Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021?

Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021? Kwijtschelding van de belasting aanvragen bij de fiscus? Kwijtschelden in 2023 van belastingen en belastingschuld, kan dat? In welke gevallen is het kwijt schelden van belasting mogelijk? Niet alle belastingen komen voor kwijtschelding in aanmerking. Als niet een volledige kwijtschelding mogelijk is, kunt u nog wel in aanmerking komen voor een gedeeltelijke kwijtschelding. Hoe u kwijtschelding van een belastingschuld aanvraagt is niet zo moeilijk, maar hoe doet u dat succesvol?

Welke belasting en premies komen voor kwijtschelding in aanmerking in 2023?

Het is goed om te weten dat niet alle belastingen en premies voor kwijtschelding in aanmerking komen. Alleen de definitieve belasting- en premieaanslagen die u persoonlijk raken en uw draagkracht te boven gaan, worden op uw verzoek in behandeling genomen. Dat zijn:
 • De aanslag inkomstenbelasting;
 • De premie volksverzekeringen;
 • Premies op basis van de Zorgverzekeringswet;
 • De onroerende zaakbelasting OZB.

Als u een onderneming en bedrijf hebt, worden de belastingen en premies van uw zaak alleen kwijtgescholden als er sprake is van een sanering die ook in het belang van de Belastingdienst is en waarbij alle schuldeisers een finale kwijting verlenen

Welke belastingen worden vrijwel nooit door de Belastingdienst kwijt gescholden?

Maar dan nog, vrijwel nooit vindt kwijtschelding plaats van de volgende belastingen:
 • De motorrijtuigenbelasting;
 • Schenkbelasting;
 • Erfbelasting en successierechten;
 • Overdrachtsbelasting.

Kwijtschelding inkomstenbelasting aanvragen bij de Belastingdienst

Als u om een kwijtschelding vraagt, krijgt u wel een uitstel van betaling van de Belastingdienst, maar of uw schuld ook wordt kwijtgescholden is nog de vraag. Dit hangt af van de soort schuld, uw persoonlijke situatie en de samenstelling van uw gezin. Uw betalingscapaciteit wordt door de Belastingdienst berekend op basis van uw netto besteedbaar inkomen inclusief dat van uw eventuele huisgenoot of partner. Dan gaat het om het inkomen uit:
 • Het loon en salaris;
 • Pensioen;
 • Bijverdiensten;
 • Winst;
 • Vakantiegeld;
 • Rente;
 • Alimentatie;
 • Eenmalige uitkeringen;
 • Studiefinanciering;
 • Lijfrente;
 • Voorlopige teruggave inkomstenbelasting en de meeste heffingskortingen.

Wat is de kwijtscheldingsnorm van de Belastingdienst?

Het zal duidelijk zijn dat iedereen moet kunnen leven en geld nodig heeft. De fiscus hanteert dan ook een bepaalde kwijtscheldingsnorm. Wie een hoger besteedbaar inkomen heeft dan de norm heeft een ook een betalingscapaciteit. De Belastingdienst eist 80% van die betalingscapaciteit op, gedurende twaalf maanden. Als u meer aan de Dienst verschuldigd bent dan u op basis van uw betalingscapaciteit kunt betalen, wordt het meerdere in de meeste gevallen kwijtgescholden. Maar hierop zijn ook uitzonderingen. U krijgt geen kwijtschelding van een belastingschuld als:
 • Er ook sprake is van voldoende vermogen. Dat kan een auto zijn maar ook het saldo van de waarde van uw huis minus hypotheek.
 • U onjuiste gegevens hebt opgegeven aan de Belastingdienst.
 • U geen aangifte hebt gedaan.
 • U in surseance van betaling verkeert.
 • U in staat van een faillissement verkeert.
 • Het nog om een voorlopige aanslag gaat.
 • Er binnen een jaar een verbetering van uw positie kan worden verwacht.
 • Er nog een bezwaar of beroep loopt.
 • U binnen een jaar een belastingteruggave van de Belastingdienst kunt verwachten.

Slot kwijtschelding belastingschuld door de fiscus in 2021 en 2022

Of u in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding zal moeten blijken uit de beschikking van de Belastingdienst. Van een verzoek tot kwijtschelding is nog nooit iemand armer geworden. U kunt het dus altijd proberen.
© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geld lenen of sparen bij de BelastingdienstGeld lenen of sparen bij de BelastingdienstAls u belasting moet bijbetalen na afloop van een jaar, leent u geld van de overheid en dit lenen is soms goedkoper dan…
Dwangbevel BelastingdienstDwangbevel BelastingdienstVoorkom een dwangbevel van de Belastingdienst. Wie zijn belastingen niet op tijd kan betalen, krijgt van de Belastingdie…
Uitstel van betaling BelastingdienstUitstel van betaling BelastingdienstU kunt de Belastingdienst in 2024 vragen om uitstel van betaling van de verschuldigde belasting. Wat als u geen belastin…
Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)Belastingtips voor de belastingteruggave 2020, 2021 en 2022 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particuli…

Aftrekposten en belastingsvoordelen voor ondernemersAftrekposten en belastingsvoordelen voor ondernemersOm de belastingdruk te verlagen en bedrijven te stimuleren heeft men tal van aftrekbare posten ontwikkeld om als erkende…
Wat gebeurt er wanneer u uw belastingaanslag niet betaalt?Wanneer u een belastingaanslag krijgt is het de bedoeling deze binnen de gestelde termijn te betalen. Het kan voorkomen…
Reacties

Benni, 30-10-2020
Beste meneer,

Ik heb van de belastingdienst geen kwijtschelding gekregen, maar ze zullen geen invorderingsmaatregelen nemen en alle eventuele teruggaves inhouden komende 3 jaar! Mijn vraag is nu wat gebeurd er na 3 jaar? Krijg ik dan wel een kwijtschelding? Heb een uitkering en ben niet staat om te werken door een zware aanrijding. Reactie infoteur, 01-11-2020
Beste Benni,
Waarschijnlijk gaat de Belastingdienst drie jaar door om alles te kunnen innen. Vraag dus naar de bedoelingen, want niet elke betalingsregeling is gelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 17-02-2019
Beste meneer Zeemeeuw,
Ik heb een lijfrente met saldomethode. In 2020 wordt er progressief afgerekend. De verzekering heeft dan een waarde van 46000 Euro en dat fictieve bedrag wordt bij mijn inkomen van 15000 Euro AOW opgeteld. Over die 61000 Euro moet dan belasting betaald worden. Men zegt dat ze schatten van een 20000 Euro. Het jaar er op is dit zelfde bedrag van 46000 Euro ineens een vermogen. Om de ramp nog erger te maken krijg ik geen toeslagen meer in 2020 en 2021. Het fictieve inkomen is in 2020 te hoog en in 2021 is het fictieve vermogen te hoog. Wat moet ik doen? Kan ik kwijtschelding en/of een afbetalingsregeling aanvragen. Ik heb hoge zorgkosten en daarom houd ik niet veel over.

Vriendelijke groeten
Maria Reactie infoteur, 05-02-2020
Beste Maria,
Als u een verzekeringspolis in box 1 hebt, wordt het uitgekeerde bedrag minus uw inleg volgens de saldomethode belast. Als u dat nog niet wilt, kunt u de uitbetaling waarschijnlijk uitstellen door het kapitaal of een deel daarvan om te zetten in een nieuwe polis, bij een bank of verzekeraar. Vraag uw verzekeraar of bank naar de mogelijkheden om dit fiscaal slim aan te pakken:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/12337-lijfrente-uitgesteld-betalen-van-lijfrente.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

At, 23-12-2018
Ik heb een aanslag gekregen over het jaar 2017, omdat ik de negen maanden een uitkering had en de laatste drie maanden teveel had verdiend. Nu moest ik IB en ZVW betalen, omdat ik bruto werd uitbetaald. Daarnaast moest ik ook de toeslagen terugbetalen. Ik heb nu een brief gekregen dat de IB en ZVW wordt kwijtgescholden. Over de toeslagen heb ik nog niets gehoord. Stel dat ik binnenkort beter ga verdienen, moet ik het dan alsnog terugbetalen? Reactie infoteur, 05-02-2020
Beste At,
Als er bij de kwijtschelding geen voorwaarden zijn geformuleerd, blijft de kwijtschelding staan, ook als u straks meer inkomen hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Appie Happie, 24-01-2018
Beste meneer Zeemeeuw,
Ik ga als (beginnend) zzp -er 3 x in de week naar een klant om 13.00 uur en ben pas na 20.30 uur weer thuis. Mag ik - omdat ik tussen 17.00 uur en 20.00 uur niet in de gelegenheid bent om te eten - een onbelaste maaltijd nuttigen in een restaurant of eventueel afhalen? Omdat ik van huis uit naar klanten gaat, val ik dan onder ambulant persoon zoals vertegenwoordiger? Kan ik dan ook mijn koffie en sigaretten declareren? Sigaretten is ook genotsmiddel. Mag ik mijn reiskosten van het O.V vervoer - naar deze klant - volledig afschrijven? Dit is zeer belangrijk voor mijn om een duidelijk antwoord te ontvangen, (soms best lastig om duidelijkheid te krijgen). Alvast bedankt. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Appie Happie,
U mag de zakelijke kosten opvoeren als aftrekpost, waaronder de kosten van vervoer om uw zaken te kunnen doen. Zakenlunches en dergelijke zijn aftrekbaar. Als de Belastingdienst denkt dat u wel erg veel kosten maakt in verhouding tot de inkomsten, dan zullen ze u om een onderbouwing vragen. Het is altijd de kunst om niet te overdrijven, zo worden uw posten eerder geaccepteerd. Uw sigaretten lijken me persoonlijke uitgaven en geen zakelijke kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hasan, 02-12-2016
Beste,
in jaar 2014 heb ik van de belastingdienst kwijtschelding gekregen ivm lage inkomen. Nu in 2016 heb ik een hoog inkomen. Plus, van belastingaangifte 2015 heb ik recht op een terug te ontvangen bedrag. Mijn vraag is: Moet ik voor het jaar 2014 wat terug betalen?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 05-02-2020
Beste Hasan,
De kwijtschelding blijft staan als de belastingaangifte niet meer wordt gewijzigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cc, 06-04-2016
Ik heb van de belastingdienst 2 betalingsregelingen gekregen om teveel ontvangen huur- en zorgtoeslag terug te betalen. Ik heb en had een laag inkomen van 15.500 euro, maar door ontslag aan het eind van het jaar een vergoeding gekregen, waardoor ik nu achteraf alles over dat jaar terug moet betalen (ongeveer 5000 euro, enorm veel geld). De vergoeding bij ontslag heb ik gebruikt om al mijn schulden ineens af te betalen, dus dat bedrag is er niet meer en die kan ik er niet voor gebruiken.

Ik heb verder geen spaargeld of vermogen. Ik heb als enige waardevolle bezitting een oude auto, die economisch totall loss is verklaard en dus niks waard is. Ik huur een woning.

Ik heb nu dus nog steeds een laag inkomen WIA van 15.500 per jaar/1270 bruto per maand en red het maandelijks allemaal net met de zorg voor 2 kids.

Is het mogelijk om voor kwijtschelding van deze aanslagen voor de huur- en zorgtoeslag in aanmerking te komen, want ik zou niet weten hoe ik dat elke maand met een betalingsregeling moet gaan betalen.

Met vriendelijke groet,
CC Reactie infoteur, 06-04-2016
Beste Cc,
Als u een betalingsregeling vraagt, kunt u met de Belastingdienst afspreken welk bedrag u kunt betalen. Als u onder het bestaansminimum dreigt te komen, kan dit bedrag nog naar beneden worden aangepast. Doet u niets, dan zal er een verrekening plaats vinden met de komende uitbetalingen. Laat de belastingdienst dus op tijd weten wat u wilt en kunt betalen, een kwijtschelding wordt meestal niet gegeven (maar u kunt het altijd proberen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olivier Stoffels, 29-09-2015
Wij hebben belastvrije voet toegekend gekregen v.a. maart 2015. Toch komen er nu twee afbetalingsregelingen binnen betreft toeslagen. De toekenning belastvrije voet ontvangen op 2juni 2015. In augustus 2015 krijg ik twee afbetalingsregelingen binnen. Is men nu de belastvrije voet vergeten of staat dit los van elkaar. Aanvraag belastvrije voet ging om toeslagen van 2014. De betalingsregelingen die na de toekenning binnen komen betreft toeslagen uit 2013. Dat maakt toch niet uit ivm de toekenning belastvrije voet? Het gaat er toch om dat ik niet kan terugbetalen dit jaar. Of dat gaat om 2013 of 2014? of zie ik dat verkeerd? Reactie infoteur, 05-02-2020
Beste Olivier Stoffels,
1. Voor de toeslagen bestaat de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/70685-betalingsregeling-toeslagen-voorkom-terugbetalen.html

2.De beslagvrije voet telt ook, maar niet iedereen houdt zich daar automatisch aan of is daarvan op de hoogte. U doet er dan op goed aan om betrokken schuldeiser daarop te wijzen en te vragen om wel met die beslagvrije voet rekening te houden.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Schie, 17-05-2014
Ik ben een zzp er woonachtig in belgie met een koophuis! door tegenvallers heb ik een belastingschuld opgebouwd die niet meer te betalen is! daarbovenop kwam ik nav het paardenvleesschandaal nog meer in betalingsmogelijkheden met als gevolg beslaglegging door de bank op het huis en moet dinsdag 20/5 voor de rechter verschijnen voor een eventuele minnelijke regeling te treffen ivm hypotheekachterstand!de schuldt zou dan in 6 mnd afgelost moeten worden wat met veel inspanning en hard werken in ieder geval het proberen waard is! echter heeft zoiets weinig zin als een week later de belasting met een beslag legging komt! mag ik mijn huis aan mijn stiefkind plus partner ongestraft voor het nog openstaand hypotheekbedrag {wat aanzienlijk lager is dan de werkelijke waarde} verkopen om zo het op straat zetten van mijn gezin te voorkomen mvg en bvd op uw reaktieE.van Schie Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Van Schie,
1. Als er beslag is gelegd op uw huis kunt u niet zonder medewerking van de bank het huis verkopen. eerst moet dat beslag eraf. Wel kan deze verkoop ook voor de bank een goede deal zijn omdat ze dan in ieder geval de hypotheekschuld terugbetaald kunnen krijgen. U bent dan ook een beslaglegging op uw huis door de fiscus voor.
2. U mag (ruim) 100.000 euro belastingvrij schenken, dus zou u wat dat betreft onder de marktwaarde mogen verkopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 01-05-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.