De belastingen in Nederland zijn hoog

De belastingen in Nederland zijn hoog Belasting betalen in Nederland in 2020? De meeste Nederlanders zullen de belastingen en vooral de inkomstenbelasting in ons land als hoog ervaren, ondanks enkele tariefsverlagingen. Maar de tariefsverlagingen vindt u niet terug bij de omzetbelasting en allerlei andere belastingen en heffingen die in 2020 betaald moeten worden. Waarover en aan wie moet u allemaal belasting betalen in Nederland?

Belasting betalen in Nederland in 2020


De belastingen in Nederland

Over alle werkenden uitgesmeerd betaalt een Nederlander gemiddeld een kwart van zijn salaris aan loonbelasting en sociale premies. En iedereen weet dat we het daarmee zeker niet gehad hebben. Als u echt wil weten wat u te besteden hebt, moeten er eerst er nog vele heffingen af. De grootste melkkoe is de BTW. Die staat op 9%, laag tarief, en 21%, hoog tarief.

Rijksinkomsten in 2020: de belastingen

De Miljoenennota van het Ministerie van Financiën geeft altijd de verwachte belastinginkomsten van het Rijk. Voor 2020 is dat, uitgesplitst naar enkele grote posten, als volgt:

Verwachte Rijksbelastingen in 2020miljarden euro
Loon- en inkomstenbelasting inclusief premies volksverzekeringen105,1
Vennootschapsbelasting26,2
Accijnzen12,4
Overdrachtsbelasting en assurantiebelasting6
Milieu4,5
Motorvoertuigen4,4
Schenk- en erfbelasting, verhuurdersheffing3,5
Dividendbelasting5,2
BTW (omzetbelasting)60,5
Overig6,4
Totaal235,5

De loon- en inkomstenbelasting die we zien als we ons loonstrookje krijgen, is dus maar 50% fractie van het totaal aan Rijksbelastingen. De rest gaat op aan andere Rijksbelastingen waarvan zelfs het grootste deel aan de BTW die verhoogd is naar 21%. En de premie volksverzekeringen waarmee 41,7 miljard euro wordt opgehaald. Tot slot zijn er de andere overheden die klaar staan met belastingen en heffingen (gemeenten, waterschappen, provincies).

Directe belastingen en indirecte belastingen

Tot de directe belastingen worden gerekend:
 • Loon- en inkomensheffing.
 • Dividendbelasting.
 • Kansspelbelasting.
 • Vennootschapsbelasting.
 • Schenk- en erfbelasting.

Indirecte belastingen zijn:
 • Invoerrechten.
 • Omzetbelasting.
 • Belasting op personenauto's en motorrijwielen.
 • Accijnzen.
 • Overdrachtsbelasting.
 • Assurantiebelasting.
 • Motorrijtuigenbelasting.
 • Belastingen op een milieugrondslag.
 • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere.
 • Belasting op zware motorrijtuigen.
 • Bankbelasting.

Belasting betalen in Nederland, 2020, miljarden euro

20192020
directe belastingen138,5138,7
indirecte belastingen94,596,8
totaal belastingen233235,5
______________________________
Bron: Miljoenennota 2020

Gemeentelijke heffingen

Met die Rijksbelastingen bent u er natuurlijk nog niet. Ook gemeenten en waterschappen komen systematisch geld tekort:
 • De onroerende zaak belasting, u kunt overigens altijd bezwaar maken.
 • Rioolrecht.
 • Reinigingsheffing.
 • De waterschapsomslag van de waterschappen.
 • De verontreinigingsheffing van de waterschappen.

De gemeenten halen naar verwachting 9 miljard euro op, waarvan circa 6 miljard via de WOZ, de onroerende zaak belasting. Een forse stijger is het rioolrecht. Ook zullen de heffingen van de waterschappen naar verwachting verder stijgen.

De BTW internationaal

Nederland is met zijn hoge btw-tarief van 21 % geen koploper binnen de EU:

De btw-tarieven in de EU-landen, 2020

LandNormaal tariefVerlaagd tarief
Oostenrijk20%10% of 13%
België21%6% of 12%
Bulgarije20%9%
Cyprus19% 5% of 9%
Tsjechië21%10% of 15%
Duitsland16%5%
Denemarken25% -
Estland20%9%
Griekenland24%6% of 13%
Spanje21%10%
Finland24%10% of 14%
Frankrijk20%5,5% of 10%
Kroatië25%5% of 13%
Hongarije27% 5% of 18%
Ierland23%9% of 13,5%
Italië22%5% of 10%
Litouwen21%5% of 9%
Luxemburg17%8%
Letland21%12% of 5%
Malta18%5% of 7%
Nederland21% 9%
Polen 23%5% of 8%
Portugal23%6% of 13%
Roemenië19%5% of 9%
Zweden25%6% of 12%
Slovenië22%9,5%
Slowakije20%10%
Verenigd Koninkrijk20%5%

Hoeveel successierechten moet u betalen

De belasting op erfenissen in Nederland is hoog. De belasting op erfenis en nalatenschap levert de belastingdienst veel geld op.

De inkomstenbelasting

In 2020 is Nederland overgestapt op een twee schijvensysteem met aangepaste tarieven. De tarieven gaan voor veel mensen omlaag maar tegelijkertijd is er fiscaal minder aftrek mogelijk:

Belastingtarieven inkomstenbelasting 2019 en 2020

jaarinkomen tot 20.711meerdere tot 34.712meerdere tot 68.507meer dan 68.507
201918,75%20,20%38,10%51,75%
202019,45%19,45%37,35%49,50%

Slot

Vaak zijn we geneigd om naar ons loonstrookje te kijken en naar de hoge accijnzen bij het tanken. Zoals u waarschijnlijk vermoedde gaat ook veel, en in sommige gevallen meer, op aan BTW en andere heffingen. En zo gaat de belasting en belastingdruk per saldo omhoog. Zeer waarschijnlijk zullen de belastingen de komende jaren verder verschuiven van de directe belastingen naar de indirecte belastingen en gemeentelijke heffingen. Een plus op uw loonstrookje hoeft dan al lang niet meer te betekenen dat u er ook in koopkracht op vooruit zult gaan.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verrekening voorheffingenWanneer de belastingdienst de aanslag van de inkomstenbelasting vaststelt worden de ingehouden voorheffingen verrekend.…
BTW, probaat middel bij tekortenBTW, probaat middel bij tekortenDe Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), ook wel aangeduid als omzetbelasting, is een zogenaamde verbruiksbelasting. In ti…
Erfbelasting is diefstalErfbelasting is diefstalOver het geld dat u verdient, moet u meerdere keren belasting betalen. Indien u na uw overlijden ook nog geld nalaat, wo…
Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021?Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021?Kwijtschelding van de belasting aanvragen bij de fiscus? Kwijtschelden in 2023 van belastingen en belastingschuld, kan d…

Fiscus maakt ook fouten in uw voordeelFiscus maakt ook fouten in uw voordeelDe fiscus en belasting betalen. Niemand van ons betaalt graag meer belasting dan nodig is. Gelukkig maakt de fiscus en B…
Schenkingsrecht en samenloopregelingSchenkingsrecht en samenloopregelingWanneer u uw huis wilt schenken aan uw kind, komen tegelijkertijd twee heffingen om de hoek kijken, het schenkingsrecht…
Bronnen en referenties
 • Miljoenennota 2020
Reacties

Jan de Jong, 13-05-2017
De titel van het artikel zou moeten luiden: "De totale belastingdruk in Nederland is minstens een factor 2 te hoog". Hoe kan het dat de burger veel meer aan allerlei belastingen betaalt dan wat hij overhoudt?

Een groot gedeelte van het inkomen wordt besteed aan wonen. De kosten daar van zijn zo hoog omdat de banken veel te veel rente vragen. Banken die volgend het principe van fractionele reserve werken (zij creëren slechts een credit rekening op naam van de partij die leent en vervolgens printen zij nieuw geld). Er is dus geen tegenwaarde. De bank creëert slechts een schuld. En voor deze simpele daad vragen zij wel rente waarvoor de burger moet werken. Hier klopt iets fundamenteels niet. Geen wonder dat banken zo rijk en zo machtig zijn geworden dat zij de werkelijk macht in handen hebben. Samen met de multinationals.

Kan de overheid niet met geld omgaan of klopt er het nodige niet zoals in de VS met een afdracht aan de city of Londen en het Vaticaan? En dan overal flitskasten, parkeermeter en noem maar op. NL is de afgelopen decennia achteruit gevlogen en dat vooral na toedoen van de grote banken en multinationals die de toetreding tot de EU hebben doorgedrukt uit eigenbelang.

Als een mens na een leven hard werken zijn hoofd neerlegt dan nog wil de belastingdienst geld zien. Het is godgeklaagd! En als U vindt dat ik overdrijf dan heb ik een simpele vraag: hoe kan het dat de elite van minder dan 5% van de wereldbevolking meer dan 90% van alle aardse bezittingen heeft? Ik lees heel veel over wat in de VS gaande is en ik ben er van overtuigd dat in de EU de burgers nog wakker moeten worden.
Dat kan niet snel genoeg gebeuren! Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Jan de Jong,
Het zou inderdaad fijn zijn als de belastingen echt verder omlaag gaan, daar hebben we allemaal wat aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diffeomorfisme, 09-04-2012
Ben volkomen niet met dhr Leegwater eens.

In Denemarken
a. kunnen de inkomsten niet gesplitst worden, als het gebruikelijk is in NL. Dus als ik X verdien en mijn vrouw niets, is het niet zo, dat we beide x/2 aangeven.
b. Maar een splitsing zou zinloos zijn, want daar de tarieven meestal lineair zijn. Er moet 25% aan de gemeente betaald worden, en 8% voor de "onderwijsfonds" alsmede een slordige 8% voor de ziekteverzekering.

De hoogste belastingtarief is 55%, en wordt al vanaf DKK 400K effectief.

O ja : auto's zijn peperduur, een Audi A6 bouwjaar 2001 met 200 dKm kost 20KEUR. Voedsel enz ditto : een pakje zalm kost 3.5EUR, stukje brood 5-6 EUR (!).

Verdient men 80K, moet men om 7K meer belasting betalen dan in NL ( oftewel 40% effectief )

Dát noem ik een belazering. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Diffeomorfisme,
Ook u dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Leegwater, 03-04-2012
Denemarken is goedkoper met belastingen als holland heb er gewoont ook daar is rente aftrek de hoogste schijf bedraagt 51 % maar je heb daar het voordeel je mag alles aftrekken van je bruto inkomen wat dan overblijft wordt belast dus al verdien je veel als je veel onkosten creeer dan zit je zo ie zo goed en voor iedere burger 6000 euro belastingvrij standaard arm en rijk ziekenfonds is vrij zit bij de btw in tarief 25%
we worden belazert hier in dit rotland


Overzicht > NL in Wereld > Wereldnieuws Macro > Groei in eerste halfjaar

Denemarken toch niet in recessie 31 augustus 2011 13:03 | Auteur: Kunieke Luth

Na 6 maanden van recessie heeft Denemarken de economische dip weer achter de rug. Of eigenlijk zaten de Denen helemaal niet in een recessie, blijkt na bijstelling van de voorlopige cijfers door het Deense bureau voor de statistiek.

Het statistiekbureau meldde eerder dat Denemarken in een recessie was beland, na een economische krimp in het eerste kwartaal van dit jaar en in de laatste drie maanden van vorig jaar. Bij twee opeenvolgende kwartalen is officieel sprake van een recessie. De economische teruggang over het eerste kwartaal werd woensdag echter opwaarts herzien tot een groei van 0, 1 procent. Daardoor was toch geen sprake van de oficiële economische dip.

Groei

Daarbovenop groeide de Deense economie in het tweede kwartaal met 1 procent ten opzichte van het eerste kwart van dit jaar.

De economische groei werd aangezwengeld door hogere investeringen, stijgende export en verbeterde omstandigheden op de arbeidsmarkt. Consumentenbestedingen dalen wel nog.

Analisten zijn niet verbaasd over de opwaartse bijstelling en groei die Denemarken laat zien. "Dit klopt met ons beeld dat de Deense economie het zwaar heeft, maar niet in elkaar stort", zei Steen Bocian, senior econoom van de Danske Bank tegen Deense media.

Niet rijk rekenen

Volgens Bocian moeten de Denen zich met de huidige cijfers nog niet rijk rekenen. De gegevens over het derde kwartaal zullen straks een goede indicatie zijn van de daadwerkelijke gezondheid van de economie. In het derde kwartaal remde de wereldwijde economische groei af. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste H. Leegwater,
Dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kadir, 24-02-2012
Het is te veel geworden met belastingen. We worden alleen maar hard pieeeeeeeep.
het leukste is dat mensen hier gewoon accepteren. Kan ik me zo ontzetten aan irriteren, in Nederland is het alleen maar gezeur even boze reactie plaatsen en klaar. Als iedereen meewerkt en even volhoud kunnen ze niet meer verder plukken kijk hoe ze dan eens reageren op die dramahaag daar! Reactie infoteur, 24-09-2019
Beste Kadir,
Tsja. Maak dus wel gebruik van alle aftrekposten bij de aangifte inkomstenbelasting en maak gebruik van de vrijstellingen van belasting zolang die er nog zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65245-belastingaangifte-2018-en-2019-inkomstenbelasting.html

https://financieel.infonu.nl/sparen/92981-belastingvrij-sparen-in-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stork, 13-01-2010
Het is hier gigantisch vreselijk hoog! Wij mogen absoluut gewoon niets opsparen of verdienen. Ik kom nu al 12 jaar in oost europa, men heeft daar veelal de vlaktax en dat resultaat is inmiddels duidelijk, een gemiddelde ondernemende pool kan in een korte tijd meer opbouwen dan een ondernemer in nederland, dat is een vaststaand feit!
Je kan dat zien aan de luxe huizen(villa's) die als paddestoelen uit de grond schieten en de dikste audi's en bmw's
die daarbij voor de deur staan.
In nederland hebben we inmiddels de oudste auto's van europa, en europees gezien ook nog een ongunstig vestigingsklimaat, daar zorgt de staat wel voor!
Ik adviseer dan ook iedere ondernemer eens de mogelijkheden te onderzoeken om zich in slowakije of polen te gaan vestigen.
Waar ik me nog het meeste erger is dat je nog een keer moet afrekenen met de fiscus als je oud bent en wil stoppen met je bedrijf.
Veel ondernemers weten dit grote fiscale verschil niet tussen oost en west, en eigenlijk zou dan ook vno-ncw uit hun luie stoel moeten komen om iets aan deze onrechtmatigheid te doen.
Waarom moeten we ministers steunen die een duur overheidsapparaat in stand willen houden en niets willen weten over efficient werken, maar liever met ons belastinggeld talloze nutteloze instanties willen onderhouden en zeker niet willen luisteren naar de gewone man of het mkb.

Wanneer gaan we gezamelijk (of iemand) naar het europese hof om te gaan procederen tegen de staat om dit aan de kaak te stellen? Het is al oneerlijke concurrentie voor nederlandse bedrijven fiscaal, en met de bijna 5 miljard naar brussel, betalen wij ook nog hun wegennet!


Belasting is legale roof!( zie haags juristen college) Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Stork,
En dan moeten de bezuinigingen en verdere lastenverhogingen als gevolg van corona in ons land nog komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mas, 09-06-2008
De nederlanders betalen erg veel aan belastingen. Van het netto besteedbaar inkomen gaat er ook nog eens ca. 20% aan BTW af én dan nog "iets" meer aan de heffing op de brandstof. Daarnaast zijn er de vele gemeentelijke, provinciale en waterschapsheffingen, milieuheffingen etc. etc. Voor alle officiële documenten betalen we inmiddels ook fors. Ik betaal graag belasting, dat betekent tenminste dat ik een inkomen heb, maar ik vind het langzamerhand wel absurd veel. Hoe moet het met de minima die nauwelijks of niet rond kunnen komen. De belastingdruk in Nederland is veel te hoog! Ik noem deze heffingen inmiddels legale diefstal. Een kabinet met een sociaal gezicht? Ik dacht het niet…! Reactie infoteur, 10-07-2020
Maar hebt u dan al dit artikel al gelezen, waaruit blijkt dat we over rente-inkomsten op spaargeld soms heel veel belasting betalen?

https://financieel.infonu.nl/belasting/161928-marginaal-belastingtarief-vermogen-naar-135-procent-in-2020.html

Yvesje123, 10-09-2007
Duitsland zit tegenwoordig ook al op 19% BTW, al sinds 01-01-2007. Reactie infoteur, 10-07-2020
Klopt.

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 10-07-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.