Hoe veilig is uw geld bij de bank?

Hoe veilig is uw geld bij de bank? Hoe veilig is uw spaargeld bij de bank in 2020? De meest recente faillissementen van banken in ons land zijn die van Indover, de Van der Hoop Bankiers en natuurlijk de DSB Bank. SNS Reaal werd genationaliseerd in 2013. Daarom de vraag: hoe veilig is uw geld en spaargeld bij een Nederlandse bank sinds de maatregel van toenmalig Minister Wouter Bos om per direct de spaargarantie op sparen te verhogen naar 100.000 euro per persoon. Deze garantie werd verlengd en geldt ook in 2020, maar dat kan ook zo weer veranderen als het aan de commissie de Wit ligt. Wat is dan nog veilig bij een bank in 2020 met de uitbraak van het coronavirus in 2020 en de problemen met de Italiaanse banken?

Garantie spaargeld tot maximaal 100.000 euro


Van der Hoop

Het faillissement van Van der Hoop Bankiers en de DSB bank was voor velen een drama. Baan weg en zorgen om en verlies van geld. Het was ook geen reclame voor de Nederlandse banken, onder Nederlands toezicht. Wat als weer iets in die trant gebeurt? Nederlandse banken zijn solide, de kans op faillissement of surséance is niet groot, maar van enige voorzichtigheid is nog niemand slechter geworden. Kortom hoe zit dat nou?

Wft

Per 1 januari 2007 is de Wft, Wet Financieel Toezicht, van kracht. Daarmee zijn onder meer de bekende Collectieve Garantieregeling, CGR, en de minder bekende Beleggercompensatieregeling, BCR komen te vervallen. Er zijn wettelijke opvolgers van kracht die ook wat anders uitpakken. De meest opvallende verschillen met voorheen betreffen het garantiebedrag en het eigen risico. Belangrijk om te weten voor elke spaarder en belegger dus.

Collectieve Garantieregeling

De opvolger van de CGR is het gestelde in het wetsonderdeel Depositogarantiestelsel. Dit stelsel ziet op:
  • Tegoeden op een betaalrekening of spaarrekening en op door de bank op naam gestelde schuldbewijzen. Bijvoorbeeld bank- en spaarbrieven.
  • Depots van effecten, rente-, valuta- en aandelen swaps of soortgelijke overeenkomsten.

Depositogarantiestelsel tot 2008

Op basis van het oude Depositogarantiestelsel gold dat een rekeninghouder bij een kredietinstelling maximaal 20.000 euro gegarandeerd kreeg uitgekeerd. Voor de volgende 20.000 euro was dat 90%. Een spaarder droeg dus voor voor 10% een eigen risico. Deze garantiestelling garandeerde dus per rekeninghouder maximaal 38.000 euro als bij een bank 40.000 euro geparkeerd stond. Boven de 40.000 euro was de garantie nul. Dat liet onverlet dat een curator erin kon slagen om nog extra geld uit de boedel te slepen en de spaarders meer uit te keren. Bovendien werden eventuele vorderingen van rekeninghouders/beleggers eerst worden verrekend met zijn/haar eventuele schulden bij de desbetreffende kredietinstelling.

Het nieuwe depositogarantiestelsel 2009 en 2020

In 2008 verhoogde toenmalig minister Bos mede door Icesave de garantiestelling naar 100.000 euro per persoon. Het schijvensysteem waarbij 90% werd vergoed ging overboord en het maximale bedrag ging fors omhoog. Maar dan nog kunt u meer spaargeld hebben bij de bank en is het goed om te weten dat niet alles onder het depositogarantiestelsel valt. hebt u meer vermogen dan 100.000 euro per persoon, dan doet u er goed aan om uw spaargeld en vermogen over meerdere banken te spreiden.

Zakelijke rekening

Ook de zakelijke rekening kan voor de garantieregeling in aanmerking komen. Sterker nog: bij sommige rechtsvormen kunt u een dubbele aanspraak op de regeling maken, omdat zakelijk en privé gescheiden zijn. Zo is, tot op zekere hoogte, ook een zakelijke rekening veilig bij een faillissement bank van de bank.

Enkele rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1: als u op een betaal- en/of spaarrekening van één bank 120.000 euro heeft staan, is hiervan per rekeninghouder maar 100.000 euro gegarandeerd en 20.000 euro niet. Dus als een (rechts-)persoon meerdere betaal- of spaarrekeningen bij een bank of een bijkantoor van de bank aanhoudt, wordt eenmaal uitgekeerd. U kunt wel uw restvordering indienen bij de curator.

Een saldo op een 'en/of-rekening' wordt evenredig onder de betreffende rekeninghouders verdeeld en opgeteld bij eventuele overige vorderingen van deze rekeninghouders.

Voorbeeld 2: Als u met twee personen op een en/of rekening 250.000 euro heeft staan, wordt daarvan geacht de helft van de ene en de andere helft van de andere persoon te zijn. Ieder komt dan in aanmerking voor een garantie van 100.000 euro, waardoor nog 50.000 euro ongedekt is.

Een stuk lager is de garantiestelling voor de effectenportefeuille.

De beleggingsportefeuille

Op de beleggingsportefeuille ziet het nieuwe beleggerscompensatiestelsel. Dit stelsel staat min of meer los van de hierboven behandelde betaal- en spaarrekeningen. Het regelt namelijk dat maximaal, afhankelijk van de waarde van uw portefeuille, 20.000 euro gegarandeerd is. Wederom per persoon en per instelling. De regeling dient niet ter compensatie van eventuele koersverliezen. Euroclear Netherlands Necigef bewaart en administreert in Nederland behoort de effecten, zodat bij het faillissement van een bank. beleggers eigendomsbescherming hebben.

Conclusies spaargeld veilig

Conclusie 1: stel u hebt bij een bank een beleggingsportefeuille van 100.000 euro, dan is 20.000 euro hiervan gegarandeerd en 80.000 niet.

Conclusie 2: stel u hebt bij dezelfde bank een spaarrekening van 100.000 euro en een portefeuille van 100.000 euro, dan is hiervan 120.000 euro gegarandeerd (100.000 euro plus 20.000 euro) en 80.000 niet.

Conclusie 3: stel u hebt een gezamenlijke en/of rekening met zijn tweeën van 100.000 euro en ieder een portefeuille van 50.000 euro. Dan is van deze 200.000 euro dus 140.000 euro gegarandeerd (100.000+ 40.000 euro) en 60.000 euro niet.

Welke banken zijn veilig, de systeembanken?

De Garantieregelingen gelden voor tegoeden en beleggingen bij in Nederland gevestigde banken, plus hun bijkantoren in de andere lidstaten van de Europese Unie. Dus niet voor tegoeden en beleggingen bij kantoren van banken die in andere EU-lidstaten zijn gevestigd. Die kennen namelijk een eigen landelijke garantieregeling van het land van vestiging. De garantieregeling geldt in ieder geval voor de grote banken in ons land, maar ook de kleinere banken, zoals MoneYou, NIBC Direct, de Anadolubank, Credit Europe Bank. Op de websites van betreffende banken is normaliter na te lezen of ze wel of niet onder de Nederlandse garantiestelling vallen. Verder zal de Staat een systeembank nooit laten vallen maar hulp bieden. Ook SNS Reaal is een systeembank, nu in handen van de staat, maar toch de kans dat spaarders moeten meebetalen als het fout gaat, blijft aanwezig. Niemand weet wat in 2020 het gevolg zal zijn voor de banken, maar in maart zijn beurskoersen van banken bijna gehalveerd.

Rol van De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank is streng toezichthouder. Als de bank constateert dat een kredietinstelling niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zal zij via advertenties in de dagbladen de rekeninghouders oproepen een verzoek tot uitkering in te dienen. Gedupeerden kunnen zich voor de duur van vijf maanden melden bij De Nederlandsche Bank. Binnen drie maanden na aanmelding of langer indien daartoe door de bank wordt besloten, keert De Nederlandsche Bank uit. Bedenk daarom vooral hoe u uw [geld beter en veilig kunt beschermen en neem actie.

Hypotheek en spaarbank

Let ook op als u een schuld en een spaartegoed hebt dezelfde bank. Bij een faillissement zullen die meestal met elkaar worden verrekend. Dat betekent dat het positieve spaarsaldo wordt gebruikt om de eventueel nog openstaande schulden mee af te betalen. Hypotheken of anderszins, ze kunnen allemaal verrekend worden. U kunt zo'n compensatie alleen voorkomen door het spaargeld bij een andere bank onder te brengen, dan bij de bank waar u ook schulden hebt.

FAQ Depositogarantiestelsel

Naar aanleiding van dit artikel zijn vele vragen gesteld. De meest gestelde vragen passeren in een korte FAQ nog eens de revue:

1. Hoeveel spaargeld is gegarandeerd in 2020?

100.000 euro per persoon per instelling is gegarandeerd tot en met in ieder geval 31 december 2020. Er is inmiddels een Europese regeling met de garantie van 100.000 euro per persoon en per instelling.

2. Als een bank faillissement aanvraagt, hoe zit het dan met de hypotheek schuld ten opzichte van het spaargeld?

Indien mogelijk worden spaargelden verrekend met de uitstaande hypotheekschuld. Wanneer er per saldo een hypotheek resteert wordt daarvoor gezocht naar een andere bank. Als er per saldo spaargeld resteert, wordt dat geclaimd bij De Nederlandse bank.

3. Valt een spaarhypotheek onder het garantiestelsel?

Een spaarhypotheek bij een bank wel, maar bij een verzekeraar niet.

4. Valt de levensloopregeling onder het garantiestelsel?

Ja, een levensloopregeling valt ook onder het depositogarantiestelsel.

5. Zijn minderjarige kinderen in deze een eigen rekeninghouder en dus per persoon verzekerd tegen verliezen of moeten wij hun kapitaaltjes optellen en tot onze tegoeden rekenen?

Ook de spaarrekening op naam van een minderjarig kind valt onder het depositogarantiestelsel. Hun rekeningen zijn apart van de uwe gegarandeerd.

6. Is een achtergesteld deposito gegarandeerd?

Neen, niet automatisch. Dit moet van geval tot geval worden bekeken.

7. Valt de levensloopregeling of spaarloonregeling onder het garantiestelsel?

Ja, een tegoed uit de levensloopregeling of spaarloonregeling bij een bank vallen onder het depositogarantiestelsel.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoge spaarrente Argenta NederlandHoge spaarrente Argenta NederlandOok op zoek naar een hoge spaarrente? Argenta is een goede keuze. Met het hoofdkantoor in Antwerpen is Argenta actief in…
Spaarbank & hoe veilig is sparen bij de bankSpaarbank & hoe veilig is sparen bij de bankU zult ook in 2020 willen kiezen voor het hoogste rendement op uw geld. Maar hoe veilig en betrouwbaar kunt u sparen bij…
Centraal Beheer Achmea en een veilig depositogarantiestelselCentraal Beheer Achmea en een veilig depositogarantiestelselHoeveel spaart u met de renteplus rekening van Centraal Beheer Achmea? Is dat veilig? Een verzekeringsmaatschappij valt…
Is zakelijke rekening ook veilig bij faillissement bankIs zakelijke rekening ook veilig bij faillissement bankIs een zakelijke rekening of de rekening van een vereniging ook veilig bij een faillissement van een bank? Hoe hoog is d…

Succesvol beleggenSuccesvol beleggenNiet alleen door eigen ervaring, maar ook door veel te lezen over topbeleggers ben ik gekomen tot mijn gouden regels als…
OptiestrategieënOptiestrategieënWe zullen de meest bekende strategieën met u langs lopen, te weten de straddle, strangle, price spread, time spread en d…
Reacties

Kroesbergen, 02-09-2020
In dit geval zou het geld staan bij de centrale bank van Litouwen, en dus niet bij een "andere bank". Is het geld in dat geval dan wel net zo veilig als bij het depositogarantiestelsel? Reactie infoteur, 03-09-2020
Beste Kroesbergen,
Het is niet zeker of het depositogarantiestelsel van Litouwen alle instroom van geld kan garanderen. Zo heeft bijvoorbeeld Revolut meer depositohouders dan Litouwen aan inwoners heeft. Bij Icesave (Ijsland) was dat destijds ook zo, totdat het mis ging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kroesbergen, 01-09-2020
Stel dat je je geld stalt op een rekening van een EMI, en dit EMI "ring fenced" haar tegoeden bij een CB van een EU land. Zijn deze tegoeden dan niet net zo veilig als bij het depositogarantiestelsel? Reactie infoteur, 02-09-2020
Beste Kroesbergen,
Bij een Electronic Money (E-Money) Institution is het land van vestiging van belang en of er een banklicentie is. Is een EMI een doorgeefluik voor geld dat veilig bij een (andere) bank staat en gaat de EMI failliet, dan geldt dus niet automatisch het depositogarantiestelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 26-06-2015
De ABN Amro bank gaat naar de beurs. Ben in het bezit van een stamrecht BV. van een bedrag van net boven een ton. Gestel de ABN Amro gaat nadat ze naar de beurs gaan failliet (wat ik natuurlijk niet hoop). Wat betekent dit voor de garantstelling van 100.000 euro? Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Jan,
Voor zover uw stamrecht bv een bankspaarproduct is en niet een beleggingsproduct, valt deze deze samen met uw andere spaartegoeden onder de garantie van 100.000 euro.
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Dj, 29-03-2015
Best Marjo Kuipers,

De VEB geeft het juiste antwoord tav de risico's dieje als belegger van aandelen loop als de bank, houder van de effecten, omvalt:

4 Wat gebeurt er met mijn aandelen als mijn effectenbank omvalt?
De levering en de bewaring van effecten zijn geregeld in de Wet giraal effectenverkeer (Wge). De effecten worden (fysiek middels een global note) in bewaring gegeven bij Euroclear, waarbij de banken zijn aangesloten.

Door deze regeling vallen effecten zoals binnenlandse aandelen, binnenlandse (staats)obligaties, turbo’s, speeders, structured products en warrants buiten het vermogen van de bank. In geval van faillissement blijven dergelijke effecten dus buiten schot. Met obligaties, gestructureerde producten, turbo’s en warrants loopt de belegger echter wel debiteurenrisico op de uitgevende instelling van dit product.

Voor effecten die niet in de verzameldepots van Euroclear vallen en die niet via een bewaarbedrijf bewaard worden, zoals opties, futures en andere derivaten, kent Nederland het beleggerscompensatiestelsel. Dit stelsel dekt vorderingen tot maximaal 20.000 euro per persoon.

Groet

DJ Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Dj,
Klopt, maar voor de waarde van uw effecten is er geen garantie, voor spaargeld tot 100.000 euro wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjo Kuipers, 05-04-2013
1.De effectenport. is voor 20.000 euro gegarandeerd.
2. Op 4-4-13 antwoord u: Als u met uw geld op de beleggingsrekening aandelen hebt gekocht, bent u die aandelen niet kwijt tenzij het filiaal dat die aandelen beheert failliet gaat.

T.a.v. punt 2.dit begrijp ik niet helemaal.
Indien ik in individuele titels heb belegt kan ik deze aandelen toch niet kwijt zijn ook al gaat het bankfiliaal failliet?
Ik beleg in een bedrijf met een aandeel, waar moeten ik dan mijn aandelen houden?
Wat het alternatief?
Wat moeten beleggers doen?

Alvast bedankt voor uw reactie en vriendelijke groet,
Marjo Kuipers Reactie infoteur, 05-04-2013
Beste Marjo Kuipers,
Ik was wat kort. Voor uw beleggingen geldt dat die elders veilig worden ondergebracht. Uitzonderingen daargelaten zal een dergelijk filiaal niet failliet gaan, maar ook als u ter vergelijking uw auto laat staan bij een autobedrijf dat failliet gaat, kan uw auto worden geclaimd als behorend tot de boedel van het bedrijf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tjalling, 04-04-2013
Bij een beleggingsrekening waar je in verschillende aandelen heb belegd met een totale waarde van de portefeuille van 40000 Euro kan je die aandelen toch niet ineens kwijt zijn bij een faillissement van de bank? Ze beheren immers toch enkel jouw aandelen? Reactie infoteur, 04-04-2013
Beste Tjalling,
Als u met uw geld op de beleggingsrekening aandelen hebt gekocht, bent u die aandelen niet kwijt tenzij het filiaal dat die aandelen beheert failliet gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 04-04-2013
Stel Ik heb op een bank samen met mijn partner meer dan 100.000 euro staan. Als deze bank omvalt hoeveel krijgen wij dan terug? Reactie infoteur, 04-04-2013
Beste Kees,
Op een en/of rekening krijgt u in Nederland maximaal 200.000 euro terug, op een individuele rekening 100.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla Verhaar, 30-03-2013
Geachte heer Zeemeeuw,
Stel dat een sparende multimiljonair zijn spaargeld gaat spreiden over het maximale aantal Nederlandse banken dat onder de garantiestelling van 100.000 euro valt; dus op elk van die banken maximaal een spaarbedrag van 100.000 euro zet. Tot welk bedrag ongeveer zou die spaarder zijn spaargelden door die spreiding veilig kunnen sparen?
Met vriendelijk groet,
Carla Verhaar Reactie infoteur, 30-03-2013
Geachte Carla Verhaar,
Netto is per persoon tot 100.000 euro per instelling gegarandeerd. Netto wil zeggen minus de leningen of hypotheek bij dezelfde bank. En per instelling betekent dat als een paar banken van een zelfde moederbedrijf zijn, deze garantie per moederbedrijf is en niet per bank. Dat geeft wel aan het het bij een groter bedrag goed zoeken en goed uitzoeken wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos van Daelen, 18-01-2013
Geachte heer,
Een aantal jaren heb de pensioenverzekering bij de Amersfoortse overgeheveld naar een spaarrekening op naam van mijn holding. Dit is meer dan € 100.000. is dit nu tot € 100.000 gegarandeerd? Kan ik van deze rekening een en/of rekening maken?
Graag uw reactie, groet Jos van Daelen Reactie infoteur, 15-12-2019
Geachte Jos van Daelen,
Onder voorwaarden is het tegoed op een zakelijke rekening en zakelijke spaarrekening tot 100.000 euro gegarandeerd. Zie voor de voorwaarden:

https://financieel.infonu.nl/geld/25504-is-zakelijke-rekening-ook-veilig-bij-faillissement-bank.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 30-11-2011
En hoeveilig is de garantie van 100.000 euro als de euro omvalt? Kortom de kans bestaat dat dan je euros niks meer waard zijn. Reactie infoteur, 30-11-2011
Beste Henk,
De garantie van 100.000 euro zal dan waarschijnlijk in een andere munt worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petrus, 01-09-2011
Ik heb bij de Rabobank een effectenrekening geopend en bij de ABN een "beleggers spaar-rekening". In een van uw reacties stelt u dat een "beleggings gerelateerde rekening" niet onder het deposito garantiestelsel valt. Wat verstaat u onder dit laatste.
Geld dat ik niet beleg staat gewoon op deze rekeningen en hierop ontvang ik dan een rente van om en nabij 2% zoals op een spaarrekening. Het verschil zit alleen in de naam.
Hoe moet ik dit zien? Graag uw visie hierop. Reactie infoteur, 02-09-2011
Beste Petrus,
Als u met een beleggingsrekening aankopen doet op de beurs, worden uw posities gekoppeld aan deze rekening. Zolang die posities niet liquide zijn, vallen ze niet onder het depositogarantiestelsel. Anders wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 29-08-2011
"Indien mogelijk worden spaargelden verrekend met de uitstaande hypotheekschuld. Wanneer er per saldo een hypotheek resteert wordt daarvoor gezocht naar een andere bank. Als er per saldo spaargeld resteert, wordt dat geclaimd bij De Nederlandsche bank."

Er zijn bij meer vragen op gekomen dan beantwoord:
Meeste mensen bankieren bij "1 bank" zoals hypotheek kapitaalsverzekering levensloop sparen. Maar is dit wel zo? Interpolis kan theoretisch failliet gaan en de Rabobank (welke trouwens ook weer gesplits is in NV'tjes) niet. Wat dan? Levensloop kan niet 1 op 1 van de schuld af getrokken worden, dit met nog te betalen belasting, toch? Of komt er later nog een rekening van de belastingdienst apart? Zou je wat meer voorbeelden kunnen geven. Ik noem maar wat: Hypo 200.000 1 naam en of 2 namen
Spaargeld 150.000 1 naam en of 2 namen
Levensloop 100.000 1 naam
Lijfrente 20.000 1 naam Reactie infoteur, 29-08-2011
Beste Peter,
1. Indien mogelijk betekent wel dat het mogelijk moet zijn. Het meest eenvoudige voorbeeld is bij dezelfde bank een hypotheek hebben van 100.000 euro en spaargeld ter waarde van 50.000 euro. Dan zal de curator zeer waarschijnlijk de hypotheek verminderen naar 50.000 euro, zonder dat u uw spaargeld kunt claimen bij DNB.
2. Bij een rekening of hypotheek op twee namen werkt dit hetzelfde.
3. Lijfrente zou netto contant gemaakt kunnen worden, maar dat gebeurt meestal niet. Meestal wordt de lijfrente dan elders ondergebracht.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

Agnes, 24-08-2011
Als ECB failliet gaat, is de 100.000 eur, op welke bank dan maar ook, nog wel gagarandeerd. Wanneer ben je nu echt al je spaargeld kwijt, aan welk senario moet ik dan denken. Kunt u mij antwoorden. (kan je nu niet beter al je geld van de bank halen, en op een diet europesche bank gaan storten? Reactie infoteur, 24-08-2011
Beste Agnes,
1. Tja, als het licht echt uit gaat in de wereld, maar zover is het nog lang niet. Spreid uw geld over meerdere banken.
2. Geld op een niet Europese bank geeft meestal valuta risico's plus zeer waarschijnlijk een andere of geen garantiestelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schoemaker, 17-10-2010
Beste Zeemeeuw,
ik zou graag een deposito voor bv. 4 jaar openen bij de nibc direct vanwege de aantrekkelijke rente, maar ik kan alleen maar wat oudere informatie vinden over deze bank. Dit klinkt niet zo gunstig, is dat nog steeds van toepassing of is de toestand de agelopen tijd verbeterd? Reactie infoteur, 17-10-2010
Beste Schoemaker,
NIBC was een van de eerste banken die de gevolgen van de kredietcrisis aanpakte. Klanten blijken zeer tevreden en NIBC slaagde voor de EU stress test. De kapitaalpositie van NIBC is sterk met een Tier-1 ratio van 15,5% per 31 maart 2010 en een BIS-ratio van 18,4% per 31 december 2009.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noud, 30-07-2010
Vraag: Stel, ik zet € 20.000 vast op 4% rente. Is het dan zo dat je na het eerste jaar € 20.800 hebt staan. Krijg je het volgend jaar rente over € 20.800 of krijg je dan je rente over het beginsaldo, oftewel € 20.000? Reactie infoteur, 30-07-2010
Beste Noud,
1. Dat hangt van de spaarrekening af. Als de spaarrekening de rente op de spaarrekening bijschrijft wel. Als de rente naar de betaalrekening gaat niet.
2. Bovendien is het zo dat de ene spaarrekening eenmaal per jaar bijschrijft, maar er ook spaarrekeningen zijn die maandelijks of per kwartaal de rente bijschrijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 14-10-2009
Beste Zeemeeuw,
Onderstaand vind u de url waarin u de informatie op pag.2 kunt vinden over de deposito garantie stelsel u moet dan de volgende pdf file openen "Duurzaam beleggen met een aantrekkelijk rendement"
https://www.fortisbank.nl/… /pdf/… /fortisbank_groenbankbrief.pdf
Graag hoor ik of zo'n folder ook de zekerheid geeft of de Fortis zijn verplichtingen dan ook moet nakomen of dat dit in het contract opgenomen moet worden.
Groetjes Henk Reactie infoteur, 15-10-2009
Beste Henk,
1. Ik heb de pdf gevonden waarin Fortis aangeeft : "Op de Groenbankbrieven is de deposito-garantieregeling van toepassing. Dit betekent dat, indien het tegenpartijrisico zich voordoet, DNB conform de daarvoor geldende voorwaarden tot (gedeeltelijke)
uitkering van de door u ingelegde gelden zal overgaan. Deze garantie bedraagt maximaal e 100.000,- per persoon."
2. Tegelijkertijd staat in deze brochure: " Het aanbod van Groenbankbrieven vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing om Groenbankbrieven te kopen dient uitsluitend op basis van dit Prospectus te worden genomen. Bij onderlinge verschillen tussen de informatie die in deze folder en het Prospectus is opgenomen prevaleert de inhoud van het Prospectus." Dat moet u zeker nagaan.
3. Het zijn toch rare tijden nu, daarom zou ik, als ik u was, wat in de brochure staat bevestigd willen zien in de prospectus en in uw contract.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 13-10-2009
Ik heb bij Fortis een contract afgesloten voor groen bankbrieven maar lees in uw rubriek dat deze niet gegarandeerd zijn bij het deposito garantie fonds. Als u inlogt op www.fortis.nl/duurzaamheid/fortis_groenbank.asp dan vind u een folder van Fortis waarin word bevestigd dat groenbankbrieven onder het deposito garantiefons vallen. Reactie infoteur, 14-10-2009
Beste Henk,
1. De eerdere reacties gingen over ABN AMRO, en die was niet duidelijk over zijn Groene bankbrieven.
2. Hoe het bij Fortis zit, vind ik overigens ook niet terug op de door u aangegeven url.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Gerard, 13-10-2009
Wat gebeurt er met mijn bouwdepot? Er is nog een restant van ongeveer e 28.000,-. Vandaag 3 nota's ontvangen voor ongeveer 20.000,-. worden die betaald? Sta ik hiermee vooraan in de rij of moet ik aansluiten bij de achtergestelde spaarrekeningen? Reactie infoteur, 13-10-2009
Beste Gerard,
1. Wanneer er een noodregeling geldt of een bank failliet gaat, worden door betreffende bank geen transacties meer gedaan. De boel wordt bevroren. Een uitzondering is dat er bij DSB Bank nog een beetje geld gepind kan worden tot en met 14 oktober a.s.
2. Als een bank failliet gaat, zullen de curatoren proberen om de hypotheken en leningen elders onder te brengen. Daarbij kunnen spaartegoeden en vorderingen per individu worden gesaldeerd. U bent uw depot dan niet kwijt, maar niet uitgesloten is dat er een saldering plaats vindt met de uitstaande hypotheek.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Ivana, 12-10-2009
Beste,
Kunt u mij vertellen, wat er gebeurt met mijn hypotheek als een bank faillit gaat, en niet wordt overgenomen?
Dank U! Reactie infoteur, 12-10-2009
Beste Ivana,
1. Als een bank niet wordt overgenomen zal de curator bekijken of individuele gevallen bij een andere bank kunnen worden geplaatst. Lukt ook dat niet, dan wordt in dit extreme geval de hypotheek direct opeisbaar. U zult dan zelf op zoek moeten naar een andere bank.
2. Overigens wordt eventueel spaargeld bij dezelfde bank zeer waarschijnlijk met de openstaande schuld gesaldeeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 12-10-2009
Ik heb een depositorekening van € 30.000 met een rente van 5%. De rekening staat op 2 namen. Stel dat de bank omvalt en de rekening komt pas over 2 maanden vrij. Volgens de garantieregeling ontvang ik dus € 30.000. Mijn vraag is: krijg ik ook de rente over 10 maanden vergoed? Reactie infoteur, 12-10-2009
Beste Fred,
U krijgt de 300.000 euro plus de rente, die u hebt opgebouwd tot het moment dat de Nederlandsche Bank de uitbetaling van het depostiogarantiestelsel in werking zet. Dus, als u vandaag al 10 maanden rente heeft opgebouwd, is dat minimaal inclusief die tien maanden opgebouwde rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan van der Molen, 15-07-2009
Enerzijds hypotheekschuld aan bank - andrzijds achtergesteld kapitaaldeposito bij dezelfde bank. Achtergesteld kapitaaldeposito valt niet onder de garantieregeling; maar wordt dit kapitaaldeposito, mét de tot dan toe opgebouwde rente, wel verrekend met de hypotheekschuld aan dezelfde bank bij faillissement? Zo ja dan is het feitelijke risico toch beperkt c.q. afwezig, zolang het kapitaal de schuld niet overtreft? Reactie infoteur, 15-07-2009
Beste Johan van der Molen,
Een achtergesteld deposito wordt pas met de hypotheek verrekend als er geld is, om het achtergesteld deposito uit te betalen. Als dat niet zo is, blijft u met de volledige ongesaldeerde schuld zitten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 08-05-2009
Ik begrijp dus dat inmiddels ook beleggingsrekeningen (w.o. stamrecht gerelateerde rekeningen) tot 100.000 euro zijn gegarandeerd?
Verder is eerder deze week de abnamro certificaten business overgegaan naar RBS. Twee vragen:
- Wat gebeurt er met dergelijke certificaten indien bank failliet gaat? (dwz wie is eigenaar de bank of ik?)
- Wat gebeurt er met beleggingsfondsen indien de uitgevende bank failliet gaat (los van bank waar de rekening loopt)? Staat dit los van de 100.000 zekerstelling? In algemene zin: worden beleggingsfondsen en certificaten gelijk behandeld als aandelen, dwz dat 'ik' de eigenaar hiervan ben en dat faillisement van bank geen invloed heeft.
Graag reactie (mijn bank lijkt geen uitspraak te durven doen)

Hans Reactie infoteur, 08-05-2009
Beste Hans,
1. De garantie van De Nederlandsche Bank van maximaal 100.000 euro geldt niet voor aan beleggingen gerelateerde rekeningen. Wel betaal rekeningen en spaar rekeningen.
2. Dat uw bank geen uitspraak wil doen over de garantie op certificaten, wanneer de bank failliet gaat, geeft te denken. Alleen zij kunnen namelijk aangeven wat voor de door hen uitgegeven gestructureerde beleggingsproducten geldt. Dat kan van product tot product, van bank tot bank, weer anders zijn.
3. Aandelen hebben een andere status dan certificaten. De door u gekochte aandelen worden bij een depot bank geplaatst en staan op uw naam. De maximale garantie is 20.000 euro voor het geval de depot bank failliet mocht gaan.
4. Ook beleggen in een beleggingsfonds is niet het zelfde als zelf aandelen kopen. Fondsen kunnen hun aparte regels hebben van in en uitstappen, en van garantiestelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 20-11-2008
Vorig jaar Groene Bankbrieven gekocht bij ABN-AMRO. Er werd toen toegezegd dat ze onder het garantiestelsel vielen van DNB. Echter (in deze slechte economische tijd) heb ik het toch maar weer eens gevraagd aan de Bank. En waar je eerst onder het preverd banking gezelschap viel laten ze je nu in de steek. Niemand weet nu te vertellen of mijn Groene Bankbrieven ergens onder vallen. Depositogarantie of Beleggersgarantiestelsel. Men spreekt elkaar zelfs tegen bij de Bank. Ik had dus beter bij Ice-save kunnen sparen, of op de beurs kunnen beleggen. Dan had ik wel een garantie gehad, of zelf kunnen bepalen wanneer ik mijn duurverdiende centjes terugkreeg. Nu moet ik nog 1,5 jaar wachten op mijn geld. Terwijl ik dacht voor een hele veilige vorm van sparen te hebben gekozen. Er is verder weinig informatie te verkrijgen: niet bij de DNB of op internet. Weet iemand "heel zeker" hoe het wel zit? Kun je trouwens Groene Bankbrieven tussentijds verkopen. Ik zie graag reactie. bedankt Jan Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Jan,
Ik begrijp de verzuchting. Zie ook de gedachtewisselingen met ROB. Tussentijds verkopen kan niet. Wel geeft ook deze spaarvorm een fiscaal voordeel. Zie bijvoorbeeld het artikel:
https://financieel.infonu.nl/sparen/18871-is-groensparen-of-groen-beleggen-fiscaal-slim.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 02-11-2008
Nog bedankt voor uw persoonlijke bericht,
Nou mijn bank heeft mij als volgt geinformeerd. Zij (zeer betrouwbare bron)stellen: Wanneer men U heeft geinformeerd dat groenbankbrieven vallen onder het belggerscompensatiestelsel is dit inderdaad onjuist!.
Het is zo dat de Wet Financieel Toezicht (welke word uitgevoerd door de Nedelandse Bank) bestaat uit 11 AMvB's (Algemene maatregelen van Bestuur), waarvan het onderdeel "Besluit Beleggers Compensatie en Depositogarantie (AMvB 7) er eentje is.
Mensen die in het bezit zijn van groenbankbieven zijn niet op de hoogte van het feit dat groenbankbrieven niet vallen onder AMvB7. Groenbankbrieven vallen dus bij failissement van een bank niet onder het Besluit Beleggerscompensatie en ook niet onder het Besluit Depositogarantiestelsel
In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

ROB Reactie infoteur, 04-11-2008
Beste ROB,
Dank voor deze aanvullende informatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 29-10-2008
Hallo, kan ik uit uw schrijven opmaken dat groenbankbrieven op grond van de Wet Financieel Toezicht veilig zijn? Ze vielen in het verleden ook niet onder het belggerscompensatiestelsel. Het zijn geen effecten omdat ze zoals we het al eens waren niet beurs genoteerd staan. Doch het is wel geld zoals U stelt. Welk toezicht biedt de wet t.a.v groenbankbrieven en daaruitvoortvloeiend wie voert deze wet dan uit. Hopende dat U mij nog duidelijkheid kan verschaffen t.a.v groenbankbrieven. Reactie infoteur, 30-10-2008
Beste ROB,
De uitvoering van het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel ligt in handen van De Nederlandsche Bank. ABN AMRO vergelijkt de groenbankbrieven met obligaties, en obligaties worden normaliter ook tot de effecten gerekend. Het begrip effecten is namelijk een containerbegrip, waaronder ondermeer vallen: verhandelbare waardepapieren, zoals aandelen, obligaties, opties, futures, warrants, falcons en dergelijke. Overigens noemt de WFT groenbankbrieven niet afzonderlijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Germain Plancquaert, 21-10-2008
Bedankt voor de info omtrtent Lehman Brothers Tresaury BV. Is het gebruikelijk/normaal dat een emittent niet ingeschreven is voor het garantiestelsel bij de Nederlandse Bank? Moet een distributeur van dergelijke notes niet vermelden dat het om een niet-gewaarborgd emittent gaat? Reactie infoteur, 21-10-2008
Beste Germain Plancquaert,
Er is ook een zogenaamd Open Boek Toezicht (dnb.nl>toezicht>open boek toezicht>), waaruit blijkt dat de zich in Nederland vertegenwoordigende kantoren (representative offices) van banken met een zetel buiten Nederland, maar tot zeer weinig bevoegd zijn. Zie daar ook de link “vertegenwoordigende kantoren van banken met zetel buiten Nederland”. De Nederlandsche Bank kon mij op dit punt niet verder helpen, maar volgens mij doet deze link dat wel.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 20-10-2008
Bedank voor uw reactie, Kunt U mij vertellen waar ik terecht kan met de vraag of mijn groenbakbrieven (in geval van fallisement) dus dan automatisch onde het beleggerscompensatiestelesel vallen? U wist het toch niet zeker? Bij DNB vertelde men mij dat ik moest vragen of de groenbankbrieven in een depot op mijn naam stonden. Reactie infoteur, 20-10-2008
Beste ROB,
Ik vond dit telefoonnummer en adres: 010-2820282 3000 CJ ROTTERDAM, Nederland
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Germain Plancquaert, 20-10-2008
Geachte, Wij (echtpaar) hebben voor € 50 000 Bunled Notes van Lehman Brothers. Emittent is Lehman Brothers Tresaury BV in Nederland en garant is Lehman Brothers Inc Holding-Amerika. De BV is failliet op 8/10/2008 en de Holding staat onder Chapter 11. Dekt het Nederlandse Beschemingsfonds deze belegging op 2 jaar met kapitaalsgarantie en terugbetaling van 50% na 1 jaar? Reactie infoteur, 20-10-2008
Beste Germain Plancquaert,
1. Helaas komt Lehman Brothers Tresaury BV niet in de registers van De Nederlandsche Bank voor, en daarmee vallen dergelijke producten niet onder een Nederlandse garantieregeling. Lehman Brothers Tresaury BV is een volle dochter van de Amerikaanse holding. Wel zijn er al twee faillissementsadvocaten aan de slag om zo veel mogelijk uit de boedel van de holding te halen: Bewindvoerder Schimmelpenninck en Louis Deterink.
2. Als ik het goed heb zijn uw bundled notes senior notes, die bij afwikkeling een voorrangspositie hebben. Kijkt u ook daar de prospectus op na.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 16-10-2008
Hallo waar kan ik officeel vinden dat je de Levensloop niet kunt spreiden over 2 banken, zie onderstaande inzending van Cor op 29-09-2008. Ik heb nl. meer dan € 100.000,- gespaard. Reactie infoteur, 17-10-2008
Beste Jan,

Je kunt wel meerdere levenslooprekeningen hebben, als je bijvoorbeeld twee deeltijdbanen hebt bij twee werkgevers. Dit kan ook gebeuren bij verandering van werkgever, wanneer het eerder opgebouwde niet wordt overgedragen naar de nieuwe werkgever. Maar wie het reeds opgebouwde bij zijn huidige werkgever wil kunnen benutten, draagt het opgebouwde over naar een met de werkgever af te spreken (nieuwe) rekening.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 16-10-2008
Ik heb als Belg een spaarrekening bij Credit Europe. Deze valt onder het Nederlandse garantiefonds.
Kom ik als Belg in aanmerking bij eventuele moeilijkheden van deze bank. 100.000 euro/ persoon? Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Peter,
Ja hoor.

Zie ook het artikel:
https://financieel.infonu.nl/sparen/25598-veilig-sparen-in-belgie-doet-u-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elbreg, 13-10-2008
Vallen groenbankbrieven afsgesloten bij Fortis ook onder de garantieregeling van 100.000 Euro? Reactie infoteur, 13-10-2008
Beste Elbreq,
Fortis schaart de groenbankbrieven onder de beleggingsproducten. Daarmee vallen ze helaas niet onder de garantieregeling van 100.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 09-10-2008
Hoe zit het met een rekening bij de Belgische bank Argenta.
Ook gegarandeerd tot 100.000 euro?
Is dit trouwens nu zeker voor alle banken die vallen onder het Nederlands gerantie stelsel? Reactie infoteur, 09-10-2008
Beste Petra,
Argenta valt in eerste instantie onder de Belgische Collectieve Garantieregeling, maar heeft een uitbreiding via De Nederlandsche Bank. Hierdoor is een deel gewaarborgd door België en een deel door Nederland. Minister Reynders van België heeft een uitbreiding van de Belgische garantie naar 100.000 euro aangekondigd, en zal nog met details komen. De site van Argenta spreekt ook vandaag nog over 20.000 euro.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Thea, 08-10-2008
Wil u eerst bedanken voor de heldere uitleg betreft mijn vraag van 29-09-08. Wil nog een keer een beroep op u doen omtrent de vrije val van Aegon op de beurs, zal wel niet zo'n vaart lopen maar toch… Hier mijn vraag : mijn man is vijf jaar geleden op zijn 58ste gestopt met werken. Wij hebben vanaf die tijd een maandelijkse uitkering via een stamrechtpolis, doordat de werkgever van mijn man het door de rechter goedgekeurde bedrag bij Aegon heeft ondergebracht en nog een looptijd heeft van bijna twee jaar. Valt dit ook onder een lijfrente polis, dus ook geen enkele garantie? Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Thea,
Het depositogarantiestelsel geldt voor de banken. Maar ook AEGON heeft een bank in huis met bankvergunning. De statutaire naam is AEGON Bank N.V. Hieronder vallen AEGON Spaarbeleg, AH geldzaken, AXENT/AEGON, IZA Sparen voor Ambtenaren, Spaarbeleg. Wanneer uw polis loopt via AEGON Bank en niet de verzekeraar, heeft u weinig te vrezen. Kijkt u de voorwaarden van de polis daar eens goed op na:

https://financieel.infonu.nl/sparen/25256-bankencrisis-veilig-sparen-bij-een-grote-of-een-kleine-bank.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sieb, 08-10-2008
Ik lees in de beschikbare informatie dat particulieren en ondernemingen (te weten rechtspersonen die een beknopte balans mogen deponeren) vallen onder de depositogarantiestelsel.
Ik heb een eenmanszaak en mijn onderneming is dus geen rechtspersoon. Valt het geld op mijn bankrekeningen onder de depositogarantiestelsel?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Sieb,

Particulieren en kleine ondernemingen (te weten ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren) kunnen een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Zie voor de voorwaarden bij zakelijke rekeningen het volgende artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/25504-is-zakelijke-rekening-ook-veilig-bij-faillissement-bank.html

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Arie Lover, 08-10-2008
Vallen nog uit te keren lijrente's ook onder de garantie van De Nederlandse Bank? (uitkering is over 4 jaar) Reactie infoteur, 08-10-2008
Beste Arie Lover,
Een lijfrentepolis bij een verzekeraar valt niet onder de garantie. Als de polis volledig verzorgd wordt door een bank, en als spaarrekening is te kwalifceren, zonder beleggingselement, dan weer wel.

Met vriendelijk groet,
Zeemeeuw

Lonneke de Kaper, 07-10-2008
Ik heb diverse deposito's lopen bij één bank, waar ook nog spaarrekeningen en spaarrekeningen van de kinderen lopen. Tevens heb ik bij een andere bank ook spaarrekeningen van ons en de kinderen lopen. Zoals ik heb begrepen, geldt de garantie per bank en hoeveel rekeningen je er hebt lopen maakt niet uit. De media preekt steeds over een garantie per rekening? Wat is nu waar? Ik ga ervan uit, dat ons gezin met vier personen per bank dus feitelijk 100.000,00 per persoon in de garantie zit, indien dit en/of rekeningen betreft. Of geldt dit ook als de rekeningen op naam van de kinderen staan en wij gemachtigde zijn? Ik ben benieuwd naar uw reactie. Met vriendelijke groet, Lonneke de Kaper Reactie infoteur, 07-10-2008
Beste Lonneke,
Het geldt per persoon, per instelling. De kinderen hebben eenzelfde garantie per persoon en per instelling. Dus bij één bank een en/of rekening plus een kind met een rekening resulteert in driemaal de garantie. Bij twee banken hetzelfde: zesmaal en zo verder. Let er wel op, dat de instelling een eigen bankvergunning heeft. Twee banken die binnen één instelling vallen en samen maar één bankvergunning hebben, tellen namelijk niet dubbel.
Zie bijvoorbeeld het artikel:
http://financieel.infonu.nl/geld/25256-bankencrisis-veilig-sparen-bij-een-grote-of-een-kleine-bank.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin van der Lugt, 07-10-2008
Bij een faillissement van een bank worden eerst je vorderingen verrekend met je schulden bij een bank. Ik vroeg me af of dat ook geldt voor een achtergestelde vordering. (zoals de achtergestelde deposito bij DSB bank). Dus stel ik heb een hypotheek van € 100.000 en een achtergestelde termijndeposito van € 50.000,- worden die bedragen dan met elkaar verrekend bij een faillissement?

met vriendelijke groeten,

E. van der Lugt Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Erwin van der Lugt,

Een achtergestelde lening of vordering wordt terugbetaald als de andere schuldeisers, inclusief de gewone leningen en vorderingen, eerst uitbetaald zijn. Een hypotheekschuld is een primaire lening met onderpand. Het ligt dan ook niet voor de hand dat primaire en achtergestelde geldzaken automatisch met elkaar worden verrekend. Dat zal pas het geval zijn als de curator daartoe mogelijkheden ziet of als in de voorwaarden van de achtergestelde leningen of vorderingen anders is bepaald.

Zie voor de rangorde in vorderingen ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/13465-hypotheek-de-rangorde-van-hypotheken.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 04-10-2008
Vanwege de rente, hebik bij een buitenlandse bank, waaronder Icesave en AT bank spaargeld staan wat onder de garantieregel vna de DNB valt.
Echter ik begrijp nu, dat bij aanspraak maken op die regeling ik dat bij de landelijke regeling van het het land van herkomst van de bank moet doen.
Is dat wel veilig te noemen. Hoe krijg ik mijn geld immers uit Ijsland of Rusland terug?

met vriendelijke groet,

Marjan Reactie infoteur, 04-10-2008
Beste Marjan,

Het hoeft niet zo te zijn dat een buitenlandse bank in ons land onder twee garantiestelsels valt.

1. Het is wel zo bij Icesave. Het IJslandse depositogarantiestelsel is verantwoordelijk voor de vaststelling en betaling van uitkeringen onder dat buitenlandse depositogarantiestelsel. De Nederlandsche Bank zorgt voor de vaststelling en betaling van de aanvullende uitkeringen door het Nederlandse depositogarantiestelsel. Uitkeringen onder die buitenlandse depositogarantiestelsels worden ook niet door DNB voorgeschoten.

Zie het artikel:
http://financieel.infonu.nl/geld/19708-spaarbank-icesave-spaarrekening-biedt-toprente-van-525.html


2. De AT Bank valt alleen onder de Nederlandse garanties.

Zie voor ATB sparen bij de AT bank ook het artikel:

http://financieel.infonu.nl/geld/23954-atb-internetspaarrekening-biedt-5-spaarrente.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 04-10-2008
Ik heb participatiecertificaten van een bank: vallen die ook onder de garantieregeling? Reactie infoteur, 04-10-2008
Beste Paul,
Helaas. Een Participatie Certificaat is een achtergestelde obligatielening. De houder van een Participatie Certificaat heeft in geval van faillissement een achtergestelde positie. Dat verklaart deels ook de hogere rente van een Participatie Certificaat.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 30-09-2008
Ik heb een spaarhypotheek. De bank heeft de lening verstrekt, bij de verzekeraar wordt de aflossing "gespaard". Er is nu een bedrag van 66.000 euro gespaard voor mij en mijn partner in een periode van 16 jaar. Er is nog 4 jaar te gaan alvorens een bedrag is gespaard dat gelijk is aan de verstrekte hypotheek. Stel nu dat de verzekeraar failliet gaat, krijgen we dan ook compensatie? Als dat niet zo is, kan het dan verstandig zijn om het gespaarde bedrag alvast op te eisen? Ik dacht namelijk dat er na 15 jaar er in ieder geval geen nadelige fiscale gevolgen aan zitten. Reactie infoteur, 30-09-2008
Beste Wim,

1. Helaas, valt een verzekering bij een verzekeraar niet onder de garantie. Dus ook een spaarhypotheek niet.
2. Het is afhankelijk van uw hypotheekvoorwaarden of u voortijdig de spaarhypotheek kunt openbreken, en of dit gepaard gaat met extra kosten.
3. Om geen problemen te krijgen met de fiscus, moet het uitgekeerde spaardeel, dat vrij komt, ook echt gebruikt worden voor de aflossing van de hypotheek. Bovendien geldt als eis voor een belastingvrije uitkering, dat de premie gedurende één aangesloten periode van maandelijkse termijnen van minimaal 15 en meestal 20 jaar betaald is.
4. Deze uitkering is onbelast tot maximaal de schuld op de eigen woning, met een maximum per persoon, dat afhankelijk is van de periode van premiebetalingen. Bij 15 tot 20 jaar is dat €32.500, bij minimaal 20 jaar bedraagt dit € 143.000. Alles niveau 2007.

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Thea, 29-09-2008
Kan er bij een nog kleine hypotheek die nu nog drie jaar vaststaat en die minder is dan ons gezamelijke spaargeld een eventule verrekening plaats vinden bij een faillissement, dus in mindering gebracht worden op de 38.000 euro? Wij lossen nu al een paar jaar boetevrij af, maar willen straks bij het vrijkomen het resterende bedrag alles aflossen, gezien het renteverschil van de spaarrekening en de eventuele variabele rente die dan gledt. Graag een reactie. Reactie infoteur, 29-09-2008
Beste Thea,

Er zijn meerdere mogelijkheden. Ik noem er een paar:

1.Eventuele verrekening is altijd een mogelijkheid, waarvoor de curator kan kiezen in individuele gevallen. Dit hangt ook af van de hypotheek, die u hebt.

Zie ook het artikel:
http://financieel.infonu.nl/geld/25256-bankencrisis-veilig-sparen-bij-een-grote-of-een-kleine-bank.html

2. Verrekening respectievelijk saldering houdt dan in, dat eventuele schulden worden gesaldeerd met het spaargeld. Dit saldo komt dan in aanmerking van de garantie. Het is dus niet zo dat de (maximale) garantie verlaagd wordt met de hypotheekschuld.

3. Het is ook goed mogelijk dat de curator niet saldeert met de hypotheek, bijvoorbeeld omdat de voorwaarden uit de hypotheek dit niet toestaan.

4.De curator kan ook op zoek gaan naar een hypotheekvertrekker die de gehele hypotheek, ongesaldeerd, overneemt.

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Cor, 29-09-2008
Hoe zit het met de Levensloopregeling. Het geld van deze regeling kan je niet spreiden over verschillende banken. Je bent verplicht één bank te kiezen. Wat gebeurt er met dat geld, dat je b.v. gespaard hebt om een paar jaar eerder met pensioen te gaan. Is dit ook maar tot 20.000 gegarandeert (of 38000 van 40000) of is hier een andere regeling voor? Reactie infoteur, 29-09-2008
Beste Cor,
Een levensloopregeling in beheer en uitvoering bij dezelfde bank, is een spaarrekening die valt onder het depositogarantiestelsel. De levensloopregeling kunt u niet verder spreiden, maar u doet er beter aan, om niet ook ander spaargeld en dergelijke bij dezelfde bank aan te houden.

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Hans, 29-09-2008
Hoe zit het met kinderen. Als ik minderjarige kinderen heb waar ik gemachtigd ben telt dan voor het kind een eigen 20.000 euro? Tot Fortis in veiliger water is lijkt het me handig niet meer dan 20.000 euro pp te hebben bij de bank en dus te spreiden. Alleen is een kind een eigen rechtspersoon als deze jonger dan 18 jaar is? Reactie infoteur, 29-09-2008
Beste Hans,
Ook de spaarrekening op naam van een minderjarig kind valt onder het depositogarantiestelsel, waarbij dit kind als apart persoon wordt gezien. Ze zijn dus inderdaad apart verzekerd.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Roel, 29-09-2008
Hoe zit het als je bij een bank een hypotheek hebt van bijvoorbeeld 200.000 euro en je hebt een bouwdepot. In het bouwdepot staat nog 100.000 euro en de bank gaat failliet. Krijg je dan maar 20.000 euro terug van de 100.000 euro en heb je dan een schuld van 200.000 euro terwijl je maar 120.000 euro hebt gekregen? Reactie infoteur, 29-09-2008
Beste Roel,
Dat kan per hypotheekverstrekker en per bank anders zijn. Het meest waarschijnlijke is dat het deel dat nog in depot zit, wordt gesaldeerd met de hypotheek, en de curator voor de rest van de gesaldeerde hypotheek een nieuwe verstrekker zoekt.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Bernard, 28-09-2008
Valt een liquide positie bij Alex of Binck onder de Collectieve Garantieregeling (max. € 38.000) of onder de Beleggercompensatieregeling (max. € 20.000) omdat het een beleggingsrekening is? Reactie infoteur, 28-09-2008
Beste Bernard,

Het is goed om te weten dat:
1. Geld op lopende rekeningen, spaarrekeningen of bijzondere spaarrekeningen, zoals niet achtergestelde termijndeposito's, vallen onder het depositogarantiestelsel, en
2.Vorderingen in geld of effecten, die verband houden met het verrichten van bepaalde (beleggings)diensten vallen onder het beleggerscompensatiestelsel.

Uw beleggersrekening is geen vordering, maar eerder een lopende rekening en schaart zich onder 1. Als u bij Alex een spaarrekening opent, schaart die zich ook onder1.

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Remco, 28-09-2008
Goedendag.

Stel nu dat de bank die mijn hypotheek heeft afgesloten 49/11 gaat.

Dan neem ik aan dat mijn hypotheek verpand /verkocht zal worden aan een derde.

Hierbij heb ik dan de volgende vragen :


1) Blijft het contract de huidige 30 jaar looptijd behouden, dus de huidige vorm zoals hij nu is, of kan de nieuwe schuldeiser dit contract ontbinden en de hypotheek som ineens opvragen?


2) Ik neem aan dat de hypotheek schuld voor een lager bedrag wordt verkocht, houd dit in dat er een lagere hypotheek rente kan worden afgesproken met de nieuwe eigenaar van de hypotheek schuld.?

3)Kan bij het eindigen van de rentevast piriode van 10 jaar de schuldeiser alsnog de complete hypotheeksom op eisen?


B.V.D Reactie infoteur, 28-09-2008
Beste Remco,

1.Of bij een faillissement de hypotheek opeisbaar is, is afhankelijk van uw hypotheek en wat in de hypotheekakte is vermeld. Bovendien kent 75% van de combinatie spaar/hypotheekbanken een salderingsregeling, waarbij schuld- en spaardeel worden gesaldeerd.
2.Bij een faillissement gaat een curator aan de slag. Deze zal altijd proberen uw hypotheek, al dan niet gesaldeerd, onder te brengen bij een andere bank. Liefst tegen dezelfde voorwaarden als uw huidige hypotheek. Maar een hypotheek kan ook zo worden doorverkocht, dat de voorwaarden worden gewijzigd.
3. Een en ander zal per individu nader worden bekeken. Zie voor meer duidelijkheid ook het artikel:
http://financieel.infonu.nl/geld/25256-bankencrisis-veilig-sparen-bij-een-grote-of-een-kleine-bank.html

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Marcushendricus, 28-09-2008
Geachte heer,
Hoe kan men afleiden of een jaardeposito bij ABN-AMRO tegen 4,5 % afgesloten in oktober 2007 een achtergesteld deposito is of niet?
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Reactie infoteur, 28-09-2008
Beste MarcusHendrikus,
1.Een spaardeposito is achtergesteld als dat duidelijk is aangegeven. Meestal is de rente dan ook een stuk hoger. Zo heeft DSB Bank achtergestelde depositos met 7,5% of 8% rente.
Zie bijvoorbeeld:
http://financieel.infonu.nl/geld/19494-spaarbank-hoogste-spaarrente-dsb-bank-75-of-8-per-jaar.html

2.Bij de produktinformatie van de spaardepositos, zoals ze nudoor ABN AMRO worden uitgegeven, zie ik dat niet staan. Ergo: deze depositos zouden niet achtergesteld moeten zijn. Overigens doet u er goed aan om uw deposito voor alle zekerheid op dit punt bij ABN AMRO te checken.

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Bernard, 28-09-2008
Drie korte vragen
1. De garantieregeling geldt per bank, bijvoorbeeld voor de Postbank én de ING. Wat nu als de Postbank en ING in 2009 samengaan? Wordt dit "huwelijk" dan voortaan beschouwd als één bank met één garantieregeling?

2. U schrijft dat wanneer huwelijkspartners ieder een eigen beleggingsportefeuille hebben de garantie 2x20 duizend euro is. Hoe is dit bij een gezamenlijke (en/of)-beleggingsportefeuille: 20 of 40 duizend euro?

3. Wat gebeurt er bij faillissement van bijvoorbeeld de ABN-AMRO met haar "bankgebonden" beleggingsproducten zoals de turbo's en de certificaten? Blijven die gewoon verhandelbaar of "verdampen" ze t.g.v. het faillissement? Reactie infoteur, 28-09-2008
Beste Bernard,
Goede vragen die u daar stelt!

1.Als de handelsnaam Postbank inderdaad helemaal verdwijnt, ligt het voor de hand dat de twee garanties samensmelten tot slechts 1 garantie.

Zie voor meer informatie ook het artikel:
http://financieel.infonu.nl/geld/25256-bankencrisis-veilig-sparen-bij-een-grote-of-een-kleine-bank.html

2.De garantiestelling van 20.000 euro geldt per persoon.
3. Wat betreft de derivaten van ABN AMRO, waarvoor ABN AMRO zelf de markt onderhoudt -zoals bij de turbos-, zou je zeggen dat er dan geen markt is totdat iemand anders de markt gaat verzorgen. Als dat al gaat gebeuren. Dan zouden ze dus ook kunnen verdampen, helaas.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

A. Kroonen, 28-09-2008
Excuses voor de dubbele post, maar onderstaande antwoord (26-09-2008) op J. Krijgsman is tegenovergesteld aan de info in bericht:
http://financieel.infonu.nl/beleggen/19411-bank-failliet-wat-betekent-dat-voor-mijn-beleggingen.html

Daar staat nl:
Vele particuliere beleggers hebben een beleggerrekening, en hebben in feite hun aandelen in bewaring gegeven bij de bank. Normaliter is dat op uw naam geregistreerd, en is er geen enkel probleem. De beleggingen vallen immers niet binnen de boedel van de bank.

Is er iets veranderd in de regels of klopt 1 van de 2 verhalen niet? Reactie infoteur, 28-09-2008
Beste A. Kroonen,
Het is ook lastig, want beide antwoorden zijn juist. Waar het om gaat is dat een bank uw aandelen in depot geeft. Als daar betalingsproblemen ontstaan, heeft ook u een probleem. Het beleggerscompensatiestelsel biedt dan namelijk maar een kleine garantie van 20.000 euro.
Met vriendelijke groet
Zeemeeuw

A. Kroonen, 28-09-2008
Net als J. Krijgsman was ik van mening dat de aandelenportefeulle "persoonlijk bezit was", en dat de bank alleen maar tussenpersoon was. Maar hieruit lees ik nu dat dat niet zo is, dat je als belegger kunt fluiten naar je geld als je toevalling via een bank handelt die omvalt?

Als dit niet zo is, wat is dan de manier om je vermogen veilig te stellen? Als spaargeld niet veilig is bij je bank, en aandelen ook niet, moet je dat een 10-tal rekeningen openen om maar overal 38000 euro te stallen?

Klopt dit inderdaad, dan lijkt het me veiliger om via een Binck of Alex te beleggen, omdat de die zich niet bezig houden met verstekken van (risicovolle) leningen?

Zo niet, hoe krijg je dan de beleggingen in "eigen handen" en koppel je jezelf los van een bankinstelling? Reactie infoteur, 28-09-2008
Beste A. Kroonen,
1.En toch is spreiden het beste. Wat betreft Alex en Binck wijs ik er op dat die onder dezelfde garantiestelling van het moederbedrijf vallen. Hier tussen verdelen heeft dus weinig zin.
2. Vroeger kon je de aandelen lekker mee naar huis nemen, nu gaat alles normaliter digitaal. Mee naar huis nemen is nu geloof ik alleen nog tegen hoge extra kosten mogelijk, maar misschien zelfs dat niet meer. Bovendien bemoeilijkt dat een snel verhandelen van aandelen. Sommigen willen per se goud in de kluis. Maar ja, dat heeft ook zo zijn nadelen.
3. Voor adviezen verwijs ik u ook naar dit artikel:
http://financieel.infonu.nl/geld/25256-bankencrisis-veilig-sparen-bij-een-grote-of-een-kleine-bank.html

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 12-03-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.