Eigen woning: belastingtarieven 2019 en 2020

Eigen woning: belastingtarieven 2019 en 2020 Een eigen woning kost geld. In 2019 en 2020 stellen de gemeenten wederom voor uw huis de WOZ waarde (waarde onroerende zaken) vast. Op basis daarvan betaalt u waarschijnlijk in 2019 en 2020 meer belasting. Een eigen woning wordt via de inkomstenbelasting fors belast op basis van de WOZ waarde en dan zijn er nog de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting die op de WOZ-waarde zijn gebaseerd. Maar er zijn ook aftrekposten. Een eventuele boeterente bij het oversluiten van een hypotheek mag u bijvoorbeeld aftrekken en natuurlijk ook de hypotheekrente. Overheden hebben geld nodig en dan is uw woning al gauw een aardige inkomstenbron. Welke tarieven gaat u betalen in 2019 en 2020? Hoe hoog is de tariefsaanpassing aftrek eigen woning voor de inkomstenbelasting?

Hoeveel belasting betaalt u voor uw woning in 2019 en 2020?


De belasting op de eigen woning, de belastingtarieven

Er rust veel belasting op het eigen huis. Bij de aankoop van een woning krijgt u met de overdrachtsbelasting en makelaarskosten te maken, zodra het huis het uwe betaalt u belasting via:
 • Het eigenwoningforfait;
 • De onroerende zaakbelasting op basis van de WOZ-waarde van uw woning;
 • De waterschapslasten;
 • De verontreinigingslasten (woonlastennota gemeente, rioolheffing).

Maak bezwaar tegen de WOZ-beschikking

U kunt gedurende relatief korte tijd in beroep gaan tegen de door de gemeente vastgestelde waarde, een geldig bezwaar is binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking mogelijk. Een succesvol bezwaar betekent een lagere aanslag onroerend goed en WOZ in 2020 en minder inkomstenbelasting betalen. Omdat de waardering van het onroerend goed jaarlijks plaats vindt, is de verwachting dat de waardestijgingen geringer zullen zijn, waardoor het aantal mensen dat in beroep gaat tegen de gemeentelijke vaststelling zal afnemen. Of dat ook in 2020 zo zal zijn is nog maar de vraag, immers de prijzen van woningen zijn in het algemeen in 2019 fors gestegen en kunnen leiden tot een veel hogere WOZ-waarde en daarmee hogere lasten.

Het eigenwoningforfait 2019 en 2020

De WOZ waarde speelt niet alleen een belangrijke rol voor de te betalen onroerende zaak belasting ozb, maar ook bij de inkomstenbelasting. Een hogere WOZ-waarde leidt namelijk tot een hoger eigenwoningforfait en daarmee een hogere bijtelling bij uw inkomen. Over deze bijtelling betaalt u inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait (ook wel huurwaardeforfait genoemd) zal in 2019 in de meeste gevallen 0,65% van de WOZ-waarde bedragen en in 2020 0,60%, maar dit kan voor de dure woningen nog veel hoger uitvallen:

Hoogte eigenwoningforfait 2019, huurwaardeforfait 2019, de bijtelling bij uw inkomen:

WOZ-waarde meer danWOZ-waarde is lager danEigenwoningforfait 2019
- 12.500 Geen bijtelling bij uw inkomen
12.500 25.000 0,25 procent bijtelling
25.000 50.000 0,35 procent bijtelling
50.000 75.000 0,50 procent bijtelling
75.000 1.080.000 0,65 procent bijtelling
1.080.000 - 7.020 plus 2,35 procent bijtelling voor de waarde hoger dan 1.080.000 euro

Hoogte eigenwoningforfait 2020, het huurwaardeforfait 2020:

WOZ-waarde meer danWOZ-waarde is lager danEigenwoningforfait 2020
- 12.500 Geen bijtelling
12.500 25.000 0,25 procent
25.000 50.000 0,35 procent
50.000 75.000 0,40 procent
75.000 1.040.000 0,60 procent
1.090.000 - 6.540 plus 2,35 procent voor de waarde hoger dan 1.090.000 euro

De wet Hillen en de aftrekpost geen of geringe eigenwoningschuld inkomstenbelasting

Een belangrijke fiscale regel is dat het saldo van het eigen woning forfait en de aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals de hypotheekrenteaftrek, maar ook de erfpacht positief moet zijn. Anders gezegd als u weinig hypotheek heeft en daarmee een lage hypotheekrenteaftrek, dan kunt u sterk op het eigen woning forfait besparen door de aftrekpost geen of geringe eigen woningschuld. Als de aftrekbare kosten volledig ontbreken, zal de bijtelling betreffende uw woning op nihil worden gesteld. Met ingang van 1 januari 2019 verandert dit en moet u toch 1/30e deel van het huurwaardeforfait bijtellen in plaats van nihil. In 2020 wordt dit 2/30e deel en zo verder.

Boeterente betalen is een aftrekpost

Vergeet ook de boeterente niet: als u bij vervroegd oversluiten van een hypotheek een boeterente moest betalen, dan is die boeterente fiscaal aftrekbaar. Zo hebt u nu een lagere hypotheekrente te betalen en een groot voordeel van de Belastingdienst.

Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning

Huishoudens met een hoger inkomen vanaf belastingschijf 4 kunnen niet langer de hypotheekrente en andere lasten voor de eigen woning aftrekken tegen 52%. Door de tariefaanpassing eigen woning bedraagt uw aftrek in 2019 feitelijk 49% en in 2020 is dit nog maar 46%:

BelastingjaarVerzamelinkomenMinder aftrek eigen woning
2015Vanaf 57.5861%
2016Vanaf 66.4221,5%
2017Vanaf 67.0722%
2018Vanaf 68.5072,5%
2018Vanaf 68.5073%
2019Vanaf 68.5073,5%
2020Vanaf 68.5076%

Deze tariefsaanpassing kan er zelfs toe leiden dat iemand met een inkomen in belastingschijf 4 per saldo geen hypotheekrenteaftrek heeft, maar hypotheekrentebijtelling.

Kapitaalverzekering eigen woning

U woning levert ook geld op. Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om ook via een speciale geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening belastingvrij te sparen voor het aflossen van uw hypotheekschuld. Bij deze alternatieve vorm van sparen wordt de geblokkeerde rekening zo veel mogelijk behandeld als de kapitaalverzekering eigen woning. U kunt natuurlijk nog steeds via een verzekeringsmaatschappij via een kapitaalverzekering eigen woning sparen voor de aflossing van de hypotheekschuld. Langs welke weg u het ook aanpakt, er geldt dat het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit de kapitaalverzekering en een spaarrekening eigen woning samen onbelast zijn tot het moment van uitkering. En ook dan zijn er nog grote vrijstellingen die op u van toepassing kunnen zijn.

Soepeler eisen voor de kapitaalverzekering eigen woning, eigenwoningschuld belastingvrij sparen

Een kapitaalverzekering moet in de regel aan de volgende eisen voldoen:
 • Minimaal 15 jaar of 20 jaar is jaarlijks premie betaald, waarbij de hoogste premie niet hoger is dan 10 maal de laagste premie.
 • Met de verzekering of hebt u het recht op een eenmalige uitkering op moment van aflopen van de verzekering.
 • U gebruikt het als aflossing ineens van een uw eigen woning schuld. Als de uitkering hoger is dan de af te lossen hypotheek is het meerdere belast in box 1 van de inkomstenbelasting.
 • De verzekering is afgesloten bij een professionele verzekeraar.
 • De maximale duur van de kapitaalverzekering bedraagt 30 jaar.

In 2019 en 2020 wordt niet meer gekeken naar het aantal jaren dat premie is betaald, deze tijdklem vervalt. Hebt u meer kapitaal opgebouwd dan de hypotheek die op de woning rust, dan is dit extra deel fiscaal belast. De vrijstellingen bedragen in 2018, 2019 en 2020

Vrijstellingen kapitaalverzekering en banksparen 2018 - 2019 en 2020:

Vrijstelling 2018:Vrijstelling 2019Vrijstelling 2020
164.000 euro166.000 euro166.000 euro (schatting)

Waterschapsbelasting 2019 en 2020

De waterschapsbelasting kent twee tarieven:
 • De watersysteemheffing;
 • De zuiveringsheffing.

Hoeveel u moet betalen voor uw woning is afhankelijk van het waterschap waarin uw woning staat.

Kamerverhuur 2018, 2019 en 2020

Een woning kunt u ook gedeeltelijk te gelde maken door een kamer te verhuren, terwijl u zelf de rest van uw woning bewoont. De huuropbrengst van kamerverhuur is niet belast, zolang de huur in een jaar lager is dan de vrijstellingen die gelden:
 • 5.069 in 2016;
 • 5.164 in 2017.
 • 5.246 in 2018.
 • 5.367 in 2019.
 • 5.506 in 2020.

Een huis in box 3

Hebt u een tweede woning of een vakantiehuis, dan valt die in box 3 van de inkomstenbelasting. U betaalt dan over de waarde van de woning minus hypotheek vermogensbelasting. In 2018 is dat tot 1,6% boven de vrijstelling van 30.000 euro per persoon. In 2019 is de vrijstelling 35.000 euro per persoon en het bijbehorende tarief is afhankelijk van uw totale vermogen. Dit tarief kan eveneens oplopen tot 1,7%.

Slot

Wie een huis wil kopen of huren, doet er dus goed aan om alle woonlasten goed in beeld te brengen en niet alleen de aankoopkosten van een eigen woning. Van plaats tot plaats kunnen de verschillen in belastingtarieven bovendien groot zijn. Bezwaar maken kan lonend zijn, want woonlasten vormen een grote maandelijkse kostenpost. Gelukkig hebt u ook nog aftrekposten.

Lees verder

© 2008 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Eigenwoningforfait 2017Eigenwoningforfait 2017Het eigenwoningforfait 2017 is een dure eigenhuisbelasting. Bezit u een eigen woning dan is het eigenwoningforfait een b…
Eigenwoningforfait 2020Eigenwoningforfait 2020Het eigenwoningforfait 2020 is een fiscale bijtelling bij uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor uw eigen wo…
Aftrek hypotheekrente 2020 verder omlaagAftrek hypotheekrente 2020 verder omlaagDe hypotheekrenteaftrek 2020 is om een aantal redenen relatief laag. De hypotheekrente daalt, er is een aflossingsplicht…
Eigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomenEigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomenHet eigenwoningforfait 2021 is een belasting op uw woning die u geld kost bij de inkomstenbelasting. Het eigenwoningforf…

Het testament als vermogensplanning (België)Samen met de schenking is het testament een van de bekendste planningstechnieken voor de overdracht van het vermogen. In…
Belastingdienst en corona: de belastingmaatregelenBelastingdienst en corona: de belastingmaatregelenVanwege corona in 2020 heeft de Belastingdienst meerdere belastingmaatregelen genomen die het leven voor de particulier…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Prawny, Pixabay

Reageer op het artikel "Eigen woning: belastingtarieven 2019 en 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

J. de Meester, 03-12-2012 11:17 #4
Goedendag,
Wij gaan deze week het koopcontract tekenen voor ons nieuwe huis. Dit heeft betrekking op het casco gedeelte. Nu wil ik graag weten of wij dit jaar nog een ondertekende offerte nodig hebben voor de afbouw om aanspraak te maken op de 2012 regeling ipv de annuiteiten regeling van 2013?

Bij voorbaat dank voor de uitleg. Reactie infoteur, 04-07-2020
Goedendag J. de Meester,
U hebt een ondertekende hypotheekakte nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Dijkstra, 21-02-2012 09:05 #3
Mijn dochter is studente en huurt een deel van een woonhuis dat een zgn. i-nummer heeft. Zij ontving een aanslag waterschapslasten. Is zij als huurder verplicht om die aanslag te betalen of moet de verhuurder/eigenaar die betalen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste W. Dijkstra,
Ook huurders betalen de zogenaamde ingezetenenomslag als waterschapsbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y. van Doeselaar, 28-09-2010 16:17 #2
Geachte heer/mevrouw, wij zijn in het bezit van een stacaravan en een stuk grond op een stacaravanpark en moeten onroerendzakenbelasting betalen. Mijn Duitse vakantiebuurman ook en mijn vraag is moeten buitenlanders (in dit geval Duitsers) ook in Nederland onroerendzakenbelasting betalen of moeten zij dit in hun eigen land doen omdat het toch een eigendom van grond en stacaravan betreft. Ik hoor graag van u. Met vriendelijke groet, Yvonne van Doeselaar Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Y. van Doeselaar,
Over een stacaravan in Nederland moet in Nederland onroerendezaakbelasting worden betaald. Het is een gemeentelijke heffing en geen Rijksheffing voor de inkomstenbelasting. Bij een Rijksheffing kan meestal wel verrekend worden met de inkomstenbelasting in eigen land.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. L. Steenbeek, 03-03-2009 10:49 #1
De belastingdienst gaf op de voor-ingevulde aangifte een hoger bedrag aan voor de WOZ-waarde. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste M.L. Verbeek,
De Belastingdienst acht altijd de belastingplichtige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangifte. U moet het bedrag van de WOZ dus veranderen bij een digitale aangifte, respectievelijk bezwaar aantekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 18-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Belasting 2020
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 4
Schrijf mee!