Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt De aftrek van de hypotheekrente is al veel beperkter dan vaak wordt gedacht, het kabinet heeft de aftrek meerdere keren nog verder beperkt en versoberd voor nieuwe hypotheken. Ten onrechte bestaat het beeld dat huiseigenaren door de hypotheekrenteaftrek altijd zo goed af zijn. De aftrek wordt namelijk steeds verder beperkt door eerder genomen maatregelen. De hypotheekrente is ook nog eens maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar en dan meestal nog maar voor een deel door de forse bijtelling van het eigen woning forfait. Vanaf 2013 is de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen mogelijk voor de hypotheken waarin voldoende wordt afgelost. In 2020, 2021 en 2022 wordt de hypotheekrenteaftrek verder beperkt en versoberd voor hogere inkomens en middeninkomens doordat de aftrek tegen een lager percentage is. In 2020 is de maximale aftrek tegen 46%, in 2021 tegen 43% en in 2022 weer wat lager.

Hypotheekrenteaftrek beperken of afschaffen

De fiscale behandeling van de hypotheekrente is bij elke kabinetsformatie een hot issue. Wel of niet beperken en hoe is de vraag. Sommigen schreeuwen om het hardst dat ze de hypotheekrenteaftrek niet willen afschaffen. Of zelfs dat ze een beperking van de hypotheekrenteaftrek niet zullen meemaken. De realiteit is volledig anders. De beperking is automatisch ingezet. Soms sluipenderwijs via de looptijd van de hypotheek, soms door allerlei aanvullende maatregelen

Hoe lang mag ik de hypotheekrente aftrekken

De maximale aftrek van hypotheekrente voor een bestaande hypotheek is beperkt tot 30 jaar. Voor bestaande hypotheken is de maximale periode van 30 jaar gaan lopen op 1 januari 2001. Voor nieuwe hypotheken gaat de teller lopen vanaf het moment dat u uw eerste hypotheek afsluit en de hypotheekrente fiscaal aftrekt. Als u direct naar een duurder huis gaat en een aanvullende hypotheek neemt, loopt de teller op de oude hypotheek door en start de teller voor de aanvullende hypotheek. Als u een woning verkoopt en een huis gaat huren gedurende minimaal 3 jaar, vervalt de eigenwoningreserve en gaat daarmee bij een nieuwe hypotheek een nieuwe termijn van 30 jaar lopen.

1. Vraag duur aftrek hypotheekrente:
Ik heb mijn hypotheek afgesloten in 1995. Tot wanneer mag ik de hypotheekrente fiscaal aftrekken.

Antwoord: De 30 jaar periode is in 2001 ingegaan dus u hebt tot 2031 aftrek.

2. Vraag aftrek hypotheekrente:
Ik heb mijn hypotheek afgesloten in december 2009. Tot wanneer mag ik de hypotheekrente aftrekken van de inkomstenbelasting.

Antwoord: U mag de hypotheekrente van uw hypotheek aftrekken tot en met 2039.

3. Ik heb twee huizen, mag ik de hypotheekrente twee keer aftrekken:

Antwoord: Het gebeurt steeds vaker dat mensen een nieuwe woning hebben gekocht, terwijl de oude woning nog niet is verkocht. Dan hebt u onder voorwaarden recht op een dubbele aftrek van hypotheekrente. U kunt kiezen voor een overbruggingshypotheek met dubbele aftrek rente. De dubbele hypotheekrenteaftrek bestaat ook in 2020, 2021 en 2022 nog.

4. Ik had in 2009 een hypotheek van 200.000 euro op mijn huis, verkocht het in 2019 zonder winst en koop direct een nieuwe woning met 300.000 euro hypotheek:

Antwoord: De periode van fiscale aftrek valt dan in twee delen uiteen. De rente over 200.000 euro is tot 2039 fiscaal aftrekbaar en de rente over de nieuwe hypotheek van 100.000 euro tot 2049.

Mag ik de hypotheekrente aftrekken?

De beperking van de looptijd van de hypotheekrenteaftrek is een echte sluipmoordenaar. Mensen staan er niet bij stil, want dertig jaar lijkt nog ver weg. Maar bijna elke eigenaar krijgt er straks mee te maken als hij nog niet alles heeft afgelost. En dat zullen er velen zijn, want de aflossingsvrije hypotheek is nog steeds populair. De gevolgen voor uw portemonnee kunnen enorm zijn:
  • Lappendeken. De hypotheken worden onoverzichtelijk. Als u tijdens uw leven een paar hypotheken afsluit, heeft u waarschijnlijk verschillende hypotheken met een verschillende looptijd.
  • Als de 30 jaren voorbij zijn, slaat de netto hypotheeklast om in een bruto hypotheeklast die veel hoger zal zijn. Daarmee wordt uw koopkracht om de resterende hypotheken te betalen fors kleiner. Uitzonderingen zijn natuurlijk degenen die alles hebben afgelost.
  • Als de 30 jaren voorbij zijn, vervallen ook de andere fiscale voorzieningen van een hypotheek. Wie een Kapitaalverzekering Eigen Woning, KEW, heeft valt nu nog belasting box 1. Na de 30 jaar is dat box 3 en telt het opgebouwde kapitaal dus mee voor de vermogensbelasting. De nog openstaande hypotheek, komt dan in mindering op uw vermogen in box 3.

Tegen welk percentage mag ik hypotheekrente aftrekken in 2020, 2021 en 2022?

Het percentage waartegen de hypotheekrente maximaal mag worden afgetrokken (hogere inkomens) daalt jaarlijks met 0,5% en in 2020, 2021 en 2022 versneld met 3%:

JaarHypotheekrenteaftrek tegen maximaal welk percentage?
201750,0%
201849,5%
201949,0%
202046%
202143%
202240%

Wat is de bijleenregeling?

Onderschat ook het effect van de bijleenregeling niet als u binnenkort wilt verhuizen en weer een nieuw huis als hoofdverblijf wilt kopen. Als u overwaarde hebt en dus de verkoopopbrengst van uw oude woning groter is dan de schuld, moet u dat haast wel in uw nieuwe huis stoppen. Wat dan voor het nieuwe huis per saldo nog resteert aan hypotheek komt voor de aftrek in aanmerking. Simpel gezegd: stel u houdt 100.000 euro aan overwaarde over bij de verkoop van uw huis en gebruikt dat niet voor de aankoop van uw nieuwe huis, dan is de nieuwe hypotheek minus 100.000 fiscaal aftrekbaar.

De bijleenregeling in 2020, 2021 en 2022

Als u een volledige hypotheekrenteaftrek wilt, bent u in veel gevallen gedwongen om de overwaarde van het verkochte huis in het nieuwe huis stoppen. Anders mag u niet meer automatisch de hypotheekrente volledig aftrekken. Het verhuizen naar een goedkopere of duurdere koopwoning wordt gelijk behandeld. De bijleenregeling geldt maximaal drie jaar na verkoop van een woning. Een escape kan dus zijn om een woning met overwaarde te verkopen, drie jaar te wachten (huur drie jaar een woning) en pas dan een andere woning te kopen. Daarbij is het risico wel dat de woningen inmiddels een stuk duurder kunnen zijn geworden. Uiteraard kunnen koopprijzen ook dalen, ook als lijkt dat in 2021 en 2022 niet voor de hand te liggen.

Overwaarde consumptief uitgeven

U mag de overwaarde wel in eigen zak houden en consumptief uitgeven, maar dan is de hypotheekrente daarover niet fiscaal aftrekbaar. Zolang de hypotheekrente niet hoog is blijft het relatief goedkoop geld. U kunt het gebruiken voor een tweede eigen huis, vakantiehuis, vakantiebungalow, een reis, noem maar op.

Eigen woning forfait of het huurwaardeforfait

Het huurwaardeforfait, of eigen woning forfait, is de fiscale bijtelling van de waarde van uw huis bij uw inkomen. Eigenaren betalen deze bijtelling, huurders niet meer. Eigenlijk is het huurwaardeforfait ook dat deel van de hypotheeklasten die u niet meer kunt aftrekken. Bij dure huizen kan dat flink oplopen. Stel uw huurwaardeforfait is 2.000 euro en u betaalt 12.000 euro aan hypotheek per jaar. Door de fiscale bijtelling is maar 10.000 euro fiscaal aftrekbaar. Iedereen heeft hier mee te maken. De aftrek van de hypotheekrente wordt zo steeds kleiner. Bovendien heeft minister Bos weer een nieuwe Bos belasting ingevoerd. Hij wil de maximering van het huurwaardeforfait voor dure huizen schrappen. Dat zal in het begin niet zo veel mensen raken, maar daarmee wordt voor de dure huizen de fiscale aftrek van de hypotheekrente verder beperkt. De vraag is wie de volgende slachtoffers zullen zijn.

Bruto lasten en netto lasten eigen huis

Maandelijks ziet u hoeveel hypotheekrente u moet betalen. Dit is het bruto bedrag want door de hypotheekrente van de belasting af te trekken krijgt u een deel terug. En die teruggave kan oplopen tot maximaal 40% (2022) en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zo maakt de hypotheekrenteaftrek het kopen van een huis betaalbaar. Ik zal u een voorbeeld geven:

rekenvoorbeeld bruto maandlasten huis en de netto laten

Stel u hebt een inkomen van € 80.000. Dan betaalt u bijna 50% belasting over extra inkomsten. Dat betekent in 2021 en 2022 niet dat u 50% terugkrijgt over een aftrekpost, zoals de hypotheekrente, maar 43%. Stel de hypotheekrente bedraagt per jaar 10.000 euro, dan krijgt u van de belasting 4.300 euro terug. De bruto hypotheekrente bedraagt dan 10.000 euro, maar door de teruggave betaalt u netto maar 5.700 euro per jaar en dat is 475 euro per maand. De teruggave van de Belastingdienst kunt u in één keer krijgen na het invullen de aangifte inkomstenbelasting, maar ook maandelijks via de voorlopige teruggave. Om de voorlopige teruggave te krijgen moet een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Wat is goedkoop en slim lenen?

Er zijn vele manieren van goedkoop en slim geld lenen. Wanneer u de lening gebruikt voor de aankoop of verbetering van het eigen huis, is ook die rente als hypotheekrente aftrekbaar.

Kabinet Rutte bouwt hypotheekrenteaftrek versneld af

Voor het kabinet Rutte gaat de afbouw van de hypotheekrenteaftrek niet snel genoeg, ook al zijn er al vele beperkingen doorgevoerd en kunnen vooral hogere inkomens jaarlijks minder aftrekken. Het belastingtarief waartegen u in 2020 mag aftrekken wordt met 3% verlaagd en in 2021 en 2022 nog eens een keer. Dat betekent dus bijna 10 procent minder hypotheekrenteaftrek voor vele mensen. Wel zal het huurwaardeforfait iets worden verlaagd tegen die tijd.

Slot

U moet zich bij het afsluiten van een hypotheek niet alleen blind staren op de voordelen van de fiscale aftrek op de korte termijn. Wat u wel moet doen, is goed bekijken in hoeverre u voor de fiscale aftrek in aanmerking komt en voor hoe lang. Dan zijn er namelijk mooie hypotheken af te sluiten. En als een kabinet de aftrekbaarheid fundamenteel wil gaan aanpakken, zal dat voornamelijk gelden voor de nieuwe gevallen en niet voor de bestaande. De aftrek van hypotheekrente is in de loop der jaren al een stuk minder riant geworden en beperkt.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingHypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingIn hoeverre de hypotheekrente op uw hypotheek fiscaal aftrekbaar is, hangt onder andere af van de overwaarde van de eerd…
Hoe hypotheekrenteaftrek aanvragen bij de Belastingdienst?Hoe hypotheekrenteaftrek aanvragen bij de Belastingdienst?Alles over de aanvraag hypotheekrenteaftrek. Stel u hebt een huis gekocht met een hypotheek, hoe kunt u dan de hypotheek…
Huurwaardeforfait 2020Huurwaardeforfait 2020Het huurwaardeforfait 2020 is met de gestegen woningprijzen een forse bijtelling bij uw inkomen in 2020. Hoe hoger het h…
Hypotheek verhogen met extra hypotheekrenteaftrek?Hypotheek verhogen met extra hypotheekrenteaftrek?Wilt u uw hypotheek verhogen? Wie denkt dat hij alle hypotheekrente fiscaal kan aftrekken en terugkrijgen van de belasti…

Verborgen kosten van de spaarhypotheekVerborgen kosten van de spaarhypotheekEen spaarhypotheek heeft zeker zijn voordelen, maar er zijn ook flink wat nadelen aan verbonden. Het grootste nadeel is…
Wat is erfpacht en moet je erfpacht afkopenWat is erfpacht en moet je erfpacht afkopenVeel huizen in Nederland staan niet op eigen grond, maar op grond met erfpacht. Wat is erfpacht? De grond wordt bij erfp…
Reacties

Stefan, 27-10-2020
Ik woon sinds 1992 in mijn huidige woning. De hypotheek die ik toentertijd heb afgesloten (een spaarhypotheek) had een looptijd van 30 jaar en loopt dus in 2022 (over twee jaar af).
Ik heb in 2007 samen met mijn partner een tweede woning gekocht, in Duitsland. Hiervoor heb ik de overwaarde van mijn huidige woning gebruikt, daarnaast is er een deel bijgeleend. In beide gevallen door middel van een aflossingsvrije hypotheek (twee aparte hypotheken dus, naast de reeds bestaande spaarhypotheek).
Aangezien ik in Nederland werk, doe ik in Nederland aangifte inkomstenbelasting.
Aangezien ik mijn tijd min of meer gelijk verdeel tussen Nederland en Duitsland (door het thuiswerken als gevolg van Corona is dat geen probleem) en door het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland waarin is bepaald dat belasting die in het ene land is geheven niet ook in het andere land mag worden geheven is het voor mij een serieuze optie - dat kan over twee jaar, maar mogelijk ook nu) om officieel naar Duitsland te verhuizen. In dat geval zou ik niet de rente van de (spaar)hyptoheek in Nederland als aftrekpost in mijn belastingaangifte opnemen, maar die van de beide (aflossingsvrije) hypotheken die gebruikt zijn voor de aankoop van het huis in Duitsland. Ik houd wel beide huizen aan.
En nu de vraag: geldt voor de maximale termijn waarmee de hypotheekrente kan worden afgetrokken dan de datum van het afsluiten van beide aflossingsvrije hypotheken (dus 2007 + 30 jaar = 2037)? Ook als ik voor de eerste hypotheek al bijna 30 jaar hyptoheekrenteaftrek heb genoten? Reactie infoteur, 31-10-2020
Beste Stefan,
De termijn van 30 jaar aftrekbaarheid geldt voor een hypotheek in box 1 waarvoor hypotheekrenteaftrek geldt. Als u op de woning in Nederland een extra hypotheek hebt genomen om de woning in Duitsland te financieren, is dat officieel geen hypotheek met hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Timmers, 20-10-2020
Geen reactie, maar een vraag. Als gehuwden gezamenlijk een huis kochten in 2007, waarbij de man al eerder hypotheekrenteaftrek had maar de vrouw voor het eerst. Klopt het dan dat de huidige hypotheekrenteaftrek voor de man eindigt in 2031 en voor de vrouw in 2037? Reactie infoteur, 24-10-2020
Beste H. Timmers,
Ja, correct.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. J. Bieseman, 02-05-2020
Op 20 mei 2020 wordt de woning verkocht.
De hypotheek op die woning wordt op die datum totaal afgelost.
Deze hypotheek is altijd op het belasting formulier opgegeven voor aftrek.
De hypotheek heeft 12 jaar gelopen. Geen andere hypotheek aanwezig.
Eind 2020 wordt er een andere woning gekocht met kleine hypotheek (60.000 euro).
Vraag:
Is de nieuwe hypotheek aftrekbaar van de belasting?
Voor hoeveel jaar is deze aftrek nog geldig?

Met vriendelijke groeten,

Leo Bieseman Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste L. J. Bieseman,
De mate van aftrek van hypotheekrente hangt af van de omvang van de overwaarde van uw woning ten opzichte van de prijs van de nieuwe woning (bijleenregeling):

https://financieel.infonu.nl/belasting/112720-bijleenregeling-2020-en-2021-aflossingsplicht-hypotheek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Epj van Biezen, 13-08-2019
In 2031 gaat de hypotheek naar box 3 als die 30 jaar gelopen heeft, geldt dat ook voor de waarde van het huis, of blijft die in box1 ivm bijtelling eigenwoningforfait? Reactie infoteur, 14-08-2019
Beste Epj van Biezen,
Zolang u zelf in de woning woont, blijft de waarde van de woning in box 1. De lening is in box 3 aftrekbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/180428-betaal-minder-belasting-hypotheek-en-schulden-in-box-3.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josien, 20-05-2019
Beste redactie,

Hoe werkt het als je gaat samenwonen? Mijn partner en ik hebben beiden een eigen woning en willen verhuizen naar een nieuwe woning. Beiden hebben we nu een hypotheek. Hij heeft geen recht meer op hypotheekrenteaftrek omdat hij al langer dan 30 jaar en eigen woning heeft. Ik wel. Nog voor 17 jaar.

Als we nu gaan samenwonen mogen mijn jaren dan nog gebruikt worden? Ook als de nieuwe hypotheek volledig op zijn naam zou staan (zijn bestaande hypotheek is namelijk waarschijnlijk voldoende om volledig het nieuwe huis mee te bekostigen)?

Bedankt! Reactie infoteur, 22-05-2019
Beste Josien,
Hier bestaat veel onduidelijkheid over. Als fiscale partners kunt u ervoor kiezen om de hypotheekrenteaftrek te verdelen. Dat is hier best lastig omdat beiden een hypotheek met een verleden hebben (duur aftrek, hoogte hypotheek, mogelijk verkoopwinst) en de Belastingdienst bij een eigendomsverhouding en schuldverhouding anders dan fifty-fifty vooraf wil kunnen beoordelen of verdeling van de aftrek is toegestaan. Dit moet dus van geval tot geval worden berekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 02-04-2019
Beste redactie.

Ik heb een hypotheek tegen 6% en die wil ik volledig aflossen met eigen geld. Dat kan bij Florius.
Nu wil ik na het met eigen geld aflossen van deze hypotheek weer een nieuwe hypotheek opnemen tegen een veel lagere rente. In feite vervangt deze hypotheek de oorspronkelijke hypotheek, maar wel met een tussenstap. Komt de nieuwe hypotheek nog in aanmerking voor box 1 en is de rente derhalve aftrekbaar?

dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 02-04-2019
Beste Bert,
Als u in de woning blijft wonen, is de woning vermogen in box 1, maar dan wel zonder hypotheekrenteaftrek voor een vervangende hypotheek. De rente op een aanvullende hypotheek om de woning te verbeteren, kan wel weer aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton V. D. Steenhoven, 01-03-2019
Beste redactie ik heb een vraag.
Ik heb van 1980 tot 2010 rente aftrek genoten en de hypotheek volledig afgelost.
In 2017 heb ik een appartement gekocht met een aflossingsvrije hypotheek.
Ik zou nu geen recht meer hebben op renteaftrek maar mag ik de hypotheekschuld in box3 als schuld opnemen? Reactie infoteur, 18-01-2020
Beste Ton V. D. Steenhoven,
Een aflossingsvrije hypotheek dat nieuw is afgesloten en geen voortzetting is van een eerdere aflossingsvrije hypotheek, is aftrekbaar in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cusie, 29-11-2018
In 2009 hebben wij een nieuwe hypotheek genomen de oude hypotheek afgelost. Tot wanneer hebben wij belastingaftrek i.v.m. de rente? Bij voorbaat dank voor de reacties. Reactie infoteur, 02-12-2018
Beste Cusie,
Als u bedoelt dat u een nieuwe hypotheek hebt afgesloten en daarmee de oude hebt afgelost, hangt de resterende periode van hypotheekrenteaftrek ook af van het moment waarop uw eerste hypotheek werd afgesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ko, 20-11-2018
Hallo.
wij willen binnenkort een huis gaan kopen maar hebben zelf veel inleg als spaargeld.als wij dan zeg maar een 70.000 zouden nemen als hypotheek zegt de rabobank dat wij geen belasting aftrek kunnen declareren einde van het jaar.omdat wij dat bedrag binnen een 5j terug willen betalen.en dat onze inleg te hoog is daar voor.

mvg ko Reactie infoteur, 14-02-2020
Hallo Ko,
Het kan door de lage rente zo zijn dat het bedrag aan hypotheekrente lager is dan het eigenwoningforfait waardoor er geen aftrek is. In het eerste jaar zal dat nog meevallen omdat er dan extra kosten aftrekbaar zijn:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/14194-welke-rente-voor-een-woning-is-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 02-07-2018
Als je na 2001 drie keer je huis gekocht en twee keer verkocht en sinds 2012 mijn actuele hypotheek heb… hoe kan ik nu eenvoudig bepalen wat nog wel of niet aftrekbaar is?
De leningdelen waren bij alle drie de hypotheken (aflossingsvrij en bankspaar) anders en duur natuurlijk ook… waar is centraal vastgelegd hoe het er voor mij uit ziet?

Is er voor hypotheken ook een soort van compleet overzicht netzoals voor pensioenen? Reactie infoteur, 04-07-2018
Beste Rene,
De regels voor de hypotheekrenteaftrek zijn best wel ingewikkeld als u een paar keer verhuist en hypotheken aanpast. Bij het Kadaster kunt u uw registratie van de hypotheken opvragen, maar dat houdt niet bij wat er al is afgelost. Ook in uw belastingaangiften inkomstenbelasting wordt jaarlijks gevraagd wat uw hypotheken zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jelle Klapwijk, 02-05-2018
Ik heb in 2008 een huis gekocht. 230k aflossingsvrij. Mijn huidige vrouw kende ik nog niet en woonde dus niet bij mij in. In mei 2015 ben ik getrouwd in gemeenschap van goederen. We zijn nu bezig met het onderzoek naar het kopen van een nieuwe woning.

30 jaar periode is ingegaan in 2001.
In ieder geval heb ik dan nog recht op jaar hypotheekrenteaftrek over 230.000. en 30 jaar over het meerdere?
Ik wil uiteraard zo lang mogelijk gebruik maken van aftrek. Voor mijn huidige hypotheeklasten heb ik het inkomen van mijn vrouw niet nodig.

Maakt het nog verschil of ik op huwelijkse voorwaarden zou zijn getrouwd en/of wat kan ik doen om dit te repareren zodat ik wel volledige afstrek voor 30 jaar kan benutten. Reactie infoteur, 04-05-2018
Beste Jelle Klapwijk,
Sinds 2015 is de helft van de bestaande hypotheek van uw echtgenote met 30 jaar hypotheekrenteaftrek, terwijl uw hypotheekrenteaftrek voor de andere helft doorloopt tot 2038. Verondersteld is daarbij dat uw echtgenote niet al een koopwoning met hypotheek had. Voor een aanvullende en dus nieuwe hypotheek geldt voor beiden, indien aan de voorwaarden is voldaan, een hypotheekrenteaftrek van 30 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bertus den Brinker, 19-02-2018
Ik heb mijn vorig huis met mijn ex vrouw in mei 2007 (gekocht in 1999) verkocht met overwinst. In juni 2009 heb ik met mijn huidige vrouw een huis gekocht, het deel van de winst van mijn vorig huis heb ik geïnvesteerd in het nieuwe huis. Voor mijn vrouw is dit het eerste huis. De vraag die ik heb is; tot wanneer hebben wij recht op hypotheekaftrekl? Reactie infoteur, 18-01-2020
Beste Bertus den Brinker
Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de hypotheekrente van de helft van de hypotheek (aandeel huidige echtgenote) tot 2040 aftrekbaar als uw huidige echtgenote niet eerder een eigen woning bezat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees Schouten, 20-10-2017
Ik heb in 2012 een nieuw huis gekocht, de hypotheek van mijn vorige huis is hierin meegenomen en is in 2019 helemaal afgelost. Voor de nieuwe woning heb ik een aflossingsvrije hypotheek genomen voor de helft van de aankoopprijs. Hoe lang krijg ik op de laatste hypotheek renteaftrek?
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 30-01-2018
Beste Cees Schouten,
Als de aflossingsvrije hypotheek een nieuwe hypotheek was en geen vervanging, dan hebt u hierop hypotheekrenteaftrek tot uiterlijk 2042.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 10-10-2017
Ik heb in 1998 een huis gekocht met mijn vrouw en in 2011 ben ik gescheiden. In 2013 heb ik alleen een ander huis gekocht en heb afgelopen week de hypotheek van dit huis overgesloten.
Hoe lang heb ik dan nog hypotheek rente aftrek? Reactie infoteur, 12-10-2017
Beste Jack,
Als in 2013 een nieuwe hypotheek is afgesloten, hebt u uiterlijk hypotheekrenteaftrek tot 2043. Dit is wel afhankelijk van wat er met het eerdere huis en de daarop rustende hypotheek is gebeurd. Als een deel van die hypotheek is voortgezet via uw nieuwe woning, dan is er aftrek voor dat deel tot 2031.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 19-05-2017
Verhuist na 30 jaar, als de renteaftrek dus stopt, de lening naar BOX 3? Reactie infoteur, 20-05-2017
Beste Yolanda,
Als de hypotheekrenteaftrek op uw eigen woning stopt en de woning niet wordt verhuurd, blijft de woning nog in box 1 (maar dan wel zonder aftrek).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjors, 28-04-2017
Hoelang mag je de hypotheekrente aftrekken als je niet in de woning woont, bijv. in verband met een flinke verbouwing waar de aftrek voor aangevraagd is in de belastingaangiften. Reactie infoteur, 01-05-2017
Beste Sjors,
Als u tijdelijk niet in een woning kunt wonen in verband met een verbouwing, maar het wel uw hoofdwoning is, gaat de hypotheekrenteaftrek gewoon door. Dit tot maximaal 30 jaar na het afsluiten van de hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roel, 23-03-2017
Ik had de volgende vraag, mijn partner en ik hebben in 2003 een nieuwe woning gekocht en een nieuwe hypotheek afgesloten.Hiervoor hadden we beiden een andere woning en hebben we al zes hypotheekrenteaftrek gehad.
Hoeveel jaar hypotheekrenteaftrek hebben we nu op onze nieuwe hypotheek? Reactie infoteur, 24-03-2017
Beste Roel,
Op uw nieuwe hypotheek uit 2003 rustte maximaal
28 jaar hypotheekrenteaftrek (u genoot al aftrek in 2001 en 2002), nu nog 14 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 18-11-2016
Beste,
De vraag die ik heb is het volgende:
Lees ik het goed dat als ik 3 jaar geen eigenwoning meer heb gehad ik nu weer opnieuw een 30 jarige aftrek mag hebben?
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 18-01-2020
Beste Ron,
Ja dan begint u voor de nieuwe hypotheek met een schone lei.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 13-11-2016
Wij hebben nu een aflossingsvrije hypotheek, veel overwaarde en huis verkocht. Hypotheek wordt volledig afgelost. Zeer binnenkort (start begin 2017) gaan we nieuw bouwen waarvoor we nog ongeveer 70-80 k hypotheek nodig hebben. Overwaarde wordt ook voor bouw huis gebruikt. Vraag; mag dit bedrag (70-80 k) nog volledig aflossingsvrij, is dit volledig aftrekbaar voor belasting en tot 2047? Reactie infoteur, 18-08-2019
Beste Wil,
In onderstaand artikel vindt u de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van een aflossingsvrije hypotheek:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/167520-aflossingsvrije-hypotheek-met-hypotheekrenteaftrek-in-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edk, 28-10-2016
Ik heb nog een woning met mijn ex echtgenoot. Deze staat al 7 jaar te koop. Ex is opnieuw getrouwd op huwelijkse voorwaarden en zijn nieuwe vrouw is geen eigenaar van het huis dat zijn wij immers met zijn tweeeen. Mag zij dan toch 50% van de hypotheekrente aftrekken onder het mom van fiscaal partners zijn?

Mvg Reactie infoteur, 01-11-2016
Beste Edk,
De hypotheekrente die uw ex betaalt, mag omdat ze fiscale partners zijn, onderling worden verdeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piene, 22-09-2016
Ik heb een eigen woning. 2 jaar geleden ben ik getrouwd en ben bij mijn man gaan wonen. Mijn woning verhuur ik. Deze zit nu in box 3 en ik heb geen renteaftrek meer. Mocht ik nu over bijv. een jaar weer op mijn oude adres gaan wonen, komt mijn huis dan weer in box 1 met hypotheekrenteaftrek?

m.vr.gr. Reactie infoteur, 23-09-2016
Beste Piene,
Uw huis komt in box 1, maar de lening blijft in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 06-07-2016
Het volgende: In 2004 heb ik alleen een huis gekocht met een hypotheek van 90000,-. In 2006 heb ik deze verhoogd met 15000. In 2008 heb ik mijn huis verkocht met een overwaarde van 24000. In 2008 heb ik samen met mijn partner (samenlevingscontract) een nieuw huis gekocht met een hypotheek van 218500. De overwaarde is gebruikt voor de nieuwe woning. Hoe lang mag ik nog gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek en voor welke bedragen? Reactie infoteur, 07-07-2016
Beste Tim,
Als uw partner voor 50% eigenaar is en dit haar eerste koopwoning is, heeft die tot 2038 hypotheekrenteaftrek op een bedrag van 109.250 euro. Bij u is 90k tot 2034, 15k tot 2036 en 4.250 euro tot 2038 aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 08-06-2016
Vanwege dalende rentelasten en lening overweeg ik te stoppen met het fiscaal aftrekken van betaalde rente. Vervalt dan ook de eigen woning forfait bijtelling of blijft die bestaan omdat ik nog een schuld het i.v.m. de eigen woning (ook al trek ik de rente niet meer af)? Ik heb zonder succes uitgebreid lopen zoeken op het internet naar een antwoord op deze vraag! Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 24-03-2018
Beste Mike,
Als u hypotheekrente voor de eigen woning betaalt en recht hebt op hypotheekrenteaftrek, moet die opgegeven worden. Dan pas wordt er duidelijk of er sprake is van een geringe eigen woningschuld:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/135228-geringe-eigenwoningschuld-hebben-hillen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Walter, 01-05-2016
Ik heb een vraag hopelijk kunt u mij helpen. In 2001 had ik een hypotheek van 180.000 euro en per 2011 had ik een ander huis met een hypotheek van 400.00 euro. In 2031 mag ik nog maar van 400.000-180.000=220.000 euro de hypotheekrente aftrekken.

VRAAG: het is de bedoeling dat ik in de komende 10 jaar 50.000 euro ga aflossen, waardoor mijn hypotheek nog maar 350.000 euro is. Wat is het bedrag waarvan ik de hypotheekrente kan aftrekken in 2032, is dat van 220.000 eur hypotheek of van 170.000 euro (=350.000-180.000 euro)? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 02-05-2016
Beste Walter,
Hebt u twee leningdelen of één? Als u twee leningdelen hebt, is het eenvoudig: u lost af op het leningdeel van 180.000 euro en hebt in 2032 aftrek op 220.000 euro. Als er maar één leningdeel is, geeft u bij de aflossing aan de bank en fiscus aan dat dit betrekking heeft op de 180.000 euro die sinds 2001 loopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 27-03-2016
In 1999 hebben wij een hypotheek afgesloten waarvan wij een gedeelte consumptief hebben verbruikt.
Inmiddels al weer 10 jaar een andere hypotheek, maar klopt het nog steeds dat wij de rente over het consumptief gebruikte hypotheekdeel van 1999 nog steeds niet mogen aftrekken. Het blijft je dan je hele leven achtervolgen!
Dank! Reactie infoteur, 10-12-2017
Beste Harry,
De rente mag u niet aftrekken in box 1, maar het consumptieve deel mag u wel als lening aftrekken in box 3:

https://financieel.infonu.nl/geld/30605-ook-een-consumptieve-lening-geeft-fiscaal-voordeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ralf, 21-03-2016
Ik heb in 2015 een huis gekocht met een door familie verstrekte hypotheek. Aangezien ik maar 30 jaar van de hypotheekrenteaftrek kan genieten en ik nu geen financieel voordeel behaal door de hypotheekrenteaftrek (inkomen <10k) wil ik niet dat mijn jaren gaan lopen. Hoe zorg ik hiervoor? Reactie infoteur, 21-03-2016
Beste Ralf,
Als deze hypotheek bij de Belastingdienst bekend is, gaan de jaren automatisch lopen. Ook als u deze hypotheek over een paar jaar pas aanmeldt (de aankoop was immers in 2015).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Philip, 19-02-2016
Zelf in december 2000 samen met mijn toenmalige partner een eerste huis gekocht. Getrouwd in gemeenschap van goederen. Vervolgens gescheiden en zelf een appartement gekocht (woning A). In 2010 huidige woning (woning B) gekocht, met mijn huidige partner. Wederom getrouwd in gemeenschap van goederen.
Huidige situatie: Hypotheek op woning A, volledig staand op mijn naam. Huis staat al jaren te koop, maar wordt (ook al jaren) naar volle tevredenheid verhuurd.
Hypotheek op woning B, op naam van mijn huidige partner en mijzelf.
Hoe lang kunnen wij voor welk deel van de hypotheek op woning B gebruik maken van hypotheekrenteaftrek? Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Philip,
Voor woning A is er geen hypotheekrenteaftrek meer en voor woning B 24 jaar. Wel is van belang dat als woning A een overwaarde had op moment van aankoop B, dit bedrag in mindering komt op de maximale hypotheek waarvoor hypotheekrenteaftrek is toegestaan (bijleenregeling):

https://financieel.infonu.nl/belasting/112720-bijleenregeling-2020-en-2021-aflossingsplicht-hypotheek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 18-02-2016
Ik heb in 1996 een hypotheek afgesloten, in 2009 heb ik in verband met een verbouwing een nieuwe hypotheek afgesloten en de oude hypotheek daarmee afgelost. Hoe lang kan ik dan mijn hypotheekrente nog aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 19-02-2016
Beste Bert,
Voor het oude bedrag in de nieuwe hypotheek 15 jaar, voor het extra deel 23 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Huis In 't Veld, 21-01-2016
Mij is ter ore gekomen dat per 1-1-2018 een bestaande spaarhypotheek niet meer mee genomen mag worden bij een verhuizing naar een andere eigen woning. Kunt u mij vertellen of dit juist is en zo ja waar ik dat ergens terug kan vinden? Reactie infoteur, 21-01-2016
Beste Jan Huis In 't Veld,
Volgens mij is dit afhankelijk van de bank. Wel speelt dat bij een verhuizing de aflossingsvrije hypotheek zoals een spaarhypotheek is, voor 50% van de waarde van de woning kan worden voortgezet en niet voor 100%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 31-10-2015
Goedendag,

Wij overwegen een ander huis te kopen, dat duurder is dan ons huidige huis. We hebben nu een hypotheek (uit 2003) die voor 40% aflossingsvrij is. Ik begrijp dat we die hypotheekvorm mogen houden. Wat mij niet duidelijk is, is welk deel van het nieuwe hypotheekbedrag aflossingsvrij mag zijn: hetzelfde bedrag als eerst, hetzelfde deel (40%) van de totale hypotheeksom, of 50% van de totale hypotheeksom? Alvast dank voor uw antwoord.

Groeten, Bart Reactie infoteur, 01-11-2015
Goedendag Bart,
Maximaal mag 50% van de nieuwe aankoopsom aflossingsvrij zijn, maar uw hypotheekrenteaftrek gaat over maximaal 40% (het oude deel) plus wat niet aflossingsvrij is. Als de huidige woning een overwaarde heeft, komt dat ook in mindering op de maximaal aftrekbare hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Burgman, 21-10-2015
Ik heb nu een aflossingsvrije hypotheek. Als ik mijn woning verkoop en een nieuwe woning koop, mag ik nog tot 50% van de vrije verkoopwaarde aflossingsvrij lenen met rente aftrek. Maar wat gebeurt er als ik tussen verkoop en aankoop een aantal maanden tot een jaar ga huren? Blijft die 50% regeling dan van kracht? Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste P. Burgman,
Een hypotheek die een hypotheek van vóór 2013 vervangt, mag aflossingsvrij zijn met hypotheekrenteaftrek:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/70175-nieuwe-regels-hypotheek-2020-en-2021.html

Als u eerst een aantal maanden gaat huren voordat u weer koopt, bestaat de oude hypotheek niet meer en kan dus ook niet onder gelijke voorwaarden worden vervangen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Susanne, 16-09-2015
Ik woon zelf in het buitenland, maar heb nog wel een eigen koopwoning in Nederland. Deze woning verhuur ik momenteel. Ik maak nu dus geen gebruik van de hypotheekrente aftrek. Hoe wordt deze periode berekend? Telt deze mee met de 30 jaren of is dit letterlijk een pauze van de telling?
Alvast bedankt voor je reactie.
Groet Susanne Reactie infoteur, 17-09-2015
Beste Susanne,
Dit is een pauze in de telling tot het moment dat uw hypotheekrenteaftrek weer herleeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert van Leeuwen, 22-08-2015
Wij wonen momenteel nog in Frankrijk en hebben ons huis daar verkocht. We zijn van plan naar Nederland te komen en een huis te kopen, we beschikken over een vrij groot bedrag hiervoor maar willen indien nodig een aanvullende hypotheek nemen. Wij zijn 68 jaar kan dit nog en zo ja kan dit ook nog aflossingsvrij?
Bij voorbaat dank
Met vriendelijke groet Bert Reactie infoteur, 10-12-2017
Beste Bert van Leeuwen,
Er is geen standaard maximale leeftijd voor een hypotheek. U kunt een aflossingsvrije hypotheek nemen tot maximaal 50% van de waarde van de woning. Het beste gaat u een paar banken na op de mogelijkheden:

https://financieel.infonu.nl/lenen/66335-lenen-tot-welke-leeftijd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 08-08-2015
Ik ben per 1 mei verhuisd naar het buitenland en heb een eigen woning in Nederland (welke ik in ieder geval ook voorlopig aan zal houden) met een hypotheek. Mijn hypotheekrente aftrek laat ik altijd uitbetalen aan het eind van het jaar bij de aangifte, niet maandelijks.

Aankomend jaar zal ik belastingaangifte moeten doen in beide landen, waarbij ik over de Nederlandse inkomsten t/m mei, NL-belasting zal betalen. Mijn vraag is of ik in dat geval de volledige hypotheekrente voor 2015 kan aftrekken (ik betaal immers heel 2015 rente over een Nederlandse hypotheek voor een Nederlands huis) of alleen 4/12e deel van de hypotheekrente van 2015 (4 maanden werkzaam in NL in 2015), gezien mijn verhuizing naar het buitenland.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Michael Reactie infoteur, 08-08-2015
Beste Michael,
Als u permanent naar het buitenland bent verhuisd en niet tijdelijk voor het werk bijvoorbeeld, is de woning geen eigen woning meer vanaf het moment dat u er niet meer bent ingeschreven maar vermogen in box 3. Zowel de bijtelling van het huurwaardeforfait als de hypotheekrenteaftrek is dan maar voor een aantal maanden (tot het moment van uitschrijving).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sari, 27-07-2015
Ik heb een hypotheek van EUR 150.000 waar ik nog 10 jaar belastingaftrek op heb. Ik ga binnenkort een huis kopen met mijn partner voor EUR 250.000. Ik neem mijn oude hypotheek mee, maar we kopen het huis 50/50 (ieder EUR 125.000). Mijn partner heeft nooit een koopwoning gehad. We zijn fiscaal partners. Mijn vragen:
1. Hoelang heb ik en mijn partner recht op belastingaftrek? Verschilt dat voor mij en mijn partner nu we samen een huis kopen?
2. Klopt het dat mijn partner voor de helft mijn oude hypotheek kan overnemen? Of moet het altijd op mijn naam staan?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,
Sari Reactie infoteur, 27-07-2015
Beste Sari,
1. Het aantal jaren hypotheekrenteaftrek is individueel bepaald.
2. Door te trouwen in gemeenschap van goederen gaat de helft van de bestaande schuld automatisch over op de partner, anders niet. Dat is wederzijds zo. Voor dat deel gaat een nieuwe termijn gelden.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Remon, 01-07-2015
Wij hebben een spaarhypotheek vanaf 1998. Nu heb ik in 2014 te weinig/geen loon genoten om de rente van af te trekken. Kan ik deze met terugwerkende kracht in 2015 alsnog aftrekken? NB: Ik heb een eenmanszaak. Reactie infoteur, 02-07-2015
Beste Remon,
De hypotheekrente die in 2014 is betaald, is alleen in 2014 fiscaal aftrekbaar. De eenmanszaak verandert dit niet, omdat het niet om zakelijke kosten gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilse, 27-06-2015
Ik heb een vraag. Sinds 2008 hebben mijn vriend en ik een aflossingsvrije hypotheek. Sindsdien ontvangen wij voorlopige teruggaaf voor de hypotheek rente aftrek. Nu ineens moeten wij de volledige voorlopige teruggaaf terugbetalen over 2014. Dit terwijl er niks is verandert in onze woon en werk situatie. We zitten nog bij dezelfde werkgevers met hetzelfde salaris en we wonen nog in hetzelfde huis. Dan hebben wij hier toch gewoon recht op? Heeft iemand hier het antwoord op? Ik weet dat er regels zijn verandert in 2013 maar dat zou niet gelden voor de bestaande hypotheken? Reactie infoteur, 28-06-2015
Beste Ilse,
De hypotheekrenteaftrek is in uw geval niet veranderd. Waarschijnlijk is er iets misgegaan bij het invullen of verwerken van uw belastingaangifte. U kunt natuurlijk bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Corné, 19-06-2015
Vorig jaar (2014) hebben wij op onze hypotheek 25 K extra afgelost uit prive gelden.

Door omstandigheden hebben we nu de mogelijkheid een ander huis te kopen.

We willen graag de volledige nieuwe hypotheek (totaal 180K) aftrekken. Maar doordat de overwaarde nu 25 K meer is zou deze volledig in de nieuwe woning gestoken moeten worden.

Kunt u mij uitleggen hoe dit zit op dit moment willen we het liefst de nieuwe hypotheek volledig aftrekken en niet met vermindering van 25K. (deze 25 K willen we eigenlijk gebruiken voor kleine aanpassingen van de woning in eigen beheer zonder bouw depot) Reactie infoteur, 19-06-2015
Beste Corné,
Door de bijleenregeling gaat de 25.000 euro inderdaad af van van wat maximaal uw hypotheek op het nieuwe huis kan zijn. U mag uw huis wel volledig financieren, maar dan is op dat deel de hypotheekrente dus niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Fettelaar, 11-05-2015
Ik heb in 1986 mijn eerste huis gekocht. Deze heb ik in 1990 verkocht en gelijk weer een nieuwe gekocht.
In 2001 is dit huis ook weer verkocht en heb ik samen met mijn vrouw een huis gekocht.
In 2009 ben ik gescheiden, het pand waar ik woonde is overgegaan naar mijn ex-vrouw, en ik heb in 2009 weer een eigen huis gekocht. Dit bleek toch geen goede koop, waardoor ik dit huis weer verkocht heb in 2012, en in dat zelfde jaar heb ik mijn huidige huis gekocht.
Mijn vraag is nu hoe lang kan ik nu nog rekenen op hypotheekrente aftrek? Reactie infoteur, 11-05-2015
Beste Hans Fettelaar,
Als u in gemeenschap van goederen was getrouwd, is de helft van het huis in 2009 fiscaal van u. Dat geldt voor de overwaarde en de hypotheek die erop rust. Voor die hypotheek hebt u tot 2031 hypotheekrenteaftrek. Wat u na de scheiding in 2009 als extra hypotheek hebt genomen loopt qua aftrek door tot 2039. Dat is ook zo voor het huis uit 2012, als niet weer een nieuwe hypotheek is afgesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deforche Maxime, 04-05-2015
In het kader van mijn masterscriptie over het fiscaal voordeel van de eigen woning, dien ik de woonbonus in België te vergelijken met gelijkaardige initiatieven in Nederland (hypotheekaftrek) en Frankrijk. In casu voor Nederland: Een koppel kocht op 1 januari 2011 een woning voor 275.000 €, waarvan hypotheek werd aangegaan voor 200.000 € aan 2 % over 25 jaar. Voor 2011 bedraagt de totale hypotheekrente 3907.28 € met een eigenwoningforfait van 1512.50 €. Het koppel verdient elk 60.000 € belastbare inkomsten per jaar en vallen hiermee in de hoogste belastingschijf van 52%. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met notariskosten en afsluitprovisie van 5000 €?
Mijn vraag hieromtrent is hoeveel bedraagt het effectieve belastingvoordeel aan hypotheekaftrek in 2011? (voor 2014 moet volgens mij al rekening gehouden worden met de beperking van 52 naar 51.5%) Krijgt dit koppel dan een bepaald bedrag teruggestort op de rekening? Reactie infoteur, 04-05-2015
Beste Deforche Maxime,
Het saldo van de aftrekbare hypotheekrente en het eigenwoningforfait is een aftrekpost, het verlaagt het belastbare inkomen. Uitgaande van uw veronderstellingen is de aftrek in 2011, 2012 en 2013 tegen 52% en in 2014 inderdaad tegen 51,5%. Dat betekent bij een gelijk bedrag aan rente en eigenwoningforfait (het eigenwoningforfait verandert jaarlijks) een belastingvermindering van in totaal 1.245,29 euro. Omdat het een in 2011 reeds bestaande hypotheek is, hoeft er niet maandelijks te worden afgelost (bij een aflossingsvrije hypotheek), maar het mag wel. Als er wel wordt afgelost, neemt de aftrekbare hypotheekrente ook af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 02-05-2015
Bedankt voor uw reactie. Ik heb echter nog 1 vraag over onderstaande spaarhypotheek.
Deze staat nu in de verhuisregeling. Kan ik als ik deze spaarhypotheek WEL meeneem, de rente die ik betaal over deze hypotheek aftrekken? Of ziet de fiscus dit als een nieuwe hypotheek, spaarhypotheek is aflossingsvrij, dus niet aftrekbaar? Reactie infoteur, 03-05-2015
Beste Iris,
Als u gebruik maakt van de verhuisregeling, behoudt u de fiscale voordelen die u had. Het is een bestaande hypotheek met hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 24-04-2015
Wij hebben in 2014 onze woning verkocht en zijn daarna gaan huren. We hebben bij de Rabobank een spaarhypotheek van 127000 waar nu een inleg van 13000 in zit. Deze zijn we aangegaan in 2008. Verder hadden we een aflossingsvrij deel van 239000. We hebben een woning gekocht en kunnen daar oktober in. Is het stom als we de spaarhypotheek stopzetten bij de Rabobank en overgaan naar een Munt hypotheek. En hebben we dan nog recht op 50% aflossingsvrij hypotheek van de waarde van de nieuwe woning ad 395000? Reactie infoteur, 24-04-2015
Beste Iris,
Dat hangt ook van de spaarhypotheek af. U hebt in vijf a zes jaar 13.000 euro in de spaarpot en dat lijkt niet zoveel. Het zou dus kunnen zijn er er hoge kosten aan verbonden zijn (door de verzekering wellicht). Aan de andere kant kan het stoppen met een spaarhypotheek een boete betekenen (extra heffing Belastingdienst). Laat daarom de hypotheekverstrekker voor u precies in beeld betekent wat het u kost of oplevert. U mag inderdaad maximaal een aflossingsvrije hypotheek hebben ter waarde van de helft van de waarde van de aangekochte woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Susanne, 14-04-2015
De ex van mijn partner betaald niet mee aan de hypotheek op hun gezamelijk even woning. Zij vraagt nu via de belastingdienst wel hypotheekrente aftrek terug maar woont al 1,5 jaar niet meer op dat adres. Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 15-04-2015
Beste Susanne,
De ex mag hooguit de door haar betaalde hypotheekrente op haar deel van de hypotheek aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 28-03-2015
Iemand?,

Situatie:
-Laatste jaar ben ik vanuit de WW teruggevallen naar de WWB,
-Mijn loonbelasting en premie zorgverzekeringen is enorm teruggevallen (gesommeerd tot ca €3475 *),
* Ik heb een dispuut met de Gemeente over de hoogte van mijn WWB, waardoor ik gedurende 6mnd geen WWB-uitkering heb gehad in 2014 - wellicht dat dit bedrag in 2015 nog gestort zal worden, maar dat is voor deze case niet relevant,
-buiten mijn eigen woningbezit heb ik geen bijzonderheden,
-Na aftrek woningforfait is mijn hypotheekgerelateerd aftrekpost ca. 15.000€ groot. (met mijn boerenverstand kom ik dan uit op een bedrag €5475 (0.36*15000) dat "terugvorderbaar" zou zijn)

Wat wil het feit:
Ik heb o.b.v. mijn WW uit 2013 een voorschot van ca €6475 ontvangen (en ondanks dat ik dat voorschot omlaag had bijgesteld via "mijn belastingdienst", hebben ze dat bedrag zelf weer teruggezet naar mijn inkomen uit 2013… dit terzijde).

Dus, mijn boerenverstand zegt:
voorschot 6475 - (het door mij berekende terugvorderbare bedrag van) 5475 = 1000€ terugbetalen, echter geeft de belastingdienst aan dat ik momenteel €3000,- mag terugbetalen**.

**Voor de berekening heb ik de getallen een beetje rond gemaakt.

Zou iemand mij kunnen uitleggen waarom deze vlieger niet opgaat?

Opmerking: tips over dat ik mijn huis moet verkopen zijn niet nodig (dat traject loopt al)… ;-), situatie is al vervelend genoeg. Reactie infoteur, 29-03-2015
Beste Peter,
Als u in een jaar €3.475 aan loonbelasting en premies betaalt, kunt u ook maar maximaal dit bedrag terugkrijgen. Als u een voorschot hebt gehad van €6.475, is dat inderdaad €3.000 te veel geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 23-03-2015
Hey,

Ik ben in januari 2013 verhuisd naar Zweden en uitgeschreven uit Nederland.
Mijn hypotheekrente aftrek stopte januari 2014. Ik ben nu weer terug in Nederland en heb me weer ingeschreven in mn woning in Amsterdam. Krijg ik de hypotheekrente aftrek automatisch weer nadat ik mij weer heb ingeschreven in Nederland of moet ik me ergens aanmelden om de hypotheekrente aftrek weer te krijgen?

mvg,
Michael Reactie infoteur, 24-03-2015
Hey Michael,
Zodra u bent ingeschreven, bent u ook weer bekend bij de Belastingdienst. Uw oude BSN nummer wordt weer geactiveerd, maar dat gaat niet altijd even snel
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanneke, 21-03-2015
Wij hebben in 1998 ons huis verkocht en van de overwaarde een beleggingsverzekering gekocht en wat geld op de bank gezet. In 2006 hebben we weer verkocht en gekocht, dus de lopende hypotheek afgelost en een nieuwe afgesloten. Blijft het niet aftrekbare deel van de eerste hypotheek nu ook van kracht? Reactie infoteur, 21-03-2015
Beste Hanneke,
Als u tenminste vijf jaar na de eerste hypotheek een nieuw huis hebt gekocht met hypotheek, telt die eerste hypotheek niet meer mee om te bepalen hoe lang u nog hypotheekrenteaftrek hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christina, 20-03-2015
Kan iemand mij misschien helpen met mijn vraag.

Ik moet de belastingaangifte doen voor mijn broer. Hij is gescheiden en betaald de hypotheekrente zijn ex is wel schuldenaar nog steeds maar ze betaald niets. Nu wordt er gevraagd naar betaalde rente. Deze is ook voor ingevuld. Vervolgens wordt er weer gevraagd wat het hypotheekbedrag is en wat de betaalde rente is. Moet ik hier weer het bedrag invullen van de hypotheek met daarbijbehorende hypotheekrente.

Alvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 20-03-2015
Beste Christina,
Als het vooraf ingevulde bedrag klopt, kunt u het zo laten. Of uw broer hypotheekrenteaftrek heeft en hoeveel is ook afhankelijk van de vraag of hij nog in het huis woont dan wel hoe lang geleden hij het huis heeft verlaten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 06-03-2015
Mijn partner heeft een eigen woning en een hypotheek van € 80.000,--, geheel aflossingsvrij, beiden op zijn naam. De hypotheek is voor 20 jaar afgesloten in 1998. De woning wordt verkocht voor € 160.000,--.
Ik woon nu nog in een huurwoning. Als het huis van mijn partner verkocht is willen we samen een woning kopen van ca. € 225.000,--. We trouwen dan. We leggen de overwaarde van € 80.000,-- in en € 20.000,-- aan eigen vermogen, ieder voor de helft. We hebben dan nog nodig een hypotheek van +/- € 125.000,--.
Hoe ziet ons plaatje er dan uit? Aflossingsvrije hypotheek? Annuïteitenhypotheek? Aantal jaren hypotheekrenteaftrek?
Kunt u ons dit uitleggen en wat kunnen we het beste doen?
Alvast hartelijk dank! Reactie infoteur, 06-03-2015
Beste Mieke,
Bij een gezamenlijke hypotheek van 125.000 euro is de helft van ieder. U hebt 30 jaar hypotheekrenteaftrek, uw partner 16 jaar. De woning mag bijna geheel aflossingsvrij zijn, dan heeft uw partner nog hypotheekrenteaftrek, maar u niet. Hij neemt een oude hypotheekschuld mee (bij wijze van spreken), u moet voor aftrek uw deel annuïtair financieren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barry, 25-02-2015
Kan iemand mij misschien helpen met een antwoord op mijn vraag? Mijn partner heeft een hypotheek samen met haar ex partner afgesloten in 2007 voor 200.000. Beide 50%. Ze zijn gescheiden in 2013 (echtscheidingsconvenant) en zij woont nu in de woning. Zij wil tracht de woning op haar naam te zetten. Haar inkomen is voldoende volgens de toen geldende normen van 2007 voor een hypotheek van 200.000. Nu zegt de bank (Rabo) dat zij een nieuwe hypotheek moet nemen en de huidige strengere normen worden gehanteerd. Volgens mij klopt dit niet? Een echtscheiding is toch een onvoorziene omstandigheid waarin de bank soepeler kan omgaan met de huidige normen? Als zij getoetst wordt volgens de huidige norm dan komt ze op max. 175.000. De huidige waarde woning nu ong. 160.000 en blijft zij dan met een gat van 25.000 zitten. Een andere brandende vraag is: Als nieuwe partner wil ik de hoofdelijke aansprakelijkheid overnemen van de ex-partner en de daarbij behorende schuld (100.000). Is het mogelijk om dit te regelen via een onderhandse akte dat ik de schuld op mij neem (mijn inkomen is voldoende) en dan ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid ex-partner zonder tussenkomst notaris/taxatie etc.? ma.w. de ene man omwisselen voor de andere? Wellicht heeft u meer suggesties over wat mijn mogelijkheden zijn? Reactie infoteur, 25-02-2015
Beste Barry,
1. Helaas is het zo dat als zij het deel van de bestaande lening van de ex overneemt, ze verplicht is om deze extra lening annuïtair af te sluiten als ze ook hypotheekrenteaftrek op dat deel wil. Dat deel wordt echt als nieuwe hypotheek gezien dat moet voldoen aan de strengere regels, ook wat betreft de leencapaciteit. De bank mag soepeler zijn als het inkomen dusdanig is, dat dat ook probleemloos kan. Het kan dan ook geen kwaad om bij meerdere banken de mogelijkheden te bekijken.
2. De hoofdelijke aansprakelijkheid is een afspraak tussen lener en bank. Alleen de bank kan iemand uit ze deze aansprakelijkheid ontslaan.
3. Als de inkomenstoets bij de bank alleen op basis van haar inkomen is, kunt u op basis van uw inkomen ook een extra hypotheek van 25.000 euro vestigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 14-02-2015
Geachte heer, mevrouw,

In 2012 heb ik een woning gekocht en mijn oude woning te koop gezet. Ik had gedurende deze periode rente-aftrek voor beide woningen. In 2013 heb ik ook de nieuwe woning weer te koop aangeboden, omdat de oude niet verkocht werd. De nieuwe woning is in 2014 verkocht en overgedragen. Nu de markt zich hersteld, heb ik opnieuw een huis op het oog, dat ik zou willen kopen. Ik zou dus opnieuw eerst een huis willen kopen, en de oude willen verkopen. Heb ik opnieuw recht op 2 of 3 jaar dubbele hypotheekrente-aftrek? Reactie infoteur, 14-02-2015
Geachte Ron.
Als u een andere woning koopt om er zelf te gaan wonen (geen speculatiemotief), kunt u wederom van de regeling gebruik maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 12-12-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.