InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2018-2019

Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2018-2019

Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2018-2019 Bereken uw pensioentekort en de jaarruimte 2017, 2018 en 2019 en het fiscale voordeel dat voor uw lijfrenteaftrek. Uw lijfrenteaftrek 2015 is gebaseerd op uw ruimte 2014. De reserveringsruimte is in 2018 verlaagd van 13,2% en bedraagt in 2019 13,3%. Bekijk de stappen in de berekening voor uw belastingaangifte 2017, 2018 of 2019. Wie een pensioentekort heeft, zorgt nu eenvoudig voor een aanvullend pensioen. Bijvoorbeeld door middel van een goede koopsompolis of lijfrente. Dit kan op een fiscaal slimme manier als u aantoonbaar tot dusverre te weinig pensioen hebt opgebouwd. Brand New Day maakt veel reclame voor een goede en goedkope polis.

Jaarruimte en reserveringsruimte berekenen


Pensioentekort en dan?

U hebt voor de Belastingdienst een pensioentekort als u minder pensioen opbouwt dan u volgens de fiscale wetgeving zou kunnen doen. Een pensioentekort kan eenvoudig ontstaan doordat u van werkgever bent gewisseld en zo een pensioenbreuk hebt opgelopen. In dit geval doet u er goed aan om een extra verzekering af te sluiten of te sparen voor extra inkomen voor later.

Fiscaal sparen

Zo kunt u kiezen voor een extra lijfrente die ingaat zodra u met pensioen gaat. U betaalt voor deze opbouw van extra pensioen wel premies die zich, afhankelijk van de gekozen polis, met een aangegroeid vermogen laten uitbetalen. Een aantal jaren terug kon u de premies eenvoudig aftrekken van de belasting, maar dat is inmiddels niet meer het geval. Er wordt door de Belastingdienst scherp in de gaten gehouden hoeveel pensioen u al hebt opgebouwd en hoe groot uw jaarruimte is om de lijfrente premies fiscaal af kunnen te trekken. Sinds 2008 mag u ook stortingen op een lijfrentespaarrekening aftrekken van de belasting. Dit is banksparen op een geblokkeerde spaarrekening voor uw pensioen of nabestaanden. Dat betekent dat uw stortingen op een lijfrentespaarrekening fiscaal hetzelfde worden behandeld als de premies voor een lijfrenteverzekering.

Fiscaal voordeel belastingaangifte inkomstenbelasting 2015, 2016 en 2017

Fiscaal sparen betekent nu een aftrekpost tegen een hoog belastingtarief en geen vermogensrendementsbelasting betalen. Stel dat u in 2017 52 procent belasting betaalt en de jaarlijkse uitkering straks tegen 18,65 procent is plus 5,5% Zvw. Samen is dat een tarief van ruim 24 procent, minder dan de helft van de 52% die tot en met 2017 geldt. U vindt de aftrekpost in 2015, 2016 en 2017 terug bij de post inkomensvoorzieningen op uw belastingformulier.

Jaarruimte berekenen

Elk jaar moet u de jaarruimte opnieuw berekenen om te zien hoeveel u van de belasting kunt aftrekken. De reserveringsruimte is vervolgens de optelsom van de niet benutte jaarruimte in de afgelopen 7 jaar. Als u de jaarruimten 2010 tot en met 2016 nog niet helemaal hebt gebruikt voor de aankoop van een lijfrente, dan kunt u die ruimte als reserveringsruimte gebruiken in 2017. U kunt hierin dus tot maximaal 7 jaar terug gaan. Uw totale ruimte is dan gelijk aan de jaarruimte plus de reserveringsruimte, waardoor de ruimte voor een forse fiscale aftrekpost toeneemt. De berekening van de jaarruimte gaat voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 in de volgende stappen. Een rekenvoorbeeld, met daarna de vereiste getallen voor 2018 en 2019:

1. Berekening pensioengevend loon, jaarruimte 2017

Voor de berekening van de jaarruimte 2017 moet u uw inkomensgegevens en pensioenaangroei over 2016 erbij pakken. Tel als eerste stap al uw inkomsten op, voor zo ver op u van toepassing:
 1. De winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek. Ondernemers nemen ook de per saldo toename van de oudedagsreserve in 2016.
 2. Loon en ziektewetuitkeringen in 2016.
 3. AOW, pensioen, lijfrente, bijstand en andere uitkeringen in 2016.
 4. Loon en dergelijke uit het buitenland in 2016.
 5. Pensioen en uitkeringen uit het buitenland in 2016.
 6. Inkomsten uit overig werk in 2016.
 7. Inkomsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen in 2016.
 8. Periodieke uitkeringen in 2016.

2. Verminder deze inkomsten met kosten en franchise AOW

Van uw pensioengevend loon trekt u nu af:
 • Uw aftrek reizen met openbaar vervoer in 2016.
 • Voor ondernemers ook de afname van opgebouwde oudedagsreserve in 2016.
 • De AOW-franchise.

3. Premiegrondslag berekenen

De premiegrondslag is gelijk aan de inkomsten minus de kosten en is aan een maximum gebonden. Is het bedrag bij u hoger dan moet u dit in de berekening vervangen door 100.000 euro. Vermenigvuldig dit nu met 0,138 (2017) om de maximaal haalbare aftrek te bepalen.

4. Pensioenaangroei in 2016

Vervolgens bekijkt u wat uw werkelijke pensioenaangroei in 2016 is geweest. Hebt u pensioen opgebouwd bij een werkgever, dan neemt u uit het pensioenoverzicht van het pensioenfonds het bedrag dat hoort bij de pensioenaangroei. We noemen dit factor A. Vermenigvuldig dit met 6,5 (2017). Een ondernemer betrekt hierbij ook de vrijwillig betaalde pensioenpremies uit een werknemersspaarregeling in 2016 en de per saldo toename van de oudedagsreserve in 2016.

5. Jaarruimte 2010 - 2016, 2017, 2018 en 2019

De jaarruimte voor 2010 is gelijk aan de maximaal haalbare aftrek, zoals berekend onder 3, minus de pensioenaangroei. Tel hierbij ook de reserveringsruimte uit eerdere jaren op. Samen vormen ze het bedrag dat u aan premies maximaal in 2010 kunt aftrekken, indien voor 1 april 2011 betaald. Voor elk jaar volgt u dezelfde stappen, maar zijn de maximaal toegestane bedragen anders:

jaarruimtejaarlijkse reserveringsruimte
2019 12.678maximaal 7.254
2018 12.598maximaal 7.167
2017 12.598maximaal 7.110
2016 12.335maximaal 7.088
2015 12.168maximaal 7.052
2014 25.181maximaal 6.989
2013 27.618maximaal 6.989
2012 27.618maximaal 6.989
2011 27.156maximaal 6.872

Voor wie op 1 januari van het belastingjaar de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en nog maximaal 10 jaar heeft tot aan de AOW, wordt het maximumbedrag van de reserveringsruimte verhoogd, cijfers 55+ (in 2017 is dit 55 jaar en negen maanden):
 • 14.322 in 2019;
 • 14.152 in 2018;
 • 14.039 in 2017;
 • 13.997 in 2016;
 • 13.927 in 2015;
 • 13.802 in 2014;
 • 13.802 in 2013;
 • 13.802 in 2012;
 • 13.571 in 2011.

Reserveringsruimte 2014

De reserveringsruimte 2014 is de optelsom van 2007 tot en met 2013. Het percentage van de premiegrondslag voor de berekening van de jaarruimte is met ingang van 2014 verlaagd van 17% naar 15,5%. De factor 7,5 is verlaagd naar 7,2. Daarmee wordt de formule:

Jaarruimte = (15,5% x de premiegrondslag) (7,2 x factor A) F

A= pensioenaangroei;
F= verandering fiscale oudedagsreserve FOR.

Reserveringsruimte 2015

In 2015 wordt uw jaarruimte een stuk lager. Voor dit jaar is de formule:

Jaarruimte = (13,8% x de premiegrondslag) (6,5 x factor A) F

Verder geldt:
 • De premiegrondslag is maximaal 100.000 euro.
 • Op 1-1-2015 jonger dan 55 jaar en 3 maanden: maximaal 7.052.
 • Op 1-1-2015 ouder dan 55 jaar en 3 maanden: maximaal 13.927.

Reserveringsruimte 2016

In 2015 wordt uw jaarruimte als volgt berekend:

Jaarruimte = (13,8% x de premiegrondslag) (6,5 x factor A) F

De franchise is 11.996, de maximale premiegrondslag bedraagt in 2016 101.519.

Reserveringsruimte 2017

De formule voor de jaarruimte is als volgt:

Jaarruimte 2017 = 0,138 * (bruto inkomen - 12.032 euro) (6,5 x factor A) F

De maximale jaarruimte 2017 bereikt u bij een inkomen van 103.317 euro. Het verschil tussen uw bruto inkomen en de franchise (12.032 euro) is uw premiegrondslag. Stel uw inkomen bedroeg in 2016 70.000 euro dan is uw jaarruimte gelijk aan 13,8% van 57.968 euro ofwel bijna 8000 euro. Dit is lager dan de maximaal toegestane 12.598.

Jaarruimte 2018

De formule voor 2018:

Jaarruimte = 0,132 * (bruto inkomen - 12.129 euro) (6,27 x A) F

In 2018 bedraagt de jaarruimte maximaal 13,3% van de premiegrondslag, een half procentpunt minder dan in 2017. De reserveringsruimte beloopt maximaal 17% van de premiegrondslag met een maximum van 7.167. Voor
belastingplichtigen die bij het begin van het kalenderjaar een leeftijd hebben bereikt die ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd heeft recht op een hoger maximum van 14.152.

Jaarruimte 2019

De formule voor 2019:

Jaarruimte = 0,133 * (bruto inkomen - 12.679 euro) (6,27 x A) F

A= pensioenaangroei;
F= verandering fiscale oudedagsreserve FOR

In 2019 is de jaarruimte maximaal 13,3% van de premiegrondslag. De reserveringsruimte beloopt maximaal 17% van de premiegrondslag met een maximum van 7.254. Wie aan het begin van het kalenderjaar een leeftijd bereikt die ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, heeft recht op een hoger maximum van 14.322.

Slot jaarruimte 2017, 2018 en 2019

Fiscaal aftrekbare premies voor lijfrente, banksparen en pensioen kunnen uw inkomen behoorlijk verlagen en daarmee een grote fiscale aftrekpost bij uw belastingaangifte inkomsten belasting generen. Maak hiervan gebruik, want het wordt elk jaar weer moeilijker gemaakt om minder belasting te betalen. Benut zo uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2018 en 2019 in uw voordeel.

Lees verder

© 2011 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Lijfrente berekening doet u onlineLijfrente berekening doet u onlineU kunt zelf online uw lijfrente berekenen in 2019. Stel uw lijfrente komt binnenkort vrij, dan wilt u ook weten hoeveel…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2019Aftrekposten inkomstenbelasting 2019Ook al hebt u in 2019 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting 2019 blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is…
Lijfrente sparen of lijfrentepolis in 2019?Lijfrente sparen of lijfrentepolis in 2019?Lijfrente uit lijfrente sparen bij een bank (banksparen) of uit een lijfrentepolis en lijfrenteverzekering bij een verze…
Banksparen 2018 en 2019Banksparen 2018 en 2019Wat is er met banksparen nog mogelijk in 2018 en 2019? Wie al een hypotheek had op basis van banksparen of zijn gouden h…
Lijfrente berekenen: Uitkering uit vrijvallende lijfrenteWanneer je een koopsompolis of lijfrentepolis afsluit of begint met lijfrente banksparen, krijg je daar natuurlijk op ee…

Reageer op het artikel "Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2018-2019"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 22-01-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Koopsompolis
Schrijf mee!