Studieschuld: minder of niets aflossen in 2020/'21

Studieschuld: minder of niets aflossen in 2020/'21 Onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering bouwt u al snel een forse schuld op en er komt een moment dat u de schuld met rente moet terugbetalen. Dan kan het zo zijn dat het aflossen van de studieschuld u niet goed uitkomt of dat het maandbedrag aan aflossing en rente uw koopkracht en draagkracht te boven gaat. Wat kunt u doen om minder of niets af te lossen en welke regels hanteert DUO hierbij in 2020 en 2021? Let op de draagkrachtvrije voet.

De studieschuld terugbetalen


Minder of niets van de studieschuld aflossen

Er komt een moment dat DUO u vraagt om de studieschuld die u hebt opgebouwd af te lossen. Nu hoopt iedereen dat hij of zij na de studie voldoende inkomen heeft om de studieschuld keurig terug te betalen, maar dat zal niet iedereen altijd lukken. Soms is een tijdelijke pauze gewenst, soms is zelfs kwijtschelding van de schuld aan de orde. Als u in een van deze situaties terecht komt, kunt u een paar dingen doen om een betalingsachterstand te voorkomen:
  • DUO vragen om het maandbedrag te verlagen.
  • DUO vragen om het peiljaar van inkomen te veranderen.
  • Een aflossingsvrije periode aanvragen.
  • Gebruik maken van de mogelijkheid tot kwijtschelding.

Het maandbedrag verlagen

De regel in 2020 en 2021 is dat u niet meer dan 4% van het inkomen boven de zogenaamde draagkrachtvrije voet hoeft te betalen. De draagkrachtvrije voet is voor een alleenstaande zonder kinderen gelijk aan 100% van het minimumloon en in andere gevallen gelijk aan 143% van het wettelijk minimumloon. Als u voor 2012 bent afgestudeerd en aflost, dan kunnen er andere percentages gelden. DUO hanteert deze regel automatisch, maar gaat daarbij uit van uw inkomen zoals die twee jaar terug gold.

Het peiljaar aanpassen

Het peiljaar ligt dus twee jaren terug. Het kan zijn dat uw inkomen inmiddels fors is gedaald. Ook dat kan een aangrijpingspunt zijn om uw maandbedrag te verlagen. DUO zal een herberekening van uw maandelijks terug te betalen bedrag maken als uw huidige inkomen inmiddels minimaal 15% lager is dan twee jaren terug. Maar als uw inkomen inmiddels is gedaald tot het niveau van het wettelijk minimumloon, dan geldt de 15%-regel niet meer. Ook dan zal het maandbedrag worden aangepast op basis van het gewijzigde peiljaar.

Aflossingsvrije periode aanvragen

Een aflossingsvrije periode aanvragen kan altijd, ongeacht wat hiervoor uw reden is. Deze periode mag over de gehele aflossingsduur van de studieschuld maximaal zestig maanden zijn. De aflossingsvrije periode hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn, maar dat mag natuurlijk wel. U schuld blijft wel staan en de rente loopt verder op, maar dit kan de druk op uw koopkracht fors verlagen. U krijgt een soort uitstel van betaling, dat niet bedoeld is als afstel van betaling. De periode waarin u niet betaalt, wordt bij de maximale periode van 35 jaar die geld voor een studieschuld opgeteld. Wie studeerde onder het oude stelsel van studiefinanciering heeft een maximale aflossingsperiode van 15 jaar plus de periode van maximaal zestig maanden waarin niet betaald is.

U studeert nog of studeert weer

Als u studeert, kan op uw verzoek de aflossing van de studieschuld tijdelijk, voor de periode dat u studeert, worden stopgezet. Ook hier is uitstel geen afstel. Hebt u tijdens uw studie weer recht op studiefinanciering, dan zet DUO automatisch de aflossing stil. U mag in deze periode niet ingeschreven staan als extraneus. Ook als u een langlevenlerenkrediet ontvangt, kan de aflossing worden gestopt. Na de studie moet u weer gaan betalen.

Kwijtschelding van de studieschuld

Als u in de totale aflossingsfase de schuld nog niet hebt afgelost, wordt de schuld kwijtgescholden. Soms kan kwijtschelding ook plaats vinden op medische gronden. Komt u in de schuldhulpverlening terecht of gaat u failliet, denk er dan aan dat DUO niet zomaar alle schulden saneert en kwijtscheldt.

Conclusie minder studieschuld betalen in 2020 en 2021

Er zijn zeker een aantal mogelijkheden om na uw studie minder maandelijks terug te moeten betalen. Vaak gaat het om een tijdelijke oplossing, soms kan er sprake zijn van kwijtschelding. Belangrijk is wel dat u op tijd de juiste stappen onderneemt. Laat zo min mogelijk een betalingsachterstand ontstaan, maar neem om dit te voorkomen zo snel mogelijk met DUO contact op om te zien welke betalingsregeling getroffen kan worden om uw maandbedrag te verlagen.

Lees verder

© 2018 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Terugbetalen en kwijtschelden studieschuld DUOTerugbetalen en kwijtschelden studieschuld DUOIn dit artikel: terugbetalen van studieschuld bij DUO (voormalig IB-groep) en het kwijtschelden van de studieschuld. Bij…
Kwijtschelding studieschuld bij overlijden studentKwijtschelding studieschuld bij overlijden studentWie als student in het hoger of wetenschappelijk onderwijs studeert met studiefinanciering bouwt een grote studieschuld…
Studiefinanciering en hypotheekStudiefinanciering en hypotheekWat zijn de gevolgen van het leenstelsel studiefinanciering 2022-2023 voor het afsluiten van een hypotheek. Wat zijn de…
Stududiefinanciering & studieschuld terugbetalenStududiefinanciering & studieschuld terugbetalenScholieren op het MBO en studenten op het HBO en WO die jonger zijn dan dertig jaar, hebben recht op studiefinanciering.…

Studiefinanciering en BKR, hoe zit dat?Studiefinanciering en BKR, hoe zit dat?Moet je je studieschuld melden als je een hypotheek of lening wilt afsluiten? Studeren kost geld, de studiefinanciering…
Vakantiedagen laten uitbetalen: wat zijn je rechten?Vakantiedagen laten uitbetalen: wat zijn je rechten?Maak je je vakantiedagen niet op dan kan het aantrekkelijk zijn om deze te laten uitbetalen. Dit is echter niet altijd m…
Bronnen en referenties
  • Duo
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 13-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.