InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten Erfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want de tarieven van de erfbelasting 2019 en de successierechten zijn hoog. De partnervrijstelling is verhoogd, waardoor de langstlevende niet snel erfbelasting betaalt. Dat wordt al anders voor een kind die van zijn ouders erft of wanneer de erfenis van verder komt, bijvoorbeeld van een oom of tante. Ook voor een erfenis van een broer of zus betaalt u in 2019 veel erfbelasting en successierechten. Met een schenking kunt u de latere erfbelasting natuurlijk ook verlagen en zo minder erfbelasting betalen

Erfbelasting 2019 en successierechten

In de loop der tijd is de wettelijke positie van de achterblijvende langstlevende partner verbeterd. Als er geen testament is opgesteld en er zijn kinderen in het gezin, dan krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende echtgenoot of echtgenote, maar hoeft deze de vordering niet direct uit te betalen. De vordering komt pas beschikbaar als ook de langstlevende is overleden. Ook bij de erfbelasting is de positie verstrekt doordat de langstlevende partner (gehuwd, geregistreerd partnerschap) een relatief hoge vrijstelling krijgt. Pas voor het deel dat deze belastingvrijstelling bij een erfenis overstijgt, hoeft de langstlevende erfbelasting te betalen. Daarmee neemt de vrijstelling voor de langstlevende in verhouding tot de bedragen die gelden voor andere erfgenamen een bijzondere positie in (definitieve cijfers):

Successierechten 2019, de vrijstellingen bij een erfenis:

Uw relatie met overledene Hoogte van de vrijstelling
Echtgenoot, echtgenote, partner 650.913
Gehandicapt kind 61.840
Ouder en ouders 48.821
Kind, kinderen, kleinkind, kleinkinderen 20.615
Overige erfgenaam 2.173

De vrijstelling voor echtgenoot of echtgenote, zorgt ervoor dat deze niet ook nog eens per se alles moet verkopen om het erfdeel van de kinderen in te lossen. De kinderen hebben een veel lagere vrijstelling. Als er geen testament is, gaat de erfenis naar de langstlevende, krijgen de kinderen een vordering op de ouder en betaalt de ouder de belasting die de kinderen anders betaald zouden hebben. Dat laatste, dat namens de kinderen wel erfbelasting moet worden betaald, kan voor de langstlevende overigens ook nog een hele last zijn. De betaalde erfbelasting komt daarna in mindering op de vordering die de kinderen op de ouder hebben. De kinderen betalen hierover later niet nog eens erfbelasting.

Gemeenschap van goederen betekent minder erfbelasting betalen dan bij huwelijkse voorwaarden

Bij een koude uitsluiting als huwelijkse voorwaarden is het vermogen van beide partners gescheiden. U betaalt dan na aftrek van de vrijstelling erfbelasting over uw erfdeel. Bij een gemeenschap van goederen is de helft al van u en betaalt u over een kleiner erfdeel erbelasting of na aftrek van de vrijstelling wellicht helemaal niets aan de belastingdienst.

Vrijstelling erfbelasting gehandicapt kind of ouders

De Belastingdienst geeft niet alleen de langstlevende een bijzondere positie maar ook de ouders van de overledene, een achterblijvend gehandicapt kind en de andere kinderen. Als de overledene een deel van de nalatenschap, bijvoorbeeld via een legaat, achterlaat aan een ander dan zal deze een veel lagere vrijstelling hebben, namelijk van ruim 2.100 euro. Let wel die lage vrijstelling geldt dus ook als u erft van uw eigen zus, broer, een oom of tante. Door de hoge tarieven erfbelasting 2019 kan de rekening van de Belastingdienst hoog oplopen.

Wat zijn de tarieven erfbelasting 2019?

Zodra uw erfdeel of legaat hoger is dan de vrijstelling die voor u geldt, moet u erfbelasting betalen:

Schijven en tarieven erfbelasting 2019, successierechten, partner, kind:

Belaste deel van erfenisPartner, kind
0 - 124.72710%
124.727 en meer20%

Schijven en tarieven erfbelasting 2019, successierechten kleinkind, andere in de directe bloedlijn van de overledene:

Belaste deel van erfenisKleinkind en anderen in de bloedlijn
0 - 124.72718%
124.727 en meer36%

Schijven en tarieven erfbelasting 2019, successierechten, oom of tante, buurman of anderen:

Belaste deel van erfenisOverig, oom of tante
0 - 124.72730%
124.727 en meer40%

Conclusie hoeveel erfbelasting en successierechten in 2019 betalen?

Hoeveel u aan successierechten moet betalen is dus afhankelijk van het bedrag van de nalatenschap en afhankelijk van wie u erft. Uit wie u de erfenis nalaat volgt direct hoeveel vrijstelling van successierechten hebt. Trek deze vrijstelling van uw erfenis af en bereken zo hoeveel belasting u moet betalen. Stel uw zus is overleden en u bent de enige erfgenaam, dan hebt u een vrijstelling van 2.173 euro. Stel de erfenis bedraagt 20.000 euro, dan betaalt u 30% erfbelasting over 17.827 euro, ofwel 5.348 euro aan successierechten. Stel uw moeder overlijdt, u bent enig kind en uw vader is eerder al overleden. Het erfdeel dat u van uw moeder krijgt is 20.000 euro. Dan betaalt u geen erfbelasting meer, omdat de vrijstelling in uw geval hoger is dan 20.000 euro.

Lees verder

© 2015 - 2019 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020Belastingvrij erven in 2018, 2019 of 2020, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs su…
Erfbelasting 2017, 2018 en 2019 of erfenis belastingvrij?Erfbelasting 2017, 2018 en 2019 of erfenis belastingvrij?Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2017, 2018 en 2019 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De su…
Waarom erfbelasting in 2019 betalen?Waarom erfbelasting in 2019 betalen?Successierechten, waarom en wanneer moeten we in 2019 zoveel erfbelasting en successierechten betalen en wat kunt u daar…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2017, 2018 of 2019 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te…
Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeErfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeHebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2018 of 2019…

Reageer op het artikel "Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Nico, 26-09-2019 20:07 #13
Ik ben enig eigenaar van een holding bv met daarboven een stichting administratie kantoor. Mijn vrouw en mijn twee kinderen uit een vorige relatie zijn aangewezen als bestuurders in de stichting administratie kantoor. Moeten zij na mijn overlijden erfbelasting betalen? Er is een testament voor ons beiden en er is omschreven dat na mijn overlijden mijn vrouw een meerderheid heeft bij de stemmen in de stichting.het meeste vermogen zit in de bv en wij hebben veel geleend uit de bv, waar we rente en aflossing over betalen. Reactie infoteur, 27-09-2019
Beste Nico,
Niet zozeer het stemrecht geldt, maar wel wie eigenaar wordt. Die betaalt over de waarde erfbelasting.

Mari Nabbe, 23-09-2019 18:33 #12
Ben met mijn zus erfgenaam van onze ouders.Na betaling erfbelasting houden we ieder nog 100.00euro over.
Wordt dit bedrag bij ons inkomen geteld en moeten we er dan ook belasting over betalen. Reactie infoteur, 24-09-2019
Beste Mari Nabbe,
Wat u netto aan erfenis ontvangt, wordt niet als inkomen gezien. Uitzondering hierop is de situatie waarbij een erfgenaam een bijstandsuitkering ontvangt, de gemeente kan dan namelijk een beroep doen op de erfenis.

Sophie Pisters, 26-02-2019 21:17 #11
Tante 2 jaar geleden overleden nou blijkt dat er een erfenis over is van 10,000?wat gaat hiervan af aan belasting Reactie infoteur, 27-02-2019
Beste Sophie Pisters,
U betaalt ongeveer 2.360 euro aan erfbelasting.

W. C. Oudendorp, 19-05-2017 12:32 #10
Echtgenoot erft de helft en een kindsgedeelte. Hoe groot is dat kindsgedeelte? Bij 4 kinderen bv. 25% of 20% (ook dat vaderdeel erbij?)
Voorbeeld: Erfenis 100.000,-; man erft 50.000+10.000, of + 12.500?

Vraag 2: Kinderen erven 30.000,-
Is de erfbelasting 10% over 30.000,- = 3000,- of gaat daar eerste de vrijstelling van ca. 20.000,- af?

Vraag 3: Echtpaar, gehuwd ''buiten gemeenschap van goederen''. Man koopt een huis dat op zijn naam komt te staan. 20 jaar later wordt eerstgenoemde constructie omgezet in 'gemeenschap van goederen'. Vrouw overlijdt. Erven de kinderen het halve deel van het huis? Reactie infoteur, 31-08-2018
Beste W. C. Oudendorp,
Als dat niet per testament zo is vastgelegd, erft de ouder in dit geval niet een kindsdeel. De belasting wordt berekend over het erfdeel minus vrijstelling. Zonder testament hebben de kinderen een vordering op de ouder, gezamenlijk ter grootte van de helft van de waarde van het huis.

Ann, 15-04-2017 16:03 #9
Beste, 6 jaar geleden is mijn moeder overleden en sindsdien heb ik geen contact meer met mijn vader en broer. Na de begrafenis van mijn moeder werd ik tot bij een notaris geroepen om successierechten op mijn erfdeel te betalen. Heb ik dan ook gedaan. Mijn broer niet, deze kost werd door vader betaald.

Ondertussen weet ik dat mijn broer een aantal giften van vader heeft gekregen, onder andere een hoeve kopen, studies bekostigen van kleindochter enz. Zelf heb ik ook 2 dochters, dus ook mijn vaders kleinkinderen. Mijn vragen zijn, kan ik mijn erfdeel opeisen? Kan mijn vader zijn woning verkopen zonder mijn toestemming? Kan hij zomaar alles op mijn broer en kleindochter hun naam zetten? Kan hij mij onterven of ben ik reeds onterft?

Ik ben radeloos, want ik versta niets van erfrecht en zo, ik heb al veel opzoekingswerk gedaan maar deze juridische taal is voor mij Chinees.
Vriendelijke groeten,
Ann Reactie infoteur, 31-08-2018
Beste Ann,
Het is raar dat u erfbelasting moest betalen, als u niet ook direct uw erfdeel hebt gekregen. Normaliter betaalt de langstlevende de erfbelasting en hebben de kinderen een vordering op de langstlevende totdat die ook komt te overlijden. Pas dan worden erfdeel en erfbelasting verrekend. Als uw vader ook nog eens alles opmaakt en of weggeeft, hebt u betaald voor een erfdeel dat misschien nooit tot uitbetaling zal komen. Als er sprake is van verkwisting van erfgeld, kunt u naar de kantonrechter stappen.

H. van Tol, 15-02-2017 13:10 #8
Goedemiddag,

ik wil een erfenis ( ex-partner)verwerpen, dit komt dan ten goede aan mijn kinderen.
Is het dan zo, dat zij dan meer erfbelasting over het vermogen gaan betalen? Reactie infoteur, 31-08-2018
Beste H. van Tol,
Als u verwerpt, wordt voor uw deel door de Belastingdienst de erfbelasting toch berekend alsof u niet hebt verworpen, maar komt de rekening van de Belastingdienst bij uw kinderen terecht en niet bij u.

Vdbossche, 05-01-2017 13:21 #7
Goedendag,
Mijn tante van 93 heeft enkel nog 4 neven en nichten (60+). Zij zullen normaal gezien een kwart van het huis erven.
Is het fiscaal gunstiger voor hen om hun deel door te laten gaan aan hun kinderen?
Of is het fiscaal gunstiger dat ze een testament opstelt en alles gelijkwaardig schenkt aan zoveel mogelijk mensen? Reactie infoteur, 31-08-2018
Beste Vdbossche,
Als u met doorlaten bedoeld, het verwerpen van hun erfenis bedoelt, dan schiet u daar niets mee op omdat de fiscus fiscaal afrekent alsof de neven en nichten wel hebben geërfd. Als echter de erfenis over meer personen wordt verdeeld, zijn er meer mensen met een aanspraak op een vrijstelling en zal de totale erfbelasting lager zijn. De vrijstelling per persoon, of het een neef, nicht of achterkleinkind betreft, is echter gelijk.

M. Sloof, 12-10-2016 14:51 #6
Mijn moeder is in 2010 overleden. Zij was in gemeenschap van goederen met mijn vader getrouwd. Ik ben enig kind en heb hiermee de helft van mijn moeders deel geërfd, een kwart van het totaal dus. Belasting is hierover betaald door mijn vader die het geld toen nog in zijn appartement had zitten. In het testament staat dat dit deel jaaropgerent wordt met 7%. Nu 6 jaar later is het bedrag een kleine 80k.
Mijn vader heeft zijn huis verkocht en huurt nu. De opbrengst staat werkeloos op de bank en we zouden graag mijn kindsdeel zsm belastingvrij naar mijn hypotheek willen oversluizen.
Vraag:
* Is dit mogelijk vóór het overlijden van mijn vader?
* Moet dit via de notaris of kan dit onderhands?
* Kan het overige bedrag (ong. 130k) dmv een onderhandse lening ook al overgemaakt worden tegen bijv. 0,2% rente (=bankrente)?
* Zo ja, moet dit via een notaris of kan dit onderhands geregeld worden?

Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 15-10-2016
Beste M. Sloof,
Uw vader mag eerder de vordering aflossen, maar is daartoe niet verplicht. Dit alles hoeft niet via een notaris, maar uw vader doet er goed aan om dit wel op papier te zetten en/of bij de overboeking te melden.

C. Fleuren, 09-09-2016 12:55 #5
Als mijn vriendin sterft erf ik het vruchtgebruik van haar appartement (wij wonen apart) de waarde van het appartement is 250.000. hoeveel belasting moet ik dan betalen? Reactie infoteur, 11-09-2016
Beste C. Fleuren,
De waarde van het vruchtgebruik is afhankelijk van uw leeftijd en over die waarde betaalt u erfbelasting als derde (hoge tarieven):

http://financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuw-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

J. Wolsink, 05-07-2016 21:05 #4
Mijn vader is vorig jaar overleden. Mijn moeder was al overleden. Na het overlijden van mijn moeder zijn er kindsdelen bepaald voor de 3 kinderen. Tussentijds is een broer van mij overleden. Hij had 2 kinderen. Waardoor de vordering overgegaan is naar zijn minderjarige kinderen. Na het overlijden van mijn broer waren er behoorlijke schulden. De kinderen hebben de erfenis verworpen. Nu is mijn vraag: Na het overlijden wordt het kindsdeel "geparkeerd" van mijn overleden broer. Wat is de verjaringstermijn van deze vordering? Reactie infoteur, 06-07-2016
Beste J. Wolsink,
De niet direct opeisbare vordering op uw vader is met diens overlijden direct opeisbaar geworden en verjaart na vijf jaar.

A. Brugge, 11-04-2016 06:04 #3
Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen maar nadien bij rechtbank vastgelegd dat alles ook kindsdelen bij overlijden naar de langstlevende partner gaat. De erfenis bedraagt woonhuis, auto van 2009 trek caravan van 2002 en 45000 euro. Wat zijn de erfkosten? Reactie infoteur, 11-04-2016
Beste A. Brugge,
Bij de rechtbank vastgelegd? Als er geen testament is geldt de successiewet. Als u alles erft hebt u een vrijstelling van 636.180, hierboven betaalt u 10% belasting.

H. Folkers, 29-01-2016 11:58 #2
Ik heb mijn vrouw, mocht ik komen te overlijden, als enige erfgenaam benoemd van alles.
Stel: onze woning is 200.000,- waard en ik heb verder een vermogen van 15.000,-. Moet zij dan na mijn overlijden meteen belasting e.d. betalen? Zo ja, hoeveel? Reactie infoteur, 29-01-2016
Beste H. Folkers,
Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de helft al van uw vrouw en erft ze, als er geen kinderen zijn, bij uw overlijden de andere helft. Die helft is lager dan de vrijstelling van de langstlevende partner ( 636.180), waardoor ze geen erfbelasting hoeft te betalen.

W. Holvast, 26-01-2016 16:41 #1
Mijn dochter is Nederlandse heeft een gedeelte van haar vermogen in Nederland gelaten voor e.v terug keer.
Zij werkt sinds 3 jaar in Australië en heeft daar ook een spaarrekening, ze heeft een permanent visum maar heeft er voor gekozen om Nederlander te blijven. Waar betaalt zij successierechten, in beide landen gaat het over bedragen van ruim een ton.
Wim Holvast Reactie infoteur, 28-01-2016
Beste W. Holvast,
Erfbelasting is verschuldigd in het land van de overledene (woonland) en niet afhankelijk van het land van de ontvanger van de erfenis.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 06-12-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Successierechten 2018 en 2019
Reacties: 13
Schrijf mee!