Belastingaangifte erfenis broer en zus

Belastingaangifte erfenis broer en zus Hebt u een erfenis van vrijgezelle broer of zus? Als u van een broer of zus een erfenis krijgt, moet in de meeste gevallen ook belastingaangifte worden gedaan, al dan niet met de hulp van een boekhouder en notaris. Allereerst een belastingaangifte erfbelasting als u de erfenis aanvaardt, maar ook een aangifte inkomstenbelasting. Op welk deel van de erfenis en nalatenschap hebt u recht als een broer of zus komt te overlijden en wie doet de belastingaangifte bij de Belastingdienst? Een broer of zus betaalt evenveel successierechten op een erfenis als een verre vriend. Niet alleen zijn voor de successierechten de vrijstellingen lager, maar is ook het tarief hoger.

Inhoud


Wie erft er en wat is de verdeling in de familie van de erfenis van een vrijgezelle broer of zus

Wanneer een broer of zus komt te overlijden, wordt duidelijk wie van broer of zus erft. Als er geen testament is opgesteld, treedt het wettelijk erfrecht automatisch in werking. Dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn: wie als erfgenaam en erfgenamen? Als er geen testament is en er zijn geen kinderen, dan zijn de nog levende broers, zussen en ouders erfgenaam. Bij de verdeling van de nalatenschap geldt dat de nog levende ouders minimaal recht hebben op een kindsdeel en dat dit deel ten minste een vierde deel van de erfenis moet bedragen. De rest is voor de broers en zussen.

De hoogte van de erfbelasting als u van een broer, zus, oom of tante erft in 2024

Voor de Belastingdienst wordt u als broer of zus gezien als een overige verkrijger. Dat betekent dat u relatief veel erfbelasting en successierechten betaalt, een kind heeft bijvoorbeeld een veel hogere vrijstelling. U betaalt evenveel als wanneer u niet van uw broer of zus zou erven, maar van een oom of tante of zelfs een buitenstaander. Er zijn wel kleine vrijstellingen maar over de rest betaalt u tot 40% belasting: hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus. En dat zal voor veel mensen een tegenvaller zijn. De erfbelasting is even hoog als bij een erfenis van een vriend of de buurvrouw. Er is hierop een uitzondering mogelijk: als broer en zus minimaal vijf jaren samenwonen, zijn ze fiscale partners en wordt de vrijstelling veel hoger, namelijk gelijk aan die van partners ( 795.156 in 2024 en ruim 723.526 in 2023).

Wie regelt de begrafenis of crematie van een familielid?

Meestal heeft de overledene van te voren bekend gemaakt wie zal zorgen voor de begrafenis of crematie. In andere gevallen zorgt de naaste familie voor de uitvaart. De kosten van de uitvaart minus de vergoeding vanuit een uitvaartpolis, worden ten laste gebracht van de erfenis.

Belastingaangifte en erfbelasting broer of zus

De Belastingdienst stuurt een aangifte erfbelasting naar de contactpersoon van de overledene. Als de partner nog leeft, is dat meestal de partner. Als er een testament is opgesteld, kan dat een executeur zijn. Het is ook mogelijk om een notaris te vragen om voor u aangifte te doen. De contactpersoon vult in overleg met de erfgenamen het belastingformulier in. Daarin komt tot uitdrukking wat de nalatenschap is wat betreft banksaldi, een huis, de inboedel, leningen en schulden. Als de erfenis door betrokkenen wordt aanvaard, wordt de nalatenschap verdeeld. Als de erfenis positief is, betaalt u daarover successierechten.

Belastingaangifte inkomstenbelasting overleden broer of zus

Meestal zal voor de overledene ook belastingaangifte inkomstenbelasting moeten worden gedaan. Ook hier wordt door de bij de Belastingdienst bekende contactpersoon belastingaangifte gedaan. Daarbij wordt de gedurende het jaar betaalde belasting waaronder de loonheffing verrekend met de in het jaar verschuldigde inkomstenbelasting. Als hier een schuld uit voortkomt, komt deze ten laste van de erfenis.

Hoe werkt erfenis door op eigen belastingaangifte inkomstenbelasting?

De erfenis van broer of zus kan ook doorwerken in uw eigen aangifte inkomstenbelasting. Dat is dan in de meeste gevallen niet in box 1 van de inkomstenbelasting maar in box 3, spaargeld en vermogen. Gelukkig merkt u dat niet in het jaar van overlijden. Voor box 3, waarover u vermogensbelasting betaalt, geldt dat de Belastingdienst kijkt naar uw vermogen per 1 januari van het jaar. Als iemand in 2023 overlijdt en het geld staat per 1 januari 2024 nog op uw spaarrekening, dan betaalt u daarover pas bij uw belastingaangifte 2024 inkomstenbelasting vermogensbelasting. In het voorjaar van 2025 dus.

Hulp bij de belastingaangifte na een overlijden, boekhouder of zelf doen?

Dat betekent dat er al met al veel geregeld moet worden. Als u het allemaal wat lastig vindt, kunt u ook de hulp inroepen van een notaris of belastingadviseur. De tarieven die voor die hulp in rekening worden gebracht, kunnen van persoon tot persoon verschillen, wat het vooraf aanvragen van meerdere offertes en het vergelijken op internet zeker de moeite waard maakt. Een erfgenaam is overigens niet verplicht om de hulp van een ander in te schakelen als het testament dat niet eist, maar enige expertise hebt u wel nodig om het allemaal goed te kunnen doen.

Lees verder

© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2022 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te overlijden? Ho…
Waarom erfbelasting in 2020 en 2021 betalen?Waarom erfbelasting in 2020 en 2021 betalen?Successierechten zijn hoog. Waarom en wanneer moeten we in 2023 zoveel erfbelasting en successierechten betalen en wat k…
Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want…
Erfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechtenErfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechtenErfbelasting in 2020 over een erfenis betalen is een dure zaak. Over dit geld is vaak al vele malen belasting betaald, e…

WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen)WSNP houdt in dat men persoonlijk failliet verklaard wordt en dat de rechter een uitspraak doet. Voor veel mensen is het…
Verhoging van de AOW-leeftijdVerhoging van de AOW-leeftijdVerhoging van de AOW-leeftijd is onontkoombaar. De AOW wordt door de vergrijzing onbetaalbaar en beleidsmakers willen me…
Reacties

Simon van Es, 15-08-2020
Ik ben erfgename van overleden volle zus, wie 30 jaar in Duitsland heeft gewoond. geen testament heeft en Hollandse nationaliteit heeft behouden.
Zus is ongetrouwd gebleven en heeft geen kinderen.
Mede erfgenamen zijn waarschijnlijk kind van overleden volle broer, een half broer en een halfzus.
Nu zit ik met het probleem van verdere afhandeling.
Heb bv nog geen notaris weten te vinden die dit verder wil en/of kan afhandelen.
Mijn vraag; welke stappen moet ik nu ondernemen? Reactie infoteur, 20-08-2020
Beste Simon van Es,
Omdat uw zus in Duitsland woonde, zal het Duitse erfrecht (en erfbelasting) gelden. Als u de afhandeling niet zelf kunt doen (belastingaangifte, verdeling) dan zult u een derde moeten inhuren. Als de erfenis heel klein is, is wellicht geen belastingaangifte nodig en kan de verdeling eenvoudig zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald van der Stam, 29-04-2020
Ik heb een vraag: Heeft elke broer of zus bij het overlijden van een broer of zus recht op de vrijstelling? Voorbeeld: 5 zussen erven van hun broer ieder 5000,=. Mogen de zussen afzonderlijk van elkaar de vrijstelling in mindering brengen op die 5000,= p.p? Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Ronald van der Stam,
Elke broer of zus heeft inderdaad zijn eigen vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Duko de Vos, 08-01-2020
Ben erfgenaam van mijn overleden zus, woon echter in het buitenland. Bij de erfenis is ook een huis. Wanneer moet ik in Nederland erfbelasting betalen? Erst als het huis verkocht is, want dan staat het bedrag eerst vast. Of moet ik dit al van te voren betalen. Kan ik dan later dit geld minus erfbelasting zonder meer in het buitenland transfereren. Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Duko de Vos,
U kunt voor de erfbelasting uitstel van betaling aanvragen. U krijgt na het invullen van de belastingaangifte een belastingaanslag opgelegd. Voordat u die belastingaanslag krijgt, kan in de regel vele maanden duren. De belastingaanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning (taxatie gemeente) en niet de werkelijk waarde bij verkoop.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 22-11-2019
Mijn vrouw krijgt een erfenis van een overleden zus. Wij hebben op dit moment nog zorgtoeslag. Heeft de erfenis nog invloed op de hoogte van de zorgtoeslag? Reactie infoteur, 28-01-2020
Beste Herman,
Een erfenis gedurende 2019 kan van invloed zijn op de zorgtoeslag 2020, niet 2019:

https://financieel.infonu.nl/belasting/110221-geen-huurtoeslag-meer-door-erfenis-bij-vermogenstoets-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vrager, 30-09-2019
Mijn broer is overleden, geen partner geen kinderen geen testament.
Nu zijn mijn ouders en ik de erfgenamen.
Moeten wij evenveel erven? Of mogen wij het zelf verdelen, ik wil dat mijn ouders het meeste krijgen dit zou met belasting ook een hoop schelen. Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Vrager,
Als er geen testament is, gaat de Belastingdienst voor de erfbelasting uit van de wettelijke verdeling. Uiteraard mag u een deel aan uw ouders geven, maar let dan op de jaarlijkse vrijstellingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willemijn, 03-06-2019
Als je erft van je moeder na haar overlijden en je wilt die erfenis aan je zus geven, omdat zij veel armer is dan ik, moet ik dat dan aan de belasting doorgeven? Reactie infoteur, 04-06-2019
Beste Willemijn,
Als u uw erfenis doorgeeft aan uw zus, zal de Belastingdienst dit als schenking zien. Er zijn wel vrijstellingen bij het schenken en vaak is uitsmeren over een paar jaar goedkoper (hangt van het bedrag van de erfenis af).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart Meeuwsen, 09-09-2018
Hallo, ik had een vraag waarvan ik nergens het antwoord kan vinden. Ik erf van mijn broer, niet veel maar toch iets, maar ik ga zelf binnenkort dood. Het is echter nog niet afgehandeld. Erft mijn vrouw dan van mijn broer? Reactie infoteur, 18-02-2020
Hallo Bart Meeuwsen,
Als er geen testament is, erft uw vrouw als langstlevende partner alles van u (de kinderen hebben op haar een vordering). Wat u erft van uw broer is uw erfenis, ook als die nog niet volledig is afgehandeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Buyse Iris, 29-08-2018
Mijn buurman is vrijgezel zonder kinderen, woont alleen, heeft eigendom en gespaarde centjes. Hij heeft een zus en wil niet dat zijn zus de erfgename wordt bij overlijden.
Kan hij zijn zus volledig schrappen als erfgenaam, eventueel via de notaris of krijgt ze altijd een deel? Kan hij alles schenken aan een gewone vriendin (gewone vriendschap, geen relatie of samenwonen of zo )
groetjes,
iris Reactie infoteur, 24-05-2019
Beste Buyse Iris,
Uw buurman mag de gehele nalatenschap nalaten aan wie hij wil, uiteraard per testament. Zo is dat geregeld in België en in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert Jansen, 04-06-2018
Mijn tante is vorig jaar overleden en mijn oom (broer van mijn tante) erft alles.
Mijn tante en oom zijn ongehuwd en hebben altijd samen gewoond. De notaris vertelde dat bij een samenwonen van minimaal 10 jaar geen erfbelasting betaald moet worden tot een bepaald bedrag.
Zo heb ik ook de aangifte ingevuld en recentelijk bericht ontvangen dat mijn oom geen belasting hoeft te betalen.

Met vriendelijke groet,
Rob Jansen Reactie infoteur, 07-06-2018
Beste Robert Jansen,
Als broer en zus elkaars fiscale partners zijn, dan heeft de partner bij overlijden recht op de hoge vrijstelling van ruim 640.000 euro. Als de erfenis niet hoger is dan dat, dan hoeft er ook geen erfbelasting te hoeven worden betaald. Maar ja, vaak zijn broers en zussen niet elkaars fiscale partners en betalen ze veel erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julie Veys, 20-03-2018
Beste,

Mijn oma haar zus is overleden en had nog een kapitaal van 271.000 euro staan. Mijn oma zelf is overleden (ze waren met 4 thuis). Het hoofdbedrag werd dus al in 4 gedeeld. Mijn vader was met 6 thuis, maar ook hij is reeds overleden. Dus ik krijg net zoals zijn broers en zus 1/24ste. Nu is mijn vraag worden wij voor de successierechten gelijk gesteld aan mijn overleden grootmoeder en hoeveel % zullen wij moeten betalen?

Mvg Reactie infoteur, 21-03-2018
Beste Julie Veys,
U betaalt 30% belasting met een vrijstelling van 2.147.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mini, 31-01-2018
Beste, wat ik lees is:
Als er een broer is overleden, erft zus álles als er géén kinderen, ouders, partners zijn van overledene die geen wilsbeschikking/testament heeft opgemaakt.

Hebben de kinderen van de overige broers/zussen die inmiddels overleden zijn, recht op een deel van de nalatenschap van hun oom? Reactie infoteur, 31-01-2018
Beste Mini,
De kinderen van een overleden broer of zus nemen, als er geen testament is opgesteld waarin dit wordt uitgesloten, samen als erfgenamen de plaats in van hun ouder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja Spannenburg, 27-12-2017
Mijn broer is vorig jaar overleden en zijn partner heeft via een testament alles geërfd, wij hebben niets vernomen van een notaris of wat dan ook. Nu krijgen wij:de 3 zussen en mijn broer, een beslastkngsbrief waarin staat dat we samen 8500 euro moeten betalen, belasting van mijn overleden broer! Wat kunnen we ondernemen hiervoor, wij hebben geen erfenis gehad of zijn niet eens gecontacteerd geworden door notaris? Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Sonja Spannenburg,
De Belastingdienst is kennelijk niet op de hoogte van het testament. Hebt u de tekst van het testament in handen (dat kan via een notaris), neem dan snel contact op met de Belastingdienst en geef aan dat de partner alles geërfd heeft. Zij moet in dat geval de contactpersoon zijn voor de erfbelasting en niet jullie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 06-11-2016
Kan een zus of broer ook een warme schenking doen aan broer of zus en diens kinderen? Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Erwin,
Ja een zus of broer kan met warme hand schenken aan een broer, zus of kinderen:

https://financieel.infonu.nl/geld/132979-schenken-met-de-warme-hand-heeft-voordelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 19-10-2016
Mijn broer is overleden en ik zijn zus ben de enige erfgenaam. Heb nog niet de erfenis aanvaard. Mijn broer woonde in een woonvorm van Begeleid wonen. Ik moet zijn kamer leegmaken en de persoonlijke spullen meenemen naar mijn huis. Krijg ik hier geen problemen mee, omdat ik de erfenis nog niet aanvaard heb. Komen mijn kinderen en de kinderen van mijn overleden zus ook in aanmerking voor de erfenis? De kamer moet over drie dagen leeg gehaald worden, Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Anna,
Momenteel is het nog zo dat als u de kamer leegmaakt en de spullen meeneemt naar huis, u daarmee de erfenis aanvaardt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Philomeen, 02-02-2015
Hoeveel belasting moet ik betalen als erfgename van mijn broer, die verder geen familie heeft behalve mijn zus en ik? Reactie infoteur, 28-01-2020
Beste Philomeen,
Dat hangt een beetje van het jaar af. De vrijstelling bedraagt steeds ruim 2000 euro en daarboven betaalt u een hoog tarief van 30% tot 40%:

https://financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 24-01-2024
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.