Beneficiair erven: nadelen?

Beneficiair erven: nadelen? Beneficiair erven kan u in 2023 veel geld besparen en bescherming bieden tegen schuldeisers. Wees voorzichtig: u hoeft niet akkoord te gaan met een erfenis zonder te weten waaruit de erfenis bestaat. Een beneficiaire aanvaarding heeft nauwelijks nadelen, beschermt u tegen een grote tegenvaller en voorkomt dat de schuldeisers van de erflater straks bij u op de stoep staan om hun geld bij u te innen. Vertrouwt u de omvang en samenstelling van de nalatenschap niet, kies dan voor de veilige beneficiaire variant van het erven. Dat regelt u zelf bij de kantonrechter of via uw notaris. Daarna moet men de stappen van de wettelijke vereffeningsprocedure doorlopen. Sinds 1 september 2016 kan een zuivere aanvaarding nog worden omgezet in een beneficiaire aanvaarding van een erfenis.

U krijgt een erfenis, veilig beneficiair erven?

U krijgt van een notaris het nieuws dat er een erfenis voor u klaar ligt of eigenlijk wist u al dat u erfgenaam was. Doordat u een kind bent en een ouder is overleden of doordat u weet dat u als erfgenaam in een testament genoemd staat. Een erfenis krijgen klinkt positief, maar hoeft dat helemaal niet te zijn. Een erfenis kan een lot zijn met nieten of zelfs een groot risico inhouden. Daarom is het successierecht in ons land zo ingericht dat u een erfenis niet zonder slag of stoot hoeft te accepteren en aanvaarden. Als u eerst de erfenis wilt inzien en bekijken of de boedel positief is, hebt u die mogelijkheid. U aanvaardt de erfenis dan onder het voorbehoud dat de erfenis niet overwegend uit schulden bestaat. U maakt dan een boedellijst op met de positieve en negatieve inkomensbestanddelen en beslist pas wanneer de werkelijke omvang van de erfenis duidelijk is. Pas dan besluit u volgens de wet of u de erfenis aanvaardt of verwerpt. Deze werkwijze heet beneficiair erven of een beneficiaire aanvaarding van een erfenis.

Beneficiair aanvaarden, verwerpen kan altijd nog

Het grote voordeel van beneficiair aanvaarden is dat u weet wat u zult erven als u straks met de erfenis akkoord gaat. Deze beneficiaire aanpak wordt mogelijk als u daarvoor zelf naar de rechtbank gaat of de procedure kiest om een notaris namens u te machtigen. Daarmee moet u ook weer niet te lang wachten en wel om twee redenen:
  • U moet binnen uiterlijk drie maanden beslissen over de (beneficiaire) aanvaarding van de erfenis.
  • U moet zich niet gaan gedragen als een gewone erfgenaam. Dat wil zeggen dat u het huis niet mag leeg halen of dingen mag verkopen. De boedelbeschrijving die moet worden opgesteld moet de stand van zaken weergegeven op het moment van overlijden.

Erven, wat is dan een boedelbeschrijving?

Beneficiair erven vereist een boedelbeschrijving. In de boedelbeschrijving worden alle belangrijke eigendommen, saldi op spaarrekeningen, vermogen en schulden weergegeven. U maakt een balans met lasten en baten of laat een ander dat voor u doen. Zeker als er meerdere erfgenamen zijn, kan het handig zijn om een boedelnotaris in te schakelen. Het moet wel een boedelnotaris zijn die het vertrouwen van alle erfgenamen heeft. Deze notaris weet precies hoe de boedelbeschrijving eruit moet zien. Er is wel een nadeel: een notaris kost geld. Er is ook een voordeel: dan weet u zeker dat het goed gebeurt. De boedelbeschrijving wordt vervolgens bij de notaris of griffie van de rechtbank neergelegd zodat eventuele schuldeisers inzage in de erfenis kunnen hebben. Als de erfenis negatief is, hebt u een meldingsplicht aan de rechtbank. De inmiddels bekende schuldeisers moeten schriftelijk en persoonlijk worden opgeroepen. Aanvullend kan worden besloten tot een extra melding in de Staatscourant en enkele andere kranten.

Beneficiair akkoord met erfenis

Als u beneficiair akkoord gaat met een erfenis, heeft dat ook meteen zijn gevolgen voor de andere erfgenamen. Het is niet toegestaan dat de ene erfgenaam de erfenis aanvaardt (zuiver aanvaardt) en de ander een voorbehoud maakt (beneficiaire aanvaarding). Als iemand een voorbehoud maakt, geldt dit voorbehoud voor iedereen en wordt iedereen verantwoordelijk voor de vereffening. Dat betekent ook dat het in dit geval na ommekomst van de kantonrechter zinvol is om snel met de boedelbeschrijving te beginnen, zodat de afwikkeling van de erfenis en de verdeling van de erfenis verder ter hand kan worden genomen. Eerst zullen de eventuele schulden en de belastingdienst uit de nalatenschap moeten worden betaald, gevolgd door de verdeling van de erfenis. Ook daarbij kan de notaris u uitstekend helpen, maar u hoeft dus niet met de nalatenschap akkoord te gaan als u dat niet wilt. Als u van te voren de erfenis wilt afwijzen, kan dat ook. Dan schuift de erfenis door naar een andere erfgenaam die na u een besluit zal moeten nemen.

Nadelen beneficiair accepteren erfenis

Er zijn in de meeste gevallen nauwelijks nadelen. Als er al een nadeel is, is het dat er nogal wat papierwerk moet plaats vinden en de procedure van een beneficiaire aanvaarding wat ingewikkeld is en goed moet worden gevolgd. Maar die nadelen wegen niet op tegen het grote voordeel dat uw privé vermogen beschermd blijft tegen eventuele schuldeisers. Maar het is een tijdrovend proces en in de tussentijd zullen de rekeningen wel door iemand moeten worden betaald of voorgeschoten. Direct verwerpen is dan een snellere oplossing.

De wettelijke vereffeningsprocedure

De rechtbank kan een vereffenaar aanstellen. De erfgenamen blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede procedure en afwikkeling van de erfenis. Vele stappen moeten worden doorlopen:
  • Er moet een boedelbeschrijving worden gemaakt.
  • De boedelbeschrijving wordt ter inzage gelegd.
  • Een negatieve erfenis wordt aan de rechtbank gemeld.
  • Eventuele schuldeisers worden opgeroepen. Ook kan nog een oproep in de krant nodig zijn.
  • De vereffening aan de schuldeisers vindt plaats.
  • Eventuele beslagen op de nalatenschap worden opgeheven.
  • Opheffing of kosteloze vereffening.

Niet elke nalatenschap is even groot of ingewikkeld. Afhankelijk van de omstandigheden kan de kantonrechter nog nadere regels opstellen.

Zuiver aanvaarden omzetten in beneficiair aanvaarden sinds 1 september 2016

Op 1 september 2016 zijn een paar wijzigingen ingegaan om de erfgenaam beter te beschermen als er onverhoopt schulden zijn. Zo kunt u binnen drie maanden nadat u met een dergelijke schuld wordt geconfronteerd de kantonrechter nog verzoeken om uw aanvaarding van de erfenis om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Bovendien bent u niet langer aansprakelijk met uw totale vermogen maar met het erfdeel dat u geërfd hebt. Helaas geldt dit niet voor oudere erfenissen.

Slot beneficiair aanvaarden in 2023

Beneficiair aanvaarden beschermt de erfgenamen tegen schuldeisers, maar daarna moeten nog wel een aantal stappen worden doorlopen voordat de erfenis echt is afgewikkeld en iedereen van zijn taken is ontheven.
© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)Een huis erven met een schuld in 2021 of 2022? Een hypotheek of restschuld is altijd een mogelijk gevaar bij een erfenis…
Boedel erfenis verdelen - ruzieBoedel erfenis verdelen - ruzieHoe mag u de boedel bij een erfenis verdelen? U kunt verdelen zonder een notaris of boedelnotaris, maar welke regels gel…
Wat is een beneficiaire aanvaarding?Wat is een beneficiaire aanvaarding?Indien u een erfgenaam bent, weet u nog niet waar u recht op hebt uit de nalatenschap. Het kan gaan om bezittingen en sc…
Erf geen schulden: erfenisErf geen schulden: erfenisPas op voor schulden bij een erfenis in 2023 en neem dus uw maatregelen. Schulden erven van een overledene: schulden kom…

Salaris inleveren voor behoud van werkSalaris inleveren voor behoud van werkEen nieuwe manier van bedrijven om zichzelf door de crisis te loodsen: aan je personeel vragen om salaris in te leveren.…
Lastenverzwaring, wat betekent dat voor mij?Lastenverzwaring, wat betekent dat voor mij?Lastenverzwaring is het zwaarder worden van de vaste lasten voor de inwoners van een land. Deze lastenverzwaring wordt o…
Reacties

Everdien Bus, 01-03-2020
L.S., Het zou zo maar een kunnen dat ik mijn vraag niet op de juiste plaats op uw website plaats. Hiervoor vraag ik vergiffenis.
Ik ben/word beschouwd als het zwarte schaap van mijn familie. 10 jaar geleden overleed mijn vader en ontving ik 11.000 euro erfdeel uit een totale nalatenschap van 450.000 euro. Mijn kindsdeel werd maximaal binnen de wet verlaagd. Een verantwoording voor de totstandkoming van mijn erfdeel en de hoogte van de erfenis kreeg ik pas onlangs, na het overlijden van mijn moeder.
De laatste 4 jaar zat mijn moeder in een verzorgingstehuis. Haar eigen bijdrage hiervoor kon zij makkelijk betalen uit AOW en het riante pensioen van wijlen mijn vader. Sinds 10 jaar handelt een broer de administratie en financiële zaken van onze moeder af. Zo verkocht hij ook de eigen woning van mijn moeder in 2016 onderhands aan een kennis zonder dat er een officieel taxatierapport werd opgemaakt. Naar ik nu weet bedroeg het persoonlijk vermogen van mijn moeder na verkoop van de woning in mei 2016 ongeveer 250.000 euro. Van dit bedrag is nu nog ongeveer 30.000 euro over, waar ik ditmaal wel volledig in mee ga delen.
Ik ben 1 van 4 kinderen en er zijn nogal wat kleinkinderen die goed bedeeld werden, middels legaten uit de erfenis van mijn vader.
Mijn moeder (100 jr) was tot haar overlijden volledig handelingsbevoegd maar wel blind. Ze bleek desgevraagd niet op de hoogte van de opbrengst van haar woning.
Ik wil graag weten waaraan de 220.000 euro in 4 jaar tijd is opgegaan, maar de executeur testamentair wil me er tot nu toe geen informatie over geven. De familie reageert boos op mijn vragen. Mijn vraag is: heb ik recht op de gevraagde informatie op grond van de wet? Ik sluit niet uit dat mijn moeder ieder jaar een bedrag heeft laten overmaken aan haar kinderen en kleinkinderen. Het zou echter ook zo maar eens kunnen dat het initiatief van mijn broer (nu ex. test.) kwam en op deze manier de legaten aan de kleinkinderen inmiddels al meerdere keren voor het overlijden van onze moeder zijn uitgekeerd waardoor opnieuw mijn erfdeel in hoog tempo werd gedecimeerd. Dient er volgens de wet aan iedere schenking bij leven vanuit het vermogen van mijn moeder, een schriftelijke opdracht van haar ten grondslag te liggen? Mocht er een schriftelijke machtiging liggen van moeder aan zoon om al haar financiën te behartigen, is deze dan ook van toepassing op het doen van schenkingen van genoemde grote(re) bedragen?. Mijn moeder heeft in haar hele leven overigens nog nooit zelf een bankoverboeking gerealiseerd.
Ik heb inmiddels in goed vertrouwen een aanvaarding en volmacht ondertekend. Toen ik dat deed wist ik van de te verdelen 30.000 euro, echter niet dat er in 4 jaar 220.000 euro in "rook" was opgegaan. Mijn laatste vraag is of ik de aanvaarding nog terug kan trekken en er daarna op aan kan dringen dat een notaris eens kritisch over de schouder van mijn broer gaat meekijken?
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord,

hartelijke groeten, Everdien Bus Reactie infoteur, 03-03-2020
Beste Everdien Bus,
1. Uw legitieme portie was destijds 1/8e deel van 450.000 euro, ofwel ruim 56.000 euro en niet 11.000 euro. De kleinkinderen doen er niet toe.
2. De executeur testamentair is wettelijk verplicht om een volledige inzage te geven in de erfenis en u als erfgenaam antwoord te geven op uw vragen. Hiervoor kan een kantonrechter hem zelfs onder ede verhoren.
3. Een schenking mag onderhands plaats vinden en wordt bij de verdeling van een erfenis verrekend als de schenker dat zo wilde of als er sprake is van de berekening van de legitieme portie (onterving). U bent erfgenaam en kunt de executeur afwijzen als hij niet per testament is benoemd en zich niet aan de informatieplicht houdt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melinda, 19-12-2019
Ik wikkel de erfenis van mijn zus af. Mijn neef heeft achter mijn rug om beneficiair getekend.
Hij wist dat er geen schulden waren, alleen een positief saldo. Ben ik nu verplicht om aan hem de bank saldo's te geven van mijn overleden zus. Moet hij niet gewoon op het kantongerecht wachten, om de stukken in te zien.
Vriendelijke groet
Melinda Reactie infoteur, 22-12-2019
Beste Melinda,
Bent u ook de executeur testamentair? Bij een beneficiaire aanvaarding is een boedelbeschrijving verplicht. Als u die taak op u neemt, moet hij wachten op waarmee u komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendriks, 11-12-2019
Dag.Ik heb een vraag ons huis is 450000 euro waard.Het is afbetaald. Nu zou ik graag willen weten onze zoon is met zijn vrouw altijd bij ons blijven wonen.Het huis wordt van onze zoon als wij beiden overleden zijn dat staat ook vast.Nu mijn vraag wat is het bedrag netto wat hij aan de belasting moet betalen.Ik hoop op antwoord want ik kom er niet uit.Hartelijke groetjes.Mevrouw Hendriks Reactie infoteur, 12-12-2019
Dag mw Hendriks,
Dat hang ervan af. Als u nog een partner hebt en bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen bent getrouwd, bezitten u en uw partner elk de helft. Als jullie niet tegelijkertijd komen te overlijden komt de helft in de verdeling. De zoon krijgt dan een vordering op de langstlevende en de langstlevende betaalt de erfbelasting. De vrijstelling van de langstlevende is ruim 650.000 euro, van de zoon ruim 20.000 euro:

https://financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 02-12-2019
Beste,
Mijn vader ligt op sterven in belgië. Ik woon in nederland. Kan ik een Beneficiair aanvraag doen in belgië en waar moet ik dat dan doen. Ik vrees dat hij veel schulden heeft maar weet het niet zeker.
Kan u mij verder helpen aub.
groet Sandra Reactie infoteur, 03-12-2019
Beste Sandra,
Ook in België bestaat beneficiair aanvaarden, het aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dit doet u door daartoe een verklaring af te leggen bij een Belgische notaris van uw keuze. Deze notaris stelt een akte op en registreert deze in het centraal erfrechtregister. Bovendien zorgt die voor de publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. A. van Geelen, 11-11-2019
Beste,

Mijn moeder heeft een erfenis van haar broer tegoed. Deze wilt ze beneficiair aanvaarden. Stel dat ze de erfenis wil verwerpen IVM schulden. Zijn wij (haar kinderen) dan alsnog belast met de erfenis?

Graag hoor ik van u
MVG
J.A. van Geelen Reactie infoteur, 11-11-2019
Beste J. A. van Geelen,
Beneficiaire aanvaarding van een erfenis is een aanvaarding onder het voorbehoud van de boedel en dat u als erfgenaam niet privé voor schulden wordt aangesproken. Het is wel een aanvaarding en geen verwerping. De boedel van de erfenis wordt zonodig verkocht en schulden vereffend. De kinderen zijn dus niet belast niet de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilbert van Bakel, 14-09-2019
Ik heb een boedelbeschrijving en mijn notarisklerk adviseert mij de beneficiaire procedure om mijn privévermogen te beschermen.
Het gaat hier om een alleenstaande persoon en ik ben de enige erfgenaam. De erflater heeft het afgelopen jaar een financieel bewindvoerder gehad (bekrachtigd door een rechtbank) en deze bewindvoerder heeft alle financiële problemen beschreven en opgelost.

Er is een positief saldo en geen bekende schulden.

Ik voorzie geen onverwachte problemen en ik geef de voorkeur aan de eenvoudiger zuivere aanvaarding.
Is er een goede reden om het advies van de notarisklerk te volgen, doe ik mijzelf nadeel als ik zuiver aanvaardt in een eenvoudige erfeniszaak?

Graag hoor ik uw oordeel. Reactie infoteur, 16-09-2019
Beste Wilbert van Bakel,
Een erfenis zuiver aanvaarden kent altijd het risico dat er onbekende schulden zijn. Als u weet dat dat niet het geval is, is er geen reden voor een langdurige en dure procedure van beneficiair aanvaarden. De keuze is uiteraard aan u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shopia, 14-07-2019
Mijn zus en ik willen de erfenis van onze moeder gaan verdelen met onze broer en met de 2 volwassen stiefkinderen van onze stiefvader. Mijn zus, broer en ik hebben benificiar geaccepteerd, omdat er een vereffening is naar de 2 stiefkinderen. Alles is naar de kantonrechter geweest en er is een akkoord om te gaan verdelen, alleen mijn zus en ik zijn daartoe gemachtigd. De vader van de 2 stiefkinderen is helaas al 9 jaar eerder overleden en het geldbedrag wat er toen was is naar de langstlevende, onze moeder gegaan, om welk bedrag dat ging weten wij niet en dat is voor ons niet te achterhalen. De 2 stiefkinderen worden verder ook niet genoemd in het testament van onze moeder en nu vragen wij ons af, wat is het percentage waar de 2 stiefkinderen recht op hebben? Reactie infoteur, 16-07-2019
Beste Sophia,
Als er geen boedellijst is opgesteld toen stiefvader overleed, is het lastig om te reconstrueren op welk bedrag de stiefkinderen recht hebben sinds hun vader overleed. Waren uw moeder en stiefvader in gemeenschap van goederen getrouwd, dan was de helft van moeder, de andere helft kwam in de verdeling (hiervan kreeg elk 1/3e deel). Uiteraard kan onderling iets anders zijn afgesproken of kan stiefvader een testament hebben opgesteld dat anders bepaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hansvrt, 01-07-2019
Mijn vader is onlangs overleden. hij had 1 huis als eigendom samen voor de helft met zijn vriendin.
In zijn testament zijn zijn kinderen enige erfgenamen maar hij had een verblijfsbedding laten opmaken voor zijn vriendin.
Nu heb ik een mail ontvangen van de notaris of wij de erfenis aanvaarden al dan niet onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Daar ik in Belgie woon is het voor mij heel lastig om informatie te verkrijgen, de bank wil me geen info geven over mijn vader zijn bankrekening en of hij nog eventueel hypothecaire schuld heeft op het huis.
Hoe kan ik een erfenis aanvaarden zonder te weten of er geen schulden zijn? kan dit zomaar?
De notaris zegt ook dat indien zijn vriendin de verblijfsbedding aanneemt dat wij mogelijk met een beroep op de legitimatie portie een gedeelte van de overwaarde kunnen opeisen.
Is deze portie dan de helft van het huis van mijn vader? of op wat hebben wij als erfgenamen dan recht?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 04-07-2019
Beste Hansvrt,
Als er in een testament een verblijvingsbeding staat, is van belang wat dat precies regelt. Is het een tijdelijke overdracht van goederen aan de vriendin tot haar overlijden of een permanente en wat valt er precies onder dit beding. Bij een uitgebreid beding kunnen in eerste instantie ook alle schulden overgaan naar de vriendin. Dit zou dus eerst helder moeten zijn, voordat u weet waar u ja dan wel neen tegen zegt. De notaris behoort de erfgenamen desgevraagd opening van zaken en inzicht in het testament te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meneer Assen, 01-04-2019
Goedendag,
Zit in een lastig parket. Mijn vader waarmee we al geruime tijd geen contact hebben gehad en hertrouwd is geweest waarbij hij ook 2 zonen heeft, is overleden. Zijn 2de vrouw is al veel eerder overleden. Door een fout van de gemeentelijke belastingdienst (rekening) zijn we erachter gekomen dat hij is overleden. Heb ondertussen contact gehad met mijn 2 half broertjes en het eerste gesprek was goed. Heb te horen gekregen dat er een testament is maar dat wij wel onterfd zijn. Werd ook ons verteld door mijn (half) broer die tevens executeur is, dat er geen schuld was maar wel vermogen. We hebben dus recht op de helft van ons kindsdeel. Maar nu komt mijn vraag. Mocht hij over hoopt hebben gelogen en er komt alsnog een schuld naar boven kunnen we dan alsnog beneficiair aanvragen.

Alvast bedankt Reactie infoteur, 02-04-2019
Goedendag Meneer Assen,
Als u inderdaad bent onterfd, bent u geen erfgenaam meer, maar hebt u wel recht op de legitieme portie. U hebt dan ook niet de lasten van een erfgenaam. Ga wel na of u echt onterfd bent. U hebt het recht op de juiste informatie om uw positie te kunnen bepalen en vast te stellen of de legitieme portie wel juist berekend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miss Sporty, 31-01-2018
Hallo,
Wij hebben een erfenis beneficair aanvaard, alle stappen zijn doorlopen (een notaris doet de afhandeling) en alle erfgenamen hebben digitaal akkoord gegeven op de verdeling en rekening verantwoording van de notaris. ( de notaris heeft een digitaal dossier aangemaakt, vandaar ook de digitale accorderingen) Nu moesten we ook nog schriftelijk onze bankgegevens etc doorgeven, en dit ook ondertekenen. 2 van de 3 erfgenamen hebben dit inmiddels gedaan, maar de derde persoon heeft dit ruim 3 maanden na digitale accordering nog steeds niet gedaan. De notaris zegt nu, zolang de derde persoon zijn gegevens niet heeft doorgegeven, hij de erfdelen niet uit kan betalen. De notaris heeft de betreffende erfgenaam al 4 herinneringen gestuurd, maar het inleveren van de formulieren blijft uit. Klopt het wat de notaris zegt? Zolang diegene schriftelijk niets heeft aangeleverd( maar wel digitaal akkoord heeft gegeven) kan er niets uitbetaald worden?
En zijn er nog andere stappen die ik kan ondernemen? Ik heb al meerdere keren contact met de notaris gehad hierover, hij stuurt dan wéér een herinnering maar intussen komen we geen stap verder!
Alvast hartelijk dank! Reactie infoteur, 31-01-2018
Hallo Miss Sporty,
Het is niet helemaal duidelijk waarom de notaris wacht met uitbetalen, wellicht vertrouwt hij het digitale akkoord niet, omdat door betrokkene niet ook schriftelijk wordt gereageerd en er geen handtekening is gezet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw W. Te O., 26-10-2017
Mijn ex schoonzus en ik als enige zus zijn na overlijden van mijn broer erfgenaam van woning geworden door de wet doordat dochter heeft verworpen bij rechtbank. Ex schoonzus wil woning verkopen. (Staat niet onder water) ik wil dat mijn nichtje later de woning alsnog kan erven als ex schoonzus dit in haar testament opneemt. Ik wil niet verkopen.
Kan ik mijn erfrecht na onafhankelijk taxateur woning verkopen aan haar zodat zij 100 % eigenaar wordt. Wat is dan redelijk om te vragen als ik voor helft nog erfgenaam ben? Moet ik woz-waarde woning 1 of 2 % rekenen of mag ik dan ook zeggen dat ik x bedrag vraag voor deze regeling? Dochter heeft spijt van verwerpen en ik wil haar graag helpen. Reactie infoteur, 27-10-2017
Beste Mw W. Te O.,
Als u mede-eigenaar van een woning bent, dan kunt u uw aan in de woning verkopen. Dit moet altijd via een notaris en de koper betaalt hierover overdrachtsbelasting. Wat een redelijke prijs is, staat nergens beschreven. Maar als u minder vraagt dan uw aandeel in de WOZ-waarde, dan kan de Belastingdienst de aankoop voor een deel als schenking zien en moet er ook nog schenkbelasting worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brouwer, 30-04-2017
Hoe kom ik aan documenten om in te vullen als we de erfenis willen verwerpen? Reactie infoteur, 02-05-2017
Beste Brouwer,
De documenten om een erfenis te verwerpen kunt u opvragen bij het gerechtshof of bij een notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hiphop, 06-04-2017
Hallo,
Wij hebben een erfenis beneficiair aanvaard ondanks dat de overledene geen schulden had. Wij hebben een notaris in de arm genomen om de nalatenschap af te wikkelen.
Helaas verloopt de communicatie met de notaris erg stroef.
Na ruim anderhalf jaar hebben we het bericht ontvangen dat de notaris 3 weken geleden een verzoek tot ontheffing van de vereffening heeft ingediend bij de rechtbank.
Gevraagd aan de notaris hoe lang het kan duren voordat de rechtbank hier antwoord op geeft. Dit wist de notaris niet.
Weet u misschien wat een normale termijn hiervoor is?
Alvast dank, mvg Reactie infoteur, 09-04-2017
Hallo Hiphop,
De termijn die u moet wachten is vaak afhankelijk van het gerechtshof en hoe groot daar de wachtrij is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 23-01-2017
Goede dag,

Ik ben gescheiden (bijna 12 jaar geleden) en inmiddels een hertrouwde (ruim 5 jaar) vrouw en heb een minderjarige dochter. Nu hebben wij vernomen dat mijn ex man en tevens biologische vader van mijn dochter is komen te overlijden. De vader had al jaren geen contact meer met de dochter en ons contact verliep voornamelijk via advocaten en rechtbanken.

Aangezien mijn dochter de enig erfgenaam is maar minderjarig, heb ik als gezaghebbende ouder de erfenis beneficiair MOETEN aanvaarden. Dit is inmiddels gebeurd.

De eerste stap die wij ondernomen hebben is het aanvragen van de akte van overlijden. Middels deze akte hebben wij het Centraal Testament Register om informatie gevraagd. Deze info hebben wij binnen en er blijkt een testament te zijn opgemaakt. We hebben contact opgenomen met het notariskantoor dat het testament heeft opgemaakt.

Nu is de testamentbespreking nog niet geweest omdat de notaris niet eerder tijd heeft. De zus van de overledene heeft intussen allerhande zaken geregeld zoals stopzetten en opzeggen van abonnementen en contracten, daarbij nog steeds gebruik makende met de mobiele telefoon van de overledene en in het bezit van de huissleutels van de huurwoning.

Nu is mijn vraag tot wie moet ik mij wenden om vooraf aan het gesprek met de notaris deze misstanden te melden en te laten vastleggen? Iedereen adviseert mij af te wachten tot het testament is voorgelezen. Reactie infoteur, 25-01-2017
Goede dag Anoniempje,
U kunt afwachten, maar uw dochter is al erfgename vanaf het moment van overlijden en niet vanaf het moment dat de notaris eindelijk tijd heeft gevonden. Dit tenzij uw dochter in het testament wordt onterfd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda Wiegman, 01-11-2016
Beste Zeemeeuw,

Twee maanden terug is ons verzoek tot opheffing van de vereffing ingewilligd door de kantonrechter. Over de vervolgstappen na opheffing kan ik echter weinig vinden online of in wetboeken. De notaristelefoon gaf mij het advies dat ik een notaris in te hand moet nemen, maar tenzij dit echt nodig is wil ik het liever voorkomen gezien de bijkomende kosten. Dus nu mijn vraag, wat moet er gebeuren nadat opheffing ingewilligd is? Naar mijn idee moet ik de geringe baten die er zijn overmaken naar de meest preferente schuldeiser (de belastingdienst), maar dit wordt nergens bevestigd en ik kan nergens terugvinden hoe dit officieel geregeld moet worden. Hoe moet ik dit berichtten aan de belastingdienst cq de rechtbank?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet, Linda Wiegman Reactie infoteur, 03-11-2016
Beste Linda Wiegman,
ik denk dat u nog niet aan een opheffing tot vereffening toe bent (zie ook stappenplan in het artikel). U vraagt een opheffing ter inzage van de boedelbeschrijving, meldt een negatieve erfenis aan de rechter, roept de schuldeisers op (rechter kan nadere regels stellen) en zo verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ielanda, 18-10-2016
Hallo,
Ik heb een vraag over de beneficiaire afhandeling van een erfenis. De erfenis wordt afgewikkeld door een notaris en alle erfgenamen hebben beneficiair aanvaard. In augustus hebben we het laatste bericht ontvangen van de notaris, dat de verklaring van erfrecht was afgegeven door de rechtbank, en dat de notaris nu de laatste stappen moest ondernemen, zoals een boedelbeschrijving maken, lopende incasso's opzeggen en de bank moest verzoeken het geld van de overledene op de derdenrekening bij de notaris te storten. Daarna zou de notaris de rekening van de gemaakte kosten sturen naar ons, hier moeten we dan eerst akkoord opgeven voordat de erfenis uitbetaald kan worden. Het punt is dat er buiten het geld, geen erfenis is zoals een huis etc. Ook waren er geen schulden. We zijn nu ruim 2 maanden verder en we horen niets. Duurt dit niet allemaal erg lang?

Inmiddels zijn we met het hele verhaal al vanaf augustus 2015 bezig. En is het normaal dat de notaris eerst een schriftelijk akkoord wil mbt de rekening van de notaris voordat de erfenis wordt uitbetaald? Alvast hartelijk dank. Reactie infoteur, 23-10-2016
Hallo Ielanda,
Dit duurt inderdaad wel erg lang, bovendien kan de rekening van de notaris best pittig zijn. De kosten van de notaris gaan van de erfenis af en dan kan er pas verdeeld worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 22-12-2015
Hoi,
Nadat de boedel beschrijving is aangemeld bij de rechtbank en de schuldeisers zijn aan geschreven, is er een inzage periode. Hoe lang blijft de beneficiaire aanvaarding, boedelbeschrijving inzichtbaar bij de rechtbank? De verhuurder van de woning wil de woning opgeleverd hebben, de boedel is niet veel waard, dus zal de (bank)schuld daar niet uit komen. Zover bekend mag de beneficiair aanvaarder de woning de eerste 3 maanden niet op en daarna zorg moet dragen voor de boedel, is dat juist? Reactie infoteur, 23-12-2015
Hoi Edwin,
In het boedelregister staan feitelijkheden zoals wie de boedelnotaris is, wie de erfgenamen, de termijnen en dergelijke, niet de boedelbeschrijving zelf. De rechtbank bewaart de ingediende boedelbeschrijving wel om een besluit te kunnen nemen. Als u verwerpt, is ook de ontruiming niet uw zorg maar die van de erfgenamen (zij die wel aanvaarden).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kootje, 22-12-2015
Vader is recentelijk overleden. Zat bij curator (zaak is nog niet afgesloten, er is nog steeds onderzoek) maar prive en zakelijk liepen de zaken door elkaar en er zijn schulden achter gebleven. Testamentair executeur heeft taak niet officieel aanvaard maar zit wel aan goederen en rekeningen. Partner van mijn vader wil benificair aanvaarden, de kinderen niet.

Wat als testamentair executeur door gaat tegen advies van advocaat in. Wat als 1 erfgenaam benificair wil aanvaarden en andere verwerpen? Reactie infoteur, 22-12-2015
Beste Kootje,
De erfgenamen kunnen de taken van de executeur stilleggen (hangt van het testament af). Het is helemaal raar dat die aan het werk is zonder zijn taak aanvaard te hebben. Als één persoon beneficiair aanvaardt, kan niemand tegelijkertijd zuiver aanvaarden maar wel verwerpen. Wie verwerpt wordt dan vervangen door een volgende erfgenaam. Zeker dan kan het niet zo zijn dat iemand al aan de erfenis zit, dat kan zelfs bij een verwerping problemen geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dalin, 12-12-2015
Hallo,
Ik heb een vraag over beneficiair erven. Mijn opa is overleden en ik ben 1 van de 4 erfgenamen. Duidelijk is voor alle erfgenamen dat mijn opa geen schulden had, maar wel vermogen. Nu heb ik gekozen om de erfenis zuiver te aanvaarden. Nu kreeg ik een brief van de notaris die de afhandeling zou doen, dat er 1 erfgenaam gekozen heeft voor beneficair aanvaarden. Terwijl het bekend is dat er geen schulden zijn! Nu heeft de notaris mij een volmacht gestuurd die ik moet tekenen om de erfenis ook beneficair te aanvaarden.
Ben ik dit verplicht of kan ik dit weigeren? ( gezien alle rompslomp die dit met zich meebrengt etc)
En als ik de volmacht dus niet onderteken, wat zijn dan de gevolgen? Blijft het vermogen dan bij de notaris op de derdenrekening staan?
Alvast hartelijk dank! Reactie infoteur, 13-12-2015
Hallo Dalin,
Het vervelende is dat als één erfgenaam beneficiair aanvaardt, de anderen dat ook moeten doen. Misschien kunt u die erfgenaam nog op andere gedachten brengen, want zo wordt het veel complexer, duurder en duurt de verdeling langer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 29-11-2015
Beste Zeemeeuw

Ik heb een vraag mijn schoonvader is vorige week overleden en is in gemeenschap van goederen getrouwd mijn schoonmoeder leeft nog ik weet dat er nog een schuld openstaat moet mijn vrouw en kinderen binnen 3 maand een akte van verwerpen regelen of kan/moet ik hiermee wachten tot mijn schoonmoeder ook is overleden. Reactie infoteur, 30-11-2015
Beste Jan,
De schulden worden over alle erfgenamen verdeeld, waarbij de langstlevende de eerst aansprakelijke is. Die wordt geacht de schulden direct te voldoen, maar als dat niet lukt, komt men bij de kinderen terecht. De schoonmoeder kan de erfenis eveneens verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 20-11-2015
Beste Zeemeeuw,

Mijn vader is overleden ik wil verwerpen en mijn zus ook, dan gaat het automatisch naar mijn kinderen. 1 is minderjarig, kan ik voor haar ook verwerpen of moet het dan beneficiair aanvaard worden? Reactie infoteur, 20-11-2015
Beste Johanna,
U kunt verwerpen, maar voor een minderjarig kind moet beneficiair worden aanvaard en is het uiteindelijke besluit aan de rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gaby, 04-06-2015
Goedendag
Graag zou ik willen weten wanneer je te horen krijgt of er een erfenis is en of schulden. Mijn opa is overleden en voor die tijd ook mijn moeder. Mijn tante is een heel naar mens en heeft beslag genomen van alles. Ik had al geruime tijd geen contact meer met mijn opa omdat zij dat verhinderde. Ik weet niet of zij schulden heeft gemaakt onder zijn naam. Maar ik heb ook geen geld om benificair te aanvaarden.
Het moet binnen 3 maanden gedaan zijn maar krijg je voor die tijd te horen of er schulden zijn oid mijn tante houdt alles voor ons verborgen en zal ons zeker niet inlichten. Worden pensioenen ook ge-erft dmv kindsdeel?
Ik hoop van u te horen
Mvg
Gaby Reactie infoteur, 05-06-2015
Goedendag Gaby,
Als niemand actie onderneemt en er is geen testament, dan zult u er waarschijnlijk niets meer van horen totdat er schulden blijken te zijn en een schuldeiser aan de deur staat. Een pensioen is alleen voor de nog levende partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlotte, 26-04-2015
Beste heer, mevrouw,
Mijn zus is 16-12-2014 overleden en zij heeft 2 kinderen: een dochter van 27 en een zoon van 12 in een pleeggezin. Op advies van de notaris heeft mijn nicht de nalatenschap op 06-01-2015 bij de Rechtbank Rotterdam beneficiair aanvaard. Verwerpen van de nalatenschap was geen optie, omdat eventuele vorderingen van schuldeisers dan over zouden gaan op haar dochter (van 7 jaar). Ik begreep dat voor minderjarige kinderen automatisch beneficiaire aanvaarding plaatsvindt. Mijn zus verbleef bij het Leger des Heils en we hebben op basis van alle aanwezige stukken in haar kamer een overzicht van uitstaande schulden gemaakt (indicatie schulden ong. 27/m, waarvan CJIB en CAK de grootste schuldeisers waren). Haar betaalrekening werd beheerd door de Kredietbank Rotterdam, die blijkbaar niet op de hoogte was van alle schulden. We hebben direct alle schuldeisers aangeschreven, maar weinig tot geen reactie gehad. De enige die gereageerd heeft, is de Belastingdienst die 78,- wil ontvangen. Bij de Kredietbank wordt nog een klein creditsaldo aangehouden dat zij naar mijn nichtje willen overmaken. Verdelen van dit saldo van 147,- over de schuldeisers lijkt geen optie. Hoe kan mijn nichtje toch de nalatenschap afwikkelen, de Belastingdienst betalen en verder geen nadelige consequenties ervaren?
Ik hoor heel graag. Reactie infoteur, 27-04-2015
Beste Charlotte,
Ik zou wie nu geld wil hebben aangeven dat er sprake is van een beneficiaire aanvaarding en dus eerst de lijst van schulden en vermogen moet worden opgemaakt en vervolgens wie de erfenis zal aanvaarden. Daarna is aan uw nichtje en neefje de keuze om de erfenis te verwerpen of te aanvaarden en daarmee ook te schulden die erbij horen. Is er door de rechtbank geen vereffenaar aangesteld die dit voor u kan regelen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. A. van Overeem, 25-04-2015
Ik heb de nalatenschap van mijn moeder op advies van de notaris beneficiair op 20 maart 2015 aanvaard. De notaris zei dat ik dat zo spoedig mogelijk moest doen. Om precies te zijn vond de aanvaarding 36 uur na de dood van mijn moeder plaats. Nu, 5 weken na aanvaarding en veel wijzer over het hele verhaal van beneficiaire aanvaarding, had ik de nalatenschap willen verwerpen. De vereffening is nog niet van start gegaan. Kan ik nu al de nalatenschap verwerpen of moet ik eerst het hele vereffeningsproces doorlopen? Reactie infoteur, 26-04-2015
Beste F. A. van Overeem,
De procedure kan alleen worden gestopt als de kantonrechter daarmee instemt. Overigens kan verwerpen altijd nog en moet bij stopzetten worden voorkomen dat u toch als erfgenaam wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Hummel, 30-03-2015
Mijn echtgenoot heeft wegens failissement van het familiebedrijf (samen met zijn broer en zus) een mkb-borgstellingskredietschuld bij de bank die wij niet kunnen aflossen. De partners hebben (min of meer onder dwang) ook meegetekend (ten blijke mijner toestemming). We hebben inmiddels een schuldhulpbemiddelingsbureau ingeschakeld maar er zijn nog geen concrete resultaten geboekt. De situatie loopt inmiddels 3 jaar. We zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Als ik als zijn vrouw een erfenis krijg van één van mijn familieleden gaat dit geld naar de bank (schuldeiser). Als ik de erfenis verwerp krijgen onze 3 kinderen het geld, maar ook zij staan blijkbaar garant als zijnde onze erfgenamen. Hoe kan ik voorkomen dat het gedl van een eventuele erfenis naar de bank gaat (een schuld waar ik als partner part noch deel aan heb gehad).
Met vriendelijke groeten, Babs Hummel Reactie infoteur, 30-03-2015
Beste B. Hummel,
Als u niet voor de lening hebt getekend, gaat de erfenis niet naar de bank. Wel kunt u het beste een aparte bankrekening openen op uw naam en het geld daarop laten storten. Als u wel hebt getekend, bent ook u hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de schuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beerta, 26-06-2014
Mijn schoonvader is 25-04-2014 overleden. Wij hebben beneficiair aanvaard. We hebben direct een voorlopige boedelbeschrijving afgegeven aan de rechtbank. Alle schuldeisers hebben wij een brief gestuurd met een kopie akte van beneficiaire aanvaarding.

Krijgen we nu bericht van de kantonrechter hoe we verder moeten handelen? Ik kan dit nergens terugvinden en de notaristelefoon heeft het direct over een percentage verdeling.

Ik weet dat er ongeveer 1000 euro schuld overblijft.

Wie kan mij advies geven?
Mvgr,
M. Beerta Reactie infoteur, 26-06-2014
Beste Beerta,
Met de beneficiaire aanvaarding alleen bent u er niet. U hebt de juiste stappen ondernomen, maar onduidelijk is nu of u de erfenis verwerpt. Als u verwerpt gaat u naar de griffie van de rechtbank en geeft aan dat u tot verwerping overgaat, gezien de boedelbeschrijving en de overblijvende schulden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tonnie Menting, 23-11-2013
Ik ben in 2006 gescheiden, mijn ex en ik leven op redelijke voet.,mijn man heeft ondertussen al drie hartaanvallen gehad.mijn zoon (22) woont nog bij zijn vader in. Mijn ex heeft een nieuwe partner en woont samen met mijn ex. We hebben samen drie kinderen. Het oudste meisje is het huis uit. En het jongste meisje woont bij mij. Mijn ex woont in hun ouderlijk huis.

Het huis heeft een flinke restschuld. Plus er staan dure spullen in het huis die van mijn kids zijn.
Wat is nu verstandig als mijn man plotseling overlijd? Reactie infoteur, 24-11-2013
Beste Tonnie Menting,
1. Zonder testament bent u geen erfgenaam van uw man.
2. Niet duidelijk uit uw vraag is of het huis ook van u is en dus (een deel van) de restschuld.
3. De kinderen zijn wel erfgenaam en als uw ex per testament een deel bestemt voor de nieuwe partner, die ook.
3. Als de financiële situatie vooraf niet duidelijk is, verdient een beneficiaire aanvaarding of verwerping de voorkeur. Het lijkt me ook niet verstandig dat de kids hun dure spullen daar laten staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 01-05-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.