De belastingen in Nederland zijn hoog

De belastingen in Nederland zijn hoog Belasting betalen in Nederland in 2014, 2015 en 2016? De meeste Nederlanders zullen de belastingen en vooral de inkomstenbelasting in ons land als hoog ervaren. Maar wist u bijvoorbeeld dat we een stuk meer aan BTW betalen dan aan inkomstenbelasting. En daar komen allerlei andere heffingen nog bij. Lees en huiver waarover u allemaal belasting moet betalen in Nederland. Gelukkig gaan sommige belastingen in 2016 wat omlaag.

De belastingen in Nederland

Over alle werkenden uitgesmeerd betaalt een Nederlander gemiddeld een kwart van zijn salaris aan loonbelasting en sociale premies. En iedereen weet dat we het daarmee zeker niet gehad hebben. Als u echt wil weten wat u te besteden hebt, moeten er eerst er nog vele heffingen af. De grootste melkkoe is de BTW. Die staat nu nog op 6%, laag tarief, of 19%, hoog tarief. Minister Bos heeft al aangegeven de BTW te verhogen naar 20%. De melkkoe als super melkkoe.

Rijksinkomsten in 2007 - 2010, 2012, 2013

De Miljoenennota van het Ministerie van Financiën geeft altijd de verwachte belastinginkomsten van het Rijk. Voor 2007 is dat, uitgesplitst naar enkele grote posten:

Verwachte Rijksbelastingen in 2007miljarden euro
Loon- en inkomstenbelasting38,6
Vennootschapsbelasting16,5
Accijnzen9,7
Milieu4,7
Motorvoertuigen6,5
Dividendbelasting2,8
BTW42,4
Overig9,7
Totaal130,9

Voor 2010 is dat, uitgesplitst naar enkele grote posten:

A. Directe belastingen:miljarden euro
Loon- en inkomstenbelasting44,4
Vennootschapsbelasting13,6
Dividendbelasting2,9
Schenkbelasting en successierechten1,7
Kansspelbelasting0,5
Totale directe belastingen63,1
B. Indirecte belastingen:
BTW41,1
Accijnzen 10,7
Overdrachts- en assurantiebelasting3,7
Belastingen op milieugrondslag4,6
Belasting op personenauto's en motorrijwielen 3,7
Belasting overig2,6
Totale indirecte belastingen68,4
C. Totaal belastingen131,5
______________________________
Bron: Miljoenennota 2010

De loon- en inkomstenbelasting die we zien als we ons loonstrookje krijgen, is dus maar 30% fractie van het totaal aan Rijksbelastingen. De rest gaat op aan andere Rijksbelastingen waarvan zelfs het grootste deel aan de BTW die verhoogd is naar 21%.

Belasting betalen in Nederland, 2012, 2013, miljarden euro

20122013
directe belastingen6061
indirecte belastingen6870
totaal belastingen128131
______________________________
Bron: Miljoenennota 2014

Belastingen 2015

De belastingen in 2015 dan, nieuw is de bankbelasting:

Belastingen 2015 in miljarden euro's

Indirecte belastingen (subtotaal) 74,9
Omzetbelasting44,7
Accijnzen11,4
Overdrachts- en assurantiebelasting3,8
Belastingen op een milieugrondslag5,1
Belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM)1,3
Motorrijtuigenbelasting3,9
Invoerrechten2,4
Bankbelasting 0,5
Verhuurdersheffing1,3
Overig0,4
Directe belastingen (subtotaal)71,8
Loon- en inkomstenbelasting52,4
Vennootschapsbelasting14,4
Dividendbelasting2,6
Schenk- en erfbelasting1,6
Overig0,7

Gemeentelijke heffingen

Met die Rijksbelastingen bent u er natuurlijk nog niet. Ook gemeenten en waterschappen komen systematisch geld tekort:
  • De onroerende zaak belasting, u kunt overigens altijd bezwaar maken.
  • Rioolrecht.
  • Reinigingsheffing.
  • De waterschapsomslag van de waterschappen.
  • De verontreinigingsheffing van de waterschappen.

De gemeenten halen naar verwachting 5,5 miljard euro op, waarvan circa 2,7 miljard via de WOZ, de onroerende zaak belasting. Een forse stijger is het rioolrecht. Ook zullen de heffingen van de waterschappen naar verwachting verder stijgen.

De sociale premies internationaal

Ook internationaal scoort Nederland slecht. Als percentage van zijn inkomen betaalde een Nederlander in 2005 circa 12,8%. Het EU-gemiddelde ligt volgens de Europese Commissie op 7,3%. In Duitsland is het percentage vergelijkbaar, in België bijvoorbeeld maar 8,3%.

De BTW internationaal

België is met de BTW een relatieve koploper met een heffing van 21%. In Denemarken bedraagt de heffing 25%, in Duitsland sinds kort 19% evenals in Nederland binnenkort.

Hoeveel successierechten moet ik betalen

De belasting op erfenissen in Nederland is hoog. De belasting op erfenis en nalatenschap levert de belastingdienst veel geld op.

De inkomstenbelasting

Weet u hoe de tarieven er in 2009 uitzien. Zie onderstaande tabel inkomsten belasting 2009:

Voor personen jonger dan 65 jaar, belastingjaar 2009

Belastbaar inkomen meer dandoch niet meer dantotaal tarief belastingen en premiesde schijven
-- 17.87833,50% 5.989
17.878 32.12742% 11.973
32.127 54.77642% 21.485
54.776meerdere52%-

Personen van 65 jaar en ouder, belastingjaar 2009

Belastbaar inkomen meer dandoch niet meer dantotaal tarief belastingen en premiesde schijven
-- 17.87815,60% 2.788
17.878 32.12724,1% 6.224
32.127 54.77642% 15.734
54.776meerdere52%-

Hoeveel krijg ik aan heffingskortingen in 2009

Iedere belastingplichtige heeft in 2009 recht op de algemene heffingskorting, maar er zijn inmiddels meerdere heffingskortingen, waarvoor u wellicht in aanmerking komt. Vaak maken voor een gezin de heffingskortingen het verschil. De bedragen zijn anders, wanneer u jonger dan wel ouder of gelijk aan 65 jaar oud bent en daar is de Bos-belasting (genoemd naar Wouter Bos) nog eens bijgekomen:

welke heffingskortingjonger dan 65ouder dan 65
de algemene heffingskorting 2.007 935
de arbeidskorting (lage inkomens):
* tot 57 jaar 1.504 0,00
* 57, 58, 59 jaar 1.762 0,00
* 60 of 61 jaar 2.018 0,00
* 62 jaar en ouder 2.274 1.059
de arbeidskorting (hoge inkomens):
* tot 57 jaar 1.480 0,00
* 57, 58, 59 jaar 1.738 0,00
* 60 of 61 jaar 1.994 0,00
* 62 jaar en ouder 2.250 1.048
de alleenstaande ouderkorting 902 421
de aanvullende alleenstaande ouderkorting 1.484 692
de jonggehandicaptenkorting 678 0,00
de ouderenkorting 0,00 661
de alleenstaande ouderenkorting 0,00 410
de levensloopverlofkorting 195 0,00
de ouderschapsverlofkorting 3,99 per verlofuur 0,00
maatschappelijke beleggingen1,3%1,3%
durfkapitaal en cultuur1,3%1,3%

Belasting betalen in Nederland 2013 en 2014, inkomstenbelasting betalen

Elk jaar worden de belastingen aangepast, sommige verhoogd, sommige verlaagd. Goede voorbeelden zijn de schijven en de tarieven voor de particulieren. In 2013 gingen de belastingtarieven inkomstenbelasting in de eerste schijf omhoog, in 2014 iets omlaag. In 2016 is er ongeveer 5 miljard aan belastingverlaging in de inkomstenbelasting, mooi meegenomen maar nog steeds een druppel op een verder gloeiende plaat.

Slot

Vaak zijn we geneigd om naar ons loonstrookje te kijken en naar de hoge accijnzen bij het tanken. Anders dan u waarschijnlijk vermoedde gaat ook veel, en in sommige gevallen meer, op aan BTW en andere heffingen. En toch gaat de belasting per saldo omhoog. Het wordt tijd dat eens goed in beeld wordt gebracht wat ons dat allemaal aan koopkracht kost en dat de tarieven omlaag gaan.

Lees verder

© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoofdpunten Miljoenennota 2020: koopkracht en belastingenHoofdpunten Miljoenennota 2020: koopkracht en belastingenDe koopkracht in 2020 en de belastingen zijn belangrijke onderwerpen in de Miljoenennota 2020. De tweetaks wordt in 2020…
Ouderenkorting 2017 en 2018 omhoogOuderenkorting 2017 en 2018 omhoogDe ouderenkorting wordt in 2016, 2017 en 2018 per saldo verhoogd, een logische zet want het lijkt slecht gesteld met de…
Verrekening voorheffingenWanneer de belastingdienst de aanslag van de inkomstenbelasting vaststelt worden de ingehouden voorheffingen verrekend.…
Wat is belasting?Niet alleen in Nederland, maar in tal van andere landen, moet men belasting betalen. Dit kan BTW zijn, maar ook inkomste…

Fiscus maakt ook fouten in uw voordeelFiscus maakt ook fouten in uw voordeelDe fiscus en belasting betalen. Niemand van ons betaalt graag meer belasting dan nodig is. Gelukkig maakt de fiscus en B…
Schenkingsrecht en samenloopregelingSchenkingsrecht en samenloopregelingWanneer u in 2019 of 2020 uw huis wilt schenken aan uw kind, komen tegelijkertijd twee heffingen om de hoek kijken, het…
Bronnen en referenties
  • Miljoenennota

Reageer op het artikel "De belastingen in Nederland zijn hoog"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jan de Jong, 13-05-2017 11:37 #8
De titel van het artikel zou moeten luiden: "De totale belastingdruk in Nederland is minstens een factor 2 te hoog". Hoe kan het dat de burger veel meer aan allerlei belastingen betaalt dan wat hij overhoudt?

Een groot gedeelte van het inkomen wordt besteed aan wonen. De kosten daar van zijn zo hoog omdat de banken veel te veel rente vragen. Banken die volgend het principe van fractionele reserve werken (zij creëren slechts een credit rekening op naam van de partij die leent en vervolgens printen zij nieuw geld). Er is dus geen tegenwaarde. De bank creëert slechts een schuld. En voor deze simpele daad vragen zij wel rente waarvoor de burger moet werken. Hier klopt iets fundamenteels niet. Geen wonder dat banken zo rijk en zo machtig zijn geworden dat zij de werkelijk macht in handen hebben. Samen met de multinationals.

Kan de overheid niet met geld omgaan of klopt er het nodige niet zoals in de VS met een afdracht aan de city of Londen en het Vaticaan? En dan overal flitskasten, parkeermeter en noem maar op. NL is de afgelopen decennia achteruit gevlogen en dat vooral na toedoen van de grote banken en multinationals die de toetreding tot de EU hebben doorgedrukt uit eigenbelang.

Als een mens na een leven hard werken zijn hoofd neerlegt dan nog wil de belastingdienst geld zien. Het is godgeklaagd! En als U vindt dat ik overdrijf dan heb ik een simpele vraag: hoe kan het dat de elite van minder dan 5% van de wereldbevolking meer dan 90% van alle aardse bezittingen heeft? Ik lees heel veel over wat in de VS gaande is en ik ben er van overtuigd dat in de EU de burgers nog wakker moeten worden.
Dat kan niet snel genoeg gebeuren! Reactie infoteur, 15-05-2017
Beste Jan de Jong,
Het zou inderdaad fijn zijn als de belastingen verder omlaag gaan, daar hebben we allemaal wat aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diffeomorfisme, 09-04-2012 20:26 #7
Ben volkomen niet met dhr Leegwater eens.

In Denemarken
a. kunnen de inkomsten niet gesplitst worden, als het gebruikelijk is in NL. Dus als ik X verdien en mijn vrouw niets, is het niet zo, dat we beide x/2 aangeven.
b. Maar een splitsing zou zinloos zijn, want daar de tarieven meestal lineair zijn. Er moet 25% aan de gemeente betaald worden, en 8% voor de "onderwijsfonds" alsmede een slordige 8% voor de ziekteverzekering.

De hoogste belastingtarief is 55%, en wordt al vanaf DKK 400K effectief.

O ja : auto's zijn peperduur, een Audi A6 bouwjaar 2001 met 200 dKm kost 20KEUR. Voedsel enz ditto : een pakje zalm kost 3.5EUR, stukje brood 5-6 EUR (!).

Verdient men 80K, moet men om 7K meer belasting betalen dan in NL ( oftewel 40% effectief )

Dát noem ik een belazering. Reactie infoteur, 09-04-2012
Beste Diffeomorfisme,
Ook u dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Leegwater, 03-04-2012 17:57 #6
Denemarken is goedkoper met belastingen als holland heb er gewoont ook daar is rente aftrek de hoogste schijf bedraagt 51 % maar je heb daar het voordeel je mag alles aftrekken van je bruto inkomen wat dan overblijft wordt belast dus al verdien je veel als je veel onkosten creeer dan zit je zo ie zo goed en voor iedere burger 6000 euro belastingvrij standaard arm en rijk ziekenfonds is vrij zit bij de btw in tarief 25%
we worden belazert hier in dit rotland


Overzicht > NL in Wereld > Wereldnieuws Macro > Groei in eerste halfjaar

Denemarken toch niet in recessie 31 augustus 2011 13:03 | Auteur: Kunieke Luth

Na 6 maanden van recessie heeft Denemarken de economische dip weer achter de rug. Of eigenlijk zaten de Denen helemaal niet in een recessie, blijkt na bijstelling van de voorlopige cijfers door het Deense bureau voor de statistiek.

Het statistiekbureau meldde eerder dat Denemarken in een recessie was beland, na een economische krimp in het eerste kwartaal van dit jaar en in de laatste drie maanden van vorig jaar. Bij twee opeenvolgende kwartalen is officieel sprake van een recessie. De economische teruggang over het eerste kwartaal werd woensdag echter opwaarts herzien tot een groei van 0, 1 procent. Daardoor was toch geen sprake van de oficiële economische dip.

Groei

Daarbovenop groeide de Deense economie in het tweede kwartaal met 1 procent ten opzichte van het eerste kwart van dit jaar.

De economische groei werd aangezwengeld door hogere investeringen, stijgende export en verbeterde omstandigheden op de arbeidsmarkt. Consumentenbestedingen dalen wel nog.

Analisten zijn niet verbaasd over de opwaartse bijstelling en groei die Denemarken laat zien. "Dit klopt met ons beeld dat de Deense economie het zwaar heeft, maar niet in elkaar stort", zei Steen Bocian, senior econoom van de Danske Bank tegen Deense media.

Niet rijk rekenen

Volgens Bocian moeten de Denen zich met de huidige cijfers nog niet rijk rekenen. De gegevens over het derde kwartaal zullen straks een goede indicatie zijn van de daadwerkelijke gezondheid van de economie. In het derde kwartaal remde de wereldwijde economische groei af. Reactie infoteur, 03-04-2012
Beste H. Leegwater,
Dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kadir, 24-02-2012 00:49 #5
Het is te veel geworden met belastingen. We worden alleen maar hard pieeeeeeeep.
het leukste is dat mensen hier gewoon accepteren. Kan ik me zo ontzetten aan irriteren, in Nederland is het alleen maar gezeur even boze reactie plaatsen en klaar. Als iedereen meewerkt en even volhoud kunnen ze niet meer verder plukken kijk hoe ze dan eens reageren op die dramahaag daar! Reactie infoteur, 24-09-2019
Beste Kadir,
Tsja. Maak dus wel gebruik van alle aftrekposten bij de aangifte inkomstenbelasting en maak gebruik van de vrijstellingen van belasting zolang die er nog zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65245-belastingaangifte-2018-en-2019-inkomstenbelasting.html

https://financieel.infonu.nl/sparen/92981-belastingvrij-sparen-in-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stork, 13-01-2010 19:17 #4
Het is hier gigantisch vreselijk hoog! Wij mogen absoluut gewoon niets opsparen of verdienen. Ik kom nu al 12 jaar in oost europa, men heeft daar veelal de vlaktax en dat resultaat is inmiddels duidelijk, een gemiddelde ondernemende pool kan in een korte tijd meer opbouwen dan een ondernemer in nederland, dat is een vaststaand feit!
Je kan dat zien aan de luxe huizen(villa's) die als paddestoelen uit de grond schieten en de dikste audi's en bmw's
die daarbij voor de deur staan.
In nederland hebben we inmiddels de oudste auto's van europa, en europees gezien ook nog een ongunstig vestigingsklimaat, daar zorgt de staat wel voor!
Ik adviseer dan ook iedere ondernemer eens de mogelijkheden te onderzoeken om zich in slowakije of polen te gaan vestigen.
Waar ik me nog het meeste erger is dat je nog een keer moet afrekenen met de fiscus als je oud bent en wil stoppen met je bedrijf.
Veel ondernemers weten dit grote fiscale verschil niet tussen oost en west, en eigenlijk zou dan ook vno-ncw uit hun luie stoel moeten komen om iets aan deze onrechtmatigheid te doen.
Waarom moeten we ministers steunen die een duur overheidsapparaat in stand willen houden en niets willen weten over efficient werken, maar liever met ons belastinggeld talloze nutteloze instanties willen onderhouden en zeker niet willen luisteren naar de gewone man of het mkb.

Wanneer gaan we gezamelijk (of iemand) naar het europese hof om te gaan procederen tegen de staat om dit aan de kaak te stellen? Het is al oneerlijke concurrentie voor nederlandse bedrijven fiscaal, en met de bijna 5 miljard naar brussel, betalen wij ook nog hun wegennet!


Belasting is legale roof!( zie haags juristen college) Reactie infoteur, 14-01-2010
Beste Stork,
En dan moeten de bezuinigingen en verdere lastenverhogingen in ons land nog komen…
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mas, 09-06-2008 17:50 #3
De nederlanders betalen erg veel aan belastingen. Van het netto besteedbaar inkomen gaat er ook nog eens ca. 20% aan BTW af én dan nog "iets" meer aan de heffing op de brandstof. Daarnaast zijn er de vele gemeentelijke, provinciale en waterschapsheffingen, milieuheffingen etc. etc. Voor alle officiële documenten betalen we inmiddels ook fors. Ik betaal graag belasting, dat betekent tenminste dat ik een inkomen heb, maar ik vind het langzamerhand wel absurd veel. Hoe moet het met de minima die nauwelijks of niet rond kunnen komen. De belastingdruk in Nederland is veel te hoog! Ik noem deze heffingen inmiddels legale diefstal. Een kabinet met een sociaal gezicht? Ik dacht het niet…! Reactie infoteur, 01-09-2019
Maar hebt u dan al dit artikel al gelezen, waaruit blijkt dat we over rente-inkomsten op spaargeld soms 240% of meer belasting betalen?:

https://financieel.infonu.nl/belasting/20071-belastingherziening-2019-hoge-belasting-in-box-3-mogelijk.html

Ruud Schelling, 10-09-2007 13:00 #2
Dit geeft nog maar eens duidelijk aan wat voor regering wij hebben. Bezuinigen bij het leven en belastingen verhogen om de begroting sluitend te krijgen, maar geen mens die er aan denkt om nu eindelijk eens te stoppen met het geldverslindende "buiten de deur eten", lees vredesmissies! Waarom moeten wij in dat opzicht altijd haantje de voorste zijn? Ook dit zoveelste kabinet Balkenende blijkt dus gewoon een grote bak ellende. Van alle verkiezingsprogramma's blijft geen spaan heel, dus het wordt tijd dat we overstappen op een twee partijenstelsel. Dan kunnen ze hun beloften wel nakomen en ook er op worden afgerekend als ze dat niet doen.

Yvesje123, 10-09-2007 12:47 #1
Duitsland zit tegenwoordig ook al op 19% BTW, al sinds 01-01-2007. Reactie infoteur, 10-09-2007
Dank je wel Yvesje123, je hebt helemaal gelijk. Is aangepast.

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 13-11-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting 2018
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 8
Schrijf mee!