Verrekening voorheffingen

Wanneer de belastingdienst de aanslag van de inkomstenbelasting vaststelt worden de ingehouden voorheffingen verrekend. Wat voorheffingen inhouden en wanneer ze kunnen worden verrekend met de aanslag voor inkomstenbelasting wordt hieronder uiteengezet. De uiteindelijke aftrek hangt af van de manier waarop het geld verdient is en hoe de belasting betaald is.

Wat zijn voorheffingen

Voorheffingen zijn belastingen die in de loop van het belastingjaar al zijn voldaan en zodoende . Voorbeelden hiervan zijn:
  • De loonbelasting exclusief de bij de eindheffing geheven belasting op loon
  • Reeds geheven dividendbelasting
  • Kansspelbelasting voor zover de gewonnen prijzen betrekking heeft op het verzamelinkomen
  • De bronbelastingen ingehouden op spaargelden door België, Luxemburg en Oostenrijk

Als een gecombineerde aanslag voor inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen wordt opgelegd worden ook deze vooruit betaalde premies als voorheffing opgenomen. Met uitzondering van de bij de eindheffing geheven premie volksverzekeringen.

Hoe worden deze verrekend

Het totaalbedrag van de bij wijze van voorheffing geïnde belastingen kan worden afgetrokken van het verschuldigde belastingbedrag over het bruto verzamelinkomen. Dit is ook het geval als de werkgever de belastingen en premies niet heeft afgestaan. Mits de werknemer te goeder trouw was dat zijn werkgever dit wel zou doen. De dividendbelasting kan alleen worden verrekend als deze uitkering waarover de belasting is geheven ten goede komt aan de belastingplichtige zelf en geen deel uitmaakt van een levensloopregeling. De kansspelbelasting kan alleen worden verrekend als de prijs waarover de belasting is geheven deel uitmaakt van het verzamelinkomen.

Voorbeeld

In een bepaald belastingjaar is Henk 16.560,- inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd. Op zijn te ontvangen dividenden is in totaal 1.400,- ingehouden. En omdat Henk ook in loondienst werkt is door zijn werkgever 10.500,- loonheffing en premie volksverzekeringen op zijn ontvangen loon ingehouden. Henk heeft ook nog een prijs van 50.000,- gewonnen met een kraslot hier is 12.500,- kansspelbelasting op geheven.

In dit geval kunnen de volgende voorheffingen van de 16.560,- aan verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen worden afgetrokken. Ten eerste 1.400,- aan dividendbelasting en ten tweede 10.500,- aan loonbelasting en premie volksverzekeringen. Uiteindelijk moet Henk dus nog 4.660,- aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betalen. De kansspelbelasting is niet verrekenbaar omdat de prijs niet als inkomen kan worden aangemerkt, en dus ook niet als zodanig wordt belast.
© 2010 - 2024 Frankdegram, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Recht op belastingteruggaveRecht op belastingteruggaveAls er teveel belasting is ingehouden, heb je recht op belastingteruggave. Met name studenten hebben recht op belastingt…
De kansspelbelastingDe kansspelbelastingOver prijzen die gewonnen worden in kansspelen is in Nederland kansspelbelasting verschuldigd. De hoogte hiervan hangt a…
Fiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenFiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenWat is fiscaal loon en hoe kun je het fiscaal loon berekenen? Brutoloon, nettoloon, fiscaal loon, verzamelinkomen en toe…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en 2022 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftrek t…

WOZ waarde 2020 en ozb 2020WOZ waarde 2020 en ozb 2020Let op de nieuwe WOZ 2020 en 2021 plus beschikking van de gemeente en onderneem zo nodig snel actie. Elk jaar ontvangen…
Wat is een g-rekeningWat is een g-rekeningEen g-rekening is een geblokkeerde rekening die vooral wordt gebruikt in het geval dat werk wordt uitbesteed. Het doel h…
Frankdegram (15 artikelen)
Gepubliceerd: 17-11-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.