Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?

Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus? Hoeveel geld erf ik in 2022 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te overlijden? Hoe is een erfenis van een oom of tante wettelijk in het erfrecht geregeld en hoeveel belasting betaal ik dan over de erfenis? Een suikeroom heeft iedereen wel, maar wat erft u van een suikeroom? Waarschijnlijk moet u erfbelasting en successierechten betalen, let dan op de combinatie van tarieven en vrijstellingen bij een erfenis. Over een erfenis van een oom of tante betaalt u relatief veel belasting.

Erfenis van oom, tante, broer of zus. Wat blijft netto over?


Erfenis in het wettelijk erfrecht

Het wettelijk erfrecht geeft precies aan wat iemand van een ander kan erven en de hoofdlijn daarbij is dat de bloedlijn wordt gevolgd. Dat wil zeggen dat wie het dichtste familie is van een overledene als eerste aanbod komt als erfgenaam. De belangrijkste uitzondering hierop is de getrouwde partner of geregistreerd partner van de overledene. De wet zegt daarover dat de langstlevende de hele erfenis onder zijn hoede krijgt, maar dat er een niet direct opeisbare vordering ontstaat van de kinderen op de langstlevende. Dat wil zeggen dat de partner een belangrijk streepje voor heeft op andere erfgenamen. Dat streepje voor geldt niet alleen voor de hoogte van de erfenis, maar ook voor de erfbelasting die betaald moet worden. De langstlevende partner heeft een vrijstelling van maar liefst ruim 640.000 euro en gaat pas boven dit bedrag erfbelasting betalen. Dat is heel anders wanneer u erft van een oom, tante, suikeroom, boer of zus.

Hoeveel erf ik van oom, tante suikeroom, broer of zus?

U kunt van een oom, tante, broer of zus erven als er een testament is opgesteld, maar ook zonder een testament als er geen partner en geen kinderen of kleinkinderen zijn. Een kind daarentegen zal altijd van zijn ouders erven zonder testament en heeft ook altijd minimaal recht op een legitieme portie: wat erf ik als kind volgens het erfrecht? De oom of zus kunnen dus naar de notaris als ze u een deel van de erfenis willen nalaten. Wanneer er geen kinderen en ouders meer in leven zijn, mogen ze u alles nalaten. Als er wel kinderen zijn hebben zij in ieder geval recht op de legitieme portie, maar dan nog kan er veel te verdelen zijn. Het zelfde geldt voor een erfenis van een broer of zus.

Erfbelasting erfenis oom, tante suikeroom, broer of zus 2022

Ook voor de erfbelasting worden ooms, tantes en broers en zussen gelijk behandeld in die zin dat als zij u een erfenis nalaten u veel erfbelasting moet betalen. Ook bij een nalatenschap van uw bloedeigen broer of zus betaalt u dus veel belasting. Er zijn wel vrijstellingen, maar die zijn relatief klein. Ter vergelijking even de vrijstellingen bij een erfenis van uw ouders en wanneer het bijvoorbeeld van uw broer komt:

Tarieven successierechten 2022

Erfenis minus de vrijstellingPartner, kindoom, tante suikeroom, broer of zus
€ 0 - € 130.42510%30%
€ 130.425 en meer20%40%

Minder erfbelasting betalen via belastingvrij schenken

De manier om minder erfbelasting te betalen is om ook gebruik te maken van de belastingvrije schenkingen. Nu zijn die bij een erfenis van een oom, tante, broer of zus niet zo hoog, maar in 2022 altijd nog 2.274 euro jaarlijks. Dit zet bij grote erfenissen minder zoden aan de dijk, maar is altijd meegenomen. Niet voor niets geeft een suikeroom tijdens zijn leven van alles weg. Het scheelt belasting en een schenking is altijd leuk om te doen. Als er een positieve nalatenschap is, is een gang naar de notaris aan te bevelen. Als de schulden overheersen, kunt u de erfenis eenvoudig verwerpen.

Lees verder

© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Waarom erfbelasting in 2020 en 2021 betalen?Waarom erfbelasting in 2020 en 2021 betalen?Successierechten zijn hoog. Waarom en wanneer moeten we in 2023 zoveel erfbelasting en successierechten betalen en wat k…
Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want…
Erfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechtenErfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechtenErfbelasting in 2020 over een erfenis betalen is een dure zaak. Over dit geld is vaak al vele malen belasting betaald, e…
Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2023 en 2024 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De successi…

WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen)WSNP houdt in dat men persoonlijk failliet verklaard wordt en dat de rechter een uitspraak doet. Voor veel mensen is het…
Verhoging van de AOW-leeftijdVerhoging van de AOW-leeftijdVerhoging van de AOW-leeftijd is onontkoombaar. De AOW wordt door de vergrijzing onbetaalbaar en beleidsmakers willen me…
Reacties

Wilma den Hollander, 13-09-2020
Wat is het verschil tussen erfbelasting en successierechten? Reactie infoteur, 19-09-2020
Beste Wilma den Hollander,
Erfbelasting en successierechten zijn synoniemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eddy, 29-07-2020
Geachte Mijn neef is jammer genoeg overleden (hij was enig kind) nu gaat alles naar zijn ouders (mijn nonkel en tante zijn nog beiden in leven) nu heeft mijn nonkel gezegd dat ik de enige ben die zijn nalatenschap zowel van mijn neef als van mijn nonkel en tante erf. Mijn vraag is het beter dat ze mij nu een schenking geven bij leven en hoeveel successierechten moet ik daar op betalen. Reactie infoteur, 02-08-2020
Geachte Eddy,
Voor een schenking bij leven geldt dat als het om een handgift gaat (geld, onroerende zaken), u deze schenking niet hoeft te registreren en dan ook geen schenkingsbelasting betaalt. Mochten nonkel en tante komen te overlijden, dan kan de fiscus wel een belastingaanslag schenkbelasting opleggen. Wat verstandig is, is niet alleen een financiële zaak, zij kunnen ook gehecht zijn aan hun spullen, maar wat er bij leven wordt geschonken, kan u normaliter niet meer worden afgenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renee, 26-06-2020
Geachte,
Zeven maanden geleden is een tante, zus van mijn mama overleden. Zij was gehuwd, echtgenoot overleden in 2002, en er zijn geen kinderen. Dus normaal gezien zijn mijn zus, broer en ik erfgenamen.
Omdat mijn broer en ik geen goede band meer hebben met mijn zus, zou ik willen weten wat er met de nalatenschap gebeurd is van mijn tante. Kan ik daar voor naar een notaris (naar keuze) gaan om te zien of mijn tante een testament had en om te weten wat er met haar huis en al de rest gebeurd is?
Graag een antwoordje. Reactie infoteur, 30-06-2020
Geachte Renee,
U kunt bij een willekeurige notaris vragen of uw tante een testament had en als erfgename(n) hierin inzage vragen. Maar dan weet u nog niet wat er met de erfenis is gebeurd, dat zou dan uitgezocht kunnen worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eddy, 15-06-2020
Beste.
Mijn nationaliteit is Belg maar ben reeds aantal jaren woonachtig in nederland.ik krijg nu een erfenis van een neef woonachtig in België. Moet ik de erfbelasting in België of Nederland betalen? Reactie infoteur, 17-06-2020
Beste Eddy,
Omdat uw neef in België woonde, bent u in België erfbelasting verschuldigd. In België zal namelijk de erfenis worden afgewikkeld. Uitzondering hierop kan de situatie zijn dat uw neef in zijn testament heeft aangegeven dat zijn erfenis naar Nederlands recht moet worden afgehandeld, iets wat niet automatisch voor de hand ligt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 30-05-2020
Beste

Mijn oom is overleden, deze heeft geen partner meer (deze is ook reeds overleden) geen kinderen, vader of moeder meer. Mogelijk zou er van zijn getrouwde partner nog mensen in leven kunnen zijn maar dit is mij niet bekent. Van mijn oom zijn kant is er niemand meer in leven. Heb ik ergens recht op een deel van de erfenis en zo ja in wat voor termijn moet of kan ik aanspraak maken ergens op?

Mvg Peter Reactie infoteur, 01-06-2020
Beste Peter,
Mogelijk bent u (de enige) erfgenaam. Een erfenis kan normaliter na drie maanden worden opgevraagd. Overigens kan er een testament zijn opgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pedro Ruijs, 12-05-2020
Hallo, ik ben alleenstaand zonder kinderen, met overleden ouders, een overleden broer maar nog een broer en een zus in leven. Met de broer gebrouilleerd geraakt dus ik wil een testament opmaken om te voorkomen dat de helft van de nalatenschap (nu 400K) naar hem gaat.
Mijn zus heeft 2 dochters. Wat is hier qua erfbelasting het beste?
- mijn zus tot erfgenaam benoemen?
- mijn zus én mijn nichtjes (3 personen) in het testament als gelijke erfgenamen opnemen?
Ik hoor het graag, alvast bedankt.
Grt Pedro Reactie infoteur, 13-05-2020
Hallo Pedro Ruijs,
Fiscaal is het voordeliger om alle drie een deel te geven, want dan is er driemaal een vrijstelling van ruim 2.200 euro, bovendien is het tarief hoger boven de ruim 126.000 euro:

https://financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin Becht, 21-04-2020
Mijn vrouw heeft onlangs een erfenis gekregen van een oom die in Belgie woonachtig was.
Ze heeft nog 1 zus en 1 broer, beide niet gehuwd.
Wij zijn onder huwelijkse voorwaarden gehuwd.
nu krijgen broer en zus 1/4 deel van de erfenis en mijn vrouw 1/2 deel.
Krijgt zij 1/2 deel van de erfenis omdat ze (onder huwelijkse voorwaarden) gehuwd is.
En heb ik dan ook als echtgenoot recht op de helft van de erfenis van mijn vrouw? Reactie infoteur, 22-04-2020
Beste Martin Becht,
Dat uw vrouw 1/2 e deel krijgt staat los van het feit dat jullie getrouwd zijn. Uw deel is afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden, als alles wat er in een jaar bijkomt gemeenschappelijk is, geldt dat ook voor een erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martine van Mierlo, 02-02-2020
Ik heb neven en nichten benoemd in mijn testament, echter zij zijn geen bloedverwant. Vallen zij toch onder het 30% tarief? Reactie infoteur, 03-02-2020
Beste Martine van Mierlo,
Neven en nichten vallen bij een erfenis onder het hoge tarief van 30 en 40%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Depickere Vera, 20-11-2019
Beste,
Mijn oom is onlangs overleden. Hij is gans zijn leven vrijgezel geweest en heeft geen kinderen. Hij heeft wel 3 zussen en 3 broers waaronder mijn moeder die 24 jaar geleden is overleden. Wij zijn met 8 kinderen. Gaat het erfenisdeel van mijn moeder dan naar ons (De kinderen) of wordt dit verdeeld onder de 5 overgebleven ooms en tantes?
Met vriendelijke groeten. Reactie infoteur, 24-11-2019
Beste Depickere Vera,
Volgens de wettelijke verdeling gaat het erfdeel dat uw moeder zou krijgen (1/6e deel), nu naar haar kinderen. Als er een testament is, kan de oom daarin de verdeling van de erfenis hebben aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Palmyra, 15-11-2019
Een vriendin van me haar vader is reeds geruime tijd overleden, nu ook zijn enige broer en zij is zijn petekind. Hij is nooit getrouwd geweest heeft bij mijn weten geen kinderen en woont in een eigendom. had spierziekte en na lange hospitalisatie nu dus overleden. Een buitenstaander kreeg van hem de sleutels, verzekeringsdocumenten en auto in bezit dit al maanden. om voor zijn belangen aan nodige afhandelingen te kunnen voorzien (niets staat op papier hierover). Zij weet niet of er een testament is. Maar nu eist het petekind van de overledenen de auto op. Zij denkt enige erfgename te zijn. Moet de auto zomaar overhandigd worden? De verzekering loopt nog tot eind 2020. Moet er eerst geen bewijs van erfenisrecht opvolging via wet of notaris zijn afgewacht worden? Kan mijn vriendin niet gewoon de autoplaten opsturen. en verzekering op haar naam nemen of laten opschorsen in afwachting van bewijs erfrechtopvolging of testament.? Reactie infoteur, 17-11-2019
Beste Palmyra,
Voordat er een verdeling van de erfenis kan plaats hebben, moet duidelijk zijn wie de erfgenamen zijn, of er een testament is opgesteld, of er schulden zijn, hoe de uitvaartkosten worden betaald en dergelijke. Het petekind moet dus geduld hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reuter, 15-10-2019
Mijn oom is overleden en ik ben de enige erfgenaam. Wat moet ik doen? Reactie infoteur, 16-10-2019
Beste Reuter,
Ga ook na of er een testament is en of u de erfenis wilt aanvaarden of niet. Van belang daarbij is of er te veel schulden zijn of niet. Zo ja, dan zal de Belastingdienst u ook als aanspreekpunt zien voor de erfbelasting en wellicht nog de inkomstenbelasting van uw oom. En iemand moet de uitvaart regelen. Zie voor meer info ook:

https://financieel.infonu.nl/geld/96031-belastingaangifte-erfenis-broer-en-zus.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liesbeth, 09-10-2019
Hallo,
Ik krijg bij het overlijden van mijn oude oom zijn huis in Duitsland.Nu huurt hij het nog en in november is de overdracht dat hij het koopt en neemt daarbij mee dat bij zijn overlijden het huis in mijn bezit moet komen. Is dit wel rechtsgeldig? En wat doet het belasting technisch als ik het erf. Hij heeft ook 3 kinderen. Zijn er nog tips wat ik kan en moet doen? Wij willen daar wel graag gaan wonen. Reactie infoteur, 11-10-2019
Hallo Liesbeth,
Als uw oom in Nederland woont, kan hij hier een testament laten opmaken waarbij hij de woning aan u legateert en u na zijn overlijden in eigendom geeft:

https://financieel.infonu.nl/geld/190489-legaat-is-groter-dan-de-erfenis-wat-nu.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hutjens Rob, 03-10-2019
Goedendag,

Een tante van mij is recentelijk overleden.
Welk percentage moet is betalen als erfgenaam, ik ben een neef van de overledene.

Vriendelijke groeten Reactie infoteur, 04-10-2019
Goedendag Hutjens Rob,
U hebt een vrijstelling van € 2.173 in 2019. Over het meerdere betaalt u 30 tot 40% belasting, afhankelijk van de hoogte van uw erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Serge Willems, 27-09-2019
Ik heb een vraag de oom van mijn vrouw is overleden op 19-08-2019.
Hij laat een spaarboek achter van 27000 euro en een zevende deel van een appartement daar moeten nog de kosten van de begrafenis af enz. de rest van de spaarboek wordt onder 5 erfgenamen gedeeld. Volgens jullie info zal ze daar 30% erfrecht op haar deel betalen.

Hoe kan je de vrijstelling van € 2.173 (2019) aanvragen? het appartement moet in zes gedeeld worden. op haar het deel van het appartement moet ze terug 30 % erfrecht betalen kan je daar dan ook gebruik maken van vrijstelling van € 2.173 (2019)? zo ja hoe?
gr serge Reactie infoteur, 30-09-2019
Beste Serge Willems,
Uw vrouw heeft automatisch recht op de vrijstelling, die geldt voor haar aandeel in de erfenis. De vrijstelling hoeft dus niet te worden aangevraagd. De waarde van haar totale erfdeel minus de vrijstelling is belast met erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Snissaert Carola, 11-09-2019
Beste ik heb een suiker oom net overleden, ik ben petekind mij is belooft dat ik erf, maar heb geen bewijzen, wat kan ik doen? Reactie infoteur, 11-09-2019
Beste Snissaert Carola,
Zonder bewijzen (een testament) is er geen wettelijke basis voor een erfenis. U bent dan afhankelijk van de medewerking van de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke, 17-08-2019
Mijn tante is overleden, mijn moeder ook, daarom erven wij.nu is onlangs mijn broer overleden, krijgt zijn zoon nu dat geld is woonachtig in Duitsland. Reactie infoteur, 19-08-2019
Beste Ineke,
De zoon van uw broer erft dan wat uw broer van uw tante zou hebben gekregen, als hij nu nog zou leven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel Schut, 05-06-2019
Ik heb een vraag,
mijn broer is overleden, was gehandicapt en ik was de curator
we hadden ook 3 halfbroers, die allemaal zijn overleden, evenals onze ouders.

Hoe zit het met de erfenis in mijn geval alleen geld, omdat mijn broer geestelijk en lichamelijk gehandicapt was,  
moet dat straks verdeeld met mij en de kinderen van mijn halfbroers 

m vr gr Karel schut  Reactie infoteur, 07-06-2019
Beste Karel Schut,
Een halfbroer in leven erft in eerste instantie de helft van een hele broer. Twee halfbroers erven dan elk 1/6 deel, in dit geval de kinderen van de halfbroers. Voor u blijft dan 2/3e deel over (uw deel plus wat de halfbroers niet erven).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stevie, 29-04-2019
Beste,
Mijn oom is weduwnaar en heeft geen kinderen. Hij heeft mij en mijn zus (kinderen van zijn broer) in zijn testament gezet. We erven bij overlijden zijn woning + spaargeld.
Kan hij dit of gaat er sowieso een deel naar de wettelijke erfgenamen (van zijn kant of van zijn vrouw haar kant)?
Op wat moeten we rekenen van successierechten? Is het beter de woning nu al te schenken om successierechten te vermijden (verminderen)?
bedankt voor de info.
mvg Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Stevie,
Uw oom die kinderloos is, mag zijn gehele erfenis aan u en uw zus nalaten. Afhankelijk van het bedrag dat u zo erft, betaalt u 30 tot 40% erfbelasting met een vrijstelling van € 2.173 (2019):

https://financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferdy, 27-04-2019
Beste,

Mijn oom is overleden en mijn familie heeft van de afwikkeling een zooi gemaakt. Een tante, zus van mijn oom, heeft de erfenis verworpen echter houdt ze spullen en heeft daarmee haar verwerping ongedaan gemaakt. Nu willen wij de erfenis van mijn oom verwerpen voor mijn moeder, ook een zus van de overledene. De erfenis komt dan naar mij en mijn zus. Wij willen hier ook niks mee te maken hebben en willen ook verwerpen. Voor mij is dat geen probleem, ik heb geen kinderen, mijn zus heeft echter een kind. Nu is mijn vraag, is mijn minderjarige neefje (kind van mijn zus) erfgenaam zodra ik en mijn zus de erfenis verwerpen? Reactie infoteur, 29-04-2019
Beste Ferdy,
Ja een minderjarig kind wordt erfgenaam als de ouder verwerpt. Bij de kantonrechter kan vervolgens de ouder het verzoek neerleggen om ook voor het minderjarig kind de erfenis te verwerpen. Soms is er een testament waarin de kinderen van de erfgenamen worden uitgesloten van een erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sien, 17-04-2019
Beste,
Hou zit de erfenis in elkaar van een suikeroom zonder testament?
Hij heeft wel een broer en twee zussen maar die zijn overleden, elk van hen heeft kinderen er zijn dus neven en nichten. Respectievelijk een, twee, vier.
Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 18-04-2019
Beste Sien,
De kinderen van de broers en zussen zijn erfgenaam namens hun ouders. Deze vererving verloopt dan via plaatsvervulling:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wirix Raymond, 10-04-2019
Beste,
Ik ben heel tevreden met de gegevens die ik hierbij heb kunnen lezen. De verschillende facetten werden duidelijk uitgelegd en verwoord. Mijn dank voor deze uitgebreide info betreffende erfrechten.
Mijn erkentelijke groeten,
WR. Reactie infoteur, 11-04-2019
Beste Wirix Raymond,
Dank u wel en graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Moeliker, 06-04-2019
Erven nichten en neven van eerder overleden oom nog van mijn pas overleden tante? Er was een testament voor langstlevende. Reactie infoteur, 08-04-2019
Beste Henk Moeliker,
De neven en nichten in de bloedlijn van tante kunnen van tante erven. Een testament van tante kan een andere verdeling mogelijk maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 30-03-2019
De erfenis van een zus bedraagt ca. € 12.500 die verdeeld wordt over 2 broers en 3 zussen waarvan er een is overleden en aan haar man wordt uitgekeerd.
Moet er over het meerdere boven de vrijstelling erfbelasting worden betaald of kan het zgn. meerdere ook in 2020 worden uitbetaald. Reactie infoteur, 02-04-2019
Beste Jan,
De vrijstelling voor een erfenis van een broer of zus bedraagt in 2019 € 2.173, jullie zitten daar net boven (€ 327 per persoon). Zijn alle kosten afgetrokken zoals de kosten van de uitvaart? Gespreid uitbetalen maakt geen verschil voor de vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annick, 05-02-2019
Als ik een bedrag van 60000 euro erf van een suikertante of oom. 60000 is het 1/16 de van het nettoactief uit de nalatenschap dat mij toekomt omdat mijn vader gestorven is. de broer van de overledene mijn suikernonkel dus. hoeveel successie betaal ik dan? Reactie infoteur, 06-02-2019
Beste Annick,
Over een erfdeel van 60.000 euro betaalt u tot 45% erfbelasting:

https://financieel.infonu.nl/geld/65130-successierechten-op-nalatenschap-en-erfenis-belgie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John V. Dijk, 21-01-2019
Tante heeft bij testament geregeld dat de 2 erfgenamen ieder 1/3 van haar vermogen erven.
Daarnaast gaat er 1/3 van haar bezittingen naar goede doelen. Dat vermogen bestond o.a uit een hypotheekvrij koophuis dat inmiddels is verkocht. De verkoopprijs van het huis lag ver boven de WOZ waarde.
Is het nu zo dat de goede doelen bij de verdeling van de erfenis ook meedelen in het verschil tussen WOZ en daadwerkelijke opbrengst? Reactie infoteur, 10-07-2019
Beste John,
Fiscaal voor de erfbelasting delen de goede doelen delen mee in 1/3e deel van de waarde op het moment van overlijden. U kunt daarbij uitgaan van de WOZ-waarde van de woning. Feitelijk delen de goede doelen uiteraard wel mee in de latere verkoopwaarde, zodra ze de koopwoning in hun bezit is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 14-01-2019
Als alleenstaande zonder kinderen kan ik mijn erfenis nalaten aan mijn petekind, een zoon van mijn broer en moet er dan bij een notaris een testament op gemaakt worden. Wat zijn de kosten daarvan? Reactie infoteur, 17-01-2019
Beste Chris,
Als er andere wettelijke erfgenamen zijn (uw broer bijvoorbeeld), is een testament nodig om uw erfenis aan uw petekind na te laten. De kosten verschillen per notaris, een eenvoudig testament kost een paar honderd euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa, 01-11-2018
Even wat informatie aub
Ivm het overlijden van een suikeroom
Erven de kinderen van broer en zus ieder hetzelfde bedrag? Of word het berekend volgens aantal kinderen van broers en zussen?

Graag wat meer informatie alsjeblieft. Reactie infoteur, 02-11-2018
Beste Melissa,
Als een broer of zus niet meer leeft, erven hun kinderen wat zij zouden zelf zouden hebben geërfd als ze nog wel zouden leven. Dus per broer of zus is het te verdelen bedrag hetzelfde, maar als een broer meer kinderen heeft dan een zus, krijgen de kinderen van de broer per persoon minder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jm Reinek, 23-10-2018
Ik kom via heeel veel omwegen achter het overlijden van mijn enige oom, 30 aug jl. Officieel heeft niemand mij nog op de hoogte gesteld. Hij was nederlander woonde in wisconsin usa, broer van mijn overleden vader, ongehuwd, geen kinderen. Ik heb verder geen familie, alleen mijn moeder leeft nog. Ik was zijn enige nicht. Ik heb van alles gedaan om achter de feiten te komen, maar overal nul op mijn berichten. Hij had bezittingen in de vorm van land, waaronder een stuk op hawaii. Ik weet niet of hij een testament had, de ene keer zei hij van wel, de andere keer weer niet. Ik ben enig erfgenaam, hoe kom ik te weten wat er met zijn nalatenschap gebeurt. We hebben altijd contact gehad, hij en ik. Ik weet niet eens wat er gebeurd is of waar hij nu is. Via de svb bank weet ik dat zijn pensioen is stopgezet. Reactie infoteur, 25-10-2018
Beste Jm Reinek,
Wellicht kan de SVB u een adres geven (als u die niet al hebt) en kunt u met de gemeente aldaar contact opnemen of via de Nederlandse ambassade.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Jong, 20-09-2018
Als je alleen nog maar een neef hebt is deze neef dan de erfgenaam?
Zo ja kan deze neef onterft worden? Zo ja kan deze neef dan nog een beroep doen als hij is onterft op zijn legitieme portie? Reactie infoteur, 23-09-2018
Beste R. de Jong,
Als er een testament is waarin anders wordt bepaald, is de neef geen erfgenaam meer. De neef heeft geen recht op een legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Staf, 24-08-2018
Een priester heeft een tak21 belegd en een parochiaan, niet familie, opgenomen in de lijst van begunstigde, 40.000 €
zijn er successierechten of andere vorm van belastingen verschuldigd. de priester beweerd dat deze som na zijn overlijden zuiver (in zijn geheel) naar de begunstigde wordt uitgekeerd, geen successie of belastingen op dit deel.
waar of niet waar? Reactie infoteur, 24-08-2018
Beste Staf,
Zonder aanvullende maatregelen is het erven via een tak21 spaarverzekering niet vrij van successierechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. C. Hake- Kloster, 29-04-2018
Mijn neef heeft geen partner of kinderen. Ouders zijn overleden. Ook de ouders van neven en nichten.
Ik ben de enige nicht van vaders kant. Van moederskant zijn er 15.
Krijgt ieder even veel?
Er is geen testament. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste F. C. Hake- Kloster,
Het hoeft niet zo te zijn dat elke volle neef of nicht evenveel uit de nalatenschap krijgt. Dat hangt af van het aantal kinderen per gezin. Neven en nichten erven in dit geval via plaatsvervulling:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 23-04-2018
Even een vraag met betrekking tot erfrecht in Duitsland. De halfbroer van mijn opa is overleden en heeft geen kinderen of andere familie aan wie hij zijn vermogen nalaat dan drie half broers/zus. Mijn opa (een halfbroer) is ook overleden, nemen zijn kinderen zijn plaats in voor het deel van mij opa van de erfenis? Reactie infoteur, 25-04-2018
Beste Marie,
Allereerst kunnen er in een testament vervangende erfgenamen worden genoemd als een erfgenaam al is overleden. Is er geen testament en had de halfbroer van uw opa verder geen familie, dan gaat de erfenis naar de kinderen van uw opa.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 31-01-2018
Een zus van mijn moeder nooit gehuwd geweest zonder kinderen is overleden, mijn vader en moeder zijn ook overleden, hebben wij nu recht op een erfenis. Reactie infoteur, 31-01-2018
Beste Jo,
Wettelijk gezien hebben jullie recht op het erfdeel dat anders jullie moeder geërfd zou hebben. In een testament kan echter ook een andere verdeling worden gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 22-12-2017
Mijn oom (zonder partner of kinderen) is een half jaar geleden overleden en mijn vader is vlak erna overleden. Mijn vader heeft tot aan zijn dood gezegd dat de neven en nichten alles zouden erven. Echter is er een oom geweest, dus een broer van die oom, en hij verpleegde hem om natuurlijk ervoor te zorgen dat hij die erfenis zou krijgen, en zodoende is dus ook het testament veranderd. Kunnen wij hier niks op aanvechten? Zelfs de nog levende ooms en tantes waren stomverbaasd hierover. Kunnen wij hier nog wat aan doen? Reactie infoteur, 23-12-2017
Beste Jose,
U kunt een testament altijd aanvechten, maar zult voldoende bewijs moeten hebben om de rechter van uw gelijk te kunnen overtuigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ina, 21-12-2017
Een volle neef zonder partner, kinderen, ouders, broer of zus.
Van zijn vaders kant zijn er neven, nichten en hun kinderen.
Van zijn moeders kant is het niet bekend, zij wonen in ieder geval niet in Nederland.
Er is geen testament. Hoe wordt de erfenis verdeeld? Reactie infoteur, 22-12-2017
Beste Ina,
De erfenis zal gaan naar de neven en nichten van zowel vader als moeder. Dit moet wel eerst in kaart worden gebracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 13-11-2017
Mijn ongehuwde oom zonder kinderen is een paar jaar geleden overleden.
Mijn ouders zijn al jaren overleden, mijn moeder was zijn zus.
Maar tot op heden heb ik of mijn broers of zussen nog niks gehoord over de erfenis.
Wij hebben nog 4 neven en nichten die beweren dat onze oom alles aan hen heeft gelaten.
Toch heeft mijn oom altijd gezegd dat alles voor mijn broer, die hij als dooppeter had zou erven.
Hij had dat zelfs bij de notaris laten op maken. had hij gezegd.
Wat kan er dan gebeurt zijn dat het niet zo is gegaan? Reactie infoteur, 16-11-2017
Beste Marie,
Het is überhaupt de vraag wie de erfenis heeft afgehandeld. Het beste gaat u na of er een testament is en of betreffende notaris u hierover meer kan vertellen. Als er een erfenis is zal ook de Belastingdienst in het geheel betrokken zijn, wellicht hebben die ook nog geen aanspreekpunt gevonden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Goovaerts, 02-11-2017
Mijn halfbroer is overleden, we hebben dezelfde moeder, zijn vader en grootouders zijn overleden, hij heeft geen partner, noch kinderen, geen broers of zussen, ik heb nog een broer.
Hoe gaat het met zijn erfenis en hoeveel successie rechten moet ik daarop betalen? Reactie infoteur, 03-11-2017
Beste Goovaerts,
Hoeveel u aan successierechten moet betalen, hangt vooral af van het bedrag van de erfenis. U wordt daarbij door de Belastingdienst gezien als een ander (vergelijkbaar met een oom of tante) met een relatief lage vrijstelling en hoge tarieven. Belangrijk voor de verdeling is ook of er een testament is opgesteld (anders krijgen jullie ieder de helft).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thura, 25-10-2017
Vanmorgen kreeg ik het testament opgestuurd van mijn oom die al 50 jaar in Duitsland woonde. Ik sta er niet in beschreven. Alles gaat naar anderen. Waarom krijg ik dan dit Duitse testament? Reactie infoteur, 25-10-2017
Beste Thura,
Als u in het testament niet wordt uitgesloten, kan het best zijn dat u, eventueel samen met anderen, erfgenaam bent van uw oom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Brinkhoff, 14-10-2017
Mijn broer, woonachtig in de USA, wil op naam van mijn kleinkinderen een kapitaal voor studie vormen. Dat geld komt uit zijn erfenis. Deze spaarpotten worden in de USA gevormd en komen na overlijden naar Nederland.
Betekent dat 30% belasting betalen of zijn er andere regels voor een studiefonds.

Met vriendelijk groet

S.brinkhoff Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste S. Brinkhoff,
Als het geld straks op een privérekening staat, telt het mee bij uw vermogen. Daarover betaalt u een bepaald percentage aan vermogensbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/162690-belasting-spaargeld-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefanie, 14-09-2017
Goedeavond,
Ik heb een vraag die me best hoog zit.
De familie van mijn man heeft een testament laten opstellen dat mijn kind alles erft als hun komen te overlijden. Mijn man hebben ze onterft. Mijn kind van nu 3 jaar erft een nieuwe boerderij met veel grond wat een waarde betreft Mega veel geld. (het betreft een oud oom en oud tante van mijn zoon). Nu mijn vraag wat moeten wij of onze zoon straks afstaan aan de belasting en wat is onze zeggenschap hier over. Ik zie graag een reactie tegemoet groet stefanie Reactie infoteur, 15-09-2017
Beste Stefanie,
Dat hangt er van af. Bij een minderjarig kind zijn de ouders in beginsel de wettelijke vertegenwoordigers, maar het kan ook zijn dat in het testament een bewindvoerder wordt aangesteld die het bewind over de erfenis voert totdat het kind (tenminste) meerderjarig is. De belastingtarieven zijn de hoge tarieven van 30 en 40%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 23-04-2017
Mijn tante (een weduwe zonder kinderen) heeft mijn in 2012 overleden vader (haar broer) als erfgenaam benoemd; mijn moeder is in 1998 overleden.
Ik ben enig kind.
Wanneer zij komt te overlijden, ben ik degene die erft.
Hoeveel successierechten moet ik dan betalen? Eenmalig 30 % of meer ( in eerste instantie heeft zij immers mijn vader, van wie ik vervolgens weer erf, als erfgenaam benoemd).
Ik hoop spoedig iets van u te horen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Reactie infoteur, 25-04-2017
Beste Annemarie,
U betaalt toch 30 tot 40% erfbelasting boven het vrijgestelde deel van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lenne, 15-04-2017
Beste, ik erf een nalatenschap van mijn nonkel samen met nog 3 andere neven (in totaal met 4). Er is 15.317 euro actief te verdelen (belfius rekening) en passief gaat er 13.285 euro af (kosten erfrechtverklaring 594€, aangifte nalatenschap 1474€, vereffening 843 €, successierechten 10.077 € en nog 3 kleinere kosten van tezamen 300 €). Dit betekent dat er op het einde van de rit maar een 2000 euro overblijft en dus 500 euro de persoon. Ons was telkens een ander bedrag verteld en ook andere info die wij opzoeken laat uitschijnen dat wij teveel successierechten moeten betalen… Kan dit kloppen?
Mvg Reactie infoteur, 18-04-2017
Beste Lenne,
In België gaat, afhankelijk van het gewest, voor neven en nichten ongeveer 45% naar de fiscus:

http://financieel.infonu.nl/geld/65130-successierechten-op-nalatenschap-en-erfenis-belgie.html

De successierechten die u noemt, lijken daarom te hoog. Bovendien mag u van de erfenis vóór belasting nog bepaalde kosten aftrekken die worden gemaakt om een erfenis af te wikkelen en om de kosten van de uitvaart te betalen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 16-03-2017
Mijn oom heeft geen partner(meer) of kinderen. Er zijn naast mij nog meerdere neven en nichten waar hij nauwelijks tot geen contact meer mee heeft. Hij wil dat de totale erfenis naar mij gaat en wil dit notarieel vastleggen. Is hij dan toch wettelijk verplicht om elke neef/nicht een (minimaal wettelijk) deel na te laten? Reactie infoteur, 19-03-2017
Beste Ad,
Uw oom mag per testament alles aan u nalaten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjaak Vlaming, 21-01-2017
Van mijn overleden vader is de laatste broer ook overleden. Deze oom was niet getrouwd, laat geen partner achter en had geen kinderen. Van zijn broers en zussen is iedereen dood. Er leeft nog wel een schoonzus.
Mijn vragen: Mijn oom laat een klein bedrag na. Is mijn tante daarvan de eerste erfgename? Komen daarna de neven en nichten? En gaat hun erfdeel dan over op hun kinderen als een neef of een nicht inmiddels is overleden?

Met vriendelijke groet,
Sjaak Vlaming Reactie infoteur, 23-01-2017
Beste Sjaak Vlaming,
Zonder een testament gaat de erfenis van de oom naar de nog levende kinderen van zijn broers en zussen, niet de schoonzus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kors, 11-01-2017
Een hypothetische vraag: stel, een oom overlijdt en laat alles na aan zijn neven. De totale erfbelasting bedraagt 100 duizend euro. Wat is dan het totale erfenisbedrag? Reactie infoteur, 13-01-2017
Beste Kors,
Als elke neef evenveel van de erfenis krijgt en de totale erfbelasting bedraagt 100.000 euro, kan alleen worden berekend hoe groot de totale erfenis is, als ook bekend is om hoeveel neven het gaat. Zijn het vijf neven, dan is de erfenis ongeveer 69.000 euro per persoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Borg, 08-12-2016
Mijn ouders woonden allebei in zuid-afrika. Ze zijn binnen 4 maanden allebei overleden. Ik heb nog 1 broer. Mijn vader vertelde toen mijn moeder overleed dat ik onterfd was. Kunnen mijn ouders dat zomaar? Moet ik bericht krijgen van een notaris over de erfenis? Mijn broer en ik wonen allebei in Nederland. Als ik onterfd word, worden mijn kinderen dat dan ook? Reactie infoteur, 09-12-2016
Beste Borg,
Als uw ouders in Zuid-Afrika woonden, geldt waarschijnlijk het erfrecht van dat land. In Nederland kan een kind worden onterfd, maar heeft nog wel recht op de lagere legitieme portie:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/32195-wat-is-bij-overlijden-de-legitieme-portie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacoba, 19-10-2016
Mijn tante overleed op 21-8-2016. De erfenis werd verdeeld onder mijn vader en de kinderen van mijn overleden tantes. Mijn vader overleed plotseling op 17-09-2016. Nu is de aangifte van de erfbelasting van de erfenis van mijn tante opgemaakt en betaald mijn overleden vader 30% erfbelasting. Vervolgens erven mijn broer en ik het erfdeel van van vader. Nu zegt de boekhouder dat we weer erfbelasting moeten betalen. Ik heb ooit in de elsevier gelezen, dat er bij een verdeling, waarbij erfbelasting is betaald, binnen 3 maanden van een overlijden van een erfgenaam, niet nog een keer de erfenis wordt belast. Weet u hoe dat geregeld is? Reactie infoteur, 23-10-2016
Beste Jacoba,
Omdat uw vader binnen een maand is overleden, betaalt u maar één keer erfbelasting:

http://financieel.infonu.nl/belasting/160907-schenking-180-dagen-voor-overlijden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nouwens, 05-09-2016
Moet elke broer en zus elk erfbelasting betalen van zijn of haar deel dus van 10000 euro gedeeld door 5 is 2000 euro? Of moet erfbelasting worden betaald van het totaalbedrag van 10000 euro en vervolgens erven? Reactie infoteur, 06-09-2016
Beste Nouwens,
Elk kind betaalt belasting over zijn eigen erfdeel en heeft zijn eigen vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annee Heart, 09-07-2016
Mijn tante is pas overleden. Nu is er en trustee aangesteld voor het verzorgen van haar crematie en haar verdere zaken, zoals huurwoning opzeggen, inboedel weg doen, privé papieren en dergelijke opsturen naar Nederland. Daarnaast is er wat geld om te erfen, maar die Canadese gemeentelijke trustee egt dat er nu een heel onderzoek komt om uit te zoeken wie wat erft. Tante is nooit getrouwd geweest en heeft ook nooit kinderen gekregen. Haar broer is reeds in 1984 overleden (heeft 2 kinderen). De enige nog levende zus van deze overleden tante is mijn moeder!
1. Is mijn moeder de enige erfgenaam of erven de kids van de overleden broer ook mee?
2. Hoe kom ik te weten of tante onder Canadese of Hollandse wetgeving valt?
3. Moet ik gewoon met die Canadese Trutee genoegen nemen of kan ik alsnog een Hollandse curator aanstellen? Reactie infoteur, 10-07-2016
Beste Annee Heart,
Er zijn dan drie erfgenamen, de twee kinderen (erfdeel overleden oom) en uw moeder. Welke regelgeving geldt, hangt af van de woonplaats van de tante en wat er in haar testament staat. Het is zeker verstandig om ook zelf iemand aan te wijzen (hoeft geen curator te zijn) die de contacten onderhoudt met de trustee en die van de nodige informatie voorziet (en vice versa).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 22-06-2016
Mijn moeder is negen maand geleden overleden. Ik en mijn zus waren erfgenaam van een huis waar 1 maand geleden de succesrechten voor betaald zijn, alsook voor de liggende gelden. Nu is mijn zus overleden. Moet er dan terug succes op betaald worden, zoja is dat de volle pot of wordt er rekening gehouden dat er nog pas succesrechten betaald zijn op het huis en de gelden? Reactie infoteur, 24-06-2016
Beste Karin,
In België krijgt u een vermindering voor opeenvolgende overdrachten binnen het jaar, u moet dan de helft van de normaal verschuldigde rechten betalen. U moet in de aangifte van nalatenschap wel deze vermindering aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 12-06-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.