Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021 Belastingvrij schenken is ook in 2020, 2021 en 2022 zeer de moeite waard, ook al zijn de vrijstellingen in 2022 in een aantal gevallen lager geworden. De schenkingsbelasting 2021 en schenkbelasting 2022 zijn hoog, gelukkig zijn er de tips voor belastingvrij schenken. De ontvanger betaalt, maar u kunt ook vrij van recht schenken. Schenkbelasting is niet leuk, u hebt over dit geld al eerder belasting betaald namelijk. U kunt zelf eenvoudig berekenen of en hoeveel schenkingsbelasting u moet betalen. Er zijn mogelijkheden voor een belastingvrije schenking voor een huis of studie via de eenmalig verhoogde vrijstelling. In 2020, 2021 en 2022 is er een verruiming van belastingvrij schenken voor de eigen woning. Ook contant schenken is een mogelijkheid. Wanneer moet u belastingaangifte doen na schenking of gift? Hoeveel belasting moet u betalen op een schenking in 2020, 2021 en 2022?

Inhoud


Belastingvrije schenking: wie betaalt schenkbelasting bij een schenking, de gever of de ontvanger van een schenking?

De schenkbelasting wordt normaliter betaald door de ontvanger van de schenking. De schenker kan de schenkbelasting ook voor eigen rekening nemen. In dat geval spreken we over vrij van recht schenken. Ook bij vrij van recht schenken komt de aanslag schenkbelasting op naam van de ontvanger te staan, maar het is de schenker die in uw plaats de schenkbelasting betaalt. Schenken vrij van recht is duurder doordat ook de betaling van de belasting al schenking wordt gezien.

Slimme constructie: ouders kopen huis voor een kind

Allerlei slimme constructies zijn mogelijk, bijvoorbeeld als de ouders zoon of dochter willen helpen bij het kopen van een huis. Allereerst is er een hoge vrijstelling mogelijk en bovendien kunt u, als u uw kind geld voor het huis leent, de rente deels belastingvrij schenken. Uw kind trekt de rente af als hypotheekrente en krijgt van u als bonus nog eens de rente of een deel daarvan als schenking terug. Benieuwd geworden, moet u vooral verder lezen.

Belastingvrij schenken 2019, 2020, 2020 en 2022, betaal niet te veel aan de Belastingdienst

Een schenking wordt belast met schenkbelasting en niet met inkomstenbelasting. Hoeveel belasting over een schenking moet worden betaald, hangt af van de hoogte van het bedrag. Om het nog lastiger te maken, geldt dat hoe dichter uw persoonlijke relatie tot schenker van het bedrag is, hoe minder belasting u betaalt. Een zoon of dochter betaalt veel minder belasting dan een ander. Een uitzonder is een ANBI instelling, want die betalen over een gift helemaal niets. Sommige bedragen zijn belastingvrij:

Schenkbelasting 2019, de vrijstellingen bij een schenking, belastingvrij schenken:

Ontvanger van de schenkingVrijgestelde bedragen schenkbelasting 2019Voorwaarden
Kinderen5.427 euro jaarlijksvrij besteedbaar, niet samen met de verhoogde vrijstelling in hetzelfde jaar
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling 26.040 eurovrij besteedbaar
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 54.246 eurovanaf 26.040 euro te besteden aan een dure studie
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 102.000 eurote besteden aan de eigen woning
Een ander dan uw eigen kind2.173 euro jaarlijksvrij besteedbaar

Schenkbelasting 2020, de vrijstellingen bij een schenking, belastingvrij schenken:

Ontvanger van de schenkingVrijgestelde bedragen schenkbelasting 2020Voorwaarden
Kinderen5.515 euro jaarlijksvrij besteedbaar, niet samen met de verhoogde vrijstelling in hetzelfde jaar
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling 26.457 eurovrij besteedbaar
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 55.114 eurovanaf 26.457 euro te besteden aan een dure studie
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 103.643 eurote besteden aan de eigen woning
Een ander dan uw eigen kind2.208 euro jaarlijksvrij besteedbaar

Schenkbelasting 2021, de vrijstellingen bij een schenking, belastingvrij schenken:

Ontvanger van de schenkingVrijgestelde bedragen schenkbelasting 2021Voorwaarden
Kinderen6.604 euro jaarlijksvrij besteedbaar, niet samen met de verhoogde vrijstelling in hetzelfde jaar
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling 26.881 eurovrij besteedbaar
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 55.996 eurovanaf 26.881 euro te besteden aan een dure studie
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 105.302 eurote besteden aan de eigen woning
Een ander dan uw eigen kind3.244 euro jaarlijksdit geld is vrij besteedbaar

Schenkbelasting 2022, de vrijstellingen bij een schenking, belastingvrij schenken:

Ontvanger van de schenkingVrijgestelde bedragen schenkbelasting 2022Voorwaarden
Kinderen5.677 euro jaarlijksvrij besteedbaar, niet samen met de verhoogde vrijstelling in hetzelfde jaar
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling 27.231 eurovrij besteedbaar
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 56.724 eurovanaf 26.881 euro te besteden aan een dure studie
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 106.671 eurote besteden aan de eigen woning
Een ander dan uw eigen kind2.274 euro jaarlijksdit geld is vrij besteedbaar

Eenmalig verhoogd belastingvrij schenken aan een kind via de eenmalig verhoogde vrijstelling 2020, 2021 en 2022

Zoals u ziet kunnen vooral de schenkingen aan een kind hoog zijn. Daarbij kunt u een jaarlijkse schenking doen met een belastingvrijstelling tot maximaal 6.604 euro in 2021 of kiezen voor een eenmalig verhoogde vrijstelling. Die eenmalig verhoogde vrijstelling is toegestaan bij kinderen tot 40 jaar of kinderen met een partner tot 40 jaar. Daarbij mag u tot 26.881 eenmalig belastingvrij schenken en als er sprake is van het gebruik voor een dure studie of aankoop of verbetering van een huis mag u dit belastingvrije bedrag ophogen tot (ruim) 105.300 euro in 2021. U bent niet verplicht om deze schenking via een notaris te regelen. Wel moet op het aangifte schenkbelasting worden aangeven dat u van de eenmalig verhoogde vrijstelling aan uw kind of pleegkind gebruik maakt. Zo kan de Belastingdienst een en ander eenvoudig controleren. Een dure studie is een studie die duurder is dan 20.000 euro. Belastingvrij schenken voor een woning is mogelijk tot 106.671 in 2022.

Schenkbelasting, schenking, tarieven en schijven, 2019, 2020, 2021 en 2022

De vrijstellingen vormen een belastingvrije voet. Daarboven gaat u wel belasting betalen:

Kinderen, pleegkinderen, echtgenoten en partners, schijven schenkbelasting 2019

bedrag schenking meer dan: tot:heffing:plus over het meerdere:
0 € 124.72710%20%
€ 124.727€ 12.473 20%

Kinderen, pleegkinderen, echtgenoten en partners, schijven schenkbelasting 2020

bedrag schenking meer dan: tot:heffing:plus over het meerdere:
0 € 126.72310%20%
€ 126.723€ 12.672 20%

Kinderen, pleegkinderen, echtgenoten en partners, schijven schenkbelasting 2021

bedrag schenking meer dan: tot:heffing:plus over het meerdere:
0 € 128.75110%20%
€ 128.751€ 12.875 20%

Kinderen, pleegkinderen, echtgenoten en partners, schijven schenkbelasting 2022

bedrag schenking meer dan: tot:heffing:plus over het meerdere:
0 € 130.42510%20%
€ 130.425€ 12.875 20%

Voorbeeld berekening belasting over schenking

Enkele rekenvoorbeelden ter bepaling van de belasting over een schenking in 2020:

Stel een ouder schenkt een kind 10.000 euro en maakt geen gebruik van de verhoogde eenmalige vrijstelling, omdat het kind al ouder is dan 40 jaar. In dat geval geldt de jaarlijkse vrijstelling van 5.515 euro. Het kind betaalt dan 10% belasting over 10.000 euro minus 5.515 euro (is jaarafhankelijk) ofwel 449 euro belasting.

Stel u schenkt uw broer of ouders 10.000 euro. Dan is de vrijstelling 2.208 euro en betaalt uw broer dus 30% over 10.000 euro minus 2.208 euro ofwel 2.338 euro belasting. En dat is veel geld. Dan is het beter om de schenking over twee jaren te spreiden.

Belastingaangifte doen bij schenking of gift

Belastingaangifte moet in de volgende gevallen worden gedaan:
  • Als u gebruik maakt van de verhoogde eenmalige schenking. Dat is wel belastingvrij, maar wordt geregistreerd door de Belastingdienst;
  • Als u meer aan schenking in een jaar ontvangt dan belastingvrij is;
  • Als de Belastingdienst u uit eigen beweging een aangiftebiljet schenkbelasting toestuurt.

Een gift aan een ANBI instelling is fiscaal aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Lees voor de voorwaarden voor uw gift als aftrekpost inkomstenbelasting het artikel aftrek giften 2020, 2020 en 2022.

Geen belasting hoeft u te betalen als:
  • U beneden de vrijstelling blijft;
  • U een morele verplichting voelt voor de schenking;
  • De schenking is bedoeld om dringende schulden af te lossen;
  • De schenker in het buitenland woont. Als deze schenker een Nederlander is die meer dan tien jaar in het buitenland woont;
  • Bij een schenking vrij van recht.

Conclusie belastingvrij schenken 2020, 2021 en 2022

De vrijstellingen zijn in 2020 en 2021 iets gewijzigd en de eerste schijf is wat langer gemaakt, waardoor u bij grotere schenkingen minder betaal. Vanaf 1 januari 2021 gaat de vrijstelling voor een schenking aan een kind of anderen omhoog als dit geld wordt besteed aan de eigen woning en de ontvanger jonger is dan 40 jaar. In 2022 zijn de sommige vrijstellingen lager, maar niet die voor de eigen woning. Belastingvrij schenken is de meest aantrekkelijke vorm van schenken. U maakt er iemand anders blij mee en die krijgt het bedrag netto in handen. U mag ook vrij van recht schenken bij hogere bedragen. Dan betaalt u zelf de belasting aan de Belastingdienst in plaats van degene die de hogere schenking krijgt.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schenken aan kleinkind 2020 en 2021Schenken aan kleinkind 2020 en 2021Belastingvrij schenken aan een kleinkind, kleinkinderen of kinderen was in 2021 populair. Grootouders willen graag belas…
Kruislings schenken: extra groot belastingvoordeelKruislings schenken: extra groot belastingvoordeelDe vrijstellingen bij schenken kunnen groot zijn, zeker als de begunstigde jonger is dan 40 jaar. De schenkingsvrijstell…
Schenken op papier – voordelen en nadelenSchenken op papier – voordelen en nadelenSchenken op papier is populair. Ouders met vermogen, aandelen of eigen huis kunnen ook in 2022 kiezen voor een schenking…
Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2020 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen, soms kan het belastingvrij. Er zijn vrijstellin…

Geheim testament als erfenisGeheim testament als erfenisStel u laat in 2024 een testament opstellen om uw erfenis te regelen. De inhoud van dit testament is dan uw geheim en uw…
Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven in 2021 of 2022, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successi…
Reacties

Ilse, 17-12-2020
Ik woon 16 jaar in Spanje heb geen bankrekening meer in Nederland. Mijn ouders willen 9000 euro schenken. Wat moeten ze doen om dit op mijn rekening te storten ik las ergens dat er een notaris bij aan de pas moet komen. Reactie infoteur, 17-12-2020
Beste Ilse,
U hebt geen Nederlandse bankrekening nodig, het mag ook vanuit een Nederlandse rekening naar een rekening in Spanje.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Nijsen, 24-11-2020
Mijn zus woont langer dan 10 jaar in de USA. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit. Klopt het dat als ze mij een bedrag schenkt, dat ik daar dan geen belasting over hoef te betalen? Welke regels of uitzonderingen zijn hier verder van toepassing. Is er bijv een limiet op de hoogte vh bedrag per jaar. En hoeveel is dat dan.
Moet mijn zus over de schenking in de usa daar belasting over betalen. Bedankt! Reactie infoteur, 29-11-2020
Beste J, Nijsen,
Als uw zus ook niet meer in Nederland belastingplichtig is, is elke schenking van haar aan u (geen limiet) in Nederland belastingvrij. Bekijk wel of er in de staat waar ze woont in de USA geen belemmerende regels bestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Doms Rudi, 19-11-2020
Geachte,
Iemand vreemd aan de familie (92) wil ons 2 personen geld geven op nieuwjaarsdag, hoeveel mag zij geven van haar kapitaal?
Volgens vrienden is dit naar percentages volgens kapitaal

Met oprechte groeten. Reactie infoteur, 19-11-2020
Geachte Doms Rudi,
Als de schenker in Nederland woont, hebt u een vrijstelling van ruim 2.200 euro. In dit soort gevallen is een deel van de schenking in december 2020 en een deel op 1 januari 2021 het slimste (u hebt dan 2x recht op de vrijstelling):

https://financieel.infonu.nl/belasting/130594-schenking-2021-vrijstellingen-en-tarieven-schenkbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lana Klop, 12-10-2020
Mijn moeder is overleden en laat een erfenis van 35000 spaargeld en 245000 verkocht huis na,
Wat betaal ik hiervoor aan de belastingdienst? Reactie infoteur, 17-10-2020
Beste Lana Klop,
Als uw erfenis 280.000 euro bedraagt, betaalt u als kind 37.140 euro erfbelasting:

https://financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Djahlinn, 29-09-2020
Beste,
Ik zou een schenking van een vriend krijgen van een bedrag boven de 200.000
Als ik dit aangeef bij de belastingdienst en kan aangeven dat het eerlijk verdiend geld mag hij dat dan zomaar schenken of zit er een limiet/hoeveelheid aan vast wat je mag ontvangen per schenkingen? Reactie infoteur, 03-10-2020
Beste Djahlinn,
Aan de omvang van schenkingen zit geen limiet, wel is het zo dat over grotere bedragen in veel gevallen meer schenkbelasting moet worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma van de Pas, 30-08-2020
Ik heb mijn kind in 2011 een schenking gedaan van eur. 24.000 voor studie.
Mag ik nu nog eur. 100.000 schenken voor aankoop huis? kind is jonger dan 40 jaar. Reactie infoteur, 05-09-2020
Beste Wilma van de Pas,
Helaas geldt voor een verhoogde schenking uit de periode 2010-2014 dat er voor dezelfde schenker geen ruimte meer is voor een verhoogde schenking eigen woning in 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 16-06-2020
Een oud collega, alleenstaand, geen partner, geen kinderen, oudere ooms/tantes is onlangs in een instelling gaan wonen. Hiervoor heb ik een 5tal jaren alle zorg voor deze persoon geregeld. Ik heb de Volmacht over hem, bij leven en overlijden, dat is notarieel vastgelegd. Hij heeft geen erfgenamen (als ooms/tantes/ nichten/neven). Nu is zijn huis verkocht en ook heeft hij spaargeld. Hij wil mij jaarlijks een schenking doen. Is dat mogelijk en hoeveel? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Gerda,
Als de collega nog zelfstandig beslissingen mag nemen, mag hij schenken wat hij wil:

https://financieel.infonu.nl/belasting/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 16-04-2020
Beste

Is de datum van overmaking door de schenker of de datum van ontvangst bepalend? Reactie infoteur, 17-04-2020
Beste Jan,
De datum van schenking is van belang (stortingsdatum, schenkingsakte).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 16-04-2020
Dank je wel. Maar moeder woont in Nederland, dochter heeft tot december in polen gewoond en is nu getrouwd, dus het pensioen komt weer vrij voor de moeder, hoe moet dat dan geregeld worden verder in Nederland, belasting e.d.mvg bert. Reactie infoteur, 17-04-2020
Beste Bert,
Als moeder een schenking doet, en in een jaar de schenkingsvrijstelling voor een schenking aan haar dochter overschrijdt, dan moet de belastingaangifte schenkbelasting doen. Moeder mag de bedragen gewoon per bank overmaken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 11-04-2020
Hallo, mag een moeder haar Poolse pensioen schenken aan haar dochter, 280 eu per maand.Zij heeft geen inkomen meer, met 1 kind. Reactie infoteur, 15-04-2020
Beste Bert,
De moeder mag haar dochter geld schenken en het jaarbedrag blijft onder de vrijstelling. Als de Poolse moeder nog in Polen woont en de dochter in Nederland, is het belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 03-03-2020
Mijn tante wil mijn zus en mij, en onze gezamenlijke 6 kinderen, een belastingvrije schenking doen van €2208,- pp. Is dit ook mogelijk indien de kinderen nog minderjarig zijn? De schenkingen worden dus overgemaakt naar 8 verschillende personen maar wel binnen 2 gezinnen. Is dit volledig vrijgesteld van belasting? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Chris,
Schenken aan een minderjarig kind is toegestaan, maar de ouders zijn verantwoordelijk voor het beheer en het bedrag telt mee bij het vermogen van de ouders:

https://financieel.infonu.nl/belasting/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ngu, 18-02-2020
Hi Zeemeeuw,

Geld het bedrag van 100.000,- belastingvrij schenken van een ouders en het bedrag van een broer/zus ook voor een bedrijfshypotheek of enkel voor aanschaf woning?

MvG Reactie infoteur, 19-02-2020
Beste NGU,
De 100.000 euro belastingvrij is alleen voor een woning waarin de ontvanger van de schenking ook zelf woont of gaat wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trudy, 15-01-2020
Kan het gebeuren dat als een ouder geld schenkt aan de kinderen, dit terug moet als er een tekort ontstaat aan geld van de ouder? Reactie infoteur, 15-01-2020
Beste Trudy,
Dat een schenker een schenking moet terughalen kan gebeuren als de schenker na een schenking een bijstandsuitkering aanvraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 08-01-2020
Mijn ouders zijn op leeftijd en overwegen om naar een verzorgingshuis te gaan. Door hun eigen vermogen en bezit van hun eigen woning moeten ze heel veel betalen (maximaal). Kunnen ze na verkoop van hun huis (waardoor vermogen dus hoger word) de kinderen (40+jaar) meer dan het belastingvrije bedrag schenken? Dit bedrag zal door de kinderen niet voor een verbouwing gebruikt worden maar om hun vermogen te verhogen.

Hoe of wat kunnen mijn ouders doen om zo min mogelijk aan het verzorgingstehuis en belasting te betalen en zorgen dat de kinderen hun geld krijgen. Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Maria,
De eigen bijdrage voor een verzorgingshuis is 2020 gebaseerd op het inkomen en vermogen 2018 (er is twee jaar vertraging). Ouders mogen schenken wat ze willen, het is hun geld. De ontvanger betaalt boven de vrijstellingen uiteraard wel schenkbelasting. Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 23-12-2019
En stel nou dat mijn oma schenkt mij 100.000€ In december 2019 voor aflossing hypotheek mogen mijn ouders dan ook nog in december 2019 55.000€ schenken en dan bedoel ik van die 55.000€ 30.000€ voor aflossing hypotheek en die restant van 25.000€ voor vrij te besteden?

Mvg Joost Reactie infoteur, 23-12-2019
Beste Joost,
Ja dat mag, omdat uw ouders en oma geen fiscale partners zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Hesseling, 22-12-2019
Vraag; Ik heb ongeveer €7300 ontvangen door afkoop van een spaarverzekering.
€6700,- is naar mijn zoon (33jr.) gegaan voor een gok schuld (creditcard + negatief saldo).
Kan ik gewoon mijn eigen belasting opgave handhaven? Reactie infoteur, 23-12-2019
Beste J. Hesseling,
U hebt de afkoopsom ontvangen, dat ziet u terug bij uw belastingopgave inkomstenbelasting. Aan uw zoon hebt u €6.700 geschonken vanwege problematische schulden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 18-12-2019
Stel mijn oma schenkt mij 100.000€ Voor aflossing hypotheek in december 2019
Mogen mijn ouders in 2020 ook nog 1 x 100.000€ schenken voor aflossing hypotheek?
Gr Joost Reactie infoteur, 19-12-2019
Beste Joost,
Ja dat mag belastingvrij als u jonger bent dan 40 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henry, 02-12-2019
Dank voor uw reactie, zeemeeuw. Ik mag dus in 1 kalenderjaar, eenmalig €26040,- schenken. Maar… op de aangifte schenking moet een datum worden vermeld. Hoe moet dat dat als ik het bedrag in 2 termijnen schenk?
mvg Henry Reactie infoteur, 02-12-2019
Beste Henry,
U stuurt uw aangifte schenkbelasting op voor 1 maart van het jaar dat volgt na het jaar waarin de schenking is gedaan (dat geeft u de tijd om de bedragen uit eenzelfde jaar gezamenlijk te vermelden).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henry, 28-11-2019
Ik wil mijn zoon de eenmalige vrijstelling schenken van 26040. Moet dat in 1 keer of mag dat in 2 termijnen?

met vriendelijke groet, henry Reactie infoteur, 30-11-2019
Beste Henry,
Die eenmalige vrijstelling geldt één jaar, termijnen die over het jaar gaan vallen dan niet meer onder deze eenmalige vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saars, 04-11-2019
Een goede vriend wil mij een schenking doen. Deze vriend heeft geen Europese nationaliteit en heeft ook nooit in Nederland gewoond (De betaling komt vanuit China). Kan hij mij een maandelijks bedrag schenken van $5000 per maand? Of mag dit alleen een eenmalige schenking zijn, van $30.000?

Mogen deze bedragen ook hoger zijn? Zowel per jaar als maandelijks?

Wanneer zal iemand moeilijke gaan doen over deze ontvangen bedragen? Er is verder geen sprake van een uitkering/bijstand etc.

Met vriendelijke groet,
Saars Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Saars,
De schenkingen uit China zijn voor de schenkbelasting belastingvrij en zijn in Nederland niet begrensd. Wat je wel ziet is dat banken steeds meer de transacties van hun klanten in de gaten houden en daarover vragen kunnen stellen als ze het niet vertrouwen (witwassen, zwart loon en dergelijke).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacob, 04-11-2019
Hi,

Als ik maandelijks een schenking krijg uit het buitenland 10-25K per maand, klopt het dat ik hier dan geen belasting over betaal? De personen hebben nooit in nederland gewoond. Reactie infoteur, 06-11-2019
Hi Jacob,
Ja dat klopt voor de schenkbelasting. De bedragen komen wel bij uw vermogen en kunnen daar tot een belastingheffing leiden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 04-11-2019
Goedemiddag,
Mijn moeder wil mij €75.000 schenken voor de aankoop van een woning. Ik ben zelf 45 jaar. Hoeveel schenkingsbelasting moet er in dit geval worden betaald?
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Annemarie van Staveren Reactie infoteur, 06-11-2019
Goedemiddag Annemarie,
De vrijstelling bedraagt 5.427 euro (2019). Over het meerdere betaalt u 10% schenkbelasting (6.957 euro). Wordt de schenking in twee delen uitgekeerd (2019 en 2020) dan bespaart u ruim 550 euro, omdat u dan in 2020 nogmaals een vrijstelling hebt van ruim 5.500 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steenhuizen, 20-10-2019
Hallo,
Wij willen ons huis verkopen aan onze zoon, kunnen wij daar een schenking in verwerken zodat hij het huis zou kunnen kopen.
Anders is het voor hem niet op te brengen. ons huis is € 400.000,00 waard.
met vriendelijke groet,
Dhr. en Mevr. Steenhuizen Reactie infoteur, 21-10-2019
Hallo Steenhuizen,
U kunt er een schenking in verwerken van ruim 102.000 euro (2019) als uw zoon ook zelf in de woning gaat wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betty, 30-09-2019
Beste
Ik wil een overschrijving van 50000€ Doen van mijn rekening in Belgie naar de rekening van mijn dochter die 10 jaar in Nederland woont.
Wat doe ik best zodat zij geen extra kosten hiervoor betaalt. Zij is wel 42 jaar.
Indien hier kosten bijkomen, kan ik opteren om grote kosten van facturen, bij voorbeeld voor verbouwen van woning, dat ik die facturen rechtstreeks betaal aan de aannemer?
Dank bij voorbaat voor het antwoord.
Betty Reactie infoteur, 02-10-2019
Beste Betty,
Ook een rechtstreekse betaling aan een aannemer zal dan een schenking zijn, maar zal als zodanig minder opvallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aneta, 05-09-2019
Goedemiddag, ik ben Pools, en krijg ik van mijn ouders ( welke wonen in Polen-nooit in Nederland gewoond) € 50,000 moet ik dat ergens aanmelden? geld kom gewoon op mijn prive rekening. betaal ik belasting van deze bedrag?

mvg Aneta Reactie infoteur, 08-09-2019
Goedemorgen Anita,
In Nederland betaalt u hierover geen schenkbelasting en hoeft u de schenking ook niet aan te melden in 2019. Als u in 2020 nog een deel van het bedrag over hebt, dan is het onderdeel van uw vermogen en kan het zijn dat u vermogensbelasting over een deel moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Red, 21-08-2019
Als ik een contante schenking krijg van 200.000 euro vanuit Marokko om een huis te kopen in NL, moet ik dat ergens declareren of mag dat gestort worden op mijn rekening en overgemaakt worden aan de notaris. Reactie infoteur, 21-08-2019
Beste Red,
Als de persoon die u geld schenkt 10 jaar niet in Nederland woont, is de schenking belastingvrij en hoeft u niets te melden voor de schenkbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Art, 12-07-2019
Dit jaar wil mijn vader een schenking doen van € 26.040. Mijn fiscaal partner is 39, dus kan dat belastingvrij.
Volgens jaar willen de ouders van mijn partner ook een schenking doen van € 26.040, mijn partner is dan nog steeds onder de 40. Is dit dan ook nog altijd belastingvrij? Reactie infoteur, 14-07-2019
Beste Art,
Beide schenkingen zijn inderdaad belastingvrij mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Divera, 09-07-2019
Goedemiddag infoteur,
Ik heb even een vraag,
Als mijn moeder in januari 2020 haar kinderen( allen ouder dan 40) €10.000,00 wil schenken hoeveel schenkingsbelasting moet er dan p.p. betaald worden?

Mvg. Divera. Reactie infoteur, 14-07-2019
Goedendag Divera,
Uitgaande van de tarieven 2019 (de tarieven 2020 zullen iets afwijken), betaalt ieder kind over een schenking van 10.000 euro 780 euro schenkbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan van den Berg, 01-07-2019
Goedemiddag,
Wij hebben in 2012 € 50.000 aan onze dochter geschonken, waarvan €25.000 belastingvrij

Onze dochter heeft onlangs een woning gekocht. Hoeveel kunnen we haar nog belastingvrij schenken?
Ze in 37 jaar. Reactie infoteur, 02-07-2019
Beste Jan van den Berg,
Omdat u in 2012 gebruik maakte van de verhoogde schenkingsvrijstelling, kan in 2019 niet meer door u voor haar woning belastingvrij worden geschonken. U kunt wel gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 30-06-2019
Mijn zoon woont en werkt nu 3 jaar in Denemarken en wil een huis gaan kopen. Ik wil hem daarvoor eenmalig een bedrag van tussen de 30.000 en 40.000 euro schenken. Waar moet belasting betaald worden en welke maxima gelden? Is dat de Nederlandse max van 102.000 euro, of de Deense van 65.000 Deense Kronen? En moet de belasting in Denemarken of Nederland betaald worden? Reactie infoteur, 02-07-2019
Beste Anoniem,
Uw zoon heeft omdat het om Deens onroerend gaat en hij in Denemarken woont, te maken met de Nederlandse schenkbelasting (tot 102.000 euro vrijgesteld bij een eigen woning) en de schenkbelasting in Denemarken (deels vrijgesteld). Bij hogere bedragen dan de vrijstelling zal in Denemarken belasting moeten worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 28-05-2019
Mag ik mijn zoon belastingvrij schenken zodat hij een huis in het buitenland kan kopen?
Alvast bedankt voor de info! Reactie infoteur, 28-05-2019
Beste M,
De belastingvrije schenking van ruim 100.000 euro geldt ook voor een eigen woning in het buitenland, uw zoon moet dan dus wel in die woning gaan wonen. Voorwaarde kan zijn dat er een belastingverdrag met het land is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Tan, 04-04-2019
Mijn zus woont in Nederland en is nederlander, ik woon in Finland en ben een fin.
Mijn zus wil mij een schenking van 20.000 Euro doen, moet hierover schenkbelasting betaald worden? Reactie infoteur, 05-04-2019
Beste B. Tan,
Bij een schenking vanuit Nederland, kunt u schenkbelasting verschuldigd zijn. Is dit geld voor een eigen woning en bent u jonger dan 40 jaar, dan is het belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. de Groot, 18-03-2019
Ik heb een zus in Duitsland wonen (zelf woon ik in Nederland), mijn zus woont nu zo'n 45 jaar in Duitsland.
Ze is dementerende en haar zoon (wonen bij elkaar in) wil geld naar ons schenken (hij heeft de volmacht over haar).
Hij heeft het over een bedrag van €15.000. Moet hierover schenkbelasting betaald worden? En zo ja, in welk land? Reactie infoteur, 19-03-2019
Beste A. de Groot,
In Nederland hoeft u geen schenkingsbelasting te betalen, in Duitsland zeer waarschijnlijk ook niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Olthof, 21-02-2019
Mijn dochter (geboren mei 1978, enig kind) is op dit moment 40 jaar oud. Mag ik haar €26.040,00 schenken, vrij te besteden? Zo ja, moet dit vóór haar verjaardag in 2019?
Hartelijk dank alvast! Peter Olthof Reactie infoteur, 22-02-2019
Beste Peter Olthof,
De verhoogde schenkingsvrijstelling geldt tot en met de dag dat een kind 40 jaar wordt, niet daarna. U mag wel schenken, maar dan met de lagere jaarlijkse vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Verschuren, 12-02-2019
Beste Zeemeeuw,

Als ik 200.000 euro vanuit het buitenland krijg geschonken, van iemand met een buitenlands nationaliteit en die nooit in Nederland heeft gewoond. Moet ik hier dan schenkbelasting over betalen?

Hartelijk dank alvast. Met vriendelijke groet Veschuren Reactie infoteur, 14-02-2019
Beste Verschuren,
U hoeft dan geen schenkbelasting te betalen in Nederland.
Met vriendelijke groeten,

Zeemeeuw

M. Post, 08-02-2019
Beste redactie,

Als ik in 2019 van 10 verschillende personen een schenking van 2.173 ontvang en die 10 personen zijn geen partners van elkaar maar broer, zus, neefje, vriend, schoonzoon etc. van de ontvanger.

Moet ik over het totaal bedrag van 21.730 dan aangifte doen en schenkbelasting betalen?

Alvast bedankt!

M. Post Reactie infoteur, 08-02-2019
Beste M. Post,
Deze schenkingen zijn dan belastingvrij en u hoeft geen aangifte schenkbelasting te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wessels, 02-02-2019
Geachte redactie,

Ivm een in aanbouw zijnd huis van mijn kind van nu 25 jaar, heb ik mijn kind in 2017 een bedrag van E 33.200 geschonken, in 2018 een bedrag van E 13.686. Hoe hoog kan het bedrag maximaal zijn in het jaar 2019 (Dit jaar wordt het huis opgeleverd)?

- Is dat het saldo tot E 100.000,- (Dus E 53.114,-)
- Is dat het saldo tot E 100.000,- (Dus E 53.114,0) PLUS het reguliere bedrag wat je ieder jaar mag schenken van E 5428,-in 2019?
- Wellicht een ander bedrag?

MVG
Wessels Reactie infoteur, 05-02-2019
Beste Wessels,
In 2019 kunt u nog belastingvrij schenken € 53.114 (woning) plus € 5.428 (vrij besteedbaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Samuel van Hensbergen, 08-01-2019
Kan ik in 2019 nog een schenking doen voor 2018? Reactie infoteur, 09-01-2019
Beste Samuel van Hensbergen,
U kunt niet terugwerkende kracht een schenking doen, de schenking moet immers aantoonbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maat, 28-09-2018
Met belangstelling heb ik het bovenstaande gelezen.
Bij mij bestaat een andere vraag.
Ik ben 10 jaar gescheiden en woon in Spanje. Ik ben ter voorkoming van het betalen van dubbele belasting in Nederland geheel vrijgesteld van belasting.
Nu wil ik vanaf mijn rekening in Spanje 100.000€ overmaken naar mijn zoon (notaris) om een huis in Nederland te kunnen kopen.
Ik woon niet meer in Nederland en moet afrekenen met de fiscus in Spanje.
Vraag: moet er over deze 100.000€ in Nederland schenkingsbelasting worden betaald?
en wat als mij ex waar mijn zoon inwoont ook 100.000€ schenkt?
Mijn zoon is 21 jaar. Reactie infoteur, 01-10-2018
Beste Maat,
Gescheiden ouders worden bij de schenking aan een kind voor het schenkingsrecht toch nog als fiscale eenheid gezien, waardoor maximaal een bedrag van 100.800 (2018) belastingvrij mogelijk is en dus niet tweemaal € 100.000. U en uw ex zijn en blijven de ouders van uw kind, ook als u in het buitenland woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 10-04-2018
Wanneer je van een kennis in 2013 al een schenking hebt ontvangen van 100.000 om af te lossen van je hyptoheek. Mag je dan dit jaar 2018 ook een schenking van 100.000 krijgen van je ouders om af te lossen van je hypotheek en/of te gebruiken voor verbouwen van je woning?

Want het betekend eigenlijk dat je dus 2 x een 100.000 euro geschonken krijgt. Reactie infoteur, 10-04-2018
Beste Peter,
Toch mogen uw ouders u belastingvrij nog 100.800 euro schenken als u jonger bent dan 40 jaar en u de schenking besteedt aan de eigen woning. Dit is wel onder de veronderstelling dat uw ouders niet eerder van de eenmalige vrijstelling gebruik maakten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Warringa, 03-04-2018
Mijn vader heeft bij leven schenkingen gedaan door middel van schulderkenning aan 3 kinderen a 15000 euro en aan mijzelf 10000 euro nu bij de uiteindelijke verdeling wordt de 5000 euro niet opgevoerd in de uiteindelijke verdeling aan mijzelf, mijn vraag is heb ik geen recht meer op dit bedrag omdat ik 1 keer niet deelgenomen heb aan deze schulderkenning?
Met vriendelijke groet
R Warringa Reactie infoteur, 04-04-2018
Beste R. Warringa,
Als uw vader niet heeft bepaald dat alle schenkingen dienen te worden ingebracht bij de verdeling van de erfenis zodat iedereen evenveel aan schenkingen krijgt, hebt u geen recht meer op de (additionele) schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sita, 17-03-2018
Stel mijn vriendin wil mij 20000 euro geven om mijn schulden af te lossen zodra het op mijn rekening gestort wordt dan zou ik meteen alles overmaken en zou ik daarna net iets in de plus op mijn rekening staan. Welke belastingen worden er allemaal ingehouden of moet ik opgeven? Reactie infoteur, 19-03-2018
Beste Sita,
Als u geen uitkering hebt en het geld niet op 1 januari op uw rekening staat, zal niemand moeilijk over dit bedrag doen. Wel is schenkbelasting verschuldigd, als u ouder bent dan 40 jaar en het niet om uw hypotheek of andere schulden voor de eigen woning gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 20-12-2017
Geachte Redactie
Ik vader (56) van twee kinderen 17 en 19, ben onlangs gescheiden. moet nu mijn ex-vrouw uitkopen om in de woning te blijven wonen, kan dit financieel alleen rond krijgen met een schenking van mijn ouders. ben ik over deze schenking belasting schuldig? Reactie infoteur, 21-12-2017
Geachte Jan,
Uw ouders mogen u dit jaar nog en begin volgend jaar 5.320 euro belastingvrij schenken (samen ruim 10.600 euro). Daarboven betaalt u schenkbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 05-12-2017
Geachte Redactie,
Onze zoon heeft een zeer forse studie-schuld bij het DUO. Als zijn vader hem een belastingvrije schenking zou doen, kan hij dit dan gebruiken om in een keer zijn studieschuld te voldoen? Ik heb het over een bedrag van 40.000,-- euro.
Ik ontvang graag uw reactie. Reactie infoteur, 06-12-2017
Geachte Anne,
De vader mag uw zoon (jonger dan 40 jaar) in 2017 belastingvrij € 25.526 schenken, de rest kan wellicht belastingvrij door een beroep te doen op een belastingvrije schenking wegens het nakomen van een natuurlijke verbintenis. Over dat laatste deel moet de Belastingdienst wel apart besluiten. De regeling voor een studie geldt voor dure studies (meer dan 20.000 euro per jaar),
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees, 18-11-2017
Geachte redactie,

Een oom van mijn vrouw woont al ruim 50 jaar samen met zijn vriend en beiden zijn over de 80 jaar oud.
Wij zijn ook de enige familie leden en vertrouwenspersonen waar ze contact mee hebben en wij zijn op hun verzoek testementair executeur en erfgenaam (van de goederen die voornamelijk bestaan uit erfstukken van de famile van mijn echtgenote) banktegoeden worden tzt zoals beschreven in legaten door ons afgehandeld conform testament naar goede doelen. De notaris heeft daarbij aangegeven en vastgelegd dat het afhandelen van het testament vergoed wordt conform de geldende belasting vrije schenking.
Wij regelen veel zaken die ze zelf niet kunnen, nemen daar ook vrije dagen voor op: naar specialisten rijden, meegaan met grotere aankopen, ik doe reparaties en vervangingen waar nodig en krijg dan de benzinekosten contant vergoed. Verder worden daar geen kosten voor vergoed of verrekend.
Zij vragen of er een mogelijkheid is om toch onze inzet te belonen naast de maximale belastingvrije schenking van ongeveer maximaal € 2100 voor ons gezamenlijk. Reactie infoteur, 21-11-2017
Geachte Cees,
Over af en toe een aardigheidje zal niemand moeilijk doen, maar officieel is de schenkingsvrijstelling in jullie geval helaas laag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kareltje, 13-11-2017
Hallo
Ik heb mijn zoon in februari 2017 5000.- euro geschonken.
Hij wil dit bedrag, dit jaar nog aan mijn terug geven.
Als hij dit bedrag naar mij terug stort, moet ik dan belasting betalen? Reactie infoteur, 15-11-2017
Hallo Kareltje,
Strikt genomen wel, omdat dit bedrag hoger is dan 2.129 euro. Het beste stort hij een deel in 2017 en een deel in januari 2018.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angel Joseph, 07-11-2017
Een goede vriend wil mij uit Zurich 50,000 eros schenken hij zei dat het lang is gestort maar de bank heeft niets ontvangen, Gaat de bank eerst alles secuur na waar het geld vandaan komt en of het geen drugs geld of zwart geld is? Graag uw mening want wacht al weken op mn geld groetjes en dank. Reactie infoteur, 07-11-2017
Beste Angel Joseph,
Neen hoor, bij crimineel geld kan met een bevel van de rechter beslag op banktegoeden worden gelegd en anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 27-09-2017
Mijn ouders waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Mijn vader is overleden in 1999.
Wij hebben toen niets opgeëist. Sinds begin dit jaar is onze moeder opgenomen in een zorginstelling. Haar huis wordt nu verkocht. Wat gebeurt er als wij gaan delen? Of wordt er na twee jaar (peildatum) alsnog een bijdrage gevraagd door de zorginstelling (of CAK)? Reactie infoteur, 29-09-2017
Beste Maria,
Dat hangt van het moment van verkoop en verdeling af. Voor de berekening van de eigen bijdrage voor een verzorgingshuis wordt elk jaar jaar gekeken naar de situatie per 1 januari van het belastingjaar twee jaar terug. Een goede timing is dus belangrijk. Overigens moet er waarschijnlijk wel schenkbelasting worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre, 25-09-2017
Maar ik snap e.e.a. even niet. Niet dat ik geld heb om aan de kinderen te schenken, maar het geld dat ik zou kunnen schenken komt toch uit mijn salarisgeld. Daarover heb ik toch al inkomstenbelasting betaald. Of zie ik het verkeerd. Moeten de kinderen als straf schenkingsbelasting over mijn nettosalarisbedrag betalen? Je verdeelt je nettosalaris alleen op een alternatieve manier. Reactie infoteur, 26-09-2017
Beste Pierre,
Zowel de schenkbelasting als erfbelasting zijn helaas toch een dubbele belasting op schenking en erfenis. Er is immers al eens eerder belasting over betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Her, 22-09-2017
Hoeveel erfbelasting moet je betalen als je geen testament hebt, maar wel een overwaarde op je huis hebt, en enige contanten. Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste Her,
De hoogte van de erfbelasting is sterk afhankelijk van de afstand erflater en erfgenaam (kind, ouders, broer et cetera):

https://financieel.infonu.nl/belasting/103069-erfbelasting-2018-2019-en-2020-of-erfenis-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 16-12-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.