Eigen woning: belastingtarieven 2020 en 2021

Eigen woning: belastingtarieven 2020 en 2021 Een eigen woning kost geld. In 2020 en 2021 stellen de gemeenten wederom voor uw huis de WOZ waarde (waarde onroerende zaken) vast. Op basis daarvan betaalt u waarschijnlijk in 2020 en 2021 meer belasting. Een eigen woning wordt via de inkomstenbelasting fors belast op basis van de WOZ waarde en dan zijn er nog de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting die op de WOZ-waarde zijn gebaseerd. Maar er zijn ook aftrekposten. Een eventuele boeterente bij het oversluiten van een hypotheek mag u bijvoorbeeld aftrekken en natuurlijk ook de hypotheekrente. Overheden hebben geld nodig en dan is uw woning al gauw een aardige inkomstenbron. Welke tarieven gaat u betalen in 2020 en 2021? Hoe hoog is de tariefsaanpassing aftrek eigen woning voor de inkomstenbelasting?

Hoeveel belasting betaalt u voor uw woning in 2020 en 2021?


De belasting op de eigen woning, de belastingtarieven

Er rust veel belasting op het eigen huis. Bij de aankoop van een woning krijgt u met de overdrachtsbelasting en makelaarskosten te maken, zodra het huis het uwe betaalt u belasting via:
 • Het eigenwoningforfait;
 • De onroerende zaakbelasting op basis van de WOZ-waarde van uw woning;
 • De waterschapslasten;
 • De verontreinigingslasten (woonlastennota gemeente, rioolheffing).

Maak bezwaar tegen de WOZ-beschikking

U kunt gedurende relatief korte tijd in beroep gaan tegen de door de gemeente vastgestelde waarde, een geldig bezwaar is binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking mogelijk. Een succesvol bezwaar betekent een lagere aanslag onroerend goed en WOZ in 2021 en minder inkomstenbelasting betalen. Omdat de waardering van het onroerend goed jaarlijks plaats vindt, is de verwachting dat de waardestijgingen geringer zullen zijn, waardoor het aantal mensen dat in beroep gaat tegen de gemeentelijke vaststelling zal afnemen. Of dat ook in 2021 zo zal zijn is nog maar de vraag, immers de prijzen van woningen zijn in het algemeen in 2020 fors gestegen en kunnen leiden tot een veel hogere WOZ-waarde en daarmee hogere lasten.

Het eigenwoningforfait 2020 en 2021

De WOZ waarde speelt niet alleen een belangrijke rol voor de te betalen onroerende zaak belasting ozb, maar ook bij de inkomstenbelasting. Een hogere WOZ-waarde leidt namelijk tot een hoger eigenwoningforfait en daarmee een hogere bijtelling bij uw inkomen. Over deze bijtelling betaalt u inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait (ook wel huurwaardeforfait genoemd) zal in 2020 in de meeste gevallen 0,60% van de WOZ-waarde bedragen en in 2021 0,50%, maar dit kan voor de dure woningen nog veel hoger uitvallen (tot 2,25%):

Hoogte eigenwoningforfait 2020, het huurwaardeforfait 2020:

WOZ-waarde meer danWOZ-waarde is lager danEigenwoningforfait 2020
- 12.500 0 procent
12.500 25.000 0,25 procent
25.000 50.000 0,35 procent
50.000 75.000 0,40 procent
75.000 1.040.000 0,60 procent
1.090.000 - 6.540 plus 2,35 procent voor de waarde hoger dan 1.090.000 euro

Hoogte eigenwoningforfait 2020, het huurwaardeforfait 2021:

WOZ-waarde meer danWOZ-waarde is lager danEigenwoningforfait 2021
- 12.500 0 procent
12.500 25.000 0,20 procent
25.000 50.000 0,30 procent
50.000 75.000 0,40 procent
75.000 1.110.000 0,50 procent
1.110.000 - 5.550 plus 2,35 procent voor de waarde hoger dan 1.110.000 euro

De wet Hillen en de aftrekpost geen of geringe eigenwoningschuld inkomstenbelasting

Een belangrijke fiscale regel is dat het saldo van het eigen woning forfait en de aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals de hypotheekrenteaftrek, maar ook de erfpacht positief moet zijn. Anders gezegd als u weinig hypotheek heeft en daarmee een lage hypotheekrenteaftrek, dan kunt u sterk op het eigen woning forfait besparen door de aftrekpost geen of geringe eigen woningschuld. Als de aftrekbare kosten volledig ontbreken, zal de bijtelling betreffende uw woning op nihil worden gesteld. Met ingang van 1 januari 2019 veranderde dit en moet u toch 1/30e deel van het huurwaardeforfait bijtellen in plaats van nihil. In 2020 is dit 2/30e deel, in 2021 3/30e deel en zo verder.

Boeterente betalen is een aftrekpost

Vergeet ook de boeterente niet: als u bij vervroegd oversluiten van een hypotheek een boeterente moest betalen, dan is die boeterente fiscaal aftrekbaar. Zo hebt u nu een lagere hypotheekrente te betalen en een groot voordeel van de Belastingdienst.

Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning

Huishoudens met een hoger inkomen vanaf belastingschijf 4 kunnen niet langer de hypotheekrente en andere lasten voor de eigen woning aftrekken tegen 52%. Door de tariefaanpassing eigen woning bedraagt uw aftrek in 2020 feitelijk 46% en in 2021 is dit nog maar 43%.

Kapitaalverzekering eigen woning

U woning levert ook geld op. Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om ook via een speciale geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening belastingvrij te sparen voor het aflossen van uw hypotheekschuld. Bij deze alternatieve vorm van sparen wordt de geblokkeerde rekening zo veel mogelijk behandeld als de kapitaalverzekering eigen woning. U kunt natuurlijk nog steeds via een verzekeringsmaatschappij via een kapitaalverzekering eigen woning sparen voor de aflossing van de hypotheekschuld. Langs welke weg u het ook aanpakt, er geldt dat het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit de kapitaalverzekering en een spaarrekening eigen woning samen onbelast zijn tot het moment van uitkering. En ook dan zijn er nog grote vrijstellingen die op u van toepassing kunnen zijn.

Soepeler eisen voor de kapitaalverzekering eigen woning, eigenwoningschuld belastingvrij sparen

Een kapitaalverzekering moet in de regel aan de volgende eisen voldoen:
 • De hoogste premie is niet hoger is dan 10 maal de laagste premie.
 • Met de verzekering of hebt u het recht op een eenmalige uitkering op moment van aflopen van de verzekering.
 • U gebruikt het als aflossing ineens van een uw eigen woning schuld. Als de uitkering hoger is dan de af te lossen hypotheek is het meerdere belast in box 1 van de inkomstenbelasting.
 • De verzekering is afgesloten bij een professionele verzekeraar.
 • De maximale duur van de kapitaalverzekering bedraagt 30 jaar.

In 2020 en 2021 wordt niet meer gekeken naar het aantal jaren dat premie is betaald, deze tijdklem vervalt. Hebt u meer kapitaal opgebouwd dan de hypotheek die op de woning rust, dan is dit extra deel fiscaal belast. De vrijstellingen bedragen in 2020 en 2021

Vrijstellingen kapitaalverzekering en banksparen 2018 - 2019 en 2020:

Vrijstelling 2018:Vrijstelling 2019Vrijstelling 2020Vrijstelling 2021
164.000 euro166.000 euro166.000 euro171.000 euro

Waterschapsbelasting 2020 en 2021

De waterschapsbelasting kent twee tarieven:
 • De watersysteemheffing;
 • De zuiveringsheffing.

Hoeveel u moet betalen voor uw woning is afhankelijk van het waterschap waarin uw woning staat.

Kamerverhuur 2020 en 2021

Een woning kunt u ook gedeeltelijk te gelde maken door een kamer te verhuren, terwijl u zelf de rest van uw woning bewoont. De huuropbrengst van kamerverhuur is niet belast, zolang de huur in een jaar lager is dan de vrijstellingen die gelden:
 • 5.367 in 2019.
 • 5.506 in 2020.
 • 5.668 in 2021.

Een huis in box 3

Hebt u een tweede woning of een vakantiehuis, dan valt die in box 3 van de inkomstenbelasting. U betaalt dan over de waarde van de woning minus hypotheek vermogensbelasting.

Slot

Wie een huis wil kopen of huren, doet er dus goed aan om alle woonlasten goed in beeld te brengen en niet alleen de aankoopkosten van een eigen woning. Van plaats tot plaats kunnen de verschillen in belastingtarieven bovendien groot zijn. Bezwaar maken kan lonend zijn, want woonlasten vormen een grote maandelijkse kostenpost. Gelukkig hebt u ook nog aftrekposten.

Lees verder

© 2008 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Eigenwoningforfait 2020Eigenwoningforfait 2020Het eigenwoningforfait 2020 is een fiscale bijtelling bij uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor uw eigen wo…
Aftrek hypotheekrente 2020 omlaag: de veranderingenAftrek hypotheekrente 2020 omlaag: de veranderingenDe hypotheekrenteaftrek 2020 is om een aantal redenen relatief laag. Fiscale ingrepen, een lage hypotheekrente en de afl…
Eigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomenEigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomenHet eigenwoningforfait 2021 is een belasting op uw woning die u geld kost bij de inkomstenbelasting. Het eigenwoningforf…
Tijdelijk twee woningen 2020 en 2021Tijdelijk twee woningen 2020 en 2021U kunt tijdelijk twee woningen in bezit hebben, omdat het oude huis is nog niet verkocht. Is dat voor de eigenaar dan ve…

Het testament als vermogensplanning (België)Samen met de schenking is het testament een van de bekendste planningstechnieken voor de overdracht van het vermogen. In…
Belastingdienst en corona: de belastingmaatregelenBelastingdienst en corona: de belastingmaatregelenVanwege corona in 2020 heeft de Belastingdienst meerdere belastingmaatregelen genomen die het leven voor de particulier…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Prawny, Pixabay
Reacties

J. de Meester, 03-12-2012
Goedendag,
Wij gaan deze week het koopcontract tekenen voor ons nieuwe huis. Dit heeft betrekking op het casco gedeelte. Nu wil ik graag weten of wij dit jaar nog een ondertekende offerte nodig hebben voor de afbouw om aanspraak te maken op de 2012 regeling ipv de annuiteiten regeling van 2013?

Bij voorbaat dank voor de uitleg. Reactie infoteur, 04-07-2020
Goedendag J. de Meester,
U hebt een ondertekende hypotheekakte nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Dijkstra, 21-02-2012
Mijn dochter is studente en huurt een deel van een woonhuis dat een zgn. i-nummer heeft. Zij ontving een aanslag waterschapslasten. Is zij als huurder verplicht om die aanslag te betalen of moet de verhuurder/eigenaar die betalen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste W. Dijkstra,
Ook huurders betalen de zogenaamde ingezetenenomslag als waterschapsbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y. van Doeselaar, 28-09-2010
Geachte heer/mevrouw, wij zijn in het bezit van een stacaravan en een stuk grond op een stacaravanpark en moeten onroerendzakenbelasting betalen. Mijn Duitse vakantiebuurman ook en mijn vraag is moeten buitenlanders (in dit geval Duitsers) ook in Nederland onroerendzakenbelasting betalen of moeten zij dit in hun eigen land doen omdat het toch een eigendom van grond en stacaravan betreft. Ik hoor graag van u. Met vriendelijke groet, Yvonne van Doeselaar Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Y. van Doeselaar,
Over een stacaravan in Nederland moet in Nederland onroerendezaakbelasting worden betaald. Het is een gemeentelijke heffing en geen Rijksheffing voor de inkomstenbelasting. Bij een Rijksheffing kan meestal wel verrekend worden met de inkomstenbelasting in eigen land.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. L. Steenbeek, 03-03-2009
De belastingdienst gaf op de voor-ingevulde aangifte een hoger bedrag aan voor de WOZ-waarde. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste M.L. Verbeek,
De Belastingdienst acht altijd de belastingplichtige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangifte. U moet het bedrag van de WOZ dus veranderen bij een digitale aangifte, respectievelijk bezwaar aantekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 04-01-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.