Later extra aflossen op bestaande hypotheek

Later extra aflossen op bestaande hypotheek Er zijn kabinetsplannen om voor nieuwe hypotheken vanaf 2013, aflossing verplicht te stellen. Voor bestaande hypotheken geldt dit echter niet. U kunt zelfs nog altijd extra vermogen opbouwen in box 1, om daarmee later extra af te lossen op uw bestaande hypotheek. Mits u vóór 1 april 2013 een Beleggingsrekening Eigen Woning opent. Daarvoor hoeft de hypotheekvorm niet gewijzigd te worden. Dan blijft uw rente volledig fiscaal aftrekbaar, terwijl u gestructureerd werkt aan extra aflossing op een later moment. Nu de voorgestelde wetswijzigingen zijn aangenomen, verdwijnen in 2013 veel hypotheekvormen. Dan blijven vooral de annuiteitenhpyotheek en lineaire hypotheek over, omdat bij nieuwe hypotheken in 2013 snel beginnen met de aflossing verplicht wordt. Daarom overwegen veel mensen om snel hun bestaande hypotheek om te zetten in een andere vorm. Dat is lang niet altijd nodig.

Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

Veel geldverstrekkers bieden nu nog hypotheken aan met een koppeling tussen de lening en een geblokkeerde spaarrekening. Deze SEW wordt niet belast in box 3, maar valt in box 1. U betaalt dezelfde rente voor de lening, als de rente die u krijgt op de spaarrekening. Aflossing zal in principe pas na 30 jaar gebeuren. Vanaf 2013 zullen die constructies dan niet meer aangeboden worden voor nieuwe hypotheken. Er zijn nu nauwelijks banken die een losse Spaarrekening Eigen Woning aanbieden, die verband houdt met een hypotheek (eigen woning schuld), die ergens anders loopt. Het zal dus niet lukken om nog snel een SEW te koppelen aan een bestaande hypotheek, maar wel BEW...

Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW)

Dit is een geblokkeerde beleggingsrekening, die ook niet belast wordt in box 3, maar in box 1. In plaats van sparen, gaat u dan beleggen. Dat kan met weinig, normaal of veel risico, passend bij uw profiel. De bedoeling is dat u na 30 jaar de beleggingsopbrengst gebruikt voor aflossing van (een deel van) uw hypotheek. De opbrengst is belastingvrij in box 1, mits u voldoet aan de fiscale spelregels. De hoogste storting in een kalenderjaar mag niet hoger zijn dan 10 maal de laagste storting in dat jaar. De mensen openden zo’n rekening meestal bij het afsluiten van de hypotheek, voor een duur van 30 jaar. Maar een kortere looptijd van zo’n beleggingsrekening is ook mogelijk. Dat is zinvol als uw hypotheek al een aantal jaren loopt en er nu alsnog een BEW aan verbindt. De minimale looptijd van een BEW is 15 jaar.
Volgend jaar (na 1 april) zal dit financiële product waarschijnlijk niet meer nieuw worden aangeboden.

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Veel huiseigenaren hebben een levensverzekering, die verpand is aan de geldverstrekker van de hypotheek. Als de clausule KEW op de polis staat, wordt de polis behandeld in box 1 en dan is aflossing in principe verplicht.
Als de polis al afgesloten is vóór 14-9-1999, zit die KEW-clausule er vaak niet op. Dan valt de polis in box 3 en is aflossing dus niet verplicht. Dat kan toch een fiscaal probleem worden,als de waarde in de toekomst boven € 123.428 (oude vrijstelling per persoon) groeit. Aanpassing van zo'n polis en omzetting tot een KEW-polis is mogelijk tot 1 april 2013. De hypotheekvorm hoeft daarvoor niet aangepast te worden, alleen de polis.
Als de polis na 14-9-1999 is afgesloten, geldt niet de speciale vrijstelling in box 3 van 123.428 per persoon, maar alleen de algemene vrijstelling in box 3 van 21.139 per persoon. Dan is opname van de KEW clausule meestal aan te bevelen. Voorals u toch al de bedoeling heeft om die polis te gaan gebruiken voor (gedeeltelijke) aflossing.

Vrijstellingen

Sinds de introductie in 2008 is bij een duur van 20 tot 30 jaar is de opbrengst van KEW, SEW of BEW tot een bedrag van € 154.000 vrijgesteld van inkomstenbelasting in box 1. Bij een duur van 15 tot 20 jaar is de vrijstelling € 34.900 (niveau 2012). Deze vrijstellingen gelden per belastingplichtige; indien sprake is van een fiscale partner geldt een dubbel bedrag, te weten € 308.000 respectievelijk € 69.800. De uitkering mag in ieder geval niet hoger zijn dan de hypotheek op het moment van uitkering.

Wellicht heeft u thans ook ander vermogen, dat nu belast wordt in box 3, met jaarlijks 1,2 % inkomstenbelasting. Dan is een andere vrijstelling overschreden, namelijk die van € 21.139 per persoon (dus € 42.278 samen). In box 3 valt spaargeld, een tradtionele kapitaalverzekering (geen KEW), een tweede woning en beleggingen. Het kan dus voordelig te zijn om geld over te hevelen van een gewone -spaar of beleggingsrekening in box 3 naar een geblokkeerde Spaar - of Beleggingsrekening Eigen Woning in box 1. Het geld is dan voortaan wel fiscaal geblokkeerd, maar u voorkomt de jaarlijkse 1,2 % vermogensrendementsheffing èn houdt belastingaftrek over alle betaalde rente. Het is niet altijd nodig om de hypotheekvorm te veranderen, maar opent gewoon een extra beleggingsrekening in box 1.
Weliswaar gaat het aftrektarief de komende jaren waarschijnlijk dalen met 0,5 % per jaar van 52 % tot 38 %, maar dat doet niets af aan het principe.

Overgangsrecht nu verlengd

In de kabinetsplannen stond aanvankelijk alleen overgangsrecht voor rekeningen (BEW en SEW), die al bestaan op 31-12-2012. Dat geldt dan ook voor polissen met een KEW-clausule. Onder de voorwaarde dat het verzekerd kapitaal of premie/inleg niet wordt verhoogd. De vrijstellingsbedragen blijven dan ook geïndexeerd.

Onder het overgangsrecht blijft het, binnen de hiervoor genoemde begrenzing van het verzekerd kapitaal of premie/inleg, mogelijk de KEW, SEW of BEW om te zetten in een andere KEW, SEW of BEW.

Minister Blok heeft afgekondigd dat de overgangsperiode verlengd wordt. Tot 1 april 2013 blijft het mogelijk bestaande hypotheken om te vormen naar een (bank)spaarhypotheek, of beleggingshypotheek.

De oude kapitaalverzekeringen zonder KEW-clausule houden ook hun overgangsrecht. Er geldt een afwijkende vrijstelling van 123.428 (per persoon) bij een looptijd van 20 jaar of langer. Mits de polis afgesloten is vóór 14-9-1999. Dit bedrag is niet geïndexeerd. Speciale aandacht is nodig voor kapitaalverzekeringen, die afgesloten zijn na 14-9-1999 en nog niet zijn voorzien van een KEW-clausule. Aanpassing blijft mogelijk tot 1 april 2013.

Lees verder

© 2012 - 2024 Tekstbox, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Overgangsrecht: huis kopen in 2021/'22 met oude hypotheekOvergangsrecht: huis kopen in 2021/'22 met oude hypotheekAls u in 2021 of 2022 een woning koopt ter vervanging van een andere eigen woning met hypotheek, is fiscaal van belang v…
Hypotheek vervroegd aflossen: boeterenteHypotheek vervroegd aflossen: boeterenteHet kan aantrekkelijk lijken om de hypotheek vervroegd af te lossen, zodat de maandlasten dalen. Het nadeel is echter da…
Hypotheek aflossen of sparen?Hypotheek aflossen of sparen?Wanneer je door een financiële meevaller extra geld hebt, kun je dat natuurlijk gebruiken om je hypotheek af te lossen.…
Hypotheek versneld aflossen zonder boeteHypotheek versneld aflossen zonder boeteTegenwoordig zijn veel mensen bezig om hun hypotheek versneld af te lossen. Een hypotheek versneld aflossen levert namel…

Een gedwongen verkoop van uw huis kan beter voorkomen wordenEen gedwongen verkoop van uw huis kan beter voorkomen wordenEen gedwongen verkoop van een huis komt nogal eens voor. Wie een aantal maanden de hypotheek niet meer kan betalen en he…
Een variabele hypotheekrente kan soms erg duur wordenEen variabele hypotheekrente kan soms erg duur wordenBijna iedereen heeft een hypotheek op het huis. Daar is ook niets mis mee, mits die hypotheek niet te hoog is en door ee…
Tekstbox (12 artikelen)
Laatste update: 04-02-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.