Kind onterven zonder testament, notaris, kan dat?

Kind onterven zonder testament, notaris, kan dat? Een kind onterven of uw kinderen onterven, doet u dat met een testament of kan dit ook zonder een notaris? Via de onterving clausule in een testament kunt u iedereen onterven. U kunt de erfenis van een een kind ook onder bewind stellen. Wel behoudt een kind bepaalde rechten, zoals zijn legitieme portie als daarop aanspraak wordt gemaakt. Het kind (al dan niet het zwarte schaap) krijgt dan minder. Maar de situatie is anders als er geen testament is opgesteld. Dan treedt namelijk de wettelijke verdeling in werking. Wat betekent dit voor de erfenis en nalatenschap tussen broers en zussen, de rechten van een kind en de langstlevende? Wilt u dat uw partner na uw overlijden ook zonder samenlevingscontract van u erft, dan is ook daarvoor een testament nodig.

Een kind onterven, wat is de legitieme portie bij erfenis kind of kinderen?

De kinderen of de ouders van de overledene hebben, wanneer ze aanspraak maken op hun legitieme portie, altijd recht op hun deel van de erfenis. De legitieme portie is een recht in geld en niet in goederen. Het is bovendien de helft van het deel waarop ze zonder onterving ook recht zouden hebben. Helemaal onterven is onmogelijk. Wel kan een kind afzien van zijn legitieme portie door er geen beroep op te doen.

Echtgenoot onterven, heeft echtgenoot recht op legitieme portie?

Een echtgenoot kan bij onterving geen recht doen gelden op een legitieme portie. Ook bloedverwanten in de verdere bloedlijn dan de 1e graad kunnen geen aanspraak maken op een legitieme portie, tenzij een erfgenaam eerder komt te overlijden dan de erflater. Dan kan er namelijk sprake zijn van plaatsvervulling. Denk aan de situatie waarbij de zoon eerder overlijdt dan een ouder en dan volgens het erfrecht in diens plaats treedt.

Kind onterven, heeft kind recht op legitieme portie of kindsdeel?

Ja, een kind heeft recht op zijn legitieme portie als het is onterfd, maar moet daar wel een beroep op doen en zijn legitieme inroepen. Als geen sprake is van onterving heeft een kind recht op een volledig kindsdeel.

Hoe kinderen onterven? Door een testament te laten maken bij de notaris

Voor een onterving moet de erflater naar de notaris om een testament op te laten stellen. Maar met een testament is meer mogelijk dan iemand onterven. Met een testament kan een erflater juist ook personen en instellingen laten delen in de erfenis die hiervoor anders niet in aanmerking zouden zijn gekomen. Denk aan niet bloedverwanten, zoals eventuele stiefkinderen, schoondochters, zwagers en anderen. Of een instelling, zoals de kerk, een sportvereniging, een goed doel. Noem maar op. Kortom: niet alleen onterven kan alleen per testament, maar ook extra mensen begunstigen kan slechts per testament geschieden.

Het Centraal Testamentenregister

Als iemand een testament heeft laten opmaken, staat die geregistreerd in het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zodra iemand is overleden kan daar worden nagegaan of iemand een testament heeft laten opstellen en bij welke notaris. Zo kan een testament dus niet zoekraken. Een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte kunt u opvragen bij de gemeente en een kopie van het testament bij de notaris die het testament in bewaring heeft.

Onterven van broers en zussen

U kunt bijvoorbeeld ook uw broers en zussen onterven per testament. Zij zijn zonder testament uw erfgenamen, wanneer uw ouders zijn overleden en u zelf geen kinderen of partner hebt. Bij onterving vallen ze volledig buiten de boot, omdat ze ook geen aanspraak kunnen maken op een legitieme portie. Anderzijds kunt u juist ook anderen benoemen als uw erfgenamen. Wederom via een testament. Voor deze route wordt regelmatig gekozen, wanneer er sprake is van twist of onenigheid, of als u van mening bent dat uw erfenis bij anderen in betere handen is.

Wat is de wettelijke verdeling bij een erfenis?

Als er geen testament is, gaat de wettelijke verdeling in werking. Als er een langstlevende echtgenoot of echtgenote is, zal de erfenis inclusief eventuele schulden in zijn geheel naar de langstlevende ouder gaan. Dit alles is in de wet zo opgenomen om de langstlevende ouder zo verzorgd mogelijk achter te laten. De kinderen krijgen wel een vordering op de langstlevende ouder, maar hebben geen recht op het bezit van goederen. Het is ook de ouder die de erfenis minus schulden opgeeft voor de successierechten. De vordering van de kinderen op de langstlevende wordt met de betaalde successierechten verminderd, als de langstlevende deze erfbelasting van de kinderen zelf betaalt. De vordering geeft de kinderen recht op rente, als ten minste niet anders wordt afgesproken. Deze rente kan bij de vordering worden bijgeschreven. Overigens kunnen via de notaris de regels van de wettelijke verdeling ook ongedaan worden gemaakt. De langstlevende mag ongestoord voortleven en gebruik maken van het vermogen, maar moet daarbij rekening houden met de vordering die de kinderen op de langstlevende hebben. In geval van verkwisting kan de kantonrechter een deel van het vermogen onder bewind stellen van een bewindvoerder en zo veilig stellen voor de kinderen.

Wat is een uitsluitingsclausule in een testament?

U kunt ook over uw graf heen regeren in die zin dat u kunt uitsluiten dat een erfenis in handen van de schoonfamilie komt. Dat zou namelijk kunnen gebeuren, als uw zoon of dochter in gemeenschap van goederen is getrouwd en het aankomt op een echtscheiding. Regelt u niets per testament, dan zou bij een echtscheiding na het openvallen van de erfenis het erfdeel in de verdeling terecht komen. Wilt u dat niet, dan kunt u dat per testament regelen via een uitsluitingsclausule, ook wel anti schoonzoon clausule of privé clausule genoemd. Als de erflater geen uitsluitingsclausule opneemt heeft de echtgenoot of echtgenote van de in gemeenschap van goederen gehuwde erfgenaam door het huwelijksvermogensrecht recht op de helft van het nagelaten vermogen als men getrouwd is voor 2018. Het nieuwe vermogensrecht 2022 en 2023 verhindert dit alleen voor nieuwe huwelijken.

Waarom testament laten opmaken door notaris?

Er kunnen dus vele redenen zijn om bij de notaris een testament te laten opmaken.
 • U woont samen zonder notarieel samenlevingscontract, maar wil de partner wel verzorgd achter laten.
 • U wilt een ander een deel laten erven, zoals een vriend, vriendin of een goed doel. Hiervoor kunt u een legaat laten opstellen.
 • U wilt een kind uit een eerder huwelijk bevoordelen.
 • U wilt een kind onterven.
 • U wilt uw kind (tijdelijk) onder bewind stellen.
 • U wilt een familielid laten erven die anders buiten schot zou vallen zoals een broer of zus.
 • U wilt via de uitsluitingsclausule personen uitsluiten van de erfenis.
 • U wilt een voogd benoemen.
 • U wilt een tweetrapsmaking laten opstellen, een tweetrapstestament.
 • U wilt een executeur testamentair benoemen.
 • U wilt iets regelen omtrent eerder gedane schenkingen. Denk aan verrekening met de erfenis of juist de bepaling dat u het juist niet wilt verrekenen.

Slot

Denkt u goed na over de toekomstige verdeling van uw erfenis en waar u vindt dat uw geld en goederen later terecht behoren komen. Laat u zich daarvoor goed inlichten door een goede notaris. Erfenis en nalatenschap zijn te belangrijk om het zo maar op zijn beloop te laten. Bedenk ook dat u invloed kunt hebben op hoeveel erfbelasting straks betaald zal worden en wanneer dat is. Wilt u een langstlevende testament of bijvoorbeeld toch een tweetrapsmaking en tweetrapstestament om de erfbelasting te beperken? Allemaal vragen die u in overleg met een notaris zelf kunt beantwoorden.

Lees verder

© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Echtgenoot onterven kan met testamentEchtgenoot onterven kan met testamentMet een testament kunt u iedereen onterven. Ook uw echtgenoot en een kind kunt u in 2022 onterven. U kunt met de juiste…
Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?Wat een kind erft van een ouder of ouders en hoe groot dit kindsdeel is, is vooral afhankelijk van de vraag of er een te…
Erfenis regelen, regel uw testamentErfenis regelen, regel uw testamentZonder testament wordt uw nalatenschap volgens de wet verdeeld. Met testament regelt u de verdeling van uw erfenis en wi…
Geld nalaten of schenken, maar niet aan familie of kinderenGeld nalaten of schenken, maar niet aan familie of kinderenWanneer u een testament laat opmaken, wilt u misschien uw kinderen uitsluiten van de erfenis. Omdat u liever geld nalaat…

Wat kost een hovenier?Wat kost een hovenier?Een mooie tuin aanleggen kan u veel geld gaan kosten. Niet iedereen kan zelf een mooie tuin aanleggen. U moet zelf een g…
De verkoop van openstaande vorderingen aan een incassobureauDe verkoop van openstaande vorderingen aan een incassobureauHet komt nogal eens voor dat debiteuren niet op tijd of zelfs helemaal niet betalen en er vele openstaande vorderingen z…
Reacties

Anita, 02-08-2016
Vraag mijn vader is overleden. Hij had 4 kinderen, allemaal onterft.
Nu zijn 2 broers al overleden. Onze overleden broers zij zijn nooit getrouwd geweest en hebben ook geen kinderen.

Wij willen de 2 levende dochters nu onze legitieme portie opeisen. Krijgen wij dan ook de legitieme portie van onze overleden broers?
In zijn testament staat dat alles naar een goed doel gaat. Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste Anita,
Kinderen van een overledene hebben recht op een legitieme portie, maar moeten dat wel laten weten. Als een kind is overleden, kan diens kind (=kleinkind overledene) dit recht doen gelden. Dus u kunt een beroep doen op uw legitieme portie, maar niet op een deel van die van uw broers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frederic, 30-04-2016
Beste,
Klein vraagje.
Mijn schoonouders staan borg voor mijn schoonbroer die zou redelijk wat schulden hebben en een lening aangegaan zijn.
Wij willen ons beschermen daartegen en schoonouders willen tekenen bij notaris.
De schoonouders hebben al verschillende keren voorgeschoten wegens niet betaling.
Enkele tips wat wij best in het testament zetten?
Mvg. Frederic. Reactie infoteur, 03-03-2018
Beste Frederic,
In uw testament kunt u niet regelen dat u niet van iemand (schoonouders, broer) iets erft. Als de erfenis daar is, kunt u die bijvoorbeeld wel verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelly Goeminne, 02-03-2016
Beste, mijn zoon is 14 jaar en heeft al 12.5 jaar geen contact meer met de vader, ik weet dat z'n vader naar Nederland gevlucht is voor z'n schuldeisers in Belgie, ik heb zijn adres gekend, maar denk niet dat hij daar nu nog woont. Wat kan ik doen zodat mijn zoon niks erft van zijn vader bij overlijden? Kan ik dit al ergens laten publiceren of moet ik wachten tot bij overlijden? Ik ben gewoon bang dat als mijn zoon meerderjarig zal zijn en zijn vader komt te overlijden, dat hij de erfenis zal aanvaarden uit onwetendheid, maar ik wil niet dat mijn zoon de schulden van zijn vader moet afbetalen.
MVG Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste Kelly Goeminne,
Een erfenis verwerpen kan pas nadat de erflater (de vader) is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna V. D. Heuvel, 26-11-2015
Vraag: Een ouden vriendin heeft een testament gemaakt er zijn vier erfgenamen benoemd. Ieder voor een kwart. Haar overleden zoon heeft een dochter waar geen contact mee is. Al zeker 40 jaar niet. Zij onze vriendin heeft bij het opmaken van haar testament het bestaan van deze kleindochter verzwegen voor de notaris. Nu horen we via via dat deze kleindochter er op rekent straks de erfenis te verkrijgen. Haar bestaan wordt dus tot nu toe door haar oma verzwegen. Wat zijn haar en onze rechten?
Hartelijk dank,
J.v.d.Heuvel. Reactie infoteur, 31-12-2017
Beste Johanna V. D. Heuvel,
Dit is een voorbeeld van impliciete onterving en dat is toegestaan. De kleindochter heeft hooguit recht op de legitieme portie als zij daarop een beroep doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 23-10-2015
Beste mensen,
Ik heb een vraag, m'n oma is drie jaar geleden overleden en m'n vader is enigst kind. Het contact met mijn ouders is bar slecht, heb t via via gelezen dat mn oma was overleden. Nu ben ik totaal niet op de hoogte gebracht van meen en geen, zo is t ook bij de andere grootouders gegaan (helaas) ik heb alleen recentelijk ontdekt dat mijn vader de erfenis heeft verworpen! Heb ik nu nog ergens recht op? Snap niet waarom hij dit heeft gedaan want m'n oma had t goed, dat weet ik omdat er een testament was op de langstlevende en helaas is m'n opa al 20 jaar dood! Ik heb nooit iets gezien van een notaris etc etc omdat ik weet dat mn ouders dit gedaan hebben en waarom? Tja geen idee ik heb ook nog een broer (ook al jaren geen contact mee) zou graag willen weten of ik evt nog ergens recht op heb, ik heb wel begrepen dat mijn ouders haar woning (een aanleunwoning) hebben leeggehaald en dat veel van waarde bij mijn ouders staat, mag dat? Want hij heeft de erfenis verworpen? Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen hiermee? Alvast bedankt gr Monique Reactie infoteur, 23-10-2015
Beste Monique,
De woning leeghalen mag niet bij het verwerpen van een erfenis, dan is de erfenis namelijk aanvaard. Ik weet ook niet of oma een testament had en wat daar in staat. Het beste loop je eens vrijblijvend bij een notariskantoor naar binnen. Die kan ook bekijken of er een testament is en of er is verworpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alice, 08-08-2015
Is het mogelijk de erfenis voor overlijden middels een schenking, met een schenkingsakte waarin expliciet bepaald is dat de schenking ‘vrij van inbreng is’, op deze manier toch aan 1 van de 2 kinderen na te laten? Reactie infoteur, 09-08-2015
Beste Alice,
Ja dat kan. Een schenking hoeft ook niet ingebracht te worden bij een erfenis, maar als door de hoogte van de schenking de legitieme portie van een (ander) kind wordt aangetast kan die straks wel eisen dat met de schenking rekening wordt gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. D. Plomp, 03-05-2015
Geachte Heer en/of Mevrouw.
Als wij het goed lezen en begrijpen kan een kind dus niet geheel onterft worden, ook al is er een testament opgemaakt? Wij hebben drie kinderen en één daarvan willen wij beslist niets voor achter laten. Lezen wij goed, dat als de langstlevende ouder dan overlijdt het onterfde kind toch recht heeft op haar legitieme portie? dus 10%.
Graag hoor ik van u.
Groeten, John Reactie infoteur, 03-05-2015
Geachte J. D. Plomp,
Een kind kan wel worden onterfd, maar dat hoeft niet te betekenen dat het kind niets krijgt. Het is dan geen erfgenaam, maar kan door een beroep te doen op de legitieme portie wel nog een deel in geld ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. C. Siccama, 26-03-2015
An, 26-3-2015
Hallo,
Een van mijn kinderen is gescheiden, wil geen contact met zijn kinderen. Vijf jaar na de scheiding zochten kleinkinderen met mij contact. Mijn zoon verbood mij hen te ontvangen, maar het is mijn huis ik negeer dat verbod!
Zijn dochters hebben getracht de relatie met hem te herstellen, hij weigert. Hij wil zijn eigen kleinkinderen die inmiddels zijn geboren ook niet zien.
Hij heeft de kleinkinderen van zijn 2e vrouw (waar ik goed mee overweg kan) benoemd tot erfgenamen. zodat zijn kinderen niets erven van mij. Hij heeft vlgs hem de zaak zo dicht getimmerd dat als zijn dochters hun portie opeisen, ze alleen maar schulden vinden! Ook over het geld wat hij van mij erft.
Ik ben het hier niet mee eens. Wat hij met zijn eigen geld wil doen moet hij weten, maar ik heb grote bezwaren tegen zijn plannen. Wat kan ik hiertegen doen?
Onterven vind ik een te grote stap. Ik denk er over zijn portie voor de helft aan hem uit te betalen (die kan hij wat mij betreft aan de kleinkinderen van zijn 2e vrouw geven). Maar de andere helft is het recht van mijn kleindochters. Kan ik een bepaling maken dat hij alleen het vruchtgebruik krijgt en dat na zijn dood, zijn eigen dochters dit deel krijgen? Hoe moet dat dan tijdens zijn leven. Wie moet de successierechten betalen?
gr.
An Reactie infoteur, 27-03-2015
Hallo A. C. Siccama,
1. Allereerst is het zo dat u over uw eigen erfenis gaat en met een testament kunt bepalen wie wat krijgt. Een kind kan bezwaar maken als de legitieme portie wordt geschaad, maar niet zolang u daarboven blijft. Door middel van legaten kunt u veel regelen, uw notaris kan u dat helemaal uitleggen.
2. Men betaalt erfbelasting over wat men zelf erft. Als men een uitgestelde vordering op de langslevende heeft, betaalt de langstlevende de erfbelasting.
3. Zijn kinderen kunnen een beroep doen op hun legitieme portie en die vordering gaat dan van de nalatenschap van uw zoon af, voordat er verdeeld wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 13-09-2013
Hallo,
Wat kan men doen, zodat de schoondochter niet mee kan erven, als er 1 van ons beide overlijd, of beiden overlijden? We hebben 1 zoon. Het is niet de bedoeling de zoon te onterven. Graag info hierover a.u.b.
Gr.
Iris Reactie infoteur, 08-01-2020
Hallo Iris,
1. U kunt in uw testament een uitsluitingsclausule voor uw schoondochter opnemen:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

2. Overigens erft een schoondochter nooit direct van u, maar kan ze wel via uw zoon van u erven. Dat kunt u dus uitsluiten.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F., 29-08-2013
Beste Zeemeeuw, ik heb een vakantiehuisje geerfd en nu vraag ik mij af welke waarde ik moet opgeven. De aankoopwaarde, de taxatiewaarde of de economische waarde. Bij opkopers van dit soort objecten kreeg ik een aanbod van de helft! van de taxatiewaarde en deze bedrijven vertelden mij dat de taxatiewaarde niet realiseerbaar was. Er staan meer huisjes te koop en inderdaad onverkoopbaar. Bij woningen geldt de WOZ waarde (ook al is de waarde lager), maar wat moet ik aangeven omdat dit een recreatiewoning betreft. Bedankt voor de informatie Reactie infoteur, 29-08-2013
Beste F,
Een vakantiehuis is een tweede huis en geeft u voor de erfbelasting op tegen de economische waarde (de waarde die u bij verkoop zou kunnen krijgen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 01-02-2013
Hallo,
Ik heb even een vraagje, Ik heb jaren voor mijn vader gezorgd en mijn broertjes hadden al 8 jaar geen contact met mij en mijn vader.Nu komen ze om de hoek kijken om te erven.Kan ik hier iets aan doen? Verder is er geen echtgenoot in het spel.
Gr, Veneman Reactie infoteur, 02-02-2013
Hallo Esther,
1. Dat hangt ervan af of uw vader een testament heeft opgesteld. Langs die weg kan hij een kind onterven.
2. Als uw vader inmiddels is overleden, kunt u misschien nog wel de kosten die u afgelopen jaren hebt gemaakt en betaald van de erfenis afhalen en verrekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maya, 10-08-2012
Mijn is 3 jaar gelden overleden. Alleen mijn schoonmoeder is nog in leven. Zij geeft mij de schuld van haar zoons dood, hij heeft zelfmoord gepleegd. Mijn vraag is nu kan zij mij onterven? Als zij dit bijvoorbeeld in haar testament laat zetten?
Alvast bedankt voor de moeite. Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste Maya,
Sterker nog, zonder testament erft u niet van uw schoonmoeder of andere schoonfamilie:

https://financieel.infonu.nl/geld/96006-hoeveel-erf-ik-van-een-oom-tante-suikeroom-broer-of-zus.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans Linnenbank, 10-02-2012
Mijn zoon is gescheiden, kan ik mijn ex schoondochter onterven, ik heb gehoord dat deze als mij en mijn vrouw er niet meer zijn zij nog een deel van ons nelatenschap krijgt.
Kan ik hier iets tegen doen zonder een tetamend te maken, wij hebben overigens maar een zoon. Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste Frans Linnenbank,
Naar een ex schoondochter gaat normaal gesproken niets van een erfenis. Als u de schoonfamilie wilt uitsluiten, kunt u een testament laten maken met daarin een uitsluitingsclausule:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tu/e, 15-12-2010
Wat ik mij dus afvroeg: Stel persoon A is gehuwd met B heeft zonen X en Y uit een vorig huwelijk. Vrouw B heeft zoon Z die samen met X elke week komt, Y laat zijn gezicht nooit zien en wil geen contact. Nou wil A dus slechts B,X en Z opnemen in zijn testament, en Y onterven (deze heeft dus nog recht op zijn wettelijke portie).

1. Is het wettelijk erfdeel dan 1/4 (gezien hij een van de twee zonen is en dan 50% van zijn deel overhoudt) of 1/8 (gezien er nu 4 erfnamen zijn, B, X, Y, Z)
2. A heeft ook nog een bedrijf W, zou het een optie zijn om de aandelen van dit bedrijf onder te brengen bij bijvoorbeeld B, die Y niet in haar testament heeft staan (ze is nl. niet de moeder) en dan bedrijf W op te nemen in het testament?

BVD Reactie infoteur, 15-12-2010
Beste TU/e,
1. Wanneer een stiefkind is erkend door beide ouders, erft het van beiden en zijn alle kinderen gelijk. Anders erft het kind bij wet alleen van degene die het kind erkend heeft. Alleen op de erfenis van die persoon is er dan ook het recht op een legitieme portie.
2. De hoogte van het wettelijk erfdeel is ook afhankelijk van de manier waarop u getrouwd bent. Is dit in gemeenschap van goederen dan is de helft al van de langstlevende ouder plus een kindsdeel.
3. Y heeft recht op de helft van zijn kindsdeel als wettelijk erfdeel.
4. Voor meer over de legitieme portie verwijs ik u naar het artikel:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/32195-wat-is-bij-overlijden-de-legitieme-portie.html

5. Het overhevelen van de aandelen om niet zal als een schenking worden gezien. De schenking kan bij de verdeling van de erfenis van A weer op tafel komen bij de bepaling van de legitieme portie.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Anne, 11-12-2010
Geachte Infoteur,
Een aanvullend vraag over de uitsluitingsclausule: In het testament van mijn schoonouders is opgenomen dat ik erfgenaam ben wanneer hun kind voor een van hen komt te overlijden. Echter er is daarnaast ook een priveclausule opgenomen dat de erfenis privebezit wordt van hun kind en niet verrekend hoeft te worden bij echtscheiding van mij en mijn partner. Tot zover mij redelijk duidelijk, maar mijn vraag is: wat gebeurt er met dit privebezit na overlijden van de erfgenaam (=mijn partner), zijnde 'het kind' dus. Valt dit dan wel in de gemeenschappelijke boedel (getrouwd gemeenschap v. goederen) en komt het dan mij toe of gaat het onverminderd naar (verre) bloedverwanten en heb ik het nakijken? Deze vraag heeft weliswaar betrekking op het overlijden van mijn partner = het kind, nadat de ouders zijn overleden en er reeds is geerfd, maar heeft de eerdere bepaling dat ik erfgenaam ben ingeval het kind eerder dan de ouders overlijdt hierop nog invloed? Excuses, langdradige vraag, ook geen alledaagse materie… vr. groet, Anne Reactie infoteur, 11-12-2010
Beste Anne,
1. Als uw schoonouders overlijden en uw partner nog leeft, komt de erfenis niet in de gemeenschappelijke boedel. Als uw partner komt te overlijden erft u van hem een kindsdeel uit de nalatenschap van de schoonouders. Voor het overige is al de helft van u en erft u ook een kindsdeel van de helft voor zover niet afkomstig van de schoonouders.
2. De uitsluitingsclausule, zoals door u geformuleerd, betekent dus niet dat het geld naar verre bloedverwanten gaat.
3. Komt uw partner eerder te overlijden dan bent u volledig erfgenaam. Als uw partner niet het enige kind is, zullen ook de andere kinderen bij u aankloppen voor hun erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. J. Zuiderwijk, 06-06-2010
Vraagjes over de zogenaamde uitsluitingsclausule in een testament. 1. Als je deze clausule laat opnemen wat zij dan gevolgen als je eigen kind t.z.t. komt te overlijden. Gaat het resterende bedrag van de erfenis dat je eigen kind heeft ontvangen dan naar haar kinderen toe? of vervalt een ander dan weer in de boedel van de overgebleven ouder (dus de partner van je eigen kind)?

2. Kan je de uitsluitingsclausule ook opnemen als je het oude Langstlevende testament (1960-1970) wilt veranderen in het zogenaamde tweetrapstestament? Reactie infoteur, 06-06-2010
Beste H.J. Zuiderwijk,
1. Met de uitsluitingsclausule blijft de erfenis in de bloedlijn van de erfgenaam.
2. U kunt de uitsluitingsclausle uitbreiden door precies aan te geven naar wie volgens u de erfenis moet gaan in geval van voortijdig overlijden van uw eigen kind. Dit heet de verlengde uitsluitingsclausule. Dit is een variant van de zogenaamde tweetrapsmaking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Muller, 20-09-2009
Hallo,
Helaas kan ik niks vinden over hoe je moet handelen bij het onterven van een broer of zus als beide ouders reeds zijn overleden. Ook over de concequenties hiervan zou er wat te vinden moeten zijn? Reactie infoteur, 20-09-2009
Beste W. Muller,
Goede vraag: ik heb het artikel op dit punt dan ook uitgebreid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 03-03-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.