Aanmerkelijk Belang Box II Inkomstenbelasting

Aanmerkelijk Belang  Box II Inkomstenbelasting Als u een eigen vennootschap heeft, kwalificeert u als aanmerkelijk belanghouder of directeur grootaandeelhouder (hierna: dga). Een aantal voordelen, dat u geniet als dga zijn belast in Box II van de inkomstenbelasting. In dit artikel komen een aantal aandachtspunten aan de orde.

Aanmerkelijk Belang Box II

Als u een eigen vennootschap heeft, kwalificeert u als aanmerkelijk belanghouder of directeur grootaandeelhouder (hierna: dga). Een aantal voordelen, dat u geniet als dga zijn belast in Box II van de inkomstenbelasting. In dit artikel komen een aantal aandachtspunten aan de orde.

Aanmerkelijk Belang

Er is sprake van een aanmerkelijk belang als u:
  • al dan niet samen met uw partner/echtgenoot voor ten minste 5%, onmiddellijk of middellijk, een belang heeft in het geplaatste aandelenkapitaal van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal;
  • al dan niet samen met uw partner/echtgenoot koopopties op aandelen heeft om ten minste 5% van het geplaatst aandelenkapitaal te verwerven;
  • winstbewijzen hebt, die recht geven op 5% van de jaarwinst van een vennootschap of 5% van de liquidatie-uitkering; of
  • gerechtigd bent om ten minste 5% van de stemrechten uit te brengen in de algemene vergadering van een coöperatie.

Soortaandelen

Als het aandelenkapitaal van een vennootschap is verdeeld in soortaandelen, volstaat ook 5% van een soortaandeel om als dga te kwalificeren. Als u daarnaast andere aandelen heeft in dezelfde vennootschap, vallen deze ook onder het regime van het aanmerkelijk belang in Box II.

Belastingheffing

Voorde belastingheffing bent u belastingplichtig in Box II van de inkomstenbelasting. U kunt twee soorten voordelen hebben uit een aanmerkelijk belang:
  1. regulier voordeel : als u dividend uitkeert aan privé; of
  2. vervreemdingsvoordeel: als u aandelen verkoopt.

Een positief voordeel is belast met 25% aanmerkelijk belang heffing (AB-heffing).

Toedelen voordeel uit aanmerkelijk belang

Een voordeel uit aanmerkelijk belang kunt u vrij toerekenen aan u of uw partner. Net als bijvoorbeeld het saldo van de eigen woning regeling, bent u vrij deze inkomsten naar eigen inzicht te verdelen over u en uw partner. Uiteindelijk dient de verdeling in totaal 100% van de inkomsten uit aanmerkelijk belang te zijn.

Box II grens

In beginsel kunt u een voordeel of verlies uit Box II niet verrekenen met overig inkomen in Box I en/of Box III. Het boxenstelsel bepaalt namelijk dat u per box moet bekijken wat uw inkomsten zijn, zowel positief als negatief. Binnen dezelfde box dient het vervolgens tot belastingheffing of verrekening met andere jaren te leiden.

Box II heeft daarop één uitzondering. Als u een verlies uit aanmerkelijk belang heeft en u heeft geen aanmerkelijk belang meer, dan kunt u dit verlies als een tax credit meenemen naar Box I na een wachttijd van één jaar. U mag dan dus geen aanmerkelijk belang meer hebben in een vennootschap.

Rente op lening voor aankoop aanmerkelijk belang

Als u geld moet lenen om een aanmerkelijk belang aan te schaffen, dan valt deze lening in Box II. De rente is alleen aftrekbaar van positief inkomen in Box II. En een positief inkomen in Box II bestaat vaak alleen uit dividend. In de praktijk kan dit vervelende gevolgen hebben, aangezien dit verlies maximaal 9 jaar mee vooruit kan worden genomen. In het begin van een aanmerkelijk belang komt het vaak voor dat er geen dividend uitkeringen mogelijk zijn. Het verlies wegens renteaftrek kunt u dan niet afzetten tegen positief inkomen. In dat geval is het altijd verstandig een belastingadviseur te raadplegen. Deze financiering kunt u wellicht ook op andere wijze vormgeven waardoor de rente wel te compenseren is met positief inkomen.
© 2011 - 2024 Belastingadvies, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belasting box 2, inkomsten uit aanmerkelijk belangBelasting box 2, inkomsten uit aanmerkelijk belangAlhoewel de Nederlandse Wet op de Inkomstenbelasting nooit spreekt over boxen, is deze benaming toch algemeen geacceptee…
Geldlening box 3 inkomstenbelastingGeldlening box 3 inkomstenbelastingWe kennen bij de inkomstenbelasting drie boxen. Hoe geeft u een geldlening in box 3 op voor de inkomstenbelasting? Welke…
Aanmerkelijk belang, box twee van ons belastingstelselAanmerkelijk belang, box twee van ons belastingstelselEr is sprake van een aanmerkelijk belang indien iemand een belang heeft van minimaal 5 procent van de aandelen in een on…
Echtscheiding en de besloten vennootschapEchtscheiding en de besloten vennootschapScheiden doet lijden. Dit is helaas maar al te vaak het geval. Als je ondernemer bent en je hebt een goed draaiende onde…

Revisierente  voorwaarden en hoogteRevisierente voorwaarden en hoogteDe revisierente van de Belastingdienst kan de afkoop van een lijfrenteverzekering, stamrecht of pensioenrecht een stuk d…
Uitstel erfbelasting 2020 of 2021 aanvragenUitstel erfbelasting 2020 of 2021 aanvragenU wilt uitstel van de belastingaangifte erfbelasting aanvragen bij de Belastingdienst en uitstel van betaling aanvragen,…
Belastingadvies (39 artikelen)
Gepubliceerd: 11-07-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.