Fiscaal partnerschap 2019 & 2020

Fiscaal partnerschap 2019 & 2020 Fiscaal partnerschap reikt verder dan getrouwd zijn, geregistreerd zijn als partners en gezamenlijk belastingaangifte doen. U kunt in 2019 en 2020 ook met een broer of zus fiscale partners zijn. U kunt niet voor fiscaal partnerschap kiezen, wel kunt u in een aantal gevallen bepalen of u het hele jaar fiscaal partner wilt zijn of een deel van het jaar. Bijvoorbeeld als jullie net getrouwd zijn, gaan scheiden of de partner komt te overlijden. Het fiscaal partnerschap is belangrijk voor de aftrek van hypotheekrente, de hoogte van de fiscale toeslagen en het verdelen van aftrekposten bij de belastingaangifte inkomstenbelasting. Fiscaal partnerschap kan u veel geld schelen bij de belastingaangifte en veel geld kosten bij de toeslagen.

Wat zijn de voorwaarden voor fiscaal partnerschap in 2019 en 2020

Er zijn meerdere voorwaarden aan het begrip fiscaal partnerschap verbonden. U bent in 2019 en 2020 zeker elkaars fiscale partners als:
 • U en uw huisgenoot in het belastingjaar onafgebroken samen woonden en een notarieel samenlevingscontract hebben.
 • Jullie samen een kind hebben.
 • U hebt een kind van uw partner erkend.
 • Samen met de twee volwassenen woont er ook nog een minderjarig kind in huis (hoeft niet een eigen kind te zijn).
 • Jullie zijn bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
 • Jullie zijn samen eigenaar van de eigen woning waarin jullie wonen.

Getrouwd met verplichting om fiscaal partner te zijn

Voor wie getrouwd is, is het simpel:
 • Gehuwden zijn automatisch en verplicht fiscale partners, of ze wel of niet op hetzelfde adres samenwonen.
 • Wie gedurende het jaar trouwt, kan eenmalig kiezen of hij in het hele belastingjaar fiscaal partner wil zijn. Hij of zij is in ieder geval fiscaal partner voor de periode dat hij getrouwd is.
 • Bij de gemeente geregistreerde partners worden fiscaal gezien gelijk behandeld als gehuwden en zijn dus fiscale partners.

Duurzaam gescheiden leven

Duurzaam gescheiden leven is iets anders dan duurzaam gescheiden zijn. U leeft namelijk duurzaam gescheiden, wanneer u blijvend niet meer met uw echtgenoot of partner in gezinsverband samenwoont en deze situatie dus niet als tijdelijk is bedoeld. Zolang er geen echtscheiding is aangevraagd, samenwoners of gehuwden nog samenwonen, blijven jullie elkaars fiscale partners zijn.

Niet getrouwd of geregistreerd als partners, maar wel samenwonend

Wanneer u niet getrouwd bent en niet een geregistreerd partnerschap hebt, maar wel samen woont en een gezamenlijke huishouding op hetzelfde adres voert, zijn jullie geen fiscale partners als niet aan enkele aanvullende voorwaarden is voldaan:
 • Er is een inwonend kind.
 • Er is een kind van de ander erkend.
 • De woning is gezamenlijk gekocht,
 • Jullie zijn pensioenpartners.

Inkomstenbelasting en aangifte doen

Het fiscaal partnerschap is zichtbaar bij een verzoek van de voorlopige teruggaaf of bij de uiteindelijke gezamenlijke belastingaangifte inkomstenbelasting. Beide fiscale partners moeten de aangifte ondertekenen. Als er eenmaal is gekozen voor fiscaal partnerschap, gaat de Belastingdienst er vanuit dat dit altijd zo zal blijven, tenzij de onderlinge persoonlijke relatie zich wijzigt. Denk aan een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of een overlijden.

Fiscaal partnerschap en inkomstenbelasting

Bij de inkomstenbelasting is een fiscaal partnerschap interessant als uw partner te weinig inkomen heeft, terwijl u wel voldoende verdient. Door gezamenlijk belastingaangifte te doen kan de algemene heffingskorting van de minst verdiende partner alsnog via u worden uitbetaald. Fiscaal partnerschap geeft u ook de mogelijkheid om fiscale aftrekposten zo onderling te verdelen dat u het maximale van de belastingdienst terug krijgt. Geef bijvoorbeeld de betaalde hypotheekrente op bij de meest verdienende partner. Dit geldt ook voor de andere fiscale aftrekposten.

Wat zijn de fiscale voordelen van fiscaal partnerschap voor uw aangifte inkomstenbelasting

Fiscaal partnerschap kan voordelen hebben, omdat u gezamenlijke inkomensbestanddelen en aftrekposten onderling kunt verdelen, zoals het u financieel het beste uitkomt. Bijvoorbeeld door de aftrekposten eigen huis via de eigenwoningregeling bij de meeste verdienende partner af te trekken. Denk ook aan de heffingskortingen. U kunt ook het vermogen en spaargeld onderling verdelen en zo verder. Een nadeel van fiscaal partnerschap kunnen de ziektekosten zijn. Daarbij geldt namelijk als eis dat de ziektekosten een bepaalde drempel te boven moeten gaan die is gerelateerd aan het gezamenlijke inkomen en niet het enkelvoudige inkomen.

Nadeel fiscaal partnerschap

Fiscale partners die bijvoorbeeld beiden een woning bezitten mogen maar één woning als de eigen woning aanmerken en dus maar voor één woning de hypotheekrente aftrekken. De andere woning valt dan in box 3. Dat betekent dat u hierover vermogensrendementsheffing, de vermogensbelasting, moet betalen. Een nadeel is er mogelijk ook bij de aftrek van ziektekosten: voor fiscale partners is er een hogere gezamenlijke drempel om ziektekosten af te trekken dan voor een alleenstaande.

Rekenvoorbeeld voordeel fiscaal partnerschap

Stel een man en vrouw zijn getrouwd met elk een zelfstandig inkomen. Ze zijn beiden jonger dan de AOW-leeftijd. De vrouw werkt parttime en verdient € 16.000 bruto per jaar. De man € 50.000 bruto per jaar. De fiscaal aftrekbare hypotheekrente minus het eigenwoningforfait bedraagt 15.000 euro. Als de vrouw deze hypotheeklasten opvoert als fiscale aftrekpost krijgt ze maar 36 procent terug van de belasting. Als de hypotheekrente bij de man wordt opgegeven bedraagt het voordeel 41 procent. Dit is een winst van 5 procent ofwel 750 euro.

Digitale belastingaangifte doen

Wie wil zien welke verdeling van inkomsten en aftrekposten voor de partners fiscaal het beste uitvalt, gaat dit het beste na door een aantal mogelijkheden met de digitale aangifte van de Belastingdienst door te rekenen. Schuiven met aftrekposten kan overigens ook nog als de belastingaanslag al binnen is. Veel beter en prettiger is het natuurlijk, om al van te voren te weten waar u aan toe bent.

Na 1 januari 2019 trouwen of samenwonen

Als jullie gedurende het jaar trouwen, maar al eerder dat jaar samenwoonden, dan worden jullie fiscale partners met terugwerkende kracht vanaf het moment dat jullie samenwoonden. Dan start het fiscaal partnerschap dus eerder dan het moment van jullie huwelijksdatum. Hetzelfde doet zich voor als jullie als samenwoonden, maar gedurende een jaar aan de eisen van het fiscaal partnerschap voldoen. Sluit u na 1 januari 2019 een samenlevingscontract af, koopt u samen een woning of meldt u uw partner gedurende 2019 aan voor uw pensioen, dan wordt u automatisch fiscale partners vanaf het moment van samenwonen. Als u bijvoorbeeld op 31 december 2019 trouwt, dan wordt u op dat moment elkaars fiscale partners of wanneer u eerder gezamenlijk op een zelfde adres was ingeschreven vanaf het moment van samenwonen.

Enkele voorbeelden van fiscaal partnerschap 2019 en 2020

Zie in onderstaande tabel nog een aantal veel voorkomende gevallen die al dan niet voor fiscaal partnerschap in aanmerking komen. In al deze gevallen is verondersteld dat u op het zelfde adres bent ingeschreven:

Uw persoonlijke situatie in 2019 en 2020 Wel niet fiscaal partnerschap
U bent getrouwd.Ja, u bent fiscale partners.
U bent geregistreerde partners door een ambtenaar van de burgerlijke stand.Ja, u bent fiscale partners.
U woont samen en hebt een notarieel samenlevingscontract.Ja, u bent fiscale partners.
U woont nog niet samen en hebt een notarieel samenlevingscontract.Nee, u bent geen fiscale partners.
U woont niet meer niet samen en hebt een notarieel samenlevingscontract.Ja, u bent fiscale partners totdat de notaris het verzoek heeft ontvangen om het contract te ontbinden.
U woont samen, maar hebt geen notarieel samenlevingscontract. Bovendien geen kind samen, geen eigen woning of bent niet als pensioenpartners aangemeld.Neen, u bent geen fiscale partners.
U woont samen en hebt een samenlevingscontract dat u niet bij de notaris hebt afgesloten. En u hebt geen kind samen, geen eigen woning of bent niet als pensioenpartner aangemeld.Neen, u bent geen fiscale partners.
U woont samen en hebt samen een kind.Ja, u bent fiscale partners.
U woont samen en hebt samen een eigen woning als hoofdverblijf.Ja, u bent fiscale partners.
U woont samen en bent pensioenpartners.Ja, u bent fiscale partners.

Erfbelasting en schenkbelasting 2019 en 2020 en fiscaal partnerschap

Voor de erfbelasting en schenkbelasting gelden grote vrijstellingen wanneer jullie fiscale partners zijn. Wonen jullie samen en zijn jullie niet elkaars fiscale partners, dan worden jullie voor de schenkbelasting en erfbelasting toch als elkaars fiscale partners gezien als jullie minimaal zes maanden voorafgaand aan het overlijden of de schenking samen woonden.

Gemeenschappelijke inkomsten en uitgaven fiscale partners 2019 en 2020

Tot de gezamenlijke inkomsten en aftrekposten voor fiscale partners worden gerekend:
 • Het saldo van het eigen woning forfait en de aftrekposten eigen woning.
 • Het inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2.
 • Bezittingen en schulden voor de grondslag in box 3, waarover u vermogensrendementsheffing betaald boven de vrijstelling van ruim 30.000 euro per persoon.
 • De persoonsgebonden aftrek en de restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren.
 • Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 • De specifieke zorgkosten.
 • De uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten.
 • Studiekosten of andere uitgaven voor scholing.
 • Kosten voor een rijksmonument.
 • Fiscaal aftrekbare giften.

Wanneer eindigt het fiscaal partnerschap

Zodra niet meer aan de voorwaarden van fiscaal partnerschap is voldaan eindigt ook het fiscaal partnerschap. Dat is bij gehuwden als de echtscheiding is aangevraagd en men niet meer samenwoont. Bij geregistreerde samenwonende partners vervalt het partnerschap zodra men niet meer hetzelfde woonadres in het BRP staat en het partnerschap is doorgehaald.

Hebt u een toeslagpartner

Wie een toeslag aanvraagt, zorgtoeslag, huursubsidie, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag, krijgt te maken met het begrip toeslagpartner. Een toeslagpartner is:
 • Een huisgenoot die ook uw fiscale partner is voor de inkomstenbelasting.
 • Een huisgenoot met wie u bij de notaris een samenlevingscontract hebt afgesloten.
 • Een huisgenoot met wie u samen een kind hebt.
 • Een huisgenoot waarbij 1 van u een kind van de ander heeft erkend.
 • Een huisgenoot die ook vorig jaar uw toeslagpartner was (als de situatie niet verandert).
 • Een huisgenoot met wie u pensioenpartner bent.
 • Een huisgenoot met wie u samen een koopwoning hebt gekocht en samen aansprakelijk bent voor de hypotheek. Dat kan dus ook een broer of zus zijn.

Een fiscaal partner als huisgenoot is een toeslagpartner, maar dat hoeft niet andersom zo te zijn. Voor de huurtoeslag is het verder zo dat u duurzaam gescheiden van uw fiscale partner woont, deze niet uw toeslagpartner is.

Slot fiscaal partnerschap 2019 en 2020

Dat betekent dat wie ongehuwd samenwoont, een samenlevingscontract heeft, geen kinderen heeft en een huis huurt, wel in aanmerking komt voor het fiscaal partnerschap, maar zonder samenlevingscontract niet. Een notaris zal dan uitkomst bieden. Vergelijk de tarieven van notarissen onderling, want de ene notaris is een stuk goedkoper dan de andere.

Lees verder

© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Fiscaal partnerschap 2020 en 2021Fiscaal partnerschap 2020 en 2021Het fiscaal partnerschap 2022 en 2023 regelt de hoogte van uw toeslag (zorgtoeslag en dergelijke) en de inkomstenbelasti…
Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer stopt uw fiscaal partnerschap in 2023? Vaak is de vraag of personen elkaars fiscale partners zijn, maar ook wann…
Samenwonen en belasting betalenSamenwonen en belasting betalenWelke gevolgen heeft samenwonen financieel voor de belasting die u moet betalen (inkomstenbelasting, erfbelasting)? Gaat…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en 2022 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftrek t…

Belastingdienst & tips belastingaangifte eigen woningBelastingdienst & tips belastingaangifte eigen woningDe betaalde hypotheekrente is in 2022 en 2023 de grote aftrekpost voor de eigen woning met hypotheek, maar er zijn bij h…
Wat is de eigenwoningregelingWat is de eigenwoningregelingDe eigenwoningregeling regelt de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente van de woning waarin u woont. Wat is de de…
Reacties

Lies, 02-12-2020
Mijn dochter heeft met haar vriend in 2018 als fiscaal partners aangifte gedaan bij de belastingdienst omdat bij haar werk dit na meer dan 6 maanden samenwonen verplicht was zijn gegevens ivm partnerpensioen aan het pensioenfonds door te geven. Pensioenfonds is in 2019 gefuseerd waarbij de gegevens van de partner niet meer geregistreerd staan omdat dit geen noodzaak meer is. Wel is het partnerpensioen meeverzekerd maar staat niet meer op zijn naam. Blijven zij nu toch fiscaal partner voor 2019? Er staat namelijk dat als je het jaar ervoor fiscaal partner was dit de jaren erna ook zo blijft. Ze hebben er zelf geen problemen mee maar de vraag is of dit toegestaan is. Ze hebben geen samenlevingscontract, kind of koophuis. Reactie infoteur, 18-12-2020
Beste Lies,
Ze zijn nog fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christine, 10-11-2020
Mijn broer en mijn moeder leven, sinds 2 jaar samen in een eigen huis. Mijn moeder heeft een aow en mijn broer een bijstandsuitkering. Nu moet mijn moeder helaas naar een zorginstelling. Ik lees dat als zij fiscaal partners zouden zijn, dan hoeft het huis niet verkocht te worden en heeft mijn broer onderdak. Maar ik weet niet of ze fiscaal partners zijn en hoe word je dat? En zou hij dan gekort worden op zijn bijstandsuitkering? Dit ivm de eigen woning. Reactie infoteur, 15-11-2020
Beste Christine,
Uw moeder is niet verplicht om de woning te verkopen als ze dat niet wil. Dat staat los van een eventueel partnerschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Gouka, 06-04-2020
Hoi, mijn vriend en ik wonen apart. Hij heeft een koop en ik huurhuis. We werken allebei en willen vanaf januari 2021 gaan trouwen. Omdat we dan in zijn koophuis willen gaan wonen hebben we een extra hypotheek aangevraagd om het te verbouwen, waarin ik ook een stukje meeneem van de hypotheek. Wel wil ik met mijn kinderen nog in het huurhuis blijven wonen tot het opgeknapt is door de aannemer en mijn vriend die in het koophuis blijft wonen.Om mijn deel van de hypotheek hebben we een afspraak met de notaris gemaakt. Ik heb de toeslagen nog nodig om rond te komen, heb ik daar nog recht op zolang we apart wonen? Reactie infoteur, 07-04-2020
Hoi R. Gouka,
Zolang uw (aanstaande) man niet ook in het huurhuis is ingeschreven, kunt u nog recht hebben op de huurtoeslag. Voor eventuele andere toeslagen wordt, zodra jullie getrouwd zijn gekeken naar het gezamenlijke inkomen, ook als jullie apart wonen:

https://financieel.infonu.nl/geld/77818-nieuwe-huurtoeslag-2020-maximale-inkomensgrenzen-verdwijnen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van Berelingen, 27-03-2020
Ik worstel toch nog met een stuk tekst hierboven. Het gaat om deze toelichting.

"Erfbelasting en schenkbelasting 2019 en 2020 en fiscaal partnerschap
Voor de erfbelasting en schenkbelasting gelden grote vrijstellingen wanneer jullie fiscale partners zijn. Wonen jullie samen en zijn jullie niet elkaars fiscale partners, dan worden jullie voor de schenkbelasting en erfbelasting tot als elkaars fiscale partners gezien als jullie minimaal zes maanden voorafgaand aan het overlijden of de schenking samen woonden."

Ik lees 'wonen jullie samen' en 'zijn jullie niet elkaars fiscale partners'. Daaruit blijkt dat er geen sprake is van getrouwd zijn en of geregistreerd partner zijn. Wat ik niet lees hierin of er sprake is van op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Punt is nu de volgende situatie. Wanneer je ongetrouwd bent, geen geregistreerd partner bent en ook niet staat ingeschreven op hetzelfde adres, maar wel in de praktijk samenwoont op een van beide adressen… hoe toon je dan aan na overlijden van 1 van de 2 dat je wel 'samenwoonde' in feite. Want daardoor zou je in aanmerking komen voor veel lagere erfbelasting immers.
Kan je in een testament opnemen dat je wil dat jouw geliefde (waar je niet mee getrouwd bent, waarmee je geen geregistreerd partner overeenkomst hebt en waarmee je niet op hetzelfde adres staat ingeschreven) wel beschouwd wordt als 'daar woon ik al lang mee samen', dus lage tarieven op erfbelasting en op grond van testament langstlevende vererven het huis van partner 1 naar partner 2.
Wat ik mis in deze toelichtingen is de wel of niet koppeling aan fiscaal partner zijn. Daar zit volgens mij de link naar lage tarieven erfbelasting. Graag jullie hulp Reactie infoteur, 01-04-2020
Beste J. van Berelingen,
Als u getrouwd bent of een geregistreerd fiscaal partner bent, bent u de fiscale partner van uw partner ook als jullie niet samen op hetzelfde adres wonen. Dat is niet zo als jullie op een andere manier samenwonen en niet op hetzelfde adres zijn ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lynette, 11-10-2016
Hi, Ik heb een vraag.
Ik heb een hypotheek genomen op het woonhuis van mijn vader. Dit werd gedaan met de bedoeling om het huis te verbouwen. Er vond geen overdracht plaats maar wij wonen beiden in het huis. Heb ik het recht op hypotheek aftrek? Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 15-03-2019
Hi Lynette,
Als jullie geen fiscale partners zijn, is de hypotheekrente van uw lening niet aftrekbaar. Anders wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 07-10-2015
Ik ben getrouwd met een Tsjechische en wonen in Nederland in een huurwoning nu willen mijn schoonouders uit Tsjechië een huis op haar naam zetten, moet mijn vrouw hierover dan ook belasting betalen in Nederland? Dit wordt toch al gedaan in Tsjechië? Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Carlo,
In Nederland valt het huis in box 3, maar er is een belastingverdrag met Tsjechië om een dubbele heffing te voorkomen. Dit kunt u bij de aangifte inkomstenbelasting melden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerdina, 28-07-2015
Ik heb een vraag over wie is mijn toeslagpartner. Ik ben een vrouw van 81 jaar en mijn zoon van 55 woont sinds 2009 bij me in. We wonen in een huurwoning. Ik heb een AOW uitkering en mijn zoon werkt parttime. Deze vraag is vooral belangrijk voor het verkrijgen van huurtoeslag. Ik vul altijd in dat ik een toeslagpartner heb vanwege mijn zoon. Daarbij word mijn inkomen opgeteld bij mijn zoon opgeteld en dan kom er een toeslagbedrag uit. Maar is dit wel juist. Is mijn zoon wel mijn fiscale partner dus toeslagpartner. Als niet dat zou ik veel meer recht hebben op huurtoeslag. Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Gerdina,
Voor de huurtoeslag is uw zoon uw medebewoner. Zijn inkomen telt mee om te berekenen op hoeveel huurtoeslag u recht hebt. Als jullie geen fiscale partners zijn (u doet dan niet gezamenlijk belastingaangifte) is hij niet uw toeslagpartner voor bijvoorbeeld de zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vince, 09-05-2015
Ik ontvang maandelijks huur en zorgtoeslag. Nu komt mijn partner volgend jaar voor een jaar naar Nederland met een studie visa. Heeft ons samenwonen invloed op de hoogte van mijn toeslagen? Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Vince,
Als zij geen inkomen heeft, heeft dat geen gevolgen. Als er wel inkomen is, wordt ze voor de huurtoeslag als medebewoner gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Milou, 06-11-2014
Vraag m.b.t. navolgende casus: man en vrouw zijn gehuwd en fiscaal partners. Zij voeren een gezamenlijke huishouding, o.g.v. de huwelijkse voorwaarden geldt dit ook m.b.t. de hypotheekrentelasten. De woning is eigendom van de vrouw. Wat zijn de fiscale gevolgen voor hen wanneer zij het voldoen van de gezamenlijke hypotheekrentelasten uit de overeengekomen huwelijkse voorwaarden m.b.t. de gezamenlijke huishouding schrappen zodat deze last geheel voor rekening van de vrouw (eigenaar van de woning) komt? Reactie infoteur, 07-11-2014
Beste Milou,
De hypotheeklasten zijn kennelijk conform huwelijkse voorwaarden gemeenschappelijk en die wilt u niet meer gemeenschappelijk maken. Dit heeft geen fiscale gevolgen voor het fiscaal partnerschap (ze zijn gehuwd), noch voor de hypotheekrenteaftrek (gezamenlijke belastingaangifte blijft behouden). Je kunt je afvragen of er sprake is van een jaarlijkse schenking omdat iets wat gemeenschappelijk was, nu wordt uitgesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lois, 15-10-2014
Mijn man Duitser woont al zeer lang weer in Duitsland, wij leven duurzaam gescheiden door geloofsovertuiging geen scheiding, mijn man heeft een Duits pensioen woont in Duitsland en heeft daar zijn ziektekostenverzekering en vult daar zijn belastingformulier in. Ik Nederlandse, laat het belastingformulier invullen en het koophuis heb ik gekocht en staat op mijn naam. Nu krijgt mijn man ieder jaar een formulier van afd. Buitenland om zijn wereldinkomen in te vullen (wat zeer laag is als gepensioneerde). Dit inkomen wordt nu bij de zorgtoeslag aanslag bij mijn inkomen opgeteld, waardoor ik zorgtoeslag moet terug betalen (jaar 2012). Mijn man heeft nooit een belastingformulier in Nederland ingevuld, nooit een toeslag ontvangen want toen dat werd ingevoerd woonde hij al in Duitsland. Ik heb vandaag gebeld met afdeling zorgtoeslagen en men blijft erbij dat mijn man mijn toeslagpartner is.

Het vreemde van alles is; zelf is mijn man omdat zijn inkomen te laag is in Duitsland en hij geen bezittingen heeft etc. van de Duitse belasting vrijgesteld om nog een formulier in te vullen, nu moet hij ieder jaar zijn wereldinkomen aan de Nederlandse belastingdienst opgeven, mijn vraag is; is dit alles juist? Ik hoor graag uw mening, ik weet het niet meer. Reactie infoteur, 16-10-2014
Beste Lois,
Als uw man niet in Nederland belastingplichtig is, is hij niet uw fiscale partner en niet uw toeslagpartner. Omdat de Belastingdienst toch zijn gegevens opvraagt, lijkt het wel of hij toch ook inkomen uit Nederland heeft en dus belastingplichtig is in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jane, 10-09-2014
Ik, Nederlandse, ben gehuwd met een buitenlander. Mijn man is momenteel in Nederland op een studievisum en is daarom niet verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Hij is fiscaal partner van me, maar heeft geen recht op zorgtoeslag omdat hij geen Nederlandse zorgverzekering heeft. Ik ben het hier volkomen mee eens. Echter, de belastingdienst geeft aan dat ikzelf óók geen recht heb op zorgtoeslag juist omdat mijn man geen Nederlandse zorgverzekering heeft en dit volgens hen wel verplicht is. Daarom moet ik al mijn zorgtoeslag terugbetalen. Ik ben het hier niet mee eens en volgens mij hoor ik wel gewoon mijn recht op zorgtoeslag te behouden. Ik hoor graag uw mening. Reactie infoteur, 11-09-2014
Beste Jane,
Uitgezonderd van de plicht om een basisverzekering in Nederland af te sluiten is bijvoorbeeld een buitenlandse student jonger dan 30 jaar die uitsluitend voor de studie tijdelijk in Nederland woont. U geeft aan dat hij wel uw fiscale partner is en dat lijkt me in tegenspraak met elkaar als hij niet in Nederland belastingplichtig is. Ik denk dat daar de schoen wringt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 21-07-2014
Ik heb een vraag,
aftrek hypotheekrente: Heb in september het huis, moet ik aangifte doen van een heel jaar dus rente van 1 jaar opgeven bij de belasting dienst of van 3 maanden? als het nou per 3 maanden is, … ik heb namelijk een berekeningen van PER jaar. dus dat is een beetje krom dan. verder vraag ik me af als ik dan 1 jaar zou invullen. dan verwachten ze dan ook dat ik in dat jaar nog van die 3 maanden een heel jaar aflos…
word er gek van… wie o wie heeft er antwoord op? Reactie infoteur, 22-07-2014
Beste Tom,
U geeft de hypotheekrente op die u in een jaar betaalt voor uw eigen woning. Als u van koopwoning naar koopwoning verhuist, blijft dit het bedrag per jaar. Als u in september uw eerste koopwoning hebt gekocht, is het de hypotheekrente van september tot en met december. Volgend jaar wordt dit dan van januari tot en met december.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzan, 10-04-2013
Hallo,
Mijn vriend heeft in 2008 een huis gekocht, vanaf september 2008 sta ik daar ook ingeschreven volgens de GBA. We hebben geen samenlevingscontract. Ik ben nog steeds aan het studeren en heb dus geen inkomen. Achteraf was het dus wel voordelig geweest als we wel meteen een samenlevingscontract waren aangegaan in verband met de algemene heffingskorting. Wij voeren wel een gezamenlijke huishouding, zijn meerderjarig en staan dus vanaf september 2008 samen ingeschreven op hetzelfde adres. Voldoen wij dan in de jaren 2009 en 2010 wel aan de eisen voor fiscaal partnerschap? En zouden we dat alsnog kunnen aanvragen? Daarnaast lees ik dat je in 2011 o.a. ook fiscaal partner bent als je het voorgaande jaar fiscaal partners was. Betekent dit dat we dus (mochten we in 2009 en 2010 toch fiscaal partner zijn) in 2011 ook fiscaal partner zijn geweest?
Mijn vriend heeft over die jaren wel al belastingaangifte gedaan.
Groetjes, Suzan Reactie infoteur, 10-04-2013
Hallo Suzan,
Wat uw vriend kan doen is een brief schrijven aan de belastingdienst waarin hij aangeeft dat hij bij zijn belastingaangiftes niet wist dat u zijn fiscale partner was maar dat, nu hij dat weet, vanaf 2009 aangepast wil hebben. Als de belastingdienst dit aanpast, rolt dit partnerschap automatisch door naar de latere jaren. Het begint in maart 2009 omdat jullie dan minimaal zes maanden samenwonen op hetzelfde adres. Een fiscaal partnerschap kan wel gevolgen hebben voor de zorgtoeslag of huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 08-02-2013
Ik ben gehuwd maar leef gescheiden van mijn partner, samen hebben we een koophuis en dus zijn we nog fiscale partners. Nu heb ik onlangs een sociale huurwoning toegewezen gekregen op basis van mijn inkomen, hoe zit het met huurverhogingen? worden bij de woningbouw beide inkomens getoetst terwijl ik hier alleen woon? Kan ik wel huurtoeslag krijgen omdat we nog wel fiscale partners zijn? Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste Marie,
Jullie zijn wel toeslagpartners als er geen verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend bij de rechtbank:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2019-2020-of-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 24-01-2013
Mijn vrouw en ik zijn getrouwd, maar tot op de dag van vandaag hebben wij nog geen woning samen. Wij wonen dus ieder nog bij onze ouders. We hebben dus ook nooit samen gewoond. Zijn we nu fiscale partners? Reactie infoteur, 24-01-2013
Beste Bas,
Als jullie getrouwd zijn, zijn jullie fiscale partners. Daarvoor hoeven jullie sinds de wijzigingen in 2011 als gehuwden niet samen op hetzelfde adres te wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 19-12-2012
Mijn vriend en ik hebben onlangs een huis gekocht. Ik ben al in dit huis getrokken echter mijn vriend bewoont zijn oude woning nog en zal volgend jaar de nieuwe woning betrekken. Wie kan de hypotheekrente aftrekken? Reactie infoteur, 20-12-2012
Beste Anita,
1. Dat hangt er vanaf af of jullie al fiscale partners zijn. Elk kan maximaal voor de helft de hypotheekrente aftrekken als het huis van jullie beiden is en bij fiscaal partnerschap kan het desgewenst worden samengevoegd en worden afgetrokken bij de partner met het hoogste inkomen.
2. Uw vriend kan zich ook op het adres in het GBA inschrijven, dan zijn jullie zeker fiscale partners.
3. Als de vriend geen fiscale partner is en waar hij nu woont geen eigen huis is, bestaat officieel voor hem nog geen hypotheekrenteaftrek als bij niet bij u is ingeschreven. Als waar hij nu woont wel een eigen huis is, heeft hij voor beide huizen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 04-12-2012
Na partnerregistratie (in gemeenschap van goederen) had partner achtergehouden schulden te hebben. Heb deze toen betaald voor hem. Nu volgt scheiding. Heb ik nog ergens recht op? Reactie infoteur, 05-12-2012
Beste Karin,
U kunt altijd proberen om iets van de schulden terug te krijgen, maar u staat sterker als er over de afbetaling destijds ook iets op papier is gezet. Via afschriften kunt u wel aantonen dat u betaald hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Boer, 13-11-2012
Ik heb een kamer verhuurd aan een vriend die zijn woning moest verlaten. Maar ik heb ook een minderjarig kind. Is die vriend nu ineens mijn fiscale partner? En zo ja, wat moet ik doen om dit te veranderen? Reactie infoteur, 13-11-2012
Beste H. Boer,
Als u een kamer aan iemand verhuurt, is die persoon niet automatisch uw fiscale partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Huisman, 16-08-2012
Mijn ex-vriendin en ik hebben 4 jaar ongehuwd samengewoond (zonder samenlevingscontract of iets dergelijks). Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van fiscaal partnerschap heb ik haar medio 2011 aangemeld als mijn pensioenpartner. Nu wil ik het pensioenpartnerschap verbreken. Heeft dit financiële consequenties voor mij? Heeft zij recht op een deel van het tot nu toe gespaarde pensioen of op een toekomstige pensioenuitkering? Reactie infoteur, 16-08-2012
Beste D. Huisman,
Het opgebouwde pensioen verdelen bij leven kan alleen bij een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van een geregistreerd partnerschap en niet bij samenwonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelly Polak, 01-08-2012
Mijn partner en ik hebben 18 Juni dit jaar een huis gekocht samen.
Hij woont tot de verbouwing klaar is gewoon nog bij zijn ouders en ik woon nog steeds in mijn huurhuis. Wij gaan ons samen inschrijven op het nieuwe adres als alles klaar is en ik mijn huurwoning verlaat. Nu zijn wij bezig met het aanvragen van de hypotheekrenteaftrek ( voorlopige aanslag aan het invullen ) Nu krijgen wij de vraag of wij over heel 2012 fiscaal partnerschap willen kiezen. Wat kunnen wij nu het beste doen? Ik heb namelijk gewoon huurtoeslag ontvangen (en nog steeds, tot ik mijn huurwoning opzeg) in 2012. Kan ik daar last mee krijgen als ik voor heel 2012 fiscaal partnerschap invul? En ook wat betreft de zorgtoeslag? Moeten wij dan terug gaan betalen over de afgelopen maanden omdat we fiscaal partners zijn over heel 2012? Ik vind het maar lastig hoor! Reactie infoteur, 01-08-2012
Beste Kelly Polak,
Als jullie het hele jaar fiscale partners zijn, wordt voor alle toeslagen gekeken naar het gezamenlijke inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ar, 15-05-2012
Hallo,
Ik woon al sinds 2009 samen met mijn vriendin. We hebben in 2011 echter nooit een samenlevingscontract afgesloten en we zijn dus geen fiscaal partners voor 2011.
Is het mogelijk om nu (2012) een samenlevingscontract af te sluiten en met terugwerkende kracht voor 2011 fiscaal partners te zijn?
Alvast bedankt voor de reacties! Reactie infoteur, 15-05-2012
Hallo Ar,
Als u een notarieel samenlevingscontract afsluit in 2012, werkt dat niet met terugwerkende kracht door naar 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 03-05-2012
Ik heb een vraag. Ik woon in Nederland en mijn man woont in Polen. Zijn wij nu voor 2011 fiscale partners? We zijn dus getrouwd, maar hij woont niet in Nederland en heeft hier ook nooit gewoond. Hoe werkt dat nu met de aangifte? Reactie infoteur, 04-05-2012
Beste Bianca,
Jullie zijn alleen fiscale partners als uw man ook in Nederland belastingaangifte doet of in Nederland woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henriëtte Konst, 12-04-2012
Wij zijn sinds mrt. 2010 getrouwd, hebben in 2010 gescheiden aangifte gedaan. Het fiscaal partnerschap is veranderd, alleen weet ik niet hoe het in onze situatie zit. Wij zijn wel getrouwd, maar wonen niet samen, hebben ieder een eigen huis. Hoe zit dit nou met de aangifte. We hebben voor dit jaar samen aangifte gedaan, maar dan kunnen we maar een huis aftrekken. Zijn er andere oplossingen? Reactie infoteur, 12-04-2012
Beste Henriëtte Konst,
Als jullie getrouwd zijn, is dat gegeven sinds 2011 voldoende om verplicht fiscale partners te zijn. Als u een huis te koop zet, is ook de hypotheekrente van dat huis de eerste jaren nog fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 05-04-2012
Geachte, Mijn partner en ik samenwonend vanaf 2002, 10 jaar op hetzelfde adres, ingeschreven, GBA. Vanaf 2009 hebben we algemene heffingskorting voor de minst verdiende partner, in 2011 zijn de regels anders. In 2011, 2012 ook fiscale partners?, hebben we nog recht algemene heffingskorting? Als het niet, moeten we het geld algemene heffingskorting 2011 terug betalen? Reactie infoteur, 05-04-2012
Geachte Maria,
Als u ook een notarieel samenlevingscontract hebt, een gezamenlijk eigen huis of kind, bent u fiscale partners in 2011. Als ten onrechte de algemene heffingskorting is uitbetaald, zult u die inderdaad moeten terugbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 02-04-2012
Geachte,

Mijn ex en ik waren tot mei 2012 samenwonend met een samenlevingscontract. (eigen woning, gezamenlijke hypotheek)
Nu is ze per maart 2012 uitgetrokken en is ze woonachtig in Duitsland. Ook heeft ze haar baan in NL opgezegd en nu werkt ze in Duitsland. Kunnen wij voor geheel 2012 nog fiscaalpartnerschap opgeven of kan dit niet meer omdat zij niet meer belastingplichtig is in NL. (tot april 2012 is zij nog werkzaam geweest in NL). Dit heeft met name met de hypotheekrenteaftrek te maken. Zij loopt anders heel wat geld mis.

Met dank. Reactie infoteur, 03-04-2012
Geachte Patrick,
Uw ex is wel belastingplichtig in Nederland in 2012, omdat er inkomsten waren. In dat geval zijn jullie, als jullie dat willen, in 2012 ook nog fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa, 29-03-2012
Mijn zus en ik hebben samen een huis gekocht in 2008. Wij hebben hier allebei onze eigen hypotheek voor afgesloten en houden wij onze gehele inkomens gescheiden.
Zijn wij nu toch fiscaal partner? Het is voor ons gunstiger om geen fiscale partners te zijn. Reactie infoteur, 29-03-2012
Beste Melissa,
Ja ook zussen en broers zijn vanaf 2011 voor de inkomstenbelasting elkaars fiscale partner als ze samen wonen in een gezamenlijk eigen huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huib, 29-03-2012
Goedemiddag, Sinds 2011 zijn mijn vriendin en ik door de verandering in de wet geen fiscaal partner meer. Zij heeft bijna geen inkomen en kreeg voorheen wel heffingskorting (zgn. aanrechtsubsidie) uitgekeerd. Is het nu voor haar onmogelijk om deze korting voor 2011 alsnog te krijgen? Ik neem aan da tals we nu een samenlevingscontract laten afsluiten pas over 2012 weer in aanmerking komen voor deze korting, ondanks het feit dat we al die tijd op hetzelfde adres hebben gewoond en voor de wet wel al die tijd toeslagpartner zijn geweest?
Met vriendelijke groeten,
Huib Reactie infoteur, 29-03-2012
Goedemiddag Huib,
Helaas kunnen jullie niet met terugwerkende kracht voor 2011 fiscale partners worden. Een notarieel samenlevingscontract nu betekent wel een fiscaal partnerschap met ingang van januari 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 28-03-2012
Vragen:
- we hebben besloten om te gaan scheiden. onze relatie is eigenlijk nog goed en we vragen ons af of scheiden van tafel en bed een optie is ipv scheiden? wat zijn de voor- en nadelen?
- we hebben nog gezamenlijk een huis. mijn vrouw gaat per 1 mei huren, maar we zijn nog niet gescheiden. de lasten van het huis neem ik voor mijn rekening. Moeten we nu vaart zetten achter de scheiding ivm de fiscus (denk aan tariefgroepen ed). we willen natuurlijk voorkomen dat we 'te veel' betalen. we maken al zoveel extra kosten. Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste M.,
Zie voor de gevolgen van scheiden van tafel en bed ook het artikel:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/67061-gevolgen-scheiding-van-tafel-en-bed.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iwan, 28-03-2012
Hallo, Na 13 jaar gaan wij uit elkaar. We hebben een samenlevingscontract, 2 leuke kids en een huis. De laatste 4 jaar is mijn partner als freelancer gaan werken en heeft een eigen rekening geopend waar nu veel geld op staat. Ik dacht altijd dat we voor ons aan het sparen waren en niet voor haar. Ik maakte er daarom ook geen punt van dat ik de kinderen bracht, haalde en 's avonds het eten maakte. Onder het mom van "dit is mijn bedrijfskapitaal en dat heb ik nodig" haalt ze dus meer dan de helft van ons kapitaal uit de verdeling. Ik vind dit niet gepast, we hebben samen gezorgd dat ze dit geld kon verdienen en ook samen het risico gedragen voor als het mis zou gaan. Mag dit zomaar? Ik ben wel wat naïef, zij regelde alle geldzaken, belastingen etc. Ik heb niet eens een eigen rekening. Reactie infoteur, 28-03-2012
Beste Iwan,
1. Het samenlevingscontract geeft aan hoe het geld tussen jullie verdeeld wordt. Of alles gescheiden is of juist gezamenlijk en gemeenschappelijk. Als het gemeenschappelijk is, is ook een eigen rekening gemeenschappelijk.
2. Als ze als freelancer een eenmanszaak heeft, valt de eenmanszaak ook onder de inkomstenbelasting en (afhankelijk van het samenlevingscontract) onder de gemeenschap van goederen.
3. Het samenlevingscontract geeft ook aan wat er gebeurt bij een scheiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Femke, 21-03-2012
Ik heb een vraag over hypotheekrenteafrek. Ik woon op dit moment in Nederland. Mijn vriend en ik willen samen een huis kopen in Belgie en hiervoor in Belgie een hypotheek afsluiten. Wij wonen dan dus samen in Belgie en hebben hier een hypotheek afgesloten. Ik werk in Nederland en mijn vriend werkt in Belgie. Als ik het goed begrijp mag ik mijn hypotheekrente aftrekken in Nederland omdat ik in Nederland belastingsplichtig ben. Mijn vraag is hoe dit dan werkt. Mag ik dan alleen mijn deel (wat ik aan hypotheekrente betaal) aftrekken in Nederland en mijn vriend zijn deel in Belgie? Mijn andere vraag is of je de verdeling anders mag maken wanneer je een hypotheek afsluit? Bijvoorbeeld voor 80% op mijn naam en voor 20% op de naam van mijn vriend zodat ik 80% van de hypotheekrente die we betalen van mijn Nederlandse inkomen mag aftrekken. (wat blijkbaar voordeliger is dan in Belgie) Reactie infoteur, 22-03-2012
Beste Femke,
1. Meer over wonen of werken in België en de belastingen vindt u in:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/91884-wonen-in-nederland-werken-in-belgie-en-belastingverdrag.html

2. U mag bij het afsluiten van de hypotheek de verdeling anders maken als de bank daarmee akkoord is, maar u mag niet meer aftrekken bij uzelf dan u betaalt. Uitzondering hierop is het fiscaal partnerschap, maar dan moeten beiden in Nederland aangifte inkomstenbelasting doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Symons Brigitte, 21-03-2012
Mijn vader is juist overleden hij heeft een eigen huis hij is nog wel getrouwd maar ze zijn al 30 jaar uiteen en mijn moeder woont al 10 jaar samen met iemand anders op een ander adres. Heeft ze dan recht op mijn vaders huis? Hij heeft dat wel gekocht voor hij trouwde. Reactie infoteur, 21-03-2012
Beste Symons Brigitte,
1. Van belang is of er een testament is en of ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd.
2. Met zijn testament kan vader aan het huis een andere bestemming hebben gegeven en als ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd, was de helft van het huis al van moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby, 21-03-2012
Bedankt voor uw reactie, ik heb alleen nog een vervolgvraag. Op grond van wat kan ik dan de hypotheekrente aftrekken? Aangezien de betreffende woning niet meer mijn hoofdverblijf is en ik er ook niet meer ingeschreven sta. Reactie infoteur, 21-03-2012
Beste Debby,
U mag maximaal tot twee jaar na het verlaten van het huis de zelf betaalde hypotheekrente aftrekken. Vergeet niet om ook uw aandeel in het eigenwoningforfait op te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B., 20-03-2012
Ik heb een vraag. Mijn partner en zijn ex hebben samen een koophuis dit staat al 3,5 jaar te koop vanaf oktober 2008 heeft mijn partner ook elke maand €260 overgemaakt naar de rekening waar de hypotheek af gaat beide betalen de helft die 260 is de hypteruggave per maand. Nou geven wij wel al 3 jaar aan dat het huis maar voor 50% van hem is. Maar dus wel altijd 100% overgemaakt (omdat wij dachten dat wij dat kregen) zij zegt niks in te vullen over het huis bij haar belastingaangifte en dus niks krijgt. Kan dit? En hebben wij nu elke maand 130 euro teveel betaald 38 x en zo ja hoe kun je dit terug verhalen op de ex? Kan zijn dat zij het namelijk wel heeft ontvangen maar het achterhoudt. Reactie infoteur, 21-03-2012
Beste B.,
1. Het aandeel in de hypotheekrente van uw partner bedraagt 260 euro. Na het verlaten van het huis is deze rente bij hem maximaal twee jaar fiscaal aftrekbaar als hypotheekrente.
2. De ex woont er nog en mag nog steeds elke maand 260 euro aan hypotheekrente aftrekken.
3. Of zij de aftrek voor het huis opvoeren en hoeveel, is mij niet bekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B., 20-03-2012
Ik heb ook een vraag over het partnerschap, ik en mijn partner zijn vorig jaar maart 2011 uit elkaar gegaan, hadden samen een koophuis. Nu begrijp ik dat ik tot maart sowieso financieel partner ben. Maar nu is mijn vraag omdat het koophuis nog steeds op onze naam staat (2012) of we nu nog steeds financiele partners zijn? Momenteel woon ik in een huurwoning. Tot wanneer ben ik financieel partner, en heb ik nu recht op mijn eigen toeslagen? Huurtoeslag, zorgtoeslag? Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste B.,
Als jullie niet meer op hetzelfde adres wonen en er geen sprake is van huwelijk of geregistreerd partnerschap, zijn jullie geen fiscale partners in 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby, 19-03-2012
In 2011 zijn mijn partner en ik uit elkaar gegaan en eind 2011 heb ik de woning verlaten en me ingeschreven in een andere gemeente. We hebben een koopwoning waar we allebei 50% eigenaar van zijn en leefden zonder samenlevingscontract/getrouwd te zijn samen. Voor 2011 zijn we fiscaal partners en kunnen we het goed regelen. Voor 2012 is de situatie zo dat mijn ex de volledige rente betaalt (tot de woning volledig op zijn naam staat) en deze ook graag zou aftrekken, maar wij hebben begrepen dat dat niet kan en hij slechts de helft van de renteaftrek kan doen en ik, omdat de woning niet meer mijn hoofdverblijf is, niets kan aftrekken. Is er een manier om er toch voor te zorgen dat hij de volledige rente kan aftrekken of dat ik alsnog mijn deel kan aftrekken? Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste Debby,
De enige manier is dat u de hypotheekrente betaalt, aftrekt en verrekent met uw ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 19-03-2012
In het jaar 2011 zijn mijn partner en ik uit elkaar gegaan. Ik heb op zijn aandringen ons koophuis verlaten ergens in maart 2011. Heb me ook op huidige adres ingeschreven.
We hadden een samenlevingscontract bij de notaris. Wij zijn toch over het jaar 2011 gewoon fiscaal partners? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Laura,
Jullie zijn verplicht fiscale partners tot het moment van uit elkaar gaan en de rest van 2011 naar keuze.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L., 18-03-2012
Vorig jaar zijn mijn vriendin en ik uit elkaar gegaan. We hadden samen een koopwoning. Zij heeft zich per half januari elders ingeschreven. Het huis is halverwege het jaar volledig op mijn naam komen te staan. Mijn ex-vriendin wil geen aanspraak maken op de hypotheekrente aftrek (aangezien ik die betaald heb voor 2011). Zijn we alsnog officieel fiscaal partners voor 2011? Is fiscaal partnerschap een must? of kun je er beide voor kiezen hier afstand van te doen? Wij willen beiden liever apart aangifte doen, kan dat? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste L.,
Jullie zijn verplicht fiscale partners tot het moment van uit elkaar gaan, maar mogen kiezen voor het fiscaal partnerschap in geheel 2011. Echt afstand doen van het fiscaal partnerschap is niet mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandy, 18-03-2012
Ik heb een wajong uitkering. Ben in september 2011 gaan samenwonen in een huurwoning. Geen geregistreerd partnerschap. Mijn partner is ZZPér Ik ben in november bevallen van onze eerste zoon (erkend door mijn partner). Moet ik nu individueel of voor fiscaal partnerschap kiezen met de aangifte belasting? Wat kan, wat moet en wat is voordeliger (ook ivm de bevalling en ziekenhuiskosten die niet zijn vergoed?) Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Sandy,
1. Vanaf het moment dat het kind is geboren en erkend, zijn jullie verplicht fiscale partners. Omdat jullie in september zijn gaan samenwonen kan dit worden vervroegd naar september 2011.
2. Maar het fiscaal partnerschap kan nadelig zijn voor de aftrek van de ziektekosten, omdat dan voor de drempel naar het gezamenlijke inkomen wordt gekeken. Eigenlijk zoudt u beide mogelijkheden moeten doorrekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vivian, 17-03-2012
Hallo Zeemeeuw,

Ik heb de volgende vraag:

Kennissen van mij gaan uit elkaar. Ik noem ze even persoon A en persoon B.
A & B hebben samen een koopwoning en een samenlevingscontract. Zij zijn in maart 2012 uit elkaar gegaan en B woont weer bij haar ouders. A woont nog in de gezamenlijke woning tot is uitgezocht of A de woning over kan nemen of dat de woning in de verkoop moet.
B betaald nog wel de helft van de hypotheekrente.
Als B zich in het GBA inschrijft op het nieuwe adres, mag zij dan nog steeds de helft van de hypotheekrente aftrekken? Of vervalt dit zodra zij zich ergens anders heeft ingeschreven?
Bij echtscheiding is het nl zo dat degene die niet meer in de woning woont, maar wel de hypotheekrente (gedeeltelijk) betaald, de woning nog 24 maanden als eigen woning mag beschouwen.

Is dit ook het geval bij uit elkaar gaan? (dus geen echtscheiding of geregistreerd partnerschap).

Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 17-03-2012
Hallo Vivian,
B mag gedurende 2 jaar de helft van het saldo van eigenwoningforfait en hypotheekrente aftrekken. De eis hiervoor is dat men elkaars fiscale partner is geweest. Een (ex-) huwelijk of geregistreerd partnerschap voldoet hieraan, maar is hiervoor niet noodzakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlottu, 16-03-2012
Hallo, Ik woon nu 6 jaar samen zonder samenlevingscontract. Mijn vriend is 100% eigenaar van de woning. We hebben wel een gezamenlijke hypotheek.
Voor zover ik het begrijp zijn we geen fiscaal partners meer. Maar we betalen beide 50% hypotheek. Wie mag/moet nu de hypotheekrente aftrek invullen? Alleen de 'eigenaar' of fifty-fifty of degene met het hoogste inkomen.
Onze inkomens zijn trouwens bijna gelijk. De een net iets hoger dan de ander. Reactie infoteur, 16-03-2012
Hallo Charlottu,
Eigenlijk betaalt u hypotheekrente voor een huis dat niet van u is en is die rente niet bij u aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 14-03-2012
Hallo, ik heb een vraag. Mijn partner en ik hebben in december 2011 een samenlevingscontract laten opstellen bij de notaris. In 2011 heb ik iedere maand zorgtoeslag ontvangen (en had ik daar recht op). Echter is het salaris van mijn partner boven de toeslagengrens en vandaar mijn vraag. Zal ik nu het gehele bedrag dat ik iedere maand in 2011 heb ontvangen moeten terugbetalen (immers ben je als je in december 2011 een samenlevingscontract sluit, wel voor het hele jaar 2011 fiscaal partner) of zal ik alleen de toeslag die ik in december 'onterecht' heb ontvangen moeten terugbetalen? Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 15-03-2012
Beste Maaike,
1. Jullie zijn in december 2011 fiscale partners geworden en kunnen ervoor kiezen, maar dat is niet verplicht, om heel 2011 fiscale partners te zijn als jullie al samen woonden.
2. Dat betekent dat u, als u niet voor geheel 2011 voor het fiscale partnerschap kiest, alleen in december 2011 buiten de boot valt en de zorgtoeslag moet terugbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Macarena, 13-03-2012
Ik heb geheel 2011 samengewoond, geen samenlevingscontract, koopwoning stond op naam van ex, samen een kind, dit kind is niet erkend door mijn ex. sta dus geregistreerd als alleenstaande ouder. Zijn we dan fiscale partners? Reactie infoteur, 14-03-2012
Beste Macarena,
Neen jullie zijn geen fiscale partners in 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sija, 13-03-2012
Hallo Zeemeeuw, ik zit met het volgende:
Ik ben sinds jan 2009 gescheiden van mijn man. Ik was in de afgelopen "gescheiden" jaren hoofdbewoonster van onze gezamenlijke woning en ik kreeg alimentatie en heb zelf alle lasten van de woning opgehoest en ook de volledige rente afgetrokken. Nu ben ik van plan om de woning te verlaten en te gaan samenwonen met mijn vriend. Wat heeft dit voor financiële consequenties voor ons/mij als ik wil trouwen of een samenlevingscontract wil aangaan? Mijn ex heeft een andere koopwoning (op zijn naam en van zijn vrouw)en ik kom ook in een koopwoning terecht (maar die staat op naam van mijn vriend). Kan ik, omdat het belasting technisch misschien voordeliger is op mijn "oude adres"ingeschreven blijven staan als hoofdbewoonster? Mijn zoon blijft in de woning achter. Wij betalen ( mijn ex, zoon en ik ) gezamenlijk de lasten van het huis. Uw reactie zie ik graag tegemoet. Reactie infoteur, 13-03-2012
Hallo Sija,
1. Eigenlijk was na de scheiding alleen uw aandeel in de hypotheekrente bij u fiscaal aftrekbaar.
2. Als u ergens anders gaat wonen, moet u zich ook daar inschrijven.
3. Fiscaal gezien hebt u dan twee woningen (koop en huur).
4. De rente van de koopwoning is nog aftrekbaar als het huis leeg te koop wordt gezet.
5. Dan uw zoon. Als hij niet tot uw huishouding behoort, is hij feitelijk huurder en dat betekent dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 12-03-2012
Nog een vraag mbt fiscaal partnerschap. Mijn vrouw woont al jaren in Zwitserland en wij waren voor de fiscus dus duurzaam gescheiden en ongehuwd. De Belastingdienst was hiervan op de hoogte en ik deed altijd alleen aangifte. Zij stond nog wel op ons adres in Nederland ingeschreven. Nav een brief van de SVB wordt zij nu (deze maand) uitgeschreven uit Nederland. Wordt mijn vrouw nu met de nieuwe regels voor fiscaal partnerschap ineens mijn fiscale partner? Reactie infoteur, 12-03-2012
Beste Pieter,
Als uw vrouw in ons land niet belastingplichtig is en geen belastingaangifte doet, is zij ook niet uw fiscale partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renee, 11-03-2012
Hallo,

ik heb in 2009 en een deel van 2010 samengewoond en deze persoon was mijn toeslagpartner.

nu krijg ik rekeningen voor 2009 en 2010 voor terugvorderingen van teveel uitbetaalde toeslagen.

ben ik hier alleen aansprakelijk voor? ik verdiende in die jaren ongeveer 4000 euro per jaar en hij 18.000. ik ben nu student en heb geen inkomen en zit nu met rekeningen van in totaal meer dan 2000 euro en hij weigert zijn deel te betalen aan mij. Reactie infoteur, 11-03-2012
Hallo Renee,
1. Voor de belastingdienst is verantwoordelijk degene die de toeslagen aanvraagt.
2. Of uw vriend daarmee ook een schuld heeft die u kunt invorderen, hangt af van de inhoud van het samenlevingscontract. Als er geen samenlevingscontract is, hoeft hij niet te betalen als de vordering op uw naam staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 08-03-2012
In oktober 2010 heb ik mijn relatie verbroken. Mijn ex partner heeft op 15 januari 2011 de woning verlaten en een andere woning betrokken en ook ingeschreven bij de GBA. Tot en met april 2011 stond de VT op haar naam en kreeg ze het terug. Ze heeft het toen stop gezet omdat ze daar geen recht meer op had en heb ik het op mijn eigen naam aangevraagd. Zij moest alles terugbetalen. Ik heb in april ook officieel in een document laten weten dat het samenlevingscontract officieel was beëindigd en is door beide partijen ondertekend. Op 18 juli 2011 is het huis op mijn naam gezet en sindsdien ben ik voor 100% eigenaar. Nu belt ze mij vanavond op dat ze mij als fiscaal partner wil opgeven bij de aangifte over 2011. Zij heeft maar 14 dagen in heel 2011 op mijn adres gewoond en ingeschreven. Mijn inziens zijn wij geen fiscaal partner. Klopt dat? Wat kan er nog financieel achter wegkomen en heeft het nadelige gevolgen voor mij? Reactie infoteur, 09-03-2012
Beste Dirk,
Jullie zijn fiscale partners tot 15 januari 2011 en daarna niet als u dat niet wilt. Als u het niet vertrouwt, zou ik niet voor fiscaal partnerschap kiezen na 15 januari 2011. Wie weet wat ze onder het mom van fiscaal partnerschap buiten uw weten om nog heeft geregeld?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 08-03-2012
Beste Zeemeeuw,
Sinds de zomer van 2010 woont mijn (inmiddels ex) in Oostenrijk en wonen we niet meer op hetzelfde adres. Ze is financieel geheel afhankelijk van mij. We hebben een maandelijks bedrag afgesproken dat later min of meer ook door de rechter is overgenomen. Het verzoek tot echtscheiding is ingediend begin november 2011. 1) Ik ken de toelichting op vraag 1 inzake fiscaal partnerschap, maar is er echt geen uitweg? Het is anders wel erg zuur (maandbedrag 4000 euro). 2) Zou ik, los van 2011, nog een bedrag van 2010 kunnen claimen? Toen belastingaangifte als fiscale partners ingediend, maar dat was achteraf bezien niet handig. Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 08-03-2012
Beste Robert,
1. Als ik u goed begrijp, bedoelt dat u ondanks het feit dat u sinds de zomer 2010 duurzaam gescheiden woont, toch als fiscale partners aangifte hebt gedaan. Daardoor hebt u de partneralimentatie niet kunnen aftrekken.
2. Voor 2010 kunt u de belastingdienst aangegeven dat u een fout hebt gemaakt in uw aangifte. Dat u namelijk tot de zomer fiscale partners was en niet daarna.
3. In geheel 2011 woonde uw ex in het buitenland. Als ze niet in Nederland belastingplichtig was, was ze ook niet uw fiscale partner in Nederland. Dan moet zij in Oostenrijk belasting betalen en is de alimentatie volledig aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ivo, 07-03-2012
Waarschijnlijk een simpele vraag, maar ik twijfel zelf enigszins:
- twee personen, A en B. Zijn voor IB 2012 fiscaal partner
- persoon A heeft vermogen box 3 van 25.000. Derhalve meer dan vrijstelling voor 1 persoon.
- bij aangifte wordt dat vermogen bij de verdeling van de gezamenlijke posten in twee maal 12.500 (eenmaal per A, eenmaal bij B). Dus geen aanslag met box 3 heffing bij A en B

vraag: recht op huurtoeslag? Reactie infoteur, 08-03-2012
Beste Ivo,
Ja u hebt recht op de huurtoeslag als aan de andere voorwaarden (hoogte huur, inkomen) is voldaan. Geef desgevraagd het vermogen op als gezamenlijk vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 07-03-2012
Beste Zeemeeuw,
Er is helaas nog steeds iets wat me niet duidelijk is. Ik ben gehuwd in gemeenschap van goederen. Mijn vrouw is als Francaise woonachtig in Frankrijk en derhalve niet mijn fiscale partner, dat is me duidelijk. De woning in Nederland (waar ik in woon) staat op mijn naam alsook de hypotheek en ik heb ook altijd de hypotheekrente betaald en in voorgaande jaren 100% afgetrokken. Is het nu zo dat 50% van de woning nu belastingtechnisch bij mijn vrouw hoort en zij deze dan in Nederland als buitenlands belastingplichtige dient op te geven in BOX3? Mag ik wel de 100% hypotheekrente aftrekken of mag dat dan slechts ook maar voor 50%? En hoe zit het dan met het huurwaardeforfait? Bvd voor uw antwoord. Reactie infoteur, 07-03-2012
Beste Carlo,
Omdat de woning en hypotheek op uw naam staan, mag u de volledige hypotheekrente aftrekken en moet u het totale eigenwoningforfait bij uw inkomen optellen. Box 1 en niet 50% maar 100% dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucien, 07-03-2012
Helaas verplicht fiscaal partner voor 2011. Ik weet echter de hoogte van box 3 niet van de ficaal partner (bezit /schuld) weet ook niks over box 2. Dus moet ik een verkeerde aangifte inleveren. Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste Lucien,
Box 2 is vaak niet aan de orde, maar wel box 3. Meer informatie over de vrijstellingen sparen en beleggen in box 3 vindt u in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90628-vrijstellingen-box-1-en-box-3-inkomstenbelasting-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 18-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.