Stormschade aan uw woning en uw verzekering …

Het komt in Nederland regelmatig voor dat het eens flink stormt en bij een forse storm ontstaat er nogal wat schade. Wat kunt u doen als u stormschade heeft opgelopen en wat kunt u van uw verzekeraar verwachten.

Wat is storm?

Alhoewel dit een open deur lijkt in een land als Nederland is het van belang of de wind die uw woning beschadigde ook daadwerkelijk wordt vergoed door uw verzekeraar. De polisvoorwaarden bepalen doorgaans dat er sprake is van storm bij een gemeten windsnelheid van meer dan 14 meter per seconde (ongeveer windkracht 7), schade door minder harde wind valt doorgaans niet onder de dekking van de verzekering. Bij twijfel zal uw verzekeraar bij het KNMI navragen of het in uw woonplaats op de schadedatum inderdaad stormde. Het is dus van belang altijd de schadedatum en het tijdstip goed te noteren.

Direct als u de stormschade ontdekt

Neem direct na de stormschade zoveel mogelijk maatregelen om verdere schade te voorkomen, u kunt bijvoorbeeld een stuk weggewaaid dak afdekken zodat u geen waterschade door regen binnen krijgt of het opruimen van losgewaaide onderdelen, maar denk hierbij vooral aan uw eigen veiligheid. Tijdens een storm kan het zeer gevaarlijk zijn op daken en andere hoogten, ook omdat er nog meer zaken los kunnen raken en als een ongeleid projectiel rondvliegen. Mocht u van mening zijn dat de veiligheid van uw omgeving in gevaar is, bijvoorbeeld omdat het gehele dak eraf dreigt te vliegen, dan is het aan te raden hulpdiensten in te schakelen. Via 112 kan de brandweer assisteren, zij zullen de nodige noodmaatregelen treffen.

Neem foto’s van de schade!

Het is altijd verstandig foto’s te nemen van de schade die is ontstaan, op deze manier hoeft u achteraf geen discussie aan te gaan over de schade die is onstaan.

Noodmaatregelen na de storm

Als de storm is gaan liggen bent u verplicht maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen. Hieronder valt niet alleen het tijdelijk afdichten van stormschade, er kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan het inschakelen van een dakdekker die weggewaaide pannen kan herplaatsen om te zorgen dat er geen ernstige waterschade in uw woning kan ontstaan. Indien u niet tijdig overgaat tot het nemen van noodmaatregelen kan een vergoeding van de extra schade die u hierdoor leidt, door uw verzekeraar worden verminderd, het is echter niet verstandig over te gaan tot volledig herstel van de schade zonder dat u hiervoor toestemming heeft van uw verzekeraar. De kosten van deze noodmaatregelen ter voorkoming en vermindering van schade vallen doorgaans onder de dekking van de verzekering.

Neem contact op met uw verzekeraar of assurantietussenpersoon

Meldt de schade zo spoedig mogelijk bij uw verzekeraar of tussenpersoon. Dit kan telefonisch maar vaak bent u niet de enige met stormschade tijdens een storm. De lijnen kunnen dus druk bezet zijn. In dat geval kunt u natuurlijk ook altijd per mail of fax een schade melden zodat de eerste melding binnen is bij uw verzekeraar. Het verdient de voorkeur binnen 3 dagen na de schade deze te melden bij uw verzekeraar of tussenpersoon. Mocht dit om bepaalde redenen niet lukken is het verstandig aan te geven waarom melding niet eerder mogelijk was, bijvoorbeeld door vakantie. Uw verzekeraar kan hiermee dan rekening houden.

Herstel in natura

Vele verzekeraars kunnen u de mogelijkheid bieden de schade in natura te laten herstellen. Uw verzekeraar zal in dat geval zorgen dat de nodige deskundigen worden ingeschakeld om de schade professioneel te laten herstellen. Voordeel hiervan voor u is dat u zelf niet op zoek hoeft te gaan naar de herstellers die ook in deze periode vaak een topdrukte kennen. De nota wordt door uw verzekeraar rechtstreeks voldaan aan de hersteller ook hier heeft u dus geen omkijken meer naar.

Expertise noodzakelijk?

Zoals eerder aangegeven leidt storm vaak tot topdrukte bij verzekeraars en dus ook bij expertisebureaus. Het is daarom gebruikelijk dat na een grote storm pas bij grotere schaden een expert zal worden ingeschakeld. Voor bedragen tot € 1500-€ 2500 zal doorgaans om een foto van de schade worden gevraagd en een gespecificeerde offerte van de kosten van het herstel van de schade. Indien u de schade zelf wenst te herstellen kunt u in plaats van een offerte een opgave maken van de kosten van de te gebruiken materialen alsmede van het aantal uren dat u denkt nodig te hebben voor het herstel. De meeste verzekeraars kennen een kleine vergoeding van circa € 15,00 per uur voor dit soort werkzaamheden.

Definitief herstel van de schade

Uw verzekeraar of tussenpersoon zal doorgaans snel aan kunnen geven of u tot herstel van de schade kunt overgaan als u uw schadeformulier, een gespecificeerde offerte of opgave en de foto’s heeft ingediend. Mocht u van mening zijn dat het antwoord van uw verzekeraar te lang op zich laat wachten dan kunt u natuurlijk altijd nog even zelf contact opnemen. Bij een dergelijke schade schakelt de verzekeraar doorgaans alle mogelijke hulptroepen in om de schaden zo snel mogelijk te behandelen, toch is er vaak helaas nog sprake van enige achterstand.

Financiële afwikkeling door uw verzekeraar

De reparatienota en voorschot op het schadebedrag

Indien u akkoord van uw verzekeraar heeft ontvangen kunt u overgaan tot herstel en de definitieve reparatienota indienen bij uw verzekeraar. De opstalverzekering kent een herstelplicht, een verzekeraar is dan ook niet verplicht op basis van een offerte alleen uit te keren. Uiteraard kan uw verzekeraar bij een kleinere schade wel op basis van een offerte uitkeren.

Bij grotere schaden is het gebruikelijk dat de verzekeraar, op grond van de polisvoorwaarden, een deel van het schadebedrag voorschiet (gebruikelijk is 40-50%). Op deze manier kunt u de reparateur een voorschot voldoen, kan deze overgaan tot herstel en kunt u het restant achteraf betalen op het moment dat u het resterende deel van de uitkering ontvangt. Zoals eerder gesteld heeft u deze problemen omtrent de betaling niet indien er sprake is van herstel in natura.

Eigen risico stormschade

De meeste polisvoorwaarden bepalen dat er bij storm een eigen risico van toepassing is van
2 o/oo van de verzekerde som (het verzekerde bedrag door 1000 delen en vervolgens maal 2). Dit is ook meestal het geval indien u voor de rest totaal geen eigen risico heeft op uw verzekering. Doorgaans wordt dit eigen risico niet op het polisblad genoemd en is dit slechts te vinden in de voorwaarden met bijbehorende minimumbedragen en maximumbedragen.

Uiteraard zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen. In dat geval kunt u deze regels omtrent het eigen risico ook vinden op uw polisblad of in de daarbij behorende polisvoorwaarden.

Schade aan schuttingen

Indien uw schutting op de erfafscheiding met uw buren staat en derhalve een mandelige schutting betreft, bent u als buren beide verantwoordelijk voor deze schutting, ook voor de kosten van plaatsing en herstel hiervan. Meer informatie over dit onderwerp treft u aan in het artikel Buren met schuttingen, bomen en struiken. Mocht uw mandelige schutting door de storm beschadigd zijn dan bestaat ook de kans dat uw verzekeraar slechts uw aandeel in de kosten van het herstel van de schutting zal uitkeren. Uw buurman kan het zijn aandeel van de kosten van het herstel indienen op diens eigen verzekering.

Stormschade bij huurwoningen

Stormschade aan huurwoningen zal vrijwel altijd worden herstel door de verhuurder van de woning conform de voorwaarden in het huurcontract. Het is voor u dan ook van belang de schade direct te melden aan de verhuurder van de woning. Dit kan anders zijn indien er sprake is van bouwsels welke u zelf aanbracht aan de woning zoals bijvoorbeeld de schutting of een blokhut in de achtertuin. In dit geval kan de schade gedekt zijn op uw eigen inboedelverzekering onder de noemer huurderbelang. Ook hier is doorgaans een eigen risico voor stormschade van toepassing alhoewel dit vaak lager is dan het eigen risico op een opstalverzekering.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verzekeren tegen stormschade: stormschadeverzekeringVerzekeren tegen stormschade: stormschadeverzekeringStormschade, wateroverlast, omvergewaaide schutting, rondvliegende dakpannen, een boom op uw huis of auto, het lijkt doo…
Schade aan de woning veroorzaakt door stormSchade aan de woning veroorzaakt door stormStorm kan erg vervelende schade aan het huis veroorzaken, variërend van lekkages tot omgewaaide schoorstenen. Nou ja ver…
Verzekeren en de OpstalverzekeringVerzekeren en de OpstalverzekeringDe opstalverzekering is in 2024 verplicht als u ook een hypotheek op uw huis neemt. Uw eigen huis is een groot bezit dat…
OpstalverzekeringBij een eigen woning wilt u natuurlijk een goede verzekering waarbij juist verzekerd bent. Vaak is dit ook een vereiste…

Verzekeringen, van wieg tot grafVerzekeringen, van wieg tot grafJe kunt het zo gek niet bedenken of er is een verzekering voor. Om met zo min mogelijk risico's te leven is het verstand…
Verzekeren tegen overstromingU kunt het zo gek niet bedenken of u kunt zich er tegen verzekeren. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders zich willen ve…
Dsvh13 (176 artikelen)
Gepubliceerd: 25-09-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.