Uitstel erfbelasting 2020 of 2021 aanvragen

Uitstel erfbelasting 2020 of 2021 aanvragen U wilt uitstel van de belastingaangifte erfbelasting aanvragen bij de Belastingdienst en uitstel van betaling aanvragen, maar kan dat dan ook? Als de erfenis van een overledene hoofdzakelijk bestaat uit een woning of onroerend goed en er geen spaargeld aanwezig is, dan kunt u uitstel van de aangifte erfbelasting bij de Belastingdienst aanvragen. U krijgt anders vrij snel een belastingaanslag erfbelasting op basis van de WOZ-waarde van de woning zonder dat het geld aanwezig is en dat kan een hoog tarief zijn. Vraag dus uitstel betaling erfbelasting aan. Uitstel kost u na acht maanden belastingrente die doorloopt tot zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag. Invorderingsrente komt daar mogelijk nog eens als de Belastingdienst afwijkt van uw belastingaangifte.

Tarief erfbelasting 2020 en 2021

In 2010 is de systematiek van de erfbelasting herzien en zijn tarieven gewijzigd. Wie met de erfbelasting te maken krijgt zal zien dat de erfbelasting ook nu nog steeds veel te hoog is. De tarieven voor de erfbelasting 2020 en 2021 zijn gelijk aan die uit 2019. Wel wijken de vrijstellingen en de lengte van de schijven iets af, waarover straks meer.

Huis als erfenis wordt gewaardeerd tegen de WOZ-waarde

Als voornamelijk het huis de erfenis is, erft men stenen en geen geld. Dat zou geen probleem hoeven zijn wanneer de woning direct voor een mooie prijs kan worden verkocht, maar dat is vaak niet het geval. De erfbelasting daarentegen is in veel gevallen gebaseerd op de WOZ waarde van 1 januari een jaar terug. Dat geeft twee problemen:
 • De geschatte waarde is vaak te hoog doordat de waarde van huizen is gedaald. Maak dan direct bezwaar tegen die WOZ-waarde. In het verschil in belasting kan groot zijn.
 • Er moet wel belasting worden betaald terwijl contant geld in de stenen zit en dus niet beschikbaar is.

Dan loont het om uitstel te vragen totdat het huis is verkocht of andere middelen beschikbaar zijn gekomen. Onroerend goed is bijna geld, maar wordt pas echt geld als het huis daadwerkelijk is verkocht. Gelukkig is de successiewet op dit punt gewijzigd en is er een keuzeregeling gekomen.

Keuzeregeling waardering onroerend goed (Successiewet)

De keuzeregeling houdt in dat er wat te kiezen valt. U kunt bij bijvoorbeeld een overlijden in 2019 bij de belastingaangifte erfbelasting kiezen uit de waarde op de WOZ-beschikking 2019 (waardepeildatum 1 januari 2018) of de WOZ-beschikking 2020 (met waardepeildatum 1 januari 2019). Bij een overlijden in 2020 kunt u dus ook wachten tot de beschikking 2021.

Uitstel erfbelasting, wie doet de aangifte erfbelasting?

De aangifte erfbelasting kan door de executeur testamentair worden gedaan, door de contactpersoon of per individuele erfgenaam. Ook voor de aangifte uitstel erfbelasting geldt deze procedure. Met een verzoek tot uitstel gaat u op een later moment belasting betalen, maar u kunt de betaling ook vervroegen door een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen. Een verzoek tot een voorlopige aanslag wordt vaak ingediend als de erfenis en verdeling snel helder is en de erfgenamen willen voorkomen belastingrente moet worden betaald. Ook de invorderingsrente kan zo worden voorkomen.

Hoogte erfbelasting en successierechten

Voor de aangifte erfbelasting is niet alleen de hoogte van erfenis en nalatenschap van belang, maar ook wie de erfgenamen zijn. De erfbelasting is hoger als de erfenis hoger is, maar ook hoger als de relatie tot de overledene afstandelijker is en verder reikt dan het eigen gezin:

Erfbelasting 2019:

Relatie tot overledene:Tarieven erfbelasting 2019:
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner: tot maximaal € 124.727 gelijk aan 10%
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner: vanaf € 124.727 gelijk aan € 12.472 plus 20% over het meerdere
kind, stiefkind, pleegkind: tot maximaal € 124.727 gelijk aan 10%
kind, stiefkind, pleegkind: vanaf € 124.7272 gelijk aan € 12.472 plus 20% over het meerdere
kleinkind en achterkleinkind:tot € 124.727 gelijk aan 18%
kleinkind en achterkleinkind:vanaf € 124.727 gelijk aan 36%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden:€ 0 - € 124.727 gelijk aan 30%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden:vanaf € 124.727 gelijk aan 40%
ANBI instelling:betaalt geen erfbelasting

Erfbelasting 2020:

Relatie tot overledene:Tarieven erfbelasting 2020:
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner: tot maximaal € 126.723 gelijk aan 10%
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner: vanaf € 126.723 gelijk aan € 12.723 plus 20% over het meerdere
kind, stiefkind, pleegkind: tot maximaal € 126.723 gelijk aan 10%
kind, stiefkind, pleegkind: vanaf € 126.723 gelijk aan € 12.723 plus 20% over het meerdere
kleinkind en achterkleinkind:tot € 126.723 gelijk aan 18%
kleinkind en achterkleinkind:vanaf € 126.723 gelijk aan 36%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden:€ 0 - € 126.723 gelijk aan 30%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden:vanaf € 126.723 gelijk aan 40%
ANBI instelling:betaalt geen erfbelasting

Erfbelasting 2021:

Relatie tot overledene:Tarieven erfbelasting 2021:
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner: tot maximaal € 128.751 gelijk aan 10%
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner: vanaf € 128.751 gelijk aan € 12.875 plus 20% over het meerdere
kind, stiefkind, pleegkind: tot maximaal € 128.751 gelijk aan 10%
kind, stiefkind, pleegkind: vanaf € 128.751 gelijk aan € 12.875 plus 20% over het meerdere
kleinkind en achterkleinkind:tot € 128.751 gelijk aan 18%
kleinkind en achterkleinkind:vanaf € 128.751 gelijk aan 36%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden:€ 0 - € 128.751 gelijk aan 30%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden:vanaf € 128.751 gelijk aan 40%
ANBI instelling:betaalt geen erfbelasting

Geen erfbelasting betalen in 2020 en 2021

U hoeft geen erfbelasting te betalen als sprake is van de volgende situaties:
 • De erfenis kleiner is dan de vrijstelling.
 • U erf vrij van recht.
 • U bent een ANBI instelling.

Of u een ANBI instelling bent, een Algemeen Nut Beogende Instelling, hangt helemaal af van de goedkeuring van de Belastingdienst. Die bepaalt of u aan de eisen voldoet.

Vrijstellingen erfbelasting 2019:

In 2019 zijn de vrijstellingen van erfbelasting verhoogd:
 • Partner € 650.913;
 • Kind, kinderen: € 20.615;
 • Ouder en ouders: € 48.821.
 • Kinderen met een handicap: € 61.840.
 • Kleinkinderen: € 20.615.
 • Achterkleinkinderen: € 2.173.
 • Anderen: € 2.173.

Vrijstellingen erfbelasting 2020:

In 2020 zijn de vrijstellingen van erfbelasting verhoogd:
 • Partner € 661.328;
 • Kind, kinderen: € 20.946;
 • Ouder en ouders: € 49.603.
 • Kinderen met een handicap: € 62.830.
 • Kleinkinderen: € 20.946.
 • Achterkleinkinderen: € 2.208.
 • Anderen: € 2.208.

Vrijstellingen erfbelasting 2021:

In 2021 zijn de vrijstellingen van erfbelasting verhoogd:
 • Partner € 671.910;
 • Kind, kinderen: € 21.282;
 • Ouder en ouders: € 50.397.
 • Kinderen met een handicap: € 63.836.
 • Kleinkinderen: € 21.282.
 • Achterkleinkinderen: € 2.244.
 • Anderen: € 2.244.

Vrij van recht erven

Vrij van recht erven is een andere mogelijkheid. Vrij van recht erven betekent niet dat er geen belasting hoeft te worden betaald, maar dat de belasting niet door de ontvanger zelf hoeft te worden betaald. De belasting moet worden opgebracht vanuit de erfenis. De ontvanger van een erfenis vrij van recht is daar blij mee, maar de andere erfgenamen niet. Het betekent weer een extra last die uit de erfenis moet worden betaald en die niet direct voorhanden hoeft te zijn. Het geval wanneer de erfenis geheel of voornamelijk uit het erven van een huis of ander onroerend goed bestaat werd al genoemd.

Aanvraag uitstel aangifte erfbelasting bij overlijden in 2020 of 2021

Als u bij een overlijden in 2020 uitstel aanvraagt, wordt vrijwel automatisch uitstel voor vijf maanden verleend, als u een langer uitstel wilt, moet u dit motiveren. U krijgt op zijn vroegst op uw aanvraag een reactie van de Belastingdienst vanaf 1 juli 2021.

Slot uitstel erfbelasting 2020 - 2021 aanvragen

Bij een erfenis klopt de Belastingdienst aan de deur en moet er erfbelasting worden betaald. Maar het geld is niet altijd direct voorhanden. Vraag dan uitstel van betaling aan en raadpleeg uw notaris of belastingadviseur.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2023 en 2024 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De successi…
Waarom erfbelasting in 2020 en 2021 betalen?Waarom erfbelasting in 2020 en 2021 betalen?Successierechten zijn hoog. Waarom en wanneer moeten we in 2023 zoveel erfbelasting en successierechten betalen en wat k…
Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeErfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeHebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2021 of 2022…
Belastingaangifte 2019 te laat ingediend, uitstel of boete?Belastingaangifte 2019 te laat ingediend, uitstel of boete?Alle inwoners van Nederland die van de Belastingdienst een aangiftebrief krijgen, zijn verplicht om voor 1 mei 2021 de b…

Aanmerkelijk Belang – Box II InkomstenbelastingAanmerkelijk Belang – Box II InkomstenbelastingAls u een eigen vennootschap heeft, kwalificeert u als aanmerkelijk belanghouder of directeur grootaandeelhouder (hierna…
Belasting op vakantiehuis en BelastingdienstBelasting op vakantiehuis en BelastingdienstHelaas betaalt u ook in 2021 en 2022 belasting op uw vakantiehuis of vakantiewoning in box 3 van de inkomstenbelasting e…
Reacties

Pj van den Busken, 21-05-2019
Als er een testament is waarin geregeld is dat bij overlijden van één van de ouders de erfbelasting over het erfdeel van de kinderen pas voldaan moet worden als ook laatste ouder is overleden: welke stappen moeten er dan ondernomen worden om dit bij de Belastingdienst kenbaar te maken? Reactie infoteur, 23-05-2019
Beste Pj van den Busken,
Bedoelt u een tweetrapstestament? Bij de aangifte erfbelasting is aan de orde hoeveel erfbelasting door wie betaald moet worden. Na het overlijden heeft ook de Belastingdienst inzicht in het testament:

https://financieel.infonu.nl/geld/195378-inzage-testament-en-erfenis-door-belastingdienst-en-anderen.html

https://financieel.infonu.nl/belasting/52879-tweetrapsmaking-en-tweetrapstestament-voordeliger.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adri, 30-10-2012
Navraag gedaan bij erfbelastingdienst in s'Hertogenbosch i.v.m. erfbelasting waarbij o.a erfgenaam/en genoemd in testament stiefkind/eren van overledene is. Zijn
Echtgenoot (vader )van erfgenoemde stiefkind/eren was al eerder overleden, maar er is aantoonbaar een huwelijk geweest tot aan de dood.toch worden zij in het hoge tarief belast i.pv. de vrijstelling van 19.000? Volgens de wet worden, dacht ik de stiefkind/eren uit een eerder huwelijk in dit geval van de (overleden)partner gelijk gesteld aan eigen kinderen. Of zien wij het nu verkeerd? Maar deze belastingdienst erfrecht zegt dat zij onder aanverwanten vallen en niet onder stiefkinderen. Reactie infoteur, 06-01-2019
Beste Adri,
1. Een stiefkind erft niet automatisch van een stiefouder en is voor de erfbelasting dus een aanverwante. Een stiefkind kan wel per testament hetzelfde krijgen als een ander kind, maar daar trekt de fiscus zich qua vrijstellingen niets van aan.
2. Bij een schenking heeft een stiefkind wel recht op dezelfde vrijstellingen als een kind:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Mansvelt, 19-10-2012
Geachte heer/mevrouw,
Het % betr. neef/nicht overige erfgenamen en derden tot 118.708 is niet correct. Dit moet 30% zijn ipv 36%!
m.vr.gr.
M. Mansvelt Reactie infoteur, 19-10-2012
Geachte M. Mansvelt,
Dank voor het opmerken, tikfout is aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Bouman, 26-04-2012
Uit hoeveel… %, bestaat invorderingsrente, bij uitstel van 8 maanden? Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste M Bouman,
De invorderingsrente (heffingsrente) wordt elk kwartaal vastgesteld en bedraagt momenteel 4%:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/4029-verdien-aan-de-belastingdienst-heffingsrente.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 29-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.