De erfbelasting

De erfbelasting Bij een overlijden zijn er veel dingen waar rekening mee gehouden moet worden. Eén van die dingen is de erfenis. Als u een erfenis ontvangt zal u in veel gevallen erfbelasting moeten betalen.

Wat is de erfbelasting?

Veel mensen laten bij hun overlijden allerlei zaken zoals geld en een eigen huis na. Deze zaken vertegenwoordigen een waarde in geld en worden daarom belast. Dit noemen we de erfbelasting. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en uw relatie met de overledene.

Wie krijgt de erfenis?

In een testament kan aangegeven worden wie de erfenis dient te ontvangen. Als er echter geen testament opgemaakt is, geldt de volgorde die hieronder staat:
 • De echtgenoot of geregistreerd partner is de eerste die recht heeft op de erfenis. Dit zijn zogeheten erfgenamen in groep 1. Als er echter geen echtgenoot of geregistreerd partner is gaat de erfenis naar de erfgenamen in groep 2.
 • De erfgenamen in groep 2 bestaan uit eerstelijns-bloedverwanten. Dit zijn broers, zussen en ouders. De erfenis wordt in gelijke delen verdeeld, waarbij de ouders altijd een kwart van de erfenis krijgen.
 • Groep 3 bestaat uit de grootouders van de erfgenaam. Deze krijgen de erfenis als er geen erfgenamen in groep 1 of 2 zijn.
 • Groep 4 bestaat uit de overgrootouders. Als er in groep 1, 2 en 3 geen erfgenamen zijn gaat de erfenis naar de overgrootouders. De erfopvolging gaat niet verder dan groep 4. Als er geen erfgenamen meer in leven zijn gaat de erfenis naar de staat.

Er is binnen het erfrecht zogeheten 'plaatsvervanging' mogelijk. Dit betekent dat als de erfgenamen in groep 1 overleden zijn, de erfenis toegewezen wordt aan hun kinderen. Deze gaan voor de erfgenamen in groep 2, 3 en 4. De plaatsvervanging is ook mogelijk in groepen 2, 3 en 4. Dit betekent dat ook neven en nichten, en achterneven en achternichten kunnen erven.

Hoe hoog is de erfbelasting?

Bij bedragen tot 117.214 euro gelden de volgende percentages voor de erfbelasting:
 • Partner en pleegkinderen: 10%
 • Kleinkinderen en verdere afstammelingen: 18%
 • Overige erfgenamen: 30%

Bij bedragen vanaf 117.214 euro gelden de volgende percentages:
 • Partner en pleegkinderen: 20%
 • Kleinkinderen en verdere afstammelingen: 36%
 • Overige erfgenamen: 40%

Er is een vrijstelling voor de erfbelasting. Dit betekent dat over een deel van de erfenis geen belasting betaald hoeft te worden.
De hoogte van de vrijstellingen is in 2014 als volgt:
 • Partner: 627.367 euro
 • Kind of kleinkind: 19.868 euro
 • Ouder: 47.053 euro
 • Kind met een handicap: 59.601 euro
 • Andere erfgenaam: 2.092 euro

Er zijn verschillende uitzonderingen waar rekening mee gehouden moet worden. Zo mogen kosten die verband hebben met de begrafenis of crematie, afgetrokken worden van de erfenis. Deze kosten kunnen vermeden worden door gebruik van een uitvaartverzekering. Ook is het mogelijk om schulden te erven. Als u vermoedt dat de schulden hoger zullen zijn dan de erfenis kunt u de erfenis verwerpen, dit houdt in dat u afziet van uw recht op uw deel van de erfenis. Bij twijfel over de hoogte van de schulden en de hoogte van de erfenis is het eveneens mogelijk om de erfenis 'beneficiair' te aanvaarden. U blijft dan wel erfgenaam, maar bent niet aansprakelijk als de schulden uit de erfenis hoger zijn als de opbrengsten.

Geld nalaten aan een goed doel

Veel mensen kiezen ervoor om een deel van hun erfenis na te laten aan een goed doel. De meeste goede doelen hebben een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze instellingen hoeven geen belasting te betalen over giften, en kunnen dus ook niet-belastingplichtig erfgenaam zijn.

Lees verder

© 2014 - 2020 J1989, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Erfbelasting: successierechtErfbelasting: successierechtSuccessierecht heet sinds 2010 erfbelasting. De wet, die in 1956 is ingetreden, kenden zoveel moeilijkheden en sterk ver…
Wat is erfbelasting?Wat is erfbelasting?Na het overlijden gaan de bezittingen van de overledene over naar één of meerdere nabestaanden. In de wet is vastgelegd…
Tweetrapstestament uitgewerkt in een voorbeeldTweetrapstestament uitgewerkt in een voorbeeldMet de tweetrapstestament kunt u na overlijden van uw partner geld besparen aan erfbelasting, maar het testament heeft o…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…

De kansspelbelastingDe kansspelbelastingOver prijzen die gewonnen worden in kansspelen is in Nederland kansspelbelasting verschuldigd. De hoogte hiervan hangt a…
De vermogensrendementsheffingDe vermogensrendementsheffingDe vermogensrendementsheffing is een belasting op het veronderstelde rendement op uw vermogen. De overheid gaat er van u…
Bronnen en referenties
 • http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/erven/

Reageer op het artikel "De erfbelasting"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Marcellinus Pont, 14-12-2016 13:10 #1
Ik heb een vraag.
Een enkele weduwe overlijdt. Zij wil haar euro 200.000 verdelen over haar 2 kinderen die nog in leven zijn. Dat zou in principe dus 100000 euro voor elk kind betekenen.
Is de vrijstelling van 19,000 euro PER kind? Idem dito: is de erf belasting 10% omdat elk kind minder dan de 118,000 euro grens is? Of is de totale erfbelasting de belasting over 200,000 - 19,000 = 179,000 en dat is dan hoger dan 10%?
Tweede vraag:
Hoe werkt dit uit in het speciale geval dat een of beide kinderen zijn geemigreerd?
Wat nou als beide (of een van de) kinderen expat zijn in de VS. Ze zijn dan toch niet belastingplichtig in Nederland.
Bij voorbaat dank!

Dus in samenvatting: wie betaald (betalen) belasting en met welk tarief?

Infoteur: J1989
Gepubliceerd: 13-01-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!