Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt De aftrek van de hypotheekrente is al veel beperkter dan vaak wordt gedacht en het kabinet heeft de aftrek vanaf 2013 meerdere keren nog verder beperkt en versoberd voor nieuwe hypotheken. Ten onrechte bestaat het beeld dat huiseigenaren door de hypotheekrenteaftrek altijd zo goed af zijn. De aftrek wordt namelijk steeds verder beperkt door eerder genomen maatregelen. De hypotheekrente is ook nog eens maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar en dan meestal nog maar voor een deel door de forse bijtelling van het eigen woning forfait. Vanaf 2013 is de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen mogelijk voor de hypotheken waarin voldoende wordt afgelost. In 2019 en 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek verder beperkt en versoberd voor hogere inkomens en middeninkomens doordat de aftrek tegen een lager percentage is. In 2020 is de maximale aftrek tegen 46%.

Hypotheekrenteaftrek beperken of afschaffen

De fiscale behandeling van de hypotheekrente is bij elke kabinetsformatie een hot issue. Wel of niet beperken en hoe is de vraag. Sommigen schreeuwen om het hardst dat ze de hypotheekrenteaftrek niet willen afschaffen. Of zelfs dat ze een beperking van de hypotheekrenteaftrek niet zullen meemaken. De realiteit is volledig anders. De beperking is automatisch ingezet. Soms sluipenderwijs via de looptijd van de hypotheek, soms door allerlei aanvullende maatregelen. Ik noem er een paar en kom dan op de Commissie Van Dijkhuizen, commissie inkomstenbelasting die het toptarief in de inkomstenbelasting wil verlagen, en het regeerakkoord Rutte 2.

Hoe lang mag ik de hypotheekrente aftrekken

Met de invoering van het Belastingplan 2001 is de maximale aftrek van hypotheekrente voor een bestaande hypotheek beperkt tot 30 jaar. Voor bestaande hypotheken is de maximale periode van 30 jaar gaan lopen op 1 januari 2001. Voor nieuwe hypotheken gaat de teller lopen vanaf het moment dat u uw eerste hypotheek afsluit en de hypotheekrente fiscaal aftrekt. Als u direct naar een duurder huis gaat en een aanvullende hypotheek neemt, loopt de teller op de oude hypotheek door en start de teller voor de aanvullende hypotheek. Als u een woning verkoopt en een huis gaat huren gedurende minimaal 3 jaar, vervalt de eigenwoningreserve en gaat daarmee bij een nieuwe hypotheek een nieuwe termijn van 30 jaar lopen.

1. Vraag duur aftrek hypotheekrente:

Ik heb mijn hypotheek afgesloten in 1995. Tot wanneer mag ik de hypotheekrente fiscaal aftrekken.

Antwoord: De 30 jaar-periode is in 2001 ingegaan dus u hebt tot 2031 aftrek.

2. Vraag aftrek hypotheekrente:

Ik heb mijn hypotheek afgesloten in december 2009. Tot wanneer mag ik de hypotheekrente aftrekken van de inkomstenbelasting.

Antwoord: U mag de hypotheekrente van uw hypotheek aftrekken tot en met 2039.

3. Ik heb twee huizen, mag ik de hypotheekrente twee keer aftrekken:

Antwoord: Het gebeurt steeds vaker dat mensen een nieuwe woning hebben gekocht, terwijl de oude woning nog niet is verkocht. Dan hebt u onder voorwaarden recht op een dubbele aftrek van hypotheekrente. U kunt kiezen voor een overbruggingshypotheek met dubbele aftrek rente. De dubbele hypotheekrenteaftrek bestaat ook in 2020 en 2021 nog.

4. Ik had in 2009 een hypotheek van 200.000 euro op mijn huis, verkocht het in 2019 zonder winst en koop direct een nieuwe woning met 300.000 euro hypotheek:

Antwoord: De periode van fiscale aftrek valt dan in twee delen uiteen. De rente over 200.000 euro is tot 2039 fiscaal aftrekbaar en de rente over de nieuwe hypotheek van 100.000 euro tot 2049.

Mag ik de hypotheekrente aftrekken?

De beperking van de looptijd van de hypotheekrenteaftrek is een echte sluipmoordenaar. Mensen staan er niet bij stil, want dertig jaar lijkt nog ver weg. Maar bijna elke eigenaar krijgt er straks mee te maken als hij nog niet alles heeft afgelost. En dat zullen er velen zijn, want de aflossingsvrije hypotheek is nog steeds populair. De gevolgen voor uw portemonnee kunnen enorm zijn:
  • Lappendeken. De hypotheken worden onoverzichtelijk. Als u tijdens uw leven een paar hypotheken afsluit, heeft u waarschijnlijk verschillende hypotheken met een verschillende looptijd.
  • Als de 30 jaren voorbij zijn, slaat de netto hypotheeklast om in een bruto hypotheeklast die veel hoger zal zijn. Daarmee wordt uw koopkracht om de resterende hypotheken te betalen fors kleiner. Uitzonderingen zijn natuurlijk degenen die alles hebben afgelost.
  • Als de 30 jaren voorbij zijn, vervallen ook de andere fiscale voorzieningen van een hypotheek. Wie een Kapitaalverzekering Eigen Woning, KEW, heeft valt nu nog belasting box 1. Na de 30 jaar is dat box 3 en telt het opgebouwde kapitaal dus mee voor de vermogensbelasting. De nog openstaande hypotheek, komt dan in mindering op uw vermogen in box 3.

Tegen welk percentage mag ik hypotheekrente aftrekken?

Het percentage waartegen de hypotheekrente maximaal mag worden afgetrokken (hogere inkomens) daalt jaarlijks met 0,5% en in 2020 en 2021 versnel met 3%:

JaarHypotheekrenteaftrek tegen maximaal welk percentage?
201352%
201451,5%
201551,0%
201650,5%
201750,0%
201849,5%
201949,0%
202046%
202143%

Wat is de bijleenregeling?

Onderschat ook het effect van de bijleenregeling niet als u binnenkort wilt verhuizen en weer een nieuw huis als hoofdverblijf wilt kopen. Als u overwaarde hebt en dus de verkoopopbrengst van uw oude woning groter is dan de schuld, moet u dat haast wel in uw nieuwe huis stoppen. Wat dan voor het nieuwe huis per saldo nog resteert aan hypotheek komt voor de aftrek in aanmerking. Simpel gezegd: stel u houdt 100.000 euro aan overwaarde over bij de verkoop van uw huis en gebruikt dat niet voor de aankoop van uw nieuwe huis, dan is de nieuwe hypotheek minus 100.000 fiscaal aftrekbaar.

De bijleenregeling in 2020

Vanaf 2010 is er een nieuwe bijleenregeling. Daarmee komt ook de goedkoperwonenregeling te vervallen: ook als u een goedkopere woning koopt, moet u vanaf 2010 de overwaarde van het verkochte huis in het nieuwe huis stoppen. U mag dan niet meer automatisch de voormalige hypotheekrente volledig aftrekken. Het verhuizen naar een goedkopere of duurdere koopwoning wordt dus vanaf 2010 volstrekt gelijk behandeld. Vanaf 2010 geldt de bijleenregeling nog drie jaar na verkoop en niet meer vijf jaar.

Overwaarde consumptief uitgeven

U mag de overwaarde wel in eigen zak houden en consumptief uitgeven, maar dan is de hypotheekrente daarover niet fiscaal aftrekbaar. Zolang de hypotheekrente niet hoog is blijft het relatief goedkoop geld. U kunt het gebruiken voor een tweede eigen huis, vakantiehuis, vakantiebungalow, een reis, noem maar op.

Eigen woning forfait of het huurwaardeforfait

Het huurwaardeforfait, of eigen woning forfait, is de fiscale bijtelling van de waarde van uw huis bij uw inkomen. Eigenaren betalen deze bijtelling, huurders niet meer. Eigenlijk is het huurwaardeforfait ook dat deel van de hypotheeklasten die u niet meer kunt aftrekken. Bij dure huizen kan dat flink oplopen. Stel uw huurwaardeforfait is 2.000 euro en u betaalt 12.000 euro aan hypotheek per jaar. Door de fiscale bijtelling is maar 10.000 euro fiscaal aftrekbaar. Iedereen heeft hier mee te maken. De aftrek van de hypotheekrente wordt zo steeds kleiner. Bovendien heeft minister Bos weer een nieuwe Bos belasting ingevoerd. Hij wil de maximering van het huurwaardeforfait voor dure huizen schrappen. Dat zal in het begin niet zo veel mensen raken, maar daarmee wordt voor de dure huizen de fiscale aftrek van de hypotheekrente verder beperkt. De vraag is wie de volgende slachtoffers zullen zijn.

Wat kost de hypotheekrenteaftrek?

Ook het politieke verhaal dat de hypotheekrenteaftrek ongeveer 11 miljard kost is maar een deel van het verhaal. Wat ten onrechte niet wordt vermeld is dat het hebben van een eigen woning de overheid ook 11 miljard euro oplevert. De hypotheekrente aftrek kost dus per saldo helemaal niets. Dat kan men van de huursector niet zeggen. Vereniging Eigen Huis heeft het voor ons berekend (grove schatting voor 2020):

Opbrengst eigen woning bezit Nederland

Belastingen eigen woning bezitBedrag
Overdrachtsbelasting3 miljard euro
Eigen woning forfait2,5 miljard euro
BTW nieuwbouw2,8 miljard euro
Onroerend Zaak Belasting OZB0,9 miljard euro
Waterschapsbelasting0,3 miljard euro
BTW onderhoud1,7 miljard euro
Totaal11,2 miljard euro

Bruto lasten en netto lasten eigen huis

Maandelijks ziet u hoeveel hypotheekrente u moet betalen. Dit is het bruto bedrag want door de hypotheekrente van de belasting af te trekken krijgt u een deel terug. En die teruggave kan oplopen tot maximaal 46% (2020) en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zo maakt de hypotheekrenteaftrek het kopen van een huis betaalbaar. Ik zal u een voorbeeld geven:

rekenvoorbeeld bruto maandlasten huis en de netto laten

Stel u hebt een inkomen van € 80.000. Dan betaalt u bijna 52% belasting over extra inkomsten. Dat betekent in 2020 niet dat u 52% terugkrijgt over een aftrekpost, zoals de hypotheekrente, maar 46%. Stel de hypotheekrente bedraagt per jaar 10.000 euro, dan krijgt u van de belasting 4.600 euro terug. De bruto hypotheekrente bedraagt dan 10.000 euro, maar door de teruggave betaalt u netto maar 5.400 euro per jaar en dat is 450 euro per maand. De teruggave van de Belastingdienst kunt u in één keer krijgen na het invullen de aangifte inkomstenbelasting, maar ook maandelijks via de voorlopige teruggave. Om de voorlopige teruggave te krijgen moet een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Wat is goedkoop en slim lenen?

Er zijn vele manieren van goedkoop en slim geld lenen. Wanneer u de lening gebruikt voor de aankoop of verbetering van het eigen huis, is ook die rente als hypotheekrente aftrekbaar.

Commissie Van Dijkhuizen: toptarief inkomstenbelasting naar 49%

De Commissie inkomstenbelasting wil:
  • De tarieven inkomstenbelasting vereenvoudigen: nog maar twee tarieven;
  • Toptarief 49%;
  • Beperking hypotheekrenteaftrek terugsluizen naar de burger;
  • Woningmarkt vlot trekken.

Regeerakkoord Rutte 2, hypotheekrenteaftrek 2014 omlaag voor zowel hoge inkomens als de middeninkomens

En weer is dus een beperking van de hypotheekrenteaftrek aan de orde, dit maal voor nieuwe gevallen 2013 en later en voor de bestaande gevallen. Voor 2013 is de eis dat uw nieuwe hypotheek ook maandelijks wordt afgelost. Vanaf 2014 kan wie een inkomen in belastingschijf van 52% heeft, niet meer de volle 52% procent terug krijgen maar het wordt minder. Het nieuwe tarief voor de aftrek 2014 inkomstenbelasting is dan namelijk 51,5%. In 2015 is dit 51% en in 2016 50,5%, 49% in 2019:

Kabinet Rutte Samson pakt toch alle hypotheken aan

Het kabinet Rutte - Samson pakte in zijn regeerakkoord alle hypotheken aan, ook de bestaande. Wat veranderde is dat het belastingtarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken elk jaar 0,5% lager wordt als u nu tegen 52% aftrekt. In 28 jaar daalt het tarief van zo van 52% naar 38%. Stel u trekt nu jaarlijks 10.000 euro aan hypotheekrente af tegen 52% dan zou dat over 28 jaar nog tegen 38% zijn. Zo kan de VVD zeggen dat de hypotheekrenteaftrek niet is aangepast voor bestaande gevallen en de PvdA dat de aftrek voor hogere inkomens minder wordt. Bovendien heeft dit een nivellerend inkomenseffect doordat de maximale aftrek na belasting kleiner wordt. De overdrachtsbelasting blijft 2%, maar de hypotheekrente op een restschuld wordt wel vanaf 2015 maximaal gedurende vijftien jaar fiscaal aftrekbaar. Benut ook in 2020 dit fiscale voordeel bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.

Kabinet Rutte 3 bouwt hypotheekrenteaftrek versneld af

Voor het kabinet Rutte 3 gaat de afbouw van de hypotheekrenteaftrek niet snel genoeg, ook al zijn er al vele beperkingen doorgevoerd en kunnen vooral hogere inkomens jaarlijks minder aftrekken. Het belastingtarief waartegen u in 2020 mag aftrekken wordt met 3% verlaagd en in 2021 en 2022 nog eens een keer. Dat betekent dus bijna 10 procent minder hypotheekrenteaftrek voor vele mensen. Wel zal het huurwaardeforfait iets worden verlaagd tegen die tijd.

Slot

U moet zich bij het afsluiten van een hypotheek niet alleen blind staren op de voordelen van de fiscale aftrek op de korte termijn. Wat u wel moet doen, is goed bekijken in hoeverre u voor de fiscale aftrek in aanmerking komt en voor hoe lang. Dan zijn er namelijk mooie hypotheken af te sluiten. En als een kabinet de aftrekbaarheid fundamenteel wil gaan aanpakken, zal dat voornamelijk gelden voor de nieuwe gevallen en niet voor de bestaande. De aftrek van hypotheekrente is in de loop der jaren al een stuk minder riant geworden en beperkt.

Lees verder

© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingHypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingIn hoeverre de hypotheekrente op uw hypotheek fiscaal aftrekbaar is, hangt onder andere af van de overwaarde van de eerd…
Huurwaardeforfait 2020Huurwaardeforfait 2020Het huurwaardeforfait 2020 is met de gestegen woningprijzen een forse bijtelling bij uw inkomen in 2020. Hoe hoger het h…
Hoe hypotheekrenteaftrek aanvragen bij de Belastingdienst?Hoe hypotheekrenteaftrek aanvragen bij de Belastingdienst?Alles over de aanvraag hypotheekrenteaftrek. Stel u hebt een huis gekocht met een hypotheek, hoe kunt u dan voor 2019 en…
Hypotheekrenteaftrek, aflossen of sparen in 2020Hypotheekrenteaftrek, aflossen of sparen in 2020U kunt uw hypotheekrenteaftrek benutten, aflossen op de hypotheek of kiezen voor spaargeld op een spaarrekening. U kunt…

De non conforming hypotheek is wel wat duurderDe non conforming hypotheek is wel wat duurderNiet iedereen heeft een vast arbeidscontract en niet iedereen komt zonder spat door de BKR-toetsing heen. Toch kunnen oo…
Wat is erfpacht en moet je erfpacht afkopenWat is erfpacht en moet je erfpacht afkopenVeel huizen in Nederland staan ook in 2018, 2019 en 2020 niet op eigen grond, maar op grond met erfpacht. Wat is erfpach…

Reageer op het artikel "Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

H. Timmers, 20-10-2020 09:39 #145
Geen reactie, maar een vraag. Als gehuwden gezamenlijk een huis kochten in 2007, waarbij de man al eerder hypotheekrenteaftrek had maar de vrouw voor het eerst. Klopt het dan dat de huidige hypotheekrenteaftrek voor de man eindigt in 2031 en voor de vrouw in 2037?

L. J. Bieseman, 02-05-2020 14:56 #144
Op 20 mei 2020 wordt de woning verkocht.
De hypotheek op die woning wordt op die datum totaal afgelost.
Deze hypotheek is altijd op het belasting formulier opgegeven voor aftrek.
De hypotheek heeft 12 jaar gelopen. Geen andere hypotheek aanwezig.
Eind 2020 wordt er een andere woning gekocht met kleine hypotheek (60.000 euro).
Vraag:
Is de nieuwe hypotheek aftrekbaar van de belasting?
Voor hoeveel jaar is deze aftrek nog geldig?

Met vriendelijke groeten,

Leo Bieseman Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste L. J. Bieseman,
De mate van aftrek van hypotheekrente hangt af van de omvang van de overwaarde van uw woning ten opzichte van de prijs van de nieuwe woning (bijleenregeling):

https://financieel.infonu.nl/belasting/112720-bijleenregeling-2020-en-2021-aflossingsplicht-hypotheek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Epj van Biezen, 13-08-2019 11:38 #143
In 2031 gaat de hypotheek naar box 3 als die 30 jaar gelopen heeft, geldt dat ook voor de waarde van het huis, of blijft die in box1 ivm bijtelling eigenwoningforfait? Reactie infoteur, 14-08-2019
Beste Epj van Biezen,
Zolang u zelf in de woning woont, blijft de waarde van de woning in box 1. De lening is in box 3 aftrekbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/180428-betaal-minder-belasting-hypotheek-en-schulden-in-box-3.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josien, 20-05-2019 13:12 #142
Beste redactie,

Hoe werkt het als je gaat samenwonen? Mijn partner en ik hebben beiden een eigen woning en willen verhuizen naar een nieuwe woning. Beiden hebben we nu een hypotheek. Hij heeft geen recht meer op hypotheekrenteaftrek omdat hij al langer dan 30 jaar en eigen woning heeft. Ik wel. Nog voor 17 jaar.

Als we nu gaan samenwonen mogen mijn jaren dan nog gebruikt worden? Ook als de nieuwe hypotheek volledig op zijn naam zou staan (zijn bestaande hypotheek is namelijk waarschijnlijk voldoende om volledig het nieuwe huis mee te bekostigen)?

Bedankt! Reactie infoteur, 22-05-2019
Beste Josien,
Hier bestaat veel onduidelijkheid over. Als fiscale partners kunt u ervoor kiezen om de hypotheekrenteaftrek te verdelen. Dat is hier best lastig omdat beiden een hypotheek met een verleden hebben (duur aftrek, hoogte hypotheek, mogelijk verkoopwinst) en de Belastingdienst bij een eigendomsverhouding en schuldverhouding anders dan fifty-fifty vooraf wil kunnen beoordelen of verdeling van de aftrek is toegestaan. Dit moet dus van geval tot geval worden berekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 02-04-2019 10:01 #141
Beste redactie.

Ik heb een hypotheek tegen 6% en die wil ik volledig aflossen met eigen geld. Dat kan bij Florius.
Nu wil ik na het met eigen geld aflossen van deze hypotheek weer een nieuwe hypotheek opnemen tegen een veel lagere rente. In feite vervangt deze hypotheek de oorspronkelijke hypotheek, maar wel met een tussenstap. Komt de nieuwe hypotheek nog in aanmerking voor box 1 en is de rente derhalve aftrekbaar?

dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 02-04-2019
Beste Bert,
Als u in de woning blijft wonen, is de woning vermogen in box 1, maar dan wel zonder hypotheekrenteaftrek voor een vervangende hypotheek. De rente op een aanvullende hypotheek om de woning te verbeteren, kan wel weer aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton V. D. Steenhoven, 01-03-2019 08:34 #140
Beste redactie ik heb een vraag.
Ik heb van 1980 tot 2010 rente aftrek genoten en de hypotheek volledig afgelost.
In 2017 heb ik een appartement gekocht met een aflossingsvrije hypotheek.
Ik zou nu geen recht meer hebben op renteaftrek maar mag ik de hypotheekschuld in box3 als schuld opnemen? Reactie infoteur, 18-01-2020
Beste Ton V. D. Steenhoven,
Een aflossingsvrije hypotheek dat nieuw is afgesloten en geen voortzetting is van een eerdere aflossingsvrije hypotheek, is aftrekbaar in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cusie, 29-11-2018 17:26 #139
In 2009 hebben wij een nieuwe hypotheek genomen de oude hypotheek afgelost. Tot wanneer hebben wij belastingaftrek i.v.m. de rente? Bij voorbaat dank voor de reacties. Reactie infoteur, 02-12-2018
Beste Cusie,
Als u bedoelt dat u een nieuwe hypotheek hebt afgesloten en daarmee de oude hebt afgelost, hangt de resterende periode van hypotheekrenteaftrek ook af van het moment waarop uw eerste hypotheek werd afgesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ko, 20-11-2018 10:56 #138
Hallo.
wij willen binnenkort een huis gaan kopen maar hebben zelf veel inleg als spaargeld.als wij dan zeg maar een 70.000 zouden nemen als hypotheek zegt de rabobank dat wij geen belasting aftrek kunnen declareren einde van het jaar.omdat wij dat bedrag binnen een 5j terug willen betalen.en dat onze inleg te hoog is daar voor.

mvg ko Reactie infoteur, 14-02-2020
Hallo Ko,
Het kan door de lage rente zo zijn dat het bedrag aan hypotheekrente lager is dan het eigenwoningforfait waardoor er geen aftrek is. In het eerste jaar zal dat nog meevallen omdat er dan extra kosten aftrekbaar zijn:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/14194-welke-rente-voor-een-woning-is-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 02-07-2018 19:46 #137
Als je na 2001 drie keer je huis gekocht en twee keer verkocht en sinds 2012 mijn actuele hypotheek heb… hoe kan ik nu eenvoudig bepalen wat nog wel of niet aftrekbaar is?
De leningdelen waren bij alle drie de hypotheken (aflossingsvrij en bankspaar) anders en duur natuurlijk ook… waar is centraal vastgelegd hoe het er voor mij uit ziet?

Is er voor hypotheken ook een soort van compleet overzicht netzoals voor pensioenen? Reactie infoteur, 04-07-2018
Beste Rene,
De regels voor de hypotheekrenteaftrek zijn best wel ingewikkeld als u een paar keer verhuist en hypotheken aanpast. Bij het Kadaster kunt u uw registratie van de hypotheken opvragen, maar dat houdt niet bij wat er al is afgelost. Ook in uw belastingaangiften inkomstenbelasting wordt jaarlijks gevraagd wat uw hypotheken zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jelle Klapwijk, 02-05-2018 08:42 #136
Ik heb in 2008 een huis gekocht. 230k aflossingsvrij. Mijn huidige vrouw kende ik nog niet en woonde dus niet bij mij in. In mei 2015 ben ik getrouwd in gemeenschap van goederen. We zijn nu bezig met het onderzoek naar het kopen van een nieuwe woning.

30 jaar periode is ingegaan in 2001.
In ieder geval heb ik dan nog recht op jaar hypotheekrenteaftrek over 230.000. en 30 jaar over het meerdere?
Ik wil uiteraard zo lang mogelijk gebruik maken van aftrek. Voor mijn huidige hypotheeklasten heb ik het inkomen van mijn vrouw niet nodig.

Maakt het nog verschil of ik op huwelijkse voorwaarden zou zijn getrouwd en/of wat kan ik doen om dit te repareren zodat ik wel volledige afstrek voor 30 jaar kan benutten. Reactie infoteur, 04-05-2018
Beste Jelle Klapwijk,
Sinds 2015 is de helft van de bestaande hypotheek van uw echtgenote met 30 jaar hypotheekrenteaftrek, terwijl uw hypotheekrenteaftrek voor de andere helft doorloopt tot 2038. Verondersteld is daarbij dat uw echtgenote niet al een koopwoning met hypotheek had. Voor een aanvullende en dus nieuwe hypotheek geldt voor beiden, indien aan de voorwaarden is voldaan, een hypotheekrenteaftrek van 30 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bertus den Brinker, 19-02-2018 12:28 #135
Ik heb mijn vorig huis met mijn ex vrouw in mei 2007 (gekocht in 1999) verkocht met overwinst. In juni 2009 heb ik met mijn huidige vrouw een huis gekocht, het deel van de winst van mijn vorig huis heb ik geïnvesteerd in het nieuwe huis. Voor mijn vrouw is dit het eerste huis. De vraag die ik heb is; tot wanneer hebben wij recht op hypotheekaftrekl? Reactie infoteur, 18-01-2020
Beste Bertus den Brinker
Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de hypotheekrente van de helft van de hypotheek (aandeel huidige echtgenote) tot 2040 aftrekbaar als uw huidige echtgenote niet eerder een eigen woning bezat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees Schouten, 20-10-2017 09:00 #134
Ik heb in 2012 een nieuw huis gekocht, de hypotheek van mijn vorige huis is hierin meegenomen en is in 2019 helemaal afgelost. Voor de nieuwe woning heb ik een aflossingsvrije hypotheek genomen voor de helft van de aankoopprijs. Hoe lang krijg ik op de laatste hypotheek renteaftrek?
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 30-01-2018
Beste Cees Schouten,
Als de aflossingsvrije hypotheek een nieuwe hypotheek was en geen vervanging, dan hebt u hierop hypotheekrenteaftrek tot uiterlijk 2042.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 10-10-2017 19:27 #133
Ik heb in 1998 een huis gekocht met mijn vrouw en in 2011 ben ik gescheiden. In 2013 heb ik alleen een ander huis gekocht en heb afgelopen week de hypotheek van dit huis overgesloten.
Hoe lang heb ik dan nog hypotheek rente aftrek? Reactie infoteur, 12-10-2017
Beste Jack,
Als in 2013 een nieuwe hypotheek is afgesloten, hebt u uiterlijk hypotheekrenteaftrek tot 2043. Dit is wel afhankelijk van wat er met het eerdere huis en de daarop rustende hypotheek is gebeurd. Als een deel van die hypotheek is voortgezet via uw nieuwe woning, dan is er aftrek voor dat deel tot 2031.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 19-05-2017 11:46 #132
Verhuist na 30 jaar, als de renteaftrek dus stopt, de lening naar BOX 3? Reactie infoteur, 20-05-2017
Beste Yolanda,
Als de hypotheekrenteaftrek op uw eigen woning stopt en de woning niet wordt verhuurd, blijft de woning nog in box 1 (maar dan wel zonder aftrek).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjors, 28-04-2017 22:47 #131
Hoelang mag je de hypotheekrente aftrekken als je niet in de woning woont, bijv. in verband met een flinke verbouwing waar de aftrek voor aangevraagd is in de belastingaangiften. Reactie infoteur, 01-05-2017
Beste Sjors,
Als u tijdelijk niet in een woning kunt wonen in verband met een verbouwing, maar het wel uw hoofdwoning is, gaat de hypotheekrenteaftrek gewoon door. Dit tot maximaal 30 jaar na het afsluiten van de hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roel, 23-03-2017 12:28 #130
Ik had de volgende vraag, mijn partner en ik hebben in 2003 een nieuwe woning gekocht en een nieuwe hypotheek afgesloten.Hiervoor hadden we beiden een andere woning en hebben we al zes hypotheekrenteaftrek gehad.
Hoeveel jaar hypotheekrenteaftrek hebben we nu op onze nieuwe hypotheek? Reactie infoteur, 24-03-2017
Beste Roel,
Op uw nieuwe hypotheek uit 2003 rustte maximaal
28 jaar hypotheekrenteaftrek (u genoot al aftrek in 2001 en 2002), nu nog 14 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 18-11-2016 10:40 #129
Beste,
De vraag die ik heb is het volgende:
Lees ik het goed dat als ik 3 jaar geen eigenwoning meer heb gehad ik nu weer opnieuw een 30 jarige aftrek mag hebben?
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 18-01-2020
Beste Ron,
Ja dan begint u voor de nieuwe hypotheek met een schone lei.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 13-11-2016 20:56 #128
Wij hebben nu een aflossingsvrije hypotheek, veel overwaarde en huis verkocht. Hypotheek wordt volledig afgelost. Zeer binnenkort (start begin 2017) gaan we nieuw bouwen waarvoor we nog ongeveer 70-80 k hypotheek nodig hebben. Overwaarde wordt ook voor bouw huis gebruikt. Vraag; mag dit bedrag (70-80 k) nog volledig aflossingsvrij, is dit volledig aftrekbaar voor belasting en tot 2047? Reactie infoteur, 18-08-2019
Beste Wil,
In onderstaand artikel vindt u de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van een aflossingsvrije hypotheek:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/167520-aflossingsvrije-hypotheek-met-hypotheekrenteaftrek-in-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edk, 28-10-2016 08:14 #127
Ik heb nog een woning met mijn ex echtgenoot. Deze staat al 7 jaar te koop. Ex is opnieuw getrouwd op huwelijkse voorwaarden en zijn nieuwe vrouw is geen eigenaar van het huis dat zijn wij immers met zijn tweeeen. Mag zij dan toch 50% van de hypotheekrente aftrekken onder het mom van fiscaal partners zijn?

Mvg Reactie infoteur, 01-11-2016
Beste Edk,
De hypotheekrente die uw ex betaalt, mag omdat ze fiscale partners zijn, onderling worden verdeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piene, 22-09-2016 20:05 #126
Ik heb een eigen woning. 2 jaar geleden ben ik getrouwd en ben bij mijn man gaan wonen. Mijn woning verhuur ik. Deze zit nu in box 3 en ik heb geen renteaftrek meer. Mocht ik nu over bijv. een jaar weer op mijn oude adres gaan wonen, komt mijn huis dan weer in box 1 met hypotheekrenteaftrek?

m.vr.gr. Reactie infoteur, 23-09-2016
Beste Piene,
Uw huis komt in box 1, maar de lening blijft in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 06-07-2016 10:56 #125
Het volgende: In 2004 heb ik alleen een huis gekocht met een hypotheek van 90000,-. In 2006 heb ik deze verhoogd met 15000. In 2008 heb ik mijn huis verkocht met een overwaarde van 24000. In 2008 heb ik samen met mijn partner (samenlevingscontract) een nieuw huis gekocht met een hypotheek van 218500. De overwaarde is gebruikt voor de nieuwe woning. Hoe lang mag ik nog gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek en voor welke bedragen? Reactie infoteur, 07-07-2016
Beste Tim,
Als uw partner voor 50% eigenaar is en dit haar eerste koopwoning is, heeft die tot 2038 hypotheekrenteaftrek op een bedrag van 109.250 euro. Bij u is 90k tot 2034, 15k tot 2036 en 4.250 euro tot 2038 aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 08-06-2016 14:27 #124
Vanwege dalende rentelasten en lening overweeg ik te stoppen met het fiscaal aftrekken van betaalde rente. Vervalt dan ook de eigen woning forfait bijtelling of blijft die bestaan omdat ik nog een schuld het i.v.m. de eigen woning (ook al trek ik de rente niet meer af)? Ik heb zonder succes uitgebreid lopen zoeken op het internet naar een antwoord op deze vraag! Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 24-03-2018
Beste Mike,
Als u hypotheekrente voor de eigen woning betaalt en recht hebt op hypotheekrenteaftrek, moet die opgegeven worden. Dan pas wordt er duidelijk of er sprake is van een geringe eigen woningschuld:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/135228-geringe-eigenwoningschuld-hebben-hillen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Walter, 01-05-2016 20:38 #123
Ik heb een vraag hopelijk kunt u mij helpen. In 2001 had ik een hypotheek van 180.000 euro en per 2011 had ik een ander huis met een hypotheek van 400.00 euro. In 2031 mag ik nog maar van 400.000-180.000=220.000 euro de hypotheekrente aftrekken.

VRAAG: het is de bedoeling dat ik in de komende 10 jaar 50.000 euro ga aflossen, waardoor mijn hypotheek nog maar 350.000 euro is. Wat is het bedrag waarvan ik de hypotheekrente kan aftrekken in 2032, is dat van 220.000 eur hypotheek of van 170.000 euro (=350.000-180.000 euro)? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 02-05-2016
Beste Walter,
Hebt u twee leningdelen of één? Als u twee leningdelen hebt, is het eenvoudig: u lost af op het leningdeel van 180.000 euro en hebt in 2032 aftrek op 220.000 euro. Als er maar één leningdeel is, geeft u bij de aflossing aan de bank en fiscus aan dat dit betrekking heeft op de 180.000 euro die sinds 2001 loopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 27-03-2016 19:59 #122
In 1999 hebben wij een hypotheek afgesloten waarvan wij een gedeelte consumptief hebben verbruikt.
Inmiddels al weer 10 jaar een andere hypotheek, maar klopt het nog steeds dat wij de rente over het consumptief gebruikte hypotheekdeel van 1999 nog steeds niet mogen aftrekken. Het blijft je dan je hele leven achtervolgen!
Dank! Reactie infoteur, 10-12-2017
Beste Harry,
De rente mag u niet aftrekken in box 1, maar het consumptieve deel mag u wel als lening aftrekken in box 3:

https://financieel.infonu.nl/geld/30605-ook-een-consumptieve-lening-geeft-fiscaal-voordeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ralf, 21-03-2016 13:36 #121
Ik heb in 2015 een huis gekocht met een door familie verstrekte hypotheek. Aangezien ik maar 30 jaar van de hypotheekrenteaftrek kan genieten en ik nu geen financieel voordeel behaal door de hypotheekrenteaftrek (inkomen <10k) wil ik niet dat mijn jaren gaan lopen. Hoe zorg ik hiervoor? Reactie infoteur, 21-03-2016
Beste Ralf,
Als deze hypotheek bij de Belastingdienst bekend is, gaan de jaren automatisch lopen. Ook als u deze hypotheek over een paar jaar pas aanmeldt (de aankoop was immers in 2015).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Philip, 19-02-2016 12:13 #120
Zelf in december 2000 samen met mijn toenmalige partner een eerste huis gekocht. Getrouwd in gemeenschap van goederen. Vervolgens gescheiden en zelf een appartement gekocht (woning A). In 2010 huidige woning (woning B) gekocht, met mijn huidige partner. Wederom getrouwd in gemeenschap van goederen.
Huidige situatie: Hypotheek op woning A, volledig staand op mijn naam. Huis staat al jaren te koop, maar wordt (ook al jaren) naar volle tevredenheid verhuurd.
Hypotheek op woning B, op naam van mijn huidige partner en mijzelf.
Hoe lang kunnen wij voor welk deel van de hypotheek op woning B gebruik maken van hypotheekrenteaftrek? Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Philip,
Voor woning A is er geen hypotheekrenteaftrek meer en voor woning B 24 jaar. Wel is van belang dat als woning A een overwaarde had op moment van aankoop B, dit bedrag in mindering komt op de maximale hypotheek waarvoor hypotheekrenteaftrek is toegestaan (bijleenregeling):

https://financieel.infonu.nl/belasting/112720-bijleenregeling-2020-en-2021-aflossingsplicht-hypotheek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 18-02-2016 20:41 #119
Ik heb in 1996 een hypotheek afgesloten, in 2009 heb ik in verband met een verbouwing een nieuwe hypotheek afgesloten en de oude hypotheek daarmee afgelost. Hoe lang kan ik dan mijn hypotheekrente nog aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 19-02-2016
Beste Bert,
Voor het oude bedrag in de nieuwe hypotheek 15 jaar, voor het extra deel 23 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Huis In 't Veld, 21-01-2016 14:56 #118
Mij is ter ore gekomen dat per 1-1-2018 een bestaande spaarhypotheek niet meer mee genomen mag worden bij een verhuizing naar een andere eigen woning. Kunt u mij vertellen of dit juist is en zo ja waar ik dat ergens terug kan vinden? Reactie infoteur, 21-01-2016
Beste Jan Huis In 't Veld,
Volgens mij is dit afhankelijk van de bank. Wel speelt dat bij een verhuizing de aflossingsvrije hypotheek zoals een spaarhypotheek is, voor 50% van de waarde van de woning kan worden voortgezet en niet voor 100%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 31-10-2015 19:16 #117
Goedendag,

Wij overwegen een ander huis te kopen, dat duurder is dan ons huidige huis. We hebben nu een hypotheek (uit 2003) die voor 40% aflossingsvrij is. Ik begrijp dat we die hypotheekvorm mogen houden. Wat mij niet duidelijk is, is welk deel van het nieuwe hypotheekbedrag aflossingsvrij mag zijn: hetzelfde bedrag als eerst, hetzelfde deel (40%) van de totale hypotheeksom, of 50% van de totale hypotheeksom? Alvast dank voor uw antwoord.

Groeten, Bart Reactie infoteur, 01-11-2015
Goedendag Bart,
Maximaal mag 50% van de nieuwe aankoopsom aflossingsvrij zijn, maar uw hypotheekrenteaftrek gaat over maximaal 40% (het oude deel) plus wat niet aflossingsvrij is. Als de huidige woning een overwaarde heeft, komt dat ook in mindering op de maximaal aftrekbare hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Burgman, 21-10-2015 14:21 #116
Ik heb nu een aflossingsvrije hypotheek. Als ik mijn woning verkoop en een nieuwe woning koop, mag ik nog tot 50% van de vrije verkoopwaarde aflossingsvrij lenen met rente aftrek. Maar wat gebeurt er als ik tussen verkoop en aankoop een aantal maanden tot een jaar ga huren? Blijft die 50% regeling dan van kracht? Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste P. Burgman,
Een hypotheek die een hypotheek van vóór 2013 vervangt, mag aflossingsvrij zijn met hypotheekrenteaftrek:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/70175-nieuwe-regels-hypotheek-2020-en-2021.html

Als u eerst een aantal maanden gaat huren voordat u weer koopt, bestaat de oude hypotheek niet meer en kan dus ook niet onder gelijke voorwaarden worden vervangen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Susanne, 16-09-2015 14:40 #115
Ik woon zelf in het buitenland, maar heb nog wel een eigen koopwoning in Nederland. Deze woning verhuur ik momenteel. Ik maak nu dus geen gebruik van de hypotheekrente aftrek. Hoe wordt deze periode berekend? Telt deze mee met de 30 jaren of is dit letterlijk een pauze van de telling?
Alvast bedankt voor je reactie.
Groet Susanne Reactie infoteur, 17-09-2015
Beste Susanne,
Dit is een pauze in de telling tot het moment dat uw hypotheekrenteaftrek weer herleeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert van Leeuwen, 22-08-2015 20:10 #114
Wij wonen momenteel nog in Frankrijk en hebben ons huis daar verkocht. We zijn van plan naar Nederland te komen en een huis te kopen, we beschikken over een vrij groot bedrag hiervoor maar willen indien nodig een aanvullende hypotheek nemen. Wij zijn 68 jaar kan dit nog en zo ja kan dit ook nog aflossingsvrij?
Bij voorbaat dank
Met vriendelijke groet Bert Reactie infoteur, 10-12-2017
Beste Bert van Leeuwen,
Er is geen standaard maximale leeftijd voor een hypotheek. U kunt een aflossingsvrije hypotheek nemen tot maximaal 50% van de waarde van de woning. Het beste gaat u een paar banken na op de mogelijkheden:

https://financieel.infonu.nl/lenen/66335-lenen-tot-welke-leeftijd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 08-08-2015 14:29 #113
Ik ben per 1 mei verhuisd naar het buitenland en heb een eigen woning in Nederland (welke ik in ieder geval ook voorlopig aan zal houden) met een hypotheek. Mijn hypotheekrente aftrek laat ik altijd uitbetalen aan het eind van het jaar bij de aangifte, niet maandelijks.

Aankomend jaar zal ik belastingaangifte moeten doen in beide landen, waarbij ik over de Nederlandse inkomsten t/m mei, NL-belasting zal betalen. Mijn vraag is of ik in dat geval de volledige hypotheekrente voor 2015 kan aftrekken (ik betaal immers heel 2015 rente over een Nederlandse hypotheek voor een Nederlands huis) of alleen 4/12e deel van de hypotheekrente van 2015 (4 maanden werkzaam in NL in 2015), gezien mijn verhuizing naar het buitenland.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Michael Reactie infoteur, 08-08-2015
Beste Michael,
Als u permanent naar het buitenland bent verhuisd en niet tijdelijk voor het werk bijvoorbeeld, is de woning geen eigen woning meer vanaf het moment dat u er niet meer bent ingeschreven maar vermogen in box 3. Zowel de bijtelling van het huurwaardeforfait als de hypotheekrenteaftrek is dan maar voor een aantal maanden (tot het moment van uitschrijving).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sari, 27-07-2015 14:10 #112
Ik heb een hypotheek van EUR 150.000 waar ik nog 10 jaar belastingaftrek op heb. Ik ga binnenkort een huis kopen met mijn partner voor EUR 250.000. Ik neem mijn oude hypotheek mee, maar we kopen het huis 50/50 (ieder EUR 125.000). Mijn partner heeft nooit een koopwoning gehad. We zijn fiscaal partners. Mijn vragen:
1. Hoelang heb ik en mijn partner recht op belastingaftrek? Verschilt dat voor mij en mijn partner nu we samen een huis kopen?
2. Klopt het dat mijn partner voor de helft mijn oude hypotheek kan overnemen? Of moet het altijd op mijn naam staan?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,
Sari Reactie infoteur, 27-07-2015
Beste Sari,
1. Het aantal jaren hypotheekrenteaftrek is individueel bepaald.
2. Door te trouwen in gemeenschap van goederen gaat de helft van de bestaande schuld automatisch over op de partner, anders niet. Dat is wederzijds zo. Voor dat deel gaat een nieuwe termijn gelden.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Remon, 01-07-2015 21:51 #111
Wij hebben een spaarhypotheek vanaf 1998. Nu heb ik in 2014 te weinig/geen loon genoten om de rente van af te trekken. Kan ik deze met terugwerkende kracht in 2015 alsnog aftrekken? NB: Ik heb een eenmanszaak. Reactie infoteur, 02-07-2015
Beste Remon,
De hypotheekrente die in 2014 is betaald, is alleen in 2014 fiscaal aftrekbaar. De eenmanszaak verandert dit niet, omdat het niet om zakelijke kosten gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilse, 27-06-2015 22:42 #110
Ik heb een vraag. Sinds 2008 hebben mijn vriend en ik een aflossingsvrije hypotheek. Sindsdien ontvangen wij voorlopige teruggaaf voor de hypotheek rente aftrek. Nu ineens moeten wij de volledige voorlopige teruggaaf terugbetalen over 2014. Dit terwijl er niks is verandert in onze woon en werk situatie. We zitten nog bij dezelfde werkgevers met hetzelfde salaris en we wonen nog in hetzelfde huis. Dan hebben wij hier toch gewoon recht op? Heeft iemand hier het antwoord op? Ik weet dat er regels zijn verandert in 2013 maar dat zou niet gelden voor de bestaande hypotheken? Reactie infoteur, 28-06-2015
Beste Ilse,
De hypotheekrenteaftrek is in uw geval niet veranderd. Waarschijnlijk is er iets misgegaan bij het invullen of verwerken van uw belastingaangifte. U kunt natuurlijk bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Corné, 19-06-2015 10:47 #109
Vorig jaar (2014) hebben wij op onze hypotheek 25 K extra afgelost uit prive gelden.

Door omstandigheden hebben we nu de mogelijkheid een ander huis te kopen.

We willen graag de volledige nieuwe hypotheek (totaal 180K) aftrekken. Maar doordat de overwaarde nu 25 K meer is zou deze volledig in de nieuwe woning gestoken moeten worden.

Kunt u mij uitleggen hoe dit zit op dit moment willen we het liefst de nieuwe hypotheek volledig aftrekken en niet met vermindering van 25K. (deze 25 K willen we eigenlijk gebruiken voor kleine aanpassingen van de woning in eigen beheer zonder bouw depot) Reactie infoteur, 19-06-2015
Beste Corné,
Door de bijleenregeling gaat de 25.000 euro inderdaad af van van wat maximaal uw hypotheek op het nieuwe huis kan zijn. U mag uw huis wel volledig financieren, maar dan is op dat deel de hypotheekrente dus niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Fettelaar, 11-05-2015 12:12 #108
Ik heb in 1986 mijn eerste huis gekocht. Deze heb ik in 1990 verkocht en gelijk weer een nieuwe gekocht.
In 2001 is dit huis ook weer verkocht en heb ik samen met mijn vrouw een huis gekocht.
In 2009 ben ik gescheiden, het pand waar ik woonde is overgegaan naar mijn ex-vrouw, en ik heb in 2009 weer een eigen huis gekocht. Dit bleek toch geen goede koop, waardoor ik dit huis weer verkocht heb in 2012, en in dat zelfde jaar heb ik mijn huidige huis gekocht.
Mijn vraag is nu hoe lang kan ik nu nog rekenen op hypotheekrente aftrek? Reactie infoteur, 11-05-2015
Beste Hans Fettelaar,
Als u in gemeenschap van goederen was getrouwd, is de helft van het huis in 2009 fiscaal van u. Dat geldt voor de overwaarde en de hypotheek die erop rust. Voor die hypotheek hebt u tot 2031 hypotheekrenteaftrek. Wat u na de scheiding in 2009 als extra hypotheek hebt genomen loopt qua aftrek door tot 2039. Dat is ook zo voor het huis uit 2012, als niet weer een nieuwe hypotheek is afgesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deforche Maxime, 04-05-2015 04:55 #107
In het kader van mijn masterscriptie over het fiscaal voordeel van de eigen woning, dien ik de woonbonus in België te vergelijken met gelijkaardige initiatieven in Nederland (hypotheekaftrek) en Frankrijk. In casu voor Nederland: Een koppel kocht op 1 januari 2011 een woning voor 275.000 €, waarvan hypotheek werd aangegaan voor 200.000 € aan 2 % over 25 jaar. Voor 2011 bedraagt de totale hypotheekrente 3907.28 € met een eigenwoningforfait van 1512.50 €. Het koppel verdient elk 60.000 € belastbare inkomsten per jaar en vallen hiermee in de hoogste belastingschijf van 52%. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met notariskosten en afsluitprovisie van 5000 €?
Mijn vraag hieromtrent is hoeveel bedraagt het effectieve belastingvoordeel aan hypotheekaftrek in 2011? (voor 2014 moet volgens mij al rekening gehouden worden met de beperking van 52 naar 51.5%) Krijgt dit koppel dan een bepaald bedrag teruggestort op de rekening? Reactie infoteur, 04-05-2015
Beste Deforche Maxime,
Het saldo van de aftrekbare hypotheekrente en het eigenwoningforfait is een aftrekpost, het verlaagt het belastbare inkomen. Uitgaande van uw veronderstellingen is de aftrek in 2011, 2012 en 2013 tegen 52% en in 2014 inderdaad tegen 51,5%. Dat betekent bij een gelijk bedrag aan rente en eigenwoningforfait (het eigenwoningforfait verandert jaarlijks) een belastingvermindering van in totaal 1.245,29 euro. Omdat het een in 2011 reeds bestaande hypotheek is, hoeft er niet maandelijks te worden afgelost (bij een aflossingsvrije hypotheek), maar het mag wel. Als er wel wordt afgelost, neemt de aftrekbare hypotheekrente ook af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 02-05-2015 21:29 #106
Bedankt voor uw reactie. Ik heb echter nog 1 vraag over onderstaande spaarhypotheek.
Deze staat nu in de verhuisregeling. Kan ik als ik deze spaarhypotheek WEL meeneem, de rente die ik betaal over deze hypotheek aftrekken? Of ziet de fiscus dit als een nieuwe hypotheek, spaarhypotheek is aflossingsvrij, dus niet aftrekbaar? Reactie infoteur, 03-05-2015
Beste Iris,
Als u gebruik maakt van de verhuisregeling, behoudt u de fiscale voordelen die u had. Het is een bestaande hypotheek met hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 24-04-2015 14:03 #105
Wij hebben in 2014 onze woning verkocht en zijn daarna gaan huren. We hebben bij de Rabobank een spaarhypotheek van 127000 waar nu een inleg van 13000 in zit. Deze zijn we aangegaan in 2008. Verder hadden we een aflossingsvrij deel van 239000. We hebben een woning gekocht en kunnen daar oktober in. Is het stom als we de spaarhypotheek stopzetten bij de Rabobank en overgaan naar een Munt hypotheek. En hebben we dan nog recht op 50% aflossingsvrij hypotheek van de waarde van de nieuwe woning ad 395000? Reactie infoteur, 24-04-2015
Beste Iris,
Dat hangt ook van de spaarhypotheek af. U hebt in vijf a zes jaar 13.000 euro in de spaarpot en dat lijkt niet zoveel. Het zou dus kunnen zijn er er hoge kosten aan verbonden zijn (door de verzekering wellicht). Aan de andere kant kan het stoppen met een spaarhypotheek een boete betekenen (extra heffing Belastingdienst). Laat daarom de hypotheekverstrekker voor u precies in beeld betekent wat het u kost of oplevert. U mag inderdaad maximaal een aflossingsvrije hypotheek hebben ter waarde van de helft van de waarde van de aangekochte woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Susanne, 14-04-2015 23:19 #104
De ex van mijn partner betaald niet mee aan de hypotheek op hun gezamelijk even woning. Zij vraagt nu via de belastingdienst wel hypotheekrente aftrek terug maar woont al 1,5 jaar niet meer op dat adres. Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 15-04-2015
Beste Susanne,
De ex mag hooguit de door haar betaalde hypotheekrente op haar deel van de hypotheek aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 28-03-2015 18:50 #103
Iemand?,

Situatie:
-Laatste jaar ben ik vanuit de WW teruggevallen naar de WWB,
-Mijn loonbelasting en premie zorgverzekeringen is enorm teruggevallen (gesommeerd tot ca €3475 *),
* Ik heb een dispuut met de Gemeente over de hoogte van mijn WWB, waardoor ik gedurende 6mnd geen WWB-uitkering heb gehad in 2014 - wellicht dat dit bedrag in 2015 nog gestort zal worden, maar dat is voor deze case niet relevant,
-buiten mijn eigen woningbezit heb ik geen bijzonderheden,
-Na aftrek woningforfait is mijn hypotheekgerelateerd aftrekpost ca. 15.000€ groot. (met mijn boerenverstand kom ik dan uit op een bedrag €5475 (0.36*15000) dat "terugvorderbaar" zou zijn)

Wat wil het feit:
Ik heb o.b.v. mijn WW uit 2013 een voorschot van ca €6475 ontvangen (en ondanks dat ik dat voorschot omlaag had bijgesteld via "mijn belastingdienst", hebben ze dat bedrag zelf weer teruggezet naar mijn inkomen uit 2013… dit terzijde).

Dus, mijn boerenverstand zegt:
voorschot 6475 - (het door mij berekende terugvorderbare bedrag van) 5475 = 1000€ terugbetalen, echter geeft de belastingdienst aan dat ik momenteel €3000,- mag terugbetalen**.

**Voor de berekening heb ik de getallen een beetje rond gemaakt.

Zou iemand mij kunnen uitleggen waarom deze vlieger niet opgaat?

Opmerking: tips over dat ik mijn huis moet verkopen zijn niet nodig (dat traject loopt al)… ;-), situatie is al vervelend genoeg. Reactie infoteur, 29-03-2015
Beste Peter,
Als u in een jaar €3.475 aan loonbelasting en premies betaalt, kunt u ook maar maximaal dit bedrag terugkrijgen. Als u een voorschot hebt gehad van €6.475, is dat inderdaad €3.000 te veel geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 23-03-2015 19:55 #102
Hey,

Ik ben in januari 2013 verhuisd naar Zweden en uitgeschreven uit Nederland.
Mijn hypotheekrente aftrek stopte januari 2014. Ik ben nu weer terug in Nederland en heb me weer ingeschreven in mn woning in Amsterdam. Krijg ik de hypotheekrente aftrek automatisch weer nadat ik mij weer heb ingeschreven in Nederland of moet ik me ergens aanmelden om de hypotheekrente aftrek weer te krijgen?

mvg,
Michael Reactie infoteur, 24-03-2015
Hey Michael,
Zodra u bent ingeschreven, bent u ook weer bekend bij de Belastingdienst. Uw oude BSN nummer wordt weer geactiveerd, maar dat gaat niet altijd even snel
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanneke, 21-03-2015 12:31 #101
Wij hebben in 1998 ons huis verkocht en van de overwaarde een beleggingsverzekering gekocht en wat geld op de bank gezet. In 2006 hebben we weer verkocht en gekocht, dus de lopende hypotheek afgelost en een nieuwe afgesloten. Blijft het niet aftrekbare deel van de eerste hypotheek nu ook van kracht? Reactie infoteur, 21-03-2015
Beste Hanneke,
Als u tenminste vijf jaar na de eerste hypotheek een nieuw huis hebt gekocht met hypotheek, telt die eerste hypotheek niet meer mee om te bepalen hoe lang u nog hypotheekrenteaftrek hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christina, 20-03-2015 12:51 #100
Kan iemand mij misschien helpen met mijn vraag.

Ik moet de belastingaangifte doen voor mijn broer. Hij is gescheiden en betaald de hypotheekrente zijn ex is wel schuldenaar nog steeds maar ze betaald niets. Nu wordt er gevraagd naar betaalde rente. Deze is ook voor ingevuld. Vervolgens wordt er weer gevraagd wat het hypotheekbedrag is en wat de betaalde rente is. Moet ik hier weer het bedrag invullen van de hypotheek met daarbijbehorende hypotheekrente.

Alvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 20-03-2015
Beste Christina,
Als het vooraf ingevulde bedrag klopt, kunt u het zo laten. Of uw broer hypotheekrenteaftrek heeft en hoeveel is ook afhankelijk van de vraag of hij nog in het huis woont dan wel hoe lang geleden hij het huis heeft verlaten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 06-03-2015 09:42 #99
Mijn partner heeft een eigen woning en een hypotheek van € 80.000,--, geheel aflossingsvrij, beiden op zijn naam. De hypotheek is voor 20 jaar afgesloten in 1998. De woning wordt verkocht voor € 160.000,--.
Ik woon nu nog in een huurwoning. Als het huis van mijn partner verkocht is willen we samen een woning kopen van ca. € 225.000,--. We trouwen dan. We leggen de overwaarde van € 80.000,-- in en € 20.000,-- aan eigen vermogen, ieder voor de helft. We hebben dan nog nodig een hypotheek van +/- € 125.000,--.
Hoe ziet ons plaatje er dan uit? Aflossingsvrije hypotheek? Annuïteitenhypotheek? Aantal jaren hypotheekrenteaftrek?
Kunt u ons dit uitleggen en wat kunnen we het beste doen?
Alvast hartelijk dank! Reactie infoteur, 06-03-2015
Beste Mieke,
Bij een gezamenlijke hypotheek van 125.000 euro is de helft van ieder. U hebt 30 jaar hypotheekrenteaftrek, uw partner 16 jaar. De woning mag bijna geheel aflossingsvrij zijn, dan heeft uw partner nog hypotheekrenteaftrek, maar u niet. Hij neemt een oude hypotheekschuld mee (bij wijze van spreken), u moet voor aftrek uw deel annuïtair financieren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barry, 25-02-2015 15:17 #98
Kan iemand mij misschien helpen met een antwoord op mijn vraag? Mijn partner heeft een hypotheek samen met haar ex partner afgesloten in 2007 voor 200.000. Beide 50%. Ze zijn gescheiden in 2013 (echtscheidingsconvenant) en zij woont nu in de woning. Zij wil tracht de woning op haar naam te zetten. Haar inkomen is voldoende volgens de toen geldende normen van 2007 voor een hypotheek van 200.000. Nu zegt de bank (Rabo) dat zij een nieuwe hypotheek moet nemen en de huidige strengere normen worden gehanteerd. Volgens mij klopt dit niet? Een echtscheiding is toch een onvoorziene omstandigheid waarin de bank soepeler kan omgaan met de huidige normen? Als zij getoetst wordt volgens de huidige norm dan komt ze op max. 175.000. De huidige waarde woning nu ong. 160.000 en blijft zij dan met een gat van 25.000 zitten. Een andere brandende vraag is: Als nieuwe partner wil ik de hoofdelijke aansprakelijkheid overnemen van de ex-partner en de daarbij behorende schuld (100.000). Is het mogelijk om dit te regelen via een onderhandse akte dat ik de schuld op mij neem (mijn inkomen is voldoende) en dan ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid ex-partner zonder tussenkomst notaris/taxatie etc.? ma.w. de ene man omwisselen voor de andere? Wellicht heeft u meer suggesties over wat mijn mogelijkheden zijn? Reactie infoteur, 25-02-2015
Beste Barry,
1. Helaas is het zo dat als zij het deel van de bestaande lening van de ex overneemt, ze verplicht is om deze extra lening annuïtair af te sluiten als ze ook hypotheekrenteaftrek op dat deel wil. Dat deel wordt echt als nieuwe hypotheek gezien dat moet voldoen aan de strengere regels, ook wat betreft de leencapaciteit. De bank mag soepeler zijn als het inkomen dusdanig is, dat dat ook probleemloos kan. Het kan dan ook geen kwaad om bij meerdere banken de mogelijkheden te bekijken.
2. De hoofdelijke aansprakelijkheid is een afspraak tussen lener en bank. Alleen de bank kan iemand uit ze deze aansprakelijkheid ontslaan.
3. Als de inkomenstoets bij de bank alleen op basis van haar inkomen is, kunt u op basis van uw inkomen ook een extra hypotheek van 25.000 euro vestigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 14-02-2015 11:09 #97
Geachte heer, mevrouw,

In 2012 heb ik een woning gekocht en mijn oude woning te koop gezet. Ik had gedurende deze periode rente-aftrek voor beide woningen. In 2013 heb ik ook de nieuwe woning weer te koop aangeboden, omdat de oude niet verkocht werd. De nieuwe woning is in 2014 verkocht en overgedragen. Nu de markt zich hersteld, heb ik opnieuw een huis op het oog, dat ik zou willen kopen. Ik zou dus opnieuw eerst een huis willen kopen, en de oude willen verkopen. Heb ik opnieuw recht op 2 of 3 jaar dubbele hypotheekrente-aftrek? Reactie infoteur, 14-02-2015
Geachte Ron.
Als u een andere woning koopt om er zelf te gaan wonen (geen speculatiemotief), kunt u wederom van de regeling gebruik maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fabian, 17-12-2014 21:18 #96
Hallo,

Zou iemand mij in het kort kunnen aangeven wat de fiscale voor- en nadelen zijn van verhuizen van belgie naar nederland?

Alvast bedankt voor de reactie.

Fabian Reactie infoteur, 10-12-2017
Hallo Fabian,
Allereerst is het zo dat er vele verschillen zijn, maar het grote voordeel van een huis in Nederland met hypotheek is de ruimere hypotheekaftrek:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/14094-belastingdienst-belgie-fiscale-aftrek-enige-eigen-woning.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hari, 08-12-2014 09:50 #95
Hallo,
Kan iemand mij misschien helpen met een antwoord op mijn vraag?
In december 2012 heb ik een tweede huis gekocht samen met mijn partner en mijn huis te koop gezet. We hebben vanaf december 2012 tot en met nu (december 2014) rente aftrek gehad van beide huizen. Mijn huis is nog niet verkocht. Kunnen we in 2015 ook nog rente aftrek krijgen voor mijn huis die te koop staat? En wat zijn de voorwaarden hiervan?

Alvast dank voor uw reactie,
Hari Reactie infoteur, 10-12-2017
Hallo Hari,
U hebt een dubbele renteaftrek tot en met 2015, daarna wordt de eerste woning als tweede woning gezien zonder hypotheekrenteaftrek:

https://huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30497-huis-verhuren-in-plaats-van-huis-verkopen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wheyl, 07-12-2014 15:03 #94
Ik heb in 2002 met 2 andere eigenaren een pand gekocht waar wij 3 appartementen in hebben verbouwd en bewonen. De splitsing is bijna rond en de 3 hypotheekleningen met gezamelijk onderpand zullen omgezet in 3 zelfstandige hypotheken. Ik heb in 2009 mijn leningdeel al afgelost. Is het slim om de afgeloste lening weer voor een deel op te nemen, zeg 5 of 10 duizend euro om onder het oude regime te blijven ivm een mogelijke verhuizing naar een duurder huis in de komende jaren? Reactie infoteur, 08-12-2014
Beste Wheyl,
Als een hypotheek eenmaal is afgelost is de rente op een eventuele nieuwe opname niet meer fiscaal aftrekbaar. Een opname zal vaak alleen maar mogelijk zijn als u een krediethypotheek heeft en dan is het wel handig om die achter de hand te houden voor het geval dat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 04-12-2014 23:38 #93
Ik ben op een vreemd verhaal gestuit. Ik ben gescheiden, betaal de volledige hypotheek maar volgens fiscus heb ik maar recht op de helft van de rente aftrek. De hypotheek staat nog op beide namen en ex zou recht hebben op aftrek van hypotheekrente voor de duur van 2 jaar ondanks dat hij een huurwoning heeft. Volgens fiscus heeft ex geen recht op hypotheekrente aftrek omdat hij geen hypotheek betaalt. Reactie infoteur, 05-12-2014
Beste Angelique,
Alleen de betaalde hypotheekrente is aftrekbaar. Zolang jullie getrouwd of fiscale partners zijn maakt het bij een gezamenlijke belastingaangifte niet uit wie er betaalt, maar als jullie gescheiden of geen fiscale partners meer zijn, wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 25-11-2014 12:06 #92
Ik heb sinds 1996 een koopwoning. Deze woning staat te koop omdat ik wil verhuizen. Ik weet nog niet of ik in de nieuwe woonplaats wil gaan huren of kopen.
- Als ik de woning verkoop en mijn hypotheek oversluit, behoud ik mijn hypotheekrenteaftrek voor nog 12 jaar?
- als ik de woning verkoop en ga huren, wat gebeurt er dan met de hypotheekrenteaftrek? Kun je een bepaalde periode huren (hoe lang?) en hier toch nog voor in aanmerking komen of val ik dan automatisch in de nieuwe regeling?
mvg, Erwin Reactie infoteur, 26-11-2014
Beste Erwin,
Zie het antwoord op dezelfde vraag hieronder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 24-11-2014 14:00 #91
Ik heb sinds 1996 een koopwoning. Deze woning staat te koop omdat ik wil verhuizen. Ik weet nog niet of ik in de nieuwe woonplaats wil gaan huren of kopen.
- Als ik de woning verkoop en mijn hypotheek oversluit, behoud ik mijn hypotheekrenteaftrek voor nog 12 jaar?
- als ik de woning verkoop en ga huren, wat gebeurt er dan met de hypotheekrenteaftrek? Kun je een bepaalde periode huren (hoe lang?) en hier toch nog voor in aanmerking komen of val ik dan automatisch in de nieuwe regeling?
mvg, Erwin Reactie infoteur, 24-11-2014
Beste Erwin,
Als u met de hypotheek een andere woning koopt, hebt u voor het oude deel nog 16 jaar hypotheekrenteaftrek en voor een eventueel extra hypotheek 30 jaar. Als u drie jaren wacht met de aankoop van een nieuwe woning en de oude woning is inmiddels verkocht, valt uw hypotheek onder de nieuwe regeling van hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Floris, 12-11-2014 12:01 #90
Ik heb sinds 2008 een hypotheek van 177.000 euro, 60% spaar en 40% aflossingsvrij. Nu wil ik samen met mijn vriendin (geen hypotheek) een andere woning kopen van 355.000 euro. Mijn vraag is hoeveel aflossingsvrij kan ik maximaal van de oude hypotheek meenemen naar de nieuwe hypotheek? Het overige willen we annuïtair financieren. Ik weet dat de hypotheek rente over dit aflossingsvrije gedeelte dan nog maar 24 jaar aftrekbaar is. Bij voorbaat dank voor een antwoord. Reactie infoteur, 12-11-2014
Beste Floris,
Als de bank meewerkt, kunt u onder oude condities uw gehele hypotheek meenemen, de spaarhypotheek en het aflossingsvrije deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arianne, 10-11-2014 16:47 #89
Beste Zeemeeuw,
De looptijd van de hypotheek is in totaal 30 jaar, waarvan nu reeds 20 jaar verstreken zijn. Moet ik nog rekening houden met de bijleenregeling indien ik na, pak hem beet 5 jaar, een ander huis wil kopen met een nieuwe hypotheek?
Alvast bedankt voor de eerste reactie, Arianne Reactie infoteur, 10-11-2014
Beste Arianne,
Bij verkoop van uw woning blijft de eigenwoningreserve (van belang voor de bijleenregeling) gedurende drie jaar staan en daarna begint u weer met een schone lei als u niet tussentijds een andere eigen woning hebt gekocht. Dit was voorheen vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arianne, 08-11-2014 20:30 #88
Ik heb een spaarhypotheek van 82000 euro die nu 20 jaar loopt. In de spaarpot, behorend bij die hypotheek, zit 38000 euro. We hebben ruim voldoende spaargeld om de resterende 44000 euro af te lossen. Ik zit in de rentebedenktijd van deze hypotheek en kan dus tussentijds geheel boetevrij aflossen. Half 2016 moet de rente (die nu 5,9 procent is) opnieuw worden vastgezet. Ik ben niet van plan binnen 3 of 5 jaar een nieuw huis te kopen. Ik zit in het 42 procentstarief. De WOZ=waarde van de woning is 230.000 euro. We overwegen de hypotheek geheel af te lossen. Is dat aan te raden?
Ik hoor graag uw advies. Reactie infoteur, 10-12-2017
Beste Arianne,
Dat hangt van de looptijd van jullie hypotheek af (een rentevaste periode is wat anders dan de looptijd). Bespreek voordat u aflost met de bank of er gevolgen zijn voor uw fiscale vrijstelling, zoniet dan hebt u bij een volledige aflossing veel lagere maandlasten. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/135593-extra-storting-spaarhypotheek-spaardeel-of-aflossing.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fabian, 06-11-2014 08:41 #87
Beste,

In juli 2013 heb ik mijn huidige woning, gelegen in België, verkocht en verhuist naar Nederland. De woning in België wordt verkocht voor een hoger bedrag dan de bestaande hypotheek. Er ontstaat dus een eigen woning reserve.
Nu woon ik tijdelijk in een huurwoning in Nederland en heb in augustus 2013 een stuk grond gekocht en sluit hiervoor 2 hypotheken af. Een hypotheek is aflossingsvrij en een hypotheek is met annuïteit. In 2014 ga ik op de grond bouwen met de overwaarde die ik heb ontvangen van de woning in België.
Vragen :
1) Zijn de rente kosten van de aflossingsvrije hypotheek toch aftrekbaar (in verband met oversluiten hypotheek?)?
2) Is er in 2013 sprake van een eigen woning reserve omdat de bouw pas start in 2014?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Fabian,
1. Cruciaal is of u voordat u naar Nederland verhuisde in Nederland belastingplichtig was en uw woning in België fiscaal gezien een eigen woning was. Als dat niet het geval is, is er geen eigenwoningreserve en hebt u geen oude rechten opgebouwd voor uw hypotheek.
2. Als het fiscaal uw eigen woning was, zijn de rente kosten van de aflossingsvrije hypotheek onder voorwaarden toch aftrekbaar: a) voor zover de aflossingsvrije hypotheek niet hoger is dan 50% van de waarde van de woning met grond, b) de overwaarde komt in mindering op de aftrekbare hypotheek via de bijleenregeling:

https://financieel.infonu.nl/belasting/112720-bijleenregeling-2020-en-2021-aflossingsplicht-hypotheek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pascal, 09-10-2014 13:54 #86
Beste,

Mijn echtgenote is belastingplichtig in Nederland en trekt voor onze woning de hypotheek af. Welk deel van de hypotheek kan zij aftrekken wetende dat ik werkzaam en belastingplichtig ben in België. Reactie infoteur, 09-10-2014
Beste Pascal,
Als u niet in Nederland belastingplichtig bent, zijn jullie in Nederland geen fiscale partners. Uw echtgenote kan dan de hypotheekrente aftrekken die ze zelf betaalt en betrekking heeft op haar aandeel in de hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 30-09-2014 23:33 #85
Als je je huis 6 jaar hebt afgelost, kun je dan weer een hypotheek krijgen om wat royaler te leven? Reactie infoteur, 10-12-2017
Beste Ria,
U kunt een extra hypotheek krijgen als de woning en uw inkomen dat toestaan, maar over de extra hypotheek betaalt u dan een hypotheekrente die niet aftrekbaar is. Uitzondering is de hypotheek of lening die wordt gebruikt ter verbetering van de eigen woning:

https://financieel.infonu.nl/belasting/135159-verbouwingslening-aftrekbaar-klushuis.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Koolhoven, 29-09-2014 20:28 #84
Mijn man en ik hebben op 01-08-2012 ons huis met een verlies van € 50.000 verkocht. Sindsdien huren wij een woning. Nu lees ik dat de eigenwoning reserve vervalt na 3 jaar en dat je daarna weer recht hebt op een hypotheekrente aftrek van 30 jaar. Geldt dit ook voor een negatief eigenwoning reserve? Zo ja dan zou dit inhouden dat wij het beste vanaf 01-08-2015 pas een nieuwe woning kunnen kopen willen we gebruik kunnen maken van de maximale hypotheekrente aftrek van 30 jaar?

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 30-09-2014
Beste D. Koolhoven,
Uw eigenwoningreserve vervalt dan na drie jaar en dan begint u met een schone lei. Als u eerder koopt, hebt u minder lang hypotheekrenteaftrek maar neemt u, in overleg met uw bank, mogelijk nog wel de gunstigere hypotheekregels van vóór 2013 mee (geen verplichte annuïteit). Wat voor u gunstiger of prettiger is, zou bekeken moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 17-09-2014 22:04 #83
De hypotheek van mijn ouders is afgelopen maar er is nog een restschuld van 16000 euro. Nu willen ze een nieuwe hypotheek nemen om dat bedrag te bekostigen maar is bij zo'n relatief laag bedrag de rente ook aftrekbaar? Zo ja, t/m welk jaar? Ik meen ergens gelezen te hebben dat dit voor restschulden anders is. De woz waarde van de woning is 167000 euro en mijn vader verdient 30.000 euro bruto per jaar.
Weet u trouwens ook of er aanvullende kosten zijn bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek? Mijn ouders beweren dat er niet alleen notariskosten bij komen maar dat het huis ook getaxeerd moet worden. Dat laatste lijkt mij echter vrij sterk omdat ze het huis niet gaan verkopen. Ze willen alleen de restschuld afbetalen met geld wat ze nu niet op de bank hebben staan. Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 18-09-2014
Beste R,
Er is pas een restschuld als een huis met verlies wordt verkocht. Zolang het huis niet wordt verkocht, gaat het om een gewone hypotheek die verlengd kan worden. Dit met hypotheekrenteaftrek. De bank kan om een taxatie vragen, maar dat zal de bank waar de hypotheek liep meestal niet doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab de Lange, 29-08-2014 15:36 #82
Mijn dochter en haar partner hebben een koopwoning met een hypotheek van €192.000 en hebben een samenlevingsovereenkomst. Zij gaan uit elkaar. Mijn dochter wil graag blijven wonen en haar partner uitkopen. De woning is waard € 172.000. Een verlies derhalve van € 20.000. Is het juist dat mijn dochter de helft van de SPAARhypotheek kan behouden en voor de andere helft een deel annuiteiten- en de deel noet aflosbare hypotheek kan afsluiten. Is het ook juist dat haar partner de andere helft vd hypotheek gedurende twee jaar kan benutten? Nu wil het feit dat haar partner beweerd dat bij de verdeling van het verlies van € 20.000 eerst de overdrachtsbelasting van € 10.000 in mindering dient te worden gebracht alvorens te verdelen. Dit omdat zij in het huis wenst te blijven wonen. Is die bewering juist. In geen enkele scheidingsprocedure kom ik zo iets tegen.
Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 31-08-2014
Beste Ab de Lange,
1. Bekijk goed wat in de samenlevingsovereenkomst staat over bezit en scheiding. Ik veronderstel onderstaand gemakshalve een fifty fifty verdeling, maar dat hoeft niet zo te zijn.
2. De overdrachtsbelasting is 2% over 86000 euro ofwel 1720 euro (niet 10.000 euro). Deze wordt door de koper aan de notaris betaald en heeft niets te maken met de verdeling van restschuld.
3. Als uw dochter de andere helft van het huis bijkoopt, mag dat bijna volledig aflossingsvrij zijn als ze voldoende inkomen heeft, maar heeft ze op dat deel geen hypotheekrenteaftrek.
4. Het lijkt me redelijk dat het spaardeel en leendeel voor de helft van elk afzonderlijk is, maar zolang de bank de hoofdelijke verantwoordelijkheid er niet af haalt is ieder voor 100% aansprakelijk. Overigens moet het spaardeel wel zeker zijn en niet onderhevig aan beleggingsresultaten, want dan is onduidelijk wat er verdeeld moet worden. De verdeling van dat spaardeel kan dan ook worden uitgesteld totdat het daadwerkelijk is uitgekeerd.
5. Als de ex nog twee jaar hypotheek betaalt en nog hypotheekhouder is, is die rente bij hem aftrekbaar gedurende maximaal twee jaar nadat hij het huis heeft verlaten en is uitgeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jentsje, 27-08-2014 12:48 #81
Beste,

Per 1-7-2014 hebben wij een eigen woning die we op dit moment ook bewonen. Nu heb ik een baan aangeboden gekregen waar een huurwoning bij hoort. Waarschijnlijk gaan we een proefperiode van een bepaalde tijd aan waarin wij graag onze woning willen behouden. Komen wij dan nog in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek?
Zoals ik dit begrijp komen wij daarvoor niet in aanmerking aangezien het op dat moment niet ons hoofdverblijf is.
Als het juist is zoals ik het gesteld heb, is het dan een optie om de woning voor een ongewone hoge prijs te koop te zetten? wordt dat geaccepteerd door de belastingdienst?

met vriendelijke groet,
Jentsje Reactie infoteur, 10-12-2017
Beste Jentsje,
1. De grens hoofdwoning of niet wordt meestal gelegd bij meer dan 30% bewoning:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/5132-wel-of-niet-een-tweede-eigen-woning.html

2. Als u in op het adres van de koopwoning bent ingeschreven, hoeft er ook geen probleem te zijn.
3. Dat de woning voor veel te veel geprijsd staat valt inderdaad wel op en kan tegen u werken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Biker, 22-08-2014 20:05 #80
Vanwege een scheiding gaan mijn partner en ik uit elkaar. Door onvoldoende eigen middelen houden we ons huis/hypotheek noodgedwongen voorlopig aan. Als een van ons tweeën elders gaat huren, wat zijn dan de gevolgen voor de aftrekbaarheid van het hypotheekdeel van de verhuizende ex-partner? Reactie infoteur, 25-08-2014
Beste Biker,
Als de scheiding is aangevraagd en de partner woont elders, heeft die nog maximaal twee jaar hypotheekrenteaftrek. Ook als een ander huurhuis wordt bewoond.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Biker, 20-08-2014 19:19 #79
Vanwege een scheiding gaan mijn partner en ik uit elkaar. Door onvoldoende eigen middelen houden we ons huis/hypotheek noodgedwongen voorlopig aan. Als een van ons tweeën elders gaat huren, wat zijn dan de gevolgen voor de aftrekbaarheid van het hypotheekdeel van de verhuizende ex-partner? Reactie infoteur, 21-08-2014
Beste Biker,
Wie het huis verlaat, behoudt maximaal nog twee jaar hypotheekrenteaftrek, ook als men dus elders woont
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 05-08-2014 08:28 #78
Beste Zeemeeuw,

Dank voor de reactie. Even een check of ik het goed begrijp:
Mijn oude hypotheek met mijn ex bedroeg bij aanvang € 247.000. Mijn nieuwe hypotheek bedraagt € 204.480. Begrijp ik goed dat ik de helft dus € 123.500 voor 25 jaar mag aftrekken? En dat ik voor het overige deel annuïtair moet aflossen en dan de rente 30 jaar mag aftrekken?

Alvast bedankt.
Groet,
Kim Reactie infoteur, 05-08-2014
Beste Kim,
Ja, helemaal correct.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 29-07-2014 13:27 #77
Beste,
Mijn vrouw heeft haar eerste huis gekocht in 2003 en ik in 2006 (waren toen nog niet samen). Beide hebben we onze huizen verkocht in 2008 en samen iets nieuws gekocht in 2008. Nu gaan wij wederom verhuizen in 2014 en gaan opnieuw een hypotheek aan. Hoe lang kan ik nu nog hypotheekrente aftrekken?
Ik ben vooral benieuwd hoe ik moet omgaan met de jaren voor 2008. Moet ik dit meetellen?

gr Joost Reactie infoteur, 30-07-2014
Beste Joost,
Als het huis in 2014 wordt verkocht heeft uw vrouw voor haar deel ongeveer 19 jaar aftrek en u 22 jaar. Elk neemt steeds zijn deel mee. Als in 2008 de hypotheek is verhoogd met daarop recht op hypotheekrenteaftrek, is daarvoor nog 24 jaar aftrek mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 25-07-2014 12:48 #76
Ik heb van 2008-2013 een koophuis gehad met mijn ex (deel spaar en deel aflossingsvrij). We zijn uit elkaar gegaan en hebben het huis in 2013 verkocht met verlies (het totale verlies is kwijtgescholden door NHG). Nu heb ik een nieuwe hypotheek per september 2014 (deel aflossingsvrij, deel annuïteit). Hoe zit dit met hypotheekrenteaftrek? Kan ik alles aftrekken en voor hoe lang? Heb ik dan ook te maken met eigenwoningreserve of hoe zit dit?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 25-07-2014
Beste Kim,
1. Voor uw helft van de hypotheek van het oude huis gelden nog de oude regels van hypotheekrenteaftrek, ook voor het nieuwe huis. Voor de eventuele rest moet worden afgelost (annuiteit) om ook daarvoor hypotheekrenteaftrek te krijgen.
2. Er is geen overwaarde.
3. U hebt nog maximaal 25 jaar aftrek voor helft van de waarde van de oude hypotheek en 30 jaar voor de rest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. de Groot, 24-07-2014 10:39 #75
LS. Juni 2011 hebben wij ons dijkhuis met appartement te koop gezet en allebei verhuurd en nog niet verkocht. Wij zijn in een ander koopappartement gaan wonen. We hebben een overbruggingshypotheek op het dijkhuis met appartement.
Mijn vraag: Als wij een hypotheek genomen hadden op het appartement waar we nu in wonen plaats van de dijkwoning hadden we dan recht op belastingaftrek gehad, ondanks dat we het verhuurd hadden. Was het dan gewoon bezitting geweest?
Graag reactie Reactie infoteur, 24-07-2014
Beste D. de Groot
Dat hangt er van af of u overwaarde op het dijkhuis met appartment hebt. Op het moment van verhuur gaat dat deel naar box 3 en moet de overwaarde worden gebruikt om de hypotheek op het appartement te verkleinen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 22-07-2014 12:39 #74
Beste,

Ik heb van januari 1999 tot en met oktober 2001 een hypotheek gehad en van 1 mei 2002 tot en met 29 april 2011. En daarna in een huurhuis getrokken. Mijn vriend heeft van 1 november 2007 tot en met 31 oktober 2012 een hypotheek gehad en vervolgens ook in mijn huurhuis ingetrokken. Wij willen nu samen een nieuw huis kopen. Wij hebben dus beiden hypotheken in het verleden gehad. Hoeveel jaar hypotheekrenteaftrek kunnen wij nu nog krijgen? Vind het erg lastig om hier een antwoord op te krijgen of te vinden op internet.

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Karin Reactie infoteur, 22-07-2014
Beste Karin,
1. De eigenwoningreserve is persoonlijk en vervalt drie jaar na de eerdere verkoop als in die periode geen nieuw huis is gekocht voor eigen bewoning. Als de reserve is vervallen, begint ook een nieuwe periode van dertig jaar voor de hypotheekrenteaftrek.
2. Dat moment is bij u aangebroken als het huis op 29 april 2011 is verkocht (dertig jaar aftrek), bij uw vriend nog niet (25 jaar aftrek):

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/68439-hypotheekrenteaftrek-maximaal-30-jaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 09-06-2014 12:34 #73
Hallo,

Ik heb reeds 10 jaar een hypotheek in nederland het huis staat in Belgie. Aangezien ik in Nederland werk ben ik belastingplichtig in Nederland. Ik krijg iedere maand belastingteruggaaf. Is dit in 2015 ook nog zo, of vervalt dit?

Hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Ellen Reactie infoteur, 10-12-2017
Hallo Ellen,
Dit is ook in 2015 nog zo. Als u een hoog inkomen hebt en 52% belasting betaalt, is de aftrek in 2015 tegen 51% en dat daalt de komende jaren verder, maar de aftrek blijft bestaan:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/125879-hypotheekrenteaftrek-2019-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nick, 27-05-2014 16:39 #72
Beste heer/mevrouw,

Ik heb even een vraag met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek (wij ontvangen deze maandelijks terug).
Ik weet dat je je maandelijkse hypotheekbedrag altijd achteraf moet betalen aan de bank. Dus de maand januari betaal je in februari, februari in maart, maart in april etc. Maar hoe zit dat met de hypotheekrenteaftrek? Ik vraag dit ivm de verkoop van onze woning. Als juli bijvoorbeeld de laatste maand is dat wij in de woning wonen dan moeten wij het maandelijkse hypotheekbedrag dus voor het laatste in augustus betalen. Maar hoe zit dat met de hypotheekrenteaftrek? Hebben wij dan ook in augustus nog recht om hypotheekrente terug te ontvangen voor de laatste keer, of ontvang je dit niet achteraf en ontvangen we deze maandelijkse teruggave voor het laatst in juli? Wij hebben geen andere koopwoning.

Ik hoor het graag! Alvast bedankt!
Gr. Nick Reactie infoteur, 28-05-2014
Beste Nick,
U krijgt de maandelijkse hypotheekrenteaftrek uitbetaald tot het moment dat u dat stopzet via uw voorlopige belastingaangifte. U hebt recht op hypotheekrenteaftrek voor de maanden dat u betaald hebt. U betaalt aan het einde van de maand voor de maand die inmiddels is verlopen. Dus niet eind augustus voor juli, maar eind juli of begin augustus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 26-05-2014 12:21 #71
Goedemiddag,

Wij zijn bezig om een huis te kopen. Nu heb ik zelf in het verleden van 2006 tot 2010 een koopwoning gehad. Deze woning is met winst verkocht. Daarna ben ik via de woningbouw gaan huren dus op dit moment huur ik al 4 jaar. Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek heb ik dan weer recht op een hypotheek aftrek van 30 jaar? Of een hypotheek aftrek van 26 jaar omdat ik al 4 jaar genoten heb van een hypotheek aftrek?
Volgens onze adviseur van de hypotheek is dit 26 jaar. klopt dit wel? Het zou zonde zijn als ik recht heb op 30 jaar en dat ik nu iets afsluit van 26 jaar.

Alvast bedankt!
Gr Linda Reactie infoteur, 26-05-2014
Beste Linda,
Het gaat om een volstrekt nieuwe hypotheek met de plicht tot maandelijkse aflossing als u hypotheekrenteaftrek wilt en met voor dertig jaar aftrek als uw huis in 2010 verkocht is. Zou u aansluitend en binnen drie jaar uw hypotheek hebben meegenomen naar een ander huis, dan was daarop de aftrek 26 jaar geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Peter, 13-05-2014 19:22 #70
Ik heb in 1999 woning gekocht en in 2006 verkocht voor 150.000. Daarna ben ik gaan huren. Per 01/07/2014 wil ik een nieuwe woning kopen en heb een nieuwe hypotheek nodig voor 300.000,- hoeveel jaar mag ik de rente aftrekken voor de nieuwe hypotheek?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 14-05-2014
Beste Jan Peter,
U hebt voor deze nieuwe hypotheek dertig jaar hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mies, 12-05-2014 22:11 #69
In 2000 hadden wij een hypotheek tot 2004. In 2006 zijn we geëmigreerd naar het buitenland en volledig uitgeschreven. In 2011 zijn we terug gekomen en in 2012 een appartement gekocht, waar we nu nog wonen.

Vraag: Stopt de teller met tellen voor het aantal jaren voor aftrek in 2004 of loopt deze door terwijl ik geen huis meer heb voor 8 jaar. Met andere woorden staat de teller op 3 of 13 jaar dat ik aftrek heb genoten volgens de belastingdienst.

Alvast hartelijk dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 14-05-2014
Beste Mies,
De teller staat dan zelfs op nul jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja Kerkbloem, 25-04-2014 15:43 #68
Geachte,

ik heb in 2008 een woning gekocht en ga hem nu n de verkoop zetten. tijdelijk zullen er twee kennissen in mijn woning verbljven totdat de woning is verkocht. wegens mijn gezinssituatie ben nu alleen met een kind ga k in de tussentijd een andere woning in een andere gemeente huren met mijn broer. in de vrije sector. mijn vraag is nu als ik rente mag blijven aftrekken totdat ik de woning heb verkocht en k me gewoon kan inschijven vm de gemeentelijke belastingen in de neuwe gemeente of is het handiger als die door mijn broer betaald gaan worden Reactie infoteur, 26-04-2014
Geachte Sonja Kerkbloem,
1. Als de woning is verhuurd en u woont ergens anders, is er geen hypotheekrenteaftrek.
2. Als de woning te koop staat en u woont ergens anders, is er een paar jaar hypotheekrenteaftrek (dit jaar plus 2).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris, 01-04-2014 20:33 #67
Hebben in 2004 een hypotheek afgesloten en nu dus 10 jaar hypotheekaftrek gehad. We zijn van plan het huis te verkopen. Als we weer een nieuwe hypotheek nemen heeft dit invloed op de maximale hypotheek. Omdat we al 10 jaar hypotheek aftrek hebben gehad en op dus dit deel maar 20 jaar nog kunnen aftrekken. Op alle banken kun je je maximale hypotheek berekenen door je loon op te geven en de meeste houden ongeveer rekening met 4,35 / 4,45 is dit ook in ons geval zodat ik maximaal kan uitrekenen? Reactie infoteur, 02-04-2014
Beste Joris,
Ja dat lijkt me geen probleem: 20 jaar hypotheekrenteaftrek is nog een hele tijd immers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 26-03-2014 02:49 #66
Wij wonen vanaf augustus 2011 in het buitenland en zijn niet langer belastingplichtig in Nederland maar hebben nog wel een eigen woning in Nederland.
Wanneer wij terug gaan naar Nederland komen wij dan te allen tijde weer in aanmerking voor de hypotheek aftrek? Of vervalt dit na een bepaalde periode (aantal jaren) als iemand in het buitenland woont? Reactie infoteur, 26-03-2014
Beste Willem,
De hypotheekrenteaftrek vervalt als het huis niet leeg heeft gestaan, maar verhuurd is geweest:

http://financieel.infonu.nl/belasting/30917-wat-is-de-eigenwoningregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Han, 08-03-2014 09:07 #65
Hallo, ik heb in 1983 een hypotheek afgesloten(SNS) en heb deze in 2003,dus na 20 jaar, volledig afgelost, en een nieuwe hypotheek aangegaan bij Obvion onder gunstiger voorwaarden wel met het zelfde eigen huis als onderpand.
Mijn vraag is nu, tot hoelang heb ik nog aftrek?

Met vr. groet
Han Reactie infoteur, 08-03-2014
Beste Han,
In dit geval is alleen een hypotheek met hypotheekrenteaftrek mogelijk voor zover deze wordt gebruikt voor de renovatie of verbetering van de woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 16-02-2014 11:31 #64
Mijn ouders zijn november 2013 verhuisd naar een verzorgingshuis. Hun oude huis staat sindsdien te koop. Mogen zij de hypotheekrente over het te koop staande huis nog gewoon aftrekken? Voor hoelang? En hoe moet het te koop staande huis worden opgenomen in de belastingaangifte? Box 1 of 3? Reactie infoteur, 18-01-2020
Beste Wim,
Tot twee jaar na moment van opname in een verzorgingshuis of AWBZ-instelling is de hypotheekrente voor uw ouders aftrekbaar (box 1), Daarna wordt het box 3. Let ook op de gevolgen voor de eigen bijdrage en het mogelijk uitstel tot betaling totdat het huis daadwerkelijk is verkocht:

https://financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 29-12-2013 16:47 #63
Beste Zeemeeuw,

Ik heb een hypotheek sinds september 2008 (bij ouders) maar pas een inkomen sinds dit jaar. Ik maak dus pas voor het eerst bij de aangifte 2013 gebruik van hypotheekrente aftrek. Wanneer loopt voor mij de periode van 30 jaar aftrek af? Reactie infoteur, 29-12-2013
Beste Jan,
Als het een hypotheek uit 2008 is, loopt de aftrek door tot 2038.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dara, 28-08-2013 14:05 #62
Hallo,

Ik heb bijna mijn woning afgelost en denk er nu over deze geheel af te lossen, te gaan verhuren en zelf in een nieuw te kopen woning te gaan wonen. De nieuwe woning zal ik financieren mbv een hypotheek. Volgens de bank heb ik dan geen recht meer op hypotheekrente-aftrek, klopt dit?

Groeten,
Dara Reactie infoteur, 28-08-2013
Hallo Dara,
Preciezer geldt dat als uw nieuwe hypotheek lager is dan de overwaarde van uw huis, er geen hypotheekrenteaftrek is. Is het hoger, dan is er alleen aftrek voor het meerdere (bijleenregeling):

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/69975-hypotheek-en-inkomstenbelasting-bijleenregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 10-07-2013 22:45 #61
Beste redactie, dank voor het duidelijke stuk.

(een klein foutje waarbij netto en bruto andersom moeten staat in de regel: "Als de 30 jaren voorbij zijn, slaat de netto hypotheeklast om in een bruto hypotheeklast die veel hoger zal zijn" maar dat terzijde).

Mijn vraag is als volgt:
Stel ik verkoop mijn oude woning met 200.000 euro overwaarde NIET. Ik hou hem als box 3 belegging omdat ik geen goede prijs krijg. Wordt dan evengoed 200.000 eur van mijn hypotheek op het nieuw te kopen huis als "niet aftrekbaar" gezien omdat ik dat voordeel "had kunnen genieten" of blijft die overwaarde van de oude woning buiten beschouwing omdat ik hem niet "genoten heb"? Mijn adviseur en mijn accountant zeggen hier tegenstrijdige dingen op… Reactie infoteur, 11-07-2013
Beste Richard,
1. Geen foutje. Bedoeld is dat het fiscale voordeel na 30 jaar verdwijnt en dat dan de volle bruto hypotheeklasten voor eigen rekening zullen komen.
2. Als uw eigen woning een andere bestemming krijgt, is er fiscaal gezien sprake van vervreemding. Deze vervreemding leidt er niet alleen toe dat uw woning in box 3 terecht komt, maar ook dat u een eigenwoningreserve opbouwt. De overwaarde wordt daarbij gelijk gesteld aan de waarde van het huis in het economische verkeer minus hypotheek. Verkoop is hiervoor niet noodzakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gijs, 08-07-2013 00:01 #60
Beste Zeemeeuw,

Even terugkomend op onderstaand, ja dit dacht ik ook, nu schetst de rabo dat per jan 2013, regels veranderd zijn, en omdat ik in gemeenschap van goederen getrouwd was, ik maar 102000 mee mag nemen omdat de andere helft van mijn ex was (spaarhypotheek) en tot 2031 aftrek heb, en bij de nieuwe hypotheek van 250000 met mijn nieuwe vriendin, zij 125000 hypothecaire moet lenen en ik 125000 -102000 = 23000 Hypothecaire moet lenen, wat betekend dat we veel meer kwijt zijn, in december 2012 ook gesprek gehad en toen was het plaatje zoals door u beschreven, kunt u me hier ook nog advies overgeven. Reactie infoteur, 08-07-2013
Beste Gijs,
1. U hebt al in 2006 uw partner uitgekocht en toen een nieuwe hypotheek afgesloten. De situatie in 2012 was dus dat het hele huis en de hele hypotheek van u was. Volgens de redenering van de Rabo bank zou u op de helft dan zelfs aftrek hebben tot 2037, maar het is nog steeds uw reeds bestaande hypotheek.
2. Bij het meenemen van een hypotheek naar een ander huis wordt wel gekeken naar uw inkomen.
3. Ik zou een nieuw gesprek aanvragen. Voor het oude deel gelden de oude regels, voor het nieuwe deel de nieuwe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gijs, 05-07-2013 09:12 #59
Goede morgen,

Ik heb in 2001 een hypotheek afgesloten van 204000 euro, in 2006 ben ik gescheiden (gemeenschap van goederen) en heb mijn vorige partner uitgekocht en nieuwe hypotheek van 207000 euro (op maat rabo). nu bleek in 2010 dat dit een soort woeker hypotheek was en is deze overgezet kosteloos naar een spaarhypotheek, heb ondertussen nieuwe partner, is nog starter, en willen een nieuw huis kopen met een hypotheek van 250000, nu is mijn vraag, hoe zit het nu met de hypotheek aftrek, tot welk jaar en welk bedrag en waar moet ik nog meer rekening mee houden, onze leeftijd is 41 en ik ben 36 jaar, ik hoor het graag van u, vast bedankt. Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste Gijs,
1. U hebt voor de hypotheek van 204.000 hypotheekrenteaftrek tot 2031 en voor het meerdere (46.000 euro) tot 2043.
2. Uw nieuwe hypotheek (excl. 46.000 euro verhoging) valt onder de regels uit 2012. U hoeft dus geen volledige annuitaire hypotheek af te sluiten om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Wel gold ook in 2012 al dat het aflossingsvrije deel niet meer dan 50% van de waarde van het huis mag zijn:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/70175-nieuwe-regels-hypotheek-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. van Soest, 22-03-2013 15:06 #58
Ik heb een hypotheek lopen waarvan de rente aftrekbaar is in box 1. Mijn vraag is: Moet ik verplicht de hypotheekrente aftrekken af mag dat. In het laatste geval heb ik namelijk een schuld in box 3 wat gezien mij inkomen beter uitkomt. Reactie infoteur, 22-03-2013
Beste F. van Soest,
U mag uw hypotheek overhevelen naar box 3, maar de bijtelling van het huurwaardeforfait komt daarmee niet te vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian van Dorsten, 06-02-2013 13:42 #57
Ik heb mijn huis verkocht in juni 2003 en de hypotheek afgelost. Daarna heb ik 3 jaar een huis gehuurd. In september 2006 heb ik een nieuw huis gekocht met hypotheek.
Kunt u mij zeggen tot wanneer mijn aftrek geldt? Reactie infoteur, 06-02-2013
Beste Marian van Dorsten,
Uw hypotheek valt in tweeën uiteen: het oude deel loopt door tot 2033, het eventueel nieuwe deel tot 2036.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mathilde, 11-01-2013 01:11 #56
LS,
Moet ik nog met specifieke zaken rekening houden bij het aanvragen van de voorlopige teruggaaf in de volgende situatie?

- koopcontract getekend begin december 2012
- gepasseerd begin januari 2013

deels aflosvrij, deels annuitair, gezien datum koopcontract kom ik in aanmerking voor de 'overbruggingsregeling' en mag ik ook rente aftrek op niet-annuitaire leningen.

Alvast dank!
Mathilde Reactie infoteur, 11-01-2013
Beste Mathilde,
1. Omdat het koopcontract is getekend in 2012, kunt u de hypotheekrente 2013 gewoon aftrekken onder de oude regels 2012. Het soort hypotheek maakt niet uit.
2. Als het uw tweede koophuis is en het eerste huis is met overwaarde verkocht, moet u wel rekening houden met de bijleenregeling:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/69975-hypotheek-en-inkomstenbelasting-bijleenregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 07-01-2013 12:59 #55
LS,
In 2007 een woning gekocht en gebruik gemaakt van hypotheekrenteaftrek. In 2011 een nieuwe woning en nieuwe hypotheek afgesloten. Oude woning en oude hypotheek in 2011 overgeheveld naar box 3 als belegging en dus niet aftrekbaar. Vanaf 2011 alleen rente over de nieuwe hypotheek afgetrokken. Hoe lang heb ik recht op renteaftrek over nieuwe hypotheek? Tot 2041? of deel oud tot 2037 en rest tot 2041?

Alvast bedankt,
Johan Reactie infoteur, 07-01-2013
Beste Johan,
Op de nieuwe hypotheek hebt u aftrek tot 2041.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert van Midden, 11-12-2012 12:09 #54
Geachte redactie,

In 1998 heb ik een beleggingshypotheek van ongeveer 300 000 gulden (ruim 136 000 euro) afgesloten, looptijd 20 jaar. Al enkele jaren schommelt de waarde op zo'n 35 000 euro. M.a.w., er zal in 2018 naar alle waarschijnlijkheid een restschuld van ongeveer een ton overblijven.
Als ik in 2018 een nieuwe hypotheek afsluit, is de daarop betaalde rente dan nog aftrekbaar, en zo ja, tot wanneer?

Vriendelijk dank voor uw reactie,

Bert van Midden Reactie infoteur, 11-12-2012
Geachte Bert van Midden,
Uw hypotheek en een vervangende hypotheek minus de eventuele vrijval uit de beleggingrekening vallen onder de regels van 2012. De rente is tot 2031 aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees, 06-12-2012 18:19 #53
Ik heb een vraag naar van hetgeen u schrijft In uw artikel over de fiscale voorzieningen van een hypotheek. U schrijft:
Als de 30 jaren voorbij zijn, vervallen ook de andere fiscale voorzieningen van een hypotheek. Wie een Kapitaalverzekering Eigen Woning, KEW, heeft valt nu nog belasting box 1. Na de 30 jaar is dat box 3. Dat kan dus een heffing worden van maar liefst 52%, wanneer de KEW voor 30 jaar is afgesloten, terwijl de looptijd van fiscale aftrekbaarheid veel beperkter is.

Laat ik eerst mijn casus schetsen.
Ik maak al van voor 2001 gebruik van de hypotheekrenteaftrek. 2030 is dus het laatste jaar waarin ik hypotheekrenteaftrek geniet.
Ik heb tot 2012 altijd een aflossingsvrije hypotheek gehad, maar heb hem in 2012 omgezet in een bankspaarhypotheek (ter hoogte van € 300.000). De looptijd van de hypotheek en van de SEW bedraagt 20 jaar. Dit betekent dat ik in 2032 de laatste stortingen doe op de SEW en de hypotheek vanuit de vrijkomende SEW aflos.

Ik snap niet waarom de fiscale voorzieningen zouden vervallen, zodra de 30 jaar hypotheekrenteaftrek zijn bereikt.
Mijn redenering is als volgt:
- Mijn woning is in 2032 nog steeds een eigen woning want voldoet aan de criteria van art. 3.111 IB.
- Er is ook nog steeds sprake van een Eigen Woning Schuld want mijn hypotheekschuld voldoet aan de voorwaarden van art. 3.119a IB
- Voor de aflossing van de Eigen Woning Schuld spaar ik middels een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) die voldoet aan de criteria van art. 3.116a IB.
- Bij de aflossing van de Eigen Woning Schuld maak ik gebruik van de vrijstelling SEW die in art. 3.118a IB is beschreven.

Zou u me uit kunnen leggen waarom mijn redenering niet klopt? Reactie infoteur, 07-12-2012
Beste Cees,
De renteaftrek in box 1 vervalt na dertig jaar waarna de tot de eigenwoningschuld behorende geldlening verschuift naar box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Lierop, 04-12-2012 10:50 #52
Dank, maar de situatie is dat er geen sprake is van eigen woning reserve.

- Er is in 2002 een woning gekocht, koopprijs € 170.000k.k., totaal hypotheek bedroeg € 185.000.
- Er is 0% afgelost.
- In 2005 is de woning verkocht, de verkoopprijs was gelijk aan de aankoopprijs + kosten koper, dus € 185.000.
- Er was geen restschuld, en er is niks overgehouden.
- Sedert 2005 is er gehuurd.
- Nu in 2012 is er weer een woning gekocht, mag ik nu toch weer 30 jaar rente volledig aftrekken? Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Van Lierop,
Uw situatie is vergelijkbaar met voorbeeld 4 uit het artikel (verkoop zonder winst). Dat betekent dat uw hypotheekrente nog 27 jaar fiscaal aftrekbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Lierop, 03-12-2012 16:22 #51
2e alinea (onder het kopje Hoe lang mag ik de hypotheekrente aftrekken) en dan één-na-laatste regel en laatste regel: “…Als u een woning verkoopt en een huis gaat huren gedurende minimaal 3 jaar, vervalt de eigenwoningreserve en gaat daarmee bij een nieuwe hypotheek een nieuwe termijn van 30 jaar lopen.”

Zoals ik het hier lees, heb ik dus na tenminste 3 jaar huren wederom recht op 30 jaar aftrek terwijl ik al van 2002 t/m 2004 een eigen woning heb gehad (en dus reeds 3 jaar rente aftrek heb gehad). Ik heb namelijk een huurwoning gehad vanaf 2005 t/m heden en heb nu (in 2012 dus) weer een eigen woning gekocht.

In welk besluit van minister en of staatssecretaris staat dit? Uit de wet IB 2001, waarin de 30 jaars termijn is opgenomen, blijkt dit namelijk niet. Reactie infoteur, 03-12-2012
Beste Van Lierop,
Als er een eigenwoningreserve is, moet die in de nieuwe koopwoning worden ingebracht om een volledige hypotheekrenteaftrek te krijgen. Na drie jaar vervalt die reserve, waardoor u dat bedrag weer wel ongehinderd gedurende 30 jaar mag lenen en aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Meijer, 29-11-2012 11:38 #50
Ik heb een bescheiden aflossingsvrije hypotheek. Door de bijleenregeling kan ik alleen de rente van een gedeelte aftrekken. Het andere deel van het hypotheekbedrag mag ik als schuld opvoeren. Als ik nu helemaal geen hyptoheekrente aftrek, hoef ik geen eigen woningforfait op te voeren? Als ik dan het gehele hypotheekbedrag als schuld opvoer, waardoor mijn spaargeld voor een groot gedeelte onbelast wordt, hoef ik minder belasting te betalen en is deze methode voor mij dus gunstiger?
De belastingdienst zegt nu dat ik dit niet mag doen.
Heeft u een oordeel hierover? Reactie infoteur, 29-11-2012
Beste Kees Meijer,
Wat u voorstelt is een onbedoeld neveneffect van de aftrekpost geen of geringe eigenwoningschuld. Daarom dat in de wet IB wordt gesproken over aftrekbare kosten (dat is uw hypotheekrente) en niet over afgetrokken kosten (uw voorstel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 20-11-2012 18:08 #49
Ik heb in 2005 een hypotheek afgesloten deels aflossingsvrij en andere deel spaarhypotheek ook kwam ik voor NHG in aanmerking. Nu moet ik oversluiten in 2015. Wat speurwerk op internet zegt mij dat oversluiten niet onder de nieuwe regels van 2013 valt. Dus dan kan ik bij het oversluiten mijn aflossingsvrij en spaarhypotheek behouden en ook mijn hypotheekrenteaftrek behouden, klopt dit? Allleen klopt het ook dat ik bij het oversluiten dan wel de nhg garantie kwijt ben indien ik deze hypotheekvormen wil houden? Is oversluiten in 2012 dan gunstiger om zo ook met de nhg nog in de oude regels te vallen?
alvast bedankt! gr martin Reactie infoteur, 20-11-2012
Beste Martin,
Een bestaande hypotheek oversluiten zonder dat de verhouding aflossingsvrij en spaarhypotheek verandert, valt onder de regels van 2012. Als u meer risico gaat nemen (bijvoorbeeld meer aflossingsvrij of een hogere hypotheek) gelden voor de verandering wel de nieuwe regels.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 04-11-2012 21:53 #48
In 1991 hadden wij onze 1e hypotheek (annuïteiten), later nog eens verhoogd met een 2e deel tbv een verbouwing, welke bij de verkoop van onze woning in 2005 geheel is afgelost. T.b.v. de financiering van onze nieuwe woning hebben we in 2004 een hogere aflossingsvrije hypotheek afgesloten (overwaarde ingebracht). Hoeveel jaren aftrek rest ons nog? En wat is het effect van het oversluiten van de hypotheek na de rentetermijn (10 jaar) in 2013 of 2014? Maakt het daarbij uit of je van hypotheeknemer verandert? Is het beter om nog vóór 2013 over te sluiten? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste Eric,
1. Dan rest u nog tot het jaar 2034.
2. Oversluiten van de hypotheek maakt niet uit voor de 30 jaar termijn van de aftrekbaarheid van de hypotheek. Met het oversluiten is het geen nieuwe hypotheek geworden. Ook niet als u overstapt naar een andere bank of hypotheek verstrekker.
3. Nu of in 2013? Dat hangt eerder af van de hypotheekrente die u verwacht dan van de hypotheekregels. Uitzondering hierop kan een hypotheek met de Nationale Hypotheekgarantie zijn:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/70175-nieuwe-regels-hypotheek-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Heugaveldt, 19-10-2012 16:13 #47
Vorig jaar heb ik mijn hypotheek afgelost, na 30 jaar aftrek te hebben genoten. Nu wil ik voor een verbouwing een nieuwe hypotheek afsluiten voor 10 jaar. Is de rente hiervan onder de huidige regels nog aftrekbaar? Reactie infoteur, 19-10-2012
Beste Peter Heugaveldt,
Ja de hypotheekrente van een nieuwe hypotheek op hetzelfde huis is volledig aftrekbaar. Dat wordt voor een hypotheek afgesloten vanaf 2013 waarschijnlijk anders (afhankelijk van de formatie):

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/70175-nieuwe-regels-hypotheek-2012-en-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dorris Bosveld, 18-10-2012 12:16 #46
Is het zo dat als de nieuwe plannen doorgaan de 65plusser er meer dan 10 procent koopkracht op achtergaat omdat de belastingschijf ook voor hen 37 procent gaat gelden? Reactie infoteur, 18-10-2012
Beste Dorris Bosveld,
In het huidige deelrapport gaan de 65 plussers met een (klein) pensioen meer belasting betalen. De koopkrachteffecten tot 120% van het wettelijk minimumloon komen in dit rapport uit op ongeveer nul, omdat ook de algemene heffingskorting omhoog gaat. Maar de precieze effecten en maatregelen moeten nog volgen in het eindrapport van de commissie van Van Dijkhuizen in 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dorris Bosveld, 18-10-2012 12:12 #45
Als ik het goed begrepen heb is het straks zo dat als je je hypotheek volledig hebt afgelost de waarde van je huis in box3 wordt belast! Heb ik dat goed geïnterpreteerd? Reactie infoteur, 18-10-2012
Beste Dorris Bosveld,
De commissie verwijst naar eerdere inventarisaties en voorstellen om het vermogen in de eigen woning mee te nemen in box 3 van de inkomstenbelasting, maar neemt dat nog niet over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. Bas, 02-09-2012 22:50 #44
Sinds 8 jaar heb ik nu een spaarhypotheek renteperiode 10 jaar. Aangezien ik deze afsloot toen mijn vrouw nog niet werkte hebben we dit gedaan met een looptijd van 30 jaar. Vraag is nu kan ik de looptijd terugbrengen naar 20 jaar na de renteperiode dus 2 jaar of hangt hier ook een boete aan vast? Vreemde is iedereen loopt te zeuren over sneller aflossen maar de regels zijn nu zo dat dat zomaar kan. Zou dus ipv 30 jaar looptijs 20 jaar looptijd willen ook nu deze nog 2 jaar rentevast is. Reactie infoteur, 03-09-2012
Beste N. Bas,
1. Of u de looptijd mag verkorten zonder boete hangt vooral van de instelling af waarbij u de spaarhypotheek hebt afgesloten. Een spaarhypotheek betekent meestal een hele lange verplichting.
2. Verder is voor u van belang dat uw voorstel niet als afkoop wordt gezien, want dan kan ook de fiscus nog langskomen met een rekening:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/41147-hypotheek-spaarhypotheek-afkopen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joyce, 29-08-2012 09:57 #43
Als ik onze tekoopstaande woning verhuur, mag ik dan wel de hypotheekrente aftrekken van die woning? Zelf gaan we naar een huurwoning. Reactie infoteur, 15-10-2017
Beste Joyce,
In de periode dat u uw huis verhuurt, is er geen hypotheekrenteaftrek. Een uitzondering hierop is kamerverhuur met een huur beneden de kamerverhuur vrijstelling:

https://huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30497-huis-verhuren-in-plaats-van-huis-verkopen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 10-07-2012 11:10 #42
Wanneer je oversluit binnen de bestaande hypotheek van beleggen naar banksparen rekent de adviseur een omzettingsfee.
Is deze fee fiscaal aftrekbaar in box I zijnde kosten voor financiering? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Martin,
Deze fee voor het omzetten van de hypotheek is fiscaal aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/14194-welke-rente-voor-een-woning-is-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paula van der Vliet, 16-05-2012 10:04 #41
"Als u een woning verkoopt en een huis gaat huren gedurende minimaal 3 jaar, vervalt de eigenwoningreserve en gaat daarmee bij een nieuwe hypotheek een nieuwe termijn van 30 jaar lopen." Heb een hypotheek gehad gedurende 8 jaar en toen bijna 4 jaar een appartement gehuurd. Nu weer een nieuw huis gekocht, maar de bank geeft aan dat ik nog maar 22 jaar belastingaftrek heb. Volgens uw artikel niet. Wat is juist! Reactie infoteur, 16-05-2012
Beste Paula van der Vliet,
De toepassing van de eigenwoningregeling en daarmee de eigenwoningreserve vervalt drie jaar na verkoop als u niet tussentijds een nieuwe woning koopt. Daarmee vervalt ook de bijleenregeling en vangt voor een hypotheek een nieuwe periode van 30 jaar aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 22-04-2012 09:01 #40
Goedemorgen,

Ik ben in 2007 gescheiden. Daarvoor hebben mijn (ex) vrouw en ik een tweetal koophuizen gehad.
• 1992 - 1998: In 1998 huis verkocht met overwaarde en in het nieuwe huis gestopt.
• 1998 - 2007: In 2007 hypotheek opengebroken en mijn vrouw heeft op dit huis een nieuwe aflossingvrije hypotheek afgesloten. Er zit overigens nog overwaarde op van zo’n 60.000 euro

Doordat de hypotheek zoals hierboven genoemd is opengebroken heb ik een “klein” bedrag (uitkoop) ontvangen wat ik vervolgens weer heb gebruikt om een appartement te kopen in 2007 van 200.000 euro (100.000 euro spaarhypotheek).

Mijn vraag: Hoeveel jaar kan ik mijn hypotheekrente nog aftrekken. Is dit tot en met 2037. Reactie infoteur, 22-04-2012
Goedemorgen Marcel,
Als u het verkregen geld van de oude woning in uw appartement hebt gestopt, is de hypotheekrente van de hypotheek op het appartement volledig aftrekbaar tot 2037.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel5, 20-04-2012 23:24 #39
Mag mijn zoon aan mijn dochter voor haar aankoop huis en uitbreiding aanbouw een hypothecaire lening geven bijvoorbeeld aflossingsvrij 20 jaar vast en tegen 6, 2 % jaarlijks.
Zij moet dan steeds ultimo mei en november twee keer per jaar de rente ervan aan hem betalen. Zijn er vormvereisten om dit contract op te stellen en is hiervoor een notaris nodig of mag dit ondershands om de fiscus te bewijzen dat de lening bestaat om dan deze rente af te kunnen trekken. Zij kan namelijk van haar bank niet voor de totale grootte van het aankoopbedrag een hypotheek krijgen. Het in te brengen eigen geld wil ik door mijn zoon aan haar laten financieren. Hij betaalt daar dan jaarlijks 1, 2 % vermogensbelasting over. Hij kan haar maximaal 50000 lenen gedurende de looptijd ook ten behoeve van onderhoud en van de rente zou hij ca 2500 jaarlijks kunnen kwijtschelden. Zij ook blij dat zij dit bedrag kan lenen en toch rente af kan trekken. Zo lang de renteaftrek bestaat ik hoop 30 jaar. Als je niet bij de bank genoeg op kan halen dan kan je zo bij de familie terecht. Ik wil dat mijn kinderen elkaar wederzijds steunen en ik doe natuurlijk ook mee. Om de financiering in de gaten houden dat tijdig wordt betaald en te administreren. Verder heeft zij gekozen voor een bankspaarhypotheek bij de bank tegen 1 jaar vaste rente en geniet zij van een lage rente en dito belasting aftrek. Bij de gekozen bank mag je volgens de fiscalenregels 1 op 10 sparen dwz de hoogste inleg is 10 keer de kleinste inleg en omgekeerd de laagste inleg is 10 keer kleiner dan de grootste. Binnen dit minimum en maximum bedrag gedurende de looptijd jaarlijks ingelegd moet dan verplicht minstens 20 jaar gespaard worden. We vonder het jammer dat anders het eigen ingebrachte geld niet voor rente aftrekbaar zou zijn. Dus is een notaris nodig of mag je ondershands alles opstellen. En wordt dit alles door de fiscus geaccepteerd. Reactie infoteur, 21-04-2012
Beste Karel5,
Uw zoon mag deze lening onderhands verstrekken tegen 6,2%. Zie ook:

http://www.financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

Als het als hypotheek is bedoeld en aantoonbaar voor het eigen huis wordt gebruikt, is de rente als hypotheekrente aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrit, 17-04-2012 22:51 #38
Ik heb in 1993 een aflossingsvrije hypotheek afgesloten (box1) met een contractuele duur van 22 jaar. Deze loopt dus in 2015 af. Ik wil de lening echter verlengen. Hoe kan ik dat het beste doen en blijft de rente dan nog 8 jaar fiscaal aftrekbaar? Ik hoop in 2016 met pensioen te gaan. Gerrit Reactie infoteur, 18-04-2012
Beste Gerrit,
1. De maximale periode van dertig jaar voor de aftrekbaarheid van de hypotheek begint te tellen vanaf 2001 zodat u nog tot 2031 hebt te gaan:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/68439-hypotheekrenteaftrek-maximaal-30-jaar.html

2. Bij het verlengen van de hypotheek op de datum van renteherziening is het altijd verstandig om al vast om u heen te kijken om te zien bekijken wat de rente elders is momenteel. Zo weet u wat u kunt verwachten bij de huidige bank. Overstappen kan ook, maar is veel meer werk en heeft nieuwe regels:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/92986-checklist-renteherziening-hypotheek-rentevast.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. den Engelsman, 01-04-2012 12:34 #37
Mijn schoonzoon werkt meer dan 120 dagen in het buitenland bij een nederlands bedrijf, daardoor heeft hij geen recht meer op aftrek hypotheekrenteaftrek volgens de belastingdienst, is dat terecht? hij is in nederland belastingplichtigd. Reactie infoteur, 18-01-2020
Beste A. den Engelsman,
Dat hoeft niet terecht te zijn als uw schoonzoon tijdelijk wordt uitgezonden door zijn bedrijf:

https://financieel.infonu.nl/belasting/30917-wat-is-de-eigenwoningregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Visscher, 12-03-2012 10:04 #36
Als ik mijn hypotheek geheel heb afgelost mag ik ooit een ander huis koop dan wel weer de hypotheekrente aftrekken? Reactie infoteur, 12-03-2012
Beste Visscher,
Als u uw huis met overwaarde verkoopt (verkoopprijs hoger dan de hypotheek), mag u de hypotheekrente over het bedrag aan overwaarde niet aftrekken, maar de rest wel. Lees meer over deze bijleenregeling in:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/69975-hypotheek-en-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jg, 24-02-2012 17:54 #35
Geachte Zeemeeuw,
Bedankt voor de reactie, maar is er in ons geval wel sprake van een restschuld. Er is immers overwaarde gebruikt voor aflossing van de overbruggingsfinanciering. De oude leningen zijn ook helemaal afgelost. Alleen de verwachte overwaarde is uiteindelijk lager uitgevallen.
Als wij deze verwachting in 2006 lager hadden ingeschat en de nieuwe lening voor onze nieuwbouwwoning hoger hadden gemaakt, had deze ook gewoon in box 1 gevallen. Nu hebben wij na overdracht nog steeds alle opgebuwde overwaarde ingebracht. Reactie infoteur, 24-02-2012
Beste Jg,
1. Als ik het goed begrijp is de verkoopopbrengst van de oude woning niet hoog genoeg om de hypotheek inclusief overbruggingskrediet van de woning volledig af te lossen en rustte de overbruggingshypotheek ook op het moment van verkoop nog op de oude woning. Dan is er toch een negatieve overwaarde ofwel een restschuld?
2. Stel uw hypotheek inclusief een lager overbruggingskrediet was gelijk geweest aan de verkoopopbrengst en de rest van het overbruggingskrediet was gefinancierd via de nieuwbouwwoning, dan zou die rest wel in box 1 terecht zijn gekomen.
3. Stel de overbrugging was niet gefinancierd via de oude woning maar geheel via de nieuwe woning, dan zou de overwaarde van de oude woning in de nieuwbouwwoning moeten worden ingebracht. De waarde van de nieuwbouwwoning bepaalt dan of die overwaarde ten koste gaat van een deel wat de aftrekbare hypotheek, omdat de waarde van de nieuwbouw minus de overwaarde de maximale ruimte voor de aftrekbare hypotheek is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jg, 24-02-2012 11:42 #34
Sinds 2006 stond onze woning te koop en wij hebben destijds een nieuwbouwwoning gebouwd en hiervoor een lening afgesloten samen met een overbruggingslening. Tot medio 2008 hebben wij de rente van alle hypotheken afgetrokken. Sinds 2008 hebben wij de te koop staande woning steeds voor bepaalde termijnen verhuurd en hebben wij de rente van de oude lening en de overbrugging dan ook niet meer afgetrokken. Nu bijna 5 jaar later is de oude woning gelukkig verkocht. Met de opbrengst kan de oude schuld worden afgelost, maar niet de gehele overbruggingslening. Het resterende bedrag moet nu alsnog gefinancierd worden op onze nieuwe woning. Valt deze schuld nu wel in box 1en tot wanneer is de rente dan aftrekbaar? De overwaarde is in 2006 dus feitelijk te hoog ingeschat. Ik heb verder gelezen dat er een overgangsregeling bestaat, maar vanwege verhuizing in 2006, voldoen wij niet aan die voorwaarden. Ben erg benieuwd naar uw reactie. Reactie infoteur, 24-02-2012
Beste Jg,
De restschuld van de oude woning valt in box 3 van de inkomstenbelasting:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/92266-restschuld-als-fiscale-aftrekpost.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda Tomas, 21-02-2012 13:25 #33
Bedankt voor de goede uitleg. Wij hebben ons huis juni 2008 verkocht met overwaarden. Wij zijn van plan een duurder huis te kopen. Geldt bij ons nu de termijn van 5 of ook van 3 jaar voor de eigenwoningreserve? Bedankt. Met vriendelijke groet, Miranda Reactie infoteur, 21-02-2012
Beste Miranda Tomas,
Graag gedaan. Uw eigenwoningreserve verjaart in juni 2011. Op 1 januari 2010 bestaande eigenwoningreserves vervallen ook na drie jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sarahc, 17-01-2012 20:47 #32
Gaan we door de nieuwe regering nog aftrek kunnen doen voor een eigen woning? Zo nee, hoe lang kunnen we dat nog wel doen. Reactie infoteur, 18-01-2012
Beste Sarahc,
De hypotheekrenteaftrek staat vooral ter discussie door partijen als D'66, Groen links, de PvdA en de SP. Niet deze regering. Het is dus afwachten wat er gaat gebeuren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 16-01-2012 13:37 #31
We hebben een woning gekocht in 1982, en deze verkocht in 2004 Annuiteiten. Toen hebben we een nieuwe woning gekocht en weer een hypotheek afgesloten (aflossingsvrij). Kunnen we dan vanaf 2004 met de huidige regels weer 30 jr belastingaftrek gebruiken? Reactie infoteur, 16-01-2012
Beste Wim,
Als u aaneensluitend een nieuwe hypotheek hebt afgesloten (en daar lijkt het op) dan gelden bij u maximaal twee termijnen voor de duur van de hypotheekrenteaftrek:
1. Voor het bedrag van 2001 tot 2031;
2. Het extra hypotheekbedrag tot 2034.
Ik heb aan het artikel zojuist een rekenvoorbeeld toegevoegd dat dit weergeeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gwen, 12-01-2012 19:59 #30
Hallo,

Ons appartement staat al 2 jaar te koop, we wonen nu 2 jaar in een huis. Nu de markt verslechterd is zie ik niet dat ons appartement verkocht zal worden dit jaar. We leven nu al van het minimale. Als we volgend jaar geen dubbele hypotheekrente aftrek krijgen kunnen we het appartement niet meer betalen. Daarom wil ik alvast weten wat ik eraan kan doen en wat de hypotheekverstrekker in zo'n situatie doet.

groetjes
Gwen Reactie infoteur, 13-01-2012
Hallo Gwen,
Als er betalingsachterstanden zijn, kan de bank u het mes op de keel zetten en u dwingen tot verkoop van het appartement. In dat geval is het beter om vooraf met de bank te bekijken of er een andere oplossing mogelijk is in de vorm van een betalingsregeling. Zie bijvoorbeeld:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/70489-uitstel-betaling-hypotheek-betalingsregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gwen, 12-01-2012 13:05 #29
Volgens de wet heb ik nog 1 jaar van de drie jaar nog recht op hypotheekrente aftrek bij 2 woningen. Daarna ontvang ik geen hypotheekrente voor onze eerste woning. Wat gebeurd er als ik volgend jaar de hypotheek van huis 1 niet meer kan betalen. Reactie infoteur, 12-01-2012
Beste Gwen,
Dat moet u proberen te voorkomen want daar voorziet de wet niet in. Uw huis is onderpand bij de lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate, 05-01-2012 16:57 #28
Mijn man en ik willen in Belgie een huis kopen en ook in Belgie de hypotheek afsluiten. We werken beide in Nederland. Kunnen wij dan de rente in Nederland fiscaal aftrekken? Reactie infoteur, 05-01-2012
Beste Renate,
Omdat u in Nederland belastingplichtig bent en het huis uw hoofdverblijf wordt, is bij belastingaangifte ook de hypotheekrente fiscaal in Nederland aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joyce, 20-12-2011 19:45 #27
Mijn man gaat in feb. beginnen met een baan in Belgie. Wij wonen in Nederland. Ik heb zelf geen inkomen. Hebben wij nog recht op hypotheekaftrek? Reactie infoteur, 20-12-2011
Beste Joyce,
1. Als uw man in Nederland woont en in België werkt, moet hij ook in Nederland aangifte doen over het Belgische loon. Hij gebruikt het recht om geen dubbele belasting te betalen en maakt gebruik van de algemene compensatieregeling.
2.Via de algemene compensatieregeling wordt berekend wat het Belgisch loon is omgerekend naar een Nederlands fiscaal loon. Als daar een lagere belasting uitrolt rekening houdend met de aftrekposten, krijgt u het teveel betaalde terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mj Brust, 06-12-2011 17:36 #26
Hallo.
Ik ben Nederlandse en wil in Nederland een Appartement kopen, woon al jaren in Amerika.
Wij hebben geen inkomen in Nederland. kom ik in aanmerking voor een Hypotheek?
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Reactie infoteur, 06-12-2011
Hallo Mj Brust,
1. Bij het aanvragen van een hypotheek speelt de hoogte van de hypotheek, de soort hypotheek, uw inkomen en of het uw tweede woning wordt een belangrijke rol. Zodra u daar zicht op hebt, gaat u bij een aantal verschillende banken offerte aanvragen om uw keuze te maken.
2. Een bank wil altijd uw inkomen en vermogen weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene van Dijk, 01-12-2011 15:51 #25
Ik heb bijna 10 jaar een koophuis gehad van 2000 t/m 2010. Door scheiding heb ik het huis verkocht en zit nu in een huurhuis. Maar wil graag weer kopen. Heb ik dan recht op hypotheekaftrek (voor 30 jaar) of tellen de jaren van mijn koopwoning ook mee? Reactie infoteur, 01-12-2011
Beste Rene van Dijk,
U hebt voor de nieuwe woning recht op een hypotheekrenteaftrek van 30 jaar. Let wel op de bijleenregeling als het huis met overwaarde is verkocht:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/69975-hypotheek-en-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 26-11-2011 17:41 #24
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje:
Waar kan ik het beste een hypotheek afsluiten, in Nederland of België?
Ik ben Nederlander, werk in Nederland en wil in België een huis kopen.
gr
Frank Reactie infoteur, 26-11-2011
Beste Frank,
Ik verwacht in Nederland een lagere hypotheekrente dan in België. Bovendien is de hypotheekrente in Nederland fiscaal aftrekbaar. Vraagt u eens in beide landen een hypotheek aan om te kijken waar de rente het laagste is en de voorwaarden het beste.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rachelle, 23-11-2011 12:11 #23
Hallo, momenteel wonen mijn vriend en ik in België, en werken beiden in Nederland. Wij krijgen in Nederland de aftrek van de hypotheekrente, omdat wij daar de hypotheek afgesloten hebben. Ik wil binnenkort graag onder Belgisch contract gaan werken, mijn vriend blijft in Nederland werken. Kunnen wij wel nog het volledige bedrag van de hypotheekrente in Nederland aftrekken, wanneer één van bieden hier niet werkzaam is? M.a.w. kan het volledig op het inkomen van mijn vriend gebasseerd worden? Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Rachelle,
De hypotheekrenteaftrek kan alleen op basis van het inkomen van de partner als jullie fiscale partners zijn. Jullie kunnen om meerdere redenen fiscale partners zijn, waaronder het gezamenlijk bezit van een woning dat tevens jullie gezamenlijke adres is. Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/31116-fiscaal-partnerschap-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 21-11-2011 12:02 #22
Ik heb een vraag over de hypotheekrente-aftrek. Ons huidige huis staat te koop en we genieten al vanaf 2001 hypotheekrente-aftrek. Stel dat we volgend jaar verhuizen, dan hebben we nog 19 jaar recht op hypotheekrente-aftrek over de hoogte van de huidige hypothecaire aflossingsvrije lening (stel € 150.000). Bij het huis dat we volgend jaar kopen, sluiten we een (ouderwetse) annuïteitenhypotheek af voor de gehele aankoopsom en kosten koper (stel totaal € 310.000). De huidige aflossingsvrije lening nemen wij dus niet mee naar de nieuwe woning. Bij deze annuïteitenhypotheek bouwen wij binnen 19 jaar een aflossing op van meer dan € 150.000. Hoeveel bedraagt onze hypotheekrente-aftrek in het 20e jaar? Is dit (160.000/310.000)* rente of is de gehele rente aftrekbaar omdat de restschuld kleiner is dan € 160.000? Reactie infoteur, 16-01-2012
Beste Angelique,
1. Als u verhuist, lost u de oude hypotheek af.
2. Als er bij verkoop een overwaarde is en u stopt de overwaarde niet in het nieuwe huis, dan is voor dat deel van de aankoopwaarde de hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar.
3. Anders gezegd, u hoeft de overwaarde niet in het nieuwe huis te stoppen, maar voor dat deel van de hypotheek is er dan geen hypotheekrenteaftrek.
4. Als er geen overwaarde is, is de extra hypotheek op het nieuwe huis een nieuwe hypotheek met 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. ter Horst, 17-11-2011 13:49 #21
Dit jaar heb ik nog inkomen in Nederland. Daarna vertrek ik naar het buitenland. Mij huis in Nederland heb ik dan nog. Kan ik in 2011 de hypotheekrente van 2012 vooruit betalen en ook aftrekken voor de IB 2011? Reactie infoteur, 17-11-2011
Beste J. ter Horst,
U mag altijd zes maanden vooruit betalen en dat als extra hypotheekrente aftrekken in 2011. Als u uw huis te koop zet, is dat in 2012 ook geen probleem door een eventuele terugvordering. In andere gevallen, bijvoorbeeld bij verhuur, kan de belastingdienst wel een deel terugvorderen. Als ze het door hebben tenminste.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Dingjan, 14-11-2011 11:25 #20
Goedendag,
Wat betekent die beperking van de hypotheekrenteaftrek concreet voor ons? Mijn man had zijn vorige huis gekocht in 1986. In 2006 was de hypotheek geheel afgelost, maar heeft hij vanwege de scheiding van zijn eerste vrouw er weer een hypotheek op genomen. In 2008 hebben wij een kavel gekocht en een nieuw huis gebouwd. Na lang wachten is nu het oude huis eindelijk verkocht. De overwaarde is in het nieuwe huis gestoken (overbruggingskrediet is nu afgelost). Houden wij over de nieuwe hypotheek (2008) de aftrek tot 2038 of is er nog een adder in het gras? Reactie infoteur, 14-11-2011
Goedendag C. Dingjan,
U houdt volgens de huidige regels uw aftrek op de nieuwe hypotheek tot 2038.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Kessels, 19-10-2011 17:23 #19
Dag, wij gaan scheiden in 2011, maar blijven tot 2015 gemeenschappelijk eigenaar van de woning. Mijn echtgenote zal de woning blijven bewonen. Wie van ons heeft recht op aftrek van de hypotheek en hoe lang geldt dit. Ik zal tot 2015 de hypotheek betalen waarna mijn echtgenote dit zal overnemen bij uitkoop. Hoe lang heeft zij dan nog recht op hypothecaire aftrek? Reactie infoteur, 19-10-2011
Beste P. Kessels,
Nadat de echtscheiding is uitgesproken en een partner de woning heeft verlaten, heeft degene die het huis verlaat maximaal twee jaar recht op hypotheekrenteaftrek naar de mate waarin hij of zij eigenaar is van de woning. Bij een gemeenschap van goederen is dat fifty fifty.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela Brekelmans, 25-09-2011 16:55 #18
Sinds januari 2009 ben ik gescheiden heb met mijn ex een koophuis en ik heb vanaf december 2009 een huurhuis. Het huis kunnen wij niet verkopen hoe verschrikkelijk ik dat vind, omdat mijn ex niet genoeg kan bij fincancieren voor eventuele restschuld. Nu is mijn vraag: ik heb 2 jaar hypotheekteruggave ontvangen die ik aan mijn ex geef. Klopt het dat mijn hypotheekteruggave niet meer aftrekbaar is en dat ik dan een belastingaanslag krijg. Ik moet maandelijks een bedrag van 450 euro betalen plus 147 euro aan hypotheekteruggave die ik aan heb geef plus een huurhuis. Want als ik hiervan een aanslag krijg wil ik het stopzetten. Want mee een koophuis en een huurhuis betalen met hypotheekteruggave die ik afsta ben ik niet van plan daarover nog eens een aanslag te betalen. Kunt u mij vertellen wat het beste is wat ik kan doen. Reactie infoteur, 25-09-2011
Beste Angela Brekelmans,
1. Na het verlaten van een koopwoning na echtscheiding hebt u maximaal twee jaar recht op hypotheekrenteaftrek voor het deel dat u eigenaar bent van het huis. Daarna gaat uw aandeel in de woning naar box 3 van de inkomstenbelasting.
2. U kunt wel de hypotheek die u betaalt als partneralimentatie opvoeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 22-07-2011 12:57 #17
Onze rentevast periode is over enkele maanden afgelopen. Met verwachting op stijging rente einde 2011 nu offerte opgevraagd. We hadden 3.4% en kunnen nu naar 4,8% (5 jaar), 5,4% (10 jaar) of 5,9% (20 jaar). We zijn niet van plan de komende 15 jaar te gaan verhuizen. Een forse stijging in de maandlasten zoals wat nu dus gaan krijgen wil ik in de toekomst voorkomen. Ik heb nog 20 jaar profijt van hypotheekrenteaftrek. Mijn idee is om de hypohteeksom op te splitsen; Iets meer dan de helft voor 10 jaar vast, de rest voor 20 jaar rentevast en van de hele som circa 1/3 aflossen. Zo hang ik qua maandlast tussen alles voor 10 of alles voor 20 jaar in en kan ik na 10 jaar een verhoging beter opvangen wellicht en iets profiteren van een renteverlaging. Of zie ik iets over het hoofd? En is het in een dergelijk geval slimmer om de periode voor banksparen op 10 jaar of op 20 jaar te zetten? Reactie infoteur, 22-07-2011
Beste Kim,
1. Niemand weet wat de rente gaat doen, maar er wordt de komende jaren een stijging verwacht. Wat u voorstelt voor de hypotheekrente lijkt me een prima plan. Wat u wel moet vragen aan de bank is hoeveel u van de hypotheek mag aflossen zonder boeterente. Bovendien moet het geen spaarhypotheek of iets dergelijks zijn.
2. Banksparen moet meestal minimaal 15 jaar duren om fiscaal voordeel te hebben van de kapitaalopbouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 22-07-2011 09:23 #16
Wij hebben momenteel een particuliere hypotheek bij de ouders van mijn man. nu willen we graag een groter huis en daarvoor is deze hypotheek niet toereikend, we zullen dus moeten bijlenen via een bank. Dit betekent dat we 2 hyptheken op 1 huis hebben. Is de rente op deze beide hypotheken aftrekbaar? de bank kon het ons niet zeggen. Reactie infoteur, 03-01-2020
Beste Roos,
De rente van beide hypotheken is fiscaal aftrekbaar. Wel geldt dat u de overwaarde van verkoop van het oude huis in het nieuwe huis moet stoppen. Zie bijvoorbeeld ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/74054-hogere-hypotheek-2020-met-extra-hypotheekrenteaftrek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 01-07-2011 18:18 #15
Ik heb een vraag t.a.v. de onderstaande zinsnede in dit arikel.
"Als de 30 jaren voorbij zijn, vervallen ook de andere fiscale voorzieningen van een hypotheek. Wie een Kapitaalverzekering Eigen Woning, KEW, heeft valt nu nog belasting box 1. Na de 30 jaar is dat box 3. Dat kan dus een heffing worden van maar liefst 52%, wanneer de KEW voor 30 jaar is afgesloten, terwijl de looptijd van fiscale aftrekbaarheid veel beperkter is".

Wij hebben een oude hypotheek (incl. KEW) die nu 6 jaar gelopen heeft en die we i.v.m. koop nieuwe woning willen oversluiten. Bij de koop van de nieuwe woning willen we een nieuw bankspaarproduct afsluiten met een looptijd van 30 jaar. Als ik het artikel goed lees, betekent dat dan dat op het moment dat het opgebouwde spaardeel vrijkomt ná 30 jaar, ik 52% belasting moet betalen? De enige manier om daar onderuit te komen is om te zorgen dat ik de looptijd van het bankspaarproduct (30jr - 6jr) 24 jaar moet laten lopen. Oftewel het spaardeel moet tot uitkering komen, vóórdat de totale 30 jaarstermijn waar je recht op hebt (fiscale aftrek) is verlopen. Klopt dit? Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Bob,
Die 30 jaren gelden voor een bestaande hypotheek op een huis. U gaat een nieuw huis kopen met hypotheek waarvoor een nieuwe termijn van 30 jaar ingaat, met dien verstande dat u over de overwaarde van het oude huis bij verkoop geen hypotheekrenteaftrek meer krijgt. Dit vanwege de bijleenregeling:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/69975-hypotheek-en-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Villhaber, 13-05-2011 00:14 #14
Hoe zit het dan met de relatie voor het bouwen van een huis? De hypotheekrenteaftrek heeft de waarde van huizen laten stijgen, omdat er leningen werden afgesloten waarbij er werd gekeken wat de netto maanlast zou zijn. Alle lonen zijn gestegen omdat de vaste lasten (waaronder de betaling van hypotheekrente) ook zijn gestegen. De waarde van een nieuw gebouwd huis is hierdoor ook gestegen. De aannemers hebben hier even van geprofiteerd, maar door stijgende prijzen en lonen is de marge daarop verdwenen. Wanneer de hypotheekrente meteen wordt afgeschaft, kan een aannemer niet ineens 42% / 52% goedkoper gaan bouwen, om de huizen betaalbaar (lees hypotheeklast) te houden. Daarom zal bij afschaffing van de HRA de nieuwbouw stagneren, wat als resultaat heeft een stijgende werkeloosheid, met gedwongen huis verkopen als gevolg, waar geen koper voor te vinden is. De HRA over een langere periode laten verdwijnen heeft als gevolg dat de huizenprijzen niet stijgen, waar toch veel mensen op hebben gerekend om de overwaarde te gebruiken met een aflossingsvrije hypotheek. Wanneer de overheid de HRA toch wil afschaffen zouden ze er verstandig aan doen de huiseigenaren verplicht te stellen de HRA te laten gebruiken voor aflossing van hun schuld. Op die manier worden de maandlasten lager zolang de hypotheek duurt, kan er een gelijke waardevermindering van de huizen plaatsvinden en hoeven de lonen niet te stijgen. Reactie infoteur, 13-05-2011
Beste Villhaber,
Dat zou inderdaad kunnen. De aflossing is dan, bij gelijkblijvend loon, het hoogste in de beginjaren van de hypotheek. Het is wel zo dat een hypotheekakte meestal een clausule heeft voor het betalen van een boeterente bij vervroegd aflossen boven een bepaald bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel de Graaf, 11-05-2011 11:35 #13
Als Nederlander die enige jaren geleden in Belgie is gaan wonen en werken (nee, niet om de vermogensbelasting te ontwijken!) zie je duidelijk hoe ontaard het Nederlandse systeem is. Niet vol te houden en ook erg asociaal. In Belgie lost iedereen gewoon z'n hypotheek af en is de aftrek gemaximaliseerd op 2770 euro per persoon per jaar (gedurende 10 jaar, daarna nog lager!). Aflossingsvrije hypotheken zijn hier onbestaand. Dat leidt tot normale huizenprijzen en een eerlijke belasting op eigen huizen. Ook al die bizarre hypotheekvormen (waar vooral de banken / verzekeraars aan verdienen) bestaan hier niet. Grappig trouwens, dat de berekeningen van Eigen Huis in feite aantonen dat huiseigenaren in Nederland gemiddeld gezien dus helemaal geen belasting betalen over hun huis! Is dat nu redelijk? Reactie infoteur, 11-05-2011
Beste Karel de Graaf,
1. Het is de kunst om de hypotheekrenteaftrek in Nederland zo te normaliseren dat de woningmarkt niet verder verstoord raakt. Daartoe zijn al een aantal maatregelen genomen, maar daar zal het niet bij blijven.
2. Voor aflossingsvrije hypotheken gelden per augustus 2011 strengere regels.
3. Het aantal individuele eigenaars van een eigen woning dat geen belasting betaalt op zijn huis is zeer beperkt. Denk ook aan de WOZ, reinigingsrechten, waterschapslasten, eigenwoningforfait en overdrachtsbelasting.
4. Vele huurders ontvangen in Nederland een huurtoeslag. Enkele miljarden euro's per jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid van den Oever, 30-04-2011 13:44 #12
Wij wonen tijdelijk in Australie, waarschijnlijk komen we in Mei 2012 weer naar Nederland. We hebben nu een leuk huis op het oog maar tot hoeveel jaar terug kan je daar de rente van aftrekken. (Stel dat we nog een jaar langer blijven hier en we hebben een huis gekocht kunnen we dan b.v in 2013 de rente van 2011 aftrekken) Reactie infoteur, 01-05-2011
Beste Astrid van den Oever,
1. De rente van 2011 mag u in beginsel bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2011 aftrekken. Hiervoor hebt u maximaal 5 jaar de tijd, door aangifte te doen, een hernieuwde aangifte te doen of daartoe een verzoek in te dienen bij de belastingdienst.
2. Of de hypotheekrente op uw huis in Nederland aftrekbaar is hangt mede af van de reden dat u in Australië bent en of het huis niet verhuurd is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evers, 18-04-2011 17:59 #11
As. 1 mei 2011 gaat voor mijn aflossingsvrije hypotheek (ad Euro 181.000) de 2e tienjaarstermijn in (afsluitdatum was 1 mei 2001). Ik overweeg om een 'los' bankspaarproduct er tegenover te zetten om voor de aflossing fiscaal vriendelijk te sparen (of hypotheek voor laatste 20 jaar oversluiten naar bankspaarhypotheek of spaarhypotheek). Ik heb begrepen dat als ik dit product meer dan 20 jaar 'gebruik' dit mij een fiscale vrijstelling (box 1) van max. ca. 150.000 oplevert. Dit betekent dat ik e.e.a. binnen 2 weken (voor 30 april) geregeld moet hebben, omdat ik dan het 11e hypotheekjaar in ga. Klopt dit? Mijn hypotheekadviseur meldde mij dat ik ook de hypotheek kan laten doorlopen na het 30e hypotheekjaar (bij nieuwe hypotheek na het 20e jaar) om zo de fiscale vrijstelling veilig te stellen. Klopt dit? Nadeel is wel dat ik dan de rente-aftrek vanaf het 30e jaar mis loop. Reactie infoteur, 19-04-2011
Beste Evers,
De 150.000 euro en de mogelijkheid van een langere looptijd kloppen. De vraag is echter waarom u zou kiezen voor een dergelijk ingewikkeld en meestal duur product. Het is bijvoorbeeld nog niet gezegd dat u de 150.000 euro gaat halen. U kunt ook gewoon elk jaar, tot 10%, boetevrij aflossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willy, 31-03-2011 21:40 #10
Tijdens ons huwelijk hadden we een koopwoning en fiscaal partnerschap. Bij de scheiding in 2005 is de koopwoning verkocht. Mijn ex (vrouw) kocht direct een andere woning. Ik heb eerst een jaar gehuurd en daarna ook weer een woning gekocht. Wiens aftrekbaarheid begint nu opnieuw en wiens aftrekbaarheid telt vanaf 2001? Of beginnen beiden opnieuw? Of…? Reactie infoteur, 31-03-2011
Beste Willy,
Voor beiden geldt voor de helft van de hypotheek dat het moment waarop de eerste woning is gekocht met hypotheek ook de start is van de toegestane 30 jaar van hypotheekrenteaftrek. Elke ophoging daarna start weer opnieuw met 30 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud Val, 28-02-2011 11:27 #9
Ik heb onlangs een krediet hypotheek afgesloten. Een deel is voor mijn dochter om de aankoop van haar huis mogelijk te maken. Het andere deel voor de verbetering van ons eigen huis(keuken). Kan ik de rente, notaris kosten etc. aftrekken? Reactie infoteur, 15-10-2017
Beste Ruud Val,
1. De hypotheekrente is bij u alleen aftrekbaar voor het deel van de lening dat wordt gebruikt voor uw huis. Als uw dochter een deel voor haar huis gebruikt, kan zij het als hypotheekrente bij haar aftrekken, als u het haar hebt geleend.
2. De notariskosten voor de hypotheekakte kunt u direct aftrekken. Zie voor de aftrekbare kosten hypotheek eigen huis het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/66790-de-fiscaal-aftrekbare-verhuiskosten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Oosterweghel, 27-02-2011 16:39 #8
Als ik 3 jaar geleden mijn eigen woning heb verkocht vervalt mijn eigen woning schuld. Als ik weer een woning koop ben ik weer starter. Geld dan de looptij d van de nieuwe hypotheek weer voor 30 jaar? Reactie infoteur, 27-02-2011
Beste Oosterweghel,
Als u een woning verkoopt en een huis gaat huren gedurende minimaal 3 jaar, vervalt de eigenwoningreserve en gaat daarmee bij een nieuwe hypotheek een nieuwe termijn van 30 jaar lopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aart, 05-02-2011 11:42 #7
Bij de eerste hypotheek zat een gedeelte, gebruikt als consumptief gebruik, dus niet aftrekbaar.
3 jaar geleden het huis verkocht en een ander huis gekocht waarvoor een geheel nieuwe hyotheek is afgesloten bij een andere hypotheekverstrekker.
Kan ik nu over de gehele nieuwe hypotheek de rente aftrekken of alleen maar over het gedeelte van de oude hypotheek Reactie infoteur, 05-02-2011
Beste Aart,
1. Dit hangt af van de overwaarde van uw verkochte huis. Bij een nieuwe hypotheek op een ander huis kunt u in beginsel de totale rente aftrekken, rekening houdend met de bijleenregeling. U moet wel de overwaarde van het verkochte huis in het nieuwe huis stoppen. Anders kan minder hypotheekrente fiscaal aftrekbaar zijn.
2. Zie voor uitleg over de bijleenregeling:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/8106-aftrek-hypotheekrente-is-veel-beperkter-dan-u-denkt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rolfx, 08-12-2010 21:31 #6
Hoe zit het met de aankoop van een nieuwe woning als de oude nog niet is verkocht? Voor de nieuwe woning sluit je toch een volledig nieuwe hypotheek af en bij verkoop van de oude woning los je de hypotheek daarvan toch volledig af? Als er geen overwaarde is heb je dan voor de nieuwe woning recht op 30 jaar aftrek? Reactie infoteur, 08-12-2010
Beste Rolfx,
In dat geval zal er een overbruggingshypotheek worden afgesloten. Zolang de oude woning niet is verkocht geldt de volledige aftrek van hypotheekrente op het nieuwe huis voor de volle 30 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adviesmanager, 11-11-2010 15:10 #5
Een duidelijk verhaal. Het zal de komende tijd belangrijk zijn om te zien hoe de politiek omgaat met de bijtelling gebaseerd op de WOZ. In principe zou door de dalende huizenprijzen een lagere WOZ-waarde moeten volgen. De gemeenten moeten in verband met de bezuinigingen extra inkomsten binnenhalen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook gevolgen hebben voor de waardering van en de belasting over de huizen. Ook is het afwachten hoe de bijtelling van de eigen woning in het forfait wordt meegenomen. Hoewel de hypotheekrente aftrekbaar blijft, zal deze wel indirect vermindert worden.

Robinson Defoe, 19-05-2010 22:58 #4
Het een en ander over de duur van de 30 jaar zou voor mij een stuk duidelijker zijn als gezegd wordt. A. Een persoon mag gedurende zijn leven gedurende 30 jaar de rente van zijn hypotheek(en) aftrekken of
B. De rente van een afgesloten hypotheek mag je gedurende maximaal 30 jaar aftrekken.Dus per afgesloten hypotheek gerekend van de afsluitdatum, Ikzelf heb diverse hypotheken, dus hoe zit het nu feitelijk.
Is er iemand die daar een heel helder en fiscaal verantwoord antwoord op heeft!? Reactie infoteur, 20-05-2010
Beste Robinson Defoe,
Als u uw hypotheek verhoogt ten behoeve van de aankoop of verbetering van een huis gaat daarvoor een nieuwe termijn van 30 jaar lopen. Dit verandert niets aan de ingegane termijn van de reeds lopende hypotheek. Zo kan iemand veel meer jaren dan 30 jaar de hypotheekrente fiscaal aftrekken, op voorwaarde dat het om een nieuwe hypotheek gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Nagtegaal, 12-05-2010 13:48 #3
Ik heb enkele jaren geleden mijn hypotheek geheel agelost na een looptijd van 30 jaar.
Als ik nu ga verhuizen naar een betere woning van 340.000,- en de opbrengst van de huidige woning (210.000,-)in de nieuwe woning steek is de hypotheekrente van het verschil t.w. 130.000,- dan weer aftrekbaar omdat het een nieuwe hypotheek is?
Merkwaardigerwijs geven mijn beide banken daar een verschillend antwoord op.
Alvast dank voor uw reactie.

G. Nagtegaal
Dr van der willigenstraat 9
4196 JL Tricht Reactie infoteur, 12-05-2010
Beste G. Nagtegaal,
Het gaat hier om een volledig nieuwe hypotheek. Bovendien voldoet u door de overwaarde in het nieuwe huis te stoppen volledig aan de eisen van de bijleenregeling. Daardoor is de rente van een een nieuwe hypotheek van 130.000 euro volledig fiscaal aftrekbaar en gaat op het moment van het afsluiten van deze hypotheek een nieuwe fiscale termijn van 30 jaar in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van den Hoven, 21-06-2008 11:55 #2
De beperking is bij koop en verkoop merkbaar en verder zal hij op termijn effecten sorteren. Reactie infoteur, 21-06-2008
De ingezette beperking van de hypotheekrenteaftrek zal inderdaad steeds meer voelbaar worden.

Noknok, 26-02-2008 17:17 #1
Mooizo, naar mijn idee is subisidie op een markt waar de vraag groter is dan het aanbod een belachelijke zaak, zo snel mogeljik afbouwen dus. Iig op een tempo dat de huizenmarkt niet instort maar dat de prijzen ook zo min mogelijk stijgen! Doet Bos toch nog iets goeds.

Paniek over de 30 jarige looptijd van een hypotheek is paniekzaaierij overigens aangezien (als het goed is) de meeste mensen gewoon hun hypotheek na 30 jaar aflossen. Reactie infoteur, 27-02-2008
Ook in de huursector is de vraag groter dan het aanbod. Volgens uw redenering moet dus ook de huursubsidie worden afgeschaft. Ook dat kan veel geld opleveren, maar of het wenselijk is, is aan de politiek.

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 18-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Special: Hypotheekrenteaftrek
Reacties: 145
Schrijf mee!