Bijverdienen en de AOW – wat is het belastingtarief

Bijverdienen en de AOW – wat is het belastingtarief Mag u geld bijverdienen met een AOW in 2019, 2020 of 2021? Ja, want een extra inkomen verkrijgen met een bijbaan mag ook als u AOW ontvangt. Is dit neveninkomen dan belastingvrij? Soms. Wat betekent twee banen of twee inkomens voor het belastingtarief en wat netto voor uw belastingvrije bijverdiensten en basispensioen? Hoeveel moet u dan van uw pensioen inleveren? Wat kunnen bijverdiensten en twee inkomens betekenen voor de totale belasting die u moet betalen. Een naheffing van de Belastingdienst ligt dan op de loer, omdat de voorheffing via loonbelasting en belastingkorting misschien te laag was. Extra bijverdiensten kunnen ook gevolgen voor de toeslagen hebben, omdat het extra inkomen is, en de partnertoeslag AOW. Het wel en wee van een AOW krijgen en wat geld bijverdienen.

Zijn bijverdiensten als extra inkomen belastingvrij in 2020 en 2021?

Of het nu om tijdelijke of vaste bijverdiensten gaat, uw bijverdiensten worden door de Belastingdienst gezien als extra inkomen. Als er voor uw situatie geen vrijstelling bestaat, betekent dit dat ook over uw extra inkomsten belasting moet worden betaald. Als het zo is dat maar één werkgever rekening houdt met de heffingskortingen en in het bijzonder de algemene heffingskorting waarop u recht heb, dan zal de belastingheffing wel goed gaan. Een baan naast uw AOW of andere bijverdiensten, kunnen wel tot problemen leiden met de fiscus.

Is bijverdienen met bijbaan en de AOW belastingvrij?

Wie recht heeft op AOW en nog werkt, krijgt dezelfde AOW als basispensioen zoals iedereen van 66 jaar en vier maanden of ouder (2020 en 2021). Die AOW wordt niet lager omdat er ook andere inkomsten zijn. Ook als u ook een WW uitkering krijgt, gaat die niet ten koste van de AOW. U blijft de AOW ontvangen die u al ontving voordat u ging werken. Bruto in ieder geval, want netto kan er wel wat veranderen bij de aanslag inkomstenbelasting.

Bijstand en bijverdienen van een neveninkomen

Hebt u in 2020 of 2021 een bijstandsuitkering, dan zullen bijverdiensten wel in mindering komen op uw uitkering. Ook het inkomen van inwonende kinderen telt dan voor het eerst mee. De hoogte van de bijstandsuitkering 2020 en 2021 is bovendien niet voor iedereen gelijk, maar afhankelijk van uw leeftijd en thuissituatie.

Loonheffing is geen inkomstenbelasting

Hoe werkt de loonheffing? De werkgever houdt loonheffing in op uw loon. De Sociale Verzekeringsbank, SVB, houdt belasting in op uw AOW-uitkering. Ieder doet dat voor zich en vaak zonder van elkaars bestaan te weten. Op zich is dat geen punt zult u denken, maar dat kan nog eens anders zijn dan u verwacht. In ons land hebben we bepaalde belastingschijven met een progressief belastingtarief. Dat betekent gemiddeld genomen dat als u meer verdient, u ook meer belasting moet betalen. Zeker als het extra inkomen ervoor zorgt dat u in een hogere belastingschijf terecht komt. Laten we eens kijken naar de belastingschijven en loonschalen in 2019, 2020 en 2021:

Tarieven inkomstenbelasting 2019, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2019:

hoogte inkomenmaar uw inkomen is niet hoger
dan
welk belastingtarief
-€ 20.38318,75%
€ 20.383€ 34.81720,20%
€ 34.817€ 68.50738,10%
€ 68.507-51,75%

Maximale tarief op 51,75% en het laagste tarief op 18,75% (los van de ZVW-premie).

Tarieven inkomstenbelasting 2020, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2020:

hoogte inkomenmaar uw inkomen is niet hoger
dan
welk belastingtarief
-€ 35.37519,45%
€ 35.375€ 68.50737,35%
€ 68.507-49,50%

Tarieven inkomstenbelasting 2021, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2021 (na 1946)

hoogte inkomenmaar uw inkomen is niet hoger danwelk belastingtarief
-€ 35.12919,2%
€ 35.129€ 68.50737,1%
€ 68.507-49,5%

Rekenvoorbeeld bijverdienste en AOW in 2020 en 2021:

Stel u hebt een volledige AOW als alleenstaande zonder kinderen. Stel dit is een bedrag van ruim 15.000 euro. U ontvangt bij de werkgever een jaarsalaris van bruto € 10.000. In beide gevallen betaalt u 19,45% belasting in 2020, terwijl het totale inkomen gelijk is aan 25.000 euro. In 2021 is dat 19,2%. De afzonderlijke inkomen en de inkomens samen vallen zo in 2020 en 2021 in hetzelfde belastingtarief. Wel moet u letten op de heffingskortingen. Als beide werkgevers rekening houden met de heffingskortingen kan het wel redelijk snel gebeuren dat u belasting moet terugbetalen. Het zijn dus vooral de heffingskortingen die roet in het eten kunnen gooien.

Heffingskortingen 2019, 2020 en 2021

Een heffingskorting is een vrijgesteld bedrag aan belasting, een belastingkorting. Zo heeft iedereen van 66 jaar en vier maanden recht op de algemene heffingskorting (maximaal € 1.413 in 2020, €1.469 in 2021). Dat bedrag hoort bij een inkomen toto ruim 20.700 euro. Eigenlijk is door deze heffingskorting voor u ruim 6.100 euro aan jaarinkomen belastingvrij. Omdat uw AOW hoger is dan 6.100 euro per jaar, is elke extra euro aan extra inkomen niet meer belastingvrij. Als de werkgever waar u bijverdient ook met deze heffingskorting rekening houdt, weet u zeker dat u netto te veel geld in handen krijgt en later belasting zult moeten bijbetalen. Bovendien is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk, waardoor het bedrag dat u krijgt aan heffingskortingen afneemt bij een hoger inkomen.

De arbeidskorting

Doordat u nog werkt, hebt u in recht op een arbeidskorting, waarmee uw belastingvrij inkomen navenant toeneemt. Deze arbeidskorting is maximaal ruim 1.989 euro in 2020. U kunt voor een deel dus belastingvrij bijverdienen.

Teruggave zorgverzekeringswet ZVW

Het kan gebeuren dat teveel bijdrage ZVW is ingehouden als u meerdere inkomens hebt. Voor de AOW geldt een tarief 6,7% (tarief 2020). Als er meerdere inkomens zijn en uw totale inkomen is groter dan € 57.232 in 2020 of € 58.311 in 2021, dan hebt u recht op een teruggave. Normaliter gebeurt dit automatisch via de Belastingdienst.

Partnertoeslag AOW

Wie AOW gerechtigd is en een partner heeft zonder inkomen of met weinig inkomen, heeft mogelijk recht op de partnertoeslag AOW. Dat betekent dus dat het bijverdienen door de partner ten koste kan gaan van uw toeslag.

Slot

De AOW is vaak geen vette pot. Daarom is het logisch dat mensen zorgen voor extra pensioen of langer doorwerken. Of daarbij voldoende belasting wordt ingehouden is nog maar de vraag. Dat moet u voor uw eigen situatie laten nagaan. Doet u dat niet dan zou dat later bij de aanslag inkomstenbelasting kunnen leiden tot een tegenvaller, omdat u belasting moet bijbetalen. U kunt dan of wat geld reserveren of een voorlopige aanslag vragen bij de Belastingdienst, omdat de loonheffing als voorheffing kennelijk te laag is geweest.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Inkomstenbelasting 2022 & belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2022 & belastingtarieven en schijvenWat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2022, met de bijbehorende belastingschijven 2022 en de heffingskortingen. Op wel…
Bijverdienen naast vervroegd pensioen, mag dat?Bijverdienen naast vervroegd pensioen, mag dat?U wilt in 2020 of 2021 eerder met pensioen gaan of u bent eerder met pensioen gegaan, mag u dan bijverdienen of niet? No…
Hoge loonbelasting overuren en overwerkHoge loonbelasting overuren en overwerkBelastingvrij verdienen en geld bijverdienen met een tweede baan in 2021 en 2022? Over de gewerkte overuren, vergoeding…
Arbeidskorting 2020 omhoogArbeidskorting 2020 omhoogDe maximale arbeidskorting 2020 gaat omhoog ten opzichte van 2019. Zo wil het kabinet werken en loon uit arbeid stimuler…

De werkkostenregeling (WKR)De werkkostenregeling (WKR)De werkkostenregeling is een manier van belasten van vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever aan zijn werkgever…
Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2020 en 2021Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2020 en 2021Bereken uw pensioentekort, de jaarruimte 2020 en 2021 en het fiscale voordeel dat zo zo hebt aan lijfrenteaftrek. Uw lij…
Reacties

Hr van der Meij Boode, 07-10-2020
Mijn echtgenoot en ik hebben 41.500 jaar inkomen bruto.
nu wil ik nog 2 ochtenden bij werken in de thuiszorg.
werk ik dan alleen voor de belasting?of is dat te weinig, ondanks dat de baas afhoudt maar wat betekent het voor de inkomsten belasting? Reactie infoteur, 11-10-2020
Beste Hr van der Meij Boode,
Voor de loon- en inkomstenbelasting kijkt de fiscus naar uw individuele inkomen. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen is wat u over uw extra inkomsten gaat betalen. Netto houdt u altijd geld over, maar een extra inkomen kan wel leiden tot minder toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 15-06-2020
Hallo
Vanaf oktober krijg ik alleenstaande AOW’. Mijn salaris is 37000 pj.bruto. Hoeveel moet ik dan pj aan de belastingdienst betalen via een aanslag?
Oftewel: wat kost mij dit per maand? Ik heb geen pensioen

Met vriendelijke groet Yolanda Reactie infoteur, 15-06-2020
Hallo Yolanda,
Naast uw salaris tot oktober 2020 ontvangt u de rest van het jaar AOW. Een eerste jaar waarin er AOW wordt ontvangen zijn de belastingtarieven tot € 34.713 elke maand anders. Vanaf € 34.713 tot € 68.508 is het belastingpercentage 37,35%. Uiteraard hebt u ook recht op heffingskortingen (maar die zullen in oktober 2020 waarschijnlijk wel op zijn).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wijma, 05-06-2020
Hallo,
Ik krijg aow en een heel klein pensioen tot hoeveel mag ik dan met schoonmaakwerk belastingvrij bij verdienen? Reactie infoteur, 08-06-2020
Hallo Wijma,
Uw AOW en pensioen zijn niet afhankelijk van wat u bijverdient met schoonmaken. De keuze is dus aan u. Belastingvrij zal het niet zijn, omdat uw jaarinkomen hoger zal zijn dan de vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steynis, 16-03-2020
Hoi.vraag ik heb pensioen +aow ik ga evt 20 uur in de week bij werken bij auto bedrijf om auto, s weg te brengen ik verdien dan 900 euro in de maand er bij hoe gaat dit uitpakken voor mijn aow en pensioen als ik dit oppak Reactie infoteur, 21-03-2020
Hoi Steynis,
Dat u bijverdient heeft geen gevolgen voor uw AOW en pensioen. Wel betaalt u relatief meer belasting, omdat uw inkomen toeneemt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. W. E. de Bruin, 03-02-2020
Hoi, mijn invalide vrouw heeft een PGB van waaruit zij mij per week 160 Euro betaald om haar naar en van de dagbesteding te brengen. Ik begrijp dat dat bij mijn inkomen, AOW, word opgeteld, echter voor dat vervoer heb ik een bus met lift gekocht en hij heeft periodiek onderhoud nodig alsmede brandstof, in wezen blijft er dus na aftrek van de gemaakte onkosten weinig over, wat moet ik doen? Reactie infoteur, 08-02-2020
Beste A. W. E. de Bruin
Als u niet in loondienst bent, kunt u het inkomen als resultaat uit overig werk opvoeren en dat biedt de mogelijkheid om de zakelijke kosten ook af te trekken. Gaat het om grote investeringen, dan mag u de kosten gespreid over een aantal jaren uitsmeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nick, 01-12-2019
Ik kom in aanmerking voor AOW 30Januari 2020,maar ga door werken bij mijn huidige werkgever en daamee vermoedelijk nog mijn huidige salaris verdienen. Mijn werkgever gaat nog wat bespreken met mij hierover. Mijn vraag Ik heb gelezen dat de heffings kortingen op mijn salaris moet veel minder worden de hoger inkomen.Ik moet aan de belastingsdienst een aangifte belastings aanslag 2020 indienen zodat Ik niet een groot aanslag krijg later.Wanneer moet Ik deze aanslag 2020 aanvragen. Mijn werkgever moet mijn heffings korting aanpassen, minder worden aangezien Ik twee inkomen zal gaan ontvangen. Hopelijk duidelijk genoeg Hoogachtend Nick Clapton Reactie infoteur, 03-12-2019
Geachte Nick,
U kunt ervoor kiezen om de heffingskortingen bij de AOW te stoppen, dan hebt u netto minder AOW maar zult u minder moeten terugbetalen. Een voorlopige aanslag invullen voor 2020 kan natuurlijk ook, maar dan zult u vooruit belasting over 2020 moeten betalen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120906-voorlopige-aanslag-2020-inkomstenbelasting-teruggave.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Smits, 18-09-2019
Ben 64 wil met vervroegd pensioen mag ik dan gewoon doorwerken en moet ik dat melden bij de baas of belastingdienst Reactie infoteur, 18-09-2019
Beste Smits,
Als uw pensioenfonds geen bezwaar maakt, mag u gewoon bijverdienen:

https://financieel.infonu.nl/geld/188637-bijverdienen-naast-vervroegd-pensioen-mag-dat.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peters, 19-08-2019
Goedendag,
Zijn deze belastingtarieven over het totaal van man en vrouw of is dit los gekoppeld
beiden gaan met aow en hebben pensioen daarnaast wil mijn vrouw haar bedrijf voort zetten.
mvg peters Reactie infoteur, 21-08-2019
Goedendag Peters,
De genoemde belastingtarieven inkomstenbelasting zijn tarieven per individu en gekoppeld aan het individuele inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kats, 02-08-2019
Hoeveel mag je belastingvrij bijverdienen, bij voorbeeld met wat handel als je alleen aow hebt Reactie infoteur, 05-08-2019
Beste Kats,
Als u een volledge AOW ontvangt en geen aftrekposten hebt, is bijverdienen waarschijnlijk niet belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sasja de Leur, 01-07-2019
Ik wil weten of mijn toeslagen omlaag gaan en of mijn pensioen omlaag gaat. Ik heb net AOW ontvangen maar ik ben pas begonnen met een tijdelijk baantje. Heeft dit gevolgen? Reactie infoteur, 02-07-2019
Beste Sasja de Leur,
Een tijdelijk baantje leidt niet tot minder pensioen. De gevolgen voor de toeslagen zijn afhankelijk van uw totale inkomen in 2019, ook toen u nog niet met pensioen was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaja, 08-05-2019
Mijn vriendin heeft een zoon met verst. Beperking. Zij heeft een AOW uitkering en haar zoon WAJONG. I.v.m bijzondere situatie voor huurtoeslag wordt de uitkering van haar zoon buiten beschouwing gelaten voor de huurtoeslag. Mijn vriendin doet zo nu en dan wat vrijwilligers werk bij de zorginstelling van haar zoon. De zorginstelling is zo blij met mijn vriendin en zou haar voor een paar uur willen betalen. Dit zou betekenen dat ze als ZZP er aan de slag zou gaan.
Haar zorg is nu dat hierdoor haar huurtoeslag in gevaar komt. Heeft dit consequenties voor haar huurtoeslag? Ik vraag dit met name ivm bijzondere situatie voor huurtoeslag.

Met vriendelijke groeten
Jaja Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Jaja,
Vrijwilligerswerk hoeft geen probleem te zijn als aan de voorwaarden is voldaan, maar als uw vriendin er meer inkomen aan overhoudt dan 150 euro per maand, wordt dat bij haar jaarinkomen geteld:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67956-vrijwilligerswerk-2020-en-de-belasting-of-bijstandsuitkering.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schrijveryan (infoteur), 09-03-2019 #34
Ik heb alleen AOW. Mag ik een bepaald bedrag belastingvrij bijverdienen?
En zo ja - hoeveel is dat dan? Reactie infoteur, 11-03-2019
Beste Schrijveryan,
Of uw bijverdiensten belastingvrij zijn, hangt van het bedrag aan AOW af. Is uw AOW hoger dan een 6.500 euro per jaar, dan zijn de bijverdiensten niet belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 17-01-2019
Hallo ik heb een AOW uitkering voor alleenstaande netto 1.114,62
En een pensioen van 400 ero netto per maand.
Ik wil weer 2 dagen gaan werken 12 uren per week 13 ERO bruto per uur. dit is ongeveer 10 ERO netto.
Wat houd dit in voor mijn AOW en pensioen? kunt uw dat uitrekenen voor mij.
Dat is mijn vraag alvast bedankt Reactie infoteur, 18-01-2019
Hallo Pieter,
Wat u bijverdient is niet van invloed op uw AOW en pensioen. Wel zijn bijverdiensten relatief zwaarder belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 05-01-2019
Sinds mei 2018 ben ik met pensioen, Ik krijg AOW en aanvullend pensioen. Nu ga ik dit jaar bijwerken, maar als chauffeur verdien ik een behoorlijk bedrag en komt mijn inkomen over 2019 denk ik boven de 34.000,--. Kan dit allemaal zonder kortingen op pensioen en AOW. Reactie infoteur, 08-01-2019
Beste Henk,
Uw pensioen en AOW worden niet gekort, maar uw algemene heffingskorting wordt wel lager zodat u over uw extra inkomsten relatief meer belasting betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Gieselbach, 22-02-2018
Beste zeemeeuw
ik heb aow zonder partnertoeslag en geen heffingskorting. Ook een pensioen met wel heffingskorting. Mijn vrouw krijgt binnenkort ook haar aow., krijgt zij daar wel heffingskorting op. dus volledig? Reactie infoteur, 23-02-2018
Beste C. Gieselbach,
Uw echtgenote heeft gewoon recht op haar eigen heffingskortingen, meestal past de SVB die automatisch toe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fa Rosner, 19-01-2018
Ik krijg aow, maar ik werk weer twee dagen, mijn vraag is, word ik nou gekort op mijn aow,
dat zal ik graag willen weten. Reactie infoteur, 21-01-2018
Beste Fa Rosner,
U wordt niet gekort op uw AOW maar betaalt wel ook belasting over uw extra inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 03-11-2017
Ik verdien 34000 bruto per jaar, dit is incl pensioen aow en bijverdienste. Mag mijn vrouw iets bijverdienen, maar dan wel belasting vrij? Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Ton,
Zeker, uw vrouw kan tot zo'n 7.000 euro per jaar belastingvrij verdienen. Dit kan wel ten koste van van een al uitbetaalde algemene heffingskorting voor de minstverdienende:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mary Wolvers, 27-06-2017
Als ik drie uurtjes in de week ga werken moet ik daar dan belasting over betalen? Ik krijg 7 euro per uur.
Bvd Mary, Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Mary Wolvers,
Als dit de enige inkomsten zijn, betaalt u er geen belasting over. Wordt er wel belasting ingehouden (loonbelasting), dan kunt u die weer terugkrijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chanet, 22-03-2017
Beste Zeemeeuw,

'Tarieven inkomstenbelasting 2017, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2017': Gaan de inkomsten in deze tabel alleen over inkomsten uit werk of zijn de bedragen inclusief AOW en Pensioen?

Met vriendelijke groet van, Chanet Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Chanet,
Deze tabellen inkomstenbelasting gaan over uw totale inkomen. Wel kan het zijn dat u voor bepaalde inkomsten ook nog Zvw premie moet betalen (lijfrente, AOW), maar dat is een erg divers percentage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schot Eca, 13-03-2017
Hallo,
Ik ben in oktober 2016 65 geworden, en krijg mijn AOW rond juli 2017.
Nou ben ik nog heel actief en energierijk, en ben als voetbaltrainer bij 2 clubs werkzaam in de week, waarvan ik maandelijks een uitbetaling krijgt die volledig netjes worden afgedragen via een loonadministratie zoals wettelijk verplicht is.
Bij elkaar krijg ik ongeveer € 600,- per maand netto op mijn bankrekening gestort.
Nu kan ik ook nog eens een 0-urencontract krijgen bij een bedrijf voor een tweetal dagen om nog wat extra bij te verdienen (rond de € 500 netto op maandbasis). Wat betekent dat aan belasting wat ik dan moet betalen? ligt dat aan de 1e of 2e schijf waarin ik dan zou komen te zitten? dus of 18.65 % wanneer ik binnen het bedrag van € 19.982, of 22.9 % als het bedrag dan hoger is. Moet ik de schijven baseren op Bruto bedragen, of wat ik netto overhoud?
mvg Reactie infoteur, 13-07-2020
Hallo Schot Eca,
De schijven voor de loonbelasting betreffen uw bruto jaarinkomen, voor de inkomstenbelasting is het uw bruto inkomen na aftrek van aftrekposten (hypotheekrente en dergelijke).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Klaver, 24-01-2017
Mijn leeftijd is 67 jaar. Ik woon alleen en heb AOW en een pensioen €500,00 netto p.m. Ik wil graag nog een beetje bijverdienen. Zo'n €1200,00 per jaar. Hoeveel belasting moet ik daar over betalen? Ik heb naar alle vragen gekeken op deze site, maar begrijp er weinig van. Ik hoop dat ik een eenvoudig en duidelijk antwoord krijg.
Met vriendelijke groet, W. Klaver Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste W. Klaver,
U betaalt over uw extra inkomen in 2020 18,75% belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kroeskop, 01-01-2017
Mijn man en ik zijn met pensioen. Mag ik dan een bijbaantje als krantenbezorgster en bijverdienen? Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Kroeskop,
U mag zeker bijverdienen, maar over de bijverdiensten betaalt u (natuurlijk) wel belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw S. de Groot, 11-10-2016
Geachte M.,
Mijn leeftijd is 65 en ben met pensioen, sinds kort krijg ik ook aow, nu wil ik een bijbaantje nemen bij Sandd post bezorging. Wat mag ik bij verdienen vanwege de belasting? Reactie infoteur, 11-10-2016
Geachte Mw S. de Groot,
U mag bijverdienen wat u wilt, dat is niet van invloed op uw AOW of pensioen. U betaalt natuurlijk wel belasting over uw bijverdiensten en een hoger inkomen kan van invloed zijn op uw toeslagen zoals de zorgtoeslag of huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tj Overes, 24-09-2016
Beste,

Ik ben van plan om op mijn 62e vervroegd pensioen op te nemen en daar naast een bijbaan te nemen. Uitgaande van ongeveer 20.000 euro pensioen per jaar wil ik graag weten wat ik bij kan verdienen zonder te veel belasting terug te moeten betalen. M.a.w. dat ik niet voor niets werkt het hele jaar en een hoge belastingaanslag krijgt.

Mvrgr. Th.Overes Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Tj Overes,
Tot een inkomen van 20.711 euro betaalt u 37,35% aan inkomstenbelasting, daar boven tot circa 68.507 euro 37,35%. Een aandachtspunt is dan de algemene heffingskorting die op jaarbasis daalt bij een toenemend inkomen. Extra verdienen levert netto meer op (afgezien van de toeslagen), maar u bent zoals zo velen in ons land eigenlijk ook altijd de klos als u een wat hoger inkomen hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Prudon, 30-06-2016
Ik heb zins april j.l. Aow en pensioen samen netto € 1000-. Ik werk nog bij de zelfde werkgever maar voor 20 uur per week, dit is op jaar basis € 10632.- bruto moet ik bij de belasting dient een voorlopige aanslag 2016 aanvragen? B.v d Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Prudon,
Als u geen belasting betaalt bij uw werkgever, zeker. Bovendien is uw jaarinkomen hoger dan 20.000 euro waardoor de algemene heffingskorting daalt:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. J. M. van de Wiel, 04-06-2016
Wat moet ik doen als met pensioen ga en een aow uitkering krijg en blijf voorlopig nog gewoon doorwerken.
Belastingtariefwijziging of ik moet ik dan andere belastingbox krijgen. Stuur me even een duidelijke uitleg
wat ik nu moet doorgeven.Bij voorbaat mijn dank. Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste A. J. M. van de Wiel,
Aan de Belastingdienst hoeft u niets door te geven. Wel moet u erop letten dat niet bij al uw inkomens met de heffingskortingen wordt gerekend. Geef één instantie hiervoor toestemming en vraag de andere om dat niet te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reuter, 09-03-2016
Mag ik 500€ bijverdienen netto per maand? Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Reuter,
Ja hoor, u krijgt daardoor bruto niet minder AOW. Wel betaalt u over uw extra inkomsten natuurlijk ook belasting en kan de algemene heffingskorting lager uitpakken. Daar staat tegenover dat u recht krijgt op een arbeidskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kuromi, 30-09-2015
Mensen met een AOW en ook alleenstaand persoon, maar willen paar uur per week werken.
Moeten de werkgevers voor deze mensen die in AOW hebben ook de loonheffingskorting toepassen of niet?
Graag zou ik meer over van weten over deze situatie. Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Kuromi,
Het is beter om de loonheffingskorting niet toe te passen op de bijverdiensten, omdat anders het risico bestaat dat er te weinig belasting wordt ingehouden. Ze moeten wel belastingaangifte doen en dan wordt duidelijk of ze geld terug krijgen en hoeveel dat is. Straks geld terugkrijgen is altijd fijner dan moeten bijbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Math, 29-06-2015
Vraag: Heb AOW en pensioen samen netto € 2500. Heb partnertoeslag. Mijn vrouw heeft ook nog de Algemene heffingskorting de z.g. aanrechtsubsidie. Ik ga bijwerken bij 2 bedrijven die mij beiden een 0 uren contract aanbieden daar ze zoals ze zeggen zekerheid willen hebben mocht er een ongeluk gebeuren. Zijn er voor mij belastingproblemen of SVB problemen? Bvd M.Claessen. Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Math,
Uw bijverdiensten hebben geen gevolgen voor de partnertoeslag of AOW. Wel kan uw eigen algemene heffingskorting in 2020 lager uitvallen, omdat die bij een hoger inkomen afneemt:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 16-03-2015
Ik krijg AOW en heb ook nog een klein pensioen. Bij elkaar is dat bruto bijna €20.600,- per jaar.
Ik kan nu als medicijnenbezorger bij een apotheek aan de slag voor bruto €10,80 per uur. Netto zou ik € 8,20 per uur overhouden wat ik niet veel vind voor een baan in de buitenlucht met wisselende weersomstandigheden, vaak traplopen en in een drukke buurt.
Als ik over het te verdienen loon ook nog een aanzienlijk bedrag belasting moet gaan betalen, weet ik niet of ik het baantje wel ga doen.

Het aantal uren per week zal variëren van 6 tot 9 uur.
Mijn vrouw heeft nog een inkomen dat rond de € 45,000 bruto per jaar ligt.
Heeft u enig idee wat ik ga overhouden per maand? Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Pieter,
Het netto bedrag per uur klopt op basis van het marginaal belastingtarief maar zal nog iets lager zijn door een wat afnemende algemene heffingskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Groothengel, 28-12-2014
Mijn zoon van 15 woont bij mijn ex vrouw die een aow uitkering heeft en allerlei subsidies verkrijgt door haar lage inkomen en het feit dat mijn zoon ASS syndroom heeft.Mijn zoon zou heel graag wat bijverdienen. mijn ex vrouw geeft aan dat dit niet kan omdat het inkomen van mijn zoon dan word opgeteld bij dat van mijn exvrouw klopt dit?

Met Vriendelijke groeten

Groothengel Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Groothengel,
Uw ex vrouw woont samen met een eigen kind die daardoor niet als partner wordt gezien. Zijn inkomsten gaan niet ten koste van haar AOW. Misschien is er wel een effect op de eventuele subsidies.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reiniedekoning, 27-09-2014
Ik geef schilderlessen in een buurthuis. Ik krijg per uur € 15.00 netto uitbetaald. Dat is per jaar € 1200,00 netto.
Wat mag ik met een AOW en heel klein pensioen per jaar belastingvrij bij verdienen. Reactie infoteur, 28-09-2014
Beste Reiniedekoning,
Als uw inkomen bekend is, telt dat mee bij uw jaarinkomen en betaalt u daar belasting over, maar uw AOW wordt niet extra gekort of zo.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Aarts, 16-01-2013
Ik heb in 2012 als AOWer 72 jaar €180,- bijverdiend als amateur muzikant in een
zorgcentrum. Hoeveel belasting moet ik hiervan betalen? Reactie infoteur, 16-01-2013
Beste J. Aarts,
U zegt verdiend, maar was het niet een aardigheidje? Dan is de belasting nihil, anders bedraagt de belasting afhankelijk van uw woonsituatie, 15 tot 25 procent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. J. Lubbers,, 31-10-2011
Vraag, wat mag ik bijverdienen, op basis van alleen maar AOW, Ik heb
huursup, en zorg toeslag, en geen pensoen.
tot hoever kan ik dat doen, zonder dat dat ik gevaar komt, dat mijn subsidie
graag een antwoord, Afz, CJL Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste C.J. Lubbers,
De maximaal toegestane inkomens voor toeslagen zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag of huursubsidie vindt u in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2019-2020-of-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 05-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.