Fiscus maakt ook fouten in uw voordeel

Fiscus maakt ook fouten in uw voordeel De fiscus en belasting betalen. Niemand van ons betaalt graag meer belasting dan nodig is. Gelukkig maakt de fiscus en Belastingdienst ook fouten bij de belastingaanslag in uw voordeel en onder voorwaarden mag u die voordelen bewaren. Wanneer u die voordelen mag houden en wat uw recht is wordt verder uitgelegd. Helaas wordt soms een navordering en navorderingsaanslag opgelegd, wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan. Helaas staan er mogelijk ook fouten in de voorlopige aanslag 2021 en 2022.

De Belastingdienst en fouten in de belastingaanslag

Ook in 2021 zal de Belastingdienst regelmatig in het nieuws zijn. Er worden veel fouten gemaakt, fouten in de belastingaanslag, aangiften verdwijnen spoorloos, en de automatisering zou bijna op omvallen staan. Daar komt nog bij dat de Belastingdienst overbelast dreigt te raken. Door de vele veranderingen in de regelgeving in voorgaande jaren, zoals het fiscaal uitbetalen van allerlei toeslagen. En waarschijnlijk door allerlei nieuwe veranderingen die op de rol staan. Spraakmakend is de toeslagen affaire, waarvan de problemen nog steeds niet zijn opgelost. Vele mensen wachten op uitsluitsel en hebben nog geld tegoed.

De Belastingdienst maakt fouten in uw voordeel

De Belastingdienst maakt fouten en dat lijken er alleen maar meer te worden. Fouten in de computersoftware, rekenfouten, fouten in de aanslag, niet opmerken van tikfouten en zo verder. Wat moet een eerzame burger dan doen die graag aan de Dienst wil verdienen. Het antwoord is: dat hangt er helemaal van af. Ik geef u twee voorbeelden.

De fiscus betaalt verkeerd uit

Een bekend voorbeeld is de Belastingdienst die per ongeluk een verkeerd bedrag overmaakt op uw rekening. Het is mij nog nooit overkomen, maar nog niet zo lang geleden kreeg iemand op zijn rekening 3,4 miljoen euro gestort. Dit had ruim 3.400 euro moeten zijn. Een evidente fout. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen is de zaak voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad kwam tot de conclusie dat het hier om een een dergelijke duidelijke blunder ging dat de belastingbetaler het bedrag netjes moest terugbetalen. Helder. Maar nu voorbeeld twee.

De Belastingdienst maakt geen gebruik van de toegezonden gegevens

Zoals bekend ontvangt de Belastingdienst van ons allerlei gegevens. Er zijn allerlei elektronische opgaven van verzekeraars en banken. De inspecteur hoeft bij het vaststellen van een aanslag niet van deze gegevens gebruik te maken. Hij kan de aanslag achteraf altijd nog corrigeren, wanneer daartoe aanleiding is. Geheel anders is de zaak wanneer de inspecteur de belastingplichtige om gegevens heeft verzocht, maar die gegevens niet heeft gebruikt of is kwijt geraakt. In dat geval, zo oordeelde het Hof te Den Bosch op 13 juni 2007, nr. 06/00287, mag de fiscus niet terugkomen op zijn aanslag. Als er voordeeltjes voor u zijn blijven zitten, mag u die volgens het Hof gewoon houden.

Nooit meer belasting hoeven betalen

Nog een voorbeeld. Een man van 72 hoeft geen belasting meer te betalen dankzij een fout van de fiscus. Hij had op zijn elektronische aangifte een hypotheekrente ingevuld van 3.419.635 euro in plaats van 3.419 euro. De fout uit 2001 werd aanvankelijk niet hersteld. Toen de Belastingdienst alsnog een naheffing stuurde, ging de man in beroep. Het gerechtshof in Den Bosch gaf hem onlangs gelijk. De Belastingdienst had het nakijken.

Zelf fouten maken bij belastingaangifte

Ook u en ik kunnen bij de belastingaangifte een fout maken, bijvoorbeeld doordat u een aftrekpost vergeet op te nemen in de belastingaangifte. Daarmee zoudt u uzelf te kort doen. Gelukkig kunt u die fouten vaak nog op tijd herstellen. Zie voor meer details voor hoe u dat doet het artikel: herstel zo fout in de belastingaangifte.

Wel of geen navorderingsaanslag

Eigenlijk was de fiscus het een beetje zat dat er nogal eens fouten werden gemaakt en mensen die in beroep gingen tegen een aanslag ook nog wel een gelijk kregen. Daarom is voor de aanslagen die na 1 januari 2010 worden opgelegd een en ander vereenvoudigd:
  1. Als door een fout een te laag bedrag is vastgesteld kan navordering plaats vinden als die fout u redelijkerwijs ook bekend zou moeten zijn. Dat is het geval als de te weinig geheven belasting ten minste 30 procent bedraagt van de uiteindelijk verschuldigde belasting, of als de Belastingdienst kan aantonen dat u wel degelijk van de gemaakte de fout wist. Deze navorderingstermijn bedraagt 2 jaar.
  2. Onder ad 1) vallen niet de fouten als gevolg van een verwijtbaar onjuist inzicht van de inspecteur. Hiervoor is een nieuw feit nodig.
  3. Onder ad 1) en ad 2) valt niet zwart geld op een buitenlandse rekening. Hiervoor geldt een navorderingstermijn van 12 jaar.

Voordat de Dienst een navorderingsaanslag oplegt, wordt onderzocht waarom in eerste instantie te weinig belasting werd geheven. Komt dit doordat u vergeten was om bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen op te geven, dan vindt een naheffing plaats plus rente. Wanneer u opzettelijk inkomsten of vermogensbestanddelen hebt verzwegen of onjuist aangegeven, dan kan een extra boete worden opgelegd. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de mate waarin u ook echt iets te verwijten valt.

Navordering 2020, 2021 en 2022 binnen vijf jaar

De navordering moet zijn opgelegd binnen vijf jaar na afloop van het jaar waar de navordering over gaat. Dat betekent dat tot 31 december 2020 nog een navordering kan worden opgelegd over het belastingjaar 2015. Bij zwart geld in het buitenland is de verjaringstermijn 12 jaar. Daarbij kunt u in 2020 nog een navordering krijgen over 2008 (in 2021 over 2009).

Voorlopige aanslag bevat soms fouten

In de voorlopige aanslag kunnen fouten staan, gewoonweg omdat van verouderde cijfers gebruik wordt gemaakt en uw nieuwe situatie inmiddels veranderd kan zijn. De fiscus weet veel van u maar niet alles. Ook lijken de percentages voor (vermogens)box 3 niet altijd correct te zijn. Het blijft dus opletten, want u bent verantwoordelijk voor een correcte invulling van uw belastingaangifte inkomstenbelasting.

Slot

Niet elke fout bij de belastingaangifte kan u een navordering opleveren. Bent u het niet eens met een belastingaanslag inkomstenbelasting maak dan binnen 6 weken gemotiveerd bezwaar tegen de aanslag.
© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Navordering en naheffing BelastingdienstNavordering en naheffing BelastingdienstHebt u ook een navorderingsaanslag over 2022 ontvangen? Ook als u uw inkomstenbelasting al lang hebt betaald, kan de Bel…
Wat is de Edelweissroute?Wat is de Edelweissroute?De naam Edelweissroute bij een erfenis verwijst oorspronkelijk naar zwart geld in Zwitserland dat bij de afwikkeling van…
Belasting: voorlopige, definitieve en navorderingsaanslagBelasting: voorlopige, definitieve en navorderingsaanslagDe belastingdienst kan u een aanslag sturen, die soms onverwacht komt. Dit kan gaan om een voorlopige aanslag, een defin…
Bezwaar maken tegen de BelastingdienstBezwaar maken tegen de BelastingdienstBent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan bezwaar maken tegen een b…

Hoge extra lasten voor de burger of lastenverlichting?Hoge extra lasten voor de burger of lastenverlichting?Politiek Den Haag is er altijd goed in geweest om te doen alsof de koopkracht van de burger niet of nauwelijks daalt. Oo…
De belastingen in Nederland zijn hoogDe belastingen in Nederland zijn hoogBelasting betalen in Nederland in 2020? De meeste Nederlanders zullen de belastingen en vooral de inkomstenbelasting in…
Reacties

Kaan, 22-08-2020
Ik heb onlangs bezwaar aangetekend tegen de ontvangen definitieve aanslag IB 2019. Ik kreeg vandaag een aangetekende brief binnen van de BD met de mededeling dat ik binnenkort al abusievelijk een uitspraak op mijn bezwaar of een verminderingsbeschikking zal ontvangen. Echter geven ze aan dat ik geen rechten kan ontlenen aan deze uitspraak of beschikking. De uitspraak is nu dus in mijn voordeel en mijn vraag is kan ik me toch op deze uitspraak beroepen en kan de BD zomaar mijn bezwaarschrift opnieuw in behandeling nemen? Dit lijkt me niet zomaar een administratieve fout die ze gemaakt hebben. Reactie infoteur, 29-08-2020
Beste Kaan,
Als de Belastingdienst vrijwel direct meldt dat er een verkeerde reactie is gestuurd op uw bezwaar, hangt het ervan af hoe zwaarwegend en evident de gemaakte fout is. Stel er staat dat u 1 miljoen euro krijgt, terwijl dat 100 euro zou moeten zijn, dan kunt u niet zeggen dat u recht hebt op 1 miljoen euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noor, 18-08-2020
Beste,

In 2017 was ik werkzaam in Nederland en woonde ik in België, tevens een huis in België aangekocht. Om die reden heb ik mijn belasting laten invullen door de belasting dienst zelf (werknemer op locatie). Ik wilde immers geen fouten maken. Dus ben ik met al mijn papieren naar de belastingdienst gegaan en heb het laten invullen, hier heb ik een kopie van. €3000 teruggekregen. Begin dit jaar kreeg ik echter een brief om een bedrag van €2800 terug te betalen omdat ik de gegevens niet kon bewijzen (hypotheekrente aftrek e.d.). Ik heb uiteraard bezwaar gemaakt. Al mijn papieren opgestuurd, alle papieren opgevraagd bij de bank. Van het huis, hypotheek en dergelijke. Ze vragen van alles bewijs terwijl bijvoorbeeld hier de rekening aftreksels maar 2 jaar bewaard worden. Ik heb dus alles wat ik heb en kon opvragen voorgelegd. Nu is de uitspraak gekomen en is de terugbetaling verlaagd naar €1037. Omdat ik mijn aangifte niet zelf had gedaan ben ik het hier alsnog niet mee eens. Dezelfde klapper papieren die ik bij mij had toen ik de belasting ging laten invullen heb ik nu opgestuurd. En blijkbaar heeft de medewerker een fout gemaakt bij het invullen. Mijn vraag is, wat kan ik hier nog mee? Juist om fouten te voorkomen heb ik toen niet zelf mijn belasting ingevuld. En nu dit. Is het normaal om een pak papieren van 1 CM dik voor te leggen als bewijs voor hypotheken en dergelijke? Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste Noor,
De Belastingdienst houdt de belastingplichtige verantwoordelijk voor een juiste belastingopgave, ook als de gegevens door de Belastingdienst zelf zijn ingevuld. Het is dus zeker niet fijn als u achteraf weer een deel moet terugbetalen. Het is ook niet gebruikelijk dat u vuistdik bewijs moet aanleveren, maar als u er uitgepikt bent door de Belastingdienst, dan kan dat inderdaad wel nodig zijn.
De verlaging van wat u moet betalen is al een mooi verschil voor u. Gewoon doorgaan dus met bewijs aanvoeren en misschien wordt dan ook die €1.037 nog geschrapt. Er hoeft nog niet eens een fout gemaakt te zijn bij het invullen, maar de Bd wil kennelijk bewijs zien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 08-07-2020
Hi, ik kreeg vorige week een definitieve aanslag 2016 en 2018 van kgb.
Maar de gegevens waarop zij het berekend hebben kloppen niet, onze inkomens zijn veel hoger, heb al die jaren altijd definitieve aanslagen gehad van onze inkomstenbelasting. Hadden zij dit niet kunnen controleren voordat ze deze berekening hadden gemaakt? Na hoeveel jaar kunnen zij deze fout nog herstellen? Reactie infoteur, 08-07-2020
Hi S,
Zeker, de definitieve beschikking wordt zo veel mogelijk op de definitieve belastingaanslag inkomstenbelasting gebaseerd (als deze beschikbaar is). De Belastingdienst heeft na afloop van de periode waarin u bezwaar kunt maken (zes wekentermijn) nog vijf jaar de tijd om een correctie aan te brengen als er nieuwe inzichten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 29-04-2020
Beste
Ik kreeg 03-04 de definitieve berekening toeslagen over 2013.
Nu blijkt dat ik geld moet terug betalen.
Wat moet ik hiermee? Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste P,
Als deze late berichtgeving niet wordt veroorzaakt doordat u uitstel van belastingaangifte kreeg, is een vordering over 2013 verjaard. Teken dus bezwaar aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Am, 08-04-2020
Mijn voorlopig belasting aangifte was niet correct ingevuld door de fiscus, ik heb deze aangepast en via Tax on Web verstuurd naar de diensten.
Bij ontvangst van mijn definitieve aanslagbiljet hebben ze totaal geen rekening met mijn gegevens gehouden, ze hebben hun gegevens gewoon laten staan, wat moet ik doen, daar ik een bedrag terugtrek, moet ik bezwaar aantekenen? Reactie infoteur, 10-04-2020
Beste Am,
Als u het niet eens bent met de fiscus, kunt u inderdaad het beste bezwaar aantekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mari, 09-01-2020
Opeens krijg ik een naheffing en daarna weer één. Omdat ik 3,5 jaar geleden bij voorlopige teruggave aanvraag mijn toen huidige salaris had ingevuld en bij de jaarlijkse aangifte het toen huidige iets hogere salaris en het jaar daarop het weer hogere salaris en dat jaar daarop ook weer. Maar ze zeggen nu dat de maandelijkse teruggave gebaseerd was op het 3,5 geleden opgegeven tien huidige salaris. Ik verwachtte dat zij automatisch alles zouden aanpassen omdat je elk jaar aangifte doet. Ik ben hier heel verbaasd over. Is dit de normale gang van zaken?

Mvg,
Mari Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Mari,
In de voorlopige aanslag inkomstenbelasting zit meestal een verouderd inkomen verwerkt en de Belastingdienst houdt u verantwoordelijk voor het corrigeren daarvan. Vaak gaat het om een vertraging van 1 a 2 jaar; 3,5 jaar is wat veel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 29-10-2019
Hoi,

Ik was te laat met de BTW aangifte en ook de betaling. Had verwacht een waarschuwing of aanmaning te krijgen, maar nee, meteen een dubbele boete.
OK, mijn fout (door drukte), maar nu moest ik over ongeveer 2 tientjes verschuldigde BTW, 50 + 65 Euro boete betalen.
Dat heb ik gedaan, onder vermelding van het aanslagnummer.

De belasting heeft eigenhandig 1 van die boetes teruggestort.(Daar kwam ik later achter).
Later weer een nieuwe aanslag gestuurd voor datzelfde bedrag.

Ik kreeg die van mijn vrouw in de hand geduwd, en dacht: Dat is afgehandeld.
Dus niks mee gedaan.

Nu kreeg ik weer die aanslag van de boete, met maningskosten van 7 Euro.
(Toen bleek dus dat het was teruggestort!)

Als ik nu (mag vast niet!) maar hun eigen regels (gelijke monniken, gelijke kappen?!) toepas, hebben zij een fout gemaakt, en moet ze mij nu ook maar een boete betalen, ik moet ook meteen aftikken bij hun…

Maar kunnen zij een betaalde aanslag, zomaar weer opnieuw opleggen, zelfs maningskosten berekenen, terwijl iemand daar zelf besloten heeft dat deel van de betaling terug te storten?

Alvast bedankt voor je reactie,

Groetjes,

Hans Reactie infoteur, 01-11-2019
Hoi Johan,
Dat kan wel, maar het is wel raar zoals dit gelopen is. Het beste tekent u ook bezwaar aan en maakt u de fiscus duidelijk wat er gebeurd is. Wellicht wordt na de betaling de boete alsnog ingetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 23-09-2019
Hallo infoteur.

Mijn B.aangifte klopte met de werkelijkheid. De bd heeft mijn jaar inkomsten omlaag gezet, terwijl het goed stond tijdens de opgave.

Chris Reactie infoteur, 23-09-2019
Beste Chris,
Vreemd, maar dan nog kunt u de Belastingdienst de juiste cijfers aanleveren via een bezwaar of nieuwe belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 18-09-2019
Hallo.

De Belastingdienst heeft mijn jaar inkomst dik 8000 euro lager geschat dan waar het op stond.
Het juiste bedrag is in de praktijk al 3 jaar het zelfde.
Maar om dat ik nu te veel kgb heb ontvangen heb ik een naheffing gekregen.

Mag de Belastingdienst zonder enige aanleiding mijn jaar inkomst zo drastisch laag schatten?

Chris Reactie infoteur, 20-09-2019
Hallo Chris,
De Belastingdienst maakt een inschatting, maar als die niet juist is, kunt u die corrigeren. U blijft altijd verantwoordelijk voor uw eigen belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nathalie, 03-08-2019
Hallo,

Ik heb van de belastingdienst de definitieve aanslag toeslagen 2018 ontvangen. Nu staat hierin vermeld dat ik te weinig toeslagen heb ontvangen en dus nog een best bedrag terug krijg. Nu heb ik ook netjes mijn belastingaangifte over 2018 gedaan, echt hebben ze de definitieve aanslag op een veel lager jaarinkomen gezet. Op dat lage jaarinkomen zijn nu dus ook de toeslagen berekend.
Ik heb alle informatie mbt mijn toeslagen en teruggave netjes ingevuld. Dus zij hebben een fout gemaakt.
Ik vraag me nu af wat ik hier nu mee moet. Het is altijd fijn geld terug te krijgen, maar zij hebben beide definitieve aanslagen met het verkeerde jaarinkomen gedaan.

Ik heb zelfs nadat ik zag dat ze een voorlopige aanslag inkomstenbelasting hadden gedaan, contact opgenomen dat het niet klopt. Terwijl ik netjes bevestiging heb gekregen destijds toen ik alles invulde met het juiste bedrag.

Ik hoor graag wat hier de procedure in is. Zit niet te wachten dat ze dan door een fout van hunzelf dadelijk het bedrag weer terugvorderen.
Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 05-08-2019
Hallo Nathalie,
Als er door de Belastingdienst duidelijk een fout is gemaakt, kan de Belastingdienst dit bedrag terugvorderen. Het beste zet u dit bedrag dus apart. Gewoon terugstorten gaat namelijk ook niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilona Groenen, 20-06-2019
Hoi,

Wij hebben 2x een bedrag voor de zorgtoeslag terug gekregen.
1x 900 en 1x 600 euro. Alle gegevens staan online juist ingevuld, en wij zouden totaal geen recht hebben op zorgtoeslag.
Nu zetten wij dit natuurlijk aan de kant, want een terugvordering zal hoogstwaarschijnlijk volgen.

Maar nu de vraag. Na hoeveel jaar mag de belastingdienst een eigen gemaakte fout terug vorderen. Is dit ook 5 jaar?

Bedankt. Reactie infoteur, 21-06-2019
Hoi Ilona Groenen,
Als er evident een verkeerde betaling is gedaan, is sprake van een onverschuldigde betaling en die verjaart pas vijf jaar nadat de fout is opgemerkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noor, 02-03-2019
… bij mijn huidige aanslag over 2018 is (volgens mij) een fout gemaakt in de schaaltarieven. De eerste box geeft een percentage aan van +/- 8 percent. Ik heb hierover gebeld met de belasting telefoon en er werd mij verteld dat dat goed was. Ik ben in september met pensioen gegaan en er is dus nog al wat veranderd. Echter, het lijkt erop alsof er een typefout gemaakt is in de berekening over de eerste schijf. Dus +/- 8 percent in plaats van 18 +/-. Het gevolg hiervan dat ik geld terug krijg. Omdat ik geen zin heb in enorme naheffingen, wil ik weten wat ik nog kan doen om dit te veranderen. Hopelijk kunt u wat wijzer maken. Reactie infoteur, 04-03-2019
Beste Noor,
Als u in augustus 2018 de AOW-leeftijd kreeg (66 jaar), is het tarief in de eerste schijf gelijk aan 29,09%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda Nijs, 03-01-2019
Afgelopen maand zijn er wel 8 bekende blauwe enveloppen op de deur gevallen.
Mijn vriend en ik hebben in 2015 samen een huis gekocht. Ik was voorheen alleenstaande ouder met 2 kinderen die overigens mee verhuisden.
Ik heb netjes alles aangegeven (ze vragen je nl het hemd van je lijf als je de toeslagen wil veranderen, dit is overigens helemaal prima) Maar hoe kan het dat ze na 3.5 jr dan komen met een bedrag van 10.000 euro dat je teveel aan toeslagen hebt gehad.
Ik heb telefonisch contact gehad, net omdat ik het vermoeden had dat ik toeslagen kreeg waar ik geen recht op had.
dus heb nu geen poot om op te staan, waarin ze me vertelde mevr U hebt wel recht op de toeslagen. u hebt 2 kinderen die niet van u huidige partner zijn. als de oudste de deur uitgaat verandert dat dus nu… komen ze met een vordering van 10.000 euro help. Ze zeggen nu dat hij mijn toeslagpartner is.
Zij zijn in gebreke gebleven en ik mag nu 2 jaren gaan werken voor de belasting.
Wat kan ik hiermee? Reactie infoteur, 03-01-2019
Beste Jolanda Nijs,
Na 3,5 jaar is wel erg laat, maar de Belastingdienst mag maximaal vijf jaren terug gaan, hoe vervelend dat voor betrokkenen ook is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roy Fernandes, 18-12-2018
Wij hebben een FIOD onderzoek gehad en fantastisch hoge aanslagen opgelegd gekregen. OM heeft de zaak geseponeerd en er moet een bestuursrechtelijke beslissing worden genomen. De belasting heeft ons ook gelijk gegeven en een schadevergoeding toegekend van plus minus 1400.alleen loopt dit nu 4 en half jaar en zijn onze onkosten in tientallen duizenden euro’s gelopen. Kunnen wij dit verhalen op de belastingdienst omdat we toch in het gelijk zijn gesteld.Roy Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Roy Fernandes,
U kunt bezwaar maken en om een hogere schadevergoeding vragen omdat uw kosten beduidend hoger zijn dan het bedrag dat de Belastingdienst kennelijk in zijn hoofd heeft. Hier is een speciaal formulier voor (zie https://tinyurl.com/ya4xpf65).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meer, 22-05-2017
Beste,

Wij hebben in 2015 van kinderopvang gebruik gemaakt. De toeslag hadden wij maandelijks uit laten keren. Wij hebben 2 keer de jaaropgave toe moeten sturen voor een definitieve aanslag. Uiteindelijk kregen wij te horen (lezen) dat de kinderopvang gestopt was voor 2015 (omdat ze geen informatie hadden gekregen, wat overigens wel in mijn toeslagen stond, hun fout dus) en het hele bedrag van zon 10.000 euro terug moesten betalen. Bezwaar gemaakt, gebeld, zeer gestrest uiteraard. Tussendoor nog wat brieven dat we een boete zouden krijgen en snel moesten betalen enz.

Mijn bezwaar is snel goedgekeurd gelukkig, maar nu staat er dat we zon 11.000 euro terug krijgen. Dat is dus een heel jaar kinderopvangtoeslag (terwijl we die al maandelijks hebben gekregen in 2015). Weer een fout van hun kant. Ze hebben alle goede gegevens, niks is achter gehouden. Mooi bedrag, dit kunnen wij goed gebruiken natuurlijk maar als wij het zo laten, zullen of kunnen ze hier nog op terug komen en betalen we dan uiteindelijk ook nog rente over dit bedrag dat we dan weer terug moeten betalen? Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Meer,
De Belastingdienst kan hierop nog terugkomen. Geef het geld dus nog niet uit, maar zet bijvoorbeeld een deel op een spaarrekening. U kunt weer bezwaar maken en daarin aangeven dat u nu te veel hebt gekregen of even afwachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 18-04-2017
In 2015 hebben wij een bedrag van € 2152,- te veel terug gehad. De aangifte hebben wij naar waarheid ingevuld. Hierdoor is er 2x de combinatiekorting berekend, terwijl dit 1x zou moeten zijn. Nu hebben wij een aanslag gekregen dat wij het terug moeten betalen met rente. Nou blijkt dat het waarschijnlijk een fout in het systeem blijkt te zijn. Na al contact te hebben gehad is de rente die er over betaald zou moeten worden (€ 72,-) verminderd. Maar is het zo dat zij een fout in de automatisering hebben, waar wij nu achteraf de dupe van zijn (had het namelijk liever helemaal niet gehad dan had ik nu dat bedrag niet moeten terug betalen). Kan dit terug gevorderd worden? Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Kim,
Het zal om een fout gaan die meer belastingbetalers heeft getroffen. Als het om een evidente fout gaat, mag de Belastingdienst terugvorderen. Uit het feit dat de rentevordering is teruggedraaid blijkt wel dat ook de Belastingdienst toegeeft dat het niet uw schuld is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christa, 01-03-2017
Hallo,

Ik heb over het jaar 2012 teveel gehad aan kinderopvangtoeslag. Dit door een fout van de belastingdienst. Ik heb hier meerdere malen over gesproken dit speelt al jaren. Er zijn verschillende mensen met deze zaak bezig geweest en elke keer weer iemand ziek. En doorschuiven tot 4 keer aan toe.

Nu is er iemand mee bezig die zegt tja je hebt fraude gepleegd whahaha (door gelukkig mijn eigen admin kunnen bewijzen dat dit niet zo is). Maar nu legt ze me de volle mep voor elke maand betalen. Terwijl eerder ook rekening is gehouden met mijn persoonlijke situatie. Nu een beroepschrift maken pffff. Heeft er iemand nog tips? Zelfs de ombudsman is ermee bezig geweest.

Gr Christa Reactie infoteur, 06-04-2020
Hallo Christa,
Als u een sterk dossier hebt, gewoon volhouden en anders weer rapporteren aan de ombudsman.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Benjamin, 07-12-2016
Hoi Zeemeeuw

Ik snap dat het al verjaard zou moeten zijn maar is er nu iets wat ik kan doen om
ervoor te zorgen dat ik de definitieve aanslag van 2015 toch zou kunnen ontvangen?

Met vriendelijke groet
Benjamin Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Benjamin,
U kunt binnen zes weken bezwaar maken (onderbouw uw bezwaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Benjamin, 05-12-2016
Op 25-11-2016 kreeg ik de definitieve aanslag over 2015, op 2-12-2016 kreeg ik een brief waarin stond dat zij de definitieve aanslag hadden verrekend met de inkomstenbelasting/premie volksverz. 2009. Mijn vraag is hoe dit mogelijk is. Ik heb nog nooit van de belastingdienst iets gehoord over een nog te betalen bedrag en nu komt ineens 2009 uit de lucht vallen na 7 jaar tijd, gelieve uitleg/advies te geven.
Met vriendelijke groet, Benjamin Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Benjamin,
Dat is merkwaardig omdat het belastingjaar 2009 voor een particulier inmiddels verjaard is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Flip, 18-11-2016
In een bezwaarprocedure bij de belastingen heb ik op 12 oktober een ingebrekestelling gedaan plus dwangsom geëist omdat de beslistermijn was verstreken. De inspecteur krijgt dan dan nog 2 weken de tijd om een beslissing te nemen en heeft dat gedaan. Heb nu een dwangsombeschikking gekregen dat ik geen recht op de dwangsom heb, maar in de brief staat 2 september ipv 12 oktober als ontvangstdatum van mijn ingebrekestelling en dat zou een maximale dwangsom van 1260 euro opleveren. Kan ik aan die beschikking rechten ontlenen? Oftewel, kan ik nu bezwaar maken of mogen ze die datum als fout betitelen en een nieuwe beschikking sturen? Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Flip,
U kunt het in ieder geval proberen. Een overduidelijke fout mag overigens altijd nog worden hersteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moedeloos, 16-11-2016
Hallo,
Heb van de belastingdienst een brief gekregen met daarin de mededeling u hebt het kindgebonden budget als (maandelijks) voorschot gekregen. Met de nu bekende gegevens hebben wij uw kindgebonden budget definitief berekend en dat ik 146 euro terug moet betalen. Dit hebben ze schijnbaar in 2015 een keer op me rekening gestort. Nou ik weet niet beter dat ik nooit recht heb gehad op kindgebonden budget. Dit heeft de belastingdienst mij al diverse keren per brief en telefonisch laten weten. En nu komen ze dat ze 1 maand voorschot hebben gestort of ik dat terug kan betalen. Wat ik zo vreemd vind is dat je op papier krijg dat je geen recht, hoe kunnen ze dan een voorschot geven. Ik heb ook nooit een brief gehad dat ze een voorschot voor kindgebonden budget hebben gestort op mijn rekening.
Is het normaal dat ze zo werken, kunnen en mogen ze zo handelen. Ik heb geen 146 euro om terug te betalen. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Reactie infoteur, 06-04-2020
Hallo Moedeloos,
U kunt bezwaar maken. Loop uw afschriften door om te zien of u echt niets hebt ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angie, 02-11-2016
Hallo,

Vandaag kreeg ik een brief van de belastingdienst met daarin een verzuimboete. Na een telefoontje met de belastingdienst bleek dat ik twee dagen te laat aangifte over 2014 had gedaan, daarvan had ik volgens de medewerkster een aangetekende aanmaning gekregen tot het doen van aangifte. In mijn online berichtenbox van de Overheid kan ik deze brief niet terugvinden (en ik kan mij niet herinneren dat ik heb getekend voor een aangetekende brief van hen, is een handtekening van mij dan noodzakelijk?).
Ik kreeg voor 2014 zo'n €170,- terug aan inkomstenbelasting, maar de verzuimboete is ruim twee keer zo hoog. Het is toch gek dat je zo'n hoge boete moet betalen voor het (net) te laat terugvragen van je inkomstenbelasting? Denkt u dat ik kans heb op kwijtschelding van deze boete als ik bezwaar maak? Reactie infoteur, 06-04-2020
Hallo Angie,
Maak in ieder geval bezwaar en wijs erop dat dit de eerste keer is dat u iets te laat was en zeker geen aanmaning hebt ontvangen. Als een stuk namelijk aangetekend is, is dat aan te tonen, daarvoor moet u dan getekend hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hester, 31-10-2016
Bedankt voor de reactie… ondertussen heb ik geprobeerd om bezwaar te maken maar het schijnt dat je tegen een voorlopige aanslag geen bezwaar kunt maken. Het bedrag wat ik teveel heb terug gekregen is onder de 30% van het bedrag wat ik terug zou moeten krijgen. Maar wat is nu dan de procedure? De belastingdienst zelf geeft aan dat ik dit natuurlijk terug moet betalen en een aanvraag kan doen voor gespreid betalen. En als ik die ontvang dat ik dan tegen de gevorderde rente in bezwaar kan gaan. Dan is nog niet gezegd dat dit inderdaad gehonoreerd wordt en moet ik sowieso dat bedrag terug betalen met evt. rente.
Op welke manier kan ik nu bezwaar maken of moet ik gewoon dit bedrag nu eerst terug betalen? Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Hester,
U kunt binnen zes weken tegen een voorlopige aanslag bezwaar aanteken en anders dient u uw belastingaangifte nog eens in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hester, 20-10-2016
Mijn digitale aangifte over 2015 is door een belastingmedewerker verkeerd op papier overgenomen en vanaf daar verwerkt. Hierover heb ik gelijk aan de bel getrokken omdat ik zag dat ik geen bijdrage hoefde te betalen voor de ZVW terwijl dit bij mij digitale aangifte wel genoemd stond… Toen bleek dus dat er bij hun een fout gemaakt is. Er is mij toen niet vermeld dat er hierdoor ook meer geld is teruggegeven dan waar ik recht op had. Omdat ik elke maand al een voorschot bedrag krijg en ik niet bijhoud hoeveel dit uiteindelijk samen wordt heb ik niet opgemerkt dat ik teveel gestort heb gekregen. Het bedrag in juni was namelijk 2000 minder dan het bedrag wat ik op mijn digitale aangifte zag staan wat ik terug zou krijgen. Daarom zijn er toen geen alarmbellen gaan rinkelen bij mij… Nu krijg ik opeens een naheffing van bijna 2000 euro… door een fout die zij zelf gemaakt hebben waar ik ze zelf nog op heb geattendeerd waar ze toen geen actie in hebben ondernomen tov het gestorte bedrag. Ik vind dat hier sprake is van een tekortkoming van de belastingdienst waar ik nu de dupe van wordt… Maak ik enige kans wanneer ik hier bezwaar tegen maak? Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Hester,
Zeker, maak goed onderbouwd uw bezwaar kenbaar. Maak ook bezwaar tegen de rente die waarschijnlijk in rekening wordt gebracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Didact, 10-09-2016
Hallo.

Ik heb onverschuldigd betaald (middels verrekening) paar jaar terug aan de BD. Achteraf blijkt het onterecht dus, en dat erkennen ze ook. Echter staat op uitspraak op bezwaar ook dat er verrekend kan worden. Kan dit? Ik heb geen openstaande vorderingen OB, maar wel van de toeslagen (tevens loopt er bezwaar en aanvraag beslagvrije voet).

Ps ik heb een bezwaar ingediend en belastingvrije voet. Dit was voor de uitspraak binnen bij de belastingdienst. Wat nu, krijg ik alles, niets, gaan ze verrekenen? Het is ooit onterecht gebeurd en nu dan maar nog een keer proberen met de onterecht betaalde gelden? Ik weet dat de BD veel verrekeningsmogelijkheden heeft vandaar dat ik niet weet waar ik aan toe ben. Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Didact,
Bij een onverschuldigde betaling, ontstaat er een verbintenis tot terugbetaling. De belastingdienst mag daarom niet verrekenen, maar zal wetende dat u geld op de rekening hebt staan, daarop beslag willen leggen. Dat laatste (het beslag) is echter een ander traject.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harm, 21-07-2016
Mijn vraag betreft Watersysteemheffing eigenaren, een door het GBLT geheven gemeentelijke belasting.
De inner van de belasting heeft bij overdracht van eigendom, inmiddels meer dan 15 jaar geleden verzuimd om de post "Watersysteemheffing eigenaren" in rekening te brengen. Tot hoever terug mag het GBLT deze fout corrigeren en met terugwerkende kracht alsnog deze post in rekening brengen? Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Harm,
Ze mogen maximaal vijf jaren terug gaan. De rest is verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera, 10-07-2016
De belastingdienst heeft me gevraagd de jaafopgaven te sturen ivm controle opvangtoeslag. Nu zijn mijn kinderen in 2015 naar een opvang geweest met twee locaties. Had ook twee LRK nummers. Twee dagen op de ene opvang en een dag op de andere. Van de opvang hebben we een jaaropgave gekregen met beide locaties gecombineerd. In de voet van de brief staan wel de twee LRK nummers, maar de bedragen zijn niet gesplitst. Op het formulier van de belastingdienst staat dat je de gegevens van de jaaropgave moet overnemen. Wat nu te doen? Ik heb al bij de opvang gevraagd om een uitsplitsing, maar volgens mij lukt dit niet met het systeem. Wat nu te doen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Vera,
Geef de gezamenlijke bedragen door en stuur de Belastingdienst een kopie van de nota. Als de fiscus meer vragen heeft, laat die dat wel weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilona, 05-06-2016
Hallo!
Ik heb dus mijn definietive aanslag gekregen en krijg een lekker bedrag terug maar nu zie ik dat ze het kunnen verrekenen ik ben in 2016 getrouwd en me man heeft 1 openstaande rekening kunnen ze dit nu verrekenen of kijken ze alleen naar mij groetjes Reactie infoteur, 06-04-2020
Hallo Ilona,
Als jullie (nog) fiscale partners zijn en gezamenlijk belastingaangifte hebben gedaan, kan dit bedrag met uw teruggave worden verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marly, 26-05-2016
Geachte Mevr/Meneer,
Ik heb een brief van de belastingdienst ontvangen dat ik een bedrag van 533,00 ontvang of wordt verrekend aangaande mijn inkomstenbelasting 2015. Ik kreeg tegelijkertijd een brief waarin stond dat dit bedrag verrekend is met een teveel ontvangen huurtoeslag uit 2013. Dit was een bedrag van 1429,00. Ik heb vorig jaar een formulier verzonden voor kwijtschelding van mijn schulden bij de belastingdienst, omdat ik een (lage) ziektewetuitkering krijg van het uwv en ik dit onmogelijk kon betalen (ik ben erg ziek). De inspecteur van belastingen regio Brabant heeft mij opgebeld en alles wat er toen nog openstond bij de belastingdienst is kwijtgescholden. Ik heb nadien ook niks meer hoeven betalen. Nu dus die brief dat mijn bedrag van 533,00 ineens verrekend wordt met mijn teveel ontvangen huurtoeslag uit 2013. In feite heb ik helemaal geen schulden of iets dat verrekend moet worden bij de belastingdienst omdat alles is kwijtgescholden. Kan dit dan zomaar ineens verrekend worden? Ik was zo blij met die 533,00 die ik zou krijgen.

Met vriendelijke groet,
Marly Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Marly,
De verrekening is een automatisme. Wellicht is uw kwijtschelding niet goed geregistreerd geweest of niet bekend bij de afdeling toeslagen. Maak bezwaar en zoek even contact met uw belastingkantoor regio Brabant.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie, 03-05-2016
Uit mijn aangifte IB blijkt dat ik recht had op € 201,- zorgtoeslag over 2013. Helaas heb ik blijkbaar nooit zorgtoeslag aangevraagd voor 2013 aangezien ik hier in 2012 ook recht op had en dit dus gewoon doorliep. Ik zit in de uitstelregeling en het bedrag staat gewoon in mijn aangifte vermeld. Nu blijkt dat ik dit niet meer krijg. Heeft bezwaar maken nog zin of is dit een kansloze missie. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Harrie,
De zorgtoeslag wordt niet als inkomen gezien, u betaalt er dus geen belasting over. Correcties in een belastingaangifte inkomstenbelasting kunnen tot maximaal vijf jaar terug worden gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kathelijne, 11-03-2016
Ik heb mijn aanslag IB 2015 ingevuld en ik zou een bedrag van 448 EUR terug krijgen, vandaag is er slechts 187 EUR overgemaakt. Gaat dit in 2 keer of moet ik contact opnemen met de belastingdienst? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Kathelijne,
Normaliter krijgt u het bedrag in één keer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sacha, 21-01-2016
Wij kregen een definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag 2014, we moesten ruim € 3.000 terugbetalen. Deze berekening klopte niet, van mijn jongste kind hadden ze 0 uren aan kinderopvang berekend terwijl hij wel gewoon naar een geregistreerde kinderopvang ging. Bezwaar gemaakt en jaaropgave van het kinderdagverblijf meegestuurd. Nu hebben ze dit hersteld en hebben we een 'beslissing op bezwaar' ontvangen met een nieuwe definitieve berekening. Alleen heeft de belastingdienst een rekenfout gemaakt, waardoor we nu een flink bedrag terugkrijgen. Kunnen ze nu nog terugkomen op deze 'beslissing op bezwaar'? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Sacha,
Er zijn veel fouten gemaakt met de kinderopvangtoeslag waardoor veel mensen eerst moesten terugbetalen. Als ook deze fout bekend wordt, zal de Belastingdienst dit bedrag weer terugvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K., 21-12-2015
Ik heb een definitieve berekening gekregen van 2014 van de kinderopvang toeslag (€4387 terug betalen). Wat blijkt nou dat de uren vanaf juni t/m dec niet zijn doorgegeven. Ik vind dit heel vreemd want ik heb wel al die tijd toeslag ontvangen en ze gingen ook naar het kdvb. Ik heb alle facturen en jaaropgave gelukkig bewaard. Kan ik nog in bezwaar gaan? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste K,
U hebt zes weken na dagtekening de tijd om bezwaar te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 13-12-2015
Hallo,
Ik heb een foute BTW aangifte gedaan in 2007 voor moeder en dochter BV. Twee afzonderlijke aangiftes op grond waarvan moeder moest betalen en dochter terug kreeg. Daarna bezwaar gemaakt tegen betalingsverplichting moeder BV en alsnog suppletie aangifte gedaan voor fiscale eenheid. De verplichting van moeder is verlaagd, de teruggave van dochter is daarna toch gewoon uitbetaald. Ik heb geen naheffingsaanslag gehad. Dat kan nu ook niet meer begreep ik. Vorig jaar is er een boekenonderzoek geweest. Nu krijg ik een vordering van de Belastingdienst voor onverschuldigde betaling. Kan dit zomaar? Zijn ze niet gewoon te laat?

groet Reactie infoteur, 06-04-2020
Hallo Harry,
Een vordering uit onverschuldigde betaling verjaart vijf jaar na het moment waarop de schuldeiser er achter is gekomen dat er een (onterechte) betaling heeft plaatsgevonden. Als het goed is krijgt u geen boete (verjaard), maar moet u wel terugbetalen (niet verjaard).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 23-11-2015
Hallo,

Ik heb een huur- en zorgtoeslagschuld bij de bd van 1950 euro. Daarover heb ik eind oktober telefonisch contact gehad en een betalingsregeling getroffen voor 85 euro per maand. Op 2 november heb ik daarover dus een brief gehad met details over hoe te betalen etc.
Daar stond ook duidelijk op dat tijdens de betalingsregeling belastingdienst nieuw toe te kennen toeslagen (voorschotten) en voorlopige teruggave inkomsten belasting niet zou verrekenen met de terugvorderingsbeschikkingen.

Vandaag 23 november contact gehad met belasting dienst bleek dat zij mijn huurtoeslag en kindgebonden budget die ik per 1 oktober had aangevraagd hiermee hebben verrekend. Mag dat?

Groet Dennis Reactie infoteur, 06-04-2020
Hallo Dennis,
Het is gebruikelijk dat nieuwe voorschoten met een openstaande schuld worden verrekend, hoe vervelend dat ook is. Maar als in de door u ontvangen brief staat, dat dit niet zal gebeuren, kunt u wel bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 01-11-2015
Hallo,

Recent kreeg ik een brief van de belastingdienst dat ik 800 + euro terug moet betalen over het kindgebonden budget van 2009. In 2011 is hier bezwaar tegen gemaakt. bijna 4 en een half jaar later komt er pas antwoord. Is dit niet te laat of moet ik alsnog terug betalen. Ook is het nog eens zo dat dit geld op rekening van mijn ex gestort is, zoals bepaald bij de echtscheiding. Als al terug betaald dient te worden, wie zou dit dan moeten doen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Frank,
Dat is wel erg laat inderdaad, de regel is dat een uitspraak op bezwaar binnen zes weken moet plaats vinden als de belastingdienst niet zelf om uitstel van de behandeling vraagt:

https://financieel.infonu.nl/belasting/74821-bezwaar-maken-tegen-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Priss, 27-10-2015
Hallo,

In 2014 moest ik stoppen met mijn opleiding. Ik was vanaf maart 2014 geen student meer. Dit heb ik doorgegeven bij de belastingdienst en heb toen gevraagd of mijn kinderopvangtoeslag verminderd zou worden. Niks aan de hand alles bleef het zelfde zei de medewerker. Ik was op dat moment werkloos en geen student. Een maand later (april) vroeg ik een kvk nummer aan en wou een eigen onderneming beginnen. Ook dit heb ik netjes bij de belastingdienst aangeven. Ook het verwachte inkomen. Echter bleek het allemaal financieel niet haalbaar te zijn en heb toen juni aangegeven dat mijn inkomsten weer op 0euro gezet konden worden. Wel stond ik nog ingeschreven bij de kvk. In september 2014 ben ik weer met een opleiding begonnen. Nu begin 2015 krijg ik een brief van de belasting dienst dat ze alles van mij wouden controleren. Omdat ik altijd alles netjes doorgeef was dit voor mij geen probleem. Maar na het hele jaar heen en weer te zijn gegaan met de belastingdienst zijn ze tot de conclusie gekomen dat ik 6000 euro moet terug betalen omdat zij mij teveel kinderopvangtoeslag hebben betaald. Ik ontving namelijk kindervangtoeslag in 2014 terwijl ik hier geen recht op had. Je moet namelijk student of een uitkering hebben. Ik ben hier een beetje van geschokt omdat mij toen der tijd is gezegd dat ik er wel recht op had. Wat kan ik hier aan doen? Bewaart de belastingdienst telefoongesprekken? Kan ik hier überhaupt iets tegen doen. Dit een fout door een medewerker van hun en nu leggen ze het probleem bij mij… Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Priss,
Dat is het lastige met de telefoon: u kunt zich nu zeer waarschijnlijk alleen beroepen op schriftelijk materiaal, want de gesprekken worden vaak maar even bewaard voor opleidingsdoeleinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marije, 23-09-2015
In 2012 heb ik het eerste half jaar eerst stage gelopen en per 1 augustus 2012 definitief in dienst gekomen bij mijn stagebedrijf. Nu heb ik een brief ontvangen van de Belastingdienst dat ik te weinig inkomstenbelasting heb betaald over 2012 aangezien mijn loon vanuit mijn stage nooit is opgegeven bij de Belastingdienst, hierdoor heb ik teveel geld teruggekregen in 2013 (zo'n EUR 1.250,-). Na controle van mijn eigen papieren en inkomstenbelasting 2012 heb ik vanuit mijn stagebedrijf/werkgever wel een jaaropgave gehad van mijn vaste dienstverband maar nooit van mijn stageperiode, resulterend dat er te weinig inkomsten zijn opgegeven in de inkomstenbelasting van 2012.

Tot hoever terug kan de Belastingdienst dit bedrag terugvorderen? Ik heb namelijk een brief ontvangen dat er EUR 850,- terugbetaald dient te worden in november 2015 en mag niet gespreid betalen. Heeft iemand ervaringen? Gezien de hoogte van het bedrag schrok ik best van bovenstaande situatie. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Marije,
De Belastingdienst kan tot vijf jaar teruggaan. U kunt om een betalingsregeling vragen, maar wellicht is uw inkomen daarvoor te hoog:

https://financieel.infonu.nl/belasting/70620-uitstel-van-betaling-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 04-09-2015
Beste…

Ik heb (ongevraagd) zorgtoeslag gekregen over 2014. Met een definitieve berekening erbij.
De belastingdienst gebeld en gemeld dat ik hier waarschijnlijk geen recht op kan hebben. Toen is mij verteld dat deze berekening is gebaseerd op de gegevens die zijn ingevuld voor de aanslag 2014. Deze gegevens kloppen. Maar op mijn berekening zorgtoeslag staat mijn fiscale partner niet vermeld (bij de aanslag dus wel opgegeven). Dit is dus een fout van de belastingdienst. Wat zal ik doen? Terugbetalen? Of lekker houden? Kunnen ze dit later nog opeisen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Caro,
De Belastingdienst kan (!) dit gedurende vijf jaar terugvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk van Droogenbroeck, 05-08-2015
Beste,

Onlangs vernam ik tijdens het journaal dat 3 miljoen mensen 1400euro zouden terug krijgen.
Blijkbaar een foute breking gemaakt bij de bedrijfsvoorheffing.
Hoe kan ik te weten komen dat ik daar bij ben?

Mvg, Dirk. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Dirk van Droogenbroeck,
Gemiddeld krijgen Belgen die recht hebben op een terugbetaling van de fiscus 1.445 euro terug, maar er zijn er ook die zullen moeten bijbetalen. De teruggave heeft inderdaad vooral te maken met een (te) hoge bedrijfsvoorheffing door onjuiste of nog niet aangepaste belastingschalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eline, 28-07-2015
Ik heb een definitieve toeslagen berekening over 2014 gekregen. Deze staat op mijn naam met mijn sofienr. Echter met zo'n 10.000€ minder aan vastgesteld inkomen + teruggave huurtoeslag (heb n koophuis) teruggave zorgtoeslag (kreeg ik niet) + teruggave kindgeb.budget en kinderopv.toeslag, bij elkaar een leuk bedrag maar niet juist. De berekening is "definitief" volgens de belastingdienst en het bedrag gestort. Breng ik hen op de hoogte? Wat als ik dat niet doe? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Eline,
Daar is dus veel mis gegaan. Als u kunt weten dat het niet correct is, hebt u er geen recht op. De Belastingdienst kan het geld op een later moment ook nog terugvorderen (binnen vijf jaar) als men er zelf achter komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anick, 24-07-2015
Hallo,
Ik heb over het jaar 2013 te veel kinderopvangtoeslag gekregen. Deze is begin dit jaar op mijn rekening gestort. Ik heb bezwaar aangetekend en de gevraagde stukken toegevoegd. Ik heb vervolgens heel netjes een brief gekregen van de belastingdienst/ toeslagen dat ze het bezwaar in behandeling hebben genomen en dat er binnen 12 weken na de beschikking een beslissing zou worden genomen. Nu is het termijn van 12 weken al verstreken. Moet ik gewoon nog wachten op een antwoord (beslissing). De toeslag staat netjes op een spaarrekening en we zitten er ook niet aan. Maar wil wel graag weten wat ik kan doen.
Alvast bedankt voor het beantwoorden,
Mvg Anick Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Anick,
Twaalf weken is wel erg lang, maar zolang er geen uitspraak is, kunt u niet echt verder. Het is aan u of u verder afwacht of nog eens contact opneemt met de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Madalena, 23-07-2015
Ik kreeg een definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag 2009. En ik moest twintig duizend terugbetalen. Daartegen heb ik Herziening aangevraagd jaaropgave van de kinderopvang verstuurd. weken later kreeg ik herziene berekening waar blijkt dat ik vijftien duizend euro te weinig heb ontvangen maar het bedrag wordt verrekening met definitieve berekening 2009 mag dat

Hetzelfde probleem heb ik met kinderopvangstoeslag 2011 bij definitieve berekening moet ik terugbetalen bij de herziene berekening bijkt ik te weinig ontvangen maar wordt weer verrekening met definitieve. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Madalena,
De verschillen zijn bij u zo groot dat men waarschijnlijk zeker wil zijn, totdat de definitieve berekening is goedgekeurd. Overigens is het administratief correct dat de aanslag wordt verrekend met de eerdere definitieve berekening. Anders zou u eerst moeten betalen en daarna geld terug krijgen. Nu wordt dit gesaldeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janette, 18-07-2015
Ik kreeg vandaag een definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag 2009. Ik moet hier nog 350 euro terugbetalen omdat ons gezamenlijk toetsingsinkomen iets hoger was dan vooraf opgegeven. Kan ik hier nog bezwaar tegen aantekenen, gezien het 5-jaars termijn is verlopen?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Janette,
Dat u nu pas een definitieve berekening hebt gekregen, is wel erg laat, maar toegestaan. Als u eerder een definitieve berekening ontving en dit een correctie daarop is, geldt er een verjaringstermijn van vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lilly, 08-07-2015
Goedemorgen Zeemeeuw,

Mijn hartelijke dank voor je bericht. Ik ga de stukken zo zelf wegbrengen.

Veel groet, Lilly Reactie infoteur, 01-07-2020
Mooi!

Lilly, 07-07-2015
Dag Zeemeeuw :-)

Dank je wel voor je bericht. Dat begrijp ik, dank je. Ik woon er zelf, huis is nooit verhuurd geweest en staat overal bekend. Is reeds ook opgevoerd in de aangifte, alle aangiftes. Ik ben nu inderdaad bezig om een bezwaarschrift te schrijven. In 2015 kon ik het ook niet opvoeren. Foutje van de belastingdienst. Uit mijn eigen onderzoek naar dergelijke situaties blijkt dat ik niet de enige ben. De belastingdienst heeft tijdens invoer van het nieuwe systeem niet alle gegevens goed verwerkt. Het lijkt erop dat ze de aangifte uit 2013 gewoon in 2015 hebben verwerkt om te kijken hoe dat uitpakt. Overigens heb ik dit opnieuw ingevoerd in de aangifte programma van 2013 en hier kan alles gewoon terug vinden, met uitzondering dat als je het programma nu download de zaken verwerkt de geprinte versie er anders eruit ziet. Weet jij overigens hoe het zit met de rente die zij berekenen om dit niet te hoeven betalen. Eigenlijk wel gek, de belastingdienst doet er 2 jaar over om het definitief vast te stellen en ook nog eens de rente opvoeren. O ja, weet jij of ik in mijn bezwaarschrift tegen de belasting mag zeggen, in dit geval, dat de definitieve aanslag als niet geldig moet worden verklaard?

Een kwalijke zaak eigenlijk wel en aan de andere kant, nice try! Zo zielig voor iedereen die nu door een stress periode moet om dit recht te trekken. Het heeft mij in ieder geval veel moed gekost om door te gaan en te bedenken hoe ik dit nou ga oplossen. Reactie infoteur, 01-07-2020
Dag Lilly,
1. De vooraf ingevulde belastingaangifte moet u echt goed controleren, want er ontbreekt nog wel eens wat aan. Gegevens kunnen verouderd of onvolledig zijn en als een bepaalde post niet is aangevinkt, zult u dat zelf moeten doen.
2. Als er extra belasting moet worden betaald of als er een teruggave is, kan dat gepaard gaan met een rentebetaling of -vergoeding. De regels hiervoor zijn nog niet zo lang terug veranderd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108785-heffingsrente-2019-en-2020-is-nu-belastingrente-2019-2020.html

3. Zolang een belastingaanslag niet definitief is kan een gewijzigde versie door u worden ingestuurd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lilly, 03-07-2015
Dag iedereen,

Even een vraag. Ik krijg na een hoop gesteggel eindelijk een definitieve aanslag over 2013. Hierin is de complete aftrekposten van de hypotheek verwijderd. Bij het doen van de aangifte over 2014 kon ik dit ook niet meer invullen.
Het lijkt erop dat ik hypotheekrente die ik heb terug gekregen nu moet terug betalen. Dat kan toch niet? Of ben ik nou gek? Dat blijkt ook uit de berekening. Heeft iemand dat hier ook meegemaakt? En hoe heb je dat opgelost? Ik ben nu een bezwaarschrift aan het schrijven.

Heel veel dank alvast. Reactie infoteur, 01-07-2020
Dag Lilly,
Om tal van redenen kan het zo zijn dat er in individuele gevallen geen hypotheekrenteaftrek is: als de lening niet bekend is, het huis is verhuurd, u er niet woont, er niet wordt afgelost en zo verder. Het beste tekent u bezwaar aan waarbij u aangeeft waarom u naar uw mening wel recht hebt op hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Engelaan, 03-07-2015
De fiscus heeft bij de verdeling in de aangifte 2014 een fout gemaakt. De aangifte is door mij correct ingevuld. Bij de verdeling van de teruggave heeft de fiscus het bedrag met ruim 1000,00 euro verminderd ten opzichte van de oorspronkelijke verdeling van de fiscus. Bij de uitkomst van de aangifte heeft de fiscus verwachting gewekt en deze later, buiten de schuld van de belastingplichtige, aangepast. Moet de fiscus niet voor deze onzorgvuldigheid opdraaien voor de gevolgen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Jan Engelaan,
De Belastingdienst geeft altijd aan dat de invulling van de belastingaangifte uw verantwoordelijkheid is en zolang niet een definitieve belastingaanslag wordt gecorrigeerd maar een voorlopige, zult u waarschijnlijk geen gelijk krijgen. Hoe vervelend dat ook is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Vooren, 02-07-2015
Nico, 2 juli 2015
Namens mijn dochter wilde ik u de volgende vraag voorleggen: In 2008 heeft zij van de belastingdienst kinderopvangtoeslag ontvangen. In 2014 wilde de belastingdienst de kinderopvangtoeslag terugvorderen, de reden waarom zal ik u besparen, want dan heb ik 2 A4 vellen nodig. Ik heb aangetoond dat de belastingdienst de 5-jaars termijn heeft overschreden. Voordat de zaak bij de rechter kwam heeft de belastingdienst de terugvordering ongedaan gemaakt. Nu heeft mijn dochter een brief van de belastingdienst ontvangen dat ze wederom de kinderopvangtoeslag van 2008 tegemoet kan zien, incl. rente over die 7 jaren. Dat vond mijn dochter vreemd, want de kinderopvangtoeslag van 2008 had ze destijds al ontvangen. Ze heeft toen de desbetreffende belastingambtenaar die de zaak onderhanden had daarover gebeld en uitgelegd dat dit ook weer niet de bedoeling was. Hij kon haar eerlijkheid wel waarderen en zou de zaak uitzoeken en in orde maken. Onlangs werd er op haar betaalrekening wel de rente van de kinderopvangtoeslag bijgeschreven, vreemd toch? Nu heeft ze met de terugbetaling daarvan geen enkele moeite hoor. Graag zou ik van u willen weten, werken ze bij de belastingdienst nou zo langs elkaar. Wat raadt u mij aan om te doen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Van der Vooren,
Niet voor niets koos ik voor de titel "Fiscus maakt ook fouten in uw voordeel". Om allerlei redenen kan het fout gaan en straks krijgt uw dochter misschien een terugvordering. Gewoon zelf terugstorten zal ook niet worden begrepen door de Belastingdienst. Misschien is dan ook het beter om het geld op een spaarrekening te zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 25-06-2015
Ik heb in het verleden tot 2012 definitieve berekeningen zorgtoeslag ontvangen. Nu kwam ik er onlangs achter dat ik nog recht heb op een leuk bedrag over 2013. Ik heb hier nooit wat over ontvangen van de belastingdienst. Nu kan ik dit niet meer terugvragen omdat dit kon tot 1 september 2014. Ik heb nu een klacht ingediend omdat ik het niet eens ben dat ik over 2012 een definitieve berekening heb ontvangen en het over 2013 blijkbaar weer opnieuw moest aanvragen. Kan de belastingdienst dit zomaar doen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Mirjam,
Tot september 2020 kunt u een toeslag over 2019 aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 24-10-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.