Erf geen schulden: erfenis

Erf geen schulden: erfenis Pas op voor schulden bij een erfenis in 2023 en neem dus uw maatregelen. Schulden erven van een overledene: schulden komen in de nalatenschap. Stel u bent erfgenaam, maar u kent de financiële positie van de erflater onvoldoende of niet. Regelmatig zijn bij een erfenis de schulden groter dan het vermogen. Een erfenis van een ouder kan hoofdzakelijk uit schulden bestaan, een negatieve erfenis. Wat kunt u dan als erfgenaam het beste doen. U kunt de erfenis verwerpen en weigeren of beneficiair aanvaarden. Erf dus geen schulden waarvoor u verantwoordelijk wordt, want dat is niet nodig. U kunt een erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden om het risico van schulden en claims te ontlopen. Een kantonrechter kan bij onverwijtbaarheid en onverwachte schuld u van de schulden uit een erfenis ontslaan.

Schulden erven


Erf geen schulden van ouder, ouders of andere erflater

Als u een erfenis zonder beperkingen aanvaardt, accepteert u zowel het bezit als de schulden. Ook als de schulden groter zijn dan het bezit en er in feite sprake is van een negatieve balans. Als de balans negatief is, bent u mede eigenaar van de schulden en dus privé direct aanspreekbaar voor de nagelaten schulden. Sterker nog, als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of in gemeenschap van goederen samenwoont, komen de door de partner geërfde schulden eveneens in de gemeenschap en bent u dus beiden voor de schulden aanspreekbaar. Overigens wordt een studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, de DUO IB Groep, bij overlijden kwijtgescholden.

Wie is de erfgenaam?

Stel dat bijvoorbeeld uw partner erft van een relatieve vreemde, iemand op afstand of iemand met wie er nauwelijks contact was. Er zijn gevallen bekend van een erfenis van een biologische vader die nooit iets van zich heeft laten horen. Stel uw partner gaat zonder de situatie goed te kennen, gewoon akkoord met een erfenis vol schulden. Ook dan vallen deze schulden in de volle gemeenschap en bent u beiden privé direct aanspreekbaar. Wilt u dit niet, dan zijn er twee mogelijkheden: verwerpen of aanvaarden onder voorwaarden, ook wel beneficiair aanvaarden genoemd. Overleg in geval van twijfel met uw notaris. Is er een overzicht van erfgenamen als er geen testament is? Dus wie zijn erfgenaam en erfgenamen volgens de wet.

De uitvaart of begrafenis regelen

Bij wet is het zo geregeld dat wie een uitvaartondernemer inschakelt ook verantwoordelijk wordt voor de totale kosten van de uitvaart. Als er dus onvoldoende geld is en er geen uitvaartverzekering is afgesloten, moet u hiermee zeker rekening houden. De nota van de uitvaart komt voor uw rekening als u dit niet anders met de familieleden regelt.

Erfenis weigeren en verwerpen om schulden erven te vermijden

Stel de erflater laat meer schulden na dan bezittingen of u wilt om andere redenen niets met de erfenis te maken hebben, bijvoorbeeld door allerlei ruzies, dan kunt u de nalatenschap verwerpen. De erfenis weigeren en verwerpen doet u via een verklaring bij de rechtbank. Om alle schijn te voorkomen kunt u het beste zo snel mogelijk deze verklaring van verwerping afleggen bij de arrondissementsrechtbank in het arrondissement van de de overledene. U vraagt het formulier op bij de betreffende arrondissementsrechtbank.

Gedraag u niet als erfgenaam

Gedraagt u zich op geen enkele wijze als erfgenaam en verricht geen handelingen die later als zodanig zouden kunnen worden uitgelegd, want dan kunt u alsnog in de problemen komen. Als u bijvoorbeeld het huis van de overledene ontruimt, kunt u al aangemerkt worden als aanvaard wettig erfgenaam. Ook als u in de auto van de overledene gaat rijden of wat spullen van de overledene meeneemt. Na verwerping komt het eerstvolgende meest verwante familielid als eventuele erfgenaam in aanmerking. Die kan natuurlijk ook weer de erfenis verwerpen en zo verder.

Wat is beneficiair aanvaarden van een erfenis?

Een andere mogelijkheid is het beneficiair aanvaarden van een erfenis, ook wel het aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Ook nu moet u een verklaring afgeven bij de griffie van de rechtbank. Als één erfgenaam beneficiair aanvaardt, moet de hele erfenis beneficiair worden afgewikkeld. Ook hier moet u zich, net als bij het verwerpen van de erfenis, niet als gewoon erfgenaam gaan gedragen. Er bestaan strikte regels voor hoe een en ander afgewikkeld moet worden. Vraag uw notaris hiernaar. Beneficiair een erfenis aanvaarden komt vaker voor dan u denkt. Denk hierbij aan jonge kinderen en personen die onder curatele staan. Zij kunnen hooguit beneficiair aanvaarden om deze personen tegen zichzelf te beschermen. Aan het beneficiair aanvaarden zijn wel extra kosten verbonden die snel oplopen tot 700 euro.

Het voordeel van voorwaardelijk aanvaarden

Voordeel van deze manier van voorwaardelijk aanvaarden is dat als later de opbrengsten groter blijken te zijn dan de schulden, het saldo alsnog naar de erfgenaam gaat. U blijft immers voorwaardelijke erfgenaam, maar u kunt niet voor de schulden van de nalatenschap worden aangesproken. Anderzijds verwerft u ook niets van de bezittingen, totdat zeker is dat alle schulden zijn betaald. Het is dus vooral een goede oplossing bij een nalatenschap, waarbij de omvang en samenstelling van de nalatenschap bij het overlijden onvoldoende duidelijk is.

Wet: onverwachte schuld uit erfenis schrappen door kantonrechter

U hebt de erfenis aanvaard en toch is er een schuld, wat nu? Ook bij een onverwachte schuld, waarbij het overige vermogen uit de erfenis onvoldoende is om de schuld te dekken, kunt u de de kantonrechter vragen te besluiten dat u toch niet voor de schuld aansprakelijk bent. U dient dan binnen drie maanden een ontheffing aan te vragen. Ook bij niet zuiver aanvaarden van een erfenis kan dit. Kernwoord is daarbij de onverwijtbaarheid. U kon niet van de schuld op de hoogte zijn. Maar let op, u loopt altijd nog het risico dat een kantonrechter besluit dat u beter had kunnen weten en een en ander dus wel verwijtbaar is. Zo valt een schuld door een onverkoopbaar huis niet onder de nieuwe regeling, omdat een hypotheek geacht wordt bekend te zijn en opvraagbaar is. Het blijft dus oppassen. Bovendien betekent een kleinigheid meenemen niet meer direct dat u ook een erfgenaam bent geworden. Dat zou alleen bij dure spullen moeten gelden en dan nog wanneer u het verkoopt of weggeeft. Ook hier geldt weer, wat is een kleinigheid en wat is duur? De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden is op 1 september 2016 ingegaan.

Belangrijkste veranderingen en wijzigingen

De belangrijkste veranderingen zijn per 1 september 2016 (met doorwerking naar 2023):
  • Het leeghalen van een woning leidt niet meer tot het automatisch zuiver aanvaarden van de erfenis als u de goederen niet ook verkoopt en zo schuldeisers kunt benadelen.
  • Als u een erfenis aanvaardt en toch wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld, dan kunt u de rechter binnen drie maanden na het ontdekken van die schuld vragen om de zuivere aanvaarding om te zetten in een beneficiaire aanvaarding.
  • Ook als de nalatenschap al is verdeeld bent u, als er toch onbekende schulden opduiken, slechts aansprakelijk voor het deel dat u hebt geërfd en niet meer met uw totale vermogen.

Let wel de nieuwe regelgeving geldt voor een nalatenschap die vanaf 1 september 2016 vrijvalt en heeft geen terugwerkende kracht voor eerdere erfenissen.

Slot geen schulden erven

Aanvaard een erfenis niet zo maar, zeker zolang de nieuwe wet er nog niet is. Hebt u twijfels of de erfenis wel per saldo positief is, onderneem dan actie bij de notaris. Wellicht is over de schulden van de overledene meer bekend bij het Bureau Krediet Registratie, BKR, in Tiel. Tot slot is het zo dat in geval van minderjarigen een nalatenschap altijd beneficiair aanvaard moet worden. Regel een erfenis en nalatenschap met of zonder testament altijd goed. De wet beschermt een erfgenaam wel beter in 2023, maar wie geen enkele discussie aan zijn broek wil en geen erfgenaam wil zijn (zekerheid voor alles), kan zich beter niet als erfgenaam gedragen en ervoor kiezen om de erfenis te verwerpen.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)Een huis erven met een schuld in 2021 of 2022? Een hypotheek of restschuld is altijd een mogelijk gevaar bij een erfenis…
Beneficiair aanvaardenBeneficiair aanvaardenBeneficiair aanvaarden: Wanneer iemand komt te overlijden, zal datgene wat deze persoon achter laat verdeeld moeten word…
De erfbelastingDe erfbelastingBij een overlijden zijn er veel dingen waar rekening mee gehouden moet worden. Eén van die dingen is de erfenis. Als u e…
Schulden – Erfenis en schuldHet overlijden van iemand die je nastaat is vaak al erg zat. Maar wanneer dan ook nog eens blijkt dat de nalatenschap vo…

Islamitisch bankieren is in opmarsIslamitisch bankieren is in opmarsEr is steeds meer vraag naar islamitisch bankieren en de sukuk. De waarde van alle sukuk in de wereld steeg in de period…
Laat een onjuiste incasso terugboekenLaat een onjuiste incasso terugboekenEen automatische incasso en machtiging kunnen voordelen hebben bij de maandelijkse betaling van de huur of een lidmaatsc…
Reacties

Daniel, 03-10-2020
Beste,

Even een vraag over het overlijden van mijn vader. Ik heb al enige tijd geen contact met mijn vader en dit vind ik prima, zo een goede vader was het ook weer niet geweest. En ik heb ook geen contact met mijn zus. Nu hoorde ik toch via mijn zus dat hij aan het sterven is en dit kan niet lang meer duren. Mijn vader vertelde mij dat hij nergens voor verzekerd is als hij komt te overlijden. Ik heb daarna via een meerdere berichten aan mijn zus gevraagd hoe hij nu verzekerd is of er nog andere schulden zijn, ze is immers altijd bij hem. hier gaf ze geen informatie over terwijl ik dit wel 20x heb gevraagd via de mail. Geen duidelijk antwoord kreeg ik telkens. Nu ga ik de griffier vragen om de erfenis te verwerpen voor mij en mijn vrouw en ik heb toch niet een goede band met de familie voor de rest van mijn vaders kant en met mijn zus, alleen maar ruzies en gezeik. Het probleem is dat ik ook kinderen heb die minderjarig zijn en dan hoorde ik mijn kinderen alleen maar via de kantonrechter kan laten goedkeuren. Voor volwassenen is dit makkelijk qua onderbouwing, maar nu moet ik het voor mijn minderjarige kinderen onderbouwen, zijn er schulden in de boedel van mijn vader, tja daar geeft mijn zus geen informatie over dus dit is wel een pre als ik mijn minderjarige kinderen wil verwerpen bij de kantonrechter. Een verslag volstaat niet alleen volgens mij bij de kantonrechter dat ik als bevoegd gezag mijn kinderen ook wil laten verwerpen omdat zij die man niet eens kennen. Reactie infoteur, 10-10-2020
Beste Daniel,
Bij beneficiair aanvaarden (u kunt voor uw kinderen immers niet direct verwerpen), wordt een heel protocol gevolgd met boedelbeschrijving en gerechtelijke stappen:

https://financieel.infonu.nl/geld/120014-beneficiair-erven-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 29-06-2020
Ik vernam vandaag dat mijn man is overleden. Echter zijn wij al meer dan 10 jaar niet meer bij elkaar. Echter hebben we nooit een scheiding aangevraagd. Wat zijn nu de consequenties? Ik weet helemaal niets van zijn financiën, hij woonde in een huurhuis, wat zijn naaste familie al heeft leeggemaakt en de huur opgezegd. De tuin is 1 oerwoud volgens hun, kunnen de kosten om dit te ruimen nu op mij worden verhaald? Ik wil namelijk nergens iets mee te maken hebben. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Anoniem,
Als jullie nog getrouwd zijn, bent u de langstlevende partner met speciale wettelijke rechten en verplichtingen. Maar uw man kan een testament hebben opgesteld. Dat zou u dus moeten nagaan om te zien wat uw rechtspositie momenteel is. Bent u erfgenaam geworden maar wilt u dat niet, dan kunt u de erfenis weigeren (rechtbank).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 28-03-2020
Beste Zeemeeuw,

Gisteren kregen wij een brief van de SVB via mijn broer te lezen. In de brief stond dat onze vader, waar wij sinds 1985 geen contact mee hebben door scheiding van ouders, in 2017 is overleden in het buitenland. Ook is er een schuld van bijna 12000 die de wij, zijn kinderen, moeten gaan terugbetalen. Onze vader had 8 kinderen waar hij geen contact mee had. Wij wisten niets van zijn overlijden en wij weten ook niet wat er met het geld dat wij nu moeten terugbetalen is gebeurd. Ik heb vanochtend op uw pagina gescrold en kon niet echt een antwoord vinden op het volgende ;
Wij kregen gisteren een brief van de SVB dat we ruim 12000 euro aan teveel betaalde pensioen moeten terugbetalen. Onze vader is 3 jaar geleden overleden. Het wettelijke termijn voor verwerpen van de erfenis is tot 3 maanden na overlijden. Kunnen wij ruim 3 jaar later alsnog aanspraak maken op het wettelijk termijn van verwerpen van de erfenis?

Mvg, Reactie infoteur, 04-04-2020
Beste Anoniem,
Na drie maanden zijn schulden opeisbaar, maar als jullie de erfenis nog niet aanvaard hebben, kunnen jullie die alsnog verwerpen. Dan vist de SVB bij jullie achter het net.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 19-07-2019
Hoi,

Sinds een aantal jaren heeft mijn vader het contact verbroken. Mijn verwachting is dat als hij overlijdt ik hier niet van op de hoogte wordt gesteld. Welke mogelijkheden heb ik om de erfenis te verwerpen? Reactie infoteur, 08-01-2020
Hoi Anoniem,
De erfenis verwerpen kan pas, als uw vader is overleden. Als er een notaris bij betrokken is, zal deze in de meeste gevallen de erfgenamen op de hoogte stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evelien, 12-07-2019
Mijn moeder is 3 juli jl. overleden. Zij staat onder bewind en heeft schulden. Ik heb meteen aanvraag tot verwerping gedaan bij de rechtbank. Nu zit ik met de volgende vragen:
1. Ik heb haar huur per mail opgezegd per 1 aug. en gezegd dat ik het kamertje leeg zal opleveren. Echter nu lees ik van alles over dat ik dan gezien kan worden als erfgenaam doe zuiver aanvaard. Haar kamertje heeft niets van waarde (bureau, bed, stoel, tafeltje, oude kleding, geen juwelen etc). Maar nu vraag ik me af of het wel verstandig is om dit kamertje leeg te halen?
2. De bewindvoerder van Mn moeder blijft aar vragen om een verklaring van erfrecht. Mijn moeder heeft geen testament en bezittingen. En het kost €527 euro bij een notaris. Ben ik verplicht dit aan haar te geven? Ook als ik de erfenis heb verworpen?
3. Moet ik bijvoorbeeld haar bankrekening opzeggen of is het verstandiger niets meer te doen en dit over te laten aan de bewindvoerder?
Bedankt voor uw hulp! Reactie infoteur, 14-07-2019
Beste Evelien,
1. Het ontruimen van een appartement is een beheersdaad die niet hoeft te leiden tot zuiver aanvaarden van een erfenis. Dat wordt anders wanneer de boedel vervolgens naar de kringloopwinkel gaat of wordt verkocht. Het is wel de vraag of u dit ontruimen überhaupt moet doen, dat is namelijk de plicht van een erfgenaam/erfgename.
2. Als u de erfenis niet aanvaardt, vraagt u uiteraard ook geen verklaring van erfrecht aan (waarin staat dat u erfgename bent).
3. Van de bankrekening blijft u dan ook af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 11-07-2019
Na de scheiding was er geen contact meer met vader en dochter. Vader werd ziek en kwam in verpleeghuis, waardoor zijn huur woning werd ontruimt door zijn zoon. Tijdens deze ontruiming die nog in volle gang was is vader hard achteruit gegaan, waarop dochter besloot naar vader toe te gaan. Dochter heeft toen aan sterfbed vader gezeten en de volgende dag is hij overleden. Zoon heeft begrafenis geregeld en is verder gegaan met ontruiming huurhuis en tevens ook het appartement in het verzorgingshuis ontruimd en auto vader verkocht. Vader had geen testament en geen verzekering en dochter heeft totaal geen inzicht in schulden of tegoeden van vader, maar is bij wet wel erfgenaam, moet dochter nu al zelf stappen ondernemen om benificair te aanvaarden bij de rechtbank en hoe zit dat dan met een boedellijst? Behalve evt bankrekeningen is er geen boedel meer nml of kan dit ook op het moment dat er een akte van erfrecht wordt opgemaakt? Ook is er een slapende spaarrekening bij ontruimen van oma die 32 jaar geleden is overleden boven water gekomen 1 van haar zoons leeft nog en aangezien haar andere zoon (vader) overleden is zal de verdeling dan 50/25/25 volgens erfrecht. Nu werd dochter door onaangekondigd bezoek overvallen met deze erfenis en de mededeling deze papieren moeten ondertekend worden zoon en kleinzoon hebben al getekend en heeft dochter voor het opvragen van dit tegoed wel getekend. Hoe zit het nu met evt. schulden? zijn die na 32 jaar verjaard of kan ze hier nog onderuit mochten die boven komen? Deze eerdere Erfenis staat los van Vaders erfenis toch of heeft dochter die nu ook automatisch aanvaard? Reactie infoteur, 14-07-2019
Beste Anoniem,
1. Als het goed is, heeft uw dochter alleen voor ontvangst van het geld getekend. Schulden zijn verjaard, tenzij in wat ze ondertekend heeft iets anders staat.
2. De verkoop van de auto (en rest boedel) is een beschikkingsdaad, waardoor de zoon de erfenis zuiver heeft aanvaard. Het is dan nog maar de vraag of de dochter de erfenis nog beneficiair kan aanvaarden, nog los van wat ze precies heeft ondertekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Narin, 28-06-2019
Een vraag aan u:
Mijn moeder is in 2017 overleden. Zij heeft negen (9) eigen kinderen achtergelaten. Mijn moeder heeft een schuld bij de SVB achtergelaten. Zijn nu de kinderen aansprakelijk voor de schuld van mijn moeder bij de SVB. Reactie infoteur, 01-07-2019
Beste Narin,
De erfgenamen (zij die de erfenis hebben aanvaard) zijn aansprakelijk voor de schuld bij de SVB. Als het mogelijk is, wordt de schuld uit de erfenis betaald en wordt wat dan nog over is verdeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 09-04-2019
Mijn overleden zus zonder testament had geen schulden. Slechts een betaalrekening salaris erbij maandelijkse kosten eraf. Kon net rondkomen. Elf jaar geleden gescheiden van man die wel her en der schulden had. Kunnen de erfgenamen door schulden uit het verleden nog verrast worden? Hoe pakken we dit nu aan? Ben zo benieuwd. Reactie infoteur, 09-04-2019
Beste Mirjam,
Als er nog leningen zijn uit het verleden waarvoor uw zus hoofdelijk aansprakelijk was en de ex betaalt niet meer, dan kunnen schuldenaars nog aankloppen bij de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rich, 05-01-2019
Mijn broer is overleden. Hij heeft geen testament en heeft schulden ( ik weet niet hoeveel). Ik ben zijn enige broer hier. ben Ik automatisch zijn erfgenaam? Zo ja, wat kan ik doen. Ik heb al zijn huurhuis opgezegd want ik wil geen huur betalen en ben zijn inboedel en kleren aan het weggeven. Ik heb niet nodig
Hij is in schuld sanering en heeft een bewindvoerder.
Ben ik verantwoordelijk voor zijn schulden? Reactie infoteur, 09-01-2019
Beste Rich,
Wat u kunt doen is de erfenis verwerpen, via een notaris of door zelf naar de rechtbank te gaan. Pas op met zelf op te ruimen, want dan kan men denken dat u de erfenis al hebt geaccepteerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Goort, 22-10-2018
Mijn overleden moeder heeft meer schulden dan bezittingen bij haar dood. de schulden bestaan vooral uit de kindsdelen van mijn vader. In haar testament zijn 2 erfgenamen opgenomen die beiden gaan verwerpen. U schrijft dan na verwerping de eerstvolgende familieleden erfgenamen worden. geldt dit ook voor onterfde kinderen? Reactie infoteur, 24-10-2018
Beste Goort,
Als een kind is onterfd, is verwerping niet nodig, omdat het kind dan geen erfgenaam meer is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob Veerman, 20-12-2017
Mijn zus is onlangs overleden. Zij had geen testament opgemaakt. Ook is er geen contact met onze ouders. Ik weet dat mijn zus schulden heeft dus ik ga verwerpen om zo geen schulden over te nemen. Mijn vraag is nu: wie gaat onze ouders informeren dat zij eerste erfgenaam zijn, aangezien er geen notaris ingeschakeld is. Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste Rob Veerman,
Als niemand deze rol op zich neemt, komen uw ouders er waarschijnlijk pas achter als de schuldeisers aan de deur staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin Plugge, 22-09-2017
Ik heb sinds juni ruzie met mijn moeder, voor wie ik 28 jaar heb gezorgd. Dit is gekomen door het stoken van de hulpverleenster. Enfin, dit is een lang verhaal, maar mijn moeder wil me niet meer zien. Ze heeft longkanker en heel veel ouderdomskwalen (is 87), waaronder haar hersenen werken niet goed meer, dus ze is gemakkelijk te manipuleren. Pogingen van mij om het goed te maken, zijn op niks uitgelopen. Ik kan niet eens fatsoenlijk afscheid nemen. Nu ben ik bang dat ik A)bij haar overlijden niets hoor over de uitvaart, terwijl ik de papieren heb. B)hulpverleenster heeft de sleutel en gaat wellicht het huis leeghalen/spullen meenemen en mij de schuld ervan geven. Ik wil niets met de erfenis te maken hebben, daar die alleen bestaat uit veel schulden. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Karin Plugge,
Het zal duidelijk zijn dat de hulpverleenster hiertoe niet bevoegd is. Een goede uitvaartondernemer waarschuwt de meest betrokken erfgenamen. Kunt u niet ook contact leggen met de buren om u te waarschuwen wanneer het zover is. Het beste is het natuurlijk wanneer het op tijd weer goed komt tussen jullie twee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 19-07-2017
Mijn ex partner (we waren niet getrouwd)is een week voordat de schuldsanering af zou lopen overleden. Hierdoor is de totale schuld vrijgekomen.
Ik zou namens mijn minderjarige kinderen en ex familie alle financiële zaken regelen en heb de volmacht over de bankrekening gekregen. Nu blijkt dat ik deze zaken niet mag regelen, want dan zouden mijn Kinderen benificair aanvaarden.

Ik heb inmiddels via de rechtbank verwerping van de erfenis aangevraagd, maar hoe kom ik nu van het banknummer af? Reactie infoteur, 21-07-2017
Beste Anoniem,
U kunt de bank vragen om de volmacht in te trekken. Een volmacht is iets anders dan een en/of rekening: als u een volmacht hebt, is het daarmee nog niet uw bankrekeningnummer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Beek, 19-07-2017
Hallo,
Ik heb een brief ontvangen van de svb met daarin de mededeling dat ik teveel betaalde aow terug moet betalen à 4660,- euro die aan mijn vader is uitgekeerd. Ik heb mijn vader nog nooit in mijn leven gezien, of contact mee gehad. Ik verneem nu pas dat hij al meer dan een jaar geleden is overleden. Hij woonde blijkbaar al meer dan 20 jaar in Spanje. Ik weet niet of er vermogen is, maar ik hoef niks maar wil deze 4660,- eigenlijk ook niet betalen. Kunt u mij uitleggen wat ik eventueel kan doen?
Met vriendelijke groet
Marc van Beek Reactie infoteur, 21-07-2017
Hallo Van Beek,
De SVB heeft u kennelijk opgespoord als erfgenaam. Een erfgenaam die een erfenis aanvaardt, aanvaardt daarmee ook de schulden. Als u niets met de erfenis te maken wilt hebben, kunt u het beste proberen om de erfenis te verwerpen. Overigens is het de vraag of dit geld is uitbetaald nadat uw vader was overleden en wie dus het geld heeft opgenomen. Anders zou dit geld best nog op zijn rekening kunnen staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 14-06-2017
Hallo Zeemeeuw,

Dank voor je reactie op mijn vraag van 6-6. Mijn moeder wil misschien na verloop van de woning de kindsdelen (van het deel van mijn overleden vader) vast uitbetalen. Is dat verstandig? Of kan ze dan beter schenken? Misschien wil ze zelfs wel meer schenken aan de ander om eea recht te trekken.

Naar de schuldeisers van het andere kind zal het toch gaan lijkt mij. Kan de ander het nu verwerpen, zodat het dan alsnog naar die kleinkinderen gaat? Mijn vader heeft jarenlang keihard gewerkt en wilde voorkomen dat het naar de schuldeisers van de ander gaat, logischerwijs.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 16-06-2017
Hallo Anoniem,
Nu (deels) uitbetalen gaat af van de erfdelen waarop u al recht hebt (vordering erfenis vader), schenken gaat af van de erfenis van moeder en dus van de toekomstige erfdelen. Bij een schenking kan ook nog eens ongelijk worden geschonken, zoals uzelf al aangeeft. Als een erfenis eenmaal is aanvaard, kan hij niet alsnog worden verworpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 08-06-2017
Ik heb een vraag over het erven van schulden. Mijn broer is overleden, hij had een schuld uit een vorig huwelijk.
Deze schuld wordt/werd maandelijks door hem en zijn ex in termijnen afbetaald. Beiden waren dus hoofdelijk aansprakelijk omdat de kredietmaatschappij de schuld niet wilde splitsen. Mijn broer was hertrouwd, in gemeenschap van goederen.
Is zijn weduwe nu ook hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele restschuld? De ex die inmiddels in het buitenland woont, stopt nl. met de maandbetalingen. Reactie infoteur, 11-06-2017
Beste Anoniem,
Als de ex niet uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid is ontslagen, is zij nog steeds verantwoordelijk voor het betalen van haar deel in de restschuld. Het aandeel van uw broer gaat naar diens erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 04-06-2017
Hallo, mijn vader is onlangs overleden, mijn moeder leeft gelukkig nog en er is een langstlevende testament. Er zijn twee kinderen waaronder ik. Ik ben niet samenwonend of getrouwd, de ander is op huwelijkse voorwaarden getrouwd.
Als mijn moeder komt te overlijden en wij kinderen leven erf ik 75 % en het andere kind het legitieme deel van 25%.
Dat hebben mijn ouders zo geregeld wegens de vele schulden van het andere kind.
Nu hebben we beiden evenveel meerderjarige kinderen en de ander klaagt nu dat de verdeling onterecht is, omdat áls ik voor mijn moeder kom te overlijden en mijn moeder daarna krijgen mijn kinderen ook mijn deel. Als er toch fictieve scenario's worden bedacht vraag ik mij af hoe het zit als de ander komt te overlijden vóór mijn moeder. Is het niet zo dat díe kinderen na verwerping van de erfenis van de ouder ook geen recht meer heeft op het legitieme deel van de grootouder, tenzij anders geregeld (testamentair)?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 06-06-2017
Hallo Anoniem,
Als de ander eerder overlijdt dan de moeder dan gaan diens rechten met betrekking tot de moeder over naar de kinderen. De ander kan alleen een erfenis verwerpen als die nalatenschap er ook al bij leven is. Als verwerping plaats vindt zonder een beroep op de legitieme portie open te houden (volledige verwerping), is er geen legitieme portie meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Us, 11-05-2017
Goedendag,

mijn vader is overleden en we hebben schulden gekregen van hem, incassobureaus etc. Na het opvragen van de akte van overlijden bleek dat hij gehuwd is met een vrouw die in het buitenland woont. Voor hoeverre zijn wij kinderen verantwoordelijk voor zijn schuld en hoeveel zijn vrouw, want de incassobureaus hebben de schulden onder de kinderen verdeeld, maar de vrouw niet erin meegenomen. Maakt het wat uit dat zij in het buitenland woont en nooit in Nederland is geweest?

BVD Reactie infoteur, 12-05-2017
Goedendag Us,
In hoeverre de vrouw aansprakelijk is voor de schulden wordt bepaald door hun gemeenschap van goederen, of er een testament is en of ze wel of niet heeft meegetekend. Bij een gemeenschap van goederen is de helft van de schuld van de vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 19-03-2017
Goedendag,

Ik zit met een aantal vragen en hoop dat jullie deze (of in ieder geval een aantal) kunnen beantwoorden.

De situatie is als volgt. Mijn ex vrouw is ongeneeslijk ziek, samen hebben wij 2 kinderen waarvan 1 meerderjarig. Daarnaast heeft zij nog een minderjarig kind van een andere vader. Mijn oudste woont bij haar en het is wenselijk dat zij na het overlijden van haar moeder zelfstandig zal blijven wonen al dan niet is het huidige huurhuis. Mijn ex zal na haar overlijden schulden na laten welke opgebouwd zijn in de jaren na onze scheiding.

Voor zover ik het begrijp zal er voor de minderjarige kinderen niet zoveel aan de hand zijn maar moet ik voor mijn oudste wel alert zijn.

Nu mijn vragen;
1.) als mijn oudste verwerpt kan zij niet de spullen (tijdelijk) gebruiken die in het huis aanwezig zijn, want hierdoor zou het gedrag kunnen wijzen op zuiver aanvaarden. Correct? Zou ze dan beneficair moeten aanvaarden zodat ze in ieder geval gedurende de afhandeling de aanwezige spullen kan gebruiken? (We neigen sowieso naar beneficair aanvaarden voor de oudste om te voorkomen dat het erfrecht overgaat naar haar ouders, zussen, etc, etc)
2.) kunnen de minderjarige aangesproken worden op gedragingen van zuiver aanvaarden? Of staan die helemaal buiten schot?
3.) wanneer ik zou assisteren bij een correcte afhandeling van e.e.a. zouden schuldeisers mij dan aansprakelijk kunnen houden of zien als erfgenaam?
4.) eerder heb ik mijn ex geadviseerd te geven bij leven en te zorgen dat de spullen weg zijn voor overlijden. Is dit correct? Hou je zo zaken buiten de gehele rompslomp of wordt dit ook gezien als erfenis en als dit correct is, doet ze er dan verstandig aan om dit vast te leggen zodat er achteraf geen discussie is of dit voor of na haar overlijden gebeurd is?
5.) hoe zit het met de eigendommen van de kinderen (speelgoed, kleding, etc) die na het overlijden nog in het huis aanwezig zijn? Behoort dit tot de boedel?
6.) wat gebeurt er als na inventarisatie blijkt dat de boedel maar een "schijntje" is ten aanzien van de openstaande schuld?
7.) is na het overlijden haar bewindvoerder (mede)verantwoordelijk voor de afhandeling van e.e.a?

Ik hoop dat jullie in ieder geval een aantal van mijn vragen kunnen beantwoorden, zodat ik de schulden weg kan houden bij de kinderen maar ook dat e.e.a. correct wordt afgehandeld en de verdrietige tijd die komt niet volledige overschaduwd wordt door sores waar zij niks aan kunnen doen, het is al ellendig genoeg dat zij hun moeder straks moeten missen.

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 12-05-2017
Beste Pieter,
1. Uw oudste moet inderdaad voorzichtig zijn. Bij beneficiair aanvaarden kunnen in de tussentijd ook geen spullen worden gebruikt maar zal na afloop van dit afwikkelingsproces worden bekeken wat er nog overblijft. En als er wat overblijft, hoeft dat niet voor uw oudste te zijn.
2. Het hangt ervan af hoe jong de kinderen zijn. Zijn ze erg jong dan zal waarschijnlijk de ouder aansprakelijk worden gesteld.
3. Schuldeisers zullen, als ze dat uitkomt, u erbij willen betrekken.
4. Dingen weggeven tijdens het leven mag. Bij grote bedragen is er wel schenkingsbelasting verschuldigd.
5. Spulletjes van de kinderen zijn, indien op de plek aanwezig op het moment van overlijden, onderdeel van de boedel.
6. Als er peer saldo een schuld overblijft zullen de schuldeisers die schuld proberen te verhalen op de erfgenamen.
7. Het hangt van het contract van de bewindvoerder af (i.c. richtlijnen rechtbank) waartoe deze gerechtigd is en waartoe niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aad, 29-12-2016
Man en vrouw zijn gescheiden, maar zijn nog wel beiden eigenaars van een huis dat bij verkoop een restschuld zou opleveren.
De man is nu overleden, had ook nog schulden. De 4 kinderen zijn erfgenamen. Ze hebben de erfenis benificair aanvaard.
De vrouw is geen erfgenaam. Indien de kinderen de erfenis verwerpen. Wordt de vrouw dan volledig aansprakelijk voor de restschuld?
Vriendelijke groet,
Aad Reactie infoteur, 01-01-2017
Beste Aad,
Het deel van de vader komt in de erfenis (inclusief hypotheek) en schuift bij verwerping van de erfenis door naar de andere erfgenamen (als die er zijn, uiteindelijk naar de Staat).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 27-12-2016
Hi,

Mijn vader is in 2011 overleden, door de schulden die hij had hebben wij de kinderen alles verworpen. echter hebben we in 2016 een premie vrije polis ontvangen van een uitvaartverzekering. Wij wisten niet dat hij deze had.
Ik vraag me af of het bedrag wat op mijn vader staat aan ons uitbetaald mag worden? Of hebben wij hier geen recht op omdat we alles verworpen hebben? MVG Maria Reactie infoteur, 28-12-2016
Hi Maria,
Dat hangt van de uitvaartverzekering af. Is de uitkering volledig ten behoeve van de uitvaart dan wordt er geen erfbelasting geheven, als met de kapitaalverzekering ook andere dingen mogelijk zijn, dan is dat andere deel wel onderdeel van de erfenis. Overleg even met de uitvaartverzekeraar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 19-12-2016
Dank u wel voor u antwoord! Nog 1 vraagje is er een bepaalde tijd dat de schulden niet meer worden geëist van een erfgenamen. Of verjaard het de schulden? Want alle erfgenamen gaan het verwerpen en ook voor de kinderen. Maar dan houdt het toch in dat als mijn kinderen kinderen krijgen hun voor de schulden op draaien. Maar dan praat ik nu over zoveel jaar. Drm wil ik ook weten hoelang ze de schulden opeisen bij de erfgenamen. Mvg Angela Reactie infoteur, 21-12-2016
Beste Angela,
Ongeboren kinderen zijn geen erfgenamen en worden dus niet opgezadeld met de schulden van nu. Uitzondering hierop is een vrouw die zwanger is van een levensvatbaar kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 14-12-2016
Mijn moeder is 3 weken geleden overleden. Ze had geen inschrijf adres want was altijd op de vlucht voor de schulden. Er is geen testament of iets. Maar er zijn veel schulden. Wij (de kinderen van haar ) gaan het verwerpen. Maar ik zelf heb 3 kinderen daar wil ik het ook voor verwerpen. Nu is mijn vraag hoelang blijven ze doorgaan met het geld innen bij erfgenen. Want dat zou betekenen als mijn kinderen weer kinderen krijgen, krijgen zij die schulden. Mvg Angela Reactie infoteur, 17-12-2016
Beste Angela,
Als uw kinderen verwerpen en op dat moment nog geen eigen kinderen hebben, gaat de erfenis over naar de op dat moment levende erfgenamen die niet hebben verworpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heleen, 01-12-2016
Kan ik bij het overlijden van mijn man, die directeur (DGA) is van een BV de aandelen van zijn BV weigeren te aanvaarden of weiger ik dan de gehele erfenis. Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en zelf heb ik met de BV niets van doen of ben er bij betrokken. Reactie infoteur, 02-12-2016
Beste Heleen,
Als u een erfenis aanvaardt, aanvaardt u deze volledig. Wel kunt u bij de verdeling ervoor zorgen dat bepaalde zaken bij een andere erfgenaam terecht komen, als er nog een erfgenaam is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly Barten, 13-11-2016
Kunt u mij vertellen hoe te handelen. De biologische vader van mijn 3 kinderen is uit zijn huis gezet. Is tijdelijk opgenomen in een bejaardenhuis en ligt nu in het ziekenhuis. De container met opgeslagen spullen moest leeggehaald worden om verdere onkosten te voorkomen wat de kinderen ook gedaan hebben tegen betaling van de opslag en et volmacht van vader. De spullen staan nu bij een van de kinderen en worden uitgezocht. Vader gaat vermoedelijk naar een verpleeg/revalidatiehuis en daar is geen plaats voor persoonlijke spullen. Tijdens het uitzoeken kwam naar boven dat er veel schulden zijn. Dus wordt de erfenis verworpen maar er is ook geen begrafenisverzekering en 2 kinderen hebben een Wajong uitkering en kunnen dus de kosten van de begrafenis niet betalen zelfs geen deel. Betekent dit nu dat het derde kind opdraait voor de begrafeniskosten?
We zien uw antwoord en eventuele tips graag tegemoet. Met vriendelijke groet Elly Barten. Reactie infoteur, 16-11-2016
Beste Elly Barten,
Als de vader komt te overlijden, kan elke erfgenaam de erfenis verwerpen. Bij verwerping schuift de erfenis door naar de volgende erfgenaam en uiteindelijk de Staat der Nederlanden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 02-11-2016
Hallo vraagje. Mijn broer is 4 maanden geleden overleden en we hebben nu ineens een rekening van het ziekenhuis gekregen dat mijn moeder die rekening even moet betalen. Maar we hadden al jaren geen contact meer met hem en wisten dus niet dat hij geen verzekering had. Wat kunnen we nu nog doen? We wisten niet dat we zijn erfenis moesten verwerpen. Reactie infoteur, 03-11-2016
Hallo Rob,
Als de erfgenamen de erfenis niet verwerpen, gaat de schuld van de overledene over op de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noa, 26-10-2016
Mijn moeder(overleden) heeft in 2010 garant gestaan voor een lening van mijn vader. (levend) kort daarna zijn ze gescheiden en overleed mijn moeder binnen 1 week tijd.

Ik heb het overlijden beniciair aanvaard. Echter woont mijn vader nog in het huis Incl mijn moeders inboedel. In de tijd van overlijden heeft mijn vader het bedrag verhoogd en uitgegeven aan zijn verslavingen. Mogen schuldeisers nu bij mij komen voor het geld? Terwijl mijn vader leeft en de krediet nemer is? Reactie infoteur, 30-10-2016
Beste Noa,
De borgstelling gaat over op de erfgenamen als niet in de akte staat dat die borgstelling ophoudt bij overlijden van de borgsteller (uw moeder). Dat zou dus heel goed kunnen betekenen dat u bij aanvaarding van de erfenis ook borg staat voor zijn schulden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 12-10-2016
Mijn broer is 27 september overleden. Er was niets geregeld en hij had geen contact met de familie. De gemeente breda wilde dat wij de uitvaart regelde (was bij wet zo geregeld) en betaalde. Verder weten wij (mijn broers en ik ) verder niets over het leven van mijn broer. Zijn woning zijn wij niet in geweest en willen hier niets mee te maken hebben. Duidelijk is voor ons dat er schulden genoeg zullen zijn. Kunnen ze hiermee bij ons aankloppen/moet ik nog dingen regelen? Er zijn nog 2 minderjarige kinderen en 1 ex vrouw.
met vriendelijke groet,
Annemarie Reactie infoteur, 13-10-2016
Beste Annemarie,
Als er geen testament is, zijn jullie erfgenamen en nemen zo vrijwel automatisch, als jullie de erfenis niet verwerpen, de schulden over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saddy Vink, 27-09-2016
Mijn oma is 17 september overleden, wij hadden geen contact met haar. Mijn vader is haar enige zoon en daarnaast zijn er twee kleinkinderen (ik en mijn broer) en 6 achterkleinkinderen. Mijn vader gaat verwerpen waardoor hij ons met een probleem opzadelt omdat de achterkleinkinderen minderjarig zijn. Wie is nu verantwoordelijk voor het leeghalen van de sociale huurwoning? Wij hebben geen sleutels en willen er ook eigenlijk niets mee te maken hebben. Reactie infoteur, 28-09-2016
Beste Saddy Vink,
De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het leeghalen van de woning en dat zijn de kinderen als uw vader de nalatenschap verwerpt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robin, 30-08-2016
Mijn broertje is begin dit jaar overleden en nu hebben mijn ouders en ik de erfenis verworpen omdat we er vanuit gingen dat de schulden hoger waren als wat er overbleef en wat misschien ook nog zo is omdat we verder niet weten wie de schuldeisers zijn.
Nu is het geval dat wij een brief hebben gekregen van een notaris dat er nog een geldbedrag over is waar ik dan 1/3 van krijg.

Nu staat er in de brief "gemeld bedrag dient verdeeld te worden over de wettelijke erfgenamen (ongeachte of deze verworpen hebben), derhalve komt aan u toe het 1/3de gedeelt van gemeld bedrag."

Nu vragen ze mij om mijn rekeningnummer zodat ze het geld over kunnen maken, maar ik ben bang dat als ik dat geef er alsnog schuldeisers naar mij komen omdat ik iets van mijn broertje aanvaard heb. Wat kan ik het beste hiermee doen? Reactie infoteur, 31-08-2016
Beste Robin,
Hallo Robin,
Als u de erfenis hebt verworpen, bent u geen wettelijke erfgenaam meer. Het beste neemt u hierover contact op met de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robin, 28-08-2016
Hallo,
Mijn broertje is begin dit jaar overleden en nu hebben mijn ouders en ik de erfenis verworpen omdat we er vanuit gingen dat de schulden hoger waren dan wat er overbleef en wat misschien ook nog zo is omdat we verder niet weten wie de schuldeisers zijn. Nu is het geval dat wij een brief hebben gekregen van een notaris dat er nog een geldbedrag over is waar ik dan 1/3 van krijg.

Nu staat er in de brief "gemeld bedrag dient verdeeld te worden over de wettelijke erfgenamen (ongeachte of deze verworpen hebben), derhalve komt aan u toe het 1/3de gedeelte van gemeld bedrag."

Nu vragen ze mij om mijn rekeningnummer zodat ze het geld over kunnen maken, maar ik ben bang dat als ik dat geef er alsnog schuldeisers naar mij komen omdat ik iets van mijn broertje aanvaard heb.

Wat kan ik het beste hiermee doen? Reactie infoteur, 29-08-2016
Hallo Robin,
Als u de erfenis hebt verworpen, bent u geen wettelijke erfgenaam meer. Het beste neemt u hierover contact op met de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rood, 07-08-2016
Mijn schoonmoeder is eind mei overleden. De zoon en mijn vriendin hebben de erfenis verworpen bij de rechtbank. De zoon woonde echter nog in de sociale huurwoning van zijn moeder en heeft momenteel nog geen eigen woning. Hij mag nog 6 maanden in de woning verblijven, maar de woning wordt niet op zijn naam gezet. De woningbouwcorporatie heeft ook doen geloven dat wanneer de huur niet betaald wordt, op de naam van de moeder, de schulden op naam van de zoon komen te staan en dat er toch betaald moet worden. De huur kan hij echter niet betalen omdat hij dan alsnog als erfgenaam gezien kan worden, in die hoedanigheid heb ik de huur betaald. Ik heb geen economische of juridische banden met mijn vriendin (we wonen wel samen, maar geen samenlevingscontract) of haar broertje.

Uit de reacties hieronder lees ik dat een huis ontruimen ook kan leiden tot erf aanvaarding. Doen wij er verstandig aan geen huur meer te betalen en wanneer de zoon een nieuwe woning heeft niets van de inboedel aan te raken? Is er een termijn waarin schuldeisers het huis nog mogen leeghalen, of verloopt dit na x aantal maanden? Wij horen graag van jullie. Reactie infoteur, 07-08-2016
Beste Rood,
1. De schulden van de moeder zijn na haar overlijden de schulden van de erfgenamen die de erfenis aanvaarden.
2. De zoon mag zes maanden in de woning wonen als voormalig huisgenoot van de overleden schoonmoeder. Omdat hij de erfenis heeft verworpen, betaalt hij niet de schuld van zijn moeder, hooguit de huur voor de periode dat hij in de woning woont.
3. Als iemand de erfenis verwerpt en die verwerping is aanvaard, wordt deze persoon niet alsnog erfgenaam. Sterker nog die persoon heeft zonder toestemming van de erfgenamen niet meer het recht om de woning leeg te halen of de boedel aan te raken.
4. De schuldeisers kunnen in de regel na drie maanden hun schuld opeisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja Dolstra, 11-07-2016
Mij schoonmoeder is overleden. Er was geen uitvaartverzekering en de kinderen hebben het bij elkaar gesabbeld. Nu is er nog een beperkte schuld bij een postorderbedrijf. De familie kan dat niet betalen en wil het ook niet betalen.
Er zijn nu al meubels uit het huis weg gegven. Betekend dat de erfenis dan zuiver aanvaard is. Of kunnen we als echtpaar zonder kinderen de erfenis nog verwerpen. Kunnen de broers en zusters met kinderen dan ook verwerpen.
Hoe moeten we dat doen
dank Reactie infoteur, 12-07-2016
Beste Marja Dolstra,
Als aantoonbaar is dat er meubels zijn weggehaald, is er zuiver aanvaard door degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Andere erfgenamen die hier geen weet van hebben, kunnen in beginsel nog wel de erfenis verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Groen, 07-07-2016
Hallo,

wanneer een erfenis beneficiair aanvaard is, mag degene die beneficiair aanvaard heeft dan de (huur) woning betreden t.b.v. de boedelbeschrijving?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 08-07-2016
Hallo Groen,
Als beneficiair is aanvaard, zal de rechter waarschijnlijk iemand aanwijzen die bevoegd is om de boedelbeschrijving te maken. Als u dat bent, mag u hiervoor de woning betreden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fco, 07-07-2016
Zomaar een vraagje. Grootvader is schatrijk, vader heeft geen geld, alleen schulden. Als vader overlijdt, verwerpt het kind de erfenis. Daarna overlijdt de grootvader. Wat nu?
1. Vader (hoewel reeds overleden) is erfgenaam van grootvader en het kind is erfgenaam van de vader. De vader erft. De schuldeisers krijgen alsnog hun deel. Daarna is er nog veel geld over, maar het kind heeft de erfenis immers verworpen en krijgt dus niets.
2. Doordat vader overleden is, is het kind directe erfgenaam van de grootvader. Het kind erft direct het hele vermogen en de schuldeisers hebben er niets mee te maken. Reactie infoteur, 08-07-2016
Beste Fco,
Als uw vader is overleden, is hij vanaf dat moment geen erfgenaam meer van zijn vader. Als vader enig kind was en het kind van vader ook, is dit kind de enige erfgenaam van grootvader als de grootvader niet anders per testament bepaalt en geen partner heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fco, 07-07-2016
Ik krijg wel eens een cadeautje uit de inventaris van m'n vader. Wie niet? Als vader binnenkort overlijdt, kan ik de erfenis dan nog verwerpen? Sommige spullen zijn jaren geleden al aan mij beloofd, andere niet. Reactie infoteur, 08-07-2016
Beste Fco,
Als de goederen nog niet in uw bezit zijn terwijl uw vader nog in leven is, kan het meenemen van die spullen, zodra hij is overleden, worden gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna Ploeger, 31-05-2016
Afgelopen maandag heb ik samen met twee medestudenten( we zijn ervaringsdeskundige i.o Generatie Armoede en Sociale Uitsluiting) een workshop gegeven voor de MBO gilde leerlingen over welke keuze maak je. Nu was er een leerling in deze klas die op 16 jarige leeftijd haar vader verloor en daardoor erfgename was. Ze heeft alleen maar schulden van haar vader geërfd waardoor ze nu onder beschermingbewind zit en weekgeld heeft van € 20,-. Ik vind dit erg schrijnend en ik gun niemand z'n situatie. Ze zegt dat men alles heeft geprobeerd om hier onderuit te komen want dit gaat ten koste van haar toekomst maar helaas. Wat kunnen wij doen om haar te helpen en welke wegen moeten we bewandelen?

met vriendelijke groet Johanna Reactie infoteur, 01-06-2016
Beste Johanna Ploeger,
Als een minderjarig kind erfgenaam is, zal bij een aanvraag tot verwerping de kantonrechter kiezen voor een beneficiaire aanvaarding. Zuivere aanvaarding had dus niet moeten plaats vinden. Wie haar onder bewind heeft, heeft dan ook geen goede keuze gemaakt nu ze met schulden is overstelpt. Probeer alsnog een verwerping bij de rechtbank aan te vragen. Degene die dit had moeten regelen voor haar, is waarschijnlijk ook aansprakelijk te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Romano, 13-05-2016
Hallo,

Mijn moeder is onlangs overleden en zij had haar partner benoemd als erfgenaam en executeur. Er stond ook in het testament dat hij als eerste alles zou erven en als hij komt te overlijden de legitieme portie naar de kinderen zou gaan. Hij is ook verantwoordelijk voor de complete afhandeling van de nalatenschap. Dit testament was onderdeel van het samenlevings-contract.

Nu zitten wij in de situatie dat de partner niets meer met ons te maken wil hebben en het testament die hij samen met mijn moeder heeft opgemaakt heeft verworpen. Kan dit zomaar?Dat je afstand kan doen van een gezamelijke " afspraak " die is vastgelegd bij de notaris? Er zijn namelijk alleen maar schulden die hij op ons en kleinkind van mijn moeder makkelijk wilt afschuiven… Reactie infoteur, 14-05-2016
Hallo Romano,
De partner mag de erfenis verwerpen, erfgenaam zijn wil nog niet zeggen dat je de erfenis later ook aanvaardt. Als jullie als kinderen recht hebben op een legitieme portie en niet meer dan dat, zijn jullie waarschijnlijk onterfd en geen erfgenaam. Als jullie nog wel erfgenaam zijn maar minder krijgen toebedeeld dan een kindsdeel, kunnen jullie de erfenis ook verwerpen. Een notaris kan hierover uitsluitsel geven door het testament aan u voor te lezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olivia, 08-05-2016
Hallo,
Mijn moeder stond borg (haar woning als garantstelling) voor een hypotheek van mij. Nu is zij overleden en is deze hypotheek doorgehaald bij verkoop van haar woning. Er is nog een ruim positief saldo over. Echter mijn zus is executeur en vindt dat zij het recht heeft dit gehele (borg) bedrag bij mij terug te vorderen zonder eerst rekening en verantwoording af te leggen. Het verwacht erfdeel is ongeveer gelijk aan de borgstelling. Vraag 1, dit kan toch verrekend worden met mijn erfdeel? Ik ben immers ook erfgenaam?
Vraag 2, ergens onderaan las ik zelfs dat bij overlijden een garantstelling overgaat op alle erven. Hoe zit dit dan met de verdeling? Reactie infoteur, 09-05-2016
Hallo Olivia,
De garantstelling gaat als last over op de erfgenamen, dus komt de borg voor de helft bij uw zus terecht. Zij heeft niet het recht om zonder uw toestemming de borg bij u te vorderen. Wat ze wel kan doen is de erfenis inclusief garantstelling verwerpen en dan deelt ze niet mee in de borgstelling. Het is ook onjuist om de borgstelling een waarde toe te kennen, want niemand weet of de bank er ooit een beroep op zal moeten doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sophia, 02-05-2016
Hoi, mijn zus ligt momenteel in een hospice. Ze heeft schulden, dus ik wil de erfenis bij overlijden verwerpen. Mijn zus wordt echter nu bijgestaan door een goede vriendin van haar, die ook speciaal zorgverlof voor haar heeft opgenomen. Deze goede vriendin wil na het overlijden ook haar spullen thuis ontruimen en haar kamer in de hospice opruimen. Is dit toegestaan of wordt die goede vriendin dan belast met de schulden van mijn zus? Kan mijn zus bij leven nu alvast wat persoonlijke spullen als boeken aan haar vriendin schenken? Reactie infoteur, 03-05-2016
Hoi Sophia,
De vriendin is geen erfgenaam als ze niet door uw zus als erfgenaam wordt aangewezen. U kunt wel automatisch erfgenaam zijn als uw zus geen kinderen heeft. Tijdens haar leven mag uw zus schenken wat ze wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Dinther, 23-04-2016
Mijn schoonvader is bijna een jaar geleden overleden. En nu stuurt het verzorgingshuis, waar hij woonde mijn man een aanmaning voor wasgeld. Ook heeft de apotheek van mijn schoonvader een rekening gestuurd voor de medicijnen die hij nodig had. Is mijn man verplicht dit te betalen? Reactie infoteur, 24-04-2016
Beste R. van Dinther,
Als de rekeningen op zich correct zijn, had uw schoonvader deze bij leven moeten betalen en maken ze nu deel uit van de erfenis. Als uw man de enige erfgenaam is, komen de rekening inderdaad op zijn conto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab, 19-04-2016
Hoi, mijn moeder is overleden en heb de erfenis verworpen. Ze was wel verzekerd met een uitvaartverzekering en daaruit is er nu een restant uit ontstaan. Mag ik dit accepteren/ontvangen ondanks dat ik de erfenis verworpen heb? Reactie infoteur, 19-04-2016
Hoi Ab,
De uitkering van de uitvaartpolis behoort niet tot de erfenis, omdat die polis pas na overlijden tot uitbetaling komt en dus geen deel uitmaakte van het vermogen van uw moeder. U mag de uitkering dus ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barbara, 04-03-2016
Hoi, mijn moeder is overleden, wel schulden, wel geld op haar rekening, geen testament, wij gaan toch bij notaris kijken voor welke schulden zei nog moet opdraaien. is er geld over, verdelen ze ons, maar als er nu na 10 jaar nog iets aan licht komt van een schuld, kunnen ze dan nog opvragen bij ons? Reactie infoteur, 05-03-2016
Hoi Barbara,
In de meeste gevallen komt er na 10 jaar geen claim meer of het moet om zwart geld op een buitenlandse spaarrekening gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim2701 (infoteur), 22-02-2016 #50
Hoi, ik heb een vraagje, mijn moeder is in 2013 overleden en ik stond toen onder bewindvoering. Ik heb in overleg met hem haar bezittingen benificiar aanvaard. Nu is het zo dat mijn moeder volgens de verzekering niet verzekerd was voor een uitvaart. Wij zijn toen bij het tv programma meldpunt geweest en hebben ons gelijk gekregen en heeft de verzekering alsnog een bedrag van 8000 euro overgemaakt dit bedoeld voor de uitvaart van mijn moeder.
Nu zegt de bewindvoeder dat ik geen recht heb op het geld omdat dit een erfenis is. Dit was absoluut niet zo dit was bestemd voor de uitvaart en grafsteen van mijn moeder. Hij zegt dat ik nu niet aan mijn verantwoordelijkheden heb voldaan en dat hij de rechtbank zou verzoeken om mij te ontheffen van de bewindvoering. Ik heb hierop gereageerd door de rechtbank zelf om een ontheffing van zijn bewindvoering te vragen, dit is goedgekeurd.

Vervolgens heb ik mij failliet laten verklaren, en heb een curator aangesteld gekregen. Die zegt nu ook dat ik onterecht geld ontvangen heb en dat ik dus volgens de bewindvoerder geld verzwegen heb.

Ik kon aantonen dat ik het geld gebruikt heb alleen voor de uitvaart en grafsteen. Ik ben toen uit mijn faillissement gezet door nalatigheid. Zit nu met mijn handen in mijn haar en weet niet wat ik hier mee moet. En buiten dat kan mijn oude bewindvoeder ook niet een bewijs geven van het benificiar aanvaarden. Is hier iemand die hier ervaring mee heeft of tips heeft? Reactie infoteur, 23-02-2016
Hoi Kim2701,
Als de uitvaartpolis op naam van uw moeder stond, is de uitbetaling nu onderdeel van de erfenis. Maar dat moet je maar net weten, want het geld is bedoeld voor de uitvaart en verder hebt u er niets aan. Laat de curator gewoon weten dat u hier niets van wist en het geld natuurlijk voor de uitvaart hebt gebruikt. Van het beneficiair aanvaarden moet er een bewijs te vinden zijn bij de rechtbank of die bewindvoerder heeft zich niet aan de afspraak gehouden om de erfenis beneficiair te aanvaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 22-02-2016
Hallo, ik heb even een vraagje, en hoop dat u me kunt helpen.
Mijn vriend, heeft sporadisch contact met zijn vader. Zijn vader heeft een huurflat, en mijn vriend heeft geen broers en zussen. Hij weet uit betrouwbare bron, dat zijn vader schulden heeft. Nu wil hij dus, als zijn vader komt te overlijden, van alles afstand doen, dus ook geen crematie regelen etc.
Hoe moet hij dit aanpakken? Reactie infoteur, 22-02-2016
Beste Janssen,
Als hij de erfenis na overlijden verwerpt en geen opdracht geeft tot de crematie, is hij nergens voor aansprakelijk. Een opdrachtgever is altijd aansprakelijk en als dit een erfgenaam is, worden de kosten geacht uit de nalatenschap te worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. van Groot Battave, 19-02-2016
Mijn broer is overleden maar heb al jaren geen kontakt meer met hem wat nu te doen zijn huis moet leeg gehaald worden draai ik daar nou voor op en de rest van de kosten.er is al wat uit zijn huis gehaald door half zus en broer ik ben wel van de zelfde vader en moeder.weet nou niet wat ik moet doen. Reactie infoteur, 20-02-2016
Beste G. van Groot Battave,
Eigenlijk wilt u weten of er een positieve erfenis is of dat er alleen schulden over blijven. Raar overigens dat halfbroer en zus zomaar spullen uit huis halen, want die vertegenwoordigen een waarde. Als u het zekere voor het onzeker wilt nemen, kunt u direct kiezen voor een verwerping. Wellicht is er iemand die de erfenis afhandelt, en kunt u daar nagaan wat de stand van zaken is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Wijnants, 19-02-2016
Ik zie overal staan dat je binnen 3 maanden een erfenis moet verwerpen, maar stel dat je niet weet dat je broer is overleden.
zijn kinderen hebben de erfenis verworpen. Kunnen wij als broers en zussen dan hier voor opdraaien? Reactie infoteur, 20-02-2016
Beste A. Wijnants,
Zodra een verwerping akkoord is bevonden en in het boedelregister is ingeschreven gaat er een nieuwe termijn van drie maanden in voor de nieuwe erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. van Wijk, 19-01-2016
Beste Zeemeeuw,

Dank voor de snelle reactie.
Wij hebben de erfenis toen beneficiair aanvaard, en we zijn dus erfgenamen… Onze vraag is of we nu die BKR vermelding zullen hebben, en daardoor dus zelf geen hypotheek kunnen krijgen?

M.vr.gr. L.van Wijk Reactie infoteur, 20-01-2016
Beste L. van Wijk,
Bij beneficiair aanvaarden, hebt u nog niets zuiver aanvaard en staan eventuele schulden uit de erfenis niet op uw naam. Als de bank het wel heeft doorgegeven, zou dat ten onrechte zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. van Wijk, 17-01-2016
Vraag:
We hebben een erfenis beneficiair aanvaard, er zit nog een flinke hypotheek op het huis, en staat inmiddels al 2jr te koop.
Nu willen we zelf een ander huis kopen, en vragen ons af of je hierdoor een BKR vermelding krijgt, waardoor de koop van ons eigen huis niet door zou kunnen gaan?

M. vr.gr.
L van Wijk Reactie infoteur, 18-01-2016
Beste L. van Wijk,
Zolang u de erfenis niet hebt aanvaard, staan ook die hypotheek of andere schulden uit de nalatenschap niet op uw naam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. vd Graaf, 05-01-2016
Beste lezer,

Mijn schoonmoeder is overleden maar daar heeft mijn man al ruim 20 jaar geen contact mee. Nu zijn er schulden en willen we de erfenis verwerpen (ook namens mijn 2 minderjarige kinderen). Ik kom er niet helemaal uit via alle info op internet. Vraag 1. Moeten wij zelf actie ondernemen en verwerpen of wachten op een brief van de notaris? Er is geen testament.
Vraag 2. En is het recht van beraad de eerst 3 mnd na overlijden anders automatische aanvaarding?
Met vriendelijke groet,
L. vd Graaf Reactie infoteur, 05-01-2016
Beste L. vd Graaf,
Als er geen testament is, komt er waarschijnlijk ook geen notaris aan te pas. De wettelijke erfgenamen zijn de erfgenamen als zij niet verwerpen. De termijn van beraad is een rouwperiode waarin erfgenamen gevrijwaard zijn van schuldeisers, maar u kunt wel gewoon al actie ondernemen met het verwerpen. Voor uw minderjarige kinderen zal een rechter beoordelen of een verwerping door hen niet in hun nadeel is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 05-02-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.