Alles over de werkgeversverklaring en intentieverklaring

Alles over de werkgeversverklaring en intentieverklaring Als je in loondienst bent en een hypotheek wilt afsluiten dan zal de bank vragen om verschillende stukken waaronder een werkgeversverklaring. Als je een tijdelijk contract hebt, zal er tevens gevraagd worden om een zogenaamde intentieverklaring. Wat zijn dit nou voor verklaringen? Hoe kom je er aan en waar moeten deze verklaringen aan voldoen?

Inhoudsopgave:


Wat is een werkgeversverklaring?

Als je een hypotheek wilt afsluiten dan wil de bank natuurlijk weten of je wel genoeg verdient om de maandlasten van de gevraagde hypotheek te kunnen betalen. In verband hiermee willen ze in ieder geval een kopie van je loonstrookje ontvangen. Hiernaast zullen ze vragen om een werkgeversverklaring. Een werkgeversverklaring is eigenlijk een soort toelichting op je inkomen. Het betreft een formulier ter grootte van één A4-tje met daarop de gegevens van jouw werk en inkomen. Jouw werkgever moet deze verklaring invullen en ondertekenen. De werkgeversverklaring is een standaardformulier met daarop altijd dezelfde vragen. Veel grote bedrijven hebben deze formulieren zelf in de computer staan en anders kan de bank of tussenpersoon zorgen voor een blanco exemplaar. Vaak wordt gebruik gemaakt van het model van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit formulier wordt (bijna) altijd geaccepteerd door alle banken.

Wat wordt er gevraagd in een werkgeversverklaring?

In de werkgeversverklaring wordt gevraagd naar de gegevens van werkgever en werknemer, het soort dienstverband (vast of tijdelijk) en de hoogte van het inkomen. Tenslotte wordt er gevraagd of de werkgever leningen verstrekt heeft aan de werknemer. Indien er sprake is van een tijdelijk dienstverband dan zal er ook gevraagd worden of dit omgezet zal worden naar een vast dienstverband. Dit is de zogenaamde intentieverklaring. Dit onderdeel zal later nader toegelicht worden. Om het overzichtelijk te houden, is de werkgeversverklaring opgedeeld in zeven rubrieken. Elke rubriek heeft een onderwerp en bevat een aantal vragen over dit onderwerp. De rubrieken op de werkgeversverklaring zijn:
 • Gegevens werkgever
 • Gegevens werknemer
 • Aard van het dienstverband
 • Verklaring voortzetting dienstverband (intentieverklaring)
 • Inkomen
 • Leningen / loonbeslag
 • OndertekeningWat is een intentieverklaring?

Voor de bank is uiteraard de hoogte van het inkomen belangrijk. Hiernaast is het voor de bank ook belangrijk om te weten hoe zeker dat inkomen is. In verband hiermee worden er vragen gesteld over “de aard van het dienstverband”. In deze rubriek wordt gevraagd of er sprake is van een vaste baan (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) of dat er sprake is van een tijdelijke baan (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). Onder “tijdelijke baan” wordt ook verstaan een halfjaar- of jaarcontract. Als er sprake is van een tijdelijke baan dan moet ook de “verklaring voortzetting dienstverband” ingevuld worden. Dit is de beruchte intentieverklaring.

De verklaring voortzetting dienstverband (intentieverklaring) luidt als volgt:
Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd”.

Toelichting intentieverklaring

De tekst van de intentieverklaring is wat lastig leesbaar, maar het betekent het volgende: Als de werknemer blijft werken zoals hij nu doet, en als er binnen het bedrijf niets verandert, dan zal de werknemer een vaste baan krijgen zodra zijn huidige contract afloopt. Het betreft een verklaring die alleen met “ja” of “nee” beantwoord mag worden. De werkgever mag dus geen aanvullende spelregels verzinnen, zoals: “mits de omzet stijgt” of “mits de werknemer zijn opleiding afrondt”. Dit soort aanvullingen worden door de bank niet geaccepteerd.

Extra handtekening bij de intentieverklaring

De intentieverklaring is belangrijk voor de bank. In verband hiermee wil de bank dat de intentieverklaring voorzien wordt van een extra handtekening (naast de verklaring). Voorheen moest de intentieverklaring ook voorzien zijn van een bedrijfsstempel. Aangezien stempels een beetje uit de tijd zijn, is deze eis in 2016 vervallen. Ook onderaan de werkgeversverklaring hoeft nu geen stempel meer te staan.

Angst voor afgifte intentieverklaring

Sommige bedrijven zijn wat huiverig om een intentieverklaring af te geven. Ze twijfelen of de werknemer wel goed genoeg blijft functioneren. Hiernaast bestaat er de angst dat men met teveel personeel blijft zitten als de omzet onverwacht daalt. Dit soort gedachten zijn eigenlijk niet helemaal terecht. De intentieverklaring is immers zo geformuleerd dat met dit soort onzekere factoren rekening wordt gehouden. De eerste drie woorden van de intentieverklaring zijn immers: “Bij gelijkblijvend functioneren…”. Kortom, als de werknemer niet blijft werken zoals hij nu doet, hoeft hem geen vaste baan aangeboden te worden. Ook wordt er in de intentieverklaring gesproken over “ongewijzigde bedrijfsomstandigheden”. Als de bedrijfsomstandigheden onverhoopt wijzigen, hoeft er ook geen sprake te zijn van een vaste baan. Kortom, er zijn voldoende “ontsnappingsmogelijkheden” voor de werkgever. Door het afgeven van de verklaring zit hij nog steeds nergens aan vast.

Intentieverklaring bekeken vanuit de werkgever
Als werkgever ben je natuurlijk niet verplicht om een intentieverklaring af te geven. Je hoeft je echter geen zorgen te maken over eventuele gevolgen van deze verklaring. Het gaat immers slechts om een “intentie”. Het is geen keiharde toezegging. De werknemer kan aan een intentieverklaring geen rechten ontlenen. Indien je een intentieverklaring afgeeft en later toch besluit om de werknemer geen vaste baan te geven dan heeft dat geen gevolgen. De werknemer kan met de intentieverklaring geen vast contract afdwingen. Om misverstanden te voorkomen, zou je naast de werkgeversverklaring een toelichting aan de werknemer kunnen geven waarin je duidelijk maakt dat aan de gegeven intentieverklaring geen rechten ontleend kunnen worden. Kortom, als je zeker bent dat het tijdelijke contract geen vast contract gaat worden, geef dan geen intentieverklaring af. In alle andere gevallen zou je juist wel een intentieverklaringen moeten afgeven.Extra inkomensbestanddelen op de werkgeversverklaring

Om te berekenen hoeveel iemand maximaal kan lenen, wordt o.a. gekeken naar de hoogte van het inkomen. Het opgegeven inkomen op de werkgeversverklaring is hierbij bepalend. Naast het “normale” inkomen mag ook rekening gehouden worden met de extra inkomensbestanddelen. Het gaat hierbij om onregelmatigheidstoeslag, 13e maand, provisie, eindejaarsuitkering en overwerk. Indien er sprake is van een vaste (onvoorwaardelijke) eindejaarsuitkering of 13e maand, dan mag dit vermeld worden op de werkgeversverklaring. Deze bedragen worden dan bij het inkomen opgeteld en tellen dus mee bij de berekening van de maximale hypotheek. Ook eventuele onregelmatigheidstoeslag, provisie en overwerk mogen meegeteld worden. Het moet hierbij wel gaan om een structureel inkomensbestanddeel; het moet regelmatig voorkomen en passen bij de functie van de werknemer. Bij onregelmatigheidstoeslag, provisie en overwerk moet uitgegaan worden van het bedrag dat totaal is uitbetaald in de laatste 12 maanden.

Waarschuwing voor werkgevers
Zoals je ziet, kan je jouw werknemer eenvoudig aan een hogere hypotheek helpen door wat hogere inkomensbestanddelen te vermelden. Dit is onverstandig en niet zonder risico. Ten eerste is het maar de vraag of je de werknemer werkelijk een dienst bewijst door het verstrekken van onjuiste informatie. Als jouw werknemer meer leent dan hij eigenlijk zou kunnen (op basis van zijn inkomen) zou hij wellicht in financiële problemen kunnen komen. Indien later blijkt dat je “meegeholpen” hebt aan de (te) hoge hypotheek dan kan dat ook voor jou financiële gevolgen hebben. Tenslotte is het verstrekken van onjuiste informatie op een werkgeversverklaring gewoon fraude. En dat is strafbaar.

Strikte regels

De werkgeversverklaring (met intentieverklaring) kan het verschil uitmaken tussen het wel of niet verstrekken van de gevraagde lening. In verband hiermee zijn de banken heel precies en hebben ze strikte regels met betrekking tot het invullen van de werkgeversverklaring. Hieronder staan enkele van deze regels:
 • De werkgeversverklaring moet ingevuld worden door één persoon en met dezelfde pen. Bij verschillende handschriften of een verschillende kleur inkt zal de werkgeversverklaring niet geaccepteerd worden geaccepteerd (NHG heeft deze eis per 13-07-2016 laten vervallen).
 • Het is niet toegestaan om iets door te strepen en/of tipp-ex te gebruiken.
 • Alle vragen moeten beantwoord worden, zelfs als het antwoord op de vraag heel vanzelfsprekend is.
 • Gegevens zoals adresgegevens en inkomensgegevens, moeten overeenkomen met de loonstrookjes en bankafschriften.

De standaard werkgeversverklaring (NHG) is te downloaden bij: www.nhg.nl

Lees verder

© 2015 - 2024 Boei, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Werkgeversverklaring hypotheek nodig?Werkgeversverklaring hypotheek nodig?Voor het verkrijgen van een hypotheek heb je altijd een werkgeversverklaring nodig. Heb je nog geen vast dienstverband d…
Eisen hypotheek afsluitenEisen hypotheek afsluitenDoor het afsluiten van een hypotheek gaat u een financiële verbintenis aan met de bank. Elke hypotheekverstrekker heeft…
Werkgeversverklaring of intentieverklaringEen werkgeversverklaring en intentieverklaring zijn bijna hetzelfde: verklaringen van de werkgever over het contract van…
Intentieverklaring en coronaverklaring werkgever (hypotheek)Intentieverklaring en coronaverklaring werkgever (hypotheek)Een intentieverklaring van een werkgever is altijd een grote hulp bij het kopen van een huis met hypotheek als u geen va…

Voorlopige koopovereenkomst is niet vrijblijvendVoorlopige koopovereenkomst is niet vrijblijvendAls je een huis koopt, zal je een overeenkomst moeten ondertekenen. Deze koopovereenkomst wordt ook wel eens de 'voorlop…
Minder kosten voor hypotheekadvies door online afsluitenMinder kosten voor hypotheekadvies door online afsluitenEen hypotheek afsluiten kost tijd en geld. Zo moet men normaliter betalen voor hypotheekadvies, afsluitkosten en notaris…
Bronnen en referenties
 • https://www.nhg.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Overige_Downloads/Model_Werkgeversverklaring.pdf, bezocht op 08-05-2015
 • https://www.woonfonds.nl/downloads/Werkgeversverklaring.pdf, bezocht op 08-05-2015
Reactie

Wouter, 03-04-2018
Geachte heer/ mevrouw,

Behoort op de werkgeversverklaring, ongeacht de looptijd van de arbeidsovereenkomst, te alle tijden het bruto jaarsalaris vermeld te staan?

Mvg. Reactie infoteur, 10-04-2018
Beste Wouter,
Excuus voor de wat late reactie op jouw vraag.
Op een werkgeversverklaring moet het salaris altijd omgerekend worden naar een jaarsalaris. Dit betekent dat het vaste salaris op de loonstrook vermenigvuldigd moet worden met 12 (en bij een vier-weken-salaris vermenigvuldigd moet worden met 13). Ook vakantiegeld moet vermeld worden op jaarbasis. Bij andere inkomensbestanddelen, zoals overwerk, provisie en onregelmatigheidstoeslag moet het bedrag genoemd worden dat werkelijk ontvangen is in de afgelopen 12 maanden. Ik hoop dat jouw vraag hiermee beantwoord is.

Boei (59 artikelen)
Laatste update: 10-04-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.