InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waarde

Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waarde

Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waarde Hebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2017 of 2018 volgens het laatste erfrecht en schenkingsrecht? Deze waardering is aan een aantal regels gebonden, bovendien is de kans groot dat u erfbelasting respectievelijk schenkingsbelasting zult moeten betalen. Over welke bedragen en belastingpercentages aan successierechten en erfbelasting praten we dan?

Hoe waardeert u een woning in een erfenis of schenking?


Let op de ontwikkeling van de huizenprijzen in 2017 en 2018

Een woning waardeert u tegen de WOZ-waarde, maar welke WOZ-waarde neemt u dan? Bij dalende huizenprijzen of een te hoge WOZ-waarde is het bijna altijd verstandig om een nieuwe WOZ-beschikking aan te vragen. Als de WOZ-waarde na hertaxatie lager is, past de Belastingdienst ook het te betalen bedrag aan erfbelasting aan. Maar ook bij stijgende huizenprijzen is het opletten, ook dan kan de waardering van de gemeente te hoog zijn en kan een nieuwe WOZ-taxatie uitkomst bieden. Verder mag u bij een overlijden kiezen uit de WOZ-waarde uit het jaar van overlijden of de WOZ-waarde van het jaar daarna.

Erfrecht en nalatenschap

De regels over erfenis en nalatenschap zijn vaak ingewikkeld. Wie weet dat hij een mooie erfenis zal achterlaten, doet er goed aan om al bij leven na te denken over een slimme estate planning. De Belastingdienst benoemt zich graag tot fictief erfgenaam door uw erfgenamen veel successierechten te laten betalen. Dit geldt ook voor het schenken van geld, slim schenken bespaart belasting.

Tarieven erfbelasting 2017 plus vrijstellingen

Bij de erfbelasting werkt de Belastingdienst met vrijstellingen. Als u meer erft dan de vrijstelling of meer als schenking ontvangt dan de vrijstelling, dan betaalt u erfbelasting. De vrijstellingen voor de erfbelasting zien er als volgt uit:

De vrijstellingen voor de erfbelasting 2017 en 2018

wie is erfgenaam:vrijstellingen erfbelasting 2017 en 2018
partner 638.089
kinderen 20.209
kleinkinderen 20.209
ouders 47.859
overige erfgenamen dan hierboven genoemd 2.129

Boven deze vrijstellingen gelden de volgende percentages aan erfbelasting:

bedrag boven de vrijstelling:partner kinderen en stiefkinderenkleinkinderenoverige erfgenamen
0 - 122.63510%18%30%
122.635 en hoger20%36%40%

Schenkingsrecht en tarieven schenkbelasting 2017

Ook voor het schenkingsrecht is de WOZ-waarde van de woning bepalend. Bij de schenkbelasting geldt bovendien een vergelijkbare systematiek, boven de vrijstellingen betaalt u belasting:

Vrijstellingen schenkbelasting 2017

wievrijstellingen 2017 en 2018
Kinderen5.320 euro jaarlijks
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling 25.526 euro tot 53.176 euro
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 100.000 euro (alleen in 2017)
Een ander dan uw eigen kind2.129 euro jaarlijks

bedrag boven de vrijstelling:partner kinderen en stiefkinderenkleinkinderenoverige erfgenamen
0 - 122.63510%18%30%
122.635 en hoger20%36%40%

Samenwonen en erfenis of schenking

Wie niet getrouwd is of geen geregistreerde partner is, wordt alleen nog als partner aangemerkt, als bij de notaris minimaal een half jaar voor overlijden een samenlevingscontract is gesloten en men minimaal een half jaar op het zelfde adres is ingeschreven. Voor schenkingen geldt een termijn van twee jaar. Tot de groep samenwonenden worden niet langer ook bloedverwanten in een opgaande lijn gerekend. Dus ook niet een zoon of dochter die met zijn met zijn ouders woont. Dat is belangrijk want voor de niet-geregistreerde partners gelden veel hogere tarieven dan voor partners.

Waardering huis met vruchtgebruik 2017 en 2018

Hebt u een huis met vruchtgebruik geërfd of gekregen? Dan wordt de waarde van het vruchtgebruik gewaardeerd met de hulp van de speciale tabel met de waardering vruchtgebruik.

Slot

Wanneer u partners bent van elkaar of zelfs fiscale partners, doet u er goed aan om bij een notaris na te gaan welke maatregelen u het beste kunt treffen om onder de hoge heffingen uit te komen. Een woning erven of krijgen kost anders veel geld.

Lees verder

© 2009 - 2018 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2016, 2017 of 2018 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te…
Erfbelasting 2011  2012: vrijstellingen en tarievenErfbelasting 2011 2012: vrijstellingen en tarievenWie een erfenis ontvangt, moet daar belasting over betalen: de zogenaamde erfbelasting. In dit artikel: de erfbelasting…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechtenDe erfbelasting 2018 wordt geheven over een erfenis die groter is dan de vrijstellingen. Per erfgenaam bekijkt de Belast…
Erfenis van een oom of tante wordt zwaar belastEen erfenis ontvangen van een oom of tante zal zwaar belast worden vanuit de successiewet. Daarnaast geldt er slechts ee…

Reageer op het artikel "Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waarde"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Gert Konstapel, 17-10-2009 10:21 #4
Wij hebben een ongehuwde en kinderloze zus. Wij hebben allemaal, vorig jaar, een flinke erfenis gekregen van onze ouders. Hoe zouden we de nalatenschap van onze zus met zo weinig mogelijk "verlies"aan de belasting veilig kunnen stellen. Dit in het kader van de nieuwe erfrecht regels. Reactie infoteur, 20-08-2017
Beste Gert Konstapel,
1. Erven van een boer of zus is relatief duur. Zie bijvoorbeeld het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/9356-erfenis-en-nalatenschap-de-belastingdienst.html

2. Vanaf 2010 worden allerlei constructies uitgesloten en gaan de tarieven wijzigen. Schenken wordt vanaf 2010 over het algemeen duurder. Ik zou zeker nadenken over het belastingvrij schenken van broers en zussen onderling dat voor een bedrag van ruim 2.700 euro mag tot en met 2009. Dat kan ook op papier. Omdat ik uw persoonlijke situatie niet ken, zou ik u willen aanraden om advies te vragen aan een notaris en nog van alles tijdig regelen.

3. In 2017 en 2018 bestaat weer de mogelijkheid om 100.000 euro belastingvrij te schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Wester, 02-10-2009 09:49 #3
Hoe zijn de belasting vrije schenkingstarieven in 2010? Reactie infoteur, 02-10-2009
Beste J. Wester,
Alles over slim schenken, de belastingtarieven en de vrijstellingen bij schenken, vindt u in het artikel van Zeemeeuw getiteld:

http://financieel.infonu.nl/diversen/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Wolf, 25-09-2009 11:02 #2
Door AW op 25-09-09
M.i.v. 2009 geldt voor kinderen een vrijstelling van 19.000 euro en een tarief van 10 % voor de eerste 125.000 euro. Als een kind vóór diens ouders komt te overlijden, treden diens kinderen (dus de kleinkinderen) als plaatsvervullers voor dat kind in de plaats. Redelijk zou m.i. dan zijn, die kleinkinderen (voor dat deel wat zij als plaatsvervullers erven) de zelfde vrijstelling en het zelfde tarief te hanteren als voor kinderen. Deze kleinkinderen zijn toch al in het nadeel, omdat zij (meesdtal reeds op jonge leeftijd) een ouder moeten missen. Bovendien, wanneer datzelfde overleden kind geen nakomelingen zou hebben, treden diens broers en zusters automatisch voor dat kind in de plaats, waarbij wel de kindervrijstelling en het kindertarief geldt.

Vraag: zou op dit punt verduidelijking of aanpassing van het wetvoorstel nog tot de mogelijkheden behoren? Reactie infoteur, 25-09-2009
Beste A.Wolf,

1. De bedragen van de vrijstellingen bij erfenis en nalatenschap vindt u in het artikel van Zeemeeuw:

http://financieel.infonu.nl/belasting/9356-erfenis-en-nalatenschap-de-belastingdienst.html

2. Voor kleinkinderen geldt evenals voor kinderen een vrijstelling van 9000 euro, alleen betalen de kleinkinderen een hogere erfbelasting. Dit is gedaan vanwege de grotere afstand ten opzichte van de erflater. Vanaf de tweede graad bedraagt de successiebelasting 18% respectievelijk 36%.
3. Het ziet er niet naar uit dat dit nog gewijzigd zal worden. Bij mijn weten is het wetsvoorstel inmiddels door naar de Eerste Kamer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 22-05-2009 22:35 #1
Het graaien is weer begonnen hoor, ze hebben er NIETS van geleerd. Leven kost geld, doodgaan kost geld en als je iets achter laat, kost het óók geld. Hoe lang blijven we het met z'n allen nog pikken?

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 11-12-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Vruchtgebruik 2017
Reacties: 4
Schrijf mee!