Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2020 en 2021

Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2020 en 2021 Bereken uw pensioentekort, de jaarruimte 2020 en 2021 en het fiscale voordeel dat zo zo hebt aan lijfrenteaftrek. Uw lijfrenteaftrek 2020 is gebaseerd op uw jaarruimte 2020 plus de reserveringsruimte uit de periode 2013 tot en met 2019. Bekijk de stappen in de berekening voor uw belastingaangifte 2030 of 2021. Wie een pensioentekort heeft, zorgt nu eenvoudig voor een aanvullend pensioen. Bijvoorbeeld door middel van een goede koopsompolis of lijfrente. Dit kan op een fiscaal slimme manier als u aantoonbaar tot dusverre te weinig pensioen hebt opgebouwd. Brand New Day maakt veel reclame voor een goede en goedkope polis.

Jaarruimte en reserveringsruimte berekenen


Pensioentekort en dan?

U hebt voor de Belastingdienst een pensioentekort als u minder pensioen opbouwt dan u volgens de fiscale wetgeving zou kunnen doen. Een pensioentekort kan eenvoudig ontstaan doordat u van werkgever bent gewisseld en zo een pensioenbreuk hebt opgelopen. In dit geval doet u er goed aan om een extra verzekering af te sluiten of te sparen voor extra inkomen voor later.

Fiscaal sparen

Zo kunt u kiezen voor een extra lijfrente die ingaat zodra u met pensioen gaat. U betaalt voor deze opbouw van extra pensioen wel premies die zich, afhankelijk van de gekozen polis, met een aangegroeid vermogen laten uitbetalen. Een aantal jaren terug kon u de premies eenvoudig aftrekken van de belasting, maar dat is inmiddels niet meer het geval. Er wordt door de Belastingdienst scherp in de gaten gehouden hoeveel pensioen u al hebt opgebouwd en hoe groot uw jaarruimte is om de lijfrente premies fiscaal af kunnen te trekken. Sinds 2008 mag u ook stortingen op een lijfrentespaarrekening aftrekken van de belasting. Dit is banksparen op een geblokkeerde spaarrekening voor uw pensioen of nabestaanden. Dat betekent dat uw stortingen op een lijfrentespaarrekening fiscaal hetzelfde worden behandeld als de premies voor een lijfrenteverzekering.

Fiscaal voordeel belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021

Fiscaal sparen betekent nu een aftrekpost tegen een hoog belastingtarief en geen vermogensrendementsbelasting betalen. Stel dat u in 2019 51,75 procent belasting betaalt en de jaarlijkse uitkering straks tegen 19 procent is plus 5,5% Zvw. Samen is dat een tarief van ruim 24,5 procent, minder dan de helft van de 51,75% die tot en met 2019 geldt. U vindt de aftrekpost in 2020 en 2021 terug bij de post inkomensvoorzieningen op uw belastingformulier.

Jaarruimte berekenen

Elk jaar moet u de jaarruimte opnieuw berekenen om te zien hoeveel u van de belasting kunt aftrekken. De reserveringsruimte is vervolgens de optelsom van de niet benutte jaarruimte in de afgelopen 7 jaar. Als u de jaarruimten 2012 tot en met 2018 nog niet helemaal hebt gebruikt voor de aankoop van een lijfrente, dan kunt u die ruimte als reserveringsruimte gebruiken in 2019. U kunt hierin dus tot maximaal 7 jaar terug gaan. Uw totale ruimte is dan gelijk aan de jaarruimte plus de reserveringsruimte, waardoor de ruimte voor een forse fiscale aftrekpost toeneemt. De berekening van de jaarruimte gaat voor de aangifte inkomstenbelasting 2019 in de volgende stappen. Een rekenvoorbeeld, met daarna de vereiste getallen voor 2018, 2019 en 2020:

1. Berekening pensioengevend loon, jaarruimte 2019

Voor de berekening van de jaarruimte 2019 moet u uw inkomensgegevens en pensioenaangroei over 2018 erbij pakken. Tel als eerste stap al uw inkomsten op, voor zo ver op u van toepassing:
 1. De winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek. Ondernemers nemen ook de per saldo toename van de oudedagsreserve in 2018.
 2. Loon en ziektewetuitkeringen in 2018.
 3. AOW, pensioen, lijfrente, bijstand en andere uitkeringen in 2018.
 4. Loon en dergelijke uit het buitenland in 2018.
 5. Pensioen en uitkeringen uit het buitenland in 2018.
 6. Inkomsten uit overig werk in 2018.
 7. Inkomsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen in 2018.
 8. Periodieke uitkeringen in 2018.

2. Verminder deze inkomsten met kosten en franchise AOW

Van uw pensioengevend loon trekt u nu af:
 • Uw aftrek reizen met openbaar vervoer in 2018.
 • Voor ondernemers ook de afname van opgebouwde oudedagsreserve in 2018.
 • De AOW-franchise.

3. Premiegrondslag berekenen

De premiegrondslag is gelijk aan de inkomsten minus de kosten en is aan een maximum gebonden. Is het bedrag bij u hoger dan moet u dit in de berekening vervangen door 100.000 euro. Vermenigvuldig dit nu met 0,133 (2019) om de maximaal haalbare aftrek te bepalen.

4. Pensioenaangroei in 2018

Vervolgens bekijkt u wat uw werkelijke pensioenaangroei in 2018 is geweest. Hebt u pensioen opgebouwd bij een werkgever, dan neemt u uit het pensioenoverzicht van het pensioenfonds het bedrag dat hoort bij de pensioenaangroei. We noemen dit factor A. Vermenigvuldig dit met 6,27 (2019). Een ondernemer betrekt hierbij ook de vrijwillig betaalde pensioenpremies uit een werknemersspaarregeling in 2018 en de per saldo toename van de oudedagsreserve in 2018.

5. Jaarruimte 2019, 2020 en 2021

De jaarruimte voor 2019 is gelijk aan de maximaal haalbare aftrek, zoals berekend onder 3, minus de pensioenaangroei onder 4. Tel hierbij ook de reserveringsruimte op (= de niet benutte jaarruimte uit eerdere jaren). Samen vormen ze het bedrag dat u aan premies maximaal in 2019 kunt aftrekken. Voor elk jaar volgt u dezelfde stappen, maar zijn de maximaal toegestane bedragen anders:

jaarruimtejaarlijkse reserveringsruimte
2021 13.236maximaal 7.489
2020 12.968maximaal 7.371
2019 12.678maximaal 7.254
2018 12.598maximaal 7.167

Voor wie op 1 januari van het belastingjaar de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en nog maximaal 10 jaar heeft tot aan de AOW, wordt het maximumbedrag van de reserveringsruimte verhoogd, cijfers 55+ (op 1 januari 2021 jonger dan 56 jaar en 4 maanden):
 • 14.785 in 2021;
 • 14.552 in 2020;
 • 14.322 in 2019;
 • 14.152 in 2018.

Jaarruimte 2018

De formule voor 2018:

Jaarruimte = 0,132 * (bruto inkomen - 12.129 euro) (6,27 x A) F

In 2018 bedraagt de jaarruimte maximaal 13,3% van de premiegrondslag, een half procentpunt minder dan in 2017. De reserveringsruimte beloopt maximaal 17% van de premiegrondslag met een maximum van 7.167. Voor
belastingplichtigen die bij het begin van het kalenderjaar een leeftijd hebben bereikt die ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd heeft recht op een hoger maximum van 14.152.

Jaarruimte 2019

De formule voor 2019:

Jaarruimte = 0,133 * (bruto inkomen - 12.275 euro) (6,27 x A) F

A= pensioenaangroei;
F= verandering fiscale oudedagsreserve FOR

In 2019 is de jaarruimte maximaal 13,3% van de premiegrondslag. De reserveringsruimte beloopt maximaal 17% van de premiegrondslag met een maximum van 7.254. Wie aan het begin van het kalenderjaar een leeftijd bereikt die ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, heeft recht op een hoger maximum van 14.322. De jaarruimte die u niet hebt gebruikt, kunt u nog in de 7 jaar daarna gebruiken in uw reserveringsruimte.

Jaarruimte 2020

De formule voor 2020:

Jaarruimte = 0,133 * (bruto inkomen - 12.472 euro) (6,27 x A) F

A= pensioenaangroei;
F= verandering fiscale oudedagsreserve FOR

Slot jaarruimte 2019, 2020 en 2021

Fiscaal aftrekbare premies voor lijfrente, banksparen en pensioen kunnen uw inkomen behoorlijk verlagen en daarmee een grote fiscale aftrekpost bij uw belastingaangifte inkomsten belasting generen. Maak hiervan gebruik, want het wordt elk jaar weer moeilijker gemaakt om minder belasting te betalen. Benut zo uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021 in uw voordeel. Uw aftrek 2021 benut u vooralsnog in uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe groot is uw pensioengat en pensioentekort?Hoe groot is uw pensioengat en pensioentekort?Velen van ons hebben in 2022 en 2023 een pensioengat, een pensioentekort. Denk aan uw jaarruimte 2022 en 2023. Zonder ze…
Lijfrente berekening doet u onlineLijfrente berekening doet u onlineU kunt zelf online uw lijfrente berekenen. Stel uw lijfrente komt binnenkort vrij, dan wilt u ook weten hoeveel geld u n…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021Ook al hebt u over 2022 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting blijven belangrijk bij uw belastingaangifte in…
Lijfrente sparen of lijfrentepolis in 2020 en 2021?Lijfrente sparen of lijfrentepolis in 2020 en 2021?Lijfrente uit lijfrente sparen bij een bank (banksparen) of uit een lijfrentepolis en lijfrenteverzekering bij een verze…

Bijverdienen en de AOW wat is het belastingtariefBijverdienen en de AOW wat is het belastingtariefMag u geld bijverdienen met een AOW in 2019, 2020 of 2021? Ja, want een extra inkomen verkrijgen met een bijbaan mag ook…
Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelastingDrempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelastingUw drempelinkomen berekenen in 2022 of 2023, uw verzamelinkomen berekenen en het belastbaar inkomen box 1 bepalen en ber…
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 29-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.