op als gezamenlijk vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 07-03-2012 20:31 #307
Beste Zeemeeuw,
Er is helaas nog steeds iets wat me niet duidelijk is. Ik ben gehuwd in gemeenschap van goederen. Mijn vrouw is als Francaise woonachtig in Frankrijk en derhalve niet mijn fiscale partner, dat is me duidelijk. De woning in Nederland (waar ik in woon) staat op mijn naam alsook de hypotheek en ik heb ook altijd de hypotheekrente betaald en in voorgaande jaren 100% afgetrokken. Is het nu zo dat 50% van de woning nu belastingtechnisch bij mijn vrouw hoort en zij deze dan in Nederland als buitenlands belastingplichtige dient op te geven in BOX3? Mag ik wel de 100% hypotheekrente aftrekken of mag dat dan slechts ook maar voor 50%? En hoe zit het dan met het huurwaardeforfait? Bvd voor uw antwoord. Reactie infoteur, 07-03-2012
Beste Carlo,
Omdat de woning en hypotheek op uw naam staan, mag u de volledige hypotheekrente aftrekken en moet u het totale eigenwoningforfait bij uw inkomen optellen. Box 1 en niet 50% maar 100% dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucien, 07-03-2012 17:12 #306
Helaas verplicht fiscaal partner voor 2011. Ik weet echter de hoogte van box 3 niet van de ficaal partner (bezit /schuld) weet ook niks over box 2. Dus moet ik een verkeerde aangifte inleveren. Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste Lucien,
Box 2 is vaak niet aan de orde, maar wel box 3. Meer informatie over de vrijstellingen sparen en beleggen in box 3 vindt u in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90628-vrijstellingen-box-1-en-box-3-inkomstenbelasting-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 05-03-2012 15:40 #305
Als ik als partner (ongehuwd ed) een aantal jaren geleden ben opgegeven voor het partnerpensioen van mijn partner bij een bedrijf waar hij nu niet meer werkt… hoe zit het dan? Zijn wij dan pensioenpartners? Reactie infoteur, 05-03-2012
Beste Iris,
Als jullie nog samenwonen en u nog recht hebt op dat partnerpensioen zijn jullie pensioenpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 05-03-2012 11:35 #304
Voor mijn schoonzus doe ik belastingaangifte. Zij is in juni 2011 gescheiden van haar man. Hoe vul ik de aangifte in? Ze hadden een eigen huis waar zij is uitgekocht. Haar man is er blijven wonen. Mag zij tot juni 2011 de helft van de hypotheekrente aftrekken? Hoe doe ik dat met hun vermogen? Peildatum is 1 januari 2011, toen waren zij nog samen. Moet ik dat bedrag nemen en delen door 2? Moet ik ook iets met het bedrag dat zij in juni heeft gekregen als afkoop van hun eigen huis? Reactie infoteur, 05-03-2012
Beste Linda,
1. Vanaf het moment dat zij het huis heeft verlaten en een aanvraag van scheiding is ingediend, vervalt het fiscaal partnerschap, maar mag degene die het huis heeft verlaten nog maximaal 2 jaar het saldo van huurwaardeforfait en hypotheekrente opvoeren. In dit geval is dat tot het moment van afkoop.
2. Of haar vermogen ook de helft was van het gezamenlijke vermogen, hangt ervan af of ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd.
3. Het afkoopbedrag is geen inkomen, maar kan per 1 januari 2012 (belastingaangifte 2012) wel onderdeel zijn van haar vermogen in box van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 05-03-2012 10:23 #303
Tot en met 1 maart heb ik met mijn exvriendin samengewoond in een door ons beiden gekocht huis. We hadden ook een samenlevingsovereenkomst. De relatie liep echter ervoor al stuk, waardoor ik per 2 maart 2011 bij mijn huidige vriendin ben gaan wonen en me daar ook heb ingeschreven in de GBA. Per september heeft mijn exvriendin de woning overgenomen en een maand later werd ik vader van een kind bij mijn huidige vriendin.
Over 2011 heb ik dus 2 fiscale partners. Moet ik nu 2x aangifte doen, of slechts 1x? En met wie zou ik dat moeten doen? Mijn voorkeur ligt bij mijn exvriendin ivm het koophuis, maar heb ik de vrijheid om haar voor heel 2011 als fiscaal partner te zien? Of weegt het kind zwaarder dan de 2 maanden dat ik een samenleefovereenkomst icm koophuis heb gehad in 2011 (had ik al vanaf 2009)?

Ik ben het spoor een beetje bijster aangezien de belastingtelefoon mij ook verschillende verhalen vertelt. Alvast mijn dank voor uw antwoord! Reactie infoteur, 05-03-2012
Beste Bob,
U hebt zo in 2011 volgtijdelijk twee fiscale partners, maar mag kiezen wie voor de belastingaangifte 2011 uw fiscale partner is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 05-03-2012 01:08 #302
Mijn ex en ik zijn in april 2011 uit elkaar gegaan. Wij hebben elkaar, conform hetgeen beschreven in het samenlevingscontract, laten weten dat het samenlevingscontract beëindigd is, maar dit is niet formeel bekrachtigd door de notaris. Nu wil ik over heel 2011 voor mij alleen belastingaangifte doen. Hebben mijn ex en ik de keuze om ieder afzonderlijk en dus niet als fiscaal partners aangifte te doen? Reactie infoteur, 05-03-2012
Beste Gerard,
U bent tot april 2011 verplicht fiscale partners en daarna niet meer. Zet het "laten weten" wel op papier.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 03-03-2012 13:43 #301
Beste Zeemeeuw,
Bedankt voor uw eerdere antwoord inzake mijn franse vrouw welke dus geen fiscaal partner meer is.
Rest mij echter nog de vraag hoe ik nu mijn (digitale) belastingaangifte invul voor wat betreft gehuwd. Als ik namelijk "gehuwd" aankruis heb ik dus ineens wel een fiscale partner.
Moet ik dan dus gewoon "ongehuwd" aankruisen omdat ik immers dat voor de belastingdienst dan in feite ben.
De belastingtelefoon geeft helaas tegenstrijdige antwoorden. Reactie infoteur, 03-03-2012
Beste Carlo,
Als u in Nederland woonde in 2011 en het P-formulier invult, voorziet dat niet in de mogelijkheid om uw vrouw in het buitenland als niet-fiscale partner aan te kruisen. De enige mogelijkheid die daarvoor wel zorgt, is aan te vinken dat u niet gehuwd bent. Komen er later vragen over, dan kunt u die eenvoudig beantwoorden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 02-03-2012 09:11 #300
Ik heb een opmerking op wat Jeroen schreef. Je samenlevingsovereenkomst verviel niet met de verkoop van het huis, maar op het moment dat je exvriendin ergens anders ging wonen. Mits ze dit natuurlijk bij de GBA heeft gemeld. Daar is geen notaris voor nodig. Reactie infoteur, 02-03-2012
Beste Bob,
Ik las tegelijkertijd als tegelijkertijd en niet als doordat het huis verkocht werd. Maar ik kan me vergissen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kevin, 02-03-2012 05:22 #299
Mijn vriendin en ik zijn sinds kort uit elkaar gegaan. We hebben een koophuis en een samenlevingscontract. Het is de bedoeling dat ik in ons huis blijf wonen en ook de hypotheek volledig betaal. Hoe werkt dit nu met hypotheekrenteaftrek. Voor 2012 zijn we geen fiscale partners meer, maar kan ik dan 100% aftrekken, of ieder 50%? Dat laatste lijkt me vreemd omdat zij niks meer betaalt. Reactie infoteur, 02-03-2012
Beste Kevin,
U mag de hypotheekrente aftrekken volgens uw aandeel in de hypotheek. Als het huis van beiden (ieder de helft) is en de hypotheek van beiden is, mag u de helft van de hypotheekrente aftrekken. Dat zij geen hypotheekrente betaalt, terwijl de hypotheek ook op haar naam staat, is in beginsel ook vreemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 01-03-2012 20:06 #298
Mijn vrouw woont sinds een jaar weer in haar geboorteland Frankrijk en werkt daar ook weer. Ook heeft ze daar nu een appartement gekocht. Zelf heb ik een huis in Nederland.
Volgens mij is zij nu niet meer mijn fiscaal partner.
Hoe zit e.e.a. nu wbt de hypotheekrenteafrek van mijn woning in Nederland? Kan ik deze geheel blijven opvoeren?
Moet ik haar woning in Frankrijk nu ook opgeven in Nederland? Reactie infoteur, 01-03-2012
Beste Carlo,
Als uw vrouw niet Nederlands belastingplichtig is, zijn jullie geen fiscale partners en geeft u alleen uw eigen inkomen en vermogen op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 01-03-2012 17:11 #297
Sinds februari 2010 woont mijn expartner op een ander adres. wij waren nog wel samen eigenaar van een koopwoning. Ik ben in de woning blijven wonen, kreeg de voorlopige teruggaf en betaalde de hypotheek. Wij hadden een samenlevingscontract en deze is ontbonden tegelijk met de verkoop van de woning op 14 september 2011. Mijn vraag is nu hoe ik een en ander aangeef in mijn belastingaangifte. Is het eigenwoningforfait 50% en kan ik de hypotheekrente volledig aftrekken? of kan ik de hypotheekrente maar voor de helft opgeven en moet mijn ex zelf aangifte doen en de andere helft opgeven. Reactie infoteur, 01-03-2012
Beste Jeroen,
Tot 14 september 2011 mag u de volledige hypotheekrente eigen woning aftrekken en bedraagt de bijtelling 100% van het huurwaardeforfait. Daarna zijn jullie immers pas "gescheiden". Tot 14 september 2011 zijn jullie fiscale partners en naar keuze voor geheel 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Katrien, 29-02-2012 12:55 #296
Mijn partner en ik overwegen een geregistreerd partnerschap aan te gaan, maar onze beide koopwoningen te houden. Ik begrijp dat als wij in dat geval kiezen voor géén fiscaal partnerschap wij voor beide woningen gebruik kunnen blijven maken van de hypootheekrenteaftrek.De nadelen bij geen fiscaal partnerschap vwb de erfbeladsting realiseren wij ons. Maar hebben wij bij een geregistreerd partnerschap zonder fiscaal partnerschap recht op elkaars nabestaandenpensioen na overlijden van één van ons? Reactie infoteur, 29-02-2012
Beste Katrien,
1. Als jullie een geregistreerd partnerschap aangaan, zijn jullie per definitie fiscale partners vanaf het moment van samenwonen.
2. Of u recht hebt op uw nabestaandenpensioen hangt af van uw afspraken met het pensioenfonds. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap voordat men 65 jaar is, bent u automatisch pensioengerechtigd bij het overlijden van uw partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 29-02-2012 06:55 #295
Ik woon al 21 jaar in het buitenland, ben getrouwd en door omstandigheden keer ik terug naar Nederland met twee kinderen. Mijn man blijft in het buitenland werken. Is mijn man in dit geval ook mijn toeslagpartner? Reactie infoteur, 29-02-2012
Beste Miranda,
Als uw man niet in Nederland belastingplichtig is en niet bij u woont in Nederland, is hij in Nederland niet uw fiscale partner en niet uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. van Tongeren, 24-02-2012 16:32 #294
Vraag: Mijn vrouw is in juni 2011 op 74-jarige leeftijd overleden. Over 2011 heb ik voor beiden vrijwillig aangifte voor de IB gedaan. Mijn vraag is in hoeverre ik over 2011 de mogelijkheid heb om eventueel al of niet als fiscale partners aangifte te doen. Dit wederom vrijwillig, omdat ik geen mededeling heb ontvangen over verplichte aangifte. Zekerheisdshalve heb ik een F-formulier aangevraagd (Omdat aangifte hiermee niet digitaal mogelijk is). Ik heb dit nog niet ingevuld. Als er een keuzemogelijkheid is zou ik graag willen vernemen hoe ik kan bepalen wat de voodeligste keuze is. Mijn leeftijd is 74 jaar. Reactie infoteur, 24-02-2012
Beste K. van Tongeren,
U mag als fiscale partner ervoor kiezen om het hele jaar 2011 als fiscale partners te worden gezien, inclusief de periode na het overlijden. Dit vereist een P- formulier en een F-formulier die u als fiscale partner van de overledene beide ondertekent:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/92896-erfenis-en-belastingaangifte-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 24-02-2012 08:51 #293
Hallo
mijn vraag is als volgt ik heb een uitkering samen met mijn 3 kindjes
en woon in een huurhuis ik krijg nu huursubsidie kindgebonde budget en noem maar op
nu wil ik me in late schrijven in een andere gemeente bij iemand die ook een uitkering heeft
gewoon weg om dat ik waar ik nu woon te veel problemen heb met mijn ex en geen ugentie krijg voor een andere woning in een andere gemeente tenzei ik er woon vandaar dat ik me ook bij iemand anders wil laten inschrijven
die gene heeft geen kinderen maar wel huursubsidie en een uitkering
maar ik heb ook een uitkering wat voor konsekwenties heeft dat als ik me bij die gene in laar schrijven kwa uitkering gezien en belastingdienst

mvg Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste Anita,
1. Het samen met een ander op een zelfde adres wonen waarbij de ander geen kind noch een fiscaal partner is, zal zeer waarschijnlijk geen gevolgen voor de uitkering hebben.
2. U zult wel op enig moment de toetsingspartner worden wat gevolgen heeft voor de hoogte van de toeslagen:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2019-2020-of-2021.html


Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 23-02-2012 11:38 #292
Sinds 25 november 2011 ben ik getrouwd. Zijn mijn echtgenote en ik nu verplicht fiscale partners van elkaar, of kunnen we er voor kiezen om afzonderlijk aangifte doen voor 2011? Dus aangeven dat we geen fiscale partners van elkaar zijn. Reactie infoteur, 23-02-2012
Beste M.,
Jullie zijn vanaf 25 november 2011 elkaars fiscale partner, maar kunnen ervoor kiezen om voor geheel 2011 gezamenlijk belastingaangifte te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 21-02-2012 21:49 #291
Sinds 2 maanden zijn mijn vriend en ik uit elkaar, samen hebben we een koophuis op onze naam staan. Het huis staat al ruim een half jaar in de verkoop. Ik woon samen met mijn dochtertje nu in een huurhuis (niet zijn kind). Mijn ex woont nu nog in de koopwoning. Mijn vriend wil dat ik de helft van de hypotheek blijf betalen, maar mijn loon is zo laag dat ik geen stuiver overhoud. Vanwege de vaste lasten aan mijn huurhuis. Zijn loon ligt vele malen hoger. Wat zijn mijn rechten nu? Wat moet ik betalen… Sinds vandaag hebben wij een redelijk bod gehad voor ons huis, maar mijn ex vind het te weinig. En de hypotheek kan ook niet alleen op zijn naam. Kan ik hem dwingen tot verkoop? of dat hij iets tekent dat ik niks aan het huis hoef te betalen… Want hij wil het immers niet verkopen! Reactie infoteur, 22-02-2012
Beste Chantal,
1. Het maakt veel uit of er een samenlevingscontract is met bepaalde afspraken over levensonderhoud en schulden.
2. Uw ex vriend woont in de koopwoning terwijl het niet zijn volledig eigendom is. Dan ligt het voor de hand dat hij de hele hypotheek betaalt of een huur aan u waaruit u uw aandeel in de hypotheek betaalt.
3. Als de ex dwars ligt, leg dan een dossier aan waaruit dat blijkt. Zorg dat u het bewijs op papier hebt dat het bod tot koop er ligt maar de ex niet wil meewerken. Stap vervolgens naar een juridische bijstand om hem te verplichten om aan de verkoop mee te werken dan wel uw schuld per direct over te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby, 21-02-2012 13:13 #290
Ik vraag me af of ik bij mijn aangifte en aanvraag van zorgtoeslag en kindgebonden butget verplicht ben om mijn vriend als fiscale partner op te geven. Wij wonen in een huur huis hebben samen een kind van 1 jaar. Als ik hem niet opgeef heb ik namelijk wel recht op zorgtoeslag. Reactie infoteur, 21-02-2012
Beste Debbie,
Als jullie samenwonen en een gezamenlijk kind hebben, zijn jullie fiscale partners. Het heeft geen zin om dat te ontkennen want daar komen ze wel achter via het GBA.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nn, 20-02-2012 11:18 #289
In 2011 ben ik gescheiden. ex-partner blijft in gezamelijke koopwoning wonen en ik betaal de volledige hypotheek. Sinds september 2011 woon ik elders (per januari 2012 ook ingeschreven in GBA)
Huwelijk was in gemeenschap van goederen, het verzoek tot scheiden is in december 2011 ingediend, in januari 2012 bekrachtigd door rechtbank en per januari 2012 ingeschreven bij de burgerlijke stand.
Ik heb een paar vragen:
1. moeten we verplicht samen aangifte doen over 2011?
2. zijn wij nog fiscaal partners over 2012 (is immers pas in 2012 uitgesproken door de rechtbank)?
3. heeft mijn ex-partner over 2011 recht op de helft van mijn belastingteruggave? Reactie infoteur, 20-02-2012
Beste Nn,
1. U moet verplicht gezamenlijk belastingaangifte doen over 2011.
2. Omdat het verzoek tot echtscheiding in 2011 is ingediend en u elders woont, zijn jullie in 2012 geen fiscale partners meer.
3. Omdat u in 2011 in gemeenschap van goederen was getrouwd, kan uw ex een beroep doen op maximaal de helft van de belastingteruggave. Dat wil zeggen dat de teruggave meegenomen kan worden in de boedel evenals andere schulden en vermogen.
4. Bekijk de belastingteruggave dus niet geïsoleerd. U kunt evenzeer stellen dat u dus teveel belasting hebt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jojo, 19-02-2012 10:45 #288
Mijn man en ik zijn nu bijna 6 jaar getrouwd op huwelijkse voorwaarden, mijn man is dit jaar okt voor zichzelf begonnen, en ik werk sinds vorig jaar april fulltime, ik wil van hem gaan scheiden, en heb hem dit al verteld, hoe gaat het nu verder als ik deze scheiding door zou zetten, raakt hij zijn huis en bedrijf dan kwijt want hij zegt me dat hij het dan niet red en wat zijn de kosten voor mij aangezien ik een vast loon heb elke 4 week, ik ga dan samen met mijn 2 meiden in een huurhuis wonen. Reactie infoteur, 19-02-2012
Beste Jojo,
1. U moet even kijken wat in er uw huwelijkse voorwaarden staat vermeld. De voorwaarden kunnen gaan van volledige uitsluiting tot een gedeeltelijke uitsluiting.
2. Als het goed is kan uw man niet op jullie beider naam een lening hebben afgesloten voor de zaak en zou een scheiding daarvoor niet hoeven uitmaken.
3. Als het huis van uw man is, kan hij het ook verkopen en in een huurhuis gaan wonen.
4. Kijk ook even naar:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/17306-vastgoed-wat-betekent-een-echtscheiding-voor-u-financieel.html

en

http://www.financieel.infonu.nl/diversen/27014-echtscheiding-wat-valt-in-boedel-bij-een-scheiding.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 18-02-2012 16:05 #287
Wij wonen sinds 2009 samen in een koophuis en doen beide belastingaangifte. We hebben alleen geen samenlevingscontract em dus geen fiscaal partner. Nu willen wij binnenkort een contract laten samenstellen bij de notaris, geldt deze ook dan voor de aangifte over 2011… Reactie infoteur, 18-02-2012
Beste Laura,
1. U woont samen en hebt een gezamenlijk eigen huis waar u woont, dan bent u fiscale partners.
2. Een contract 2012 geldt vanaf 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 16-02-2012 19:20 #286
Misschien een totaal andere vraag, maar misschien weet iemand hier een antwoord op. Ik ben gescheiden en heb nu een aanslag gehad van 2010. Destijds was ik nog getrouwd en zij was mijn fiscale partner. Volgens mij moet zij meedelen in de kosten van de aanslag… klopt dit? Reactie infoteur, 17-02-2012
Beste Pieter,
Een belastingaanslag is een schuld die inderdaad in de gemeenschap van goederen valt, tenzij anders tussen jullie beiden is afgesproken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rennie, 15-02-2012 12:29 #285
Wil hier even op een bericht reageren. (joop 31/1)
Als een der partners na de scheiding in het gezamenlijk eigendom blijft wonen en de gehele hypotheek betaald dan kan deze belastingplichtige slechts voor een max. periode van 2 de hypotheekrente aftrekken.
Daarna komt de echtscheidingsregeling art. 3, 111, vierde lid van de Wet IB 2001 geheel te vervallen. Let hier aub op. een advocaat maakt dit meestal niet kenbaar als er sprake is van onverdeeldheid van de eigen koopwoning. Ikzelf heb op dit moment een groot probleem want onze 2 jaar zijn verlopen. Komt er op neer dat ik per 1 mei a.s. een huurhuis moet betalen en de helft van de hypotheek. Moet kunnen een bedrag van 1000 per maand terwijl ik er 1500 verdien. Let dus aub op. Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste Rennie,
Klopt. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/17306-vastgoed-wat-betekent-een-echtscheiding-voor-u-financieel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dj, 14-02-2012 19:55 #284
Wij wonen net over de grens in Duitsland, zijn bijna 2 jaar getrouwd in gemeenschap van goederen, wij besluiten nu om te gaan scheiden.Het huis en nederlandse hypotheek staat alleen op de naam van de man, de vrouw heeft geen inkomen, heeft ook nooit iets betaald aan of in het huis, de man onderhoud haar.Als wij gaan scheiden blijft de man in het huis wonen en gaat de vrouw naar nederland in een huurwoning en gaat naar de sociale dienst voor een uitkering.Heeft dit financieele gevolgen voor de man?Kan de sociale dienst aan het inkomen komen van de man?Graag u advies hierop.

bij voorbaat dank Reactie infoteur, 15-02-2012
Beste Dj,
De sociale dienst zal nagaan of de vrouw recht heeft op alimentatie, maar daar geen gebruik van maakt. Dat bedrag kan in mindering worden gebracht op de uitkering. Voorts zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd waardoor de helft van de waarde van het huis minus hypotheek als haar vermogen zal worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 12-02-2012 20:27 #283
Mijn vraag is als volgt:
6 mnd geleden is mijn relatie verbroken, we woonden in zijn huis. Er was een samenlevingscontract, met pensioenbegunstiging voor mij. Op dat punt is duidelijk dat de situatie fiscale partners aangeeft, zoals dit nu van kracht is geworden. We hadden separate inkomsten (hij in loondienst, ik ZZP). Zijn salaris was het 10- voudige van dat van mij. Huis en alle kosten werden door hem betaald, ik droeg bij aan huishouden.
Ik woon nu in huurhuis, ik begrijp dat huurtoeslag en zorgtoeslag los staan van fiscaal partnerschap, alleen gebaseerd op inkomen. Hoe zit het met heffingskorting? Heeft mijn ex mogelijk dit voordeel (ook nog…)? En wat te doen als je niet on speaking terms bent? Hoe kan belastingdienst gezamenlijk aangifte en ondertekening verlangen als je vanwege je veiligheid uit de buurt moet blijven van iemand? Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste Ellen,
1. De huurtoeslag is ook gebaseerd op het inkomen van de toeslagpartner, maar dat is de voormalige relatie niet meer als die elders woont:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2019-2020-of-2021.html

2. De heffingskortingen zijn vaak ook individuele kortingen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/115930-hoogte-heffingskortingen-2020.html

3. U kunt de belastingdienst uw situatie uitleggen en vragen daarmee rekening te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 09-02-2012 12:22 #282
Mijn partner en ik zijn uit elkaar gegaan. We hebben een samenlevingscontract welke is opgesteld door een notaris. Ons huis staat al geruime tijd te koop (waar hij nog woont) en ik woon sinds kort op een ander adres waar ik ook ingeschreven sta.Dit is een huurwoning. Nu mag mijn ex ook nog maar de helft van de hypotheekrenteaftekken omdat ik er feitelijk niet meer woon. Kan ik mij weer laten inschrijven op het oude adres maar wel blijven wonen op mijn huidige adres. Er zullen toch wel meer mensen zijn met meerdere woningen? Desnoods logeer ik daar enkele dagen per week. Reactie infoteur, 09-02-2012
Beste Joop,
Zolang het huis het hoofdverblijf is van uw voormalige fiscale partner, mag u de hypotheekrente maximaal twee jaar aftrekken nadat u de woning hebt verlaten. U kunt dus op uw huuradres blijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 09-02-2012 11:52 #281
Mijn ex-partner en ik hebben tot nu toe gezamenlijk belastingaangifte gedaan. Medio vorig jaar heeft hij zich ingeschreven bij de gemeente op het adres van zijn nieuwe vriendin. We hebben een samenlevingscontract dat niet officieel ontbonden is bij de notaris.
Wij dragen samen de lasten van het huis dat te koop staat en waar ik in ben blijven wonen.
Kunnen wij nog samen de belastingaangifte invullen? Reactie infoteur, 09-02-2012
Beste S.,
Voor 2011 kunnen jullie nog kiezen voor een gezamenlijke belastingaangifte. Maar uw ex mag in 2011 dan niet tegelijkertijd fiscale partner zijn met zijn nieuwe vriendin.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L., 09-02-2012 10:01 #280
Mijn ex vriendin en ik hebben de samenlevingsovereenkomst ontbonden. Er is vastgesteld dat zij nog 6 maanden in de woning mag verblijven. Mag mijn ex vriendin verlangen dat ik een half jaar uit de woning ga? En mag mijn ex vriendin bepalen dat mijn huidige vriendin niet in de woning komt? Reactie infoteur, 09-02-2012
Beste L.,
Als dat niet eerder zo is afgesproken en het huis niet alleen van de ex is, kan de ex dit niet eisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karina, 08-02-2012 07:40 #279
Ik ben gescheiden met twee kinderen, woon nog in het koophuis en alles wordt gewoon betaald door ex-partner en mij. hij woont al bij iemand anders en is bij zijn ouder ingeschreven. Ik wil hier ook graag weg en een huurhuis betrekken. Het koophuis staat te koop maar er is weinig reactie. Nou wil ik graag weten of ik een huurhuis kan betrekken en krijg ik dan nog wel alle toeslagen van de belasting bij een huurhuis of vervalt dat omdat ik ook nog een koophuis heb? Reactie infoteur, 08-02-2012
Beste Karina,
Zo lang uw huis valt onder de eigenwoningregeling, valt het in box 1 van de inkomstenbelasting en wordt het niet gezien als vermogen in box 3 wat tot het vervallen van de huursubsidie zou kunnen leiden. Voorwaarde is dan dat u uw huis te koop zet:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30917-wat-is-de-eigenwoningregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jm Arbouw, 07-02-2012 19:40 #278
Kennis, 80 jaar leeft al 25 jaar duurzaam gescheiden van haar man. Echtscheiding is uitgesproken per 1-1-2012, naar ik vermoed dus al eerder aangevraagd. Adres en andere gegevens man niet te achterhalen. Door deze regel staat ze als gehuwd, krijgt geen alleenstaande AOW heffingskorting (programma komt daar niet) en moet nu over haar enige AOW inkomen een fors stuk belasting betalen. Wat nu? Reactie infoteur, 08-02-2012
Beste Jm Arbouw,
Het is anders. Als mevrouw getrouwd is, maar zij en haar partner gaan apart wonen, dan heeft zij recht op het AOW-bedrag voor een alleenstaande. Dat is 70% van het netto minimumloon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marty, 06-02-2012 16:36 #277
OK, dus ze kan geen fiscale partner worden. Kan ik dan wel de rente volledig aftrekken van een gezamenlijke hypotheek op een belgisch huis? Reactie infoteur, 06-02-2012
Beste Marty,
Dan mag u in Nederland alleen de hypotheekrente aftrekken die voor uw rekening komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marty, 06-02-2012 12:34 #276
Ik woon in België en ga dit jaar trouwen met een Belgische. Kan zij mijn fiscale partner zijn/worden? Ik heb er voor inkomstenbelasting voor gekozen om als nederlands ingezetene behandeld te worden. Wordt dit niet een hele lastige constructie met Belgische (mijn aanstaande) en Nederlandse (ik) belastingaangiftes…? Reactie infoteur, 06-02-2012
Beste Marty,
Uw (aanstaande) echtgenote kan voor de Nederlandse belastingheffing alleen als fiscale partner gelden als ook zijn in Nederland belastingaangifte kan doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Belle, 05-02-2012 20:20 #275
Mijn vriend is ook nog getrouwd met zijn vrouw, maar wij wonen al 6 jaar samen. In het verleden deden wij altijd samen aangifte, maar ik begrijp dat vanaf 2011 mijn vriend automatisch fiscaal partner is van zijn duurzaam gescheiden levende vrouw?

Heb ik nu geen fiscale partner meer en ben dus belastingtechnisch alleenstaand?
Of dien ik mijn vriend (waarmee ik al 6 jaar een huishouding voer toch als fiscaal partner aan te geven? Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste Belle,
1. Als er geen echtscheiding is aangevraagd, is uw vriend vanaf 2011 nog de fiscale partner van de vrouw met wie hij getrouwd is.
2. Uw vriend is niet uw fiscale partner, maar is na zes maanden wel uw toeslagpartner:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2019-2020-of-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanna, 04-02-2012 11:17 #274
Geachte expert,
Mijn partner en ik wonen sinds 2008 samen zonder samenlevingscontract, maar ingeschreven in GBA. Omdat ik sinds Juli 2011 werk maar mijn partner geen inkomen heeft (nog in opleiding) zou een fiscaal partnerschap voor ons voordelig zijn. Dit wist ik niet omdat ik dit jaar voor het eerst een belastingaangifte doe en nu pas gelezen heb over de heffingskortingsregeling etc. Vanaf welk moment zouden we als fiscaal partner gelden wanneer we nu een notarieel samenlevingscontract afsluiten? Is er een mogelijkheid om nog te zorgen dat het fiscaal partnerschap vanaf 2011 herkend wordt?
Alvast bedankt voor uw respons,
H. Reactie infoteur, 04-02-2012
Beste Hanna,
Tot en met 2010 kunt u de belastingdienst vragen om jullie als fiscale partners te zien. Voor 2011 voldoet u niet aan de eisen van een fiscaal partnerschap en in 2012 zou het fiscaal partnerschap ingaan per 1 januari 2012 als u dit jaar wel een notarieel samenlevingscontract zou afsluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 03-02-2012 20:02 #273
Hallo Zeemeeuw,
Mijn vrouw, mijn dochtertje en ik wonen in Duitsland, ik werk in Nederland en vul de Belasting aangifte als binnenlandse belastingplichtige in. Mijn vrouw( is duitse en heeft geen BSN nummer) werkt in Duitsland en doet aangifte in Duitsland. Ik geef haar niet als fiscaalpartner op daar wij gehuurd zitten en ik niet weet waar de voordelen dan nog zouden moeten zitten. In diverse texten lijkt het nu net alsof ik haar verplicht in de aangifte van 2011 als fiscaalpartner moet zien, wat moet ik nu kiezen? en als ik haar toch niet moet kiezen als fiscaal partner, heb ik dan recht op inkomstenafhankelijke combinatiekorting. Deze info kan ik niet echt duidelijk uit de toelichting aangifte 2011c halen. Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 04-02-2012
Hallo Ron,
Als u in Duitsland woont en uw vrouw doet in Nederland geen belastingaangifte, dan is zij bij uw Nederlandse belastingaangifte niet uw fiscale partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gayle, 03-02-2012 15:49 #272
Mijn vriend en ik staan niet samen ingeschreven, vanwege verschillende redenen. Ook zijn wij niet getrouwd, samenwonend of hebben geregistreerd partnerschap. Het koophuis waar wij in wonen staat op mijn naam kosten gaan ook van mijn rekening. Wij verwachten nu een kindje en willen het kind erkennen en zijn achternaam geven.

Heb ik nu nog wel recht op alleenstaande ouderschapskorting omdat we niet samen staan ingeschreven? Of zijn wij verplicht om fiscaal partners te worden en om samen in te schrijven op 1 adres? Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Gayle,
1. Een eis voor de alleenstaande ouderkorting is juist dat u minimaal zes maanden geen fiscale partner mag hebben.
2. Als jullie op hetzelfde adres wonen met een gezamenlijk kind, worden jullie juist fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 02-02-2012 18:28 #271
Mijn vrouw en ik wonen ook ieder in een eigen huis. Ik woon in een huurhuis. Mijn vrouw heeft geen eigen inkomen. Ik ben ingeschreven in een andere gemeente voor wat betreft mijn woonadres. Kan ik de rente die ik betaal voor de hypotheek van onze gezamenlijke koopwoning nog blijven aftrekken voor de belasting? Reactie infoteur, 02-02-2012
Beste Hans,
Jullie zijn fiscale partners waardoor één van de twee huizen nog als eigen huis met hypotheekrenteaftrek wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 01-02-2012 23:23 #270
Wij zijn getrouwd en hebben ieder een eigen huis en dus niet samenwonend ieder een eigen rekening en eigen adres. Vroeger heette dat duurzaam gescheiden nu wordt alles op een hoop gegooid in box 3 inkomsten belasting. We doen ieder voor zich aangifte ib. E.a. geeft een rare situatie ieder heeft een eigen rekening, eigen hypotheek, eigen inkomen, eigen vermogen en toch is het mogelijk om het vermogen te verdelen onder ons omdat alles bij elkaar opgeteld wordt. Rare situatie en ik hoop op een verandering van de wetgeving. Oh ja we houden wel van elkaar!

Met vriendelijke groeten Henk Reactie infoteur, 02-02-2012
Beste Henk,
Sinds 2011 zijn jullie verplicht fiscale partners en verplicht om samen belastingaangifte te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Smit, 01-02-2012 12:21 #269
Goedendag, ik ben sinds 1/1/2011 zzp'er. Mijn vrouw is in loondienst. Wij zijn fiscaal partner van elkaar. Hoe zit dat nu met de hypotheekrenteaftrek? Ik heb de voorlopige teruggaaf stop laten zetten die we eerst maandelijks kregen, wordt de aftrek nu alleen op haar inkomen gebaseerd en hoe gaat dat dan in zijn werking? Reactie infoteur, 01-02-2012
Goedendag Smit,
Als zzp'er betaalt u inkomstenbelasting. Jullie doen gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting. Daarbij mag het saldo van hypotheekrente en eigenwoningforfait als aftrekpost worden doorgeschoven naar de meest verdienende partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 31-01-2012 18:02 #268
Hallo, sinds 01-01-2011 zijn wij uit elkaar en woont mijn Ex op een ander adres. Samen zij we eigenaar van een woning ik hoef geen allimentatie te betalen maar wel de volledige aflossing van de hypotheek. De helft kan ik aftrekken van de rente maar de andere helft van de rente die ik ook moet betalen van de rechter kan ik die opgeven als allimentatie bij de belasting? Reactie infoteur, 01-02-2012
Hallo Joop,
U mag uw hypotheekrente gesaldeerd met uw deel van het eigenwoningforfait aftrekken. Haar rente, eigenwoningforfait en aflossing kunt u, als u die betaalt, zien als alimentatie en als zodanig aftrekken. Uw ex moet dit dan ook opgeven als extra inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beau, 29-01-2012 20:01 #267
Ik ben getrouwd met A. Wij wonen al 3 jaar niet meer samen en hebben niet de intentie om te scheiden. Ik woon al 3 jaar samen met S. zij was de afgelopen 3 jaar mijn fiscale partner. (keuze) Voor 2011 begrijp ik dat A. weer verplicht mijn fiscale partner wordt. Wie wordt de fiscale partner van S.? Of heeft ze geen fiscale partner ondanks dat ze met mij samenwoont. Of ben ik dan van 2 personen fiscale partner? Reactie infoteur, 29-01-2012
Beste Beau,
U kunt maar 1 fiscale partner hebben en dat is in dit geval A. S is niet uw fiscale partner, ook al woont ze met u samen. Voor de huurtoeslag is S wel uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ceresita, 26-01-2012 21:41 #266
Mijn man en ik hebben twee kinderen samen. Sinds november 2011 wonen wij niet meer samen. Zijn nog niet gescheiden i.v.m. de kinderen. Nou moet ik kinderopvang toeslag aanvragen, maar weet niet of ik bij duurzaam gescheiden ja of nee moet invullen. wij hebben het koophuis waar ik in woon samen, maar hij woont in een ander koophuis van hem alleen. Weet iemand wat ik moet doen, wil niet achteraf een rekening krijgen. Reactie infoteur, 26-01-2012
Beste Ceresita,
Gehuwden en geregistreerde partners zijn elkaars toeslagpartners, tenzij zij duurzaam gescheiden leven. Dus zijn jullie momenteel geen toeslagpartners meer als jullie ook niet op het zelfde adres in het GBA zijn ingeschreven. Jullie zijn nog wel fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Prins, 25-01-2012 15:55 #265
Mijn ex en ik zijn uit elkaar. Ex woont nog in koophuis en ik elders.
Zijn wij nu nog fiscale partners? Of kunnen wij apart aangifte doen bij belastingdienst en toeslagen aanvragen? Reactie infoteur, 25-01-2012
Beste Prins,
Voor de huurtoeslag is het voldoende dat jullie niet meer op het zelfde adres in het GBA zijn ingeschreven. Bij een huwelijk moet voor het verbreken van een fiscaal partnerschap wel ook een scheiding zijn aangevraagd. Bij een geregistreerd partnerschap kan dit via een notaris, advocaat of rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefan, 24-01-2012 16:54 #264
Hallo,

Mijn vriendin en ik zijn uit elkaar. Wij hebben samen een kindje en zijn fiscaal partners.
Wij hebben samen nog een koophuis op beider namen.
Per 1 maart schrijf ik mij uit in het gha, mijn vriendin blijft in het huis totdat het verkocht is. Hoe kunnen wij/ik het beste aangifte doen? Kan ik 50% van de teruggave op mijn rekening krijgen? Reactie infoteur, 24-01-2012
Hallo Stefan,
1. Zodra u elders bent ingeschreven zijn jullie formeel geen fiscale partners meer. U hebt maximaal twee jaar nog recht op de aftrek van hypotheekrente voor uw aandeel in de hypotheek (saldo rente en helft eigenwoningforfait).
2. Dat kan voor 2012 een knip in de belastingaangifte betekenen: een deel gezamenlijk aangifte doen en een deel niet. Maar u kunt bij deze belastingaangifte ook nog voor geheel 2012 kiezen voor gezamenlijke aangifte. Daarbij moet u zelf aan de belastingdienst aangeven op welke rekening wat teruggestort moet worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 24-01-2012 10:32 #263
Mijn vriendin en ik wonen samen in een koopwoning. Deze woning staat alleen op mijn naam. Wij hebben geen notarieel samenlevingscontract, maar staan wel ingeschreven op hetzelfde adres sinds januari 2011. Zij betaald maandelijks een gedeelte van de hypotheek, kunnen we hierdoor worden aangemerkt als fiscaal partners? Reactie infoteur, 24-01-2012
Beste Janssen,
Als er geen notarieel samenlevingscontract is, zijn jullie geen fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anke, 22-01-2012 14:39 #262
Mijn man en ik zijn getrouwd, maar gaan uit elkaar. Wij hebben een koophuis wat op beider naam staat. De scheiding zal nog een hele tijd op zich laten wachten. Nu heb ik een appartement gevonden wat ik kan huren samen met mijn 2 kinderen. Mijn vraag is kom ik in aanmerking voor huursubsidie/toeslag als we nog getrouwd zijn. Reactie infoteur, 22-01-2012
Beste Anke,
Zodra jullie niet meer samen wonen en het inkomen laag genoeg is, kunt u huursubsidie krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 22-01-2012 00:44 #261
Mijn vriendin en ik wonen sinds maart 2011 samen en staan beide inschrijven op het hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie. Wij hebben in mei 2011 een notarieel samenlevingscontract afgesloten.

Hebben wij voor het belastingjaar 2011 de keuze om te kiezen voor wel of geen fiscaal partnerschap?

De achterliggende gedachte van bovengenoemde vraag komt voort uit het feit dat wij in 2011 individueel zorgtoeslag ontvangen, wat gezamenlijk neerkomt op circa € 70,- zorgtoeslag per maand. Als er sprake is van fiscaal partnerschap voor het belastingjaar 2011 hebben eigenlijk geen recht gehad op zorgtoeslag o.b.v. het verzameninkomen, wat zou betekenen dat wij een fors bedrag aan de Belastingdienst moeten terugbetalen i.v.m. teveel ontvangen zorgtoeslag.

Kunt u helderheid scheppen? Reactie infoteur, 22-01-2012
Beste Frank,
Sinds mei 2011 zijn jullie verplicht fiscale partners. Wijzigingen die zich in de loop van de maand voordoen, worden bij de toeslagen met ingang van de volgende maand meegenomen. Dat is dan juni 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bep, 21-01-2012 14:51 #260
Mijn vriend en ik hebben een samenlevingscontract en een koophuis. Het huis staat op mijn naam maar de afspraak is dat het van ons beiden is.
Hoe werkt het als ik apart ga wonen, en we samen een ander huis erbij kopen, of kan ik het beter alleen kopen? We willen elkaars erfgenaam blijven (hebben ook een testament)
We zijn nu fiscaal partners, blijven we dat? En als we niet meer daadwerkelijk samen wonen, ga je dan heel veel belasting betalen over het te erven huis na overlijden of bij verkoop van een van de huizen? Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste Bep,
1. Een kenmerk van samenwonen is dat jullie ook samen wonen op het zelfde adres in het GBA. Anders vervalt het fiscaal partnerschap. Samen wonen op hetzelfde adres is geen voorwaarde bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
2. Als per testament is bepaald dat jullie elkaars erfgenamen zijn, blijft dat zo als het testament niet wordt aangepast.
3. Als u niet samenwoont met samenlevingscontract met zorgplicht, geldt niet de hoge vrijstelling van ruim € 660.000, maar van ruim € 2.200:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2019-2020-of-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 21-01-2012 14:25 #259
Hallo, mijn vraag is, wij gaan scheiden en ons koophuis staat op beide namen.kan ik dat als je gaat scheiden op beide namen laten staan, want dan kan ik er blijven wonen.
heeft dit ook nog gevolgen als je gescheiden bent en de belasting en hoe lang kan ik het op beide namen laten staan.?

alvast bedankt.gr hans Reactie infoteur, 09-01-2020
Hallo Hans,
U kunt het huis op beide namen laten staan. De belastingdienst bemoeit zich daar niet mee. Het is wel zo dat degene die het huis verlaat maximaal twee jaar recht heeft op hypotheekrenteaftrek.

Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/17306-vastgoed-wat-betekent-een-echtscheiding-voor-u-financieel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dekker, 19-01-2012 21:51 #258
Mijn partner en ik gaan scheiden en de aanvraag ligt nu bij de rechtbank. Mijn (bijna ex) partner woont al elders. Zijn we nog verplicht fiscale partners tot het moment dat de rechtbank een uitspraak doet en bij de gemeente meldt of is deze verplichting nu al gestopt? Mijn vraag heeft met name te maken met recht op toeslagen die ik pas heb als het fiscale partnerschap beeindigd is (en mijn ex partner geen toeslagpartner meer is). Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 20-01-2012
Beste Dekker,
Vanaf het moment dat de aanvraag tot echtscheiding is ingediend in combinatie met het gescheiden wonen, zijn jullie geen verplichte fiscale partners meer. In het jaar zelf mag u nog wel voor een volledig fiscaal partnerschap kiezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 19-01-2012 10:32 #257
Wij liggen op dit moment in scheiding, is nog niet officieel afgerond.
Wij hebben een geregistreerd partnerschap en een gezamelijke koopwoning. Nu is het geval dat ik al 3 maand een andere, tijdelijke, onderkomen heb. Dit noodgedwongen. Mijn vrouw met 3 kinderen wonen nog steeds in deze koopwoning tot deze verkocht is. Ik betaal tot nu toe nog wel steeds volledig mee aan de hypotheekrente, die op onze gezamelijke banknummer staat, terwijl ik ook nog eens de huur van mijn tijdelijke woning moet betalen dus extra lasten. Het komt er nu op neer dat ik wel volledig mee betaal maar geen gebruik meer maak van de gezamelijke koopwoning. Wat is reëel? Omdat ik langzamerhand ook financiele problemen krijg. Reactie infoteur, 19-01-2012
Beste Peter,
1. U hebt het relatieve voordeel dat u de hypotheekrente nog kunt aftrekken voor het koophuis, maar als het allemaal te duur wordt, moet u dat de bijna ex laten weten.
2. Waartoe u verplicht bent is waarschijnlijk in het contract aangegeven, maar dan nog is van belang wat u qua draagkracht kunt dragen en wat de positie van de ander is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anniki, 18-01-2012 07:53 #256
Heb een geregistreerd partnerschap. Nu wil mijn man, tijdelijk zelfstandig wonen. Wat is nu wijsheid, wil ik financieel mijn hoofd een beetje boven water houden? Kan ik alleenstaande ouder korting aanvragen voor de rest van 2010? Volgens mij is scheiding van tafel en bed niet mogelijk en zowel hoe wordt je dan gezien bij de belastingdienst, blijf je fiscale partners van elkaar, ondanks zelfstandig huishouding en scheiding van tafel en bed. Kinderen blijven bij mij wonen, zijn uit een vorig huwelijk. Reactie infoteur, 18-01-2012
Beste Anniki,
Zolang jullie een geregistreerd partnerschap hebben, zijn jullie voor de belastingdienst fiscale partners. Of jullie nog op hetzelfde adres wonen maakt daarvoor geen verschil. Fiscaal gezien bent u dus geen alleenstaande.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 16-01-2012 21:14 #255
Een echtpaar waarvoor ik de belasting altijd invul zijn plotseling uit elkaar en eind vorig jaar gescheiden. De vrouw woont bij een nieuwe vriend. Zij heeft bij de scheiding aangegeven géén aanspraak te willen maken op goederen, deel van de waarde eigen woning, pensioen etc. Nu moet ik de belasting voor beiden apart gaan doen en vraag is of het nu voor hun beiden of voor een van de twee voordeliger is als ze nog voor het hele jaar 2011 als fiscale partners aangemeld blijven. Reactie infoteur, 17-01-2012
Beste Arie,
1. Voor een deel van 2011 zijn ze in ieder geval fiscale partners. Voor de rest van 2011 is dat een keuze.
2. Het als fiscale partners belastingaangifte doen, heeft vooral voordelen als er grote aftrekposten zijn en een partner duidelijk meer verdient dan de ander. Het is ook een voordeel als anders niet alle heffingskortingen worden uitbetaald bij gebrek aan voldoende inkomen bij een partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 11-01-2012 21:00 #254
In verband met een (vordering op een) erfenis willen mijn vriend en ik samen aangifte doen. Op deze manier wordt mijn vermogen over ons tweeen verdeeld en zouden we dan onder een bepaalde grens blijven. Ik zou dan minder belasting te hoeven betalen over de vordering. Ik begrijp echter van de site van de belastingdienst dat we, om samen aangifte te mogen doen, fiscale partners moeten zijn. Dit zijn we nu niet. Als we nu een geregistreerd partnerschap aangaan, kan ik dan over 2011 als fiscaal partners aangifte doen? Reactie infoteur, 11-01-2012
Beste Petra,
1. Neen, als jullie in 2011 geen fiscale partners waren en er in 2012 een geregistreerd partnerschap wordt aangevraagd, geldt dat vanaf 2012 en niet vanaf 2011 (geen terugwerkende kracht).
2. Maar als het een erfenis uit 2011 betreft na 1 januari 2011, werkt de vordering door in uw belastingaangifte 2012 en niet de belastingaangifte 2011. Bij de belastingaangifte wordt immers gekeken naar de stand van vermogen per 1 januari.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Didie, 10-01-2012 21:50 #253
Klopt het dat gemeente niet de bijstand kan verhalen op ex als het ontstaan van recht op bijstand niet is ontstaan door echtscheiding, maar op het verlies van baan na de scheiding? Reactie infoteur, 10-01-2012
Beste Didie,
De gemeente zal willen weten of er recht is op alimentatie of niet. Als dat recht er is, maar er niet wordt betaald, kan men naar de ex om de bijstand te verhalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erma, 10-01-2012 18:54 #252
Ik ben een alleenstaande moeder, twee kindjes. Ik woon bij mijn vriend, betaal huur, zorg alleen voor mijn kinderen, ook qua financien. Ik heb geen samenlevingscontract. Kan ik zorgtoeslag en alleenstaande ouderkorting, kinderopvangtoeslag etc aanvragen op mijn salaris? of moet ik hem meerekenen? Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste Emma,
Alle regels voor al dan niet toetsingspartner zijn vindt u in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2019-2020-of-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 10-01-2012 13:51 #251
Het is mij duidelijk hoe het zit met de renteaftrek. Maar heeft dit invloed voor alle toelsagen waarvoor zij nu in aanmerking wil komen. Combinatiekorting, Kindergebonden budget etc

Alvast bedankt voor de info Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste John,
1. Er is een verschil tussen de fiscale heffingskortingen zoals combinatiekortingen en toeslagen. Bij de toeslagen is gescheiden wonen voldoende om naar het individuele inkomen te kijken. Bij de heffingskortingen speelt bij fiscaal partnerschap het gezamenlijke inkomen een rol respectievelijk het inkomen van de fiscale partner.
2. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is ook met een fiscale partner mogelijk als het inkomen uit werk lager is dan dat van de fiscale partner:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/34610-inkomensafhankelijke-combinatiekorting-levensonderhoud.html

https://financieel.infonu.nl/geld/80086-alle-toeslagen-2020.html

3. Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 10-01-2012 12:38 #250
Ik heb laatst gevraagd hoe het zat met mijn huis en de voorlopige aangifte. Ik ben dus gescheiden en mijn vrouw gaat elders wonen. Zij blijft net als ik huiseigenaar maar betaald niets. De hypotheek staat dus op beide naam. Nu kreeg ik van jullie het antwoord.

1. Als u in het huis blijft wonen en de hypotheekrente betaalt, hebt u ook de volledige aftrek. Maar volgens de belasting mag ik maar de hefft aftrekken omdat de andere helft van mijn ex-vrouw is. Hoe zit het nu echt? Reactie infoteur, 10-01-2012
Beste John,
1. Als het huis van u beiden is en als de hypotheek op beide namen staat en als u geen fiscale partners bent, heeft ieder zijn eigen woningreserve en hypotheekrenteaftrek. Zoals u aangaf zijn jullie tot 20 januari 2012 fiscale partners. Voor uw aangifte 2011 verandert er dus niets.
2. Ook voor 2012 kunt u nog kiezen voor een fiscaal partnerschap en gezamenlijke belastingaangifte voor het hele jaar, aangezien uw ex nog bij u is ingeschreven tot 20 januari 2012. Ook dan verandert er niets.
3. Als jullie na 20 januari 2012 geen fiscale partners meer willen zijn, wordt gekeken naar de hypotheekrente die voor uw rekening komt. Als uw ex haar deel niet betaalt, kunt u haar deel zien als alimentatie. Dat is voor de teruggave een gelijksoortige aftrek als de hypotheekrente, maar een andere aftrekpost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 10-01-2012 10:14 #249
Mijn vriend en ik willen dit jaar trouwen op huwelijkse voorwaarden. Omdat hij zelf 2 kinderen heeft en ik ook. Voor die tijd heb ik toeslagen genoten, waaronder kindgebondenbudget en zorgtoeslag. Heb ik daar nog recht op? Wij wonen samen in een koopwoning wat op mijn vriend zijn naam staat. Wij hebben een samenlevingscontract op gesteld bij de notaris. Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Patricia,
De hoogte van het kindgebonden budget en de huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van jullie gezamenlijke inkomen:

https://financieel.infonu.nl/geld/80086-alle-toeslagen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisette, 10-01-2012 09:48 #248
Ik woon nu samen met mijn vriend, het is een koophuis van hem en zijn ex en staat al een tijd te koop, ik sta tot nu toe niet bij hen ingeschreven omdat ik bang ben dat dat voor hun nadelig is qua belasting ofzo, want ze zijn nog fiscaal partners. Nu vraag ik me dus af, kan ik me inschrijven bij hem zonder dat zij daardoor worden benadeeld? Ik ben geen huurder, gewoon een extra bewoner… Reactie infoteur, 10-01-2012
Beste Lisette,
Als er geen samenlevingscontract is en geen gezamenlijk kind, bent u met uw vriend geen fiscale partner als u bij hem woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaime, 10-01-2012 00:54 #247
Geachte Zeemeeuw,

Ik woon samen met mijn vriendin in haar woonhuis, samen met twee kinderen( een daarvan gezamenlijk). Mijn eigen huis staat te koop sinds 2 jaar, waarvan een jaar verhuurd tot 31-12-2011. Voor de huur periode heb ik geen recht op belasting teruggave.
Heb ik in 2012 weer recht op hypotheek rente teruggave als mijn huis leegstaat en in de verkoop?. Ik blijf bij mijn vriendin wonen in een andere gemeente. Reactie infoteur, 10-01-2012
Beste Jaime,
Ja, uw woning keert na verhuur en zolang het te koop staat weer terug in box 1 van de inkomstenbelasting. Dat betekent ook weer hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 07-01-2012 19:24 #246
Beste Zeemeeuw,
Mijn vrouw en ik hebben 2 kinderen en gaan scheiden.
Mijn vrouw gaat verhuizen naar een huurwoning, ik blijf achter in onze koopwoning.
We hebben alleen al een half jaar een goeie vriendin inwonen, ze is 20, ingeschreven op ons adres en betaald op dit moment nog geen huur ivm zeer lage studiefinanciering.
Wel hebben we een huurcontract getekend met haar.
De bedoeling is dat ze een kamertje blijft huren in de koopwoning, en hier dan ook huur voor gaat betalen.
Heeft dit invloed op mijn alleenstaande ouderschapskorting en aanvullende ouderschapskorting? Reactie infoteur, 07-01-2012
Beste Peter,
1. Als zij een huurder is met een zelfstandige woonruimte en niet met u een samenlevingscontract heeft of iets dergelijks, is zij niet uw fiscale partner en maakt ook geen deel uit van uw huishouding. Daarmee heeft dat geen invloed op uw heffingskortingen.
2. Voor de alleenstaande ouderkorting is vereist dat u in 2012 meer dan 6 maanden geen fiscale partner hebt. Het moment van scheiden is dus wel belangrijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 07-01-2012 12:07 #245
Een kennis van mij heeft me gevraagd te helpen bij de (voorlopige)aangifte IB 2011. Hij was gehuwd en is per 3-11-2011 gescheiden. Er waren geen kinderen en zijn ex-vrouw woont nu elders. Ze hadden een koopwoning welke per 1-12-2011 op zijn naam is gekomen. Omdat hij de woning alleen heeft gekocht, heeft hij te maken met extra aftrekbare kosten (hyp.acte, notaris e.d.), waarvoor hij graag nog teruggaaf wil middels een voorlopige aanslag 2011. De vraag die nu opdoemt is: mag hij de rente voor geheel 2011, die betaald is van een gemeenschappelijke bankrekening, als aftrekpost opvoeren? Reactie infoteur, 07-01-2012
Beste Ben,
1. Als de hypotheek alleen op de naam van uw kennis staat, is de hypotheekrente volledig bij hem aftrekbaar in 2011.
2. Als de ex-partners er voor kiezen om in 2011 toch nog samen fiscale partners voor het hele jaar te zijn, kan bij de gezamenlijke belastingaangifte worden bekeken bij wie de rentelasten het beste fiscaal kunnen worden afgetrokken. Het gezamenlijk partnerschap geldt in ieder geval tot het moment dat de echtscheiding is aangevraagd en de partners duurzaam gescheiden wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 06-01-2012 11:04 #244
Beste zeemeeuw,
Ibetreft puntje 2. Wijn zijn augustus gescheiden en ze woont tot 14 20 januari bij mij. Dus wij zijn nog wel fiscale partners maar wat betekent voor de aangifte 2011? Reactie infoteur, 06-01-2012
Beste John,
Omdat uw ex nog bij u staat ingeschreven in 2011, zijn jullie nog fiscale partners in 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 06-01-2012 10:17 #243
Ben gescheiden en blijf met mijn gescheiden vrouw huiseigenaar omdat dat even niet anders kan. Ik blijf wonen in het huis. Kan ik gewoon nu de voorlopige aangifte invullen met de gegevens zoals ze nu zijn. Reactie infoteur, 22-09-2019
Beste John,
1. Als u in het huis blijft wonen en de hypotheekrente betaalt, hebt u ook de volledige aftrek.
2. Wat betreft de belastingaangifte is van belang wanneer u gescheiden bent om te weten of u nog kunt worden gezien als fiscale partners of niet:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89660-belastingaangifte-2020-belasting-ontwijken-over-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merein, 03-01-2012 22:32 #242
Mijn ex partner en ik wonen niet op hetzelfde adres, wel woon ik nog in onze gezamelijke koopwoning. We zijn niet gehuwd en hebben wel een samenlevingscontract met uitsluiting van gemeenschap van goederen. Mijn ex wil zich niet uitschrijven uit de woning, en dit zou betekenen dat ik het fiscaal partnerschap niet kan ontbinden? Ik wil graag van het fiscaal partnerschap af. Reactie infoteur, 04-01-2012
Beste Merein,
U moet dan naar de gemeente gaan. Als ook die constateert dat uw vriend er niet meer woont, woont hij gedwongen uitgeschreven. Hij is namelijk verplicht om zich in te schrijven in het GBA waar hij woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. V., 02-01-2012 20:17 #241
Mijn ex partner en ik gaan uit elkaar, en hebben 2 kinderen. En zijn we ook inbezit van een koopwoning die op ons beide namen staat. Maar vanwege de kinderen hun dagelijkse bezigheden en school hebben we besloten dat ik verlopig in onze woning blijf. Mijn vraag is heb ik recht op de belasting voordelen als alleen staande moeder? En hoe zit het met de hypotheek aftrek mag ik dat alleen aanvragen? Of mag hij dat doen ondanks hij niet meer hier ingeschreven staat. Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste M.V.,
1. De alleenstaande ouderkorting is een mogelijkheid als u meer dan zes maanden geen fiscale partner had.
2. De ex heeft na scheiding maximaal twee jaar recht op aftrek van de hypotheekrente die voor zijn rekening komt. Alimentatie is ook een aftrekpost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Feline, 02-01-2012 11:18 #240
Sinds 1-1-2011 leven mijn ex en ik duurzaam gescheiden. Dit staat ook als zodanig in het convenant. De officiele scheiding is in juni 2011 uitgesproken. Hij woont bij zijn vriendin en ik woon samen met mijn vriend (welke nog niet is gescheiden) in de gezamenlijke woning van mijn ex en mij en betaal alle vaste lasten behalve de hypotheek. Mijn ex dient volgens het convenant tot 31-12-2012 de volledige hypotheekrente te betalen. Mijn ex is voor het GBA nog ingeschreven op het adres van de gezamenlijke woning (waar ik nu samenwoon), mijn vriend is voor het GBA nog ingeschreven op het adres van zijn eigen woning, welke nog gezamenlijk eigendom is van hem en zijn vrouw. Door mijn samenwonen is mijn recht op partneralimentatie vervallen. Er wordt momenteel echter een aanvulling gemaakt op het convenant waarin staat dat met het vervallen van de plicht van betaling door mijn ex van partneralimentatie NIET wordt bedoeld het vervallen van dat deel van de partneralimentatie wat bedoeld was voor het betalen door mijn ex van mijn deel van de partneralimentatie (tot 31-12-2012).

Klopt het dat ik nog fiscaal partner ben met mijn ex (beiden op hetzelfde adres voor het GBA, we hebben samen 3 kinderen en zijn ook pensioenpartners) en hoe doen we dat nu met de hypotheekrenteaftrek, fiscaal gezien? Kan hij dan gewoon tot 31-12-2012 mijn deel van de rente blijven betalen en opgeven als betaalde partnerali en geef ik het dan op als ontvangen partnerali? En wat moeten we doen met die GBA inschrijving? We voeren nu toch een zgn "gezamenlijke huishouding" omdat hij nog bij mij ingeschreven staat voor het GBA en dan kan hij mij toch geen partnerali betalen en dus ook niet aftrekken als zodanig?

Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 02-01-2012
Beste Feline,
1. Punt is dat jullie registraties in het GBA niet de feitelijke situatie weergeven, terwijl de belastingdienst wel uitgaat van de stand van zaken in het GBA. Dat is vragen om fiscale problemen. Officieel zijn jullie nog fiscale partners.
2. Ook mensen die gescheiden zijn kunnen overigens nog samenwonen, wat alimentatie mogelijk maakt. Denk ook aan personen die onder strikte huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd met volledig gescheiden financiën en samen wonen en leven. Ook zij zijn elkaars fiscale partners. Het vraagt alleen een goede boekhouding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 01-01-2012 10:04 #239
Ik en mijn ex partner zijn bijna 2 jaar uit elkaar maar wij wonen nog steeds samen in zijn koophuis (broer-zus verhouding). Ik sta meer dan een jaar ingeschreven als woning zoekende. Hij betaalt alle woonlasten, ik de boodschappen, volledige kosten van ons 4 jarige kind. Daarbij krijg ik van mijn ex maandelijks een factuur voor de gebruik van kantoorfaciliteiten om stroomkosten te dekken (kantoor aan huis). Mijn vraag is of wij fiscale partners zijn. Reactie infoteur, 01-01-2012
Beste Anna,
Als jullie een notarieel samenlevingscontract hadden, gehuwd waren of geregistreerde partners leidt het op hetzelfde adres wonen met een gezamenlijk kind ertoe dat jullie nog steeds fiscale partners zijn. Alleen als aan deze voorwaarden niet was voldaan en er geen notarieel samenlevingscontract was, zijn jullie geen fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 23-12-2011 10:02 #238
Ik heb een huis gekocht half 2010. Ik ben meteen samen gaan wonen met mijn vriendin die Hongaars is. Zij heeft een huis in Hongarije, maar woont nu formeel, geregistreerd bij de gemeente, in NL op mijn adres. Ik heb een baan en zij werkt als ZZP'er vanuit huis.
Tot nu toe is alles financieel gesplitst. Ik betaal alle vaste lasten voor het huis zoals hypotheek, verzekeringen e.d. Zij deelt voor 50% mee in de variabele kosten zoals service kosten, water, gas e.d. We hebben beide natuurlijk een eigen Nederlandse zorgverzekering. Ik betaal niet mee aan haar huis in Hongarije. Nu is mijn vraag wat het meest verstandigste is. Doorgaan op deze manier of een andere constructie zodat wij nog wat geld kunnen besparen betreft belasting. Alvast dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 23-12-2011
Beste Bob,
Een fiscaal partnerschap levert fiscale voordelen op als er aftrekposten zijn die het beste bij de meest verdienende in rekening kunnen worden gebracht op de aangifte of als de minstverdienende partner onvoldoende inkomen heeft om de algemene heffingskorting uit te laten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Remco1970, 20-12-2011 20:30 #237
Het volgende is het geval. Ik woon in het buitenland (Belgie). Ik heb daar tezamen met mijn vriendin in 2008 een woning gekocht. Zowel de woning als de hypotheek staat op ons beider naam (50/50). Ik ben van aanvang af de enige persoon die op het Belgische adres staat ingeschreven. Mijn vriendin staat (om haar moverende redenen) nog steeds ingeschreven op het adres van haar ouders in Nederland. Reeds hierom zijn wij niet aan te merken als fiscaal partner. Wij hebben geen geregistreerd partnerschap, maar we voeren echter wel een gezamenlijke huishouding. De woning in Belgie is ons beider hoofdverblijft.

Wij werken allebei in loondienst in Nederland. Beiden vallen wij in de 42% belastingschijf. De hypotheek wordt volledig van mijn bankrekening afgeschreven. Mijn vriendin betaalt mij maandelijks 40% van de hypotheekrente en overige lasten.

Bij de eerste belastingaangifte over het jaar 2008 zijn wij naar een Nederlandse accountant gegaan. Deze heeft voor ons afzonderlijk aangifte gedaan. Mijn vriendin had een uitnodiging voor het doen van aangifte ontvangen (ik niet). Voor mijn vriendin is er 'gewoon' aangifte gedaan. Dat wil zeggen dat daar enkel haar inkomen uit loondienst in is vermeld. Voor mij is er gekozen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Derhalve voor de Nederlandse belastingdienst.

Zowel de volledige hypotheekrente als de volledige eigenwoning forfait is in mijn aangifte opgenomen. In de aangifte van mijn vriendin is daarover niets vermeld. Onderling heb ik wel 40% van de teruggaaf aan haar voldaan. De fiscus heeft de aangifte geaccepteerd en keurig de teruggaaf gestort. De definitieve aanslag volgde korte tijd later.

In de volgende jaren (2009 en 2010) heb ik zelf aangifte gedaan waarbij ik de 'uitgangspunten' van de accountant heb gehandhaafd. Dat wil zeggen dat ik de volledige hypotheekrente en het eigen woning forfait heb opgegeven. Voor mijn vriendin heb ik volledig afzonderlijk aangifte gedaan, waarbij de woning niet aan de orde is gekomen. Over beide jaren kreeg ik de vooraf berekende teruggaaf gewoon gestort. En ook de definitieve aanslag heb ik korte tijd later ontvangen.

Van een kennis vernam ik (toevalligerwijs) dat je in het geval je geen fiscaal partner bent (zoals wij dus), je ieder de helft van de hypotheekrente en het eigen woning forfait dient aan te geven. Ik ben daar erg van geschrokken en vrees nu problemen te krijgen met de fiscus. En dat terwijl we alles altijd keurig via de regeltjes willen doen.

Wie heeft raad? Voor eventuele antwoorden ben ik jullie op voorhand erg dankbaar! Reactie infoteur, 20-12-2011
Beste Remco1970,
Omdat de hypotheekrente volledig van uw rekening wordt afgeschreven en de belastingdienst kennelijk niet weet dat de hypotheek op jullie beider naam staat, is u de volledige aftrek van de volledige hypotheekrente minus het eigenwoningforfait toegekend. Als men daar achter komt en u ooit daarnaar wordt gevraagd, kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u de hypotheekrente zelf betaalt en het op beider naam staat om voldoende hypotheek te kunnen krijgen. Maar dat is natuurlijk aan uzelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sigrid, 20-12-2011 15:04 #236
Ik ben officieel sinds 11 februari van dit jaar gescheiden. Momenteel woon ik met onze twee kinderen in ons koophuis, wat vanaf 21 december 2010 te koop staat maar op dit moment onverkoopbaar blijkt. Mag mijn ex-man weigeren een deel van de gemeentelijke belasting te betalen, waaronder rioolheffing, waterzuivering alles waar hij dus geen gebruik van maakt? Tevens wil hij niet meer betalen voor de inboedelverzekering van ons huis aangezien er volgens hem niets meer in staat van hem? Reactie infoteur, 20-12-2011
Beste Sigrid,
Uw man is nog steeds voor een deel eigenaar. Voor dat deel is hij in ieder geval de OZB, rioolheffing eigenaren, waterschapsheffing en afvalstoffenheffing (1 persoon plus kinderen) verschuldigd. Zelfs als een huis leeg staat, moet een eigenaar deze kosten betalen. Een inboedelverzekering is niet verplicht, een opstalverzekering voor een huis met hypotheek wel. Verder kunt u het proberen binnen te halen met de alimentatieverplichting en kosten van levensonderhoud. Het zijn bovendien wel zijn kinderen die ook in het huis wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 20-12-2011 13:50 #235
Mijn ex en ik hebben 1 kind. Omdat er teveel kinderopvangtoeslag is betaald over een lange periode, heeft hij nu een rekening gekregen van de belastingdienst. Dit, omdat het geld altijd op zijn rekening is gestort. Hij wil nu dat ik meebetaal aan deze rekening. In hoeverre is dit juridisch juist? We hebben nooit een en/of rekening gehad. Wel woonden we toen met ons kind in 1 huis. In mijn ogen heeft hij dus het geld gehad en uitgegeven. Hij heeft het over een gezamenlijk huishouden. Reactie infoteur, 20-12-2011
Beste Thea,
1. Als ex hier betekent ex-vriend en er geen samenlevingscontract is, bent u niet aansprakelijk.
2. Als ex betekent huwelijk of geregistreerd partnerschap, moet worden gekeken naar de gemaakte afspraken. Dat geldt ook bij een samenlevingscontract.
3. Omdat hij het geld heeft ontvangen en uitgegeven, heeft hij waarschijnlijk in alle gevallen geen kans om het geld op u te verhalen.
4. Als jullie fiscale partners waren en de belastingdienst kan het geld niet op hem verhalen, dan kan de belastingdienst misschien wel bij u aankloppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Seni, 20-12-2011 01:30 #234
Ik ben sinds sept 2010 bij mijn exman weggegaan en verhuisd met mijn dochter naar nerderland. Mijn ex woont nog in belgie. In belgie is het zo dat je pas na 12 mnd apart te hebben geleefd de echtscheiding kunt aanvragen. Ik heb wel in sept 2010 via de rechter, in afwachting van de 12 mnd, de voorlopige maatregelen aangevraagd (apart wonen, alimentatie etc) en ben dus vanaf sept 2010 apart gaan wonen in nederland. Ik heb in sept 2011 (na 12 mnd) de echtscheiding aangevraagd en nu in dec 2011 gekregen.
Het is me nog steeds niet duidelijk of ik in de periode sept 2010 tot dec 2011 een toeslagpartnet/fiscale partner heb gehad. En maakt het voor de belastingdienst in nederland uit dat mijn echtscheiding in belgie is uitgesproken? Ik hoop dat u me verder kunt helpen. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 20-12-2011
Beste Seni,
1. In de periode dat jullie niet op hetzelfde adres wonen, zijn jullie geen toeslagpartners.
2. Zodra het verzoek tot echtscheiding is ingediend en u apart woont, bent u geen fiscale partners meer in Nederland.
3. De echtscheiding in België geldt ook in Nederland.
4. Een echtscheiding moet u doorgeven aan uw gemeente nadat de rechter uitspraak heeft gedaan en is definitief zodra er geen beroepsmogelijkheid meer is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Madam, 18-12-2011 22:04 #233
Door aanhoudende spanningen is mijn echtgenoot bij een kennis ingetrokken en heeft zich ook op dat adres ingeschreven deze situatie kan tijdelijk of langdurig zijn want we zijn niet van plan om onze huwelijk makkelijk op te geven. we hebben 2 kinderen samen en mijn vraag is gezien hij nu ergens anders woont en daar de woonkosten betaald of hij nog mijn toeslagpartner is? als ik ja kies heb ik geen recht op huurtoeslag en als ik nee kies krijg ik namelijk wel huur en overige toeslagen.
wat moet ik doen? Reactie infoteur, 19-12-2011
Beste Madam,
Neen uw man is niet uw toeslagpartner als hij elders woont en elders is ingeschreven, wel is hij uw fiscale partner. Als er naar wordt gevraagd, moet u zeggen dat u duurzaam gescheiden leeft van elkaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 14-12-2011 17:15 #232
Ik woon sinds begin oktober 2011 op hetzelfde adres als de vader van ons kindje (geboren 16-10-2011). Wij hebben geen geregistreerd partnerschap en zijn niet getrouwd. Hij heeft wel mijn kindje erkend. Nu krijg ik van de toeslagen belastingdienst bericht dat ik recht heb op een kindgebonden budget aangezien mijn lage inkomen. Alleen ik heb begrepen dat als je samen een kind hebt je dan ook fiscaal partners bent. Mijn vriend heeft een eigen bedrijf en verdiend daar wel goed aan. Rekenen ze dit inkomen niet mee omdat wij niet geregistreerd partnerschap hebben of moet ik straks alles weer terugbetalen? Reactie infoteur, 14-12-2011
Beste Suzanne,
Jullie zijn fiscale partners en dus wordt het gezamenlijke inkomen opgeteld bij de berekening van het kindgebonden budget. Maar u hebt niet het hele jaar een fiscale partner als u daarvoor niet kiest. Bekijk dus van welk inkomen en veronderstellingen men is uitgegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lilian, 13-12-2011 21:22 #231
Als we een samenlevingscontact nemen dit jaar nog, woon sinds begin december 2011 samen moet ik dan mijn zorgtoeslag terug betalen? Is dit fiscaal aantrekkelijk, mijn vriend verdient meer dan ik koophuis staat op zijn naam? Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Lilian,
1. Als u nu een notarieel samenlevingscontract afsluit, is uw partner een fiscale partners en een toeslagpartner. Dat betekent ook dat vanaf de maand december wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen:

https://financieel.infonu.nl/geld/77804-zorgtoeslag-2020-omhoog-zorgtoeslagtabel.html

2. Als u geen aftrekposten hebt, hebt u er fiscaal geen voordeel van, maar ook geen nadeel. Voor de erfbelasting (nog niet aan de orde) betekent een grotere vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eefje, 13-12-2011 20:27 #230
Goedenavond

Mijn ex partner en ik zijn een jaar uit elkaar. We waren fiscaal partners. Mijn ex is in het oude huis blijven wonen. Het huis staat op dit moment nog op beider naam. Voor het koophuis ontvangen we nog voorlopige teruggaaf. Inmiddels heb ik een huurwoning. Voor deze woning ontvang ik nu huurtoeslag. Nu vraag ik me af of het klopt dat ik nu huurtoeslag ontvang én voorlopige teruggaaf. Reactie infoteur, 27-08-2020
Goedenavond Eefje,
Dat kan correct zijn gedurende maximaal twee jaar. Het "kan zijn" hangt af van uw vermogen in het huis na aftrek van de hypotheek die erop rust. Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2021-en-vermogen-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caren, 13-12-2011 10:27 #229
Hallo,
ik heb de volgende vraag, ik heb een geregistreerd partnerschap op huwelijkse voorwaarden. Mijn man heeft een eigen onderneming ik werk bij een werkgever. Nu wil mijn man de partnerschap ontbinden omdat het ieder jaar belasting technisch veel geld kost volgens mijn man. Zo krijgen wij zorgtoeslag en vervolgens moeten wij alles terugbetalen zowel mijn man als ik, ook moet mijn priveboekhouding sinds dit jaar (aanslag 2010) door de accountant van mijn man verwerkt worden ivm fiscaal partnerschap ook dat kost een hoop extra geld aan de accountant. Nu is het volgens mijn man beter om de partnerschap te ontbinden en elk op een ander adres ingeschreven te staan. Ik vraag me af of er geen andere mogelijkheid is en wat zijn de gevolgen als we straks onofficieel samenwonen, ik ben bang dat het helemaal niet voordeliger is. En klopt het dat mijn expartner de kinderalimentatie kan verlagen of zelfs stop kan zetten ivm mijn geregistreerd partnerschap of als ik officieel ga samenwonen. Ik hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is en hoop zsm op een antwoord. Reactie infoteur, 13-12-2011
Beste Caren,
1. Fiscaal partnerschap betekent inderdaad een gezamenlijke belastingaangifte, maar als u bij een werkgever werkt, is uw deel van de aangifte uiterst simpel. Ik kan me niet voorstellen dat dat tot veel extra kosten leidt.
2. Als u na een scheiding met een ander samenwoont en er zo extra inkomen is, kan een ex vragen om minder alimentatie te hoeven betalen.
3. Gescheiden wonen betekent ook extra kosten: dubbele energierekening, extra huur of hypotheek, dubbele gemeentelijke lasten, extra vervoer.
4. Een ontbinding zal ook gevolgen hebben voor de huwelijkse voorwaarden, verplichtingen, erfenis en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 12-12-2011 18:08 #228
Medio volgend jaar verwacht ik een kindje. Mijn partner heeft bij mij een postadres en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De woning staat volledig op mijn naam. Mijn partner gaat het kind wel erkennen. Wordt hij dan automatisch mijn fiscale partner? Met het oog op de toeslagen zal dit financieel alleen maar nadelig voor ons uitpakken. Zitten er ook wel voordelen aan? Reactie infoteur, 13-12-2011
Beste Angelique,
1. Een postadres is niet hetzelfde als een briefadres. Iedereen kan een ander adres aangeven als postadres. Een briefadres vraag je aan bij de gemeente. De gemeente schrijft je dan in op dit adres in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.
2. Als uw partner volhoudt niet bij u te wonen, zijn jullie geen fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hein Beckers, 11-12-2011 22:01 #227
Mijn vrouw en ik wonen in frankrijk. Mijn vrouw heeft inkomen uit nederland; ik heb inkomen uit werk in frankrijk. Daarnaast hebben we wat inkomsten uit verhuur. Hierover betaal ik belasting in frankrijk. Mijn vrouw vraagt zorgtoeslag aan in nederland. Moet ik bij de aanvraag voor zorgtoeslag de franse huurinkomsten opgeven als inkomen bij de toeslagpartner? En zo ja voor welk bedrag? in frankrijk betaal je namelijk belasting over 50% van de inkomsten. De rest mag je opvoeren als kosten. Reactie infoteur, 11-12-2011
Beste Hein Beckers,
Als u geen belastingaangifte doet in Nederland, maar uw vrouw wel, zijn jullie voor Nederland geen fiscale partners. Uw vrouw doet dan haar eigen aanvraag op basis van haar eigen inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 11-12-2011 20:10 #226
Bedankt voor uw snelle reactie. Toch nog een paar vragen. Wij hoeven ons partnerschap dus niet te ontbinden om hier aanspraak op te maken? Zonder huurtoeslag en zorgtoeslag kunnen wij aan de hand van ons inkomen anders niet in twee huizen wonen. Geldt dit ook voor de alleenstaande ouderkorting en inkomensafhankelijk combinatiekorting? Of wordt ik als geregistreerd partner met een lat relatie niet als alleenstaande ouder gezien? Alvast bedankt, met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste Petra,
1. Voor de toeslagen is het zo geregeld dat wie gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, maar duurzaam gescheiden leeft, afzonderlijk in aanmerking kan komen voor een toeslag op basis van het eigen inkomen.
2. Wel blijft bij het niet ontbinden het fiscaal partnerschap gehandhaafd voor heffingskortingen en de gezamenlijke belastingaangifte:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2019-2020-of-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 11-12-2011 14:18 #225
Vorig jaar zijn mijn vriend en ik geregistreerd partnerschapaangegaan. Inmiddels hebben we een kindje maar helaas zijn er veel spanningen en hebben we besloten te gaan latten. Mijn vraag is hoe het zit met recht op huur toeslag en andere kortingen. Hebben we daar recht op als geregistreerd partners? Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 11-12-2011
Beste Petra,
Als u aangeeft dat jullie niet meer samenwonen, hebt u recht op de toeslagen op basis van uw inkomen vanaf het moment dat uw vriend het huis heeft verlaten. Hetzelfde geldt voor uw vriend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Franssen, 10-12-2011 16:35 #224
Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Het eerste punt begrijp ik niet helemaal, wij staan geregistreerd als fiscale partners maar aangezien er vanaf 2012 voorwaarden verbonden zijn aan het fiscaal partnerschap willen wij een samenlevingscontract laten opstellen zodat we als fiscaal partners gezien blijven worden. Uit uw antwoord begrijp ik dat dit de moeite waard is aangezien de algemene heffingskorting niet inkomensafhankelijk is.

mvg, Reactie infoteur, 10-12-2011
Beste M. Franssen,
Klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Franssen, 09-12-2011 22:55 #223
Sinds één maand heb ik naast mijn vaste dienstverband een webshopje en ben ik dus ondernemer. Mijn vriendin gaat naar school en is mijn fiscaal partner. Omdat zij weinig inkomsten genereert kunnen wij gebruik maken van een heffingskorting op mijn betaalde belasting. Dit levert ons normaliter jaarlijks een voordeel van €1500,- a 2000,- op. Nu moeten wij vanaf 2012 een samenlevingscontract hebben om als fiscale partners gezien te blijven worden. Mijn vraag luidt; Is mijn eigen webshop (met geringe omzet en zonder het urencriterium te behalen) van invloed op deze heffingskorting? M.a.w. heeft het zin om €260,- uit te geven voor het vastleggen van een samenlevingscontract of vervalt deze heffingskorting vanwege het eigen bedrijf? Reactie infoteur, 10-12-2011
Beste M. Franssen,
1. De vraag wel is of jullie in 2011 fiscale partners zijn als dat in 2012 niet zo is.
2. De heffingskorting waarop u doelt is waarschijnlijk de algemene heffingskorting van uw vriendin. Die korting is niet afhankelijk van uw inkomen. Wel is het zo dat u voldoende belasting moet hebben betaald om haar heffingskorting volledig uit te kunnen laten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 07-12-2011 11:42 #222
Ik zou heel graag met m'n vriend trouwen voor het gevoel samen te zijn en blijven, maar we wonen appart, LAT en hebben allebij inwonende kinderen en financiel kunnen we net rondkomen. vanwege ziekte, uitkering bij mij, is niet mogenlijk om samen te wonen, en financiél voor elkaar op te komen, ik ontvang alleenstaande ouderkorting premie's en huurtoeslag enz, en hij heeft zijn eigen huishouden voed een autistische zoon op, en heeft zelf wegens chronische ziekte, en inwonende zoon een aangepaste werkweek van 32uur en koopwoning enz. We kunnen net de touwtjes aan elkaar knopen, en leven om en om bij elkaar, omwille van de kinderen blijven we beiden in onze eigen woonplaats. De eerste 8jaar geen samenwonen voor ons, helaas. We zouden graag wel trouwen, zonder gevolgen voor uitkering en toeslagen enz is er een Uitweg te vinden, om toch gewoon uit liefde te trouwen, en zijn achternaam te dragen? Angelique Reactie infoteur, 07-12-2011
Beste Angelique,
1. Als jullie trouwen worden jullie fiscale partners. Of jullie op het zelfde adres wonen of niet, maakt voor het fiscaal partnerschap geen verschil, maar wel voor de toeslagen. Dat heeft dus gevolgen voor de heffingskortingen en uitkering.
2. Uw achternaam veranderen in die van uw vriend kan niet zonder huwelijk.
3. Ik zou proberen zoveel mogelijk van elkaar te genieten en een huwelijk uitstellen. Dan hebt u ook iets om naar uit te zien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roberto, 04-12-2011 13:26 #221
Wij hebben een huis dat op beide namen staat maar zijn niet getrouwd en er is ook geen samenlevingscontract, nu mijn vriendin uit elkaar en blijf ik in het huis wonen… wat er met het huis gebeurd is mij wel duidelijk maar hoe zit het met de inboedel. De meeste meubels enzo had ik al voor dat we gingen samenwonen en wat er nieuw is gekocht heb ik ook zowat allemaal betaald. Ook heb ik de hypotheek en alle lasten incl. auto's altijd betaald. dus mijn vraag hoe zit het met de inboedel. De een zegt moet alllemaal gedeeld worden en de ander juist weer niet. We hebben 4 jaar samengewoond. Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste Roberto,
Als er geen samenlevingscontract is, hoeft de boedel niet te worden verdeeld. Een partner vertrekt met wat hij of zij had op het moment dat hij of zij ging samenwonen. Dat zou juist bij een samenlevingscontract anders zijn:

https://financieel.infonu.nl/diversen/27014-echtscheiding-wat-valt-in-boedel-bij-een-scheiding.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nick, 03-12-2011 21:07 #220
Ik ben 21 ik heb een pensioenbasis salaris van 31.157,00 euro. Ik ben nu nog inwonend bij mijn ouders en mijn vader zegt dat het hem jaarlijkst meer geld kost aan belasting om de simpele reden dat ik bij hem inwoon en er dus 2 salarissen op 1 adres binnen komen. klopt dit? Reactie infoteur, 03-12-2011
Beste Nick,
Neen, de inkomens worden niet bij elkaar opgeteld en jullie doen individueel belastingaangifte. Jullie zijn ook geen fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 02-12-2011 21:00 #219
Heb 2 koopwoningen sinds aug j.l woont mijn man in afwachting van de scheiding in de 1 koopwoning en ik in de andere woning. Nu ben ik er achter gekomen dat hij daar samen woont met een vriendin mag dit!
Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Reactie infoteur, 02-12-2011
Beste Sonja,
1. Of dat mag, hangt af van de afspraken die u gemaakt hebt. Irritant is het wel in ieder geval.
2. Denk wel na over hoe het straks moet met dat huis. Het is ook uw huis en u wilt vast niet dat zij daar straks als huurder achterblijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 01-12-2011 14:01 #218
Mijn vraag luidt als volgt; Ik ben samen met mijn ex-vriend eigenaar van een koopwoning, deze staat in verkoop. Nu kan ik in het dorp waar ik woon een appartement huren, waarvoor ik ook in aanmerking kom voor huursubsidie. Ik heb van de belastingdienst begrepen dat dit geen probleem is en ik huursubsidie kan ontvangen ondanks dat mijn huis te koop staat. Het liefst wil ik om verschillende redenen in het kkophuis blijven wonen totdat deze verkocht is. Mag dat en heb ik dan nog steeds recht op huursubsidie of moet ik per jaar een x aantal maanden in het huurappartement hebben gewoond? Reactie infoteur, 01-12-2011
Beste Wendy,
Voor de huurtoeslag moet u wel in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ingeschreven zijn op het adres waarvoor u de toeslag aanvraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 30-11-2011 12:50 #217
Omdat de regels voor fiscaalpartnerschap zijn gewijzigd voor 2011 was ik benieuwd wat de voordelen zijn om alsnog dit jaar een samenlevingscontract op te laten stellen. We verdienen ongeveer evenveel, mijn vriend heeft zijn hypotheek op zijn naam en zowel gemeenschappelijk als individueel komen we niet over de grens van >20000 spaargeld en hebben geen aandelen of tweede woning. Zijn er dan toch nog voordelen om samen aangifte te doen? Zo ja, dan moeten we als een speer het samenlevingscontract gaan ondertekenen. Reactie infoteur, 30-11-2011
Beste Kim,
Voor de inkomstenbelasting is er dan fiscaal geen noodzaak om nog snel een samenlevingscontract af te sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 30-11-2011 10:34 #216
Ik woon sinds dit jaar (2011) samen met vriendin. Ik heb zelf een eigen huis waar zij nu bij in is komen wonen. Mijn vraag is zijn wij nu fiscale partners? Reactie infoteur, 30-11-2011
Beste Ruud,
Neen, jullie zijn geen fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joyce, 27-11-2011 13:41 #215
Mijn man heeft een persoonlijkheidsstoornis en het is nu niet verstandig om als gezin (met drie kinderen) in één huis te blijven wonen.
Wij zitten nu met een aantal punten:
- mijn man woont nu bij zijn moeder in, maar die wil niet dat hij op haar adres ingeschreven wordt, omdat ze bang is dat hij haar toeslagpartner wordt (wat volgens mij niet kan als moeder-zoon relatie)
Ik heb nu geen recht op een hoger bedrag aan kindgebonden budget en zorgtoeslag, omdat mijn man mijn toeslagpartner blijft, ondanks dat hij hier al geruime tijd niet meer woont.Scheelt 70,- p/m en voor mijn man ook 70,-

- mijn man heeft een jurist gesproken die zegt dat hij geen recht heeft op huurtoeslag zolang hij niet gescheiden is? Is dit echt zo?

tegen ons wil in gaan we nu nadenken of scheiden (evt scheiden van tafel en bed) de beste optie is…

- ik blijf in ons koophuis waar we gezamelijk eigenaar van zijn. Indien we zouden scheiden (evt van tafel en bed) zou mijn man op papier de mede-eigenaar blijven, maar betaal ik de lasten. Ik heb al uitgezocht dat dit de eerste 2 jaar geen financiele nadelige gevolgen heeft, maar na de twee jaar zou mijn deel van de hypotheekaftrek (6000,-) opgeteld moeten worden bij zijn belastbaar inkomen als vorm van alimentatie, waardoor hij jaarlijks een aanzienlijk bedrag moet terug betalen en zijn verzamelinkomen stijgt en hij ook minder huur en zorgtoeslag zal ontvangen.(mijn man heeft een langdurige ziektewetuitkering)
is er een constructie te bedenken dat als we kiezen voor een scheiding, omdat dat financieel aantrekkelijker is, waarbij ik de volledige renteaftrek behoud en geen alimentatie betaal aan mijn partner zodat zijn verzamelinkomen laag blijft?

met vriendelijke groet Reactie infoteur, 27-11-2011
Beste Joyce,
1. Een inwonend kind is inderdaad geen toeslagpartner, maar als er een uitkering is kan inwoning vanaf 2012 wel gevolgen hebben.
2. Gescheiden zijn is geen voorwaarde voor het krijgen van een toeslag. Als men gescheiden van elkaar leeft, is dat voldoende.
3. Als u alimentatie aan uw man betaalt, is dat bedrag fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Voor u is er dan geen verschil, voor uw man wel.
4. Zolang uw man mede eigenaar is, blijft dat een probleem. Dat verandert alleen bij uitkoop of schenking van zijn deel, maar dan moet ook de bank nog akkoord gaan.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

Marco, 22-11-2011 21:14 #214
Ls,
We hebben een appartement met hypotheek, een samenlevingscontract met testament, en zijn fiscaal partners. De lopende hypotheek stopt eind 2013.
We kunnen (dit jaar) een zelfstandig appartement boven ons kopen met een
aflossingsvrije hypotheek en willen het samenlevingscontract en testament en fiscaal partnerschap intact laten.
1. Kunnen we ons op 1 adres ingeschreven laten staan of kan de gemeente ons dwingen op twee adressen (gescheiden) in te schrijven?
2. Worden we door een gescheiden inschrijving " vreemden" van elkaar en vallen we voor het erfrecht in de categorie 60% of geeft het samenlevingscontract en testament voldoende waarborg voor een erfrecht regeling zoals dit bij getrouwde partners is?
3. Kan een partnerschapsregistratie hierin helpen om dit goed/beter voor elkaar te regelen?
Mvrgroet,
Marco Reactie infoteur, 22-11-2011
Beste Marco,
1. Niet elke gemeente gaat hier hetzelfde mee om. U zult het dus de gemeente moeten vragen waarin u woont.
2. Ik weet niet of de appartementen kunnen worden verbonden en als een geheel kunnen worden gezien. Misschien kunt u het tweede appartement beter als tweede woning bestempelen.
3. Als u niet op hetzelfde adres woont, bent u geen fiscale partners meer.
4. Bij een geregistreerd partnerschap, maakt het niet uit of u gezamenlijk woont. U bent elkaars fiscale partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 18-11-2011 21:57 #213
Mijn man en ik zijn uit elkaar en hebben een zoontje van net 10 maanden oud. de scheiding loopt via advokaten. mijn man heeft inmiddels een ( tijdelijke ) andere woning in een andere plaats en is hier dus uitgeschreven, maar betaald nog wel mee aan de hypotheek van de woning die inmiddels te koop staat
ik heb een niet al te groot inkomen ( een kleine 1200 euro) Kan ik nu wel een wijziging kinderopvang aanvragen en zorgtoeslag en alle andere dingen waar een alleenstaande moeder recht op heeft?
bijvoorbaat dank voor uw antwoord Reactie infoteur, 19-11-2011
Beste Jessica,
Voor de toeslagen kunt u de wijzigingen doorgeven, omdat uw man niet meer uw toeslagpartner is doordat hij elders woont en is ingeschreven. Gedurende een jaar wordt er voor een deel gekeken naar het gezamenlijke inkomen (voor zijn vertrek) en voor de rest naar uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 18-11-2011 12:05 #212
Ik leef gescheiden van mijn man. Hij woont in het buitenland en ik ben weer naar Nederland terug gekomen. Ik heb een wao-uitkering en heb nu toeslag aangevraagd, omdat ik maar een heel klein inkomen heb. Nu is mijn vraag deze. Ik wil de poespas van het scheiden niet nog een xtje meemaken, maar hoe zit het dan financieel? Heb ik recht op het zelfde inkomen, als ik duurzaam gescheiden leef, of moet ik daadwerkelijk gaan scheiden? Ik kan nu geen huis huren, omdat ik veel te weinig inkomsten heb. Kunt u mij advies geven? Reactie infoteur, 18-11-2011
Beste Anna,
1. Het feit dat u gescheiden leeft is van belang voor een toeslag (uw man is geen toeslagpartner), maar niet van belang voor het fiscaal partnerschap (uw man is uw fiscale partner). Het feit dat uw man in het buitenland woont maakt het in die zin anders, dat als hij niet in Nederland belastingaangifte doet, een gezamenlijke belastingaangifte niet mogelijk is.
2. Artikel 11 lid 1 WWB zegt dat iedere in Nederland woonachtige Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, recht heeft op bijstand van overheidswege. Daarvoor is een echtscheiding dus niet noodzakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Wijnands, 17-11-2011 12:20 #211
Wij (71 jaar en 70 jaar) wonen sinds 1976 samen. Geen samenleningscontract. Wel altijd fiscale partners. Wonen in een huurwoning die op beider naam staat. Hebben in 2008 op aanraden van een notaris 2 gespiegelde testamenten (€ 400) laten opmaken. Mijn vraag is: Moet ik nu in 2011 nog een samenlevingscontract (€ 300) laten opmaken voor
bepaalde overdraagbare vrijstellingen? Reactie infoteur, 17-11-2011
Beste Hans Wijnands,
Het punt is dat u nu geen fiscale partners meer bent. Wilt u dat wel doordat de voordelen groter zijn dan de 300 euro die u moet betalen bij de notaris, dan zult u nog dit jaar een notarieel samenlevingscontract moeten laten opstellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 17-11-2011 09:51 #210
Onze gezinssituatie is als volgt: 3 kinderen van een andere vader die de kinderen niet erkent heeft en wij samen hebben 1 zoon. Mijn vriend heeft nog een koopwoning en ik huur een huis. Nu willen wij niet trouwen in gemeenschap van goederen, en eventuele schulden gescheiden houden. Zodat het niet op de ander verhaald kan worden. Hoe kunnen wij dit het beste vast leggen? En mijn huis is te klein voor ons allen, wij willen op zoek naar een grotere woning. Reactie infoteur, 17-11-2011
Beste Petra,
1. Het meest zekere is om bij de notaris een contract op te stellen. Dat kost geld, maar dan raakt het niet zoek. Bovendien kunt u allerlei voorwerk doen door alvast vooraf aan te geven wat u gescheiden wilt houden. Dat kan van alles gescheiden houden tot bijna niets gescheiden houden.
2. Als u trouwt kunt u dan het beste trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Ook daar zijn vele mogelijkheden aanwezig. Regelmatig wordt ervoor gekozen om de inkomsten gemeenschappelijk te houden, maar het bezit niet. Maar u kunt ook alles scheiden en bijvoorbeeld elk jaar verrekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 15-11-2011 20:57 #209
Mijn vriend en ik zijn sinds 1 november uit elkaar, wij hebben een samenlevingscontract en een koopwoning beide voor 50% eigenaar, hij is inmiddels uitgeschreven bij de gemeente. Kan ik nu gewoon toeslag aanvragen bij de belasting of moet eerst het samenlevingscontract hiervoor ontbonden worden? En ben je pas geen fiscale partners meer als het contract verbroken is of is alleen uitschrijven op het woonadres voldoende?
de kosten voor ontbinden zijn ook best aardig wat vandaar. Betreft het huis, dit komt op mijn naam mijn ex doet overal afstand van en ik hoef hem ook niet uit te kopen. Reactie infoteur, 15-11-2011
Beste Patricia,
1. Voor de toeslagen is het begrip toeslagpartner van belang. Als hij niet meer bij u woont, is hij niet meer uw toeslagpartner. U zult de wijziging wel moeten doorgeven.
2. Bij samenwonen is het gescheiden wonen genoeg om geen fiscale partners meer te zijn.
3. Bij het afstand doen, zal het huis op uw naam moeten worden gezet. Bekijk wel of er nog schulden open staan. Denk er ook aan dat in geval van een gezamenlijke hypotheek ook de bank akkoord moet gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene Janssen, 14-11-2011 16:03 #208
Beste, mijn vriendin en ik wonen beide in een huurhuis in verschillende plaatsen. We willen graag trouwen, zij woont dan een aantal dagen bij mij en een aantal dagen in haar eigen huurhuis. Kan en mag dit? Reactie infoteur, 14-11-2011
Beste Rene Janssen,
U kunt op twee plaatsen wonen, zolang u in ieder geval één adres hebt in het GBA. Voor het fiscaal partnerschap is (deels) gescheiden wonen geen belemmering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nina, 14-11-2011 15:14 #207
Ik heb een kind dat 4 maanden oud is. Nou leven ik en mn man al 3 maanden duurzaam gescheiden. Bij de komst van het kind (juli 2011) heb ik voor de kinderopvangtoeslag wel aangegeven dat mijn man mn toeslagpartner is. Maar hij woont niet meer bij ons. Door omstandigheden woont hij nu ergens anders. Hoe kan ik dit aangeven bij de belastingdienst. Want ik krijg toeslag a.d.v ons gezamenlijke inkomen maar dat is niet meer zo. En kan ik dit met terugwerkende kracht terug ontvangen? Reactie infoteur, 14-11-2011
Beste Nina,
1. Als u duurzaam gescheiden leeft, is uw man niet meer uw toeslagpartner, maar wel uw fiscale partner (zolang er geen echtscheiding is aangevraagd).
2. Wijzigingen kunt u digitaal doorgeven of als u dat liever hebt, door een formulier aan te vragen bij de belastingtelefoon (0800 - 0543).
3. Kijkt u eens naar:

https://mijn.belastingdienst.nl/EFormulierenWeb/u/flowMgr.sp?pg=PAGE1&id=20

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Bakker, 08-11-2011 12:06 #206
Mijn ex vriendin huurt een kamer met keuken en slaapkamer in het huis waar ik ook sta ingeschreven. Wij voeren geen gezamelijke huishouding en de ruimtes zijn gescheiden
van elkaar. Ook is er een huurcontract en maakt zij haar huur over op mijn rekening.
Het het probleem is nu dat ik gezien word als partners en dus haar zorgtoeslag ontvang.
Zij gaat binnen kort ook aow ontvangen en ik werk nog steeds. mijn vraag is of ik hier bezwaar tegen kan maken.
Mijn dank voor het antwoord.
Peter Reactie infoteur, 08-11-2011
Beste Peter Bakker,
1. Dat u gezien wordt als partners kunt u laten wijzigen.
2. Uw ex kan vervolgens zelf zorgtoeslag aanvragen en daarbij haar rekeningnummer invullen.
3. Doe het wel in deze volgorde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 08-11-2011 10:02 #205
Wij leven al 8 jaar duurzaam gescheiden, door omstandigheden kunnen we niet samen in ons koophuis wonen (die inmiddels is afbetaald, dus hypotheekvrij). Ik woon in een huurhuis, ingeschreven op een ander adres, in een andere stad. mijn man is in de koopwoning blijven wonen. Wat moeten we nu kiezen wat ons hoofdverblijf is en zijn we dan verplicht om daar samen te gaan wonen? Als dat zo is moeten we verplicht gaan scheiden wat niet onze bedoeling is. Als ooit onze situatie veranderd kunnen we weer samen gaan wonen. maar dat is even nu niet zo. Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste Gerda,
1. Omdat u niet gescheiden bent, kan er maar één eigen woning zijn voor de hypotheekrenteaftrek. U bent namelijk nog fiscale partners.
2. Maar als u geen hypotheekrenteaftrek hebt, zoals u dat aangeeft, is dat geen issue.
3. Voor de toeslagen geldt dat jullie, omdat jullie niet samenwonen, niet elkaars toetsingpartner zijn. U kunt dus uw huurwoning als hoofdwoning opgeven en uw man de koopwoning:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2019-2020-of-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 01-11-2011 18:36 #204
Mijn vriendin en ik zijn fiscaal partner. Op 20 juni 2010 zijn wij gaan samenwonen. Echter heeft het GBA 9 juli als datum aangehouden. Dit klopt niet omdat wij 20 juni hebben opgegeven. Hierdoor missen wij ruim €3000 belastinggeld mis, omdat wij volgens de gegevens niet langer dan een half jaar samenwonend waren in 2010. Wat moet ik nu doen? Reactie infoteur, 01-11-2011
Beste Marco,
Ik zou bezwaar maken bij de gemeente en uitleggen dat u door de fout zo veel geld misloopt. Wellicht kunnen ze een correctie aanbrengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mg, 01-11-2011 17:04 #203
Mijn vriendin en ik hebben beiden een koopappartement. Ik ben inmiddels bij haar ingetrokken en mijn appartement staat in de verkoop. Officieel woon ik dus nog in mijn eigen appartement.
Verder hebben wij een gezamelijke bankrekening geopend voor de gezamelijke boodschappen e.d. Ieder heeft nu dus nog zijn vaste woonkosten, maar zodra mijn huis verkocht is zullen we de kosten voor haar huis gaan delen. Zelf heb ik verder nog wat eigen vermogen opgebouwd dat in aanmerking komt voor vermogensbelasting (box 3).
Wij verwachten volgend jaar ook een kindje. We hebben nog geen samenlevingscontract, maar willen op termijn trouwen.

Kortom een situatie die veel vragen bij mij oproept:

1) Is het verstandig mij in te schrijven op mijn nieuwe adres? Hoe zit dat dan met hypotheekrenteaftrek voor mijn huis? Of kan ik daarmee beter wachten tot het daadwerkelijk verkocht is?

2) Hoe zit het met de gezamelijke rekening in deze situatie? Moet ik die opgeven bij de belasting of zij, of allebei de helft? We zijn immers nog geen fiscale partners.

3) Kan ik het beste bij haar gaan "huren" of haar huis op beide namen laten zetten?

4) Is het verstandig eerst een samenlevingscontract op te laten stellen omdat we nog niet direct gaan trouwen? Of als we toch willen trouwen kunnen we dat maar beter meteen doen (2x notariskosten?).

Graag advies of waar ik deze het beste kan inwinnen. Reactie infoteur, 01-11-2011
Beste Mg,
1. Als u nu uw huis te koop zet en zich nu inschrijft bij uw vriendin, hebt u nog tot en met 2014 hypotheekrenteaftrek. Doe u dat op 1 januari 2012 dan hebt u tot en met 2015 hypotheekrenteaftrek.
2. Jullie zijn geen fiscale partners en doen dus individueel belastingaangifte.
3. Of u gaat huren of kopen, moet u met uw vriendin bespreken. Bij kopen worden jullie fiscale partners.
4. Een samenlevingscontract is vooral handig als er wat vermogen is. Vergeet ook een testament niet voor het geval er iets met u mocht gebeuren. Als als er wat met u als samenwonende partner gebeurt, erft de ander niet automatisch van u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 01-11-2011 08:36 #202
Hallo,

Mijn ex en ik zijn nu onderhand al 4 jaar uit elkaar alleen lopen de zaken niet zo goed aangezien wij samen een koopwoning hadden en ik deze op mijn naam heb gezet en haar uitgekocht heb.
Dit alles is gewoon via de notaris verlopen alleen blijkt het dat zij achteraf al duizenden euro's belasting heeft moeten betalen omdat zij schijnbaar als inwonend ingeschreven stond.
Mijn vraag is nu: kan dit en is dit ergens nog terug te draaien? Reactie infoteur, 01-11-2011
Hallo Eric,
Er moet iets anders aan de hand zijn, want ergens ingeschreven staan betekent niet automatisch dat je meer belasting moet betalen. Gaat het om een terugbetaling met betrekking tot de oude woning, een nieuwe woning, een toeslag?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jootje, 28-10-2011 15:14 #201
Hallo, sinds begin augustus zijn mijn vriend en ik in een huurwoning komen te wonen waarbij het huurcontract door beide ondertekend is. Nu heeft hij zich inmiddels nog steeds niet ingeschreven op dit adres bij de gemeente. Wat heeft dit voor gevolgen voor het huurcontract, is die voor hem niet meer geldig na een bepaalde periode? En we hebben allebei een uitkering, wat zijn de gevolgen voor zijn maar ook voor mijn uitkering als hij hier woont zonder zich ingeschreven te hebben? Maak me hier behoorlijke zorgen over. Reactie infoteur, 28-10-2011
Beste Jootje,
1. Of het huurcontract geldig is, hangt af van de formulering in het huurcontract. Een huis huren hoeft namelijk niet te betekenen dat je er ook woont. Als dat wel een eis is en bijvoorbeeld de grootte van de huurwoning groter is omdat jullie met zijn twee zijn, doet hij er goed aan zich wel bij u in te schrijven.
2. Uw vriend moet wel ergens in het GBA ingeschreven staan.
3. Er wel wonen maar niet ingeschreven staan kan bij instanties allerlei vragen oproepen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pb, 19-10-2011 13:55 #200
Sinds november 2006 is mijn man vertrokken en in april 2007 officieel uitgeschreven. Van 17 okt 2009 tot 4 jan 2010 heeft hij weer ingeschreven gestaan bij mij. Sinds 2006 heeft hij 3x echtscheiding verzocht maar nooit doorgezet. In nov. 2010 is onze gezamenlijke woning verkocht en is de overwaarde door hem bij de notaris geblokkeerd. Sinds 1980 heeft hij een eenmanszaak waarin ik altijd heb meegewerkt. Ik had tot januari 2011 ook toegang tot de gezamenlijke bankrekening. In nov. 2010 heeft hij wederom echtscheiding aangevraagd en nu loopt deze procedure op 8 november is de uitspraak. Omdat hij mij geblokkeerd heeft van de bankrekening heb ik voorlopige voorzieningen aangevraagd en deze ook toegewezen gekregen. Nu dreigt hij mij met een kort geding om een deel van het geblokkeerde geld vrij te geven om zijn IB aanslag van 2009 te betalen. Is dit terecht? We zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding en zijn tot op heden niet tot een oplossing gekomen van het te verdelen vermogen. Reactie infoteur, 19-10-2011
Beste Pb,
1. Het hangt van de formulering van uw huwelijkse voorwaarden af en de afspraken met betrekking tot het vermogen op de gezamenlijke bankrekening, of u terecht kunt worden geblokkeerd en aan wie het vermogen toekomt. Het verrekenbeding geeft al aan dat tussentijdse netto inkomsten verrekend moeten worden. Dat betekent ook dat niet zomaar vermogen vervreemd mag worden. Dat zou alleen maar mogen als met de vervreemding de verrekening voor u niet nadelig wordt beïnvloed. Anders gezegd, als hij niet wat u toekomt voor zijn zaken gebruikt.
2. De belastingdienst is geïnteresseerd in het geld en niet zozeer in hoe uw man aan dat geld komt.
3. Ik weet nog niet waaruit de gevraagde voorlopige voorzieningen bestaan, maar u doet er met dit dreigement goed aan om ook zelf de bankrekening te blokkeren of daar beslag op te leggen totdat duidelijk is hoe e.e.a. voor u uitpakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. van der Horst, 19-10-2011 10:52 #199
In augustus 2010 ben ik getrouwd. Kan mijn partner dan over heel 2010 mijn fiscaal- en toeslagpartner zijn? De belastingdienst adviseerde de vragen op toeslagen.nl in te vullen en daar kreeg ik na 1 vraag ja uit. Toch heb ik ook ergens gehoord dat je een x-aantal maanden in dat jaar getrouwd moet zijn wil je elkaars fiscaal partner kunnen zijn. Reactie infoteur, 19-10-2011
Beste L. van der Horst,
1. U kunt, ook als u gedurende 2010 bent getrouwd, voor het hele jaar 2010 aangifte inkomstenbelasting doen als fiscale partners en kunt ook toeslagpartners zijn. Voor 2011 geldt beide automatisch als u gehuwd bent en niet duurzaam gescheiden woont.
2. Die x maanden kunnen gelden als men samenwoont op het zelfde adres.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nijntje, 17-10-2011 04:44 #198
Ik leef al jaren duurzaam gescheiden van mijn man, maar krijg de laatste tijd zijn papieren van de belastingdienst bij mij bezorgd. (Waarschijnlijk dat die nergens meer geregistreerd stond?)Die ik dan weer via mijn zoon bij hem lever.

Nou moet ik de KGB van 2009/2010/2011 terugbetalen aan de belastingdienst.
Kan het zijn dat de belastingdienst hem als mijn toeslagpartner ziet door dit? Want bij de gemeente staat die niet bij mij geregistreerd. Reactie infoteur, 17-10-2011
Beste Nijntje,
1. Doordat jullie duurzaam gescheiden leven, is uw man in 2009 en 2010 niet uw fiscale partner en niet uw toeslagpartner. Als dat het punt is, moet u zeker bezwaar aantekenen.
2. Doordat jullie niet gescheiden zijn, zijn jullie door de nieuwe wetgeving op dit punt in 2011 wel elkaars fiscale partners, ongeacht het feit of jullie op hetzelfde adres wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trijntje, 14-10-2011 21:16 #197
Ben sinds 17 nov 2010 gescheiden en woon nu in huurwoning met mijn 18 jarige zoon.
Ik heb samen met mijn ex partner nog een eigen huis waar hij nog in woont totdat het is verkocht. Heb ik nog recht op belastingteruggaaf? Mijn ex betaald alle vaste lasten van het huis. Reactie infoteur, 15-10-2011
Beste Trijntje,
1. In 2011 zijn jullie geen fiscale partners meer en kunnen dus jullie geen gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting doen.
2. Als het een gezamenlijk huis is, zou u de door u betaalde hypotheekrente kunnen aftrekken van uw inkomen en belasting. Maar omdat uw ex alles betaalt gaat dat niet door. Overigens heeft de ex in 2011 alleen voor zijn deel recht op hypotheekrenteaftrek.
3. Of u recht hebt op een teruggaaf hangt af van uw inkomen, heffingskortingen en overige aftrekposten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

New, 10-10-2011 22:30 #196
Ik ben in 2008 gescheiden. De woning waar ik in ben blijven wonen is nog steeds voor 50 procent eigendom van mij en 50 procent eigendom van mijn ex. Mijn ex staat hier niet meer ingeschreven en ontvangt geen belastingteruggaaf meer.
Ik heb een nieuwe partner, uitkopen is financieel geen optie. Maar wat gebeurd er als wij fiscaal partner worden? Welke consequenties heeft dit voor de belastingteruggaaf? Bijv als wij gaan trouwen in gemeenschap van goederen, wordt de woning ook zijn eigendom? en telt zijn inkomen ook mee voor de belastingteruggaaf? Hierdoor zou de belastingteruggaaf hoger worden.

Hopelijk kan iemand mij hierop een antwoord geven. Alvast bedankt Reactie infoteur, 10-10-2011
Beste New,
1. Als jullie fiscale partners zijn, doen jullie gezamenlijk belastingaangifte. Daarbij zijn het saldo van eigenwoningforfait en de hypotheekrente aftrekbaar geworden bij degene die het hoogste inkomen heeft.
2. Bij trouwen in gemeenschap van goederen wordt de woning voor zover dat van u is, eigendom van jullie beiden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Us Debi Tewari, 09-10-2011 19:03 #195
Geachte hr./mevr.,
Mijn ex echtgenoot woont in het buitenland, heeft een aow uitkering. Hij is ploseling erg ziek geworden, heeft kanker, wil graag naar nederland voor verdere behandeling.
Zou hij tijdelijk op mijn adres ingeschreven kunnen staan. wat zijn de consequenties voor mij? Wij zijn al 22 jaar gescheiden. Heel grag uw antwoord. Vriendelijk bedankt. U.S.Debi Tewari Reactie infoteur, 09-10-2011
Geachte Us Debi Tewari,
Als u geen notarieel samenlevingscontract afsluit, verandert er fiscaal niets. Uw ex echtgenoot is niet uw fiscale partner. Wel kan het na zes maanden gevolgen hebben voor de toeslagen, omdat uw ex dan wordt gezien als uw toeslagpartner. Ook als er sprake is van een uitkering kunnen er gevolgen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guntha, 03-10-2011 16:38 #194
Mijn kennis is sinds 2008 gescheiden in gemeenschap van goederen. Haar (ex)partner woont in het huis wat sinds die tijd te koop wordt aangeboden. Er zijn sinds die periode schulden door haar opgebouwd. Een saneringstraject kan niet worden opgestart aangezien eerst de woning moet worden verkocht. Ondanks wijzigingen in de verkoopprijs lukt het niet de woning te verkopen en daaruit de schulden te betalen. Welk advies kunt u geven? Reactie infoteur, 03-10-2011
Beste Guntha,
1. Ik weet niet hoe hoog de schulden zijn en hoeveel schuldeisers er zijn, maar het is ook in hun belang dat het huis voor een mooie prijs weggaat. Dat zou iemand ze kunnen laten weten om te kijken hoe ze daarop reageren.
2. Overigens is het de vraag of het huis overwaarde heeft en daadwerkelijk een belemmering is voor de schuldsanering. Straks is het verkocht en heeft het niets bijgedragen aan de aflossing van de schuld.
3. Vaak gaan schuldeisers wel akkoord met een betalingsregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 03-10-2011 10:53 #193
Mijn man en ik leven al meer dan 8 jaar duurzaam gescheiden. Wij hebben samen een koophuis die een woz.waarde heeft van 420.000 euro. Ik woon gehuurd in een appartement in een andere stad. Mijn schoonouders benutten een aanleunwoning die wij destiids hebben gebouwd. Zij zijn in de 80 en hebben 4 maal thuishulp per dag. Doordat er problemen ontstonden 8 jaar geleden heb ik een noodsprong gemaakt om uit huis te gaan. Wij zijn niet van plan te gaan scheiden, en kunnen in deze situatie ons huis niet verkopen. Mijn man woont er nog en komt regelmatig bij mij. Zolang mijn schoonouders leven mogen ze er blijven wonen. En nu komt mijn vraag: Ik wil weg uit de dure huurwoning en wil graag een huisje kopen maar ik heb niet de financiele middelen uit mijn loon. Mijn man zou dat moeten gaan betalen. We hebben zo goed als geen hypotheek op ons huis. Wat is er mogelijk voor mij. Reactie infoteur, 03-10-2011
Beste Gerda,
Omdat jullie fiscale partners zijn, mag uw man een huis kopen en u erin laten wonen zonder dat u huur betaalt. Als het een huis met hypotheek wordt, is het verstandiger hier ook het huis van hoofdbewoning van te maken, zodat de hypotheekrente aftrekbaar is en het andere huis (op papier) de tweede woning wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Doughall, 02-10-2011 19:34 #192
Afgelopen week heb ik een woning gekocht samen met mijn ouders. We zullen hier ook gezamenlijk gaan wonen. Mijn ouders zijn getrouwd. De hypotheek wordt afgesloten door mijn vader en mijzelf. Vanwege mijn salaris zou ik kunnen profiteren van de hoogste renteaftrek. Indien mijn vader en ikzelf een fiscaal partnerschap zouden aangaan, wij hebben immers gezamenlijk een huis in bezit en wonen daar ook gezamenlijk, zouden we dus optimaal kunnen profiteren van de renteaftrek. Echter, is dit wel mogelijk gezien het feit dat mijn ouders gehuwd zijn? Reactie infoteur, 02-10-2011
Beste Doughall,
Neen, dat kan niet, omdat uw vader maar één fiscale partner tegelijk kan hebben en die persoon is in dit geval uw moeder. Uitzonderlijk, want verder voldoet u wel aan de voorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne Hofje, 02-10-2011 18:20 #191
Ik ben een alleenstaande moeder en daarom krijg ik alleenstaande ouderkorting. Nu wil een goede vriendin bij me komen wonen omdat haar relatie is beeindigd. Zij wil zich het liefst inschrijven op mijn adres. Ik vind dat goed zolang mijn toeslagen er niet minder op worden. Ik ben tevens eigenaaresse van een eigen huis. Veranderd er iets rondom mijn toeslagen/heffingskortingen als een vriendin zich inschrijft op mijn adres? Reactie infoteur, 02-10-2011
Beste Suzanne Hofje,
1. Voor de heffingskortingen verandert er niets, omdat uw vriendin niet uw fiscale partner is.
2. Als jullie een gezamenlijke huishouding voeren en minimaal zes maanden op het zelfde adres zijn ingeschreven, is uw vriendin na zes maanden uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annalotte, 01-10-2011 22:03 #190
Mijn man en ik gaan scheiden. Ik ga voor de kinderen zorgen. Ik werk sinds 1 jaar als ZZP gastouder en kan geen hypotheek afsluiten. Mijn man stelt voor een koopwoning voor mij en de kinderen te kopen waar wij kunnen wonen. Is dit verstandig? Kan de woning ook op mijn naam? Kom ik dan ook in aanmerking voor kortingen en toeslagen of wordt de woning als vermogen gezien? Reactie infoteur, 02-10-2011
Beste Annalotte,
1. Zolang de woning uw hoofdverblijf is, wordt het niet als vermogen gezien in box 3 van de inkomstenbelasting.
2. Als het uw huis is, betekent het wel dat het huurwaardeforfait of eigenwoningforfait uw inkomen wat verhoogt.
3. De woning kan op uw naam, ook als het huis door iemand anders wordt betaald.
4. Bespreek met de notaris hoe u schenkbelasting kunt voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peggy, 29-09-2011 20:22 #189
Mijn vriend en ik wonen samen. Wij hebben een samenlevingscontract. Ik heb één kind van 8. Mijn vriend heeft twee kinderen, 17 en 19 jaar. Allemaal inwonend. Het huis is van mijn vriend, nooit van mij geweest, zal het ook nooit worden. Hiervoor deden wij altijd ieder apart aangifte, gaven op geen fiscale partner te (willen) zijn. Nu voor 2011 zijn wij dus verplicht fiscale partners ivm deze nieuwe regeling. Moeten wij nu samen aangifte doen? Want dat willen wij eigenlijk niet. Wij willen ieder onze eigen aangifte kunnen blijven doen ivm zijn eigen huis wat niet van mij is. En ivm met mijn kortingen ivm mijn 8 jarige dochter (niet de alleenstaande korting, maar de eventuele andere waar ik recht op heb). Hoe gaat dat nu over 2011 in zijn werk? Reactie infoteur, 29-09-2011
Beste Peggy,
Als dit een notarieel samenlevingscontract is, zijn jullie automatisch fiscale partners in 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mjoch, 28-09-2011 08:55 #188
Mijn vriend en ik willen in juni 2013 met elkaar trouwen. Hij heeft een koopwoning in zuidholland en kinderen (niet ingeschreven bij hem) en betaald alimenttatie voor de kinderen. Ik heb een koopwoning in noordholland en kinderen (1 ingeschreven bij mij) en co-oudereschap met mijn exman. Ik ontvang geen alimentatie voor de kinderen, maar wel div. Kinderkortingen. We willen allebei gewoon in ons eigen huis blijven wonen en uiteraard gebruik blijven maken van de hypotheekaftrek van onze beide huizen. Kan dit? Kunnen we bijv. aangeven dat we geen fiscale partners willen zijn ondanks dat we getrouwd zijn? Reactie infoteur, 28-09-2011
Beste Mjoch,
Neen, als u getrouwd bent, bent u volgens de fiscus ook fiscale partners. Of u nu samenwoont of niet. Dat houdt ondermeer in dat maar voor één woning fiscale aftrek mogelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julien, 27-09-2011 12:55 #187
Wij zijn van plan om ons huwelijk in het buitenland te laten voltrekken (Turkije). Dit zal waarschijnlijk in januari gebeuren. We zullen in Nederland nog niet samenwonen omdat onze bruiloft pas volgend jaar december zal plaatsvinden. Mijn vraag hierbij is moet ik bij mijn aangifte als gehuwd aangifte doen!? Ik wil liever dat onze inkomens gescheiden blijven, aangezien we nog geen gemeenschappelijke huishouding hebben. Reactie infoteur, 27-09-2011
Beste Julien,
Nederland erkent elk huwelijk dat geldig is volgens het recht van de plaats waar het huwelijk is gesloten, als het niet in strijd is met de Nederlandse openbare orde. U bent dan fiscale partners, maar getrouwd naar Turks recht. Fiscaal partnerschap vereist bij een huwelijk niet dat u samen woont, het getrouwd zijn is voldoende.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 26-09-2011 20:49 #186
Sinds augustus 2008 hebben mijn vriend en ik een koophuis met een hypotheek van € 270.000. Nu gaan wij zo goed als uit elkaar en ik wil graag in het huis blijven wonen. (financieel haalbaar) nu weten we dat het op beide namen moeten staan (te groot hypotheekbedrag om hem uit te kopen) maar mag hij wel zijn adres wijzigen? Of verandert er dan iets aan de hypotheekaftrek? Wij krijgen dit namelijk maandelijks en kan dit niet qua financien niet missen. Reactie infoteur, 27-09-2011
Beste Wendy,
1. Zodra hij niet meer is ingeschreven op uw adres, is hij niet meer uw fiscale partner, maar kunt u voor de belastingaangifte 2011 nog wel kiezen voor fiscaal partnerschap. Daarna niet meer.
2. Als het huis niet te koop staat, vervalt voor hem na elders inschrijven in het GBA de aftrek van hypotheekrente.
3. Bij echtscheiding of geregistreerd partnerschap vervalt de aftrek pas na twee jaar, maar niet bij verbreken van samenwonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. Horn, 21-09-2011 12:15 #185
Ik ben in juli getrouwd met een buitenlander die in Oostenrijk woont en werkt. Hij is in het buitenland (AT) belastingplichtig en heeft - naast zijn huwelijk met mij - verder niets met NL te maken. Ik woon in Nederland en heb inkomsten uit Nederland. Wij hebben nooit samengewoond, en zijn dat op korte termijn ook niet van plan.
Zijn wij onder de nieuwe regels van 2011 fiscale partners (omdat we gehuwd zijn), of is dit een uitzonderingsgeval, omdat mijn man in het buitenland belastingplichtig is? Kunnen wij voor 2011 kiezen om niet als fiscale partners te worden gezien, aangezien we pas in de loop van het jaar gehuwd zijn? Drie verschillende belastingadviseurs hebben ons verschillend advies gegeven (2 dachten dat we niet fiscale partners zijn, 1 zei van wel). Welke gevolgen heeft onze situatie op de berekening van heffingskortingen en toeslagen? We willen het liefst gescheiden belasting doen in de twee verschillende landen.
Hartelijk dank! Reactie infoteur, 21-09-2011
Beste K. Horn,
U kunt alleen elkaars fiscale partner zijn als u allebei kiest voor behandeling als binnenlandse (Nederlandse) belastingplichtige. Kiezen, geen verplichting. Uitzondering hierop vormen België, Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen, Aruba of onder voorwaarden Duitsland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lina, 19-09-2011 14:24 #184
Mijn situatie is als volgt: mijn rentevasteperiode loopt af in november en ik wil een verhoging van de hypotheek afsluiten, op het inkomen van mjn broer en ik. Daardoor worden we beiden eigenaar van de woning. We worden op dat moment dus ook fiscale partners en met terugwerkende kracht per 1 januari 2011, omdat hij al voor die tijd op hetzelfde adres staat ingeschreven. Mijn moeder woonde bij ons in, waardoor we geen toeslagpartners waren. Zij is overleden in april. Worden we, doordat we fiscale partners zijn per 1 januari, nu ook toeslagpartners per 1 januari 2011? Dan zou mijn broer namelijk zijn zorgtoeslag van al deze maanden moeten terugbetalen? Met dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 19-09-2011
Beste Lina,
1. Beiden een hypotheek hebben op een woning hoeft nog niet te betekenen dat u beiden eigenaar bent van de woning. Dat is niet voldoende voor fiscaal partnerschap.
2. Zodra een huisgenoot uw fiscale partner is, is hij ook uw toeslagpartner.
3. Als hij uw toeslagpartner wordt is het toetsingsinkomen voor de zorgtoeslag gelijk aan € 54.264 in plaats van € 36.022 per jaar. Dan is terugbetalen misschien niet nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Douwe, 18-09-2011 23:39 #183
Mijn ex-partner en ik staan op punt te scheiden ons huis moet verkocht worden ik betaal de hypotheek en de andere kosten en mijn eigen onderkomen, zij heeft geen inkomen. Kan zij een uitkering aanvragen tijdens deze periode? Na verkoop vd woning krijgt zij alle winst, mijn deel om daarmee de partneralimentatie af te kopen. Tot die tijd heeft ze niets. Reactie infoteur, 22-09-2019
Beste Douwe,
Voorlopig kan ze een beroep doen op bijstand:

https://financieel.infonu.nl/geld/66996-netto-bijstandsuitkering-2019-en-eigen-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karlijn, 18-09-2011 17:44 #182
Samen met mijn vriend ga ik een huis bouwen. In juli hebben wij een samenlevingscontract en testament opgemaakt en in augustus de grond gekocht (en dus de hypotheek aanvaard). Mijn vriend studeert nog (bijna geen inkomen) en ik werk fulltime. Wij wonen momenteel nog beiden op een ander adres en zijn dus (ondanks ons samenlevingscontract) geen fiscaal partners. Hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek. Mag ik alles van mijn inkomen aftrekken of moeten we dit 50/50 verdelen? De hypotheek staat op ons beider naam. Reactie infoteur, 18-09-2011
Beste Karlijn,
Als u 50% van de hypotheek betaalt en u bent geen fiscale partners mag u 50% aftrekken. U kunt nog kiezen voor een geregistreerd partnerschap bij de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 14-09-2011 17:00 #181
Samen met mijn dochter en vriend hebben wij pas een nieuwe woning gehuurd. Mijn vriend heeft nog een koopwoning en ik kom uit een huurwoning (met mijn dochter). De woning van mijn vriend staat nu te koop. Mijn dochter en ik hebben ons ingeschreven in de nieuwe gemeente. Mijn vriend nog niet. Dat doet hij pas zodra zijn woning is verkocht. Op de huurovereenkomst staat dat wij beide huurder zijn. Hoe zit dit belasting technisch? Wordt dit al gezien als samenwonen of heb ik ondere andere nog recht op alleenstaande ouderkorting? Reactie infoteur, 15-09-2011
Beste Irene,
Doordat u nog niet samen woont bent u geen fiscale partners. Ik veronderstel daarbij dat er momenteel ook geen sprake is van een geregistreerd partnerschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 14-09-2011 11:19 #180
IK ben in feb 2011 officieel gescheiden. Mijn ex partner woont in ons koophuis en ik betaal nog de helft van de hypotheek. (terwijl ik daar al bijna een jaar niet meer woon). Ons huis staat al een jaar te koop. Ik woon tijdelijk bij iemand in, dus heb ofiicieel geen eigen postadres. Ben ik verplicht om hypotheek te blijven betalen, want nu kan ik niet verder vanwege mijn financiele verplichtingen.

Nu wil hij met zijn nieuwe vriendin in ons huis wonen. En dan haar mijn gedeelte laten betalen. Maar ik vind dit geen goed idee. Ik wil dat ze het dan kopen, zodat ik ook verder kan. maar dat wil hij niet. Zijn er voor hem fiscale voordelen om het van mij te kopen? Reactie infoteur, 14-09-2011
Beste Esther,
1. U mag de hypotheekrente in ieder geval wel aftrekken. Of u de hypotheek moet betalen, hangt ervan af of het ook uw hypotheek is, de afspraken met de bank en de afspraken met de ex.
2. De bank zal dit, zodra die dit weet, niet waarderen. Bovendien blijft u, als het ook uw hypotheek is, verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling als de nieuwe vriendin niet meer betaalt.
3. Als ze fiscale partners zijn, zullen ze proberen alle hypotheekrente af te trekken.
4. Als hij de rest van het huis koopt, moet hij uw hypotheek oversluiten naar de vriendin.
5. Als er overwaarde is, hebt u recht op de helft daarvan. Bij een restschuld dito (minder aantrekkelijk).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brasileiro, 14-09-2011 10:29 #179
Ik ben een gescheiden vader en mijn 2 kinderen wonen bij mijn ex. Mijn nieuwe vriendin heeft 1 kind en is ook gescheiden. We hebben ieder een eigen koopwoning en willen graag trouwen. Voor opname in mijn pensioen (NP) moet er sprake zijn van een geregistreerd partnerschap of huwelijk. Zij woont in het noorden en ik in het zuiden van het land. We gaan pas samenwonen indien we de beide woningen verkocht hebben. Als we getrouwd zijn maar door de omstandigheden op de woningmarkt nog niet samenwonen heeft heeft mijn vriendin dan toch recht op op de alleenstaande ouderkorting, aavullende alleenstaande ouderkorting, ink. afh. combinatiekorting etc. Mijn inkomen ligt hoger als dat van mijn vriendin. Vooralsnog zal de verkoop van de woningen nog wel op zich laten wachten en leven we gescheiden van elkaar. Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Brasileiro,
Zodra jullie getrouwd zijn, bestaat nog wel recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, maar niet op de ouderkortingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 13-09-2011 21:19 #178
Volgens de notaris hoef je bij een geregistreerd partnerschap niet meer een gezamelijk huishouden te hebben. Wij hebben nl ieder een koophuis maar willen niet bij elkaar wonen (LAT).
Toch willen we dit laten registreren vanwege een testament. Welke consequenties heeft dit financieel? Mijn vriendin is volledig afgekeurd en heeft dus een wao uitkering. Ik heb een gewoon inkomen. Reactie infoteur, 13-09-2011
Beste P.,
Als u geregistreerde partners blijft, blijft u ook fiscale partners. Dat betekent ook dat maar één woning een eigen woning mag zijn en er dus maar eenmaal hypotheekrenteaftrek geldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 13-09-2011 15:38 #177
Mijn ex en ik zijn begin 2011 uit elkaar gegaan. Hij is in het huis blijven wonen. We hadden een koophuis en ontvingen hypotheekrente aftrek. We hebben de hypotheekrenteaftrek door laten lopen. Nu moet het gehele bedrag aan hypotheekrente aftrek terugbetaald worden. Hoe kan dat? Reactie infoteur, 13-09-2011
Beste M.,
Normaal gesproken hebben jullie nog beiden recht op HRA gedurende twee jaar, als jullie fiscale partners waren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janny, 09-09-2011 09:03 #176
Na enige weken op een camping gebivakkeerd te hebben krijgt mijn man binnenkort een huurwoning. Wij gaan voor langere tijd gescheiden wonen. Gezien zijn inkomen zou hij in aanmerking komen voor huursubsidie. Heeft hij daar recht op zolang we niet officieel gescheiden zijn? Moet ik het duurzaam gescheiden leven nog ergens melden? Heb ik recht op toeslagen? Reactie infoteur, 09-09-2011
Beste Janny,
1. Voor de inkomstenbelasting bent u in 2011 nog fiscale partners. Voor de huurtoeslag geldt dat ook wordt gekeken naar het gescheiden wonen. Uw man kan zo dus voor de huursubsidie in aanmerking komen.
2. Als uw man zich niet op uw adres in het GBA inschrijft, is duidelijk dat jullie niet meer samenwonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 07-09-2011 19:28 #175
Ik ben sinds maart gescheiden en krijg nu een naheffing IB gepresenteerd van 2009. Mijn ex beweert dat we hier ieder de helft van moeten terugbetalen. De naheffing staat op mijn naam, maar de aangifte is toenertijd door mijn ex gedaan en het geld is op onze gezamelijke rekening gestort door de belastingdienst. Klopt het dat we hier beide voor moeten betalen? Reactie infoteur, 07-09-2011
Beste Anja,
1. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen aangifte, ook al laat u iemand anders uw aangifte doen.
2. Het zal een gezamenlijke aangifte zijn geweest, maar ik weet niet of de aftrekposten goed verdeeld zijn, nu de naheffing op uw naam staat.
3. Geld terug op een gezamenlijke rekening betekent toch ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco Sanders, 04-09-2011 22:55 #174
Ik ben gescheiden in 2010 en in april 2011 heeft mijn ex een sociale huurwoning toegewezen gekregen. onze koopwoning staat reeds 2 jaar te koop. ik betaal de volledige hypotheek rente. omdat ik 50% eigenaar ben kan ik in mijn beleving ook maar de de helft van de rente aftrek terug vragen? ik kan met haar geen gesprek hierover hebben en we zullen ook geen fiscaal partner zijn in 2011. kan ik de andere helft van de rente aftrek ook terug vragen bij de belasting dienst? Reactie infoteur, 05-09-2011
Beste Marco Sanders,
U betaalt dus een deel van de kosten van uw ex. Ik zou die kosten gedurende twee jaar aftrekken als alimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 01-09-2011 00:59 #173
Hebben vandaag de IB aangifte software gedownload en daarvan gebruik gemaakt. Nu zijn ik en mijn vrouw al lang fiscaal partner, maar we konden de aangiften voorheen vrijwel helemaal onafhankelijk doen. Had dat ook aangevinkt in het pakket, maar nu blijkt dat ik (volgens de belastingdienst), met name box3, op het loon na de volledige aangifte van mijn vrouw ook moet invoeren om mijn eigen aangifte te kunnen doen. Compleet met bankgegevens. De aangifte software laat je geen anderen keuze. Dat gaat mij al veel te ver, maar ik moet dat ook nog eens digitaal ondertekenen. Krijg hier een heel naar gevoel bij uit privacy oogpunt. Maar is het dus nu zo omdat je verplicht bent te tekenen voor al je fiscale partners dat je ook verantwoordelijk wordt hiervoor? Voorbeeld, je fiscale partner bedonderd de belastingdienst en jezelf voor een ton en vertekt naar een ver land. Kan de belastingdienst dit dan op jou verhalen? Wat is de bedoeling van de nieuwe software, dat ik mijn eigen vrouw voor de overheid ga controleren op valsheid in geschrifte? Vindt dit een enge ontwikkeling, of heb ik het allemaal verkeerd begrepen? Ben geen belastingdeskundige. Reactie infoteur, 01-09-2011
Beste Peter,
1. Bij een gezamenlijke aangifte bent u verantwoordelijk voor uw eigen aangifte en vermogensbestanddelen. Dat neemt niet weg dat u in zijn algemeenheid, afhankelijk van het soort partnerschap en de eventuele huwelijkse voorwaarden, voor elkaars schulden verantwoordelijk kunt worden gehouden.
2. U kunt ook schriftelijk belastingaangifte doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 31-08-2011 12:44 #172
Ik ben in maart 2010 gescheiden en is mijn ex elders gaan wonen. Bij de belastingaangifte 2010 heb ik er voor gekozen om in 2010 geen fiscaal partner te zijn. Voor het vaststellen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in het aangifteprogramma echter wel gevraagd of mijn inkomen hoger of lager is dan mijn ex. Aangezien mijn inkomen hoger is kom ik blijkbaar niet in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (ik voldoe verder wel aan alle voorwaarden). Is dit terecht want ik kan dit in de voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet terugvinden? Reactie infoteur, 31-08-2011
Beste Marcel,
Het klopt wel. Zie ook:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/34610-inkomensafhankelijke-combinatiekorting-levensonderhoud.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 30-08-2011 08:45 #171
Mijn partner en ik denken er over om een geregistreerd partnerschap aan te gaan, dit omdat het bij overlijden enorm kan schelen als je beiden een testament hebt. Als dat partnerschap geregeld is willen wij niet met elkaar wonen, wij houden ons eigen huis. Hij heeft een koopwoning en ik een huurwoning. Allebei een baan, allebei inkomsten. Hoe zit het met de belasting? Kunt u daar iets over vertellen? Blijft alles hetzelfde? Reactie infoteur, 30-08-2011
Beste Monique,
Bij een geregistreerd partnerschap mogen jullie gescheiden wonen, terwijl jullie toch fiscale partners zijn. Dat betekent dat veel hetzelfde kan blijven, maar dat jullie gezamenlijk belastingaangifte inkomstenbelasting moeten doen en dat bij de toeslagen ook rekening wordt gehouden met het inkomen van de partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jany, 29-08-2011 21:49 #170
Mijn ex is al meer dan 2 jaar niet meer inwonend in onze koophuis. Koophuis staat op beider namen. Mijn ex betaalt geen hypotheek maar vraagt nog wel naar de jaaropgaaf. 1)Waarvoor heeft hij dit nodig? 2) Wij zijn dan toch geen fiscale partners meer? 3) Ik vul mijn opgaaf toch adhv mijn eigen inkomen + jaaropgaaf hypotheek? Hij heeft ervoor gezorgd dat mijn maandelijkse teruggaaf is stopgezet door het ontbreken van de jaaropgaaf hypotheek. 4) Hoe is dit mogelijk? 5) Heeft hij aanspraak op de hypotheekaftrek?

Ik hoop dat u mijn vragen kan beantwoorden en mij evt kan adviseren in welke stappen ik kan ondernemen. Reactie infoteur, 29-08-2011
Beste Jany,
1. Als de ex echt ex is, is hij niet meer uw fiscale partner in 2011 en 2010.
2. Als hij de hypotheekrente niet betaalt, kan hij die ook niet aftrekken. Ik sluit niet uit dat hij dat wel wel doet en in de gaten wil houden of de hypotheek is gewijzigd.
3. U kunt zelf een jaaropgaaf vragen bij de bank en meestal ook online downloaden. Ook de bank weet toch dat u betaalt en de opgave dus naar u moet?
4. Als u de hypotheek betaalt, doet u dat maal twaalf en zijn de bankafschriften het bewijs. U moet wel corrigeren voor de eventuele aflossingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellenoor, 29-08-2011 12:07 #169
Maar dat geldt dan ook voor heel 2011, ook wanneer we ons contract bijv. pas volgende maand tekenen? In dat geval zullen we een flinke som geld terug moeten betalen. Persoonlijk krijg ik het maximumbedrag aan zorgtoeslag per maand (70 euro), ik werk nl. 4 dagen en heb een vast inkomen. Mijn partner ontvangt nog een heel klein bedrag aan zorgtoeslag, maar doordat hij bijv. veel overuren en storingsdiensten draait is zijn inkomen alleen al op jaarbasis boven de 30.000 euro.

Ik heb alvast een proefberekening gemaakt indien we fiscale partners zijn en we krijgen dan geen zorgtoeslag. Dat houdt in dat we dus alles over 2011 terug moeten betalen. Is het nu slimmer om pas in 2012 ons samenlevingscontract af te sluiten? Reactie infoteur, 29-08-2011
Beste Ellenoor,
Als maar een deel van het jaar sprake is van partnerschap of medebewonerschap, wordt alleen in die maanden rekening gehouden met het jaarinkomen van de partner of medebewoners. Hierbij wordt gerekend met twee perioden: de partnerperiode en de niet-partnerperiode.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellenoor, 29-08-2011 09:54 #168
Mijn partner en ik wonen sinds 15 juli samen. Binnenkort gaan we een samenlevingscontract laten afsluiten bij de notaris. Heeft dit ook invloed op de zorgtoeslag die wij beiden over heel 2011 tot nu toe hebben ontvangen? Reactie infoteur, 29-08-2011
Beste Ellenoor,
Ja, zodra uw partner uw fiscale partner is, wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen. Het toegestane maximum ligt dan wel hoger dan voor een alleenstaande.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 24-08-2011 10:45 #167
Mijn (ex)man en ik hebben begin dit 2011 besloten te gaan scheiden. 15 feb ben ik ingeschreven op een ander adres en 1 mei is het convenant ingediend bij de rechtbank. Wanneer eindigt ons fiscaal partnerschap? 1 mei? Kunnen we nog wel het hele jaar fiscaal partner zijn of niet? Zo ja hoe kies je daar dan voor? We hebben samen een dochter en zijn co-ouders. Hij heeft een nieuwe partner en ik ook, maar daarmee wonen we ongehuwd samen. Mijn ex is blijven wonen in ons koophuis. We zijn nog bezig om het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te regelen. Reactie infoteur, 24-08-2011
Beste Anna,
Het fiscaal partnerschap eindigt op 1 mei, maar maar u kunt voor de verdeling van komsten en aftrekposten er nog voor kiezen om het hele jaar als elkaars fiscale partner te worden beschouwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisabeth, 22-08-2011 18:41 #166
Beste zeemeeuw, Dit antwoord is voor mij niet duidelijk, als we samen aangifte doen dus fiscaal partner zijn, is dat dan van invloed op de toeslagen die ik ontvang. Reactie infoteur, 22-08-2011
Beste Elisabeth,
U moet gezamenlijk aangifte doen voor de inkomstenbelasting, maar voor uw toeslagen is hij geen toeslagpartner meer. Bij de aanvraag moet u niet het gezamenlijke inkomen opgeven, maar uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisabeth, 21-08-2011 21:40 #165
Mijn man en ik zijn 2 jaar uit elkaar maar willen niet scheiden(hij woont wel met een ander)
hij heeft een koophuis en ik een huurwoning, nu moeten we fiscaal partner blijven, (nieuwe regel jan. 2011) heeft dit ook invloed op huur/zorgtoeslag. Reactie infoteur, 22-08-2011
Beste Elisabeth,
Als jullie duurzaam gescheiden leven, is hij ook niet uw toeslagpartner. Geef dan ook niet uw gezamenlijke inkomen op als toetsingsinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Medea, 20-08-2011 17:23 #164
Beste Zeemeeuw,
Hartelijk dank voor uw reactie.
Wat ik van uw advies begrepen heb is dat van 2010 hoef ik de toeslagen niet terug te betalen als ik een bezwaar ga? en 2011 wel? graag zou ik hierop meer uitleg.
Dat ik de kinderalimentatie eis vanaf jan 2010 heb ik tijdens de mediation sessies al voorgesteld, de mediator zegt dat met terug werkende kracht kan niet. Dat bij de rechter gebeurt dit ook niet.
Mijn advocaat (die momenteel in hold is vanwege mediation) zegt hetzelfde. Van andere 'gescheidde' alleenstaande moeders zeggen dat het wel kan. Wie heeft nu de juiste antwoord, en waar kan ik terecet. Concept van convenant ligt klaar om akkord te tekenen, ik heb dit nog niet gedaan en daar met mijn aavullingen aan de mediator terug gestuurd.
Ik ben verbitterd en ik voel me daar machteloos. Hij werkt voor Shell altijd op reis, verdiend meer dan 120000 per jaar en is 56% vooruit gegaan ivm koopkracht, betaalt geen alimentatie sinds jan 2010 en ik moet nog 6000 euro aan de belasting terug betalen. Het is niet eerlijk. Ik geloof het niet dat de wet weinig doet voor alleenstande moeders die naast het werk de zorg voor de kinderen moeten combineren tijdens een fase van waanhoop en depressie.
Momenteel betaal ik alles behalve de hypotheek dit jaar. Andere jaar de helft en ik heb bewijzen.
Hij heeft nooit de hypotheek aftrekt met mijn gedeeld en de andere belastingen voordeel.
Ik heb netjes alles fifty fifty betaald en hij had in een samenlvevingscontract vastgelegd 2/3 1/3. 10 jaar geleden was ik verliefd en ik vertrouwde 100% mijn NL vriend. Ik heb het contract niet eens gelezen maar getekend. ik kon ook niet lezen was ik net uit Italie gekomen.

Graag uw advies nogmaals.

Met vriendelijke groet,

Medea Capiotti Reactie infoteur, 20-08-2011
Beste Medea,
1. In 2010 zult u moeten bewijzen dat uw man duurzaam gescheiden van u leefde, maar dat zal niet eenvoudig zijn, omdat hij ten onrechte nog bij u was ingeschreven. In 2011 geeft de wet aan dat het fiscaal partnerschap automatisch eindigt bij indiening van het verzoek tot echtscheiding en verlaten van het huis.
2. Als u geen fiscale partner meer hebt en u woont niet met een ander samen, anders dan met uw kinderen, hebt u geen toeslagpartner en wordt dus alleen naar uw inkomen gekeken.
3. Dat neemt dus niet weg dat de belastingdienst kan eisen dat u terugbetaalt, maar dan moet u gemotiveerd bezwaar aantekenen. Als u nog op goede voet met uw man leeft, kan hij uw stellingname van duurzaam gescheiden leven ook bevestigen zonder dat dat ten koste gaat van zijn hypotheekrenteaftrek.
4. De alimentatie gaat officieel pas in als er een echtscheiding is, maar uw man heeft ook een verzorgingsplicht voor zijn gezin. Hij heeft u achter gelaten en niet andersom. Het is dan ook normaal dat hij daarvoor een bijdrage in het levensonderhoud levert. Is het geen alimentatie, dan toch een vergoeding.
5. Ik begrijp uw gevoelens, maar probeer er financieel het maximale uit te halen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Medea, 20-08-2011 00:07 #163
Ls,
In jan 2010 is mijn expartner gaan wonen bij zijn nieuwe vriendin. Ik bleeft achter met onze 2 kinderen van 4 en 6 jr in een koophuis en hij is nogsteeds ingeschreven. Na anderhalf jaar eindelijk is een concept convenant. Al deze tijd heb ik naast mijn parttime baan uit de toeslagen rond kunnen komen. Want ik betaal alles behalve alleen sinds feb 2011 geen hypotheek meer dat doet mijn ex. Hij ontvang ook volledig hypotheek aftrek en alle andere belsting voordelen en ik de zorgteoslagen moeten aanvragen uit financiele noodzaak omdat ik nog geen alimentatie van mijn ex ontvang. Ik heb de balsting doorgegeven dat ik geen fiscale meer ben sinds jan 2010. Nu heb ik van de bealsting gehoord dat aan het eind van het jaar alles terug zou moeten betalen omdat de beeindiging fiscale partnerschap gaat op het moment dat het advocaat het convenant naar de rechter presenteert. Klopt dat?
Zo ja vind ik oneerlijk. Want mijn partner verdiend meer dan 120000 x jaar en kinderalimentatie kan je niet met terugwerkende kracht ontvangen.
Waarom laat de belasting hem niet terugvorderen wel een alleenstaande werkende moeder.
Graag uw reactie op deze vraag.
MVG
Medea Capiotti Reactie infoteur, 20-08-2011
Beste Medea,
1. Er is een groot verschil tussen 2010 en 2011. In 2010 was u geen fiscale partners meer zodra u duurzaam gescheiden leefde. Vanaf 2011 is dat het geval zodra het verzoek tot echtscheiding (bij een huwelijk) bij de rechtbank is ingediend.
2. Het feit dat hij nog bij u was ingeschreven, maakt het moeilijk om aan te tonen dat u duurzaam gescheiden leefde.
3. U moet alimentatie vragen vanaf het moment dat hij het huis verliet.
4. Voor de toeslag komt en een knip: voor en na indiening van de scheiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rinus, 19-08-2011 14:21 #162
Hallo,
Ik wordt binnenkort 65 en ga dan gebruik maken van de a.o.w.
MIjn situatie is Samenwonend met jongere vrouw die in loondienst is, ons gezamenlijk inkomen is meer dan de 34000 bruto ( de grens van 25% loonbelasting.
Mijn vraag is : Wordt mijn bruto inkomen ( AOW + pensioen) dan hoger belast dan 25%?


Gr Rinus Reactie infoteur, 21-08-2020
Beste Rinus,
1. Neen, de belastingheffing in ons land is individueel. Bovendien zult u geen gezamenlijke belastingaangifte doen als er niet ook een notarieel samenlevingscontract is.
2. Waar u wel op moet letten is de hoogte van de AOW enerzijds en de partnertoeslag AOW anderzijds:

https://financieel.infonu.nl/geld/65205-aow-bedragen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 19-08-2011 08:51 #161
Beste infoteur, mijn vriendin en ik wonen sinds 2005 in een koopwoning, de hypotheek en ook de belastingteruggave gebeurt allemaal op haar naam. Wij hebben in middels 2 kinderen.Nou ben ik wel de hoofdkostwinnaar. Is het mogelijk om de belastingteruggave met terugwerkende kracht te laten herberekenen? Kan dit voor ons voordelig uipakken? Reactie infoteur, 19-08-2011
Beste Mike,
Dat kan met terugwerkende kracht, maar als u al een definitieve belastingaanslag hebt, wordt het een ambtelijke afhandeling waarbij de belastingdienst niet verplicht is om uw wijzigingen over te nemen. U moet wel een brief aan de belastingdienst sturen met uw onderbouwd verzoek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koos, 18-08-2011 09:29 #160
Wij zijn samenwonend en fiscaal partner. Binnenkort krijgen we de sleutel van een nieuwe woning. Kunnen we fiscaal partner blijven als de ik me binnenkort op het nieuwe adres laat inschrijven en mijn vrouw en kind past op 1 december 2011. Reactie infoteur, 18-08-2011
Beste Koos,
Neen, dan bent u tijdelijk geen fiscale partners van elkaar. Misschien kunt u bij de belastingdienst wel een ontheffing krijgen voor deze tijdelijke situatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefan, 17-08-2011 02:33 #159
Beste infoteur,

Ik wil mij inschrijven en dus wonen bij mijn zus die een koopwoning heeft en dus hypotheek betaalt. Ikzelf werk momenteel niet en heb dus geen inkomen. Mijn vraag is dan ook of dit gevolgen heeft op het gebied van hypotheek en de belastingteruggave op het eind van het jaar voor mijn zus?

Mvg,

Stefan Reactie infoteur, 17-08-2011
Beste Stefan,
Na zes maanden kan het gevolgen hebben voor de toeslagen, omdat u dan toeslagpartner wordt. Dat is pas zo als u inkomen hebt. Voor de inkomstenbelasting maakt het geen verschil, omdat jullie geen fiscale partners zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Magriet, 15-08-2011 22:57 #158
Ik ben een alleenstade moeder en woon met mijn kindjes in een huurwoning en krijg ook de toeslagen hiervoor zorg, huur, kindgeboden, kinderopvang. ik heb inmiddels een nieuwe relatie en willen gaan samen wonen. nu hebben we een huis gekocht waar we 1 okt as de sleutel van krijgen en gaan 3 mnd lang klussen, verbouwen etc. we willen dan in medio jaan/ begin feb 2012 in het nieuwe huis samengaan wonen en worden dan ook fiscaal patner van elkaar.

nu is mijn vraag worden we ook per 1 okt as fiscaal partner van elkaar omdat we een huis samen gekocht hebben en op beide namen komt te staan en ook die datum een samenlevings contract kregen/aangaan. en wel samen de hypotheek betalen van een enof rekening die tegen 1 okt geopend gaat worden. we wonen op dat moment nog op ons ieder eigen adres ik in mijn huurwoning en hij in zijn huurwoning.

wanneer worden we dan fiscaal partner? per 1 okt of in het nieuwe jaar als het huis klaar is en gaan samenwonen en ons beide op het nieuwe adres laten inschrijven? Reactie infoteur, 16-08-2011
Beste Margriet,
Extra voorwaarde voor een fiscaal partnerschap is nog dat u samenwoont en beiden op hetzelfde adres bij de gemeente in het GBA bent ingeschreven. Daarom wordt u in 2012 elkaars fiscale partner en niet per 1 oktober 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjan, 15-08-2011 22:42 #157
Ik wil mij graag inschrijven bij een gezin (vrienden van mij) voor ongeveer 1 maand ivm erkennen kind, hun hebben alle belasting voordelen die er zijn ivm weinig inkomen.
heeft dat nadelige gevolgen hiervoor, voor hun dan? mijn inkomen ligt boven modale inkomen en ik heb of krijg geen toeslagen. zo ja wat voor nadelige gevolgen heeft dat. hun gezin situatie is 2 volwassenen en 1 kind. Reactie infoteur, 16-08-2011
Beste Arjan,
Voor 1 maand heeft dat geen gevolgen. Na zes maanden wordt dat anders voor de toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 14-08-2011 15:36 #156
Mijn man en ik hebben besloten te gaan scheiden. Nu willen we dat hij in ons koophuis blijft wonen (tot de huizenmarkt wat is opgekrabbeld en we niet zo'n grote restschuld overhouden) en ik op zoek ga naar een sociale huurwoning. Voorlopig blijf ik dus mede-eigenaar, maar hij betaalt alle lasten. Ik maak dan ook geen aanspraak meer op de hypotheekrenteaftrek. Heb ik dan nog recht op toeslagen? Huursubsidie, kindgebonden budget, zorgtoeslag? En als het zo is, vanaf wanneer dan? Vanaf het moment dat ik ergens anders ingeschreven sta of vanaf het moment dat we officieel gescheiden zijn? Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Ellen,
1. U bent geen fiscale partners meer, zodra de echtscheiding is ingediend en u het huis hebt verlaten.
2. Als er in de nieuwe situatie geen mede-bewoner is, is er ook geen toeslagpartner.
3. In deze constructie wordt dit huis gedurende twee jaar gezien als eigen woning en niet als vermogen in box 3.
4. U kunt de verschillende toeslagen het beste aanvragen na indiening van de scheiding. Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/geld/80086-alle-toeslagen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pauline, 14-08-2011 07:20 #155
Mijn vriend en ik zijn al 5 jaar samen, maar hij heeft een koophuis, uiteraard met aftrek en ik heb een huurhuis. We wonen samen in allebei de huizen, maar staan uiteraard op beide adressen alleen ingeschreven. Voor mijn werk heb ik nu een samenlevingscontract nodig ivm een aantal voordelen dat het opleveren kan. Kan ik met hem nu, zonder officieel mijn registratie in de gemeente te wijzigen toch, een samenlevingscontract afsluiten? Reactie infoteur, 14-08-2011
Beste Pauline,
Je kunt zeker met hem een samenlevingscontract afsluiten, maar jullie zijn pas fiscale partners als jullie op hetzelfde adres staan ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion, 08-08-2011 13:56 #154
Begin dit jaar was ik een alleenstaande moeder en is mijn kind officieel ingeschreven bij mijn ex-man op 1 juli jl. Ik heb met mijn huidige partner op 18 april jl. een woning gekocht. Officieel woon ik in mijn nieuwe huis vanaf 1 augustus. Mijn eigen woning is nog niet verkocht. We zitten er over te denken om te gaan trouwen dit jaar, mijn vraag is: zijn we dan direct fiscaal partners, of kunnen we hiervoor kiezen? Omdat ik het gehele jaar nog gebruik maak van de alleenstaande ouder korting e.d., kan ik me voorstellen dat het voor de belastingdienst verwarrend werkt. Reactie infoteur, 08-08-2011
Beste Marion,
Als u trouwt bent u meteen fiscale partners met terugwerkende kracht naar het moment dat jullie samenwonen en op hetzelfde adres in het GBA geregistreerd staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Sandra, 07-08-2011 23:16 #153
Ik woonde met mijn kind alleen, maar heb mijn partner 1 juli 2011 bij ons in laten schrijven.
ik heb recht op alleenstaande ouderkorting als ik langer dan 6 maanden alleen met mijn kind heb gewoond.mijn berekening is dus tot 30 juni een half jaar en 1 juli is dus een dag meer als een half jaar.maar sommige mensen van de belastingtelefoon zeggen dat ik er recht op heb en andere weer niet?kunt u mij zeggen hoe het nu zit?
alvast bedankt gr sandra Reactie infoteur, 08-08-2011
Beste Sandra,
U hebt recht op de alleenstaande ouderkorting in 2011. In 2012 niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lotje, 07-08-2011 21:11 #152
Mijn ex is 5 dec 2007 uit huis gegaan omdat het huwelijk stuk liep. Achtereenvolgens heeft hij op diverse plaatsen in onderhuur gewoond tot aug 2008. Toen is ook de scheiding formeel geregeld. Hij heeft zich vanwege geen vaste verblijfplaats pas per aug laten uitschrijven bij gba. belastingdienst ziet mij om die reden Niet als duurzaam gescheiden in de periode jan tot aug 2008. Ik heb bezwaar gemaakt en stukken meegestuurd maar deze zijn Niet voldoende. Ik heb brains van zijn verblijf in een vakantiewoning, inschrijving huurhuis, post op andere adressen en kopie convenant waarin staat dat ik alleen verbruik had van de woning vanaf 5 dec 2008 en een brief waarin mijn ex uitleg geeft bij family te hebben verbleven. dit is afgewezen door de belasting. Ik kan nog wel gehoord worden… Wat adviseert u mij te doen? Reactie infoteur, 07-08-2011
Beste Lotje,
Hoeveel bewijs heeft iemand nodig, zou ik zeggen. Maak van de gelegenheid gebruik om u te laten horen. Nu de strijd opgeven, is te vroeg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René van Zitteren, 31-07-2011 15:46 #151
In 1984 zijn mijn vrouw en ik gescheiden van tafel en bed. Beiden bezitten reeds 20 jaar een eigen woning. Beiden konden we zodoende als alleenstaanden de hypotheekrente aftrekken. Ivm gewijzigd erfrecht hebben we ons in 2004 verzoend. Daardoor is het huwelijk weer hersteld. Er ontstond door de afschaffing van de samenlevingsplicht voor gehuwden geen enkele fiscale wijziging. Maar nu per 1 januari 2011? Nu wel gehuwd, niet samenwonend beiden een eigen woning met hypotheekrenteaftrek zoals voorheen?
Is dat nu plotseling niet meer mogelijk? Moet nu noodgedwongen één van onze woningen een 2e huis worden in box 3? Reactie infoteur, 01-08-2011
Beste René van Zitteren,
Ja, er kan maar één eigen woning zijn met hypotheekrenteaftrek, omdat jullie door het herstelde huwelijk fiscale partners zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 31-07-2011 11:15 #150
Mijn vriendin en ik wonen sinds een maand samen en hebben vorige week een samenlevingscontract afgesloten. Mijn vriendin heeft een studieschuld van 20,000 en nog geen inkomen wegens studie. Ik werk fulltime en heb een vermogen van 50.000+ en bezit een eigen huis. Wat betekent dit voor het verschil in belastingen en teruggaves, en wat is het verschil dat als het per 1 januari was geweest? Reactie infoteur, 31-07-2011
Beste Mark,
1. U doet nu gezamenlijk belastingaangifte wat bijvoorbeeld als voordeel heeft dat uw vriendin via u de algemene heffingskorting uitbetaald krijgt die ze anders niet zou krijgen.
2. Via u kan zij haar studiekosten aftrekken.
3. Voor de toeslagen wordt nu met de gezamenlijke inkomens gerekend wat kan betekenen dat er minder toeslagen zijn.
4. U kunt voor de verdeling van inkomsten en aftrekposten ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partner te worden beschouwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van den Berg, 29-07-2011 14:30 #149
Mijn vrouw en ik zijn in scheiding. De papieren zijn op dit moment op weg naar de rechtbank. Indien de scheiding afgerond is en ingeschreven is in de registers van de burgerlijke stand en we besluiten alsnog om dan samen te blijven, zijn we dan nog fiscaal partner van elkaar? Reactie infoteur, 29-07-2011
Beste A. van den Berg,
Als u dat wilt kunt u nog voor fiscaal partnerschap kiezen voor de rest van 2011. Bovendien kan dat bijvoorbeeld ook als u een gezamenlijk huis hebt of een gezamenlijk kind voor na 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 29-07-2011 10:42 #148
Indien je in 2010 bent getrouwd, met hoeveel jaar terug mag de belastingdienst de inkomens dan bij elkaar optellen? Mijn man wordt namelijk geacht een aanzienlijk deel van zijn zorg- en huurtoeslag van 2008 terug te betalen, aangezien mijn inkomen bij zijn inkomen word opgeteld. Wij kennen elkaar echter pas vanaf 2009 en wonen sinds januari 2010 pas officieel samen. Hij had dus nooit in 2008 kunnen weten dat er nog een inkomen bij zou komen. Reactie infoteur, 29-07-2011
Beste Daan,
Voor de toeslagen worden inkomens opgeteld, zodra men in elkaars levensonderhoud voorziet, samenwoont of getrouwd is. Bij u zou dat per 1 januari 2010 zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marije, 25-07-2011 14:26 #147
Lastige situatie:
Mijn ex en ik hebben 2 jaar geleden een huis gekocht, dat op beide namen staat, we hebben een notarieel samenlevingscontract en zijn fiscaal partner.
Mijn ex heeft een kind verwerkt bij een andere vrouw en wil dit kind erkennen (wordt aug/sept geboren). Hij woont sinds 3 weken niet meer in ons huis (staat hier nog wel ingeschreven). We hebben besloten het huis te gaan verkopen.
Wat voor consequenties heeft dit het voor het fiscale partnerschap voor het jaar 2011? I.v.m. het eigen huis/hypotheekrenteaftrek etc. is het handig om fiscaal partner met mijn ex te blijven voor het jaar 2011, lijkt me. Moeten we het samenlevingscontract dan (tot dat het huis is verkocht) aanhouden? Of wordt dit nu automatisch ontbonden, omdat we niet meer samenwonen?
Hoewel mijn ex en de moeder van het kind (nog) niet samenwonen, komt zij op een gegeven moment natuurlijk ook in aanmerking voor fiscaal partnerschap met mijn ex volgens de nieuwe regels. Maar je kunt niet meerdere fiscale partners tegelijkertijd hebben. Ik ben wel tegengekomen dat 'de oudste verbintenis' voor gaat.
Hoe zit dit en wat is wijsheid in deze situatie?
Alvast bedankt voor uw advies! Reactie infoteur, 25-07-2011
Beste Marije,
1. Het fiscaal partnerschap eindigt pas als het notarieel samenlevingscontract met beider goedvinden wordt beëindigd.
2. U hebt inderdaad de oudste rechten wat betreft het fiscaal partnerschap en meerdere fiscale partners in 1 belastingjaar is sinds 2011 niet toegestaan.
3. Maak met uw ex de afspraak dat jullie in 2011 fiscale partners zijn en het samenlevingscontract per 1 januari 2012 komt te vervallen. U doet dit het beste op papier met twee handtekeningen eronder. Let wel op eventuele nieuwe leningen en schulden die uw ex in 2011 aangaat, want daar wilt u niet verantwoordelijk voor zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjaak, 18-07-2011 20:57 #146
Mijn ex en ik hebben eind maart 2011 besloten te scheiden, ze is half juni definitief uit het huis vertrokken en per 1 juli is de scheiding ingeschreven bij de burgelijke stand. Vanaf half juni betaal ik de hypotheek geheel zelf. Mijn ex staat ondertussen nog wel op mijn adres ingeschreven, wachtend op een definitieve woonplek. In het convenant is opgenomen dat ik zorg voor haar uitschrijving als hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek/het huis. Vanaf half juni 2011 is mijn nieuwe vriendin vrijwel 100% komen inwonen en per 6 juli ook op mijn adres ingeschreven. Voor de hypotheek dient zij minimaal 1% eigenaar van het huis te worden (ik haal dat alleen niet). Dan heeft zij echter 1% huis en 50% hypotheek wat voor haar terecht onaanvaardbaar is. Overweging is om op korte termijn te trouwen zodat het huis gezamenlijk bezit wordt terwijl we niet een groot bedrag aan overdrachtsbelasting hoeven te betalen. Voor het hele jaar 2011 zou ik m'n nieuwe partner als fiscaal partner willen bestempelen èn de hypotheekrenteaftrek willen regelen. Dit betekent dat ik de voorlopige teruggaaf aan mijn ex zou moeten terugdraaien met een wijziging. Bankrek waarop dat plaatsvind is op mijn naam en we zijn 'on speaking terms' dus dat moet te regelen zijn, maar kan/mag dit fiscaal? Verder vraag ik me af of mijn nieuwe partner en ik beter eerst kunnen trouwen en dan het eigenaarschap van het huis overzetten of anders eerst de 1% eigenaarschap bij de notaris regelen (hogere kosten?) en dan trouwen. Kunt u ons voor deze situatie een advies geven over de fiscale (on)mogelijkheden en voor- en nadelen?
Alvast bedank! Reactie infoteur, 18-07-2011
Beste Sjaak,
1. U mag in 2011 maar 1 fiscale partner hebben. U mag kiezen wie dat wordt, op voorwaarde dat de ex, die de oudste rechten heeft, daarmee akkoord is.
2. Fiscaal partner bent u al als er een geregistreerd partnerschap is of een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting. Zij hoeft daarvoor geen eigenaar van het huis te zijn.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

Saskia, 17-07-2011 18:02 #145
Ik ben pas getrouwd met mijn echtgenoot en op het moment krijg ik alleen een zorgtoeslag.
Ik heb verder geen andere inkomen, en omdat ik gestopt ben met studeren krijg ik ook geen studiefinanciering meer.
Ik ga pas in augustus samenwonen. Wat houdt de fiscale partnerschap in?
Mijn echtgenoot wordt de kostwinner, en ik vraag me af waar ik verder recht op heb? Reactie infoteur, 17-07-2011
Beste Saskia,
Vanaf het moment dat u bent getrouwd bent u elkaars fiscale partner. Dat houdt voor de belastingaangifte in dat jullie gezamenlijk belastingaangifte doen, waardoor u uw algemene heffingskorting via uw man terug krijgt. Het houdt ook in dat voor sommige aftrekposten naar het gezamenlijke inkomen wordt gekeken en dat bij de toeslagen naar het gezamenlijke inkomen wordt gekeken. Daar staat tegenover dat er soms een hogere vrijstelling wordt gegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 16-07-2011 03:29 #144
Mijn vriendin en ik hebben een kluswoning gekocht op 15 april 2011,ik heb al een koophuis en zij huurt.
we hebben samen 2 kinderen maar wonen nog niet samen.
stel ons huis is eind september klaar, worden wijn dan in 2011 als toeslagpartner gezien of is dat pas in 2012 aangezien we niet minimaal 6 maanden samenwonen dan Reactie infoteur, 16-07-2011
Beste Alex,
Zodra jullie gaan samenwonen zijn jullie, omdat jullie samen kinderen hebben, fiscale partners. Vanaf dat moment zijn jullie ook elkaars toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 11-07-2011 08:49 #143
Hij is Zzp-er met eigen woning en negatief inkomen in 2011 en ontvangt zorgtoeslag.
Zij heeft huurtoeslag en zorgtoeslag en dus laag inkomen.
Ze hebben, al jaren, een LAT relatie en beide zijn ouder dan 40jaar en geen kinderen.
Als ze zich na 1 juli 2011 laten registereren als "geregistreerd partner" bij stadhuis dan:
- blijft zij recht houden op huurtoeslag (en zijn inkomen heeft geen invloed op hoogte)!?
- blijven zij beide recht houden op zorgtoeslag!?
- krijgt hij de algemene heffingskorting volledig uitbetaald of krijgt hij alleen de belasting die reeds op haar loon/uitkering is ingehouden uitbetaald? Reactie infoteur, 09-09-2011
Beste Jos,
1. In dat geval zijn ze per 1 juli 2011 fiscale partners.
2. Dat betekent voor de toeslagen dat wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen.
3. Voor de algemene heffingskorting geldt dat die kan worden uitbetaald via de partner als diens inkomen voldoende hoog is. Deels zal de algemene heffingskorting dan via haar worden verrekend en deels via de partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robbertjan, 10-07-2011 08:22 #142
Zo te lezen zijn er al heel wat specifieke gevallen beantwoord. Helaas wijkt mijn situatie weer af van de reeds beschreven situaties. Puntsgewijs de situatie voor ons voornemen te trouwen:
Wij hebben allebei een koopwoning
En Co.-ouderschap
En Kunnen daardoor helaas niet een samengesteld gezin vormen, gezien de afstand.
Wij hebben en zullen geen gezamenlijke kinderen krijgen. Mijn vraag is worden wij nu automatisch fiscaal partner? Blijf ik alleenstaande ouder? Reactie infoteur, 10-07-2011
Beste Robbertjan,
Als u getrouwd bent, bent u automatisch elkaars fiscale partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Floris, 09-07-2011 20:47 #141
Ik ben een alleenstaande moeder met een dochter van 18 jaar. Ik ben inwonend bij mijn ouders en daar woont ook nog een zusje van mij. Ik ben inwonend bij mijn ouders en betaal een bedrag hiervoor. Verder heb ik een brief uit 1992 geschreven door de inspecteur dat ik een redelijk bedrag betaald en toen in tarief groep 5 mocht. Nu willen zij mij geen alleenstaandeouderkorting geven omdat ik inwonend bent. Maar deze brief is toch bindend omdat er zijn geen verandereingen en ik kan mij toch beroepen op het vertrouwensbeginsel. Wat nu rust de bewijslast op mij dat ik geen gezamenlijke huishouding voert. Maar hoe kan je dat bewijzen? Reactie infoteur, 09-07-2011
Beste Floris,
1. Een brief uit 1992 is al weer even terug want sindsdien zijn een hoop zaken veranderd.
2. Een voorwaarde voor de alleenstaande ouderkorting, die in 1992 nog niet bestond, is dat u alleen een huishouding voert.
3. Laat ze weten dat u zelfstandig kookt en inkopen doet en dat er van een meerdere persoonshuishouding geen sprake is. Als u daar bonnetjes van hebt, bent u al een eind. U levert geen bijdrage aan de huishouding van uw ouders, maar alleen aan die van u en uw kind.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

Jessica, 08-07-2011 19:52 #140
Mijn vriend en ik hebben beiden een koopwoning. We hebben een LAT-relatie. Mijn vriend staat ingeschreven in de GBA op zijn eigen adres (koopwoning). Dit willen we ook zo houden. Deze maand ga ik bevallen van ons eerste kindje. Ons kindje wordt ook op mijn adres ingeschreven. Hoe moet ik onze situatie belastingtechnisch zien? We zijn niet fiscaal partner doordat we niet op hetzelfde adres zijn ingeschreven, maar worden we dit wel door de geboorte van ons kindje? En welke heffingskortingen kan ik aanvragen? Ik lees over combinatiekorting en alleenstaande ouderkorting. Hoe worden ouders in een LAT-relatie gezien? Ik wil niet het risico lopen dat ik iets aanvraag waar ik helemaal geen recht op heb. Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Jessica,
1. Omdat jullie niet samen wonen, niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, zijn jullie geen fiscale partners.
2. Zie voor de heffingskortingen, die van geval anders kunnen zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/115930-hoogte-heffingskortingen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 07-07-2011 12:52 #139
Mijn ex is op 22 maart 2010 uit huis vertrokken en op een camping gaan wonen. Dat staat ook in het convenant beschreven. Feitelijke scheiding is in juli uitgesproken. Daar zij niet op die camping ingeschreven kon staan heeft ze zich niet van mijn adres uitgeschreven. Pas dit jaar heeft ze een huis gekregen en heeft ze zich daar ingeschreven. Nu heeft de belastingdienst ons wel als fiscaal partner bestempeld en onze gezamenlijke inkomens bij elkaar opgeteld, waardoor zij het volledige kindgebonden budget dat ze heeft ontvangen moet terugbetalen. Is hier iets tegen te doen? Reactie infoteur, 07-07-2011
Beste Harry,
U kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Leg de situatie uit en geef aan dat de scheiding al in juli 2010 een feit was. Dat de ex toen al lang was vertrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 28-06-2011 20:47 #138
Mijn ex en ik hebben twee jaar geleden een huis gekocht. We hebben een samenlevingscontract laten opstellen en zijn beiden 50% eigenaar. Ik kan het huis momenteel nog niet overnemen, maar acht de kans hierop over circa 2 jaar zeer reeel. Als we het huis nu verkopen houden we waarschijnlijk een restschuld over, die we niet willen betalen en zouden dus het liefst hebben dat ik het huis over twee jaar overneem. Nu heb ik enkele vragen:

1. Kan mijn ex zich inschrijven op een ander zelfstandig adres (huur) zonder dat we een probleem krijgen met de hypotheekverstrekker en verstrekker levensverzekering?
2. Klopt het dat de samenlevingsovereenkomst automatisch vervalt nadat ze zich inschrijft op een ander adres?
3. Zijn er nog andere aspecten waar we aan moeten denken?

Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 29-06-2011
Beste Joop,
1. Een samenlevingsovereenkomst eindigt met het feitelijk verbreken van de relatie, maar dat ontslaat betrokkenen niet van de verplichtingen die zijn aangegaan tijdens de relatie.
2. Dat geldt ook voor de verplichtingen door het samen kopen van een huis en het aangaan van een hypotheek. Zolang gewoon wordt doorbetaald zal de bank meestal niet moeilijk doen. Ook de ex houdt op dit punt haar verplichtingen.
3. Het risico is dat de ex niet meer wil betalen, waardoor u in de problemen komt. Als dat zich aandient, moet u contact opnemen met de bank.
4. Ik zou proberen het een en ander op papier te zetten met beide handtekeningen daaronder.
5. Een levensverzekering is op iemands leven en geldt ook als die elders woont. Lees wel de voorwaarden erop na.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Armande Viets, 26-06-2011 12:03 #137
Mijn man en ik gaan uit elkaar. We willen niet scheiden (zijn in gemeenschap van goederen getrouwd) maar gaan elk een eigen huis kopen, we willen een LAT-relatie. We hebben uit ons huwelijk 2 kinderen. Ik ga een eigen huis kopen en neem één kind mee, we hebben co-ouderschap. Nu heb ik begrepen dat we moeten scheiden als ook ik hypotheekrente-aftrek wil hebben. Zou dit ook gelden als we op huwelijkse voorwaarden zouden zijn getrouwd? Hoe kunnen we beiden in aanmerking komen voor volledige hypotheekrente-aftrek en toch gehuwd blijven? Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste Armande Viets,
1. Als u gehuwd blijft, is het sinds 1 januari 2011 zo dat u fiscale partners bent, ook als u niet meer bij elkaar woont. Dat betekent ook dat er maar één woning nog in aanmerking kan komen voor hypotheekrenteaftrek. Er moet dus worden gekozen.
2. Hoe u getrouwd bent, verandert daar niets aan voor de belastingdienst.
3. U kunt ook scheiden van tafel en bed. Dan bent u niet volledig gescheiden, maar zijn wel de financiën gescheiden:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/67061-gevolgen-scheiding-van-tafel-en-bed.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Roos, 24-06-2011 14:32 #136
Ik heb alleen een huis gekocht 10 jaar geleden na 3 jaar ben ik samen gaan wonen met een meisje zonder inkomen na 6 jaar zijn we getrouwd in gemeenschap van goederen na 2 jaar gaan we scheiden, wat zijn dan haar rechten

tonia Reactie infoteur, 24-06-2011
Beste Tonia,
1. Zij heeft recht op de helft van uw vermogen minus schulden. Voor het huis is dat de helft van de waarde minus hypotheek.
2. Tot het moment van echtscheiding bent u nog elkaars fiscale partners.
3. Misschien is er onderling wel wat te regelen, bijvoorbeeld doordat zij al die jaren van uw portemonnee heeft geleefd. Ik zou proberen daar ook een bedrag aan te plakken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla, 21-06-2011 01:15 #135
Ik woonde samen (zonder samenlevingcontrakt of huwelijk) met mijn vriend en minderjarige kind in een koophuis die op ons beide naam staat. Aug 2010 zijn we uit elkaar gegaan, feb 2011 is hij op het adres uitgeschreven bij het GBA. Minderjarig kind woont bij mij. Aangezien we als sinds 2010 uit elkaar zijn en sinds begin feb is mijn ex partner uitgeschreven bij het GBA. Zijn we dan voor het hele jaar 2011 fiscaal partners? Vorige jaren deden we dat niet. Reactie infoteur, 21-06-2011
Beste Carla,
Feitelijk zijn jullie geen fiscale partners in 2011, omdat jullie niet meer samen woonden, maar het feit dat hij nog was ingeschreven op uw adres maakt het moeilijk. Als hij op papier zet dat hij niet meer bij u woonde en vergeten was zich uit te schrijven, kunt u de belastingdienst waarschijnlijk wel overtuigen. Anders bent u tot en met februari 2011 fiscale partners en naar keuze heel 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henri, 10-06-2011 20:02 #134
Ik ben per 18 mei jl. gescheiden. Mijn ex woont nog met de kinderen in onze gezamelijke koopwoning. Ik sta nog ingeschreven op dat adres. Mijn ex en ik betalen beide de helft van de hypotheek kosten en de overige kosten mbt tot de woning. Ik woon inmiddels samen met mijn nieuwe vriendin in haar woning. Zij is per 14 maart jl. gescheiden. Haar ex staat nog ingeschreven op haar adres. Samen zijn zij eigenaar van hun woning. Wij betalen aan hem de netto hypotheekkosten en alle overige kosten mbt de woning. Hoelang kunnen wij dit zo houden? Wat is voor mij en mijn vriendin de beste belasting technische constructie? Reactie infoteur, 10-06-2011
Beste Henri,
1. Op basis van deze gegevens is de vraag door mij niet goed te beantwoorden. Wel is het zo dat u de hypotheekrente van uw voormalige woning maximaal 2 jaar fiscaal mag aftrekken.
2. Of enig moment zult u van deze constructie af willen, bijvoorbeeld door de ander uit te kopen. Maar dat hoeft financieel niet gunstiger te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ramona, 09-06-2011 23:39 #133
Ik heb nu 6jaar een relatie met mijn vriend en wil mij graag bij hem inlaten schrijven. Wat zijn de voor en nadelen hiervan? Mijn vriend zegd dat als ik mij hier laat inschrijven dat hij mocht hij werkeloos worden dat hij minder uitkering zou krijgen. Maar ik wil hier even het fijne van weten. Want anders wonen wij over 10jaar nog niet samen. En kunnen we nog niets opbouwen. Kunnen jullie mij meer info geven wat de voor en nadelen zijn van samen wonen. ( dat ik mij bij mijn partner laat inschrijven?) Reactie infoteur, 07-04-2019
Beste Ramona,
1. Om elkaars fiscale partner te zijn is sinds 2011 samen wonen niet voldoende. Dan moet er een notarieel samenlevingscontact zijn, een kind, een gezamenlijk huis en zo verder.
2. De hoogte en duur van de WW-uitkering is gebaseerd op de eigen werkervaring uit het verleden en onafhankelijk van de woonsituatie.
3. Voor een bijstandsuitkering wordt gekeken of er een gezamenlijke huishouding is waarbij men ook voor elkaar zorgt. Dat kunnen ook twee broers zijn en ook samenwonen valt daaronder. Het gezamenlijke inkomen bepaalt dan de hoogte van de uitkering. Maar dat betekent niet dat u niets mag verdienen. Zie voor de bijstandsnormen het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/66996-netto-bijstandsuitkering-2019-en-eigen-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 07-06-2011 11:55 #132
Mijn vriend en ik wonen samen (sinds half 2010) zonder samenlevingscontract. Ik geniet een invaliditeitsuitkering en mijn vriend is zelfstandige, hij heeft recupereerbare verliezen. Wij hebben beiden een eigen huis, zijn huis wordt enkel voor de zaak gebruikt. Geen van beide heeft hypotheekrente te betalen. Welk regime zou voor ons fiscaal het voordeligst zijn? Reactie infoteur, 07-06-2011
Beste Marie,
Als u uw uitkering hoog genoeg is om de heffingskortingen uit te laten betalen, zal in dit geval een fiscaal partnerschap financieel geen voordelen bieden. Sterker nog, als er ziektekosten zijn wordt de drempel om kosten te mogen aftrekken hoger als u wel fiscale partners bent, omdat dan naar het gezamenlijke inkomen wordt gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geertje, 06-06-2011 16:57 #131
Mijn partner en ik zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan op partnerschapsvoorwaarde, kan ik aanspraak maken op zorgtoeslag en zijn wij fiscaal partners van elkaar? Reactie infoteur, 07-04-2019
Beste Geertje,
1. Wie een geregistreerd partnerschap aangaat is in 2011 ook elkaars fiscale partner.
2. Bij de zorgtoeslag wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen van u en uw partner. Als dat niet te hoog is, krijgt u de zorgtoeslag. Zie voor de voorwaarden het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/19608-zorgtoeslag-2019-wijzigingen-en-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 06-06-2011 14:34 #130
Eind 2010 zijn mijn partner en ik uit elkaar gegaan. Onlangs hebben wij als fiscaal partner aangifte gedaan over 2010. We zitten momenteel in het proces om ons koophuis op haar naam te krijgen. Nu eist mijn ex-partner een bedrag over te maken omdat ik over 2010 van haar aftrekposten zou genieten. Denk aan bijvoorbeeld opleidingen. We hebben beiden een teruggaaf, hoeven dus niets te betalen aan de Belastingdienst. Kan zij dit geld terugeisen? We hebben bijna heel 2010 samengewoond en zijn officieel nog niet uit elkaar. Reactie infoteur, 06-06-2011
Beste Peter,
Een gezamenlijke belastingaangifte is ook gezamenlijk ondertekend, al dan niet digitaal. Daarmee geven beiden aan alles naar waarheid en volledig te hebben ingevuld. De belastingaangifte kan dan ook alleen gezamenlijk worden gewijzigd. Als u dat niet wilt, zal het niet gebeuren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 26-05-2011 15:10 #129
Mijn vrouw en ik gaan uit elkaar, (zijn gehuwd). Mijn vrouw blijft in de echtelijke woning met de kinderen en ik ga een woning huren. Het zal nog wel even duren voordat de scheiding wordt ingediend bij de rechter. Tot die tijd (waarschijnlijk een aantal jaar) zal ik de volledige hypotheeklast betalen. Mijn vraag is nu als volgt :
A) hoe lang blijven wij fiscaal partner
B) mag ik (mijn inkomen is namelijk hoger) de volledige aftrek genieten van de woning Reactie infoteur, 27-05-2011
Beste Marc,
1. U blijft fiscale partners tot het moment dat het verzoek tot echtscheiding is ingediend.
2. Zolang u fiscale partners bent, doet u gezamenlijk belastingaangifte en trekt u de gehele hypotheekrente minus eigenwoningforfait bij uzelf als meestverdienende af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 24-05-2011 17:58 #128
Bedankt voor de reactie! Ik heb inmiddels van de Belasting begrepen dat iemand maar één fiscale partner per kalenderjaar kan hebben. Maar weet u wie van ons dan voorgaat hierin: de ex-partner of ik? Reactie infoteur, 24-05-2011
Beste Frits,
De oudste verbintenis gaat voor, maar zij kan wel kiezen welke partner zij als fiscaal partner aanmerkt. Dit moet worden kortgesloten met de ex en met u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 24-05-2011 10:51 #127
Ik heb een vraagje over het fiscale partnerschap 2011. De situatie is als volgt.

Mijn vriendin heeft met haar ex-partner tot voor kort een huis in eigendom gehad. Zij waren niet gehuwd en geen geregistreerd partners, maar hadden wel een notarieel samenlevingscontract. De ex-partner heeft zich pas korte tijd geleden uitgeschreven van het betreffende adres, waarmee het samenlevingscontract is beëindigd. Omdat zij de eerste maanden van 2011 op hetzelfde adres ingeschreven stonden en een notarieel samenlevingscontract hadden, zijn zij voor die periode dus fiscale partners. De Belastingdienst laat daar geen keuze meer in, zo lijkt het; als je aan de voorwaarden voldoet, dan ben je fiscaal partners.

Echter, het eigendom van de betreffende woning is volledig overgegaan naar mijn vriendin, waarbij ik de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek van de ex-partner over heb genomen en met mijn vriendin zal delen. Omdat ik mij heb ingeschreven op het adres en wij ook een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten, voldoen ook wij aan de voorwaarden van het fiscaal partnerschap. Dit is voor mij uiteraard zeer belangrijk, aangezien ik wel hypotheekrente betaal maar geen eigen woningbezitter ben.

Kan mijn vriendin twee fiscale partners hebben in 2011, voor de afzonderlijke periodes? Zo niet, hoe moet zij haar keuze bij de Belastingdienst aangeven? Reactie infoteur, 24-05-2011
Beste Frits,
1. Uw vriendin heeft 2 fiscale partners, waaruit gekozen moet worden. Dat van u begint op het moment dat u met haar op hetzelfde adres in het GBA bent ingeschreven.
2. Bekijk wel het oude samenlevingscontract om te zien of het uitgeschreven zijn van de ex voldoende is om het oude samenlevingscontract te verbreken respectievelijk of uw samenlevingscontract alle eerdere samenlevingscontract opheft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 13-05-2011 10:54 #126
Dank u voor uw antwoord. Ik heb echter nog steeds de vraag dat als ik fiscaal partner ben van mijn broer v.a. jan. 2011 (door afsluiting van het samenenlevingscontract), wij met terugwerkende kracht ook toeslagpartners zijn v.a. jan. 2011? Dat zou dan nl. betekenen dat hij zijn zorgtoeslag en ik mijn kindgebondenbudget moet terugbetalen tot die tijd. Of wordt je toeslagpartner v.a. het moment (laten we zeggen juni 2011) dat je dit samenlevingscontract afsluit? en wordt het dan zo berekend?

Mijn moeder is in april helaas overleden, maar wij woonden allen langer dan 6 maanden op hetzelfde adres. Daar zij er nu niet meer is, worden mijn broer en ik toch toeslagpartners vanaf het moment van overlijden? Tot die tijd waren wij het niet, omdat zij als ouder nog bij ons woonde.

Is het trouwens zo, dat ik ook niet recht heb op alleenstaande ouder korting, daar mijn huisgenoot "noodgedwongen" bij mij inwoont?
Hartelijk dank alweer voor uw antwoord. Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Caro,
1. Als u per 1 januari 2011 op het zelfde adres woont, en op een later moment in 2011 een samenlevingscontract afsluit, bent u vanaf 1 januari 2011 elkaars fiscale partner.
2. Neen, pas sinds april 2011 woont u zonder uw moeder. Na 6 maanden bent u dan elkaars toeslagpartner. Zo moet u het bij vragen ook invullen.
3. Neen, de alleenstaande ouderkorting is voor een ouder die alleen met een kind woont.
4. Als u met uw broer een gezamenlijke huishouding voert en hij is afhankelijk van uw zorg, zijn er wel mogelijkheden voor de aftrek van specifieke ziektekosten. Zie hiervoor:

https://financieel.infonu.nl/belasting/136048-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 12-05-2011 14:23 #125
Mijn situatie is als volgt: mijn broer en ik wonen samen op een adres. Wij waren geen toeslagpartners, omdat mijn moeder bij ons woonde. Zij is helaas recentelijk overleden. Mijn broer ontving tot nu toe zorgtoeslag en ik kindgebondenbudget. Na het overlijden van mijn moeder worden mijn broer en ik toeslagpartners, met als gevolg dat mijn broer zijn zorgtoeslag verliest en ik mijn kindgebonden budget (vanwege optelling beide inkomens). Ik zorg voor hem (zorgafhankelijk), maar dit maakt niet uit, volgens de belastingdienst. Klopt dit? Er is nl wel een regeling m.b.t. huurtoeslag, waar de inkomens van beiden niet hoeven te worden opgeteld.
Daarnaast wil ik een samenlevingscontact met mijn broer opstellen, zodat hij meer zekerheid heeft. Dan worden we dus ook fiscaal partner, en wel v.a. 1 jan. 2011 met de nieuwe regeling. Betekent dit dat wij dan ook toeslagpartners v.a. 1 jan 2011 zijn en dus hij zijn ontvangen zorgtoeslag en ik mijn kindgebonden budget moet terugbetalen?
Hartelijk dank voor uw antwoord, (de belastingdienstwebsite geeft hier geen duidelijkheid over en medewerkers kunnen je ook geen fatsoendelijk antwoord geven!) Reactie infoteur, 12-05-2011
Beste Caro,
1. In uw geval bent u toeslagpartner, als:
a) U langer dan 6 maanden onafgebroken met uw broer op het zelfde adres bent ingeschreven.
b) U in die periode een gezamenlijke huishouding voert.
c) U allebei 18 jaar of ouder bent.

Dat zou dus gelden als uw moeder langer dan 6 maanden terug is overleden. Over zorg of samenlevingscontract wordt hierbij niet gesproken.
2. In bovenstaand geval bent u in 2011 niet elkaars fiscale partners.
3. Met een notarieel samenlevingscontract wordt u wel elkaars fiscale partner in 2011.
4. Het aspect zorg kan een belangrijke rol spelen bij een erfenis als u mantelzorger bent. De vrijstellingen zijn dan hoger.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 12-05-2011 11:42 #124
Mijn vriend en ik gaan uit elkaar, we hebben samen een koophuis maar verder niets geregeld. Nu wil ik voorlopig in het huis blijven tot dat het voor een redelijke prijs verkocht is en hij gaat dan in een huurhuis. Tot de tijd dat de woning verkocht wordt betaal ik dus de volledige hypotheek maar we blijven wel beiden eigenaar van de woning. Mijn inmiddels ex zal aan mij de alimentatie voor de kinderen betalen en zijn deel van de levensverzekering.
Nu is mijn vraag hoe het zit met de voorlopige teruggave, dienen wij deze beiden opnieuw aan te vragen/wijzigen en hoe zit het met de 2-jaars regeling, betekent dit dat de voorlopige teruggave ongewijzigd blijft (het bedrag)? Of moet ieder voor 50% een wijziging doorvoeren. Tevens wil ik weten of het verstandig is om het fiscaal partnerschap zsm te beëindigen of per 01-07 omdat we dan langer als 6 mnd hebben samengewoont? Het zijn een beetje veel vragen geworden maar ik hoop op antwoord zodat het me wat duidelijker wordt. Alvast bedankt! Reactie infoteur, 12-05-2011
Beste Petra,
1. Als u samenwoont en samen een eigen woning als hoofdverblijf hebt, bent u in 2011 tot het uit elkaar gaan verplicht elkaars fiscale partners. U kunt ervoor kiezen om het hele jaar elkaars fiscale partner te zijn.
2. Als u de volledige hypotheekrente betaald is deze volledig bij u fiscaal aftrekbaar. Dat geldt zou op uw rekening moeten komen.
3. De 2-jaarregeling geldt hooguit voor de ex, maar omdat hij geen hypotheekrente betaalt, speelt ook dat niet. Wel neemt hij 50% van de eigenwoningreserve mee voor het geval hij een nieuw huis wil kopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 11-05-2011 21:54 #123
In 2008 heb ik een toevoeging rechtsbijstand aangevraagd en na afkeuring hiervan in januari 2009 een peiljaarverlegging. Deze is toegekend. In februari 2009 ben ik gaan samenwonen. Kan ik nu voor de aangifte IB 2009 opgeven dat wij fiscale partners zijn, zonder dat de destijds toegekende toevoeging rechtsbijstand wordt teruggedraaid? Reactie infoteur, 12-05-2011
Beste Jeroen,
1. Normaliter worden de inkomensgegevens opgevraagd van twee jaar geleden. Bij een peiljaarverlegging gaat het om de gegevens in het jaar van verzoek tot peiljaarverlegging in vergelijking tot twee jaar terug. Dat is bij u 2009 ten opzichte van 2007.
2. Als u gezamenlijk belastingaangifte doet, wordt bij de controle gekeken naar het gerealiseerde gezamenlijke inkomen in 2009. Die is niet gedaald.
3. Met het oog hierop is een gezamenlijke aangifte in 2009 niet aan te bevelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 10-05-2011 12:26 #122
Mijn vriendin en ik wonen op dit moment samen, maar het gaat gewoon niet. We houden nog van elkaar maar kunnen nog niet samen in 1 huis wonen. Ze schrijft zich deze week ook weer in bij haar ouderlijk huis, omdat ze daar weer gaat wonen. Wel komt ze nog over de vloer hier, en blijft ze af en toe slapen. Ze wil ook ongeveer 1/3 van de huur nog mee betalen aangezien ze toch nog af en toe is te vinden hier.

Kan ik nu gewoon in aanmerking komen voor huursubsidie? Dit ging eerst niet omdat min vriendin te veel verdiende per maand. Reactie infoteur, 10-05-2011
Beste Mark,
1. Als uw vriendin niet meer bij u woont zou ik de huurtoeslag aanvragen, omdat ze niet meer uw toeslagpartner is.
2. U moet wel de volledige huur zelf overmaken. Dus niet ieder een deel storten op de rekening van de verhuurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wout, 06-05-2011 19:34 #121
Als reactie op uw antwoord: Vanochtend ben ik naar de belastingdienst gegaan en deze vertelde mij dat het fiscale partnerschap het toeslagpartnerschap niet bijt. M.a.w. ten tijde dat mijn huidige vrouw huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebondentoeslag ontving stond ik niet bij haar ingeschreven en was dus geen huisgenoot. Zodoende was ik van 1-01-2010 tot 12-07-2010 niet haar toeslagpartner ook als ik er voor kies om voor geheel 2010 fiscaal partner te zijn. Klopt dit naar uw inzicht? Ik weet nu niet meer wat juist of niet. Reactie infoteur, 07-05-2011
Beste Wout,
1. Als u huisgenoot bent en fiscale partner voor de inkomstenbelasting bent u toeslagpartner. In mijn vorige antwoord noemde ik nog een aantal condities.
2. Tot 12-7 was u geen huisgenoot en bent u dus geen toeslagpartner. Maar daarna bent u dat als fiscale partner en echtgenoot wel.
3. De belastingdienst zal dan een knip maken: een periode niet en een periode wel toeslagpartner zijn. Dat vergroot de kans dat inkomensgrenzen worden overschreden en een deel zal worden teruggevorderd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wout, 05-05-2011 22:06 #120
Mijn vrouw en ik zijn op 1 juli 2010 getrouwd en op 12 juli gaan samenwonen. Zorgtoeslag en kindgebondenbudget zijn vanaf deze data aangepast, de huurtoeslag van mijn vrouw is op 12 juli gestopt en alleenstaandeouderkorting van mijn vrouw is tot het eind van het jaar doorbetaald aangezien we op 1 juli zijn getrouwd.
Als ik kies voor fiscaal partnerschap voor het hel jaar 2010 wordt dan de huurtoeslag tot 12 juli teruggevorderd en zo ook de afzonderlijk ontvangen zorgtoeslag van één van ons beiden over de periode tot 1 juli en wordt het kindgebonden budget tot 1 juli dan herberekend? We werken allebei en hebben geen koophuis en alleen wat giften als aftrekpost. Wat is voordeliger: fiscaal partner of niet?
Als ik kies voor geen fiscaal partnerschap over 2010 gaat dan de belasting vanaf de datum van trouwen wel fiscaal partnerschap berekenen en daarvoor niet? Hoe geef ik deze constructie aan op het belastingformulier zodat het teruggavebedrag duidelijk wordt? Reactie infoteur, 07-05-2011
Beste Wout,
1. In 2011 bent u verplicht elkaars fiscale partner.
2. In 2010 kunt u nog kiezen. Als u als huisgenoot kiest voor fiscaal partnerschap, bent u toeslagpartner, waardoor de kans groot is dat de huursubsidie wordt teruggevorderd. Maar dat is ook zo als u een partnerpensioen hebt. Als er geen partnerpensioen is en geen fiscaal partnerschap bent u in 2010 geen toeslagpartner voor de huursubsidie. Overigens bent u wel toeslagpartner als u het kind van uw vrouw hebt erkend.
3. Fiscaal partnerschap zal in zijn algemeenheid, los van toeslagen, voordeliger zijn als de ene partner duidelijk meer verdient dan de ander en er grote aftrekposten zijn.
4. U kunt in 2010 zelf kiezen of u een deel van 2010 of het hele jaar fiscale partner wilt zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 03-05-2011 12:30 #119
Het verplichte fiscaal partnerschap voor 2011 is fors in mijn nadeel. De belastingdienst doet voorkomen alsof fiscaal partnerschap alleen maar voordelen heeft. In mijn geval is dat niet zo. Ik heb een inkomen van tien duizend euro bruto per jaar. Met dit inkomen ben ik als snel aan de drempel om ziektekosten te kunnen aftrekken. Met een fiscaal partnerschap wordt deze drempel een stuk hoger. Kan ik bezwaar maken tegen het fiscale partnerschap? Reactie infoteur, 03-05-2011
Beste René,
Neen, u kunt geen bezwaar maken. Het klopt dat fiscaal partnerschap in uw nadeel is bij de aftrek van ziektekosten als uw partner weinig ziektekosten heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karlijn, 02-05-2011 17:14 #118
Mijn partner en ik hebben een samenlevingscontract en een testament op laten maken toen ons kind geboren werd. We zijn dus fiscaal partner, maar willen liever de aangifte gescheiden houden. Mijn partner heeft een eigen zaak en ik had het huis al voordat we elkaar leerden kennen en verdien voldoende voor de hypotheekteruggave. Nu heb ik ergens vernomen dat we misschien toch samen aangifte moeten doen i.v.m. ons testament. Als je dat niet zou doen, dan zou mijn partner bij mijn overlijden een groter deel van de erfenis aan de belasting moeten betalen. Klopt dat? Reactie infoteur, 03-05-2011
Beste Karlijn,
Voor de erfbelasting is alleen van belang dat u een notarieel samenlevingscontract hebt, zodat u door de fiscus gelijk wordt behandeld als gehuwden met de hoge vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beep, 02-05-2011 16:24 #117
Heb een aantal vragen en ben opzoek naar advies.

Mijn vriend is een Brit en we hebben samen een huis gekocht. Nu wil hij graag belastingplichtig blijven in Engeland. Hij reist erg veel en is niet altijd in Nederland bij mij. Misschien minder dan 180 dagen per jaar.
Zijn we nu fiscale partners? Hoe zit dit met erfrecht ivm het huis als hij komt te overlijden?

Met dank Reactie infoteur, 03-05-2011
Beste Bieb,
1. Als uw vriend minder dan 180 dagen bij u is, is het niet zijn hoofdverblijf en bent u geen fiscale partners.
2. Als er geen samenlevingscontract is, erft u, zonder testament, niet van elkaar. Daarvoor is een testament nodig.
3. Qua erfbelasting hebt u een lage vrijstelling, omdat u geen partners bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 01-05-2011 13:39 #116
De laatste keer…
Dus als ik het goed begrijp is het verstandig om over 2 jaar de hypotheek (indien mogelijk) op mijn ex-vriend zijn naam te laten schrijven, aangezien de maandelijkse teruggave dan alleen afgetrokken kan worden van zijn deel, dat is dan de helft minder in de maand… toch? Voor de laatste keer bedankt! Reactie infoteur, 01-05-2011
Beste Ingrid,
Over 2 jaar is, als het dan ook de eigen woning is van uw ex, alleen voor hem mogelijk om de hypotheekrente van dat huis af te trekken. Als u er dan een hypotheek op hebt, kunt u inderdaad niets meer aftrekken van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groten

Ingrid, 01-05-2011 09:51 #115
Wat betreft wel of geen toeslagpartner is mijn nu duidelijk. Bedankt! Ik begrijp alleen de zin niet: Door de scheiding kunt u nog maximaal twee jaar uw hypotheekrente aftrekken. Dit gaat nu maandelijks en wordt gestort op het rekeningnr van mijn ex. Misschien dat ik het helemaal verkeerd begrijp maar heeft dit dan gevolgen voor de hoogte van de teruggave voor mijn ex? Of moet ik zelf nu wat invullen voor de belasting? Eerlijk gezegd heb ik weinig verstand van dit soort zaken daar mijn ex dit allemaal regelde… Ik dank u weer voor de reactie terug! Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste Ingrid,
Als er een gezamenlijk huis is mag de partner die het huis heeft verlaten zelf nog maximaal twee jaar de hypotheekrente aftrekken. Als dat op de rekening van uw ex komt, is daarvan een deel van u. Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/17306-vastgoed-wat-betekent-een-echtscheiding-voor-u-financieel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raju, 01-05-2011 06:31 #114
Beste,

Heb een aantal vragen en wil graag advies.
Korte situatieschets:
Gehuwd, kinderen en sinds een jaar of 5 geemigreerd naar buitenland, buiten EU.
Nu ga ik remigreren met de kinderen, terug naar NL dus. Mijn man blijft achter. Onduidelijk is of we als gezin zullen herenigen of dat we daadwerkelijk gaan scheiden, sowieso zullen we dus ''duurzaam gescheiden'' zijn. Ik ga proberen weer een bestaan te leiden in Ned.
Mijn vragen:
1) wat is verschil tussen toeslagpartner en fiscale partner?
2) Als ik me in Ned inschrijf. Is mijn man dan nog steeds mijn toeslagpartner of fiscale partner, ondanks dat hij in buitenland woont en daar dus belastingplichtig is?
3) Ik moet op zoek naar werk en wil de kinderen (3) dan plaatsen bij opvang. Het is nodig dat ik dus kindertoeslag ga ontvangen omdat anders financieel niet haalbaar is. Wordt zijn inkomen wat geen euro's zijn, dan meegerekend?
3) Kun je als ''alleenstaande ouder'' nog in aanmerking komen voor bepaalde toeslagen terwijl je dus officeel nog wel gehuwd bent, maar wel van tafel en bed gescheiden?
Alvast bedankt,
Raju Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Raju,
1. Ik heb in het artikel een extra stuk opgenomen om te verduidelijken, wanneer u elkaars toeslagpartner bent.
2. Zolang u gehuwd bent, en er geen aanvraag tot echtscheiding is ingediend, bent u elkaars fiscale partner. Echter als hij niet met u samenwoont, is hij niet uw toeslagpartner.
3. Wel als hij met u samenwoont, anders niet.
4. Gescheiden zijn van tafel en bed is niet van invloed op het fiscaal partnerschap, omdat u nog gehuwd bent. Dat betekent ook dat u niet voor de specifieke heffingskortingen als de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting in aanmerking komt. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/115930-hoogte-heffingskortingen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid M., 29-04-2011 20:03 #113
Beste Zeemeeuw,
Bedankt voor de snelle reactie. Dus ook al ben ik nog voor de helft aansprakelijk voor de hypothecaire schuld samen met mijn ex is hij desondanks mijn toeslagpartner niet meer? Dus ik kan nu ook zorgtoeslag aanvragen en kinderopvangtoeslag geheel naar mijn inkomen wijzigen? Mijn moeder is niet mijn toeslagpartner of ben ik dat verplicht?
Alvast bedankt voor de reactie terug! Reactie infoteur, 30-04-2011
Beste Ingrid M,
1. Jullie wonen niet op het zelfde adres en zijn inmiddels gescheiden. Dan zijn jullie niet meer elkaars toeslagpartner.
2. Door de scheiding kunt u nog maximaal twee jaar uw hypotheekrente aftrekken.
3. Neen, zolang uw moeder niet ook in uw levensonderhoud voorziet, is er geen reden om haar op te geven als toeslagpartner. Als u ergens wat gaat huren, speelt dat al helemaal niet meer een rol.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 29-04-2011 13:00 #112
Vanaf vandaag ben ik officieel gescheiden van mijn ex-partner. Wij hebben gezamenlijk een koopwoning in eigendom, ieder voor 50%. Chronologisch is het volgende gebeurd:
- 3 januari 2011 heeft zij de woning verlaten en ben ik alleen woonachtig in de woning
- 28 februari 2011 is het verzoek tot echtscheiding door de advocaat aan de rechtbank gericht
- 29 april is de inschrijving gedaan in de registers van de Burgerlijke Stand
- 10 mei 2011 zal de hypotheek alleen op mijn naam komen (zij doet dan afstand van haar 50% vd woning) en zal mijn ex-partner zich uitschriijven van mijn adres.

Welke datum moet ik nu precies aanhouden voor de beëindiging van fiscaal partnerschap? En kan ik ondanks dat ik alle rente heb betaald in de afgelopen periode maar 50% aftrekken van de belasting in verband met de echtscheidingsregeling (ook eigen woningforfait 50% en andere 50% als ontvangen alimentatie)? Reactie infoteur, 29-04-2011
Beste Jeroen,
28 februari is de dag van de beëindiging van het fiscaal partnerschap. Neen, als u de rente hebt betaald, mag u die ook voor 100% aftrekken van de belasting.
Met vriendelijke grieten,
Zeemeeuw

Ingrid M., 29-04-2011 12:58 #111
Ik woon sinds kort weer bij mijn moeder samen met mijn dochter van 2. Ik heb samen met mijn ex een koophuis staat op beide namen. Nu is het zo dat hij het nog niet geheel over kan nemen dus blijf ik nog op papier eigenaar van het huis. Hij Betaalt wel alles omtrent de hypotheek. Blijf ik zijn toeslag partner? Of kan ik nu doorgeven aan de belasting dat ik geen toeslagpartner meer heb. Aangezien ik graag een eigenhuis wil gaan huren ben ik wel afhankelijk van toeslagen zoals zorg en huurtoeslag. Hopelijk krijg ik hier het antwoord waar ik opzoek naar ben. Reactie infoteur, 29-04-2011
Beste Ingrid M,
Uw ex is niet meer uw toeslagpartner, maar mogelijk uw moeder. Als u zelfstandig wat gaat huren, hebt u onder de huidige situatie geen toeslagpartner meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Misha, 26-04-2011 13:24 #110
Ik woon in een koophuis. Een buitenlandse student wil tijdelijk intrekken bij mij. Ik heb al een huisvestingsvergunning voor twee personen. Maar vraag mij af wat ik verplicht ben en wat ik belastingtechnisch het beste kan doen.
- Moet hij zich op mijn adres inschrijven?
- En wat heeft dit voor gevolgen voor mijn belastingaangifte?
- Als ik huur vraag, wat is dan het meest rendabele bedrag i.v.m. belastingen?
- Kan hij zich ook inschrijven op mijn adres zonder huur te betalen/zonder gevolgen voor de belastingaangifte?
Ik hoor graag uw reactie. Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste Misha,
1. Iedereen moet in het GBA zijn ingeschreven van de gemeente waarin hij of zij woont.
2. Dit heeft gevolgen voor uw belastingaangifte als u huur ontvangt. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/30497-huis-verhuren-in-plaats-van-huis-direct-verkopen.html

3. Als u geen huur vraagt, hoeft er geen huur betaald te worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Randy, 22-04-2011 15:17 #109
Mijn broer en ik wonen smaen in 1 huur huis die op mijn naam staat. Mijn broer is bijna het hele jaar werkeloos geweest. Is het gunstig om mijn broer als fiscale partner op te geven over 2010. Ben je dan automatisch in 2011 ook meteen fiscale partner? Reactie infoteur, 23-04-2011
Beste Randy,
1. Als u voldoende inkomen hebt, kunt u via een gezamenlijke belastingaangifte alsnog de algemene heffingskorting van uw broer uitbetaald krijgen. Daarbij ga ik er vanuit dat zijn inkomen laag was, waardoor hij zelfstandig de heffingskorting niet krijgt uitbetaald.
2. U bent zo in 2011 geen fiscale partners. Daarvoor is een notarieel samenlevingscontract nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. de Rooij, 18-04-2011 17:24 #108
Geachte,
Ik ben voor een kennis de aangifte aan het verzorgen. Zij is op 1/2 2010 getrouwd omdat haar man zou overlijden. Hij is in november 2010 overleden. Zij hebben gezamenlijk kinderen en wonen op verschillende adressen. Mijn vragen:
Zij zijn elkaar fiscaal partner na het huwelijk of kunnen zij kiezen?
Zij werd altijd gezien als alleen staande ouder en kreeg als zodanig diverse toeslagen omdat zij een laag inkomen heeft.
Worden na het huwelijk de inkomens voor de toeslagen opgeteld of nog steeds gebaseerd op haar lage inkomen-
Komen hun beide huizen nog in aanmerking voor aftrek rente- Reactie infoteur, 19-04-2011
Geachte M. de Rooij,
1. Er is sprake van fiscaal partnerschap tijdens het huwelijk, waarbij de mogelijkheid bestaat om voor heel 2010 voor fiscaal partnerschap te kiezen.
2. Tijdens het huwelijk was er een fiscaal partner en daarmee geen recht op de alleenstaandeouderkorting. In zijn algemeenheid geldt voor de toeslagen dat tijdens het huwelijk ook wordt gekeken naar het toetsingsinkomen van de partner.
3. Gedurende de periode van fiscaal partnerschap is maar voor 1 huis de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groten,
Zeemeeuw

Karin van Mierlo, 14-04-2011 10:31 #107
Hallo, ik zit met een dilemma. Ik en mijn (ex) vriend hebben samen een koopwoning, deze staat te koop. We hebben nog een samenlevingscontract, deze moet ontbonden gaan worden maar ik wil nog wat dingen uitzoeken omdat ik binnen nu en 3 weken een huurhuis ga betrekken met mijn kinderen en mijn (ex) vriend in de koopwoning blijft totdat het verkocht is. We gaan een convenant opstellen, wat moet daar zeker in komen te staan? (omdat ik nu toch de koopwoning ga verlaten terwijl ik mede eigenaar ben).
Nou is mijn vraag hoe ik het e.e.a. het beste aan kan pakken wat betreft inschrijving op het nieuwe woonadres bij de gemeente, kan dit zonder dat het contract al ontbonden is en kan ik nu ook al huurtoeslag aanvragen? Graag uw reactie. Reactie infoteur, 14-04-2011
Beste Karin van Mierlo,
1. In een convenant moet ondermeer staan wat te doen met het huis, de betalingen, de eventuele restschuld, de inboedel, eventuele alimentatie, een omgangsregeling, geld, pensioenrechten. Zie bijvoorbeeld:

http://www.mens-en-samenleving.infonu.nl/man-en-vrouw/53587-echtscheiding-online-voor-een-snelle-scheiding.html

2. Zolang u niet bent 'gescheiden' is de vriend toeslagpartner voor het toetsingsinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits van Doorn, 10-04-2011 22:53 #106
Hallo, mijn vriendin wonen naast elkaar, beide met een eigen huis, ons kind woont bij haar. Wij zijn geen fiscale partners van elkaar, en maken beide voor de woningen gebruik van de voorlopige aftrek. Wij zouden graag willen trouwen, maar willen de hierboven geschetste situatie mbt voorlopige aftrek handhaven. Bestaat die mogelijkheid, is er een (creatieve) manier om te trouwen en toch geen fiscale partners te worden, met name voor de voorlopige aftrek. Zou een vd woningen bijvoorbeeld ondergebracht kunnen worden in een rechtspersoon oid? Reactie infoteur, 11-04-2011
Beste Frits van Doorn,
1. Als u trouwt wordt u automatisch elkaars fiscale partners.
2. Dat betekent ook dat de hypotheekrente van één woning aftrekbaar is.
3. Te overwegen is een eenvoudige doorgang van de ene woning naar de andere te maken, zodat het één woning wordt. Leg dat vervolgens aan het regiokantoor voor, zodat u zeker weet of de belastinginspecteur daarmee akkoord gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemiek, 10-04-2011 17:56 #105
Een vriendin (75 jaar) woont bij haar vriend (78) ; zij heeft nog haar eigen huis, maar is grotendeels bij vriend ook omdat zij zorg nodig heeft ivm blijvende ziekte. Zij heeft zich nu ook ingeschreven in gemeente van vriend; consequentie dat ze nu als samenwonend voor de AOW wordt gezien?
- als zij zich verder niet registreren als samenwonend partners ed. heeft dit dan nog gevolgen voor belastbaar heid van zijn en haar spaargeld; of blijven ze fiscaal onafhankelijk? Reactie infoteur, 21-08-2020
Beste Annemiek,
1. Neen, men moet wel samen op hetzelfde adres wonen. Zodra dat gedurende minimaal 6 maanden het geval is, met daarbij zorg of het meebetalen in de huishoudelijke kosten worden ze voor de AOW als samenwonend gezien. Zie voor de precieze formulering het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/65205-aow-bedragen-2020.html

2. Zonder aanvullende maatregelen zijn ze niet elkaars fiscale partners. Ze blijven fiscaal onafhankelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 08-04-2011 16:28 #104
Mijn vriend en ik gaan dit jaar trouwen, we blijven echter elk in zn eigen huis wonen, dus niet bij elkaar in hetzelfde huis.
Worden we dan automatisch fiscale partners?

m.vr.gr. Monique Reactie infoteur, 09-04-2011
Beste Monique,
1. Eenmaal getrouwd bent u automatisch elkaars fiscale partner.
2. Let er wel op dat de hypotheekrenteaftrek maar voor één woning kan gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ayo, 06-04-2011 12:12 #103
Mijn echtgenoot, kind en ik hebben in het buitenland gewoond en zijn een paar jaar geleden teruggekomen om voor mijn vader te zorgen. Mijn man werkt weer in het buitenland en ik werk hier en ons kind woont bij mij. Hoe zit dat met fiscaal partnerschap? Reactie infoteur, 06-04-2011
Beste Ayo,
Doordat u getrouwd bent bent u elkaars fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 05-04-2011 23:23 #102
De afgelopen 10 jaar zijn wij fiscale partners. Wij hebben samen een benedenwoning in eigendom en mijn vriendin heeft een bovenwoning in eigendom. Kadastraal gescheiden. Onze twee kinderen (gezamenlijk gezag) wonen volgens GBA bij mijn vriendin. Wij hebben geen samenlevingscontract noch een geregistreerd partnerschap. De woningen zijn verbonden door een doorgebroken tussendeur en is in de praktijk één woning. We voeren een gemeenschappelijke huishouding. We doen/deden geen beroep op zorgtoeslag, een-ouder-toeslag e.d. Met de nieuwe wetgeving 2011 voor fiscaal partnerschap kunnen we niet meer kiezen voor fiscaal partnerschap. Hierdoor dreigen we renteaftrek voor onze hypotheken op onze beide huizen mis te lopen. Ik mag hypotheekrente aftrek voor de benedenwoning maar voor de helft opvoeren. Voor mijn vriendin valt de andere helft in box 3. Daar mijn vriendin het hoogste inkomen heeft (42%) en ik een tariefgroep lager zit gaat het om een behoorlijk bedrag. Het komt ons vreemd voor dat we door een wetswijziging gedupeerd worden terwijl onze feitelijke situatie onveranderd is gebleven. Wat is voor ons nu de beste voortzetting en leggen we dit voor aan de belastingdienst? Reactie infoteur, 06-04-2011
Beste Frans,
1. Ik weet niet of het zo'n vaart zal lopen, omdat jullie de afgelopen 10 jaar eigenlijk ook al niet op het zelfde adres woonden, maar kennelijk toch elkaars fiscale partners waren. Het feit dat u gezamenlijke kinderen hebt zou dan ook voldoende moeten zijn, om ook in 2011 fiscale partners te blijven.
2. Anders kan altijd nog gekozen worden voor kadastraal samenvoegen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasper, 03-04-2011 12:49 #101
Per 2 augustus 2010 heb ik samen met mijn vriendin een huis gekocht. Ik ben er meteen gaan wonen en dat geldt tot op de dag van vandaag. We hebben géén samenlevingsovereenkomst. Mijn inkomen is het hoogste. De aankoop is notarieel vastgelegd voor 2/5 en 3/5 deel. Hoe kan ik de aangifte 2010 het meest gunstig invullen? Reactie infoteur, 03-04-2011
Beste Jasper,
Als uw inkomen hoger is in die zin dat u ook in een hogere belastingschijf zit, kunt u het beste gezamenlijk aangifte doen en het saldo van hypotheekrente en eigenwoningforfait volledig bij u als aftrekpost opvoeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Samantha, 30-03-2011 14:22 #100
Ik woon samen met mijn vriend in een huurwoning, deze staat op zijn naam. Ik ontvang een Wahjong uitkering van €575,- en heb hiernaast nog geen werk. Mijn vriend heeft een baan en zijn loon wordt aangevuld door de Wahjong uitkering. Dit loon komt uit op het wettelijk minimumloon.

Ik ben aan het uitzoeken of voor ons fiscaal partnerschap aantrekkelijk is, maar ik begrijp het niet. En ik lees ook alleen maar over situaties waarin mensen in eigen woning hebben met hypotheek. Is het voor partners met een huurwoning aantrekkelijk om fiscaal partner te worden? Is het voor partners die beide een uitkering ontvangen aantrekkelijk om fiscaal partner te worden? Reactie infoteur, 30-03-2011
Beste Samantha,
1. In 2011 kun je niet meer kiezen: je bent fiscale partners of je bent het niet. Voor wie een huurwoning heeft betekent dit op het zelfde adres wonen en een gezamenlijk kind hebben, of een notarieel partnerschap hebben of een gezamenlijke pensioenvoorziening.
2. Fiscaal partnerschap is vooral gunstig voor mensen met een eigen woning vanwege de hypotheekrenteaftrek of als een partner te weinig inkomen heeft om de algemene heffingskorting uitgekeerd te krijgen.
3. Uw Wajong uitkering is niet afhankelijk van de uitkering of inkomen van uw partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Faty, 30-03-2011 13:46 #99
Woon situatie: koophuis op mijn naam. Sinds een paar jaar ben ik een alleenstaande moeder met een dochter. Ik werk en ben volledig financieel zelfondersteunend. Mijn vriend en ik wonen niet officieel samen en hij staat niet bij mij ingeschreven. Wel overnacht hij aantal maal per week bij mij.

Ik ontvang sinds ik alleenstaande ouder ben: alleenstaande ouderkorting, aanvullende alleenstaande ouderkorting, ink. afh. combinatiekorting etc. Alsook zorgtoeslag. Ik vernam van iemand dat het van invloed kan zijn op de hoogte van mijn toeslagen omdat mijn vriend regelmatig bij mij verblijft? Dit lijkt me sterk maar weet het niet zeker.

Hij heeft geen werk momenteel en todat er een nieuwe betrekking is gevonden, loopt een aanvraag voor uitkering aan zijn zijde.

Graag uw visie. Reactie infoteur, 30-03-2011
Beste Faty,
1. Bij een partner of medebewoner in huis wordt deze gezien als toeslagpartner waarbij diens inkomen bij uw inkomen wordt opgeteld.
2. Overnachten is niet genoeg om als toeslagpartner te worden aangemerkt, maar kan op enig moment, wanneer de belastingdienst daar achter zou komen, wel tot vragen leiden. Anderzijds kunnen ook hem vragen worden gesteld gegeven zijn aanvraag tot een uitkering.
3. Ik verwacht geen problemen met uw toeslag zolang hij niet op uw adres is ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 29-03-2011 15:28 #98
Beste heer/mevrouw,

Mijn situatie is als volgt. Op 1 mei 2010 zijn mijn ex-vriendin en ik uit elkaar gegaan. Ik ben in onze koopwoning achtergebleven, waar we beiden 50% eigenaar van zijn. We hadden/hebben een samenlevingscontract. Half mei is mijn broer bij mij in komen wonen. Nu vraag ik mij af hoe ik dit belastingtechnisch kan regelen. Mag ik fiscaal partner zijn met mijn ex-vriendin? (ik dacht van niet aangezien we minder dan 6 maanden hebben samengewoond in 2010, echter eerder op deze pagina zie ik dat dit wij fiscaal partners zijn, totdat ons notariele samenlevingscontract wordt opgezegd. Klopt dit?) Of kan ik beter fiscaal partnerschap delen met mijn broer? En moet ik de betaalde huur opgeven aan de belasting? In de aangifte inkomstenbelasting wordt de vraag gesteld of ik mijn huis geheel of gedeeltelijk 2010 heb verhuurd. Dit is dus alleen zo wanneer je je gehele woning verhuurt en zelf ergens anders woont. Klopt dit?

MvG Jeroen Reactie infoteur, 29-03-2011
Beste Jeroen,
1. Een notarieel geregistreerd partnerschap wordt gelijk behandeld als een huwelijk.
2. Het samenlevingscontract is nog niet ontbonden, maar jullie leven wel duurzaam gescheiden.
3. Dat betekent dat u in 2010 nog voor het hele jaar fiscale partner kunt zijn met uw ex.
4. Als u bedoelt dat uw broer aan u huur betaald, geldt in 2010 een vrijstelling voor kamerverhuur ten bedrage van ruim 4000 euro. Daarboven moet u de huur opgeven en betaalt u over de totale huur inkomstenbelasting als overige inkomsten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manon, 23-03-2011 22:13 #97
Ik ben bezig met het invullen van de inkomstenbelasting 2010 en volgens mij doe ik iets fout. September 2010 heb ik met mijn vriend een huis gekocht, daarvoor leefden we allebei nog gescheiden. Zijn we dan al fiscale partners? Want dat kan ik volgens mij nergens aangeven bij mijn aangifte. En zo niet, hoe moet ik de aangifte dan invullen? Allebei 50% eigenaar? En kunnen de aftrekposten en rente dan bij één persoon of moet ik dit ook door de helft doen? Reactie infoteur, 23-03-2011
Beste Manon,
1. U hebt in 2010 minder dan 6 maanden samen gewoond.
2. Als dit zonder geregistreerd partnerschap is geweest bent u geen fiscale partners.
3. Als u wel een geregistreerd partnerschap hebt kunt u ervoor kiezen om elkaars fiscale partners te zijn voor het hele jaar, of voor een deel van het jaar of helemaal niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Aq Vaqn der Kraan, 22-03-2011 18:40 #96
Ik ben 79 jaar en mijn vriendin is 71 en we wonen samen op een adres.
mijn vraag is : moet of mag ik een samenlevingscontract nemen omdat het financieel en
belastingstechnisch beter is.
wij hebben alleen aow en samen 150 euro pesioen.
wie weet het antwoord Reactie infoteur, 21-08-2020
Beste J. Aq.vd Kraan,
1. Voor de hoogte van de AOW is vooral bepalend of u een partner hebt met wie u woont en die of meebetaalt in het huishouden of u verzorgt. Zo niet dan hebt u beiden recht op een alleenstaande AOW.
2. Als u een samenlevingscontract laat opstellen bent u elkaars partners en hebt u elk recht op 50% AOW.
3. Zie voor de AOW ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/65205-aow-bedragen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 20-03-2011 16:07 #95
Beste Zeemeeuw,

Mijn vriendin en ik hebben een hypotheek op allebei de namen (2 leningdelen).
We zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap.

We zijn nu in blijde verwachting… wat veranderd er aan onze hypotheek?
En wat veranderd in deze situatie voor de belasting? Reactie infoteur, 20-03-2011
Beste Erwin,
1. Als u ook samenwoont op hetzelfde adres bent u met ingang van 2011 fiscale partners.
2. Aan de hypotheek verandert er niets, maar het fiscaal partnerschap maakt het mogelijk om de hypotheekrente af te trekken bij de meeste verdienende, waardoor u waarschijnlijk meer geld terug krijgt van de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danique, 16-03-2011 08:55 #94
Mijn ex-man en ik (gescheiden in maart 2010) zijn overeengekomen dat we fiscaal partner blijven ivm ons koophuis, nu woont hij nog in onze koopwoning en betaald daar ook de hypotheek en vaste lasten, ik ben voor 50% nog eigenaar op papier. Nu krijg ik na invullen van de belasting een bedrag terug en hij zegt dat ik daar dan 1/3 van kan krijgen de rest is voor hem, klopt dat? Reactie infoteur, 16-03-2011
Beste Danique,
1. Als fiscale partners kunt u de hypotheekrenteaftrek gesaldeerd met het eigen woningforfait bij de belastingaangifte verdelen zoals u wilt. Meestal wordt het bedrag afgetrokken bij de meest verdienende, omdat dan de opbrengst het grootste is.
2. Uw ex woont nog in het huis en heeft de lasten en lusten van het huis.
3. U bent 50% eigenaar, maar hebt daarvan geen voordelen.
4. Het is aan u om te bepalen hoeveel vergoeding u wilt krijgen. Die staat eigenlijk los van de hypotheekrenteaftrek, maar u kunt wel een bepaald bedrag bepalen en kijken hoeveel dat is van de teruggave als gevolg van de hypotheekrenteaftrek. Dat kan ook 100% zijn en is een kwestie van afspraken maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maartje van Dijk, 11-03-2011 11:39 #93
Beste Zeemeeuw,
Kunt u mij nog een reactie geven op het stukje concept wat ik u toezond a.u.b.? Ik begrijp dat stuk niet helemaal en vraag me nog steeds af of we ieder onze eigen aangifte 2011 kunnen doen.
Bij voorbaat mijn dank!
Maartje Reactie infoteur, 11-03-2011
Beste Maartje van Dijk,
1. Dat er geen inkomstenbelasting moet worden betaald door u is niet waar. Uw partneralimentatie is fiscaal belast. U zult dit moeten opgeven bij de belasting.
2. Het verhaal is tegenstrijdig. Enerzijds doet een ieder aangifte en betaalt de aanslag zelf terwijl u: 1) nog steeds fiscale partners bent, 2) u inkomstenbelasting moet betalen over de alimentatie die u krijgt. Dat de partneralimentatie bij uw man fiscaal aftrekbaar is is gewoon conform de wet. Ik zou niet weten waarom hij het niet zou aftrekken.
3. Het is onzin dat u of uw man dan alsnog posten mogen aftrekken.
4. Kortom, dit zou ik niet tekenen. Ik zie er geen enkele aanleiding toe: geen meerwaarde voor u, alleen maar schimmigheid.
5. Ik zou maar eens eerst een inventarisatie van de boedel maken en kijken hoe wat verdeeld kan worden.
6. Uw man mag blij zijn dat hij in het huis kan blijven. Betaalt hij u daar een vergoeding voor?
7. Het voordeel voor uw man is dat u meebetaalt aan de hypotheekrente en die verplichting vanaf 1 januari 2011 op u neemt. Let wel: zonder enige ontbindende voorwaarde. Er staat niet tot het moment van verkoop.
8. Zie ook het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/38270-alimentatie-is-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maartje van Dijk, 11-03-2011 11:09 #92
Hallo Zeemeeuw, Dit staat er in het concept:
Vanaf het belastingjaar 2011 zal ieder der partijen de eigen aangifte doen dan wel laten doen en de aanslag die daarop volgt voor zijn/haar rekening nemen. Een eventuele teruggave zal ieder der partijen kunnen behouden.

Partijen stellen vast dat zij vanaf 1 januari 2011 duurzaam gescheiden leven. Hetgeen voor die datum over en weer is betaald ten titel van verstrekking van huishoudgeld, is naar bedoeling van partijen noch voor de man/vrouw aftrekbaar, noch voor de vrouw/man belast. Indien de fiscus desondanks de vrouw/man daarover aanslaat voor de inkomstenbelasting, zal de man/vrouw haar/hem de belasting aanslag vergoeden en is hij/zij gerechtigd tot het in fiscale aftrek brengen van de betaalde bedragen.

Misschien is dit een ander verhaal? Ik vraag me af of dat een voordeel is voor 'mijn man' en een nadeel voor mij. Normaal gesproken is toch de datum van echtscheiding de datum van verdeling. Reactie infoteur, 11-03-2011
Zie hierboven mijn reactie.

Maartje van Dijk, 11-03-2011 10:21 #91
Mijn man en ik gaan scheiden. Sinds 1 november 2010 woon ik bij mijn ouders in tot de scheiding rond is, omdat we niet meer samen kunnen leven. We hebben samen een koophuis waar mijn man blijft wonen tot deze is verkocht. We betalen ieder de helft van de hypotheekrente en gekoppelde levensverzekering. De kinderen zwerven van onze koopwoning naar mijn ouders (naar mij) en de situatie is dus zeker niet prettig. Nu heeft de advocaat van mijn man het voorstel gedaan om op te nemen in het convenant dat we duurzaam gescheiden leven sinds 1 januari 2011, zodat we ieder onze eigen aangifte kunnen doen voor 2011. Is dat zo? Klopt dat wel? Reactie infoteur, 11-03-2011
Beste Maartje van Dijk,
Neen, dat klopt niet. Duurzaam gescheiden leven is onvoldoende. Er moet vanaf 2011 kunnen worden aangetoond dat de echtscheiding is aangevraagd. Wellicht zit hier een andere bedoeling van de advocaat achter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin Hofma, 10-03-2011 08:54 #90
Is er een mogelijkheid om de hypoyheekrente af te trekken, ondanks dat ik geen eigenaar ben? Dus wel schuldenaar, maar geen eigenaar. Mijn nieuwe partner krijgt het huis toebedeeld uit een scheiding en wij gaan samen in die woning wonen. Kan ik dan wel de hypotheekrente ten laste van mijn inkomen brengen. Zijn wij in dit geval fiscale partners?
Hoor graag spoedig van u. Reactie infoteur, 10-03-2011
Beste Martin Hofma,
1. Zodra u fiscale partners bent mag de hypotheekrente, gesaldeerd met het eigen woning forfait, onderling verdeeld worden zoals u wilt.
2. Onder deze voorwaarden bent u in 2011 echter geen fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wolff, 09-03-2011 22:12 #89
Ik woon sinds 22-08-2009 samen met mijn vriendin op 1 adres. We hebben geen samenlevings contract, niet getrouwd en hebben geen kinderen. Ik heb voor 2009 niet gekozen voor fiscale partnerschap. Dit blijft ook voor 2010? en voor 2011? Reactie infoteur, 10-03-2011
Beste Wolff,
1. In 2010 kunt u nog kiezen voor fiscaal partnerschap, maar dat hoeft niet.
2. In 2011 bent u onder deze voorwaarden geen fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 09-03-2011 10:10 #88
Ik heb samen met mijn vriendin in 2010 een nieuwbouwwoning gekocht. Deze woning is nog in aanbouw. Mijn vriendin en ik wonen bij mijn ouders ; dit al sinds een jaar of 3. Er is nog geen samenlevingscontract en zijn niet getrouwd. We staan beiden ingeschreven op het adres van mijn ouders ; kunnen we voor 2010 kiezen voorfiscaal partnerschap? We staan immers ingwschreven op hetzelfde adres. Van het begrip een gemeenschappelijke huishouding voeren weet ik niet of dat bij ons van toepassing is. Reactie infoteur, 09-03-2011
Beste Patrick,
Toch hangt het voor 2010 op het gezamenlijk een huishouding voeren. Anders bent u in 2010 nog geen fiscale partner, maar na oplevering van het huis wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maurice, 06-03-2011 13:30 #87
Mijn ex-vriendin en ik zijn geen fiscaal partner. Zelf woon ik in het te koop staand huis en zij elders sinds meer dan een jaar. De VT2010 is verkregen op een gezamenlijke rekening. Nu willen we beiden onze eigen aangifte doen (eigen rek.nr.) Definitieve aanslag zou dan zijn 50% eigendom en aftrekbare rente en finincieringskosten de helft. Kan ik nu bij het reeds ontvangen bedrag VT2010 (te verrekenen bedragen) ook de helft invullen en zij ook? Of moet een van ons het gehele bedrag invullen en de ander 0? Het laatste geval zou betekenen dat een van ons een behoorlijk bedrag moet terug betalen. Reactie infoteur, 06-03-2011
Beste Maurice,
1. U doet beiden afzonderlijk aangifte, houdt ieder rekening met 50% eigenwoningforfait en 50% hypotheekrenteaftrek.
2. Wat u via de voorlopige aanslag heeft teruggekregen door een gezamenlijk aangifte zal voor de aanslag 2010 voor de helft aan u en voor de helft aan uw ex worden toegerekend. Als de eigendomsverhoudingen anders zijn zult u dat bij bezwaar gemotiveerd aan de belastingdienst kenbaar kunnen maken. U kunt vooraf samen een ondertekend verzoek indienen om met een andere eigendomsverhouding rekening te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelly, 06-03-2011 13:28 #86
Ik heb sinds september 2010 een eenmanszaak (januari t/m augustus wel in loondienst gewerkt). Wij hebben over 2010 (in januari 2010) al een verlopige teruggaaf aangevraagd over het hypotheek gedeelte, waarbij wij elkaar als fiscaal partner hebben aangewezen. Wij staan het hele jaar op hetzelfde woonadres ingeschreven bij de gemeente en hebben een samenlevingscontract en wonen dus samen. Als ik nu de aangifte IB voor mijn bedrijf wil doen, kan ik dan alles in 1 keer doen? Dus voor het bedrijf, maar ook voor mezelf en mijn fiscaal partner? Reactie infoteur, 06-03-2011
Beste Kelly,
Dat kan als de aangifte door u beiden wordt ondertekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arno, 04-03-2011 16:19 #85
Ik heb mijn vriendin niet als fiscaal partner aangewezen {zie voorgaande vraag) in mijn belastingaangifte 2010. Kan zij mij nu wel als fiscaal partner aanwijzen in haar aangifte 2010, zodat zij als niet/nauwelijks werkende partner zo het recht op uitbetaling van de heffingskorting blijft behouden. Reactie infoteur, 04-03-2011
Beste Arno,
Neen, dan moet u uw aangifte aanpassen. Beiden geven door middel van de handtekening, al dan niet digitaal, aan akkoord te zijn met de aangifte en het daarin opgenomen fiscaal partnerschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hv, 04-03-2011 11:30 #84
Ik heb een woning 100% in eigendom. Ik heb een kindje samen met mijn partner waarmee ik nog niet samenwoon. Als hij in de loop van dit jaar bij me intrekt, zijn we volgens mij dus fiscaal partners, omdat we een (doorhem ook erkend) kind hebben.

Ik vraga me wel af: als hij een deel van de hypotheekrenteaftrek op zijn naam zet (wat niet gunstig is mi. want ik heb het hoogste inkomen) impliceert dat dan ook dat hij op enige wijze recht kan doen gelden op het eigendom van mijn woning? Want dat is nl. niet de bedoeling. Het komt op mij zo raar over dat je de kosten van een koopwoning die niet van jou is, kunt aftrekken. Reactie infoteur, 04-03-2011
Beste HV,
1. Als u een fiscaal partner hebt mag u, maar hoeft u niet, het saldo van hypotheekrente en eigenwoningforfait onderling verdelen. Zolang het totaal maar uitkomt op 100%.
2. Deze fiscale regel is daarmee geen eigendomsafspraak, maar een fiscaal gevolg van fiscaal partnerschap.
3. De eigendomsverhoudingen regelt u via een notarieel samenlevingscontract of via huwelijkse voorwaarden.
4. Als u het hoogste inkomen hebt, kunt u het beste de aftrek bij uw inkomen zetten. Let wel, het is niet toegestaan om de bijtelling van het eigenwoningforfait bij het laagste inkomen te zetten en de aftrek bij het hoogste inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hd, 03-03-2011 14:01 #83
Door omstandigheden staan mijn vrouw en ik ieder op een ander adres ingeschreven. Krijgen de bewoners waar wij ingeschreven staan daar problemen mee ivm fiscaal partnerschap. Ik heb gehoord dat dit per 1-1-2011 of 1-2-2012 dusdanig veranderd, dat iedereen die op hetzelfde adres staan ingeschreven bij het CBA automatisch fiscale partners zijn of worden. Reactie infoteur, 03-03-2011
Beste HD,
Gezamenlijk op 1 adres ingeschreven zijn is onvoldoende om als fiscale partners te worden gezien. Daar is meer voor nodig, zoals een notarieel samenlevingscontract of huwelijk. In bovenstaand artikel wordt deze vraag verder uitgewerkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rd, 02-03-2011 18:09 #82
Ik ben grensarbeider, werk in Nederland en woon in Belgie. Mijn vrouw (we zijn getrouwd) is Belgisch ingezetene en werkt in Belgie. Samen hebben we een woning met hypotheek.
Ik heb bij mijn belastingaangifte gekozen voor Nederlands (binnenlands) belastingplichtige. Mag ik onze volledige hypotheekrente volledig aftrekken bij mijn aangifte? Reactie infoteur, 02-03-2011
Beste RD,
Als u kiest voor aangifte als binnenlands belastingplichtige mag u de hypotheekrente volledig aftrekken. Natuurlijk moet u ook het eigen woning forfait invullen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mj, 02-03-2011 11:07 #81
Ik ben in juli 2010 bij mijn vriendin ingetrokken. Zelf heb ik nog een huis wat nu te koop staat. Ik heb 2 kinderen uit een eerder huwelijk, waarvan er 1 bij mij (en mijn vriendin) staat ingeschreven. Inmiddels hebben mijn vriendin en ik in januari 2011 een kindje erbij gekregen.
Mijn vraag: Kan ik voor 2010 nog voor fiscaal partnerschap KIEZEN en in 2011 dus niet meer? Het gaat mij voornamelijk om gaat of ik in 2011 nog steeds in aanmerking kom voor de (aanvullende-) eenouder korting (voor mijn kinderen uit eerder huwelijk) wat volgens mij gekoppeld zit aan het fiscaal partnerschap. Reactie infoteur, 02-03-2011
Beste MJ,
U kunt in 2011 onder deze voorwaarden niet meer kiezen en komt vanaf 2011 helaas niet meer in aanmerking voor de alleenstaande ouderkorting. Overigens is het nog maar de vraag of u er in 2010 nog recht op had. Voor 2010 was namelijk o.a. de eis: u had een huishouden met alleen kinderen die op 31 december 2009 jonger waren dan 27 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Bastiaanse, 01-03-2011 20:42 #80
Ik woon nu 3 jaar samen met mn vriendin in een huis welke ik financier en op mijn naam staat. We hebben geen samenleefcontract. Zijn we nu fiscaal partners of moeten we dat worden? Reactie infoteur, 01-03-2011
Beste A. Bastiaanse,
U bent geen fiscale partners, omdat jullie het huis niet gezamenlijk bezitten. Met een notarieel samenlevingscontract in 2011 erbij zijn jullie wel fiscale partners, en wel vanaf 1 januari 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caroline Klink, 01-03-2011 18:59 #79
Mijn wettige echtgenoot en ik leven vanaf 1 jan. 2005 (weer in Nederland komen wonen) duurzaam gescheiden. We hebben beide een huurhuis en staan ook bij de GBA als zodanig ingeschreven. Van de Belastingdienst hebben wij zwart op wit staan dat wij geen fiscale partners zijn. Nu onlangs door De Telegraaf, Regina de Valk, geschreven artikel komen wij erachter dat wij per 1 januari 201 juist wel weer fiscaal partners zijn. Van de advocaat heb ik nu gehoord dat het ongeveer € 1000,-- gaat kosten willen wij scheiding van tafel en bed bewerkstelligen. Mag dit zomaar of kunnen wij dit voorleggen Bij de EHRM? Reactie infoteur, 01-03-2011
Beste Caroline Klink,
1. Extra eis is nu, zie ook het artikel waar dit al lang instond, dat een echtscheiding moet zijn aangevraagd. U kon het hier eerder lezen dan in de telegraaf.
2. Of een gang naar de EHRM zin heeft weet ik eerlijk gezegd niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nederbelg (infoteur), 01-03-2011 15:29 #78
Wij wonen in België en mijn partner werkt in Nederland en heeft gekozen voor binnenlandse aangifte. Ik krijg een UWV uitkering uit Nederland en heb al jaren gekozen voor aangifte in België te doen. We wonen samen en ben ik nu verplicht om fiscaal partner te worden in Nederland, terwijl ik dat niet wil? Reactie infoteur, 01-03-2011
Beste Nederbelg,
Samen wonen is niet genoeg om fiscale partners van elkaar te zijn. In het artikel staan de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T., 01-03-2011 09:24 #77
Mijn vriend en ik hebben een huis gekocht. Hij werkt door de week aan de andere kant van het land, daarom heeft hij door een huurhuis. Voorwaarde huurhuis is inschrijving GBA. Hij is 4 dagen in ons koophuis en 3 dagen in zijn huurhuis. Mag hij ons koophuis nu als hoofdverblijf zien en zijn we fiscaal partners? Reactie infoteur, 01-03-2011
Beste T,
1. De belastingdienst eist dat als u samenwoont, u allebei op hetzelfde adres bij de gemeentelijke basisadministratie bent ingeschreven om fiscaal partners te kunnen zijn. En dat is de plaats van hoofdverblijf.
2. Een verhuurder eist vaak een inschrijving in het GBA om zeker te zijn dat u er woont. In dit geval doet uw vriend er goed aan om na te gaan of hij ook een andere garantie van bewoning kan geven. Wellicht wil de werkgever die garantie afgeven aan de verhuurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N., 28-02-2011 12:30 #76
Mijn vriend en ik hebben een nieuwbouwhuis gekocht, het huis is nog in aanbouw en in het voorjaar 2012 hopen we erin te kunnen trekken. Als wij nu een samenlevingscontract tekenen, zijn wij dan automatisch fiscale partners? Ook al wonen we (nog minimaal 1,5 jaar) bij onze ouders? Aangezien ik zelfstandig ondernemer ben is het voor ons beter om de aftrekposten voor 100% bij mijn vriend af te trekken. Reactie infoteur, 28-02-2011
Beste N,
Neen u moet wel samenwonen. Dat mag ook in een huurhuis zijn. Het lijkt me overigens niet dat een notaris een dergelijk contract zal opstellen als u niet op korte termijn samen woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter de Groot, 25-02-2011 22:11 #75
Wij zijn in januari 2003 al officieel gescheiden, de woning en hypotheek staat nog steeds op beider naam (50/50). Ik woon zelf al die tijd in de woning en mijn ex-echtgenote in een eigen huur woning. Ik heb al die jaren de rente fiscaal kunnen aftrekken, maar heb vanaf begin 2010 nauwelijks inkomen en heb dus ook nauwelijks belastingvoordeel. De woning staat nu ook te koop. Mijn ex-partner heeft echter wel een inkomen. Kan zij als mede-eigenaar alsnog over 2010 rente aftrekken? Reactie infoteur, 25-02-2011
Beste Peter de Groot,
Neen, dat zou alleen mogelijk zijn geweest als ze in het huis zou zijn gebleven als huis van hoofdbewoning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 25-02-2011 16:17 #74
Mijn partner en ik gaan in 2011 scheiden. Op dit moment wonen wij nog samen, maar zij betrekt vanaf april een eigen huurwoning. Nu vraag ik mij af of wij over 2011 gezien worden als fiscale partners. Daarnaast hebben wij 2 kinderen en willen co-ouderschap aangaan. Hoe wordt bepaald of men recht heeft op de diverse toeslag kortingen (alleen staande ouder korting/combinatiekorting) in het jaar van de scheiding? (moet dit bijvoorbeeld in de eerste 6 maanden gebeuren?) Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Pieter,
1. U blijft fiscale partners tot het moment dat de echtscheiding is aangevraagd.
2. Voor een toelichting op de door u gevraagde heffingskortingen en andere heffingskortingen waar u wellicht recht op hebt, verwijs ik u naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/115930-hoogte-heffingskortingen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 23-02-2011 14:27 #73
Mag ik vragen wat er gebeurd indien men besluit om toch uit elkaar te gaan, en terug gaat naar haar of zijn appartement. Indien mijn partner in het hoofdverblijf blijft, en ik vertrek naar een ander appartement. Stel dat de WOZ waarde 215.000 is, en de economische waarde ook 215.000 euro. Vrije verkoopwaarde 255.000 euro. Moet ik dan deze overwaarde dan opnemen in een (bestaand) appartement wat te koop staat?
Wederom hartelijk dank. Reactie infoteur, 23-02-2011
Beste Chris,
1. Als jullie uit elkaar gaan zijn jullie vanaf dat moment geen fiscale partners meer. Dat wil zeggen zodra de aanvraag tot ontbinding van het samenlevingscontract bij de notaris is ingediend.
2. De overwaarde is het verschil tussen verkoopwaarde en hypotheek.
3. De overwaarde die bij jou hoort is afhankelijk van het aandeel waarin je hierin eigenaar bent: 30% van de overwaarde dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 23-02-2011 13:01 #72
Ik heb met mijn partner een woning gekocht die ons hoofdverblijf is. Ik ben voor 30%mede-eigenaar. Voorts hebben we een notarieel samenlevingscontract laten opstellen. Zij heeft zich laten inschrijven bij de Gemeente, maar ik wist het eerlijk gezegd niet meer zeker. Nu blijkt achteraf dat ik niet sta ingeschreven, maar zij wel. Wat moet ik nu doen? Ik wil graag in de aangifte gebruik maken om met posten te schuiven als fiscale partners. We wonen al vanaf februari 2010 samen.Wat kan ik nog doen om de boel recht te zetten? Reactie infoteur, 23-02-2011
Beste Chris,
Gewoon alsnog inschrijven en, als ze het vragen, laten weten dat je dat vergeten was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 16-02-2011 00:00 #71
Mijn man en ik leven al een paar jaar duurzaam gescheiden maar willen vanwege principiële redenen niet scheiden. Ik begrijp dat wij nu weer fiscale partners worden. Wat betekent dit voor de door mijn man aan mij betaalde alimentatie en door mij ontvangen alimentatie? Mag mijn man dit nog in aftrek brengen en moet ik het bij mijn inkomen optellen? Reactie infoteur, 16-02-2011
Beste Ruud,
Zolang men aantoonbaar duurzaam gescheiden leeft en alimentatie betaalt respectievelijk ontvangt, is het een aftrekpost voor de één en een bijtelpost voor de ander.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 13-02-2011 17:25 #70
Ik en mijn vriendin hebben op 5 juli de hypotheekakte voor ons huis en een samenlevingscontract getekend en dus samenwonend vanaf dat moment. Wij komen niet in aanmerking voor fiscaal partnerschap omdat we minder dan een half jaar samenwonen. Klopt?

Indien ja, hoe zit het met de aangifte van de belasting? Ik ben er achter dat de woning forfait 50/50 opgegeven moet worden, enkel de hypotheekrente en eenmalige kosten zijn me onduidelijk. Bij wie moet ik die opgeven? Bij mij of haar, of wellicht bij beide en moeten we allebei ons percentage eraf halen?

Alvast bedankt voor de hulp.
Groet, Mark Reactie infoteur, 13-02-2011
Beste Mark,
1. In 2010 is het zo dat wie gedurende het jaar trouwt of een notarieel samenlevingscontract heeft, kan kiezen om voor geheel 2010 fiscale partners te zijn, en dat in ieder geval zijn vanaf het moment van huwelijk of notarieel partnerschap.
2. In 2011 bent u per definitie elkaars fiscale partner, omdat u aan de criteria voldoet.
3. De bijtelling van het eigen woning forfait is inderdaad 50/50.
4. De aftrek is naar keuze. Of 50/50 of volledig bij de meest verdienende of alles wat u maar kunt bedenken. Als het totaal maar uitkomt op 100%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cynthia, 13-02-2011 15:57 #69
Ik heb een vraag. Ik ben in 2010 samen gaan wonen (beide ingeschreven zelfde adres). Ik ben niet getrouwd/geen geregistreerd partnerschap. We hebben geen gezamelijke koopwoning, zijn geen pensioenpartners en hebben samen geen kinderen. Ik betaal wel de hypotheek en de overige vaste lasten. Ik heb een eigen inkomen. Mijn partner heeft drie thuiswonende kinderen en geen inkomen. Zijn wij dan wel of geen fiscale partners? Zo niet, is het verstandig om dat dan wel te worden in 2011? Reactie infoteur, 13-02-2011
Beste Cynthia,
1. Jullie zijn geen fiscale partners.
2. Voor de inkomstenbelasting zal fiscaal partnerschap voor jou geen voordelen hebben aangezien de partner geen inkomen heeft. Voor de partner kunnen er wel voordelen zijn zoals de uitbetaling van de algemene heffingskorting.
3. Voor de successierechten is fiscaal partnerschap wel belangrijk, omdat de vrijstellingen voor de partner veel hoger zijn en de tarieven lager.
4. Let er op dat niet elk notarieel samenlevingscontract dezelfde is. Wordt het een gemeenschap van goederen of toch anders?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 09-02-2011 13:38 #68
Ik heb een vraag over de studiefinanciering. Even de situatie schetsen. Ik woon samen met mijn vriendin (fiscaalpartner). Mijn vriendin gaat een opleiding volgen aan het HBO. Daarnaast werkt zij in een supermarkt. Nu staat er op de site van de IB groep het volgende: U heeft recht op studiefinanciering tot dat u de grens van € 13215 (verzamelinkomen hebt bereikt). De twee vragen die ik hierbij heb zijn:

1: Het verzamelinkomen geldt dit alleen voor mijn vriending of moeten we rekenen met het verzamelinkomen van ons beide. ( zoja dan komt natuurlijk bijna iedereen boven deze grens uit).

2: Mocht zij in aanmerking komen voor de studiefinanciering is dit dan op basis van inwonend of uitwonend? Reactie infoteur, 09-02-2011
Beste Dennis,
1. De DUO IB kijkt bij het aanvragen van de studiefinanciering alleen naar de bijverdiensten van degene die studeert.
2. Je bent uitwonend als je niet bij (een van) je ouders woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamarinde, 07-02-2011 09:06 #67
Mijn vriend en ik zijn voornemens te trouwen in 2011, maar alleen als dit geen nadelen voor ons heeft. Wij hebben ieder een eigen inkomen en willen graag ieder in ons eigen huis blijven wonen. Hij heeft een koophuis, ik een huurhuis en nog een koophuis (zonder hypotheek) in het buitenland. Wij willen vooral trouwen voor pensioen en erfrecht, maar het is ons onduidelijk wat gevolgen zijn voor belastingen als wij fiscaal partner zouden worden. Reactie infoteur, 07-02-2011
Beste Tamarinde,
1. Voor de inkomstenbelasting worden jullie in 2011 fiscale partners vanaf het moment van huwelijk. Daar zitten eigenlijk geen nadelen aan vast. Als er maar één huis met hypotheek is, neem je die als eigen woning voor de aftrek van de hypotheekrrente. Voor de aftrek ziektekosten en giften wordt wel het drempelinkomen hoger.
2. Voor het erfrecht zijn jullie echtgenoten waardoor ieder ten opzichte van elkaar een vrijstelling krijgt van 603.600 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roxanne, 05-02-2011 14:02 #66
Wij (27 jaar en 22 jaar) wonen sinds juli 2009 samen in een huurwoning (appartement). We staan ingeschreven bij de gemeente op hetzelfde adres. Hebben geen kinderen, geen samenlevingscontract en zijn niet getrouwd. Ziet de belastingdienst ons per 2011 als fiscale partners? Reactie infoteur, 05-02-2011
Beste Roxanne,
1. Neen, met ingang van 2011 bent u niet meer elkaars fiscale partners voor de inkomstenbelasting.
2. Uw partner is overigens wel nog steeds uw toeslagpartner waar het gaat om toeslagen als de zorgtoeslag en huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 04-02-2011 10:19 #65
Ik heb een koophuis wat alleen op mijn naam staat. Ik ben in november 2010 getrouwd in gemeentschap van goederen en vanaf dat moment is mijn man bij mij komen wonen en ingeschreven bij de gemeente. Begrijp ik het goed dat wij voor het jaar 2010 geen fiscale partners zijn? Wat betekend dat we apart aangifte moeten doen voor 2010?
Vanaf 2011 zijn we sowiezo fiscale partners. Wat heeft dit voor fiscale (voordelige) gevolgen? (m.b.t. het huis)? En hoe zit het met de "fiscale verdeling"? Alvast vriendelijk bedankt! Reactie infoteur, 04-02-2011
Beste Linda,
1. In 2010 is het zo dat wie gedurende het jaar trouwt, eenmalig kan kiezen of hij in heel 2010 fiscaal partner wil zijn. Hij is in ieder geval fiscaal partner voor de periode dat hij getrouwd is. In 2011 bent u nu automatisch fiscale partners.
2. Het verschil zit in het automatisme in 2011 en de keuze voor fiscaal partnerschap voor het hele jaar in 2010.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans V., 03-02-2011 09:56 #64
Goede dag,
Ben getrouwd, heb eigen woning op beide naam. In september 2009 heb ik de woning verlaten (ivm start echtscheiding), mijn ex-vrouw bleef in de woning. De scheiding is uitgesproken op 31-1-2011. De periode van verlaten tot nu, heb ik steeds op het adres van de eigen woning ingeschreven gestaan en ben al die tijd dus fiscaal partner geweest.
Wat heeft dit voor een gevolg voor de belasting aangifte van 2010 en wat is voor mij als eigen woning verlater de best volgende stap? Mijn ex blijft tot verkoop in de woning. Ik woon nu elders. Beiden dragen we de helft van de hypotheek last.
Mvg Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste Hans V,
1. Voor de belastingaangifte 2010 kunt u nog gewoon elkaars fiscale partners zijn. Als de aanvraag tot echtscheiding in 2010 was, bent u in 2011 niet meer elkaars fiscale partners.
2. De gevolgen van een echtscheiding voor het huis kunt u nalezen in:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/17306-vastgoed-wat-betekent-een-echtscheiding-voor-u-financieel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patty, 02-02-2011 09:35 #63
Mijn man en ik hebben ieder een eigen huis en staan elk op ons eigen huis ingeschreven. Omdat we elk ons eigen bedrijf hebben zijn we getrouwd op huwelijkse voorwaarden en hebben onze eigen belasting aangifte. Gaat dit nu in 2011 veranderen? Reactie infoteur, 02-02-2011
Beste Patty,
1. Wat u met de huwelijkse voorwaarden hebt geregeld qua eigendom verandert niet. Het BW is op dit punt niet gewijzigd.
2. Fiscaal zijn er wel wijzigingen. In 2010 waren u en uw man waarschijnlijk geen fiscale partners, omdat jullie duurzaam gescheiden woonden. In 2011 is het duurzaam gescheiden wonen geen criterium meer, maar het al dan niet aangevraagd hebben van een echtscheiding. Zolang u gehuwd bent, bent u vanaf 2011 elkaars fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loe, 27-01-2011 12:16 #62
Ik heb een vraag over belastingjaar 2010, ik en mijn ex zijn 20 augustus 2010 gescheiden, mijn ex woont al vanaf juli niet meer in het huis, ze staat nog wel ingeschreven op het adres, ik heb haar meerdere malen gezegd dat ze zich uit moet laten schrijven.hoe moet je hier mee omgaan met de belastingaangifte cq fiscale partners, (ik ga trouwens naar het gemeentehuis en laat een onderzoek plaatsen.) Reactie infoteur, 27-01-2011
Beste Loe,
1. Voor de belastingdienst zijn uw echtscheidingspapieren het bewijs. U kunt er niets aan doen dat uw ex in gebreke blijft.
2. Neem een kopie van de papieren mee naar de gemeente en vraag haar te schrappen als bij u wonend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mina, 25-01-2011 10:27 #61
Ik heb paar vragen omtrent de fisicale partners. Het gaat om het volgende, ali drie jaar woon ik bij mijn broer op het adres hij is eigenaar van het huis(koopwoning). Maar afgelopen jaar kreeg ik ineens van de balasting dat er van de afgelopen drie jaar zorgtoeslag terugbetaald moest worden omdat onze inkomsten gezamelijk hoog waren en omdat mijn broer mijn fisicale partner bleek te zijn, terwijl dat helemaal nergens aangegeven is. Maar hoe zit dat eigenlijk? hij heeft mij nooit als fisicale parneter aangegeven, en heb ik gelijk belasting opgebeld dat ze mij geld niet meer moeten overmaken nu het blijkt dat ik daar geen reht op heb. Hoe moet ik dat aanpakken en hoe zit het met het jaar 2011? zijn de regels veranderd? ik hoop er antwoord en duidelijkheid over te krijgen. Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Mina,
1. Voor de zorgtoeslag werkt men met het begrip toeslagpartner. Een fiscale partner is een toeslagpartner, maar andersom hoeft niet. Als je samenwoont met een broer of zus is die je toeslagpartner, maar waarschijnlijk niet je fiscale partner.
2. Het toetsingsinkomen is dan het gezamenlijke inkomen, maar de grens daarvoor ligt hoger dan die van een alleenstaande. Zie voor meer uitleg het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/77804-zorgtoeslag-2020-omhoog-zorgtoeslagtabel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Verburg, 22-01-2011 12:05 #60
Hallo, ik zit in een moeilijk parket. Mijn zus en ik hebben 9 jaar geleden een huis gekocht en dit opgedeeld in 2 delen om in te wonen. We hebben dus beiden ons eigen appartement met keuken, badkamer, huiskamer e.a. en ook een eigen ingang. We hebben nooit gekozen voor fiscaal partnerschap omdat we strikt gescheiden huishoudens hebben. Ik heb een dochtertje van 2,5 waarvoor ik kinderopvangtoeslag ontvang en ook bij de inkomstenbelasting allerlei heffingkortingen krijg zoals alleenstaande ouder-toeslag. Ik ben heel erg geschrokken van de nieuwe regels. Betekent dit dat ik nu verplicht fiscaal partner van mijn zus wordt met alle gevolgen van dien? We zullen dan het huis moeten verkopen omdat ik zonder mijn kinderopvangtoeslag e.d. niet meer rond kan komen. Mijn zus is natuurlijk niet verantwoordelijk voor mijn dochtertje en is niet van plan mee te gaan betalen aan de kinderopvangtoeslag. Moet ik nu naar de belastingdienst om het probleem voor te leggen? Ik kan er niet van slapen 's nachts… Reactie infoteur, 22-01-2011
Beste J. Verburg,
1. Zoals u het aangeeft woont u niet samen met uw zus, maar hebt u beiden uw eigen appartement in een gezamenlijk gebouw. Dat zou betekenen dat u geen fiscale partners bent.
2. Wat het moeilijk kan maken om dit vast te stellen is als de splitsing niet kadastraal is vastgelegd en u niet een eigen huisnummer hebt. Dat zult u dan alsnog moeten regelen.
3. U krijgt van de gemeente een WOZ aanslag. Als dat een aanslag is voor het hele huis moet u bezwaar maken en met terugwerkende kracht vragen om een WOZ beschikking voor uw appartement.
4. Vergelijk het met een groot flatgebouw met appartementen. Het is dan niet zo dat iedereen van iedereen automatisch fiscale partner is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Meijer, 21-01-2011 14:25 #59
Beste Zeemeeuw, mijn vriend en ik hebben samen een kind, die hij ook heeft erkend en hij woont ook bij mij in. Tevens staat hij geregistreerd voor mijn nalatenschapspensioen. Wij zijn dus automatisch fiscale partners vanaf 1 januari 2011. Maar we voeren een gescheiden huishouding -hij betaalt ook formeel huur aan mij. Hoe kunnen we toch laten vastleggen dat wij niet elkaars financiele partners zijn? Via de notaris? En hoe heet zo'n akte dan? Reactie infoteur, 21-01-2011
Beste M. Meijer,
1. U moet dan bij de notaris een notarieel samenlevingscontract laten opstellen met daarin de door u gewenste aanvullende partnerschapsvoorwaarden. Bij een huwelijk zouden we dit huwelijkse voorwaarden noemen. Overeenkomstige voorwaarden kunnen ook in een samenlevingscontract worden vastgelegd. In een standaard samenlevingscontract wordt dit namelijk niet allemaal geregeld.
2. Kijkt u ook eens naar het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/66756-lening-en-scheiden.html

3. Denkt u ook eens na over een testament en wat u daarin geregeld wilt hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fadoua, 16-01-2011 00:14 #58
Hallo,
Een vriendin van mij komt in februari bij mij wonen voor een paar maanden tot dat ze wat anders kan vinden, maar ze staat al 3maanden bij mij ingeschreven. ze heeft ook nog een zoon en haar inkomen is van een studiefinanciering.
is zij nou mijn fisicale partner, want we gaan niets delen of iets dergelijks? Reactie infoteur, 16-01-2011
Hallo Fadoua,
Neen, zolang jullie geen notarieel samenlevingscontract hebben en het huis geen gezamenlijk bezit is, niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. W. Oldenziel, 14-01-2011 17:33 #57
Tot en met 2009 deden mijn vrouw en ik (nu dus fiscale partners) ieder apart aangifte. We zijn op huwelijkse voorwaarden gehuwd. Kan apart aangifte doen over fiscaal 2010 en latere jaren nu ineens niet meer? Reactie infoteur, 14-01-2011
Beste S.W. Oldenziel,
U kunt nog steeds apart aangifte doen, maar u was en bent elkaars fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 11-01-2011 11:34 #56
Zou aanvraag ontheffing automatisch fiscaal partnerschap bij inspecteurs belasting een optie zijn wanneer twee ongehuwden, beiden met eigen koopwoning (met hypotheekrenteaftrek) in verschillende gemeenten als hoofdverblijf, geregistreerd partnerschap aangaan en woonsituatie daarna onveranderd blijft? Reactie infoteur, 11-01-2011
Beste Johan,
Als sprake is van fiscaal partnerschap kan maar 1 woning als eigen woning worden aangemerkt. Er zal dus moeten worden gekozen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helen, 06-01-2011 11:24 #55
Beste,

ik woon vanaf juni 2009 samen met mijn partner in een koopwoning die op onze beide namen staat, ook is er een testament afgesloten, zijn wij nu fiscale partners of moeten we alsnog een samenlevingscontact af laten sluiten? Reactie infoteur, 06-01-2011
Beste Helen,
Vanaf 2011 bent u automatisch elkaars fiscale partner, omdat u samen een huis hebt gekocht en op dit adres woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frederique, 04-01-2011 21:41 #54
Situatie: gehuwd met kinderen en koopwoning in Nederland, partner vanaf 2011 wonend en werken in Belgie (in huurappartement doordeweeks), ik werkend en wonend in nederland. Welke invloed heeft dit op aftrek ivm eigen woning, eigenwoningforfait en kindertoeslag ivm opvang in Nederland? Zijn wij nog fiscale partners voor de nederlandse belastingdienst? Reactie infoteur, 05-01-2011
Beste Frederique,
Zolang u in Nederland belastingplichtig bent, en dat bent u, en zolang u gehuwd bent, bent u elkaars fiscale partners.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 01-04-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting 2020
Reacties: 353
Schrijf mee!