Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten Erfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want de tarieven van de erfbelasting 2019 en de successierechten zijn hoog. De partnervrijstelling is verhoogd, waardoor de langstlevende niet snel erfbelasting betaalt. Dat wordt al anders voor een kind die van zijn ouders erft of wanneer de erfenis van verder komt, bijvoorbeeld van een oom of tante. Ook voor een erfenis van een broer of zus betaalt u in 2019 veel erfbelasting en successierechten. Met een schenking kunt u de latere erfbelasting natuurlijk ook verlagen en zo minder erfbelasting betalen

Erfbelasting 2019 en successierechten

In de loop der tijd is de wettelijke positie van de achterblijvende langstlevende partner verbeterd. Als er geen testament is opgesteld en er zijn kinderen in het gezin, dan krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende echtgenoot of echtgenote, maar hoeft deze de vordering niet direct uit te betalen. De vordering komt pas beschikbaar als ook de langstlevende is overleden. Ook bij de erfbelasting is de positie verstrekt doordat de langstlevende partner (gehuwd, geregistreerd partnerschap) een relatief hoge vrijstelling krijgt. Pas voor het deel dat deze belastingvrijstelling bij een erfenis overstijgt, hoeft de langstlevende erfbelasting te betalen. Daarmee neemt de vrijstelling voor de langstlevende in verhouding tot de bedragen die gelden voor andere erfgenamen een bijzondere positie in (definitieve cijfers):

Successierechten 2019, de vrijstellingen bij een erfenis:

Uw relatie met overledene Hoogte van de vrijstelling
Echtgenoot, echtgenote, partner 650.913
Gehandicapt kind 61.840
Ouder en ouders 48.821
Kind, kinderen, kleinkind, kleinkinderen 20.615
Overige erfgenaam 2.173

De vrijstelling voor echtgenoot of echtgenote, zorgt ervoor dat deze niet ook nog eens per se alles moet verkopen om het erfdeel van de kinderen in te lossen. De kinderen hebben een veel lagere vrijstelling. Als er geen testament is, gaat de erfenis naar de langstlevende, krijgen de kinderen een vordering op de ouder en betaalt de ouder de belasting die de kinderen anders betaald zouden hebben. Dat laatste, dat namens de kinderen wel erfbelasting moet worden betaald, kan voor de langstlevende overigens ook nog een hele last zijn. De betaalde erfbelasting komt daarna in mindering op de vordering die de kinderen op de ouder hebben. De kinderen betalen hierover later niet nog eens erfbelasting.

Gemeenschap van goederen betekent minder erfbelasting betalen dan bij huwelijkse voorwaarden

Bij een koude uitsluiting als huwelijkse voorwaarden is het vermogen van beide partners gescheiden. U betaalt dan na aftrek van de vrijstelling erfbelasting over uw erfdeel. Bij een gemeenschap van goederen is de helft al van u en betaalt u over een kleiner erfdeel erbelasting of na aftrek van de vrijstelling wellicht helemaal niets aan de belastingdienst.

Vrijstelling erfbelasting gehandicapt kind of ouders

De Belastingdienst geeft niet alleen de langstlevende een bijzondere positie maar ook de ouders van de overledene, een achterblijvend gehandicapt kind en de andere kinderen. Als de overledene een deel van de nalatenschap, bijvoorbeeld via een legaat, achterlaat aan een ander dan zal deze een veel lagere vrijstelling hebben, namelijk van ruim 2.100 euro. Let wel die lage vrijstelling geldt dus ook als u erft van uw eigen zus, broer, een oom of tante. Door de hoge tarieven erfbelasting 2019 kan de rekening van de Belastingdienst hoog oplopen.

Wat zijn de tarieven erfbelasting 2019?

Zodra uw erfdeel of legaat hoger is dan de vrijstelling die voor u geldt, moet u erfbelasting betalen:

Schijven en tarieven erfbelasting 2019, successierechten, partner, kind:

Belaste deel van erfenisPartner, kind
0 - 124.72710%
124.727 en meer20%

Schijven en tarieven erfbelasting 2019, successierechten kleinkind, andere in de directe bloedlijn van de overledene:

Belaste deel van erfenisKleinkind en anderen in de bloedlijn
0 - 124.72718%
124.727 en meer36%

Schijven en tarieven erfbelasting 2019, successierechten, oom of tante, buurman of anderen:

Belaste deel van erfenisOverig, oom of tante
0 - 124.72730%
124.727 en meer40%

Conclusie hoeveel erfbelasting en successierechten in 2019 betalen?

Hoeveel u aan successierechten moet betalen is dus afhankelijk van het bedrag van de nalatenschap en afhankelijk van wie u erft. Uit wie u de erfenis nalaat volgt direct hoeveel vrijstelling van successierechten hebt. Trek deze vrijstelling van uw erfenis af en bereken zo hoeveel belasting u moet betalen. Stel uw zus is overleden en u bent de enige erfgenaam, dan hebt u een vrijstelling van 2.173 euro. Stel de erfenis bedraagt 20.000 euro, dan betaalt u 30% erfbelasting over 17.827 euro, ofwel 5.348 euro aan successierechten. Stel uw moeder overlijdt, u bent enig kind en uw vader is eerder al overleden. Het erfdeel dat u van uw moeder krijgt is 20.000 euro. Dan betaalt u geen erfbelasting meer, omdat de vrijstelling in uw geval hoger is dan 20.000 euro.

Lees verder

© 2015 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven in 2021 of 2022, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successi…
Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2023 en 2024 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De successi…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2022 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te overlijden? Ho…
Erfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechtenErfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechtenErfbelasting in 2020 over een erfenis betalen is een dure zaak. Over dit geld is vaak al vele malen belasting betaald, e…

Collectief bezwaar: belasting sparen en vermogenCollectief bezwaar: belasting sparen en vermogenEen procedure collectief bezwaar bij de Belastingdienst is mogelijk als veel mensen voor hetzelfde feit bezwaar aanteken…
Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2020 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen, soms kan het belastingvrij. Er zijn vrijstellin…
Reacties

Dick, 08-08-2020
Mijn vader is recent overleden. Mijn vader en zijn partner leefden samen in gemeenschap van goederen. Moet ik voor erfbelasting cq berekening van de nalatenschap nu ook het saldo van de rekening alleen op naam van de langstoverlevende partner opgeven als deel van de gemeenschappelijke bezittingen of blijft dit "buiten" de berekeningen? Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste Dicks,
Buiten de berekening van de erfenis en de erfbelasting blijft 50% van al het vermogen, dat is immers al van uw moeder.

Monique, 20-05-2020
Mijn ouders zijn in Gemeenschap van Goederen getrouwd. Ze hebben een Holding BV waar ze 150.000 euro van geleend hebben om een mantelzorgwoning te bouwen op mijn erf. Hier hebben ze met hun eigen BV een hypothecaire lening voor afgesloten die ze netjes tegen een aflooptermijn van 30 jaar en tegen de wettelijke rente per maand inlossen. Wat gebeurt er als ze allebei komen te overlijden en er nog steeds een restschuld is in de Holding BV die ik erf als kind?
Kan ik de erfenis weigeren en welke consequenties heeft dit dan? (Kan er beslag worden gelegd bij mij aangezien ze op mijn erf dat huisje hebben laten bouwen?)
Als ik de erfenis wel hou; hoeveel % belasting betaal ik dan en wat voor een soort belasting? Is dit erfbelasting of dividend? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Monique,
U mag een erfenis weigeren, de erfenis gaat dan naar een ander. De ander erft ook de schulden en eventuele vorderingen. Het hangt van de afspraken tussen holding en ouders af, wat er met de mantelzorgwoning gebeurt (wat staat er in de hypotheekakte, andere afspraken). U erf de waarde van alles wat in de holding holding zit op het moment van overlijden.

Bart, 11-04-2020
Mijn broer is een jaar geleden overleden. Hij en zijn vrouw hebben ooit in de jaren tachtig een testament opgesteld in de veronderstelling dat al het vermogen naar de langstlevende gaat zonder belasting te hoeven te betalen voor een kindsdeel!
nu blijkt dat tegenwoordig sprake is van een wettelijke verdeling waarbij de erfbelasting voor de kindsdelen direct betaald moet worden. Mijn schoonzus heeft behalve een overwaarde op het huis totaal geen vermogen en heeft alleen aow en geen pensioen. Is er een regeling waardoor de te betalen erfbelasting voor de kinderen opgeschort wordt tot na haar eigen overlijden? Reactie infoteur, 15-04-2020
Beste Bart,
Als een kind meer erft dan de vrijstelling, moet de langstlevende ouder inderdaad deze erfbelasting betalen en brengt deze in mindering op de erfenis. De Belastingdienst heeft wel een betalingsregeling.

Lateron, 08-01-2020
Ik probeer uit te zoeken of er een verjaringstermijn is voor het betalen van erf belasting voor een erfenis die is verkregen uit een nalatenschap die open viel in 2002. Het betreft een erving van vader op zoon; Vader overleed in 2002 en na jaren van juridisch strijd is eindelijk de nalatenschap beslist in 2019. Moet ik alsnog erf belasting betalen over deze erfenis? En zo ja, met de tarieven uit 2019 of 2002? Zijn proces- en advocaat kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 10-01-2020
Beste Lateron,
Voor de successierechten gelden de tarieven erfbelasting uit het jaar van overlijden. De proces- en advocaatkosten zijn niet aftrekbaar. Er geldt een verjaringstermijn van vijf jaar als er geen buitenlandse tegoeden zijn.

Hogenboom, 19-12-2019
Ik heb een vraag mijn moeder leeft nog en nu is haar broer overleden. Nu zijn de andere 2 zussen al eerder overleden.maar hebben wel nog 3 kleinkinderen. Krijg dan mijn moeder alleen de erfenis omdat ze nog de enige is die leeft. Reactie infoteur, 20-12-2019
Beste Hogenboom,
Omdat de andere zussen kinderen hebben, treedt er plaatsvervulling op en krijgt uw moeder daardoor niet alles. De broer kan wel in een testament bepaalde personen hebben uitgesloten:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Erik Joye, 18-12-2019
Ik ben belg en woon in België, mijn neef woont al 50 jaar in nederland en is onlangs overleden, er is een erfenis van 200000 euro te verdelen over 13 personen, hoe zit het met de Erfbelasting. Reactie infoteur, 20-12-2019
Beste Erik Joye,
De erfbelasting moet in Nederland worden betaald omdat uw neef daar woonde. Overigens kunnen in zijn testament aanvullende bepalingen staan.

Ellie, 07-11-2019
Hallo,
Vader en moeder in gemeenschap van goederen getrouwd en kinderen. Moeder al vele jaren geleden overleden in de jaren 80. Zij hebben bij overlijden van moeder niks gekregen
Wat als vader nu ook sterft. Wordt dan alles wat ze krijgen belast of gaat het deel van moeder op een andere manier belast worden. En zo ja, hoe.
Bedankt,
Ellie Reactie infoteur, 11-11-2019
Hallo Ellie,
Het is niet zo dat de erfenis van moeder alsnog belast wordt, maar als niet kan worden aangetoond wat uit de erfenis van moeder is (bijvoorbeeld via een boedelbeschrijving), kan ook niet het onderscheid worden gemaakt tussen nieuwe (als vader komt te overlijden) en oude erfenis.

Nico, 26-09-2019
Ik ben enig eigenaar van een holding bv met daarboven een stichting administratie kantoor. Mijn vrouw en mijn twee kinderen uit een vorige relatie zijn aangewezen als bestuurders in de stichting administratie kantoor. Moeten zij na mijn overlijden erfbelasting betalen? Er is een testament voor ons beiden en er is omschreven dat na mijn overlijden mijn vrouw een meerderheid heeft bij de stemmen in de stichting.het meeste vermogen zit in de bv en wij hebben veel geleend uit de bv, waar we rente en aflossing over betalen. Reactie infoteur, 27-09-2019
Beste Nico,
Niet zozeer het stemrecht geldt, maar wel wie eigenaar wordt. Die betaalt over de waarde erfbelasting.

Mari Nabbe, 23-09-2019
Ben met mijn zus erfgenaam van onze ouders.Na betaling erfbelasting houden we ieder nog 100.00euro over.
Wordt dit bedrag bij ons inkomen geteld en moeten we er dan ook belasting over betalen. Reactie infoteur, 24-09-2019
Beste Mari Nabbe,
Wat u netto aan erfenis ontvangt, wordt niet als inkomen gezien. Uitzondering hierop is de situatie waarbij een erfgenaam een bijstandsuitkering ontvangt, de gemeente kan dan namelijk een beroep doen op de erfenis.

Sophie Pisters, 26-02-2019
Tante 2 jaar geleden overleden nou blijkt dat er een erfenis over is van 10,000?wat gaat hiervan af aan belasting Reactie infoteur, 27-02-2019
Beste Sophie Pisters,
U betaalt ongeveer 2.360 euro aan erfbelasting.

W. C. Oudendorp, 19-05-2017
Echtgenoot erft de helft en een kindsgedeelte. Hoe groot is dat kindsgedeelte? Bij 4 kinderen bv. 25% of 20% (ook dat vaderdeel erbij?)
Voorbeeld: Erfenis 100.000,-; man erft 50.000+10.000, of + 12.500?

Vraag 2: Kinderen erven 30.000,-
Is de erfbelasting 10% over 30.000,- = 3000,- of gaat daar eerste de vrijstelling van ca. 20.000,- af?

Vraag 3: Echtpaar, gehuwd ''buiten gemeenschap van goederen''. Man koopt een huis dat op zijn naam komt te staan. 20 jaar later wordt eerstgenoemde constructie omgezet in 'gemeenschap van goederen'. Vrouw overlijdt. Erven de kinderen het halve deel van het huis? Reactie infoteur, 31-08-2018
Beste W. C. Oudendorp,
Als dat niet per testament zo is vastgelegd, erft de ouder in dit geval niet een kindsdeel. De belasting wordt berekend over het erfdeel minus vrijstelling. Zonder testament hebben de kinderen een vordering op de ouder, gezamenlijk ter grootte van de helft van de waarde van het huis.

Ann, 15-04-2017
Beste, 6 jaar geleden is mijn moeder overleden en sindsdien heb ik geen contact meer met mijn vader en broer. Na de begrafenis van mijn moeder werd ik tot bij een notaris geroepen om successierechten op mijn erfdeel te betalen. Heb ik dan ook gedaan. Mijn broer niet, deze kost werd door vader betaald.

Ondertussen weet ik dat mijn broer een aantal giften van vader heeft gekregen, onder andere een hoeve kopen, studies bekostigen van kleindochter enz. Zelf heb ik ook 2 dochters, dus ook mijn vaders kleinkinderen. Mijn vragen zijn, kan ik mijn erfdeel opeisen? Kan mijn vader zijn woning verkopen zonder mijn toestemming? Kan hij zomaar alles op mijn broer en kleindochter hun naam zetten? Kan hij mij onterven of ben ik reeds onterft?

Ik ben radeloos, want ik versta niets van erfrecht en zo, ik heb al veel opzoekingswerk gedaan maar deze juridische taal is voor mij Chinees.
Vriendelijke groeten,
Ann Reactie infoteur, 31-08-2018
Beste Ann,
Het is raar dat u erfbelasting moest betalen, als u niet ook direct uw erfdeel hebt gekregen. Normaliter betaalt de langstlevende de erfbelasting en hebben de kinderen een vordering op de langstlevende totdat die ook komt te overlijden. Pas dan worden erfdeel en erfbelasting verrekend. Als uw vader ook nog eens alles opmaakt en of weggeeft, hebt u betaald voor een erfdeel dat misschien nooit tot uitbetaling zal komen. Als er sprake is van verkwisting van erfgeld, kunt u naar de kantonrechter stappen.

H. van Tol, 15-02-2017
Goedemiddag,

ik wil een erfenis ( ex-partner)verwerpen, dit komt dan ten goede aan mijn kinderen.
Is het dan zo, dat zij dan meer erfbelasting over het vermogen gaan betalen? Reactie infoteur, 31-08-2018
Beste H. van Tol,
Als u verwerpt, wordt voor uw deel door de Belastingdienst de erfbelasting toch berekend alsof u niet hebt verworpen, maar komt de rekening van de Belastingdienst bij uw kinderen terecht en niet bij u.

Vdbossche, 05-01-2017
Goedendag,
Mijn tante van 93 heeft enkel nog 4 neven en nichten (60+). Zij zullen normaal gezien een kwart van het huis erven.
Is het fiscaal gunstiger voor hen om hun deel door te laten gaan aan hun kinderen?
Of is het fiscaal gunstiger dat ze een testament opstelt en alles gelijkwaardig schenkt aan zoveel mogelijk mensen? Reactie infoteur, 31-08-2018
Beste Vdbossche,
Als u met doorlaten bedoeld, het verwerpen van hun erfenis bedoelt, dan schiet u daar niets mee op omdat de fiscus fiscaal afrekent alsof de neven en nichten wel hebben geërfd. Als echter de erfenis over meer personen wordt verdeeld, zijn er meer mensen met een aanspraak op een vrijstelling en zal de totale erfbelasting lager zijn. De vrijstelling per persoon, of het een neef, nicht of achterkleinkind betreft, is echter gelijk.

M. Sloof, 12-10-2016
Mijn moeder is in 2010 overleden. Zij was in gemeenschap van goederen met mijn vader getrouwd. Ik ben enig kind en heb hiermee de helft van mijn moeders deel geërfd, een kwart van het totaal dus. Belasting is hierover betaald door mijn vader die het geld toen nog in zijn appartement had zitten. In het testament staat dat dit deel jaaropgerent wordt met 7%. Nu 6 jaar later is het bedrag een kleine 80k.
Mijn vader heeft zijn huis verkocht en huurt nu. De opbrengst staat werkeloos op de bank en we zouden graag mijn kindsdeel zsm belastingvrij naar mijn hypotheek willen oversluizen.
Vraag:
* Is dit mogelijk vóór het overlijden van mijn vader?
* Moet dit via de notaris of kan dit onderhands?
* Kan het overige bedrag (ong. 130k) dmv een onderhandse lening ook al overgemaakt worden tegen bijv. 0,2% rente (=bankrente)?
* Zo ja, moet dit via een notaris of kan dit onderhands geregeld worden?

Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 15-10-2016
Beste M. Sloof,
Uw vader mag eerder de vordering aflossen, maar is daartoe niet verplicht. Dit alles hoeft niet via een notaris, maar uw vader doet er goed aan om dit wel op papier te zetten en/of bij de overboeking te melden.

C. Fleuren, 09-09-2016
Als mijn vriendin sterft erf ik het vruchtgebruik van haar appartement (wij wonen apart) de waarde van het appartement is 250.000. hoeveel belasting moet ik dan betalen? Reactie infoteur, 11-09-2016
Beste C. Fleuren,
De waarde van het vruchtgebruik is afhankelijk van uw leeftijd en over die waarde betaalt u erfbelasting als derde (hoge tarieven):

http://financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuw-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

J. Wolsink, 05-07-2016
Mijn vader is vorig jaar overleden. Mijn moeder was al overleden. Na het overlijden van mijn moeder zijn er kindsdelen bepaald voor de 3 kinderen. Tussentijds is een broer van mij overleden. Hij had 2 kinderen. Waardoor de vordering overgegaan is naar zijn minderjarige kinderen. Na het overlijden van mijn broer waren er behoorlijke schulden. De kinderen hebben de erfenis verworpen. Nu is mijn vraag: Na het overlijden wordt het kindsdeel "geparkeerd" van mijn overleden broer. Wat is de verjaringstermijn van deze vordering? Reactie infoteur, 06-07-2016
Beste J. Wolsink,
De niet direct opeisbare vordering op uw vader is met diens overlijden direct opeisbaar geworden en verjaart na vijf jaar.

A. Brugge, 11-04-2016
Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen maar nadien bij rechtbank vastgelegd dat alles ook kindsdelen bij overlijden naar de langstlevende partner gaat. De erfenis bedraagt woonhuis, auto van 2009 trek caravan van 2002 en 45000 euro. Wat zijn de erfkosten? Reactie infoteur, 11-04-2016
Beste A. Brugge,
Bij de rechtbank vastgelegd? Als er geen testament is geldt de successiewet. Als u alles erft hebt u een vrijstelling van 636.180, hierboven betaalt u 10% belasting.

H. Folkers, 29-01-2016
Ik heb mijn vrouw, mocht ik komen te overlijden, als enige erfgenaam benoemd van alles.
Stel: onze woning is 200.000,- waard en ik heb verder een vermogen van 15.000,-. Moet zij dan na mijn overlijden meteen belasting e.d. betalen? Zo ja, hoeveel? Reactie infoteur, 29-01-2016
Beste H. Folkers,
Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de helft al van uw vrouw en erft ze, als er geen kinderen zijn, bij uw overlijden de andere helft. Die helft is lager dan de vrijstelling van de langstlevende partner ( 636.180), waardoor ze geen erfbelasting hoeft te betalen.

W. Holvast, 26-01-2016
Mijn dochter is Nederlandse heeft een gedeelte van haar vermogen in Nederland gelaten voor e.v terug keer.
Zij werkt sinds 3 jaar in Australië en heeft daar ook een spaarrekening, ze heeft een permanent visum maar heeft er voor gekozen om Nederlander te blijven. Waar betaalt zij successierechten, in beide landen gaat het over bedragen van ruim een ton.
Wim Holvast Reactie infoteur, 28-01-2016
Beste W. Holvast,
Erfbelasting is verschuldigd in het land van de overledene (woonland) en niet afhankelijk van het land van de ontvanger van de erfenis.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 06-12-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.