Wat te doen bij een aanrijding

Wat te doen bij een aanrijding Een aanrijding kan ontstaan door uw toedoen of door toedoen van een ander. In beide gevallen moet u weten wat u te doen staat en hoe u moet handelen. Een aanrijding kan door een klein momentje van onoplettendheid ontstaan. Het kan ontstaan zonder dat u iets te verwijten is, door toedoen van iemand anders. Door een foute inschatting kan een schade ontstaan met grote gevolgen. In veel gevallen zorgt de verzekeraar voor de financiële afwikkeling, maar u moet na een schade goed handelen om latere problemen te voorkomen. U moet samen zorgen voor een opgave van de situatie waarin de aanrijding is ontstaan. Om latere onenigheden te voorkomen moet u gezamenlijk een schadeaangifte formulier(=saf) invullen.

Schadeaangifte formulier

U moet altijd een dergelijk formulier in de auto hebben. Na een schade kunt u deze namelijk gebruiken om de administratief noodzakelijke gegevens vast te leggen. Hierop komen de gegevens te staan van de partijen die bij de aanrijding betrokken zijn en de naw gegevens van eventuele getuigen. Aan de hand van een schets en een toelichting hierop maken beide partijen duidelijk hoe de aanrijding is ontstaan. Aan de hand van deze gegevens kunnen de betrokken verzekeraars een idee vormen van de situatie waaronder de schade is ontstaan. Doordat dit formulier aan de voorkant door beide bestuurders wordt ondertekend fungeert het tevens als bewijslast bij later ontstane onenigheden. De achterkant van het formulier dient ingevuld te worden door uitsluitend de verzekerde.

Schade door toedoen van een ander

Bij schade veroorzaakt door een andere partij is het belangrijk om nauwkeurig te handelen. U moet zorgen voor een ingevuld en getekend schadeformulier. Daarnaast is het in de meeste gevallen aan te raden om de politie in te schakelen. Veroorzakers van een aanrijding hebben soms de neiging om de situatie van de aanrijding later anders te schetsen dan bij de aanrijding. Dit komt met name omdat het financieel een groot verschil geeft of iemand schuldig is aan de schade of niet schuldig. Een goede vastlegging kan latere problemen voorkomen. Indien mogelijk kunt u nadat de schade is ontstaan een foto maken van de aanrijding. In geval van twijfel kan een foto enige verheldering verschaffen.

Tips

  • Onderteken het schadeaangifte formulier niet als u het niet eens bent met wat erop staat.
  • Het is tegenwoordig niet meer verplicht om de groene kaart in de auto te leggen, maar het is wel te adviseren. Hierop staan namelijk de gegevens die u nodig heeft om het schadeformulier in te vullen.
  • Informeer eerst uw verzekeraar voordat u besluit de auto te laten slepen naar een bepaalde garage. De verzekeraar heeft met sommige reparateurs speciale afspraken waardoor u minder eigen risico betaald.
  • Zorg voor een duidelijke omschrijving van de toedracht
  • Vertrouw nooit op een mondelinge afspraak, maar leg het schriftelijk vast
  • Probeer naam- en adresgegevens van de getuigen te verkrijgen
© 2008 - 2020 Juul, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoe te handelen bij een aanrijding?Hoe te handelen bij een aanrijding?Een aanrijding kan veroorzaakt worden door een klein stuurfoutje, of een kleine onoplettendheid. Achteraf moet u de zake…
Hoe moet ik een schadeformulier invullen?Hoe moet ik een schadeformulier invullen?Na een schade moet u een schadeformulier invullen om de verzekeraar een indruk te geven van de toedracht en de situatie…
Wat moet ik doen na een aanrijding?U kunt eenvoudig betrokken raken bij een ongeval. Door verstandig te handelen bij een ongeval kunt u latere problemen vo…
Onterecht aansprakelijk gesteld voor autoschade en nu…Het kan iedereen zomaar overkomen, op een dag krijg je een brief van je autoverzekeraar thuis dat je een schade hebt ver…

Schade door bootjes, boten en pleziervaartuigen en de AVPNederland is een waterrijk land waar vele Nederlanders van genieten. Niet alleen door te zwemmen of te vissen, maar juis…
Verhuizen en verzekeringenVoordat u gaat verhuizen moet u stil staan bij uw verzekeringen. Er zijn namelijk bepaling waar u rekening mee moet houd…

Reageer op het artikel "Wat te doen bij een aanrijding"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Dsvh13 (infoteur), 24-09-2009 11:27 #1
De politie komt in geval van alleen blikschade doorgaans niet eens kijken. Dat is ook absoluut niet noodzakelijk, de politie was er immers ook niet bij ten tijde van de aanrijding en kan alleen nog maar opnemen wat zij achteraf heeft waargenomen. Op een enkele uitzondering na is een politierapport dan ook niet van doorslaggevend belang bij de behandeling van de schade. Wat juist wel van het allergrootste belang is zijn verklaringen van getuigen (eventueel inzittenden) en het door beide partijen ingevulde en ondertekende schadeformulier. De situatieschets zoals deze is opgenomen in een politierapport kan daarbij worden vervangen door foto's van de situatie direct na de aanrijding (gebruik uw mobiel!)

Mocht de tegenpartij niet willen meewerken aan het invullen van een aanrijdingsformulier of zich uit de voeten willen maken, noteer dan in ieder geval het kenteken van het voertuig dat u aanreed. Met dit kenteken kan de politie de eigenaar van het voertuig achterhalen en actie ondernemen. Het doorrijden na het veroorzaken van scahde is strafbaar in Nederland.

Infoteur: Juul
Gepubliceerd: 03-11-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Reacties: 1
Schrijf mee!