Vennootschapsbelasting 2020, 2021 daalt. Tarief box 2 stijgt

Vennootschapsbelasting 2020, 2021 daalt. Tarief box 2 stijgt Dat de vennootschapsbelasting in 2020 en 2021 daalt, is gunstig voor ondernemers en iedereen met vermogen in box 2 als men vennootschapsplichtig is en winstbelasting moet betalen. De vennootschapsbelasting gaat omlaag, maar het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang) stijgt juist. Vooral de dga zal dat merken. Dat kan betekenen dat er per saldo sprake is van een lastenverzwaring in box 2 in 2019, 2020 en 2021. Het tarief in box 2 laat een toename zien van 7,6% (2021 ten opzichte van 2019).

Vennootschapsbelasting lager, tarief box 2 hoger


Wie betaalt vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting is de belasting die moet worden betaald over de in een bepaald boekjaar gemaakte winst. Dit tarief is hoger als er meer winst wordt gemaakt (meer dan 200.000 tot 2021 en in 2021 is dit 245.000). Vennootschapsplichtig is bijvoorbeeld een bv of een nv (de besloten vennootschap en de naamloze). Voor eenmanszaak geldt dat de gemaakte winst loopt via de inkomstenbelasting en niet via de vennootschapsbelasting. Sinds 2016 bestaat de vennootschapsbelastingplicht ook voor overheidsondernemingen (gemeenten, provincies en waterschappen). Wie aangifte vennootschapsbelasting moet doen kan eenvoudig uitstel vragen tot 1 november van het jaar volgend op het boekjaar waarover belastingaangifte wordt gedaan. Daar is geen motivering bij nodig. Wilt u langer uitstel om de belastingaangifte vennootschapsbelasting te kunnen doen, dan kan dat ook maar vereist dit een motivering. Bent u binnenlands belastingplichtig, dan kunt u dit alles digitaal met de Belastingdienst regelen.

Vennootschapsbelasting en winstbelasting heeft twee belastingschijven

Kleinere bedrijven of beter gezegd bedrijven die minder winst maken betalen een lager percentage van de winst aan vennootschapsbelasting. In 2018 betaalt u bijvoorbeeld 20% tot een belastbare winst van 200.000 euro en 25% daarboven. Het kabinet Rutte wil de vennootschapsbelasting de komende jaren verlagen en de dividendbelasting afschaffen. Maar wat betekent dat voor u?

Vennootschapsbelasting, tarieven en schijven 2019, 2020 en 2021

Opvallend is dat de schijven vanaf 2021 veranderen, de grens 200.000 euro wordt in 2021 245.000 euro, ook veranderen de tarieven (stand Prinsjesdag 2020):

Tarief vennootschapsbelasting 2018, 2019, 2020, 2021

Belastbare winstTarief 2018Tarief 2019Tarief 2020Tarief 2021
Tot 200.000 en tot 245.000 in 202120%19%16,5%15%
Meer dan 200.000 en in 2021 meer dan 245.00025%25%25%25%

In vier stappen gaat de vennootschapsbelasting kleine bedrijven 5%-punten omlaag, van 20% naar 15% in 2021. Dat is een meevaller. Voor bedrijven met meer dan 245.000 euro winst gaat de vennootschapsbelasting in 2020 en 2021 niet omlaag (dat was voor 2021 eerder wel de bedoeling).

Hoger belastingtarief in box 2, als dga meer belasting betalen

Maar wie bijvoorbeeld directeur-grootaandeelhouder is met een aanmerkelijk belang, heeft ook nog met een ander tarief te maken, de belasting in box 2. Die belasting in box 2 nu wordt verhoogd om de verlaging van de vennootschapsbelasting te kunnen financieren:

Belastingtarief box 2 van de inkomstenbelasting in 2018, 2019, 2020, 2021

JaarTarief in box 2
201825%
201925%
202026,25%
202126,9%

In het Regeerakkoord stond voor 2021 nog een percentage van 28,5%, dit is met de Miljoenennota 2019 bijgesteld naar 26,9%.

Wat nu?

Kijken naar beide effecten (minder vennootschapsbelasting, meer belasting box 2) is zeer waarschijnlijk dat in 2020 afrekenen in box 2 een stuk voordeliger is dan daarmee te wachten tot 2021. Laat uw netto dividend dus niet te lang in box 2, zeker niet als u op korte termijn hoge privé-uitgaven verwacht. Win hierover tijdig advies in. Probeer onnodige tegenvallers in de belastingheffing te voorkomen. Anderzijds is het zo dat als u geld opneemt uit box 2 en dit bedrag daarna in box 3 terecht komt, u nog duurder kunt uitkomen. De mate waarin dat zo is, is sterk afhankelijk van de hoogte van uw vermogen in box 3.

Per saldo gaan de belastingen dus ook omhoog

Voor iedereen met vermogen in box 2 en dus ook de dga gaat het belastingtarief met bijna 2% punt omhoog (2021) en dat is wel opvallend in een periode dat het kabinet Rutte 3 de belastingtarieven in ons land wil verlagen. Wie weinig winst maakt maar wel vermogen heeft in box 3, gaat er zo financieel op achteruit. Vaak gaat op een eerder opgebouwd vermogen dat door verhoging van het belastingtarief met terugwerkende kracht fiscaal extra wordt belast. Sommigen noemen dit een forse boete op ondernemen. Immers de verhoging met 2% punt is in feite een belastingverhoging van 7,6% (26,9/25=1,14). Vervolgens is de stijging in 2021 verzacht van 14% extra naar een stijging met 7,6%, maar het blijft een stijging.

Aanvullende maatregelen ondernemers

Aanvullende maatregelen uit het pakket versterking vestigingsklimaat zijn:
  • Vanaf 2021 is er 200 miljoen structureel beschikbaar om de werkgeverslasten op arbeid te kunnen verlagen.
  • Er komt een overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen in de vennootschapsbelasting. Als het gebouw voor 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en er op dit gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, mag alsnog deze drie jaar volgens het oude regime worden afgeschreven.
  • Overgangsrecht verkorten maximale looptijd 30%-regeling voor de personen bij wie de regeling in 2019 of 2020 zou eindigen.
  • DGA-tax krijgt twee verzachtingen: bestaande en nieuwe eigenwoningschulden van de dga worden van de maatregel uitgezonderd en er komt een aanvullende drempel van 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk.

Lees verder

© 2018 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Heffingsrente 2019 en 2020 is nu belastingrente 2019, 2020Heffingsrente 2019 en 2020 is nu belastingrente 2019, 2020Wat is belastingrente en hoeveel betaalt u in 2018, 2019 en 2020? Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente vervallen en…
De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IBDe Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IBDigitaal belastingaangifte doen in 2020 over 2019 is eenvoudiger dan ooit. De Belastingdienst heeft een prettige service…
DigiD machtiging belastingaangifte 2019 inkomstenbelastingDigiD machtiging belastingaangifte 2019 inkomstenbelastingGaat u ook digitaal belastingaangifte voorjaar 2020 over het jaar 2019? Sinds de belastingaangifte 2010 kunt u met DigiD…
Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2019 over aanslagjaar 2019. Wie 1 mei 2020 voor zijn aangifte inkomstenbelastin…

Inkomstenbelasting en loterij in 2019 en 2020Inkomstenbelasting en loterij in 2019 en 2020Stel u wint een grote prijs in de loterij, dan is de kans groot dat u daardoor veel inkomstenbelasting moet betalen. Som…
Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Kijkend naar het aantal heffingskortingen in 2019 is een belastingvereenvoudiging niet gelukt. Er zijn zes heffingskorti…
Bronnen en referenties
  • Vertrouwen in de Toekomst.
  • Niet afschaffen dividendbelasting.
  • Prinsjesdag 2020.

Reageer op het artikel "Vennootschapsbelasting 2020, 2021 daalt. Tarief box 2 stijgt"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 19-10-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Aftrekposten ondernemer
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!