Intentieverklaring en coronaverklaring werkgever (hypotheek)

Intentieverklaring en coronaverklaring werkgever (hypotheek) Een intentieverklaring van een werkgever is altijd een grote hulp bij het kopen van een huis met hypotheek als u geen vast contract hebt, maar een tijdelijk contract. Een intentieverklaring en perspectiefverklaring van de werkgever kunnen zelfs doorslaggevend zijn voor het afsluiten van een hypotheek. Sinds 2020 is daar de coronaverklaring bijgekomen. Een bank wil zekerheid met de intentieverklaring of werkgeversverklaring. Vooral bij een variabel inkomen is deze verklaring belangrijk. Een werkgever is overigens niet verplicht om een werkgeversverklaring af te geven, voor uitzendkrachten is er de perspectiefverklaring. De tendens is dat banken zelf meer en meer een inschatting van uw toekomstperspectief maken om zo beter te kunnen inschatten hoe groot het risico is om aan u geld te lenen. Corona maakt banken nog voorzichtiger.

Is werkgeversverklaring nodig?


Hypotheek en hoogte inkomen

Voor het afsluiten van een hypotheek is niet alleen de hoogte van uw inkomen belangrijk, maar ook hoe zeker uw inkomen is. U kunt een prachtig inkomen hebben, maar zeer onzeker zijn over uw baan. Er zijn tal van mensen die een lager basisinkomen, maar vooral door de variabele bestanddelen zoals provisie of fooien een hoog inkomen verwerven. Bovendien is niet elke baan even zeker. De bank wil wel vooral zekerheid van u en uw werkgever, het liefste een vaste baan en een vast inkomen. Sterker nog er zijn vele banken die zonder verklaring geen hypotheek geven. Dit is dus een andere betekenis dan in het bedrijfsleven gebruikelijk is. Daar betekent intentieverklaring een verklaring waarin afspraken zijn gemaakt over een later te sluiten overeenkomst, ook wel letter of intent genoemd.

Intentieverklaring of werkgeversverklaring werkgever

Een werkgever kan u bij uw hypotheek helpen door een verklaring op stellen. Vaak is dat een werkgeversverklaring of een intentieverklaring. Bij de werkgeversverklaring zijn de zaken meestal helder. U hebt een vaste baan en tamelijk veel zekerheid die baan te behouden. Dan is de werkgeversverklaring die meestal 3 maanden geldig is en kan worden verlengd, een aangename steun in de rug. Bij veel provisie, een tijdelijk dienstverband of inkomen uit een onderneming wordt het vaak lastiger. Maar ook dan kan de werkgever u helpen door een intentieverklaring af te geven.

Intentieverklaring hypotheek als er nog geen vast contract is

De intentieverklaring geeft, zoals de naam aangeeft intenties weer. Geen zekerheden. De werkgever kan bijvoorbeeld zwart op wit neerzetten dat hij de intentie heeft om uw tijdelijk dienstverband voort te zetten, of de intentie heeft om uw tijdelijke dienstverband na een aantal maanden om te zetten in een vast dienstverband. De werkgever bevestigt ook of er vanuit de onderneming al dan niet een lening aan u uitstaat en of er een misschien loonbeslag is gelegd. Met een dergelijke intentieverklaring hoeft u niet te wachten totdat het zover is dat u die vaste baan hebt om een hypotheek af te sluiten, maar kunt u eerder aan de slag.

Nadeel van een intentieverklaring hypotheek

Een nadeel van een intentieverklaring voor u en de bank is dat het om intenties gaat. Het is geen garantie. Als de intentie niet doorgaat en u wordt bijvoorbeeld ontslagen, kunnen er problemen ontstaan met de betaling van de hypotheeklasten. In dat geval kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de bank om tot een tijdelijke oplossing te komen. Verschillende banken bieden een tijdelijke adempauze en als u een hypotheek hebt met Nationale Hypotheekgarantie kunt u gebruik maken van de Woonlastenfaciliteit NHG.

Verklaring omtrent inkomen en vermogen

Als u een freelancer of zzp'er bent, kan een verklaring van inkomen en vermogen uitkomst bieden. Deze verklaring geeft een inzicht in het inkomen, vermogen en vaste lasten en daar mee de draagkracht berekend. Meestal wordt gevraagd om een dergelijke verklaring van een paar jaar achtereen. Vaak is dat over de laatste drie jaren.

De perspectiefverklaring voor flexwerkers

Nieuw is de perspectiefverklaring voor flexwerkers. Uitzendbureau Randstad begon een proef waarbij een perspectiefverklaring (het perspectief op voldoende werk de komende jaren) werd afgeven, waardoor ook flexwerkers eenvoudiger een hypotheek kunnen afsluiten. Een hoge score geeft een grotere kans op een hypotheek. De perspectiefverklaring brengt nog beter en vollediger in beeld wat uw kansen op de arbeidsmarkt zijn dan de gebruikelijke arbeidsmarktscan en wordt door geldverstrekkers serieus meegewogen bij het verstrekken van een lening.

Woonlastenfaciliteit WLF

De WLF is zelfs nog wat breder. Het is een overbruggingsfaciliteit met een extra borgstelling en dus zekerheid voor geldgevers en banken. Het is van toepassing bij betalingsachterstanden door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, maar ook echtscheiding of het overlijden van uw partner. De betalingsachterstanden moeten u ook niet verwijtbaar zijn om voor deze regeling in aanmerking te komen. Overigens eist ook de NHG van uw werkgever een werkgeversverklaring of intentieverklaring, voordat met NHG garantie een hypotheek kan worden afgegeven.

Voorbeeld intentieverklaring of werkgeversverklaring

Een intentieverklaring of werkgeversverklaring zouden er als volgt uit kunnen zien:

Gegevens naam werkgever met adres en woonplaats: ........................................................

Gegevens werknemer, naam, adres, geboortedatum: ........................................................
In dienst sinds: ........................................................
Huidige Functie: ........................................................
Soort dienstverband: ........................................................
Proeftijd, zo ja tot wanneer: ........................................................
Intentie tot dan wel zekerheid van een vast dienstverband: ........................................................
Inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie: ........................................................
Specificatie inkomen exclusief overwerk, vakantietoeslag, onregelmatigheidstoeslag, vaste 13e maand, provisie, vaste eindejaarsuitkering, overwerk: ..........
Lening werkgever: ......................
Loonbeslag werknemer, duur, bedrag: .............

Ondergetekende verklaart namens alle naar waarheid te hebben ingevuld: ......
Naam ondertekenaar: ........................ Handtekening

Een werkgeversverklaring is niet altijd voldoende

Sinds 2020 lijkt de werkgeversverklaring of intentieverklaring niet altijd meer voldoende te zijn. Ook alleen een UWV Verzekeringsblad volstaat niet meer. Dit document kan via de website van het UWV worden gedownload. Door corona is er namelijk een nieuwe verklaring nodig, de coronaverklaring.

Wat is de coronaverklaring?

Een coronaverklaring is een lijst met vragen waarvan de bank graag ziet dat de werkgever deze ondertekent. De belangrijkste vraag luidt:

"Verwacht u dat het inkomen het komende jaar negatief beïnvloed wordt door het coronavirus? Indien ja, komt dat dan door het wegvallen van overwerk, (gedeeltelijke) werkloosheid, het wegvallen van provisie of minder werkuren?"

Werknemers uit de zwaar getroffen sectoren evenementensector, de culturele sector, toerisme en horeca, kunnen voor een hypotheek niet zonder de coronaverklaring. Maar de werkgever is niet verplicht om een coronaverklaring af te geven.

Slot intentieverklaring om hypotheek te krijgen

Ga niet bij de pakken neerzitten als u een tijdelijke baan hebt, maar vraag uw werkgever om een intentieverklaring dan wel werkgeversverklaring af te geven. Informeer bij de bank wat hun vereisten zijn. Ook de afdeling salarisadministratie kan u verder helpen. Wel kan corona als u in een kwetsbare sector werkt, tijdelijk een blokkade opwerpen. In die gevallen eisen banken en geldverstrekkers namelijk een coronaverklaring.
© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Eisen hypotheek afsluitenEisen hypotheek afsluitenDoor het afsluiten van een hypotheek gaat u een financiële verbintenis aan met de bank. Elke hypotheekverstrekker heeft…
Hoe krijg ik mijn hypotheek rond in 2021?Hoe krijg ik mijn hypotheek rond in 2021?Hoeveel hypotheek krijgt u maximaal in 2021 en hoe krijgt u dan uw hypotheek rond? Wat is daarbij een werkgeversverklari…
Huis kopen zonder vast contractHuis kopen zonder vast contractEen huis kopen zonder vast contract, 'dat is helemaal niet mogelijk' denken velen, want 'je krijgt geen hypotheek zonder…
Alles over de werkgeversverklaring en intentieverklaringAlles over de werkgeversverklaring en intentieverklaringAls je in loondienst bent en een hypotheek wilt afsluiten dan zal de bank vragen om verschillende stukken waaronder een…

Huis huren van oudersHuis huren van oudersEen huis kopen is niet eenvoudig en voor het huren van een woning bestaat vaak een hele wachtlijst. Maar een kind kan oo…
Wat houdt de bijleenregeling in?Wat houdt de bijleenregeling in?Nadat u uw eigen woning hebt verkocht, bent u verplicht om de gerealiseerde overwaarde weer te investeren bij het kopen…
Reacties

Martin, 22-09-2014
Is er misschien een intentieverklaring formulier die je zo kan uitprinten en laten invullen door je werkgever? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Martin,
In het artikel staat een voorbeeld van een mogelijke intentieverklaring 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 17-02-2013
Wat als er al een werkgeversverklaring is ingevuld maar door een nieuwe wet moet er een nieuwe komen maar de werkgever wil dit niet doen? Reactie infoteur, 06-01-2020
Beste Laura,
Je kunt een werkgever niet verplichten tot het afgeven van een werkgeversverklaring. Misschien moet je de werkgever nog eens vertellen hoe belangrijk de verklaring voor je is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 05-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.