Fiscus maakt ook fouten in uw voordeel

Fiscus maakt ook fouten in uw voordeel De fiscus en belasting betalen. Niemand van ons betaalt graag meer belasting dan nodig is. Gelukkig maakt de fiscus en Belastingdienst ook fouten bij de belastingaanslag in uw voordeel en onder voorwaarden mag u die voordelen bewaren. Wanneer u die voordelen mag houden en wat uw recht is wordt verder uitgelegd. Helaas wordt soms een navordering en navorderingsaanslag opgelegd, wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan. Helaas staan er mogelijk ook fouten in de voorlopige aanslag 2020.

De Belastingdienst en fouten in de belastingaanslag

Ook in 2020 zal de Belastingdienst regelmatig in het nieuws zijn. Er worden veel fouten gemaakt, fouten in de belastingaanslag, aangiften verdwijnen spoorloos, en de automatisering zou bijna op omvallen staan. Daar komt nog bij dat de Belastingdienst overbelast dreigt te raken. Door de vele veranderingen in de regelgeving in voorgaande jaren, zoals het fiscaal uitbetalen van allerlei toeslagen. En waarschijnlijk door allerlei nieuwe veranderingen die op de rol staan. Spraakmakend is ook de Walvis problematiek. De Wet Walvis houdt in essentie in, dat de fiscus vanaf 1 januari 2006 in het kader van de Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging de premies voor de WW en WAO int. Voorheen deed het UWV dat. Volgens minister en staatssecretaris De Jager zijn de meest acute problemen met de gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst en UWV inmiddels opgelost.

De Belastingdienst maakt fouten in uw voordeel

De Belastingdienst maakt fouten en dat lijken er alleen maar meer te worden. Fouten in de computersoftware, rekenfouten, fouten in de aanslag, niet opmerken van tikfouten en zo verder. Wat moet een eerzame burger dan doen die graag aan de Dienst wil verdienen. Het antwoord is: dat hangt er helemaal van af. Ik geef u twee voorbeelden.

De fiscus betaalt verkeerd uit

Een bekend voorbeeld is de Belastingdienst die per ongeluk een verkeerd bedrag overmaakt op uw rekening. Het is mij nog nooit overkomen, maar nog niet zo lang geleden kreeg iemand op zijn rekening 3,4 miljoen euro gestort. Dit had ruim 3.400 euro moeten zijn. Een evidente fout. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen is de zaak voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad kwam tot de conclusie dat het hier om een een dergelijke duidelijke blunder ging dat de belastingbetaler het bedrag netjes moest terugbetalen. Helder. Maar nu voorbeeld twee.

De Belastingdienst maakt geen gebruik van de toegezonden gegevens

Zoals bekend ontvangt de Belastingdienst van ons allerlei gegevens. Er zijn allerlei elektronische opgaven van verzekeraars en banken. De inspecteur hoeft bij het vaststellen van een aanslag niet van deze gegevens gebruik te maken. Hij kan de aanslag achteraf altijd nog corrigeren, wanneer daartoe aanleiding is. Geheel anders is de zaak wanneer de inspecteur de belastingplichtige om gegevens heeft verzocht, maar die gegevens niet heeft gebruikt of is kwijt geraakt. In dat geval, zo oordeelde het Hof te Den Bosch op 13 juni 2007, nr. 06/00287, mag de fiscus niet terugkomen op zijn aanslag. Als er voordeeltjes voor u zijn blijven zitten, mag u die volgens het Hof gewoon houden.

Nooit meer belasting hoeven betalen

Nog een voorbeeld. Een man van 72 hoeft geen belasting meer te betalen dankzij een fout van de fiscus. Hij had op zijn elektronische aangifte een hypotheekrente ingevuld van 3.419.635 euro in plaats van 3.419 euro. De fout uit 2001 werd aanvankelijk niet hersteld. Toen de Belastingdienst alsnog een naheffing stuurde, ging de man in beroep. Het gerechtshof in Den Bosch gaf hem onlangs gelijk. De Belastingdienst had het nakijken.

Zelf fouten maken bij belastingaangifte

Ook u en ik kunnen bij de belastingaangifte een fout maken, bijvoorbeeld doordat u een aftrekpost vergeet op te nemen in de belastingaangifte. Daarmee zoudt u uzelf te kort doen. Gelukkig kunt u die fouten vaak nog op tijd herstellen. Zie voor meer details voor hoe u dat doet het artikel: herstel zo fout in de belastingaangifte.

Wel of geen navorderingsaanslag

Eigenlijk was de fiscus het een beetje zat dat er nogal eens fouten werden gemaakt en mensen die in beroep gingen tegen een aanslag ook nog wel een gelijk kregen. Daarom is voor de aanslagen die na 1 januari 2010 worden opgelegd een en ander vereenvoudigd:
  1. Als door een fout een te laag bedrag is vastgesteld kan navordering plaats vinden als die fout u redelijkerwijs ook bekend zou moeten zijn. Dat is het geval als de te weinig geheven belasting ten minste 30 procent bedraagt van de uiteindelijk verschuldigde belasting, of als de Belastingdienst kan aantonen dat u wel degelijk van de gemaakte de fout wist. Deze navorderingstermijn bedraagt 2 jaar.
  2. Onder ad 1) vallen niet de fouten als gevolg van een verwijtbaar onjuist inzicht van de inspecteur. Hiervoor is een nieuw feit nodig.
  3. Onder ad 1) en ad 2) valt niet zwart geld op een buitenlandse rekening. Hiervoor geldt een navorderingstermijn van 12 jaar.

Voordat de Dienst een navorderingsaanslag oplegt, wordt onderzocht waarom in eerste instantie te weinig belasting werd geheven. Komt dit doordat u vergeten was om bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen op te geven, dan vindt een naheffing plaats plus rente. Wanneer u opzettelijk inkomsten of vermogensbestanddelen hebt verzwegen of onjuist aangegeven, dan kan een extra boete worden opgelegd. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de mate waarin u ook echt iets te verwijten valt.

Navordering 2020 binnen vijf jaar

De navordering moet zijn opgelegd binnen vijf jaar na afloop van het jaar waar de navordering over gaat. Dat betekent dat tot 31 december 2020 nog een navordering kan worden opgelegd over het belastingjaar 2015. Bij zwart geld in het buitenland is de verjaringstermijn 12 jaar. Daarbij kunt u in 2020 nog een navordering krijgen over 2008.

Voorlopige aanslag 2015 bevatte fouten

In de voorlopige aanslag 2015 bijvoorbeeld stonden fouten voor het eigenwoningforfait, belastingtarief eerste schijf inkomstenbelasting en box 2. Helaas is dat meestal niet in uw voordeel, omdat de Belastingdienst u straks wel zal afrekenen op de juiste percentages. Maak gebruik van het wijzigen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting, uw teruggave. Ook de voorlopige aanslag 2020 kan gebaseerd zijn op verouderde gegevens, het blijft dus opletten.

Slot

Niet elke fout bij de belastingaangifte kan u een navordering opleveren. Bent u het niet eens met een belastingaanslag inkomstenbelasting maak dan binnen 6 weken gemotiveerd bezwaar tegen de aanslag.
© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Navordering en naheffing BelastingdienstNavordering en naheffing BelastingdienstHebt u ook een navorderingsaanslag over 2018, 2019 of 2020 ontvangen? Ook als u uw inkomstenbelasting al lang hebt betaa…
Wat is de Edelweissroute?Wat is de Edelweissroute?De naam Edelweissroute bij een erfenis verwijst oorspronkelijk naar zwart geld in Zwitserland dat bij de afwikkeling van…
Belasting: voorlopige, definitieve en navorderingsaanslagBelasting: voorlopige, definitieve en navorderingsaanslagDe belastingdienst kan u een aanslag sturen, die soms onverwacht komt. Dit kan gaan om een voorlopige aanslag, een defin…
Bezwaar maken tegen de BelastingdienstBezwaar maken tegen de BelastingdienstBent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan over 2019 en 2020 bezwaar…

Hoge extra lasten voor de burger of lastenverlichting?Hoge extra lasten voor de burger of lastenverlichting?Politiek Den Haag is er altijd goed in geweest om te doen alsof de koopkracht van de burger niet of nauwelijks daalt. Oo…
De belastingen in Nederland zijn hoogDe belastingen in Nederland zijn hoogBelasting betalen in Nederland in 2020? De meeste Nederlanders zullen de belastingen en vooral de inkomstenbelasting in…

Reageer op het artikel "Fiscus maakt ook fouten in uw voordeel"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Kaan, 22-08-2020 11:12 #123
Ik heb onlangs bezwaar aangetekend tegen de ontvangen definitieve aanslag IB 2019. Ik kreeg vandaag een aangetekende brief binnen van de BD met de mededeling dat ik binnenkort al abusievelijk een uitspraak op mijn bezwaar of een verminderingsbeschikking zal ontvangen. Echter geven ze aan dat ik geen rechten kan ontlenen aan deze uitspraak of beschikking. De uitspraak is nu dus in mijn voordeel en mijn vraag is kan ik me toch op deze uitspraak beroepen en kan de BD zomaar mijn bezwaarschrift opnieuw in behandeling nemen? Dit lijkt me niet zomaar een administratieve fout die ze gemaakt hebben. Reactie infoteur, 29-08-2020
Beste Kaan,
Als de Belastingdienst vrijwel direct meldt dat er een verkeerde reactie is gestuurd op uw bezwaar, hangt het ervan af hoe zwaarwegend en evident de gemaakte fout is. Stel er staat dat u 1 miljoen euro krijgt, terwijl dat 100 euro zou moeten zijn, dan kunt u niet zeggen dat u recht hebt op 1 miljoen euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noor, 18-08-2020 17:29 #122
Beste,

In 2017 was ik werkzaam in Nederland en woonde ik in België, tevens een huis in België aangekocht. Om die reden heb ik mijn belasting laten invullen door de belasting dienst zelf (werknemer op locatie). Ik wilde immers geen fouten maken. Dus ben ik met al mijn papieren naar de belastingdienst gegaan en heb het laten invullen, hier heb ik een kopie van. €3000 teruggekregen. Begin dit jaar kreeg ik echter een brief om een bedrag van €2800 terug te betalen omdat ik de gegevens niet kon bewijzen (hypotheekrente aftrek e.d.). Ik heb uiteraard bezwaar gemaakt. Al mijn papieren opgestuurd, alle papieren opgevraagd bij de bank. Van het huis, hypotheek en dergelijke. Ze vragen van alles bewijs terwijl bijvoorbeeld hier de rekening aftreksels maar 2 jaar bewaard worden. Ik heb dus alles wat ik heb en kon opvragen voorgelegd. Nu is de uitspraak gekomen en is de terugbetaling verlaagd naar €1037. Omdat ik mijn aangifte niet zelf had gedaan ben ik het hier alsnog niet mee eens. Dezelfde klapper papieren die ik bij mij had toen ik de belasting ging laten invullen heb ik nu opgestuurd. En blijkbaar heeft de medewerker een fout gemaakt bij het invullen. Mijn vraag is, wat kan ik hier nog mee? Juist om fouten te voorkomen heb ik toen niet zelf mijn belasting ingevuld. En nu dit. Is het normaal om een pak papieren van 1 CM dik voor te leggen als bewijs voor hypotheken en dergelijke? Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste Noor,
De Belastingdienst houdt de belastingplichtige verantwoordelijk voor een juiste belastingopgave, ook als de gegevens door de Belastingdienst zelf zijn ingevuld. Het is dus zeker niet fijn als u achteraf weer een deel moet terugbetalen. Het is ook niet gebruikelijk dat u vuistdik bewijs moet aanleveren, maar als u er uitgepikt bent door de Belastingdienst, dan kan dat inderdaad wel nodig zijn.
De verlaging van wat u moet betalen is al een mooi verschil voor u. Gewoon doorgaan dus met bewijs aanvoeren en misschien wordt dan ook die €1.037 nog geschrapt. Er hoeft nog niet eens een fout gemaakt te zijn bij het invullen, maar de Bd wil kennelijk bewijs zien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 08-07-2020 14:05 #121
Hi, ik kreeg vorige week een definitieve aanslag 2016 en 2018 van kgb.
Maar de gegevens waarop zij het berekend hebben kloppen niet, onze inkomens zijn veel hoger, heb al die jaren altijd definitieve aanslagen gehad van onze inkomstenbelasting. Hadden zij dit niet kunnen controleren voordat ze deze berekening hadden gemaakt? Na hoeveel jaar kunnen zij deze fout nog herstellen? Reactie infoteur, 08-07-2020
Hi S,
Zeker, de definitieve beschikking wordt zo veel mogelijk op de definitieve belastingaanslag inkomstenbelasting gebaseerd (als deze beschikbaar is). De Belastingdienst heeft na afloop van de periode waarin u bezwaar kunt maken (zes wekentermijn) nog vijf jaar de tijd om een correctie aan te brengen als er nieuwe inzichten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 29-04-2020 15:21 #120
Beste
Ik kreeg 03-04 de definitieve berekening toeslagen over 2013.
Nu blijkt dat ik geld moet terug betalen.
Wat moet ik hiermee? Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste P,
Als deze late berichtgeving niet wordt veroorzaakt doordat u uitstel van belastingaangifte kreeg, is een vordering over 2013 verjaard. Teken dus bezwaar aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Am, 08-04-2020 13:10 #119
Mijn voorlopig belasting aangifte was niet correct ingevuld door de fiscus, ik heb deze aangepast en via Tax on Web verstuurd naar de diensten.
Bij ontvangst van mijn definitieve aanslagbiljet hebben ze totaal geen rekening met mijn gegevens gehouden, ze hebben hun gegevens gewoon laten staan, wat moet ik doen, daar ik een bedrag terugtrek, moet ik bezwaar aantekenen? Reactie infoteur, 10-04-2020
Beste Am,
Als u het niet eens bent met de fiscus, kunt u inderdaad het beste bezwaar aantekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mari, 09-01-2020 13:33 #118
Opeens krijg ik een naheffing en daarna weer één. Omdat ik 3,5 jaar geleden bij voorlopige teruggave aanvraag mijn toen huidige salaris had ingevuld en bij de jaarlijkse aangifte het toen huidige iets hogere salaris en het jaar daarop het weer hogere salaris en dat jaar daarop ook weer. Maar ze zeggen nu dat de maandelijkse teruggave gebaseerd was op het 3,5 geleden opgegeven tien huidige salaris. Ik verwachtte dat zij automatisch alles zouden aanpassen omdat je elk jaar aangifte doet. Ik ben hier heel verbaasd over. Is dit de normale gang van zaken?

Mvg,
Mari Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Mari,
In de voorlopige aanslag inkomstenbelasting zit meestal een verouderd inkomen verwerkt en de Belastingdienst houdt u verantwoordelijk voor het corrigeren daarvan. Vaak gaat het om een vertraging van 1 a 2 jaar; 3,5 jaar is wat veel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 29-10-2019 21:40 #117
Hoi,

Ik was te laat met de BTW aangifte en ook de betaling. Had verwacht een waarschuwing of aanmaning te krijgen, maar nee, meteen een dubbele boete.
OK, mijn fout (door drukte), maar nu moest ik over ongeveer 2 tientjes verschuldigde BTW, 50 + 65 Euro boete betalen.
Dat heb ik gedaan, onder vermelding van het aanslagnummer.

De belasting heeft eigenhandig 1 van die boetes teruggestort.(Daar kwam ik later achter).
Later weer een nieuwe aanslag gestuurd voor datzelfde bedrag.

Ik kreeg die van mijn vrouw in de hand geduwd, en dacht: Dat is afgehandeld.
Dus niks mee gedaan.

Nu kreeg ik weer die aanslag van de boete, met maningskosten van 7 Euro.
(Toen bleek dus dat het was teruggestort!)

Als ik nu (mag vast niet!) maar hun eigen regels (gelijke monniken, gelijke kappen?!) toepas, hebben zij een fout gemaakt, en moet ze mij nu ook maar een boete betalen, ik moet ook meteen aftikken bij hun…

Maar kunnen zij een betaalde aanslag, zomaar weer opnieuw opleggen, zelfs maningskosten berekenen, terwijl iemand daar zelf besloten heeft dat deel van de betaling terug te storten?

Alvast bedankt voor je reactie,

Groetjes,

Hans Reactie infoteur, 01-11-2019
Hoi Johan,
Dat kan wel, maar het is wel raar zoals dit gelopen is. Het beste tekent u ook bezwaar aan en maakt u de fiscus duidelijk wat er gebeurd is. Wellicht wordt na de betaling de boete alsnog ingetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 23-09-2019 11:39 #116
Hallo infoteur.

Mijn B.aangifte klopte met de werkelijkheid. De bd heeft mijn jaar inkomsten omlaag gezet, terwijl het goed stond tijdens de opgave.

Chris Reactie infoteur, 23-09-2019
Beste Chris,
Vreemd, maar dan nog kunt u de Belastingdienst de juiste cijfers aanleveren via een bezwaar of nieuwe belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 18-09-2019 17:05 #115
Hallo.

De Belastingdienst heeft mijn jaar inkomst dik 8000 euro lager geschat dan waar het op stond.
Het juiste bedrag is in de praktijk al 3 jaar het zelfde.
Maar om dat ik nu te veel kgb heb ontvangen heb ik een naheffing gekregen.

Mag de Belastingdienst zonder enige aanleiding mijn jaar inkomst zo drastisch laag schatten?

Chris Reactie infoteur, 20-09-2019
Hallo Chris,
De Belastingdienst maakt een inschatting, maar als die niet juist is, kunt u die corrigeren. U blijft altijd verantwoordelijk voor uw eigen belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nathalie, 03-08-2019 00:12 #114
Hallo,

Ik heb van de belastingdienst de definitieve aanslag toeslagen 2018 ontvangen. Nu staat hierin vermeld dat ik te weinig toeslagen heb ontvangen en dus nog een best bedrag terug krijg. Nu heb ik ook netjes mijn belastingaangifte over 2018 gedaan, echt hebben ze de definitieve aanslag op een veel lager jaarinkomen gezet. Op dat lage jaarinkomen zijn nu dus ook de toeslagen berekend.
Ik heb alle informatie mbt mijn toeslagen en teruggave netjes ingevuld. Dus zij hebben een fout gemaakt.
Ik vraag me nu af wat ik hier nu mee moet. Het is altijd fijn geld terug te krijgen, maar zij hebben beide definitieve aanslagen met het verkeerde jaarinkomen gedaan.

Ik heb zelfs nadat ik zag dat ze een voorlopige aanslag inkomstenbelasting hadden gedaan, contact opgenomen dat het niet klopt. Terwijl ik netjes bevestiging heb gekregen destijds toen ik alles invulde met het juiste bedrag.

Ik hoor graag wat hier de procedure in is. Zit niet te wachten dat ze dan door een fout van hunzelf dadelijk het bedrag weer terugvorderen.
Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 05-08-2019
Hallo Nathalie,
Als er door de Belastingdienst duidelijk een fout is gemaakt, kan de Belastingdienst dit bedrag terugvorderen. Het beste zet u dit bedrag dus apart. Gewoon terugstorten gaat namelijk ook niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilona Groenen, 20-06-2019 10:07 #113
Hoi,

Wij hebben 2x een bedrag voor de zorgtoeslag terug gekregen.
1x 900 en 1x 600 euro. Alle gegevens staan online juist ingevuld, en wij zouden totaal geen recht hebben op zorgtoeslag.
Nu zetten wij dit natuurlijk aan de kant, want een terugvordering zal hoogstwaarschijnlijk volgen.

Maar nu de vraag. Na hoeveel jaar mag de belastingdienst een eigen gemaakte fout terug vorderen. Is dit ook 5 jaar?

Bedankt. Reactie infoteur, 21-06-2019
Hoi Ilona Groenen,
Als er evident een verkeerde betaling is gedaan, is sprake van een onverschuldigde betaling en die verjaart pas vijf jaar nadat de fout is opgemerkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noor, 02-03-2019 09:13 #112
… bij mijn huidige aanslag over 2018 is (volgens mij) een fout gemaakt in de schaaltarieven. De eerste box geeft een percentage aan van +/- 8 percent. Ik heb hierover gebeld met de belasting telefoon en er werd mij verteld dat dat goed was. Ik ben in september met pensioen gegaan en er is dus nog al wat veranderd. Echter, het lijkt erop alsof er een typefout gemaakt is in de berekening over de eerste schijf. Dus +/- 8 percent in plaats van 18 +/-. Het gevolg hiervan dat ik geld terug krijg. Omdat ik geen zin heb in enorme naheffingen, wil ik weten wat ik nog kan doen om dit te veranderen. Hopelijk kunt u wat wijzer maken. Reactie infoteur, 04-03-2019
Beste Noor,
Als u in augustus 2018 de AOW-leeftijd kreeg (66 jaar), is het tarief in de eerste schijf gelijk aan 29,09%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda Nijs, 03-01-2019 10:18 #111
Afgelopen maand zijn er wel 8 bekende blauwe enveloppen op de deur gevallen.
Mijn vriend en ik hebben in 2015 samen een huis gekocht. Ik was voorheen alleenstaande ouder met 2 kinderen die overigens mee verhuisden.
Ik heb netjes alles aangegeven (ze vragen je nl het hemd van je lijf als je de toeslagen wil veranderen, dit is overigens helemaal prima) Maar hoe kan het dat ze na 3.5 jr dan komen met een bedrag van 10.000 euro dat je teveel aan toeslagen hebt gehad.
Ik heb telefonisch contact gehad, net omdat ik het vermoeden had dat ik toeslagen kreeg waar ik geen recht op had.
dus heb nu geen poot om op te staan, waarin ze me vertelde mevr U hebt wel recht op de toeslagen. u hebt 2 kinderen die niet van u huidige partner zijn. als de oudste de deur uitgaat verandert dat dus nu… komen ze met een vordering van 10.000 euro help. Ze zeggen nu dat hij mijn toeslagpartner is.
Zij zijn in gebreke gebleven en ik mag nu 2 jaren gaan werken voor de belasting.
Wat kan ik hiermee? Reactie infoteur, 03-01-2019
Beste Jolanda Nijs,
Na 3,5 jaar is wel erg laat, maar de Belastingdienst mag maximaal vijf jaren terug gaan, hoe vervelend dat voor betrokkenen ook is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roy Fernandes, 18-12-2018 22:22 #110
Wij hebben een FIOD onderzoek gehad en fantastisch hoge aanslagen opgelegd gekregen. OM heeft de zaak geseponeerd en er moet een bestuursrechtelijke beslissing worden genomen. De belasting heeft ons ook gelijk gegeven en een schadevergoeding toegekend van plus minus 1400.alleen loopt dit nu 4 en half jaar en zijn onze onkosten in tientallen duizenden euro’s gelopen. Kunnen wij dit verhalen op de belastingdienst omdat we toch in het gelijk zijn gesteld.Roy Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Roy Fernandes,
U kunt bezwaar maken en om een hogere schadevergoeding vragen omdat uw kosten beduidend hoger zijn dan het bedrag dat de Belastingdienst kennelijk in zijn hoofd heeft. Hier is een speciaal formulier voor (zie https://tinyurl.com/ya4xpf65).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meer, 22-05-2017 12:47 #109
Beste,

Wij hebben in 2015 van kinderopvang gebruik gemaakt. De toeslag hadden wij maandelijks uit laten keren. Wij hebben 2 keer de jaaropgave toe moeten sturen voor een definitieve aanslag. Uiteindelijk kregen wij te horen (lezen) dat de kinderopvang gestopt was voor 2015 (omdat ze geen informatie hadden gekregen, wat overigens wel in mijn toeslagen stond, hun fout dus) en het hele bedrag van zon 10.000 euro terug moesten betalen. Bezwaar gemaakt, gebeld, zeer gestrest uiteraard. Tussendoor nog wat brieven dat we een boete zouden krijgen en snel moesten betalen enz.

Mijn bezwaar is snel goedgekeurd gelukkig, maar nu staat er dat we zon 11.000 euro terug krijgen. Dat is dus een heel jaar kinderopvangtoeslag (terwijl we die al maandelijks hebben gekregen in 2015). Weer een fout van hun kant. Ze hebben alle goede gegevens, niks is achter gehouden. Mooi bedrag, dit kunnen wij goed gebruiken natuurlijk maar als wij het zo laten, zullen of kunnen ze hier nog op terug komen en betalen we dan uiteindelijk ook nog rente over dit bedrag dat we dan weer terug moeten betalen? Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Meer,
De Belastingdienst kan hierop nog terugkomen. Geef het geld dus nog niet uit, maar zet bijvoorbeeld een deel op een spaarrekening. U kunt weer bezwaar maken en daarin aangeven dat u nu te veel hebt gekregen of even afwachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 18-04-2017 10:22 #108
In 2015 hebben wij een bedrag van € 2152,- te veel terug gehad. De aangifte hebben wij naar waarheid ingevuld. Hierdoor is er 2x de combinatiekorting berekend, terwijl dit 1x zou moeten zijn. Nu hebben wij een aanslag gekregen dat wij het terug moeten betalen met rente. Nou blijkt dat het waarschijnlijk een fout in het systeem blijkt te zijn. Na al contact te hebben gehad is de rente die er over betaald zou moeten worden (€ 72,-) verminderd. Maar is het zo dat zij een fout in de automatisering hebben, waar wij nu achteraf de dupe van zijn (had het namelijk liever helemaal niet gehad dan had ik nu dat bedrag niet moeten terug betalen). Kan dit terug gevorderd worden? Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Kim,
Het zal om een fout gaan die meer belastingbetalers heeft getroffen. Als het om een evidente fout gaat, mag de Belastingdienst terugvorderen. Uit het feit dat de rentevordering is teruggedraaid blijkt wel dat ook de Belastingdienst toegeeft dat het niet uw schuld is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christa, 01-03-2017 17:48 #107
Hallo,

Ik heb over het jaar 2012 teveel gehad aan kinderopvangtoeslag. Dit door een fout van de belastingdienst. Ik heb hier meerdere malen over gesproken dit speelt al jaren. Er zijn verschillende mensen met deze zaak bezig geweest en elke keer weer iemand ziek. En doorschuiven tot 4 keer aan toe.

Nu is er iemand mee bezig die zegt tja je hebt fraude gepleegd whahaha (door gelukkig mijn eigen admin kunnen bewijzen dat dit niet zo is). Maar nu legt ze me de volle mep voor elke maand betalen. Terwijl eerder ook rekening is gehouden met mijn persoonlijke situatie. Nu een beroepschrift maken pffff. Heeft er iemand nog tips? Zelfs de ombudsman is ermee bezig geweest.

Gr Christa Reactie infoteur, 06-04-2020
Hallo Christa,
Als u een sterk dossier hebt, gewoon volhouden en anders weer rapporteren aan de ombudsman.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Benjamin, 07-12-2016 00:08 #106
Hoi Zeemeeuw

Ik snap dat het al verjaard zou moeten zijn maar is er nu iets wat ik kan doen om
ervoor te zorgen dat ik de definitieve aanslag van 2015 toch zou kunnen ontvangen?

Met vriendelijke groet
Benjamin Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Benjamin,
U kunt binnen zes weken bezwaar maken (onderbouw uw bezwaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Benjamin, 05-12-2016 14:55 #105
Op 25-11-2016 kreeg ik de definitieve aanslag over 2015, op 2-12-2016 kreeg ik een brief waarin stond dat zij de definitieve aanslag hadden verrekend met de inkomstenbelasting/premie volksverz. 2009. Mijn vraag is hoe dit mogelijk is. Ik heb nog nooit van de belastingdienst iets gehoord over een nog te betalen bedrag en nu komt ineens 2009 uit de lucht vallen na 7 jaar tijd, gelieve uitleg/advies te geven.
Met vriendelijke groet, Benjamin Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Benjamin,
Dat is merkwaardig omdat het belastingjaar 2009 voor een particulier inmiddels verjaard is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Flip, 18-11-2016 14:12 #104
In een bezwaarprocedure bij de belastingen heb ik op 12 oktober een ingebrekestelling gedaan plus dwangsom geëist omdat de beslistermijn was verstreken. De inspecteur krijgt dan dan nog 2 weken de tijd om een beslissing te nemen en heeft dat gedaan. Heb nu een dwangsombeschikking gekregen dat ik geen recht op de dwangsom heb, maar in de brief staat 2 september ipv 12 oktober als ontvangstdatum van mijn ingebrekestelling en dat zou een maximale dwangsom van 1260 euro opleveren. Kan ik aan die beschikking rechten ontlenen? Oftewel, kan ik nu bezwaar maken of mogen ze die datum als fout betitelen en een nieuwe beschikking sturen? Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Flip,
U kunt het in ieder geval proberen. Een overduidelijke fout mag overigens altijd nog worden hersteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moedeloos, 16-11-2016 22:05 #103
Hallo,
Heb van de belastingdienst een brief gekregen met daarin de mededeling u hebt het kindgebonden budget als (maandelijks) voorschot gekregen. Met de nu bekende gegevens hebben wij uw kindgebonden budget definitief berekend en dat ik 146 euro terug moet betalen. Dit hebben ze schijnbaar in 2015 een keer op me rekening gestort. Nou ik weet niet beter dat ik nooit recht heb gehad op kindgebonden budget. Dit heeft de belastingdienst mij al diverse keren per brief en telefonisch laten weten. En nu komen ze dat ze 1 maand voorschot hebben gestort of ik dat terug kan betalen. Wat ik zo vreemd vind is dat je op papier krijg dat je geen recht, hoe kunnen ze dan een voorschot geven. Ik heb ook nooit een brief gehad dat ze een voorschot voor kindgebonden budget hebben gestort op mijn rekening.
Is het normaal dat ze zo werken, kunnen en mogen ze zo handelen. Ik heb geen 146 euro om terug te betalen. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Reactie infoteur, 06-04-2020
Hallo Moedeloos,
U kunt bezwaar maken. Loop uw afschriften door om te zien of u echt niets hebt ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angie, 02-11-2016 00:13 #102
Hallo,

Vandaag kreeg ik een brief van de belastingdienst met daarin een verzuimboete. Na een telefoontje met de belastingdienst bleek dat ik twee dagen te laat aangifte over 2014 had gedaan, daarvan had ik volgens de medewerkster een aangetekende aanmaning gekregen tot het doen van aangifte. In mijn online berichtenbox van de Overheid kan ik deze brief niet terugvinden (en ik kan mij niet herinneren dat ik heb getekend voor een aangetekende brief van hen, is een handtekening van mij dan noodzakelijk?).
Ik kreeg voor 2014 zo'n €170,- terug aan inkomstenbelasting, maar de verzuimboete is ruim twee keer zo hoog. Het is toch gek dat je zo'n hoge boete moet betalen voor het (net) te laat terugvragen van je inkomstenbelasting? Denkt u dat ik kans heb op kwijtschelding van deze boete als ik bezwaar maak? Reactie infoteur, 06-04-2020
Hallo Angie,
Maak in ieder geval bezwaar en wijs erop dat dit de eerste keer is dat u iets te laat was en zeker geen aanmaning hebt ontvangen. Als een stuk namelijk aangetekend is, is dat aan te tonen, daarvoor moet u dan getekend hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hester, 31-10-2016 12:51 #101
Bedankt voor de reactie… ondertussen heb ik geprobeerd om bezwaar te maken maar het schijnt dat je tegen een voorlopige aanslag geen bezwaar kunt maken. Het bedrag wat ik teveel heb terug gekregen is onder de 30% van het bedrag wat ik terug zou moeten krijgen. Maar wat is nu dan de procedure? De belastingdienst zelf geeft aan dat ik dit natuurlijk terug moet betalen en een aanvraag kan doen voor gespreid betalen. En als ik die ontvang dat ik dan tegen de gevorderde rente in bezwaar kan gaan. Dan is nog niet gezegd dat dit inderdaad gehonoreerd wordt en moet ik sowieso dat bedrag terug betalen met evt. rente.
Op welke manier kan ik nu bezwaar maken of moet ik gewoon dit bedrag nu eerst terug betalen? Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Hester,
U kunt binnen zes weken tegen een voorlopige aanslag bezwaar aanteken en anders dient u uw belastingaangifte nog eens in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hester, 20-10-2016 21:52 #100
Mijn digitale aangifte over 2015 is door een belastingmedewerker verkeerd op papier overgenomen en vanaf daar verwerkt. Hierover heb ik gelijk aan de bel getrokken omdat ik zag dat ik geen bijdrage hoefde te betalen voor de ZVW terwijl dit bij mij digitale aangifte wel genoemd stond… Toen bleek dus dat er bij hun een fout gemaakt is. Er is mij toen niet vermeld dat er hierdoor ook meer geld is teruggegeven dan waar ik recht op had. Omdat ik elke maand al een voorschot bedrag krijg en ik niet bijhoud hoeveel dit uiteindelijk samen wordt heb ik niet opgemerkt dat ik teveel gestort heb gekregen. Het bedrag in juni was namelijk 2000 minder dan het bedrag wat ik op mijn digitale aangifte zag staan wat ik terug zou krijgen. Daarom zijn er toen geen alarmbellen gaan rinkelen bij mij… Nu krijg ik opeens een naheffing van bijna 2000 euro… door een fout die zij zelf gemaakt hebben waar ik ze zelf nog op heb geattendeerd waar ze toen geen actie in hebben ondernomen tov het gestorte bedrag. Ik vind dat hier sprake is van een tekortkoming van de belastingdienst waar ik nu de dupe van wordt… Maak ik enige kans wanneer ik hier bezwaar tegen maak? Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Hester,
Zeker, maak goed onderbouwd uw bezwaar kenbaar. Maak ook bezwaar tegen de rente die waarschijnlijk in rekening wordt gebracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Didact, 10-09-2016 18:21 #99
Hallo.

Ik heb onverschuldigd betaald (middels verrekening) paar jaar terug aan de BD. Achteraf blijkt het onterecht dus, en dat erkennen ze ook. Echter staat op uitspraak op bezwaar ook dat er verrekend kan worden. Kan dit? Ik heb geen openstaande vorderingen OB, maar wel van de toeslagen (tevens loopt er bezwaar en aanvraag beslagvrije voet).

Ps ik heb een bezwaar ingediend en belastingvrije voet. Dit was voor de uitspraak binnen bij de belastingdienst. Wat nu, krijg ik alles, niets, gaan ze verrekenen? Het is ooit onterecht gebeurd en nu dan maar nog een keer proberen met de onterecht betaalde gelden? Ik weet dat de BD veel verrekeningsmogelijkheden heeft vandaar dat ik niet weet waar ik aan toe ben. Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Didact,
Bij een onverschuldigde betaling, ontstaat er een verbintenis tot terugbetaling. De belastingdienst mag daarom niet verrekenen, maar zal wetende dat u geld op de rekening hebt staan, daarop beslag willen leggen. Dat laatste (het beslag) is echter een ander traject.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harm, 21-07-2016 11:00 #98
Mijn vraag betreft Watersysteemheffing eigenaren, een door het GBLT geheven gemeentelijke belasting.
De inner van de belasting heeft bij overdracht van eigendom, inmiddels meer dan 15 jaar geleden verzuimd om de post "Watersysteemheffing eigenaren" in rekening te brengen. Tot hoever terug mag het GBLT deze fout corrigeren en met terugwerkende kracht alsnog deze post in rekening brengen? Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Harm,
Ze mogen maximaal vijf jaren terug gaan. De rest is verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera, 10-07-2016 08:03 #97
De belastingdienst heeft me gevraagd de jaafopgaven te sturen ivm controle opvangtoeslag. Nu zijn mijn kinderen in 2015 naar een opvang geweest met twee locaties. Had ook twee LRK nummers. Twee dagen op de ene opvang en een dag op de andere. Van de opvang hebben we een jaaropgave gekregen met beide locaties gecombineerd. In de voet van de brief staan wel de twee LRK nummers, maar de bedragen zijn niet gesplitst. Op het formulier van de belastingdienst staat dat je de gegevens van de jaaropgave moet overnemen. Wat nu te doen? Ik heb al bij de opvang gevraagd om een uitsplitsing, maar volgens mij lukt dit niet met het systeem. Wat nu te doen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Vera,
Geef de gezamenlijke bedragen door en stuur de Belastingdienst een kopie van de nota. Als de fiscus meer vragen heeft, laat die dat wel weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilona, 05-06-2016 21:39 #96
Hallo!
Ik heb dus mijn definietive aanslag gekregen en krijg een lekker bedrag terug maar nu zie ik dat ze het kunnen verrekenen ik ben in 2016 getrouwd en me man heeft 1 openstaande rekening kunnen ze dit nu verrekenen of kijken ze alleen naar mij groetjes Reactie infoteur, 06-04-2020
Hallo Ilona,
Als jullie (nog) fiscale partners zijn en gezamenlijk belastingaangifte hebben gedaan, kan dit bedrag met uw teruggave worden verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marly, 26-05-2016 14:47 #95
Geachte Mevr/Meneer,
Ik heb een brief van de belastingdienst ontvangen dat ik een bedrag van 533,00 ontvang of wordt verrekend aangaande mijn inkomstenbelasting 2015. Ik kreeg tegelijkertijd een brief waarin stond dat dit bedrag verrekend is met een teveel ontvangen huurtoeslag uit 2013. Dit was een bedrag van 1429,00. Ik heb vorig jaar een formulier verzonden voor kwijtschelding van mijn schulden bij de belastingdienst, omdat ik een (lage) ziektewetuitkering krijg van het uwv en ik dit onmogelijk kon betalen (ik ben erg ziek). De inspecteur van belastingen regio Brabant heeft mij opgebeld en alles wat er toen nog openstond bij de belastingdienst is kwijtgescholden. Ik heb nadien ook niks meer hoeven betalen. Nu dus die brief dat mijn bedrag van 533,00 ineens verrekend wordt met mijn teveel ontvangen huurtoeslag uit 2013. In feite heb ik helemaal geen schulden of iets dat verrekend moet worden bij de belastingdienst omdat alles is kwijtgescholden. Kan dit dan zomaar ineens verrekend worden? Ik was zo blij met die 533,00 die ik zou krijgen.

Met vriendelijke groet,
Marly Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Marly,
De verrekening is een automatisme. Wellicht is uw kwijtschelding niet goed geregistreerd geweest of niet bekend bij de afdeling toeslagen. Maak bezwaar en zoek even contact met uw belastingkantoor regio Brabant.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie, 03-05-2016 14:38 #94
Uit mijn aangifte IB blijkt dat ik recht had op € 201,- zorgtoeslag over 2013. Helaas heb ik blijkbaar nooit zorgtoeslag aangevraagd voor 2013 aangezien ik hier in 2012 ook recht op had en dit dus gewoon doorliep. Ik zit in de uitstelregeling en het bedrag staat gewoon in mijn aangifte vermeld. Nu blijkt dat ik dit niet meer krijg. Heeft bezwaar maken nog zin of is dit een kansloze missie. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Harrie,
De zorgtoeslag wordt niet als inkomen gezien, u betaalt er dus geen belasting over. Correcties in een belastingaangifte inkomstenbelasting kunnen tot maximaal vijf jaar terug worden gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kathelijne, 11-03-2016 22:02 #93
Ik heb mijn aanslag IB 2015 ingevuld en ik zou een bedrag van 448 EUR terug krijgen, vandaag is er slechts 187 EUR overgemaakt. Gaat dit in 2 keer of moet ik contact opnemen met de belastingdienst? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Kathelijne,
Normaliter krijgt u het bedrag in één keer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sacha, 21-01-2016 14:14 #92
Wij kregen een definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag 2014, we moesten ruim € 3.000 terugbetalen. Deze berekening klopte niet, van mijn jongste kind hadden ze 0 uren aan kinderopvang berekend terwijl hij wel gewoon naar een geregistreerde kinderopvang ging. Bezwaar gemaakt en jaaropgave van het kinderdagverblijf meegestuurd. Nu hebben ze dit hersteld en hebben we een 'beslissing op bezwaar' ontvangen met een nieuwe definitieve berekening. Alleen heeft de belastingdienst een rekenfout gemaakt, waardoor we nu een flink bedrag terugkrijgen. Kunnen ze nu nog terugkomen op deze 'beslissing op bezwaar'? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Sacha,
Er zijn veel fouten gemaakt met de kinderopvangtoeslag waardoor veel mensen eerst moesten terugbetalen. Als ook deze fout bekend wordt, zal de Belastingdienst dit bedrag weer terugvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K., 21-12-2015 20:26 #91
Ik heb een definitieve berekening gekregen van 2014 van de kinderopvang toeslag (€4387 terug betalen). Wat blijkt nou dat de uren vanaf juni t/m dec niet zijn doorgegeven. Ik vind dit heel vreemd want ik heb wel al die tijd toeslag ontvangen en ze gingen ook naar het kdvb. Ik heb alle facturen en jaaropgave gelukkig bewaard. Kan ik nog in bezwaar gaan? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste K,
U hebt zes weken na dagtekening de tijd om bezwaar te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 13-12-2015 20:07 #90
Hallo,
Ik heb een foute BTW aangifte gedaan in 2007 voor moeder en dochter BV. Twee afzonderlijke aangiftes op grond waarvan moeder moest betalen en dochter terug kreeg. Daarna bezwaar gemaakt tegen betalingsverplichting moeder BV en alsnog suppletie aangifte gedaan voor fiscale eenheid. De verplichting van moeder is verlaagd, de teruggave van dochter is daarna toch gewoon uitbetaald. Ik heb geen naheffingsaanslag gehad. Dat kan nu ook niet meer begreep ik. Vorig jaar is er een boekenonderzoek geweest. Nu krijg ik een vordering van de Belastingdienst voor onverschuldigde betaling. Kan dit zomaar? Zijn ze niet gewoon te laat?

groet Reactie infoteur, 06-04-2020
Hallo Harry,
Een vordering uit onverschuldigde betaling verjaart vijf jaar na het moment waarop de schuldeiser er achter is gekomen dat er een (onterechte) betaling heeft plaatsgevonden. Als het goed is krijgt u geen boete (verjaard), maar moet u wel terugbetalen (niet verjaard).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 23-11-2015 11:31 #89
Hallo,

Ik heb een huur- en zorgtoeslagschuld bij de bd van 1950 euro. Daarover heb ik eind oktober telefonisch contact gehad en een betalingsregeling getroffen voor 85 euro per maand. Op 2 november heb ik daarover dus een brief gehad met details over hoe te betalen etc.
Daar stond ook duidelijk op dat tijdens de betalingsregeling belastingdienst nieuw toe te kennen toeslagen (voorschotten) en voorlopige teruggave inkomsten belasting niet zou verrekenen met de terugvorderingsbeschikkingen.

Vandaag 23 november contact gehad met belasting dienst bleek dat zij mijn huurtoeslag en kindgebonden budget die ik per 1 oktober had aangevraagd hiermee hebben verrekend. Mag dat?

Groet Dennis Reactie infoteur, 06-04-2020
Hallo Dennis,
Het is gebruikelijk dat nieuwe voorschoten met een openstaande schuld worden verrekend, hoe vervelend dat ook is. Maar als in de door u ontvangen brief staat, dat dit niet zal gebeuren, kunt u wel bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 01-11-2015 18:23 #88
Hallo,

Recent kreeg ik een brief van de belastingdienst dat ik 800 + euro terug moet betalen over het kindgebonden budget van 2009. In 2011 is hier bezwaar tegen gemaakt. bijna 4 en een half jaar later komt er pas antwoord. Is dit niet te laat of moet ik alsnog terug betalen. Ook is het nog eens zo dat dit geld op rekening van mijn ex gestort is, zoals bepaald bij de echtscheiding. Als al terug betaald dient te worden, wie zou dit dan moeten doen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Frank,
Dat is wel erg laat inderdaad, de regel is dat een uitspraak op bezwaar binnen zes weken moet plaats vinden als de belastingdienst niet zelf om uitstel van de behandeling vraagt:

https://financieel.infonu.nl/belasting/74821-bezwaar-maken-tegen-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Priss, 27-10-2015 18:13 #87
Hallo,

In 2014 moest ik stoppen met mijn opleiding. Ik was vanaf maart 2014 geen student meer. Dit heb ik doorgegeven bij de belastingdienst en heb toen gevraagd of mijn kinderopvangtoeslag verminderd zou worden. Niks aan de hand alles bleef het zelfde zei de medewerker. Ik was op dat moment werkloos en geen student. Een maand later (april) vroeg ik een kvk nummer aan en wou een eigen onderneming beginnen. Ook dit heb ik netjes bij de belastingdienst aangeven. Ook het verwachte inkomen. Echter bleek het allemaal financieel niet haalbaar te zijn en heb toen juni aangegeven dat mijn inkomsten weer op 0euro gezet konden worden. Wel stond ik nog ingeschreven bij de kvk. In september 2014 ben ik weer met een opleiding begonnen. Nu begin 2015 krijg ik een brief van de belasting dienst dat ze alles van mij wouden controleren. Omdat ik altijd alles netjes doorgeef was dit voor mij geen probleem. Maar na het hele jaar heen en weer te zijn gegaan met de belastingdienst zijn ze tot de conclusie gekomen dat ik 6000 euro moet terug betalen omdat zij mij teveel kinderopvangtoeslag hebben betaald. Ik ontving namelijk kindervangtoeslag in 2014 terwijl ik hier geen recht op had. Je moet namelijk student of een uitkering hebben. Ik ben hier een beetje van geschokt omdat mij toen der tijd is gezegd dat ik er wel recht op had. Wat kan ik hier aan doen? Bewaart de belastingdienst telefoongesprekken? Kan ik hier überhaupt iets tegen doen. Dit een fout door een medewerker van hun en nu leggen ze het probleem bij mij… Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Priss,
Dat is het lastige met de telefoon: u kunt zich nu zeer waarschijnlijk alleen beroepen op schriftelijk materiaal, want de gesprekken worden vaak maar even bewaard voor opleidingsdoeleinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marije, 23-09-2015 10:50 #86
In 2012 heb ik het eerste half jaar eerst stage gelopen en per 1 augustus 2012 definitief in dienst gekomen bij mijn stagebedrijf. Nu heb ik een brief ontvangen van de Belastingdienst dat ik te weinig inkomstenbelasting heb betaald over 2012 aangezien mijn loon vanuit mijn stage nooit is opgegeven bij de Belastingdienst, hierdoor heb ik teveel geld teruggekregen in 2013 (zo'n EUR 1.250,-). Na controle van mijn eigen papieren en inkomstenbelasting 2012 heb ik vanuit mijn stagebedrijf/werkgever wel een jaaropgave gehad van mijn vaste dienstverband maar nooit van mijn stageperiode, resulterend dat er te weinig inkomsten zijn opgegeven in de inkomstenbelasting van 2012.

Tot hoever terug kan de Belastingdienst dit bedrag terugvorderen? Ik heb namelijk een brief ontvangen dat er EUR 850,- terugbetaald dient te worden in november 2015 en mag niet gespreid betalen. Heeft iemand ervaringen? Gezien de hoogte van het bedrag schrok ik best van bovenstaande situatie. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Marije,
De Belastingdienst kan tot vijf jaar teruggaan. U kunt om een betalingsregeling vragen, maar wellicht is uw inkomen daarvoor te hoog:

https://financieel.infonu.nl/belasting/70620-uitstel-van-betaling-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 04-09-2015 12:15 #85
Beste…

Ik heb (ongevraagd) zorgtoeslag gekregen over 2014. Met een definitieve berekening erbij.
De belastingdienst gebeld en gemeld dat ik hier waarschijnlijk geen recht op kan hebben. Toen is mij verteld dat deze berekening is gebaseerd op de gegevens die zijn ingevuld voor de aanslag 2014. Deze gegevens kloppen. Maar op mijn berekening zorgtoeslag staat mijn fiscale partner niet vermeld (bij de aanslag dus wel opgegeven). Dit is dus een fout van de belastingdienst. Wat zal ik doen? Terugbetalen? Of lekker houden? Kunnen ze dit later nog opeisen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Caro,
De Belastingdienst kan (!) dit gedurende vijf jaar terugvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk van Droogenbroeck, 05-08-2015 17:07 #84
Beste,

Onlangs vernam ik tijdens het journaal dat 3 miljoen mensen 1400euro zouden terug krijgen.
Blijkbaar een foute breking gemaakt bij de bedrijfsvoorheffing.
Hoe kan ik te weten komen dat ik daar bij ben?

Mvg, Dirk. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Dirk van Droogenbroeck,
Gemiddeld krijgen Belgen die recht hebben op een terugbetaling van de fiscus 1.445 euro terug, maar er zijn er ook die zullen moeten bijbetalen. De teruggave heeft inderdaad vooral te maken met een (te) hoge bedrijfsvoorheffing door onjuiste of nog niet aangepaste belastingschalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eline, 28-07-2015 22:20 #83
Ik heb een definitieve toeslagen berekening over 2014 gekregen. Deze staat op mijn naam met mijn sofienr. Echter met zo'n 10.000€ minder aan vastgesteld inkomen + teruggave huurtoeslag (heb n koophuis) teruggave zorgtoeslag (kreeg ik niet) + teruggave kindgeb.budget en kinderopv.toeslag, bij elkaar een leuk bedrag maar niet juist. De berekening is "definitief" volgens de belastingdienst en het bedrag gestort. Breng ik hen op de hoogte? Wat als ik dat niet doe? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Eline,
Daar is dus veel mis gegaan. Als u kunt weten dat het niet correct is, hebt u er geen recht op. De Belastingdienst kan het geld op een later moment ook nog terugvorderen (binnen vijf jaar) als men er zelf achter komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anick, 24-07-2015 08:10 #82
Hallo,
Ik heb over het jaar 2013 te veel kinderopvangtoeslag gekregen. Deze is begin dit jaar op mijn rekening gestort. Ik heb bezwaar aangetekend en de gevraagde stukken toegevoegd. Ik heb vervolgens heel netjes een brief gekregen van de belastingdienst/ toeslagen dat ze het bezwaar in behandeling hebben genomen en dat er binnen 12 weken na de beschikking een beslissing zou worden genomen. Nu is het termijn van 12 weken al verstreken. Moet ik gewoon nog wachten op een antwoord (beslissing). De toeslag staat netjes op een spaarrekening en we zitten er ook niet aan. Maar wil wel graag weten wat ik kan doen.
Alvast bedankt voor het beantwoorden,
Mvg Anick Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Anick,
Twaalf weken is wel erg lang, maar zolang er geen uitspraak is, kunt u niet echt verder. Het is aan u of u verder afwacht of nog eens contact opneemt met de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Madalena, 23-07-2015 01:53 #81
Ik kreeg een definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag 2009. En ik moest twintig duizend terugbetalen. Daartegen heb ik Herziening aangevraagd jaaropgave van de kinderopvang verstuurd. weken later kreeg ik herziene berekening waar blijkt dat ik vijftien duizend euro te weinig heb ontvangen maar het bedrag wordt verrekening met definitieve berekening 2009 mag dat

Hetzelfde probleem heb ik met kinderopvangstoeslag 2011 bij definitieve berekening moet ik terugbetalen bij de herziene berekening bijkt ik te weinig ontvangen maar wordt weer verrekening met definitieve. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Madalena,
De verschillen zijn bij u zo groot dat men waarschijnlijk zeker wil zijn, totdat de definitieve berekening is goedgekeurd. Overigens is het administratief correct dat de aanslag wordt verrekend met de eerdere definitieve berekening. Anders zou u eerst moeten betalen en daarna geld terug krijgen. Nu wordt dit gesaldeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janette, 18-07-2015 14:08 #80
Ik kreeg vandaag een definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag 2009. Ik moet hier nog 350 euro terugbetalen omdat ons gezamenlijk toetsingsinkomen iets hoger was dan vooraf opgegeven. Kan ik hier nog bezwaar tegen aantekenen, gezien het 5-jaars termijn is verlopen?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Janette,
Dat u nu pas een definitieve berekening hebt gekregen, is wel erg laat, maar toegestaan. Als u eerder een definitieve berekening ontving en dit een correctie daarop is, geldt er een verjaringstermijn van vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lilly, 08-07-2015 08:43 #79
Goedemorgen Zeemeeuw,

Mijn hartelijke dank voor je bericht. Ik ga de stukken zo zelf wegbrengen.

Veel groet, Lilly Reactie infoteur, 01-07-2020
Mooi!

Lilly, 07-07-2015 07:39 #78
Dag Zeemeeuw :-)

Dank je wel voor je bericht. Dat begrijp ik, dank je. Ik woon er zelf, huis is nooit verhuurd geweest en staat overal bekend. Is reeds ook opgevoerd in de aangifte, alle aangiftes. Ik ben nu inderdaad bezig om een bezwaarschrift te schrijven. In 2015 kon ik het ook niet opvoeren. Foutje van de belastingdienst. Uit mijn eigen onderzoek naar dergelijke situaties blijkt dat ik niet de enige ben. De belastingdienst heeft tijdens invoer van het nieuwe systeem niet alle gegevens goed verwerkt. Het lijkt erop dat ze de aangifte uit 2013 gewoon in 2015 hebben verwerkt om te kijken hoe dat uitpakt. Overigens heb ik dit opnieuw ingevoerd in de aangifte programma van 2013 en hier kan alles gewoon terug vinden, met uitzondering dat als je het programma nu download de zaken verwerkt de geprinte versie er anders eruit ziet. Weet jij overigens hoe het zit met de rente die zij berekenen om dit niet te hoeven betalen. Eigenlijk wel gek, de belastingdienst doet er 2 jaar over om het definitief vast te stellen en ook nog eens de rente opvoeren. O ja, weet jij of ik in mijn bezwaarschrift tegen de belasting mag zeggen, in dit geval, dat de definitieve aanslag als niet geldig moet worden verklaard?

Een kwalijke zaak eigenlijk wel en aan de andere kant, nice try! Zo zielig voor iedereen die nu door een stress periode moet om dit recht te trekken. Het heeft mij in ieder geval veel moed gekost om door te gaan en te bedenken hoe ik dit nou ga oplossen. Reactie infoteur, 01-07-2020
Dag Lilly,
1. De vooraf ingevulde belastingaangifte moet u echt goed controleren, want er ontbreekt nog wel eens wat aan. Gegevens kunnen verouderd of onvolledig zijn en als een bepaalde post niet is aangevinkt, zult u dat zelf moeten doen.
2. Als er extra belasting moet worden betaald of als er een teruggave is, kan dat gepaard gaan met een rentebetaling of -vergoeding. De regels hiervoor zijn nog niet zo lang terug veranderd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108785-heffingsrente-2019-en-2020-is-nu-belastingrente-2019-2020.html

3. Zolang een belastingaanslag niet definitief is kan een gewijzigde versie door u worden ingestuurd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lilly, 03-07-2015 15:37 #77
Dag iedereen,

Even een vraag. Ik krijg na een hoop gesteggel eindelijk een definitieve aanslag over 2013. Hierin is de complete aftrekposten van de hypotheek verwijderd. Bij het doen van de aangifte over 2014 kon ik dit ook niet meer invullen.
Het lijkt erop dat ik hypotheekrente die ik heb terug gekregen nu moet terug betalen. Dat kan toch niet? Of ben ik nou gek? Dat blijkt ook uit de berekening. Heeft iemand dat hier ook meegemaakt? En hoe heb je dat opgelost? Ik ben nu een bezwaarschrift aan het schrijven.

Heel veel dank alvast. Reactie infoteur, 01-07-2020
Dag Lilly,
Om tal van redenen kan het zo zijn dat er in individuele gevallen geen hypotheekrenteaftrek is: als de lening niet bekend is, het huis is verhuurd, u er niet woont, er niet wordt afgelost en zo verder. Het beste tekent u bezwaar aan waarbij u aangeeft waarom u naar uw mening wel recht hebt op hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Engelaan, 03-07-2015 09:59 #76
De fiscus heeft bij de verdeling in de aangifte 2014 een fout gemaakt. De aangifte is door mij correct ingevuld. Bij de verdeling van de teruggave heeft de fiscus het bedrag met ruim 1000,00 euro verminderd ten opzichte van de oorspronkelijke verdeling van de fiscus. Bij de uitkomst van de aangifte heeft de fiscus verwachting gewekt en deze later, buiten de schuld van de belastingplichtige, aangepast. Moet de fiscus niet voor deze onzorgvuldigheid opdraaien voor de gevolgen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Jan Engelaan,
De Belastingdienst geeft altijd aan dat de invulling van de belastingaangifte uw verantwoordelijkheid is en zolang niet een definitieve belastingaanslag wordt gecorrigeerd maar een voorlopige, zult u waarschijnlijk geen gelijk krijgen. Hoe vervelend dat ook is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Vooren, 02-07-2015 17:10 #75
Nico, 2 juli 2015
Namens mijn dochter wilde ik u de volgende vraag voorleggen: In 2008 heeft zij van de belastingdienst kinderopvangtoeslag ontvangen. In 2014 wilde de belastingdienst de kinderopvangtoeslag terugvorderen, de reden waarom zal ik u besparen, want dan heb ik 2 A4 vellen nodig. Ik heb aangetoond dat de belastingdienst de 5-jaars termijn heeft overschreden. Voordat de zaak bij de rechter kwam heeft de belastingdienst de terugvordering ongedaan gemaakt. Nu heeft mijn dochter een brief van de belastingdienst ontvangen dat ze wederom de kinderopvangtoeslag van 2008 tegemoet kan zien, incl. rente over die 7 jaren. Dat vond mijn dochter vreemd, want de kinderopvangtoeslag van 2008 had ze destijds al ontvangen. Ze heeft toen de desbetreffende belastingambtenaar die de zaak onderhanden had daarover gebeld en uitgelegd dat dit ook weer niet de bedoeling was. Hij kon haar eerlijkheid wel waarderen en zou de zaak uitzoeken en in orde maken. Onlangs werd er op haar betaalrekening wel de rente van de kinderopvangtoeslag bijgeschreven, vreemd toch? Nu heeft ze met de terugbetaling daarvan geen enkele moeite hoor. Graag zou ik van u willen weten, werken ze bij de belastingdienst nou zo langs elkaar. Wat raadt u mij aan om te doen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Van der Vooren,
Niet voor niets koos ik voor de titel "Fiscus maakt ook fouten in uw voordeel". Om allerlei redenen kan het fout gaan en straks krijgt uw dochter misschien een terugvordering. Gewoon zelf terugstorten zal ook niet worden begrepen door de Belastingdienst. Misschien is dan ook het beter om het geld op een spaarrekening te zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 25-06-2015 10:03 #74
Ik heb in het verleden tot 2012 definitieve berekeningen zorgtoeslag ontvangen. Nu kwam ik er onlangs achter dat ik nog recht heb op een leuk bedrag over 2013. Ik heb hier nooit wat over ontvangen van de belastingdienst. Nu kan ik dit niet meer terugvragen omdat dit kon tot 1 september 2014. Ik heb nu een klacht ingediend omdat ik het niet eens ben dat ik over 2012 een definitieve berekening heb ontvangen en het over 2013 blijkbaar weer opnieuw moest aanvragen. Kan de belastingdienst dit zomaar doen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Mirjam,
Tot september 2020 kunt u een toeslag over 2019 aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 22-05-2015 11:00 #73
Ja ik hou nog wel een bedrag over. Maar is een betalingsregeling niet een soort van overeenkomst waar ik niet van af mag wijken en zij dan toch ook niet. Want je denkt dan een bedrag terug te krijgen, dat je dan al stiekem in je gedachten uitgeeft en vervolgens trekken ze er alles nog af, waarvan je dacht dat netjes geregeld te hebben. Ja het is dan niet anders maar ik vind wel raar dat het zo maar mag. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Gerda,
Dat klopt wel, maar de belastingteruggave is strikt genomen niet een betaling die door u wordt gedaan, ook al voelt dat anders. Het vermindert de schuld. Een betalingsregeling verhindert ook niet de mogelijkheid om in een bepaalde maand meer te betalen dan is afgesproken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 22-05-2015 10:11 #72
Goedendag

Mag de belasting een lopende betalingsregeling verrekenen, met de teruggave inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Gerda,
De Belastingdienst mag een belastingteruggave verrekenen met een openstaande schuld als daardoor uw beslagvrije voet niet in gevaar komt (u moet wel genoeg overhouden om van te kunnen leven):

https://financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-incassobureau-beslagvrije-voet-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 12-05-2015 10:03 #71
Hallo,

Ik heb een vraag over kwijtschelding IB aanslag. Mijn kennis heeft bij voorlopige aanslagen van 2011, 2012, 2013 geld van belastingdienst terug gekregen. Bij definitieve aanslagen 2011 - 2013 blijkt dat ze geen recht heeft op inkomensafhankelijke combinatiekorting en moet het te ontvangen bedrag terug betalen. Het bedrag van 3 aanslagen is rond 5000 euro. Mw. heeft een lage betalingscapaciteit. Kan mw. in aanmerking komen van kwijtschelding als ze bij voorlopige aanslag geld heeft gekregen die bij definitieve aanslag gecorrigeerd is.

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Anne
Mevrouw kan het in ieder geval proberen. Belangrijk is wel dat er niet opzettelijk verkeerde gegevens aan de Belastingdienst zijn gegeven:

https://financieel.infonu.nl/belasting/70620-uitstel-van-betaling-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richelle, 13-04-2015 00:15 #70
Hallo

Ik heb een vraag. In januari 2015 kreeg ik een brief van de belastingdienst dat ik mijn opgave had aangevraagd, dit had ik niet gedaan en heb ik contact opgenomen met de belastingdienst, zij hebben voor mij uitgezocht wat het probleem was en blijkt dat ik een toeslagpartner had sinds 2012. Ik heb aan gegeven mevrouw… Niet te kennen en zeker niet mijn toeslagpartner is. 1 dag later stond er plots 1159 euro op mijn bankrekening. Ik dacht dat dit mijn terug gave was aangezien het stond op mijn naam. Enkele dagen later ontvang ik een brief dat ik het bedrag moet terug betalen. Nou is mijn vraag, kan ik bezwaar in dienen? Omdat ik al eerder had aangegevn dat ik geen toeslag partner heb en omdat ze er zelf pas zijn achter gekomen in 2015?
Alvast bedankt richelle Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Richelle,
Met de brief zat de betaling waarschijnlijk al in het systeem en was niet meer tegen te houden. Bovendien is er overduidelijk een fout gemaakt. Bezwaar aantekenen kan wel, maar zal u niet verder helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 10-03-2015 12:28 #69
Ik heb een vraag over een definitieve aanslag over 2012, ik heb er middels al 3 gekregen en een bedrag dat ik terug moet betalen, maar ze hebben voor de 3e definitieve aanslag een brief gestuurd, dat ze maar 1x een definitieve mogen sturen en omdat die andere in het nadeel zijn van mij worden deze kwijtgescholden, maar kreeg onlangs toch weer een verzoek om te betalen, wat moet ik hier mee weet iemand raad alvast bedankt gr. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Danny,
Dat lijkt een probleem in het systeem van de Belastingdienst, waarbij brieven langs elkaar heen worden gezonden. De laatste brief telt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marleen, 23-01-2015 10:19 #68
Ik heb inmiddels drie keer een definitieve aanslag toeslagen (zorg, huur en kindgebonden budget) 2013 ontvangen. De laatste was op 15 januari 2015. In de beschikking staat dat de woonsituatie gewijzigd zou zijn maar dit is niet het geval. Ik heb contact gehad met de belastingdienst en zij gaven aan een fout te hebben gemaakt. In de eerdere definitieve berekening hebben ze mijn partner niet als toeslagpartner berekend omdat hij jonger was dan 27 in het jaar 2013. Dit hebben zij gezien als geldige reden. Maar deze regel is alleen van toepassing als de partner je kind of ouder is. Foutje van de belastingdienst. Mogen zij nu wel de toeslagen terug vorderen in een nieuwe definitieve aanslag? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Marleen,
Als u een definitieve beschikking hebt ontvangen en de wijzigingen van de Belastingdienst komen zes weken na die beschikking (aanslag definitief na bezwaarperiode), dan is het maar de vraag of de Belastingdienst dit mag doen. Wel als uw opgave niet goed of verwarrend was, niet als de Belastingdienst zelf een fout heeft gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joel, 28-12-2014 20:45 #67
Over het tijdvak juli 2014 t/m september 2014, was ik met mijn bedrijf (startdatum d.d. april 2014; huidige omzet tot nu toe slecht euro 100,00) door allerlei verplichtingen, te laat met mijn BTW-aangifte. Hierdoor kreeg ik een aanslag van euro 5000,00 inzake omzetbelasting. Hiervoor naar het loket van de belastingdienst gegaan om ter plekke bezwaar in te dienen; onlangs een uitspraak op bezwaarschrift verkregen van de inspecteur, met de mededeling dat de naheffingsaanslag, te hoog was vastgesteld. Laatstgenoemde aanslag is zodoende teruggebracht naar '0'. Nu komt het, het eerder opgelegde bedrag ad euro 5000,00 staat nu op de aanslag vermeldt als 'te verrekenen/terug te ontvangen'; Rara hoe kan dit en wat te doen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Joel,
Te verrekenen betekent dan te verrekenen met de eerdere belastingaanslag. Dat betekent dat als er betaald is, u geld terug krijgt, en als er niet betaald is de nieuwe aanslag wegvalt tegen de eerdere aanslag. In beide gevallen hoeft u zelf niets te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mitch Otto, 11-12-2014 07:48 #66
Geachte heer/mevrouw,

Ik ben er kort geleden achter gekomen dat ik al jaren geen zorgtoeslag ontvang (was in de veronderstelling dat mijn vader dit ontving). Nu blijkt dat ik in 2013 zo'n 750€ aan zorgtoeslag had moeten ontvangen, maar ik lees online dat dit niet met terugwerkende kracht terug te vragen is omdat ik al te laat ben.

Is er nog enige mogelijkheid om dit alsnog terug te krijgen (wellicht een goed bezwaarschrift?)?

Met vriendelijke groet,
Mitch Otto Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Mitch Otto,
Een toeslag met terugwerkende kracht aanvragen kan soms als u of uw toeslagpartner uitstel heeft gekregen voor de aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lola, 12-11-2014 11:39 #65
Beste heer/mevrouw,
Voor het eerst ben ik met mijn 'boekhouding' naar een "belasting-mannetje" gegaan en zo kwam ik er achter dat ik al jaren foutief de hypotheekrente aftrek voor zowel mijzelf als mijn man. Wij zijn getrouwd en wonen samen en dus mag je maar 1x de hypotheekrente afrekken. Echter omdat ik zzp'er ben en mijn eigen aangifte invulde, en hij ook zijn eigen, hebben we er niet bij stil gestaan dat de hypo-aftrek maar 1 keer afgetrokken mag worden. Heel logisch, maar we hebben er nooit over nagedacht. We hebben dus de afgelopen jaren te veel rente afgetrokken, wat neer komt op c.a 2500 per jaar…
Nu gaan we het direct goed doen voor het lopende jaar, echter de kans is groot dat daardoor nu wel de fout aan het licht komt. Hoe neem de Bdienst dit op? Zien ze dit als kwade opzet (wat dus niet zo was), is het een fout die vaker voorkomt?
Iemand ervaring mee? Tips? Trucs?
Ik zit er aardig mee in mijn maag. Ik hoor graag enig reactie.
Met vriendelijke groet
Lola Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Lola,
Met uw uitleg zal de Belastingdienst dit niet als kwade opzet zien en u verbetert uit eigen beweging uw nieuwe belastingaangiften op dit punt. Wel is de kans groot dat de Belastingdienst ook eerdere jaren onder de loep zal nemen, maar dat gebeurt niet altijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Quzz, 11-11-2014 16:48 #64
Beste heer, mevrouw,

Onlangs kreeg ik bericht van de belastingdienst dat de inspecteur mijn inkomstenbelasting beoordeeld heeft en van plan is de gegevens in mijn aangifte te wijzigen in een verhoging van inkomsten uit loon of uitkering.

Omdat ik na 2012 ziek uit dienst ging en in 2013 inkomen ontving vanuit de ziektewet ging ik alleen van inkomens uit die ik van het UWV ontvangen had. Dus in mijn aangifte gaf ik aan dat ik een bedrag van € 22.136 heb ontvangen. Uit de huidige loongegevens van de BD blijkt dat ik in totaal € 25.011 hebt ontvangen en dat hierop in totaal € 5805 aan loonheffing is ingehouden. Het blijkt dat ik in 2013 van mijn vorige werkgever een CAO bonus of iets dergelijks ontving (ik kan het niet eens meer herinneren laat staan waarom ik dit ontving). Dit was mij helemaal ontgaan aangezien tijdens het aangifte doen ging ik alleen vanuit de jaaropgave wat ik van het UWV ontvangen heb omdat ik dat jaar ook niet had gewerkt.

Inmiddels is door mijn ziekte de kans klein dat ik nog weer zou kunnen werken en om het even zo te noemen ben ik in het WIA-traject beland. Met een kleine budget en door de hoge zorgkosten dat merendeels niet door de verzekeraar vergoed wordt kan het terug te betalen bedrag mij aardig in het problemen brengen.

- Het is mij overigens niet duidelijk of ik na de wijziging/nieuwe aanslag een navorderingsaanslag of een naheffing kan verwachten?
- Kan ik daarnaast ook een boete verwachten?
- Is er een mogelijkheid dat de BD coulant kan zijn rekeninghoudend dat ik het niet opzettelijk bedoeld had om een te laag bedrag in te vullen?
- En/of is er een mogelijkheid dat ik beroep kan doen op een kwijtschelding aangezien ik al een definitieve beschikking ontvangen hebt en feitelijk waren de oorspronkelijke loongegevens voor de belastingdienst al bekend. > Op basis van welke artikel, regel?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Quzz Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Quzz,
1. Als er geen sprake is van een opzettelijke schuld en nalatigheid (en dat lijkt mij niet zo te zijn) zal er nog een navorderingsaanslag volgen, zonder boete maar met betaling van rente. Er is ook een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen en om een betalingsregeling te vragen.
2. Het is opmerkelijk dat dit aan het licht komt, nadat u eerder een definitieve belastingaanslag had ontvangen. Het is wel een nieuw feit in die zin dat u de inkomsten niet in uw belastingaangifte had vermeld. Bovendien kan het zijn dat deze gegevens nog niet bij de Belastingdienst bekend waren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 09-11-2014 14:56 #63
Woon samen met vriendin (is toeslagpartner), zij heeft geen inkomen, mijn inkomen (en dus zou je zeggen verzamelinkomen) ligt ver boven inkomen dat recht geeft op zorgtoeslag.

Zelf geen zorgtoeslag aangevraagd voor haar, en tijdens 2013 al een keer een geschat inkomen doorgegeven. Nu stelt belastingdienst haar inkomen over 2013 in een keer toch weer op 0 euro vanuit BRI gegevens en betaalt ongevraagd ruim 1000 euro aan zorgtoeslag uit waar we niet om gevraagd hebben, in een definitieve berekening 2013.

Het zou mij niets verbazen als ze over een maand of wat toch weer denken, o nee, uw toeslagpartner had wel inkomen, betaal het maar weer terug dus zet het voorlopig gewoon apart.

Twee vragen:
- tot hoeveel jaar later kan de belastingdienst toch het weer terugvragen (en is dat vanaf moment berekening (nu) of het betreffende jaar (2013)?
- heeft het zin om nu bezwaar te maken tegen het voordelig naar mij uitbetalen (en geldt dan het reformatio in peius beginsel opdat ik het mag houden) of heeft dat nu dus geen zin en maakt dat alleen maar slapende honden wakker?

Hartelijk dank,

Henk. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Henk,
1. Als jullie samenwonen zonder notarieel samenlevingscontract, is het nog maar de vraag of jullie toeslagpartners zijn voor de zorgtoeslag. Dat hoeft namelijk niet zo te zijn (geen kind, geen gezamenlijke koopwoning). Er hoeft voor u dus ook geen grond van bezwaar te zijn. Omdat de Belastingdienst zelf de beschikking opstelt kan met een nieuwe beschikking en aan de hand van nieuwe feiten het reformatio in peius beginsel eenvoudig worden omzeild.
2. Van een definitieve beschikking mag binnen vijf jaar nog worden afgeweken als er nieuwe feiten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Opel, 21-10-2014 12:33 #62
Hallo ik heb 2× dezelfde aanslag door gestuurt en 2× ontvangen. Het ging per ongeluk moet ik het terug betalen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Opel,
Wat fiscaal telt is uw laatste belastingaangifte. Als dubbel is terugbetaald is dat natuurlijk één keer teveel. Waarschijnlijk zal de Belastingdienst binnenkort met een correctie komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mario, 01-10-2014 21:33 #61
Beste,

Bij mijn voorlopige aanslag over 2013 kreeg ik 162 euro terug van de BD.
Eind juli kreeg ik bericht dat ze van deze aanslag gaan afwijken en ik 1484 euro moet gaan terug betalen. Hierop heb ik kwijtschelding voor aangevraagd enkele weken geleden en hierop heb ik nog geen beslissing ontvangen.
Tot mijn stomme verbazing kreeg ik vandaag een definitieve aanslag over 2013 en hierin stond dat ik niks hoef terug te betalen.
Mijn vraag is of dit ook werkelijk zo is, of dat ik gewoon gehoor moet geven aan de beslissing van het verzoek tot kwijtschelding?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Mario Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Mario,
Dat hangt ervan af. Op de definitieve aanslag staat ook een berekening aangegegeven. Als daarbij is verondersteld dat u het eerdere bedrag hebt terugbetaald, moet u dus wel nog betalen. Anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik van Dijk, 30-09-2014 00:34 #60
Beste,

In maart 2011 heb aangifte gedaan van de inkomsten belasting van 2010, een papieren aangifte omdat mijn vader dat zo gewend was. Helaas moest ik ongeveer 350 euro terug betalen aan de beslastingen. Het formulier op gestuurd.
In juli 2011 kreeg de voorlopige aangifte terug van de belastingen ik kreeg 14500,= gestort op mijn rekening i.p.v. dat ik moest betalen. Gelijk de belastingen gebeld en verteld dat zij een fout hadden gemaakt. Het antwoord wat ik kreeg was : "de belastingen maakt geen fouten! de fout ligt bij u. U kunt opnieuw aangifte doen of de definitieve aanslag afwachten.".
Vervolgens heb ik de aangifte laten nakijken door een belasting consulent en er was geen fout gemaakt door ons, maar de bestingen had een fout gemaakt. De volgorde van de papieren aangifte is anders dan de digitale aangifte. Het formulier was waarschijnlijk door een medewerker nageken die de digitale aangiftes in zijn hoofd had.
Op advies van de belasting consulent wacht ik de definitieve aanslag 2010 af.
In augustus 2013 kreeg ik een brief van de beslastingen dat ik een fout had gemaakt in de aangifte inkomsten belasting over het 2010 en dat ik te veel terug had ontvangen. Als ik het hier niet mee eens was kon ik binnen 6 weken een bezwaar in dienen bij de inspecteur van de Belstingen. En ik zou binnen enkele weken een navordering ontvangen.
Het is nu eind september 2014 en heb nog steeds geen navordering of definitieve aanslag 2010 gekregen.
Nu is mijn vraag wanneer word een voorlopige aanslag definitief en wat moet ik nu doen afwachten of weer aan de bel trekken, .

Met vriendelijke groet,
Erik Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Erik van Dijk,
Een belastingaanslag is defintief als op de beschikking definitieve aanslag inkomstenbelasting staat. Vanaf dat moment fgaat de verjaringstermijn van vijf jaar gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rubes, 28-09-2014 20:58 #59
Hallo,

Mijn man kreeg gisteren een brief door de brievenbus van de belastingdienst: U hebt uw toeslagen over 2012 als voorschot gekregen. Met de nu bekende gegevens hebben wij uw toeslagen definitief berekend. Uw definitief berekende huurtoeslag over 2012 is 1286.
Mijn man heeft in 2012 eerst alleen gewoond t/m maand Juni, daarna hebben wij 28 september 2012 samen een huis gekocht.
Omdat mijn man extra werk is gaan doen hebben wij zijn inkomen op 23.000 euro gezet ( stond op 19.000 euro), waardoor hij geen recht meer had op huurtoeslag. Hij had een voorschot gekregen van 495 euro, die hij in 2012 terug moest betalen, omdat ze uitgaan van het jaarinkomen. Dus toen wisten ze al dat het jaarinkomen naar 23.000 ging. Van de terugbetaling hebben we nog gegevens.
Ook hebben we de gegevens van 2012 erbij gepakt die we hebben ingevuld bij de jaaraangifte 2012. We hebben doorgegeven dat we toeslagpartners waren ( hebben een huis gekocht op 28 september 2012 ) en dus een gezamenlijk inkomen voor het jaar 2012. Zijn eigen inkomen die we hebben doorgegeven was 22.924 euro.
Nu staat er in de brief: wij hebben van de Basisregistratie Inkomen ( BRI ) vastgestelde inkomens ontvangen. Hiermee hebben wij uw toeslagen definitief berekend. ( inkomen die hun hebben vastgesteld: 19.018 )
Moeten we hier nu weer achteraan dat het wederom niet klopt? Huurtoeslag is berekend tot en met september 2012, terwijl hij in Juli al uit het huis was en ook het inkomen hebben ze niet goed.

Met vriendelijke groet,
Rubes Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Rubes,
Als de Belastingdienst aangeeft dat de berekening definitief is hoeft u er niet actief achteraan te gaan, maar als de Belastingdienst er op een later moment nog achter komt, kan een terugvordering plaats vinden als sprake is van een evidente fout.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 22-09-2014 21:51 #58
Beste,
wij waren onderhuurders van een volledig particulier huis tussen 1 jan. 2013 tot 31 dec. 2013. Ik heb expres onze inkomengegevens wat lager opgegeven om einde van het jaar niet terug te betalen. Achteraf bleek dat de eigenaar van het huis tot mei ingeschreven stond op het adres (hij woonde niet op het adres). Ik dacht dat de Belastingdienst hem mee zou rekenen en dus de eerste 5 maanden geen recht meer op huurtoeslag hadden. Nu zie ik op mijn persoonlijke pagina (nog geen definitief berekening) dat de berekening is gemaakt en dat hij niet meegeteld is. Dus wij ontvangen geld. Als dat onze definitief berekening wordt mogen ze dan achteraf nog zeggen dat er blijkbaar nog iemand anders op het adres heeft gewoond met een inkomen, dus het geld moeten jullie weer terugbetalen?

Gr. Roos Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Roos,
Als er een overduidelijke fout is gemaakt kan de Belastingdienst hierop terugkomen en bij de toeslagen gaat er nog wel eens wat fout. Het kan zijn dat de Belastingdienst hier wat langer naar heeft gekeken en ook met de eigenaar contact heeft gehad, maar dat is moeilijk in te schatten. De facto was de eigenaar immers geen medebewoner, slechts op papier.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 18-09-2014 12:10 #57
Geachte,

Ik heb een brief ontvangen van de belastingdienst dat mijn inkomen uit 2013 is vastgesteld dmv mijn aangifte inkomstenbelasting en het BRI(Basis registratie inkomen). Maar het blijkt dat het inkomen wat zij hebben overgenomen niet klopt (in mijn voordeel) en dat ik daardoor te weinig zorgtoeslag heb ontvangen. Ik had volgens die berekening namelijk recht op nog 780 euro wat ze dan ook gaan overmaken. Hoe definitief is die berekening? Ik heb mijn aangifte inkomsten belasting over 2013 namelijk wel goed ingevuld. Daar staan hele andere cijfers dan zij nu hebben gebruikt bij de definitieve aanslag. Reactie infoteur, 01-07-2020
Geachte Peter,
Dit is een fout van de Belastingdienst die nog kan worden gecorrigeerd. Het kan zijn dat dit voor meer huishoudens geldt en er een terughaalactie komt, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. U kunt voor dat geval het geld beter apart zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke Essed, 03-09-2014 14:04 #56
Geachte,
Wij hebben een brief gekregen van de belastingdienst dat we over 2009 de complete kinderopvangtoeslag terug moeten betalen omdat we daar volgens de gegevens van de belastingdienst geen recht op hadden. Gelukkig laten wij alle aanvraagpapieren invullen door een assurantiekantoor. Zij konden zo de stukken opnieuw toezenden en bezwaar maken. omdat we steeds maar niks meer hoorden ben ik gaan bellen en gevraag hoe het met het bezwaar zat. Het bleek dat het niet goed aan was gekomen en dus hebben we opnieuw bezwaar laten maken door het assurantiekantoor. Verder heb ik een overzicht aangevraagd over volgens de belastingdienst openstaande schulden waar ook bezwaren tegen lopen omdat die gegevens ook niet kloppen. Nu blijkt dus dat van de kinderopvangtoeslag over 2009 al een groot gedeelte is afbetaald zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn en hier nog bezwaar tegen loopt. Nu is mijn vraag of we dit nog terug krijgen als blijkt (naar mijn idee wel) dat ons bezwaar gegrond is. Door alle fouten die er zijn gemaakt heb ik eveneens hoge kosten moeten betalen bij het assurantiekantoor. Zijn deze kosten ook te verhalen op de belastingdienst? Reactie infoteur, 01-07-2020
Geachte Marieke Essed,
Als teveel is teruggehaald en u krijgt gelijk, zal dat worden gecorrigeerd. U kunt slechts een vergoeding van een paar honderd euro krijgen voor uw kosten van bezwaar als:
1. het een verwijtbare fout is en u op tijd bent met het verschaffen van gegevens;
2. u gebruik hebt gemaakt van een beroepsmatig verleende rechtsbijstand zoals een belastingadviseur of boekhouder;
3. u uw verzoek hebt ingediend voordat er uitspraak op uw bezwaar werd gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zegers, 28-07-2014 16:32 #55
Geachte
Over het jaar 2013 werd mijn huurtoeslag (zoals ieder jaar overigens) gebaseerd op een te hoge rekenhuur. Ik heb dit netjes gecorrigeerd op de site "Mijn toeslagen" en de juiste (lagere) rekenhuur opgegeven. De BD heeft toen de huurtoeslag aangepast (die werd lager). Dit jaar ontving ik een "definitieve berekening" huurtoeslag over 2013 waarin men weer uitging van een te hoge rekenhuur en ik het 'te weinig' betaalde voorschot van € 681,- terug gestort kreeg. Ik heb het dus netjes aangegeven en gecorrigeerd. Kan ik in dit geval omdat het om een 'definitieve berekening' gaat het bedrag houden of moet ik de vergissing melden? het blijft een fout van de BD. Reactie infoteur, 01-07-2020
Geachte Zegers,
Dat is meer dan een gewetensvraag, want de belastingdienst zou er nog op terug kunnen komen met de stelling dat er evident een rekenfout is gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moonsi, 20-07-2014 23:33 #54
Onlangs ontvingen wij een brief van de BD 'voornemen afwijking'. Wij hebben een uitkering ontvangen van verzekeringsmij ivm ziekte (zzp) dit hebben wij in 2012 terug moeten betalen omdat de verzekeringsmij. achteraf van mening was dat we er geen recht op hadden. (dit loopt nog) maar nu zegt de BD dat wij geen uitkering hebben ontvangen van bijna 8500 euro. voor loonheffing zeggen zij: 'in de aangifte hebt u hiervoor 3000 vermeld. Dit betekent dat het totaal van de te verrekenen voorheffingen dat in de aangifte is vermeld, te hoog is' En loon zorgverzekeringswet: 'In de aangifte hebt u bij loon voor de Zorgverzekeringswet 8500 ingevuld. Maar volgens mijn gegevens is het loon voor zorgverzekeringswet 0' dit is wat er letterlijk in de brief staat? Wij hebben dit wel ontvangen (en dus ook aangegeven) en wij hebben dit terugbetaald en ook weer aangegeven in 2012. Wat zijn hier de gevolgen van? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Moonsi,
U hebt de uitkering terugbetaald en die staat op nul in uw belastingaangifte, maar wat is er met de ingehouden belasting gebeurd? Als u die belasting hebt terug gehad en dit bedrag staat niet op nul in de aangifte, dan zult u moeten bijbetalen. Als u die ingehouden belasting niet terug hebt gehad, kunt u bezwaar maken en uitleggen aan de Belastingdienst hoe het zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Osmo, 03-07-2014 18:44 #53
Van de belasting onlangs een brief ontvangen waarin gesteld wordt dat de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2011 die ik in 2013 ontvangen was niet juist zou zijn. Het zou gebleken zijn dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan mij onterecht verleend was, waardoor het bedrag van de aanslag te laag is (btw, ik was in 2011 werkloos, mijn partner had een full-time baan). De belastingdienst stelt dat ik het bedrag van de korting terug moet betalen, maar dat doordat ze de fout zelf hebben gemaakt ik geen boete en belastingrente hoef te betalen. De navorderingsaanslag voor het terug te betalen bedrag zullen ze nog opsturen. Kan tegen het besluit om het bedrag terug te vorderen bezwaarschrift met success gemaakt worden? Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Osmo,
Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting bestaat een inkomenseis uit arbeid. Als de belastingaanslag definitief was en u uw uitkering correct hebt opgegeven (als niet uit tegenwoordige arbeid), is er geen nieuw feit en heeft bezwaar maken zin.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nadia de Bruycker, 16-06-2014 19:40 #52
Hoe zit het systeem in elkaar ivm kinderopvang? wij hebben vandaag onze belastingbrief laten invullen en die man beweerde dat mijn partner minder terugkrijgt van de belastingen als de kinderopvang mee op de brief word gezet. ik dacht altijd dat de opvang terugbetaald werd voor een groot deel? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Nadia de Bruycker,
Wat u in Nederland van de Belastingdienst aan kinderopvangtoeslag ontvangt is geen inkomen en hoort niet thuis in de belastingaangifte inkomstenbelasting. Als het om een belastingaangifte en kinderopvang in België gaat, werkt dat anders. Dan kunt u kiezen tussen een verhoging van de belastingvrije som en een aftrek per kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hester, 16-06-2014 09:11 #51
Ik heb pas geleden kinderopvangtoeslag aangevraagd maar moet ik niet de plaatbewijs sturen na de belastingdienst? Anders kan iedereen toch zeggen dat de kind na de opvang gaat en in sommige gevallen gaat de kind niet na de opvang en ontvangen ze wel de toeslag wand je krijgt het geld vooraf. Vandaar mij vraag moet ik wel of niet de plaats bewijs versturen wand die heb ik nu niet verstuurd? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Hester,
Om de kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaan. Bovendien moet u een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau afsluiten. Dit wordt achteraf gecontroleerd. Vooraf wordt wel gekeken naar uw inkomen en de andere voorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manuella, 05-06-2014 17:34 #50
Ik krijg afgelopen jaar aa slag na aanslag binnen! Na heel veel telefoontje kwam de aap Uit de mouw de belastingdienst beweerd dat ik ieder jaar 170.000 aan hypotheekrente betaal! Ik heb alles teruggekocht en dit probleem blijkt al van 2004 te stammen! Ieder jaar het juiste bedrag ingevuld maar toch blijft het jaar daarop weer het probleem naar boven te komen en begint het gedonder i po nieuw! Ik heb vanaf 2004 iedere maand gebeld met het verhaal ik krijg teveel! Ja dat is moeilijk! Krijgt u te weinig nee teveel! Dan kan ik niets voor u doen en de verbinding wordt verbroken! Nu naar Veel vijfen en zessen dinsdag een afspraak! Ik heb alle papieren inclusief jaaropgave, hypotheek papieren etc vanaf 1997! Daar is staat ook zwart op wit dat ik het iedere x probeer recht te zetten en dat het jaar daarop weer fout gaat! Wat te doen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Manuella,
De Belastingdienst kan tot vijf jaren teruggaan met het opnieuw opleggen van een belastingaanslag als er nieuwe feiten zijn sinds de definitieve belastingaanslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Botje, 21-05-2014 00:08 #49
Beste infoteur,

Afgelopen maand hebben wij drie aanslagen gehad voor teveel ontvangen kinderopvangtoeslag. Dit ging over drie jaar en het gaat hier om een bedrag van 16.000 euro. Dit moet binnen twee jaar terugbetaald zijn. Dit trekken wij niet. Doordat we een fout hebben gemaakt met ons gezamenlijk inkomen door uitzending naar Kunduz (ik ben militair) is mijn loon hoger door de uitzendtoelage. Wij zijn ten einde raad… Wat kunnen we doen om een passende regeling voor bijvoorbeeld 4 of 6 jaar te krijgen zonder dat we onze bezittingen moeten verkopen…? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Botje,
1. Per aanslagjaar geldt voor de toeslagen een betalingsregeling van maximaal 24 maanden en in uw geval komen er drie tegelijk. Dat is wel erg zuur, dat zou ook de Belastingdienst in moeten zien.
2. U kunt de Belastingdienst een brief schrijven waarin u uw situatie uitlegt en om meer uitstel vraagt. Stuur uw brief desnoods ook naar de Staatssecretaris van Financiën.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 19-05-2014 22:16 #48
Beste,
in november 2011 hebben mijn partner en ik een nieuwbouwhuis gekocht. Februari 2013 is deze opgeleverd. Totale hypotheek bedraagt ongeveer 310.000 euro tegen een rente van 4,6 %. (bruto hypotheeklasten excl maandelijkse inleg zijn 1200 euro) Nu krijgen mijn fiscale partner en ik ieder 390 euro per persoon hypotheekrenteaftrek gestort op onze rekening. (Totaal dus 780 euro) Aangezien we allebei rond de 30.000 euro per jaar bruto verdienen, lijkt mij dit een fout van de Belastingdienst. We hebben de aangifte over 2011 en 2012 laten doen door een belastingaangiftebureau.
Wat is aan te raden? Gedeelte elke maand opzij zetten?
Is het überhaupt een fout? Welk bedrag zouden we ongeveer moeten ontvangen per maand?
Alvast hartelijk dank. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Dennis,
Er kunnen nog eenmalige extra aftrekposten inzitten voor notaris en hypotheekakte? Anders hebt u vanaf het moment dat het huis uw eigen woning is recht op de betaalde rente minus huurwaardeforfait.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 13-05-2014 21:31 #47
Hallo,

heb vandaag herziene berekeningen ontvangen over het jaar 2007 van de zorg en huur toeslag.
die moet ik volgens hun terug betalen vanwege te hoog inkomen.
volgens hun heb ik een €20.000+ meer inkomsten gehad dan juist is want ik heb tot 1oktober 2007 een bijstandsuitkering gehad en daarna nog geen €1200,- verdient(IB60 vond ik uit die tijd).
er is al eeuwen geleden een definitieve berekening geweest maar die papieren heb ik niet meer evenals de jaaropgave's uit die tijd.
heb gebeld en hun kunnen mij dus niet melden hoe ze dit verzonnen hebben en ik mag nu dus gaan bewijzen dat het niet klopt?
advies/raad? Reactie infoteur, 07-08-2014
Hallo Angela,
Meerdere mensen hebben nu een afrekening over 2007 gekregen, wat wel erg laat is. Normaal gesproken verjaren dit soort zaken vijf jaar nadat u de definitieve beschikking hebt ontvangen. U kunt gewoon bezwaar maken en uitleggen dat het volgens u niet kan kloppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 13-05-2014 20:44 #46
Vandaag heeft mijn vader een aanslag gekregen van de belastingdienst betreffende een, volgens hun teveel uitgekeerde, huur en een zorg toeslag… 2007 (?)
Is dit na 7 jaar nog mogelijk?… Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Miranda,
Er geldt normaal gesproken een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve beschikking, maar kan het zijn dat er een uitstel van belastingaangifte was of dat loongegevens ontbraken waardoor de belastingdienst niet eerder kon reageren? Was er al een definitieve beschikking of nog niet?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Revenrico, 13-05-2014 20:33 #45
Mijn dochter woonde in 2007 in een huurhuis maar had op grond van inkomen (ca 27500, via 3 werkgevers) geen recht op huurtoeslag ( nb wel recht op deze toeslag over 2006 en eerder ivm toen lager inkomen). Zij deed over 2007 geen aangifte IB dmv T-formulier omdat zij geen recht had op teruggaaf IB. Ook had zij in 2007 aangegeven dat zij geen recht meer had op huurtoeslag. In mei 2009 ontving zij plotseling alsnog € 2010 huurtoeslag incl rente. kennelijk omdat de fiscus foutief uitging van een veel lager inkomen. Deze teruggaaf is haar niet opgevallen en er is derhalve in 2009 niet door haar op de fout van de fiscus gereageerd.
Vandaag ontvangt zij alsnog een herziene beschikking over 2007 van € 1927 zonder rente. Kan er met succes bezwaar gemaakt worden? Reactie infoteur, 14-05-2014
Beste Revenrico,
Als er nog geen definitieve beschikking voor de huurtoeslag binnen was, kan er geen succesvol bezwaar worden gemaakt. Als het wel een herziene definitieve beschikking is, hangt het af van de vraag of de belastingdienst had kunnen weten dat haar inkomen ook in 2009 te hoog was om huurtoeslag te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 12-05-2014 18:31 #44
Ik heb vanaf 2009 nooit toeslagen ontvangen. Nu wil de Belasting van 2009 2010 en 2013 het toeslagen geld terug. Wat je niet ontvangen hebt, kun je toch niet terug betalen? Weet niet goed wat ik moet doen? Heb al een brief gestuurd dat ik nooit iets heb ontvangen en dus niks hoef terug te betalen. Maar ben bang dat Belasting zoveel macht heeft dat ik het onderspit delf. Dat zou niet eerlijk zijn. Reactie infoteur, 13-05-2014
Beste Gerda,
Als de belastingdienst gelijk heeft, moet het geld op uw rekening zijn gestort. Zo niet, dan moet de belastingdienst gegeven uw bezwaar aannemelijk maken dat het geld wel op rekening is gestort. In het systeem van de belastingdienst kan ook een verkeerd rekeningnummer staan vermeld. De belastingdienst maakt ook fouten, zoals we weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 14-04-2014 17:05 #43
De belastingdienst heeft een fout gemaakt in mijn maandelijkse mededelingen, die ik ontving na maandelijks betaald voorschot. Het "reeds betaald" bedrag op deze mededelingen, bleek een bedrag wat ik in werkelijkheid niet niet had betaald (maar een veel hoger bedrag). Vervolgens heeft een accountant er wel mee verder gerekend en mij gemeld dat ik op een flinke teruggaaf kon rekenen.
Ik kreeg een definitieve aanslag met de werkelijke getallen en blijk een flink bedrag juist te moeten betalen. De accountant heeft met door de belastingdienst onjuist gestuurde mededelingen gerekend. De definitieve aanslag heb ik pas recent in mijn bezit. Doordat ik nu ineens veel moet gaan betalen, kom ik in de problemen.Is dit inderdaad een fout en wat kan ik hier mee? Kan de belastingdienst dit nog terugvorderen? Reactie infoteur, 15-04-2014
Beste Marian,
Zolang een belastingaanslag niet definitief is, kunnen een belastingaanslag en de vermeldingen daarin wijzigen. Pas als een belastingaanslag definitief is, moeten zich eerst nieuwe feiten voordoen om e.e.a. te herzien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louisa, 06-04-2014 17:18 #42
Beste Infoteur,

Dit gaat over belastingjaar 2009. Heb van belastingdienst een wijziging op mijn inkomstenbelasting 2009 ontvangen. Het gaat om een groot bedrag wat de belastingdienst bij mijn inkomsten heeft opgeteld nadat zij gegevens hebben gekregen van mijn toenmalige werkgevers. Hierdoor heb ik volgens hen ineens een veel hoger inkomensbedrag, gevolg ik moet duizenden euro's betalen. Ik heb in 2010 aangifte gedaan over het jaar 2009 en gebruik gemaakt van de vooraf ingevulde aangifte, dit nagekeken en aangevuld en daarbij geen fouten gemaakt. Na bezwaar ingediend te hebben, gevraagd om verduidelijking bedrag, heb ik meer info gekregen. Het blijkt nu dat een oud werkgever meer dan 10.000 euro aan uitbetaald salaris 2009 heeft doorgegeven aan de belastingdienst, welke ik nooit heb ontvangen. Mijn salaris van deze werkgever is totaal een paar honderd euro geweest na enkele weken dienst verband. Twee weken na mijn ingediende bezwaarschrift heb ik inmiddels al een voorlopige vooraankondiging afwijzing bezwaarschrift ontvangen. De belastingdienst blijft erbij dat ik onjuist inkomen heb aangegeven en moet bijbetalen. Conclusie is eigenlijk, zowel ik als de belastingdienst hebben geen fouten gemaakt maar een oud werkgever heeft dit gedaan. Hoe is dit op te lossen? Ben ik verantwoordelijk voor het aantonen dat deze ex werkgever een foutief salaris heeft opgegeven. Zo ja, Hoe moet ik dit aanpakken? Kan ik wederom een bezwaar indienen op deze vooraankondiging afwijzing bezwaarschrift.?

Mvrgr. Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Louisa,
1. U bent verantwoordelijk voor een correcte belastingaangifte en de belastingdienst baseert zich op de loongegevens van de bij de dienst bekende werkgevers en opdrachtgevers.
2. Nu betwist u de juistheid van de gegevens van een werkgever. Een manier om dat te doen is om precies aan de belastingdienst te vragen wanneer u wat zou hebben ontvangen. Vervolgens print u het afschrift van uw bankrekening met die datum uit om aan te tonen dat dit incorrect is.
3. Ik zou de uitspraak nu niet afwachten maar direct contact opnemen met de belastinginspecteur (via de belastingtelefoon een terugbelafspraak maken).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sigrid, 03-04-2014 15:31 #41
Hallo,

Ik ben in bezwaar gegaan tegen de definitieve kinderopvangtoeslag 2012. Per maand hadden ze 1 uur te weinig uitbetaald aan mij. Ik heb alle benodigde gegevens ingeleverd bij het bezwaarschrift. Ik ben in het gelijkgesteld door de belastingdienst. Op een bepaald moment belt de belastingdienst. Ze hebben per abuis 2 verschillende LKR nummer (van de kinderopvangcentrum) gebruikt waardoor de oude uren (25 uur per maand) en de nieuwe uren (na bezwaar 26 per maand) op de beslissing bezwaar komt te staan. Ik zal wel de beslissing bezwaar ontvangen, maar niet de uitbetaling omdat die te hoog is. En wat schetst mijn verbazing. Ik krijg wel uitbetaald voor het hele jaar 2012 voor 26 uur per maand. De 25 uur per maand had ik al per voorschot ontvangen. Moet ik dit ook terugbetalen? Reactie infoteur, 03-04-2014
Beste Sigrid,
Ik heb de indruk dat twee beslissingen hier lang elkaar zijn gegaan en dat de terugvordering binnenkort in de bus zal liggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noortje, 27-03-2014 17:08 #40
Goedendag,

ik heb een vraag, de belasting dienst maakt al sinds 2008 fout op fout bij ons. echt om niet goed van te worden!
nu is het weer zo ver, ik krijg een behoorlijk bedrag terug van de inkomsten belasting. die ik helaas op 0 heb moeten zetten omdat ons bedrijfje niets meer is. en wij al uitgeschreven zijn bij kvk.
wat moet ik hier nu weer mee? de belasting 2 keer gebeld, en aangegeven dat we het geld niet willen en het niet klopt.
belastingdienst heeft hier geen antwoord op. moet ik dit geld nu 5 jaar gaan bewaren tot ze het een keer terug gaan vragen?
er staat namelijk nergens in de brief dat er een herziening kan komen. hoe sterk sta ik als ik volhou aan het feit dat ze mij dit geld zelf over gemaakt hebben. en dit zwart op wit staat dat ik hier recht op heb. ik zou graag willen weten wat ik moet doen. terug storten gaat dus niet, want krijg het net zo hard weer terug.
mvg Reactie infoteur, 28-03-2014
Beste Noortje,
U zit duidelijk onjuist in het computersysteem en dat kan heel hardnekkig zijn. De regel is dat als overduidelijk is dat er een fout is gemaakt, de belastingdienst het geld terug mag vorderen. Bewaar wel het bewijs van het feit dat u het geld hebt teruggestort, maar het toch weer terugkreeg en zo mogelijk andere bewijzen dat het niet uw fout is. Bellen is vaak geen bewijs, een aangetekend briefje wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 20-03-2014 16:35 #39
Heb een aanslag gekregen over 2008. Moet over 2008 de huurtoeslag terugbetalen.
Nu heb ik deze gestopt per 1 december 2007. Ben gaan samenwonen en nog wel in een koopwoning, maar de huurtoeslag werd weer gestart in 2008. Zorgtoeslag werd wel netjes gestopt. Heb meerdere malen geprobeerd om dit stop te zetten en heb ook meerdere malen telefonisch contact gehad. Mijn vraag is nu, kan ik mij beroepen op verjaring? Reactie infoteur, 21-03-2014
Beste Miranda,
Zolang er geen definitieve aanslag is voor een toeslag uit die tijd, is er nog geen verjaring. De verjaringstermijn gaat dan pas lopen. Wel is de belastingdienst erg laat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 15-03-2014 09:10 #38
Ik kom er net aan de hand van de site van het RDW achter dat ik de afgelopen jaren een verkeerde cataloguswaarde van mijn bedrijfsauto heb opgegeven (wel inclusief BTW maar exclusief BPM).
Deze gegevens staan er pas sinds 2010 op de site van de RDW en daarvoor heb ik al de auto aangeschaft. Ik heb mij gebaseerd op een opgave van de catalogusprijs door de verkoper. De aanslagen t/m 2012 zijn inmiddels definitief opgelegd. De belastingdienst maakt kennelijk geen gebruik van de gegevens die bij de RDW bekend zijn want ik heb nooit een correctie gekregen.
Moet ik nu een verzoek doen om de definitieve aanslagen aan te passen en suppletie aangifte BTW te doen of valt dit in de categorie, had de Belastingdienst zelf kunnen weten. Ambtelijk verzuim? Als ik toch een verzoek moet doen over hoeveel jaar moet ik dat dan doen. Ik zag in het artikel allerlei termijnen staan. Ik wil natuurlijk niet bij een eventuele controle geconfronteerd worden met boetes wegens het doen van onjuiste aangifte.
Het lijkt mij wel verstandig om over 2013 de juiste gegevens te gebruiken. Reactie infoteur, 15-03-2014
Beste Willem,
U kunt de definitieve aanslagen zo laten, maar doet er goed aan om in 2013 de juiste waarde op te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Armine, 20-02-2014 18:51 #37
Ik zit met het volgende: over 2011 hebben mijn ouders jaaropgave ingediend: zij krijgen een uitkering. nu wil ik weten wat hun rechten zijn. ik heb namelijk een broer thuis die wij onderhouden. hij heeft geen verblijfstatus en geen inkomsten, maar staat wel ingeschreven bij de gemeente. omdat hij geen inkomsten heeft (0 euro) hebben wij voor levensonderhoud 2800 euro ingevuld. heeft hij hier recht op? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Armine,
Er zijn in 2020 nog vier kindregelingen over:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119186-in-2019-en-2020-nog-vier-kindregelingen-in-plaats-van-elf.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 07-02-2014 11:10 #36
Ik heb van de belastingdienst (plotseling) een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat zij van plan is van de aangifte 2011 af te wijken. Volgens de brief is door mij ten onrechte alleenstaande ouder korting aangevraagd. Het 2011 aangifte formulier is door mij handmatig ingevuld en daarop is genoemde korting niet door mij aangevraagd. Op het formulier zijn de gegevens van mijn fiscale partner ook netjes vermeld (evenals de jaren daarvoor en daarna) en op het formulier van mijn partner vice versa. Het lijkt er dus op dat de belastingdienst in de fout is gegaan. Hoewel in de brief nog geen bedrag is genoemd ben ik bang dat dit best wel eens aanzienlijk kan zijn. Uitgaande van een fout van de belastingdienst, kan het door mij teveel ontvangen bedrag teruggevorderd worden? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Edwin,
Als u nog geen definitieve belastingaanslag 2011 had, kan dit worden teruggevorderd, anders niet. U geeft immers aan dat dit geen nieuw feit is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 12-12-2013 10:09 #35
Ik heb vorige maand de voorlopige teruggave (hypotheekrenteaftrek) stopgezet per 1-1-2014. Nu kreeg ik twee brieven in de bus. Brief 1) ik moet de voorlopige teruggave van 2013 geheel terugbetalen (waar ik wel recht op had) en 2) in 2014 krijg ik weer voor het hele jaar de voorlopige teruggave (wat dus niet de bedoeling is). Natuurlijk gelijk de Belastindienst gebeld en die vertelde dat hun systeem per ongeluk de jaartallen 2013 en 2014 heeft omgedraaid. Volgens hen is het probleem bekend en gaan ze het oplossen en krijg ik binnen 8 weken bericht. Mijn vraag is of ik hier ook inderdaad op kan vertrouwen. Op dit moment staat achter mijn naam een flink bedrag wat ik volgens de Belastingdienst moet betalen en het zit me eerlijk gezegd allemaal niet lekker. Reactie infoteur, 12-12-2013
Beste Anna,
Dat is lastig. U kunt altijd nog een keer bellen om te zien wat dan het antwoord is en hoe u daarvan zeker kunt zijn. Bovendien zou ik meteen bezwaar maken tegen het teruggevorderde bedrag, met verwijzing naar uw telefoongesprek van vandaag. Bewaar een kopie van uw brief.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ann, 13-11-2013 16:00 #34
Beste,
Een familielid van mij krijgt over het jaar 2007 waarschijnlijk belasting (515 euro) terug. In dit jaar werd hij (psychisch) ziek waardoor hij geen aangifte heeft gedaan. Na veel hulpverleningsgesprekken is hij (na 1,5 jaar) in een psychiatrische inrichting opgenomen. Op dit moment gaat het wat beter met hem en wil nog aangifte doen over dit jaar. Is dit nog mogelijk? Reactie infoteur, 13-11-2013
Beste Ann,
Hij kan nog belastingaangifte doen tot vijf jaar terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ireen, 07-10-2013 14:23 #33
Door 1 vraag verkeerd te hebben ingevuld (voorlopig aanslag 2012), krijg ik een brief dat ik 901,- moet terugbetalen. Ik heb niks van de belastingdienst ontvangen, maar ik moet toch het bedrag van 901,- terugbetalen. Vond dat niet terecht. Heb na 1 1/2 maand gebeld naar de belastingdienst en verteld dat ik een foute aangifte had ingediend. Van de belastingdienst moest ik een nieuwe aangifte indienen met de wijziging. Heb dat gedaan en stond dat ik juist 945,-- terug zou krijgen, zoals elk ander jaar, omdat mijn loon hetzelfde is gebleven. Het bedrag van 945,- zou overgemaakt worden naar mijn rek. Tot de dag van vandaag heb ik niks ontvangen. Dit is al 3 mnd. Vorige week kreeg ik een brief van de belasting dienst met: Je hoeft niks terug te betalen. Maar over de 945,-- werd niks vermeld. Krijg ik dat nog gestort of kan ik dat vergeten. Mvr.gr. Ireen Reactie infoteur, 07-10-2013
Beste Ireen,
De plicht tot terugbetalen is geschrapt en de teruggave moet nog plaats vinden. Dat vraagt enige tijd. Als u niet binnen twee weken een aanvullende reactie van de belastingdienst hebt gekregen, kunt u het beste daarover nog eens met de dienst contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 20-09-2013 07:48 #32
In 2009 en 2010 heb ik kinderopvang toeslag ontvang voor mijn zoon voor de kdv en de oma's als gastouder. Helaas heb ik voor de gastouders bemiddelingsbureau Wij Kids aangenomen die nu blijkt zijn zaken niet op orde te hebben. Veel mensen blijken de dupe te zijn omdat Wij kids contracten niet te hebben aangeleverd bij de ouders en de belastingdienst. Bij veel mensen vraagt de belastingdienst om aanvullende informatie zoals contract etc. Wanneer zij die niet kunnen aantonen moet de toeslag terug betaald worden. Bij mij is de toeslag voor 2009, 2010 en 2011defintief gesteld middels een brief eerder dit jaar. Maar gisteren kreeg ik een brief van de belastingdienst dat ik voor 2009 toch meer informatie moet aanleveren waaronder contract van Wij Kids die ik dus niet heb. Kan de belastingdienst dit nog maken nadat ze een definitieve toeslag hebben gegeven? Reactie infoteur, 20-09-2013
Beste Monique,
Ja dat kan als er nieuwe informatie beschikbaar komt die de belastingdienst op het moment van vaststelling van de definitieve beschikking niet kon weten (nieuwe feiten)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aicha, 01-08-2013 15:13 #31
Ik heb een aantal jaren in het buitenland gewoont, en maakte geen gebruik van mijn bankrekenignr. toen ik in 2013 terug kwam, ben ik langs de bank gegaan en de vrouw van de bank vertelde mij dat ik 6000 euro op de bank had, ik schrok en vroeg haar van wie dat komt, ze zei van de belastingdienst er stond ib of bi bij, het was gestort juli 2009, terwijl ik geen belasting terug gave heb gedaan, het is nu 4 jaar geleden dat dat is gestort. wat moet ik nu doen en moet het terug gestort worden en moet ik een boette betalen? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Aicha,
Als de belastingdienst dit geld ten onrechte op uw rekening heeft gestort kan het binnen vijf jaar worden teruggevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wouter, 22-07-2013 22:34 #30
Beste,

ik heb 2 maanden terug een brief gekregen van de Belastingdienst waarin stond dat ik zo'n 2000 euro terug zou krijgen. In 2012 heb ik echter tussen de 1900 en 2000 euro salaris gehad, ik zou daarom zo'n 80 euro (+/-) belasting terug krijgen. Vandaag heb ik dat bedrag daadwerkelijk op mijn rekening gekregen. Wat adviseert u mij? Als ik dit niet meld, moet ik dan het bedrag met rente terugbetalen?

Gr. Reactie infoteur, 23-07-2013
Beste Wouter,
Als de teruggave onjuist is (en daar lijkt het op) moet u het bedrag inclusief rente terugbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leida, 09-07-2013 15:47 #29
Wanneer de belasting dienst ipv 500 euro, 50 euro int (via accept giro), moet diegene dan terug betalen of niet? Reactie infoteur, 10-07-2013
Beste Leida,
Dat hangt helemaal van de situatie af. Als het hier om een tikfout gaat, zal op enig moment het bedrag moeten worden terugbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sebastiaan, 03-07-2013 09:50 #28
Beste,
Ik heb in 2010 een volledig jaar in Nederland gewerkt terwijl ik in België woon. Ik heb aangifte gedaan bij de belastingen en ik kreeg een hoog bedrag terug 6600 euro. Ik vond dit een absurd hoog bedrag maar collega's die in dezelfde situatie zitten hadden dit ook gekregen. Dus ik ging ervan uit dat dit klopte. Nu krijg ik nu (juli 2013) een aanslag van de belastingen dit ik 7200 euro moet terug betalen. Kan dit zomaar? En kan je daar iets tegen doen? Reactie infoteur, 03-07-2013
Beste Sebastiaan,
Zo lang er geen definitieve belastingaanslag is, is dit mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 21-04-2013 23:08 #27
Ik ben grensarbeider (wonen Nederland en werken in België), bij de aangifte van 2006 heb ik een gezamenlijke aangifte gedaan met mijn vrouw, die geen inkomen heeft, mijn vrouw heeft toen een teruggave gehad van niet werkende moeder, die achteraf ook in mijn compensatie is meegenomen. De belastingdienst had dit in de gaten en we moesten het terug betalen, echter is er toen, ook weer achteraf, weer wat fout gegaan, in dat jaar is er e.e.a. fout gegaan met de teruggave voor niet werkende moeder en hebben ze collectief een brief verstuurd ook blijkbaar naar grensarbeiders dat de terugbetaling een fout was en deze niet betaald hoefde te worden. In 2010 komen ze erachter dat e.e.a. niet klopt (ze draaien volgens eigen zeggen een query) en komen weer aankloppen voor het geld van de aanslag die aan ons is uitgekeerd, hier ben ik tegen in beroep gegaan, uiteindelijk weer niets vernomen, en plots in 2013 worden ze weer wakker (weer een query denk ik), ook nu weer in beroep gegaan en een klacht ingediend, mijn klacht is gegrond dat er vele fouten zijn gemaakt, maar ik moet wel betalen omdat ik (naar de mening van de belastingdienst ik een intelligente man ben en wist dat het een onterechte uitkering was), ik de belastingdienst ook als een intelligente instantie die had moeten weten de brief m.b.t. onterechte aanslag (terugbetaling) niet naar ons als grensarbeiders gestuurd mogen worden, nu wordt ik na 6 jaar nog opgescheept met een openstaande post, waar door de vele fouten ik het spoor een beetje kwijt ben geraakt, tevens kan de belastingdienst niet meer alle gegevens achterhalen m.b.t. dit traject. De klacht dat er fouten zijn gemaakt door de belastingdienst ben ik in het gelijk gesteld, echter heeft dit niet tot gevolg dat de aanslag ( terugbetaling) kwijtgescholden wordt. Ik ben er ondertussen ook wel achter dat we het bedrag ten onrechte hebben verkregen, maar ik vraag me af of ik door de opstapeling van de fouten bij de belastingdienst hierna nog tot betaling over moet gaan, wat zalen rechter hierover volgens u over beslissen.

Kees Reactie infoteur, 22-04-2013
Beste Kees,
Belangrijk is of u een definitieve belastingaanslag had na verzending van de collectieve brief. Het idee dat een intelligent persoon wel moet terugbetalen en een minder intelligent persoon niet, vind ik niet sterk. Elke belastingbetaler moet immers op de brieven van de belastingdienst kunnen vertrouwen (rechtszekerheid).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Krully, 20-02-2013 15:08 #26
Ik geef mijn belasting aangifte aan door een medewerker van belasting kantoor. Nu hebben zij en fout gemaakt en nu kan ik door hun fout in de problemen. Ik heb meerdere malen gevraagd klop het wel? Wat nu ben ik verantwoordelijk voor een fout die een medewerker heeft gemaakt. Ze heeft zelfs mijn jaar opgave gebruikt maar ze heeft het in het verkeerd vakje gezet. Wie is nu fout? De rede dat ik aangifte laat doen is omdat ik dus goede aangifte wil doen omdat ik er geen verstand van heb. Laat ik het doen door eigen medewerker en gebeurt zoiets. Ik kan ze dus niet vertrouwen. Echt heel erg. Ik kom nu dus als ik pech heb in de problemen. Reactie infoteur, 20-02-2013
Beste Krully,
Als u hebt betaald voor het invullen van uw belastingaangifte, kunt u de consulent op de fout aanspreken. Vaak hebben ze een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Maar de belastingdienst trekt zich niets aan van wie de fout bij het invullen heeft gemaakt, en zal u de rekening sturen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim Hout, 05-02-2013 09:45 #25
Ik ben ondernemer maar het gaat financieel niet zo best. Over 2010 kreeg ik van de belastingdienst heffingskorting uitgekeerd; ik was er blij mee want dacht er recht op te hebben. Nu vordert de belastingdienst het bedrag weer terug plus rente. Maar u begrijpt, het geld is op. Kan ik hier tegen bezwaar maken? Reactie infoteur, 05-02-2013
Beste Wim,
Als u het niet eens bent met een besluit van de belastingdienst kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Uitstel van betaling krijgt u als ondernemer als u voldoende garanties kunt geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten, 18-11-2012 20:20 #24
Ik heb een vraag over de navorderingsaanslag. Indien men nog geen aanslag opgelegd heeft gekregen en je wel een navorderingsaanslag krijgt opgelegd, (wat in principe niet kan, maar stel) is deze aanslag dan nietig of vernietigbaar of iets dergelijks en is er nog een mogelijkheid voor de fiscus om de inkomstenbelasting te heffen?

Met vriendelijke groet,

Maarten Reactie infoteur, 19-11-2012
Beste Maarten,
Een navorderingsaanslag is mogelijk als de de gegevens in de belastingaangifte onvolledig zijn, maar ook als u geen belastingaangifte hebt gedaan en de belastingdienst inschat dat er te weinig is betaald en tot slot als er door een fout geen aanslag is opgelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Robsen, 15-07-2012 11:22 #23
Op 14 juli heb ik een brief ontvangen waarin de inspecteur aangeeft de aangifte van 2009 te hebben beoordeeld en van plan is de aangifte te wijzigen. Er is door mij een restant persoonsgebonden aftrek (studiekosten van vorige jaren 2002-2005) in de aangifte van 2009 ingevuld die volgens de gegevens van de belastingdienst er niet is. Daarom willen zij het bedrag van de restant persoonsgebonden aftrek bij mijn belastbaar inkomen tellen. Waardoor hier alsnog belasting over betaald moet worden.

Als ik de reacties en cases hieronder lees, zie ik dat het belangrijk is dat er een nieuw feit wordt geconstateerd. Hier wordt totaal niet over gesproken in de brief en ook lijkt mij dat de belastingdienst bij het vaststellen van de definitieve aanslag van 2008 al had kunnen zien of de persoonsgebonden aftrek wel of niet terecht was afgetrokken.

Heeft de belastingdienst het recht om de definitieve aanslag van 2008 op basis van bovenstaande na 3-4 jaar nog te wijzigen? Zonder dat er mijns inziens nieuwe feiten zijn? Reactie infoteur, 15-07-2012
Beste Jan Robsen,
1. De belastingdienst kan tot vijf jaar teruggaan als er nieuwe feiten zijn. Als er nog geen definitieve belastingaanslag is, is er geen nieuw feit nodig en kunt u gemotiveerd bezwaar maken.
2. Elk jaar wordt apart behandeld, maar kan (hoeft niet) gevolgen hebben voor een eerdere belastingaanslag. Zeker als de belastingdienst van mening is dat er met opzet een onjuiste belastingaangifte is gedaan. Het is aan de belastingdienst om de belastingaanslag te motiveren en aan u om die te weerleggen als u het er niet mee eens bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Koole, 12-07-2012 20:39 #22
Door omdraaien van betaalde heffingsrente en inkomsten op een papieren aangifte, het jaarinkomen terug ontvangen van de belastingdienst.
Hier meteen telefonisch melding van gemaakt.

Nu twee jaar later wordt er een bedrag ter hoogte van een maandinkomen aan "rente"op gelegd. Kan ik hier wat tegen doen? De belasingdienst had in 1 oogopslag kunnen zien dat de aangifte niet klopte. Reactie infoteur, 12-07-2012
Beste M. Koole,
1. Als u nog geen definitieve aanslag had gekregen en de de terugvordering bij een definitieve aanslag gebeurt, kunt u er niets tegen doen. Dat mag namelijk.
2. Als het een vordering is nadat er een definitieve aanslag was opgelegd, speelt dat ook de belastingdienst dit direct had kunnen zien. In dat geval lijkt me de vordering niet terecht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk van Dalen, 26-06-2012 09:47 #21
De aangifte van mijzelf en de voorlopige aanslag 2011 komen exact overeen. Aangezien ik maandelijks het belastingvoordeel hypotheekrente krijg, ga ik ervan uit dat dit in mindering wordt gebracht op het te ontvangen bedrag. Het blijkt echter dat de inspecteur hier geen rekening mee houdt en ik dus het belastingvoordeel dubbel krijg. Mag de inspecteur na de definitieve aanslag hierop terug komen? Ik heb immers geen fout gemaakt.

Met vriendelijke groet, Henk Reactie infoteur, 26-06-2012
Beste Henk van Dalen,
1. Dit is niet zo zeer een fout of vergissing in de belastingaangifte maar een onvolledige belastingaanslag. Het is u ook niet verwijtbaar, er is geen sprake van kwade trouw.
2. De kans is groot dat bij de definitieve aanslag wel de verrekening met de maandelijkse teruggave wordt gemaakt.
3. Als de fout niet wordt hersteld, is de vraag aan de orde of hier sprake is van een kenbare ambtelijke fout, en niet een fout van de belastinginspecteur (ambtelijk verzuim). Zeer waarschijnlijk kan ook de belastinginspecteur hier weinig aan doen en is er sprake van een kenbare ambtelijke fout. In dat geval zou nog binnen vijf jaar kunnen worden teruggevorderd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sasha, 09-05-2012 00:27 #20
Ik heb een vraag over het volgende. Begin 2008 ben ik getrouwd en heb de naam van mijn man aangenomen. Eind 2008 ben ik bevallen van een prachtige zoon. Deze is in 2009 naar de kinderopvang geweest. In 2010 kreeg ik de vraag van de belasting of ik de gegevens van de opvang wilde opsturen (de jaaropgaaf) ivm het controleren van de kdv toeslag. Dit heb ik gedaan. Eind 2010 kreeg ik een brief dat ze niks hadden ontvangen, en dat ik het complete bedrag moest terug betalen. Ik heb hierop bezwaar aangetekend, en daar heb ik 2011 een bevestiging van gekregen.Overigens heb ik alle informatie (dus ook jaaropgaven van de betreffende opvang opnieuw opgestuurd) In Juni 2011 kreeg ik een beschikking over de kdv toeslag van 2009. Er stond precies vermeld, hoeveel ik had gekregen, hoeveel ik recht op had en wat ik nog moest terug betalen aan hun. Dit heb ik netjes terug betaald, in 1 keer in dezelfde maand nog. Nu kreeg ik afgelopen maart 2012 een brief van de belasting dienst, gericht aan mij, maar vreemd genoeg, met alleen mijn meisjes naam erop (alle correspondentie hiervoor was vanaf 2008 gericht aan mij met mijn aangenomen naam, gevolgd door mijn meisjes naam) In deze brief stond vermeld dat ze geen of onjuiste informatie hadden ontvangen over de kdv toeslag 2009, en of ik alles weer opnieuw wilde insturen. Ik heb gebeld met de belasting hoe dit kwam, maar kreeg geen duidelijk antwoord. Ik heb toen alles op nieuw ingestuurd, dit moest voor eind maart 2012. Vandaag kreeg ik een brief van de belasting waarin stond (overigens ook weer gericht aan mij, met alleen mijn meisjes naam) Dat ondanks herhaaldelijk verzoek, ze niks hadden ontvangen van mij, en dat ze daarom hebben besloten dat mijn bezwaar werd ingetrokken en ik alsnog het volledige ontvangen bedrag kdv toeslag terug moet betalen. Ik kan hier tegen in beroep gaan bij de rechter. Ik ben Woest, want ik heb gewoon recht op die toeslag, daarnaast heb ik alles netjes op gestuurd naar ze, ik kan er niks aan doen dat ze het kwijt zijn! Daarnaast heb ik in juni al een beschikking gehad hierover, dus hoe kan dit? Ik heb een vermoeden dat er iets goed mis gaat daar, wat te maken heeft met het feit dat ze bij de andere correspondentie (ook van de beschikking in juni vorig jaar) mijn volledige achternaam ( dus getrouwde naam plus meisjesnaam) hebben gebruikt, en bij de laatste twee brieven, alleen mijn meisjes naam. Alsof ze op de 1 of andere manier denken dat het om 2 verschillende personen gaat (ondanks dat ze dan wel dezelfde sofi nummer hebben) Nu heb ik natuurlijkd e belastingdienst gebeld, en die leggen dit bij de desbetreffende afdeling neer en daar krijg ik dan weer binnen 2 dagen telefoon van, en ik hoop natuurlijk dat ze er achter komen dat er een grote fout is gemaakt, en dat we uiteindelijk niet naar de rechter hoeven, maar goed, wat zij mijn kansen hierin, wat zijn mijn rechten? Alvast heel erg bedankt! Reactie infoteur, 09-05-2012
Beste Sacha,
1. Dat u wordt teruggebeld is uw kans om het nog eens rustig uit te leggen. Vraag of u de bescheiden (die eigenlijk al lang in hun bezit zijn) nog eens aangetekend kunt opsturen of wellicht faxen. Vraag de naam van de persoon met wie u spreekt en vraag om een telefoonnummer (dat geven ze meestal niet, maar in dit geval wellicht wel).
2. De belastingdienst begrijpt ook wel dat als uw opgave correct is, ze bij de rechter de zaak zullen verliezen. Het gelijke sofinummer is belangrijk.
3. Rustig blijven ondanks de woede is belangrijk aan de telefoon. Laat weten dat u volledig wilt meewerken aan het ophelderen van deze kwestie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingeborg, 18-03-2012 22:48 #19
Afgelopen week heeft de belastingdienst ruim 3 ton overgemaakt op onze gezamenlijke rekening. De volgende ochtend direct telefonisch contact opgenomen. Wat volgende was ruim 10 minuten lang te worden doorverbonden van de ene dame naar de ander. Na 10 minuten had ik een dame aan de lijn en deze meldde mij dat het systeem niet werkte met het verzoek of ik later die dg nog eens terug te bellen. Op mijn vraag of ze pen en papier kon Aken om mijn naam en telefoonnummer op te schrijven gaf ze aan dat ze dat niet kon doen. Vervolgens vroeg ze of ik verder nog vragen had? Zijn ze nou helemaal KOEKOEK daar bij de belastingdienst. Moet ik gaan leuren om de door hen gemaakte fout recht te trekken. Wat zijn mijn rechten en plichten? Nu ben ik een eerlijk staatsburger. Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Ingeborg,
Ik zag dit bericht in de krant. Te gek voor woorden. Op enig moment zal de belastingdienst het geld terugvorderen, waarschijnlijk met rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Akke, 24-01-2012 16:14 #18
In 2010 heb ik mijn belastingsformulier ingevuld(zoals elk jaar) over 2009. Omdat ik 2 verschillende uitkeringen had ZW en WIA wist ik niet precies wat /waar ik het moest invullen, dus heb ik de belastingdienst gebeld. De vriendelijke meneer heeft mij verteld dat ik ze alletwee in het zelfde blok moest zetten.Het ging om de WIA uitk. Zo gezegd zo gedaan. Hij wist het toch? de uitslag was dat ik geld terug kreeg van de Bel.dienst. € 922,00. en daar kwam nog rente overheen. Daar was ik natuurlijk blij mee en ik heb gelijk een paar openstaande dingen laten verrekenen, en hield nog €73,30 over wat op mijn rekening gestort werd. Dit ging om de voorlopige teruggaaf. Op 30-11-11 lag de definitieve aanslag op de mat en mijn verbazing was zeer groot toen ik las dat ik alles +rente terug moest betalen. €979,00. Ik heb bezwaar ingediend, maar ben vergeten om uitstel van betaling te vragen i.v.m. daarmee. vandaag 24-01-12 lag de herinnering in de bus en ik heb gelijk maar weer even gebeld. Nu heb ik het ingevuld, tijdens het telefoon gesprek met die meneer van de Bel.dienst, die mij aangaf in welk vakje het moest. Maar het schijnt dat ZW uitk.tegenwoordig dienstverband is en de WIA vroegere dienstverband. Dat was mij onduidelijk en daarom belde ik de belastingdienst. Is dit nu mijn schuld of die van de meneer van de belastingdienst? zijn naam weet ik niet meer jammer genoeg. Er is daarna niets meer veranderd aan mijn uitkering, die is nog steeds WIA. Dit hadden ze toch ook al kunnen zien bij de eerste controle dat het fout stond? Ze gaan toch niet klakkeloos aannemen wat anderen invullen, voor dat ze(uit) betalen? Reactie infoteur, 24-01-2012
Beste Akke,
Helaas is het zo dat de belastingdienst bij de voorlopige aanslag (en dat kan een teruggave zijn) omwille van een snelle eerste afhandeling volledig uitgaat van wat u hebt ingevuld. Daarna kan er altijd nog vanaf worden geweken tot de definitieve aanslag. Om weer van de definitieve aanslag af te mogen wijken, moeten er nieuwe feiten zijn opgedoken die de belastingdienst eerst nog niet kon weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ger, 29-12-2011 11:56 #17
Beste infoteur,

ben woonachtig in het buitenland maar heb mijn inkomen in NL. Voor 2006 heb ik in de zomer 2009 eerst een voorlopige aanslag en vervolgens de definitieve aanslag Inkomstenbelasting Premie volksverzekringen ontvangen. Ik had per abuis op het formulier de ingehouden loonheffing verkeerd ingevuld (zo bleek later).

Feiten:

1. Op de voorlopige aanslag van zomer 2009 staat vermeld dat de belastingdienst mijn gegevens gaat controleren.
2. Op de definitieve aanslag twee manden later staat vermeld dat de belastingdienst is afgeweken van mijn aangifte.

Begin december ontving ik een medeling navordering en vervolgens een navorderingsaanslag 2006 met de dagtekening 30.12.2011.
Argumentatie is artikel 16 lid 2 van de algemene wet inzake rijksbelastingen, dat navordering onder meer kan plaatsvinden in alle gevallen waarin te weinig belasting is geheven, doordat een voorheffing ten onrechte of tot een onjuist bedrag is verrekend.

Ik wil hier bezwaar tegen aantekenen, omdat:
1. Het niet alleen om een voorlopige aanslag gaat, waarin staat, dat mijn gegevens nog gecontroleerd gingen worden en vervolgens de definietive aanslag ongewijzigd vastgesteld is.
2. De definitieve aanslag is meer dan twee jaar geleden verstuurd (zomer 2009) en er hebben zich mijns inziens geen nieuwe feiten voorgedaan.

Moet ik het bedrag alsnog terugbetalen? Reactie infoteur, 29-12-2011
Beste Ger,
1. De voorlopige aanslag is bijna altijd alleen gebaseerd op uw aangifte en zal nog kunnen worden gecontroleerd op eventuele onjuistheden. Dat is standaard.
2. De definitieve aanslag kan een bijstelling of navordering bevatten op basis van controle van de voorlopige aangifte. Ook dat is standaard.
3. Vervolgens afwijken van de definitieve aanslag kan de belastingdienst alleen nog maar als er inmiddels nieuwe feiten zijn opgedoken waarvan de belastingdienst bij het vaststellen van de definitieve aanslag geen weet kon hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henrike, 20-12-2011 14:08 #16
Dankje voor je antwoord. Maar hoe moet ik dat aanpakken dan? Er gaat niks meer veranderen in dat jaar aan inkomen. Maar ik heb al helemaal geen zin in rechtzaken en deurwaarders e.d. Ze gaan uiteindelijk dat bedrag terug eisen natuurlijk. Reactie infoteur, 20-12-2011
Beste Henrike,
Natuurlijk kunt u gewoon terugbetalen, maar de vraag is wat er fout is gegaan. Als het niet uw fout is, kunt u als er een verzoek tot terugbetaling komt bezwaar aantekenen tegen de terugvordering, omdat de storting conform definitieve beschikking is. Dat is uw recht binnen zes weken. Er staat echt niet direct een deurwaarder op de stoep, maar de keuze is natuurlijk aan u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henrike, 20-12-2011 09:17 #15
Ik heb vandaag een bedrag op mijn rekening gestort gekregen wbt een definitieve aanslag over het huurtoeslag van 2008. Het gaat om een bedrag van 1400. Dit bedrag klonk mij absurd in de oren. Aangezien het een definitieve aanslag is en zo een hoog bedrag dacht ik hmmm er klopt vast iets niet. Heb er netjes heen gebeld en te horen gekregen dat het om een fout gaat en het terug moet betalen. Maar mag dit zo maar? Of is er stiekum een mogelijkheid dat ik het wel kan houden, omdat het hun fout is. Reactie infoteur, 20-12-2011
Beste Henrike,
Er mag alleen een bijstelling op een definitieve aanslag plaats vinden als er nieuwe feiten zijn opgedoken waarvan de belastingdienst geen weet kon hebben. Als het gestorte bedrag overeenstemt met de definitieve aanslag en er zijn geen nieuwe feiten, heeft de belastingdienst eigenlijk geen grond om terug te vorderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 17-11-2011 01:37 #14
Door een grote fout van een belastingconsulent die 4 jaar onze aangiftes heeft gedaan moeten we nu een groot bedrag terug betalen wat misschien wel €40000 bedraagt! Hij heeft hypotheekrente afgetrokken van onze appartementen die verhuurd zijn. Door wij onwetend zijn hebben we onze aangiftes altijd laten doen en altijd elke keer erbij verteld dat we ze verhuurd hebben. De belastingdienst heeft het al die jaren geaccepteerd en we hebben altijd een definitieve aanslag ontvangen. Wat kunnen we doen? Reactie infoteur, 17-11-2011
Beste Inge,
Als de kennis over verhuur bij de belastingdienst nieuw is, mogen ze de belastingaanslag op grond van dit feit herzien. Anders niet. Cruciaal is dus of ook de belastingdienst van de verhuur wist of alleen de consulent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 22-09-2011 16:17 #13
Als ze een fout maken moet je toch betalen!
Mijn vriendin heeft online via toeslagen.nl de huurtoeslag aangevraagd, en alles naar waarheid ingevuld en alle vragen beantwoord. Nu blijkt dat ze alles over die twee jaar dat ze daar gewoond heeft terug moet betalen. De reden het is een recreatiewoning.
Echter dit wordt niet in de toelichting van de toeslag gevraagd. Na een telefoontje naar de belastingdienst gepleegd te hebben gaven ze toe dat het niet op de site staat en stond.Je kan dus gewoon niet op die informatie vertrouwen! Toch moet ze betalen. Daar komt nog eens bij dat de betreffende gemeente haar wel op die adressen heeft ingeschreven, dat kan dan toch ook niet. Ik vind dat dit een dikke fout van de belasting is en daarbij ook nog een fout van de gemeente die iemand inschrijft in een niet permanent bewoonbare woning. Twee overheidsfouten waar de burger weer de dupe van is.
Hans Reactie infoteur, 22-09-2011
Beste Hans,
1. Als ze in het GBA daar stond ingeschreven, vraag ik me af hoe de belastingdienst daar dan achter is gekomen. Voor een woonwagen kunt u wel huurtoeslag krijgen bijvoorbeeld.
2. Hebt u bezwaar aangetekend? Denk ook aan de ombudsman.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pino79, 02-08-2011 13:17 #12
Ik heb van de belastingdienst een bedrag van mijn ex ontvangen op mijn rekening. Deze rekening heeft mijn ex zelf opgegeven bij de aangifte. Op dit reknr hebben we namelijk al jaren de belasting teruggave ontvangen. Ik krijg nu van de standaarsbrief dat ik het binnen 2 weken moet terugstorten. Het gaat me niet om het terugstorten van het bedrag maar om de roodstand die op de rek staat. Ik heb dus niet het hele bedrag om terug te betalen omdat mijn ex een verkeerde rek heeft opgegegeven. Hoe moet ik n handelen? En moet ik het bedrag terugbetalen als mijn ex zelf eeen verkeert rekeningnummer opgeeft? Reactie infoteur, 02-08-2011
Beste Pino79,
1. Als ik het goed begrijp hebt u geld ontvangen dat voor uw ex was bedoeld en niet voor u. De belastingdienst heeft geen fout gemaakt, maar uw ex.
2. Onduidelijk is nu wie het geld terug wil hebben en waarom. Ik neem aan de belastingdienst. Staat op de brief dat u bezwaar kunt maken? Anders kunt u contact opnemen met de belastingdienst en aangeven dat u het in delen wilt terug betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jp, 18-05-2011 13:13 #11
Beste, ik heb in 2009 van de belastingdienst een bedrag ontvangen van een 7500 euro. Betrof IB/PVV 2008. Nu op 10 mei 2011 krijg ik het verzoek om dit bedrag terug te betalen omdat de rechthebbende een onjuiste opgaaf had gedaan. Het geld heb ik niet uitgegeven destijds en kan het wel terugbetalen. De vraag is echter, kan dit zomaar na bijna 2 jaar? Reactie infoteur, 18-05-2011
Beste Jp,
1. Als de teruggaaf plaats vond op basis van een definitieve aanlag of als inmiddels een definitieve aanslag is opgelegd voorafgaand aan het verzoek tot teruggave, kan alleen maar om een teruggave worden gevraagd als er sinds de definitieve aanslag nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen die de belastinginspecteur toen niet gezien of geweten kon hebben.
2. De belastingdienst kan tot 5 jaar teruggaan, maar na een definitieve aanslag alleen geld vorderen op basis van nieuwe feiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies, 26-03-2011 20:15 #10
Beste infoteur,

Ik heb helemaal geen schuld bij de belasting, ik ben zelf een student en heb 2 kinderen. Krijg ik vandaag een brief van de belasting dienst dat er een verrekening plaats vindt met een eerdere verleende beschikking. Ik snap de belasting dienst niet. Ik was er van de week nog ik was helemal schoon daar, me kinderen gaan gewoon naar de bso en naar de opvang. Wat moet ik hier tegen doen want ik word gewoon gek van dit. Waarom maakt belasting zoveel fouten? Werken ze daar niet normaal. Ik hoor van zoveel meiden dat de belastng dienst steeds weer fouten maakt. Reactie infoteur, 27-03-2011
Beste Lies,
U spreekt over beschikking. Waarschijnlijk gaat het dan om een toeslag. De beschikking voor een toeslag is altijd tijdelijk voor 1 jaar en kan daarna worden aangepast door een ander inkomen of andere bijgestelde gegevens.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 11-09-2010 15:31 #9
Hartelijk dank voor uw eerste reactie. inmiddels heb ik beroep ingediend bij de rechtbank rotterdam en het griffierecht betaald. Nu wil het geval, dat daarna de belastingdienst mijn beroep gedeeltelijk gegrond verklaart en mij de maand mei kwijtscheldt. Dit wil dus zeggen dat ik de maanden juni tot en met december nog steeds dien terug te betalen. als ik van beroep afzie krijg ik de griffiekosten terug van de belastingdienst. In mijn ogen een rare situatie en een zwaktebod van de belastingdienst. zij stellen nu dat de aanslag een nieuwe aanslag is en geen herberekening van de vorige, waar ik in het bezwaar in het gelijk gesteld ben. Dit is in mijn ogen onterecht omdat de volgnummers wel heel veel op elkaar lijken en in de nieuwe aanslag men wel degelijk schrijft dat er sprake is van nieuwe feiten, maar die zijn er dus niet. Ik ga dus gewoon door met mijn beroep bij de rechtbank, maar moet ik daar de belastingdienst nog schriftelijk van op de hoogte stellen, of de rechtbank? ik heb namelijk van de rechtbank nog geen verder schrijven mogen ontvangen.

met vriendelijke groeten, Henk Reactie infoteur, 11-09-2010
Beste Henk,
1. U moet bekijken of de belastingdienst u nog de mogelijkheid geeft om bezwaar aan te tekenen tegen het laatste besluit. Als dat zo is moet u dat wel doen. Als u nog bezwaar kunt aantekenen is het de vraag of de rechtbank uw beroep wel in behandeling zal nemen.
2. U kunt het beste met de griffie van de rechtbank bellen en vragen wat de stand van zaken is. Als de rechtbank uw beroep in behandeling neemt, kunt u het beste ook deze laatste briefwisseling met uw reactie laten toevoegen aan het dossier bij de rechtbank.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 04-08-2010 13:32 #8
Voorlopige aanslagen en fouten na aangifte gedaan te hebben per computer ben ik er achter gekomen een fout in mijn aangifte te hebben verwerkt(verkeerde WOZ waarde). Dit is eenvoudig te verhelpen door ee nieuwe aangifte te verzenden volgens de belastingdienst. Dit heb ik gedaan echter de belasting stuurt een naheffing op de eerste versie. Opnieuw schriftelijk de situtie uitgelegd met nog een accent op de juiste bedragen een heffingsaanslagnummers.
Nu blijkt dat ik 11000 euro teveel ontvangen heb want mijn inkomen is verwisseld met het af te drage bedrag van loonheffing! klaarblijkelijk heeft de belasting deze bedragen verwisseld. Dit staat geheel los met mijn eerste en tweede aangifte waarin ik de woz waarde verkeerd had toegepast. hoe dit heeft kunnen plaatsvinden weet niemand, ik heb bewijs van twee juiste aangiftes vwb de loon en inhoudingen dus ik heb geen verkeerde aangiftes verzonden waarop deze fout in gang heeft kunnen treden.

wat nu? 11000 euro terug betalen die ik liever niet, zeker gezien de fout bij de belating ligt. surfen op inetrnet leert dat fouten van de belastingdienst voor hun rekening komen echter bij voorlopige aanslagen lees ik tegenstrijdige berichten. Kan ik het op een schikking laten uitkomen of moet ik naar de rechter of maak ik geen kans en moet ik een regeling treffen? Reactie infoteur, 04-08-2010
Beste Ruud,
1. Na een voorlopige aanslag volgt een definitieve aanslag, die altijd kan afwijken van de voorlopige. De voorlopige aanslag wordt automatisch afgehandeld, de definitieve vaak ook, maar kan bovendien nog door een belastinginspecteur worden bekeken.
2. Zo kan bij de definitieve aanslag, als de fout wordt geconstateerd en hersteld, een vordering volgen inclusief heffingsrente. Die heffingsrente kunt u betwisten.
3. Het is niet uw fout, want u geeft aan de aangifte juist te hebben ingevuld.
4. Nu schikken kan niet, want men heeft altijd nog de mogelijkheid om het te herstellen. U kunt wel bezwaar maken, maar dan moet u het bedrag ook terug betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 19-07-2010 12:07 #7
Mijn ex en ik zijn in 2006 uit elkaar gegaan en zij is in juli van dat jaar met mijn zoontje in een ander huis gaan wonen. ik heb voor dat lopende jaar de kinderopvang betaald en ook de toeslag gekregen. In 2007 zijn wij officieel gescheiden. In 2008 kwam de belastingdienst met een naheffing, ik moest voor het volledige jaar de uitgekeerde kinderopvangtoeslag terugbetalen, daar mijn zoontje niet meer op mijn adres ingeschreven stond. Ik heb bezwaar hiertegen ingediend en het bezwaar is gegrond verklaard. Dit voorjaar kreeg ik opnieuw een naheffing over 2006, ik moest opnieuw het volledige bedrag voor de kinderopvang terugbetalen. ik heb opnieuw een bezwaar ingediend, met dezelfde redenen en nu is het ongegrond verklaard, want er waren nieuwe feiten, namelijk: mijn zoontje stond niet op mijn adres ingeschreven. Ik overweeg nu een beroep in te dienen, is dit raadzaam? in mijn ogen zijn er helemaal geen nieuwe feiten, want men wist de vorige keer ook al dat mijn zoontje op een ander adres woonde. Dus is mijn conclusie dat de nieuwe naheffing niet terecht is, omdat ik al in het gelijk ben gesteld door de belastingdienst.

Met vriendelijke groeten, Henk Gijsbertsen Reactie infoteur, 20-07-2010
Beste Henk,
U kunt in beroep gaan, omdat er geen nieuwe feiten zijn. U hebt ook geen informatie achtergehouden. De fout ligt bij de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 16-06-2010 15:01 #6
Beste infoteur,
In het jaar 2008 heb ik 3 keer ( jan. mei nov.)schriftelijk de kinderopvangtoeslag stopgezet. In de eerste week van december 2008 kreeg ik bericht dat het werd stopgezet en dat ik via een acceptgiro het vooruitontvangen bedrag van de maand december2008 moest terugbetalen. Heb ik gedaan. Echter gingen de betalingen in januari 2009 gewoon door tot en met december 2009.
Toen (dec. 2009) kreeg ik bericht dat de kinderopvangtoeslag, die ik al stopgezet had en daarvan een bevesting had gekregen, niet werd voortgezet in 2010. Over 2008 heb ik inmiddels bericht gekregen om het totale bedrag terug te betalen. Gebeurt op dit moment in termijnen. Moet ik over 2009 het totale ontvangen bedrag ook terugbetalen als daar om gevraagd wordt?

Met vriendelijke groet,
Paul Reactie infoteur, 16-06-2010
Beste Paul,
Vervelend dat dit zo loopt, maar als u in 2009 ten onrechte geld voor de opvang hebt ontvangen zult u dat bedrag moeten terug betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 12-04-2010 23:07 #5
Beste infoteur, wij hebben in 2007 onze kinderopvangtoeslag stopgezet. Doordat deze wijziging niet tijdig verwerkt werd, betaalden ze gewoon door. Wederom stopgezet en het bedrag van 2007 terug betaald. In 2008 gingen de betalingen weer gewoon door. Weer contact opgenomen met de belastingdienst en zij zeiden dat wij dit NIET stopgezet hadden. Nu uiteindelijk in 2010 krijgen we telefoon van de afdeling toeslagen met excuses en het was nu per direct stopgezet. Maar we moeten nu wel de jaren 2008/2009/2010 terugbetalen. Is dit terecht? Reactie infoteur, 13-04-2010
Beste Patricia,
Zolang u geen definitieve berekening over een bepaald jaar hebt gehad voor een toeslag, kan de belastingdienst het te veel betaalde inderdaad terug vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kiran, 01-04-2010 15:23 #4
Beste infoteur,

Heb in 2007 aangifte gedaan werkte toen de tijd bij 2 werkgevers.
Nu heb ik aangifte gedaan van beide werkgevers maar er is kennelijk wat fout gegaan.
kreeg toen 1800 Euro van de fiscus terwijl ik normaal 80 euro terug krijg.

Nu kreeg ik vandaag een brief van de inspecteur dat ze mijn aangifte willen afwijken met een bedrag van 5.612 Euro.
houd dit in dat ik die 1800 moet terug betalen? plus rente hoogst waarschijnlijk?
Terwijl ik eerst een voorlopige teruggave kreeg en daarna een definitieve teruggave…
het zou kunnen dat ik een fout heb gemaakt maar moeten ze dan niet bij de definitieve teruggave zelf alles gecheckt hebben?

mvg. Reactie infoteur, 01-04-2010
Beste Kiran,
1. Afwijken van uw aangifte met 5.612 euro betekent dat uw inkomen uit de aangifte met dat bedrag wordt verhoogd. Het is afhankelijk van uw inkomen hoeveel u dan moet bijbetalen.
2. Bij een jaarinkomen tot ongeveer 18000 euro moet u 33,5 procent belasting betalen. Dat betekent dat u ongeveer 1880 euro extra belasting moet betalen ten opzichte van uw aangifte, die leidde tot een teruggave van 1800 euro. Bij een hoger inkomen wordt dat nog meer. Als u die 1800 euro niet had gekregen zou de aanslag waarschijnlijk 80 euro hebben bedragen.
3. Terugkomen op een definitieve aanslag mag als er nieuwe feiten zijn of aantoonbaar is dat u met opzet fouten in de aangifte inkomstenbelasting hebt gemaakt. Is dat niet het geval dan kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de belastingaanslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eelco, 22-02-2010 10:29 #3
Beste infoteur, bij mij is er ook wat fout gegaan. Voor 2007 heb ik aangifte gedaan. hieruit bleek dat ik nog een klein beetje zou krijgen, mijn vrouw en ik zijn fiscaal partner en hebben de aangifte samen gedaan. na een paar maanden kwam de aanslag waarop stond dat via mijn vrouw ca. 2500 euro meer kregen. Dit ondanks het feit dat de software van de belastingdienst veel minder aangaf. Ik heb toen opgebeld dat dit niet klopt maar de persoon bij de belastingdienst gaf aan dat het wel degelijk juist is. Nu is het zo dat afgelopen weekend mijn aanslag binnen kwam en zij ca. 2300 euro terug willen plus de rente. Ik heb hier boven gelezen dat de fiscus geen fouten door de fiscus zelf en of de software van de fiscus niet mag verhalen op de belastingbetaler. Wij hebben in 2008 onterecht geld gekregen die nu via mijn aanslag terug gevraagd wordt. Dit mag toch niet? zij mogen de fout toch niet rechtzetten door het bij mij (de belastingplichtige) te verhalen? dit lijkt mij wel degelijk een fout van een (onervaren) fiscus danwel een software fout. ik heb alles juist ingevoerd en het oorspronkelijke bedrag dat het programma aangaf klopte ook. Ik wil nu bezwaar indienen met de hier beschreven motivatie. Graag hoor ik jouw mening.

alvast bedankt voor de moeite. Reactie infoteur, 22-02-2010
Beste Eelco,
Als het zo is dat er geen nieuwe feiten zijn, en de fout aan de fiscus te wijten is, moet u zeker bezwaar aantekenen. Zie ook de vraag van Aniek hieronder met een vergelijkbare casus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aniek, 15-02-2010 10:38 #2
Afgelopen week kreeg ik een brief van de belastingdienst over onterecht ontvangen kinderopvang bijdrage belastingjaar 2006. Dit jaar was rampzalig omdat mijn electronische aangiftes misgingen in een periode dat er sprake was van meerdere mutaties in een jaar omdat de kinderen of voor het eerst naar de opvang gingen of naar school.

Uiteindelijk heb ik via een belastingkantoor een regeling getroffen voor een voorlopige uitkering. Deze is in 2007 uitgekeerd.

De ambtenaar geeft in de brief aan dat de belastingdienst een fout heeft gemaakt door dit bedrag dat is uitbetaald middels een noodscenario via een ander kantoor niet is opgenomen in zijn berekening van de definitieve aanslag.

Volgens informatie van het internet kan alleen herziening plaatsvinden als er sprake is van NIEUWE feiten. Dit is in mijn ogen geen nieuw feit aangezien alle informatie al in handen was van de belastingdienst. Daarbij had ik in 2008 al een verzoek tot terugbetaling gekregen. Dit bedrag is ook meegenomen in de definitieve aanslag in 2009!:-(

Kan iemand mij vertellen wat te doen? Wij kunnen dit bedrag 2750 niet zomaar ophoesten en ik vind dat de belastingdienst zijn werk niet heeft gedaan. Omgekeerd zou ik te horen hebben gekregen dat bezwaartermijn is verlopen.

Alvast dank voor het advies. Reactie infoteur, 15-02-2010
Beste Aniek,
1. U moet binnen uiterlijk 6 weken na de dagtekening van de belastingaanslag of brief bezwaar maken. Als u te laat bent met uw bezwaar, dan beschouwt de belastingdienst uw bezwaar als een verzoek. Dat verzoek wordt dan in behandeling genomen.
2. Bekend is het arrest van de Hoge Raad van 7 december 2007, nr. 44.096, NTFR 2007/2249n, waarin iemand abusievelijk te veel belasting had teruggekregen doordat hij een fout had gemaakt bij het invullen van zijn belastingaangifte en de belastingdienst die fout over het hoofd had gezien. Aangezien er geen nieuwe feiten waren, mocht deze persoon het geld behouden.
3. De crux is dus of er een nieuw feit is. Als dat niet zo is, zou ik het verzoek respectievelijk bezwaar, omkleed met argumenten en verwijzend naar de Hoge Raad, z.s.m naar de belastingdienst sturen. Vraag ook om uitstel van betaling en zo nodig een betalingsregeling voor het geval dat u niet in het gelijk wordt gesteld, waar u overigens niet van uit gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melanie, 10-09-2009 12:23 #1
De belastingdienst maakt bij mij fout op fout. wordt er gek van.
Nu weer ruim 1000 euro ontvangen voor kindergebonden budget 2008. Heb dit vorig jaar stop gezet omdat ik ben gaan samen wonen en hier geen recht op heb. vorige jaar alles netje terugbetaald wat ik al ontvangen had en nu krijg ik weer alles tegur gestort. Ze hebben in hun voorlopige aanslag alleen mijn inkomen van 2006 gebruikt en bij mijn partner het inkomen van 0 euro.
Ook kreeg ik eerder dit jaar ineens 750 euro in mei van de belasting dienst voor mijn KGB 2009. tja er was een kindje geboren dus ik had er voor mijn 3 kinderen recht op. info die ze van de SVB ontvangen hadden. maar ik woon toch samen.
Hoe kan het dat de belastingdienst er steeds mee weg komt met de fouten en dat wij de dupe er van zijn. Reactie infoteur, 10-09-2009
Beste Melanie,
1. Super vervelend allemaal. Ik heb wel de indruk dat bijna al deze fouten samenhangen met het (niet) bekend zijn van het samenwonen, waardoor andere regels gelden. Tegen de onjuiste voorlopige aanslag kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen.
2. Bij de belastingdienst geldt de regel, dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw belastingaangifte: zelfs als de belastingaangifte door de belastingdienst vooraf is ingevuld, zijn zij niet aansprakelijk voor de eventuele fouten. U moet controleren en goedkeuren. Zo is dat in ons land geregeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 19-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Reacties: 123
Schrijf mee!