Erf geen schulden: erfenis

Erf geen schulden: erfenis Pas op voor schulden bij een erfenis in 2019 en 2020 en neem dus uw maatregelen. Schulden erven van een overledene: schulden komen in de nalatenschap. Stel u bent erfgenaam, maar u kent de financiële positie van de erflater onvoldoende of niet. Regelmatig zijn bij een erfenis de schulden groter dan het vermogen. Een erfenis van een ouder kan hoofdzakelijk uit schulden bestaan, een negatieve erfenis. Wat kunt u dan als erfgenaam het beste doen. U kunt de erfenis verwerpen en weigeren of beneficiair aanvaarden. Erf dus geen schulden waarvoor u verantwoordelijk wordt, want dat is niet nodig. U kunt een erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden om het risico van schulden en claims te ontlopen. Wel is er een wetsvoorstel (minister van der Steur) waarbij de kantonrechter bij onverwijtbaarheid en onverwachte schuld u van de schulden uit een erfenis kan ontslaan. Deze wetsaanpassing is op 1 september 2016 ingaan.

Schulden erven


Erf geen schulden van ouder, ouders of andere erflater

Als u een erfenis zonder beperkingen aanvaardt, accepteert u zowel het bezit als de schulden. Ook als de schulden groter zijn dan het bezit en er in feite sprake is van een negatieve balans. Als de balans negatief is, bent u mede eigenaar van de schulden en dus privé direct aanspreekbaar voor de nagelaten schulden. Sterker nog, als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of in gemeenschap van goederen samenwoont, komen de door de partner geërfde schulden eveneens in de gemeenschap en bent u dus beiden voor de schulden aanspreekbaar. Overigens wordt een studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, de DUO IB Groep, bij overlijden kwijtgescholden.

Wie is de erfgenaam?

Stel dat bijvoorbeeld uw partner erft van een relatieve vreemde, iemand op afstand of iemand met wie er nauwelijks contact was. Er zijn gevallen bekend van een erfenis van een biologische vader die nooit iets van zich heeft laten horen. Stel uw partner gaat zonder de situatie goed te kennen, gewoon akkoord met een erfenis vol schulden. Ook dan vallen deze schulden in de volle gemeenschap en bent u beiden privé direct aanspreekbaar. Wilt u dit niet, dan zijn er twee mogelijkheden: verwerpen of aanvaarden onder voorwaarden, ook wel beneficiair aanvaarden genoemd. Overleg in geval van twijfel met uw notaris. Is er een overzicht van erfgenamen als er geen testament is? Dus wie zijn erfgenaam en erfgenamen volgens de wet.

De uitvaart of begrafenis regelen

Bij wet is het zo geregeld dat wie een uitvaartondernemer inschakelt ook verantwoordelijk wordt voor de totale kosten van de uitvaart. Als er dus onvoldoende geld is en er geen uitvaartverzekering is afgesloten, moet u hiermee zeker rekening houden. De nota van de uitvaart komt voor uw rekening als u dit niet anders met de familieleden regelt.

Erfenis weigeren en verwerpen om schulden erven te vermijden

Stel de erflater laat meer schulden na dan bezittingen of u wilt om andere redenen niets met de erfenis te maken hebben, bijvoorbeeld door allerlei ruzies, dan kunt u de nalatenschap verwerpen. De erfenis weigeren en verwerpen doet u via een verklaring bij de rechtbank. Om alle schijn te voorkomen kunt u het beste zo snel mogelijk deze verklaring van verwerping afleggen bij de arrondissementsrechtbank in het arrondissement van de de overledene. U vraagt het formulier op bij de betreffende arrondissementsrechtbank.

Gedraag u niet als erfgenaam

Gedraagt u zich op geen enkele wijze als erfgenaam en verricht geen handelingen die later als zodanig zouden kunnen worden uitgelegd, want dan kunt u alsnog in de problemen komen. Als u bijvoorbeeld het huis van de overledene ontruimt, kunt u al aangemerkt worden als aanvaard wettig erfgenaam. Ook als u in de auto van de overledene gaat rijden of wat spullen van de overledene meeneemt. Na verwerping komt het eerstvolgende meest verwante familielid als eventuele erfgenaam in aanmerking. Die kan natuurlijk ook weer de erfenis verwerpen en zo verder.

Wat is beneficiair aanvaarden van een erfenis?

Een andere mogelijkheid is het beneficiair aanvaarden van een erfenis, ook wel het aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Ook nu moet u een verklaring afgeven bij de griffie van de rechtbank. Als één erfgenaam beneficiair aanvaardt, moet de hele erfenis beneficiair worden afgewikkeld. Ook hier moet u zich, net als bij het verwerpen van de erfenis, niet als gewoon erfgenaam gaan gedragen. Er bestaan strikte regels voor hoe een en ander afgewikkeld moet worden. Vraag uw notaris hiernaar. Beneficiair een erfenis aanvaarden komt vaker voor dan u denkt. Denk hierbij aan jonge kinderen en personen die onder curatele staan. Zij kunnen hooguit beneficiair aanvaarden om deze personen tegen zichzelf te beschermen. Aan het beneficiair aanvaarden zijn wel extra kosten verbonden die snel oplopen tot 700 euro.

Het voordeel van voorwaardelijk aanvaarden

Voordeel van deze manier van voorwaardelijk aanvaarden is dat als later de opbrengsten groter blijken te zijn dan de schulden, het saldo alsnog naar de erfgenaam gaat. U blijft immers voorwaardelijke erfgenaam, maar u kunt niet voor de schulden van de nalatenschap worden aangesproken. Anderzijds verwerft u ook niets van de bezittingen, totdat zeker is dat alle schulden zijn betaald. Het is dus vooral een goede oplossing bij een nalatenschap, waarbij de omvang en samenstelling van de nalatenschap bij het overlijden onvoldoende duidelijk is.

Nieuwe wet: onverwachte schuld uit erfenis schrappen door kantonrechter

U hebt de erfenis aanvaard en toch is er een schuld, wat nu? Ook bij een onverwachte schuld, waarbij het overige vermogen uit de erfenis onvoldoende is om de schuld te dekken, kunt u de de kantonrechter vragen te besluiten dat u toch niet voor de schuld aansprakelijk bent. U dient dan binnen drie maanden een ontheffing aan te vragen. Ook bij niet zuiver aanvaarden van een erfenis kan dit. Kernwoord is daarbij de onverwijtbaarheid. U kon niet van de schuld op de hoogte zijn. Maar let op, u loopt altijd nog het risico dat een kantonrechter besluit dat u beter had kunnen weten en een en ander dus wel verwijtbaar is. Zo valt een schuld door een onverkoopbaar huis niet onder de nieuwe regeling, omdat een hypotheek geacht wordt bekend te zijn en opvraagbaar is. Het blijft dus oppassen. Bovendien betekent een kleinigheid meenemen niet meer direct dat u ook een erfgenaam bent geworden. Dat zou alleen bij dure spullen moeten gelden en dan nog wanneer u het verkoopt of weggeeft. Ook hier geldt weer, wat is een kleinigheid en wat is duur? De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden is op 1 september 2016 ingegaan.

Belangrijkste veranderingen en wijzigingen

De belangrijkste veranderingen zijn per 1 september 2016 (met doorwerking naar 2019 en 2020):
  • Het leeghalen van een woning leidt niet meer tot het automatisch zuiver aanvaarden van de erfenis als u de goederen niet ook verkoopt en zo schuldeisers kunt benadelen.
  • Als u een erfenis aanvaardt en toch wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld, dan kunt u de rechter binnen drie maanden na het ontdekken van die schuld vragen om de zuivere aanvaarding om te zetten in een beneficiaire aanvaarding.
  • Ook als de nalatenschap al is verdeeld bent u, als er toch onbekende schulden opduiken, slechts aansprakelijk voor het deel dat u hebt geërfd en niet meer met uw totale vermogen.

Let wel de nieuwe regelgeving geldt voor een nalatenschap die vanaf 1 september 2016 vrijvalt en heeft geen terugwerkende kracht voor eerdere erfenissen.

Slot geen schulden erven

Aanvaard een erfenis niet zo maar, zeker zolang de nieuwe wet er nog niet is. Hebt u twijfels of de erfenis wel per saldo positief is, onderneem dan actie bij de notaris. Wellicht is over de schulden van de overledene meer bekend bij het Bureau Krediet Registratie, BKR, in Tiel. Tot slot is het zo dat in geval van minderjarigen een nalatenschap altijd beneficiair aanvaard moet worden. Regel een erfenis en nalatenschap met of zonder testament altijd goed. De wet beschermt een erfgenaam wel beter in 2019 en 2020, maar wie geen enkele discussie aan zijn broek wil en geen erfgenaam wil zijn (zekerheid voor alles), kan zich beter niet als erfgenaam gedragen en ervoor kiezen om de erfenis te verwerpen.

Lees verder

© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)Een huis erven met een schuld in 2020? Een hypotheek of restschuld is altijd een mogelijk gevaar bij een erfenis. Een hu…
Erfenis verwerpenErfenis verwerpenEen erfenis verwerpen met een akte van verwerping en daarmee de nalatenschap niet zuiver aanvaarden of de erfenis benefi…
Beneficiair aanvaardenBeneficiair aanvaardenBeneficiair aanvaarden: Wanneer iemand komt te overlijden, zal datgene wat deze persoon achter laat verdeeld moeten word…
De erfbelastingDe erfbelastingBij een overlijden zijn er veel dingen waar rekening mee gehouden moet worden. Eén van die dingen is de erfenis. Als u e…

Islamitisch bankieren is in opmarsIslamitisch bankieren is in opmarsEr is steeds meer vraag naar islamitisch bankieren en de sukuk. De waarde van alle sukuk in de wereld steeg in de period…
Laat een onjuiste incasso terugboekenLaat een onjuiste incasso terugboekenEen automatische incasso en machtiging kunnen in 2020 voordelen hebben bij de maandelijkse betaling van de huur of een l…

Reageer op het artikel "Erf geen schulden: erfenis"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Anoniem, 29-06-2020 22:46 #110
Ik vernam vandaag dat mijn man is overleden. Echter zijn wij al meer dan 10 jaar niet meer bij elkaar. Echter hebben we nooit een scheiding aangevraagd. Wat zijn nu de consequenties? Ik weet helemaal niets van zijn financiën, hij woonde in een huurhuis, wat zijn naaste familie al heeft leeggemaakt en de huur opgezegd. De tuin is 1 oerwoud volgens hun, kunnen de kosten om dit te ruimen nu op mij worden verhaald? Ik wil namelijk nergens iets mee te maken hebben. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Anoniem,
Als jullie nog getrouwd zijn, bent u de langstlevende partner met speciale wettelijke rechten en verplichtingen. Maar uw man kan een testament hebben opgesteld. Dat zou u dus moeten nagaan om te zien wat uw rechtspositie momenteel is. Bent u erfgenaam geworden maar wilt u dat niet, dan kunt u de erfenis weigeren (rechtbank).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 28-03-2020 10:32 #109
Beste Zeemeeuw,

Gisteren kregen wij een brief van de SVB via mijn broer te lezen. In de brief stond dat onze vader, waar wij sinds 1985 geen contact mee hebben door scheiding van ouders, in 2017 is overleden in het buitenland. Ook is er een schuld van bijna 12000 die de wij, zijn kinderen, moeten gaan terugbetalen. Onze vader had 8 kinderen waar hij geen contact mee had. Wij wisten niets van zijn overlijden en wij weten ook niet wat er met het geld dat wij nu moeten terugbetalen is gebeurd. Ik heb vanochtend op uw pagina gescrold en kon niet echt een antwoord vinden op het volgende ;
Wij kregen gisteren een brief van de SVB dat we ruim 12000 euro aan teveel betaalde pensioen moeten terugbetalen. Onze vader is 3 jaar geleden overleden. Het wettelijke termijn voor verwerpen van de erfenis is tot 3 maanden na overlijden. Kunnen wij ruim 3 jaar later alsnog aanspraak maken op het wettelijk termijn van verwerpen van de erfenis?

Mvg, Reactie infoteur, 04-04-2020
Beste Anoniem,
Na drie maanden zijn schulden opeisbaar, maar als jullie de erfenis nog niet aanvaard hebben, kunnen jullie die alsnog verwerpen. Dan vist de SVB bij jullie achter het net.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 19-07-2019 20:07 #108
Hoi,

Sinds een aantal jaren heeft mijn vader het contact verbroken. Mijn verwachting is dat als hij overlijdt ik hier niet van op de hoogte wordt gesteld. Welke mogelijkheden heb ik om de erfenis te verwerpen? Reactie infoteur, 08-01-2020
Hoi Anoniem,
De erfenis verwerpen kan pas, als uw vader is overleden. Als er een notaris bij betrokken is, zal deze in de meeste gevallen de erfgenamen op de hoogte stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evelien, 12-07-2019 11:46 #107
Mijn moeder is 3 juli jl. overleden. Zij staat onder bewind en heeft schulden. Ik heb meteen aanvraag tot verwerping gedaan bij de rechtbank. Nu zit ik met de volgende vragen:
1. Ik heb haar huur per mail opgezegd per 1 aug. en gezegd dat ik het kamertje leeg zal opleveren. Echter nu lees ik van alles over dat ik dan gezien kan worden als erfgenaam doe zuiver aanvaard. Haar kamertje heeft niets van waarde (bureau, bed, stoel, tafeltje, oude kleding, geen juwelen etc). Maar nu vraag ik me af of het wel verstandig is om dit kamertje leeg te halen?
2. De bewindvoerder van Mn moeder blijft aar vragen om een verklaring van erfrecht. Mijn moeder heeft geen testament en bezittingen. En het kost €527 euro bij een notaris. Ben ik verplicht dit aan haar te geven? Ook als ik de erfenis heb verworpen?
3. Moet ik bijvoorbeeld haar bankrekening opzeggen of is het verstandiger niets meer te doen en dit over te laten aan de bewindvoerder?
Bedankt voor uw hulp! Reactie infoteur, 14-07-2019
Beste Evelien,
1. Het ontruimen van een appartement is een beheersdaad die niet hoeft te leiden tot zuiver aanvaarden van een erfenis. Dat wordt anders wanneer de boedel vervolgens naar de kringloopwinkel gaat of wordt verkocht. Het is wel de vraag of u dit ontruimen überhaupt moet doen, dat is namelijk de plicht van een erfgenaam/erfgename.
2. Als u de erfenis niet aanvaardt, vraagt u uiteraard ook geen verklaring van erfrecht aan (waarin staat dat u erfgename bent).
3. Van de bankrekening blijft u dan ook af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 11-07-2019 12:52 #106
Na de scheiding was er geen contact meer met vader en dochter. Vader werd ziek en kwam in verpleeghuis, waardoor zijn huur woning werd ontruimt door zijn zoon. Tijdens deze ontruiming die nog in volle gang was is vader hard achteruit gegaan, waarop dochter besloot naar vader toe te gaan. Dochter heeft toen aan sterfbed vader gezeten en de volgende dag is hij overleden. Zoon heeft begrafenis geregeld en is verder gegaan met ontruiming huurhuis en tevens ook het appartement in het verzorgingshuis ontruimd en auto vader verkocht. Vader had geen testament en geen verzekering en dochter heeft totaal geen inzicht in schulden of tegoeden van vader, maar is bij wet wel erfgenaam, moet dochter nu al zelf stappen ondernemen om benificair te aanvaarden bij de rechtbank en hoe zit dat dan met een boedellijst? Behalve evt bankrekeningen is er geen boedel meer nml of kan dit ook op het moment dat er een akte van erfrecht wordt opgemaakt? Ook is er een slapende spaarrekening bij ontruimen van oma die 32 jaar geleden is overleden boven water gekomen 1 van haar zoons leeft nog en aangezien haar andere zoon (vader) overleden is zal de verdeling dan 50/25/25 volgens erfrecht. Nu werd dochter door onaangekondigd bezoek overvallen met deze erfenis en de mededeling deze papieren moeten ondertekend worden zoon en kleinzoon hebben al getekend en heeft dochter voor het opvragen van dit tegoed wel getekend. Hoe zit het nu met evt. schulden? zijn die na 32 jaar verjaard of kan ze hier nog onderuit mochten die boven komen? Deze eerdere Erfenis staat los van Vaders erfenis toch of heeft dochter die nu ook automatisch aanvaard? Reactie infoteur, 14-07-2019
Beste Anoniem,
1. Als het goed is, heeft uw dochter alleen voor ontvangst van het geld getekend. Schulden zijn verjaard, tenzij in wat ze ondertekend heeft iets anders staat.
2. De verkoop van de auto (en rest boedel) is een beschikkingsdaad, waardoor de zoon de erfenis zuiver heeft aanvaard. Het is dan nog maar de vraag of de dochter de erfenis nog beneficiair kan aanvaarden, nog los van wat ze precies heeft ondertekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Narin, 28-06-2019 19:08 #105
Een vraag aan u:
Mijn moeder is in 2017 overleden. Zij heeft negen (9) eigen kinderen achtergelaten. Mijn moeder heeft een schuld bij de SVB achtergelaten. Zijn nu de kinderen aansprakelijk voor de schuld van mijn moeder bij de SVB. Reactie infoteur, 01-07-2019
Beste Narin,
De erfgenamen (zij die de erfenis hebben aanvaard) zijn aansprakelijk voor de schuld bij de SVB. Als het mogelijk is, wordt de schuld uit de erfenis betaald en wordt wat dan nog over is verdeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 09-04-2019 12:56 #104
Mijn overleden zus zonder testament had geen schulden. Slechts een betaalrekening salaris erbij maandelijkse kosten eraf. Kon net rondkomen. Elf jaar geleden gescheiden van man die wel her en der schulden had. Kunnen de erfgenamen door schulden uit het verleden nog verrast worden? Hoe pakken we dit nu aan? Ben zo benieuwd. Reactie infoteur, 09-04-2019
Beste Mirjam,
Als er nog leningen zijn uit het verleden waarvoor uw zus hoofdelijk aansprakelijk was en de ex betaalt niet meer, dan kunnen schuldenaars nog aankloppen bij de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rich, 05-01-2019 22:42 #103
Mijn broer is overleden. Hij heeft geen testament en heeft schulden ( ik weet niet hoeveel). Ik ben zijn enige broer hier. ben Ik automatisch zijn erfgenaam? Zo ja, wat kan ik doen. Ik heb al zijn huurhuis opgezegd want ik wil geen huur betalen en ben zijn inboedel en kleren aan het weggeven. Ik heb niet nodig
Hij is in schuld sanering en heeft een bewindvoerder.
Ben ik verantwoordelijk voor zijn schulden? Reactie infoteur, 09-01-2019
Beste Rich,
Wat u kunt doen is de erfenis verwerpen, via een notaris of door zelf naar de rechtbank te gaan. Pas op met zelf op te ruimen, want dan kan men denken dat u de erfenis al hebt geaccepteerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Goort, 22-10-2018 11:29 #102
Mijn overleden moeder heeft meer schulden dan bezittingen bij haar dood. de schulden bestaan vooral uit de kindsdelen van mijn vader. In haar testament zijn 2 erfgenamen opgenomen die beiden gaan verwerpen. U schrijft dan na verwerping de eerstvolgende familieleden erfgenamen worden. geldt dit ook voor onterfde kinderen? Reactie infoteur, 24-10-2018
Beste Goort,
Als een kind is onterfd, is verwerping niet nodig, omdat het kind dan geen erfgenaam meer is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob Veerman, 20-12-2017 22:24 #101
Mijn zus is onlangs overleden. Zij had geen testament opgemaakt. Ook is er geen contact met onze ouders. Ik weet dat mijn zus schulden heeft dus ik ga verwerpen om zo geen schulden over te nemen. Mijn vraag is nu: wie gaat onze ouders informeren dat zij eerste erfgenaam zijn, aangezien er geen notaris ingeschakeld is. Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste Rob Veerman,
Als niemand deze rol op zich neemt, komen uw ouders er waarschijnlijk pas achter als de schuldeisers aan de deur staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin Plugge, 22-09-2017 01:03 #100
Ik heb sinds juni ruzie met mijn moeder, voor wie ik 28 jaar heb gezorgd. Dit is gekomen door het stoken van de hulpverleenster. Enfin, dit is een lang verhaal, maar mijn moeder wil me niet meer zien. Ze heeft longkanker en heel veel ouderdomskwalen (is 87), waaronder haar hersenen werken niet goed meer, dus ze is gemakkelijk te manipuleren. Pogingen van mij om het goed te maken, zijn op niks uitgelopen. Ik kan niet eens fatsoenlijk afscheid nemen. Nu ben ik bang dat ik A)bij haar overlijden niets hoor over de uitvaart, terwijl ik de papieren heb. B)hulpverleenster heeft de sleutel en gaat wellicht het huis leeghalen/spullen meenemen en mij de schuld ervan geven. Ik wil niets met de erfenis te maken hebben, daar die alleen bestaat uit veel schulden. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Karin Plugge,
Het zal duidelijk zijn dat de hulpverleenster hiertoe niet bevoegd is. Een goede uitvaartondernemer waarschuwt de meest betrokken erfgenamen. Kunt u niet ook contact leggen met de buren om u te waarschuwen wanneer het zover is. Het beste is het natuurlijk wanneer het op tijd weer goed komt tussen jullie twee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 19-07-2017 15:45 #99
Mijn ex partner (we waren niet getrouwd)is een week voordat de schuldsanering af zou lopen overleden. Hierdoor is de totale schuld vrijgekomen.
Ik zou namens mijn minderjarige kinderen en ex familie alle financiële zaken regelen en heb de volmacht over de bankrekening gekregen. Nu blijkt dat ik deze zaken niet mag regelen, want dan zouden mijn Kinderen benificair aanvaarden.

Ik heb inmiddels via de rechtbank verwerping van de erfenis aangevraagd, maar hoe kom ik nu van het banknummer af? Reactie infoteur, 21-07-2017
Beste Anoniem,
U kunt de bank vragen om de volmacht in te trekken. Een volmacht is iets anders dan een en/of rekening: als u een volmacht hebt, is het daarmee nog niet uw bankrekeningnummer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Beek, 19-07-2017 10:29 #98
Hallo,
Ik heb een brief ontvangen van de svb met daarin de mededeling dat ik teveel betaalde aow terug moet betalen à 4660,- euro die aan mijn vader is uitgekeerd. Ik heb mijn vader nog nooit in mijn leven gezien, of contact mee gehad. Ik verneem nu pas dat hij al meer dan een jaar geleden is overleden. Hij woonde blijkbaar al meer dan 20 jaar in Spanje. Ik weet niet of er vermogen is, maar ik hoef niks maar wil deze 4660,- eigenlijk ook niet betalen. Kunt u mij uitleggen wat ik eventueel kan doen?
Met vriendelijke groet
Marc van Beek Reactie infoteur, 21-07-2017
Hallo Van Beek,
De SVB heeft u kennelijk opgespoord als erfgenaam. Een erfgenaam die een erfenis aanvaardt, aanvaardt daarmee ook de schulden. Als u niets met de erfenis te maken wilt hebben, kunt u het beste proberen om de erfenis te verwerpen. Overigens is het de vraag of dit geld is uitbetaald nadat uw vader was overleden en wie dus het geld heeft opgenomen. Anders zou dit geld best nog op zijn rekening kunnen staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 14-06-2017 22:07 #97
Hallo Zeemeeuw,

Dank voor je reactie op mijn vraag van 6-6. Mijn moeder wil misschien na verloop van de woning de kindsdelen (van het deel van mijn overleden vader) vast uitbetalen. Is dat verstandig? Of kan ze dan beter schenken? Misschien wil ze zelfs wel meer schenken aan de ander om eea recht te trekken.

Naar de schuldeisers van het andere kind zal het toch gaan lijkt mij. Kan de ander het nu verwerpen, zodat het dan alsnog naar die kleinkinderen gaat? Mijn vader heeft jarenlang keihard gewerkt en wilde voorkomen dat het naar de schuldeisers van de ander gaat, logischerwijs.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 16-06-2017
Hallo Anoniem,
Nu (deels) uitbetalen gaat af van de erfdelen waarop u al recht hebt (vordering erfenis vader), schenken gaat af van de erfenis van moeder en dus van de toekomstige erfdelen. Bij een schenking kan ook nog eens ongelijk worden geschonken, zoals uzelf al aangeeft. Als een erfenis eenmaal is aanvaard, kan hij niet alsnog worden verworpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 08-06-2017 13:23 #96
Ik heb een vraag over het erven van schulden. Mijn broer is overleden, hij had een schuld uit een vorig huwelijk.
Deze schuld wordt/werd maandelijks door hem en zijn ex in termijnen afbetaald. Beiden waren dus hoofdelijk aansprakelijk omdat de kredietmaatschappij de schuld niet wilde splitsen. Mijn broer was hertrouwd, in gemeenschap van goederen.
Is zijn weduwe nu ook hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele restschuld? De ex die inmiddels in het buitenland woont, stopt nl. met de maandbetalingen. Reactie infoteur, 11-06-2017
Beste Anoniem,
Als de ex niet uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid is ontslagen, is zij nog steeds verantwoordelijk voor het betalen van haar deel in de restschuld. Het aandeel van uw broer gaat naar diens erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 04-06-2017 23:42 #95
Hallo, mijn vader is onlangs overleden, mijn moeder leeft gelukkig nog en er is een langstlevende testament. Er zijn twee kinderen waaronder ik. Ik ben niet samenwonend of getrouwd, de ander is op huwelijkse voorwaarden getrouwd.
Als mijn moeder komt te overlijden en wij kinderen leven erf ik 75 % en het andere kind het legitieme deel van 25%.
Dat hebben mijn ouders zo geregeld wegens de vele schulden van het andere kind.
Nu hebben we beiden evenveel meerderjarige kinderen en de ander klaagt nu dat de verdeling onterecht is, omdat áls ik voor mijn moeder kom te overlijden en mijn moeder daarna krijgen mijn kinderen ook mijn deel. Als er toch fictieve scenario's worden bedacht vraag ik mij af hoe het zit als de ander komt te overlijden vóór mijn moeder. Is het niet zo dat díe kinderen na verwerping van de erfenis van de ouder ook geen recht meer heeft op het legitieme deel van de grootouder, tenzij anders geregeld (testamentair)?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 06-06-2017
Hallo Anoniem,
Als de ander eerder overlijdt dan de moeder dan gaan diens rechten met betrekking tot de moeder over naar de kinderen. De ander kan alleen een erfenis verwerpen als die nalatenschap er ook al bij leven is. Als verwerping plaats vindt zonder een beroep op de legitieme portie open te houden (volledige verwerping), is er geen legitieme portie meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Us, 11-05-2017 23:55 #94
Goedendag,

mijn vader is overleden en we hebben schulden gekregen van hem, incassobureaus etc. Na het opvragen van de akte van overlijden bleek dat hij gehuwd is met een vrouw die in het buitenland woont. Voor hoeverre zijn wij kinderen verantwoordelijk voor zijn schuld en hoeveel zijn vrouw, want de incassobureaus hebben de schulden onder de kinderen verdeeld, maar de vrouw niet erin meegenomen. Maakt het wat uit dat zij in het buitenland woont en nooit in Nederland is geweest?

BVD Reactie infoteur, 12-05-2017
Goedendag Us,
In hoeverre de vrouw aansprakelijk is voor de schulden wordt bepaald door hun gemeenschap van goederen, of er een testament is en of ze wel of niet heeft meegetekend. Bij een gemeenschap van goederen is de helft van de schuld van de vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 19-03-2017 21:42 #93
Goedendag,

Ik zit met een aantal vragen en hoop dat jullie deze (of in ieder geval een aantal) kunnen beantwoorden.

De situatie is als volgt. Mijn ex vrouw is ongeneeslijk ziek, samen hebben wij 2 kinderen waarvan 1 meerderjarig. Daarnaast heeft zij nog een minderjarig kind van een andere vader. Mijn oudste woont bij haar en het is wenselijk dat zij na het overlijden van haar moeder zelfstandig zal blijven wonen al dan niet is het huidige huurhuis. Mijn ex zal na haar overlijden schulden na laten welke opgebouwd zijn in de jaren na onze scheiding.

Voor zover ik het begrijp zal er voor de minderjarige kinderen niet zoveel aan de hand zijn maar moet ik voor mijn oudste wel alert zijn.

Nu mijn vragen;
1.) als mijn oudste verwerpt kan zij niet de spullen (tijdelijk) gebruiken die in het huis aanwezig zijn, want hierdoor zou het gedrag kunnen wijzen op zuiver aanvaarden. Correct? Zou ze dan beneficair moeten aanvaarden zodat ze in ieder geval gedurende de afhandeling de aanwezige spullen kan gebruiken? (We neigen sowieso naar beneficair aanvaarden voor de oudste om te voorkomen dat het erfrecht overgaat naar haar ouders, zussen, etc, etc)
2.) kunnen de minderjarige aangesproken worden op gedragingen van zuiver aanvaarden? Of staan die helemaal buiten schot?
3.) wanneer ik zou assisteren bij een correcte afhandeling van e.e.a. zouden schuldeisers mij dan aansprakelijk kunnen houden of zien als erfgenaam?
4.) eerder heb ik mijn ex geadviseerd te geven bij leven en te zorgen dat de spullen weg zijn voor overlijden. Is dit correct? Hou je zo zaken buiten de gehele rompslomp of wordt dit ook gezien als erfenis en als dit correct is, doet ze er dan verstandig aan om dit vast te leggen zodat er achteraf geen discussie is of dit voor of na haar overlijden gebeurd is?
5.) hoe zit het met de eigendommen van de kinderen (speelgoed, kleding, etc) die na het overlijden nog in het huis aanwezig zijn? Behoort dit tot de boedel?
6.) wat gebeurt er als na inventarisatie blijkt dat de boedel maar een "schijntje" is ten aanzien van de openstaande schuld?
7.) is na het overlijden haar bewindvoerder (mede)verantwoordelijk voor de afhandeling van e.e.a?

Ik hoop dat jullie in ieder geval een aantal van mijn vragen kunnen beantwoorden, zodat ik de schulden weg kan houden bij de kinderen maar ook dat e.e.a. correct wordt afgehandeld en de verdrietige tijd die komt niet volledige overschaduwd wordt door sores waar zij niks aan kunnen doen, het is al ellendig genoeg dat zij hun moeder straks moeten missen.

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 12-05-2017
Beste Pieter,
1. Uw oudste moet inderdaad voorzichtig zijn. Bij beneficiair aanvaarden kunnen in de tussentijd ook geen spullen worden gebruikt maar zal na afloop van dit afwikkelingsproces worden bekeken wat er nog overblijft. En als er wat overblijft, hoeft dat niet voor uw oudste te zijn.
2. Het hangt ervan af hoe jong de kinderen zijn. Zijn ze erg jong dan zal waarschijnlijk de ouder aansprakelijk worden gesteld.
3. Schuldeisers zullen, als ze dat uitkomt, u erbij willen betrekken.
4. Dingen weggeven tijdens het leven mag. Bij grote bedragen is er wel schenkingsbelasting verschuldigd.
5. Spulletjes van de kinderen zijn, indien op de plek aanwezig op het moment van overlijden, onderdeel van de boedel.
6. Als er peer saldo een schuld overblijft zullen de schuldeisers die schuld proberen te verhalen op de erfgenamen.
7. Het hangt van het contract van de bewindvoerder af (i.c. richtlijnen rechtbank) waartoe deze gerechtigd is en waartoe niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aad, 29-12-2016 23:19 #92
Man en vrouw zijn gescheiden, maar zijn nog wel beiden eigenaars van een huis dat bij verkoop een restschuld zou opleveren.
De man is nu overleden, had ook nog schulden. De 4 kinderen zijn erfgenamen. Ze hebben de erfenis benificair aanvaard.
De vrouw is geen erfgenaam. Indien de kinderen de erfenis verwerpen. Wordt de vrouw dan volledig aansprakelijk voor de restschuld?
Vriendelijke groet,
Aad Reactie infoteur, 01-01-2017
Beste Aad,
Het deel van de vader komt in de erfenis (inclusief hypotheek) en schuift bij verwerping van de erfenis door naar de andere erfgenamen (als die er zijn, uiteindelijk naar de Staat).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 27-12-2016 11:27 #91
Hi,

Mijn vader is in 2011 overleden, door de schulden die hij had hebben wij de kinderen alles verworpen. echter hebben we in 2016 een premie vrije polis ontvangen van een uitvaartverzekering. Wij wisten niet dat hij deze had.
Ik vraag me af of het bedrag wat op mijn vader staat aan ons uitbetaald mag worden? Of hebben wij hier geen recht op omdat we alles verworpen hebben? MVG Maria Reactie infoteur, 28-12-2016
Hi Maria,
Dat hangt van de uitvaartverzekering af. Is de uitkering volledig ten behoeve van de uitvaart dan wordt er geen erfbelasting geheven, als met de kapitaalverzekering ook andere dingen mogelijk zijn, dan is dat andere deel wel onderdeel van de erfenis. Overleg even met de uitvaartverzekeraar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 19-12-2016 10:00 #90
Dank u wel voor u antwoord! Nog 1 vraagje is er een bepaalde tijd dat de schulden niet meer worden geëist van een erfgenamen. Of verjaard het de schulden? Want alle erfgenamen gaan het verwerpen en ook voor de kinderen. Maar dan houdt het toch in dat als mijn kinderen kinderen krijgen hun voor de schulden op draaien. Maar dan praat ik nu over zoveel jaar. Drm wil ik ook weten hoelang ze de schulden opeisen bij de erfgenamen. Mvg Angela Reactie infoteur, 21-12-2016
Beste Angela,
Ongeboren kinderen zijn geen erfgenamen en worden dus niet opgezadeld met de schulden van nu. Uitzondering hierop is een vrouw die zwanger is van een levensvatbaar kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 14-12-2016 21:56 #89
Mijn moeder is 3 weken geleden overleden. Ze had geen inschrijf adres want was altijd op de vlucht voor de schulden. Er is geen testament of iets. Maar er zijn veel schulden. Wij (de kinderen van haar ) gaan het verwerpen. Maar ik zelf heb 3 kinderen daar wil ik het ook voor verwerpen. Nu is mijn vraag hoelang blijven ze doorgaan met het geld innen bij erfgenen. Want dat zou betekenen als mijn kinderen weer kinderen krijgen, krijgen zij die schulden. Mvg Angela Reactie infoteur, 17-12-2016
Beste Angela,
Als uw kinderen verwerpen en op dat moment nog geen eigen kinderen hebben, gaat de erfenis over naar de op dat moment levende erfgenamen die niet hebben verworpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heleen, 01-12-2016 16:08 #88
Kan ik bij het overlijden van mijn man, die directeur (DGA) is van een BV de aandelen van zijn BV weigeren te aanvaarden of weiger ik dan de gehele erfenis. Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en zelf heb ik met de BV niets van doen of ben er bij betrokken. Reactie infoteur, 02-12-2016
Beste Heleen,
Als u een erfenis aanvaardt, aanvaardt u deze volledig. Wel kunt u bij de verdeling ervoor zorgen dat bepaalde zaken bij een andere erfgenaam terecht komen, als er nog een erfgenaam is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly Barten, 13-11-2016 21:50 #87
Kunt u mij vertellen hoe te handelen. De biologische vader van mijn 3 kinderen is uit zijn huis gezet. Is tijdelijk opgenomen in een bejaardenhuis en ligt nu in het ziekenhuis. De container met opgeslagen spullen moest leeggehaald worden om verdere onkosten te voorkomen wat de kinderen ook gedaan hebben tegen betaling van de opslag en et volmacht van vader. De spullen staan nu bij een van de kinderen en worden uitgezocht. Vader gaat vermoedelijk naar een verpleeg/revalidatiehuis en daar is geen plaats voor persoonlijke spullen. Tijdens het uitzoeken kwam naar boven dat er veel schulden zijn. Dus wordt de erfenis verworpen maar er is ook geen begrafenisverzekering en 2 kinderen hebben een Wajong uitkering en kunnen dus de kosten van de begrafenis niet betalen zelfs geen deel. Betekent dit nu dat het derde kind opdraait voor de begrafeniskosten?
We zien uw antwoord en eventuele tips graag tegemoet. Met vriendelijke groet Elly Barten. Reactie infoteur, 16-11-2016
Beste Elly Barten,
Als de vader komt te overlijden, kan elke erfgenaam de erfenis verwerpen. Bij verwerping schuift de erfenis door naar de volgende erfgenaam en uiteindelijk de Staat der Nederlanden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 02-11-2016 12:05 #86
Hallo vraagje. Mijn broer is 4 maanden geleden overleden en we hebben nu ineens een rekening van het ziekenhuis gekregen dat mijn moeder die rekening even moet betalen. Maar we hadden al jaren geen contact meer met hem en wisten dus niet dat hij geen verzekering had. Wat kunnen we nu nog doen? We wisten niet dat we zijn erfenis moesten verwerpen. Reactie infoteur, 03-11-2016
Hallo Rob,
Als de erfgenamen de erfenis niet verwerpen, gaat de schuld van de overledene over op de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noa, 26-10-2016 20:18 #85
Mijn moeder(overleden) heeft in 2010 garant gestaan voor een lening van mijn vader. (levend) kort daarna zijn ze gescheiden en overleed mijn moeder binnen 1 week tijd.

Ik heb het overlijden beniciair aanvaard. Echter woont mijn vader nog in het huis Incl mijn moeders inboedel. In de tijd van overlijden heeft mijn vader het bedrag verhoogd en uitgegeven aan zijn verslavingen. Mogen schuldeisers nu bij mij komen voor het geld? Terwijl mijn vader leeft en de krediet nemer is? Reactie infoteur, 30-10-2016
Beste Noa,
De borgstelling gaat over op de erfgenamen als niet in de akte staat dat die borgstelling ophoudt bij overlijden van de borgsteller (uw moeder). Dat zou dus heel goed kunnen betekenen dat u bij aanvaarding van de erfenis ook borg staat voor zijn schulden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 12-10-2016 15:38 #84
Mijn broer is 27 september overleden. Er was niets geregeld en hij had geen contact met de familie. De gemeente breda wilde dat wij de uitvaart regelde (was bij wet zo geregeld) en betaalde. Verder weten wij (mijn broers en ik ) verder niets over het leven van mijn broer. Zijn woning zijn wij niet in geweest en willen hier niets mee te maken hebben. Duidelijk is voor ons dat er schulden genoeg zullen zijn. Kunnen ze hiermee bij ons aankloppen/moet ik nog dingen regelen? Er zijn nog 2 minderjarige kinderen en 1 ex vrouw.
met vriendelijke groet,
Annemarie Reactie infoteur, 13-10-2016
Beste Annemarie,
Als er geen testament is, zijn jullie erfgenamen en nemen zo vrijwel automatisch, als jullie de erfenis niet verwerpen, de schulden over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saddy Vink, 27-09-2016 23:18 #83
Mijn oma is 17 september overleden, wij hadden geen contact met haar. Mijn vader is haar enige zoon en daarnaast zijn er twee kleinkinderen (ik en mijn broer) en 6 achterkleinkinderen. Mijn vader gaat verwerpen waardoor hij ons met een probleem opzadelt omdat de achterkleinkinderen minderjarig zijn. Wie is nu verantwoordelijk voor het leeghalen van de sociale huurwoning? Wij hebben geen sleutels en willen er ook eigenlijk niets mee te maken hebben. Reactie infoteur, 28-09-2016
Beste Saddy Vink,
De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het leeghalen van de woning en dat zijn de kinderen als uw vader de nalatenschap verwerpt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robin, 30-08-2016 09:02 #82
Mijn broertje is begin dit jaar overleden en nu hebben mijn ouders en ik de erfenis verworpen omdat we er vanuit gingen dat de schulden hoger waren als wat er overbleef en wat misschien ook nog zo is omdat we verder niet weten wie de schuldeisers zijn.
Nu is het geval dat wij een brief hebben gekregen van een notaris dat er nog een geldbedrag over is waar ik dan 1/3 van krijg.

Nu staat er in de brief "gemeld bedrag dient verdeeld te worden over de wettelijke erfgenamen (ongeachte of deze verworpen hebben), derhalve komt aan u toe het 1/3de gedeelt van gemeld bedrag."

Nu vragen ze mij om mijn rekeningnummer zodat ze het geld over kunnen maken, maar ik ben bang dat als ik dat geef er alsnog schuldeisers naar mij komen omdat ik iets van mijn broertje aanvaard heb. Wat kan ik het beste hiermee doen? Reactie infoteur, 31-08-2016
Beste Robin,
Hallo Robin,
Als u de erfenis hebt verworpen, bent u geen wettelijke erfgenaam meer. Het beste neemt u hierover contact op met de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robin, 28-08-2016 17:30 #81
Hallo,
Mijn broertje is begin dit jaar overleden en nu hebben mijn ouders en ik de erfenis verworpen omdat we er vanuit gingen dat de schulden hoger waren dan wat er overbleef en wat misschien ook nog zo is omdat we verder niet weten wie de schuldeisers zijn. Nu is het geval dat wij een brief hebben gekregen van een notaris dat er nog een geldbedrag over is waar ik dan 1/3 van krijg.

Nu staat er in de brief "gemeld bedrag dient verdeeld te worden over de wettelijke erfgenamen (ongeachte of deze verworpen hebben), derhalve komt aan u toe het 1/3de gedeelte van gemeld bedrag."

Nu vragen ze mij om mijn rekeningnummer zodat ze het geld over kunnen maken, maar ik ben bang dat als ik dat geef er alsnog schuldeisers naar mij komen omdat ik iets van mijn broertje aanvaard heb.

Wat kan ik het beste hiermee doen? Reactie infoteur, 29-08-2016
Hallo Robin,
Als u de erfenis hebt verworpen, bent u geen wettelijke erfgenaam meer. Het beste neemt u hierover contact op met de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rood, 07-08-2016 12:08 #80
Mijn schoonmoeder is eind mei overleden. De zoon en mijn vriendin hebben de erfenis verworpen bij de rechtbank. De zoon woonde echter nog in de sociale huurwoning van zijn moeder en heeft momenteel nog geen eigen woning. Hij mag nog 6 maanden in de woning verblijven, maar de woning wordt niet op zijn naam gezet. De woningbouwcorporatie heeft ook doen geloven dat wanneer de huur niet betaald wordt, op de naam van de moeder, de schulden op naam van de zoon komen te staan en dat er toch betaald moet worden. De huur kan hij echter niet betalen omdat hij dan alsnog als erfgenaam gezien kan worden, in die hoedanigheid heb ik de huur betaald. Ik heb geen economische of juridische banden met mijn vriendin (we wonen wel samen, maar geen samenlevingscontract) of haar broertje.

Uit de reacties hieronder lees ik dat een huis ontruimen ook kan leiden tot erf aanvaarding. Doen wij er verstandig aan geen huur meer te betalen en wanneer de zoon een nieuwe woning heeft niets van de inboedel aan te raken? Is er een termijn waarin schuldeisers het huis nog mogen leeghalen, of verloopt dit na x aantal maanden? Wij horen graag van jullie. Reactie infoteur, 07-08-2016
Beste Rood,
1. De schulden van de moeder zijn na haar overlijden de schulden van de erfgenamen die de erfenis aanvaarden.
2. De zoon mag zes maanden in de woning wonen als voormalig huisgenoot van de overleden schoonmoeder. Omdat hij de erfenis heeft verworpen, betaalt hij niet de schuld van zijn moeder, hooguit de huur voor de periode dat hij in de woning woont.
3. Als iemand de erfenis verwerpt en die verwerping is aanvaard, wordt deze persoon niet alsnog erfgenaam. Sterker nog die persoon heeft zonder toestemming van de erfgenamen niet meer het recht om de woning leeg te halen of de boedel aan te raken.
4. De schuldeisers kunnen in de regel na drie maanden hun schuld opeisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja Dolstra, 11-07-2016 18:13 #79
Mij schoonmoeder is overleden. Er was geen uitvaartverzekering en de kinderen hebben het bij elkaar gesabbeld. Nu is er nog een beperkte schuld bij een postorderbedrijf. De familie kan dat niet betalen en wil het ook niet betalen.
Er zijn nu al meubels uit het huis weg gegven. Betekend dat de erfenis dan zuiver aanvaard is. Of kunnen we als echtpaar zonder kinderen de erfenis nog verwerpen. Kunnen de broers en zusters met kinderen dan ook verwerpen.
Hoe moeten we dat doen
dank Reactie infoteur, 12-07-2016
Beste Marja Dolstra,
Als aantoonbaar is dat er meubels zijn weggehaald, is er zuiver aanvaard door degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Andere erfgenamen die hier geen weet van hebben, kunnen in beginsel nog wel de erfenis verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Groen, 07-07-2016 22:58 #78
Hallo,

wanneer een erfenis beneficiair aanvaard is, mag degene die beneficiair aanvaard heeft dan de (huur) woning betreden t.b.v. de boedelbeschrijving?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 08-07-2016
Hallo Groen,
Als beneficiair is aanvaard, zal de rechter waarschijnlijk iemand aanwijzen die bevoegd is om de boedelbeschrijving te maken. Als u dat bent, mag u hiervoor de woning betreden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fco, 07-07-2016 21:18 #77
Zomaar een vraagje. Grootvader is schatrijk, vader heeft geen geld, alleen schulden. Als vader overlijdt, verwerpt het kind de erfenis. Daarna overlijdt de grootvader. Wat nu?
1. Vader (hoewel reeds overleden) is erfgenaam van grootvader en het kind is erfgenaam van de vader. De vader erft. De schuldeisers krijgen alsnog hun deel. Daarna is er nog veel geld over, maar het kind heeft de erfenis immers verworpen en krijgt dus niets.
2. Doordat vader overleden is, is het kind directe erfgenaam van de grootvader. Het kind erft direct het hele vermogen en de schuldeisers hebben er niets mee te maken. Reactie infoteur, 08-07-2016
Beste Fco,
Als uw vader is overleden, is hij vanaf dat moment geen erfgenaam meer van zijn vader. Als vader enig kind was en het kind van vader ook, is dit kind de enige erfgenaam van grootvader als de grootvader niet anders per testament bepaalt en geen partner heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fco, 07-07-2016 18:31 #76
Ik krijg wel eens een cadeautje uit de inventaris van m'n vader. Wie niet? Als vader binnenkort overlijdt, kan ik de erfenis dan nog verwerpen? Sommige spullen zijn jaren geleden al aan mij beloofd, andere niet. Reactie infoteur, 08-07-2016
Beste Fco,
Als de goederen nog niet in uw bezit zijn terwijl uw vader nog in leven is, kan het meenemen van die spullen, zodra hij is overleden, worden gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna Ploeger, 31-05-2016 20:07 #75
Afgelopen maandag heb ik samen met twee medestudenten( we zijn ervaringsdeskundige i.o Generatie Armoede en Sociale Uitsluiting) een workshop gegeven voor de MBO gilde leerlingen over welke keuze maak je. Nu was er een leerling in deze klas die op 16 jarige leeftijd haar vader verloor en daardoor erfgename was. Ze heeft alleen maar schulden van haar vader geërfd waardoor ze nu onder beschermingbewind zit en weekgeld heeft van € 20,-. Ik vind dit erg schrijnend en ik gun niemand z'n situatie. Ze zegt dat men alles heeft geprobeerd om hier onderuit te komen want dit gaat ten koste van haar toekomst maar helaas. Wat kunnen wij doen om haar te helpen en welke wegen moeten we bewandelen?

met vriendelijke groet Johanna Reactie infoteur, 01-06-2016
Beste Johanna Ploeger,
Als een minderjarig kind erfgenaam is, zal bij een aanvraag tot verwerping de kantonrechter kiezen voor een beneficiaire aanvaarding. Zuivere aanvaarding had dus niet moeten plaats vinden. Wie haar onder bewind heeft, heeft dan ook geen goede keuze gemaakt nu ze met schulden is overstelpt. Probeer alsnog een verwerping bij de rechtbank aan te vragen. Degene die dit had moeten regelen voor haar, is waarschijnlijk ook aansprakelijk te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Romano, 13-05-2016 18:58 #74
Hallo,

Mijn moeder is onlangs overleden en zij had haar partner benoemd als erfgenaam en executeur. Er stond ook in het testament dat hij als eerste alles zou erven en als hij komt te overlijden de legitieme portie naar de kinderen zou gaan. Hij is ook verantwoordelijk voor de complete afhandeling van de nalatenschap. Dit testament was onderdeel van het samenlevings-contract.

Nu zitten wij in de situatie dat de partner niets meer met ons te maken wil hebben en het testament die hij samen met mijn moeder heeft opgemaakt heeft verworpen. Kan dit zomaar?Dat je afstand kan doen van een gezamelijke " afspraak " die is vastgelegd bij de notaris? Er zijn namelijk alleen maar schulden die hij op ons en kleinkind van mijn moeder makkelijk wilt afschuiven… Reactie infoteur, 14-05-2016
Hallo Romano,
De partner mag de erfenis verwerpen, erfgenaam zijn wil nog niet zeggen dat je de erfenis later ook aanvaardt. Als jullie als kinderen recht hebben op een legitieme portie en niet meer dan dat, zijn jullie waarschijnlijk onterfd en geen erfgenaam. Als jullie nog wel erfgenaam zijn maar minder krijgen toebedeeld dan een kindsdeel, kunnen jullie de erfenis ook verwerpen. Een notaris kan hierover uitsluitsel geven door het testament aan u voor te lezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olivia, 08-05-2016 22:24 #73
Hallo,
Mijn moeder stond borg (haar woning als garantstelling) voor een hypotheek van mij. Nu is zij overleden en is deze hypotheek doorgehaald bij verkoop van haar woning. Er is nog een ruim positief saldo over. Echter mijn zus is executeur en vindt dat zij het recht heeft dit gehele (borg) bedrag bij mij terug te vorderen zonder eerst rekening en verantwoording af te leggen. Het verwacht erfdeel is ongeveer gelijk aan de borgstelling. Vraag 1, dit kan toch verrekend worden met mijn erfdeel? Ik ben immers ook erfgenaam?
Vraag 2, ergens onderaan las ik zelfs dat bij overlijden een garantstelling overgaat op alle erven. Hoe zit dit dan met de verdeling? Reactie infoteur, 09-05-2016
Hallo Olivia,
De garantstelling gaat als last over op de erfgenamen, dus komt de borg voor de helft bij uw zus terecht. Zij heeft niet het recht om zonder uw toestemming de borg bij u te vorderen. Wat ze wel kan doen is de erfenis inclusief garantstelling verwerpen en dan deelt ze niet mee in de borgstelling. Het is ook onjuist om de borgstelling een waarde toe te kennen, want niemand weet of de bank er ooit een beroep op zal moeten doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sophia, 02-05-2016 09:54 #72
Hoi, mijn zus ligt momenteel in een hospice. Ze heeft schulden, dus ik wil de erfenis bij overlijden verwerpen. Mijn zus wordt echter nu bijgestaan door een goede vriendin van haar, die ook speciaal zorgverlof voor haar heeft opgenomen. Deze goede vriendin wil na het overlijden ook haar spullen thuis ontruimen en haar kamer in de hospice opruimen. Is dit toegestaan of wordt die goede vriendin dan belast met de schulden van mijn zus? Kan mijn zus bij leven nu alvast wat persoonlijke spullen als boeken aan haar vriendin schenken? Reactie infoteur, 03-05-2016
Hoi Sophia,
De vriendin is geen erfgenaam als ze niet door uw zus als erfgenaam wordt aangewezen. U kunt wel automatisch erfgenaam zijn als uw zus geen kinderen heeft. Tijdens haar leven mag uw zus schenken wat ze wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Dinther, 23-04-2016 14:21 #71
Mijn schoonvader is bijna een jaar geleden overleden. En nu stuurt het verzorgingshuis, waar hij woonde mijn man een aanmaning voor wasgeld. Ook heeft de apotheek van mijn schoonvader een rekening gestuurd voor de medicijnen die hij nodig had. Is mijn man verplicht dit te betalen? Reactie infoteur, 24-04-2016
Beste R. van Dinther,
Als de rekeningen op zich correct zijn, had uw schoonvader deze bij leven moeten betalen en maken ze nu deel uit van de erfenis. Als uw man de enige erfgenaam is, komen de rekening inderdaad op zijn conto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab, 19-04-2016 14:56 #70
Hoi, mijn moeder is overleden en heb de erfenis verworpen. Ze was wel verzekerd met een uitvaartverzekering en daaruit is er nu een restant uit ontstaan. Mag ik dit accepteren/ontvangen ondanks dat ik de erfenis verworpen heb? Reactie infoteur, 19-04-2016
Hoi Ab,
De uitkering van de uitvaartpolis behoort niet tot de erfenis, omdat die polis pas na overlijden tot uitbetaling komt en dus geen deel uitmaakte van het vermogen van uw moeder. U mag de uitkering dus ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barbara, 04-03-2016 20:36 #69
Hoi, mijn moeder is overleden, wel schulden, wel geld op haar rekening, geen testament, wij gaan toch bij notaris kijken voor welke schulden zei nog moet opdraaien. is er geld over, verdelen ze ons, maar als er nu na 10 jaar nog iets aan licht komt van een schuld, kunnen ze dan nog opvragen bij ons? Reactie infoteur, 05-03-2016
Hoi Barbara,
In de meeste gevallen komt er na 10 jaar geen claim meer of het moet om zwart geld op een buitenlandse spaarrekening gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim2701 (infoteur), 22-02-2016 22:47 #68
Hoi, ik heb een vraagje, mijn moeder is in 2013 overleden en ik stond toen onder bewindvoering. Ik heb in overleg met hem haar bezittingen benificiar aanvaard. Nu is het zo dat mijn moeder volgens de verzekering niet verzekerd was voor een uitvaart. Wij zijn toen bij het tv programma meldpunt geweest en hebben ons gelijk gekregen en heeft de verzekering alsnog een bedrag van 8000 euro overgemaakt dit bedoeld voor de uitvaart van mijn moeder.
Nu zegt de bewindvoeder dat ik geen recht heb op het geld omdat dit een erfenis is. Dit was absoluut niet zo dit was bestemd voor de uitvaart en grafsteen van mijn moeder. Hij zegt dat ik nu niet aan mijn verantwoordelijkheden heb voldaan en dat hij de rechtbank zou verzoeken om mij te ontheffen van de bewindvoering. Ik heb hierop gereageerd door de rechtbank zelf om een ontheffing van zijn bewindvoering te vragen, dit is goedgekeurd.

Vervolgens heb ik mij failliet laten verklaren, en heb een curator aangesteld gekregen. Die zegt nu ook dat ik onterecht geld ontvangen heb en dat ik dus volgens de bewindvoerder geld verzwegen heb.

Ik kon aantonen dat ik het geld gebruikt heb alleen voor de uitvaart en grafsteen. Ik ben toen uit mijn faillissement gezet door nalatigheid. Zit nu met mijn handen in mijn haar en weet niet wat ik hier mee moet. En buiten dat kan mijn oude bewindvoeder ook niet een bewijs geven van het benificiar aanvaarden. Is hier iemand die hier ervaring mee heeft of tips heeft? Reactie infoteur, 23-02-2016
Hoi Kim2701,
Als de uitvaartpolis op naam van uw moeder stond, is de uitbetaling nu onderdeel van de erfenis. Maar dat moet je maar net weten, want het geld is bedoeld voor de uitvaart en verder hebt u er niets aan. Laat de curator gewoon weten dat u hier niets van wist en het geld natuurlijk voor de uitvaart hebt gebruikt. Van het beneficiair aanvaarden moet er een bewijs te vinden zijn bij de rechtbank of die bewindvoerder heeft zich niet aan de afspraak gehouden om de erfenis beneficiair te aanvaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 22-02-2016 09:35 #67
Hallo, ik heb even een vraagje, en hoop dat u me kunt helpen.
Mijn vriend, heeft sporadisch contact met zijn vader. Zijn vader heeft een huurflat, en mijn vriend heeft geen broers en zussen. Hij weet uit betrouwbare bron, dat zijn vader schulden heeft. Nu wil hij dus, als zijn vader komt te overlijden, van alles afstand doen, dus ook geen crematie regelen etc.
Hoe moet hij dit aanpakken? Reactie infoteur, 22-02-2016
Beste Janssen,
Als hij de erfenis na overlijden verwerpt en geen opdracht geeft tot de crematie, is hij nergens voor aansprakelijk. Een opdrachtgever is altijd aansprakelijk en als dit een erfgenaam is, worden de kosten geacht uit de nalatenschap te worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. van Groot Battave, 19-02-2016 21:09 #66
Mijn broer is overleden maar heb al jaren geen kontakt meer met hem wat nu te doen zijn huis moet leeg gehaald worden draai ik daar nou voor op en de rest van de kosten.er is al wat uit zijn huis gehaald door half zus en broer ik ben wel van de zelfde vader en moeder.weet nou niet wat ik moet doen. Reactie infoteur, 20-02-2016
Beste G. van Groot Battave,
Eigenlijk wilt u weten of er een positieve erfenis is of dat er alleen schulden over blijven. Raar overigens dat halfbroer en zus zomaar spullen uit huis halen, want die vertegenwoordigen een waarde. Als u het zekere voor het onzeker wilt nemen, kunt u direct kiezen voor een verwerping. Wellicht is er iemand die de erfenis afhandelt, en kunt u daar nagaan wat de stand van zaken is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Wijnants, 19-02-2016 16:05 #65
Ik zie overal staan dat je binnen 3 maanden een erfenis moet verwerpen, maar stel dat je niet weet dat je broer is overleden.
zijn kinderen hebben de erfenis verworpen. Kunnen wij als broers en zussen dan hier voor opdraaien? Reactie infoteur, 20-02-2016
Beste A. Wijnants,
Zodra een verwerping akkoord is bevonden en in het boedelregister is ingeschreven gaat er een nieuwe termijn van drie maanden in voor de nieuwe erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. van Wijk, 19-01-2016 22:20 #64
Beste Zeemeeuw,

Dank voor de snelle reactie.
Wij hebben de erfenis toen beneficiair aanvaard, en we zijn dus erfgenamen… Onze vraag is of we nu die BKR vermelding zullen hebben, en daardoor dus zelf geen hypotheek kunnen krijgen?

M.vr.gr. L.van Wijk Reactie infoteur, 20-01-2016
Beste L. van Wijk,
Bij beneficiair aanvaarden, hebt u nog niets zuiver aanvaard en staan eventuele schulden uit de erfenis niet op uw naam. Als de bank het wel heeft doorgegeven, zou dat ten onrechte zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. van Wijk, 17-01-2016 22:16 #63
Vraag:
We hebben een erfenis beneficiair aanvaard, er zit nog een flinke hypotheek op het huis, en staat inmiddels al 2jr te koop.
Nu willen we zelf een ander huis kopen, en vragen ons af of je hierdoor een BKR vermelding krijgt, waardoor de koop van ons eigen huis niet door zou kunnen gaan?

M. vr.gr.
L van Wijk Reactie infoteur, 18-01-2016
Beste L. van Wijk,
Zolang u de erfenis niet hebt aanvaard, staan ook die hypotheek of andere schulden uit de nalatenschap niet op uw naam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. vd Graaf, 05-01-2016 14:38 #62
Beste lezer,

Mijn schoonmoeder is overleden maar daar heeft mijn man al ruim 20 jaar geen contact mee. Nu zijn er schulden en willen we de erfenis verwerpen (ook namens mijn 2 minderjarige kinderen). Ik kom er niet helemaal uit via alle info op internet. Vraag 1. Moeten wij zelf actie ondernemen en verwerpen of wachten op een brief van de notaris? Er is geen testament.
Vraag 2. En is het recht van beraad de eerst 3 mnd na overlijden anders automatische aanvaarding?
Met vriendelijke groet,
L. vd Graaf Reactie infoteur, 05-01-2016
Beste L. vd Graaf,
Als er geen testament is, komt er waarschijnlijk ook geen notaris aan te pas. De wettelijke erfgenamen zijn de erfgenamen als zij niet verwerpen. De termijn van beraad is een rouwperiode waarin erfgenamen gevrijwaard zijn van schuldeisers, maar u kunt wel gewoon al actie ondernemen met het verwerpen. Voor uw minderjarige kinderen zal een rechter beoordelen of een verwerping door hen niet in hun nadeel is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Vetter, 06-12-2015 04:00 #61
Vraag;
In 2012 is mijn in belgie woonachtige vader overleden ( hij had de Nederlandse nationaliteit en ook zijn inkomenzaken)
Nu worden wij, zijn kinderen opeens belaagd door Zorginstitut Nedrland die een nog openstaande rekening van 2011 willen incasseren. Echter de erfenis is bij Notaris in Belgie afgehandeld die zorgvuldig inventarisatie had gemaakt van alle verrekeningen. Mogen zij dit zoveel jaren na afhandeling erfenis EN overlijden vader doen?
Jacintha Vetter Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste J. Vetter,
Het Zorginstituut Nederland mag inderdaad de niet betaalde maar wel verschuldigde zorgpremies (met boete) vorderen:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/114558-cak-premie-2020-omhoog-wanbetaler-zorginstituut-nederland.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 12-11-2015 14:51 #60
Hallo, mijn schoonmoeder is een half jaar geleden overleden. Voor de crematie was amper geld nog een paar oude pollisen uit 1970 en ook geen uitvaartverzekering. Dus mijn schoon vader betaal nu nog achteraf af aan de begravenisondernemer? Hij is zelf ook heel ziek heeft ook schuld en geen uitvaartverzekering hij heb ook een paar oude pollisen van een paar honderd gulden toen nog daar doe je niet veel mee qua uitvaart. Nu is mijn vraag is mijn vriend straks verplicht de uitvaart te betalen en ben ik ook mede verantwoordelijk we hebben een samenleving contract. En wat zo ja moeten wij ons onterven ofzo? Reactie infoteur, 13-11-2015
Hallo Marijke,
Een uitvaart is na het overlijden en staat los van schulden van de overledene. Wel is het zo dat de kosten van uitvaart meestal uit de erfenis worden betaald. Voor de begrafenisondernemer is de opdrachtgever van de uitvaart primair verantwoordelijk voor het betalen van de rekening. Dat is inderdaad een rekening die in de gemeenschap van goederen valt. Als niemand betalen kan, neemt de gemeente de kosten voor zijn rekening, maar dat moet u dan wel vooraf overleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 11-11-2015 22:36 #59
Mijn oma zit in een verzorgingstehuis en heeft nu een grote belasting aanslag gehad. Tot voor kort was er niemand gemachtigd haar bankzaken te regelen maar nu heeft zij mij, haar kleindochter, vorige week gemachtigd, omdat zij hier niet meer toe in staat was. Nu ga ik ook haar belastingzaken proberen te regelen. Mijn oma is 94 jaar en kan ieder moment overlijden. Mijn moeder wilt een eventuele erfenis niet aanvaarden omdat er alleen maar schulden zijn. Ik sta hier net zo in. Kan ik in de problemen komen omdat ik gemachtigd ben tot haar bank- en belastingzaken? Met vriendelijke groeten, Anna Reactie infoteur, 12-11-2015
Beste Anna,
Zolang u binnen de machtiging van oma blijft, komt u niet in de problemen. Betaal dus niet op eigen naam, onderteken zelf geen nieuwe leningen en dergelijke, maar betaal vanuit de rekening van oma.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzan, 11-11-2015 00:27 #58
Een vriendin van mij haar ex-man is overleden. Hun zoon die een verstandelijke beperking heeft is erfgenaam. Volgens de notaris moest ze benificiair aanvaarden (zij is bewindvoerder van haar zoon neem ik aan). Dit is ook gebeurd. Er zijn echter schulden, een koophuis die zeer vervuild is en overige familie die niets doet. Er ontstaat nu een probleem aangezien de kosten die nu gemaakt worden voor haar rekening komen, wat ze niet kan betalen. (Meer dan 5000 euro)
Mijn vraag is: klopt het wel dat zij dit moet betalen? En dat zij verantwoordelijk is voor het afhandelen van zaken als de schoonmaak en verkoop van het huis, regelen van de post en bankzaken en andere zaken. Wat kan zij het beste doen? Reactie infoteur, 12-11-2015
Beste Suzan,
Als beneficiair wordt aanvaard, bestaat juist de mogelijkheid om als er schulden zijn van de erfenis af te zien. Dan komen de schulden niet voor rekening van het kind en zeker niet de moeder van het kind. De schulden zijn dan voor de andere erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 19-10-2015 11:12 #57
Mijn schoonvader is kort geleden overleden. Mijn schoonmoeder leeft nog, zij waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Mijn vraag is in hoeverre eventuele schulden (die er naar verwachting zijn) kunnen worden verhaald op mijn vriend en zwager?
Er is waarschijnlijk (dit zoeken we nog uit) geen testament op gesteld, waardoor de wettelijke verdeling van toepassing is. In hoeverre kan het zo zijn dat, als mijn schoonmoeder de schulden niet kan betalen, bij ons wordt aangeklopt? Is het hier voor nodig om benificair te aanvaarden/te weigeren, ook al is er geen sprake van een testament? En waar mogen zij zich wel mee bemoeien en waar niet; kunnen zij bijvoorbeeld bijdragen aan de kosten voor de uitvaart zonder daarbij ook verantwoordelijk te zijn voor andere eventuele schulden?

Vriendelijke groet,

A Reactie infoteur, 20-10-2015
Beste A,
In eerste instantie komen de schulden voor rekening van de langstlevende als die de erfenis aanvaardt. Die is dan ook in eerste instantie volledig aansprakelijk, maar als zo de schulden niet kunnen worden voldaan, volgen de overige erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. A. van San, 19-09-2015 15:05 #56
Een eigenaar is bepaalde verplichtingen aangegaan tegenover een derde, die rechtstreeks verband houden met een woning of een garage die deze laatste huurt van de eigenaar. De eigenaar overlijdt. Kan de zoon die verplichtingen zomaar negeren. Met andere woorden kan hij genieten van de lusten maar niet van de lasten die de erfenis meebrengt? Reactie infoteur, 21-09-2015
Beste P. A. van San,
Als de overledene bepaalde verplichtingen is aangegaan (lening, schulden), komen die ten laste van de erfenis. Een uitzondering hierop is een onderlinge afspraak met de schuldeiser dat de verplichtingen bij overlijden komen te vervallen of dat er niet terug hoeft te worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Onno, 11-09-2015 18:28 #55
Mijn schoonmoeder is vorig jaar overleden. De nalatenschap is door de erfgenamen beneficiair aanvaard omdat er nogal wat schulden waren. Na inventarisatie is inmiddels duidelijk dat de nalatenschap door de verkoop van een huis uiteindelijk toch wel een positief saldo zal hebben.
Ondertussen hebben diverse schuldeisers hun vorderingen aan incassobureau's overgedragen. Deze incassobureau's proberen vervolgens de schuld te verhalen en rekenen daarvoor extra (incasso)kosten. Moeten deze extra kosten nu ook betaald worden uit de nalatenschap of hoeft alleen het oorspronkelijke schuldbedrag (op datum van overlijden) betaald te worden? Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste Onno,
De incassokosten die op het moment van overlijden bestonden komen ten laste van de erfenis. Voor de incassokosten die daarna ontstaan, is het de vraag of die wel terecht zijn omdat tijdens de afwikkeling betreffende schulden nog niet mochten worden vereffend en de betaling werd opgeschort. Let ook op de hoogte van de incassokosten:

https://financieel.infonu.nl/geld/32137-kosten-van-incasso-vaak-te-hoog-wik-wet-incassokosten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Bloem, 02-09-2015 16:15 #54
Mijn schoonmoeder heeft jaren in de schuldsanering gezeten.
nu doet mijn vrouw sinds twee jaar haar financiën, dit om enig overzicht te verkrijgen in de eventuele schulden.
Mochten er naar haar overlijden toch nog schulden zijn, hoe moeten we handelen. Reactie infoteur, 03-09-2015
Beste De Bloem,
Uw vrouw kan ervoor kiezen om de erfenis te verwerpen. Als ze nu al weet dat de schulden te hoog zijn, heeft beneficiair aanvaarden weinig zijn, omdat die weg tot dezelfde conclusie zal leiden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marlies Schreurs, 16-07-2015 19:41 #53
Onze moeder/schoonmoeder is pas overleden. De familie ligt al jaren overhoop en om die reden heeft mijn man 4 jaar geleden alle contact met moeder en broers en zus verbroken. Omdat we een berichtje kregen dat moeder slecht lag is mijn man nog naar haar toe gegaan, maar ze was te ver weg om iemand te herkennen. Het contact is nog steeds slecht en tijdens de crematie werden we volledig genegeerd. Nu moeten we binnenkort naar een bewindvoerder aldus een appje van zus lief om de zaak af te handelen. We weten dat moeder in het verleden veel schulden had en vermoeden dat dit nog niet is opgelost. Niemand wil ons echter informeren hoe en wat. We weten niet eens wie de bewindvoerder is… We hebben het er over de erfenis te verwerpen maar hebben ook geen overlijdensakte. Kunnen we naar die bewindvoerder gaan (een uitnodiging zouden we ontvangen) en dan alsnog de erfenis verwerpen of zit je er dan aan vast. Reactie infoteur, 17-07-2015
Beste Marlies Schreurs,

1. Ik vermoed dat die bewindvoerder er al was toen uw moeder nog leefde. Een bewindvoerder regelt de financiële zaken als er schulden zijn of als iemand het zelf niet goed weet te regelen:

http://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

2. Het kan ook zijn dat uw moeder een executeur van haar testament heeft benoemd die namens de erfgenamen de erfenis afhandelt. In beide gevallen kunt u de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden.

3. Tip: teken niets bij de bewindvoerder als u de gevolgen daarvan niet kent. Een verwerping kunt u zelf regelen via de griffie van de rechtbank of door een notaris daartoe te machtigen. U hebt maximaal drie maanden de tijd om een erfenis te verwerpen, dus wacht niet te lang.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esje, 07-07-2015 18:47 #52
Ik wil de erfenis van mijn vader verwerpen. Omdat ik ook kinderen heb moet ik dit ook voor hen regelen. Omdat zij minderjarig zijn en wij in een andere regio wonen dan mijn vader woonachtig was moet het langs 2 rechtbanken. Nu is bij rechtbank 1 een achterstand in de verwerking en wacht nu al 4 weken op goedkeuring voor mijn kinderen. Wat als ik hierdoor niet op tijd alle stukken bij rechtbank 2 heb liggen. Moet ik de mijne dan alvast opsturen. Kost dan wel weer 120 euro extra of is rechtbank 1 verantwoordelijk als de stukken niet binnen 3 maanden bij rechtbank 2 binnen zijn. De notaris die het ingediend heeft kan hier niets mee en neemt zelfs niet de moeite om hier achteraan te gaan. Is dit normaal want nu ben ik degene die steeds naar rechtbank 1 moet bellen. Tot nu toe nog steeds niemand die mij hier antwoord op kan geven en kan op internet niet iets terugvinden. Het lijkt mij toch dat een rechtbank ook moet zien dat de stukken nog Door moeten en hier dan prioriteit op zetten of zou er iets anders aan de hand kunnen zijn. Reactie infoteur, 08-07-2015
Beste Esje,
Als uw kinderen minderjarig zijn, zal de rechtbank ook bekijken of een verwerping door hen niet in hun nadeel is. Het is vervelend dat u moet wachten. Het beste neemt u contact op met rechtbank 2 en legt u de situatie uit. Waarschijnlijk zal die om een kopie van de indiening tot verwerping vragen. Bij een verwerking van achterstanden blijkt vaak (te) laat dat er prioriteit bij was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 07-07-2015 16:03 #51
Goedemiddag,

Bedankt voor de snelle reactie. Ik zoek me suf op internet hoe ik dit moet deponeren bij de rechtbank. Moet dit in de plaats waar de overledene stond ingeschreven, of kan dit overal? Is er een specifieke afdeling die ik moet contacteren, of het algemene nummer bellen van een rechtbank en daar informatie inwinnen? Alles is me vrij duidelijk, behalve hoe zoiets moet worden gedeponeerd.

Mvg Martijn Reactie infoteur, 07-07-2015
Beste Martijn,
Deponeren houdt hier in dat u de boedelbeschrijving afgeeft bij de griffie van de rechtbank die akkoord is gegaan met het beneficiair aanvaarden van de erfenis. U krijgt een bewijs van afgifte. Als u telefonisch informatie wilt hebben, verbindt de telefoniste u door met de betrokken afdeling van de rechtbank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 07-07-2015 11:55 #50
Goedemiddag,

Wij hebben een erfenis beneficiair aanvaard. Dit is gemeld bij de rechtbank. Wij hebben een boedelbeschrijving opgemaakt, welke negatief uitvalt. Nu is mij bekend, dat ik dit moet melden bij de rechtbank. Ik kan echter nergens terugvinden hoe ik dit moet doen. De optie om het via de notaris te doen is mij ook bekend, de kosten zijn momenteel echter even een probleem. Hoe kunnen wij zelf de melding doen bij de kantonrechter?

Alvast bedankt voor het antwoord!

Mvg Martijn Reactie infoteur, 07-07-2015
Beste Martijn,
Als er geen vereffenaar is aangesteld, zijn de erfgenamen gezamenlijk de vereffenaars. Zij deponeren de boedelbeschrijving bij de griffie van de rechtbank of leggen die ter inzage bij een boedelnotaris. Een negatieve nalatenschap moet in de regel zo snel mogelijk worden gemeld. Neem dus contact op met de rechtbank, die kan u gericht verder helpen met de volgende stap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maxake, 16-06-2015 11:09 #49
Wat gebeurt er als zussen de erfenis verworpen hebben van hun overleden broer (wonende in het ouderlijk huis) en zelfs de moeder de erfenis van haar zoon verworpen heeft maar nu zelf overleden is? Moeten de schulden dan nog betaald worden bij het verkopen van het huis? Tot hoeveel jaar na het overlijden kunnen ze schulden komen opeisen mits iedereen de erfenis heeft verworpen? Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste Maxake,
Als erfgenamen hun aandeel in een erfenis verwerpen, schuift de erfenis naar de volgende erfgenamen door. Het overlijden van de moeder verandert dit niet, aangezien ze zelf al had verworpen. Het zijn dus geen schulden uit haar erfenis. Hoelang schulden opeisbaar zijn, hangt helemaal af van de soort schulden en rekeningen. Het maximum is 20 jaar, maar het kan ook om twee jaar gaan:

https://financieel.infonu.nl/geld/18416-de-verjaringstermijnen-voor-uw-vorderingen-en-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 12-06-2015 08:04 #48
En als ik het heb verworpen en me zus geaccepteerd. Nu wil ze de motor van me vader symbolish aan mij verkopen want was de motor van mij en mijn vader. Kan dan dan zomaar? Mijn verwerp is rond. Reactie infoteur, 12-06-2015
Beste Jan,
Als u de erfenis hebt verworpen, kan dat niet meer worden teruggedraad en mag uw zus de motor aan u verkopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anouk, 30-05-2015 21:09 #47
Wat als je erft en een van de kinderen heeft schulden? Wat gebeurt dan… moet ander familieleden opdraaien in hun erfenis? Reactie infoteur, 31-05-2015
Beste Anouk,
Je erft van de erfgenaam. Als diens kinderen schulden hebben, kunnen schuldeisers hooguit een claim op de erfenis leggen voor hun erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 11-02-2015 12:08 #46
Het nalatenschap is door zoon verworpen, middels volmacht aan een notaris. Nu bijna twee jaar later blijven verschillende schuldeisers echter maar brieven sturen naar deze zoon, dit creëert telkens een onwenselijke confrontatie. Melding van deze verwerping aan schuldeisers heeft nog niet geholpen. Wat kan hiertegen worden ondernomen? Reactie infoteur, 11-02-2015
Beste Wim,
Hij kan de schuldeisers een kopie van de verwerping sturen, bovendien zou de verwerping in het boedelregister nalatenschappen moeten staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna Bakker, 10-02-2015 16:04 #45
Ik heb al jaren geen contact meer met mijn broer, ik weet niet eens waar hij woont.
Hoe weet ik dan of hij overleden is want dan kan ik waarschijnlijk niet binnen de drie maanden een afstandsverklaring regelen. Volgens informatie van derden heeft hij geen vrouw en kinderen.
Ben ik dan na die 3 maanden alsnog aansprakelijk voor alles of kan ik iets vast laten leggen bij een notaris?

mvg,
anna bakker Reactie infoteur, 11-02-2015
Beste Anna Bakker,
Een erfenis verwerpen kan pas als u een erfenis krijgt en niet vooraf. Het Centraal Bureau voor Genealogie houdt persoonskaarten bij van overleden personen bij (kost een klein bedrag): Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betty Herregodts, 08-02-2015 21:11 #44
Kan dat ook (een incassobureau of een deurwaarder in de hand nemen) als nu achteraf blijkt dat er toch nog andere familieleden moeten aangeschreven worden? (Uit eerste hand heb ik vernomen dat allen de erfenis ook zullen verwerpen). Kan ik onmiddellijk reageren of ben ik verplicht om te wachten tot ook deze personen officieel de erfenis hebben verworpen? Reactie infoteur, 09-02-2015
Beste Betty Herregodts,
Het kan wel, maar u hebt natuurlijk pas een zaak als iemand ook echt schuldenaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betty, 03-02-2015 22:35 #43
De huurder sterft plotseling en de enige verwante (zoon) verwerpt de erfenis als blijkt dat er schulden zijn. De eigenaar verhuurde de woning aan de overleden persoon via een verhuurkantoor. Hij verwittigt het verhuurkantoor van het sterfgeval, maar deze ontvangt geen overlijdensakte, noch verbreking van het huurcontract. Slechts na 2,5 maanden vernemen, zowel eigenaar als verhuurkantoor wat er aan de hand is. Ondertussen is de huur betaald via de huurwaarborg. Vanaf nu ontvangt de verhuurder dus geen huurgeld meer.
Dat geld is broodnodig als aanvulling van het pensioentje om het rusthuis te kunnen betalen. Wat kan de eigenaar ondernemen om de inboedel (met zo weinig mogelijk kosten) uit de woning te verwijderen teneinde deze zo vlug mogelijk weer te kunnen verhuren? Dringend aub! Reactie infoteur, 04-02-2015
Beste Betty,
De eigenaar kan een incassobureau of deurwaarder in de arm nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 30-01-2015 14:56 #42
In onze familie is het volgende aan de hand. Man en vrouw zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben twee minderjarige kinderen. Man werkt als zzp-er. Man komt te overlijden en na overlijden blijken er enorm veel schulden te zijn (rond 80.000 euro). Zowel gezamenlijke lasten (zoals energie) maar ook veel schulden opgebouwd onder bedrijfsnaam of op meneer zijn eigen naam. Ik neem aan dat met het verwerpen van de erfenis veel schulden alsnog gewoon opeisbaar zijn bij de echtgenote? En als echtgenote de erfenis verwerpt, hoe in dit geval om te gaan met de minderjarige kinderen? Reactie infoteur, 31-01-2015
Beste Jessica,
Bij een gemeenschap van goederen is de echtgenote eigenaar van de helft van de gezamenlijke boedel, in dit geval ook de helft van de schulden. De andere helft komt in de erfenis en kan worden verworpen. Het is wel de vraag of de man deze schulden mocht aangaan zonder handtekening van zijn vrouw. Dat zou bekeken moeten worden. Voor de minderjarige kinderen kan beneficiair worden aanvaard, waarbij de rechter bekijkt of een verwerping in het voordeel van de kinderen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja Wouters, 18-01-2015 08:39 #41
Gisteren zaterdag om 18.00 uur stond ineens mijn schoonzus op de stoep (we hebben al jaren geen contact met de Fam) dat mijn man bij de rechtbank moest tekenen (gelijk al op maandag ochtend om 9.00 uur) omdat zijn broer overleden is. Wij weten niet wanneer hij overleden en of al begraven is, wel dat er schulden zijn. Gezien de dag en tijd stip kan ik ook geen informatie opvragen. Hoelang zit er tussen het overlijden en het regelen van de erfenis? Als wij gaan verwerpen zijn dan onze twee kinderen van 19 en 21 verantwoordelijk voor de schulden? Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste Anja Wouters,
Uw man moet overigens niets tekenen als hij niet weet waarvoor dat is. Hij kan als er schulden zijn inderdaad ook een erfenis verwerpen. Daarvoor heeft hij drie maanden de tijd na overlijden van de broer. Bij een verwerping schuift het aandeel in de nalatenschap van uw man door naar zijn plaatsvervullers en dat zijn in dit geval de kinderen:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tara, 26-10-2014 12:45 #40
Beste Zeemeeuw,
Mijn moeder staat garant (is dat het zelfde als borg staan?) voor de hypotheekschuld van mijn broer. Er is geen maximumbedrag of tijd afgesproken voor de borg. Ik heb al uit bovenstaande vragen begrepen dat de borg overerfbaar is als mijn moeder komt te overlijden, maar wat me nog niet duidelijk is, is of dit voor het gehele bedrag is van de borg of voor de helft (zoals bij een schuld). Mijn moeder heeft twee kinderen. Mijn broer zou dan bij haar overlijden voor de helft borg komen te staan voor zichzelf. Dat lijkt me niet logisch, dus ik vrees dat ik bij mijn moeder's overlijden hoofdelijk aansprakelijk wordt voor mijn broer's gehele hypotheekschuld. Klopt dat, of zit het anders?

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 26-10-2014
Beste Tara,
1. Als uw moeder een garantstelling heeft getekend bij de bank, zal dat hetzelfde zijn als een borgstelling. Maar bekeken zou moeten worden voor hoeveel uw moeder garant staat en wat de voorwaarden zijn.
2. Als uw moeder hoofdelijk aansprakelijk is, komt dit terug in haar nalatenschap. Als ze in gemeenschap van goederen getrouwd is, is dat voor de helft, anders voor 100% van de garantstelling. Bekijk hierbij om wat voor bedrag het gaat en hoeveel risico u loopt.
3. Vervolgens wordt de nalatenschap bij aanvaarding verdeeld. Het kan ook zo zijn dat de bank een nieuwe garantstelling vraagt, omdat uw broer moeilijk ook nog eens voor zichzelf garant kan staan. In dat geval moet u zich afvragen of u dat wilt. U bent immers niet verplicht om te tekenen voor de garantstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Akkie, 23-10-2014 16:06 #39
Beste,

6 weken geleden is mijn vader overleden, ik ben als enige erfgename opgesteld in het testament. Mijn vader had drie kinderen maar heeft de andere twee dus onterft. Ik heb geprobeerd inzicht te krijgen in rekeningen maar dit is helaas niet gelukt. Dus ik wil nu de erfenis verwerpen en ga ik hier ook morgen voor tekenen. het probleem is alleen dat mijn vader via een Zorginstelling een woning had. De manager van de zorginstelling belt mij continu dat de woning leeg moet. Wat kan ik hier aan doen want ik ga verwerpen dus ik mag nergens aan komen. Ook gaan mijn broer en zus en enige oom verwerpen. Wat moet de woningbouw nu doen? In de woning staan ook spullen van de zorginstelling, hun hebben dus al wat gerommeld in de woning om hun spullen er uit te halen kan ik hier problemen mee krijgen? Reactie infoteur, 24-10-2014
Beste Akkie,
Het beste kunt u de zorginstelling uitleggen wat de situatie is. De goederen zouden dan eventueel even elders kunnen worden opgeslagen. U bent niet verantwoordelijk voor het handelen van de zorginstelling als u daarrtoe geen opdracht geeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 15-10-2014 21:53 #38
Kort geleden is mijn alleenstaande schoonvader overleden. Hij had geen testament waardoor zijn 3 volwassen kinderen wettelijk erfgenaam zijn. Omdat de verwachting is dat de erfenis negatief is (schatting 2 duizend) willen 2 van de 3 erfgenamen de erfenis beneficiair gaan aanvaarden. Met de 3 de erfgenaam is al jaren geen contact meer geweest. Ik heb de volgende vragen hierover:

1) Mag ik voordat het verzoek van beneficiaire aanvaarding bij rechtbank is ingediend alle betrokken instanties op de hoogte brengen van zijn overlijden ( banken, verzekeringen, verhuurder, internetaanbieder etc)?

2) kan ik mij ( als schoonzoon) als contactpersoon met mijn adres opgeven als instanties dat vragen voor verdere afwikkeling nav mijn melding van het overlijden van mijn schoonvader? Ik wil voorkomen dat ik een handeling verricht van zuivere aanvaarding

3) ik wil zelf verzoek van beneficiaire aanvaarding indienen bij de rechtbank Limburg. Ik vroeg me af of er ergens een voorbeeld verzoek van beneficiaire aanvaarding te verkrijgen is welke ik kan gebruiken?

4) ik ben bekend met de griffiekosten van € 114 voor verzoek van beneficiaire aanvaarding bij de Rechtbank. Zitten er aan de rest van de te volgen procedure van beneficiaire aanvaarding ook kosten verbonden als ik de erfgenamen dit zelf oppakken? Bijvoorbeeld aan het ter inzage leggen van de boedelbeschrijving? Of het melden bij de rechtbank van negatieve nalatenschap?

5) De woning van mijn schoonvader is gehuurd. Nu wil de verhuurder dat de woning over 2 weken leeg is. De inboedel is van zeer geringe waarde. Er is enkel sprake van gedateerde inboedel en gedateerde huisraad ( opkoopwaarde hooguit 1,5 tot 2 duizend). Is het toegestaan, indien beneficiaire aanvaarding heeft plaatsgevonden en een inboedelbeschrijving is gemaakt en terinzage is gelegd bij de rechtbank, dat 1 erfgenaam de inboedel en huisraad opslaat in de garage? Wat kunnen we het beste doen in deze situatie?

Ik hoop dat iemand mij wijze raad kan geven. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, Ton Reactie infoteur, 16-10-2014
Beste Ton,
1. Als iemand geen erfgenaam wilt zijn, mag die niet handelen zoals een erfgenaam zou doen. Andere instanties inlichten over een overlijden, is meer iets dat een erfgenaam zou doen. Daar staat tegenover dat een schoonzoon niet zo maar erft van een schoonvader.
2. Bij de griffie van de rechtbank of een notaris laat betrokkene weten beneficiair te willen aanvaarden. Zij hebben daarvoor een standaarddocument tot hun beschikking.
3. Er zijn allerlei kosten mogelijk. Als de erfenis negatief blijkt te zijn, kunnen de erfgenamen de rechter om een kosteloze vereffening verzoeken.
4. Als iemand is benoemd tot vereffenaar, kan het beste onder diens toezicht de woning worden leeggemaakt en boedel worden opgeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Nieuwenhove, 24-09-2014 14:57 #37
Beste
mijn broer is overleden ten gevolge van een verkeersongeval waar hij in fout was volgens de wegcode. Hij was ook niet verzekerd voor de bromfiets waarmee het ongeval is veroorzaakt. Alle broers ( ook ikzelf ) en zusters hebben onmiddelijk een document afgeleverd tot afstand van mogelijke erfenis en eventuele schulden. Mijn eigen 2 kinderen zijn op dit moment in september 2014nog minderjarig ( en ál zeker op het moment van het verkeersongeliuk in 2013 ). Nu krijgen wij (= de broers en zussen ) een vraag van de verzekering om de rechtskosten te betalen. Wij hebben ons dus "afgetekend" en zijn dus safe.
kan die vraag dan nu nog doorgerekend worden aan de huidige minderjarige kinderen? Of staan die automatisch "buiten schot " van enige vervolging van kosten?
alvast bedankt voor de aandacht.
met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 24-09-2014
Beste Van Nieuwenhove,
Met uw verwerping staan de kinderen niet buiten schot. Ook voor hen zou u een verzoek tot verwerping kunnen doen, waarna de rechtbank bekijkt of een verwerping in het voordeel van de kinderen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Therese, 09-07-2014 05:14 #36
Kan het opzeggen van de huur, en water en het melden van het overlijden bij de bank. Worden gezien als het aanvaarden van de nalatenschap. Ook als je in het proces zit om de nalatenschap de verwerpen. Mag je helemaal niks doen wat betreft het informeren van instanties over het overlijden. En wat zijn de consequenties als instanties de rekening aan mij beginnen te richten als er nog geen uitspraak ligt dat ik geen erfgenaam meer ben. Reactie infoteur, 09-07-2014
Beste Therese,
U mag wel iemand informeren over een overlijden maar geen handelingen verrichten die een erfgenaam zou verrichten en bijvoorbeeld geen schulden voldoen die ten laste van de erfgenamen zijn. Het is verstandig om daarbij altijd te aan te geven dat u niet handelt als erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben van Dijk, 08-07-2014 11:34 #35
Onlangs is een goede vriend van mij overleden. Hij had met zijn vrouw een goedlopende winkel welke werd gedreven in een VOF. Zij waren in gemeenschap van goederen gehuwd. De boedel is ruim € 1.000.000 negatief.
Dit heeft te maken met een belastingschuld en hypotheken welke aanmerkelijk hoger zijn dan de waarde van de panden. De weduwe zal de erfenis zonder twijfel verwerpen.
De winkel geeft jaarlijks een winst van circa € 100.000 De winkel is open gebleven na het overlijden van mijn vriend. De weduwe kan zo in ieder geval de hypotheekrente blijven
betalen tot zij een andere woning heeft gevonden.
Bestaat nu het gevaar dat de rechter het openhouden van de winkel ziet als een aanwijzing dat de weduwe de boedel zuiver heeft aanvaard? heeft het invloed als de verkoopopbrengst in tween wordt gedeeld en aan ieder wordt toegerekend?
Graag een antwoord op deze vraag Reactie infoteur, 08-07-2014
Beste Ben van Dijk,
1. Er spelen (minimaal twee zaken): het voortzetten van de VOF en het overlijden.
2. Is er bij de oprichting van de van de VOF aantoonbaar afgesproken wat er gebeurt als een firmant komt te overlijden of dat de ene firmant de andere automatisch kan vervangen? Kan ze anderszins aantonen dat de VOF na het overlijden mocht worden voortgezet?
3. Er is een scheiding tussen voor en na het overlijden, maar beiden waren wel 100% aansprakelijk. Met het verwerpen wordt waarschijnlijk niet voorkomen dat schuldeisers bij haar zullen aankloppen. Verwerping biedt haar wel de mogelijkheid om e.e.a. weer te verhalen op een volgende erfgenaam.
4. Waarschijnlijk mocht de VOF worden voortgezet (zie 1) en verstoort dit de bepaling van de nalatenschap niet, waardoor ook nog niet zuiver is aanvaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 13-06-2014 20:18 #34
Mijn vader is onlangs overleden, wij zijn met zes kinderen, onze moeder is met 2 kinderen naar een notaris geweest om een verklaring van erfrecht te regelen omdat zei anders haar bankzaken niet kan regelen (vind ik een vreemd verhaal) Nu krijg ik een brief van de notaris waarin ik wordt geadviseerd om de nalatenschap zuiver te aanvaarden. Ik vind het vreemd dat ik niet ben uitgenodigd bij het gesprek met de notaris. Ik weet ook niet of er schulden zijn. Wat moet ik doen? Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste Mar,
1. In tal van gevallen eist een bank een verklaring van erfrecht om zaken te kunnen regelen:

https://financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html

2. De vraag is waarom de notaris u adviseert om zuiver te aanvaarden. Weet hij zeker dat er geen schulden zijn, is er een testament, is het om te voorkomen dat nog geen verklaring van erfrecht kan worden afgegeven? Het beste regelt u daarom een afspraak met de notaris om hier meer van te weten te komen. Gewoon bij het kruisje tekenen is meestal niet verstandig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten, 23-05-2014 17:55 #33
Mijn vader is overleden en hij stond borg voor de hypotheek van mijn broer. Wij hebben allen ons deel gekregen uit de erfenis en alles is ook keurig afgehandeld. Nou vraagt de bank van mijn broer naar een verklaring van erfrecht, omdat er iets aan de hand is? Zijn de andere kinderen nog aansprakelijk te stellen voor de borgstelling van mijn vader? Reactie infoteur, 24-05-2014
Beste Maarten,
De borgstelling gaat bij overlijden normaliter inderdaad over op de erfgenamen. Bekijk wel of er al problemen waren met de borg voordat uw vader overleed of dat het om een nieuwe claim gaat. Er ontstaat nu de rare situatie dat de broer nu (deels) borg staat voor zichzelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Temel, 29-01-2014 13:58 #32
Goedemiddag,

Mijn vader is in november overleden. Wij (zijn kinderen) hebben nooit contact met hem gehad. Nu krijgen wij een rekening die wij voor hem moeten betalen. VGZ zorgverzekeraar heeft al een incassobureau ingeschakeld. De gemeente wil een bedrag van bijna 500 euro ontvangen etc. etc. Wij zijn niet van plan dit te betalen. Ze vragen een bewijs van het niet accepteren van de nalatenschap. Er is geen sprake van een erfenis dus laat staan dat we deze hebben geaccepteerd. Hoe kunnen we dit bewijzen?

M.v.g.
H. Temel Reactie infoteur, 29-01-2014
Beste Temel,
De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn. Erfgenamen kunnen een erfenis verwerpen, om niet te hoeven op te draaien voor de eventuele schulden in de erfenis. Daarvoor moet u naar de notaris (of griffier gerechtshof).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

O. Z., 15-01-2014 23:44 #31
Beste zeemeeuw,

Van mijn vader weet ik dat hij veel schulden heeft. Bij een eventueel later overlijden dien ik dus de erfenis te weigeren.
Ik heb 1 zoon die dan op zijn beurt op 18 jaar die erfenis moet weigeren? Kan dat stilzwijgend aanvaard worden of worden we hiervan bericht?
Moet ik voor overlijden als iets via notaris doen?

Vriendelijk bedankt voor uw antwoord,

O.Z Reactie infoteur, 16-01-2014
Beste O.Z.,
U kunt niet iets voor het overlijden doen. Iets weigeren dat er nog niet is, gaat niet. Zodra uw vader is overleden kunnen u en uw zoon actief de erfenis verwerpen of een notaris daartoe machtigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Castermans Janine, 30-09-2013 23:05 #30
Wij zijn met 2 zussen 65 en ik 67 jaar en moeder 94 jaar, ik heb 26 jaar voor moeder gezorgd terwijl mijn zus geen contact had met moeder ik had volmacht. In augustus was ik een maand in verlof en is mijn zus terug bij moeder gekomen, met als gevolg dat ze met moeder naar de bank is gegaan, mijn volmacht heeft laten intrekken en de code heeft veranderd die mijn zus nu alleen weet, mijn moeder weet het niet meer want ze kan niet meer onthouden. Nu is mijn vraag als er iets gebeurd met moeder kan ik of mijn kinderen aansprakelijk gesteld worden voor de kosten, ik vertrek voor 6 maand naar Spanje, wat kan ik doen om niet voor de kosten op te draaien, of mijn kinderen. Mijn zus heeft zelf 5 kinderen, maar leven allemaal van een leefloon of ziekteverzekering, terwijl mijn kinderen werk hebben. dank bij voorbaat Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste Castermans Janine,
Vervelend. U kunt als uw moeder komt te overlijden de erfenis verwerpen door een verklaring van verwerping bij de burgerlijke griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement in wettige woonplaats van uw moeder (België). In Nederland is dit bij de kantonrechter. In Nederland moet dit binnen drie maanden gebeuren, in België hebt u maar liefst 30 jaar de tijd. Beneficiair aanvaarden mag ook:

https://financieel.infonu.nl/geld/120014-beneficiair-erven-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. W., 22-05-2013 00:49 #29
"Erf geen schulden" is de titel, vind dat wel wat calculeerderig" en kort door de bocht. En verder is het héle artikel zo'n beetje het zelfde liedje. Snap dat wanneer het een erfenis van een bijna volledig vreemde (maar dat zal wel niet gouw voorkomen) is, of dat het zoveel is dat het je te gronde gaat richten, dat je het dan beter niet kan doen, nee. Maar als het bijvoorbeeld van je ouders is, of van een goede vriend, en je kan het opbrengen om ze te betalen, dan is het toch mooi dat je het in je vermogen hebt om dat nog voor iemand te kunnen doen. Komt dat nou helemaal niet eens bij jullie op, zelfs? Reactie infoteur, 22-05-2013
Beste Gw,
Als u dat wilt mag u de schulden van een ander overnemen. Niemand houdt u tegen. Wie dat wil voorkomen neemt wel de maatregelen zoals in het artikel is aangegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Janssen, 13-04-2013 14:38 #28
Ik heb een vraag over het volgende.Mijn vader staat op dit moment borg voor een verkocht bedrijf van mijn zwager. Dit is nooit goed afgesloten.Hoe kan hij hier een eind aan maken? Ik maak me zorgen over deze borgstelling, mijn vader is nu bijna 80 en ik wil eea. Goed regelen.
Graag Uw reactie Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste P. Janssen,
Als het bedrijf is verkocht, zal uw vader als het goed is niet meer borg staan. Bekijk de borgstelling (het contract) op dit punt of neem anders contact op met de bank om de borgstelling te schrappen. Niet elke borgstelling is op dezelfde gronden geformuleerd:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/67103-borg-staan-voor-hypotheek-of-lening-van-je-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sophie, 06-03-2013 12:57 #27
Beste,
Mijn ouders zijn gescheiden, mijn vader heeft mij laten vallen, ik heb al meer dan 22 jaar geen contact meer met hem. Ik weet zelfs niet waar hij woont, hoe kan ik het nodige doen, zodat ik geen schulden van hem erf aub? Als dat via een notaris is, moet ik hiervoor dan betalen?

Alvast bedankt, Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Sophie,
Schulden kun je pas erven als er een erfenis is. Vooraf kun je geen erfenis weigeren, omdat die er dan nog niet is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arvi Kabo, 26-02-2013 10:27 #26
Mijn moeder is onlangs overleden als laatstlevende ouder. Wij zijn 8 kinderen. Moeder heeft bij testamtent 1 kind onterfd. Dit kind heeft in 1985 het vadersdeel al gekregen. De andere kinderen hebben dat vadersdeel laten doorgaan naar moeder. In de loop der jaren heeft moeder een aantal schenkingen gedaan aan alle kinderen (behalve aan het onterfde kind). Welk legitieme deel kan het onterfde kind gaan opeisen? Ook met betrekking tot deze schenkingen? Dank voor een antwoord. Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste Arvi Kabo,
De legitieme massa bestaat uit de nalatenschap van ma plus de gedane schenkingen tijdens haar leven. Van wat ze nalaat is afgetrokken het vadersdeels (uitgestelde vordering) inclusief rente. Zie voor meer uitleg over de schenkingen en de gevolgen voor de legitieme portie ook het artikel:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maas, 08-02-2013 23:33 #25
Vraagje: ik en mijn broer kregen een brief binnen van een notaris… We erven na aftrek een klein bedrag van een of ander familie lid, nu stellen ze de, drie, bekende opties
Wat nu te doen, hoe weet ik nu of dat familielid wel of geen schulden had… Wel is ze zo, n 10 maanden geleden overleden en zat ze in een huur verzorgings tehuis
Alle hulp is welkom… Reactie infoteur, 09-02-2013
Beste Maas,
Het beste kunt u de notaris vragen hoeveel de erfenis bedraagt en dan uw keuze bepalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 07-02-2013 14:03 #24
Mijn vader is zeer plotseling overleden twee weken geleden. Mijn vader zit in een schuldsanering, en hij had daarbij ook geen uitvaartverzekering. Is het mogelijk dat de kosten op mij woorden verhaald of in het ergste geval op mijn kinderen (19, 17 en 13 jaar) Wij hebben geen vermogen, moeten hard werken om de kinderen te laten studeren.

Alvast bedankt Reactie infoteur, 07-02-2013
Beste Wendy,
Als u de erfenis niet verwerpt, kunnen de schulden van uw vader inderdaad op u worden verhaald. Hetzelfde geldt voor de kinderen zodra ze 18 jaar of ouder zijn. De kosten van de begrafenis worden uit de erfenis betaald of door de opdrachtgever van de uitvaart.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucien, 23-01-2013 13:05 #23
Mijn broer heeft veel schulden. Nu hij overleden is wordt er een huis verkocht waar hij erfgenaam van is. Maar zijn schulden komen op de kinderen terecht (broers en zussen). Moeten wij die schulden mee betalen of niet? Reactie infoteur, 23-01-2013
Beste Lucien,
Als een wettelijk erfgenaam een erfenis niet verwerpt, erft hij de nalatenschap inclusief schulden en is daarvoor dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 02-01-2013 10:53 #22
L.s.
31 december is mijn vader plotseling overleden.
Mijn ouders hebben een koopwoning waar nog een flinke hypoheek op staat.
Mijn vader (van de oude stempel) had geen uitvaartverzekering en heeft altijd tegen me moeder gezegt dat ze het huis maar moet verkopen en van dat geld de uitvaart moet betalen. Nu heb je in deze tijd je huis niet zo snel verkocht. Mijn moeder heeft geen geld, me zus heeft een bkr notering en ikzelf ook. Geen van ons kan dus een lening afsluiten om de crematie te kunnen betalen. Bij familie kunnen we ook niet aankloppen. Wat zouden we nog kunnen doen? Bvd. Reactie infoteur, 02-01-2013
Beste Andre,
1. Een huis verkoop je niet zo maar en je moet vervolgens bij verkoop ergens anders gaan wonen wat ook weer allerlei zorgen geeft.
2. Het meest voor de hand ligt om met het uitvaartcentrum een betalingsregeling af te spreken. Als het huis voldoende overwaarde heeft, ligt verkoop voor de hand, maar dan in uw tempo. Wellicht is (afhankelijk van de hoogte van het inkomen van moeder) bijzondere bijstand van de gemeente mogelijk.
3. De rekening van een uitvaart ligt meestal niet direct in bus, maar na enkele weken of maanden. Wellicht geeft ook dat wat ruimte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tt, 06-12-2012 21:49 #21
Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Ik heb nog 2 vragen:
1. Mijn vader woont in een zorgcentrum. Als hij er niet meer is en zijn kamer moet ontruimd worden, wat moet ik doen?
2. Stel dat een van zijn kinderen of kleinkinderen beneficiair aanvaardt. Moet ik dan nog steeds de erfenis verwerpen? Reactie infoteur, 07-12-2012
Beste Tt,
1. Het ontruimen van zijn kamer wordt gezien als een actie die past bij aanvaarding van de erfenis. Als u eerst verwerpt of beneficiair aanvaardt, kunt u wel ontruimen.
2. Als één van de directe erfgenamen beneficiair aanvaardt, kan niet een erfgenaam tegelijkertijd de nalatenschap zuiver aanvaarden. Als u eerst beneficiair aanvaardt, kunt u altijd daarna nog verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tt, 06-12-2012 15:57 #20
Mijn vader heeft zeer waarschijnlijk schulden. Als hij komt te overlijden, wil Ik de erfenis verwerpen. Mag ik de familiefoto's die hij heeft ook niet meenemen? Reactie infoteur, 06-12-2012
Beste Tt,
Officieel niet. Hij zou ze u wel eerder kunnen geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roel, 17-11-2012 15:14 #19
Mijn broertje is 4oktober overleden begrafenis geregeld, nu blijkt dat hij veel schuld heeft en huurschuld. hij heeft een dochter van 13 jaar geen vrouw en geen vriendin.onze vraag is wat moeten we hier meedoen.wat mogen we en wat kunnen we doen.alles staat nog in huis.er is geen testament. Reactie infoteur, 18-11-2012
Beste Roel,
1. Zijn minderjarige dochter is zijn enige erfgename. Dit minderjarig zijn betekent dat de langstlevende ouder de wettelijke vertegenwoordiger van het kind is of dat er een voogd moet worden aangesteld. Bovendien kan in eerste instantie hooguit sprake kan zijn van een beneficiair aanvaarden van de erfenis of het verwerpen daarvan en niet van een zuiver aanvaarden.
2. Na het verwerpen van de erfenis schuift de erfenis door naar een ander. Eerst zijn dat de broers en zussen.
3. Omdat al duidelijk is dat er veel schulden zijn, ligt een gang naar de kantonrechter voor de hand waarbij het kind, broers en zussen en anderen de nalatenschap verwerpen:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/51073-wie-als-erfgenaam-en-erfgenamen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gijsbert, 30-10-2012 22:00 #18
In het testament van vader stond dat moeder over kinds deel mocht beschikken tot haar dood. Over het bedrag van die vordering was een enkelvoudige rente verschuldigd van 6% per jaar, te rekenen vanaf zijn overlijden tot de voldoening van die "schuld." Wij hebben moeder altijd aangespoord om te genieten van dat geld. Nu, 13 jaar later, is ze gestorven en laat een bedrag van € 20.000 achter. Er zijn geen schulden, alleen kindsdeel + opgebouwde rente. We zijn met 4 kinderen (allen erfgenamen). We zijn dus eigenlijk schuldeiser en erfgenaam. Moeten we nu de erfenis zuiver aanvaarden of beneficiair (kosten 4 x €120) aanvaarden? Inboedel heeft alleen emotionele waarde. Reactie infoteur, 31-10-2012
Beste Gijsbert,
Als er geen externe schuldeisers zijn, kunt u gewoon de erfenis aanvaarden. De erfenis is dan gelijk aan die 20.000 euro minus vordering en rente. Als dat negatief is, is dat wel jammer maar u hoeft verder niemand iets te betalen behalve de kosten van de uitvaart.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carola, 23-10-2012 15:02 #17
Wat als je volmacht bij leven van je schoonmoeder hebt om de geldzaken te regelen, en je wilt na de dood de erfenis verwerpen. Vervalt dan alles na de dood of word je wel aansprakelijk gesteld om toch nog de geldzaken dan te regelen? Of dat het op ons wordt verhaald hoe zit dat? En wat als er geen erfgenaam is? Wie regelt dan alles na de tijd? De rekeningen enzo die doorlopen? Reactie infoteur, 23-10-2012
Beste Carola,
U mag altijd een erfenis verwerpen en als er niet direct een volgende erfgenaam bekend is kan de kantonrechter een afwikkelingsbewindvoerder aanstellen. Uiteindelijk vervalt een erfenis aan de Staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barry, 22-10-2012 22:10 #16
Mijn schoonvader is onlangs overleden. In 1996 gescheiden. In 2002 opnieuw getrouwd, vrouw 3 weken later overleden, vorig jaar voor de 3e keer getrouwd, ditmaal huwelijkse voorwaarden. Geen uitvaartverzekering. Wel testament waarin mijn vrouw en broer als erfgenamen worden genoemd en legaten voor zijn 3e vrouw. Zijn moeder, de oma van mijn vrouw is 2 maanden eerder overleden en laat wel behoorlijk wat na, geen geld, maar onroerend goed.
Draaien wij als erfgenaam nu op voor de kosten van de uitvaart? Een doorlopend krediet van 18000 euro en enkele duizenden euro's in het rood op de lopende rekening. Hij was "directeur" van een slapende BV, waarvan wij het bestaan niet afwisten. Hoe hier mee verder. Tenslotte had hij een vaststellingsovereenkomst met een zakenpartner over een stukje grond, wat ze samen jaren geleden hebben gekocht. Daar waren al problemen over, vandaar die overeenkomst. Erven wij dit ook?
Ik snap dat dit heel veel vragen zijn, maar de zaak is dus dan ook erg gecompliceerd. Dat wat Oma nalaat, is erg veel in waarde, maar zit dus in onroerend goed. Dit bedrag is waarschijnlijk wel ruim voldoende om zijn schulden te voldoen. En wat is de rol van zijn 3e vrouw? Het contact met haar is nu niet bepaald goed te noemen… Reactie infoteur, 23-10-2012
Beste Barry,
1. Als iemand overlijdt, bevat de erfenis alle lusten en lasten, ook verborgen lusten en lasten. De verdeling hiervan komt direct voort uit het testament.
2. Schoonvader heeft geërfd van zijn moeder. Doordat tussen beider overlijden maar twee maanden zit, komt de erfenis en belastingafwikkeling direct terecht in zijn nalatenschap.
3. Zijn derde vrouw heeft bij onterving alleen recht op haar legaat:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/79326-echtgenoot-onterven-kan-met-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martine, 24-08-2012 10:08 #15
Mijn dochter haar papa is invalide en beginnend dement. Nu is het zo dat hij zijn financiën niet zelf kan regelen. Momenteel houdt zij de rekeningen een beetje bij, en betaalt wat er betaald moet worden. Maar ze wordt uitgescholden van dief, ge zijt met al mijn geld weg. Alhoewel hij met een put van bijna 10.000 euro zat. Mijn dochter heeft dit allemaal kunnen oplossen; nu zou ze graag van die taak vanaf geraken, door de beledigingen die ze krijgt.
Onze vraag is, wat gebeurt er als hij terug schulden maakt. Zijn 2de echtgenote is verleden jaar overleden. Hijzelf heeft niet naar zijn dochter omgekeken, toch heeft ze alle financiële dingen voor hem in orde gebracht. Er is nog een halfzus ook. Worden de schulden naar de 2 meisjes overgebracht, alsook naar zijn kleinkind. Ik zou niet willen dat mijn dochter haar huis moet verkopen voor hem. Wat kan ze doen? Reactie infoteur, 24-08-2012
Beste Martine,
1. Zolang de vader niet onder bewind is geplaatst, mag hij schulden maken. Wie vervolgens van hem erft, hoeft de erfenis niet te accepteren, maar kan de erfenis verwerpen. Daarmee worden de schulden naar de volgende schakel van erfgenamen doorgeschoven die op hun beurt de erfenis en schulden ook kunnen verwerpen.
2. Uw dochter kan het beste zorgen dat ze een goede administratie bijhoudt om de aantijgingen te weerspreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H., 15-06-2012 00:57 #14
Mijn schoonvader is onlangs overleden, mijn schoonmoeder woont nog in een huurhuis, wij zijn met 3 broers, zijn wij als erfgenamen verantwoordelijk om het huurhuis in de oude staat terug te brengen, en zijn de kosten daarvan bij ons verhaalbaar na het overlijden van mijn schoonmoeder? Reactie infoteur, 15-06-2012
Beste H,
De erfgenamen die de erfenis aanvaarden zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het in de oude staat terug brengen van het huurhuis:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66696-huurder-overleden-en-dan.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 29-04-2012 12:33 #13
Mijn vraag is: mijn man en ik willen graag een huisje kopen, we hebben 1 getrouwde dochter, die ook een eigen huis hebben. als mijn man en ik komen te overlijden, wat gebeurd er dan, mijn dochter en schoonzoon kunnen geen 2 hypotheken betalen, dat houd ons steeds tegen om zelf nog wat te kopen,
groetjes maria roelofsen. Reactie infoteur, 29-04-2012
Beste Maria,
1. Altijd is het zo dat iemand een erfenis mag verwerpen als hij vermoedt dat er meer schulden zijn dan er aan vermogen is. Men kan ook kiezen voor beneficiair aanvaarden.
2. Als er een hypotheek rust op een huis, moeten de lasten betaald worden uit de erfenis respectievelijk door degenen die de erfenis aanvaarden. Dat hoeft ook geen probleem te zijn als men de lasten kan dragen of denkt dat de verkoopprijs hoger zal zijn dan de hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 28-03-2012 16:13 #12
Hallo, Mijn moeder is 21 maart overleden en 26 maart gecremeerd. Ik en mijn 2 broers verwerpen de nalatenschap, dienen dit as vrijdag in bij de rechtbank, haar broers en zusters ook. Volgens de woningbouw mogen wij de huurwoning niet meer betreden. In haar huis staan een scootmobiel, beademingsapparaat en nog meer spullen die zij in bruikleen heeft. Mogen wij dit dus niet meer zelf regelen? Zelfde geldt voor upc/kpn en andere abonnementen. Wie gaat dit dan doen? Voelt echt onrechtvaardig en moreel niet goed dat die spullen daar zomaar blijven staan die zij in bruikleen heeft gehad, zijn niet haar veigendom. Wij snappen dat we niets van de inboedel mee mogen nemen, dat zou aanvaarden van de nalatenschap betekenen.

Hopende op een antwoord,
'
Vriendelijke groet,

Gerard Reactie infoteur, 28-03-2012
Hallo Gerard,
De regels voor het overlijden van een huurder en wat de erfgenamen mogen doen, leest u in:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66696-huurder-overleden-en-dan.html

Als iedereen verwerpt, zal een curator worden aangesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alain Bont, 25-02-2012 12:41 #11
Mijn moeder is 10 feb j.l. overleden, donderdag 17 feb hebben we na de uitvaart de erfenis volledig verworpen via de griffie van de rechtbank… Nu was mijn vraag of wij nu nog de huur op moeten laten zeggen of instanties moeten informeren over het overlijden. Of hoeven wij (m'n zusje en ik) helemaal niks meer te regelen nu we volledig afstand hebben gedaan? Reactie infoteur, 25-02-2012
Beste Alain Bont,
Doordat jullie de erfenis hebben verworpen, zijn jullie geen erfgenaam meer en niet meer verantwoordelijk. Jullie hoeven dus ook de huur niet te regelen:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66696-huurder-overleden-en-dan.html

Nu wordt de volgende in lijn verantwoordelijk als niet ook die de erfenis verwerpt. Een (anoniem) kaartje sturen naar de verhuurder kan natuurlijk altijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 11-01-2012 11:42 #10
Ik lees hier dat als je de erfenis wilt verwerpen je je nergens mee mag bemoeien, maar wie regelt dan een begrafenis? Hoe gaat dat dan in z' n werk als je gebeld wordt dat er iemand is overleden? Reactie infoteur, 11-01-2012
Beste Frans,
Een begrafenis regelen is toegestaan, ook bij verwerping. Ook een derde mag een begrafenis regelen, maar dat is wat anders dan de erfenis verdelen, goederen verkopen, spullen meenemen en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 26-08-2011 19:37 #9
Mijn vader is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Hij heeft schulden die groter zijn dan de opbrengst dit is al zeker vastgesteld! Ik wil de erfenis verwerpen.Nu heb ik nog een zus die onder een bewindvoerder staat, en mijn zus heeft ook een zoon van 17 jaar oud die gehandicapt is. Wij dachten zelf de erfenis te verwerpen, maar ik lees nu dat personen die minderjarig zijn en personen die onder een bewindvoerder staan alleen benificair kunnen verwerpen, en dat wij dit dan ook zouden moeten doen. Hoe zit dit precies? Reactie infoteur, 27-08-2011
Beste Ria,
Minderjarige kinderen kunnen niet zonder beperkingen een erfenis volledig aanvaarden. Beneficiair kan, maar verwerpen kan ook.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

A., 21-08-2011 17:39 #8
Mijn stiefvader is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Hij heeft, samen met mijn moeder, een schuld opgebouwd. Kan mijn moeder, in gemeenschap van goederen getrouwd, straks de erfenis verwerpen? En wat houdt de verklaring bij de arrondissementsrechter in?Als zij inderdaad afstand doet van de erfenis, wat betekend dit dan voor de inboedel? Reactie infoteur, 22-08-2011
Beste A.,
1. Uw moeder kan de erfenis wel verwerpen, maar doordat ze in gemeenschap van goederen is getrouwd, zal ze waarschijnlijk ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de gemaakte schulden.
2. Bespreek de situatie met een notaris en laat zo nodig nog snel een testament opstellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vandewalle Marc, 21-07-2011 08:59 #7
Mij moeder is gestorven en we zij met 4 broers het was maar ik die al 10 jaar niet meer ging naar mij moeder en broers… nu zet het zo dat ze de begravenins niet kunnen betaal en de inboedel is ook al verdeelt zonder iest aan mij te vragen
wat kan ik doen Reactie infoteur, 21-07-2011
Beste M. Vandewalle,
1. Kosten van de begrafenis komen ten laste van de erfenis, in dit geval de waarde van de inboedel. Daarom is het vreemd dat die al verdeeld is.
2. Ik weet niet of er een testament is.
3. Het is de vraag of u het wel erg moet vinden als er weinig te verdelen is. Waar u wel voor moet oppassen is dat u straks zelf de rekening van de begrafenis moet betalen. Teken daarvoor niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. de Vries, 14-07-2011 18:17 #6
Mijn schoonvader is overleden en heeft met zijn eenmanszaak veel schulden gemaakt. Prive huishouding wordt geregeld door mijn schoonmoeder en is in orde. Kan zij (in gemeenschap gehuwd) middels een verklaring van erfrecht onder deze zakelijke schulden uit of moet zij via Schuldsanering een aanvraag doen voor bijstand? Reactie infoteur, 14-07-2011
Beste G. de Vries,
Als de schulden te groot zijn, kan zij de erfenis verwerpen:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/62222-erfenis-verwerpen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vv, 18-05-2011 09:48 #5
Kan iemand mijn vraag beantwoorden? Mijn ouders hebben een eigen zaak (V.O.F). Er zijn volgens mij meer schulden dan bezittingen. Als zij beiden of één van beiden komen te overlijden erf ik dan als hun enige zoon deze schulden en moet ik dit afbetalen? Hoe kan ik dit voorkomen? Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste VV,
U hoeft een erfenis niet onvoorwaardelijk te aanvaarden, maar u kunt een erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N., 13-04-2011 18:19 #4
U heeft het in de reactie over een verwerping. Binnen hoeveel tijd moet dit? Heeft dit consequenties voor als je samen hebt gewoond? (dus raak je dan ook je inboedel kwijt?) De schulden werden allemaal automatisch bij mij neergegooid, en ik kom er nu na enige tijd achter dat ik dus blijkbaar een keuze had? Reactie infoteur, 14-04-2011
Beste N,
U hebt 3 weken de tijd om te besluiten om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Deze verklaring heeft alleen betrekking op de erfenis en wat zich daarin bevindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 13-09-2010 11:15 #3
Even een vraag die iemand hopelijk voor mij kan beantwoorden. Mijn vader en zijn vrouw hebben een behoorlijk hoge schuld opgebouwd en willen natuurlijk niet dat ik, of haar zoons, de schuld erven. Kunnen zij dit zelf laten vastleggen of kunnen wij dit pas later doen, als zij zijn overleden?

Met vriendelijke groet,
Sanne Reactie infoteur, 13-09-2010
Beste Sanne,
U erft het saldo van vermogen en schulden op het moment dat de erfenis vrij komt. Pas dan kunt u beslissen wat u met de erfenis doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hil, 08-03-2010 21:29 #2
Okt 2009 is mijn moeder overleden mijn vader leeft al lang niet meer. Mijn vraag is ben ik verandwoordelijk voor de schuld bij de bank ik ben ooit gemagtigd. Er is geen testament. Reactie infoteur, 09-03-2010
Beste Hil,
De ene machtiging is de andere niet. Bij grotere bedragen vraagt de bank ook een ondertekend briefje van uw moeder waaruit blijkt dat u gemachtigd bent. Van kleinere bedragen wordt, wanneer u gemachtigd bent, automatisch aangenomen dat u dit met toestemming van uw moeder deed. Kortom, zolang voldoende aannemelijk is te maken dat de schulden uit naam van uw moeder zijn ontstaan, bent u niet verantwoordelijk voor deze schulden. Anders is het natuurlijk wanneer u bijvoorbeeld een lening uit eigen naam hebt mede ondertekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marit, 19-02-2010 11:12 #1
Beste Zeemeeuw, wat kost het om een erfenis te verwerpen? De erfenis bestaat grotendeels uit schulden en er is een conflict over de erfenis. Reactie infoteur, 19-02-2010
Beste Marit,
Een verklaring bij de rechter tot verwerping en weigering van een erfenis kost grofweg 100 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 14-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Erfenis verdelen
Reacties: 110
Schrijf mee!