Belastingaangifte 2020 en 2021 inkomstenbelasting

Belastingaangifte 2020 en 2021 inkomstenbelasting U moet uw belastingaangifte 2021 inkomstenbelasting (inkomen 2021) uiterlijk op 1 mei 2022 indienen bij de Belastingdienst, de belastingaangifte 2020 op 1 mei 2021. Een uitstel van de belastingaangifte 2021 is mogelijk tot uiterlijk september 2022. Via de inkomstenbelasting wordt de inkomstenbelasting over het jaar verrekend met de betaalde loonbelasting, de voorlopige aanslag of de maandelijkse teruggave. Moet u door de belastingaanslag belasting bijbetalen of krijgt u geld terug? Let op de aftrekposten en belastingtips 2020 en 2021.

Belastingaangifte op tijd doen

Een speerpunt van de Belastingdienst is dat u uw belastingaangifte op tijd doet. Gaat dat niet lukken, vraag dan op tijd uitstel van belastingaangifte doen aan, want de verzuimboete kan hoog oplopen.

Belastingaangifte 2020 en 2021 invullen, hoe snel krijg ik mijn geld terug?

Het maakt voor de behandeling van uw belastingaangifte geen verschil of u uw aangifte in januari of in maart instuurt. U krijgt in beide gevallen uw geld even snel terug als u te veel belasting hebt betaald. Als uw aangifte vóór 1 april bij de fiscus binnen is, krijgt u vóór 1 juli bericht in de vorm van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of een GVA brief. Op een later moment, uiterlijk binnen 3 jaar na afloop van het jaar waarover u aangifte doet, volgt de definitieve aanslag. Als u na 1 april uw belastingaangifte hebt ingediend in verband met uitstel, ontvangt u de belastingaanslag, de voorlopige aanslag, uiterlijk 3 maanden na ontvangst van uw aangifte door de Belastingdienst. In de maand juli dus. Uiterlijk 3 jaar later wordt de definitieve aanslag opgelegd. Let wel dit is allemaal het streven van de Belastingdienst.

Wat is een GVA brief?

GVA staat voor geen voorlopige aanslagbrief. In deze brief wordt aangegeven dat er geen voorlopige aanslag wordt opgelegd. Dit gebeurt wel als het te betalen of te ontvangen belastingbedrag minder is dan de aanslaggrens. Dat neemt overigens niet weg dat uw gegevens nog gecontroleerd kunnen worden en tot nieuwe inzichten kunnen leiden.

Ik heb teveel belasting betaald in 2020 of 2021

Er zijn meerdere manieren om te veel betaalde belasting terug te krijgen. Vooral jongeren of studenten hebben nog al eens te veel belasting betaald. Dit komt doordat ze maar een aantal maanden werken, terwijl bij het berekenen van het netto loon is verondersteld dat alle maanden zou worden doorgewerkt. Jongeren kunnen belasting terug vragen via de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022. Achteraf kan blijken dat u te veel of te weinig geld hebt terug gekregen. Daarvoor is de belastingaangifte inkomstenbelasting in het leven geroepen.

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021 en de loonbelasting

De loonbelasting en loonheffing houden meestal geen rekening met allerlei fiscale aftrekposten. Bovendien kunt u meerdere banen hebben waardoor uw jaarinkomen hoger is dan dat een bepaalde werkgever weet. Er kan sprake zijn van bonussen, een 13e maand, gratificatie, noem maar op. Allerlei zaken die, als u het hele jaar achteraf bekijkt, tot een ander financieel beeld kunnen leiden. U kunt te veel belasting hebben betaald, maar ook te weinig. U kunt ook tijdens het jaar teveel belasting hebben teruggevraagd en gekregen. De aangifte inkomstenbelasting is het moment om alles eens goed op een rij te zetten. Dat kan via een digitale aangifte maar ook via het toegestuurde belastingbiljet.

Hulp bij uw belastingaangifte, belastingtips

Wat de belastingaangifte vooral anders maakt dan de loonheffing gedurende het jaar zijn de fiscale aftrekposten, waarop u mogelijk recht hebt. Grote posten hierbij zijn de aftrek van de hypotheekrente en de fiscaal aftrekbare ziektekosten, maar er zij er natuurlijk meer. Ook uw persoonlijke situatie is van belang, hebt u een fiscale partner of niet. De belangrijkste posten bij uw belastingaangifte inkomensbelasting worden onderstaand kort toegelicht.

Fiscaal partner of niet in 2020 en 2021

Het maakt voor de aangifte inkomstenbelasting en uw belastingaanslag uit hoe uw gezin is samengesteld. Of u bijvoorbeeld kinderen hebt en of u een fiscale partner hebt. Dit werkt namelijk door in de verschillende fiscale aftrekposten en de hoogte van de enkele heffingskortingen. Ook uw leeftijd kan tot verschillen leiden en de vraag of u inkomen uit tegenwoordige arbeid hebt, een uitkering of anders. Iedereen komt voor de algemene heffingskorting in aanmerking, terwijl de andere kortingen afhankelijk zijn van bovengenoemde factoren. Wie getrouwd zijn, zijn automatisch elkaars fiscale partner. Ook als u duurzaam gescheiden van elkaar leeft. Hebt u een fiscaal partner dan mogen de aftrekposten tussen de partners zo worden verdeeld, dat het u fiscaal het meeste voordeel geeft. Dit kan leiden dat uw belastingaanslag een mooie belastingteruggave wordt. Het fiscaal partnerschap is veranderd voor wie samenwoont zonder een notarieel samenlevingscontract. In dat geval bent u namelijk geen fiscale partners meer.

De hypotheekrente aftrek, hypotheekrente vooruit betalen

Als u tijdens het jaar niet bent verhuisd en geen nieuwe hypotheek hebt afgesloten is het allemaal zeer simpel. U hebt van uw bank de jaaropgave van de betaalde hypotheekrente inclusief de vooruit betaalde hypotheekrente gekregen en neemt dit over het aangifteformulier. Anders wordt het wanneer u in een ander huis met overwaarde hebt verkocht. U bent namelijk verplicht om de overwaarde van het oude huis in het nieuwe huis te stoppen. Dit heet de bijleenregeling. Als u de overwaarde voor iets anders hebt gebruikt, maar wel het nieuwe huis volledig financiert, is alleen de hypotheekrente van de hypotheek minus de overwaarde fiscaal aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld:

Stel u neemt een hypotheek op uw nieuwe huis van 300.000 euro en behoudt de overwaarde van 50.000 euro van het verkochte huis op een spaarrekening, dan is voor het nieuwe huis de hypotheekrente aftrekbaar op een bedrag van 250.000 euro. U moet hiervoor dan de opgave van de bank corrigeren.

Aftrek kosten aankoop huis 2020 en 2021

Als u een huis hebt verkocht, zijn hiervan ook fiscaal aftrekbaar de volgende posten:
 • De provisie van de hypotheek tot een maximum van 1,5 % van het hypotheekbedrag of maximaal 3.630 euro.
 • De notariskosten voor de passeren van de hypotheekakte plus de kosten van taxatie van de woning.
 • Kosten Kadaster, de kadastrale rechten.
 • De bouwrente bij een nieuwbouwwoning.

Eigenwoningforfait 2020 en 2021 en WOZ waarde

Als eigenaar van een woning moet u het eigen woning forfait optellen bij uw inkomen. De hoogte is gebaseerd op de WOZ-waarde van een jaar eerder dan vermeld wordt op de WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking 2020 gaat over de waarde van uw woning op 1 januari 2019. Deze beschikking hebt u naar alle waarschijnlijkheid in februari 2018 ontvangen. De hypotheekrente is dus een aftrekpost, maar het eigenwoningforfait wordt gezien als extra inkomen, waarover u belasting moet betalen. In de gevallen waarin het eigenwoningforfait hoger is dan de post hypotheekrenteaftrek, wordt het saldo op nul gezet. Dan is er en geen aftrek en geen bijtelling. Dit komt door de Wet Hillen die tot en met 2018 nog volledig van kracht is. In 2020 en 2021 vindt er wel een kleine bijtelling plaats als ander het saldo nihil is (plus 2/30e deel van het eigenwoningforfait in 2020 en 3/30e in 2021)

Fiscale bijtelling auto van de zaak 2020 en 2021

Bij privé gebruik van de auto van de zaak met meer dan 500 kilometer per jaar, moet u een percentage van de cataloguswaarde van de wagen bij uw inkomen optellen. Hoeveel u moet bijtellen hangt af van de auto, de CO2 uitstoot en zuinigheid van de auto. Uw werkgever houdt maandelijks met deze bijtelling voor 1/12 deel rekening. Wie stelt minder dan 500 kilometer privé te rijden met de auto moet dat wel kunnen aantonen. Overigens zijn kilometers voor woon-werkverkeer zakelijke kilometers en geen privé kilometers.

Aftrekbare ziektekosten belastingaangifte 2020 en 2021

De aftrek van ziektekosten is verder versoberd. In de eerste plaats zijn vooral nog de ziektekosten voor chronisch zieken en gehandicapten aftrekbaar en niet langer de tweede of derde bril van iemand. Toch blijven nog vele specifieke zorgkosten fiscaal aftrekbaar. Bekijk ook de aftrekbare kosten van een tandarts, een dieet, een arts, hulpmiddelen en nog veel meer. Bij een laag inkomen kunnen de specifieke zorgkosten soms extra worden verhoogd.

Belastingvrij sparen in box 3 van de inkomstenbelasting 2020 en 2021, belasting op spaargeld

In box 3 van de inkomstenbelasting met daarin het spaargeld en ander vermogen anders dan het eigen huis, betaalt u boven de vrijstellingen 1,2% vermogensrendementsheffing. Maar gelukkig kunt u van allerlei vrijstellingen gebruik maken. Zolang u onder de vrijgestelde bedragen blijft betaalt u hierover geen vermogensbelasting en kunt u dus belastingvrij sparen:

De vrijstellingen op spaargeld en vermogen 2020 en 2021:

WieVrijstellingen 2020Vrijstellingen 2021
Alleenstaand 30.846 50.000
Gehuwd of samenwonend (fiscale partners) 61.692 100.000

Bij deze vrijstellingen kunt u ook twee heffingskortingen toepassen die een extra vrijstelling geven. De korting voor maatschappelijke beleggingen en de korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en cultuurfondsen.

Heffingskortingen 2020 en 2021

Heffingskortingen betekenen een netto korting op inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Met een aantal heffingskortingen houdt de werkgever op uw verzoek direct rekening bij de loonheffing:
 • De algemene heffingskorting;
 • De arbeidskorting;
 • De (alleenstaande)ouderenkorting;
 • De levensloopverlofkorting;
 • De jonggehandicaptenkorting.

Voor andere heffingskortingen kunt u een aanvraag indienen:
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 • De korting voor groene beleggingen;

Was uw inkomen minder dan 7.000 euro en betaalt u daardoor geen of weinig belasting, dan kunt u uw heffingskortingen waarschijnlijk niet geheel verrekenen met uw belasting. Uitbetaling via uw partner is dan mogelijk als:
 • U meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner had.
 • Uw fiscale partner voldoende belasting betaalde in Nederland.

Tarieven belastingaangifte inkomstenbelasting

De tarieven voor de inkomstenbelasting, de heffingskortingen en belastingschijven wijken elk jaar iets af. De tarieven en belastingschijven zullen in combinatie met de heffingskortingen en aftrekposten bepalen hoeveel belasting u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting terug zult krijgen of dat u wellicht moet bijbetalen.

Slot belastingaangifte 2020 en 2021

Vergeet ook andere aftrekposten en fiscaal aftrekbare uitgaven niet zoals de alimentatie aan uw ex en bijvoorbeeld de studiekosten. Na het invullen van dit alles wordt ook duidelijk of u belasting terug krijgt of helaas moet bijbetalen. Veel succes met deze tips. Niemand betaalt immers graag te veel belasting.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)Belastingtips voor de belastingteruggave 2020, 2021 en 2022 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particuli…
Vrijstellingen box 1 en box 3 inkomstenbelasting 2020 & 2021Vrijstellingen box 1 en box 3 inkomstenbelasting 2020 & 2021Gebruik alle vrijstellingen en aftrekposten in 2019, 2020 en 2021 uit box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting, waarop u…
Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Kijkend naar het aantal heffingskortingen in 2019 is een belastingvereenvoudiging niet gelukt. Er zijn zes heffingskorti…
Elektronische belastingaangifte doen of op papier?Elektronische belastingaangifte doen of op papier?Wanneer u in 2024 belastingaangifte moet doen over het inkomen in 2023 kunt u als particulier kiezen voor digitaal en el…

Ook Vereniging heeft vergunning nodig voor loterij of bingoOok Vereniging heeft vergunning nodig voor loterij of bingoAls je vereniging een eenmalige grote financiële uitgave heeft, vanwege verbouwing van het clubhuis, 25-jarig jubileum,…
Toetsingsinkomen 2020 en 2021 berekenenToetsingsinkomen 2020 en 2021 berekenenDe hoogte van het toetsingsinkomen 2021, 2022 en 2023 zijn zeer belangrijk voor het toekennen een toeslag in 2021, 2022…
Reacties

Maddy, 21-03-2016
Beste,

Ik heb vanaf 2011 tot heden nooit belastingaangifte gedaan (ja heel stom), maar ik las dat je dat alsnog kunt doen (tot 5 jaar). Maar als ik inlog op digid kan ik alleen tot 2013 aangifte doen? nu heb ik dat ook gedaan, maar ik kan dus nergens die van 2011 en 2012 doen?

Met vriendelijke groet,

Maddy Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste Maddy,
Ja, maar dat kan niet digitaal. U kunt voor die jaren wel een belastingformulier vragen en die invullen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten, 19-03-2013
Mijn vrouw heeft in januari haar wetenschappelijke promotie afgerond. De rekening voor de aansluitende borrel hebben we in 2013 voldaan, de proforma rekening voor de drukker hebben we in 2012 al moeten voldoen. Mijn vraag is: wat is leidend bij het doen van de aangifte: de datum van de factuur (definitieve factuur drukker volgde in 2013 - en dan zou dus alles over 2013 kunnen) of van betaling (dan is het gescheiden en hebben we tweemaal te maken met de aftrekdrempel)? Reactie infoteur, 22-01-2019
Beste Maarten,
De datum van betaling is leidend voor de aftrek. Nadelig, maar de drempel is wel iets lager geworden (250 euro in plaats van 500 euro).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark Hultink, 14-03-2013
Vorig jaar is het er bij in geschoten om een belastingaangifte te doen van 2011. Is het nog mogelijk om dit met terugwerkende als nog te doen?

Met vriendelijke groet,

Mark Hultink Reactie infoteur, 22-01-2019
Beste Mark Hultink,
Ja u kunt nog belastingaangifte doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rick, 10-12-2012
Wij hebben dit jaar zelf aangifte gedaan. Achteraf blijkt dat we recht hebben op combinatiekorting ivm met ons zoontje van bijna 2. Mijn vraag is kunnen wij dit nog terugkrijgen? Reactie infoteur, 22-01-2019
Beste Rick,
Als u nog geen definitieve belastingaanslag hebt gehad, kunt u een nieuwe belastingaangifte doen. U kunt ook briefje sturen aan de Belastingdienst met het verzoek om alsnog met de inkomensafhankelijke combinatiekorting rekening te houden. Het kan best om een interessant bedrag gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 07-09-2012
Mijn ex en ik hebben een koopwoning waar in ik voorlopig wil blijven wonen met de kinderen. Mijn gedachte was de hypotheeklasten te blijven betalen en de volledige hypotheekrente aftrek op mijn naam te vragen. Dit blijkt echter niet mogelijk! Wat kan ik doen, want zonder belastingteruggave worden de lasten hoger voor mijzelf wat niet wenselijk is. Moet de woning dan verkocht worden? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Anja,
Het is gebruikelijk dat de ex zijn deel van de hypotheekrente betaalt, omdat het deels zijn huis en hypotheek is. De ex mag vervolgens deze hypotheekrente gedurende twee jaar aftrekken als hypotheekrente eigen huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 03-09-2012
Hoi, Geldt de verzuimboete ook als je nog geen hypotheek hebt? Ik doe mijn aangifte altijd al na april. Zo ook wil ik nu aangifte doen over 2011, (heb in huurwoning gewoond), maar misschien kan ik het beter helemaal niet meer doen? Reactie infoteur, 11-02-2020
Hoi Mirjam,
1. De verzuimboete staat op zich los van een hypotheek. Het is een boete die de belastingdienst kan opleggen als u in verzuim bent. Bijvoorbeeld als u geen belastingaangifte doet of te laat, terwijl u wel belastingaangifte moest doen en geen uitstel had.
2. Wie belastingaangifte moet doen, kunt u lezen in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/33658-wie-moet-belastingaangifte-doen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moutar, 16-04-2012
Kan ik aanvullend premie zorgverzekering aftrekken? Als het zo is, onder welk aftrekpost
moet deze aftrek? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Moutar,
U kunt de aanvullende premie voor een zorgverzekering niet als zorgkosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van den Broek, 31-03-2012
Mijn inkomen over 2011 was, 12027 en van mijn man, 22000 euro.Ik heb geen aangifte gedaan omdat dit voor mij nadelig was (50 euro betalen).Ik hoefde ook geen aangifte te doen via brief van belastingkantoor.Mijn man heeft wel aangifte gedaan en moet; 197 euro terug betalen.Ik ben zeer verbaasd, dat wij moeten terugbetalen.Nu heb ik van een kennis vernomen dat, de teveel uitgekeerde zorg-en huurtoeslag over 2011 aftrekbaar is. Dus het bedrag dat je in 2011 terug hebt moeten betalen.Is dit zo? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Van den Broek,
De teveel uitgekeerde zorg-en huurtoeslag is niet aftrekbaar. Het wordt niet gezien als inkomen en u betaalt er geen inkomstenbelasting over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van T. Zand, 28-03-2012
De aangifte 2011 is nu ingevuld en ik mag de verdeling tussen mij en mn fiscale partner gaan maken. Mijn partner heeft geen inkomen en krijgt maandelijks een bedrag van de belastingdienst omdat zij zonder inkomen is. Ik krijg een restant van 903 euro terug echter als ik een bedrag bij mijn partner invul dan wordt de som van deze 2 bedragen hoger als 903 euro. Het bedrag wat ik bij mijn partner invul, krijgt zij dat en ik mijn bedrag? Als ik deze verdeling zo gunstig mogelijk maak om een zo hoog mogelijk totaal bedrag te krijgen, heeft dat nog nadelige gevolgen aan haar of mijn kant? Of kan ik beter de hele verdeling ten gunste van mijzelf maken? Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Van T. Zand,
1. Een aantal gemeenschappelijke posten kan inderdaad worden verdeeld tussen twee fiscale partners als het totaal maar 100% blijft:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/9057-schuiven-met-aftrekposten-als-de-aanslag-binnen-is.html

2. Dit is een boekhoudkundige kwestie die geen verschil maakt voor uw gezamenlijke inkomen, maar wel verschil maakt voor wat u aan belasting terugkrijgt of moet betalen.
3. Het geld wordt gestort op de rekening die u bij uw aangifte vermeldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Van, 20-03-2012
Sinds 2011 doe ik mee aan Toekomstsparen via de Rabo. De inleg mag ik aftrekken bij aangifte inkomstenbelasting. Waar moet ik dit bedrag invullen in het aangifteprogramma? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste P. Van,
Bij toekomstsparen en aftrek premie lijfrente mag u elk jaar maximaal uw jaarruimte inleggen. Bij uw belastingaangifte gaat het om de aftrekpost uitgaven inkomensvoorzieningen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67492-berekening-jaarruimte-aftrek-inkomstenbelasting-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 20-03-2012
Heb een koopwoning die ik niet bewoon en waarvoor hypotheek wordt betaald. Kan ik de hypotheek aftrek toepassen. Naar ik heb vernomen valt het onder box 3 (waarde woz woning minus schuld). Bij het ontvangen van huur wordt de huur opbrengst belast? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Marcel,
Als het huis wordt verhuurd terwijl u er niet meer woont, is de hypotheekrente niet aftrekbaar, maar is de huur ook onbelast. De woning wordt belast in box 3 van de inkomstenbelasting. Er is geen eigenwoningforfait.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Virle, 20-03-2012
Mijn vrouw en ik zijn beiden 62 jaar. Ik ben gestopt met werken en geniet van een pensioen van EUR 49.000 bruto. Verder teren we in op ons spaartegoed van ca. EUR 370.000. Aftrekbare kosten eigenwoningbezit bedragen EUR 5300. Heeft het naar uw mening zin om te schuiven in "de verdeling"? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste P. Virle,
In box 3 hebt u elk een vrijstelling van ruim 30.000 euro. Als het vermogen gezamenlijk is, heeft schuiven ook daar geen effect.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Francisca, 17-03-2012
Volgens belastingtelefoon zijn kosten voor een wetenschappelijke promotie niet aftrekbaar voor 2011. Klopt dit? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Francisca,
1. De kosten van een wetenschappelijke promotie zijn wel fiscaal aftrekbaar omdat ze horen bij het afsluiten van een leertraject. Niet de kosten van levensonderhoud, maar de kosten die met de studie verbonden zijn.
2. Zelfs de kosten van de huur van gelegenheidskleding en de aan de promotieplechtigheid aansluitende receptie zijn fiscaal aftrekbaar. Ook hier niet zo maar een drankje van alle dag, maar het moet direct gerelateerd zijn aan de promotieplechtigheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Horbach, 15-03-2012
Ik heb medio Jan. '11 van mijn zorgverzekeraar nog een nota Eigen Risico moeten betalen van het laatste kwartaal '10. Hierdoor heb ik dus wel in 1 belastingjaar, 2x Eigen Risico kosten moeten betalen. Kan ik in dit geval een deel van de kosten van het totaal betaalde Eigen Risico nu als aftrekpost specifieke zorgkosten opvoeren? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste M. Horbach,
Helaas is wat u aan eigen risico betaalt niet als ziektekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben Bovenwater, 14-03-2012
Geachte lezer,
01-01-2011 had ik op een gezamenlijke en/of spaarrekening met mijn toenmalige echtgenote een bedrag van 157.500 staan. Deze gezamenlijke spaarrekening is overgegaan op haar naam eind maart 2011, met behoud van de eerder genoemde 157.500. Wij zijn officieel gescheiden op 31 maart 2011.
Op mijn belastingformulier moet ik een spaartegoed invullen vwb 01-01-2011.
HIerdoor wordt bij mijn inkomen ruim 5000 opgeteld.
Er wordt dus inkomen opgeteld uit rentederving van een spaartegoed wat niet aan mij is toebedeeld, maar op de spaarrekening van mijn ex is aangehouden. Dit bedrag bedroeg een restant van een eerdere erfenis waarop de ''uitsluiting schoonzoon-clausule'' van toepassing was.
Kortom:
1. Spaartegoed op 01-01-2011 157.500 en/of rekening
2. Einde huwelijkse periode 31 maart 2011
3. Einde gezamenlijke rekening 24 maart 2011
4. Bijtelling rente-inkomsten op mijn inkomen van ruim 5000 terwijl het geld stond op
een en/of rekening uit mijn huwelijkse periode gedurende bijna drie maanden, welke
gewijzigd is in een rekening op alleen haar naam op 24 maart 2011.( voor de
scheiding)
Het lijkt mij redelijkerwijs onrechtvaardig dat ik bijtelling krijg over rente die ik niet heb genoten over een bedrag wat mij niet ten goede is gekomen en ik ook geen vruchtgebruik van heb gehad. Graag een sluitend advies en hoe verwerk ik eea in mijn aangifte?
Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 22-01-2019
Beste Ben Bovenwater,
1. Voor het fiscaal partnerschap telt het moment van de aanvraag tot echtscheiding in combinatie met het gescheiden gaan wonen en niet zozeer de datum van de gerechtelijke uitspraak tot echtscheiding.
2. Voor de en of rekening geldt de stand per 1 januari en is niet van belang wat daarna is gebeurd. Maar als u mede op basis van de uitsluitingsclausule aannemelijk kunt maken dat het saldo niet van u was of veel kleiner was, dan geeft u het u toe te rekenen bedrag op in uw belastingaangifte. Als daar vragen over komen, kunt u eenvoudig motiveren dat de rest niet aan u moet worden toegerekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben Franken, 10-03-2012
Als ik op 1 Januari 2011 spaargeld heb en de rente wordt bijv. op 1 februari bijgeschreven over 2011, moet ik dan het vermogen van 1 Januari opgeven (dit is de peildatum) of moet ik ook de rente opgeven die na 1 Januari is uitbetaald. Reactie infoteur, 22-01-2019
Beste Ben Franken,
U moet de stand per 1 januari opgeven en dat is in dit geval dan exclusief de later bijgeschreven rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roy Sonnemans, 06-03-2012
Ik had een vraagje. Ik moet 500 tot 600 km per week rijden voor mijn werk en krijg hiervoor geen reiskosten vergoeding. Kan ik daar op de een of andere manier wel nog via de belastingaangifte iets van vorderen? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Roy Sonnemans,
Als u ondernemer bent en gebruik maakt van de eigen auto mag u 19 cent per kilometer als kosten opvoeren. Voor een werknemer is alleen een vaste aftrek mogelijk als hij het woon-werkverkeer per openbaar vervoer aflegt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y. Mensink, 04-03-2012
Kunt u mij uitleggen waarom de hypotheekrente aftrek weer opgeteld wordt bij inkomsten.
Want zo heeft dat gebakkelei over de aftrek afschaffen toch helemaal geen zin je betaald het toch zelf weer terug. Reactie infoteur, 05-03-2012
Beste Y. Mensink,
De hypotheekrente gaat van het inkomen af en het eigenwoningforfait wordt bijgeteld. Per saldo is de aftrek daarom in de meeste gevallen lager dan wat u aan hypotheekrente hebt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Groot, 03-03-2012
Ik heb twee zoons die beiden nog naar school gaan en een basis vergoeding van 72 euro krijgen. is dit nu de studiefinanciering waar de belastingdienst het over heeft waardoor ik geen aftrek kan aanvragen?. ik heb ook al begrepen dat het over het aanvullende ontvangen deel financiering zou gaan. Reactie infoteur, 22-01-2019
Beste De Groot,
Het is geen studiefinanciering, maar wel een tegemoetkoming in de studiekosten. En ook in dat geval kunt u geen gebruik maken van de aftrekpost levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 26-02-2012
Hallo, mijn partner, heeft heel 2011 een uitkering van de uwv gehad. klopt het dat, ja dan geen loonheffing in kunt vullen, verder heeft ze geen inkomsten gehad, dus alleen uwv uitkering Reactie infoteur, 26-02-2020
Hallo Erwin,
Ook over een uitkering moet je belasting betalen. Hoeveel belasting is betaald, blijkt uit het jaaroverzicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Broecheler, 21-02-2012
Ik heb een relatie met een buitenlandse partner, in bezit van een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd. Ze heeft geen inkomen. We hebben geen samenlevingscontract. Volgens de site van de Belastingdienst is zij mijn toeslagpartner. Moet ik voor de berekening van mijn brutoloon de bijtelling van mijn auto vd zaak meenemen? Ik gebruik de auto ook privé. Heeft u verder nog tips/aanbevelingen? Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Broecheler,
1. Als iemand langer dan zes maanden bij u woont, is die persoon uw toeslagpartner:

https://financieel.infonu.nl/geld/143502-hoogte-bijstandsuitkering-2018-2019-2020.html

2. In het toetsingsinkomen zit ook de bijtelling voor uw zakelijke auto:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2019-en-2020-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Vlasblom, 10-02-2012
Als lid van het dagelijks bestuur (secretaris/penningmeester) verricht ik al bijna 60 jaar vrijwilligerswerk voor mijn veteranenorganisatie (Indonesië 1945-1948) de instandhouding van deze club. Deze bestaat uit bijhouden van ledenadministratie en verzorging/verzenden van periodieke uitgave. Kan ik daarvoor de diverse privékosten (reiskosten, apparatuur etc.) opvoeren? En op welke post en tot welk bedrag? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste F. Vlasblom,
Wat er aan vrijwilligerswerk fiscaal aftrekbaar is en wat de voorwaarden daarbij zijn, leest u in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67956-vrijwilligerswerk-2019-en-de-belasting-of-bijstandsuitkering.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. van Roosmalen, 01-02-2012
Als ik de hypotheek op mijn woonhuis gebruik om geld te lenen voor de verbouwing van een 2e huis in Frankrijk mag ik dat deel van de betaalde rentie niet fiscaal aftrekken. Prima, maar mag ik het bedrag dan wel als schuld opvoeren in box 3? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste H. van Roosmalen,
De waarde van het tweede huis minus de hypotheek per saldo een bijtelling in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harm, 31-01-2012
Als men van de werkgever een gratificatie ontvangt wegens een dienstverband van 12,5, 25 of 40 jaar, is deze dan onderhevig aan de heffing van loonbelasting? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Harm,
Een gratificatie van 25 jaar of 40 jaar is niet onderhevig aan loonbelasting voor zover de waarde daarvan het loon over een maand niet overtreft. Die van 12,5 jaar wel (artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 19-01-2012
Ik wil voor mijn buitenlandse partner een voorlopige aanslag 2012 aanvragen. We hebben sinds okt. 2011 een samenlevingscontract, ze heeft geen bezittingen geen inkomsten, zelf heb ik een fulltime baan. Is het wijs om samen aangifte te doen?
Of is er nog een andere optie? Reactie infoteur, 22-01-2019
Beste Jos,
Ja meestal wel, omdat zij als ze binnenlands belastingplichtig is via u de algemene heffingskorting kan terugkrijgen en bij u eventuele aftrekposten kan opvoeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanette2, 17-12-2011
Mijn fiscaal partner is werkzoekend een volgt nu autorijlessenrijlessen voor rijbewijs B om zijn kansen op werk te verhogen. Mag hij die kosten als studiekosten declareren, of kunnen wij de kosten op een andere vergoed krijgen? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Jeanette2,
Autorijlessen vallen niet onder studiekosten. Ook het UWV ziet het halen van een rijbewijs niet al opleidingskosten. Het goedkoopste is het vinden van een werkgever die het rijbewijs wel betaalt onder de voorwaarde dat hij er gaat werken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanette, 02-08-2011
Kunt u me a.u.b. helpen. Zijn de reiskosten gemaakt t.b.v. vrijwillergswerk, mantelzorg en ziektekosten (naar ziekenhuis voor mijn vele onderzoeken) niet meer aftekbaar?
In 2010 heb ik 2, 533 uitgegeven alléén aan reiskosten voor bovengenoemde.
Ik rij mij kapot voor anderen ( en mezelf, ik ben sinds 1991 in de WAO) en wordt daardoor gestraft mag men zeggen want ik moet belasting bijbetalen. Graag uw mening. Ik zit over mij oren in de schuld via creditcards en kan dit bedrag niet betalen. Reactie infoteur, 22-01-2019
Beste Jeanette,
1. Als vrijwilliger kunt u een vrijwilligersvergoeding krijgen. Zie ook:

http:/www./financieel.infonu.nl/belasting/67956-vrijwilligerswerk-en-de-belasting-of-bijstandsuitkering.html

2. Voor mantelzorg kunt u een mantelzorgcompliment krijgen van 250 euro.
3. Uw vervoer naar een ziekenhuis als het gaat om de behandeling van uzelf, zijn wel aftrekbaar. Bij ziekenbezoek kan dat alleen onder de voorwaarden die in het volgende artikel staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Asta, 26-05-2011
Een vriendin van mij werkt in Nederland. Ze heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. In 2010 heeft zij een cursus gevolgd via NTI (MBO logistiek) en een diploma behaald. de cursus was een aanvulling op haar baan, de baas betaalde niet mee.
De vraag is of ze de studiekosten van de belasting kan aftrekken?
er werd haar verteld dat het niet kan vanwege haar verblijfsvergunning. Lijkt me raar omdat ze belasting betaalt net als iedereen. Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Asta,
Zij mag gewoon haar studiekosten aftrekken en komt met een geldige verblijfsvergunning ook in aanmerking voor toeslagen, zoals de huurtoeslag en zorgtoeslag. Eventuele inburgeringskosten, misschien zit daar het misverstand, zijn niet fiscaal aftrekbaar als studiekosten. Voorwaarde is wel dat er geen recht bestaat op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. C. J. Felix, 06-04-2011
Er wordt wel ingegaan op verbouwing bij de aankoop van een huis. Maar zijn als je een huis bezit en dan onderhoud en uitbreiding doet de uitgaven daarvoor wel aftrekbaar? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste M.C.J. Felix,
De kosten van onderhoud zijn niet aftrekbaar, maar wel de hypotheekrente ter financiering van een verbouwing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ida, 28-03-2011
Afgelopen jaar hebben wij de oude hypotheek afgelost en een nieuwe hypotheek afgesloten. Kunt u mij vertellen hoe we dit aangeven bij de aangifte 2010? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Ida,
1. De afgeloste hypotheek en de hypotheekrente die daarmee samenhangt geeft u aan bij de vraag over de eigen woning.
2. Hoe om te gaan met de nieuwe hypotheek hangt af van de reden voor de hypotheek:
a) Als het voor de verbetering van het huis is telt u het op bij de hypotheek eigen woning.
b) Als het gebaseerd is op de overwaarde van de eigen woning of een 2e woning is de hypotheekrente niet aftrekbaar en trekt u de schuld af in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carina, 16-03-2011
Bedankt voor je reactie. Ik heb nog wat aanvullingen. We hebben meer dan 6 maanden samengewoond (ex uitgeschreven per 1-11-2010), maar er is geen sprake van dat er nog een gezamenlijke aangifte wordt gedaan voor 2010. Kan ik dan gewoon de helft van de bezittingen opgeven als stand voor 1 januari 2010? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Carina,
Graag gedaan. U kunt inderdaad de helft opgeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carina, 15-03-2011
In 2009 had ik een fiscaal partner. In 2010 zijn we uit elkaar gegaan. Hoe ga ik om met de aangifte van spaargelden in box 3 voor met name de beginstand van 2010? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Carina,
Jullie kunnen ervoor kiezen om het hele jaar nog fiscale partners te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Duran, 13-03-2011
Hoe kan het inburgering persoonlijk aard gezien worden? Dit is verplicht gesteld door de overheid. Als je Inburgeringscursus niet mee doet of je examen niet kunnen halen wordt je gedreigd terug gestuurd te worden of je mag het niet deel nemen aan de arbeidsproces. Er zijn heel heel weinig gemeenten deel van het inburgeringstraject betalen. Voor mijn vrouw heeft gemeente geen rode cent betaald. Ik heb ook geen lening gehad. Ik vind het niet rechtwaardig dat ik niet mag fiscaal aftrekken. Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Duran,
Ik kan me dat voorstellen, maar het wordt gezien als een basisontwikkeling waarvan de kosten niet fiscaal aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisette, 06-03-2011
Zijn de kosten van het Basisexamen inburgering in het buitenland en de kosten van de verblijfsvergunning voor Nederland aftrekbaar van de belasting? Als dat het geval is, mag de echtgenoot die de kosten ook daadwerkelijk betaald heeft voor zijn echtgenote deze aftrekken en bij welk onderwerp moet je dit dan doen? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Lisette,
1. De gemeente betaalt een deel van het inburgeringstraject.
2. U kunt om in te burgeren lenen bij DUO-IB groep, studiefinanciering.
3. De kosten van inburgering worden van persoonlijke aard gezien, worden deels vergoed, en zijn niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 24-02-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.