Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelasting

Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelasting Uw drempelinkomen berekenen in 2022 of 2023, uw verzamelinkomen berekenen en het belastbaar inkomen box 1 bepalen en berekenen. Allemaal belangrijk bij uw aangifte inkomstenbelasting. Wie bepaalde giften wil aftrekken van de inkomstenbelasting of bij de belastingaangifte specifieke zorgkosten als aftrekpost wil opvoeren, komt al snel het drempelinkomen tegen. Bruto inkomen en netto zijn bekende begrippen, maar voor het drempelinkomen is dat anders. Wat betekenen dus het drempelinkomen, het verzamelinkomen en belastbaar inkomen? En telt het vakantiegeld ook mee?

De werkgever houdt alleen loonbelasting in en let niet op het drempelinkomen

Het drempelinkomen is een begrip uit de inkomstenbelasting en niet uit de loonbelasting. Uw werkgever kijkt alleen naar uw bruto salaris en houdt daarop loonbelasting in. Of u ook ander inkomen hebt, bijvoorbeeld uit sparen en beleggen of bepaalde aftrekposten hebt, is voor de werkgever niet belangrijk. Voor u wel, want als u extra inkomen of extra aftrekposten hebt, hebt u misschien ook recht op een belastingteruggave of moet u misschien belasting bijbetalen.

De Belastingdienst heft inkomstenbelasting over uw verzamelinkomen en belastbaar inkomen, waaruit bestaat het verzamelinkomen?

De Belastingdienst wil wel alles van u weten om te zien of er extra belasting moet worden betaald of kan worden teruggeven. De Belastingdienst kijkt dan ook naar al uw inkomsten. Dat zijn:
 • Uw loon;
 • Fooien en andere inkomsten;
 • 13e maand;
 • Vakantiegeld;
 • Pensioen en uitkeringen;
 • Eventueel buitenlands loon, buitenlands pensioen of uitkeringen;
 • Bijverdiensten, tweede inkomen;
 • De ontvangen alimentatie;
 • Periodieke uitkeringen. Denk aan bijdragen van de overheid voor uw huis, een ontvangen uitkering toen u ziek was, lijfrente en dergelijke;
 • Overige inkomsten, zoals het belastbare deel van een kapitaalverzekering;
 • Negatieve persoonsgebonden aftrek, zoals teruggekregen alimentatie, en de restant persoonsgebonden aftrek uit een eerder jaar;
 • Uw eigenwoningforfait minus de hypotheekrente, ook wel saldo eigen woning genoemd.

Deze lijst met mogelijke inkomens minus aftrekposten vormen uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting, maar er is meer. Zo is er ook nog een box 2 met het aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie, en box 3 voor sparen en vermogen.

Wat is het verzamelinkomen, het verzamelinkomen berekenen

Uw totale verzamelinkomen kunt u berekenen als het totale inkomen in boxen 1, 2 en 3, maar ook minus de volgende aftrekposten:
 • De reisaftrek voor het openbaar vervoer, voor zover niet door de werkgever is vergoed. De aftrek varieert met de afstand van het woon-werkverkeer.
 • Aftrek als u geen of een kleine hypotheek hebt volgens de wet Hillen. Als de hypotheekrente minder hoog is dan de bijtelling van het eigen woning forfait is dit bedrag gelijk aan het saldo eigen woning.
 • De persoonsgebonden aftrek, zoals de betaalde partner alimentatie, verliezen op durfkapitaal, hypotheekrente, ziektekosten, studiekosten, levensonderhoud kinderen, giften en uitgaven voor een rijksmonument in Nederland.

Het verzamelinkomen kan belangrijk om te bepalen hoeveel griffierechten u in 2022 en 2023 moet betalen. Wie minder verdient, hoeft minder griffierechten bij het procederen te betalen.

Let op: bij het aanvragen van de zorgtoeslag 2022 en 2023 wordt u gevraagd naar het toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is dan gelijk aan het verzamelinkomen.

Wat is het drempelinkomen bij de aangifte inkomstenbelasting, drempelinkomen berekenen

Het drempelinkomen komen we bij de aangifte inkomstenbelasting tegen bij de bepaling van de aftrek voor de specifieke zorgkosten en de aftrek van gewone giften. Gewone giften zijn eenmalige giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De drempel voor de aftrek van deze giften is 1% van uw gezamenlijke drempelinkomen met een minimum van 60 euro. Maar hoe hoog is dit drempelinkomen. Welnu, het drempelinkomen is gelijk aan het gezamenlijke totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder ook uw persoonsgebonden aftrekposten in mindering te brengen. Dat u de persoonsgebonden kosten niet mag aftrekken is ook wel logisch, want zo zou u door veel zorgkosten en giften de drempel voor de aftrek extra kunnen verlagen.

Conclusie berekening drempelinkomen

Het drempelinkomen is dus gelijk aan het verzamelinkomen als optelsom van de inkomens uit de 3 boxen minus de aftrekposten, exclusief de persoonsgebonden aftrek:
 • Betaalde partneralimentatie;
 • Kosten levensonderhoud kind;
 • Specifieke zorgkosten;
 • Tijdelijk verblijf thuis van een ernstig gehandicapte;
 • Onderhoud van een rijksmonument;
 • Kwijtschelding schuldkapitaal;
 • Restant persoonsgebonden aftrek uit een eerder jaar.

Wat is het belastbaar inkomen, waaruit bestaat het belastbaar inkomen

Er zijn 3 soorten van belastbaar inkomen. Dat is afhankelijk van de box waar u naar kijkt. Box 1, 2 of 3:
 • Box 1 bevat uw belastbaar inkomen uit werk en woning.
 • Box 2 is het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een coöperatie of vennootschap. Een aanmerkelijk belang betekent dat u minimaal 5 procent van de aandelen bezit. Het belastingtarief bedraagt 25 procent.
 • Box 3 betreft het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Hierbij is 4 procent van de waarde boven de vrijstellingen belast met een belastingtarief van 30%. Al met al een heffing van 1,2%.

Dit resulteert in de volgende inkomens en aftrekposten:

belastbaar inkomen werk en woningbelastbaar inkomen aanmerkelijk belangbelastbaar inkomen sparen en beleggentotaal aan aftrekposten
 • Loon uit dienstverband.
 • Inkomen uit sociale uitkeringen en pensioen.
 • Inkomen uit lijfrente.
 • Partneralimentatie.
 • Winst uit onderneming.
 • Inkomen uit overige werkzaamheden.
 • Bijtelling eigenwoningforfait.
 • Dividend.
 • Vervreemdingsvoordelen, zoals winst uit de verkoop van aandelen.
 • 4 procent van de waarde van al uw beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en andere beleggingen.
 • 4 procent van de waarde van de 2e woning.
 • 4 procent van spaarverzekeringen, voor zover deze niet belast zijn in box 1.
 • Hypotheekrente.
 • Persoonsgebonden aftrek, waaronder ziektekosten, alimentatie en studiekosten.
 • Ondernemersaftrek.
 • Werknemersaftrek.
 • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

Conclusie berekening belastbaar inkomen en waaruit bestaat het belastbaar inkomen

Uw totaal belastbaar inkomen is de som van de inkomens in deze 3 boxen in de inkomstenbelasting. Het is het inkomen waarover loonbelasting moet worden betaald. Het kan afwijken van het verzamelinkomen als niet alle bijtellingen en aftrekposten in dit inkomen zijn verwerkt.

Belastingaangifte doen

De aangifte inkomstenbelasting wordt vaak als lastig ervaren en daarom is wat hulp bij deze aangifte altijd welkom. Ook bij de belastingaangifte inkomstenbelasting is belasting ontwijken mogelijk, belasting ontduiken daarentegen is natuurlijk niet toegestaan.

Slot

Het verzamelinkomen en drempelinkomen zijn verschillende begrippen. Het drempelinkomen is een stuk hoger dan het verzamelinkomen, bijvoorbeeld door de hypotheekrenteaftrek. Als u deze inkomens door elkaar gebruikt, trekt u de verkeerde bedragen af bij de aangifte inkomstenbelasting.
© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Berekening verzamelinkomen veel gestelde vragenBerekening verzamelinkomen veel gestelde vragenHoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2023 en 2024? Is dit verzamelinkomen het bruto o…
Belastbaar inkomen berekenenBelastbaar inkomen berekenenHet belastbaar inkomen is het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald, minus de aftrekposten. Voor de in…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018De aftrekbare specifieke zorgkosten, reiskosten bij ziekenbezoek en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog…
Belastingen voor ondernemers: waar heb je mee te maken?Belastingen voor ondernemers: waar heb je mee te maken?Zodra je een onderneming start, krijg je te maken met ondernemingsbelastingen. Er zijn namelijk belastingen die specifie…

Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2020 en 2021Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2020 en 2021Bereken uw pensioentekort, de jaarruimte 2020 en 2021 en het fiscale voordeel dat zo zo hebt aan lijfrenteaftrek. Uw lij…
Recht op arbeidskorting: hoeveel is dat?Recht op arbeidskorting: hoeveel is dat?U kunt als particulier maar ook als ondernemer recht hebben op de arbeidskorting 2022 en 2023 zodra u een inkomen hebt u…
Reacties

H. Reijnen, 25-04-2018
Goede middag,
Bij het invullen van de aangifte 2017 merk ik het volgende:
Ik heb voldoende zorgkosten, meer dan de het drempelbedrag.
Bij het invullen van mijn aangifte kom ik tot een bepaald drempelbedrag.
Bij het invullen van de aangifte van mijn vrouw krijg ik een ander drempelbedrag.
Het blijkt dat daarbij het eigenwoningforfait als verzamelinkomen wordt geteld, ondanks het feit dat dit nul moet zijn, omdat onze hypotheek is afgelost.
Is dit juist? Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste H. Reijnen,
Als de hypotheek het hele jaar is afgelost, moet ook de regel aftrek geen of geringe eigen woningschuld zijn ingevuld, die de bijtelling neutraliseert. Per saldo moet er dus geen bijtelling meer zijn:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/135228-geringe-eigenwoningschuld-hebben-hillen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D,b,zitter, 28-03-2018
Goede middag.
Een vraag: is het drempelinkomen gelijk aan het bruto bedrag?
Graag uw antwoord. Dank u. Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste D b zitter,
Het drempelinkomen is het bruto bedrag minus een aantal aftrekposten (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pipi, 15-04-2015
Mijn vriend was DGA van zijn bv. Deze leed verliezen dus heb daarom gevraagd of zijn loon op nihil gesteld kon worden, dit omdat wij geen loon konden halen uit de bv. Hier is toestemming voor gegeven. Nu heb ik op de belastingaangifte 2014 bij zijn inkomen 0 ingevuld. Maar eigenlijk hebben we enkel verliezen geleden had ik hier dan niet iets anders in moeten vullen? Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Pipi,
Dat u bij het loon nul hebt ingevuld is wel correct, alleen zal de winst en verlies rekening een negatief beeld geven waardoor er geen of minder vennootschapsbelasting wordt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 28-08-2014
L.S., begrijp ik nu goed dat voor de bepaling van het drempelinkomen de volle 4% wordt gebruikt van een in box drie aanwezig kapitaal ( gecorrigeerd voor de geldende vrijstelling in die box)? Dat lijkt me uitermate krom omdat het rendement van 4% nooit/niet wordt gehaald ( via een spaarrekening) en bovendien wordt het ook nog eens belast! Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Hans,
Die 4% is ook te hoog en niet realistisch, maar de Belastingdienst gaat toch van 4% rendement uit. Daar is weinig tegen te beginnen. Dit zal in 2017 en 2018 veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcelle, 11-09-2013
Aldus mij is er een degelijk verschil in het belastbaar jaarinkomen van een werknemer en dat van een zzp'er. Woningbouwcorporaties hanteren het belastbaar inkomen voor iedereen gelijk, dat is niet eerlijk! Een zzp'er heeft meer in zijn portemonnee waarvan de huur betaald dient te worden maar er gaan aftrekposten vanaf waardoor er een lager bedrag op een IB60 komt te staan. De aftrekposten/ondernemersaftrek zijn eigenlijk geen echte gelden en betaal ik niet in het echt, dus dienen zij aldus mij uit te gaan van mijn winst- verliesrekening/winst uit onderneming ipv mijn IB60-verklaring! Dat scheelt zomaar even 11.000 euro en mag ik een woning huren in de sociale sector volgens de Europese norm tot een kale huur van 681,02 euro per maand. Hoe krijg ik medewerkers bij een woningbouw zover dat zij dit inzien? Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Marcelle,
Dat wordt lastig want een corporatie moet uitgaan van het verzamelinkomen op uw belastingaanslag of de IB60.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 25-06-2013
Wat betekent als mijn belaste niet Nederlandse inkomen -700 zijn?
Krijg ik dat geld of moet ik dat aan belasting betalen?!?! Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Diana,
Dan hebt u door verliezen een negatief inkomen. Daarover betaalt u dan geen belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Berchris, 02-04-2013
Belastingjaar 2013; Wat mag je aftrekken voor aanschaf voor een gehoorapparaat?
Uiteenzetting is mij niet helemaal duidelijk. Verneem dit graag Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Berchis,
U mag de kosten van een gehoorapparaat minus het vergoede deel aftrekken als ziektekosten. Een gehoorapparaat is hulpmiddel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/136048-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willy, 05-12-2012
Een belastingplichtige heeft recht op de ouderenkorting als hij op 31 december 2012 65 jaar of ouder is en een verzamelinkomen heeft van niet meer dan 35.450 De ouderenkorting bedraagt 762. Wordt bij het verzamelinkomen ook het inkomen van de fiscale partner meegerekend?

M.vr.gr.
Willy Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Willy,
De ouderenkorting is een individuele heffingskorting, wat wil zeggen dat als u en uw fiscale partner elk een verzamelinkomen hebben dat lager is dan 35.450, u beiden de ouderenkorting krijgt (65 jaar of ouder). Deze bestaat in 2020 niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 06-11-2012
Goedemiddag,

Klopt het dat mijn verzamelinkomen (toetsingsinkomen) het bedrag van inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking minus aftrekposten eigen woning is?

Ik heb nu bij de aanvraag van toeslagen alleen mijn inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking gebruikt maar nu hoorde ik dat als ik mijn Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning hier vanaf trek ik een aanzienlijk lager verzamelinkomen (toetsingsinkomen) heb en daardoor dus een hogere toeslag krijg.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 30-04-2020
Goedemiddag Chantal,
Als u niet meer aftrekposten hebt dan de hypotheekrenteaftrek en geen ander inkomen hebt, is het verzamelinkomen uw inkomen minus hypotheekrenteaftrek, maar plus eigenwoningforfait:

https://financieel.infonu.nl/geld/9771-het-eigenwoningforfait-2019-en-2020-aanslag-onroerend-goed.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nzeyimana, 04-11-2012
Goed avond,

Maag ik met het bepaalde verzamelinkomen aan vragen?

Met vriendelijke groeten
NZEYIMANA Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Nzeyimana,
Wat wilt u aanvragen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jma Craane, 10-10-2012
GOEDE MIDDAG, MAG IK MIJN NIEUWE HOORAPPARATEN MINUS DE VASTE TERUGGAVE VAN MIJN VERZEKERING VERDER ALS AFTREKPOST OPVOEREN?
GRAAG EEN REACTIE HIEROP. B.V.DANK
SJEF Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Jma Craane,
U mag een hoorapparaat opvoeren als aftrekpost, maar bij de zorgkosten is wel sprake van een inkomensdrempel waarmee u rekening moet houden. Voor meer details verwijs ik u naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/136048-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liz, 11-06-2012
Hoe bereken ik het drempelinkomen van box 3. Is dit 4% van het spaargeld minus vrijstelling? Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Liz,
Het verzamelinkomen uit box 3 is gelijk aan het het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, ofwel 4 procent minus de vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacq, 10-06-2012
Als ik mijn jaaropgaaf erbij pakt, moet ik dan mijn verzamelinkomen berekenen als
"loon voor loonheffing" minus "ingehouden loonheffing"? Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Jacq,
Uw verzamelinkomen is uw totale inkomen minus aftrekposten. Niet minus loonheffing. Het is in feite het inkomen waarover u belasting moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ardian, 07-01-2012
Ik verdien ongeveer 33,000 bruto per jaar. Op mijn belastingaangifte van 2010 staat mijn verzamelinkomen 16,000. (dat is definitief) welke bedrag moet ik nemen voor aanvraag zorgtoeslag en kindgebondenbudget? Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Ardian,
U neemt het verzamelinkomen als uw inkomenssituatie gelijk is gebleven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. B. Zitter, 28-03-2011
Is het drempelinkomen het totale bruto inkomen van man en vrouw minus het totale ingehouden loonbelasting en minus de bijdrage Zorgverzekeringswet? Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste D.B. Zitter,
De bijdrage Zvw mag er niet af. Voor de rest is het correct als u geen andere aftekposten hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 01-05-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.