Beslag deurwaarder: wat valt er niet onder

Beslag deurwaarder: wat valt er niet onder Als we onze financiële verplichtingen niet nakomen, kunnen schuldeisers beslag laten leggen op onze inboedel. Maar er zijn specifieke zaken die niet onder het beslag vallen.

Kan de deurwaarder zomaar beslag leggen?

Schuldeisers kunnen niet zomaar beslag laten leggen, ze hebben daarvoor de toestemming van de rechtbank nodig. Maar zelfs na een positieve uitspraak van de rechtbank moet de deurwaarder eerst een zogenaamd exploot betekenen. Daarin wordt vermeld dat er executoriaal beslag gelegd wordt wanneer de bewuste vordering niet binnen twee dagen voldaan wordt.

Een gerechtsdeurwaarder die zonder enige vooraankondiging bij u aanbelt om uw huisraad in beslag te nemen, hoeft u dus niet zomaar binnen te laten.

Uitzondering voor belasting- en hypotheekschulden

Op de algemene regel dat voor beslag de instemming van de rechter noodzakelijk is, zijn twee uitzonderingen:

Het gaat hier om vorderingen die in hoge mate preferent zijn en bedoelde schuldeisers kunnen dus zonder zo’n ‘executoriale titel’ beslag laten leggen.

Executoriaal en conservatoir beslag

In deze context gaat het alleen over executoriaal beslag met een uitvoerend karakter, bedoeld om in beslag genomen goederen “te gelde te maken”.

Beslag kan ook een bewarend karakter hebben en heet dan ‘conservatoir beslag‘ (conserveren, bewaren). Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij echtscheiding (conservatoir maritaal beslag) en heeft dan tot doel dat partijen geen zaken aan de boedel kunnen onttrekken.

Waarop mag geen beslag worden gelegd?

Wanneer bij een schuldenaar executoriaal beslag wordt gelegd, zijn er bepaalde spullen die de deurwaarder niet mag meenemen.
Tot die zogenaamde eerste levensbehoeften behoren onder meer:
  • kleding, bed en beddengoed van de schuldenaar;
  • voeding en drank voor tenminste één maand;
  • werktuig en gereedschappen nodig voor de uitoefening van het beroep of behorend bij een persoonlijk bedrijf van de schuldenaar.

Beroepsorganisatie gerechtsdeurwaarders bepleit aanpassing wettekst

Bovenstaande opsomming van vrij te laten eerste levensbehoeften dateert al uit 1838 en wordt door de deurwaardersbranche zelf als niet meer van deze tijd beschouwd.

Ter illustratie:
  • een huishouden zonder ijskast of gasfornuis is anno 2012 écht niet meer denkbaar;
  • en voor het doen van uw elektronische belastingaangifte is een PC onmisbaar;
  • ook zaken als de wasmachine, de telefoon of de tv zouden eigenlijk niet mogen ontbreken in een opsomming van eerste levensbehoeften.

In de praktijk gaan deurwaarders overigens erg soepel om met de geldende voorschriften. Zo zal men heus niet het speelgoed onder de handen van het kroost weggrissen, maar men is van mening dat die coulante gedragslijn eigenlijk in de wet vervat moet zijn.

Niet willen of niet kunnen betalen

Door de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders werd in november 2012 een aantal concrete voorstellen en aanbevelingen geformuleerd die uiteindelijk moeten leiden tot een aanpassing van de wettekst.

In die voorstellen wordt trouwens een onderscheid gemaakt tussen schuldenaren die niet willen en schuldenaren die niet kunnen betalen. Wie serieus werk maakt van zijn schuldenprobleem en zich daarvoor bijvoorbeeld heeft aangemeld bij de schuldhulpverlening, zou op een coulantere behandeling moeten kunnen rekenen dan degene die elke hulp afwijst.

Beslagvrije voet bij derdenbeslag

Wanneer de bezittingen van de schuldenaar van weinig waarde zijn, heeft beslag uiteraard geen zin. Een zogenaamd derdenbeslag, bij anderen dan de schuldenaar zelf, kan in zo’n geval soelaas bieden.

Derdenbeslag wordt onder meer toegepast om beslag te leggen op het banksaldo of het salaris van de schuldenaar (loonbeslag). Het beslag wordt dan betekend bij de bank of werkgever van de debiteur.

Maar ook in die gevallen dient de deurwaarder een beslagvrije voet in acht te nemen om te voorkomen dat de schuldenaar niet meer in de kosten van eigen levensonderhoud kan voorzien. Er is dus een bepaald bedrag waarop geen beslag mogelijk is.
© 2012 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Alles over conservatoir beslag en executoriaal beslag 2020Alles over conservatoir beslag en executoriaal beslag 2020Een beslag op loon of goederen komt veel voor. Wat betekent dit voor u in 2019 en 2020? Een conservatoir beslag op uw go…
Wat is een loonbeslag?Bij financiële problemen bestaat er een mogelijkheid om loonbeslag te leggen bij de werkgever van de schuldenaar. Hierdo…
Beslag op mijn woning, wat houdt dit in?Een veel gebruike (executie)methode is het leggen van executoriaal beslag op een woning. Hoe gaat een dergelijk beslag i…
Beslag op inboedel: wat gebeurt bij beslag op een inboedel?Als een deurwaarder beslag willen leggen op een inboedel wat gebeurt er dan? Wordt bij een beslag op de inboedel een hel…

Internetcriminaliteit via mail en omleidingen stijgtInternetcriminaliteit via mail en omleidingen stijgtInternetcriminaliteit komt vaker voor dan u denkt. Het internet is een fantastisch medium dat zowel sociaal als zakelijk…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Bericht in Dagblad De Limburger van 24 november 2012

Reageer op het artikel "Beslag deurwaarder: wat valt er niet onder"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Dalyda, 03-10-2014 22:49 #4
Sinds september 2014 na beslag op mijn AOW krijg de deurwaarder 596 euro en ik 23 euro per maand om te leven. Deze deurwaarder wist al lang over mijn financieel situatie en ondankts heeft die mijn beslagvrije voet bereken op nihil. Ik heb keer na keer gevraag voor een betalingsregeling voor mijn schuld en werd niet geaceepteerd ondanks het fiet dat de deurwaarder wist al lang dat ik leef van een AOW van 619 per maand en niet mijn schuld in een keer kan terug betalen. Aan mij wordt allen geinformeerd op 17 juli per email dat beslag was gelegd op mijn inkomen en verder niets. Ik was niet geinformeerd over de berekening op mijn beslag vrije voet terwijl ze beschikt over mijn email adress. Kan een deurwaarder zoiets doen aan iemand hier in Nederland?

Schellekens, 30-06-2014 14:24 #3
Hoewel deurwaarders REGELS hebben, houden zij zich hier totaal niet aan. Ik heb loonbeslag en toeslagenbeslag door de belastingdienst. Nu komt meneertje deurwaarder Overdevest uit Zoetermeer toch nog even met een aankondiging om OOK boedelbeslag te leggen en zich totaal niet stoort aan eerste beslaglegger. Dit allemaal voor de woningbouwvereniging die mij liever ziet gaan als komen, die hebben destijds de schuld door laten lopen door te ontkennen dat zij de huurpenningen reeds in hun bezit hadden, dus nu moet ik TWEE keer de schuld betalen… en ben ik straks werkelijk waar gewoon ALLES kwijt. Lekker geregeld, maar de regelgeving wordt niet nageleefd.

Simie, 05-05-2014 12:13 #2
Hoi heb een vraagje, heb een bedrag van €329,- die ik aan de incassobureau moet betalen. ze eisen dat ik het bedrag in 2 termijnen moet betalen, maar ik verdien maandelijks 500/550euro waarvan ik mijn verzekering en kamer betaal. ben ik dat verplicht te betalen in 2 termijnen?

Rockchild, 23-05-2013 00:03 #1
De informatie in uw artikel is niet volledig. Toestemming voor beslag heeft de deurwaarder slechts nodig in het geval van conservatoire maatregelen. Executoriale beslagen, die over het grote merendeel worden gelegd, zo'n 200 000 per jaar geschiedt op basis van de executoriale titel. Dat executoriaal beslag eerst wordt gelegd na betekening van de titel en het bevel, vloeit voort uit RV. Binnenkort zal echter het beslag RZ waarschijnlijk ter ziele gaan, gezien de aanbevelingen van de beroepsgroep.

Infoteur: Serkozy
Gepubliceerd: 28-11-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 4
Schrijf mee!