Artikelen 501 - 510 in de rubriek Verzekering

Verzekering (Financieel)

Vreemde bepalingen in verzekeringen

Vreemde bepalingen in verzekeringen

In polisvoorwaarden komt u vaak vreemde bepalingen tegen. Deze hebben echter wel een duidelijk onderliggend doel. Juul, 21-11-2008

Verzekering en een geschil over de omvang van de schade

Bij veel schade is de omvang van de schade direct duidelijk of wordt deze naar tevredenheid vastgesteld door een expert. Er zijn echter ook genoeg voorbeelden van schade waarbij de verzekerde of benad… Dsvh13, 16-11-2008

Hoe meld ik een schade op mijn aansprakelijkheidsverzekering

Vele mensen beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Hoe zij echter een schade op deze verzekering moeten melden en wat zij daarna mogen verwachten is een stuk minder beke… Dsvh13, 09-11-2008

Opbouw van uw pensioen zelf verzorgen

De meeste Nederlanders krijgen vanaf de pensioendatum te maken met een grote inkomensterugval. Dit wordt veroorzaakt door een tekort aan pensioenopbouw. Juul, 05-11-2008

Schade door bootjes, boten en pleziervaartuigen en de AVP

Nederland is een waterrijk land waar vele Nederlanders van genieten. Niet alleen door te zwemmen of te vissen, maar juist ook door zich op het water te geven met allerlei middelen. Van surfplanken, ru… Dsvh13, 04-11-2008
Wat te doen bij een aanrijding

Wat te doen bij een aanrijding

Een aanrijding kan ontstaan door uw toedoen of door toedoen van een ander. In beide gevallen moet u weten wat u te doen staat en hoe u moet handelen. Juul, 03-11-2008

Verhuizen en verzekeringen

Voordat u gaat verhuizen moet u stil staan bij uw verzekeringen. Er zijn namelijk bepaling waar u rekening mee moet houden. Juul, 23-10-2008

Beëindiging van een verzekering

Verzekeringen zijn contracten die u sluit met een verzekeraar. Een contract heeft een looptijd waarmee u rekening moet houden bij het opzeggen. Juul, 22-10-2008

Uitgaven aan verzekeringen

Wij Nederlanders zijn gek op verzekeringen. Verzekeringsmaatschappijen ontvangen bijna vierduizend euro aan premie per inwoner. Juul, 11-10-2008

Fraude en verzekeringen

Door onwaarheden te vertellen aan de verzekeraar bent u mogelijk aan het frauderen. Deze fraude kan u duur komen te staan. Juul, 11-10-2008